PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2020. GODINE
Obrada podataka izvršena je 12.10.2020. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. VLADEKS - PROMET D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI KRIŽEVCI 4.878.802,71 30.516,22 0,00 -8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4.909.310,05
2. AGRO TONI D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO CEPIDLAK 2.470.558,73 7.232,01 8.912,70 129.381,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2.616.085,06
3. NATURA-MILK-ĐURĐEVAC D.O.O. U STEČAJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC ĐURĐEVAC 314.102,09 341.646,32 1.670.369,71 26.861,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2.352.980,06
4. GLAMUR D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI KRIŽEVCI 1.707.100,08 37.718,64 13,02 14.177,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.759.009,02
5. RAVEN D.O.O.U STEČAJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI VELIKI RAVEN 583.310,86 0,00 45.736,52 1.005.799,33 0,00 8.666,44 0,00 0,00 1.643.513,15
6. HOTEL PICOK D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC ĐURĐEVAC 518.317,35 -2.937,89 35.974,10 885.420,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.436.773,96
7. KOPRIVNICAPARKING D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA KOPRIVNICA -2,18 -25.088,82 -2.376,64 -3.879,12 0,00 0,00 0,00 1.456.171,00 1.424.824,24
8. VELKOM D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK KALNIK 559.358,78 25.570,98 29.830,49 631.634,68 0,00 33.788,63 0,00 0,00 1.280.183,56
9. CLB HOLDING D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE MOLVE 608.532,86 -19.480,96 24.743,94 53.498,20 0,00 0,00 0,00 0,00 667.294,04
10. GRANUM PROMET D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI KRIŽEVCI 612.148,54 52.357,13 2.661,25 -7.814,42 0,00 0,00 0,00 0,00 659.352,50
11. QIANG RETAILS D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA KOPRIVNICA 594.790,02 0,00 0,00 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 594.793,76
12. MEDITERAN ENERGIJA D.O.O.U LIKVIDACIJI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI KRIŽEVCI 22.084,87 546,00 536.499,32 -0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 559.130,01
13. DIBA-CHARM PLUS D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA KOPRIVNICA -54.499,52 170,92 126.341,65 365.562,43 0,00 0,00 0,00 0,00 437.575,48
14. MEDIA GRUPA D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA KOPRIVNICA 25.717,48 4.621,94 94.696,75 263.481,96 0,00 0,00 0,00 0,00 388.518,13
15. FAMA VOLANT D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA STARIGRAD 30.950,11 273.152,29 -4.627,05 38.090,23 0,00 0,00 0,00 0,00 337.565,58
16. KRAČINA D.O.O.U STEČAJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI KRIŽEVCI 89.529,25 5.844,82 13.027,95 172.334,31 0,00 43.345,50 0,00 0,00 324.081,83
17. ZADRUGA USLUGE PRIGORJE U STEČAJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI KRIŽEVCI 182.245,93 137.845,01 -9.682,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.408,64