PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. LIPAK HRANA I ENERGIJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA KAJGANA 7.955.840,62 -33.255,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.922.584,73
2. AGRA-INVEST D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 4.129.093,30 114.563,18 3.279,68 62.280,14 0,00 0,00 0,00 0,00 4.309.216,30
3. TECHNO-OIL D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC HERCEGOVAC 3.417.126,06 -18.429,05 -0,25 -0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 3.398.696,11
4. VIP EVENT J.D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 277.381,20 0,00 243.448,71 126.355,48 0,00 0,00 0,00 0,00 647.185,39
5. ENERGO PROJEKT D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 7.254,11 0,00 129.304,29 228.370,59 0,00 3.051,87 0,00 0,00 367.980,86
6. CORMORAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE VELIKI ZDENCI 451,68 -2.718,36 187.955,29 153.348,85 0,00 0,00 0,00 0,00 339.037,46
7. JAKŠINIĆ D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 326.588,95 0,00 -20.625,35 -3.523,77 0,00 0,00 0,00 0,01 302.439,84