FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
ŠIBENSKO-KNINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2020. GODINE
Obrada podataka izvršena je 12.10.2020. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. MIHIL PECOLAJ ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA 1958 ROGOZNICA 693,76 1.778,41 704.503,75 928.606,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.635.582,13
2. SREĆKO TRUTA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1955 ŠIBENIK 852.255,35 0,00 0,46 301.576,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153.832,19
3. ŽARKO ČOGELJA ŠIBENSKO-KNINSKA,SKRADIN 1948 SKRADIN 277.006,62 0,00 -8.600,98 879.231,80 0,00 495,81 0,00 0,00 1.148.133,25
4. ŽELJKO MARINIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,PRIMOŠTEN 1958 PRIMOŠTEN -421,10 0,00 1.019.832,09 -1.263,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.018.147,88
5. IVICA VULIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1956 KANJANE 0,00 -1.027,15 5.859,01 927.697,86 0,00 0,00 0,00 0,00 932.529,72
6. ROBERT PULIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,SKRADIN 1967 BIĆINE 0,00 0,00 11.563,06 891.985,97 0,00 0,00 0,00 0,00 903.549,03
7. MERDŽIVANE ISEINI ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1953 VODICE 199.572,78 0,00 523.773,48 166.737,20 0,00 0,00 0,00 0,00 890.083,46
8. MATO GAGULA ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1965 VODICE 277.366,36 0,00 299.760,16 203.873,14 0,00 0,00 0,00 0,00 780.999,66
9. GAZMEND KAJTAZI ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1964 TISNO -43.890,17 0,00 177.047,59 583.537,00 0,00 9.423,64 0,00 0,00 726.118,06
10. DRAŽENKA LJUBIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1971 KNIN 205.321,42 0,00 17.400,62 497.255,35 0,00 0,00 0,00 0,00 719.977,39
11. ZDRAVKO IVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1955 ŠIBENIK 0,00 0,00 57.041,85 443.190,77 0,00 119.576,56 0,00 0,00 619.809,18
12. MIRELA MANDIĆ KOMAR ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1961 ŠIBENIK 0,00 0,00 165.766,92 434.983,72 0,00 0,00 0,00 0,00 600.750,64
13. MARIJAN OBRATOV ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1954 TISNO 238.707,95 0,00 158.904,19 171.847,30 0,00 0,00 0,00 0,00 569.459,44
14. IVICA DŽAJA ŠIBENSKO-KNINSKA,BILICE 1958 BILICE -13.734,69 0,00 252.226,14 310.557,94 0,00 0,00 0,00 0,00 549.049,39
15. TONĆI GRUBELIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,TRIBUNJ 1966 TRIBUNJ 0,00 0,00 3.107,87 538.820,58 0,00 0,00 0,00 0,00 541.928,45
16. IVICA SLAVICA ŠIBENSKO-KNINSKA,BILICE 1960 BILICE 164.080,36 0,00 164.037,26 165.571,01 0,00 15.915,17 0,00 0,00 509.603,80
17. IVAN BULAT ŠIBENSKO-KNINSKA,SKRADIN 1962 SKRADIN 223.444,35 0,00 93.967,18 164.079,76 0,00 0,00 0,00 0,00 481.491,29
18. NEVEN LORDAN ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1965 TISNO 0,00 0,00 -122,59 466.305,64 0,00 0,00 0,00 11.719,52 477.902,57
19. VESNA PERIŠ ŠIBENSKO-KNINSKA,PIROVAC 1960 PIROVAC 398.894,04 0,00 4.545,49 71.680,19 0,00 0,00 0,00 0,00 475.119,72
20. SALIH BILINOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1957 VODICE 56,79 0,00 959,10 466.143,39 0,00 0,00 0,00 0,00 467.159,28
21. MILJENKO KLARIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1949 ŠIBENIK 413.043,17 33.687,27 3.563,17 -2.681,68 0,00 0,00 0,00 0,00 447.611,93
22. DANIELLA KAJTAZI ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1988 TISNO 51.870,26 0,00 220.613,71 147.578,51 0,00 0,00 0,00 0,00 420.062,48
23. ANTE LUČEV ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1950 ŠIBENIK 82.375,37 0,00 19.671,62 316.946,29 0,00 0,00 0,00 0,00 418.993,28
24. MEHMED SPAHIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1964 ŠIBENIK 0,00 0,00 5.107,36 392.508,25 0,00 0,00 0,00 0,00 397.615,61
25. JOSIP MEDIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA 1977 ROGOZNICA 0,00 0,00 8.997,30 386.440,77 0,00 0,00 0,00 0,00 395.438,07
26. ZVONKO MUČALO ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1967 ŠIBENIK 90.985,24 0,00 143.377,74 134.737,01 0,00 0,00 0,00 0,00 369.099,99
27. IVANA SEKIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1988 VODICE 0,00 0,00 331.197,88 27.643,92 0,00 0,00 0,00 0,00 358.841,80
28. JADRANKO HORVAT ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1963 BRODARICA 107.373,07 0,00 153.154,51 96.333,40 0,00 0,00 0,00 0,00 356.860,98
29. ROBERT MUĆAJ ŠIBENSKO-KNINSKA,PIROVAC 1970 PIROVAC 144.228,01 0,00 190.398,24 9.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.207,25
30. IVICA ŠAFRADIN ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1960 KNIN 75.723,63 0,00 15.590,65 240.875,65 0,00 0,00 0,00 0,00 332.189,93
31. FRANKO BRČIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1993 ŠIBENIK 145.498,97 0,00 115.677,06 65.769,65 0,00 0,00 0,00 0,00 326.945,68
32. NENAD SAMARŽIJA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1984 ŠIBENIK 0,00 0,00 10.594,37 314.708,66 0,00 0,00 0,00 0,00 325.303,03
33. IVICA LOŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1959 TISNO 14.309,17 0,00 190.083,14 116.844,91 0,00 0,00 0,00 0,00 321.237,22
34. DRAGICA ČOGELJA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1948 ŠIBENIK 0,00 0,00 8.248,28 311.685,55 0,00 0,00 0,00 0,00 319.933,83
35. MARIJAN DENAC ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1977 BRODARICA 13.903,49 0,00 19.478,81 279.987,76 0,00 0,00 0,00 0,00 313.370,06
36. ŠIME ANIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1959 KNIN 52.561,07 0,00 -1.088,95 259.745,11 0,00 0,00 0,00 0,00 311.217,23
37. JOSIP RADIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA 1948 KANICA 0,00 0,00 0,00 308.999,79 0,00 0,00 0,00 0,00 308.999,79
38. ANDRIJA MUDRONJA ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI 1975 MURTER 0,00 0,00 250.014,90 58.745,92 0,00 0,00 0,00 0,00 308.760,82
39. STIPE BANOVAC ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1957 GREBAŠTICA 116.277,17 0,00 52.231,41 113.505,58 0,00 24.993,42 0,00 0,00 307.007,58
40. FRANE LOKAS ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1976 RASLINA 58.925,24 0,00 -1.578,09 230.728,24 0,00 0,00 0,00 0,00 288.075,39
41. VJEKOSLAV TALIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1961 KNIN -3.623,52 0,00 7.554,92 283.059,87 0,00 0,00 0,00 0,00 286.991,27
42. ANTE PALINIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,SKRADIN 1961 SONKOVIĆ 0,00 0,00 -209,32 284.979,41 0,00 0,00 0,00 0,00 284.770,09
43. VIKTOR KOLJNREKAJ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1974 ŠIBENIK 66.704,27 0,00 39.090,58 170.311,95 0,00 0,00 0,00 0,00 276.106,80
44. ŠIME ŠUPE ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1941 ŠIBENIK 0,00 0,00 224.017,93 38.474,31 0,00 8.887,65 0,00 0,00 271.379,89
45. STJEPAN GUDELJ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1960 KNIN 87,91 0,00 47.239,88 218.043,43 0,00 0,00 0,00 0,00 265.371,22
46. FRIDRIH FLOIGL ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1976 ŠIBENIK 0,00 0,00 231.026,45 24.278,49 0,00 0,00 0,00 0,00 255.304,94
47. MARA BRAJKOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1976 BETINA 144.293,92 0,00 5.573,68 97.134,94 0,00 7.383,54 0,00 0,00 254.386,08
48. KARIN PERKOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1949 VODICE 128.012,53 0,00 -25,30 115.267,85 0,00 0,00 0,00 0,00 243.255,08
49. BRANKO KALIK ŠIBENSKO-KNINSKA,BILICE 1953 BILICE 0,00 0,00 87,91 241.920,89 0,00 0,00 0,00 0,00 242.008,80
50. ROKO ŠUMERA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1957 KRAPANJ 67.761,44 0,00 8.791,07 161.986,49 0,00 0,00 0,00 0,00 238.539,00
51. RADOVAN BELJAN ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1977 DRNIŠ 1,01 0,00 10.106,79 226.979,05 0,00 0,00 0,00 0,00 237.086,85
52. NEDILJKO VLAIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1969 KAOČINE 110.371,04 0,00 119.553,83 -6.088,89 12.644,85 0,00 0,00 0,00 236.480,83
53. IVONA LASAN ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1973 VODICE 0,00 0,00 7.744,06 226.207,05 0,00 0,00 0,00 0,00 233.951,11
54. IVAN BURAZER ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1953 SRIMA -1.887,09 0,00 11.364,00 223.090,64 0,00 0,00 0,00 0,00 232.567,55
55. IGOR LABURA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1946 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 228.014,50 0,00 0,00 0,00 0,00 228.014,50
56. ZDRAVKO ŠEKERIJA ŠIBENSKO-KNINSKA,BISKUPIJA 1965 BISKUPIJA 0,00 0,00 0,00 226.370,19 0,00 0,00 0,00 0,00 226.370,19
57. VLADE VLAIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,BILICE 1952 BILICE 11.125,58 0,00 9.140,52 204.280,98 0,00 0,00 0,00 0,00 224.547,08
58. DRAŽEN PAVLOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1984 KNIN 0,00 0,00 -175,60 222.746,13 0,00 0,00 0,00 0,00 222.570,53
59. JOSIP ŠKUGOR ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1980 DUBRAVA KOD ŠIBENIKA 29.176,31 0,00 10.689,09 178.399,93 0,00 3.898,74 0,00 0,00 222.164,07
60. MILENKO RAJIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI 1954 MURTER 0,00 0,00 0,00 221.899,90 0,00 0,00 0,00 0,00 221.899,90
61. IVO BOŽIKOV ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1967 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 213.647,24 0,00 0,00 0,00 0,00 213.647,24
62. JOSO KLARIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1957 ŠIBENIK -4,48 0,00 1.259,10 211.494,23 0,00 0,00 0,00 0,00 212.748,85
63. IRENA VUČAK ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1977 VODICE 110.614,32 0,00 90.824,38 10.956,76 0,00 0,00 0,00 0,00 212.395,46
64. FRANE RADNIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1957 ŠIBENIK -1.010,24 0,00 0,00 210.826,29 0,00 0,00 0,00 0,00 209.816,05
65. SNJEŽANA TROGRANČIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1971 KNIN 0,00 0,00 0,00 208.000,83 0,00 0,00 0,00 0,00 208.000,83
66. VEDRANA JAKELIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1959 BRODARICA -1,49 0,00 -2.125,69 209.815,24 0,00 0,00 0,00 0,00 207.688,06
67. JOSIP ČOBANOV ŠIBENSKO-KNINSKA,PRIMOŠTEN 1958 PRIMOŠTEN 22.923,39 0,00 38.064,45 146.476,66 0,00 0,00 0,00 0,00 207.464,50
68. NIKOLA ŠUNDOV ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1960 KNIN 15.957,02 0,00 26.955,72 161.732,99 0,00 0,00 0,00 0,00 204.645,73
69. MIŠE LASAN-ZOROBABEL ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1974 VODICE 11.902,38 0,00 406,57 191.320,71 0,00 0,00 0,00 0,00 203.629,66
70. IVO PERKOV ŠIBENSKO-KNINSKA,PRIMOŠTEN 1969 PRIMOŠTEN BURNJI 15.093,52 0,00 -0,01 187.237,71 0,00 0,00 0,00 0,00 202.331,22
71. ŽELJKO JAKELIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1959 DRNIŠ 0,00 0,00 22.216,81 178.534,06 0,00 0,00 0,00 0,00 200.750,87
72. MILENKO BILIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1959 BETINA 11.425,01 0,00 3.437,78 183.137,67 0,00 2.625,57 0,00 0,00 200.626,03
73. BORISLAV MARINOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1965 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 194.847,44 0,00 0,00 0,00 0,00 194.847,44
74. KATARINA PREKPALJAJ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1982 KISTANJE 20.380,74 0,00 15.639,34 157.749,10 0,00 0,00 0,00 0,00 193.769,18
75. INO LAPOV ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1964 JEZERA 0,00 0,00 8.934,70 183.308,41 0,00 0,00 0,00 0,00 192.243,11
76. BORO GALIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1957 TISNO 68.231,36 0,00 4.186,54 118.996,31 0,00 0,00 0,00 0,00 191.414,21
77. IVAN PAIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,UNEŠIĆ 1961 LJUBOSTINJE 0,00 0,00 0,00 184.551,36 0,00 0,00 0,00 0,00 184.551,36
78. RADOVAN ČUPIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1968 ŠIBENIK 107.712,65 0,00 3.290,63 72.859,34 0,00 0,00 0,00 0,00 183.862,62
79. IVAN JUKIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1962 KNIN 5.384,00 0,00 5.902,11 171.153,19 0,00 0,00 0,00 0,00 182.439,30
80. BRANIMIR BELAMARIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1974 ŠIBENIK 20.746,84 0,00 3.180,23 157.490,28 0,00 0,00 0,00 0,00 181.417,35
81. ZORAN MIHANOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA 1984 ZEČEVO ROGOZNIČKO 0,00 0,00 13.798,66 158.284,52 0,00 0,00 0,00 0,00 172.083,18
82. MARIO MARTINČEVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1977 VODICE 32.624,07 0,00 11.750,62 117.703,71 0,00 0,00 0,00 0,00 162.078,40
83. MARIJO FURČIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,PRIMOŠTEN 1967 PRIMOŠTEN BURNJI 40.345,21 0,00 80.122,30 41.057,70 0,00 0,00 0,00 0,00 161.525,21
84. VLATKO JURIĆ-KOKIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1962 ŠIBENIK 17.814,52 0,00 2.480,47 139.964,91 0,00 0,00 0,00 0,00 160.259,90
85. PETAR PETRANIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1992 TISNO 60.654,81 0,00 93.035,41 3.776,70 0,00 0,00 0,00 0,00 157.466,92
86. JOSIP BARIŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1953 DRNIŠ 166.610,20 0,00 -11.441,97 45,79 0,00 -254,19 0,00 0,00 154.959,83
87. STANA PULIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1949 VODICE 26.023,74 0,00 46.728,93 79.902,52 0,00 0,00 0,00 0,00 152.655,19
88. ANTE VUKŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1988 JEZERA 0,00 0,00 138,73 129.630,84 21.669,27 0,00 0,00 0,00 151.438,84
89. TESMI HUSMANI ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1969 ŠIBENIK 0,00 0,00 32.004,85 118.390,55 0,00 0,00 0,00 0,00 150.395,40
90. ŽELJKO PERKOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1961 KNIN 0,00 0,00 8.675,43 140.692,46 0,00 0,00 0,00 0,00 149.367,89
91. NIKOLA GLASNOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1971 KISTANJE 0,00 0,00 3.127,35 145.560,04 0,00 557,18 0,00 0,00 149.244,57
92. BERNARD VIDAKOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1964 GROS ROHRHEIM 0,00 0,00 0,00 145.193,83 0,00 0,00 0,00 0,00 145.193,83
93. JAKOV RADOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1963 DONJE POLJE 0,00 0,00 -2.008,36 146.835,46 0,00 0,00 0,00 0,00 144.827,10
94. MARKO RADIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA 1983 ROGOZNICA 0,00 0,00 0,00 143.503,02 0,00 0,00 0,00 0,00 143.503,02
95. RADMILA GARDIJAN ŠIBENSKO-KNINSKA,SKRADIN 1986 PLASTOVO -10.404,87 0,00 3.227,41 107.449,95 0,00 41.675,96 0,00 0,00 141.948,45
96. DANIJEL MUNEGA ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1992 VODICE 0,00 0,00 101.398,08 39.588,46 0,00 0,00 0,00 0,00 140.986,54
97. ZORAN BOŽIKOV ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1965 ŠIBENIK 32.596,83 0,00 54.640,32 52.489,77 0,00 0,00 0,00 0,00 139.726,92
98. MARIJO MIHALJEVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,BILICE 1977 BILICE 0,00 0,00 0,00 137.766,46 0,00 0,00 0,00 0,00 137.766,46
99. DAMIR SKRAČIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI 1964 MURTER 0,00 0,00 119.740,24 15.739,38 0,00 0,00 0,00 0,00 135.479,62
100. JOSIP JUKICA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1950 KAPRIJE 49.550,55 0,00 6.129,84 76.238,20 0,00 0,00 0,00 0,00 131.918,59