PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. BARIŠIĆ CARGO D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ METKOVIĆ 40.806,62 15.206,39 0,00 522,41 7.895.755,51 0,00 0,00 0,00 7.952.290,93
2. MOBITEL TRGOVINA J.D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ METKOVIĆ 7.477.838,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.477.838,27
3. INTERNATIONAL OUTSOURCING SERVICES D.O.O. U STEČAJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA SREBRENO 2.365.921,02 -7.276,75 193.831,57 2.468.041,56 0,00 0,00 0,00 0,00 5.020.517,40
4. DELTA TRGOVINA J.D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ METKOVIĆ 649.898,87 862.066,71 3.251.972,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.763.937,74
5. $ OK PROJECT D.O.O. ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK 2.266.390,59 649.982,34 0,00 5.683,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.922.056,19
6. LUXUS D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK 588.943,60 511.752,49 -0,19 118.126,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.218.822,10
7. ORADA NEKRETNINE D.O.O. U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE CAVTAT 751.017,15 0,00 300.143,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.051.161,11
8. VEBECOT D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGEU LIKVIDACIJI DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE ROGOTIN 249.842,37 23.583,49 7.291,46 723.886,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004.603,51
9. OŠTRICE D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK 943.287,86 -52,43 -170,72 -2.179,05 0,00 0,00 0,00 0,00 940.885,66
10. KUPARI GRADNJA D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA KUPARI 865.522,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865.522,40
11. TABOR D.O.O. U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK 244.127,37 803,16 3.064,42 542.255,77 0,00 0,00 0,00 0,00 790.250,72
12. MIMO D.O.O. ZA TRG. I USLUGE U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK 301.902,28 28.328,32 20.210,80 357.918,28 0,00 20.117,07 0,00 0,00 728.476,75
13. GREEN & WHITE J.D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK POBREŽJE 670.395,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670.395,12
14. OKUSI JUGA J.D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK 668.839,71 338,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669.178,21
15. $ AQUA MARTIN D.O.O. ZA GRADITELJSTVO U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE CAVTAT 243.804,03 80.560,97 225.450,66 52.006,01 0,00 0,00 0,00 0,00 601.821,67
16. BELFAST WEST D.O.O.ZA UGOST.I USLUGE U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK 531.057,82 0,00 9.577,19 29.944,82 0,00 0,00 0,00 0,00 570.579,83
17. FJAKA - DUBROVNIK D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK 473.902,71 7.261,37 2.273,77 43.914,16 0,00 0,00 0,00 0,00 527.352,01
18. VLAHINIĆ GRADNJA D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA ČIBAČA -208,30 0,00 0,00 0,00 0,00 503.712,85 0,00 0,00 503.504,55
19. PULIĆ D.O.O. U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE MOČIĆI 81.307,67 53.822,98 -3.259,85 83.990,01 0,00 250.015,84 0,00 0,00 465.876,65
20. MONTALING D.O.O U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ METKOVIĆ 297.243,43 0,00 -121,66 74.846,74 0,00 0,00 0,00 0,00 371.968,51
21. TRUSTON D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK 371.228,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371.228,45