PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
ISTARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. MULTI ASSET D.O.O.U LIKVIDACIJI ISTARSKA,POREČ POREČ - PARENZO 15.018.825,98 23.192.687,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.211.513,83
2. MELAZZINI D.O.O. ISTARSKA,POREČ KIRMENJAK 41.241,26 20.717.901,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.759.142,75
3. CREATIVE MEDIA D.O.O. ISTARSKA,UMAG UMAG - UMAGO 12.950.496,80 237.259,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.187.756,28
4. WOOD IRON PLASTIC TRADING D.O.O. ISTARSKA,POREČ POREČ - PARENZO -164,81 9.457.596,78 2.264.085,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.721.517,67
5. ŽMINJ D.O.O. ISTARSKA,ŽMINJ ŽMINJ 7.186.081,92 0,00 1.285,49 -13,79 0,00 0,00 0,00 0,00 7.187.353,62
6. EURO LABOR D.O.O. U STEČAJU ISTARSKA,UMAG MATERADA - MATTERADA 7.456,54 836.045,32 4.461.236,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.304.738,18
7. SM MEDITERAN D.O.O. U LIKVIDACIJI ISTARSKA,PULA PULA 4.268.663,60 454.083,45 0,00 -219,73 171.000,00 0,00 161.983,08 0,00 5.055.510,40
8. VERONESE CLAUDIO D.O.O. U STEČAJU ISTARSKA,UMAG UMAG - UMAGO 4.456.226,32 -18.279,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.437.947,12
9. TV ISTRA D.O.O. ISTARSKA,PAZIN PAZIN 1.506.972,26 0,00 384.180,68 2.446.695,61 0,00 0,00 0,00 12.527,98 4.350.376,53
10. AEREUS D.O.O. U LIKVIDACIJI ISTARSKA,UMAG UMAG - UMAGO 0,00 3.080.023,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.080.023,19
11. SIANA PROJEKT D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 1.159.109,43 1.081.160,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.269,60
12. SIRENA POREČ D.O.O. ISTARSKA,POREČ POREČ - PARENZO -13.892,23 960,76 766.787,33 1.341.614,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095.470,19
13. GLOBAL TRADE J.D.O.O. ISTARSKA,UMAG UMAG - UMAGO 2.066.394,22 2.059,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068.453,77
14. OMNIBUS PLUS D.O.O. ISTARSKA,NOVIGRAD NOVIGRAD - CITTANOVA 1.910.657,86 15.672,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.926.329,94
15. DRD-INTERNATIONAL D.O.O. U STEČAJU ISTARSKA,UMAG UMAG - UMAGO 1.696.444,69 0,00 0,00 0,00 0,00 22.900,42 0,00 0,00 1.719.345,11
16. ACTIVA INŽENIRING D.O.O. ISTARSKA,UMAG LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.656.441,78 0,00 0,00 1.656.441,78
17. EURO PRIM MAT D.O.O. ISTARSKA,VODNJAN PEROJ 1.559.175,62 1.933,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.561.109,23
18. CASTELNUOVO D.O.O. U LIKVIDACIJI ISTARSKA,PULA PULA 15.357,06 122.725,73 582.891,02 667.037,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388.011,13
19. PHOENIX CONSULTING D.O.O. ISTARSKA,BUJE BUJE - BUIE 1.083.175,82 -177,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082.998,16
20. LJUBAV I POBJEDA D.O.O. ISTARSKA,ROVINJ ROVINJ 322.922,59 546.742,44 12.775,87 194.187,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076.628,40
21. LEITER TRANSFER D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 989.528,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989.528,27
22. CONCRETE GRADNJA J.D.O.O. ISTARSKA,SVETA NEDELJA (Labin) SANTALEZI 777.958,54 -4.905,87 -96,00 59.800,55 0,00 0,00 0,00 0,00 832.757,22
23. ARIŠ D.O.O. U STEČAJU ISTARSKA,PAZIN PAZIN -18.973,01 2.014,58 465,44 797.884,02 0,00 0,00 0,00 0,00 781.391,03
24. AQUA FONDA D.O.O. U LIKVIDACIJI ISTARSKA,KRŠAN ZAGORJE 765.934,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765.934,90
25. BETOVEN D.O.O. U STEČAJU ISTARSKA,PULA PULA 716.057,83 0,00 -16,74 -18.068,53 0,00 0,00 0,00 0,00 697.972,56
26. K.D. PROMET PLUS J.D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 681.895,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.895,92
27. INTERNET PHONE SHOP D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA -888,08 659.330,17 1.489,18 4.761,57 0,00 0,00 0,00 0,00 664.692,84
28. CENTAR PLAN J.D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 654.585,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654.585,85
29. BENE TRADE D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 18.099,40 0,00 222.963,24 413.462,25 0,00 0,00 0,00 0,00 654.524,89
30. PURPURA D.O.O. U LIKVIDACIJI ISTARSKA,POREČ POREČ - PARENZO 606.505,05 0,00 0,00 0,00 0,00 -27,23 0,00 0,00 606.477,82
31. US TRADE & SERVICES D.O.O. ISTARSKA,BUJE BUJE - BUIE 598.584,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598.584,32
32. MIĆA BUTIGA D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 361.016,05 13.275,63 -91,77 24.855,23 0,00 190.199,09 0,00 0,00 589.254,23
33. VITA ATTIVA J.D.O.O. ISTARSKA,VODNJAN VODNJAN 368.882,20 144.683,62 0,00 44.738,76 0,00 0,00 0,00 0,00 558.304,58
34. MULTI TRADE CENTER D.O.O. ISTARSKA,UMAG UMAG - UMAGO 539.335,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539.335,94
35. ATLANTIK J.D.O.O. ISTARSKA,SVETI LOVREČ SVETI LOVREČ PAZENATIČKI 535.778,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535.778,71
36. GORAN INŽENJERING D.O.O. GRAĐEV.PODUZ. U STEČAJU ISTARSKA,POREČ POREČ - PARENZO 527.814,69 0,00 0,00 0,00 0,00 20,78 0,00 0,00 527.835,47
37. SLAVONA DRAVA SAVA DUNAV D.O.O. ISTARSKA,NOVIGRAD NOVIGRAD - CITTANOVA 0,00 358.586,21 163,30 7.552,82 0,00 53.969,21 0,00 0,00 420.271,54
38. GOLF - TAR D.O.O. ISTARSKA,POREČ POREČ - PARENZO 0,00 0,00 414.796,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.796,16
39. ZELENA PINIJA D.O.O. ISTARSKA,POREČ POREČ - PARENZO 238.814,24 6.134,27 -228,92 32.674,27 0,00 102.361,89 0,00 0,00 379.755,75
40. STUDIO M.R. D.O.O. U STEČAJU ISTARSKA,PULA PULA 199.066,50 33.426,62 19.219,77 75.381,90 0,00 0,00 0,00 0,00 327.094,79
41. BAK D.O.O. ISTARSKA,UMAG UMAG - UMAGO 325.227,78 0,00 -155,04 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 325.072,73
42. GO TO LEVEL 88 D.O.O. U LIKVIDACIJI ISTARSKA,PULA PULA -55,20 322.118,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.063,79
43. JURCOLA D.O.O. U STEČAJU ISTARSKA,PAZIN GRDOSELO 99.010,05 0,00 0,00 214.595,06 0,00 0,00 0,00 0,00 313.605,11
44. TUTTI GRADNJA D.O.O. U STEČAJU ISTARSKA,PULA PULA 782,00 169.847,06 8.641,29 130.724,78 0,00 0,00 0,00 0,00 309.995,13
45. MAESTRAL TURIZAM J.D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 297.666,13 0,00 309,45 5.865,81 0,00 0,00 0,00 0,00 303.841,39