FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2023. GODINE
Obrada podataka izvršena je 26.10.2023. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. MIRA KONOVALOV BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 CHIESINA UZZANESE 0,00 0,00 2.869.582,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.869.582,06
2. STJEPAN MATIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1971 ĐULOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 1.211.994,77 0,00 0,00 0,00 1.211.994,77
3. KRISTA JOZIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1988 ĐULOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102.138,82 0,00 0,00 0,00 1.102.138,82
4. IVICA ZADRO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 TROJSTVENI MARKOVAC 0,00 0,00 0,00 -2.489,40 750.190,80 0,00 0,00 0,00 747.701,40
5. DRAŽEN LUKČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 BJELOVAR 609.165,15 0,00 4.751,78 5.309,03 0,00 0,00 0,00 0,00 619.225,97
6. GORAN RADMAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1977 PALEŠNIK 113.182,28 0,00 82.189,42 331.065,63 0,00 0,00 0,00 0,00 526.437,32
7. MIRJANA ŠINGERBERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1954 MAGLENČA 0,00 0,00 325,94 0,00 484.267,25 0,00 0,00 0,00 484.593,20
8. MARKO SITAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 PURIČANI 41.862,59 0,00 6.943,27 340.916,69 0,00 0,00 0,00 0,00 389.722,54
9. SMILJANA SELAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 106.290,47 0,00 21.370,55 203.779,14 0,00 0,00 0,00 0,00 331.440,17
10. MARIJAN MARKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1966 SLOVINSKA KOVAČICA -27.363,87 0,00 84.894,30 201.955,04 0,00 11.482,80 0,00 0,00 270.968,27
11. LIDIJA JAGATIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1972 GAREŠNICA 97.134,10 0,00 0,00 119.771,58 0,00 0,00 0,00 0,00 216.905,67
12. DARKO TOMINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1970 SASOVAC 15.999,21 0,00 68.463,21 124.561,33 0,00 313,36 0,00 0,00 209.337,12
13. MILAN GAVRANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 33.530,11 0,00 2.275,42 161.873,08 0,00 0,00 0,00 0,00 197.678,61
14. ĐURĐA BARTOLČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1962 IVANSKA 53.274,42 0,00 4.475,79 131.170,30 0,00 0,00 0,00 0,00 188.920,51
15. DARIA GORZA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1979 BJELOVAR 2.145,90 0,00 5.197,83 165.740,99 0,00 0,00 0,00 0,00 173.084,72
16. ZDRAVKO TRULEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 KOMUŠEVAC 10.448,92 0,00 36.073,30 121.608,34 0,00 0,00 0,00 0,00 168.130,56
17. IVO KOPČINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1966 GRUBIŠNO POLJE 999,98 0,00 16.793,65 139.071,88 0,00 0,00 0,00 0,00 156.865,50
18. NU PREKPALAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1983 HERCEGOVAC 0,00 0,00 51.984,89 103.975,72 0,00 0,00 0,00 0,00 155.960,61
19. DARKO ĆASAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 1.568,53 154.334,97 0,00 0,00 0,00 0,00 155.903,50
20. JOSIP SINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1954 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 700,26 152.594,12 0,00 0,00 0,00 0,00 153.294,38
21. SANIMIR PORENTA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1969 DARUVAR -62,08 0,00 -46,04 148.106,12 0,00 0,00 0,00 0,00 147.998,00
22. JOSIP DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1986 PREDAVAC -1.587,07 0,00 267,93 146.397,60 0,00 0,00 0,00 0,00 145.078,46
23. MELITA RITTNER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 GAREŠNIČKI BRESTOVAC 0,00 0,00 5.633,02 139.249,24 0,00 0,00 0,00 0,00 144.882,26
24. BRANISLAV OBRAČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SEVERIN 1963 SEVERIN -126,43 0,00 3.373,72 139.868,65 0,00 734,61 0,00 0,00 143.850,56
25. ZDENKO JURČEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 89604 ALLMENDINGEN 123.862,73 0,00 18.830,15 -300,40 0,00 0,00 0,00 0,00 142.392,48
26. MARIJAN VRDOLJAK BERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 GUDOVAC 0,00 0,00 2.789,87 135.992,98 0,00 0,00 0,00 0,00 138.782,85
27. TIHOMIR VOČANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1975 GORNJI MOSTI 0,00 0,00 31.802,90 76.670,32 0,00 0,00 0,00 27.189,15 135.662,36
28. DARKO VILENICA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1976 MAGLENČA 0,00 0,00 5.797,57 119.007,43 0,00 0,00 0,00 0,00 124.805,00
29. SANDRO TOMAŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1988 SIRAČ 0,00 0,00 9.424,76 105.957,37 0,00 0,00 0,00 0,00 115.382,13
30. ANKICA ŠKVARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 RAJIĆ 0,00 0,00 655,28 114.047,39 0,00 0,00 0,00 0,00 114.702,67
31. ALEN HABEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BREZOVAC 36.317,34 0,00 33.282,67 33.926,95 0,00 10.000,01 0,00 0,00 113.526,98
32. DARIO BERNAŠEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1963 DARUVAR 55,76 0,00 0,00 112.846,47 0,00 0,00 0,00 0,00 112.902,22
33. IVICA MIROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 VIŠNJEVAC 8.185,78 0,00 262,05 93.253,23 0,00 0,00 0,00 0,00 101.701,06