PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2023. GODINE
Obrada podataka izvršena je 26.10.2023. godine
Valuta:
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. DALMACIJAVINO D.D. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 29.644.181,11 0,00 3.047.298,09 15.271.637,74 25.470.498,10 28.401,52 0,00 0,00 73.462.016,56
2. LANA-V D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 14.631.333,70 0,00 382,53 2.885,64 0,00 0,00 0,00 0,00 14.634.601,87
3. DALMACIJATURIST-PODUZEĆE S.P.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT -147.555,72 0,00 24,79 10.431.060,92 0,00 0,00 0,00 0,00 10.283.529,98
4. SWEETS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 6.833.385,16 2.324.843,21 182.867,82 1.060,78 0,00 0,00 0,00 0,00 9.342.156,97
5. USLUGE GOSPAR MATO D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 3.233.638,48 3.390.259,11 1.440.237,08 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 8.064.135,57
6. BEPOS PRODAJA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL STARI 6.007.592,29 98.138,44 -3,01 -1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 6.105.725,76
7. TRAJEKTNA LUKA SPLIT, D.D. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT -42,65 0,00 0,00 -1,51 0,00 0,00 0,00 5.927.771,34 5.927.727,19
8. B.J. TECHNOLOGY SYSTEMS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 0,00 5.816.428,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.816.428,38
9. TROGIR SAILING J.D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 5.759.634,75 0,00 4,60 52,67 0,00 0,00 0,00 0,00 5.759.692,02
10. MEINE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.889.710,16 776.165,46 651.640,75 1.612.793,78 0,00 0,00 0,00 0,00 4.930.310,15
11. IMPULS-SPORT D.O.O.POD.ZA TRGOVINUU STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI IMOTSKI 3.385.620,87 0,00 0,00 -1.363,07 0,00 0,00 1.465.321,01 0,00 4.849.578,82
12. KACIGA D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR MASTRINKA 962.383,87 590.241,05 57.631,16 2.267.473,12 0,00 0,00 0,00 0,00 3.877.729,20
13. KONSTRUKTOR-INŽENJERING D.D. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT -56.758,22 0,00 74.363,18 -403.118,96 0,00 17.137,97 0,00 3.586.570,28 3.218.194,26
14. ROJE PROMET J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 3.193.448,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.193.448,55
15. KASTELI, D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.298.313,48 0,00 28.104,44 280.652,36 0,00 0,00 490.734,34 0,00 3.097.804,63
16. ILLYRIAN YACHTING PARTNERSHIP K.D. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 3.072.094,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.072.094,65
17. N.B. FANTASTIC REAL ESTATE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.928.532,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.928.532,21
18. ADRIA ČELIK D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL SUĆURAC 3.021.677,17 -83.248,99 22.181,42 -74.103,54 0,00 -65,63 0,00 0,00 2.886.440,43
19. HAZARDER, d.o.o. u stečaju SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ OBROVAC SINJSKI 2.604.112,99 52.457,68 9.641,30 180.098,59 0,00 147,53 0,00 0,00 2.846.458,08
20. STONE VILLAGE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 0,00 2.836.497,17 -244,04 -8,44 0,00 -5,05 0,00 0,00 2.836.239,64
21. TRANSPORTI ZANINOVIĆ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD STARI GRAD 1.368.827,12 614.815,43 454.067,32 345.304,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2.783.014,65
22. R.T. TRANSPORT d.o.o. u stečaju SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA MAKARSKA 2.632.273,49 76.056,71 -333,93 785,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2.708.781,44
23. SERVISIRANJE BRODOVA d.o.o. u stečaju SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.002.289,97 0,00 98.916,53 1.418.646,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2.519.852,72
24. J.I.K. TRGOVINA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.427.237,29 2.092,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.429.329,70
25. CIGLANA-SINJ D.D.PROIZV.OPEKE,CRIJEP.,PR.OD PEČ.GL SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ SINJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.312.164,38 2.312.164,38
26. LOVRINČEVIĆ AUTO D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT KAMEN 1.729.704,58 165.028,00 5.613,96 205.570,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2.105.917,31
27. GAJA NAUTIKA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 1.693.981,11 0,00 -6.961,58 407.633,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2.094.653,46
28. STRIKING d.o.o. u stečaju SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL NOVI 1.995.379,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.995.379,72
29. PLINSKI CENTAR D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 0,00 708.385,10 1.279.337,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.987.722,86
30. D. & M. PARTIDO J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS KLIS 1.939.464,54 2.231,34 947,61 16.805,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.959.448,82
31. DRIC D.O.O. U LIKVIDACIJI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.394.212,13 506.261,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.473,72
32. SRETNI VAL D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.750.307,15 10.448,17 -0,30 -12,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760.742,20
33. KONTO KAŠTEL J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.757.374,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.757.374,58
34. IDEAL SERVIS D.O.O. U LIKVIDACIJI SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL ŠTAFILIĆ 101.647,64 1.572.764,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.674.411,98
35. KAZETA J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 70.823,02 1.493.170,33 24.695,23 78.807,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.667.495,68
36. IMOTA D.D. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC DONJI PROLOŽAC -171.233,42 0,00 -3.084,47 -1.326.614,94 3.164.421,89 0,00 0,00 0,00 1.663.489,06
37. POLAROID J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.099.610,02 514.519,70 3.073,77 31.210,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.648.413,96
38. PRIZMA SPLIT J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 964.783,76 337.888,72 337.046,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.639.718,84
39. SIKA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL NOVI 1.205.991,43 209.718,74 174.477,92 8.428,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.598.616,26
40. GLOBAL TREND J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.588.296,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.588.296,26
41. AGRO PROMET RUNOVIĆI, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI RUNOVIĆ 1.469.280,92 17.605,79 0,00 93.958,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580.845,24
42. TORWART D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.008.460,50 344.031,75 222.635,81 12,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575.140,87
43. RAZLOMAK D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT -1.584,43 0,00 0,08 0,38 1.569.920,22 0,00 0,00 0,00 1.568.336,24
44. Soltesz j.d.o.o. u stečaju SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA MAKARSKA 1.488.207,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.488.207,88
45. SIRANA j.d.o.o. u stečaju SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.135.115,67 300.814,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435.930,66
46. GRADING d.o.o. u stečaju SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 907.896,02 12.605,82 0,00 493.796,97 0,00 1.226,39 0,00 0,00 1.415.525,20
47. JAGO KOMERC, D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 0,00 0,00 467,52 2.455,72 0,00 0,00 0,00 1.279.579,76 1.282.503,00
48. TOMŠIĆ GRUPA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,MILNA MILNA 1.075.547,77 -24.921,56 24.540,02 195.688,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270.854,96
49. TROGIRSKI KOMUNALAC D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR TROGIR 770.882,95 466.085,53 0,00 1.615,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1.238.584,10
50. BLACK LABEL D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL SUĆURAC 881.519,32 159.606,18 0,00 16.957,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.058.083,17
51. PRONTISSIMO D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.046.932,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.046.932,94
52. N.& N. KARLIĆ DELTA J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.028.759,42 -2.082,54 -875,51 -12.760,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.013.041,25
53. A & D COMMERCE, D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR SUPETAR 594.776,97 0,00 41.238,13 355.437,40 0,00 0,00 0,00 0,00 991.452,50
54. NATIONAL TREASURE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 215.786,27 368.475,17 386.126,55 11.423,96 0,00 0,00 0,00 0,00 981.811,95
55. GRADITELJ 365 J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA PODSTRANA - MILJEVAC 910.739,24 4.060,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914.799,89
56. ALEKSANDAR IVANOVSKI J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS KLIS 19.054,75 362.531,51 9.844,20 421.729,70 0,00 0,00 0,00 0,00 813.160,16
57. DALMACIA HOLIDAY D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA JELSA 778.769,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778.769,91
58. BRODOSPLIT-METALNE KONSTRUKCIJE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 113.909,51 0,00 43.625,58 613.846,56 0,00 0,00 0,00 0,00 771.381,66
59. MATIĆ TRANSPORT DVA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 782.308,27 -10.241,34 -200,04 -8.200,02 0,00 0,00 0,00 0,00 763.666,86
60. NADINIĆ MONTAŽA j.d.o.o. u stečaju SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 90.819,05 232.790,28 78.156,65 345.950,11 0,00 0,00 0,00 0,00 747.716,09
61. TRANSLACIJA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 700.178,90 2.490,91 2.045,16 17.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721.781,97
62. ŠOLTA HT d.d. u stečaju SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA NEČUJAM 0,00 -4.954,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705.473,85 700.519,69
63. REGION CONSULTING D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 500.036,06 171.102,77 1.982,78 25.725,50 0,00 0,00 0,00 0,00 698.847,10
64. KLESARSKA RADIONICA DRAŽEN JAKŠIĆ, D.O.O SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 374.653,39 122.753,73 -767,31 -3.491,26 0,00 142.651,07 0,00 0,00 635.799,61
65. SENALES D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL LUKŠIĆ 631.116,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631.116,09
66. ELUVIO D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 323.746,46 165.786,65 141.337,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.871,07
67. SALONIT D.D. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN VRANJIC 383.403,73 294.674,45 -15.042,03 -33.805,87 0,00 0,00 0,00 0,00 629.230,28
68. SVALINA I PAWLOWSKI D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL ŠTAFILIĆ -480.187,17 8.920,70 617.078,49 471.133,87 0,00 0,00 0,00 0,00 616.945,88
69. MARINE PRODUKT J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 505.755,50 -0,23 -1.039,53 86.590,54 0,00 0,00 0,00 0,00 591.306,28
70. MRGA, d.o.o. SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS VIS 478.458,23 -4.468,86 7.238,39 89.917,85 0,00 0,00 0,00 0,00 571.145,61
71. HERCULES D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG OKRUG GORNJI 517.372,19 2.856,48 2.220,49 43.311,09 0,00 0,00 0,00 0,00 565.760,26
72. ASTROLOŠKA VIZIJA D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL ŠTAFILIĆ 301.720,56 262.365,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564.086,32
73. ECOOPERATIVA D.O.O U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 303.286,83 73.018,80 2.620,42 173.727,71 0,00 0,00 0,00 0,00 552.653,77
74. BAGY POD.ZA USLUGE I TRGOVINU EXPORT-IMPORT SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA JELSA 488.781,55 -1.033,06 462,32 48.138,90 0,00 0,00 0,00 0,00 536.349,71
75. ŠKVARA J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 91.209,27 192.818,63 155.887,98 67.439,95 0,00 0,00 0,00 0,00 507.355,83
76. RETINEO D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 441.310,51 0,00 4.267,77 34.140,55 0,00 0,00 0,00 0,00 479.718,83
77. AKRILNI PROIZVODI D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 237.342,78 0,00 14.211,57 207.039,92 0,00 0,00 0,00 0,00 458.594,27
78. GRGAT J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK OTOK 27.676,25 17.180,17 0,00 412.715,95 0,00 0,00 0,00 0,00 457.572,37
79. SKLADGRADNJA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 355.370,34 0,00 5.020,69 97.077,21 0,00 0,00 0,00 0,00 457.468,24
80. AJNUR D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI IMOTSKI -1.950,46 0,00 115.007,44 337.822,19 0,00 0,00 0,00 0,00 450.879,17
81. UNDERWATER J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA PODSTRANA - SITA 440.872,60 4.441,96 0,00 2.468,15 0,00 0,00 0,00 0,00 447.782,72
82. LAVČEVIĆ GRADITELJSTVO D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT -14.459,99 469.901,22 0,00 -20.932,20 0,00 0,00 0,00 0,00 434.509,04
83. MONTAŽA GOLOB d.o.o. u stečaju SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 84.842,99 194.006,74 155.070,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.920,60
84. BONAČIĆ SECURITY d.o.o. u stečaju SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 190.144,86 0,00 15.120,39 228.166,21 0,00 0,00 0,00 0,00 433.431,46
85. BALLENA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL NOVI -0,45 115.445,87 1.454,46 312.254,62 0,00 0,00 0,00 0,00 429.154,50
86. FASADE BERISHA J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT STOBREČ 57.645,78 181.450,73 146.327,83 42.750,38 0,00 0,00 0,00 0,00 428.174,71
87. LJUPČO PETROVSKI j.d.o.o. u stečaju SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS KLIS -12.640,48 431.482,66 -2.054,51 -0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 416.787,52
88. DRAGAN JURIŠIĆ J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 201.255,01 150.270,03 5.136,72 58.923,63 0,00 0,00 0,00 0,00 415.585,39
89. STRPLJEN SPAŠEN TAXI j. d. o. o. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL LUKŠIĆ 414.927,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.927,02
90. MONTEGRA D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 343.422,96 42.596,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386.019,41
91. EPIC TOURS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 350.696,54 -13.848,11 5.279,05 34.167,90 0,00 0,00 0,00 0,00 376.295,38
92. IZVOR ENERGIJE VJETROPARKOVA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 237.557,89 0,00 3.278,71 119.910,66 0,00 0,00 0,00 0,00 360.747,26
93. HIT GRADNJA J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 137.279,87 -26.545,25 16.450,00 232.830,44 0,00 0,00 0,00 0,00 360.015,06
94. IVO I LUKA J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ SINJ -1.898,09 190.454,91 51.593,24 112.956,24 0,00 0,00 0,00 0,00 353.106,30
95. MANIKELA d.o.o. u stečaju SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 339.785,68 0,00 422,76 6.347,44 0,00 0,00 0,00 0,00 346.555,88
96. NORDIC MARINE INTERIORS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET SEGET DONJI 14.086,28 328.084,45 -74,37 -342,07 0,00 0,00 0,00 0,00 341.754,30
97. ODVJETNIČKO DRUŠTVO LUBINA I ČUTURA J.T.D. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 12.548,56 969,09 12.118,19 315.989,47 0,00 -15,30 0,00 0,00 341.610,01
98. S.L.1 GRAĐENJE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 103.582,72 -20.035,89 16.506,36 235.317,96 0,00 0,00 0,00 0,00 335.371,14
99. HOĆEŠ-NEĆEŠ J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 26.840,98 4.280,50 62.466,96 241.433,86 0,00 0,00 0,00 0,00 335.022,30
100. ADAPT D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 306.895,33 -1.191,73 0,00 17.397,24 0,00 0,00 0,00 0,00 323.100,83