OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2020. GODINE
Obrada podataka izvršena je 12.10.2020. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. JADRANKO HANAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1972 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 0,00 6.825.930,01 0,00 0,00 0,00 6.825.930,01
2. ANTUN ANTAL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 VIROVITICA 1.788.036,80 0,00 32.551,76 4.622.945,49 0,00 0,00 0,00 0,00 6.443.534,05
3. JOSIP RIBIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1959 REZOVAC 6.025.309,28 0,00 21.245,10 1.781,97 0,00 0,00 0,00 0,00 6.048.336,35
4. BOŠKO BOŠKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1960 PODGORJE 40.850,87 0,00 -18,50 32.516,54 3.869.885,18 0,00 0,00 0,00 3.943.234,09
5. ZDENKO POVRŽENIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1966 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 26.592,13 3.714.978,45 0,00 0,00 0,00 3.741.570,58
6. BRANKA SILADIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1959 VELIKA ČREŠNJEVICA 1.950.739,34 -688,59 200.768,87 629.029,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2.779.848,65
7. ZORAN MARAVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1977 MILANOVAC 125.564,02 0,00 296.761,50 340.730,69 2.012.853,48 31,47 0,00 0,00 2.775.941,16
8. JADRANKA HABIJANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1957 VIROVITICA 1.045.120,05 0,00 22.606,06 1.271.206,38 0,00 311.619,33 0,00 0,00 2.650.551,82
9. STJEPAN ZAVADA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1950 ORAHOVICA 534.839,02 83.250,81 139.236,81 1.731.231,65 0,00 375,00 0,00 0,00 2.488.933,29
10. MILOVAN SERDAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1983 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.814.454,70 0,00 0,00 0,00 1.814.454,70
11. GORAN ŠTRALEGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1992 SLATINA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.813.341,12 0,00 0,00 0,00 1.813.341,12
12. DAMIR MANDL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1986 SLATINA 0,00 0,00 -122,59 0,00 1.813.341,11 0,00 0,00 0,00 1.813.218,52
13. IVAN GRUBIŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1951 SLATINA 122.593,29 0,00 211.204,71 1.269.691,92 13.651,33 11.910,30 0,00 0,00 1.629.051,55
14. TIHOMIR RATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1963 SLATINA 106.447,93 0,00 118.592,16 1.259.224,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.484.264,48
15. IVAN JANEČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1983 SLATINA 307.593,87 0,00 354.235,22 -0,34 759.223,95 0,00 0,00 0,00 1.421.052,70
16. MIRKO KOŠČAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1953 BAČEVAC 277.892,37 0,00 294.826,84 657.303,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230.023,18
17. NIKOLA GAŠPAROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1968 VIROVITICA 0,00 0,00 198.661,99 1.010.836,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.209.498,02
18. ŽELJKO ŠKVARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1951 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.157.928,63 -198,00 0,00 0,00 1.157.730,63
19. ROBERT DJURČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1970 MILANOVAC 241.524,26 0,00 108.817,53 749.200,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099.542,76
20. BEDRI RUŠITI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1961 SLATINA 66.760,18 0,00 71.239,53 957.584,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095.583,88
21. DRAGUTIN JANEČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1961 SLATINA 74.960,88 0,00 38.354,89 976.077,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.089.392,88
22. SLOBODAN LUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1954 ORAHOVICA 17.312,18 0,00 21.526,41 1.011.642,14 0,00 1.746,98 0,00 0,00 1.052.227,71
23. ĐELIL SIMONI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1973 ĆERALIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.036.331,35 0,00 0,00 0,00 1.036.331,35
24. VLADO ĐURĐEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1949 ORAHOVICA 0,00 0,00 74.552,41 958.728,46 1,30 0,00 0,00 0,00 1.033.282,17
25. ROBERT ČORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1972 BUDROVAC LUKAČKI 240.975,54 259.264,17 10.491,50 170.859,72 286.063,42 0,00 0,00 0,00 967.654,35
26. DAMIR RADULOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1984 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 958.459,79 0,00 0,00 0,00 958.459,79
27. MARINKO BOBANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1952 MILANOVAC 319.726,83 0,00 160.043,25 475.345,33 0,00 0,00 0,00 0,00 955.115,41
28. ANTE BLAŽEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1952 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 60.799,22 864.694,85 0,00 0,00 0,00 925.494,07
29. ŽELJKO ŽIVKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1972 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 337,21 904.247,96 0,00 0,00 0,00 904.585,17
30. ZDENKO HERCIGONJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 VIROVITICA 139.319,17 -96,19 43.295,06 717.778,16 0,00 0,00 0,00 0,00 900.296,20
31. MARINA ČESNIK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1989 MILANOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 878.070,17 0,00 0,00 0,00 878.070,17
32. DAMIR KUFNER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1962 SLATINA 306.344,04 0,00 26.234,59 484.350,99 -11,54 0,00 0,00 0,00 816.918,08
33. MILAN MATEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1957 ORAHOVICA 0,00 0,00 2.835,82 811.564,06 0,00 0,00 0,00 0,00 814.399,88
34. ZLATKO BORKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1968 BORIK 0,00 0,00 0,00 0,00 792.673,43 0,00 0,00 0,00 792.673,43
35. IVAN VLAŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1956 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 2.284,18 785.005,40 0,00 0,00 0,00 787.289,58
36. MARIJO VLAŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1983 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 779.640,73 0,00 0,00 0,00 779.640,73
37. DAVOR HRGETIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1974 NOVA ŠAROVKA 0,00 0,00 0,00 -297,62 762.054,84 0,00 0,00 0,00 761.757,22
38. VLADO BIJUK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1973 VIROVITICA 280.406,14 0,00 127.974,49 331.861,73 0,00 0,00 0,00 0,00 740.242,36
39. DRAŽEN ŠKVARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1971 PODGORJE 0,00 0,00 0,00 0,00 709.811,02 0,00 0,00 0,00 709.811,02
40. DRAŽEN MAĐAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1970 KUTOVI 141.679,83 0,00 33.732,68 532.415,81 640,30 0,00 0,00 0,00 708.468,62
41. DAVOR MAJER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1978 SLATINA 0,00 0,00 -995,93 0,00 705.099,47 0,00 0,00 0,00 704.103,54
42. SANJA ZUPANČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1984 VIROVITICA 633.326,07 27.225,94 10.664,92 17.974,57 0,00 0,00 0,00 0,00 689.191,50
43. DRAGO LADOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1959 NOVA BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 0,00 677.863,45 0,00 0,00 0,00 677.863,45
44. SAŠA MEDVED VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1981 SLATINA 0,00 0,00 0,00 0,00 677.114,95 0,00 0,00 0,00 677.114,95
45. IVICA ŠKILJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1971 BUKVIK 29.567,90 0,00 22.258,75 605.405,18 0,00 665,92 0,00 0,00 657.897,75
46. JOSIP NOVOGRADEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1958 REZOVAC 179.115,76 0,00 0,00 468.364,21 0,00 0,00 0,00 0,00 647.479,97
47. JELKA VUKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1961 GRADINA 256.151,15 0,00 89.294,42 295.046,48 0,00 0,00 0,00 0,00 640.492,05
48. SNJEŽANA POKUPČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1982 SLADOJEVCI 326.352,62 0,00 30.004,60 274.866,45 0,00 -62,51 0,00 0,00 631.161,16
49. ANICA MATIŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1972 SLATINA 299.498,51 0,00 163.599,03 130.649,51 0,00 0,00 0,00 0,00 593.747,05
50. IGOR KARDOŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1982 SLATINA 185.453,73 0,00 24.263,91 373.019,84 0,00 0,00 0,00 0,00 582.737,48
51. JOSIP BALINT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1950 SLATINA 0,00 0,00 1.782,62 554.476,62 0,00 0,00 0,00 0,00 556.259,24
52. JOSIP VEGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1955 SLATINA 108.814,42 0,00 8.457,16 425.804,64 0,00 0,00 0,00 0,00 543.076,22
53. KRUNO MATIJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1974 SLATINA 72.118,23 0,00 8.433,03 439.954,23 5.530,93 15.284,99 0,00 0,00 541.321,41
54. FRANJO ZEMAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1956 DOLCI 89.401,57 0,00 28.629,93 419.256,66 0,00 348,22 0,00 0,00 537.636,38
55. ZDRAVKO JURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1950 SUHOPOLJE 44.537,49 0,00 277.954,16 213.619,89 0,00 0,00 0,00 0,00 536.111,54
56. IVAN SUČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1971 PITOMAČA 0,00 0,00 7.600,73 519.455,50 0,00 0,00 0,00 0,00 527.056,23
57. ROBERT PETRANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1982 JOSIPOVO 0,00 0,00 0,00 5.552,01 521.109,18 0,00 0,00 0,00 526.661,19
58. MIROSLAV VUJASIN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1974 BREZIK 48.790,88 0,00 15.267,64 457.835,73 0,00 0,00 0,00 0,00 521.894,25
59. JOSIP SABOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1974 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 0,00 520.683,81 0,00 0,00 0,00 520.683,81
60. RUŽDI ŠAHINI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1956 ČAĐAVICA 0,00 0,00 -601,29 124.869,36 386.413,16 0,00 0,00 0,00 510.681,23
61. ZLATKO TOMŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1953 ORAHOVICA 67.073,12 0,00 1.806,08 439.215,28 -100,01 0,00 0,00 0,00 507.994,47
62. SANJA TOMEKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1973 VIROVITICA 202.724,17 0,00 16.463,38 288.336,86 0,00 0,00 0,00 0,00 507.524,41
63. LUIĐ LASKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1962 VIROVITICA 12.556,53 0,00 57.521,88 433.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 503.355,12
64. ZVONKO RAJKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1955 ORAHOVICA 0,00 0,00 -2.486,41 502.598,23 0,00 0,00 0,00 0,00 500.111,82
65. BRANKO PROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1963 PITOMAČA 125.313,67 0,00 2.981,23 367.252,35 0,00 0,00 0,00 0,00 495.547,25
66. DALIBOR PINTARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1973 DONJE BAZIJE -11,99 0,00 -294,35 -875,28 462.945,19 0,00 0,00 0,00 461.763,57
67. ALEN VANEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1987 ČAĐAVICA 0,00 0,00 0,00 0,00 461.448,04 0,00 0,00 0,00 461.448,04
68. LJILJANA ŠIBENIK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1962 VIROVITICA 328.722,42 0,00 967,03 117.647,07 0,00 0,00 0,00 0,00 447.336,52
69. ANTONIO HABIJANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1977 VIROVITICA 111.431,20 0,00 26.773,34 301.712,16 0,00 0,00 0,00 0,00 439.916,70
70. VLADO GRGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1959 ORAHOVICA 21.816,02 0,00 51.918,43 362.373,71 0,00 548,98 0,00 0,00 436.657,14
71. SANELA STRILIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1991 VELIKO POLJE 315.001,70 0,00 107.883,62 12.047,60 -3.374,13 0,00 0,00 0,00 431.558,79
72. ZDRAVKO VOLF VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1964 VOĆIN 0,00 0,00 -1.531,50 415.427,62 0,00 0,00 0,00 0,00 413.896,12
73. SINIŠA KOS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1979 PITOMAČA 62.259,28 0,00 238,54 337.156,58 0,00 0,00 0,00 0,00 399.654,40
74. FRANJO BREZOVEČKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1957 VIROVITICA 149.941,45 0,00 -744,34 245.922,74 0,00 0,00 0,00 0,00 395.119,85
75. BRANKO MUHA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1957 DOLCI 0,00 0,00 5.727,53 388.545,08 0,00 0,00 0,00 0,00 394.272,61
76. JELA KOS KOVAČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1961 ORAHOVICA 88.318,49 0,00 4.704,71 291.088,94 0,00 0,00 0,00 0,00 384.112,14
77. MARIJAN POKUPIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1961 LOZAN 197.337,43 0,00 25.020,67 160.077,97 0,37 0,00 0,00 0,00 382.436,44
78. LJILJANA KRHA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1962 ORAHOVICA 38,01 0,00 746,24 381.041,10 0,00 0,00 0,00 0,00 381.825,35
79. DARIJO KUKAVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1994 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 -1.289,45 383.016,25 0,00 0,00 0,00 381.726,80
80. MARIO KLARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1979 DETKOVAC 68.435,39 0,00 135.027,65 177.070,31 0,00 0,00 0,00 0,00 380.533,35
81. STIPO ILIČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1968 KAPELA DVOR -10.861,43 0,00 20.308,47 370.039,58 0,00 0,00 0,00 0,00 379.486,62
82. SLAVKO PAVLOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1954 SLATINA 0,00 0,00 485,38 377.844,09 0,00 0,00 0,00 0,00 378.329,47
83. DUBRAVKO KVESIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1984 DINJEVAC 303.517,21 0,00 26.941,05 47.452,79 0,00 0,00 0,00 0,00 377.911,05
84. MARIO LASAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1981 VAŠKA -4.144,51 0,00 0,00 55.327,70 325.679,85 0,00 0,00 0,00 376.863,04
85. IGOR ČERNI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1978 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 -156,85 375.006,17 0,00 0,00 0,00 374.849,32
86. BRUNO VILJEVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1969 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 9.870,35 0,00 2.135,89 360.309,82 0,00 0,00 0,00 0,00 372.316,06
87. ANDRIJA JANČEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1969 MALA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 157.245,69 212.931,44 0,00 0,00 0,00 370.177,13
88. DAVOR ŠIPOŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1985 SLATINA 0,00 0,00 3.610,00 17.213,00 344.552,27 0,00 0,00 0,00 365.375,27
89. ZLATKO LANŠĆAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1960 MILANOVAC 81.277,83 0,00 -8.103,88 282.954,08 0,00 0,00 0,00 0,00 356.128,03
90. IVAN STANEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1961 SLATINA 0,00 0,00 0,00 0,00 352.877,53 0,00 0,00 0,00 352.877,53
91. JOZO ŠANTAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1953 SOPJE 109.497,45 0,00 1.490,28 238.224,58 0,00 797,37 0,00 0,00 350.009,68
92. DARIO GRGULJAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1980 PITOMAČA 13.361,00 0,00 7.292,06 329.231,70 0,00 0,00 0,00 0,00 349.884,76
93. JOZO PŠIHISTAL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1949 DUGO SELO LUKAČKO 0,00 0,00 22.316,78 318.954,08 0,00 0,00 0,00 0,00 341.270,86
94. IVICA KUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1966 ČAĐAVIČKI LUG 539,96 0,00 2.210,15 327.104,88 0,00 0,00 0,00 0,00 329.854,99
95. ANTUN ŠIPUŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1970 SOPJE 0,00 0,00 0,00 0,00 324.164,99 0,00 0,00 0,00 324.164,99
96. ZLATKO SRBIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1960 BAKIĆ -0,01 0,00 6.892,26 312.666,83 0,00 0,00 0,00 0,00 319.559,08
97. BRANKO JANKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1950 VIROVITICA 10.408,37 0,00 -298,78 306.391,66 0,00 0,00 0,00 0,00 316.501,25
98. DRAGAN PULJEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1961 SLATINA 0,00 0,00 1.515,49 314.739,87 0,00 0,00 0,00 0,00 316.255,36
99. DALIBOR RAKITNIČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 PITOMAČA 32.671,70 0,00 18.155,62 265.214,59 0,00 0,00 0,00 0,00 316.041,91
100. IVA VALIDŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 VIROVITICA 60.226,75 0,00 14.909,51 240.758,74 0,00 0,00 0,00 0,00 315.895,00