FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
ISTARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2022. GODINE
Obrada podataka izvršena je 10.10.2022. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
301. LJILJANA FLORIČIĆ ISTARSKA,KRŠAN 1959 ČAMBARELIĆI 35.657,60 0,00 15.458,62 59.195,76 0,00 0,00 0,00 0,00 110.311,98
302. BAHRIJA REDJEPOSKI ISTARSKA,POREČ 1978 ŠTIFANIĆI - STIFANICI 0,00 0,00 0,00 110.103,12 0,00 0,00 0,00 0,00 110.103,12
303. ZORAN PUNIŠ ISTARSKA,POREČ 1965 VELENIKI 0,00 0,00 -2.942,84 112.908,59 0,00 0,00 0,00 0,00 109.965,75
304. ĐANI VLAČIĆ ISTARSKA,LABIN 1967 LABIN 0,00 0,00 2.453,34 107.413,58 0,00 0,00 0,00 0,00 109.866,92
305. SANDI STABILE ISTARSKA,NOVIGRAD 1984 BUŽINIJA - BUSINA 8.819,61 0,00 95.955,40 4.982,81 0,00 0,00 0,00 0,00 109.757,82
306. EDIN ĆOSIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1968 PEROJ 12.263,51 0,00 94.789,55 46,29 -13,34 2.256,71 0,00 0,00 109.342,72
307. ANTO KULJANAC ISTARSKA,UMAG 1965 BABIĆI - BABICI 0,00 0,00 8.534,59 100.455,06 0,00 0,00 0,00 0,00 108.989,65
308. DAMIR FONOVIĆ ISTARSKA,LABIN 1971 LABIN -7.442,20 0,00 2.682,61 113.520,08 0,00 0,00 0,00 0,00 108.760,49
309. GORAN SAVČIĆ ISTARSKA,PULA 1987 PULA 11,92 0,00 46.562,67 61.841,61 0,00 0,00 0,00 0,00 108.416,20
310. BRANIMIR ŠKRLEC ISTARSKA,POREČ 1947 CAZIN 0,00 0,00 0,00 108.111,36 0,00 0,00 0,00 0,00 108.111,36
311. ANTON STARAJ ISTARSKA,LUPOGLAV 1963 SEMIĆ 0,00 0,00 590,41 107.374,36 0,00 0,00 0,00 0,00 107.964,77
312. DANIEL JANČESKI ISTARSKA,ROVINJ 1987 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 12.281,87 93.787,10 0,00 0,00 0,00 0,00 106.068,97
313. RUŽICA DEGMEČIĆ ISTARSKA,UMAG 1956 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 0,00 105.787,70 0,00 0,00 0,00 0,00 105.787,70
314. ILIJA RAGUŽ ISTARSKA,BRTONIGLA 1979 BRTONIGLA - VERTENEGLIO -11.908,43 0,00 0,00 117.141,35 0,00 0,00 0,00 0,00 105.232,92
315. ANTONIJO KEBA ISTARSKA,PULA 1974 PULA 0,00 0,00 0,00 104.353,66 0,00 0,00 0,00 0,00 104.353,66
316. MIROSLAV JURIŠIĆ ISTARSKA,PULA 1956 PULA 15.722,17 0,00 1.429,73 86.430,65 0,00 0,00 0,00 0,00 103.582,55
317. PIERO RAKOVAC ISTARSKA,POREČ 1977 BUIĆI 0,00 0,00 6.166,37 96.095,70 0,00 0,00 0,00 0,00 102.262,07
318. VILI ŽGOMBA ISTARSKA,MARČANA 1968 LOBORIKA -4.603,91 0,00 -21.120,35 127.699,44 0,00 0,00 0,00 0,00 101.975,18
319. ŠABAN BILALI ISTARSKA,VRSAR 1973 VRSAR 0,00 0,00 23.742,75 61.491,96 0,00 16.626,41 0,00 0,00 101.861,12
320. GORAN KRSTIČEVIĆ ISTARSKA,GRAČIŠĆE 1988 MANDALENČIĆI 59.175,15 0,00 37.109,93 5.230,90 0,00 0,00 0,00 0,00 101.515,98
321. MILAN ŠPEHAR ISTARSKA,ROVINJ 1987 ROVINJ - ROVIGNO 5.341,68 0,00 4.877,21 91.064,09 0,00 0,00 0,00 0,00 101.282,98
322. JOSIP JELAČIĆ ISTARSKA,NOVIGRAD 1991 BUŽINIJA - BUSINA -0,85 0,00 100.921,69 -4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 100.916,74
323. LAURA KUHAR ISTARSKA,ŽMINJ 1962 KLIMNI 0,00 0,00 8.940,25 91.934,63 0,00 -242,36 0,00 0,00 100.632,52
324. MAKSIMILJAN DAJČIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1955 BANJOLE 0,00 0,00 10.503,95 89.563,95 0,00 0,00 0,00 0,00 100.067,90