OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2023. GODINE
Obrada podataka izvršena je 26.10.2023. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. ROZO FILIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1977 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 -4.272,74 12.026.112,31 0,00 0,00 0,00 12.021.839,57
2. DANIJEL VEJIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1992 KRALJEVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 8.052.745,74 0,00 0,00 0,00 8.052.745,74
3. NIKOLA DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1992 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 7.797.881,26 0,00 0,00 0,00 7.797.881,26
4. MATEJ DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1980 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 7.797.881,26 0,00 0,00 0,00 7.797.881,26
5. MIHAEL KARADAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1997 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 6.820.107,27 0,00 0,00 0,00 6.820.107,27
6. DARKO BLAŽEKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ZRINSKI TOPOLOVAC 1983 KRIŽ GORNJI 40.833,15 0,00 1.121,66 -5,65 3.624.788,05 0,00 0,00 0,00 3.666.737,21
7. DEJAN GAŠPARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1987 DONJI MOSTI 0,00 0,00 0,00 0,00 3.517.233,14 0,00 0,00 0,00 3.517.233,14
8. DANIJEL FILIPOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1995 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 95.770,88 3.015.716,02 0,00 0,00 0,00 3.111.486,90
9. JOSIP TUKERIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1989 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 3.101.448,99 0,00 0,00 0,00 3.101.448,99
10. JOZO FILJIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1999 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 2.755.436,12 0,00 0,00 0,00 2.755.436,12
11. DANIJEL KALABEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1985 PREDAVAC 0,00 0,00 -10.273,52 0,00 2.648.727,48 0,00 0,00 0,00 2.638.453,96
12. LAZAR FILIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1977 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 7.610,07 2.289.132,39 0,00 0,00 0,00 2.296.742,46
13. DINO FUČEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1997 GAREŠNICA 0,00 0,00 0,00 158.774,29 1.524.761,29 0,00 0,00 0,00 1.683.535,58
14. MARIO DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1977 TUK 0,00 0,00 0,00 0,00 1.543.001,93 0,00 0,00 0,00 1.543.001,93
15. STEVO SMRČEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.358.011,57 0,00 0,00 0,00 1.358.011,57
16. KRISTA MATIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1991 ĐULOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243.794,58 0,00 0,00 0,00 1.243.794,58
17. VINKO KARADAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1975 ROVIŠĆE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.239.051,76 0,00 0,00 0,00 1.239.051,76
18. TOMISLAV BAŠLJAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1953 TOMAŠICA 555.804,85 -0,83 9.702,93 248.819,86 0,00 0,00 0,00 0,00 814.326,80
19. JOSIP JOZIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 738.042,63 0,00 0,00 0,00 738.042,63
20. VLADIMIR JELINEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 NOVOSELJANI 119.029,05 0,00 4.335,80 568.415,94 0,00 0,00 0,00 0,00 691.780,80
21. MARINKO ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1992 PRGOMELJE 279.658,56 219.907,27 19.499,06 133.623,68 214,43 0,00 0,00 0,00 652.903,00
22. IGNACIJE DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1997 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 578.741,82 0,00 0,00 0,00 578.741,82
23. MARIJO FILIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1990 PREDAVAC 0,00 0,00 -99,46 0,00 562.517,11 0,00 0,00 0,00 562.417,65
24. ANTUN DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1998 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 562.243,00 0,00 0,00 0,00 562.243,00
25. DANIJELA ŠAJNOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1991 VELIKI PAŠIJAN 0,00 0,00 509.713,37 0,00 0,00 91,69 0,00 0,00 509.805,07
26. SLOBODAN PJEVALO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1970 VELIKI GRĐEVAC 0,00 0,00 487.250,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.250,09
27. IVICA ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 PRGOMELJE 388.335,14 0,00 8.964,92 75.231,53 0,00 0,00 0,00 0,00 472.531,59
28. NREK KAJZOGAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1952 GAREŠNICA 163.353,84 284.588,46 2.102,13 10.768,61 0,00 0,00 0,00 0,00 460.813,03
29. LEONARDO KARADAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1994 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 446.666,41 0,00 0,00 0,00 446.666,41
30. MILAN BUGARINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 PRGOMELJE 48.416,70 0,00 0,00 386.645,98 0,00 1.976,00 0,00 0,00 437.038,67
31. MAJA FILIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1986 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 386.485,19 -61,18 0,00 0,00 386.424,01
32. ANTON NIKOLIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1981 ĐULOVAC 0,00 0,00 0,00 -381,47 376.749,11 0,00 0,00 0,00 376.367,64
33. LEONARDO RAIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 2000 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 374.214,66 0,00 0,00 0,00 374.214,66
34. KRISTIAN BOLČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 361.793,66 0,00 0,00 0,00 361.793,66
35. MILJENKO LABER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 111.410,17 244.527,07 0,00 0,00 0,00 0,00 355.937,24
36. MIRELA VOHRALIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1982 GRGINAC 0,00 0,00 0,00 0,00 354.118,11 0,00 0,00 0,00 354.118,11
37. MLADEN KIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 VELIKO KORENOVO 0,00 0,00 -376,95 0,00 0,00 346.819,29 0,00 0,00 346.442,34
38. ANDJELKO IVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1986 PUKLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 327.549,88 0,00 0,00 0,00 327.549,88
39. MATO MLINARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1971 KAJGANA 0,00 0,00 114.541,28 212.620,05 0,00 0,00 0,00 0,00 327.161,33
40. MIJO RADOŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 315.524,44 0,00 0,00 0,00 0,00 315.524,44
41. MIHAEL DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 2001 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 313.603,37 0,00 0,00 0,00 313.603,37
42. LJUBICA JOVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC 1963 ŠANDROVAC 23.771,20 0,00 3.371,76 280.435,90 0,00 0,00 0,00 0,00 307.578,86
43. NIKOLA HAJDIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1984 GORNJA VRIJESKA 0,00 0,00 0,00 0,00 302.545,51 0,00 0,00 0,00 302.545,51
44. IVAN ZEMAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1961 DIŠNIK 56.135,79 0,00 30.345,58 214.188,66 0,00 0,00 0,00 0,00 300.670,02
45. BORISLAV BOŽIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 GORNJE PLAVNICE 131.684,07 33.506,45 426,68 127.957,51 0,00 0,00 0,00 0,00 293.574,71
46. IVAN REMENARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1996 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 292.972,78 0,00 0,00 0,00 292.972,78
47. DANIJELA SUŽNJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1973 VELIKI PAŠIJAN 0,00 0,00 240.442,09 0,00 0,00 49.804,93 0,00 0,00 290.247,02
48. PETAR PAUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 TROJSTVENI MARKOVAC -920,41 0,00 0,00 284.823,39 0,00 0,00 0,00 0,00 283.902,97
49. HRVOJKA VLAHOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1956 DARUVAR 8.754,64 0,00 9.358,38 255.354,98 0,00 0,00 0,00 0,00 273.467,99
50. HAZIRA BERC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1968 HERCEGOVAC 102.009,67 0,00 77.006,36 92.993,81 0,00 0,00 0,00 0,00 272.009,84
51. IVANČICA TKALAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1968 GAREŠNICA 0,00 0,00 133.448,13 137.230,75 0,00 0,00 0,00 0,00 270.678,87
52. FRANJO TOPIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1960 TAUBERBISCHOFSHEIM 49.958,03 0,00 5.634,68 209.839,44 0,00 0,00 0,00 0,00 265.432,15
53. DARKO ROČEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1966 MALI ZDENCI 0,00 0,00 244.421,59 17.268,62 0,00 0,00 0,00 0,00 261.690,21
54. ALEN BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1982 BJELOVAR 48.550,66 0,00 -102,62 203.412,97 0,00 0,00 0,00 0,00 251.861,01
55. MIRKO NAVOJEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1950 MALO TROJSTVO 80.377,14 0,00 33.332,10 135.970,22 0,00 0,00 0,00 0,00 249.679,47
56. IVAN SUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1956 ĆURLOVAC 25.474,37 0,00 -1,73 221.537,73 0,00 0,00 0,00 0,00 247.010,37
57. ANĐELKA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1975 BJELOVAR 66.335,24 0,00 17.771,17 133.097,70 0,00 24.286,56 0,00 0,00 241.490,67
58. BISERKA BEDNJANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1960 ČAZMA 46.882,60 0,00 -866,02 193.606,89 0,00 0,00 0,00 0,00 239.623,47
59. MIŠO MIŠIR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ZRINSKI TOPOLOVAC 1987 JAKOPOVAC 0,00 0,00 154.568,84 83.971,55 0,00 0,00 0,00 0,00 238.540,39
60. ZDRAVKO MATURANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 0,00 0,00 13.042,45 215.332,92 0,00 0,00 0,00 0,00 228.375,37
61. DARKO VNOUČEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 36.174,57 -1.360,50 622,20 192.589,13 0,00 0,00 0,00 0,00 228.025,39
62. ANA JOZIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1980 PREDAVAC 18.943,54 0,00 28.444,62 34.081,63 0,00 145.503,85 0,00 0,00 226.973,65
63. ZDENKA TOMAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1960 KAPELA 66.984,94 0,00 71.956,81 75.864,50 0,00 0,00 0,00 9.513,06 224.319,32
64. DARKO KAŠNIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1959 PREDAVAC 17.705,32 0,00 10.368,68 194.034,02 0,00 0,00 0,00 0,00 222.108,02
65. IVICA PAVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1983 DARUVAR 0,00 0,00 28.813,89 184.536,03 0,00 0,00 0,00 0,00 213.349,92
66. ZORAN ŠARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1983 UTISKANI 0,00 0,00 58.841,96 151.889,57 0,00 0,00 0,00 0,00 210.731,53
67. BRANIMIR DRVARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1956 ROVIŠĆE 12.384,01 0,00 4.969,91 190.195,57 0,00 0,00 0,00 0,00 207.549,48
68. VENO HEROUT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1971 DARUVAR 0,00 0,00 -199,06 200.929,22 0,00 0,00 0,00 0,00 200.730,16
69. VLADIMIR BOK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1956 DONJI DARUVAR 36.386,13 0,00 20.438,08 140.181,86 0,00 0,00 0,00 0,00 197.006,08
70. ŽELJKO FERTALJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1966 VELIKO TROJSTVO 41.827,48 0,00 41.122,25 113.643,54 0,00 0,00 0,00 0,00 196.593,26
71. ĐURO PELENGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1964 PALJEVINE 75.859,38 0,00 0,00 114.959,14 0,00 0,00 0,00 0,00 190.818,52
72. IVAN NIKOLIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1998 ĐULOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 189.951,38 0,00 0,00 0,00 189.951,38
73. ANTUN KOVAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1954 DARUVAR 32.078,06 0,00 117.426,99 40.298,05 0,00 0,00 0,00 0,00 189.803,10
74. SLAVICA MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1957 KAPELA 3.560,13 0,00 3.441,23 181.175,34 0,00 0,00 0,00 0,00 188.176,70
75. STJEPAN KNAPIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SEVERIN 1987 SEVERIN 0,00 0,00 0,00 187.603,63 0,00 0,00 0,00 0,00 187.603,63
76. IVICA PALATINUŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1978 GUDOVAC 0,00 0,00 5.243,26 217,67 184.356,71 -9.424,15 0,00 0,00 180.393,49
77. MARIJAN OSMANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1955 DARUVAR 89.521,01 0,00 -300,02 89.496,67 0,00 0,00 0,00 0,00 178.717,66
78. MARIO STRAGA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1967 SIRAČ -22,30 0,00 19.004,04 159.655,30 0,00 0,00 0,00 0,00 178.637,04
79. BRANKO MILAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 GALOVAC 37.796,37 0,00 757,82 133.422,66 0,00 1.679,97 0,00 0,00 173.656,81
80. GOLUBE JOSIFOVSKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 5.253,81 0,00 0,00 167.661,54 0,00 0,00 0,00 0,00 172.915,34
81. MIROSLAV MALEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1977 VELIKI ZDENCI 127.952,99 0,00 0,00 44.175,30 0,00 0,00 0,00 0,00 172.128,29
82. IVAN BELOVARAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1990 BJELOVAR 31.574,15 0,00 7.715,70 131.881,93 0,00 0,00 0,00 0,00 171.171,78
83. ANĐELKO TEPEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1974 VELIKA TRNAVA 0,00 0,00 0,00 0,00 171.049,95 0,00 0,00 0,00 171.049,95
84. DARKO ZOVKO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 170.717,61 0,00 0,00 0,00 0,00 170.717,61
85. IVICA LUKINIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1964 BEREK 46.144,29 0,00 26.635,66 97.174,25 0,00 0,00 0,00 0,00 169.954,21
86. NIKOLA NIKOLIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 2003 ĐULOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 167.390,82 0,00 0,00 0,00 167.390,82
87. JOSIP PETRUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1986 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 160.635,99 0,00 0,00 0,00 0,00 160.635,99
88. DARIO BEDENIC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1977 ŠIBOVAC 0,00 0,00 0,00 155.636,93 0,00 0,00 0,00 0,00 155.636,93
89. ŽELIMIR MATENDA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 41.189,91 0,00 52.266,68 61.836,09 0,00 -134,42 0,00 0,00 155.158,26
90. IVAN JANDROKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1951 CIGLENA 20.797,25 0,00 30.856,34 101.788,23 0,00 0,00 0,00 0,00 153.441,83
91. ANTUN KUŠEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1957 KEGLJEVAC 0,00 0,00 0,00 152.624,33 0,00 0,00 0,00 0,00 152.624,33
92. BRANKA MATIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1961 DONJI MIKLOUŠ 0,00 0,00 7.380,34 135.588,53 0,00 8.723,59 0,00 0,00 151.692,47
93. BOJAN KNEŽEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1997 STARI PAVLJANI 41.720,94 0,00 31.170,08 78.265,52 0,00 0,00 0,00 0,00 151.156,54
94. DAVOR SVETICKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1970 BAD SODEN AM TAUNUS 11.402,18 0,00 3.808,39 135.919,82 0,00 0,00 0,00 0,00 151.130,39
95. ANDRIJA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 0,00 0,00 12.350,85 138.107,76 0,00 0,00 0,00 0,00 150.458,62
96. JOSIP MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1954 VELIKO TROJSTVO 1.352,82 0,00 2.777,14 145.384,05 0,00 0,00 0,00 0,00 149.514,02
97. JANDRO MLINAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1962 TOCILJEVAC 0,00 0,00 0,00 148.639,03 0,00 0,00 0,00 0,00 148.639,03
98. NOVO PEJAZIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1982 DARUVAR 100.282,54 0,00 47.657,97 -0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 147.940,21
99. MILAN MILJANIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 41.615,15 0,00 38.432,43 65.262,11 0,00 0,00 0,00 0,00 145.309,69
100. FRANJO MAĐERIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC 1967 LASOVAC 0,00 0,00 0,00 142.334,39 0,00 0,00 0,00 0,00 142.334,39