FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
901. BAŠTE BRKLJAČA ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1959 BIOGRAD NA MORU 0,00 0,00 14.068,18 349.453,24 0,00 0,00 0,00 0,00 363.521,42
902. VEDRANA ČABRIJAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 94,97 -1.084,44 0,00 363.791,71 0,00 0,00 0,00 0,00 362.802,24
903. LUKA TUTIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1960 MUNCHEN 47.222,48 0,00 184,94 315.066,41 0,00 0,00 0,00 0,00 362.473,83
904. RUŽA RUSAK MEĐIMURSKA,DONJA DUBRAVA 1960 DONJA DUBRAVA -1.461,45 0,00 -499,81 364.322,78 0,00 0,00 0,00 0,00 362.361,52
905. DAMIR PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 5.004,97 160.669,00 196.517,97 0,00 0,00 0,00 362.191,94
906. SILVIO KOSOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 16.661,71 345.223,56 0,00 0,00 0,00 0,00 361.885,27
907. NENAD SAMARŽIJA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1984 ŠIBENIK 0,00 0,00 11.439,41 350.428,98 0,00 0,00 0,00 0,00 361.868,39
908. ELVIS GRUBIŠIĆ ISTARSKA,GRAČIŠĆE 1982 GRAČIŠĆE -273,64 0,00 0,00 362.101,37 0,00 0,00 0,00 0,00 361.827,73
909. THEODOR HONDL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 11.681,99 349.894,80 0,00 0,00 0,00 0,00 361.576,79
910. GIZELA HORVAT MEĐIMURSKA,GORNJI MIHALJEVEC 1959 MARTINUŠEVEC 214.454,51 0,00 -519,86 147.553,40 0,00 0,00 0,00 0,00 361.488,05
911. ILIJA BRIŠKOSKI ISTARSKA,ROVINJ 1983 ROVINJ 137.630,96 0,00 97.550,02 126.249,39 0,00 0,00 0,00 0,00 361.430,37
912. MILJENKO URLIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1934 ZAGREB 0,00 0,00 247.619,50 114.191,52 0,00 -401,40 0,00 0,00 361.409,62
913. VINKO ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1955 RETKOVCI 0,00 0,00 2.461,84 358.660,80 0,00 0,00 0,00 0,00 361.122,64
914. SVETO VUKOVIĆ ISTARSKA,LABIN 1960 MARCELJANI 24.395,08 0,00 1.864,53 334.289,09 0,00 0,00 0,00 0,00 360.548,70
915. ŽELJKA RAKULJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1968 JESENICE -8.222,50 246.384,32 49.562,42 72.823,99 0,00 0,00 0,00 0,00 360.548,23
916. ZORKA LASIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1964 IMOTSKI 0,00 0,00 14.330,58 346.174,01 0,00 0,00 0,00 0,00 360.504,59
917. ŽARKO ŠIRANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 HORVATI 113.660,65 0,00 89.900,30 127.735,72 0,00 29.066,24 0,00 0,00 360.362,91
918. ZORAN BEGOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1974 UMAG - UMAGO -5.427,04 0,00 80.907,20 284.794,53 0,00 0,00 0,00 0,00 360.274,69
919. SNJEŽANA JANJUZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 72.612,65 0,00 12.060,42 275.488,43 0,00 0,00 0,00 0,00 360.161,50
920. ŽELJKO BEČEIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1966 OTOČKA 2.322,22 0,00 -1.848,59 359.662,77 0,00 0,00 0,00 0,00 360.136,40
921. MARIJA HRUBAN SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1952 HVAR -1.215,13 0,00 65.297,79 295.975,33 0,00 0,00 0,00 0,00 360.057,99
922. SNJEŽANA STEVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK 0,46 0,00 1.075,53 358.591,42 0,00 0,00 0,00 0,00 359.667,41
923. DARKO BELAŠIĆ ZADARSKA,PAG 1963 STARA VAS 0,00 0,00 -40,00 360.238,60 -1.386,00 0,00 0,00 0,00 358.812,60
924. DAMIR DJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1964 PITOMAČA 32.484,81 4.225,55 58.541,69 263.436,47 0,00 0,00 0,00 0,00 358.688,52
925. RENATA SLIŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 170.756,04 -1.088,05 2.004,34 186.821,66 0,00 0,00 0,00 0,00 358.493,99
926. SANJIN SILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1969 KLANA 160.059,70 0,00 27.546,53 170.671,76 0,00 0,00 0,00 0,00 358.277,99
927. GORAN CAPJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1976 WETZLAR 0,00 0,00 114.562,71 243.588,10 0,00 0,00 0,00 0,00 358.150,81
928. DANIJEL KADIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1990 TOMAŠANCI -53.433,67 0,00 1.530,89 407.635,95 0,00 2.398,97 0,00 0,00 358.132,14
929. MILJENKO UDOVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 44.747,99 0,00 -4.168,34 317.367,26 0,00 0,00 0,00 0,00 357.946,91
930. STJEPAN KUDOIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1957 KRKAČ 34.648,22 0,00 35.014,07 288.091,46 0,00 0,00 0,00 0,00 357.753,75
931. INES PREKRATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 237.925,97 0,00 21.965,79 97.782,75 0,00 0,00 0,00 0,00 357.674,51
932. JADRANKO HORVAT ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1963 BRODARICA 107.373,07 0,00 153.411,61 96.333,40 0,00 0,00 0,00 0,00 357.118,08
933. BRIGITA POŽGAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 31.234,89 0,00 5.381,54 315.805,87 0,00 4.451,46 0,00 0,00 356.873,76
934. SINIŠA SILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1971 DICMO PRISOJE 138.126,08 0,00 32.264,08 186.005,65 0,00 0,00 0,00 0,00 356.395,81
935. DRAŽEN MARKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1974 ŠTITAR 73.763,31 0,00 22,15 282.379,89 0,00 0,00 0,00 0,00 356.165,35
936. MIJO MATULIN MEĐIMURSKA,DONJI VIDOVEC 1954 DONJI VIDOVEC 32.142,25 0,00 23.364,28 300.172,38 0,00 0,00 0,00 0,00 355.678,91
937. DALIBOR FILIPOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1971 KORIJA 3.668,23 0,00 830,78 350.908,17 0,00 0,00 0,00 0,00 355.407,18
938. DINO KLISOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 300.793,04 54.559,80 0,00 0,00 0,00 0,00 355.352,84
939. MILAN VUKELIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1956 KRAPINSKE TOPLICE 40.714,01 0,00 11.198,99 303.357,96 0,00 0,00 0,00 0,00 355.270,96
940. JOCO KORDIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,DONJI KUKURUZARI 1955 KOMOGOVINA 111.234,53 0,00 12.204,10 231.592,13 0,48 0,00 0,00 0,00 355.031,24
941. KLAUDIO GRUBIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1961 MARTINOVO SELO 0,00 0,00 0,00 354.954,80 0,00 0,00 0,00 0,00 354.954,80
942. KATARINA ŠPOLJAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -454,62 355.295,91 0,00 0,00 0,00 0,00 354.841,29
943. IVAN TARADI MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1942 ČAKOVEC 82.725,26 0,00 0,00 271.700,89 0,00 0,00 0,00 0,00 354.426,15
944. ANDRIJANI GRUNER ISTARSKA,MARČANA 1946 LOBORIKA 0,00 0,00 -399,03 354.658,84 0,00 0,00 0,00 0,00 354.259,81
945. ANTONY TONI PERIŠIN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1972 KARLOVAC 32.375,54 0,00 239.180,70 82.249,06 0,00 0,00 0,00 0,00 353.805,30
946. MARIJAN IVIĆ ISTARSKA,UMAG 1978 ZAMBRATIJA - ZAMBRATTIA 69.626,46 0,00 76.681,24 193.090,07 13.946,99 0,00 0,00 0,00 353.344,76
947. VELIMIR KANCELJAK ISTARSKA,POREČ 1961 BUIĆI 83.717,39 0,00 27.421,39 241.990,63 0,00 0,00 0,00 0,00 353.129,41
948. INES GRGETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 161.384,91 0,00 34.646,79 156.573,89 0,00 0,00 0,00 0,00 352.605,59
949. TIHOMIR NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 7.590,42 344.686,83 0,00 0,00 0,00 0,00 352.277,25
950. ANTE GOJUN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1987 KAŠTEL SUĆURAC 161.477,39 0,00 128.744,43 61.851,61 0,00 0,00 0,00 0,00 352.073,43
951. FRANE LOKAS ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1976 RASLINA 78.539,42 0,00 -1.545,56 275.025,48 0,00 0,00 0,00 0,00 352.019,34
952. SANJIN FRLAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 352.008,79 0,00 0,00 0,00 0,00 352.008,79
953. LIDIJA TOLJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 5.420,82 346.482,94 0,00 0,00 0,00 0,00 351.903,76
954. ZVONIMIR MILOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 50.811,02 0,00 306.167,24 -5.140,98 0,00 -12,78 0,00 0,00 351.824,50
955. DRAGICA BAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 BUZIN 220.795,50 0,00 13.859,06 89.281,04 27.686,71 0,00 0,00 0,00 351.622,31
956. DRAŽEN MAJDENIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1976 DONJI MIHOLJAC 12.974,58 0,00 1.086,36 337.290,66 0,00 0,00 0,00 0,00 351.351,60
957. ŽELJKA IVANKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1957 SVETI PETAR ČVRSTEC 94.504,91 0,00 59.389,72 197.542,17 0,00 -204,68 0,00 0,00 351.232,12
958. RUŽICA LAZAR OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1975 DARDA 103.444,58 0,00 43.005,41 204.694,23 0,00 0,00 0,00 0,00 351.144,22
959. IVICA BABAJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 STOBREČ 96.876,23 0,00 89.653,72 164.257,80 0,00 0,00 0,00 0,00 350.787,75
960. MARTIN BROĐANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1976 BREZOVICA -4.177,76 0,00 212.280,41 145.236,89 -3.060,00 0,00 0,00 0,00 350.279,54
961. TIHOMIR VUKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 350.443,53 0,00 -101,52 -138,82 -2,30 0,00 0,00 0,00 350.200,89
962. STJEPAN PAVKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 52,30 350.004,48 0,00 0,00 0,00 0,00 350.056,78
963. ZDENKO PETRIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1956 KLOKOČEVEC SAMOBORSKI 0,00 0,00 1.328,27 348.398,18 0,00 0,00 0,00 0,00 349.726,45
964. MIRKO ČULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -19.618,96 369.027,87 0,00 0,00 0,00 0,00 349.408,91
965. VLADIMIR RADEKA ISTARSKA,PULA 1948 PULA 32.547,39 0,00 34.674,24 282.140,50 0,00 0,00 0,00 0,00 349.362,13
966. DARKO TOMINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1970 SASOVAC 29.706,27 0,00 109.101,85 210.531,53 0,00 -17,59 0,00 0,00 349.322,06
967. JASIM NEBIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,LIPIK 1953 SUBOCKA 0,00 0,00 2.643,68 336.737,30 0,00 9.681,38 0,00 0,00 349.062,36
968. GORAN ŠTEBIH OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1976 ĐURĐENOVAC -10.669,16 0,00 4.001,85 355.322,29 0,00 0,00 0,00 0,00 348.654,98
969. IVICA PUNDA OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1974 ĐAKOVO 30.900,18 0,00 13.371,60 304.046,71 0,00 0,00 0,00 0,00 348.318,49
970. VJEKOSLAV TALIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1961 KNIN -3.623,52 0,00 7.871,33 343.860,16 0,00 0,00 0,00 0,00 348.107,97
971. GOLUB SESJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1949 SUMARTIN 0,00 0,00 0,00 347.063,04 0,00 0,00 0,00 0,00 347.063,04
972. IVICA LOŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1959 TISNO 14.852,60 0,00 197.337,46 134.546,24 0,00 0,00 0,00 0,00 346.736,30
973. RANKO MARTINOVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1959 PREMANTURA 33.647,09 0,00 72.880,53 217.764,15 0,00 22.364,13 0,00 0,00 346.655,90
974. DIJANA JAPOVČIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1974 VRBOVEC 0,00 0,00 1.832,55 344.762,55 0,00 0,00 0,00 0,00 346.595,10
975. TOMISLAV ČEH SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1969 SISAK 0,00 0,00 -3.331,89 349.821,14 0,00 0,00 0,00 0,00 346.489,25
976. ŽELJKO PRSTEC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1971 KARLOVAC 28.919,54 0,00 1.482,25 315.820,35 0,00 0,00 0,00 0,00 346.222,14
977. NENAD ŠEGOTA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 46.858,56 0,00 56.221,80 242.904,20 0,00 0,00 0,00 0,00 345.984,56
978. ŽANET VLAČIĆ ISTARSKA,MARČANA 1981 KRNICA 214.789,76 0,00 26.308,74 104.600,44 0,00 0,00 0,00 0,00 345.698,94
979. ZORAN MIHAEL PEROŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,DRNJE 1972 BOTOVO 91.983,01 0,00 89.305,88 163.389,05 0,00 0,00 0,00 0,00 344.677,94
980. BRANKO JANČIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1951 PRIGORJE BRDOVEČKO 18.203,42 0,00 48.495,11 276.824,49 0,00 403,31 0,00 0,00 343.926,33
981. SAŠA ORLIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1978 PETRINJA 2.521,46 0,00 0,00 341.202,46 0,00 0,00 0,00 0,00 343.723,92
982. NENAD ZAHIROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1990 SPLIT 0,00 0,00 44.886,84 298.770,19 0,00 0,00 0,00 0,00 343.657,03
983. LUKA KALMETA ZADARSKA,ZADAR 1977 ZADAR 3.669,85 0,00 127.730,30 212.222,68 0,00 0,00 0,00 0,00 343.622,83
984. FRANKO BASANEŽE ISTARSKA,OPRTALJ 1965 PIRELIĆI - PERELICI 28.212,34 0,00 -461,10 277.104,66 0,00 38.473,80 0,00 0,00 343.329,70
985. VIKTOR KOLJNREKAJ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1974 ŠIBENIK 71.295,51 0,00 40.922,28 229.803,62 0,00 0,00 0,00 0,00 342.021,41
986. MARKO SITAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 PURIČANI 37.223,66 0,00 4.018,07 300.544,51 0,00 0,00 0,00 0,00 341.786,24
987. NEVEN BELOŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,00 0,00 8.454,26 333.317,86 0,00 0,00 0,00 0,00 341.772,12
988. IVAN BURIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1965 SVETI KRIŽ 0,13 0,00 -1.284,18 343.004,72 0,00 0,00 0,00 0,00 341.720,67
989. VLADO KASALO ZAGREBAČKA,STUPNIK 1962 DONJI STUPNIK 60.417,53 0,00 68.951,86 212.055,27 0,00 0,00 0,00 0,00 341.424,66
990. DRAŽEN GOLEMOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1971 VARVARI 0,00 344.620,74 -616,85 -2.524,54 0,00 -77,94 0,00 0,00 341.401,41
991. SLAVEN SVEČNJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1983 PRESEKA PETROVSKA 110.648,13 0,00 154.413,03 76.001,64 0,00 0,00 0,00 0,00 341.062,80
992. SINIŠA MILAŠINOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1963 ĐURĐEVAC 57.431,59 0,00 1.896,75 281.654,69 0,00 0,00 0,00 0,00 340.983,03
993. LJUBICA KESIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1954 DUGO SELO 0,00 0,00 -42,77 340.932,65 0,00 0,00 0,00 0,00 340.889,88
994. MIRJANA SPORIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 27.968,22 312.718,46 0,00 0,00 0,00 0,00 340.686,68
995. IGOR PERAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1984 KARLOVAC 109.107,24 0,00 5.755,29 225.636,64 0,00 0,00 0,00 0,00 340.499,17
996. SALIH UZUNAJ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1954 SVETI IVAN ZELINA 1.786,38 12.208,58 51.898,58 273.967,35 0,00 0,00 0,00 0,00 339.860,89
997. TOMISLAV KRLEŽA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 26.973,79 0,00 0,00 312.578,30 0,00 17,93 0,00 0,00 339.570,02
998. BOJAN ŠVRAKA ISTARSKA,PULA 1980 PULA 145.248,36 0,00 84.932,33 109.204,80 0,00 0,00 0,00 0,00 339.385,49
999. PETAR PILIPOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1985 TOPOLOVAC 29.614,90 0,00 44.865,05 264.486,68 0,00 0,00 0,00 0,00 338.966,63
1000. DAVORKA ĐURAŠIN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1972 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 338.723,43 0,00 0,00 0,00 0,00 338.723,43