OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. MARINKO MACURA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1982 PRIJEDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 14.914.065,03 0,00 0,00 0,00 14.914.065,03
2. KARLO PISKOR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1998 NOVO VIRJE 0,00 0,00 0,00 0,00 8.094.207,58 0,00 0,00 0,00 8.094.207,58
3. RATKO PROSENEČKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1958 KLOŠTAR VOJAKOVAČKI 1.959.693,42 0,00 2.410.591,57 20.007,51 0,00 0,00 0,00 0,00 4.390.292,50
4. SMILJANA BLAŽEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1965 KOPRIVNICA 1.570.617,74 14.497,05 83.233,98 1.633.338,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3.301.687,58
5. LUKA DAUTANEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALINOVAC 1959 KALINOVAC 181.531,34 -334,77 300.215,12 1.411.207,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.892.618,85
6. VERA PREKPALAJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1962 KOPRIVNICA 300.933,62 0,00 208.959,57 806.093,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.315.986,78
7. SLAVKO LUKIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1977 MOLVE GREDE 1.144.184,14 0,00 0,00 55.731,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199.915,32
8. MEMET RISTEMI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1950 KOPRIVNICA 104.085,77 0,00 56.856,33 760.712,48 0,00 23.373,58 0,00 0,00 945.028,16
9. DRAŽEN JENDRAŠINKIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1964 KOPRIVNICA 397.327,21 0,00 55.756,66 486.608,70 0,00 0,00 0,00 0,00 939.692,57
10. BOJAN LUČKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1979 MEĐA 0,00 0,00 0,00 0,00 932.029,03 0,00 0,00 0,00 932.029,03
11. IVAN PLEŠKO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI 1948 NOVIGRAD PODRAVSKI 459.508,61 18.373,50 40.301,46 303.442,02 0,00 0,00 0,00 3.084,41 824.710,00
12. MIRICA BAŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1960 KOPRIVNICA 0,00 0,00 780.608,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780.608,15
13. MIRKO DUJMOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1953 KOPRIVNICA 90.492,58 13.004,13 34.922,10 564.975,68 0,00 0,00 0,00 0,00 703.394,49
14. ZDENKO BARIŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1960 KLOŠTAR PODRAVSKI 155.155,64 0,00 92.303,40 442.649,41 0,00 0,00 0,00 0,00 690.108,45
15. NUE PREKPALAJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1961 KOPRIVNICA -12.970,28 0,00 56.511,39 563.753,70 0,00 49.733,48 0,00 0,00 657.028,29
16. VLADIMIR BALAŠKO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1957 VIRJE 0,00 0,00 0,00 0,00 643.366,09 0,00 0,00 0,00 643.366,09
17. STJEPAN MARIJAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1955 ĐURĐEVAC -5.467,51 203.392,65 45.300,07 328.519,52 0,00 67.498,09 0,00 0,00 639.242,82
18. IVAN PROS KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1959 ŽDALA 158.135,91 0,00 22.613,64 457.356,60 0,00 0,00 0,00 0,00 638.106,15
19. KRUNOSLAV POSAVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1971 KOZAREVAC 179.227,99 0,00 27.949,86 355.448,42 0,00 0,00 0,00 0,00 562.626,27
20. ANICA MATANČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1949 KLOŠTAR PODRAVSKI 163.933,90 0,00 166.025,30 217.156,84 0,00 0,00 0,00 0,00 547.116,04
21. VLADO MATUŠKO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1957 JARČANI 25.129,39 0,00 41.657,10 475.315,13 0,00 29,36 0,00 0,00 542.130,98
22. BOŠKO OBRANOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PODRAVSKE SESVETE 1959 PODRAVSKE SESVETE 431.413,56 0,00 4.677,48 88.098,45 0,00 0,00 0,00 0,00 524.189,49
23. FRANJO GUBIJAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1952 MIHOLJANEC 27.142,63 0,00 40.407,27 453.869,84 0,00 0,00 0,00 0,00 521.419,74
24. IGOR ANDROIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1977 KRIŽEVCI 263.340,70 0,00 76.469,54 179.655,02 0,00 624,80 0,00 0,00 520.090,06
25. IVAN KUNJEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1962 KENĐELOVEC 73.376,56 0,00 12.623,49 418.769,98 0,00 0,00 0,00 0,00 504.770,03
26. MARIJAN MATANOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1960 REPAŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 495.644,72 0,00 0,00 0,00 495.644,72
27. SPOMENKA KOSANOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1961 KRIŽEVCI 34.783,28 0,00 14.413,45 425.091,98 0,00 0,00 0,00 0,00 474.288,71
28. VILIM MARTINČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1958 DEDINA 224.724,08 0,00 47.883,14 172.595,26 0,00 0,00 0,00 0,00 445.202,48
29. ŽELJKO ŠPOLJARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1965 REKA 135.360,42 0,00 156.324,91 128.477,08 0,00 8.810,22 0,00 0,00 428.972,63
30. MATO JUG KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1958 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 392.977,40 0,00 0,00 0,00 392.977,40
31. DRAGICA LULIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1961 KOPRIVNICA 38.582,51 0,00 272.202,59 79.903,27 0,00 0,00 0,00 0,00 390.688,37
32. ŽELJKO ŠPANIČEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1954 VIRJE 297.768,76 0,00 36.058,10 56.065,81 0,00 0,00 0,00 0,00 389.892,67
33. ŽELJKO BUNIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI BREGI 1960 KOPRIVNIČKI BREGI 32.011,30 0,00 6.040,76 342.314,93 0,00 0,00 0,00 0,00 380.366,99
34. ZLATKO KATANA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1953 KALNIK 17.628,19 0,00 636,67 350.567,65 0,00 0,00 0,00 0,00 368.832,51
35. ŽELJKO PERKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1969 ĐURĐEVAC 42.493,84 -25,56 251.871,43 71.818,40 0,00 0,00 0,00 0,00 366.158,11
36. ZVONKO ŠPOLJAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALINOVAC 1969 KALINOVAC 150.048,03 41.554,63 19.037,60 154.720,67 0,00 59,57 0,00 0,00 365.420,50
37. JOSIP BUBALO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1959 KOPRIVNICA 63.943,76 0,00 0,00 299.639,55 0,11 0,00 0,00 0,00 363.583,42
38. SANJA KUDUMIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1965 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 30.875,08 325.716,21 0,00 0,00 0,00 0,00 356.591,29
39. STJEPAN ORAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1963 DONJA RIJEKA 43.105,02 0,00 7.081,27 302.179,56 0,00 257,25 0,00 0,00 352.623,10
40. DUBRAVKA MLINARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1972 8860 ULSTRUP, HVORSLEV 73.154,95 0,00 357,47 254.010,53 0,00 14.147,22 0,00 0,00 341.670,17
41. SNJEŽANA KUNDER KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1974 KARANE 98.048,85 0,00 8.280,00 235.099,71 0,00 0,00 0,00 0,00 341.428,56
42. ŽELJKO LAPTOŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1953 KOPRIVNICA 130.076,92 0,00 661,64 209.944,40 0,00 0,00 0,00 0,00 340.682,96
43. VLADIMIR BELOŠEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1956 ŠKRINJARI 0,00 0,00 335.558,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.558,22
44. ĐURO ŠVAGELJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1972 TREMA 0,00 0,00 694,57 331.543,99 0,00 0,00 0,00 0,00 332.238,56
45. MARKO SLAVEČKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1984 KRIŽEVCI 44.959,66 0,00 46.479,53 239.963,42 0,00 0,00 0,00 0,00 331.402,61
46. IVICA HASNIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1982 KOZAREVAC 75.685,67 0,00 12.648,77 229.040,66 0,00 838,20 0,00 0,00 318.213,30
47. MIJO KROLO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1964 NOVAČKA 0,00 0,00 445,19 306.986,53 0,00 0,00 0,00 0,00 307.431,72
48. FLORIJAN GASHI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1987 HRSOVO 0,00 0,00 170,30 82.481,87 223.122,14 0,00 0,00 0,00 305.774,31
49. STJEPAN PUNČIKAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1968 SUBOTICA PODRAVSKA 0,00 0,00 447,12 302.553,41 0,00 0,00 0,00 0,00 303.000,53
50. MILICA OŽANIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1966 ĐURĐEVAC 10.673,87 0,00 5.700,48 283.687,73 0,00 0,00 0,00 0,00 300.062,08
51. DRAGUTIN KRSNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1958 STUTTGART 6.526,94 0,00 0,00 277.883,10 0,00 0,00 0,00 0,00 284.410,04
52. JADRANKA ŠČETARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1958 KRIŽEVCI 21.443,79 0,00 9.543,06 249.187,08 0,00 0,00 0,00 0,00 280.173,93
53. SLAVKO ALEKSA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC 1958 FERDINANDOVAC 0,00 0,00 4.275,06 270.654,62 0,00 0,00 0,00 0,00 274.929,68
54. MIRICA KRANJEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1967 MOLVE 0,00 0,00 0,00 272.963,58 0,00 0,00 0,00 0,00 272.963,58
55. VLADO KIRINEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1962 KLOŠTAR PODRAVSKI 375,79 0,00 14.188,53 257.543,28 0,00 0,00 0,00 0,00 272.107,60
56. MARIN ČUBRILO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1987 KOPRIVNICA 118.252,58 0,00 63.588,61 89.585,05 0,00 0,00 0,00 0,00 271.426,24
57. ANAMARIJA HORVAT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1966 KARANE 62.808,64 0,00 6.893,70 201.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.723,34
58. MARIJA BARIČEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1946 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 269.716,80 0,00 0,00 0,00 0,00 269.716,80
59. BOŽIDAR PUGAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1959 SELANEC 0,00 0,00 0,00 268.828,22 0,00 0,00 0,00 0,00 268.828,22
60. IVAN MEZIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALINOVAC 1950 KALINOVAC -205,90 0,00 -2.523,44 269.512,54 0,00 0,00 0,00 0,00 266.783,20
61. NIKO ANDROŠEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,DRNJE 1968 OMERBEGOVAČA 98.240,33 0,00 124.167,17 37.471,76 0,00 5.906,40 0,00 0,00 265.785,66
62. IVANA HASNIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1987 KOZAREVAC 17.106,09 0,00 65.370,14 181.295,90 0,00 0,00 0,00 0,00 263.772,13
63. ROBERT SABOLIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1971 KOPRIVNICA 36.680,09 0,00 33.715,84 189.970,44 0,00 0,00 0,00 0,00 260.366,37
64. RUŽICA HORVAT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1965 CVETKOVEC 614,16 0,00 346,47 258.100,01 0,00 0,00 0,00 0,00 259.060,64
65. DRAŽEN NOVAČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1966 KOPRIVNICA 131.751,45 0,00 62.871,10 62.042,33 0,00 0,00 0,00 0,00 256.664,88
66. KSENIJA JAGARINEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1965 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 253.558,13 0,00 0,00 0,00 0,00 253.558,13
67. BOŽICA PISAČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1965 VINAREC 0,00 0,00 0,00 245.229,59 0,00 0,00 0,00 0,00 245.229,59
68. ANTUN KATALENIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1951 VELIKI POTOČEC 0,00 0,00 -1.359,75 238.206,67 0,00 490,25 0,00 0,00 237.337,17
69. DEAN IVOREK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1971 HAMPOVICA 20.270,52 0,00 -933,67 216.123,62 0,00 0,00 0,00 0,00 235.460,47
70. ŠTEFANIJA CELIŠČAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1955 KOPRIVNICA 128.689,50 0,00 2.044,79 104.327,05 0,00 0,00 0,00 0,00 235.061,34
71. KEMAL NEBIJI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1956 KOPRIVNICA 1.585,41 0,00 1.122,34 231.917,75 0,00 0,00 0,00 0,00 234.625,50
72. ANA PUHAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1984 KOPRIVNICA 56.938,54 0,00 83.160,53 93.711,40 0,00 0,00 0,00 0,00 233.810,47
73. DAMIR SANTOR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI IVANEC 1969 KOPRIVNIČKI IVANEC 11.153,13 0,00 5.707,24 216.774,62 0,00 0,00 0,00 0,00 233.634,99
74. ZDENKA GALAŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1957 BREŽANI 0,00 0,00 0,00 233.512,07 0,00 0,00 0,00 0,00 233.512,07
75. SUNČICA MEĐIMOREC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1970 CEPIDLAK 0,00 0,00 0,00 233.378,32 0,00 0,00 0,00 0,00 233.378,32
76. KATICA KOČMAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1951 GOLA 0,00 0,00 0,00 231.962,80 0,00 0,00 0,00 0,00 231.962,80
77. STJEPAN ROGINA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1962 ŽIBRINOVEC 0,00 0,00 0,00 228.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.012,00
78. TIHOMIR PAVUNIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1973 PRUGOVAC -0,01 0,00 -329,01 224.175,10 0,00 0,00 0,00 0,00 223.846,08
79. ANTO DADIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1957 SVETI IVAN ŽABNO 150.065,56 0,00 0,00 72.829,72 0,00 254,80 0,00 0,00 223.150,08
80. ANKICA MURAJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1953 KRIŽEVCI 27.843,00 0,00 30.083,19 164.788,20 0,00 0,00 0,00 0,00 222.714,39
81. STIPE BELJAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1958 VIRJE 0,00 0,00 0,00 218.663,69 0,00 0,00 0,00 0,00 218.663,69
82. BERNARDA MEDVARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI IVANEC 1971 KOPRIVNIČKI IVANEC 0,00 0,00 5.343,97 210.668,37 85,36 0,00 0,00 0,00 216.097,70
83. ŽELJKO KAPITANIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1969 NOVO VIRJE 0,00 0,00 10,24 214.478,92 0,00 0,00 0,00 0,00 214.489,16
84. BLAGOJE VUČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1975 KRIŽEVCI 2.578,62 0,00 1.016,40 208.533,05 0,00 0,00 0,00 0,00 212.128,07
85. MIODRAG GRUBIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1953 DUGA RIJEKA 0,00 0,00 0,00 211.113,60 0,00 292,96 0,00 0,00 211.406,56
86. DEJAN NOVOGRADEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1969 KOPRIVNICA 39.385,56 0,00 -550,69 172.458,64 0,00 0,00 0,00 0,00 211.293,51
87. FILIP ĐURANEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1981 KRIŽEVCI 2.262,46 0,00 0,00 191.469,10 0,00 12.927,24 0,00 0,00 206.658,80
88. LJUBICA LUGOMER KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1973 LEMEŠ 0,00 0,00 0,00 206.620,61 0,00 0,00 0,00 0,00 206.620,61
89. MICHAEL VLADIMIR STEINMETZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1972 AINRING 11.936,98 0,00 25.685,19 167.198,91 0,00 0,00 0,00 0,00 204.821,08
90. IVAN NOVOSEL KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1952 BOGAČEVO 0,00 0,00 0,00 199.570,54 0,00 2.747,59 0,00 0,00 202.318,13
91. IVAN ŠAFAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD 1962 KUTNJAK 0,00 0,00 0,00 198.711,93 0,00 0,00 0,00 0,00 198.711,93
92. TOMO MATEJAŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1948 KARANE 0,77 0,00 -6.087,63 202.589,13 0,00 0,00 0,00 0,00 196.502,27
93. KATICA KUŠEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1961 BREZJE MIHOLEČKO 0,00 0,00 0,00 195.717,02 0,00 0,00 0,00 0,00 195.717,02
94. KSENIJA DEBELJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC 1966 FERDINANDOVAC 12.035,44 0,00 3.676,78 179.857,13 0,00 0,00 0,00 0,00 195.569,35
95. ANA BUŠPANOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1954 HIŽANOVEC 0,00 0,00 0,00 194.719,50 0,00 0,00 0,00 0,00 194.719,50
96. NEDILJKO KOLOVRAT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1963 SVETI IVAN ŽABNO 49.282,64 0,00 0,00 142.221,90 0,00 1.551,95 0,00 0,00 193.056,49
97. NIKO BARIŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1953 SOKOLOVAC 90.257,23 0,00 2.428,03 100.002,39 0,00 0,00 0,00 0,00 192.687,65
98. RUŽICA BALAŠKO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1961 VIRJE 9.305,00 0,00 6.294,67 171.226,36 0,00 0,00 0,00 0,00 186.826,03
99. DRAGUTIN KULJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1961 BREZJE MIHOLEČKO 0,00 0,00 0,00 186.436,74 0,00 0,00 0,00 0,00 186.436,74
100. DRAGICA CIMERMAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1956 KOPRIVNICA 2.317,60 0,00 6.241,10 177.615,78 0,00 0,00 0,00 0,00 186.174,48