OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2020. GODINE
Obrada podataka izvršena je 12.10.2020. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. MARINKO MACURA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1982 PRIJEDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 14.286.240,66 0,00 0,00 0,00 14.286.240,66
2. VILIM NEMEČEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1946 KRIŽEVCI 30.697,29 0,00 4.049,10 32.177,33 12.244.269,90 0,00 0,00 0,00 12.311.193,62
3. SMILJANA BLAŽEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1965 KOPRIVNICA 1.722.128,94 14.497,05 84.609,09 1.758.115,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3.579.350,23
4. IVICA PREPELIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI IVANEC 1974 KOPRIVNIČKI IVANEC 0,00 0,00 0,00 0,00 3.360.072,94 0,00 0,00 0,00 3.360.072,94
5. LUKA DAUTANEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALINOVAC 1959 KALINOVAC 176.200,59 -334,77 292.977,11 1.378.402,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.847.245,64
6. BOŠKO OBRANOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PODRAVSKE SESVETE 1959 PODRAVSKE SESVETE 777.027,89 0,00 298.538,41 206.803,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.282.369,97
7. VERA PREKPALAJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1962 KOPRIVNICA 291.396,78 0,00 202.596,40 781.484,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.275.477,55
8. SLAVKO LUKIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1977 MOLVE GREDE 1.144.184,14 0,00 0,00 55.643,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199.828,12
9. MEMET RISTEMI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1950 KOPRIVNICA 109.271,46 0,00 55.819,21 757.118,58 0,00 22.729,24 0,00 0,00 944.938,49
10. DRAŽEN JENDRAŠINKIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1964 KOPRIVNICA 397.327,21 0,00 55.756,66 486.608,70 0,00 0,00 0,00 0,00 939.692,57
11. BOJAN LUČKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1979 MEĐA 0,00 0,00 0,00 0,00 911.878,10 0,00 0,00 0,00 911.878,10
12. IVAN PLEŠKO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI 1948 NOVIGRAD PODRAVSKI 459.508,61 18.373,50 40.301,46 306.706,67 0,00 0,00 0,00 2.985,13 827.875,37
13. MIRICA BAŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1960 KOPRIVNICA 0,00 0,00 757.982,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757.982,09
14. ZDENKO BARIŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1960 KLOŠTAR PODRAVSKI 151.943,03 0,00 89.445,59 437.355,54 0,00 0,00 0,00 0,00 678.744,16
15. MILICA ČORDAŠEV KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1966 ĐURĐEVAC 31.897,11 0,00 17.072,04 614.957,09 0,00 0,00 0,00 0,00 663.926,24
16. KRUNOSLAV POSAVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1971 KOZAREVAC 190.814,80 0,00 27.946,99 440.835,54 0,00 0,00 0,00 0,00 659.597,33
17. NUE PREKPALAJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1961 KOPRIVNICA -12.970,28 0,00 54.145,43 545.868,65 0,00 48.342,13 0,00 0,00 635.385,93
18. IVAN PROS KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1959 ŽDALA 155.819,25 0,00 22.093,11 446.199,34 0,00 0,00 0,00 0,00 624.111,70
19. VLADIMIR BALAŠKO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1957 VIRJE 0,00 0,00 0,00 0,00 616.923,22 0,00 0,00 0,00 616.923,22
20. STJEPAN ORAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1963 DONJA RIJEKA 51.189,80 0,00 17.387,48 524.039,08 0,00 428,26 0,00 0,00 593.044,62
21. VLADO MATUŠKO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1957 JARČANI 24.365,74 0,00 40.050,88 466.863,73 0,00 29,36 0,00 0,00 531.309,71
22. ANICA MATANČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1949 KLOŠTAR PODRAVSKI 157.578,27 0,00 159.588,58 209.371,98 0,00 0,00 0,00 0,00 526.538,83
23. IGOR ANDROIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1977 GORNJA RIJEKA 263.340,70 0,00 76.469,54 179.655,02 0,00 624,80 0,00 0,00 520.090,06
24. FRANJO GUBIJAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1952 MIHOLJANEC 26.752,51 0,00 39.404,06 445.886,81 0,00 0,00 0,00 0,00 512.043,38
25. MARIJAN MATANOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1960 REPAŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 475.943,11 0,00 0,00 0,00 475.943,11
26. SPOMENKA KOSANOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1961 KRIŽEVCI 33.365,41 0,00 13.938,57 422.153,97 0,00 0,00 0,00 0,00 469.457,95
27. GORDANA TELEBAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD 1972 WESEL 118.144,71 0,00 35.403,28 297.867,41 0,00 5.500,17 0,00 0,00 456.915,57
28. MARIJA JAJETIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1956 KOPRIVNICA 30.254,01 0,00 78.948,85 345.525,76 0,00 0,00 0,00 0,00 454.728,62
29. TOMISLAV MEĐIMOREC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1978 CEPIDLAK 0,00 0,00 0,00 451.759,22 0,00 0,00 0,00 0,00 451.759,22
30. IVAN BELJAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1981 VIRJE 28.645,09 0,00 8.842,07 411.288,38 0,00 0,00 0,00 0,00 448.775,54
31. VILIM MARTINČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1958 DEDINA 224.724,08 0,00 47.883,14 164.636,70 0,00 0,00 0,00 0,00 437.243,92
32. ŽELJKO ŠPOLJARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1965 REKA 135.360,42 0,00 156.324,91 128.477,08 0,00 8.810,22 0,00 0,00 428.972,63
33. DAMIR INDIR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐELEKOVEC 1969 ĐELEKOVEC 200.727,21 -1.486,20 10.413,01 197.758,94 0,00 0,00 0,00 0,00 407.412,96
34. ZLATKO KATANA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1953 KALNIK 20.925,78 0,00 6.439,45 378.988,28 0,00 0,00 0,00 0,00 406.353,51
35. DRAGICA LULIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1961 KOPRIVNICA 38.582,51 0,00 275.988,24 79.903,27 0,00 0,00 0,00 0,00 394.474,02
36. ZLATKO SARAČEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1961 KOPRIVNICA 11.782,59 0,00 31.830,50 340.844,52 0,00 0,00 0,00 0,00 384.457,61
37. DRAŽEN IVŠAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1965 KRIŽEVCI 100.030,73 0,00 6.191,17 273.373,63 0,00 0,00 0,00 0,00 379.595,53
38. ŽELJKO ŠPANIČEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1954 VIRJE 283.476,60 0,00 34.089,80 56.065,81 0,00 0,00 0,00 0,00 373.632,21
39. MATO JUG KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1958 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 373.334,82 0,00 0,00 0,00 373.334,82
40. ŽELJKO BUNIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI BREGI 1960 KOPRIVNIČKI BREGI 31.208,90 0,00 5.891,90 332.242,30 0,00 0,00 0,00 0,00 369.343,10
41. ZVONKO ŠPOLJAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALINOVAC 1969 KALINOVAC 150.048,03 41.554,63 19.037,60 154.720,67 0,00 59,57 0,00 0,00 365.420,50
42. ŽELJKO LAPTOŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1953 KOPRIVNICA 138.500,80 0,00 997,50 209.915,75 0,00 0,00 0,00 0,00 349.414,05
43. IVAN MEZIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALINOVAC 1950 KALINOVAC -205,90 0,00 -2.523,44 348.498,63 0,00 0,00 0,00 0,00 345.769,29
44. DUBRAVKA MLINARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1972 8860 ULSTRUP, HVORSLEV 73.154,95 0,00 7.223,48 250.884,70 0,00 13.993,35 0,00 0,00 345.256,48
45. SNJEŽANA KUNDER KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1974 KARANE 98.048,85 0,00 8.280,00 235.099,71 0,00 0,00 0,00 0,00 341.428,56
46. ANTO DADIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1957 SVETI IVAN ŽABNO 145.058,38 0,00 2.257,26 191.481,40 0,00 460,71 0,00 0,00 339.257,75
47. VLADO KIRINEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1962 KLOŠTAR PODRAVSKI 375,79 0,00 2.972,54 321.782,86 0,00 0,00 0,00 0,00 325.131,19
48. ŽELJKO PERKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1969 ĐURĐEVAC 40.680,72 -25,56 234.225,06 46.659,79 0,00 0,00 0,00 0,00 321.540,01
49. VLADIMIR BELOŠEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1956 ŠKRINJARI 0,00 0,00 318.739,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.739,31
50. MARKO SLAVEČKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1984 KRIŽEVCI 43.526,12 0,00 45.320,42 228.200,29 0,00 0,00 0,00 0,00 317.046,83
51. SLAVKO ALEKSA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC 1958 FERDINANDOVAC 0,00 0,00 7.047,42 303.588,39 0,00 0,00 0,00 0,00 310.635,81
52. MIJO KROLO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1964 NOVAČKA 0,00 0,00 445,19 304.665,19 0,00 0,00 0,00 0,00 305.110,38
53. MARTIN MEĐIMOREC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1953 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 0,00 303.454,46 0,00 0,00 0,00 0,00 303.454,46
54. STJEPAN PUNČIKAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1968 SUBOTICA PODRAVSKA 0,00 0,00 447,12 302.553,41 0,00 0,00 0,00 0,00 303.000,53
55. FLORIJAN GASHI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1987 HRSOVO 0,00 0,00 170,30 79.114,30 214.326,36 0,00 0,00 0,00 293.610,96
56. ANTUN KATALENIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1951 VELIKI POTOČEC 0,00 0,00 1.316,22 285.378,65 0,00 490,25 0,00 0,00 287.185,12
57. DRAGUTIN KRSNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1958 STUTTGART 6.526,94 0,00 0,00 277.883,10 0,00 0,00 0,00 0,00 284.410,04
58. MARIJA BARIČEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1946 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 284.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.201,00
59. JADRANKA ŠČETARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1958 KRIŽEVCI 21.443,79 0,00 9.359,40 247.766,32 0,00 0,00 0,00 0,00 278.569,51
60. IVANA HASNIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1987 KOZAREVAC 16.419,94 0,00 73.211,98 186.825,04 0,00 0,00 0,00 0,00 276.456,96
61. ANAMARIJA HORVAT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1966 KARANE 61.714,48 0,00 6.893,70 201.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.629,18
62. ZVONKO PAVLOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1968 KRIŽEVCI 95.231,16 0,00 125.410,91 46.653,58 0,00 0,00 0,00 0,00 267.295,65
63. NIKO ANDROŠEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,DRNJE 1968 OMERBEGOVAČA 98.240,33 0,00 124.167,17 37.471,76 0,00 5.906,40 0,00 0,00 265.785,66
64. MIRICA KRANJEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1967 MOLVE 0,00 0,00 0,00 265.219,81 0,00 0,00 0,00 0,00 265.219,81
65. DRAŽEN NOVAČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1966 KOPRIVNICA 131.751,45 0,00 62.871,10 70.471,68 0,00 0,00 0,00 0,00 265.094,23
66. DAMIR SANTOR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI IVANEC 1969 KOPRIVNIČKI IVANEC 10.694,80 0,00 5.707,24 244.825,28 0,00 0,00 0,00 0,00 261.227,32
67. KEMAL NEBIJI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1956 KOPRIVNICA 1.505,37 0,00 1.077,93 258.234,84 0,00 0,00 0,00 0,00 260.818,14
68. DRAGUTIN KOVAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1965 KOPRIVNICA 23.258,91 12.751,40 24.224,68 200.373,49 0,00 0,00 0,00 0,00 260.608,48
69. MARIN ČUBRILO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1987 KOPRIVNICA 113.085,70 0,00 61.023,05 85.662,25 0,00 0,00 0,00 0,00 259.771,00
70. IVAN ŠTEFANEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1958 ĐURĐEVAC 11.267,83 0,00 -861,00 248.908,59 0,00 0,00 0,00 0,00 259.315,42
71. IGOR HADUN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1974 KOPRIVNICA 0,00 0,00 1.279,20 257.703,96 0,00 0,00 0,00 0,00 258.983,16
72. BOŽIDAR PUGAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1959 SELANEC 0,00 0,00 0,00 258.054,52 0,00 0,00 0,00 0,00 258.054,52
73. RUŽICA HORVAT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1965 CVETKOVEC 582,57 0,00 346,47 252.144,33 0,00 0,00 0,00 0,00 253.073,37
74. KSENIJA JAGARINEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1965 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 251.470,51 0,00 0,00 0,00 0,00 251.470,51
75. ANA JOZIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1980 ŠEMOVCI 18.946,13 0,00 52.600,92 34.081,63 0,00 145.503,88 0,00 0,00 251.132,56
76. ROBERT SABOLIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1971 KOPRIVNICA 35.010,18 0,00 32.407,84 181.684,25 0,00 0,00 0,00 0,00 249.102,27
77. JOSIP BEHIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1964 KOPRIVNICA 266.613,91 0,00 -20.884,53 -740,09 0,00 0,00 0,00 0,00 244.989,29
78. NIKO BARIŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1953 SOKOLOVAC 87.447,28 0,00 20.342,05 132.956,34 0,00 0,00 0,00 0,00 240.745,67
79. ZDENKA GALAŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1957 BREŽANI 0,00 0,00 0,00 237.189,08 0,00 0,00 0,00 0,00 237.189,08
80. BOŽICA PISAČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1965 VINAREC 0,00 0,00 0,00 234.763,10 0,00 0,00 0,00 0,00 234.763,10
81. KATICA KOČMAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1951 GOLA 0,00 0,00 0,00 232.407,88 0,00 0,00 0,00 0,00 232.407,88
82. DARIO GALIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1980 REKA 60.828,69 0,00 30.424,71 139.526,26 0,00 0,00 0,00 0,00 230.779,66
83. NIKOLA SUBOTIČANEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1961 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 228.076,90 0,00 0,00 0,00 0,00 228.076,90
84. ANA PUHAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1984 KOPRIVNICA 54.221,72 0,00 80.668,30 90.221,80 0,00 0,00 0,00 0,00 225.111,82
85. TONI ROSANDIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1973 REKA 0,00 0,00 0,00 170.677,32 0,00 52.637,07 0,00 0,00 223.314,39
86. ANKICA MURAJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1953 KRIŽEVCI 27.843,00 0,00 30.083,19 164.788,20 0,00 0,00 0,00 0,00 222.714,39
87. SUNČICA MEĐIMOREC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1970 CEPIDLAK 0,00 0,00 0,00 222.604,76 0,00 0,00 0,00 0,00 222.604,76
88. STJEPAN ROGINA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1962 ŽIBRINOVEC 0,00 0,00 0,00 217.268,44 0,00 0,00 0,00 0,00 217.268,44
89. MIODRAG GRUBIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1953 DUGA RIJEKA 0,00 0,00 0,00 214.790,69 0,00 292,96 0,00 0,00 215.083,65
90. BESNIK SALIU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1973 VIRJE 0,00 0,00 3.801,52 207.547,33 0,00 14,33 0,00 0,00 211.363,18
91. DEJAN NOVOGRADEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1969 KOPRIVNICA 39.385,56 0,00 -550,69 172.458,64 0,00 0,00 0,00 0,00 211.293,51
92. BERNARDA MEDVARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI IVANEC 1971 KOPRIVNIČKI IVANEC 0,00 0,00 5.106,74 204.562,27 81,39 0,00 0,00 0,00 209.750,40
93. ŽELJKO KAPITANIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1969 NOVO VIRJE 0,00 0,00 9,90 208.380,95 0,00 0,00 0,00 0,00 208.390,85
94. IVICA BELEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,HLEBINE 1966 HLEBINE 47.130,64 0,00 4.420,40 156.576,67 0,00 0,00 0,00 0,00 208.127,71
95. BLAGOJE VUČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1975 KRIŽEVCI 2.490,54 0,00 995,77 203.220,08 0,00 0,00 0,00 0,00 206.706,39
96. FILIP ĐURANEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1981 KRIŽEVCI 2.262,46 0,00 0,00 191.469,10 0,00 12.927,24 0,00 0,00 206.658,80
97. LJUBICA LUGOMER KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1973 LEMEŠ 0,00 0,00 0,00 206.620,61 0,00 0,00 0,00 0,00 206.620,61
98. MICHAEL VLADIMIR STEINMETZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1972 AINRING 11.936,98 0,00 29.243,17 164.426,72 0,00 0,00 0,00 0,00 205.606,87
99. SLAVICA ŽIBRIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1963 KRIŽEVCI 19.515,98 0,00 857,21 180.940,17 0,00 0,00 0,00 0,00 201.313,36
100. DEAN IVOREK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1971 HAMPOVICA 19.263,03 0,00 -933,67 182.061,55 0,00 0,00 0,00 0,00 200.390,91