PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
101. TRAJEKTNA LUKA SPLIT, D.D. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT -1.070.743,89 0,00 0,00 -1,51 0,00 0,00 0,00 5.420.701,78 4.349.956,38
102. GULIVER PROJECT D.O.O. VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI TRNOVEC 4.020.693,35 -655,63 -772,89 327.156,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4.346.421,71
103. ULTRATRONICS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 4.318.028,69 -5.221,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.312.806,89
104. AGRA-INVEST D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 4.129.093,30 114.563,18 3.279,68 62.280,14 0,00 0,00 0,00 0,00 4.309.216,30
105. JAN & JELENA COMMERCIUM D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 4.318.090,00 -15.255,79 0,00 -454,93 0,00 0,00 0,00 0,00 4.302.379,28
106. TEMPUS PROJEKT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -32.684,76 33.899,78 1.232.715,98 3.055.381,53 0,00 0,00 0,00 0,00 4.289.312,53
107. GIPS MONTAŽA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 4.279.809,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.279.809,21
108. SPORT & TRADE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.606.248,09 1.647.042,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.253.290,26
109. KERAMIKA MODUS D.O.O. VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA ORAHOVICA 3.025.085,35 0,00 72.764,00 1.141.677,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.239.526,85
110. S & B D.O.O SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 4.237.554,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.237.554,97
111. GUMI PRODUKT D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 3.585.924,02 0,00 96.089,71 498.731,61 0,00 49.733,08 0,00 0,00 4.230.478,42
112. GODINA 61 D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 1.257.658,05 0,00 2.923.166,16 0,00 0,00 38.835,63 0,00 0,00 4.219.659,84
113. MASSIVE LAMELLAS D.O.O. VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC VELIKI BUKOVEC 1.865.704,45 397.652,69 6.990,96 1.947.140,77 0,00 0,00 0,00 0,00 4.217.488,87
114. SPECTRUM MOBILE D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 4.195.170,00 504,10 0,00 -23,46 0,00 0,00 0,00 0,00 4.195.650,64
115. MASSIVE DYNAMIC SP. Z O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB VARŠAVA 4.179.690,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.179.690,24
116. BARDI TRADE J.D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 4.154.851,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.154.851,39
117. FI-KI D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.934.741,43 63.194,83 1.141,04 71.522,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4.070.599,90
118. PRVA LIGA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 4.055.297,72 1.842,70 2.320,15 4.504,03 0,00 0,00 0,00 0,00 4.063.964,60
119. KING METAL DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA P ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 228.414,02 -11.796,89 2.568.837,41 1.264.495,32 0,00 0,00 0,00 0,00 4.049.949,86
120. HORVAT METALI J.D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,HLEBINE GABAJEVA GREDA -51.197,79 1.628.842,38 2.450.190,99 11.216,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4.039.052,18
121. OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SVIRČE SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA SVIRČE 3.355.350,27 0,00 -5.033,05 642.314,85 0,00 0,00 0,00 0,00 3.992.632,07
122. MONOLIT D.O.O. STEČAJ OTVOREN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI KLOŠTAR VOJAKOVAČKI 1.770.777,43 158.358,16 326.040,30 1.302.676,35 0,00 416.674,59 0,00 0,00 3.974.526,83
123. TIGAR-CIKATIĆ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 2.667.340,55 47.479,88 866,33 1.246.289,05 0,00 0,00 0,00 0,00 3.961.975,81
124. BRONTE, D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.396.628,14 718.041,17 1.805.336,03 19.791,92 0,00 0,00 0,00 0,00 3.939.797,26
125. ELIKSIR D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 3.908.216,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.908.216,50
126. TDM PROJEKT D.O.O.U STEČAJU ZADARSKA,PRIVLAKA PRIVLAKA 3.740.233,07 0,00 0,00 -2,45 0,00 139.383,00 0,00 0,00 3.879.613,62
127. URUS TRANS J.D.O.O.U STEČAJU ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 1.117.331,75 0,00 1.734.332,86 991.896,13 0,00 0,00 0,00 0,00 3.843.560,74
128. TRAST EXPRESS D.O.O. ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA (Samobor) NOVAKI 92.537,74 -6.837,75 439.440,42 3.224.793,02 0,00 0,00 0,00 0,00 3.749.933,43
129. GRAIN AND FOOD D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 3.738.810,94 5.400,03 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3.744.211,66
130. MARJUR D.O.O. U STEČAJU ZADARSKA,ZADAR ZADAR 2.678.749,04 1.016.010,33 -0,07 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.694.759,29
131. AUTO TIM D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.691.879,88 28.765,54 24.036,73 931.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.676.668,15
132. PROVIDUS PRO D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -5.666,73 772.614,65 404.251,84 2.503.566,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3.674.766,33
133. KACIGA D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR MASTRINKA 910.731,10 560.957,24 54.578,85 2.148.448,67 0,00 0,00 0,00 0,00 3.674.715,86
134. TONČI I HANA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 3.673.243,68 0,00 0,00 620,19 0,00 0,00 0,00 0,00 3.673.863,87
135. JOKI ZLATO D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.716.594,66 0,00 838.507,25 40.389,59 0,00 0,00 0,00 0,00 3.595.491,50
136. MILIĆ COMMERCE J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 3.594.705,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.594.705,63
137. CEDAR D.O.O.POD.ZA PROIZV.DRVNIH PR.VANJ I UNUT.TR PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV KASTAV 3.450.425,16 0,00 -38.656,20 127.334,78 0,00 0,00 0,00 0,00 3.539.103,74
138. ENERGO PIROWATT D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 3.480.877,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.480.877,20
139. TECHNO-OIL D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC HERCEGOVAC 3.417.126,06 -18.429,05 -0,25 -0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 3.398.696,11
140. NAVIGATOR J.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 931.152,55 0,00 1.423.826,43 1.027.960,37 0,00 0,00 0,00 0,00 3.382.939,35
141. PALETE TOMAS J.D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA VELIKA VES -9.355,11 2.216,52 0,00 0,00 3.386.475,02 0,00 0,00 0,00 3.379.336,43
142. ROTO USLUGE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.035.381,38 6.877,99 -327,80 -378,18 314.655,43 0,00 0,00 0,00 3.356.208,82
143. W.G. INTERIJERI D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.343.316,78 12.068,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.355.385,77
144. EMPYREAL TRAVEL D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ ZAKUČAC 3.372.377,52 -3.650,29 -556,92 -21.437,09 0,00 0,00 0,00 0,00 3.346.733,22
145. AUTO MAKSIMIR D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 466.363,19 -96.195,75 743.050,83 2.228.463,39 -4,61 0,00 0,00 0,00 3.341.677,05
146. ALGORITAM D.O.O.U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 494.804,24 2.626.589,93 4.041,78 198.510,27 0,00 0,00 0,00 0,00 3.323.946,22
147. DIBA-CHARM D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.820.887,48 175.735,09 81.988,74 223.992,89 0,00 0,00 0,00 0,00 3.302.604,20
148. STAMARIN TRGOVINA D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.204.217,00 78.550,82 0,00 6.664,12 0,00 0,00 0,00 0,00 3.289.431,94
149. ZAGORJE DRVO J.D.O.O.U STEČAJU KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA LOVREČAN 730.388,53 340.284,70 2.215.529,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.286.203,11
150. SREBRNI KIT J.D.O.O. ZA TRGOVINU U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 111,19 55,25 3.252.208,73 0,00 0,00 0,00 3.252.375,17
151. KAŠTELA SAILING J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 3.242.462,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.242.462,35
152. CONDICIO D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 3.224.304,94 -74,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.224.230,22
153. SPACE PROJECTS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.159.036,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.159.036,58
154. AGRO-WEB D.O.O., VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 3.178.643,83 -7.814,26 1.459,20 -23.458,79 0,00 0,00 0,00 0,00 3.148.829,98
155. AGRO PROMET RUNOVIĆI, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI RUNOVIĆ 2.940.567,88 36.256,48 0,00 171.671,31 0,00 0,00 0,00 0,00 3.148.495,67
156. GABARIT D.D. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 2.266.387,08 110.774,82 -384,58 679.562,27 0,00 70.705,20 0,00 0,00 3.127.044,79
157. TYPOGRAPHUS PRINTER D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.123.247,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.123.247,49
158. VUKA USLUGE D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC ANTUNOVAC 3.091.457,86 0,00 2.304,35 4.935,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.098.697,22
159. BADO-GLOBAL J.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 397.788,44 68.143,91 1.777.317,51 853.757,32 0,00 0,00 0,00 0,00 3.097.007,18
160. AEREUS D.O.O. U LIKVIDACIJI ISTARSKA,UMAG UMAG - UMAGO 0,00 3.080.023,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.080.023,19
161. MARAL PROJECT D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.062.751,96 -1.923,66 0,00 50,64 0,00 0,00 0,00 0,00 3.060.878,94
162. ORION PRODUKT D.O.O.U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.052.041,93 1.360,69 0,00 3.152,13 0,00 0,00 0,00 0,00 3.056.554,75
163. KASTELI, D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.242.598,36 0,00 27.647,77 276.480,36 0,00 0,00 490.734,38 0,00 3.037.460,87
164. JURI HOME D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 805.582,20 -8.907,11 2.220.412,19 894,37 0,00 0,00 0,00 0,00 3.017.981,65
165. MEHANIZACIJA D.D.ZA SERVISNE USLUGE I TRGOVINU ZADARSKA,ZADAR ZADAR 1.835.840,31 548.223,89 -1,90 26.522,76 604.176,88 0,00 0,00 0,00 3.014.761,94
166. DEMI MOTO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 483.537,28 -1.640,48 1.137.906,44 1.384.176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 3.003.979,92
167. GIOMAX D. O. O. PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV KASTAV -101.014,67 3.062.402,08 4.031,29 9.395,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2.974.814,48
168. ZELENE LIVADE J.D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 1.188.691,95 -26.208,57 1.799.177,74 3.423,48 0,00 0,00 0,00 0,00 2.965.084,60
169. FULL TRADE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.719.343,38 173.575,06 3.037,26 68.941,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.964.896,89
170. CERTUS SAVJETOVANJE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.959.515,02 -2.876,36 -0,01 -0,01 0,00 -12,72 0,00 0,00 2.956.625,92
171. OLIDUS PROJEKTI D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 821.145,68 135.110,07 375.917,86 1.167.548,51 0,00 440.319,98 0,00 0,00 2.940.042,10
172. $ OK PROJECT D.O.O. ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK 2.266.390,59 649.982,34 0,00 5.683,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.922.056,19
173. KEMOBOJA PLUS D.O.O.U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.607.679,29 1.512.755,26 -2.999,17 -199.558,13 0,00 -27,88 0,00 0,00 2.917.849,37
174. TRICON NEKRETNINE D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.901.933,97 0,00 0,00 2.988,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2.904.922,08
175. TEHNOLAS D.O.O.U STEČAJU MEĐIMURSKA,SVETI MARTIN NA MURI VRHOVLJAN -270.882,91 56.639,38 647.009,45 2.461.247,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.894.013,57
176. ROJE PROMET J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.878.872,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.878.872,02
177. PERFORMANCE CARS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 2.422.326,43 33.308,80 371,94 2.492,74 393.131,38 0,00 0,00 0,00 2.851.631,29
178. HONOREM VINCIT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.834.436,19 13.931,13 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2.848.367,35
179. FLEET EXPERT D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.843.572,73 -3.779,18 -21,84 -8,07 -210,20 0,00 0,00 0,00 2.839.553,44
180. ROGOZNICA YACHTING J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.820.119,44 0,00 158,42 2.623,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2.822.900,95
181. TROGIR NAUTICAL COMMERCE J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.810.080,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.810.080,96
182. INTERLOGISTIKA USLUGE D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.801.182,50 -614,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.568,06
183. NAUTICA MARE D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI NOVI VINODOLSKI 180.380,03 0,00 6.714,36 39.614,81 0,00 0,00 0,00 2.566.074,41 2.792.783,61
184. EUROANODIZACIJA D.O.O. ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA (Samobor) NOVAKI 1.528.822,15 0,00 103.183,09 1.122.986,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2.754.991,78
185. IMOTA D.D. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC DONJI PROLOŽAC -4.485,50 0,00 -236,59 -206.464,75 2.923.894,63 0,00 0,00 0,00 2.712.707,79
186. BUNGALOW D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK DANILO BIRANJ 2.686.955,95 -8,81 -3.184,21 18.019,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2.701.782,14
187. GRATING D.O.O. KARLOVAC LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE ZALUŽNICA 1.441.841,25 605,53 270.906,09 987.712,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2.701.065,62
188. VOLUTO D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 2.313.872,10 383.114,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.696.986,50
189. POWER GROUP D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA OPATIJA -9.435,96 1.994.248,38 704.933,32 3.105,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2.692.851,12
190. KIMA D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 2.644.788,56 23.491,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.668.280,01
191. URAL D.O.O. ZADARSKA,VRSI VRSI 2.652.869,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.652.869,51
192. RESTAURANT ROKO J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA MAKARSKA 1.954.384,61 684.999,61 23,70 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2.639.408,00
193. ZELENE RAVNE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.589.967,89 16.553,89 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.606.521,76
194. COMPACT GROUP J.D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI ŠODOLOVCI 684.266,08 0,00 1.093.158,93 827.947,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2.605.372,22
195. SPLIT EYE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.464.576,86 0,00 8.646,49 97.909,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.571.132,54
196. ABC FASHION D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.902.790,44 325.584,06 17.706,21 324.531,49 -0,22 0,00 0,00 0,00 2.570.611,98
197. FOUR FISH 93 D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.570.144,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.570.144,62
198. ADRIA ČELIK D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL SUĆURAC 2.751.836,40 -83.248,98 -5.046,81 -97.122,87 0,00 -65,65 0,00 0,00 2.566.352,09
199. GOLUB - TIM D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 2.595.335,22 623,80 -3.198,72 -40.859,70 5.669,73 0,00 0,00 0,00 2.557.570,33
200. CODE ENTER D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.902.387,46 9.888,60 0,00 0,00 0,00 641.976,57 0,00 0,00 2.554.252,63