OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ISTARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2022. GODINE
Obrada podataka izvršena je 10.10.2022. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
301. DARKO ŠEVRLICA ISTARSKA,LIŽNJAN 1954 LIŽNJAN 47.745,83 0,00 15.753,40 81.986,21 0,00 0,00 0,00 0,00 145.485,44
302. JASMIN KALENDEROVIĆ ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 0,00 145.369,17 0,00 0,00 0,00 0,00 145.369,17
303. IVANČICA JURKOVIĆ KNEŽEVIĆ ISTARSKA,BUJE 1959 TRIBAN - TRIBANO 0,00 0,00 -2.905,56 147.944,03 0,00 0,00 0,00 0,00 145.038,47
304. LEANA LISIČIN ISTARSKA,PULA 1954 PULA 46.735,78 0,00 38.649,84 58.154,95 0,00 0,00 0,00 0,00 143.540,57
305. VANJA ANTOLOVIĆ ISTARSKA,PULA 1983 STUTTGART 0,00 0,00 0,00 143.096,30 0,00 0,00 0,00 0,00 143.096,30
306. MILAN HRVATIN ISTARSKA,ROVINJ 1956 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 -1.712,69 144.719,10 0,00 0,00 0,00 0,00 143.006,41
307. HASAN MUJANOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1960 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 142.789,06 0,00 0,00 0,00 0,00 142.789,06
308. DRAGICA BIZJAK ISTARSKA,BARBAN 1959 GLAVANI 72.576,58 0,00 57.652,19 12.220,55 0,00 0,00 0,00 0,00 142.449,32
309. GIANFRANKO MILANOVIĆ ISTARSKA,SVETA NEDELJA (Labin) 1954 VREĆARI 0,00 0,00 0,00 142.151,25 0,00 0,00 0,00 0,00 142.151,25
310. KRUNOSLAV MATUŠIN ISTARSKA,POREČ 1961 MUŠALEŽ -4.873,73 0,00 28.993,33 117.051,88 0,00 0,00 0,00 0,00 141.171,48
311. DRITAN ALJI ISTARSKA,MEDULIN 1995 MEDULIN 11.475,12 0,00 84.684,45 45.009,05 0,00 0,00 0,00 0,00 141.168,62
312. TOMISLAV VLADIĆ ISTARSKA,BUZET 1978 BUZET 0,00 0,00 0,00 141.139,79 0,00 0,00 0,00 0,00 141.139,79
313. IVAN LOVREČIĆ ISTARSKA,TINJAN 1960 JAKOVICI 0,00 0,00 3.654,22 137.338,58 0,00 0,00 0,00 0,00 140.992,80
314. IGOR ROSANDA ISTARSKA,PULA 1972 PULA 0,00 0,00 2.658,76 137.733,02 0,00 0,00 0,00 0,00 140.391,78
315. ALISTAR PAUL RUITERS ISTARSKA,POREČ 1964 BRUXELLES, KRAAINEM 0,00 0,00 0,00 140.237,04 0,00 0,00 0,00 0,00 140.237,04
316. LASLO HODRI ISTARSKA,SVETVINČENAT 1950 ČABRUNIĆI 7.222,37 0,00 18.997,10 113.995,58 0,00 0,00 0,00 0,00 140.215,05
317. DIEGO GAMBAR ISTARSKA,PULA 1961 PULA 0,00 0,00 0,00 138.752,02 0,00 0,00 0,00 0,00 138.752,02
318. MARINO DEBELJUH ISTARSKA,ROVINJ 1953 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 0,00 138.526,07 0,00 0,00 0,00 0,00 138.526,07
319. FILIP ILJIĆ ISTARSKA,PULA 1961 PULA 0,00 0,00 0,00 137.899,73 0,00 0,00 0,00 0,00 137.899,73
320. BARBARA ŠIŠA URŠIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 19.060,89 0,00 2.181,83 116.208,54 0,00 0,00 0,00 0,00 137.451,26
321. FLORIJAN LADAVAC ISTARSKA,PAZIN 1975 LOVRIN 74.643,59 0,00 0,00 62.577,02 0,00 0,00 0,00 0,00 137.220,61
322. VINKO PUČIĆ ISTARSKA,PULA 1952 PULA 22.125,11 0,00 0,00 115.016,76 0,00 13,05 0,00 0,00 137.154,92
323. ELVIS RADIN ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 0,00 137.016,16 0,00 0,00 0,00 0,00 137.016,16
324. FABIO FRANKOVIĆ ISTARSKA,RAŠA 1975 BRGOD 45.958,92 0,00 4.647,96 86.160,52 0,00 0,00 0,00 0,00 136.767,40
325. NEVZAT ZENDELI ISTARSKA,POREČ 1952 STRANIĆI KOD NOVE VASI 0,00 0,00 1.922,04 134.311,52 0,00 0,00 0,00 0,00 136.233,56
326. SANJA JOVIĆ ISTARSKA,SVETVINČENAT 1962 ČABRUNIĆI 0,01 0,00 0,00 127.687,16 0,00 8.515,50 0,00 0,00 136.202,67
327. ROBERT BELUŠIĆ ISTARSKA,RAŠA 1962 TOPID 24.331,37 0,00 -546,05 112.410,09 0,00 0,00 0,00 0,00 136.195,41
328. MARIJAN STABILE ISTARSKA,PULA 1956 PULA 0,00 0,00 0,00 135.631,41 0,00 0,00 0,00 0,00 135.631,41
329. VANJA INIĆ ISTARSKA,PULA 1991 PULA 0,00 0,00 4.861,20 106.042,11 0,00 24.422,50 0,00 0,00 135.325,81
330. MASSIMO LENCOVIĆ ISTARSKA,PULA 1979 PULA 0,00 0,00 2.006,98 132.270,32 0,00 0,00 0,00 0,00 134.277,30
331. MARIO KOVAČEVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1961 BANJOLE 0,00 0,00 0,00 134.072,49 0,00 0,00 0,00 0,00 134.072,49
332. DANIJELA RUŠNJAK ISTARSKA,POREČ 1989 KUKCI 4.992,05 0,00 -7,80 128.564,08 0,00 0,00 0,00 0,00 133.548,33
333. NEDŽAD MURTIĆ ISTARSKA,LABIN 1969 LABIN 0,00 0,00 0,00 133.295,21 0,00 0,00 0,00 0,00 133.295,21
334. ZORAN ULJANČIĆ ISTARSKA,POREČ 1982 POREČ - PARENZO 61.425,13 0,00 12.009,16 59.809,12 0,00 0,00 0,00 0,00 133.243,41
335. MARCO DRIGO ISTARSKA,LIŽNJAN 1984 LIŽNJAN 0,00 0,00 0,00 133.118,14 0,00 0,00 0,00 0,00 133.118,14
336. BRUNO BLAŽENIĆ ISTARSKA,MARČANA 1953 MARČANA 0,00 0,00 2.192,29 130.648,81 0,00 0,00 0,00 0,00 132.841,10
337. ALEN BAJOK ISTARSKA,UMAG 1981 ZAMBRATIJA - ZAMBRATTIA 0,00 0,00 0,00 132.538,81 0,00 0,00 0,00 0,00 132.538,81
338. SANDRA NANOVSKI ISTARSKA,PULA 1973 PULA 0,00 0,00 0,00 131.866,85 0,00 0,00 0,00 0,00 131.866,85
339. DAMIR DRNDIĆ ISTARSKA,PAZIN 1959 PAZIN 250,48 0,00 0,00 131.195,90 0,00 0,00 0,00 0,00 131.446,38
340. IRMA ŠEPIĆ ISTARSKA,UMAG 1956 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 1.536,20 129.873,88 0,00 0,00 0,00 0,00 131.410,08
341. DANA VIŠKANIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 0,00 0,00 0,00 130.683,33 0,00 0,00 0,00 0,00 130.683,33
342. ZORAN LICARDO ISTARSKA,PULA 1968 PULA 38.598,39 0,00 24.313,52 67.137,54 -28,29 0,00 0,00 0,00 130.021,16
343. IRIS BRAJKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1960 HAGEN 0,00 0,00 92.562,96 0,00 0,00 36.866,50 0,00 0,00 129.429,46
344. ŽELJKO ROMIĆ ISTARSKA,VRSAR 1967 VRSAR -2.485,69 -835,26 1.479,47 38.329,11 0,00 92.350,02 0,00 0,00 128.837,65
345. FAZLI MEHMETI ISTARSKA,PULA 1949 PULA 0,00 0,00 -2.263,58 130.892,20 0,00 0,00 0,00 0,00 128.628,62
346. JADRANKA RADOSLAV ISTARSKA,KAROJBA 1965 RAKOTULE -0,50 0,00 5.147,21 122.631,45 0,00 0,00 0,00 0,00 127.778,16
347. VILIM IKAČ ISTARSKA,NOVIGRAD 1959 NOVIGRAD - CITTANOVA 0,00 0,00 0,00 127.768,67 0,00 0,00 0,00 0,00 127.768,67
348. MATIJA ROJNIĆ ISTARSKA,PULA 1947 PULA 0,00 0,00 0,00 127.547,95 0,00 0,00 0,00 0,00 127.547,95
349. MUSTAFA KARAHASANOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1954 UMAG - UMAGO 1.684,23 0,00 621,69 125.168,34 0,00 0,00 0,00 0,00 127.474,26
350. DORIANO MALUSA ISTARSKA,ROVINJ 1965 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 0,00 127.472,98 0,00 0,00 0,00 0,00 127.472,98
351. NENAD FRANCIULLA ISTARSKA,PULA 1965 PULA 7.503,39 0,00 -19,30 119.920,93 0,00 0,00 0,00 0,00 127.405,02
352. BORIS RABAC ISTARSKA,PAZIN 1954 ZAREČJE 9.933,86 0,00 0,00 116.759,04 0,00 0,00 0,00 0,00 126.692,90
353. MILAN MAJSTOROVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1977 ROVINJ 16.913,20 0,00 5.958,76 103.472,41 0,00 0,00 0,00 0,00 126.344,37
354. ADNAN AMZAI ISTARSKA,UMAG 1957 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 0,00 126.203,10 0,00 0,00 0,00 0,00 126.203,10
355. JURICA BUBANJ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 2.273,64 0,00 1.906,82 121.903,16 0,00 0,00 0,00 0,00 126.083,62
356. SENKA ŽAGAR ISTARSKA,PULA 1969 PULA 24.788,80 45.700,03 5.619,87 48.737,35 0,00 0,00 0,00 0,00 124.846,05
357. LJUBA JURIŠIĆ ISTARSKA,LABIN 1962 VINEŽ 0,00 0,00 4.610,56 118.750,34 0,00 0,00 0,00 0,00 123.360,90
358. ALDINO CAPELETO ISTARSKA,PULA 1946 PULA 0,00 0,00 0,00 123.291,09 0,00 0,00 0,00 0,00 123.291,09
359. BRANKO-BOGOMIL MIKOLI ISTARSKA,KAROJBA 1947 KAROJBA 0,00 0,00 0,00 123.042,72 0,00 0,00 0,00 0,00 123.042,72
360. DRAGUTIN GORIČANEC ISTARSKA,LABIN 1951 KAPELICA 21.780,87 0,00 34.086,86 66.673,82 0,00 0,00 0,00 0,00 122.541,55
361. DRAGAN MIRČIĆ ISTARSKA,BUJE 1969 KALDANIJA - CALDANA 29.365,36 0,00 0,00 93.067,92 0,00 0,00 0,00 0,00 122.433,28
362. BRUNO VIŠKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1955 PULA 0,00 0,00 0,00 122.083,52 0,00 0,00 0,00 0,00 122.083,52
363. ĐINA VLAHOVIĆ ISTARSKA,PAZIN 1956 PAZIN 0,00 0,00 0,00 121.914,48 0,00 0,00 0,00 0,00 121.914,48
364. NIKODEM KOLIĆ ISTARSKA,PULA 1963 PULA 0,00 0,00 0,00 121.902,91 0,00 0,00 0,00 0,00 121.902,91
365. EVA AICHBAUER ISTARSKA,UMAG 1990 ST.FLORIAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.401,85 0,00 0,00 121.401,85
366. KATARINA LOVRIĆ ISTARSKA,PULA 1983 PULA 0,00 0,00 -1.332,05 122.533,81 0,00 0,00 0,00 0,00 121.201,76
367. PAUL ROGERS ISTARSKA,UMAG 1963 HONG KONG 0,00 0,00 0,00 121.153,29 0,00 0,00 0,00 0,00 121.153,29
368. DANIJEL PETROVIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1972 FAŽANA 0,00 0,00 0,00 120.835,15 0,00 0,00 0,00 0,00 120.835,15
369. JANKO CVITKO ISTARSKA,MOTOVUN 1944 KALDIR 0,00 0,00 0,00 120.438,92 0,00 0,36 0,00 0,00 120.439,28
370. RAUL HOST ISTARSKA,UMAG 1952 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 29.275,83 90.895,23 0,00 0,00 0,00 0,00 120.171,06
371. LORIS PERKAVAC ISTARSKA,POREČ 1951 POREČ - PARENZO 20.355,38 0,00 3.168,37 96.542,02 0,00 0,00 0,00 0,00 120.065,77
372. STANKO LAKOVIĆ ISTARSKA,MARČANA 1982 RAKALJ 1.432,43 0,00 -215,18 118.133,05 0,00 0,00 0,00 0,00 119.350,30
373. DALIBOR MICOLI ISTARSKA,KAROJBA 1977 GRADISCA D'ISONZO 1.381,26 0,00 60.283,27 45.028,62 0,00 12.510,87 0,00 0,00 119.204,02
374. DOROTEA MIRČETIĆ ISTARSKA,VRSAR 1996 VRSAR 0,00 0,00 84.582,84 27.141,28 0,00 7.224,54 0,00 0,00 118.948,66
375. LJILJANA KLIMAN ISTARSKA,ŽMINJ 1977 CERE 33.254,83 0,00 31.423,74 54.204,39 0,00 0,00 0,00 0,00 118.882,96
376. BARICA POROPAT ISTARSKA,BRTONIGLA 1944 NOVA VAS - VILLANOVA 0,00 0,00 0,00 118.847,98 0,00 0,00 0,00 0,00 118.847,98
377. DANIEL PRENKA ISTARSKA,MARČANA 1987 PRODOL 13.938,95 0,00 29.312,98 75.265,55 0,00 0,00 0,00 0,00 118.517,48
378. MARKO REČIĆ ISTARSKA,UMAG 1959 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 909,17 117.141,34 0,00 0,00 0,00 0,00 118.050,51
379. ANTONIO GODENA ISTARSKA,ROVINJ 1953 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 -1,18 117.763,44 0,00 0,00 0,00 0,00 117.762,26
380. KAI JENSEN ISTARSKA,LABIN 1948 EGERNSNND 0,00 0,00 0,00 56.071,82 0,00 61.651,14 0,00 0,00 117.722,96
381. EZIO ZERBATO ISTARSKA,UMAG 1955 BRENDOLA 0,00 0,00 0,00 117.674,82 0,00 0,00 0,00 0,00 117.674,82
382. RIKARDO ŠAHINI ISTARSKA,ROVINJ 1991 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 20.268,07 97.391,21 0,00 0,00 0,00 0,00 117.659,28
383. LUCIANO CAPODARCA ISTARSKA,LABIN 1967 CERTALDO 0,00 0,00 0,00 117.610,72 0,00 0,00 0,00 0,00 117.610,72
384. MIKICA FILIPOVSKI ISTARSKA,ROVINJ 1974 ROVINJ 0,00 0,00 1.336,61 116.157,55 0,00 0,00 0,00 0,00 117.494,16
385. NENAD KAURIN ISTARSKA,VODNJAN 1966 VODNJAN 11.380,59 0,00 0,00 105.851,81 0,00 0,00 0,00 0,00 117.232,40
386. PETAR LOVRIĆ ISTARSKA,PULA 1963 PULA 0,00 0,00 -1.401,93 118.356,25 0,00 0,00 0,00 0,00 116.954,32
387. KLAUDIO SUDOLIĆ ISTARSKA,UMAG 1971 MATERADA - MATTERADA 0,00 0,00 0,00 116.644,12 0,00 0,00 0,00 0,00 116.644,12
388. BATIR TAHIR ISTARSKA,MARČANA 1952 MARČANA 0,00 0,00 0,00 116.439,55 0,00 0,00 0,00 0,00 116.439,55
389. LAURA GRŽETIĆ ISTARSKA,POREČ 1965 BADERNA - MOMPADERNO 12.545,98 0,00 -2.737,33 106.600,13 0,00 0,00 0,00 0,00 116.408,78
390. KATARINA PARONIĆ RAJKOVIĆ ISTARSKA,RAŠA 1989 BRGOD 25.912,68 0,00 0,00 89.976,21 0,00 0,00 0,00 0,00 115.888,89
391. ANTEA GORJAN PRENC ISTARSKA,BUJE 1963 PLOVANIJA - PLOVANA 0,00 0,00 0,00 115.774,99 0,00 0,00 0,00 0,00 115.774,99
392. IVAN SEVER ISTARSKA,UMAG 1952 SEGET - SEGHETTO 791,53 0,00 0,00 114.888,10 0,00 0,00 0,00 0,00 115.679,63
393. SAMANTA JURIČIĆ ISTARSKA,LABIN 1974 LABIN 36.063,61 0,00 890,66 78.662,97 0,00 0,00 0,00 0,00 115.617,24
394. CHRISTIANE RIESINGER ISTARSKA,POREČ 1963 FRANKFURT 0,00 0,00 0,00 115.305,18 0,00 0,00 0,00 0,00 115.305,18
395. GRACIJELA DAMIJANIĆ ISTARSKA,ŽMINJ 1953 PUCIĆI 0,00 0,00 114.984,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.984,67
396. DEDE DEDAJ ISTARSKA,POREČ 1932 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 -5.999,25 120.441,49 0,00 0,00 0,00 0,00 114.442,24
397. ANKA BUBANJ ISTARSKA,PULA 1938 PULA 0,00 0,00 43.666,77 70.739,43 0,00 0,00 0,00 0,00 114.406,20
398. MILAN UROŠEVIĆ ISTARSKA,BUJE 1954 BUJE - BUIE 0,00 0,00 0,00 114.284,01 0,00 0,00 0,00 0,00 114.284,01
399. ZLATIMIR BIZJAK ISTARSKA,BARBAN 1955 GLAVANI -719,37 0,00 70.766,63 43.881,92 0,00 0,00 0,00 0,00 113.929,18
400. VELIMIR BARIŠIĆ ISTARSKA,POREČ 1962 MIHELIĆI 0,00 0,00 -0,23 113.709,49 0,00 0,00 0,00 0,00 113.709,26