PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1201. BESA - BAU J.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 112.430,67 174.127,89 463,48 14.584,64 0,00 0,00 0,00 0,00 301.606,68
1202. AQUA POOL PLAN J.D.O.O. ZAGREBAČKA,STUPNIK STUPNIČKI OBREŽ 242.590,26 2.973,11 4.830,27 51.005,05 0,00 0,00 0,00 0,00 301.398,69
1203. ZVONIMIR TGP D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 300.133,53 459,65 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 300.593,67
1204. BEGIĆ GRADNJA D.O.O. ZA GRAĐENJE, TRGOVINU I USLUG GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 296.770,72 -2.342,71 499,68 5.566,32 0,00 0,00 0,00 0,00 300.494,01