OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ISTARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2022. GODINE
Obrada podataka izvršena je 10.10.2022. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
201. SVETLANA GAJIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1951 ROVINJ - ROVIGNO 11.549,42 0,00 5.423,96 198.016,11 0,00 0,00 0,00 0,00 214.989,49
202. VLADIMIR BONDARENKO ISTARSKA,MEDULIN 1967 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 214.350,59 0,00 0,00 0,00 0,00 214.350,59
203. BERNHARD MIRVIĆ ISTARSKA,PULA 1977 PULA 18.258,05 0,00 147.915,79 47.835,35 0,00 0,00 0,00 0,00 214.009,19
204. TUNJO KRIŠTIĆ ISTARSKA,LABIN 1970 PRESIKA 38.967,05 0,00 9.181,33 164.373,66 0,00 0,00 0,00 0,00 212.522,04
205. REMIGIO GRIŽANČIĆ ISTARSKA,BUJE 1948 PLOVANIJA - PLOVANA 77.698,30 0,00 133.549,07 -13,06 0,00 0,00 0,00 0,00 211.234,31
206. VERA ŠTIFANIĆ ISTARSKA,FUNTANA 1956 FUNTANA -2.129,34 0,00 -97,29 212.453,50 0,00 0,00 0,00 0,00 210.226,87
207. VALTER BUTKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1961 PULA 0,00 0,00 0,00 209.292,06 0,00 0,00 0,00 0,00 209.292,06
208. EDI DUBINOVIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1973 VODNJAN 95.354,72 0,00 0,00 113.721,80 0,00 0,00 0,00 0,00 209.076,52
209. ALEKSANDRA MANDIĆ ISTARSKA,POREČ 1960 VARVARI 0,00 0,00 11.794,42 197.268,84 0,00 0,00 0,00 0,00 209.063,26
210. ISKRA HRGA ISTARSKA,POREČ 1949 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 207.975,18 -1.377,38 0,00 0,00 0,00 0,00 206.597,80
211. VASO VULIN ISTARSKA,PULA 1946 PULA 0,00 0,00 2.963,02 200.992,57 0,00 0,00 0,00 0,00 203.955,59
212. DANIJELA PAVKO ISTARSKA,PULA 1974 PULA 73.061,91 0,00 31.091,61 96.372,61 0,00 0,00 0,00 0,00 200.526,13
213. EDIN KAPETANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1956 PULA 0,00 0,00 55.993,58 143.507,50 0,00 -10,45 0,00 0,00 199.490,63
214. JELENA ZLATKA MARINŠEK ISTARSKA,TAR VABRIGA 1950 TAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.672,97 0,00 0,00 198.672,97
215. GOJKO PERIĆ ISTARSKA,PAZIN 1956 ZABREŽANI 55.582,07 0,00 0,00 142.867,53 0,00 0,00 0,00 0,00 198.449,60
216. KREŠO ŠEBALJ ISTARSKA,PAZIN 1986 BRAJKOVIĆI 0,00 0,00 28.611,39 168.828,32 0,00 0,00 0,00 0,00 197.439,71
217. IVAN GIOTTA ISTARSKA,MEDULIN 1948 PREMANTURA 2.418,22 0,00 -1.028,62 195.148,82 0,00 0,00 0,00 0,00 196.538,42
218. SEAD MURATOVIĆ ISTARSKA,PULA 1979 PULA 0,00 0,00 10.199,31 186.234,11 0,00 0,00 0,00 0,00 196.433,42
219. IVICA BOŠNJAK ISTARSKA,PULA 1955 PULA -12,49 0,00 56.363,15 140.049,62 0,00 0,00 0,00 0,00 196.400,28
220. JOSIP ŠKUFLIĆ ISTARSKA,PULA 1958 PULA -1.795,66 0,00 0,00 198.108,42 0,00 0,00 0,00 0,00 196.312,76
221. IRENA TADIĆ ISTARSKA,PULA 1988 PULA 113.426,84 0,00 29.919,60 52.670,89 0,00 0,00 0,00 0,00 196.017,33
222. HALIL ŠKRIJELJ ISTARSKA,KRŠAN 1953 POTPIĆAN 5.418,93 0,00 -43,98 190.519,92 0,00 0,00 0,00 0,00 195.894,87
223. BORIS MIHALJEVIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA 0,00 0,00 0,00 193.525,87 0,00 0,00 0,00 0,00 193.525,87
224. MARKO UDOVIČIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1977 GALIŽANA 0,00 0,00 2.277,04 0,00 189.401,02 0,00 0,00 0,00 191.678,06
225. GABRIELE PORCELLATO ISTARSKA,KRŠAN 1960 RONCADE 0,00 0,00 0,00 191.550,15 0,00 0,00 0,00 0,00 191.550,15
226. MARTINA RADIZLOVIĆ MANZIN ISTARSKA,BUJE 1979 KRŠETE - CARSETTE 63.863,08 0,00 3.136,23 124.481,43 0,00 0,00 0,00 0,00 191.480,74
227. DALIBOR BLAGOJEVIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA 0,00 0,00 0,00 187.746,79 0,00 0,00 0,00 0,00 187.746,79
228. DEAN PUŠAR ISTARSKA,ROVINJ 1985 ROVINJ - ROVIGNO 116.269,12 0,00 22.813,06 47.930,73 0,00 0,00 0,00 0,00 187.012,91
229. ŽELJKO DUIĆ ISTARSKA,LABIN 1957 RABAC 0,00 0,00 0,00 159.541,23 0,00 26.598,81 0,00 0,00 186.140,04
230. LULZIM ŠEAPI ISTARSKA,VODNJAN 1983 PEROJ 0,00 0,00 9.117,17 173.722,38 0,00 0,00 0,00 0,00 182.839,55
231. TAMARA MRAČEVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1988 BANJOLE 8.003,76 0,00 93.247,00 79.733,87 0,00 0,00 0,00 0,00 180.984,63
232. MARIJA MAKSIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1948 KLAGENFURT 0,00 0,00 180.685,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.685,90
233. NEDELJKO JUŠTA ISTARSKA,VRSAR 1984 VRSAR 24.854,42 0,00 32.813,07 122.115,15 0,00 0,00 0,00 0,00 179.782,64
234. NERIO KOCIJANČIĆ ISTARSKA,UMAG 1959 BABIĆI - BABICI 0,00 0,00 -442,03 180.000,24 0,00 0,00 0,00 0,00 179.558,21
235. DAVORIN DVORSKI ISTARSKA,PAZIN 1983 ZABREŽANI 0,00 0,00 0,00 179.533,07 0,00 0,00 0,00 0,00 179.533,07
236. NEVENKA MEKIŠ ISTARSKA,VIŽINADA 1956 MEKIŠI KOD VIŽINADE 1.809,42 0,00 177.581,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.390,67
237. CECILIJA MERDITA ISTARSKA,BUJE 1942 BUJE - BUIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.561,69 0,00 0,00 177.561,69
238. ĐURĐICA MARŠIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1982 ROVINJ 81.828,83 0,00 32.047,39 63.405,94 0,00 0,00 0,00 0,00 177.282,16
239. VLADIMIR BRAJAN ISTARSKA,BRTONIGLA 1956 BRTONIGLA - VERTENEGLIO 0,00 0,00 0,00 177.127,80 0,00 0,00 0,00 0,00 177.127,80
240. MILAN HERCIG ISTARSKA,UMAG 1973 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 6,01 177.081,35 0,00 0,00 0,00 0,00 177.087,36
241. TANJA UROŠEVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1966 BEZDAN 0,00 0,00 0,00 175.718,64 0,00 0,00 0,00 0,00 175.718,64
242. ROBERTO SCREMIN ISTARSKA,PULA 1967 PULA 0,00 0,00 0,00 175.590,55 0,00 0,00 0,00 0,00 175.590,55
243. MARIO KRIZMAN ISTARSKA,ŽMINJ 1964 KRNIČARI 0,00 0,00 59,80 174.255,97 0,00 -321,33 0,00 0,00 173.994,44
244. BOJAN KAUČIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1967 BANJOLE 37.563,88 0,00 28.135,79 108.132,74 0,00 0,00 0,00 0,00 173.832,41
245. MARIN ROM ISTARSKA,UMAG 1965 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 77.756,50 95.727,44 0,00 0,00 0,00 0,00 173.483,94
246. ILIJA GLAVAŠ ISTARSKA,ROVINJ 1962 ROVINJ - ROVIGNO 54.037,54 0,00 7.852,52 111.341,62 0,00 0,00 0,00 0,00 173.231,68
247. MASSIMO CERIN ISTARSKA,ROVINJ 1974 ROVINJSKO SELO 9,80 0,00 -1,12 173.162,47 -275,20 0,00 0,00 0,00 172.895,95
248. CHRISTA MARIA MAGDALENA KRTALIĆ-GAMMEL ISTARSKA,PULA 1955 PULA 0,00 0,00 0,00 172.695,38 0,00 0,00 0,00 0,00 172.695,38
249. DAMIR VUKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1964 PULA 26.127,03 0,00 1.702,58 144.827,71 0,00 0,00 0,00 0,00 172.657,32
250. SVETO RADIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1966 ROVINJ - ROVIGNO -8.657,08 0,00 5.104,29 175.426,79 0,00 0,00 0,00 0,00 171.874,00
251. ALEN UKALOVIĆ ISTARSKA,PULA 1969 PULA 97.626,43 0,00 5.824,14 68.307,67 0,00 0,00 0,00 0,00 171.758,24
252. MLADEN MOGOROVIĆ ISTARSKA,BRTONIGLA 1968 BRTONIGLA - VERTENEGLIO 677,12 0,00 -83,39 170.672,04 0,00 0,00 0,00 0,00 171.265,77
253. VITOMIR CUKON ISTARSKA,LIŽNJAN 1963 LIŽNJAN 8.377,48 0,00 -58,58 162.917,18 0,00 0,00 0,00 0,00 171.236,08
254. IVA KRNJIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1949 ROVINJ 86.271,17 0,00 35.663,68 49.064,24 0,00 0,00 0,00 0,00 170.999,09
255. MILIJA MIROVIĆ ISTARSKA,POREČ 1952 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.636,73 0,00 0,00 169.636,73
256. DAVOR BOŽAC ISTARSKA,ŽMINJ 1980 ŽMINJ 169.315,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.315,24
257. MIRSAD HALILOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1959 MIČETIĆI 40,30 0,00 -88,61 168.558,83 0,00 -16,85 0,00 0,00 168.493,67
258. PETAR SABLJO ISTARSKA,LABIN 1963 RIPENDA KOSI 0,00 0,00 -477,89 164.516,39 0,00 3.494,59 0,00 0,00 167.533,09
259. TILDA ČRNJA ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 0,00 167.195,45 0,00 0,00 0,00 0,00 167.195,45
260. SUZANA DUJMIĆ ISTARSKA,PULA 1970 PULA 2.197,02 0,00 0,00 164.538,55 0,00 0,00 0,00 0,00 166.735,57
261. AUGUSTA ZAMBELLI LJUTIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1975 ROVINJ 18.643,19 0,00 48.754,90 99.171,92 0,00 0,00 0,00 0,00 166.570,01
262. NENAD ROJNIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1974 GALIŽANA 57.676,72 0,00 20,70 108.817,63 0,00 0,00 0,00 0,00 166.515,05
263. LORENZO ŠIMIČIĆ ISTARSKA,UMAG 1968 ĐUBA - GIUBBA 2.024,14 0,00 0,00 164.412,81 0,00 0,00 0,00 0,00 166.436,95
264. ROBERT KOVAČIĆ ISTARSKA,PULA 1987 PULA 64.136,16 0,00 43.383,06 58.773,99 0,00 0,00 0,00 0,00 166.293,21
265. ZDENKO LEGOVIĆ ISTARSKA,TINJAN 1966 JAKOVICI 0,00 0,00 -0,03 166.293,06 0,00 0,00 0,00 0,00 166.293,03
266. DANIJELA ZUKANOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1982 UMAG - UMAGO 18.972,86 0,00 123.218,57 22.086,46 0,00 0,00 0,00 0,00 164.277,89
267. LORENCO BURŠIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1964 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 18.141,72 145.708,12 0,00 0,00 0,00 0,00 163.849,84
268. DORIAN JANKO ISTARSKA,LABIN 1973 LABIN 20.553,80 -795,00 20.969,71 123.078,75 0,00 0,00 0,00 0,00 163.807,26
269. DARIJO VIŽINTIN ISTARSKA,UMAG 1953 BAŠANIJA - BASSANIA 0,00 0,00 -1.455,60 164.680,61 0,00 0,00 0,00 0,00 163.225,01
270. DARINKA SUBOTIĆ ISTARSKA,PULA 1964 PULA 0,00 0,00 0,00 162.927,19 0,00 0,00 0,00 0,00 162.927,19
271. LILIANA STRANIĆ ISTARSKA,POREČ 1959 NOVA VAS 101.278,20 -1.422,87 12.326,24 48.251,93 0,00 1.653,66 0,00 0,00 162.087,16
272. MARICA KAJTAZI ISTARSKA,MEDULIN 1963 MEDULIN 0,00 0,00 108.875,12 52.947,40 0,00 0,00 0,00 0,00 161.822,52
273. VILSON LUMEZI ISTARSKA,NOVIGRAD 1968 DAJLA - DAILA 44.094,16 0,00 11.951,68 105.052,24 0,00 0,00 0,00 0,00 161.098,08
274. NIVES KALČIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1958 VODNJAN 0,00 0,00 7,74 160.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.988,74
275. LORENA VIDONIS ISTARSKA,BALE 1963 BALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.525,81 0,00 0,00 160.525,81
276. ZEHRA ADROVIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 0,00 0,00 0,00 160.408,55 0,00 0,00 0,00 0,00 160.408,55
277. NATALIJA HRBAT ISTARSKA,UMAG 1990 UMAG - UMAGO 21.726,45 0,00 92.737,57 45.296,87 0,00 0,00 0,00 0,00 159.760,89
278. DENIS MACUKA ISTARSKA,PULA 1972 PULA 0,00 0,00 0,00 159.577,30 0,00 0,00 0,00 0,00 159.577,30
279. TOMISLAV MEŠTROVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1979 ROVINJ - ROVIGNO -31.977,47 0,00 -168,66 189.587,56 0,00 0,00 0,00 0,00 157.441,43
280. ANTUN HERNER ISTARSKA,PULA 1977 PULA 0,00 0,00 834,72 155.216,53 0,00 1.205,97 0,00 0,00 157.257,22
281. DARKO FERLIN ISTARSKA,PULA 1945 PULA 3.571,76 0,00 70.093,90 83.052,56 0,00 0,00 0,00 0,00 156.718,22
282. DARKO LOVREČIĆ ISTARSKA,TINJAN 1971 JAKOVICI 0,00 0,00 10.996,64 138.197,67 0,00 7.154,40 0,00 0,00 156.348,71
283. NEDELJKO RAŠLJIĆ ISTARSKA,PULA 1955 PULA 0,00 0,00 0,00 156.005,95 0,00 0,00 0,00 0,00 156.005,95
284. MILAN KECMAN ISTARSKA,PULA 1974 PULA 46.051,51 0,00 -0,14 109.696,94 0,00 0,00 0,00 0,00 155.748,31
285. NENAD JOVANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1973 PULA 0,00 0,00 0,00 155.704,42 0,00 0,00 0,00 0,00 155.704,42
286. MARIJA MAJETIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 9.834,20 0,00 5.888,54 139.550,81 0,00 0,00 0,00 0,00 155.273,55
287. MLADEN BUBIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1959 MEDULIN 0,00 0,00 -1.071,80 156.104,73 0,00 0,00 0,00 0,00 155.032,93
288. EDI KOŠARA ISTARSKA,ROVINJ 1963 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 247,53 153.853,74 0,00 0,00 0,00 0,00 154.101,27
289. BORIS SIROTIĆ ISTARSKA,BUZET 1962 SOVINJSKA BRDA 0,00 0,00 0,00 153.890,87 0,00 0,00 0,00 0,00 153.890,87
290. SAŠA FARKAŠ ISTARSKA,PAZIN 1985 PAZIN 88.083,10 0,00 2.658,83 61.446,99 0,00 0,00 0,00 0,00 152.188,92
291. NIKICA ŠIMIĆ ISTARSKA,LABIN 1956 KAPELICA 0,00 0,00 0,00 151.204,55 0,00 0,00 0,00 0,00 151.204,55
292. SANDRA VIDOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1979 BERNBURG 9.022,64 0,00 4.053,38 137.814,36 0,00 0,00 0,00 0,00 150.890,38
293. MARIO PRANJIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1983 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 150.594,41 0,00 0,00 0,00 0,00 150.594,41
294. GORAN KANALEC ISTARSKA,PULA 1949 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.316,27 0,00 0,00 150.316,27
295. ALDO SORČIĆ ISTARSKA,POREČ 1932 BRČIĆI 0,00 0,00 149.209,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.209,01
296. ROBERT DULJAJ ISTARSKA,PULA 1987 PULA 49.977,11 0,00 34.322,95 64.113,66 0,00 0,00 0,00 0,00 148.413,72
297. BRANKO KOVAČ-VUJČIĆ ISTARSKA,PULA 1982 PULA 0,00 0,00 0,00 146.807,83 0,00 0,00 0,00 0,00 146.807,83
298. VESNA SKALA ISTARSKA,PULA 1952 PULA 0,00 0,00 146.563,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.563,13
299. MICHEL DAJČIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1967 ROVINJ - ROVIGNO 29.142,96 0,00 37.348,59 79.696,94 0,00 0,00 0,00 0,00 146.188,49
300. ECIO ŽIVOLIĆ ISTARSKA,PULA 1960 HAGENOW 9.154,51 0,00 0,00 136.908,86 0,00 0,00 0,00 0,00 146.063,37