OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ISTARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2023. GODINE
Obrada podataka izvršena je 26.10.2023. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
301. ELVIS RADIN ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 0,00 137.015,94 0,00 0,00 0,00 0,00 137.015,94
302. FABIO FRANKOVIĆ ISTARSKA,RAŠA 1975 BRGOD 45.958,94 0,00 4.647,96 86.160,62 0,00 0,00 0,00 0,00 136.767,52
303. BRANKO KOVAČ-VUJČIĆ ISTARSKA,PULA 1982 PULA 0,00 0,00 0,00 136.685,40 0,00 0,00 0,00 0,00 136.685,40
304. ZORAN LICARDO ISTARSKA,PULA 1968 PULA 40.653,45 0,00 25.395,11 70.482,23 -28,25 0,00 0,00 0,00 136.502,54
305. NEVZAT ZENDELI ISTARSKA,POREČ 1952 STRANIĆI KOD NOVE VASI 0,00 0,00 1.921,98 134.311,65 0,00 0,00 0,00 0,00 136.233,63
306. MARIO PRANJIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1983 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 135.740,42 0,00 0,00 0,00 0,00 135.740,42
307. LUKA MITROVIĆ ISTARSKA,UMAG 1981 ALTENAHR 0,00 0,00 0,00 135.740,42 0,00 0,00 0,00 0,00 135.740,42
308. ALEN GEGAČ ISTARSKA,UMAG 1981 DABLIN 0,00 0,00 0,00 135.740,42 0,00 0,00 0,00 0,00 135.740,42
309. MARIJAN STABILE ISTARSKA,PULA 1956 PULA 0,00 0,00 0,00 135.631,70 0,00 0,00 0,00 0,00 135.631,70
310. BRUNO BLAŽENIĆ ISTARSKA,MARČANA 1953 MARČANA 0,00 0,00 2.227,57 133.290,96 0,00 0,00 0,00 0,00 135.518,53
311. JADRANKA RADOSLAV ISTARSKA,KAROJBA 1965 RAKOTULE -0,53 0,00 5.396,51 128.567,28 0,00 0,00 0,00 0,00 133.963,26
312. NEDELJKO JUŠTA ISTARSKA,VRSAR 1984 VRSAR 16.629,62 0,00 31.426,93 85.307,64 0,00 0,00 0,00 0,00 133.364,19
313. ZORAN ULJANČIĆ ISTARSKA,POREČ 1982 POREČ - PARENZO 61.425,24 0,00 12.009,16 59.809,46 0,00 0,00 0,00 0,00 133.243,87
314. ALEN BAJOK ISTARSKA,UMAG 1981 ZAMBRATIJA - ZAMBRATTIA 0,00 0,00 0,00 132.538,86 0,00 0,00 0,00 0,00 132.538,86
315. DORIANO MALUSA ISTARSKA,ROVINJ 1965 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 0,00 132.200,64 0,00 0,00 0,00 0,00 132.200,64
316. JURICA BUBANJ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 2.325,60 0,00 1.906,76 127.946,51 0,00 0,00 0,00 0,00 132.178,86
317. ROBERTO JURMAN ISTARSKA,ROVINJ 1964 ROVINJ - ROVIGNO 24.014,03 0,00 5.926,19 102.066,33 0,00 0,00 0,00 0,00 132.006,55
318. MASSIMO TEGON ISTARSKA,UMAG 1966 BABIĆI - BABICI 0,00 0,00 0,00 131.947,03 0,00 0,00 0,00 0,00 131.947,03
319. SANDRA NANOVSKI ISTARSKA,PULA 1973 PULA 0,00 0,00 0,00 131.866,94 0,00 0,00 0,00 0,00 131.866,94
320. IRMA ŠEPIĆ ISTARSKA,UMAG 1956 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 1.536,28 129.873,83 0,00 0,00 0,00 0,00 131.410,12
321. MARKUS HUBER ISTARSKA,UMAG 1974 KALWANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.814,06 0,00 0,00 130.814,06
322. MARICA KAJTAZI ISTARSKA,MEDULIN 1963 MEDULIN 0,00 0,00 77.036,27 52.947,64 0,00 0,00 0,00 0,00 129.983,91
323. NIKODEM KOLIĆ ISTARSKA,PULA 1963 PULA 0,00 0,00 0,00 129.765,56 0,00 0,00 0,00 0,00 129.765,56
324. VINKO PUČIĆ ISTARSKA,PULA 1952 PULA 14.725,13 0,00 0,00 115.016,63 0,00 13,03 0,00 0,00 129.754,79
325. ROY DANIEL CORRIGAN ISTARSKA,TAR VABRIGA 1955 TAR 0,00 0,00 0,00 129.440,60 0,00 0,00 0,00 0,00 129.440,60
326. SIMON NICHOLAS CHAMP ISTARSKA,POREČ 1967 LONDON NOTTING HILL 0,00 0,00 0,00 128.862,55 0,00 0,00 0,00 0,00 128.862,55
327. BORAN ANGELOVSKI ISTARSKA,PULA 1951 PULA 0,00 0,00 14.096,37 114.699,58 0,00 0,00 0,00 0,00 128.795,95
328. GJON KOCA ISTARSKA,VODNJAN 1951 GALIŽANA 7.218,28 0,00 75.208,85 45.845,85 0,00 0,00 0,00 0,00 128.272,98
329. VANJA INIĆ ISTARSKA,PULA 1991 PULA 0,00 0,00 5.128,13 95.015,62 0,00 27.370,80 0,00 0,00 127.514,56
330. MUSTAFA KARAHASANOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1954 UMAG - UMAGO 1.684,26 0,00 621,67 125.168,39 0,00 0,00 0,00 0,00 127.474,32
331. NENAD FRANCIULLA ISTARSKA,PULA 1965 PULA 7.503,38 0,00 -19,29 119.920,83 0,00 0,00 0,00 0,00 127.404,93
332. ANTEA GORJAN PRENC ISTARSKA,BUJE 1963 PLOVANIJA - PLOVANA 0,00 0,00 0,00 126.760,65 0,00 0,00 0,00 0,00 126.760,65
333. BORIS RABAC ISTARSKA,PAZIN 1954 ZAREČJE 9.933,79 0,00 0,00 116.759,06 0,00 0,00 0,00 0,00 126.692,84
334. MILAN MANDARIĆ ISTARSKA,UMAG 1938 LEICHESTER WALKERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.773,63 0,00 0,00 125.773,63
335. DANIEL PRENKA ISTARSKA,MARČANA 1987 PRODOL 14.725,05 0,00 30.696,53 79.304,08 0,00 0,00 0,00 0,00 124.725,66
336. DEDE DEDAJ ISTARSKA,POREČ 1932 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 -5.999,27 129.865,62 0,00 0,00 0,00 0,00 123.866,35
337. BRANIMIR GERŠNER ISTARSKA,PULA 1979 PULA 0,00 0,00 0,00 9.177,25 114.646,31 0,00 0,00 0,00 123.823,56
338. SAŠA FARKAŠ ISTARSKA,PAZIN 1985 PAZIN 56.079,28 0,00 2.789,35 64.875,51 0,00 0,00 0,00 0,00 123.744,14
339. LJUBA JURIŠIĆ ISTARSKA,LABIN 1962 VINEŽ 0,00 0,00 4.610,51 118.750,28 0,00 0,00 0,00 0,00 123.360,79
340. LORENZO ANANIA ISTARSKA,LIŽNJAN 1958 LIŽNJAN 0,00 0,00 0,00 123.114,48 0,00 0,00 0,00 0,00 123.114,48
341. BRANKO-BOGOMIL MIKOLI ISTARSKA,KAROJBA 1947 KAROJBA 0,00 0,00 0,00 123.042,76 0,00 0,00 0,00 0,00 123.042,76
342. MARKO REČIĆ ISTARSKA,UMAG 1959 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 0,00 122.604,93 0,00 0,00 0,00 0,00 122.604,93
343. DRAGUTIN GORIČANEC ISTARSKA,LABIN 1951 KAPELICA 21.780,88 0,00 34.086,83 66.673,77 0,60 0,00 0,00 0,00 122.542,09
344. DRAGAN MIRČIĆ ISTARSKA,BUJE 1969 KALDANIJA - CALDANA 29.365,34 0,00 0,00 93.067,88 0,00 0,00 0,00 0,00 122.433,21
345. BRUNO VIŠKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1955 PULA 0,00 0,00 0,00 122.083,54 0,00 0,00 0,00 0,00 122.083,54
346. ĐINA VLAHOVIĆ ISTARSKA,PAZIN 1956 PAZIN 0,00 0,00 0,00 121.914,46 0,00 0,00 0,00 0,00 121.914,46
347. KATARINA PARONIĆ RAJKOVIĆ ISTARSKA,RAŠA 1989 BRGOD 27.187,49 0,00 0,00 94.503,50 0,00 0,00 0,00 0,00 121.690,99
348. ECIO ŽIVOLIĆ ISTARSKA,PULA 1960 HAGENOW 9.154,49 0,00 0,00 112.031,16 0,00 0,00 0,00 0,00 121.185,65
349. DOROTEA MIRČETIĆ ISTARSKA,VRSAR 1996 VRSAR 0,00 0,00 84.843,37 28.422,17 0,00 7.598,32 0,00 0,00 120.863,85
350. GRACIJELA DAMIJANIĆ ISTARSKA,ŽMINJ 1953 PUCIĆI 0,00 0,00 120.816,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.816,61
351. OBRAD JOVANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1957 PULA 0,00 0,00 2.385,35 117.874,16 0,00 0,00 0,00 0,00 120.259,51
352. RAUL HOST ISTARSKA,UMAG 1952 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 29.275,90 90.895,23 0,00 0,00 0,00 0,00 120.171,13
353. LORIS PERKAVAC ISTARSKA,POREČ 1951 POREČ - PARENZO 20.355,21 0,00 3.168,48 96.541,58 0,00 0,00 0,00 0,00 120.065,27
354. MILAN UROŠEVIĆ ISTARSKA,BUJE 1954 BUJE - BUIE 0,00 0,00 0,00 119.994,07 0,00 0,00 0,00 0,00 119.994,07
355. IVANČICA JURKOVIĆ KNEŽEVIĆ ISTARSKA,BUJE 1959 TRIBAN - TRIBANO 0,00 0,00 -2.905,53 122.604,70 0,00 0,00 0,00 0,00 119.699,17
356. NATALIJA HRBAT ISTARSKA,UMAG 1990 UMAG - UMAGO 1.925,97 0,00 70.457,45 47.262,11 0,00 0,00 0,00 0,00 119.645,52
357. VELIMIR BARIŠIĆ ISTARSKA,POREČ 1962 ČERVAR - CERVERA 0,00 0,00 0,00 119.352,36 0,00 0,00 0,00 0,00 119.352,36
358. STANKO LAKOVIĆ ISTARSKA,MARČANA 1982 RAKALJ 1.432,46 0,00 -215,03 118.132,82 0,00 0,00 0,00 0,00 119.350,25
359. ALEKSANDRA KUKUČKA ISTARSKA,UMAG 1977 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 40.521,82 78.687,08 0,00 0,00 0,00 0,00 119.208,90
360. DAMIRKA HORVAT ISTARSKA,PAZIN 1970 PAZIN 102.394,53 0,00 -1.722,39 18.421,33 0,00 0,00 0,00 0,00 119.093,47
361. SAMANTA JURIČIĆ ISTARSKA,LABIN 1974 LABIN 36.599,06 0,00 922,37 81.457,14 0,00 0,00 0,00 0,00 118.978,57
362. BARICA POROPAT ISTARSKA,BRTONIGLA 1944 NOVA VAS - VILLANOVA 0,00 0,00 0,00 118.848,07 0,00 0,00 0,00 0,00 118.848,07
363. NENAD KAURIN ISTARSKA,VODNJAN 1966 VODNJAN 12.001,33 0,00 0,00 106.569,55 0,00 0,00 0,00 0,00 118.570,88
364. ŽANIN PALAŠKOV ISTARSKA,LABIN 1976 PRESIKA -0,08 0,00 -55,83 118.241,32 0,00 0,00 0,00 0,00 118.185,41
365. CIRILA KARNER ISTARSKA,BARBAN 1954 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.923,59 0,00 0,00 117.923,59
366. IBRAHIM ŠEHIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1978 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 117.644,51 0,00 0,00 0,00 0,00 117.644,51
367. MICHEL, PATRICK ESPINOSA ISTARSKA,PULA 1993 PULA 110.911,61 0,00 0,00 6.365,30 0,00 0,00 0,00 0,00 117.276,90
368. LAURA GRŽETIĆ ISTARSKA,POREČ 1965 BADERNA - MOMPADERNO 12.546,00 0,00 -2.737,28 106.742,54 0,00 0,00 0,00 0,00 116.551,26
369. MILAN MAJSTOROVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1977 ROVINJ - ROVIGNO 19.257,65 0,00 4.088,45 93.122,35 0,00 0,00 0,00 0,00 116.468,45
370. FAZLI MEHMETI ISTARSKA,PULA 1949 PULA 0,00 0,00 -2.263,59 118.330,08 0,00 0,00 0,00 0,00 116.066,49
371. IDA MEMIĆ ISTARSKA,POREČ 1975 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 115.737,08 0,00 0,00 0,00 0,00 115.737,08
372. LUCIANO CAPODARCA ISTARSKA,LABIN 1967 CERTALDO 0,00 0,00 0,00 114.942,11 0,00 0,00 0,00 0,00 114.942,11
373. SONIA MODRUSAN EP FABBRICINO ISTARSKA,POREČ 1966 KUKCI 0,00 0,00 0,00 114.310,34 0,00 0,00 0,00 0,00 114.310,34
374. LUCA MAESTRELLO ISTARSKA,LIŽNJAN 1972 LIŽNJAN 0,00 0,00 0,00 114.291,06 0,00 0,00 0,00 0,00 114.291,06
375. MILAN BRAČULJ ISTARSKA,PULA 1948 PULA 0,00 0,00 0,00 114.271,77 0,00 0,00 0,00 0,00 114.271,77
376. DALIBOR BLAGOJEVIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA 0,00 0,00 0,00 114.030,29 0,00 0,00 0,00 0,00 114.030,29
377. HUSEIN KARDAŠEVIĆ ISTARSKA,PULA 1952 PULA -134,26 0,00 0,00 113.738,48 0,00 0,00 0,00 0,00 113.604,21
378. DAMIR SABLJAK ISTARSKA,NOVIGRAD 1958 BUŽINIJA - BUSINA 0,00 0,00 0,00 113.416,98 0,00 0,00 0,00 0,00 113.416,98
379. ENES SEFERAGIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1961 PJEŠČANA UVALA 49.573,77 0,00 -13,19 63.831,15 0,00 0,00 0,00 0,00 113.391,74
380. ZLATKO BARIŠIĆ ISTARSKA,NOVIGRAD 1974 BUŽINIJA - BUSINA 31.068,59 0,00 0,00 82.300,47 0,00 0,00 0,00 0,00 113.369,06
381. ROBERT GLASNOVIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA -1.788,54 0,00 5.540,57 109.360,86 0,00 0,00 0,00 0,00 113.112,89
382. ANDREA BARESSI ISTARSKA,VODNJAN 1979 VODNJAN 20.027,61 0,00 -10,55 92.820,97 0,00 0,00 0,00 0,00 112.838,03
383. IRIS BRAJKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1960 HAGEN 0,00 0,00 75.901,05 0,00 0,00 36.866,53 0,00 0,00 112.767,58
384. GASPARINO LANGELLA ISTARSKA,MEDULIN 1956 PREMANTURA 0,00 0,00 0,00 112.766,53 0,00 0,00 0,00 0,00 112.766,53
385. GORAN MRĐENOVIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA 0,00 0,00 0,00 112.601,29 0,00 0,00 0,00 0,00 112.601,29
386. DALIBOR MICOLI ISTARSKA,KAROJBA 1977 GRADISCA D'ISONZO 1.381,22 0,00 60.531,72 37.639,88 0,00 12.916,24 0,00 0,00 112.469,06
387. ROBERTO GRUBISSA ISTARSKA,PULA 1955 PULA 0,00 0,00 3.745,17 108.315,97 0,00 0,00 0,00 0,00 112.061,15
388. SAŠA BAJOK ISTARSKA,UMAG 1977 ZAMBRATIJA - ZAMBRATTIA 0,00 0,00 0,00 111.598,98 0,00 0,00 0,00 0,00 111.598,98
389. DRAGO MOČIBOB ISTARSKA,MOTOVUN 1955 MOTOVUN 43.609,16 0,00 -81,37 68.008,81 0,00 0,00 0,00 0,00 111.536,59
390. ANDREA PAVLOVIĆ ISTARSKA,PULA 1980 PULA 0,00 0,00 10.900,91 100.613,83 0,00 0,00 0,00 0,00 111.514,74
391. IVAN IVANČIĆ ISTARSKA,PAZIN 1958 KAŠĆERGA 0,00 0,00 4.347,03 107.125,60 0,00 0,00 0,00 0,00 111.472,63
392. ANTON JUGOVAC ISTARSKA,BRTONIGLA 1975 NOVA VAS - VILLANOVA 0,00 0,00 0,00 110.865,19 0,00 0,00 0,00 0,00 110.865,19
393. KRISTINA HIL ISTARSKA,PULA 1973 PULA 0,00 0,00 1.810,09 108.872,55 0,00 0,00 0,00 0,00 110.682,63
394. CHRISTOPHER PHILIP FAHEY DAYMON ISTARSKA,UMAG 1952 HONG KONG 0,00 0,00 0,00 110.421,11 0,00 0,00 0,00 0,00 110.421,11
395. DEJAN PEROVIĆ ISTARSKA,PULA 1965 PULA -9.315,05 0,00 36.432,92 68.821,86 0,00 14.387,73 0,00 0,00 110.327,46
396. DRAGICA BIZJAK ISTARSKA,BARBAN 1959 GLAVANI 60.356,85 0,00 40.190,61 9.711,52 0,00 0,00 0,00 0,00 110.258,97
397. ENZO STABILE ISTARSKA,NOVIGRAD 1962 BUŽINIJA - BUSINA 27.468,53 0,00 651,43 81.981,92 0,00 0,00 0,00 0,00 110.101,87
398. PATRIK SEVER ISTARSKA,LIŽNJAN 1981 LIŽNJAN 41.967,99 0,00 57.361,96 10.373,20 0,00 -12,43 0,00 0,00 109.690,72
399. NENAD CIZMIC ISTARSKA,POREČ 1990 ROMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.656,21 0,00 0,00 109.656,21
400. HELEN DEBRA WALKER ISTARSKA,UMAG 1964 HONG KONG 0,00 0,00 0,00 109.579,58 0,00 0,00 0,00 0,00 109.579,58