OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ISTARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2023. GODINE
Obrada podataka izvršena je 26.10.2023. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
201. DINO MUCK ISTARSKA,PULA 1975 PULA 0,00 0,00 151.851,59 31.434,08 0,00 21,32 0,00 0,00 183.307,00
202. LULZIM ŠEAPI ISTARSKA,VODNJAN 1983 PEROJ 0,00 0,00 9.117,20 173.722,51 0,00 0,00 0,00 0,00 182.839,71
203. DAVORIN ŽUPANAC ISTARSKA,ROVINJ 1950 ROVINJ - ROVIGNO 66.067,77 0,00 -0,68 99.589,66 0,00 16.897,10 0,00 0,00 182.553,85
204. SVETO RADIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1966 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 4.179,76 178.346,36 0,00 0,00 0,00 0,00 182.526,13
205. MARIJA MAKSIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1948 KLAGENFURT 0,00 0,00 181.316,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.316,31
206. NERIO KOCIJANČIĆ ISTARSKA,UMAG 1959 BABIĆI - BABICI 0,00 0,00 -442,05 181.698,16 0,00 0,00 0,00 0,00 181.256,11
207. MARIO KRIZMAN ISTARSKA,ŽMINJ 1964 KRNIČARI 0,00 0,00 468,65 180.364,25 0,00 0,00 0,00 0,00 180.832,90
208. ROBERTO SCREMIN ISTARSKA,PULA 1967 PULA 0,00 0,00 0,00 180.420,08 0,00 0,00 0,00 0,00 180.420,08
209. ALISTAR PAUL RUITERS ISTARSKA,POREČ 1964 BRUXELLES, KRAAINEM 0,00 0,00 0,00 179.826,59 0,00 0,00 0,00 0,00 179.826,59
210. TANJA UROŠEVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1966 BEZDAN 0,00 0,00 0,00 179.816,57 0,00 0,00 0,00 0,00 179.816,57
211. NEVENKA MEKIŠ ISTARSKA,VIŽINADA 1956 MEKIŠI KOD VIŽINADE 1.809,41 0,00 177.581,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.390,64
212. VLATKA VUKŠIĆ ISTARSKA,PULA 1979 PULA 0,00 0,00 1.935,01 175.024,02 0,00 0,00 0,00 0,00 176.959,03
213. ĐURĐICA MARŠIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1982 ROVINJ - ROVIGNO 81.828,81 0,00 31.447,19 63.405,83 0,00 0,00 0,00 0,00 176.681,84
214. BORISAV FILIPOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1963 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 0,00 176.307,75 0,00 0,00 0,00 0,00 176.307,75
215. ALEXEY VASILEVSKIY ISTARSKA,PULA 1970 MOSKVA 0,00 0,00 0,00 176.054,22 0,00 0,00 0,00 0,00 176.054,22
216. ALDINO CAPELETO ISTARSKA,PULA 1946 PULA 0,00 0,00 0,00 175.458,46 0,00 0,00 0,00 0,00 175.458,46
217. MARIN ROM ISTARSKA,UMAG 1965 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 79.037,73 95.727,40 0,00 0,00 0,00 0,00 174.765,14
218. BOJAN KAUČIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1967 BANJOLE 37.564,00 0,00 28.135,86 108.132,66 0,00 0,00 0,00 0,00 173.832,52
219. ILIJA GLAVAŠ ISTARSKA,ROVINJ 1962 ROVINJ - ROVIGNO 54.037,58 0,00 7.852,53 111.341,60 0,00 0,00 0,00 0,00 173.231,72
220. SUZANA DUJMIĆ ISTARSKA,PULA 1970 PULA 0,00 0,00 0,00 173.132,41 0,00 0,00 0,00 0,00 173.132,41
221. DAMIR VUKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1964 PULA 26.127,01 0,00 1.702,57 144.827,48 0,00 0,00 0,00 0,00 172.657,06
222. ALEN UKALOVIĆ ISTARSKA,PULA 1969 PULA 97.626,55 0,00 5.824,02 68.307,63 0,00 0,00 0,00 0,00 171.758,19
223. VITOMIR CUKON ISTARSKA,LIŽNJAN 1963 LIŽNJAN 8.377,38 0,00 -58,54 162.917,14 0,00 0,00 0,00 0,00 171.235,98
224. SRBA STANKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1954 PULA 52.714,00 0,00 6.964,36 111.464,34 0,00 0,00 0,00 0,00 171.142,70
225. LORENZO ŠIMIČIĆ ISTARSKA,UMAG 1968 ĐUBA - GIUBBA 2.065,28 0,00 0,00 167.751,65 0,00 0,00 0,00 0,00 169.816,93
226. MILIJA MIROVIĆ ISTARSKA,POREČ 1952 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.636,71 0,00 0,00 169.636,71
227. DAVOR BOŽAC ISTARSKA,ŽMINJ 1980 ŽMINJ 169.315,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.315,21
228. DAVID WAYNE BALLANTYNE ISTARSKA,POREČ 1958 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.223,59 0,00 0,00 169.223,59
229. MLADEN MOGOROVIĆ ISTARSKA,BRTONIGLA 1968 BRTONIGLA - VERTENEGLIO 677,13 0,00 -83,41 168.409,56 0,00 0,00 0,00 0,00 169.003,28
230. BORIS MIHALJEVIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA 0,00 0,00 0,00 168.998,76 0,00 0,00 0,00 0,00 168.998,76
231. ZEHRA ADROVIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 0,00 0,00 0,00 168.418,90 0,00 0,00 0,00 0,00 168.418,90
232. DORIAN JANKO ISTARSKA,LABIN 1973 LABIN 21.058,78 -794,97 22.090,40 125.912,42 0,00 0,00 0,00 0,00 168.266,63
233. TILDA ČRNJA ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 0,00 167.195,38 0,00 0,00 0,00 0,00 167.195,38
234. AUGUSTA ZAMBELLI LJUTIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1975 ROVINJ - ROVIGNO 18.643,22 0,00 48.754,92 99.171,73 0,00 0,00 0,00 0,00 166.569,86
235. MARKO JURILJ ISTARSKA,ROVINJ 1977 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 -264,61 166.399,66 0,00 0,00 0,00 0,00 166.135,05
236. IVAN KOŠETO ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1955 LABINCI 7.178,49 0,00 23.591,05 134.562,78 0,00 0,00 0,00 0,00 165.332,32
237. ANDREA FERRANTI ISTARSKA,NOVIGRAD 1955 NOVIGRAD - CITTANOVA 0,00 0,00 0,00 163.995,47 0,00 0,00 0,00 0,00 163.995,47
238. LILIANA STRANIĆ ISTARSKA,POREČ 1959 NOVA VAS 101.278,22 -1.422,89 12.326,22 48.251,99 0,00 1.653,67 0,00 0,00 162.087,21
239. DARINKA SUBOTIĆ ISTARSKA,PULA 1964 PULA 0,00 0,00 0,00 161.629,42 0,00 0,00 0,00 0,00 161.629,42
240. VILIM IKAČ ISTARSKA,NOVIGRAD 1959 NOVIGRAD - CITTANOVA 0,00 0,00 0,00 161.506,38 0,00 0,00 0,00 0,00 161.506,38
241. SANELA VRBANČIĆ ISTARSKA,UMAG 1988 UMAG - UMAGO 13.894,67 0,00 13.964,89 133.506,14 0,00 0,00 0,00 0,00 161.365,71
242. ZDENKO LEGOVIĆ ISTARSKA,TINJAN 1966 JAKOVICI 0,00 0,00 0,00 161.095,07 0,00 0,00 0,00 0,00 161.095,07
243. LORENA VIDONIS ISTARSKA,BALE 1963 BALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.525,76 0,00 0,00 160.525,76
244. PAUL ROGERS ISTARSKA,UMAG 1963 HONG KONG 0,00 0,00 0,00 159.768,09 0,00 0,00 0,00 0,00 159.768,09
245. DENIS MACUKA ISTARSKA,PULA 1972 PULA 0,00 0,00 0,00 158.839,77 0,00 0,00 0,00 0,00 158.839,77
246. DARKO LOVREČIĆ ISTARSKA,TINJAN 1971 JAKOVICI 0,00 0,00 11.555,59 140.112,39 0,00 7.154,38 0,00 0,00 158.822,36
247. RICARDO DE ALMEIDA RIBEIRO ISTARSKA,UMAG 1984 JURICANI - GIURIZZANI -4,75 0,00 158.821,23 -0,30 0,00 -0,30 0,00 0,00 158.815,88
248. NEVEN ZGRABLIĆ ISTARSKA,PAZIN 1973 ZABREŽANI 59.145,22 0,00 13.275,64 85.579,11 0,00 0,00 0,00 0,00 157.999,97
249. DIEGO CATTANEO ISTARSKA,ROVINJ 1961 SOSPIROLO 0,00 0,00 0,00 157.941,88 0,00 0,00 0,00 0,00 157.941,88
250. ALDO SORČIĆ ISTARSKA,POREČ 1932 BRČIĆI 0,00 0,00 157.608,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.608,86
251. DIEGO GAMBAR ISTARSKA,PULA 1961 PULA 0,00 0,00 11.086,94 146.347,64 0,00 0,00 0,00 0,00 157.434,58
252. ANTUN HERNER ISTARSKA,PULA 1977 PULA 0,00 0,00 834,75 155.216,58 0,00 1.206,05 0,00 0,00 157.257,37
253. DARKO FERLIN ISTARSKA,PULA 1945 PULA 3.571,65 0,00 70.140,32 83.052,64 0,00 0,00 0,00 0,00 156.764,62
254. NIVES KALČIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1958 VODNJAN 0,00 0,00 5,58 156.426,92 0,00 0,00 0,00 0,00 156.432,49
255. IVA KRNJIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1949 ROVINJ - ROVIGNO 71.202,16 0,00 35.663,65 49.064,21 0,00 0,00 0,00 0,00 155.930,02
256. MYRIAM KONGSTAD ISTARSKA,POREČ 1952 BADERNA - MOMPADERNO 0,00 0,00 0,00 155.877,13 0,00 0,00 0,00 0,00 155.877,13
257. MILAN KECMAN ISTARSKA,PULA 1974 PULA 46.051,62 0,00 -0,15 109.696,82 0,00 0,00 0,00 0,00 155.748,29
258. MARIJA MAJETIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 9.834,18 0,00 5.888,59 139.550,77 0,00 0,00 0,00 0,00 155.273,54
259. MLADEN BUBIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1959 MEDULIN 0,00 0,00 -1.071,78 156.104,67 0,00 0,00 0,00 0,00 155.032,89
260. FRANCESCO SCARSO ISTARSKA,BUJE 1951 BUJE - BUIE 0,00 0,00 0,00 154.915,27 0,00 0,00 0,00 0,00 154.915,27
261. SANDRA VIDOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1979 BERNBURG 9.334,12 0,00 4.194,83 141.162,10 0,00 0,00 0,00 0,00 154.691,05
262. CHRISTIANE RIESINGER ISTARSKA,POREČ 1963 FRANKFURT 0,00 0,00 0,00 153.724,44 0,00 0,00 0,00 0,00 153.724,44
263. ANTO VLIZLO ISTARSKA,POREČ 1967 VARVARI 0,00 0,00 1.201,90 152.518,17 0,00 0,00 0,00 0,00 153.720,07
264. BATIR TAHIR ISTARSKA,MARČANA 1952 MARČANA 0,00 0,00 0,00 151.351,91 0,00 0,00 0,00 0,00 151.351,91
265. NIKICA ŠIMIĆ ISTARSKA,LABIN 1956 KAPELICA 0,00 0,00 0,00 151.204,53 0,00 0,00 0,00 0,00 151.204,53
266. ALDO NEMARNIK ISTARSKA,BUZET 1950 ROČKO POLJE 0,00 0,00 1.477,82 143.426,67 0,00 5.695,48 0,00 0,00 150.599,96
267. GORAN KANALEC ISTARSKA,PULA 1949 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.316,29 0,00 0,00 150.316,29
268. KAI JENSEN ISTARSKA,LABIN 1948 EGERNSNND 0,00 0,00 0,00 84.018,26 0,00 65.198,82 0,00 0,00 149.217,08
269. EDI VUKŠIĆ ISTARSKA,PULA 1984 PULA 0,00 0,00 0,00 149.154,39 0,00 0,00 0,00 0,00 149.154,39
270. IGOR ROSANDA ISTARSKA,PULA 1972 PULA 0,00 0,00 2.789,95 144.359,81 0,00 0,00 0,00 0,00 147.149,76
271. VESNA SKALA ISTARSKA,PULA 1952 PULA 0,00 0,00 146.563,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.563,13
272. DRITAN ALJI ISTARSKA,MEDULIN 1995 MEDULIN 12.116,46 0,00 89.482,66 44.960,47 0,00 0,00 0,00 0,00 146.559,59
273. BARTUL PEREŠA ISTARSKA,PULA 1945 PULA 0,00 0,00 10.823,76 135.442,81 0,00 0,00 0,00 0,00 146.266,57
274. LORENCO BURŠIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1964 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 16.327,56 129.232,27 0,00 0,00 0,00 0,00 145.559,83
275. DARKO ŠEVRLICA ISTARSKA,LIŽNJAN 1954 LIŽNJAN 47.745,83 0,00 15.753,36 81.986,36 0,00 0,00 0,00 0,00 145.485,54
276. MARINO DEBELJUH ISTARSKA,ROVINJ 1953 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 0,00 145.120,35 0,00 0,00 0,00 0,00 145.120,35
277. ŠABAN CANOSKI ISTARSKA,PULA 1955 PULA 0,00 0,00 -671,40 0,00 0,00 145.629,38 0,00 0,00 144.957,98
278. GIANFRANKO MILANOVIĆ ISTARSKA,SVETA NEDELJA (Labin) 1954 VREĆARI 0,00 0,00 0,00 144.914,35 0,00 0,00 0,00 0,00 144.914,35
279. LEANA LISIČIN ISTARSKA,PULA 1954 PULA 47.689,62 0,00 38.952,61 58.156,32 0,00 0,00 0,00 0,00 144.798,55
280. ENRICO VALLE ISTARSKA,PULA 1995 PULA 0,00 0,00 0,00 144.439,15 0,00 0,00 0,00 0,00 144.439,15
281. IVAN PUTINJA ISTARSKA,MEDULIN 1985 MEDULIN 32.191,00 0,00 47.214,42 64.659,57 0,00 0,00 0,00 0,00 144.064,99
282. IVAN LOVREČIĆ ISTARSKA,TINJAN 1960 JAKOVICI 0,00 0,00 0,00 143.868,87 0,00 0,00 0,00 0,00 143.868,87
283. MARCO DALL'OGLIO ISTARSKA,PULA 1967 SAN BENEDETTO 0,00 0,00 0,00 143.697,16 0,00 0,00 0,00 0,00 143.697,16
284. MILAN HRVATIN ISTARSKA,ROVINJ 1956 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 -1.712,67 144.719,06 0,00 0,00 0,00 0,00 143.006,39
285. DANA VIŠKANIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 0,00 0,00 0,00 141.473,87 0,00 0,00 0,00 0,00 141.473,87
286. MASSIMO LENCOVIĆ ISTARSKA,PULA 1979 PULA 0,00 0,00 2.115,08 138.510,86 0,00 0,00 0,00 0,00 140.625,94
287. DANIJELA RUŠNJAK ISTARSKA,POREČ 1989 KUKCI 5.234,74 0,00 -0,15 135.374,55 0,00 0,00 0,00 0,00 140.609,14
288. ŽELJKO DUIĆ ISTARSKA,LABIN 1957 RABAC 0,00 0,00 0,00 115.558,21 0,00 24.952,83 0,00 0,00 140.511,04
289. BORIS SIROTIĆ ISTARSKA,BUZET 1962 SOVINJSKA BRDA 0,00 0,00 0,00 140.278,30 0,00 0,00 0,00 0,00 140.278,30
290. LASLO HODRI ISTARSKA,SVETVINČENAT 1950 ČABRUNIĆI 7.222,42 0,00 18.997,11 113.995,63 0,00 0,00 0,00 0,00 140.215,16
291. VEDRAN TRGOVČIĆ ISTARSKA,PULA 1976 PULA 0,00 0,00 0,00 140.070,12 0,00 0,00 0,00 0,00 140.070,12
292. NEDŽAD MURTIĆ ISTARSKA,LABIN 1969 LABIN 0,00 0,00 0,00 139.421,93 0,00 0,00 0,00 0,00 139.421,93
293. MICHEL DAJČIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1967 ROVINJ - ROVIGNO 17.515,90 0,00 38.662,31 83.165,51 0,00 0,00 0,00 0,00 139.343,72
294. SANJA JOVIĆ ISTARSKA,SVETVINČENAT 1962 ČABRUNIĆI 0,00 0,00 0,00 130.483,38 0,00 8.515,27 0,00 0,00 138.998,64
295. ANTHONY STUART LARGE ISTARSKA,PULA 1961 FALKENSEE 0,00 0,00 0,00 138.956,22 0,00 0,00 0,00 0,00 138.956,22
296. FLORIJAN LADAVAC ISTARSKA,PAZIN 1975 LOVRIN 74.643,61 0,00 0,00 63.796,42 0,00 0,00 0,00 0,00 138.440,03
297. GIANMARCO ZANOTTI ISTARSKA,POREČ 1987 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 138.256,94 0,00 0,00 0,00 0,00 138.256,94
298. JASMIN KALENDEROVIĆ ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 0,00 138.179,19 0,00 0,00 0,00 0,00 138.179,19
299. BARBARA ŠIŠA URŠIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 19.060,85 0,00 2.181,77 116.208,36 0,00 0,00 0,00 0,00 137.450,98
300. DAMIR DRNDIĆ ISTARSKA,PAZIN 1959 LINDAR 0,00 0,00 0,00 137.401,63 0,00 0,00 0,00 0,00 137.401,63