FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
ISTARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
301. JOSIP MARAS ISTARSKA,BUZET 1981 ČIRITEŽ 0,00 0,00 3.531,07 115.832,93 0,00 0,00 0,00 0,00 119.364,00
302. GRACIJELA DAMIJANIĆ ISTARSKA,ŽMINJ 1953 PUCIĆI 0,00 0,00 118.758,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.758,87
303. MILAN MAJSTOROVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1977 ROVINJ 11.851,35 0,00 21.919,60 84.746,09 0,00 0,00 0,00 0,00 118.517,04
304. ŽELJKO DIVKOVIĆ ISTARSKA,LABIN 1967 LABIN 0,00 0,00 419,11 117.731,30 0,00 0,00 0,00 0,00 118.150,41
305. GORAN ĆURIĆ ISTARSKA,PULA 1964 PULA 0,00 0,00 0,00 118.002,45 0,00 0,00 0,00 0,00 118.002,45
306. SANDA BELUŠIĆ ISTARSKA,PAZIN 1971 PAZIN 33.666,25 0,00 0,00 61.116,70 0,00 22.885,33 0,00 0,00 117.668,28
307. MARTINA JURAN ISTARSKA,BARBAN 1990 SUTIVANAC 0,00 0,00 8.770,85 108.650,04 0,00 0,00 0,00 0,00 117.420,89
308. ESNAF DERVIŠEVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1971 BIHAĆ 0,00 0,00 0,00 117.138,55 0,00 0,00 0,00 0,00 117.138,55
309. ZDENKO VAREŠKO ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 0,00 117.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.131,00
310. LORIS TURKOVIĆ ISTARSKA,PAZIN 1970 JEŽENJ 14.908,90 0,00 50,15 101.619,18 0,00 0,00 0,00 0,00 116.578,23
311. IGOR POPOVIĆ ISTARSKA,PULA 1973 PULA 0,00 0,00 0,00 116.404,26 0,00 0,00 0,00 0,00 116.404,26
312. EDI VUKŠIĆ ISTARSKA,PULA 1984 PULA 0,00 0,00 0,00 116.365,78 0,00 0,00 0,00 0,00 116.365,78
313. ZORAN KARLOVIĆ ISTARSKA,ŽMINJ 1969 KARLOVIĆI 0,00 0,00 0,00 115.832,98 0,00 0,00 0,00 0,00 115.832,98
314. SREČKO MATIJAŠIĆ ISTARSKA,UMAG 1969 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 10.389,89 105.346,10 0,00 0,00 0,00 0,00 115.735,99
315. ELIO MILEVOJ ISTARSKA,LABIN 1953 LABIN 38.056,36 -159,00 0,00 77.061,07 0,00 0,00 0,00 0,00 114.958,43
316. BORISLAV MORAČA ISTARSKA,NOVIGRAD 1947 NOVIGRAD - CITTANOVA 46.984,87 0,00 62.067,33 5.727,41 0,00 0,00 0,00 0,00 114.779,61
317. MARINA ZEC ISTARSKA,BRTONIGLA 1978 NOVA VAS - VILLANOVA 0,00 0,00 7.905,06 105.889,94 0,00 0,00 0,00 0,00 113.795,00
318. SRĐAN ŠAMARA ISTARSKA,VRSAR 1990 VRSAR -2.074,95 0,00 90.268,65 25.274,01 0,00 0,00 0,00 0,00 113.467,71
319. LUCIANA RADIN ISTARSKA,BRTONIGLA 1950 BRTONIGLA - VERTENEGLIO 0,00 0,00 0,00 113.432,79 0,00 0,00 0,00 0,00 113.432,79
320. TOMISLAV MEŠTROVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1979 ROVINJ -31.977,47 0,00 -168,66 145.285,66 0,00 0,00 0,00 0,00 113.139,53
321. VILI ŽGOMBA ISTARSKA,MARČANA 1968 LOBORIKA -4.603,91 0,00 -21.120,35 138.600,03 0,00 0,00 0,00 0,00 112.875,77
322. ĐURO ĆUP ISTARSKA,LIŽNJAN 1962 JADREŠKI 0,00 0,00 0,00 112.424,94 0,00 0,00 0,00 0,00 112.424,94
323. TATIANA ROŞCA PAJKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1955 PULA 0,00 0,00 1.677,70 110.629,09 0,00 0,00 0,00 0,00 112.306,79
324. PAULA BIZJAK ISTARSKA,BARBAN 1989 GLAVANI 27.891,26 0,00 1.505,44 82.294,08 0,00 0,00 0,00 0,00 111.690,78
325. MAKSIMILJAN DAJČIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1955 BANJOLE 13.103,17 0,00 8.914,57 89.563,95 0,00 0,00 0,00 0,00 111.581,69
326. ANTON STARAJ ISTARSKA,LUPOGLAV 1963 SEMIĆ 0,00 0,00 424,99 110.975,23 0,00 0,00 0,00 0,00 111.400,22
327. GINO GIRALDI ISTARSKA,UMAG 1957 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 0,00 110.927,98 0,00 0,00 0,00 0,00 110.927,98
328. ZIKRIJA TALETOVIĆ ISTARSKA,PULA 1966 PULA -120,99 0,00 1.611,09 108.921,06 0,00 0,00 0,00 0,00 110.411,16
329. ANTO KULJANAC ISTARSKA,UMAG 1965 BABIĆI - BABICI 0,00 0,00 9.702,16 99.403,50 0,00 0,00 0,00 0,00 109.105,66
330. DEJAN MARKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1963 PULA -562,02 0,00 6.826,16 102.467,82 0,00 0,00 0,00 0,00 108.731,96
331. WALTER RUSSI ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1948 TRIESTE 0,00 0,00 -210,00 108.025,37 0,00 0,00 0,00 0,00 107.815,37
332. DORIS MEĐEDOVIĆ ISTARSKA,TAR VABRIGA 1986 FRATA 0,00 0,00 12.198,82 0,00 0,00 95.431,81 0,00 0,00 107.630,63
333. GORAN OSTOVIĆ ISTARSKA,PULA 1986 PULA 0,00 0,00 10.847,28 96.567,87 0,00 0,00 0,00 0,00 107.415,15
334. JOZO ĆURKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1962 PULA -3.000,00 0,00 11.804,55 98.577,95 0,00 0,00 0,00 0,00 107.382,50
335. BORO STANKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1953 PULA 0,00 0,00 15.268,67 91.864,50 0,00 0,00 0,00 0,00 107.133,17
336. VANJA INIĆ ISTARSKA,PULA 1991 PULA 0,00 0,00 5.567,97 78.800,93 0,00 21.899,07 0,00 0,00 106.267,97
337. LJILJANA FLORIČIĆ ISTARSKA,KRŠAN 1959 ČAMBARELIĆI 33.841,10 0,00 14.877,86 56.653,14 0,00 0,00 0,00 0,00 105.372,10
338. GORAN SAVČIĆ ISTARSKA,PULA 1987 PULA 11,42 0,00 44.552,93 60.253,34 0,00 0,00 0,00 0,00 104.817,69
339. DALEN BAN ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1973 LABINCI 55.496,32 0,00 34.521,13 13.576,58 0,00 0,00 0,00 0,00 103.594,03
340. MARINKO ŠKORIĆ ISTARSKA,UMAG 1971 UMAG - UMAGO -1.271,60 0,00 53.879,12 50.569,30 0,00 0,00 0,00 0,00 103.176,82
341. DENI KRANJČIĆ ISTARSKA,UMAG 1984 JURICANI - GIURIZZANI 0,00 0,00 6.557,92 95.517,81 0,00 0,00 0,00 0,00 102.075,73
342. LAURA KUHAR ISTARSKA,ŽMINJ 1962 KLIMNI -4.098,49 0,00 8.950,38 97.208,56 0,00 -242,36 0,00 0,00 101.818,09
343. ANTON DUŠAJ ISTARSKA,VRSAR 1951 VRSAR 0,00 0,00 102.038,79 -230,28 0,00 0,00 0,00 0,00 101.808,51
344. SUZANA STOJŠIĆ ISTARSKA,UMAG 1971 UMAG - UMAGO 18.855,50 0,00 -4,21 82.948,96 0,00 0,00 0,00 0,00 101.800,25
345. CEZAR JAHJA ISTARSKA,LIŽNJAN 1978 ŠIŠAN 0,00 0,00 2.680,84 98.414,50 0,00 0,00 0,00 0,00 101.095,34
346. DENIS TIKEL ISTARSKA,KAROJBA 1974 RAKOTULE 0,00 0,00 1.052,22 99.999,47 0,00 0,00 0,00 0,00 101.051,69
347. ANDREA PAVLOVIĆ ISTARSKA,PULA 1980 PULA 0,00 0,00 8.848,27 91.424,83 0,00 0,00 0,00 0,00 100.273,10
348. FEHIM IDRIZI ISTARSKA,UMAG 1992 SAVUDRIJA - SALVORE 0,00 0,00 -0,01 100.065,60 0,00 0,00 0,00 0,00 100.065,59