FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2020. GODINE
Obrada podataka izvršena je 12.10.2020. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
201. DUBRAVKA PODNAR BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 673.439,70 0,00 71.199,53 249.085,87 0,00 0,00 0,00 0,00 993.725,10
202. FRANJO NOVAK MEĐIMURSKA,PRELOG 1953 PRELOG 746.642,41 13.987,03 38.008,48 193.638,06 0,00 0,00 0,00 0,00 992.275,98
203. IVAN DUMANČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1978 ČEPIN 103.080,73 0,00 443.322,42 443.092,70 0,00 0,00 0,00 0,00 989.495,85
204. JURICA JELAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT -17.683,26 0,00 290.623,16 714.939,78 0,00 0,00 0,00 0,00 987.879,68
205. IVAN KLARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1962 NOVA GRADIŠKA 301.354,78 0,00 50.677,65 634.665,45 0,00 0,00 0,00 0,00 986.697,88
206. KRISTA JOZIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1988 ĐULOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 985.820,84 0,00 0,00 0,00 985.820,84
207. DIANA PAJAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 23.638,35 0,00 281,46 902.511,94 0,00 55.439,14 0,00 0,00 981.870,89
208. IVAN KLARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1959 ŽUPANJA 316.058,36 0,00 474.319,76 189.684,89 0,00 0,00 0,00 0,00 980.063,01
209. MARIJO BULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1965 SUPETAR 0,00 0,00 132.095,01 819.994,91 0,00 24.049,61 0,00 0,00 976.139,53
210. ALEKSANDRA GOLIJANIN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 KARLOVAC -1.233,49 0,00 13.698,85 946.929,56 0,00 9.574,31 0,00 0,00 968.969,23
211. NIKOLA ŽALAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 214.420,85 0,00 527.982,75 219.891,62 0,00 -313,44 0,00 0,00 961.981,78
212. RENATO ŽAGRIĆ ISTARSKA,ŽMINJ 1957 ŽMINJ 131.304,15 0,00 76.516,79 752.739,63 0,00 0,00 0,00 0,00 960.560,57
213. TOMISLAV BORAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1973 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 58.465,14 876.664,31 0,00 24.992,22 0,00 0,00 960.121,67
214. MAJA CAR SIVKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 22.143,41 935.966,10 0,00 0,00 0,00 0,00 958.109,51
215. NATALIJA PEIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,JAKŠIĆ 1971 CEROVAC 386.775,20 12.214,15 22.691,41 532.241,40 0,00 0,00 0,00 0,00 953.922,16
216. VLADO HORAK MEĐIMURSKA,STRAHONINEC 1959 STRAHONINEC 400.971,18 0,00 96.456,44 455.075,90 0,00 0,00 0,00 0,00 952.503,52
217. MLADEN SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 127.396,24 0,00 9.875,84 812.459,73 0,00 0,00 0,00 0,00 949.731,81
218. IVAN GRGIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1958 GORNJA LETINA 0,00 0,00 938.468,21 9.002,09 0,00 1.096,30 0,00 0,00 948.566,60
219. IVAN POTESAK ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1964 DONJA KUPČINA 0,00 0,00 23.435,37 918.773,14 0,00 0,00 0,00 0,00 942.208,51
220. DUŠKO MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 13.326,90 0,00 161.755,14 765.332,57 0,00 0,00 0,00 0,00 940.414,61
221. DRAŽEN BARČANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1969 VUKOSAVLJEVICA 563.530,71 0,00 15.507,77 361.021,68 0,00 0,00 0,00 0,00 940.060,16
222. NEVEN-TONČI MEDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1969 SEGET DONJI -2.683,87 0,00 943.404,36 -3.296,56 0,00 0,00 0,00 0,00 937.423,93
223. MIRKO HUSTNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 387.036,79 -1.553,83 31.571,73 520.345,99 0,00 0,00 0,00 0,00 937.400,68
224. MLADEN FIJAČKO SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1967 NOVSKA 150.931,53 0,00 57.548,25 728.258,35 0,00 0,00 0,00 0,00 936.738,13
225. IVICA VULIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1956 KANJANE 0,00 -1.027,15 5.859,01 927.697,86 0,00 0,00 0,00 0,00 932.529,72
226. MIROSLAV PLIŠO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -14.093,43 0,00 10.737,63 340.219,97 0,00 594.281,24 0,00 0,00 931.145,41
227. JASENKA PAVLEKOVIĆ MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1964 TRNOVEC 516.291,97 0,00 410.019,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926.311,19
228. BRANKO MEĐUREČAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALINOVAC 1962 KALINOVAC 52.008,44 0,00 873.538,12 -281,24 0,00 -348,25 0,00 0,00 924.917,07
229. LJUBOSLAV POSAVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1954 HUM ZABOČKI 275.451,13 0,00 333.797,58 313.411,02 0,00 0,00 0,00 0,00 922.659,73
230. MARJAN KOLGJERAJ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1972 DUGO SELO 395.753,49 0,00 161.087,58 359.881,11 0,00 0,00 0,00 0,00 916.722,18
231. ZORAN MARTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 GLAUCHAU -3.217,14 354.998,75 23.152,99 539.453,58 0,00 0,00 0,00 0,00 914.388,18
232. IVAN BURG VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1971 VRBANJA 188.449,05 0,00 287.981,03 437.403,94 0,00 0,00 0,00 0,00 913.834,02
233. STJEPAN ŽUPAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 14.297,33 897.799,72 0,00 0,00 0,00 0,00 912.097,05
234. ANTON PREKPALAJ ZADARSKA,NIN 1960 NIN 477.759,91 116.953,27 68.040,52 245.230,94 0,00 -17,57 0,00 0,00 907.967,07
235. MIRKO DUJMOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1953 KOPRIVNICA 163.327,38 13.004,13 87.389,48 643.390,67 0,00 0,00 0,00 0,00 907.111,66
236. ROBERT PULIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,SKRADIN 1967 BIĆINE 0,00 0,00 11.563,06 891.985,97 0,00 0,00 0,00 0,00 903.549,03
237. KRUNOSLAV BELEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,HLEBINE 1963 HLEBINE 23.233,94 0,00 18.397,45 860.007,62 0,00 0,00 0,00 0,00 901.639,01
238. ZDRAVKO TOMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1966 VIROVITICA 14.204,11 0,00 6.852,94 880.322,44 0,00 0,00 0,00 0,00 901.379,49
239. LIRIM SEADINI SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1967 MAKARSKA 417.817,67 245.154,44 6.204,42 230.796,53 0,00 0,00 0,00 0,00 899.973,06
240. MIRKO ĆUKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA (Samobor) 1957 ŽITARKA 284.366,31 0,00 23.656,98 590.042,25 0,00 0,00 0,00 0,00 898.065,54
241. IVICA BIKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 144.507,64 751.259,13 0,00 0,00 0,00 0,00 895.766,77
242. VILMA DAMJANOVIĆ ŠPIRIĆ ISTARSKA,UMAG 1955 UMAG -343,20 59.258,69 219.582,59 614.405,58 0,00 0,00 0,00 9,33 892.912,99
243. ANTUN PUHANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1964 NAŠICE 0,00 0,00 902,36 890.003,80 0,00 0,00 0,00 0,00 890.906,16
244. BOŽO ĐUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 27.656,09 0,00 78.624,32 784.362,81 0,00 0,00 0,00 0,00 890.643,22
245. MARIJAN BLAGAJ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1945 SELNIK 377.200,55 0,00 56.306,69 456.747,68 0,00 0,00 0,00 0,00 890.254,92
246. MERDŽIVANE ISEINI ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1953 VODICE 199.572,78 0,00 523.773,48 166.737,20 0,00 0,00 0,00 0,00 890.083,46
247. DORIS POGORELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 119.079,58 716.106,00 0,00 50.582,78 0,00 0,00 885.768,36
248. RANKO ZEC ZAGREBAČKA,DUBRAVICA 1965 LUKAVEC SUTLANSKI 0,00 0,00 49.464,44 834.935,87 0,00 0,00 0,00 0,00 884.400,31
249. DRAŽEN CINDRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1968 CERNA 260.966,60 0,00 34.829,93 588.265,40 0,00 0,00 0,00 0,00 884.061,93
250. FILIP BENCUN ZADARSKA,ZADAR 1984 ZADAR 364.719,69 113.998,95 81.075,82 317.039,51 0,00 0,00 0,00 0,00 876.833,97
251. MIROSLAV KRALIK ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1958 DUBRAVA 137.206,23 0,00 18.877,23 718.829,41 0,00 0,00 0,00 0,00 874.912,87
252. DARIO ABRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1975 ŠAGOVINA CERNIČKA 386.432,43 185.351,73 15.838,61 285.828,02 0,00 -24,41 0,00 0,00 873.426,38
253. MIRJANA KOSINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 25.211,93 727.149,39 0,00 116.201,21 0,00 0,00 868.562,53
254. VLASTIMIR GRGIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1985 GORNJA LETINA 583.634,02 0,00 65.570,71 217.257,85 0,00 0,00 0,00 0,00 866.462,58
255. JASMINKA DOMINIS ZADARSKA,SALI 1972 SALI 0,00 0,00 871.396,41 -9.433,95 0,00 0,00 0,00 0,00 861.962,46
256. MILAN MARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1947 NAŠICE 533.635,21 0,00 28.126,66 299.664,64 0,00 -267,87 0,00 0,00 861.158,64
257. PAVO MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 JEŽDOVEC 0,00 0,00 4.345,99 851.165,28 0,00 0,00 0,00 0,00 855.511,27
258. SAŠA DUKIĆ ZADARSKA,ZADAR 1977 ZADAR 132.113,72 253.012,83 296.397,81 171.346,88 0,00 0,00 0,00 0,00 852.871,24
259. ŽARKO KALIČANIN SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1965 KUTINA 115.431,19 0,00 412.764,41 319.052,22 0,00 0,00 0,00 0,00 847.247,82
260. IVICA PEZELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 SESVETE 791.448,15 50.823,34 949,40 3.898,50 0,00 0,00 0,00 0,00 847.119,39
261. IVICA JELENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1950 KRK 187.691,19 0,00 662.494,62 -3.134,37 0,00 0,00 0,00 0,00 847.051,44
262. SILVANO KUČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1956 MIHOLAŠĆICA 153.733,61 101.384,13 9.182,68 507.122,70 0,00 71.886,98 0,00 0,00 843.310,10
263. IVAN MIŠKOVIĆ ZADARSKA,PAG 1948 PAG 15.347,08 0,00 236.011,76 588.291,21 0,00 0,00 0,00 0,00 839.650,05
264. DANIEL VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 152.023,57 0,00 0,00 685.789,08 0,00 0,00 837.812,65
265. MIROSLAV MARČELJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 74.645,11 0,00 31.247,62 726.562,67 0,00 0,00 0,00 0,00 832.455,40
266. IGOR ŠABALJ ZAGREBAČKA,BISTRA 1980 NOVAKI BISTRANSKI 523.660,51 0,00 34.182,51 267.901,09 0,00 0,00 0,00 0,00 825.744,11
267. ANTE DRAGUN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 455.021,53 0,00 73.292,99 275.874,90 0,00 19.880,85 0,00 0,00 824.070,27
268. GORDANA JOVIČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1970 BAKOVČICA 82.361,38 144.952,55 294.316,46 300.163,03 0,00 1.412,40 0,00 0,00 823.205,82
269. NIK LEKAJ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1961 ŠKRLJEVO 256.408,85 0,00 470.908,88 91.209,43 0,00 0,00 0,00 0,00 818.527,16
270. RUDOLF IVANJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 233.171,18 0,00 192.437,05 392.035,43 0,00 0,00 0,00 0,00 817.643,66
271. DRAGAN BENEŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1965 BAKIĆ 37.407,13 0,00 10.423,69 758.772,24 0,00 8.326,04 0,00 0,00 814.929,10
272. KSENIJA ŠTEFANIĆ-DUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 24.700,56 0,00 503.611,65 282.445,65 0,00 2.446,25 0,00 0,00 813.204,11
273. DUBRAVKA LIBER VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1966 SRAČINEC 0,00 0,00 -4.596,03 783.734,66 0,00 33.312,67 0,00 0,00 812.451,30
274. DANIEL ELI JADRESKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 812.123,37 0,00 0,00 84,34 0,00 0,00 812.207,71
275. MITASIN OSMANI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1960 ORAHOVICA 12.111,72 0,00 12.382,56 787.341,74 0,00 0,00 0,00 0,00 811.836,02
276. DAVID VEGGIAN ISTARSKA,ROVINJ 1973 ROVINJ 70.221,38 0,00 14.623,50 726.205,72 0,00 0,00 0,00 0,00 811.050,60
277. AUGUST KOŠUTIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1948 ČAKOVEC 249.053,01 0,00 125.434,45 436.478,49 0,00 0,00 0,00 0,00 810.965,95
278. DAVID SELJAK PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1954 OPATIJA 44.143,55 0,00 41.057,75 725.477,29 0,00 0,00 0,00 0,00 810.678,59
279. VLADIMIR BALIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1961 CERNA 69.610,68 0,00 8.767,46 729.088,30 0,00 30,07 0,00 0,00 807.496,51
280. IVAN KLOBUČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 14.173,67 791.896,88 0,00 0,00 0,00 0,00 806.070,55
281. ZDENKO GRUBIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1962 PETINA 25.085,10 0,00 27.714,51 752.877,96 0,00 0,00 0,00 0,00 805.677,57
282. MARKO DJEDOVIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1960 LIMBURG A.D. LAHN 400.589,35 0,00 404.831,70 -8,17 0,00 0,00 0,00 0,00 805.412,88
283. ZVONIMIR JURIŠIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1969 LEKNENO 61.690,78 0,00 12.754,10 727.345,83 0,00 0,00 0,00 0,00 801.790,71
284. MAJA TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1969 JESENICE -15.705,07 531.964,12 141.209,61 144.042,90 0,00 0,00 0,00 0,00 801.511,56
285. MIODRAG METER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 46.135,68 0,00 74.283,57 624.294,90 0,00 52.614,89 0,00 0,00 797.329,04
286. MARIJA GALOVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1980 POŽEGA 231.341,23 251.284,91 0,00 313.856,36 0,00 0,00 0,00 0,00 796.482,50
287. DRAGO GELO SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1975 PETRINJA 488.366,10 0,00 0,00 306.890,04 0,00 0,00 0,00 0,00 795.256,14
288. VANJA PEH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 568.344,57 0,00 40.941,03 168.247,52 0,00 16.643,09 0,00 0,00 794.176,21
289. VLADIMIR TOMAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1960 GRIŽANE-BELGRAD 0,00 0,00 6.188,59 787.674,36 0,00 0,00 0,00 0,00 793.862,95
290. JOSIP RAK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1970 ŠILJAKOVINA 167.799,30 0,00 33.898,95 589.284,95 0,00 2.379,81 0,00 0,00 793.363,01
291. STIPE ANDABAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 9.817,79 783.399,38 0,00 0,00 0,00 0,00 793.217,17
292. IVAN BUREK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1983 ĐAKOVO 733.988,42 -76.175,44 16.630,72 117.395,72 0,00 774,62 0,00 0,00 792.614,04
293. JURAJ MAJDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 DEMERJE 68.793,44 0,00 1.328,03 720.171,47 0,00 0,00 0,00 0,00 790.292,94
294. DRAGAN BOLJAT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 39.468,59 657.803,02 0,00 89.884,00 0,00 0,00 787.155,61
295. TATJANA SABLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 104.450,04 0,00 145.496,87 535.633,92 0,00 409,47 0,00 0,00 785.990,30
296. ŽELJKO BREŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 527.349,62 74.927,77 158.923,36 24.524,68 0,00 0,00 0,00 0,00 785.725,43
297. THOMAS PAPIGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 11.149,71 773.651,89 0,00 0,00 0,00 0,00 784.801,60
298. MIRICA HARAPIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 14.537,90 769.110,11 0,00 0,00 0,00 0,00 783.648,01
299. KATARINA MORIĆ ZADARSKA,STANKOVCI 1978 STANKOVCI 353.288,64 430.281,25 1.044,47 -2.437,60 0,00 0,00 0,00 0,00 782.176,76
300. ANTUN BILANDŽIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1976 SLAVONSKI BROD 518.172,02 230.153,06 2.586,91 31.034,56 0,00 0,00 0,00 0,00 781.946,55