OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ISTARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
301. IGOR SELTHOFER ISTARSKA,UMAG 1971 MURINE - MORNO 0,00 0,00 30.151,03 137.282,90 0,00 10.445,42 0,00 0,00 177.879,35
302. CECILIJA MERDITA ISTARSKA,BUJE 1942 BUJE - BUIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.561,69 0,00 0,00 177.561,69
303. MILAN HERCIG ISTARSKA,UMAG 1973 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 6,01 177.081,35 0,00 0,00 0,00 0,00 177.087,36
304. BOJAN RADETIĆ ISTARSKA,PULA 1987 PULA 0,00 0,00 67.523,81 109.437,17 0,00 0,00 0,00 0,00 176.960,98
305. ANTON CELIĆ ISTARSKA,PIČAN 1955 KRBUNE 0,36 0,00 -966,93 175.713,99 0,00 0,00 0,00 0,00 174.747,42
306. DENIS MACUKA ISTARSKA,PULA 1972 PULA 0,00 0,00 0,00 174.684,99 0,00 0,00 0,00 0,00 174.684,99
307. SRBA STANKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1954 PULA 47.897,43 0,00 7.790,28 118.164,93 0,00 0,00 0,00 0,00 173.852,64
308. BOJAN KAUČIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1967 BANJOLE 37.563,88 0,00 28.135,79 108.132,74 0,00 0,00 0,00 0,00 173.832,41
309. MARIN ROM ISTARSKA,UMAG 1965 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 77.756,50 95.727,44 0,00 0,00 0,00 0,00 173.483,94
310. MARIJA VLAČIĆ ISTARSKA,MARČANA 1959 KRNICA 36.854,52 0,00 8.636,09 127.406,32 0,00 0,00 0,00 0,00 172.896,93
311. ZEHRA ADROVIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 0,00 0,00 0,00 172.858,04 0,00 0,00 0,00 0,00 172.858,04
312. ECIO ŽIVOLIĆ ISTARSKA,PULA 1960 HAGENOW 9.154,51 0,00 0,00 163.083,20 0,00 0,00 0,00 0,00 172.237,71
313. LORENA VIDONIS ISTARSKA,BALE 1963 BALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.052,69 0,00 0,00 172.052,69
314. ALEN UKALOVIĆ ISTARSKA,PULA 1969 PULA 97.626,43 0,00 5.824,14 68.307,67 0,00 0,00 0,00 0,00 171.758,24
315. DARINKA SUBOTIĆ ISTARSKA,PULA 1964 PULA 0,00 0,00 0,00 171.302,97 0,00 0,00 0,00 0,00 171.302,97
316. VITOMIR CUKON ISTARSKA,LIŽNJAN 1963 LIŽNJAN 8.377,48 0,00 -58,58 162.917,18 0,00 0,00 0,00 0,00 171.236,08
317. DEAN BELUŠIĆ ISTARSKA,LABIN 1977 VINEŽ 59.261,08 0,00 43.023,15 68.107,72 0,00 0,00 0,00 0,00 170.391,95
318. MLADEN MOGOROVIĆ ISTARSKA,BRTONIGLA 1968 BRTONIGLA - VERTENEGLIO 816,82 0,00 -83,39 168.940,09 0,00 0,00 0,00 0,00 169.673,52
319. ROBERTO SCREMIN ISTARSKA,PULA 1967 PULA 0,00 0,00 0,00 169.641,36 0,00 0,00 0,00 0,00 169.641,36
320. MILIJA MIROVIĆ ISTARSKA,POREČ 1952 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.636,73 0,00 0,00 169.636,73
321. EDI KOŠARA ISTARSKA,ROVINJ 1963 ROVINJ 0,00 0,00 -522,62 169.979,44 0,00 0,00 0,00 0,00 169.456,82
322. SVETO RADIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1966 ROVINJ -8.657,08 0,00 5.104,29 172.702,99 0,00 0,00 0,00 0,00 169.150,20
323. MIRSAD HALILOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1959 MIČETIĆI 40,30 0,00 -88,61 168.558,83 0,00 -16,85 0,00 0,00 168.493,67
324. DANILO BRAJKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1997 HAGEN 0,00 0,00 131.554,34 0,00 0,00 36.866,50 0,00 0,00 168.420,84
325. NEVZAT ZENDELI ISTARSKA,POREČ 1952 STRANIĆI KOD NOVE VASI 0,00 0,00 2.680,48 165.680,11 0,00 0,00 0,00 0,00 168.360,59
326. SVETLANA ŠAINI ISTARSKA,PULA 1958 PULA 15.798,56 0,00 -745,75 152.537,68 0,00 0,00 0,00 0,00 167.590,49
327. AUGUSTA ZAMBELLI LJUTIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1975 ROVINJ 18.643,19 0,00 48.754,90 99.171,92 0,00 0,00 0,00 0,00 166.570,01
328. PERO MAMIĆ ISTARSKA,MARČANA 1960 LOBORIKA 55.023,13 0,00 111.545,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.568,70
329. SEBASTIJAN JOO ISTARSKA,PULA 1976 PULA 7.180,89 0,00 55.492,24 102.213,21 0,00 0,00 0,00 0,00 164.886,34
330. ANA HORVAT ISTARSKA,ROVINJ 1955 ROVINJ 51.525,07 0,00 1.937,43 111.364,25 0,00 0,00 0,00 0,00 164.826,75
331. BOŽO KOKOROVIĆ ISTARSKA,TINJAN 1964 BREČEVIĆI 0,00 0,00 -0,02 153.303,49 0,00 11.191,68 0,00 0,00 164.495,15
332. IVANKA LAZARIĆ ISTARSKA,SVETVINČENAT 1955 SVETVINČENAT 0,00 0,00 3.099,67 161.218,41 0,00 0,00 0,00 0,00 164.318,08
333. LORENZO ŠIMIČIĆ ISTARSKA,UMAG 1968 ĐUBA - GIUBBA 1.985,66 0,00 0,00 161.410,19 0,00 0,00 0,00 0,00 163.395,85
334. SENAD BOŠKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1969 PULA 21.158,48 0,00 48.641,28 69.086,14 0,00 24.437,70 0,00 0,00 163.323,60
335. DALIBOR BLAGOJEVIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA 0,00 0,00 0,00 162.100,47 0,00 0,00 0,00 0,00 162.100,47
336. LILIANA STRANIĆ ISTARSKA,POREČ 1959 NOVA VAS 101.278,20 -1.422,87 12.326,24 48.251,93 0,00 1.653,66 0,00 0,00 162.087,16
337. MARIO STOJNIĆ ISTARSKA,POREČ 1962 ČERVAR-PORAT 14.918,06 0,00 4.431,75 142.513,51 138,85 0,00 0,00 0,00 162.002,17
338. DEAN TENČIĆ ISTARSKA,PULA 1975 PULA 14.475,23 0,00 46.465,40 101.035,36 0,00 0,00 0,00 0,00 161.975,99
339. CHRISTA MARIA MAGDALENA KRTALIĆ-GAMMEL ISTARSKA,PULA 1955 PULA 0,00 0,00 0,00 161.937,83 0,00 0,00 0,00 0,00 161.937,83
340. MICHEL DAJČIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1967 ROVINJ 27.841,60 0,00 57.155,87 76.460,98 0,00 0,00 0,00 0,00 161.458,45
341. ZORAN RAČIĆ ISTARSKA,PULA 1955 PULA 76.946,39 0,00 -267,16 84.645,30 0,00 0,00 0,00 0,00 161.324,53
342. ALEN BAJOK ISTARSKA,UMAG 1981 ZAMBRATIJA - ZAMBRATTIA 0,00 0,00 0,00 161.067,05 0,00 0,00 0,00 0,00 161.067,05
343. GABRIELE PORCELLATO ISTARSKA,KRŠAN 1960 RONCADE 0,00 0,00 0,00 160.748,01 0,00 0,00 0,00 0,00 160.748,01
344. NIVES KALČIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1958 VODNJAN 0,00 0,00 7,44 160.739,48 0,00 0,00 0,00 0,00 160.746,92
345. TILDA ČRNJA ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 0,00 160.669,95 0,00 0,00 0,00 0,00 160.669,95
346. KRISTINA HIL ISTARSKA,PULA 1973 PULA 0,00 0,00 1.810,11 158.809,36 0,00 0,00 0,00 0,00 160.619,47
347. DAMIR DRNDIĆ ISTARSKA,PAZIN 1959 PAZIN 250,48 0,00 0,00 160.196,92 0,00 0,00 0,00 0,00 160.447,40
348. MARIO KOVAČEVIĆ ISTARSKA,PULA 1961 PULA 0,00 0,00 0,00 160.376,67 0,00 -0,91 0,00 0,00 160.375,76
349. DORIAN JANKO ISTARSKA,LABIN 1973 LABIN 20.082,69 -795,00 20.517,55 120.435,35 0,00 0,00 0,00 0,00 160.240,59
350. NEBOJŠA DRAGIČEVIĆ ISTARSKA,PULA 1963 PULA 0,00 0,00 0,00 160.233,27 0,00 0,00 0,00 0,00 160.233,27
351. ROBERT KOVAČIĆ ISTARSKA,PULA 1987 PULA 61.246,15 0,00 41.637,73 56.333,58 0,00 0,00 0,00 0,00 159.217,46
352. FRANO ČABRAJA ISTARSKA,POREČ 1961 VARVARI 0,00 0,00 2.498,05 154.901,70 0,00 1.691,39 0,00 0,00 159.091,14
353. MIKICA FILIPOVSKI ISTARSKA,ROVINJ 1974 ROVINJ 0,00 0,00 4.554,21 152.428,92 0,00 0,00 0,00 0,00 156.983,13
354. DARKO FERLIN ISTARSKA,PULA 1945 PULA 3.571,76 0,00 70.050,44 83.052,56 0,14 0,00 0,00 0,00 156.674,90
355. DARIJO VIŽINTIN ISTARSKA,UMAG 1953 BAŠANIJA - BASSANIA 0,00 0,00 -1.455,60 157.516,35 0,00 0,00 0,00 0,00 156.060,75
356. MILAN KECMAN ISTARSKA,PULA 1974 PULA 46.051,51 0,00 -0,14 109.696,94 0,00 0,00 0,00 0,00 155.748,31
357. ANICA ŠERIĆ ISTARSKA,PULA 1955 PULA 0,00 0,00 155.308,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.308,04
358. BESIM FETAI ISTARSKA,VODNJAN 1994 PEROJ 0,00 0,00 117.424,91 37.652,39 0,00 0,00 0,00 0,00 155.077,30
359. MLADEN BUBIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1959 MEDULIN 0,00 0,00 -1.071,80 156.104,73 0,00 0,00 0,00 0,00 155.032,93
360. DARKO LOVREČIĆ ISTARSKA,TINJAN 1971 JAKOVICI 0,00 0,00 10.475,12 136.990,44 0,00 7.154,40 0,00 0,00 154.619,96
361. MILENA RUŠNJAK ISTARSKA,BUZET 1961 RIM 1.890,31 0,00 2.314,45 148.967,69 0,00 1.362,88 0,00 0,00 154.535,33
362. DENIS IVANČIĆ ISTARSKA,PULA 1953 PULA 0,00 0,00 23.307,12 131.104,68 0,00 0,00 0,00 0,00 154.411,80
363. MUSTAFA KARAHASANOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1954 UMAG - UMAGO 1.738,15 0,00 1.144,83 150.191,74 0,00 0,00 0,00 0,00 153.074,72
364. ĐORDANO FRANJUL ISTARSKA,SVETI PETAR U ŠUMI 1960 SVETI PETAR U ŠUMI 0,00 0,00 0,00 152.779,34 0,00 0,00 0,00 0,00 152.779,34
365. IVICA TADIĆ ISTARSKA,UMAG 1981 UMAG - UMAGO 2.532,20 0,00 149.950,72 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 152.482,86
366. LENKO KRIZMANIĆ ISTARSKA,POREČ 1967 ANTONCI 0,00 0,00 0,00 151.828,73 0,00 17,17 0,00 0,00 151.845,90
367. NIKICA ŠIMIĆ ISTARSKA,LABIN 1956 KAPELICA 0,00 0,00 0,00 151.204,55 0,00 0,00 0,00 0,00 151.204,55
368. IGOR SVIBOVEC ISTARSKA,LABIN 1979 RABAC 83.896,55 0,00 0,00 66.769,35 0,00 0,00 0,00 0,00 150.665,90
369. GORAN KANALEC ISTARSKA,PULA 1949 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.316,27 0,00 0,00 150.316,27
370. BORIS SIROTIĆ ISTARSKA,BUZET 1962 SOVINJSKA BRDA 0,00 0,00 0,00 149.821,85 0,00 0,00 0,00 0,00 149.821,85
371. VEBI FETAI ISTARSKA,VODNJAN 1962 PEROJ 0,00 0,00 1.389,24 142.330,13 0,00 5.608,38 0,00 0,00 149.327,75
372. SANDRA VIDOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1979 BERNBURG 8.732,04 0,00 3.921,35 134.691,47 0,00 0,00 0,00 0,00 147.344,86
373. SABIHA ŠABIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1954 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 147.232,86 0,00 0,00 0,00 0,00 147.232,86
374. ELVIS RADIN ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 0,00 146.905,32 0,00 0,00 0,00 0,00 146.905,32
375. DARKO ŠEVRLICA ISTARSKA,LIŽNJAN 1954 LIŽNJAN 47.745,83 0,00 15.753,40 81.986,21 0,00 0,00 0,00 0,00 145.485,44
376. LASLO HODRI ISTARSKA,SVETVINČENAT 1950 ČABRUNIĆI 7.222,37 -12.738,94 37.785,23 112.557,57 0,00 0,00 0,00 0,00 144.826,23
377. CVITA AUGUSTINOVIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1960 VODNJAN 0,00 0,00 170,40 135.977,43 0,00 8.448,28 0,00 0,00 144.596,11
378. JOSIEL ALVES DE OLIVEIRA ISTARSKA,PULA 1988 PULA 32.004,91 0,00 126.874,39 -14.555,41 0,00 0,00 0,00 0,00 144.323,89
379. MARINO DEBELJUH ISTARSKA,ROVINJ 1953 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 144.261,58 0,00 0,00 0,00 0,00 144.261,58
380. DRAGICA BIZJAK ISTARSKA,BARBAN 1959 GLAVANI 75.445,60 0,00 55.451,81 12.804,14 0,00 0,00 0,00 0,00 143.701,55
381. NENAD ROJNIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1974 GALIŽANA 63.707,23 0,00 -8.818,16 87.992,33 0,00 0,00 0,00 0,00 142.881,40
382. SANJA JOVIĆ ISTARSKA,SVETVINČENAT 1962 ČABRUNIĆI 0,01 0,00 0,00 134.271,05 0,00 8.515,50 0,00 0,00 142.786,56
383. GIANFRANKO MILANOVIĆ ISTARSKA,SVETA NEDELJA (Labin) 1954 VREĆARI 0,00 0,00 0,00 142.661,20 0,00 0,00 0,00 0,00 142.661,20
384. LEANA LISIČIN ISTARSKA,PULA 1954 PULA 45.846,05 0,00 38.367,33 58.153,61 0,00 0,00 0,00 0,00 142.366,99
385. MILAN UROŠEVIĆ ISTARSKA,BUJE 1954 BUJE - BUIE 0,00 0,00 0,00 141.547,72 0,00 0,00 0,00 0,00 141.547,72
386. ANTONIO GODENA ISTARSKA,ROVINJ 1953 ROVINJ 0,00 0,00 -1,18 141.327,30 0,00 0,00 0,00 0,00 141.326,12
387. IRIS BRAJKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1960 HAGEN 0,00 0,00 104.242,04 0,00 0,00 36.866,50 0,00 0,00 141.108,54
388. MIRJANA PILJAN ISTARSKA,KANFANAR 1962 BRAJKOVIĆI 61.308,26 0,00 79.249,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.557,99
389. ZDENKO LEGOVIĆ ISTARSKA,TINJAN 1966 JAKOVICI 0,00 0,00 -102,36 138.279,45 0,00 0,00 0,00 0,00 138.177,09
390. ADNAN AMZAI ISTARSKA,UMAG 1957 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 12.254,36 125.815,86 0,00 0,00 0,00 0,00 138.070,22
391. STANKO LAKOVIĆ ISTARSKA,MARČANA 1982 RAKALJ 11.389,59 0,00 -215,18 126.187,11 0,00 0,00 0,00 0,00 137.361,52
392. VANJA ANTOLOVIĆ ISTARSKA,PULA 1983 PULA 0,00 0,00 0,00 137.276,15 0,00 0,00 0,00 0,00 137.276,15
393. ENES SEFERAGIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1961 PJEŠČANA UVALA 46.359,63 0,00 -13,17 90.873,67 0,00 0,00 0,00 0,00 137.220,13
394. VINKO PUČIĆ ISTARSKA,PULA 1952 PULA 22.125,11 0,00 0,00 115.016,76 0,00 13,05 0,00 0,00 137.154,92
395. ENISA ULINOVIĆ ISTARSKA,VRSAR 1956 VRSAR 0,00 0,00 1.311,77 135.835,29 0,00 0,00 0,00 0,00 137.147,06
396. ŽELJKO ROMIĆ ISTARSKA,VRSAR 1967 VRSAR -2.485,69 -835,26 1.582,83 46.437,37 0,00 92.350,02 0,00 0,00 137.049,27
397. VLADO ŠTERPIN ISTARSKA,PULA 1964 PULA 29.161,75 0,00 2.014,64 105.743,79 0,00 0,00 0,00 0,00 136.920,18
398. FABIO FRANKOVIĆ ISTARSKA,RAŠA 1975 BRGOD 45.958,92 0,00 4.647,96 86.160,52 0,00 0,00 0,00 0,00 136.767,40
399. ŽELJKO DUIĆ ISTARSKA,LABIN 1957 RABAC 0,00 0,00 0,00 111.339,98 0,00 25.339,07 0,00 0,00 136.679,05
400. ROBERT BELUŠIĆ ISTARSKA,RAŠA 1962 TOPID 24.331,37 0,00 -546,05 112.408,44 0,00 0,00 0,00 0,00 136.193,76