OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. MARIJA BILČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1988 LOVIŠTE 0,00 0,00 0,00 0,00 13.376.924,59 0,00 0,00 0,00 13.376.924,59
2. IVAN BITANGA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1940 DUBROVNIK 0,00 0,00 13.130.930,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.130.930,37
3. NIKICA BARIŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1980 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 2,33 7.895.755,51 0,00 0,00 0,00 7.895.757,84
4. JOSIP DANIČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1995 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 7.895.755,51 0,00 0,00 0,00 7.895.755,51
5. ANTO VIOLIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1961 DUBROVNIK 0,00 0,00 4.897.452,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.897.452,72
6. DARKO HACKL DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVAČKO PRIMORJE 1956 SLANO 1.919.501,48 2.080.985,17 46.352,44 130.454,58 0,00 0,00 0,00 0,00 4.177.293,67
7. ENISA GUBELJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1977 ČIBAČA 269.611,88 15.621,06 2.588.412,91 25.663,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2.899.309,80
8. IVAN ANTUNOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1969 MOKOŠICA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.357.286,57 0,00 0,00 0,00 2.357.286,57
9. MIRO MUSA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1965 METKOVIĆ 76.503,03 0,00 950,31 1.291.544,10 0,00 44.487,17 0,00 0,00 1.413.484,61
10. MIRKO LESJAK DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1986 NOVA MOKOŠICA 269.586,80 0,00 321.044,19 562.561,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153.192,86
11. HAJDAR SUFAJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1961 DUBROVNIK 208.223,70 0,00 120.998,68 757.170,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086.393,29
12. DRAGO DRUŽIJANIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1976 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.061.519,23 0,00 0,00 0,00 1.061.519,23
13. VLAHO VIOLIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1969 OSOJNIK 390.401,18 133.954,63 277.469,83 258.716,35 0,00 54,06 0,00 0,00 1.060.596,05
14. BRANISLAV PERKIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1970 METKOVIĆ 328.400,75 -8,10 0,00 614.249,57 0,00 0,00 0,00 0,00 942.642,22
15. BOŽO VRAGOLOV DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1949 CAVTAT 150.253,99 0,00 724.211,68 0,00 0,00 1.983,81 0,00 0,00 876.449,48
16. NIKŠA CURAĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1972 ŽRNOVO 365.251,92 0,00 1.534,67 411.235,51 0,00 0,00 0,00 0,00 778.022,10
17. DINKO DUJMOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1966 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.516,36 0,00 0,00 700.516,36
18. NADA ŽUVELA PARIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1955 VELA LUKA 0,00 0,00 0,00 664.527,05 0,00 0,00 0,00 0,00 664.527,05
19. MIRKO ČANČAR DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1952 VIGANJ 221.094,47 0,00 437.506,64 0,00 -133,92 0,00 0,00 0,00 658.467,19
20. TOMISLAV MAREVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1979 STAŠEVICA 547.373,78 0,00 0,00 80.789,62 0,00 0,00 0,00 0,00 628.163,40
21. ANTONIA OREB DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1985 VELA LUKA 0,00 619.365,83 -326,42 -6.268,41 0,00 0,00 0,00 0,00 612.771,00
22. MIRO VUJNOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1974 DUBROVNIK 61.919,52 0,00 468.202,77 15.835,89 0,00 0,00 0,00 0,00 545.958,18
23. LUKICA DRUŽIJANIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1982 METKOVIĆ 242.740,77 28.675,48 0,00 217.688,94 0,00 0,00 0,00 0,00 489.105,19
24. MARICA GIGIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1955 VELA LUKA 0,00 0,00 17.743,35 409.010,62 0,00 0,00 0,00 0,00 426.753,97
25. DIJANA ŠETKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1961 PLOČE 157.373,41 0,00 115.386,00 125.358,71 0,00 0,00 0,00 0,00 398.118,12
26. FRANICA BREŠKOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1955 DUBROVNIK 155.787,94 -14,36 164.775,28 -309,26 0,00 0,00 0,00 0,00 320.239,60
27. ANDREA POLIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1994 GMUNDEN 69.119,86 0,00 178.512,41 68.561,28 0,00 0,00 0,00 0,00 316.193,55
28. MARLENA LUČIĆ-RAGUŽ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1976 NOVA MOKOŠICA 85.840,38 0,00 170.230,86 23.670,13 0,00 0,00 0,00 0,00 279.741,37
29. IVAN PRSKALO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1983 OREBIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 275.999,76 0,00 0,00 0,00 275.999,76
30. VJEKOSLAV KENDJEL DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1961 KUNA PELJEŠKA 0,00 0,00 0,00 265.154,90 0,00 6.355,25 0,00 0,00 271.510,15
31. ĆENAN SELMANI DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1954 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 215.611,21 0,00 0,00 0,00 0,00 215.611,21
32. MARIJA METKOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1953 DUBROVNIK 173.724,10 0,00 8.437,10 32.833,69 0,00 0,00 0,00 0,00 214.994,89
33. PERICA PRIŽMIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO 1961 BLATO 0,00 0,00 9.597,35 203.350,13 0,00 0,00 0,00 0,00 212.947,48
34. BRANKA BABIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OPUZEN 1972 OPUZEN 32.693,95 0,00 102.288,76 76.560,72 0,00 0,00 0,00 0,00 211.543,43
35. GORAN RODIN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1993 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 206.947,27 0,00 0,00 0,00 0,00 206.947,27
36. ZORAN MILAT DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1961 NOVA MOKOŠICA 0,00 0,00 0,00 191.854,55 0,00 0,00 0,00 0,00 191.854,55
37. NIKOLA SRŠEN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,SLIVNO 1963 BLACE 13.254,26 0,00 967,61 177.020,21 0,00 0,00 0,00 0,00 191.242,08
38. SLOBODAN VOLAREVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1945 METKOVIĆ 0,00 0,00 186.603,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.603,21
39. MIRTA KUMIĆ CURAĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1986 ŽRNOVO 60.974,95 0,00 95.008,50 23.827,98 0,00 0,00 0,00 0,00 179.811,43
40. JAKOV MANDUN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1955 SOLINE 0,00 0,00 -4.152,60 176.800,84 0,00 0,00 0,00 0,00 172.648,24
41. ENES AVDIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1988 DUBROVNIK -2,09 0,00 162.151,33 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 162.152,46
42. VALENTINA LAURA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1973 ROGOTIN -8.210,11 0,00 -126,96 168.914,04 0,00 0,00 0,00 0,00 160.576,97
43. SUZANA GABRIELA BRASIC GIBBON DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1967 LONDON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.340,67 0,00 0,00 156.340,67
44. DAMJAN URLIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1954 DUBROVNIK 0,00 0,00 1.296,74 0,00 0,00 153.559,55 0,00 0,00 154.856,29
45. MILJENKO PEKO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1951 BAĆINA 0,00 0,00 0,00 150.793,61 0,00 0,00 0,00 0,00 150.793,61
46. LEON ŠPRLJE DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1976 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.755,23 0,00 0,00 149.755,23
47. DANKO MATIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1967 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 149.398,74 0,00 0,00 0,00 0,00 149.398,74
48. BRANKO VIŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1957 DUBROVNIK 0,00 0,00 9.824,99 0,00 0,00 138.502,03 0,00 0,00 148.327,02
49. LUCILLE FRANCES SAVAR DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1920 SAN PEDRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.088,89 0,00 0,00 146.088,89
50. AGATA STOJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1965 PALJE BRDO 0,00 0,00 6.474,27 134.345,55 0,00 0,00 0,00 0,00 140.819,82
51. MIROSLAV ZOVKO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1964 METKOVIĆ 1.464,74 0,00 49,67 134.639,41 0,00 4.178,05 0,00 0,00 140.331,87
52. IVO DUPČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1970 MRČEVO 0,00 0,00 13.045,81 122.365,46 0,00 0,00 0,00 1.992,83 137.404,10
53. FRANO GAVRANIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1968 KORČULA 31.630,81 0,00 77.349,69 27.869,41 0,00 0,00 0,00 0,00 136.849,91
54. BRANKICA KATUŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1963 GABRILI 106.413,94 0,00 -22,60 29.001,36 0,00 0,00 0,00 0,00 135.392,70
55. ANTE DRUŽIJANIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1992 METKOVIĆ 14.168,24 0,00 0,00 119.239,93 0,00 0,00 0,00 0,00 133.408,17
56. SENIJA ŽULJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1964 DUBROVNIK -683,88 0,00 0,00 130.085,95 0,00 0,00 0,00 0,00 129.402,07
57. MILENKO GADŽE DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1967 DRINOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.185,63 0,00 0,00 128.185,63
58. NELI ŽDERIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1970 ROGOTIN 69.869,75 0,00 25.877,51 32.193,16 0,00 0,00 0,00 0,00 127.940,42
59. DANICA SKOKANDIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1968 ŽRNOVO -8,55 0,00 25.004,76 102.367,51 0,00 0,00 0,00 0,00 127.363,72
60. BERNARD ZALOKAR DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1962 MOLUNAT 0,00 0,00 17.870,08 108.187,13 0,00 0,00 0,00 0,00 126.057,21
61. AMER BEGANOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1975 LOVIŠTE 0,00 0,00 7.726,65 116.393,27 0,00 0,00 0,00 0,00 124.119,92
62. JAKŠA IVANIŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1974 DUBROVNIK 13.920,77 0,00 0,00 110.040,69 0,00 -50,28 0,00 0,00 123.911,18
63. MILAN POLAČEK DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1967 LIBEREC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.156,89 0,00 0,00 122.156,89
64. ZDENKO MIKULIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1973 PLOČE 0,00 0,00 0,00 0,00 122.069,83 0,00 0,00 0,00 122.069,83
65. EMIL MUŽIK DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OPUZEN 1979 OPUZEN 16.012,13 0,00 15.392,92 90.511,31 0,00 0,00 0,00 0,00 121.916,36
66. STJEPAN STOJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1989 PALJE BRDO 0,00 0,00 8.555,93 112.008,47 0,00 0,00 0,00 0,00 120.564,40
67. IVAN JELIČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1979 ČELOPECI 51.881,52 0,00 21.267,09 18.851,22 0,00 23.279,82 0,00 0,00 115.279,65
68. GJIVO NJIRIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1982 NOVA MOKOŠICA 0,00 0,00 0,00 63.455,44 0,00 51.128,50 0,00 0,00 114.583,94
69. BOŽO PENDO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1954 KORČULA 9.259,84 0,00 1.616,02 101.872,47 0,00 0,00 0,00 0,00 112.748,33
70. ANTE ŠKARIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1961 ŠARIĆ STRUGA 47.012,72 0,00 19.465,36 45.417,90 0,00 0,00 0,00 0,00 111.895,98
71. LOVORKA JAMBREŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1979 DUBROVNIK 0,00 0,00 11.980,20 99.721,52 0,00 0,00 0,00 0,00 111.701,72
72. MARIO ĆORIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1976 ZVEKOVICA 0,00 0,00 0,00 110.172,48 0,00 0,00 0,00 0,00 110.172,48
73. DANKO VUKIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1977 SREBRENO 17.411,04 0,00 21.102,74 71.480,01 0,00 0,00 0,00 0,00 109.993,79
74. ANTE BIOČINA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1964 DUBROVNIK 0,00 0,00 107,70 109.852,82 0,00 0,00 0,00 0,00 109.960,52
75. MIRO TABAIN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1980 VELA LUKA 0,00 0,00 -142,83 108.190,25 0,00 938,12 0,00 0,00 108.985,54
76. GORAN STARČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1966 DUBROVNIK 0,00 138.555,27 -15.880,08 -14.747,13 0,00 0,00 0,00 0,00 107.928,06
77. NIKO AGUZIN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1974 OSOJNIK 4.565,03 0,00 0,00 100.195,76 0,00 0,00 0,00 0,00 104.760,79
78. SREĆKO GOLUBOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1956 KOLOČEP 0,00 0,00 0,00 104.719,32 0,00 0,00 0,00 0,00 104.719,32
79. ROMEO BOROJE DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1967 SUĐURAĐ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 103.642,31 0,00 0,00 103.642,69
80. TOMISLAV DEDOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1964 SPARAGOVIĆI -20.281,22 0,00 78.567,47 24.300,69 0,00 0,00 0,00 19.762,79 102.349,73
81. GORAN KRIZMANIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1969 NOVA MOKOŠICA 869,19 0,00 249,72 100.451,54 0,00 594,72 0,00 0,00 102.165,17
82. VLAHO POLJANIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1955 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 102.079,44 0,00 0,00 0,00 0,00 102.079,44
83. NIKOLA RAGUŽ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1959 PETRAČA 1,71 0,00 108,60 99.286,99 0,00 0,00 0,00 0,00 99.397,30
84. KATARINA KURAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,POJEZERJE 1978 KOBILJAČA 0,00 0,00 6.983,07 89.426,58 0,00 0,00 0,00 0,00 96.409,65
85. MARKO VIDIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1984 PRIJEVOR 13.219,05 0,00 -1.368,43 79.283,87 0,00 0,00 0,00 4.632,12 95.766,61
86. VANJA BARBIR DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1987 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 95.572,08 0,00 0,00 0,00 0,00 95.572,08
87. ZVONIMIR MUSTAPIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1955 METKOVIĆ 22.745,50 0,00 7.292,82 65.352,22 0,00 0,00 0,00 0,00 95.390,54
88. ANA PAVLOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1990 SUĐURAĐ 59.305,07 0,00 33.912,34 -466,17 0,00 0,00 0,00 0,00 92.751,24
89. MIŠO MATUŠKO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1960 ZATON -14.878,82 0,00 28.702,01 78.840,36 0,00 0,00 0,00 0,00 92.663,55
90. LJUBO JURICA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1958 METKOVIĆ 91.910,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.910,37
91. SNJEŽANA FRANUŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1970 LUKA 0,00 0,00 333,03 -265,83 0,00 0,00 0,00 90.987,88 91.055,08
92. IVAN ŽDERIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1966 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 90.915,27 0,00 0,00 0,00 0,00 90.915,27
93. MATKO JOVICA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KULA NORINSKA 1984 MOMIĆI 84.210,96 0,00 596,59 5.467,39 0,00 0,00 0,00 0,00 90.274,94
94. IVANA VEZILIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1977 DUBROVNIK 343,42 0,00 0,00 89.570,43 0,00 0,00 0,00 0,00 89.913,85
95. RUDI RESTOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1951 NOVA MOKOŠICA 0,00 0,00 6.936,80 81.697,22 0,00 0,00 0,00 0,10 88.634,12
96. JUNUZ AHMIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1954 DUBROVNIK 0,00 0,00 13.012,92 74.489,58 0,00 0,00 0,00 0,00 87.502,50
97. ROSMIL BOSNIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO 1948 BLATO 0,00 0,00 0,00 87.423,01 0,00 0,00 0,00 0,00 87.423,01
98. MARLENA TOMIČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1992 PLOČE 21.367,13 0,00 22.076,15 43.286,97 0,00 0,00 0,00 0,00 86.730,25
99. MARIJO BOROVINA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1969 VELA LUKA 0,00 0,00 0,00 86.408,68 0,00 0,00 0,00 0,00 86.408,68
100. IVO ŠIMUNOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1950 LOPUD 0,00 0,00 85.844,83 0,00 0,00 -37,62 0,00 0,00 85.807,21