FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2023. GODINE
Obrada podataka izvršena je 26.10.2023. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. NEDIM JENČIRAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 7.172,69 73.599,41 17.397.230,87 0,00 0,00 0,00 17.478.002,97
2. VLADO ROŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 1.810.617,05 -47.749,97 1.416,03 18.821,86 14.772.241,96 0,00 0,00 0,00 16.555.346,94
3. JOSIP TADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 10.181,90 0,00 10.875.619,70 0,00 0,00 0,00 10.885.801,60
4. FRANO ĆALUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 6.795.405,26 0,00 0,00 38.184,54 0,00 0,00 6.833.589,80
5. DAVOR GOTAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 3.927,96 40.316,66 5.877.027,91 0,00 0,00 0,00 5.921.272,53
6. SREĆKO RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 112.081,72 0,00 -14.152,20 107.508,42 4.139.800,13 0,00 0,00 0,00 4.345.238,07
7. IBRAHIM HAŠIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE -74.501,44 40.171,02 2.317.072,88 1.319.545,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3.602.288,23
8. LUKA DUMANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 0,00 0,00 3.122.584,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.122.584,54
9. JOSIP JERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 JEŽDOVEC 1.505.742,10 904.367,62 107.638,39 505.521,25 0,00 0,00 0,00 0,00 3.023.269,36
10. KREŠO ANĐELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 6.124,49 900,22 2.828.556,78 1.393,20 0,00 0,00 2.836.974,70
11. ŽELJKO RATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 2.144.146,16 117.103,91 427,51 108.968,61 0,00 357.063,72 0,00 0,00 2.727.709,91
12. PAŠKO ZEFKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 248.422,03 0,00 2.156.233,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.404.655,42
13. IVAN JANEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 855.101,63 0,00 1.299.797,01 111.239,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2.266.138,08
14. ZORAN ZELENIKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 1.233.931,17 6.797,70 0,00 996.686,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2.237.414,91
15. ROBERT LANG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 734.648,63 0,00 923.421,24 576.310,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2.234.380,39
16. FRANJO BOLČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 KUČILOVINA 817.699,09 0,00 246.951,00 1.072.615,64 0,00 52.228,17 0,00 0,00 2.189.493,90
17. ŽELJKO PAKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 MORAVČE 321.958,60 0,00 1.605.849,16 182.527,26 0,00 24.452,01 0,00 0,00 2.134.787,03
18. ABDURAHIM ABDURAHIMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 688.205,22 484.307,26 46.738,31 524.661,74 0,00 87.349,72 0,00 0,00 1.831.262,26
19. AMIRA RADEVENJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 1.099.636,09 0,00 76.386,95 533.443,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.709.466,69
20. LIDIJA DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 1.223.685,45 0,00 0,00 311.812,57 0,00 -12.211,01 0,00 0,00 1.523.287,01
21. DAVOR BUTKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 732.699,16 310.448,15 28.119,73 392.729,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.463.996,45
22. ZORAN OBRADOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 629.807,80 0,00 395.191,68 372.520,07 0,00 25.156,19 0,00 0,00 1.422.675,74
23. VANJA PEH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 898.232,27 0,00 160.216,47 333.854,15 0,00 19.396,29 0,00 0,00 1.411.699,18
24. MILICA ĐURĐEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 145.570,53 0,00 900.833,94 307.405,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.353.809,81
25. DRAGICA KOSOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 404.689,97 0,00 351.383,54 305.941,39 0,00 235.304,24 0,00 0,00 1.297.319,14
26. DOMAGOJ ROBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 1.261.290,07 11.210,21 0,00 2.201,96 0,00 0,00 1.274.702,23
27. VELJKO TOPOLOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 302.584,47 938.786,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.241.371,03
28. JOSIP BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 232.791,19 0,00 887.792,32 116.304,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236.888,23
29. MIROSLAV PLIŠO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -14.093,43 38.191,02 11.987,92 531.978,95 0,00 663.759,24 0,00 0,00 1.231.823,69
30. VLADIMIR KRANJC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 645.701,60 564.703,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210.405,29
31. MILAN KRSTINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 175.689,32 0,00 52.082,98 713.466,59 0,00 252.074,76 0,00 0,00 1.193.313,66
32. STJEPAN KUČIŠ-VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 KAŠINA 0,00 0,00 4.704,39 1.172.189,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1.176.894,32
33. DARKO DRAGOJLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB -678,03 0,00 1,36 0,00 1.162.944,73 0,00 0,00 0,00 1.162.268,05
34. MILAN JUNGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 35.868,82 1.080.604,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.116.473,59
35. MARIJA GOLUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 KAŠINA 0,00 0,00 549.407,15 559.278,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108.685,85
36. JURAJ KUKOLJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 99.066,54 0,00 268.884,45 687.429,55 0,00 33.829,75 0,00 0,00 1.089.210,30
37. MIROSLAV MARČELJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 82.285,71 0,00 34.353,03 959.336,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.075.975,65
38. DIANA PAJAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 23.733,68 0,00 282,62 994.144,65 0,00 55.704,97 0,00 0,00 1.073.865,91
39. DAMIR GALJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 381.277,95 0,00 630.049,43 26.584,81 0,00 0,23 0,00 0,00 1.037.912,41
40. MLADEN ŠAREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 GLAVNIČICA 0,00 0,00 -1.987,90 61.236,87 949.670,76 0,00 0,00 0,00 1.008.919,73
41. JOSIP ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 588,37 0,00 1.001.913,40 0,00 0,00 0,00 1.002.501,77
42. ANTO LUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 989.444,25 0,00 -436,93 -32,85 0,00 0,00 0,00 0,00 988.974,48
43. NIKOLA ŽALAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 215.951,28 0,00 531.773,11 202.039,88 0,00 -313,44 0,00 0,00 949.450,83
44. VINKO JOZELJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 656.980,67 0,00 11.359,39 244.782,19 0,00 0,00 0,00 0,00 913.122,25
45. DANIEL VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 124.023,75 0,00 0,00 779.775,54 0,00 0,00 903.799,29
46. JADRANKA SUBAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 903.659,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903.659,90
47. VELJKO ĐUZEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 779.899,41 0,00 29.974,58 74.207,06 0,00 0,00 0,00 0,00 884.081,05
48. KRISTIJAN LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1995 ZAGREB 739.752,28 0,00 111.855,91 30.738,35 0,00 0,00 0,00 0,00 882.346,53
49. TATJANA SABLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 105.096,33 0,00 137.657,12 639.250,34 0,00 330,84 0,00 0,00 882.334,63
50. IVAN SAMEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 DOBRODOL 33.315,45 0,00 353,97 844.986,19 0,00 0,00 0,00 0,00 878.655,61
51. RUDOLF IVANJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 266.521,26 0,00 161.563,34 442.860,88 0,00 0,00 0,00 0,00 870.945,48
52. ZORAN IVANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 508.003,42 -2.014,35 36.515,95 321.045,80 0,00 0,00 0,00 0,00 863.550,82
53. DINO DRPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 21.564,94 660.986,99 0,00 171.518,37 0,00 8.773,32 0,00 0,00 862.843,63
54. DAMIR PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 7.543,99 176.949,77 654.829,87 0,00 0,00 0,00 839.323,63
55. IGOR VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 627.471,28 63.225,15 0,00 144.931,76 0,00 0,00 835.628,19
56. RUDOLF MULOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 615.194,19 0,00 34.135,73 134.939,28 0,00 41.174,99 0,00 0,00 825.444,18
57. IVAN KOLOBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 823.217,66 -0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 823.216,98
58. STJEPAN HALUŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ODRA 156.387,29 0,00 30.193,23 599.825,99 0,00 0,00 0,00 27.152,00 813.558,51
59. MARIJAN ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 SESVETE 543.169,49 229.911,58 0,00 0,00 0,00 29.146,69 0,00 0,00 802.227,75
60. ŽELJKO BREŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 527.349,68 74.927,81 163.645,87 36.170,05 0,00 0,00 0,00 0,00 802.093,41
61. JASMINKA CVRLJE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 21.758,28 0,00 20.100,31 760.004,19 0,00 0,00 0,00 0,00 801.862,78
62. IVAN KLOBUČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 14.224,31 775.915,32 0,00 0,00 0,00 0,00 790.139,62
63. RENATA ČIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 9.599,10 44.697,44 0,00 715.538,58 0,00 0,00 769.835,13
64. SILVIJE PENAVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 56.293,72 0,00 223.995,71 477.993,43 0,00 0,00 0,00 0,00 758.282,85
65. MIRKO GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 4.380,86 0,00 40.750,34 710.024,76 0,00 0,00 0,00 0,00 755.155,96
66. DRAŠKO ŠOĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 175.632,51 0,00 217.638,48 337.388,13 0,00 18.986,71 0,00 0,00 749.645,83
67. MAJA ŠIMUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 728.364,18 3.938,51 0,00 0,00 0,00 0,00 732.302,69
68. KREŠIMIR ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 709.419,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709.419,21
69. DAMIR IVIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -8.186,08 0,00 0,00 711.955,32 0,00 0,00 0,00 0,00 703.769,24
70. REMZI ADEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 105.368,17 0,00 17.021,26 578.869,23 0,00 0,00 0,00 0,00 701.258,67
71. MARIJAN ŠAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 279.052,79 0,00 19.683,28 397.711,29 0,00 0,00 0,00 0,00 696.447,36
72. MLADEN SOKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 1.297,14 684.109,47 0,00 10.761,22 0,00 0,00 696.167,83
73. MATEA HASANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 585.845,05 18.575,56 0,00 87.082,32 0,00 0,00 691.502,92
74. ŽELJKO GEŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 53.870,24 625.824,16 0,00 0,00 0,00 0,00 679.694,40
75. FATMIR ZULFIKARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 -141,35 679.327,10 0,00 0,00 0,00 0,00 679.185,75
76. MIRKO BALJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 12.261,95 3.909,05 0,00 648.812,60 0,00 0,00 664.983,59
77. DARKO ZADRO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 589,12 109.535,43 119.899,14 354.101,16 0,00 73.500,03 0,00 0,00 657.624,87
78. ANAMARIJA PAŠALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 628.543,44 0,00 27.104,31 0,00 0,00 655.647,74
79. VLADIMIR DOBRINIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 73.166,55 0,00 90.185,70 488.506,31 0,00 0,00 0,00 0,00 651.858,57
80. VLADIMIR PSARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 2.217,78 649.160,16 0,00 0,00 0,00 0,00 651.377,94
81. ZDRAVKO BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 79.644,94 0,00 31.647,31 531.443,70 0,00 0,00 0,00 0,00 642.735,95
82. TAJANA VDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 354.820,17 0,00 287.671,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.491,53
83. ŽELJKO BALEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 28.355,26 602.508,12 0,00 0,00 0,00 0,00 630.863,38
84. ZDRAVKO IVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 36.099,00 524.084,90 0,00 69.599,27 0,00 0,00 629.783,16
85. TONINA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 628.339,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.339,18
86. LJUBOMIR VALKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 61.662,88 0,00 3.363,93 555.643,08 0,00 0,00 0,00 0,00 620.669,88
87. ILIJA ČIČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 53.674,87 0,00 101.701,74 463.916,04 0,00 0,00 0,00 0,00 619.292,65
88. SANJA SMILJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 93.119,94 523.881,39 0,00 0,00 0,00 0,00 617.001,34
89. ZVONKO STRMEČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 65.517,07 0,00 79.425,08 467.325,86 0,00 0,00 0,00 0,00 612.268,01
90. DRAŠKO JORGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 124.248,43 0,00 251.470,72 217.823,15 0,00 16.410,44 0,00 0,00 609.952,74
91. NEVENKA KOROMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 85.455,70 0,00 174.192,44 348.549,59 0,00 724,29 0,00 0,00 608.922,02
92. RENATA SLIŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 299.281,87 -1.088,06 2.289,81 305.152,52 0,00 0,00 0,00 0,00 605.636,14
93. JOSIP SEDLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 16.534,54 0,00 19.092,65 566.658,59 0,00 0,00 0,00 0,00 602.285,78
94. DARKO DOMIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ODRA 51.690,29 0,00 -5.950,07 551.760,78 0,00 0,00 0,00 0,00 597.500,99
95. BLAŽENKO BLAŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 268.012,49 0,00 199.631,47 127.327,32 0,00 0,00 0,00 0,00 594.971,29
96. MARINKO LEMO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 48.219,29 0,00 173.218,83 55.152,62 0,00 311.485,42 0,00 0,00 588.076,16
97. TIHOMIR JAKŠINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 510.535,84 51.250,12 2.132,26 17.862,87 0,00 0,00 0,00 0,00 581.781,09
98. LUKA SIKIRICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 29.045,72 0,00 0,00 546.240,02 0,00 0,00 0,00 0,00 575.285,75
99. BOŽENKA JELIČIĆ VNUČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 111.634,84 0,00 184.430,24 275.220,14 0,00 0,00 0,00 0,00 571.285,23
100. ĐURĐICA AUGUSTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 5.199,94 0,00 29.466,07 529.253,42 0,00 0,00 0,00 0,00 563.919,43