PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. DAMEX GRADNJA D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 20.691.516,52 3.132.337,37 16.209.202,37 144.663.579,02 0,00 2.464.241,88 0,00 0,00 187.160.877,16
2. ANTE GRADNJA D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 81.040.516,32 0,00 286.485,88 748.547,73 0,00 0,00 0,00 0,00 82.075.549,93
3. DALMACIJAVINO D.D. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 22.157.386,40 0,00 2.747.063,75 15.463.402,05 23.386.139,54 26.559,76 0,00 0,00 63.780.551,50
4. ALEKS STAN D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -247.988,04 46.015.658,99 2.983.626,67 0,00 0,00 -93.312,04 0,00 0,00 48.657.985,58
5. LD METAL D. O. O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA -875,00 16.386.226,84 23.032.251,05 6.746.606,75 -56.982,63 0,00 0,00 0,00 46.107.227,01
6. MAMIT SISTEMI D.O.O. ZAGREBAČKA,DUGO SELO LUKARIŠĆE 11.170.462,90 0,00 15.130.705,70 0,00 15.814.679,84 0,00 0,00 0,00 42.115.848,44
7. MULTI ASSET D.O.O.U LIKVIDACIJI ISTARSKA,POREČ POREČ - PARENZO 15.018.825,98 23.192.687,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.211.513,83
8. CALM BROOK D.O.O. ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 5.921.616,40 323.905,57 -77,87 -2.120,47 30.031.071,77 0,00 0,00 0,00 36.274.395,40
9. ENDRE TRADE D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 29.404.174,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.404.174,69
10. MOBILNA I WEB TRGOVINA TIA D.O.O. ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO GORNJA REKA 26.877.749,82 29.918,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.907.668,36
11. ČETVRTA GENERACIJA D.O.O. ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA (Samobor) STRMEC 16.360.764,64 1.013.834,84 2.131.268,87 5.404.944,98 0,00 0,00 0,00 0,00 24.910.813,33
12. METALI TRGOVINA D.O.O. U LIKVIDACIJI PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI MATULJI 0,00 6.054.048,08 14.660.342,18 4.143.076,48 0,00 0,00 0,00 0,00 24.857.466,74
13. NOEL - N.N.B. D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 24.307.715,64 0,00 0,00 -0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 24.307.714,96
14. MELAZZINI D.O.O. ISTARSKA,POREČ KIRMENJAK 41.241,26 20.717.901,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.759.142,75
15. BARGE D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 20.124.954,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.124.954,65
16. ALL4TRADE EXPORT-IMPORT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 19.766.264,82 -64.470,92 807,10 9.235,14 -19,58 0,00 0,00 0,00 19.711.816,56
17. JADRAN - METAL D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR KUKULJANOVO -1.232.102,11 -55.385,16 18.661.752,52 278.658,02 0,00 -1.749,77 0,00 0,00 17.651.173,50
18. IVIS PLUS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 8.561.874,52 542.222,75 6.030.157,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.134.254,32
19. CREATIVE MEDIA D.O.O. ISTARSKA,UMAG UMAG - UMAGO 12.950.496,80 237.259,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.187.756,28
20. LANA-V D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 13.165.608,79 0,00 348,19 2.640,18 0,00 0,00 0,00 0,00 13.168.597,16
21. ŠIMA - TIM D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -72.326,24 -13.638,69 -133.203,20 -3.647,14 13.140.810,69 0,00 0,00 0,00 12.917.995,42
22. MBM VRTNI CENTAR D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA KOPRIVNICA 9.051.893,17 305.809,61 44.803,25 1.375.887,69 0,00 1.689.149,15 0,00 0,00 12.467.542,87
23. WOOD IRON PLASTIC TRADING D.O.O. ISTARSKA,POREČ POREČ - PARENZO -164,81 9.457.596,78 2.264.085,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.721.517,67
24. I & I, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODG. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.431.855,57 10.202.155,28 -2.032,33 -449,76 0,00 -629,45 0,00 0,00 11.630.899,31
25. HER-MAK POSLOVANJE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 10.782.902,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.782.902,12
26. PERADRIA D. O. O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 2.140.781,50 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.540.781,50
27. DIJA-GRADITELJSTVO, D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 8.387.577,31 0,00 51.405,91 1.865.978,86 0,00 0,00 0,00 0,00 10.304.962,08
28. STAR ŠPORT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 5.147.610,14 -3.836,41 1.733.695,92 2.871.341,40 0,00 86.635,89 0,00 0,00 9.835.446,94
29. DALMACIJATURIST-PODUZEĆE S.P.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT -147.555,80 0,00 23,36 9.970.504,45 0,00 0,00 0,00 0,00 9.822.972,01
30. BING LAJOS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -31.765,69 0,00 9.528.372,34 -90,24 0,00 0,00 0,00 0,00 9.496.516,41
31. IMPULS-SPORT D.O.O.POD.ZA TRGOVINUU STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI IMOTSKI 6.785.044,20 605.449,76 5.512,97 545.131,93 0,00 0,00 1.465.321,04 0,00 9.406.459,90
32. ADRIAKAT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB BUZIN 9.280.857,94 0,00 -65,64 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 9.280.792,56
33. TRGOVAC D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 9.268.785,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.268.785,81
34. TRANSPORTNO OSVJEŽENJE D.O.O. U STEČAJU BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 7.607.161,68 480.737,18 95.996,46 994.497,12 0,00 0,00 0,00 0,00 9.178.392,44
35. VEDO-MONT D.O.O. U STEČAJU ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA (Samobor) STRMEC -47.244,92 2.051.694,31 4.788.952,81 2.294.431,74 0,00 0,00 0,00 0,00 9.087.833,94
36. NUOVO FASHION GB D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 8.739.250,82 212.068,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.951.319,69
37. ZADAR PROJEKT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 8.834.525,27 0,00 -44,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.834.480,80
38. GHOST SOFT D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 8.757.293,25 1.330,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.758.624,14
39. INTERKOMERC ZAGREB D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 499.711,99 0,00 0,00 0,00 7.895.755,51 0,00 0,00 0,00 8.395.467,50
40. JOSER RATARSTVO D.O.O.ZA POLJO.,TRG.I US.U STEČAJU PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 176.502,00 -174,82 0,00 0,00 0,00 8.036.007,74 0,00 0,00 8.212.334,92
41. TRADMAN D.O.O. ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, TRG GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 4.443.404,31 9.366,58 242.506,98 3.490.149,26 0,00 0,00 0,00 0,00 8.185.427,13
42. ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 416.293,46 7.239.249,15 0,00 353.660,17 0,00 0,00 0,00 0,00 8.009.202,78
43. VENTUS BIRO 64 D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 7.982.199,21 6.286,00 -829,28 -2.683,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7.984.972,13
44. ICE QUEEN TWO J.D.O.O. ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 1.747.085,52 0,00 4.445.127,76 1.778.838,40 0,00 0,00 0,00 0,00 7.971.051,68
45. BARIŠIĆ CARGO D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ METKOVIĆ 40.806,62 15.206,39 0,00 522,41 7.895.755,51 0,00 0,00 0,00 7.952.290,93
46. LIPAK HRANA I ENERGIJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA KAJGANA 7.955.840,62 -33.255,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.922.584,73
47. AMFION GRAĐENJE D.O.O. VARAŽDINSKA,NOVI MAROF GORNJE MAKOJIŠĆE 7.477.135,15 0,00 260.181,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.737.317,10
48. OAO VO TECHNOPROMEXPORT, PODRUŽNICA ZAGREB GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 7.727.063,68 0,57 -9.475,05 0,00 0,00 0,00 0,00 7.717.589,20
49. PAM-PROMET D.O.O.U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 7.566.050,07 -1.204,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.564.845,16
50. MOBITEL TRGOVINA J.D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ METKOVIĆ 7.477.838,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.477.838,27
51. M MONTAŽA I GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 7.462.232,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.462.232,15
52. TUTTI FRUTTI-FMB D.O.O.U STEČAJU PRIMORSKO-GORANSKA,KRK BRUSIĆI 6.973.125,15 0,00 -13.780,95 384.380,53 0,00 0,00 0,00 0,00 7.343.724,73
53. ŽMINJ D.O.O. ISTARSKA,ŽMINJ ŽMINJ 7.186.081,92 0,00 1.285,49 -13,79 0,00 0,00 0,00 0,00 7.187.353,62
54. ISPOD RADOŠEVCA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 6.934.463,18 -1.319,05 1.851,48 24.009,14 0,00 0,00 0,00 0,00 6.959.004,75
55. JAHIĆ RECIKLAŽA D.O.O. ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 2.653.719,61 0,00 4.229.674,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.883.393,81
56. BOTANIZE TAN J.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 6.846.835,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.846.835,29
57. GRADITELJSTVO BEKIC D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.927.402,83 1.788.478,64 3.117.106,70 -878,58 0,00 0,00 0,00 0,00 6.832.109,59
58. FILIP I LEO D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 6.523.096,18 -442,34 0,00 -1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 6.522.652,22
59. MG TRADE D.O.O.U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 6.379.198,98 -15,12 0,02 4,21 -8.096,75 0,00 0,00 0,00 6.371.091,34
60. SWEETS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 6.217.568,22 1.791,56 182,21 962,94 0,00 0,00 0,00 0,00 6.220.504,93
61. L & I GRUPA D.O.O. U STEČAJU OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO ĐAKOVO -16.175,64 339.816,64 1.938.482,21 106.883,42 3.826.780,33 0,00 0,00 0,00 6.195.786,96
62. MAX JEDAN J.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 6.027.223,94 0,00 0,00 -0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 6.027.223,82
63. HAL MALI LOŠINJ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ MALI LOŠINJ 5.647.807,62 37.387,90 14.802,94 201.824,27 0,00 0,00 0,00 0,00 5.901.822,73
64. CESTOGRAD GRAĐEVINSKO PODUZEĆE D.D.-U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 398.813,57 5.394.376,62 0,00 0,00 0,00 0,00 5.793.190,19
65. FLASH TRANS J.D.O.O.U STEČAJU ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 1.253.813,11 0,00 3.118.705,41 1.335.372,82 0,00 0,00 0,00 0,00 5.707.891,34
66. CASTUS CLEANING SERVICE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 5.665.992,94 0,00 989,75 17.325,18 0,00 0,00 0,00 0,00 5.684.307,87
67. DOMET PROJEKT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 5.224.745,73 4,77 1.502,08 442.298,84 0,00 0,00 0,00 0,00 5.668.551,42
68. ALPINA CARS D.O.O. KARLOVAČKA,KARLOVAC KARLOVAC 5.573.566,45 7.639,74 0,00 0,00 -19,94 0,00 0,00 0,00 5.581.186,25
69. DIES SOLIS D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 5.532.391,14 662,73 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 5.533.053,91
70. J&J AUTOCOMMERCIUM D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 5.470.773,34 15.930,90 0,00 -215,91 -11.534,05 0,00 0,00 0,00 5.474.954,28
71. BEPOS PRODAJA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL STARI 5.412.734,74 54.722,76 -3,05 -1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5.467.452,55
72. DAVOR GOTAL J.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 0,00 2.762,38 5.305.077,01 0,00 0,00 0,00 5.307.839,39
73. EURO LABOR D.O.O. U STEČAJU ISTARSKA,UMAG MATERADA - MATTERADA 7.456,54 836.045,32 4.461.236,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.304.738,18
74. ADRIADIESEL GREEN ENERGY D.D. KARLOVAČKA,KARLOVAC KARLOVAC 2.153.040,54 112.615,74 495.061,35 2.504.225,32 0,00 0,00 0,00 0,00 5.264.942,95
75. TROGIR SAILING J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 5.223.328,19 0,00 4,15 47,98 0,00 0,00 0,00 0,00 5.223.380,32
76. VLADEKS - PROMET D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI KRIŽEVCI 5.147.535,00 53.790,38 0,00 -8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 5.201.316,50
77. ALLOS STUDIO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 5.100.477,11 665,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.101.142,46
78. MESINGMETAL J.D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 5.089.409,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.089.409,61
79. TRANSPORT NOVAK DONJI HRAŠĆAN D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI HRAŠĆAN 5.561,12 -3.025,21 0,16 -60,67 5.072.963,38 0,00 0,00 0,00 5.075.438,78
80. SM MEDITERAN D.O.O. U LIKVIDACIJI ISTARSKA,PULA PULA 4.268.663,60 454.083,45 0,00 -219,73 171.000,00 0,00 161.983,08 0,00 5.055.510,40
81. INTERNATIONAL OUTSOURCING SERVICES D.O.O. U STEČAJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA SREBRENO 2.365.921,02 -7.276,75 193.831,57 2.468.041,56 0,00 0,00 0,00 0,00 5.020.517,40
82. LIEBICH D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 5.018.347,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.018.347,82
83. KLIK PARTNER J.D.O.O. ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 1.045.517,90 2.964,20 2.731.273,66 1.156.239,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4.935.995,06
84. KERDOS LOGISTIKA J.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 4.704.820,23 7.407,85 10.629,69 177.934,32 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900.792,09
85. FOR METAL D. O. O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 0,00 4.031.733,92 677.401,90 179.049,65 0,00 0,00 0,00 0,00 4.888.185,47
86. NEKRETNINE 1960 D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.159.981,54 3.674.429,96 270,68 -1.011,52 0,00 23.494,80 0,00 0,00 4.857.165,46
87. MODIBIT D.O.O. U STEČAJU ZAGREBAČKA,SAMOBOR SAMOBOR 5.062.122,87 -289.728,50 0,00 -1.652,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4.770.741,62
88. DELTA TRGOVINA J.D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ METKOVIĆ 649.898,87 862.066,71 3.251.972,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.763.937,74
89. CONSILIUM USLUGE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 4.436.053,85 90.714,59 190.060,73 0,00 0,00 0,00 0,00 4.716.829,17
90. ACTIVE FRAME D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.907.684,57 0,00 1.564.969,17 1.237.826,43 0,00 0,00 0,00 0,00 4.710.480,17
91. MEINE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.786.144,05 729.807,06 603.755,10 1.519.499,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4.639.206,07
92. BLIC-PROMET J.D.O.O.U STEČAJU ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 1.719.446,63 0,00 1.835.949,60 1.019.598,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4.574.994,77
93. TRANS D&D D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 4.547.932,39 2.118,74 1.046,42 1.728,72 0,00 0,00 0,00 0,00 4.552.826,27
94. MOBILE FOCUS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 4.542.527,79 0,00 0,00 -1.069,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4.541.457,99
95. B.T. HULL D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR TROGIR 1.073.489,47 0,00 168.654,49 3.271.231,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4.513.375,84
96. MEDIA POLIS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 4.803.593,53 -301.887,45 -10.448,20 -9.682,31 0,00 0,00 0,00 0,00 4.481.575,57
97. AUTOMOBILI T.N.T. J.D.O.O.U STEČAJU ZADARSKA,ZADAR ZADAR 4.445.138,28 1.069,85 0,00 -0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 4.446.207,96
98. VERONESE CLAUDIO D.O.O. U STEČAJU ISTARSKA,UMAG UMAG - UMAGO 4.456.226,32 -18.279,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.437.947,12
99. PODNE GLAZURE D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.949.734,62 282.075,67 348.290,80 1.700.752,06 0,00 71.425,77 0,00 0,00 4.352.278,92
100. TV ISTRA D.O.O. ISTARSKA,PAZIN PAZIN 1.506.972,26 0,00 384.180,68 2.446.695,61 0,00 0,00 0,00 12.527,98 4.350.376,53