FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. MIRA KONOVALOV BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 CHIESINA UZZANESE 0,00 0,00 3.336.063,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.336.063,44
2. ŽELJKO TOMINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1964 SASOVAC 1.112.990,65 0,00 -1,54 327.206,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.195,43
3. STJEPAN MATIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1971 ĐULOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 1.122.982,93 0,00 0,00 0,00 1.122.982,93
4. KRISTA JOZIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1988 ĐULOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023.599,08 0,00 0,00 0,00 1.023.599,08
5. IVICA ZADRO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 TROJSTVENI MARKOVAC 0,00 0,00 0,00 1.150,60 700.016,63 0,00 0,00 0,00 701.167,23
6. DRAŽEN LUKČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 BJELOVAR 636.818,07 0,00 2.690,03 7.320,74 0,00 0,00 0,00 0,00 646.828,84
7. ANTUN VUKUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 STARE PLAVNICE 40.554,05 0,00 46.817,20 344.679,47 0,00 0,00 0,00 0,00 432.050,72
8. LIDIJA TARITAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1972 GAREŠNICA 171.978,88 0,00 0,00 234.619,88 0,00 0,00 0,00 0,00 406.598,76
9. GORAN RADMAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1977 PALEŠNIK 59.292,89 0,00 42.628,22 284.975,85 0,00 0,00 0,00 0,00 386.896,96
10. MARIJAN MARKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1966 SLOVINSKA KOVAČICA 76.737,69 0,00 151.271,39 135.924,19 0,00 11.482,77 0,00 0,00 375.416,04
11. DARKO TOMINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1970 SASOVAC 29.706,27 0,00 109.101,85 210.531,53 0,00 -17,59 0,00 0,00 349.322,06
12. MARKO SITAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 PURIČANI 37.223,66 0,00 4.018,07 300.544,51 0,00 0,00 0,00 0,00 341.786,24
13. SMILJANA SELAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 106.290,48 0,00 24.774,83 203.779,04 0,00 0,00 0,00 0,00 334.844,35
14. DUBRAVKA LEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1961 DARUVAR 143.511,32 0,00 18.098,87 136.604,45 0,00 0,00 0,00 0,00 298.214,64
15. MIJO RADOŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 279.293,95 0,00 0,00 0,00 0,00 279.293,95
16. HAZIRA BERC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1968 HERCEGOVAC 92.454,19 0,00 70.027,62 78.817,09 0,00 0,00 0,00 0,00 241.298,90
17. VENO HEROUT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1971 DARUVAR 0,00 0,00 -39,97 219.207,22 0,00 0,00 0,00 0,00 219.167,25
18. IVICA PAVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1983 DARUVAR 0,00 0,00 38.386,64 164.265,84 0,00 0,00 0,00 0,00 202.652,48
19. ŽELJKO FERTALJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1966 VELIKO TROJSTVO 41.827,51 0,00 38.256,18 118.438,10 0,00 0,00 0,00 0,00 198.521,79
20. BLANKA ČUTURILO-ČERNI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KONČANICA 1976 KONČANICA 46.195,55 0,00 68.028,38 73.586,92 0,00 0,00 0,00 1.032,19 188.843,04
21. DAVOR SVETICKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1970 GAREŠNICA 11.402,18 0,00 2.735,88 168.149,37 0,00 0,00 0,00 0,00 182.287,43
22. ZDRAVKO TRULEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 KOMUŠEVAC 12.657,13 0,00 31.721,10 136.479,94 0,00 0,00 0,00 0,00 180.858,17
23. IVO KOPČINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1966 GRUBIŠNO POLJE 14.893,25 0,00 16.459,27 139.071,86 0,00 0,00 0,00 0,00 170.424,38
24. MILAN JERBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC 1955 PUPELICA 621,37 0,00 -1.690,97 160.623,18 0,00 0,00 0,00 0,00 159.553,58
25. DARKO BLAŽEKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ZRINSKI TOPOLOVAC 1983 KRIŽ GORNJI 50.082,62 0,00 973,93 -10,47 107.519,99 0,00 0,00 0,00 158.566,07
26. DARKO ĆASAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 1.243,16 154.334,95 0,00 0,00 0,00 0,00 155.578,11
27. DARKO VILENICA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1976 MAGLENČA 0,00 0,00 5.210,60 140.687,12 0,00 0,00 0,00 0,00 145.897,72
28. ZLATKO MARGOTIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1960 GORNJE ZDELICE 0,00 0,00 83,41 139.090,16 0,00 2.810,55 0,00 0,00 141.984,12
29. JOSIP SINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1954 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 380,59 137.091,07 0,00 0,00 0,00 0,00 137.471,66
30. ZDENKO JURČEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 PATKOVAC 114.664,68 0,00 17.331,59 -300,43 0,00 0,00 0,00 0,00 131.695,84
31. DRAŽENKA PAVLOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1971 BULINAC 0,00 0,00 6.907,92 124.454,52 0,00 0,00 0,00 0,00 131.362,44
32. IVICA MIROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 VIŠNJEVAC 13.317,74 0,00 192,96 116.997,58 0,00 0,00 0,00 0,00 130.508,28
33. BRANISLAV OBRAČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SEVERIN 1963 SEVERIN -126,44 0,00 2.330,67 124.932,20 0,00 734,65 0,00 0,00 127.871,08
34. NU PREKPALAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1983 HERCEGOVAC 0,00 0,00 46.864,98 80.768,44 0,00 0,00 0,00 0,00 127.633,42
35. DARIA GORZA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1979 BJELOVAR 1.936,64 0,00 6.434,91 118.034,79 0,00 0,00 0,00 0,00 126.406,34
36. STEVO BATRENJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA TRNOVITICA 1954 VELIKA TRNOVITICA 17.829,04 0,00 88,61 107.194,04 0,00 0,00 0,00 0,00 125.111,69
37. TIHOMIR GLOC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1971 TURČEVIĆ POLJE 0,00 0,00 -356,54 122.065,82 0,00 0,00 0,00 0,00 121.709,28
38. MILENA PEJIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 SUBOTICA 0,00 0,00 0,00 117.316,15 0,00 0,00 0,00 0,00 117.316,15
39. DAMJAN ĆURUVIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1988 BJELOVAR 0,00 0,00 23.308,94 92.902,71 0,00 0,00 0,00 0,00 116.211,65
40. ALEN HABEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BREZOVAC 36.317,36 0,00 33.196,76 33.926,93 0,00 10.000,00 0,00 0,00 113.441,05
41. IVAN BELOVARAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1990 BJELOVAR 28.612,16 0,00 6.970,19 76.336,97 0,00 0,00 0,00 0,00 111.919,32
42. ANKICA ŠKVARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 RAJIĆ 0,00 0,00 318,53 110.802,84 0,00 0,00 0,00 0,00 111.121,37
43. MARIJAN BERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 GUDOVAC 0,00 0,00 534,33 108.858,85 0,00 0,00 0,00 0,00 109.393,18
44. ŠTEFAN BRAJKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 BJELOVAR 0,00 0,00 5.456,81 102.719,24 0,00 0,00 0,00 0,00 108.176,05
45. SINIŠA JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1966 VELIKO TROJSTVO -1,04 0,00 8.457,09 96.323,26 0,00 0,00 0,00 0,00 104.779,31