OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. DANIJEL VEJIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1992 KRALJEVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 7.328.258,69 0,00 0,00 0,00 7.328.258,69
2. NIKOLA DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1992 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 7.097.061,87 0,00 0,00 0,00 7.097.061,87
3. MATEJ DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1980 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 7.097.061,87 0,00 0,00 0,00 7.097.061,87
4. VLADIMIR GREDELJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 ŽDRALOVI 1.345.830,13 523.062,48 2.511.889,88 1.176.819,41 0,00 47.099,15 0,00 0,00 5.604.701,05
5. JOSIP TUKERIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1989 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 2.829.676,48 0,00 0,00 0,00 2.829.676,48
6. DANIJEL FILIPOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1995 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 17.398,93 2.740.396,64 0,00 0,00 0,00 2.757.795,57
7. DANIJEL KALABEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1985 PREDAVAC 0,00 0,00 11.560,51 28.290,67 2.684.568,13 0,00 0,00 0,00 2.724.419,31
8. ROZO FILIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1977 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 -4.272,71 2.292.912,81 0,00 0,00 0,00 2.288.640,10
9. LAZAR FILIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1977 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120.206,90 0,00 0,00 0,00 2.120.206,90
10. TOMISLAV BAŠLJAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1953 TOMAŠICA 1.402.404,61 -0,85 25.756,35 647.901,40 0,32 0,00 0,00 0,00 2.076.061,83
11. VINKO KARADAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1975 ROVIŠĆE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.064.229,13 0,00 0,00 0,00 2.064.229,13
12. MARIO DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1977 TUK 0,00 0,00 0,00 0,00 1.415.306,59 0,00 0,00 0,00 1.415.306,59
13. STEVO SMRČEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254.175,18 0,00 0,00 0,00 1.254.175,18
14. DARKO ROČEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1966 MALI ZDENCI 408.419,14 0,00 795.002,90 16.479,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.219.901,78
15. KRISTA MATIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1991 ĐULOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147.103,33 0,00 0,00 0,00 1.147.103,33
16. MARIJAN BARONIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 809.794,20 0,00 0,00 0,00 809.794,20
17. JOSIP JOZIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 682.573,27 0,00 0,00 0,00 682.573,27
18. MARINKO ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1992 PRGOMELJE 280.004,59 231.036,97 24.964,52 131.451,01 193,62 0,00 0,00 0,00 667.650,71
19. SLOBODAN PJEVALO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1970 VELIKI GRĐEVAC 0,00 0,00 658.251,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658.251,68
20. SANJA VIDOVIĆ-POPOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 455.292,60 112.796,61 18.501,79 19.718,19 0,00 -210,59 0,00 0,00 606.098,60
21. IGNACIJE DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1997 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 522.387,72 0,00 0,00 0,00 522.387,72
22. ANĐELKO TOŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 0,00 0,00 506.556,42 11.757,98 0,00 -510,68 0,00 0,00 517.803,72
23. ANTUN DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1998 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 512.878,76 0,00 0,00 0,00 512.878,76
24. IVICA ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 PRGOMELJE 388.335,16 0,00 8.964,93 75.231,41 0,00 0,00 0,00 0,00 472.531,50
25. NREK KAJZOGAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1952 GAREŠNICA 163.353,85 284.588,49 2.102,10 10.768,55 0,00 0,00 0,00 0,00 460.812,99
26. MILAN BUGARINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 PRGOMELJE 48.416,69 0,00 0,00 400.003,58 0,00 1.976,00 0,00 0,00 450.396,27
27. LEONARDO KARADAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1994 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 409.730,85 0,00 0,00 0,00 409.730,85
28. BORISLAV BOŽIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 128.364,18 33.506,44 426,67 227.391,54 0,00 0,00 0,00 0,00 389.688,83
29. IVANČICA TKALAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1968 GAREŠNICA 62.003,00 0,00 151.870,75 153.589,38 0,00 0,00 0,00 0,00 367.463,13
30. JOZO FILJIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1999 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 366.300,89 0,00 0,00 0,00 366.300,89
31. MAJA FILIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1986 KAKINAC 0,00 0,00 0,00 0,00 356.576,42 1.420,76 0,00 0,00 357.997,18
32. MLADEN KIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 VELIKO KORENOVO 0,00 0,00 -374,79 0,00 0,00 346.819,32 0,00 0,00 346.444,53
33. MARIJO FILIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1990 PREDAVAC 0,00 0,00 -99,45 0,00 343.443,32 0,00 0,00 0,00 343.343,87
34. ANTON NIKOLIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1981 ĐULOVAC -406,82 0,00 -239,55 -383,68 340.159,75 0,00 0,00 0,00 339.129,70
35. MILJENKO LABER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 57.393,41 277.619,19 0,00 0,00 0,00 0,00 335.012,60
36. KRISTIAN BOLČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 334.180,42 0,00 0,00 0,00 334.180,42
37. MIRELA VOHRALIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1982 GRGINAC 0,00 0,00 0,00 0,00 331.214,61 0,00 0,00 0,00 331.214,61
38. VLADIMIR TUNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1991 VELIKI BASTAJI 0,00 0,00 0,00 0,00 329.193,80 0,00 0,00 0,00 329.193,80
39. MATO MLINARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1971 KAJGANA -1.224,26 0,00 114.541,39 197.000,88 0,00 0,00 0,00 0,00 310.318,01
40. LJUBICA JOVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC 1963 ŠANDROVAC 23.771,23 0,00 3.019,26 283.195,11 0,00 0,00 0,00 0,00 309.985,60
41. IVAN ZEMAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1961 DIŠNIK 51.089,90 0,00 27.439,95 225.646,16 0,00 0,00 0,00 0,00 304.176,01
42. ANDJELKO IVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1986 PUKLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 298.682,77 0,00 0,00 0,00 298.682,77
43. PETAR SEKOVANIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 PRESPA 52.857,53 0,00 17.715,53 227.966,32 0,00 0,00 0,00 0,00 298.539,38
44. FRANJO TOPIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1960 TAUBERBISCHOFSHEIM 49.958,02 0,00 5.634,68 231.518,77 0,00 0,00 0,00 0,00 287.111,47
45. HRVOJKA VLAHOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1956 DARUVAR 8.754,67 0,00 14.606,66 255.074,58 0,00 0,00 0,00 0,00 278.435,91
46. DARKO VNOUČEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 45.207,35 10.716,30 566,25 220.003,94 0,00 0,00 0,00 0,00 276.493,84
47. NIKOLA HAJDIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1984 GORNJA VRIJESKA 0,00 0,00 0,00 0,00 276.442,58 0,00 0,00 0,00 276.442,58
48. IVAN REMENARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1996 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 268.381,34 0,00 0,00 0,00 268.381,34
49. DANIJELA SUŽNJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1973 VELIKI PAŠIJAN 0,00 0,00 220.499,24 0,00 0,00 47.780,93 0,00 0,00 268.280,17
50. IVAN KOŠČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1970 ČAZMA 142.746,66 0,00 36.085,68 86.889,79 0,00 0,00 0,00 0,00 265.722,13
51. ALEN BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1982 BJELOVAR 48.550,64 0,00 -102,63 210.601,24 0,00 0,00 0,00 0,00 259.049,25
52. MIRKO NAVOJEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1950 MALO TROJSTVO 80.377,14 0,00 33.208,09 139.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.249,23
53. IVAN SUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1956 ĆURLOVAC 25.474,36 0,00 -1,73 221.477,68 0,00 0,00 0,00 0,00 246.950,31
54. ANĐELKA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1975 BJELOVAR 66.335,33 0,00 17.771,15 133.097,87 0,00 24.286,54 0,00 0,00 241.490,89
55. BISERKA BEDNJANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1960 ČAZMA 46.882,59 0,00 -866,07 193.607,04 0,00 0,00 0,00 0,00 239.623,56
56. PETAR PAUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 TROJSTVENI MARKOVAC -920,39 0,00 0,00 240.352,24 0,00 0,00 0,00 0,00 239.431,85
57. ANTUN ČIBARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 KLOKOČEVAC -166,27 0,00 0,00 14,67 235.531,34 0,00 0,00 0,00 235.379,74
58. MIŠO MIŠIR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ZRINSKI TOPOLOVAC 1987 JAKOPOVAC 0,00 0,00 150.781,25 83.973,48 0,00 0,00 0,00 0,00 234.754,73
59. ANA JOZIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1980 PREDAVAC 18.953,92 0,00 31.368,01 34.081,63 0,00 145.503,88 0,00 0,00 229.907,44
60. MARIJAN BLAŽEKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ZRINSKI TOPOLOVAC 1960 JAKOPOVAC 0,00 0,00 225.861,61 -174,57 0,00 2.149,40 0,00 0,00 227.836,44
61. DARKO KAŠNIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1959 PREDAVAC 17.705,27 0,00 10.368,61 194.034,23 0,00 0,00 0,00 0,00 222.108,11
62. ZDRAVKO MATURANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 0,00 0,00 11.796,27 206.638,31 0,00 0,00 0,00 0,00 218.434,58
63. SLAVICA MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1957 KAPELA 3.560,14 0,00 3.441,25 201.254,69 0,00 0,00 0,00 0,00 208.256,08
64. BRANIMIR DRVARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1956 ROVIŠĆE 12.383,96 0,00 4.969,94 190.195,93 0,00 0,00 0,00 0,00 207.549,83
65. MILAN GAVRANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 33.530,09 0,00 2.275,40 170.323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.128,49
66. NADA FRAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 73.365,33 0,00 7.826,76 114.982,39 0,00 9.910,00 0,00 0,00 206.084,48
67. MIROSLAV MALEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1977 VELIKI ZDENCI 125.458,22 0,00 0,00 80.577,37 0,00 0,00 0,00 0,00 206.035,59
68. ANTUN KOVAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1954 DARUVAR 32.078,05 0,00 132.073,33 40.297,94 0,00 0,00 0,00 0,00 204.449,32
69. ZDENKA TOMAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 60.453,81 0,00 65.121,79 68.624,94 0,00 0,00 0,00 8.411,35 202.611,89
70. SANIMIR PORENTA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1969 DARUVAR -62,08 0,00 0,00 201.573,26 0,00 0,00 0,00 0,00 201.511,18
71. DARKO HANŽEVAČKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1962 NEVINAC 43.451,92 0,00 0,00 157.013,31 0,00 0,00 0,00 0,00 200.465,23
72. VLADIMIR BOK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1956 DONJI DARUVAR 36.386,11 0,00 20.438,06 140.181,92 0,00 0,00 0,00 0,00 197.006,09
73. ANTUN DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1949 PREDAVAC -1.547,86 0,00 296,65 195.232,25 0,00 0,00 0,00 0,00 193.981,04
74. ZORAN ŠARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1983 UTISKANI 0,00 0,00 53.227,76 140.577,80 0,00 0,00 0,00 0,00 193.805,56
75. MILAN STJEPANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1962 DONJI BORKI 0,00 0,00 0,00 191.651,93 0,00 0,00 0,00 0,00 191.651,93
76. ĐURO PELENGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1964 PALJEVINE 75.859,36 0,00 0,00 114.958,91 0,00 0,00 0,00 0,00 190.818,27
77. ĐURĐA BARTOLČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1962 IVANSKA 54.267,13 0,00 2.225,60 133.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.617,73
78. IVAN MARTINJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1964 KUPINOVAC 53.377,00 0,00 1.411,56 132.255,97 0,00 0,00 0,00 0,00 187.044,53
79. MARIO STRAGA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1967 SIRAČ -22,30 0,00 17.299,17 169.192,08 0,00 0,00 0,00 0,00 186.468,95
80. SAŠA BUKAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 GAREŠNICA -35,83 0,00 6.475,11 174.464,05 0,00 0,00 0,00 0,00 180.903,33
81. JOSIP ŽUNA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 109.156,66 0,00 15.918,02 55.492,47 0,00 0,00 0,00 52,49 180.619,64
82. JOSIP DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1986 PREDAVAC -13.602,03 0,00 108,05 193.155,73 0,00 0,00 0,00 0,00 179.661,75
83. MARIJAN OSMANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1955 DARUVAR 89.520,98 0,00 -2.483,34 89.496,65 0,00 0,00 0,00 0,00 176.534,29
84. MARJAN BRICO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1970 DARUVAR 34.558,52 0,00 0,00 141.193,02 0,00 0,00 0,00 0,00 175.751,54
85. BRANKO MILAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 GALOVAC 37.796,41 0,00 -57,86 134.017,14 0,00 1.680,00 0,00 0,00 173.435,69
86. GOLUBE JOSIFOVSKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 5.253,84 0,00 0,00 167.661,48 0,00 0,00 0,00 0,00 172.915,32
87. PAVLE DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1954 PREDAVAC 57.679,45 0,00 2.024,16 113.209,15 0,00 0,00 0,00 0,00 172.912,76
88. IVAN JANDROKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1951 CIGLENA 21.003,40 0,00 30.856,30 112.419,25 0,00 0,00 0,00 0,00 164.278,95
89. ĐURO ŠALAMUNEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1961 BOJANA 0,00 0,00 0,00 164.028,95 0,00 0,00 0,00 0,00 164.028,95
90. ANDRIJA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 0,00 0,00 12.350,86 151.463,76 0,00 0,00 0,00 0,00 163.814,62
91. IVAN VUČEMILO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 19.095,06 143.400,37 0,00 0,00 0,00 0,00 162.495,43
92. IVAN PAVIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1952 VELIKO TROJSTVO -936,55 0,00 159.979,07 3.479,91 0,00 -141,52 0,00 0,00 162.380,91
93. EMIL BENKEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1951 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 161.518,81 0,00 0,00 0,00 0,00 161.518,81
94. ZVONKO BALDER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1960 SIRAČ 23.173,60 0,00 57.058,60 80.469,86 0,00 0,00 0,00 0,00 160.702,06
95. ANĐELKO TEPEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1974 VELIKA TRNAVA 0,00 0,00 0,00 0,00 156.777,05 0,00 0,00 0,00 156.777,05
96. DUBRAVKA KLASIĆ-TOPALOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BREZA 0,00 0,00 0,00 155.895,83 0,00 0,00 0,00 0,00 155.895,83
97. ANTUN KUŠEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1957 KEGLJEVAC 0,00 0,00 0,00 152.624,26 0,00 0,00 0,00 0,00 152.624,26
98. SINIŠA JURAS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 450,77 0,00 0,00 150.871,12 0,00 0,00 0,00 0,00 151.321,89
99. JOSIP MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1954 VELIKO TROJSTVO 1.352,79 0,00 2.777,16 145.383,61 0,00 0,00 0,00 0,00 149.513,56
100. NOVO PEJAZIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1982 DARUVAR 100.282,50 0,00 47.658,00 -0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 147.940,22