PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
ŠIBENSKO-KNINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2020. GODINE
Obrada podataka izvršena je 12.10.2020. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. RADA PROMET J.D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 4.894.739,83 0,00 3.457.921,48 674.841,98 0,00 0,00 0,00 0,00 9.027.503,29
2. TLM ALUMINIUM D.D. U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 9.643.910,95 0,00 -10.615,61 -1.265.564,21 0,00 0,00 0,00 0,00 8.367.731,13
3. MANDALINA NAUTIKA D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 2.563.434,35 0,00 316.053,42 576.485,87 0,00 0,00 0,00 0,00 3.455.973,64
4. DALMACIJAVINO SPLIT D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ DRNIŠ 2.003.520,74 0,00 0,00 -38,75 656.150,45 0,00 0,00 0,00 2.659.632,44
5. BUNGALOW D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK DANILO BIRANJ 2.563.279,61 -8,81 -4.980,75 -6.256,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2.552.033,69
6. MOBILIA D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 701.708,51 1.619.784,89 -0,24 -21.891,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2.299.602,10
7. REVIJA D.D. U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 601.577,83 0,00 51.214,36 1.640.856,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2.293.648,86
8. DALMOSTAN D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 2.094.327,72 0,00 0,00 -1.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.092.502,72
9. DRNIŠTRANS S P.O. U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ DRNIŠ -1.614,13 0,00 299,51 1.988.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.986.736,38
10. LOTUS D.O.O. U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN KNIN 339.884,77 0,00 394.569,08 645.100,67 0,00 0,00 0,00 26.669,68 1.406.224,20
11. POLJOPRIV.ZAD.BRANITELJA ORLIĆ-MARKOVAC U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN KNIN 8.832,64 0,00 0,00 1.372.455,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.381.288,07
12. DOMALD LINE D.O.O. U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 507.661,58 0,00 -239,81 762.016,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1.269.438,13
13. VERITAS YACHTING EUROPE GMBH, PODRUžNICA JUG ŠIBENSKO-KNINSKA,PRIMOŠTEN PRIMOŠTEN 1.345.139,22 -73.269,70 -4.356,12 -19.593,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.247.919,61
14. ADVERTO D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK -25,00 -11.562,03 1.253.296,08 -98,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.241.610,15
15. DRNIŠKA TRADICIJA D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,RUŽIĆ ČAVOGLAVE 779.388,84 52.015,74 0,00 231.301,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062.706,48
16. HOTEL JADRAN ŠIBENIK D.D. ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 392.110,64 0,00 45.643,52 437.370,84 0,00 0,00 0,00 0,00 875.125,00
17. MJESTO ZA VAS D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE VODICE 885.212,18 132.273,64 -15.294,29 -150.309,79 0,00 -85,41 0,00 0,00 851.796,33
18. AM-ADRIA D.O.O. U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE VODICE 783.961,28 -12.585,18 0,00 -0,22 0,00 -118,10 0,00 0,00 771.257,78
19. INTER BOARD D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 9.849,79 5.353,54 10.547,84 684.993,76 0,00 0,00 0,00 0,00 710.744,93
20. DALMACIJA-RIBA D.O.O. U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ DRNIŠ 0,00 681.410,91 0,00 -1.824,19 0,00 0,00 0,00 0,00 679.586,72
21. TLM-TPP D.O.O. U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 2.360,56 0,00 4,88 633.048,66 0,00 32.150,06 0,00 0,00 667.564,16
22. FOLDER D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 653.896,99 -810,74 0,00 1.615,72 0,00 0,00 0,00 0,00 654.701,97
23. COTO-KOMERC D.O.O., U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE VODICE 102.628,91 -6.034,66 71.434,72 485.461,37 0,00 0,00 0,00 0,00 653.490,34
24. INTERNATIONAL COMPANY D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE KISTANJE 456.964,25 0,00 1.380,52 21.240,01 0,00 0,00 0,00 0,00 479.584,78
25. MURTAR RESORT D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 305.699,61 31.535,62 6.741,55 88.561,09 0,00 0,00 0,00 0,00 432.537,87
26. PARKER TRADE D.O.O.U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK DUBRAVA KOD ŠIBENIKA 75.964,93 270.922,07 4.587,20 46.440,54 0,00 0,00 0,00 0,00 397.914,74
27. VIA MARE D.O.O. U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 26.622,82 0,00 0,00 208.327,80 0,00 125.752,87 0,00 0,00 360.703,49
28. TEMPO VODICE D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE VODICE 168.598,50 0,00 4.233,45 163.226,35 0,00 0,00 0,00 0,00 336.058,30
29. AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 214.223,57 -10.341,73 0,00 -0,28 106.561,40 -467,12 9.649,74 0,00 319.625,58
30. MOĆAN PRODUCT D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE VODICE 253.351,83 -7.138,74 487,75 4.272,66 0,00 57.128,26 0,00 0,00 308.101,76