PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
ISTARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2023. GODINE
Obrada podataka izvršena je 26.10.2023. godine
Valuta:
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. CRIS BUSINESS D.O.O. ISTARSKA,UMAG UMAG - UMAGO 24.251.862,50 16.880.264,72 8.141.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.273.379,22
2. MULTI ASSET d.o.o. u likvidaciji ISTARSKA,POREČ POREČ - PARENZO 16.326.141,57 25.234.379,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.560.520,95
3. BUSINESS SUPPLIES D.O.O. ISTARSKA,NOVIGRAD NOVIGRAD - CITTANOVA 40.040.759,64 20.797,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.061.557,27
4. S.Z. TECHNOLOGY D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 0,00 10.708.150,60 9.637.335,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.345.486,07
5. ART SOLUTION D.O.O. ISTARSKA,UMAG UMAG - UMAGO 1.330.915,40 9.034.337,46 6.972.169,60 -2.765,01 0,00 0,00 0,00 0,00 17.334.657,45
6. CELOX D.O.O. ISTARSKA,UMAG ZAMBRATIJA - ZAMBRATTIA 0,00 9.997.391,37 5.846.577,23 -1.293,52 0,00 0,00 0,00 0,00 15.842.675,08
7. Media communication d.o.o. u stečaju ISTARSKA,ROVINJ ROVINJ - ROVIGNO 768.454,28 8.542.212,18 3.911.890,93 6.148,15 0,00 0,00 0,00 0,00 13.228.705,53
8. WOOD IRON PLASTIC TRADING D.O.O. ISTARSKA,POREČ POREČ - PARENZO -164,78 10.305.657,61 2.452.707,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.758.200,49
9. MARINE D. O. O. ISTARSKA,NOVIGRAD NOVIGRAD - CITTANOVA 0,00 3.314.281,59 5.754.052,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.068.333,65
10. ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA -17.004,24 0,00 4.034,05 436.178,76 0,00 0,00 0,00 5.096.974,12 5.520.182,69
11. SM MEDITERAN D.O.O. U LIKVIDACIJI ISTARSKA,PULA PULA 4.418.916,67 473.437,16 0,00 -219,71 171.000,00 0,00 161.983,09 0,00 5.225.117,21
12. ZELENA BIO D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU ISTARSKA,POREČ POREČ - PARENZO 3.180.471,13 1.662.235,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.842.707,05
13. TV ISTRA D.O.O. ISTARSKA,PAZIN PAZIN 1.658.388,36 0,00 422.396,43 2.679.056,63 0,00 0,00 0,00 14.478,82 4.774.320,24
14. AEREUS D.O.O. U LIKVIDACIJI ISTARSKA,UMAG UMAG - UMAGO 0,00 3.375.024,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.375.024,42
15. PUELLA JULIA D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 1.116.446,39 1.471.828,41 768.736,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.357.011,54
16. POLUKS SAVJETOVANJE D.O.O. ISTARSKA,UMAG UMAG - UMAGO 3.259.822,75 0,00 2.335,62 5.025,89 0,00 0,00 0,00 0,00 3.267.184,26
17. OGMA J.D.O.O. ISTARSKA,UMAG UMAG - UMAGO 0,00 2.077.409,48 1.040.421,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.117.831,03
18. NAVAL INTERIOR d.o.o. u stečaju ISTARSKA,BUJE BUJE - BUIE 3.102.207,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.102.207,26
19. MULTI TRADE CENTER D.O.O. ISTARSKA,UMAG UMAG - UMAGO 708.253,02 1.400.742,51 725.678,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.834.674,04
20. SIANA PROJEKT D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 1.305.005,99 1.146.645,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.451.651,63
21. CIMOS BUZET d. o. o. ISTARSKA,BUZET MOST -40.674,85 -0,08 0,00 0,00 0,00 2.437.154,28 0,00 0,00 2.396.479,35
22. WEISE j.d.o.o. u stečaju ISTARSKA,VRSAR FLENGI 1.420.505,05 523.397,45 383.828,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.327.731,33
23. LIGNUM ET OPERA D.O.O. ISTARSKA,BUJE BUJE - BUIE 2.133.530,88 0,00 -1,28 -10.741,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.122.788,34
24. OMNIBUS PLUS D.O.O. ISTARSKA,NOVIGRAD NOVIGRAD - CITTANOVA 2.100.534,67 17.337,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.117.872,00
25. NEW NAVAL SEA d.o.o. u stečaju ISTARSKA,UMAG UMAG - UMAGO 979.022,68 837.346,28 296.787,72 -297,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2.112.859,15
26. D.O. EXPORT D.O.O. ISTARSKA,BUJE BUJE - BUIE 2.057.433,86 0,00 1.754,33 14.908,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.074.096,48
27. ATLANTIK J.D.O.O. ISTARSKA,SVETI LOVREČ SVETI LOVREČ PAZENATIČKI 788.511,65 633.878,77 536.836,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.959.226,70
28. ISTARSKA PIVOVARA DOO ISTARSKA,BUZET SVETI IVAN 2.017.495,06 -2,41 -34.840,96 -173.654,40 -276,74 0,00 0,00 0,00 1.808.720,54
29. G. I. I. TUBE, d. o. o. ISTARSKA,PIČAN TUPLJAK 1.719.934,90 27.410,81 4,14 30,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.747.380,07
30. TOSCANO CASH AND CARRY D.O.O. ISTARSKA,BUJE BUJE - BUIE 960.823,70 430.215,66 296.565,83 0,00 18.440,84 0,00 0,00 0,00 1.706.046,03
31. PUNTA CISSANA D.O.O. ISTARSKA,GRAČIŠĆE GRAČIŠĆE 1.536.654,12 144.596,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.681.250,74
32. SIGA NOVA TRI D. O. O. ISTARSKA,MEDULIN MEDULIN 1.471.936,83 32.871,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504.808,65
33. CASTELNUOVO D.O.O. U LIKVIDACIJI ISTARSKA,PULA PULA 16.093,84 128.315,85 613.240,79 701.732,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.459.383,37
34. CENTAR COMMERCE J.D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 680.099,53 346.721,42 349.495,17 0,00 0,00 7.180,83 0,00 0,00 1.383.496,95
35. QUALITY TECHNOLOGY D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE ISTARSKA,UMAG UMAG - UMAGO 7.897,06 729.686,79 568.012,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305.596,69
36. ENVIROMAXI D. O. O. ISTARSKA,TINJAN ŽUŽIĆI 1.121.075,21 0,00 2.343,76 22.233,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.145.652,60
37. SPIRALA D.O.O. ISTARSKA,MEDULIN MEDULIN -1.253,44 701.089,67 383.262,38 0,00 0,00 -877,92 0,00 0,00 1.082.220,70
38. GAVEIA D.O.O. ISTARSKA,NOVIGRAD NOVIGRAD - CITTANOVA 1.100.163,28 0,00 -31.170,75 -106.105,20 0,00 0,00 0,00 0,00 962.887,33
39. WOOD FIRE J.D.O.O. ISTARSKA,UMAG UMAG - UMAGO 863.064,39 31.983,20 0,00 1.391,92 0,00 0,00 0,00 0,00 896.439,51
40. JAKOBI CONSULTING D.O.O. ISTARSKA,UMAG UMAG - UMAGO 873.037,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 873.037,28
41. SREM MONT D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 432.623,00 268.469,38 7.035,94 158.062,21 0,00 0,00 0,00 0,00 866.190,53
42. SORRISO CONSULTING J.D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 303.847,55 257.369,48 222.710,33 1.317,93 0,00 0,00 0,00 0,00 785.245,29
43. EASY COMMERCE D.O.O. ISTARSKA,UMAG UMAG - UMAGO -138,03 420.586,19 342.271,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762.720,00
44. ZAVOJNICA TRANS J.D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 409.410,26 176.340,98 144.834,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730.585,96
45. PROJEKT OMLADINSKA D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 725.053,98 -4.881,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.172,90
46. IPŠA MOTOR SPORT J.D.O.O. ISTARSKA,UMAG UMAG - UMAGO 0,00 210.017,41 451.803,43 45.395,21 0,00 0,00 0,00 0,00 707.216,05
47. BUILDING & CONSTRUCT J.D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 0,00 667.327,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667.327,50
48. US TRADE & SERVICES D.O.O. ISTARSKA,BUJE BUJE - BUIE 658.698,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658.698,16
49. PURPURA D.O.O. U LIKVIDACIJI ISTARSKA,POREČ POREČ - PARENZO 643.954,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643.954,20
50. AQUA MONT D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA -550,02 -13.603,84 529.136,26 121.090,49 0,00 0,00 0,00 0,00 636.072,89
51. PROGRESSUM CONSTRUCTUM D.O.O. ISTARSKA,VODNJAN VODNJAN 586.099,34 -0,68 931,26 8.291,27 0,00 0,00 0,00 0,00 595.321,19
52. LES CONNAISSEURS d.o.o. u stečaju ISTARSKA,ROVINJ ROVINJ - ROVIGNO 460.236,49 0,00 31.972,27 68.631,31 0,00 0,00 0,00 0,00 560.840,08
53. DOBRA CONSULTING D.O.O. ISTARSKA,BUJE BUJE - BUIE 304.141,92 254.669,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558.811,49
54. AMFORA CONSULTING J.D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 549.322,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.322,46
55. VILE KRMED D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 0,00 539.548,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539.548,94
56. NISKO GRADNJA CHROME j.d.o.o. u stečaju ISTARSKA,PULA PULA 525.552,77 10.792,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536.345,12
57. STUDIO CURKE J.D.O.O. ISTARSKA,MEDULIN BANJOLE 520.232,66 0,00 0,00 0,00 0,00 7.179,85 0,00 0,00 527.412,51
58. CHARISMA ADRIA D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA -3.049,14 248.801,09 249.990,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.742,15
59. AMFORA MARKETING J.D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 484.141,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.141,88
60. TARTUFI TRADE J.D.O.O. ISTARSKA,BUJE MOMJAN - MOMIANO 464.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.065,00
61. GALLUS d.o.o. u stečaju ISTARSKA,UMAG UMAG - UMAGO 455.008,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455.008,61
62. UNIVERSUM D.O.O. ISTARSKA,NOVIGRAD NOVIGRAD - CITTANOVA 394.636,84 60.760,24 -1.070,05 -6.745,86 0,00 0,00 0,00 0,00 447.581,17
63. UNIGLOBAL D.O.O. ISTARSKA,UMAG UMAG - UMAGO 9.619,75 250.055,21 186.972,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446.646,97
64. MILLI INVEST D.O.O. ISTARSKA,MEDULIN MEDULIN 430.603,38 0,00 0,00 -91,69 0,00 0,00 0,00 0,00 430.511,69
65. SVE. VIA. D.O.O. ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA ISTARSKA,VRSAR VRSAR 429.856,26 0,00 0,00 -603,44 0,00 0,00 0,00 0,00 429.252,82
66. GOLF - TAR D.O.O. ISTARSKA,POREČ POREČ - PARENZO 0,00 0,00 414.796,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.796,15
67. RENT A TENT D.O.O. ISTARSKA,POREČ POREČ - PARENZO 433.712,79 -28.150,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.562,62
68. PRIMUS BAR D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 375.323,21 0,00 -1.405,79 -1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 373.915,99
69. SYNERGY INTERNATIONAL SERVICES D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 307.148,64 63.261,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.410,34
70. CENTAR SISTEM J.D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 176.176,43 88.720,09 89.429,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.326,51
71. TAILOR FLAVOR D.O.O. ISTARSKA,UMAG UMAG - UMAGO -1.594,83 180.880,29 169.783,55 5.027,70 0,00 0,00 0,00 0,00 354.096,71
72. GO TO LEVEL 88 D.O.O. U LIKVIDACIJI ISTARSKA,PULA PULA -55,23 352.240,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.185,74
73. MIĆA BUTIGA D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 216.079,67 7.806,95 -91,77 13.234,80 0,00 112.434,48 0,00 0,00 349.464,12
74. VALICA PROMET J.D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 348.207,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.207,82
75. GOLF TOURS D.O.O. ISTARSKA,MOTOVUN BRKAČ -18.515,58 170.572,42 176.551,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.608,18
76. SIGA NOVA TRINAEST D.O.O. ISTARSKA,UMAG ZAMBRATIJA - ZAMBRATTIA 277.794,98 45.540,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.335,53
77. MILLENIUM DOM D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 325.946,92 0,00 -307,41 -2.458,36 0,00 0,00 0,00 0,00 323.181,15