PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2023. GODINE
Obrada podataka izvršena je 26.10.2023. godine
Valuta:
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. HUDINČEC FOREST PRODUCTS J.D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 3.971.682,23 0,00 2.404.574,34 735.872,31 0,00 0,00 0,00 0,00 7.112.128,89
2. G SISTEM GRADNJA J.D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ BIJELA 1.210.410,19 863.127,98 3.315.720,37 4.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.394.003,55
3. TECHNO-OIL D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC HERCEGOVAC 3.687.083,07 -18.429,01 -157,62 -323,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3.668.173,28
4. KRESS WOOD j.d.o.o. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 977.750,63 0,00 191.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.169.449,64
5. VZ MONTAŽA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 230.752,20 517.651,79 364.969,60 4.609,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.117.982,90
6. TEX d.o.o. u stečaju BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNICA 119.078,40 -19.970,12 107.463,22 491.820,52 0,00 0,00 0,00 0,00 698.392,02
7. CORMORAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE VELIKI ZDENCI 22.701,30 -5.503,20 139.491,85 168.324,57 0,00 0,00 0,00 0,00 325.014,52