PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2023. GODINE
Obrada podataka izvršena je 26.10.2023. godine
Valuta:
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. NEKRETNINE 1960 d.o.o. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.890.424,21 8.076.031,19 288,72 34,28 0,00 25.037,44 0,00 0,00 9.991.815,84
2. V.E.M.S. D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.396.673,88 0,00 48.342,33 1.242.032,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2.687.048,25
3. AGRO ZEMLJA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 637.937,60 0,00 885.219,82 832.214,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2.355.371,80
4. LM 2 J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR CERIĆ 467.488,53 258.777,22 1.614.619,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.340.885,06
5. MAČVA MONT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI OROLIK 102.049,68 525.065,52 965.302,66 54.327,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.646.745,44
6. MARKETING EMU, D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 747.932,03 88.319,56 196,95 4.959,43 0,00 0,00 0,00 0,00 841.407,98
7. AGROM TRADE D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 385.893,21 14.740,87 2.080,80 344.483,37 0,00 0,00 0,00 0,00 747.198,25
8. TEHNO SHOP D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 654.716,03 836,33 -0,08 -1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 655.550,55
9. ELEKTROS j.d.o.o. u stečaju VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI OROLIK 2.876,22 247.540,65 -11,23 339.903,75 0,00 0,00 0,00 0,00 590.309,39
10. BOLJA OD NAJBOLJE J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 565.070,55 0,00 0,00 844,09 0,00 0,00 0,00 0,00 565.914,64
11. CVRKOVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 511.265,48 -1.468,47 44,45 40,31 191,30 0,00 0,00 0,00 510.073,07
12. MONERA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 411.565,66 27.219,96 213,75 413,42 0,00 0,00 0,00 0,00 439.412,79
13. BRAVARIJA ANDRIČEVIĆ J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 276.075,91 0,00 19.885,81 131.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.700,71
14. DE WILDE COMPANY D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 5.293,06 261.533,27 11.681,64 31.541,23 0,00 0,00 0,00 0,00 310.049,20