FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2020. GODINE
Obrada podataka izvršena je 12.10.2020. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. NIKOLA SAJFERT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1963 VIROVITICA 0,00 0,00 -88,81 -0,85 7.765.393,13 0,00 0,00 0,00 7.765.303,47
2. BRANKO ĐUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1966 VIROVITICA -4.011,32 0,00 0,00 0,00 7.108.761,23 209,05 0,00 0,00 7.104.958,96
3. MATO MUNITIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1950 SLATINA 634.658,98 0,00 148.902,14 3.893.723,09 20.869,88 0,00 0,00 0,00 4.698.154,09
4. ZVONIMIR ŠKILJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1964 SLATINA 692.605,82 294.679,10 81.256,57 942.912,48 0,00 179.997,79 0,00 0,00 2.191.451,76
5. SAVO RADOJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1947 VOĆIN 325.790,75 0,00 1.460.489,57 21.105,75 0,00 32.250,00 0,00 0,00 1.839.636,07
6. IVICA ILIČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1965 KAPELA DVOR 610.294,49 0,00 502.890,47 490.772,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.603.957,26
7. ŽELJKO RENGEL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1958 PITOMAČA 642.253,77 11.430,96 51.102,46 774.503,18 -510,30 112.737,20 0,00 0,00 1.591.517,27
8. JOSIP CAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1958 SLATINA 27.938,90 0,00 16.249,93 1.426.504,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470.693,55
9. JASMINKA ANDRAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1964 VIROVITICA 22.345,46 0,00 90.509,98 1.160.312,15 0,00 15.106,21 0,00 0,00 1.288.273,80
10. ŽELJKO VUKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1954 GRADINA 510.008,29 0,00 323.660,63 406.218,57 0,00 23.080,70 0,00 0,00 1.262.968,19
11. MARIJAN BAJC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1940 PITOMAČA 288.306,34 0,00 97.326,88 762.585,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.148.218,70
12. BRANKA GOJMERAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1962 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 -2,10 0,00 1.091.682,73 0,00 0,00 0,00 1.091.680,63
13. ALEN DIJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1970 TURANOVAC 701.312,32 183.932,90 17.495,27 177.254,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.079.994,99
14. DRAŽEN BARČANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1969 VUKOSAVLJEVICA 563.530,71 0,00 15.507,77 361.021,68 0,00 0,00 0,00 0,00 940.060,16
15. ZDRAVKO TOMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1966 VIROVITICA 14.204,11 0,00 6.852,94 880.322,44 0,00 0,00 0,00 0,00 901.379,49
16. DRAGAN BENEŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1965 BAKIĆ 37.407,13 0,00 10.423,69 758.772,24 0,00 8.326,04 0,00 0,00 814.929,10
17. MITASIN OSMANI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1960 ORAHOVICA 12.111,72 0,00 12.382,56 787.341,74 0,00 0,00 0,00 0,00 811.836,02
18. JELENA PERKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1968 SLATINA 59.661,15 0,00 4.442,07 714.486,40 0,00 1.426,46 0,00 0,00 780.016,08
19. ZDRAVKO VRBAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1961 VIROVITICA -9.787,29 0,00 18.622,87 731.223,90 0,00 0,00 0,00 0,00 740.059,48
20. GORDANA ĆULIBRK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1964 ZDENCI 493.414,02 1.677,51 25.247,57 167.369,86 0,00 0,00 0,00 0,00 687.708,96
21. ZORAN MARČETA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1975 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 684.156,51 0,00 0,00 0,00 0,00 684.156,51
22. KRISTIJAN ŠTENGL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1967 VIROVITICA 551.673,68 118.420,40 -1.621,48 -5.732,05 0,00 0,00 0,00 0,00 662.740,55
23. JOSIP KNEZ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1965 BANKOVCI 53.237,45 0,00 13.805,09 583.811,56 488,15 0,00 0,00 0,00 651.342,25
24. MIRKO ĐUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1964 LOZAN 0,00 0,00 263,71 0,00 608.096,96 2.794,23 0,00 0,00 611.154,90
25. NOVICA BOTA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1977 ZRINJ LUKAČKI 205.517,03 14.575,65 65.276,36 298.670,95 -0,60 0,00 0,00 0,00 584.039,39
26. IVAN HANZIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1964 KORIJA 0,00 0,00 836,40 0,00 573.916,72 0,00 0,00 0,00 574.753,12
27. MELITA KOLAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 SEDLARICA 0,00 0,00 138,93 540.372,99 0,00 0,00 0,00 0,00 540.511,92
28. SAŠA SMODIŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1979 STARA JOŠAVA 136.671,29 0,00 26.687,22 359.631,16 0,00 0,00 0,00 0,00 522.989,67
29. VLADIMIR BOTIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1974 TURANOVAC 15.211,07 0,00 16.438,64 437.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.599,71
30. JURO KRIŽAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1963 BUKOVAČKI ANTUNOVAC 273.345,96 0,00 14.132,52 166.118,77 0,00 4.430,90 0,00 0,00 458.028,15
31. MARTIN BROĐANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1976 BREZOVICA 64.839,91 0,00 210.554,55 174.936,07 -3.228,30 0,00 0,00 0,00 447.102,23
32. ANTONIO SMILJANEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1966 GOLO BRDO 0,00 0,00 3.033,41 443.061,23 0,00 0,00 0,00 0,00 446.094,64
33. IVAN MATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1971 GRADINA 391.963,26 0,00 -0,61 51.613,55 0,00 0,00 0,00 0,00 443.576,20
34. VLASTA ŠPORČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1955 SLATINA 55.683,60 0,00 13.012,06 338.215,06 0,00 1.625,16 0,00 0,00 408.535,88
35. ANTON ĆIBARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1957 VIROVITICA 0,00 0,00 5.741,34 392.736,12 -118,24 0,00 0,00 0,00 398.359,22
36. MARIO JURLINA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1972 SLATINA 0,00 0,00 -98,14 396.968,46 0,00 0,00 0,00 0,00 396.870,32
37. ŽELJKO RABOTSKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1969 NOVA BUKOVICA 83,14 0,00 2.273,92 386.322,90 0,00 0,00 0,00 0,00 388.679,96
38. ZORAN MAJDANDŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 381.353,75 0,00 0,00 0,00 0,00 381.353,75
39. BOJAN JURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1986 SUHOPOLJE 9.441,36 0,00 -2.626,67 367.594,63 0,00 0,00 0,00 0,00 374.409,32
40. ZLATKO LOVREKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1968 PITOMAČA 81.362,07 0,00 29.493,60 255.290,92 0,00 0,00 0,00 8.171,25 374.317,84
41. DAMIR DJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1964 PITOMAČA 32.484,81 4.225,55 57.006,22 261.826,93 0,00 0,00 0,00 0,00 355.543,51
42. IVAN MARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1954 SLATINA -184,23 0,00 288.655,56 58.555,12 0,00 20,83 0,00 0,00 347.047,28
43. JOSIP SKUHALO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 DINJEVAC 0,00 0,00 -4.618,40 346.205,84 0,00 0,00 0,00 0,00 341.587,44
44. DALIBOR FILIPOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1971 KORIJA 6.064,34 0,00 483,49 325.251,72 0,00 0,00 0,00 0,00 331.799,55
45. MIROSLAV SABO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1959 BUŠETINA 81.829,36 0,00 -224,75 239.664,09 0,00 0,00 0,00 0,00 321.268,70
46. DAVOR ŠPIRANEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1980 PITOMAČA 314.007,38 0,00 0,00 7.156,58 0,00 0,00 0,00 0,00 321.163,96
47. BRANKA MIKŠA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1965 BUŠETINA 0,00 0,00 37,05 24.966,10 287.692,52 0,00 0,00 0,00 312.695,67
48. IVAN BUKVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1959 TURANOVAC 12.024,81 0,00 -285,54 292.003,25 0,00 0,00 0,00 0,00 303.742,52
49. MATO METIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1961 ČAČINCI 18.763,76 0,00 10.870,34 264.423,76 0,00 0,00 0,00 0,00 294.057,86
50. ZLATKO LUKŠA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1956 VIROVITICA -74.555,61 0,00 940,76 307.543,99 0,00 59.020,95 0,00 0,00 292.950,09
51. DINA BRADARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1984 CABUNA 15.673,92 0,00 9.031,79 261.216,22 0,00 0,00 0,00 0,00 285.921,93
52. VLADO GEBIK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1963 TEREZINO POLJE 71.756,85 0,00 9.744,99 200.975,13 0,00 0,00 0,00 0,00 282.476,97
53. DRAGUTIN ČIŽMAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 STARI GRADAC -129,92 0,00 -92,73 278.926,16 0,00 0,00 0,00 0,00 278.703,51
54. DRAŽENA MILKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1974 SLATINA 170.907,05 0,00 0,00 102.233,18 0,00 0,00 0,00 0,00 273.140,23
55. DANIJELA MECGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1977 SUHOPOLJE 26.939,46 0,00 117.535,99 123.217,04 0,00 0,00 0,00 0,00 267.692,49
56. JOSIP JAKUPEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1987 PITOMAČA 79.236,83 0,00 1.223,73 186.754,89 0,00 0,00 0,00 0,00 267.215,45
57. MLADEN PUHOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1959 TURNAŠICA 11.315,96 0,00 7.930,67 238.736,10 0,00 0,00 0,00 0,00 257.982,73
58. DANIJEL ŠANDRK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1976 VIROVITICA 22.860,51 0,00 15.227,35 212.595,42 0,00 0,00 0,00 0,00 250.683,28
59. DARKO PRISUDA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1972 KORIJA -17.219,49 0,00 0,00 227.172,55 40.260,42 0,00 0,00 0,00 250.213,48
60. VELIMIR NOVOSELAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1969 VIROVITICA 0,00 0,00 6.713,86 240.641,80 0,00 0,00 0,00 0,00 247.355,66
61. MARKO MUDRI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1989 ČAĐAVIČKI LUG 0,00 0,00 12,63 0,00 243.089,17 0,00 0,00 0,00 243.101,80
62. TOMO ILIČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1975 KAPELA DVOR 17.322,12 0,00 34.069,17 188.092,86 0,00 0,00 0,00 0,00 239.484,15
63. DRAGAN SLIVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1951 ORAHOVICA 34.783,14 0,00 0,00 203.167,39 0,00 462,78 0,00 0,00 238.413,31
64. EMILIJA BANČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 ČEMERNICA 0,00 0,00 0,00 235.515,97 0,00 0,00 0,00 0,00 235.515,97
65. MIROSLAV ČUPEN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1966 KORIJA 0,00 0,00 6.043,66 229.438,35 0,00 0,00 0,00 0,00 235.482,01
66. JOSIP ŠAGUD VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1990 JOSIPOVO 17.955,08 0,00 173,23 216.000,76 0,00 0,00 0,00 0,00 234.129,07
67. TOMO PENZER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1962 STARI GRADAC 0,00 0,00 79.091,06 153.826,59 0,00 0,00 0,00 0,00 232.917,65
68. ZDRAVKO RAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1961 VIROVITICA 41.788,91 0,00 9.217,22 181.300,16 0,00 0,00 0,00 0,00 232.306,29
69. KRUNOSLAV KOŠČAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1980 BAČEVAC 0,00 0,00 42.871,29 182.517,70 0,00 0,00 0,00 0,00 225.388,99
70. MARKO PRENKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1957 SLATINA 19.706,14 0,00 7.275,97 191.053,76 0,00 0,00 0,00 0,00 218.035,87
71. MARIJANKA NEMET VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1958 ORAHOVICA 0,00 0,00 -75,55 217.075,66 0,00 0,00 0,00 0,00 217.000,11
72. STJEPAN KIPŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1972 VELIKA TRAPINSKA 4.098,42 0,00 98.758,44 96.250,17 0,00 6.979,59 0,00 0,00 206.086,62
73. TUGOMIR KOLAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1970 SEDLARICA -27.519,26 0,00 -974,14 231.154,01 0,00 0,00 0,00 0,00 202.660,61
74. ROBERT FENRIH VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1967 MILANOVAC 0,00 0,00 41.270,41 159.920,11 0,00 0,00 0,00 0,00 201.190,52
75. RAMIZ HALILOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1964 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 200.582,07 0,00 0,00 0,00 0,00 200.582,07
76. ZVONKO KLARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1957 DETKOVAC 22.839,26 0,00 25.833,81 151.714,87 0,00 -912,50 0,00 0,00 199.475,44
77. LJUBIŠKO BARBE VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1961 VIROVITICA 16.982,06 0,00 0,00 179.967,67 0,00 0,00 0,00 0,00 196.949,73
78. MLADEN MALJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1974 PITOMAČA -1.967,94 0,00 0,00 53.296,61 144.385,76 0,00 0,00 0,00 195.714,43
79. NADA KRAPAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1954 TURNAŠICA 0,00 0,00 206,49 195.426,22 0,00 0,00 0,00 0,00 195.632,71
80. DRAGAN KOKOŠKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1964 SLATINA -1.681,86 0,00 565,19 195.148,61 0,00 81,04 0,00 0,00 194.112,98
81. MARICA SVETOIVANEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1957 MILANOVAC 47.825,97 0,00 11.037,10 134.500,67 0,00 0,00 0,00 0,00 193.363,74
82. ZDRAVKO RIBIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1969 ZVONIMIROVAC -839,30 0,00 17.018,38 175.454,01 0,00 0,00 0,00 0,00 191.633,09
83. IMER RUŠITI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1988 SLATINA 0,00 0,00 939,19 186.934,20 0,00 0,00 0,00 0,00 187.873,39
84. TOMISLAV BUNETA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1962 KOZICE 0,00 0,00 0,00 187.710,79 0,00 0,00 0,00 0,00 187.710,79
85. SINIŠA VIST VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1976 VIROVITICA 125.100,81 0,00 7.170,26 54.850,05 0,00 0,00 0,00 0,00 187.121,12
86. DRAŽEN LADOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1972 REZOVAC -2.541,99 0,00 -548,69 190.054,32 0,00 0,00 0,00 0,00 186.963,64
87. SLAVKO GREGURAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1956 KLADARE 0,00 0,00 0,00 186.863,10 0,00 0,00 0,00 0,00 186.863,10
88. ZLATKO ROGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1960 SLADOJEVCI 0,00 0,00 0,00 186.622,01 0,00 0,00 0,00 0,00 186.622,01
89. BLAŽENKA TUŠEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1972 NOVA ŠAROVKA 82.117,97 0,00 37.158,76 63.987,12 0,00 0,00 0,00 0,00 183.263,85
90. ŽELJKO KOMAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1959 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 31.184,76 0,00 20.133,30 128.695,57 0,00 0,00 0,00 0,00 180.013,63
91. MIROSLAV ĐUREŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1965 BUŠETINA 27.473,27 0,00 1.799,83 149.560,37 0,00 0,00 0,00 0,00 178.833,47
92. KATICA BOLJKOVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1981 ORAHOVICA 7.231,15 0,00 13.526,72 154.564,26 0,00 0,00 0,00 0,00 175.322,13
93. ŠAĆIR ALI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1977 PITOMAČA 15.363,92 0,00 5.629,90 154.070,49 0,00 0,00 0,00 0,00 175.064,31
94. ŽELJKO MESINGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1968 STARO PETROVO POLJE 0,00 0,00 4.091,59 170.429,08 0,00 0,00 0,00 0,00 174.520,67
95. IVAN ŠKILJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1959 SLATINA -19.722,49 0,00 13.501,17 177.020,79 0,00 0,00 0,00 0,00 170.799,47
96. BORKA ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1975 PITOMAČA 0,00 0,00 180,22 170.577,35 0,00 0,00 0,00 0,00 170.757,57
97. VERONIKA ŠKILJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1971 BUKVIK 0,00 0,00 -71,37 169.556,97 0,00 0,00 0,00 0,00 169.485,60
98. SANDRA LEBINAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1970 SOPJE 89.404,75 0,00 59.193,77 19.749,59 0,00 0,00 0,00 0,00 168.348,11
99. DJURO LITRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1944 SUHOPOLJE 0,00 0,00 18.487,98 147.607,73 0,00 0,00 0,00 0,00 166.095,71
100. BOŽO IVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1992 ĆERALIJE 442,00 0,00 2.404,04 162.957,74 0,00 0,00 0,00 0,00 165.803,78