OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ISTARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
201. BORIS MIHALJEVIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA 0,00 0,00 0,00 252.927,41 0,00 0,00 0,00 0,00 252.927,41
202. LIVIO ŠIMETIĆ ISTARSKA,POREČ 1955 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 -2.411,29 255.218,44 0,00 0,00 0,00 0,00 252.807,15
203. ROBERTO JURMAN ISTARSKA,ROVINJ 1964 ROVINJ 46.181,65 0,00 1.271,81 204.352,14 0,00 0,00 0,00 0,00 251.805,60
204. AMIR BEŠLAGIĆ ISTARSKA,TAR VABRIGA 1971 VABRIGA 120.644,46 0,00 76.306,83 54.694,72 0,00 0,00 0,00 0,00 251.646,01
205. DENIS BATELIĆ ISTARSKA,SVETA NEDELJA (Labin) 1980 RUŽIĆI 39.675,06 0,00 38.381,94 172.802,94 0,00 0,00 0,00 0,00 250.859,94
206. VILSON LUMEZI ISTARSKA,NOVIGRAD 1968 DAJLA - DAILA 66.538,30 0,00 19.490,84 162.260,09 0,00 0,00 0,00 0,00 248.289,23
207. DAVOR BOŽAC ISTARSKA,ŽMINJ 1980 ŽMINJ 244.745,07 0,00 2.560,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.305,15
208. DENIS ŠTIFANIĆ ISTARSKA,POREČ 1966 DRAČEVAC - MONSPINOSO 816,76 0,00 23.076,94 222.840,04 0,00 0,00 0,00 0,00 246.733,74
209. SAŠA GRAHEK ISTARSKA,UMAG 1980 FINIDA - FINIDA -207,75 0,00 247.608,64 -946,83 0,00 0,00 0,00 0,00 246.454,06
210. SINIŠA HORVAT ISTARSKA,PULA 1961 PULA 17.275,42 0,00 7.113,74 220.676,00 0,00 111,90 0,00 0,00 245.177,06
211. SUZANA KOPRENA ISTARSKA,PULA 1964 PULA 0,00 0,00 -78,50 244.769,12 0,00 0,00 0,00 0,00 244.690,62
212. ŽELJKO MAJS ISTARSKA,POREČ 1955 POREČ - PARENZO 14.294,15 0,00 0,00 229.992,28 0,00 0,00 0,00 0,00 244.286,43
213. ZURAF BILALI ISTARSKA,POREČ 1968 POREČ - PARENZO -29.442,33 0,00 186.772,50 30.179,90 0,00 56.330,00 0,00 0,00 243.840,07
214. BERISLAV VOČINKIĆ ISTARSKA,LABIN 1963 VINEŽ 11.473,84 0,00 3.514,32 228.240,94 0,00 0,00 0,00 0,00 243.229,10
215. MIROSLAV PRODAN ISTARSKA,POREČ 1949 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 242.943,82 0,00 0,00 0,00 0,00 242.943,82
216. BEHZAD BOTONJIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 0,00 38.363,25 153.085,49 51.441,29 0,00 0,00 0,00 0,00 242.890,03
217. RUDI PENDEŠ ISTARSKA,BRTONIGLA 1984 RADINI - RADINI 17.468,80 0,00 183.154,27 41.287,22 0,00 0,00 0,00 0,00 241.910,29
218. ĐANINO ĆURKO ISTARSKA,VIŠNJAN 1976 VIŠNJAN 4.970,13 0,00 131.888,29 103.213,70 0,00 0,00 0,00 0,00 240.072,12
219. MARINA SMARANDUJ ISTARSKA,PULA 1956 PULA 46.067,17 0,00 9.439,87 183.931,91 0,00 0,00 0,00 0,00 239.438,95
220. ISKRA HRGA ISTARSKA,POREČ 1949 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 240.625,89 -1.377,38 0,00 0,00 0,00 0,00 239.248,51
221. RADIVOJE MILJANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1952 PULA 22.359,15 0,00 28.293,37 187.272,41 0,00 614,68 0,00 0,00 238.539,61
222. MIROSLAV ZLATIĆ ISTARSKA,LANIŠĆE 1960 PRAPOĆE -1.260,85 0,00 0,00 238.675,07 0,00 0,00 0,00 0,00 237.414,22
223. IRMA ŠEPIĆ ISTARSKA,UMAG 1956 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 1.536,20 235.564,55 0,00 0,00 0,00 0,00 237.100,75
224. NIHAD REDŽIĆ ISTARSKA,SVETA NEDELJA (Labin) 1955 VREĆARI -5.095,39 0,00 -254,61 242.312,86 0,00 0,00 0,00 0,00 236.962,86
225. ANTON RITOŠA ISTARSKA,VIŠNJAN 1952 ŠTUTI -27.968,04 0,00 83.620,49 181.283,23 0,00 0,00 0,00 0,00 236.935,68
226. LEO ŠEŠERKO ISTARSKA,VIŠNJAN 1948 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 233.535,32 0,00 0,00 0,00 0,00 233.535,32
227. EDO RAĐA ISTARSKA,PULA 1959 PULA 8.201,04 0,00 8.055,82 217.526,23 0,00 -930,82 0,00 0,00 232.852,27
228. ALDO NEMARNIK ISTARSKA,BUZET 1950 ROČKO POLJE 0,00 0,00 1.477,85 225.670,64 0,00 5.695,47 0,00 0,00 232.843,96
229. VLADIMIR PAMIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1961 ROVINJ 0,00 0,00 -583,35 233.357,58 0,00 0,00 0,00 0,00 232.774,23
230. SMILJAN SUDAR ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1986 DEKLIĆI 0,00 0,00 0,00 230.537,02 0,00 0,00 0,00 0,00 230.537,02
231. JOVANKA DRAGUTINOVIKJ ISTARSKA,UMAG 1960 ZAMBRATIJA - ZAMBRATTIA 0,00 0,00 0,00 229.973,54 0,00 0,00 0,00 0,00 229.973,54
232. ALEKSANDRA MANDIĆ ISTARSKA,POREČ 1960 VARVARI 0,00 0,00 14.392,21 215.137,36 0,00 0,00 0,00 0,00 229.529,57
233. VALERY GARIPOV ISTARSKA,PULA 1944 PULA 0,00 0,00 0,00 229.374,08 0,00 0,00 0,00 0,00 229.374,08
234. EDIN KAPETANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1956 PULA 0,00 0,00 55.993,58 173.241,36 0,00 -10,45 0,00 0,00 229.224,49
235. VEDRAN ZONTA ISTARSKA,BALE 1972 BALE 18.721,34 81.434,18 0,00 128.530,25 0,00 0,00 0,00 0,00 228.685,77
236. DUŠKO PRICA ISTARSKA,PULA 1965 PULA 159.834,66 0,00 35.051,94 36.952,29 0,00 -4.224,48 0,00 0,00 227.614,41
237. BORIS PAVLOVIĆ ISTARSKA,PULA 1979 PULA 0,00 0,00 28.893,65 197.727,84 0,00 0,00 0,00 0,00 226.621,49
238. JADRANKA MAKSIĆ ISTARSKA,PULA 1958 PULA 17.166,57 0,00 0,00 208.559,03 0,00 0,00 0,00 0,00 225.725,60
239. MELIHA KARAHASANOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1960 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 0,00 225.673,97 0,00 0,00 0,00 0,00 225.673,97
240. BRATISLAV MALEŠEVIĆ ISTARSKA,PULA 1983 PULA 122.227,93 0,00 24.182,57 79.086,42 0,00 0,00 0,00 0,00 225.496,92
241. SEAD MURATOVIĆ ISTARSKA,PULA 1979 PULA 0,00 0,00 9.738,04 215.463,05 0,00 0,00 0,00 0,00 225.201,09
242. EGON RUŠNJAK ISTARSKA,POREČ 1982 KUKCI 3.503,24 0,00 11.039,48 210.068,28 0,00 0,00 0,00 0,00 224.611,00
243. KLAUDIJA PREDEN ISTARSKA,UMAG 1969 FINIDA - FINIDA 0,00 0,00 224.606,11 -71,69 0,00 0,00 0,00 0,00 224.534,42
244. JOSIP KOČIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA 0,00 0,00 224.417,21 -1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 224.415,80
245. JASMINA HASANOVIĆ ISTARSKA,LABIN 1985 LABIN -9.968,56 0,00 185.292,68 48.103,30 0,00 0,00 0,00 0,00 223.427,42
246. BORIS VIDOVIĆ ISTARSKA,LUPOGLAV 1954 LESIŠĆINA 0,00 0,00 0,00 222.980,11 0,00 0,00 0,00 0,00 222.980,11
247. BERNHARD MIRVIĆ ISTARSKA,PULA 1977 PULA 17.467,09 0,00 142.062,21 62.026,27 0,00 0,00 0,00 0,00 221.555,57
248. TANJA UROŠEVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1966 BEZDAN 0,00 0,00 0,00 221.458,01 0,00 0,00 0,00 0,00 221.458,01
249. VASO VULIN ISTARSKA,PULA 1946 PULA 0,00 0,00 2.826,87 217.882,36 0,00 0,00 0,00 0,00 220.709,23
250. VERA ŠTIFANIĆ ISTARSKA,FUNTANA 1956 FUNTANA -2.129,34 0,00 -97,29 220.415,44 0,00 0,00 0,00 0,00 218.188,81
251. DUŠAN SAVKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1958 PULA 0,00 0,00 320,05 217.142,38 0,00 0,00 0,00 0,00 217.462,43
252. DRAGAN MIRČIĆ ISTARSKA,BUJE 1969 KALDANIJA - CALDANIA 49.600,38 0,00 0,00 166.148,75 0,00 0,00 0,00 0,00 215.749,13
253. MARIO BRLJAFA ISTARSKA,FAŽANA 1950 FAŽANA 0,00 0,00 0,00 215.284,75 0,00 0,00 0,00 0,00 215.284,75
254. MILICA BRAJKOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1977 ROVINJ 74.074,98 0,00 19.420,11 121.720,36 0,00 0,00 0,00 0,00 215.215,45
255. ALIRAMI AZIZI ISTARSKA,UMAG 1964 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 56,80 214.298,23 0,00 0,00 0,00 0,00 214.355,03
256. BORISAV FILIPOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1963 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 0,00 211.571,04 0,00 0,00 0,00 0,00 211.571,04
257. REMIGIO GRIŽANČIĆ ISTARSKA,BUJE 1948 PLOVANIJA - PLOVANIA 77.698,30 0,00 133.549,07 -13,06 0,00 0,00 0,00 0,00 211.234,31
258. DONATELLA CRISTINA MALERBA ISTARSKA,PULA 1988 PULA 0,00 0,00 0,00 209.213,67 0,00 0,00 0,00 0,00 209.213,67
259. ZDENKA PETRIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1953 ROVINJ 0,00 0,00 208.285,84 0,00 0,00 0,00 0,00 136,83 208.422,67
260. ELMA OSMANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1975 PULA 0,00 0,00 0,00 136.974,99 0,00 70.508,05 0,00 0,00 207.483,04
261. NERIO KOCIJANČIĆ ISTARSKA,UMAG 1959 BABIĆI - BABICI 0,00 0,00 -442,03 206.325,40 0,00 0,00 0,00 0,00 205.883,37
262. VLADIMIR BONDARENKO ISTARSKA,MEDULIN 1967 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 205.643,20 0,00 0,00 0,00 0,00 205.643,20
263. NATALIJA DRANDIĆ ISTARSKA,UMAG 1990 UMAG - UMAGO 20.845,58 0,00 124.605,19 59.567,38 0,00 0,00 0,00 0,00 205.018,15
264. DIEGO GAMBAR ISTARSKA,PULA 1961 PULA 0,00 0,00 0,00 204.700,03 0,00 0,00 0,00 0,00 204.700,03
265. ANDREA BARESSI ISTARSKA,VODNJAN 1979 VODNJAN 31.981,36 0,00 -10,54 168.602,31 0,00 0,00 0,00 0,00 200.573,13
266. DANIJELA PAVKO ISTARSKA,PULA 1974 PULA 73.061,91 0,00 31.091,61 96.372,61 0,00 0,00 0,00 0,00 200.526,13
267. IVAN GIOTTA ISTARSKA,MEDULIN 1948 PREMANTURA 2.418,22 0,00 -1.028,62 199.110,76 0,00 0,00 0,00 0,00 200.500,36
268. ROBERT PULIN ISTARSKA,VIŠNJAN 1959 VIŠNJAN 59.427,02 0,00 26.154,25 114.251,73 -72,63 0,00 0,00 0,00 199.760,37
269. GOJKO PERIĆ ISTARSKA,PAZIN 1956 ZABREŽANI 55.582,07 0,00 0,00 142.867,53 0,00 0,00 0,00 0,00 198.449,60
270. KREŠO ŠEBALJ ISTARSKA,PAZIN 1986 BRAJKOVIĆI 0,00 0,00 29.343,41 168.828,32 0,00 0,00 0,00 0,00 198.171,73
271. MLADEN PAULETIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1967 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 198.095,05 0,00 0,00 0,00 0,00 198.095,05
272. ROBERTO RADIN ISTARSKA,NOVIGRAD 1972 BUŽINIJA - BUSINIA -9,02 0,00 2.687,10 195.226,52 0,00 0,00 0,00 0,00 197.904,60
273. TAMARA MRAČEVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1988 BANJOLE 18.541,36 0,00 102.547,41 76.425,53 0,00 0,00 0,00 0,00 197.514,30
274. IRENA TADIĆ ISTARSKA,PULA 1988 PULA 118.395,50 0,00 28.610,05 50.251,77 0,00 0,00 0,00 0,00 197.257,32
275. LORENCO BURŠIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1964 ROVINJ 0,00 0,00 20.774,95 176.445,72 0,00 0,00 0,00 0,00 197.220,67
276. JOSIP ŠKUFLIĆ ISTARSKA,PULA 1958 PULA -1.795,66 0,00 0,00 198.108,42 0,00 0,00 0,00 0,00 196.312,76
277. DANIJELA ZUKANOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1982 UMAG - UMAGO 21.675,72 0,00 118.453,57 56.006,24 0,00 0,00 0,00 0,00 196.135,53
278. MARICA KAJTAZI ISTARSKA,MEDULIN 1963 MEDULIN 0,00 0,00 104.657,48 90.991,81 0,00 0,00 0,00 0,00 195.649,29
279. BAJRAM HASI ISTARSKA,POREČ 1955 RADMANI 7.199,07 0,00 8.012,36 179.948,68 0,00 0,00 0,00 0,00 195.160,11
280. ALESSIO CASTRONOVO ISTARSKA,LIŽNJAN 1986 JADREŠKI 0,00 0,00 0,00 194.652,64 0,00 0,00 0,00 0,00 194.652,64
281. SUZANA DUJMIĆ ISTARSKA,PULA 1970 PULA 5.262,36 0,00 0,00 189.358,78 0,00 0,00 0,00 0,00 194.621,14
282. ALEXEY VASILEVSKIY ISTARSKA,PULA 1970 MOSKVA 0,00 0,00 0,00 191.170,90 0,00 0,00 0,00 0,00 191.170,90
283. MAURIZIO TONETI ISTARSKA,KRŠAN 1972 PLOMIN LUKA 0,00 0,00 0,00 188.095,12 0,00 0,00 0,00 0,00 188.095,12
284. GIORDANO AMEDEO BENCICH ISTARSKA,POREČ 1934 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 187.670,06 0,00 0,00 0,00 0,00 187.670,06
285. HASAN MUJANOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1960 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 186.335,40 0,00 0,00 0,00 0,00 186.335,40
286. DUŠAN MLADENOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1964 POREČ - PARENZO 63.434,55 0,00 8.803,44 113.054,27 0,00 0,00 0,00 0,00 185.292,26
287. ŽELJKA MARKULINČIĆ ISTARSKA,BUJE 1968 BUJE - BUIE 0,00 0,00 0,00 185.266,59 0,00 0,00 0,00 0,00 185.266,59
288. HALIL ŠKRIJELJ ISTARSKA,KRŠAN 1953 POTPIĆAN 6.389,10 0,00 -43,98 178.693,71 0,00 0,00 0,00 0,00 185.038,83
289. IVAN LOVREČIĆ ISTARSKA,TINJAN 1960 JAKOVICI 0,00 0,00 19.318,22 163.486,20 0,00 0,00 0,00 0,00 182.804,42
290. ELVIJO BRLOBAŠ ISTARSKA,UMAG 1981 VILANIJA - VILLANIA 10.226,83 0,00 128.787,91 43.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.067,74
291. PETAR SABLJO ISTARSKA,LABIN 1963 RIPENDA KOSI 0,00 0,00 -477,89 178.474,05 0,00 3.322,13 0,00 0,00 181.318,29
292. MARKO BLAŠKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 86.640,01 0,00 10.031,33 84.224,19 0,00 0,00 0,00 0,00 180.895,53
293. DEAN PUŠAR ISTARSKA,ROVINJ 1985 ROVINJ 111.314,93 0,00 23.771,66 45.711,82 -4,60 0,00 0,00 0,00 180.793,81
294. JASMIN KALENDEROVIĆ ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 0,00 180.418,02 0,00 0,00 0,00 0,00 180.418,02
295. MARIJA MAKSIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1948 KLAGENFURT 0,00 0,00 179.710,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.710,55
296. KLAUDIO KOSINOŽIĆ ISTARSKA,POREČ 1962 POREČ - PARENZO 16.514,51 0,00 3.560,07 159.431,80 0,00 0,00 0,00 0,00 179.506,38
297. SLAĐANA DUŽAIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA 14.752,73 0,00 4.418,42 159.487,21 0,00 0,00 0,00 0,00 178.658,36
298. VIOLETA NJEGAČ ISTARSKA,POREČ 1963 FUŠKULIN - FOSCOLINO 14.462,98 0,00 11.693,96 152.245,29 0,00 0,00 0,00 0,00 178.402,23
299. KRUNOSLAV MATUŠIN ISTARSKA,POREČ 1961 POREČ - PARENZO 2.394,13 0,00 31.442,75 144.198,27 0,00 0,00 0,00 0,00 178.035,15
300. ILIJA GLAVAŠ ISTARSKA,ROVINJ 1962 ROVINJ 54.037,54 0,00 12.628,81 111.341,62 0,00 0,00 0,00 0,00 178.007,97