FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2020. GODINE
Obrada podataka izvršena je 12.10.2020. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. JOZO PRIMORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 253.907,50 11.810.541,35 6.794.821,85 0,00 1.183,56 0,00 0,00 18.860.454,26
2. NADAN VIDOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 13.057.762,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.057.762,86
3. FRANO ĆALUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 5.832.198,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.832.198,66
4. DAVOR GOTAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 1.963,25 0,00 5.052.240,00 0,00 0,00 0,00 5.054.203,25
5. PAŠKO ZEFKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 248.422,03 0,00 4.190.867,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.439.289,43
6. IBRAHIM HAŠIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE -74.501,45 36.652,14 2.101.147,68 1.318.301,85 0,00 0,00 0,00 0,00 3.381.600,22
7. JOSIP JERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 JEŽDOVEC 1.528.250,37 960.108,14 189.935,23 307.824,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2.986.118,21
8. BORIS ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 2.898.715,43 -95,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2.898.620,39
9. ŽELJKO RATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 2.132.892,46 116.342,81 0,00 108.288,89 0,00 356.172,50 0,00 0,00 2.713.696,66
10. PERO KOPREN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 2.713.315,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.713.315,68
11. DIJANA ČULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 2.652.942,59 6.299,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2.659.242,46
12. IVAN JANEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 1.030.993,92 0,00 1.383.907,18 109.654,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2.524.556,08
13. STJEPAN ZRINSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 380.737,64 2.029.700,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2.410.437,94
14. ILIJA IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 2.182.005,88 0,00 0,00 106.178,48 0,00 40.060,69 0,00 0,00 2.328.245,05
15. ZORAN ZELENIKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 1.227.090,03 6.751,81 0,00 982.690,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2.216.532,58
16. ROBERT LANG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 676.394,34 0,00 941.303,56 539.400,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.157.098,06
17. FRANJO BOLČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 SESVETE 811.726,31 0,00 178.575,55 1.065.105,21 0,00 51.868,72 0,00 0,00 2.107.275,79
18. ŽELJKO PAKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 MORAVČE 291.691,78 0,00 1.477.125,26 168.422,73 0,00 23.299,22 0,00 0,00 1.960.538,99
19. DAVOR BUTKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 1.216.092,08 346.278,89 28.119,77 345.690,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.936.181,48
20. DRAŽEN BALAŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 257.500,25 -20,30 0,00 1.470.132,97 0,00 0,00 1.727.612,92
21. DRAGO JAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 576.710,17 19.140,37 132.069,82 648.317,11 0,00 321.697,29 0,00 0,00 1.697.934,76
22. VELJKO TOPOLOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 499.719,95 1.104.171,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.603.891,24
23. DRAŽENA KAŠNAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 KAŠINA 253.746,95 519.412,01 218.447,90 515.125,08 0,00 57.397,47 0,00 0,00 1.564.129,41
24. ZVONKO KECUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 234.935,10 0,00 176.514,69 1.068.436,55 0,00 44.141,37 0,00 0,00 1.524.027,71
25. ZORAN PRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 616.992,81 0,00 16,54 904.755,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521.764,72
26. LIDIJA DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 1.211.162,56 0,00 0,00 309.981,45 0,00 -12.211,04 0,00 0,00 1.508.932,97
27. ZORAN OBRADOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 625.999,69 0,00 393.219,51 370.437,76 0,00 25.018,82 0,00 0,00 1.414.675,78
28. LUKA BRAJDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB -28.475,68 63.706,24 364.968,74 999.570,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1.399.769,74
29. PERO ŽUTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 697.863,82 0,00 699.823,66 0,00 0,00 -36,93 0,00 0,00 1.397.650,55
30. STJEPAN HALUŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ODRA 179.062,76 0,00 32.933,43 1.108.703,66 0,00 0,00 0,00 24.848,54 1.345.548,39
31. TONGO HAMED DOUMBIA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 124.760,15 1.153.421,75 0,00 26.597,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304.779,87
32. AMIRA RADEVENJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 1.002.787,59 0,00 0,00 249.114,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251.901,62
33. ŽELJKO ŠILOBODEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 94.739,12 0,00 161.009,65 970.413,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.226.162,01
34. DRAŽEN BERDIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 434.689,15 0,00 331.857,03 322.230,35 0,00 134.547,79 0,00 0,00 1.223.324,32
35. JOSIP VRBANEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 431.564,87 5.263,84 125.075,48 633.821,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.195.725,90
36. JURAJ KUKOLJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 98.237,18 0,00 267.538,04 783.951,00 0,00 33.546,57 0,00 0,00 1.183.272,79
37. TOMISLAV LETINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 299.347,08 0,00 333.831,39 503.124,04 0,00 12.069,85 0,00 0,00 1.148.372,36
38. STJEPAN KUČIŠ-VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 KAŠINA 0,00 0,00 7.549,83 1.130.907,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.138.457,23
39. SMILJAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 1.127.118,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1.127.118,62
40. MILAN JUNGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 39.563,49 1.081.943,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.121.507,36
41. VLADIMIR KRANJC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 610.026,84 508.854,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118.881,57
42. RUDOLF MULOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 728.420,33 0,00 190.865,29 132.952,03 0,00 53.096,13 0,00 0,00 1.105.333,78
43. DRAGUTIN KEKELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 176.828,52 862.556,33 0,00 13.836,22 0,00 0,00 1.053.221,07
44. DRAGUTIN MRVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 16.298,58 0,00 907,84 970.676,90 0,00 25.033,64 0,00 0,00 1.012.916,96
45. LJUBICA SABLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 271,60 0,00 10.627,18 992.167,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003.065,91
46. BRANIMIR JOBAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 663.412,11 0,00 11.958,44 317.928,29 0,00 3.073,29 0,00 0,00 996.372,13
47. DINO DRPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 24.837,58 761.297,44 0,00 199.659,69 0,00 10.104,76 0,00 0,00 995.899,47
48. DIANA PAJAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 23.638,35 0,00 281,46 902.511,94 0,00 55.439,14 0,00 0,00 981.870,89
49. NIKOLA ŽALAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 214.420,85 0,00 527.982,75 219.891,62 0,00 -313,44 0,00 0,00 961.981,78
50. MAJA CAR SIVKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 22.143,41 935.966,10 0,00 0,00 0,00 0,00 958.109,51
51. DUŠKO MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 13.326,90 0,00 161.755,14 765.332,57 0,00 0,00 0,00 0,00 940.414,61
52. MIRKO HUSTNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 387.036,79 -1.553,83 31.571,73 520.345,99 0,00 0,00 0,00 0,00 937.400,68
53. MIROSLAV PLIŠO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -14.093,43 0,00 10.737,63 340.219,97 0,00 594.281,24 0,00 0,00 931.145,41
54. STJEPAN ŽUPAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 14.297,33 897.799,72 0,00 0,00 0,00 0,00 912.097,05
55. MIRJANA KOSINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 25.211,93 727.149,39 0,00 116.201,21 0,00 0,00 868.562,53
56. PAVO MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 JEŽDOVEC 0,00 0,00 4.345,99 851.165,28 0,00 0,00 0,00 0,00 855.511,27
57. IVICA PEZELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 SESVETE 791.448,15 50.823,34 949,40 3.898,50 0,00 0,00 0,00 0,00 847.119,39
58. DANIEL VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 152.023,57 0,00 0,00 685.789,08 0,00 0,00 837.812,65
59. MIROSLAV MARČELJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 74.645,11 0,00 31.247,62 726.562,67 0,00 0,00 0,00 0,00 832.455,40
60. RUDOLF IVANJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 233.171,18 0,00 192.437,05 392.035,43 0,00 0,00 0,00 0,00 817.643,66
61. IVAN KLOBUČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 14.173,67 791.896,88 0,00 0,00 0,00 0,00 806.070,55
62. MIODRAG METER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 46.135,68 0,00 74.283,57 624.294,90 0,00 52.614,89 0,00 0,00 797.329,04
63. VANJA PEH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 568.344,57 0,00 40.941,03 168.247,52 0,00 16.643,09 0,00 0,00 794.176,21
64. STIPE ANDABAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 9.817,79 783.399,38 0,00 0,00 0,00 0,00 793.217,17
65. JURAJ MAJDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 DEMERJE 68.793,44 0,00 1.328,03 720.171,47 0,00 0,00 0,00 0,00 790.292,94
66. TATJANA SABLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 104.450,04 0,00 145.496,87 535.633,92 0,00 409,47 0,00 0,00 785.990,30
67. ŽELJKO BREŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 527.349,62 74.927,77 158.923,36 24.524,68 0,00 0,00 0,00 0,00 785.725,43
68. THOMAS PAPIGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 11.149,71 773.651,89 0,00 0,00 0,00 0,00 784.801,60
69. MIRICA HARAPIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 14.537,90 769.110,11 0,00 0,00 0,00 0,00 783.648,01
70. NIKOLA SPAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 333.151,46 0,00 129.786,75 314.420,06 0,00 1.220,63 0,00 0,00 778.578,90
71. IVAN PERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 764.821,61 354,21 0,00 0,00 0,00 0,00 765.175,82
72. MIĆI KUZMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 74.060,47 0,00 4.064,78 676.983,16 0,00 -40,00 0,00 0,87 755.069,28
73. DRAŠKO JORGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 123.667,05 0,00 299.376,33 216.825,96 0,00 112.252,02 0,00 0,00 752.121,36
74. SEAD TABAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB -17.981,27 0,00 0,00 126.049,22 0,00 643.476,52 0,00 0,00 751.544,47
75. MIROSLAV IVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 41.741,46 709.528,60 0,00 0,00 0,00 0,00 751.270,06
76. IVAN SAMEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 DOBRODOL 36.275,18 0,00 7.391,56 705.201,50 0,00 0,00 0,00 0,00 748.868,24
77. MIRKO GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 4.351,54 0,00 37.085,00 706.290,61 0,00 0,00 0,00 0,00 747.727,15
78. DARKO DOMIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ODRA 100.152,63 0,00 -4.296,93 641.502,52 0,00 0,00 0,00 0,00 737.358,22
79. RENATA ČIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 4.300,61 41.343,27 0,00 689.478,75 0,00 0,00 735.122,63
80. ĐURICA LUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 38.820,09 689.311,02 0,00 0,00 0,00 0,00 728.131,11
81. JASMINKA CVRLJE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 21.641,34 0,00 24.723,62 675.552,64 0,00 0,00 0,00 0,00 721.917,60
82. MIRJANA ZAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 14.823,87 706.527,53 0,00 0,00 0,00 0,00 721.351,40
83. BEKIM AJRULI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 124.225,27 0,00 484.361,11 111.431,06 0,00 0,00 0,00 0,00 720.017,44
84. DRAGUTIN ŠTRIGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 80.194,24 633.605,69 0,00 0,00 0,00 0,00 713.799,93
85. DEAN MARCAPAN-KRESNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 220.413,50 0,00 217.989,07 270.543,44 0,00 0,00 0,00 0,00 708.946,01
86. SILVIJE PENAVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 64.322,72 0,00 247.561,73 397.057,60 0,00 0,00 0,00 0,00 708.942,05
87. EGON SCHROTT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ODRA 0,00 0,00 322.046,75 384.373,46 0,00 0,00 0,00 0,00 706.420,21
88. DRAŠKO ŠOĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 170.340,39 0,00 189.755,04 317.697,89 0,00 6.740,21 0,00 0,00 684.533,53
89. DRAGICA RAJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 13.594,33 669.780,88 0,00 -250,00 0,00 0,00 683.125,21
90. DAMIR IVANIŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 129.682,85 0,00 276.079,17 273.833,87 0,00 0,00 0,00 0,00 679.595,89
91. VANJA PRIMORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 92.659,85 0,00 10.943,06 542.303,36 0,00 31.957,80 0,00 0,00 677.864,07
92. LUKA SIKIRICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 37.614,26 0,00 0,00 637.751,99 0,00 0,00 0,00 0,00 675.366,25
93. KRUNOSLAV SIMON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 369.586,03 0,00 0,00 305.058,55 0,00 136,69 0,00 0,00 674.781,27
94. ZORAN NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 11.626,82 641.846,54 0,00 17.916,82 0,00 0,00 671.390,18
95. ZORICA TUDOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 655.855,18 0,00 2.286,60 11.622,01 0,00 0,00 0,00 0,00 669.763,79
96. ZVONIMIR BOLTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 430.515,63 0,00 158.243,23 76.950,14 0,00 0,00 0,00 0,00 665.709,00
97. MARIO BEDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 24.058,57 0,00 87.207,45 554.046,95 0,00 0,00 0,00 0,00 665.312,97
98. INES HORNLEIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 BALI 0,00 0,00 630.351,33 0,00 0,00 31.245,01 0,00 0,00 661.596,34
99. DARKO ZADRO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 589,09 109.535,40 117.145,90 354.101,19 0,00 73.500,00 0,00 0,00 654.871,58
100. MIROSLAV TIŠLJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 151.678,33 0,00 55.743,07 437.789,82 0,00 0,00 0,00 0,00 645.211,22