PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2020. GODINE
Obrada podataka izvršena je 12.10.2020. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. VICTORIA INVEST D.O.O.U STEČAJU VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.211.345,71 0,00 0,00 0,00 3.211.345,71
2. DIBA D.O.O. SUHOPOLJE VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE SUHOPOLJE 2.166.849,45 173.846,60 73.487,75 490.909,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.905.092,90
3. KERAMIKA MODUS D.O.O. VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA ORAHOVICA 300.478,74 0,00 63.989,98 303.858,80 0,00 0,00 0,00 59.513,35 727.840,87
4. PILANA JAKLIĆ D.O.O. VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ ČETEKOVAC 426.472,17 3.571,67 -189,76 -554,14 0,00 0,00 0,00 0,00 429.299,94
5. MARBO D.O.O. VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA ORAHOVICA 92.084,10 6.174,49 3.035,08 323.897,27 0,00 0,00 0,00 0,00 425.190,94
6. P.S.C. KOVAČEVIĆ J.D.O.O. VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA ORAHOVICA 331.027,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.027,40