PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. MBM VRTNI CENTAR D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA KOPRIVNICA 9.051.893,17 305.809,61 44.803,25 1.375.887,69 0,00 1.689.149,15 0,00 0,00 12.467.542,87
2. VLADEKS - PROMET D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI KRIŽEVCI 5.147.535,00 53.790,38 0,00 -8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 5.201.316,50
3. HORVAT METALI J.D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,HLEBINE GABAJEVA GREDA -51.197,79 1.628.842,38 2.450.190,99 11.216,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4.039.052,18
4. MONOLIT D.O.O. STEČAJ OTVOREN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI KLOŠTAR VOJAKOVAČKI 1.770.777,43 158.358,16 326.040,30 1.302.676,35 0,00 416.674,59 0,00 0,00 3.974.526,83
5. RAVEN D.O.O.U STEČAJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI VELIKI RAVEN 605.841,54 0,00 47.393,79 1.037.254,50 0,00 8.943,69 0,00 0,00 1.699.433,52
6. LESONIT J.D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC ĐURĐEVAC 16.882,61 465.962,91 984.846,75 117.918,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.585.610,49
7. KOPRIVNICAPARKING D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA KOPRIVNICA -2.296,17 -2.322,54 -2.376,64 -1.181,76 0,00 0,00 0,00 1.542.797,03 1.534.619,92
8. MORANA D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI KRIŽEVCI -438,91 987.964,94 358,76 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 987.884,77
9. SDM PROMET J.D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO SVETI IVAN ŽABNO 606.588,37 351.271,29 138,52 4.186,10 0,00 0,00 0,00 0,00 962.184,28
10. CARTHER D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA KOPRIVNICA 700.640,19 11.527,31 1.801,95 58.615,71 0,00 0,00 0,00 0,00 772.585,16
11. CLB HOLDING D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE MOLVE 665.545,33 -33.141,03 23.106,95 63.128,25 0,00 0,00 0,00 0,00 718.639,50
12. XINGHUA D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA KOPRIVNICA 347.829,73 228.892,44 0,00 -0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 576.721,26
13. DIBA-CHARM PLUS D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA KOPRIVNICA -54.499,52 179,71 133.014,41 385.230,26 0,00 0,00 0,00 0,00 463.924,86
14. AGRO TONI D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO CEPIDLAK 55.895,97 306.648,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.544,72
15. ROOSTER TRAVEL D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC ĐURĐEVAC 355.074,03 0,00 0,00 1.174,21 0,00 0,00 0,00 0,00 356.248,24
16. FAMA VOLANT D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA STARIGRAD 32.517,01 286.905,87 -4.627,05 40.053,37 0,00 0,00 0,00 0,00 354.849,20
17. GABIONS D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA VUKŠINEC RIJEČKI 183.958,37 -2.125,57 2.901,31 154.410,07 0,00 0,00 0,00 0,00 339.144,18
18. GRANUM PROMET D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI KRIŽEVCI 260.994,58 26.590,27 2.768,88 43.672,54 0,00 0,00 0,00 0,00 334.026,27
19. KRAČINA D.O.O.U STEČAJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI KRIŽEVCI 89.529,25 5.844,82 13.027,95 172.334,31 0,00 43.345,50 0,00 0,00 324.081,83
20. ZADRUGA USLUGE PRIGORJE U STEČAJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI KRIŽEVCI 188.549,72 142.888,04 -9.682,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.755,46
21. BGM TRGO D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI KARANE 317.321,88 1.903,11 -2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.222,64
22. LUMAGO J.D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALINOVAC KALINOVAC 148.255,85 10.865,99 159,30 2.606,27 0,00 0,00 0,00 147.121,25 309.008,66
23. CATERING LORA D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA KOPRIVNICA 305.273,39 0,00 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 305.273,29