OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
5501. MARVIN DAVID MABE JR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.649,79 0,00 0,00 0,00 0,00 15.649,79
5502. NADIRE RAMA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.646,79 0,00 0,00 0,00 0,00 15.646,79
5503. ANJA ROJC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.646,12 0,00 0,00 0,00 0,00 15.646,12
5504. STJEPAN FIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.645,26 0,00 0,00 15.645,26
5505. IVA NOŽINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB -0,57 0,00 0,00 15.636,36 0,00 0,00 0,00 0,00 15.635,79
5506. GOJKO BEUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.635,44 0,00 0,00 0,00 15.635,44
5507. MARIJAN ŽIDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.631,66 0,00 0,00 0,00 0,00 15.631,66
5508. ŽELJKO STARJAČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 17.617,17 -1.990,13 0,00 0,00 0,00 0,00 15.627,04
5509. MARIO KNEZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 1.230,46 14.386,43 0,00 0,00 0,00 0,00 15.616,89
5510. CECILIJA TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB -401,46 0,00 282,34 15.723,58 0,00 0,00 0,00 0,00 15.604,46
5511. WILLIAM MARTIN THOMAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.598,07 0,00 0,00 0,00 0,00 15.598,07
5512. OLGICA JELICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.578,00
5513. NIKOLA TOŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.570,47 0,00 0,00 15.570,47
5514. MISLAV SABLJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.564,33 0,00 0,00 0,00 0,00 15.564,33
5515. RENATO ŠVIGLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 0,00 10.508,55 0,00 5.055,49 0,00 0,00 15.564,04
5516. DAMIR BRATINČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.556,65 0,00 0,00 15.556,65
5517. IGOR NOVOSELEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.554,59 0,00 0,00 0,00 0,00 15.554,59
5518. GORDANA STJEPANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.553,29 0,00 0,00 0,00 0,00 15.553,29
5519. BRANKICA CAPAN VUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 2.918,47 12.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.544,47
5520. ANDRIJANA FUNJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 187,68 15.353,33 0,00 0,00 0,00 0,00 15.541,01
5521. SAŠA NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.535,77 0,00 0,00 15.535,77
5522. MLADEN ZRNO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.533,07 0,00 0,00 15.533,07
5523. TOMISLAV ŠOŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.527,85 0,00 0,00 15.527,85
5524. IVANA PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -1.205,50 16.724,23 0,00 0,00 0,00 0,00 15.518,73
5525. SANJA JAGNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -3.541,23 0,00 0,00 19.059,77 0,00 0,00 15.518,54
5526. JELENA JAGATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.516,02 0,00 0,00 0,00 0,00 15.516,02
5527. PATRICIJA HRUSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1996 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.496,82 0,00 0,00 15.496,82
5528. ZORICA TURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.494,96 0,00 0,00 0,00 0,00 15.494,96
5529. SHENGMIN CUI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.486,93 0,00 0,00 0,00 0,00 15.486,93
5530. BOŽICA TEPEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.482,22 0,00 0,00 0,00 0,00 15.482,22
5531. MELISA BURDALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.478,27 0,00 0,00 0,00 0,00 15.478,27
5532. MIRELA TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.475,79 0,00 0,00 0,00 0,00 15.475,79
5533. SNJEŽANA ČUHNIL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 1.065,45 0,00 0,00 14.402,01 0,00 0,00 15.467,46
5534. MARKO IVŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 2.599,31 12.849,96 0,00 0,00 0,00 0,00 15.449,27
5535. METOD MILOŠ MIKLUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 BERLIN, REINCKENDORF 0,00 0,00 0,00 15.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.434,00
5536. VEDRAN MUJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.410,34 0,00 0,00 0,00 0,00 15.410,34
5537. IVAN LATINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 2000 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.401,44 0,00 0,00 15.401,44
5538. JOSIP DOMINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.396,31 0,00 0,00 0,00 15.396,31
5539. KREŠO RAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.378,85 0,00 0,00 0,00 15.378,85
5540. SILVIJO ZEDNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.370,87 0,00 0,00 0,00 0,00 15.370,87
5541. KRISTINA JALŽEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 15.361,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.361,69
5542. DENIS GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 15.355,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.355,85
5543. ŠIMO LUKAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.352,93 0,00 0,00 0,00 0,00 15.352,93
5544. NIZATIJE RAMADANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.349,92 0,00 0,00 0,00 0,00 15.349,92
5545. NIKOLA BRAJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -0,61 0,00 -2.415,52 -61,37 0,00 17.825,96 0,00 0,00 15.348,46
5546. ANTONIO KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 IVANJA REKA 0,00 0,00 0,00 15.348,38 0,00 0,00 0,00 0,00 15.348,38
5547. STJEPAN POTKONJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.316,64 0,00 0,00 0,00 0,00 15.316,64
5548. NATAŠA MRAVUNAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.305,70 0,00 0,00 15.305,70
5549. MARKO KRALJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.300,98 0,00 0,00 15.300,98
5550. OKSANA BONDARCHUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.298,21 0,00 0,00 0,00 0,00 15.298,21
5551. DUŠKO KALUĐEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.287,54 0,00 0,00 0,00 0,00 15.287,54
5552. SONJA DODLEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.280,21 0,00 0,00 0,00 0,00 15.280,21
5553. IVAN MARUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.362,41 0,00 -86,54 0,00 0,00 15.275,87
5554. GORDANA ANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.266,07 0,00 0,00 0,00 0,00 15.266,07
5555. TANJA KUCULO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.245,47 0,00 0,00 15.245,47
5556. GORAN ŠTRUKLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.227,79 0,00 0,00 15.227,79
5557. DOMAGOJ NOVAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 10.850,19 -472,55 0,00 4.845,32 0,00 0,00 15.222,96
5558. PETAR PERKUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 15.221,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.221,69
5559. TOMISLAV MIHALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.218,23 0,00 0,00 15.218,23
5560. NEBOJŠA PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.210,56 0,00 0,00 0,00 0,00 15.210,56
5561. MARIJA ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 3.707,51 11.497,80 0,00 0,00 0,00 0,00 15.205,31
5562. LUCIJAN PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.191,42 0,00 0,00 0,00 15.191,42
5563. MATEA PAPA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 4.599,41 10.587,79 0,00 0,00 0,00 0,00 15.187,20
5564. GORDANA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 5.704,05 -0,99 0,00 9.475,09 0,00 0,00 15.178,15
5565. TIHANA SVIBEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.163,67 0,00 0,00 0,00 0,00 15.163,67
5566. MARINO JUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1995 ZAGREB 0,00 0,00 7.232,99 7.920,08 0,00 0,00 0,00 0,00 15.153,07
5567. PETRA MEŠETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB -61,93 0,00 0,00 15.214,45 0,00 0,00 0,00 0,00 15.152,52
5568. JURAJ OSTOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 7.652,97 0,00 -244,38 7.736,29 0,00 0,00 0,00 0,00 15.144,88
5569. VLADIMIR ŠPOLJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.141,02 0,00 0,00 15.141,02
5570. TOMISLAV ŠAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 SESVETE -2.275,45 0,00 2.224,07 15.176,01 0,00 0,00 0,00 0,00 15.124,63
5571. MARTIN MILOBARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1995 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.123,23 0,00 0,00 0,00 0,00 15.123,23
5572. PERPARIM TOPALLI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.115,68 0,00 0,00 0,00 0,00 15.115,68
5573. FIRAS HAMOUD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.113,60 0,00 0,00 0,00 0,00 15.113,60
5574. IVAN ROŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 -28,56 15.119,37 0,00 0,00 0,00 0,00 15.090,81
5575. MARKO BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.090,54 0,00 0,00 15.090,54
5576. DARKO RIĐOŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.083,67 0,00 0,00 0,00 15.083,67
5577. ASIFA KLEPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.057,05 0,00 0,00 0,00 0,00 15.057,05
5578. PETAR STREITENBERGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.043,16 0,00 0,00 15.043,16
5579. ROBERTO HUSEINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 2000 DUMOVEC 0,00 0,00 0,00 15.039,12 0,00 0,00 0,00 0,00 15.039,12
5580. RAJFA HAŠIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.036,69 0,00 0,00 0,00 0,00 15.036,69
5581. MILJENKO DOBRILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 113,99 14.906,57 0,00 0,00 0,00 0,00 15.020,56