FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. VIKTOR LASIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1968 MOSTAR 2.231.565,68 0,00 0,00 0,00 0,00 137.724,48 0,00 0,00 2.369.290,16
2. IVICA MIJOČ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1972 METKOVIĆ 984.863,35 0,00 -1,42 5.556,32 0,00 0,00 0,00 0,00 990.418,25
3. IVO ZVONO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1979 DUBROVNIK 0,00 0,00 3.681,46 0,00 0,00 661.492,30 0,00 0,00 665.173,76
4. NEŠO RADOJIČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1968 DUBROVNIK 120.099,69 0,00 9.468,57 453.482,74 0,00 22.769,60 0,00 0,00 605.820,60
5. ANA BIRIMIŠA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1971 DUBROVNIK 0,00 36.798,99 -4.778,51 549.975,66 0,00 0,00 0,00 0,00 581.996,14
6. ELIMIR GUGIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1962 VELA LUKA 41.770,94 0,00 4.901,32 500.808,97 0,00 0,00 0,00 0,00 547.481,23
7. VIKTOR PLEĆAŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1957 METKOVIĆ 214.459,22 -1.507,94 8.381,10 253.653,12 0,00 0,00 0,00 0,00 474.985,50
8. BOŽIDAR ŠARE DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1956 STON 0,00 0,00 2.209,67 0,00 0,00 435.614,59 0,00 0,00 437.824,26
9. BRANKO LJUBIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,LASTOVO 1965 UBLE 17.593,55 0,00 6.463,01 383.270,28 0,00 0,00 0,00 0,00 407.326,84
10. MARKO SRŠEN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1969 PLOČE 343.147,22 -415,15 8.663,48 46.531,21 0,00 0,00 0,00 0,00 397.926,76
11. DENIS PRŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1962 DUBROVNIK 0,00 0,00 387.048,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387.048,14
12. ROMANO PAVLINA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1987 DUBROVNIK 97.708,67 0,00 124.074,52 98.859,43 0,00 0,00 0,00 0,00 320.642,62
13. VEDRAN NENADIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1973 DUBROVNIK 0,00 11.433,28 2.877,88 285.376,80 0,00 6.704,35 0,00 0,00 306.392,31
14. SVJETLANA MARIJANOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1964 DUBROVNIK 0,00 0,00 35.307,57 257.989,38 0,00 7.363,55 0,00 0,00 300.660,50
15. MARIJA ILIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1960 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 272.415,83 0,00 0,00 0,00 0,00 272.415,83
16. ĐINO ŽDERIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1969 ROGOTIN 0,00 0,00 590,19 0,00 0,00 250.287,25 0,00 0,00 250.877,44
17. MIROSLAV PALUNKO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1968 ŠIPANSKA LUKA 0,00 0,00 1.936,11 219.880,02 0,00 0,00 0,00 0,00 221.816,13
18. HAŠIJA HADŽALIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1965 METKOVIĆ -153,16 0,00 0,00 221.439,52 0,00 0,00 0,00 0,00 221.286,36
19. IVA VOLAREVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1996 METKOVIĆ 87.237,84 0,00 98.199,11 23.514,02 0,00 0,00 0,00 0,00 208.950,97
20. PEĆA MIHAILOVSKI DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1947 DUBROVNIK 0,00 0,00 121.711,20 73.405,18 0,00 0,00 0,00 0,00 195.116,38
21. MARIO PAPAC DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1967 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 185.380,35 0,00 0,00 0,00 0,00 185.380,35
22. JAKŠA LUČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1979 KUPARI 0,00 0,00 0,00 184.995,93 0,00 0,00 0,00 0,00 184.995,93
23. PREDRAG SRŠEN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO 1962 BLATO -31.554,19 0,00 -137,32 212.570,97 0,00 0,00 0,00 0,00 180.879,46
24. JURICA RADOŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1983 CAVTAT 0,00 0,00 9.063,17 165.057,62 0,00 0,00 0,00 0,00 174.120,79
25. DINO BOŠKOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1984 PLOČE 51.294,53 0,00 34.587,72 79.415,43 0,00 0,00 0,00 0,00 165.297,68
26. EMILIJA ESSERT DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1990 STON 128.794,84 0,00 27.572,52 5.934,70 0,00 0,00 0,00 0,00 162.302,06
27. JURICA RADOŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1966 PLOČE 0,00 0,00 24.018,88 137.950,79 0,00 0,00 0,00 0,00 161.969,67
28. MUSTAFA SULJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,LASTOVO 1961 UBLE 9.750,06 0,00 11.508,26 139.148,44 0,00 0,00 0,00 0,00 160.406,76
29. DAMIR PRIŽMIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1963 VELA LUKA 0,00 0,00 5.550,88 151.676,74 0,00 0,00 0,00 0,00 157.227,62
30. MIŠO GLAVINIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1973 LOVORNO 2.816,90 0,00 0,00 151.435,65 0,00 0,00 0,00 0,00 154.252,55
31. IVONA DRAGOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1978 DUBRAVICA 76.766,05 0,00 -601,29 76.837,08 0,00 0,00 0,00 0,00 153.001,84
32. IVAN ZMIJAREVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1980 DUBROVNIK -1.177,15 0,00 97.374,83 46.779,75 0,00 0,00 0,00 0,00 142.977,43
33. DALIBOR BEBIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1951 PLOČE 27.130,46 0,00 124,40 113.883,80 0,00 0,00 0,00 0,00 141.138,66
34. DRAŽANA VRLJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1978 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 138.377,46 0,00 0,00 0,00 0,00 138.377,46
35. VLAHO KLOKOČ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1962 PETRAČA 0,00 0,00 9.073,89 127.978,70 0,00 0,00 0,00 0,00 137.052,59
36. NATKO MENALO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1977 DUBROVNIK 56.842,03 0,00 4.740,86 75.358,47 0,00 0,00 0,00 0,00 136.941,36
37. ANTHONY PETER DODSON DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1972 SUSTJEPAN 0,00 0,00 -8.280,26 141.841,65 0,00 0,00 0,00 0,00 133.561,39
38. IVICA ŠIMUNOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1985 DUBROVNIK 0,00 0,00 4.443,64 125.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.636,64
39. STANKO TEŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1963 ČIBAČA 0,00 0,00 14.335,63 114.962,75 0,00 0,00 0,00 0,00 129.298,38
40. MARKO KRISTIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1969 MOLUNAT 3,45 0,00 13.179,18 115.832,88 0,00 0,00 0,00 0,00 129.015,51
41. STIPAN SUTON DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1981 VID 0,00 0,00 13.174,95 115.832,93 0,00 0,00 0,00 0,00 129.007,88
42. MARIJAN ŠIMOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1961 METKOVIĆ 0,00 0,00 12.327,84 115.832,94 0,00 0,00 0,00 0,00 128.160,78
43. MAJA BEBIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1965 METKOVIĆ 3.169,31 0,00 6.304,22 117.420,35 0,00 0,00 0,00 0,00 126.893,88
44. MARKO BERAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1965 ORAŠAC 0,00 0,00 -23,08 126.466,51 0,00 0,00 0,00 0,00 126.443,43
45. DAMIR BOŠKOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1969 KORČULA 0,00 0,00 10.581,60 115.832,90 0,00 0,00 0,00 0,00 126.414,50
46. NIKOLA MILIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1961 METKOVIĆ 0,00 0,00 2.846,03 123.524,47 0,00 0,00 0,00 0,00 126.370,50
47. FRANO BURUM DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1995 DUBROVNIK 67.074,56 0,00 963,78 58.112,33 0,00 0,00 0,00 0,00 126.150,67
48. FRANO MILINA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,LUMBARDA 1985 LUMBARDA 0,00 0,00 2.550,35 117.852,80 0,00 0,00 0,00 0,00 120.403,15
49. ENIS KUSTURICA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1959 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 55.008,39 941,66 63.776,85 0,00 0,00 119.726,90
50. DENIS KOČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1978 DUBROVNIK 2.107,07 11.345,72 90.615,50 10.601,50 0,00 0,00 0,00 0,00 114.669,79
51. MIRJANA BILETIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1967 KORČULA 19.468,52 0,00 28,92 93.278,10 0,00 0,00 0,00 0,00 112.775,54
52. DANIJEL PLANTAK DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1981 ORAŠAC -2.915,31 0,00 -498,18 112.048,69 0,00 0,00 0,00 0,00 108.635,20
53. IGOR GUDELJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1985 KORČULA 0,00 0,00 0,00 103.035,98 0,00 0,00 0,00 0,00 103.035,98