OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2020. GODINE
Obrada podataka izvršena je 12.10.2020. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
101. ANDRIJA RUKAVINA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1952 VIROVITICA -653,90 0,00 0,00 313.583,43 0,00 0,00 0,00 0,00 312.929,53
102. ANITA HABIJANAC FEREŽA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1973 VIROVITICA 8.615,82 0,00 2.832,54 298.700,13 0,00 0,00 0,00 0,00 310.148,49
103. BORISLAV VASILJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1987 BUKOVAČKI ANTUNOVAC 3.302,64 0,00 0,00 9.745,58 296.669,78 0,00 0,00 0,00 309.718,00
104. MARIO KOLAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1977 ŠPIŠIĆ BUKOVICA -14.734,67 0,00 7,21 319.065,69 0,00 0,00 0,00 0,00 304.338,23
105. ĐURO HAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1945 STARO PETROVO POLJE -8.206,85 0,00 0,00 311.868,12 0,00 0,00 0,00 0,00 303.661,27
106. JOSIP LASLO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1953 SVETI ĐURAĐ 14.817,96 0,00 690,36 285.631,73 0,00 0,00 0,00 0,00 301.140,05
107. BORIS ONTL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1986 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 0,00 300.483,52 0,00 0,00 0,00 300.483,52
108. NEDELJKA MIKULEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1967 JOSIPOVO 8.837,71 0,00 0,00 31.218,28 256.678,25 0,00 0,00 0,00 296.734,24
109. DALIBOR KOSTELAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1975 NOVA ŠAROVKA 26.039,54 0,00 7.237,01 258.464,24 0,00 0,00 0,00 0,00 291.740,79
110. VERICA BUŠLJETA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1960 DUGA MEĐA 0,00 0,00 0,00 291.702,28 0,00 0,00 0,00 0,00 291.702,28
111. ZDRAVKO RUKAVINA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1959 PITOMAČA 680,03 0,00 0,00 289.884,89 0,00 0,00 0,00 0,00 290.564,92
112. PETAR STIPETIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1961 SLATINA 0,00 0,00 -42,94 288.027,50 0,00 0,00 0,00 0,00 287.984,56
113. DOBRIVOJ MIŠLJENOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1952 DONJI MELJANI 0,00 0,00 0,00 278.208,20 8.888,97 0,00 0,00 0,00 287.097,17
114. PETAR BAČAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1953 PITOMAČA 0,00 0,00 -82,73 285.717,17 0,00 0,00 0,00 0,00 285.634,44
115. DAMIR CULEJ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1965 SLATINA 0,00 0,00 -26.852,73 309.886,48 -1,57 0,00 0,00 0,00 283.032,18
116. DRAGAN PERKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1954 BAKIĆ 0,00 0,00 -502,91 283.457,01 0,00 0,00 0,00 0,00 282.954,10
117. RADMILA KRKLEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1964 SLATINA 70.400,45 0,00 0,00 211.428,88 0,00 0,00 0,00 0,00 281.829,33
118. VLADIMIR VUČEMILOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 VIROVITICA 46.400,73 0,00 -1.141,48 235.230,20 0,00 0,00 0,00 0,00 280.489,45
119. ANICA ŠKILJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1973 SLATINA 0,00 0,00 251.614,83 28.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.414,83
120. IGOR VASILJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1968 SLATINA 16.224,05 0,00 71.868,69 191.604,31 0,00 0,00 0,00 0,00 279.697,05
121. ZDENKO DOMINKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1963 SLADOJEVCI 21.382,34 0,00 -431,06 257.331,78 0,00 0,00 0,00 0,00 278.283,06
122. MATO BALOGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 STARI GRADAC -3.389,96 0,00 0,00 270.677,23 0,00 4.125,32 0,00 0,00 271.412,59
123. MARIO FILKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1996 SLATINA 0,00 0,00 0,00 0,00 271.139,38 0,00 0,00 0,00 271.139,38
124. JOSIP KAJZOGAJ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1972 VOĆIN 5.795,80 0,00 904,65 261.709,13 0,00 0,00 0,00 0,00 268.409,58
125. RENATA MUHVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1968 VIROVITICA 0,00 0,00 13.753,50 252.642,96 -5,71 0,00 0,00 0,00 266.390,75
126. VALERIJA IVANKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1972 KORIJA 0,00 0,00 -474,25 265.697,20 0,00 0,00 0,00 0,00 265.222,95
127. TOMISLAV HORVAT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1964 NOSKOVAČKA DUBRAVA 206.800,58 0,00 -0,19 45.203,04 0,00 12.361,62 0,00 0,00 264.365,05
128. SLAVICA ERHATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1969 DINJEVAC 39.459,44 0,00 803,48 222.588,13 0,00 0,00 0,00 0,00 262.851,05
129. DJURO VUKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 260.687,07 0,00 0,00 0,00 0,00 260.687,07
130. ZDENKO KOVAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1962 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 119.272,86 140.689,88 0,00 0,00 0,00 259.962,74
131. LJUBOMIR BUDIŠA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1967 ČAČINCI 0,00 0,00 6.450,02 253.455,95 0,00 0,00 0,00 0,00 259.905,97
132. ZVONKO BAŠEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1966 SLATINA 103.626,34 0,00 15.627,15 139.586,54 0,00 0,00 0,00 0,00 258.840,03
133. MARIJA LOVRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 STARI GRADAC 38.371,85 0,00 534,69 219.174,53 0,00 0,00 0,00 0,00 258.081,07
134. TOMISLAV JAKUPEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1974 PITOMAČA -2.047,23 0,00 -653,37 255.272,34 0,00 0,00 0,00 0,00 252.571,74
135. IVAN ČEVELAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1953 MILANOVAC 252.285,14 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 252.285,31
136. SUZANA MEĐIMUREC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1970 VIROVITICA 1.814,26 0,00 2.567,43 243.528,26 0,00 0,00 0,00 0,00 247.909,95
137. KRIST LJEKAJ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1976 SLATINA 0,00 0,00 6.931,92 226.512,55 0,00 13.658,81 0,00 0,00 247.103,28
138. DRAGUTIN KOKORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1954 NOSKOVCI -307,59 0,00 -186,08 247.269,16 0,00 0,00 0,00 0,00 246.775,49
139. TOMISLAV ČIKVAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 92.602,62 153.904,08 0,00 0,00 0,00 246.506,70
140. MARIJAN VAJDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1979 SLATINA 0,00 0,00 0,00 0,00 245.055,90 0,00 0,00 0,00 245.055,90
141. ŽELJKO BAŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1971 ŠPANAT 238,62 0,00 3.605,28 240.199,12 0,00 0,00 0,00 0,00 244.043,02
142. BOŽIDAR SERDAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1952 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 106.758,36 135.983,14 0,00 0,00 0,00 242.741,50
143. RENATA ŠAMIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1973 SLATINA 43.127,98 0,00 8.262,67 188.020,28 0,00 187,90 0,00 0,00 239.598,83
144. BERISLAV BREZEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1974 SLATINA 22.886,74 0,00 30.539,27 182.375,78 0,00 0,00 0,00 0,00 235.801,79
145. RENATO LOVRENC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1974 TURANOVAC -10.730,38 0,00 0,00 245.928,78 0,00 0,00 0,00 0,00 235.198,40
146. IVO ĐUZEL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1961 VOĆIN 25.608,17 0,00 305,80 208.534,07 0,00 0,00 0,00 0,00 234.448,04
147. MIHAEL SLUŽEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1978 ČAĐAVICA 0,00 0,00 0,00 0,00 233.122,30 0,00 0,00 0,00 233.122,30
148. JELENA ZVER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1981 SLATINA 0,00 0,00 200,69 230.992,33 0,00 0,00 0,00 0,00 231.193,02
149. MILAN KIRIS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1947 DONJA PIŠTANA 0,00 0,00 5.457,18 225.643,36 0,00 0,00 0,00 0,00 231.100,54
150. ANTUN TRŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 230.565,90 0,00 0,00 0,00 0,00 230.565,90
151. DRAGAN CINGEL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1961 ORAHOVICA -0,15 0,00 58,06 229.863,38 0,00 0,00 0,00 0,00 229.921,29
152. JOSIP RIBIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1963 GORNJE BAZJE -113,62 0,00 1.025,36 228.037,13 0,00 0,00 0,00 0,00 228.948,87
153. BLAŽENKA FELETAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1956 TURANOVAC 69.128,55 0,00 209,05 157.946,57 0,00 0,00 0,00 0,00 227.284,17
154. MARIJA SLAVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1964 VIROVITICA 31.923,13 0,00 493,06 193.776,06 0,00 0,00 0,00 0,00 226.192,25
155. MIRO JUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1982 SLATINA 24.000,18 17.936,82 43.767,44 139.368,02 0,00 -10,17 0,00 0,00 225.062,29
156. MARIO KOVAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1998 ČAĐAVICA 0,00 0,00 0,00 0,00 224.536,85 0,00 0,00 0,00 224.536,85
157. ROBERT VIDA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1974 STARI GRADAC -162,04 0,00 0,00 222.998,25 1.679,64 0,00 0,00 0,00 224.515,85
158. DANIEL MAMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1987 SLADOJEVCI 0,00 0,00 0,00 222.057,12 0,00 0,00 0,00 0,00 222.057,12
159. DAMIR HORVAT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1979 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 221.762,93 0,00 0,00 0,00 221.762,93
160. RABIJA ZEBEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1971 JOSIPOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 218.743,78 2.339,62 0,00 0,00 221.083,40
161. TIHOMIR GROSEL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1962 ORAHOVICA 0,00 0,00 2.062,44 217.925,63 0,00 750,20 0,00 0,00 220.738,27
162. ADEM ŠTAJNER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1977 BOROVA 92.505,20 0,00 9.606,90 117.719,52 0,00 0,00 0,00 0,00 219.831,62
163. RENATA LUKŠA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1977 VIROVITICA 219.488,78 0,00 -999,12 -130,63 0,00 0,00 0,00 0,00 218.359,03
164. DRAŽEN ŠTEFANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1971 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 216.586,05 0,00 0,00 0,00 0,00 216.586,05
165. VINKO SESAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1959 VIROVITICA 68.876,62 0,00 0,00 147.037,81 0,00 0,00 0,00 0,00 215.914,43
166. DRAGAN JOZIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1967 SLATINA 15.289,64 0,00 8.219,34 191.491,84 0,00 -209,90 0,00 0,00 214.790,92
167. MIRKO JUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1954 ČAČINCI 65.302,02 0,00 5.020,86 142.090,30 0,00 0,00 0,00 0,00 212.413,18
168. VLADO MIKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1975 SOPJE 0,00 0,00 -1,59 40.477,31 166.935,10 4.462,71 0,00 0,00 211.873,53
169. ZORAN BAJO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1994 SLATINA 59.608,25 0,00 17.553,99 130.674,37 0,00 0,00 0,00 0,00 207.836,61
170. MILAN VUKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1965 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 27.568,88 0,00 4.524,12 147.985,86 25.726,72 0,00 0,00 0,00 205.805,58
171. BRANKO IVAČKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1951 SUHOPOLJE -77,16 -891,19 -11,90 205.153,31 0,00 0,00 0,00 0,00 204.173,06
172. ERNEST ČAPO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1979 KUTOVI 53.964,60 0,00 -226,67 147.249,16 0,00 1.178,81 0,00 0,00 202.165,90
173. FRANJO KORUC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1958 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 0,00 200.804,03 0,00 0,00 0,00 200.804,03
174. TOMISLAV PAVELKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1965 VIROVITICA 9.150,50 0,00 1.787,34 188.341,28 0,00 0,00 0,00 0,00 199.279,12
175. NENAD KUČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1983 VIROVITICA 120.012,73 0,00 19.051,45 54.981,49 0,00 0,00 0,00 0,00 194.045,67
176. DRAŽEN POLJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1977 ČAČINCI 158.863,48 0,00 -1,01 33.449,77 0,00 -100,00 0,00 0,00 192.212,24
177. MIROSLAV BORŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1967 SLATINA 23.075,90 0,00 477,55 167.788,13 0,00 -10,12 0,00 0,00 191.331,46
178. EDUARD NIKL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1979 SLATINA 0,00 0,00 0,00 0,00 191.006,46 0,00 0,00 0,00 191.006,46
179. DANIJELA HODAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1987 SLATINA 190.218,47 0,00 0,00 -645,01 0,00 0,00 0,00 0,00 189.573,46
180. VESNA VULIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1962 ORAHOVICA 43.430,36 0,00 2.988,63 140.988,88 0,00 0,00 0,00 0,00 187.407,87
181. NADA BENOTIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1948 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 187.185,09 0,00 0,00 0,00 0,00 187.185,09
182. BORIS KRHA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1987 ORAHOVICA 28.616,88 0,00 729,66 152.357,48 0,00 0,00 0,00 0,00 181.704,02
183. TANJA HARTMANN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1969 ZVONIMIROVAC 7.059,71 0,00 302,67 173.510,33 0,00 0,00 0,00 0,00 180.872,71
184. MARIJAN VALIDŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1975 VIROVITICA 26.899,40 0,00 6.484,04 147.252,15 0,00 0,00 0,00 0,00 180.635,59
185. DINKO BELEG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1974 SUHOPOLJE 4.891,56 0,00 15.010,70 160.198,99 0,00 0,00 0,00 0,00 180.101,25
186. LJUBICA HODAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1961 RODIN POTOK 2.795,69 0,00 1.181,13 166.833,15 0,00 8.861,53 0,00 0,00 179.671,50
187. RUŽICA GRGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1962 SOPJE 26.783,67 0,00 -225,82 152.589,88 0,00 0,00 0,00 0,00 179.147,73
188. MIJO ORENDA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1953 MALA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 -34,89 178.499,92 0,00 0,00 0,00 0,00 178.465,03
189. VELJKO FUSIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1969 OTROVANEC -4.188,55 0,00 4.298,84 178.095,64 0,00 0,00 0,00 0,00 178.205,93
190. ZLATKO LOVRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1979 STARI GRADAC 0,00 0,00 289,44 176.170,66 0,00 0,00 0,00 0,00 176.460,10
191. JOSIP GROBOTEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1960 BAKIĆ 22.862,25 0,00 829,05 52.292,54 99.905,70 0,00 0,00 0,00 175.889,54
192. DALIBOR ŠTRAPAJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1981 SLATINA 0,00 0,00 -195,58 0,00 175.787,49 0,00 0,00 0,00 175.591,91
193. ŽELJKO TONC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1967 ČETEKOVAC 46.062,15 0,00 2.385,32 126.328,47 0,00 0,00 0,00 0,00 174.775,94
194. STJEPAN RENGEL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1948 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 170.219,77 0,00 2.911,43 0,00 0,00 173.131,20
195. MILORAD SIMANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1960 DONJA PIŠTANA 0,00 0,00 0,00 173.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.034,00
196. VJEKOSLAV ALEKSIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1955 VIROVITICA 42.282,56 0,00 703,72 129.821,18 0,00 0,00 0,00 0,00 172.807,46
197. MIROSLAV BINGULA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1972 JUGOVO POLJE 44.158,91 0,00 0,00 127.508,88 0,00 0,00 0,00 0,00 171.667,79
198. IVKA DESKAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 VIROVITICA 44.631,26 0,00 3.472,38 123.163,16 -99,91 0,00 0,00 0,00 171.166,89
199. MIRKO BEDEKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1959 MILANOVAC 24.901,34 0,00 0,40 145.452,37 0,00 0,00 0,00 0,00 170.354,11
200. BRUNO TOMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1967 DOLCI -648,11 0,00 0,00 170.432,14 0,00 0,00 0,00 0,00 169.784,03