FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. DAVOR LUKAČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1965 KLOŠTAR VOJAKOVAČKI 8.664.879,43 5.022.856,45 701.515,32 1.753.407,73 0,00 0,00 0,00 0,00 16.142.658,93
2. DRAGUTIN ČIŽMAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐELEKOVEC 1964 ĐELEKOVEC 1.898.063,04 239.691,07 4.200,01 112.005,42 0,00 6.045,98 0,00 0,00 2.260.005,52
3. IVICA VUKONIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1948 KRIŽEVCI 0,00 0,00 966.345,02 1.126.817,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.093.162,42
4. GORAN DELIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1962 KRIŽEVCI 716.645,95 0,00 45.781,51 379.602,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142.030,33
5. GORDANA JOVIČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1970 BAKOVČICA 85.997,31 151.521,48 306.921,55 415.934,36 0,00 1.479,50 0,00 0,00 961.854,20
6. KRUNOSLAV BELEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,HLEBINE 1963 HLEBINE 23.234,02 0,00 18.467,35 890.855,31 0,00 0,00 0,00 0,00 932.556,68
7. MARIJAN PAVELI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD 1957 VELIKI OTOK 56.516,21 0,00 5.880,01 695.871,23 0,00 0,00 0,00 0,00 758.267,45
8. BLAGO SINJERI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1973 MOLVE GREDE 0,00 0,00 382,62 36.570,79 700.682,55 0,00 0,00 0,00 737.635,96
9. ŽELJKO STUBIČAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI BREGI 1962 KOPRIVNIČKI BREGI 0,00 0,00 212.579,59 493.338,28 0,00 0,00 0,00 0,00 705.917,87
10. MIRKO ZELIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1960 GREGUROVEC 55.379,66 0,00 970,94 642.584,05 0,00 0,00 0,00 0,00 698.934,65
11. MILKA DRVENKAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PODRAVSKE SESVETE 1953 PODRAVSKE SESVETE 78.853,69 0,00 24.610,96 564.824,95 0,00 0,00 0,00 0,00 668.289,60
12. ŽELJKO JEŽ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1959 KRIŽEVCI 110.719,89 0,00 45.846,30 495.107,12 0,00 0,00 0,00 0,00 651.673,31
13. ZVONKO ČORDAŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1964 GOTALOVO 0,00 0,00 0,00 585.283,41 0,00 0,00 0,00 0,00 585.283,41
14. STANKO VARGEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1959 SUBOTICA PODRAVSKA 52.493,65 0,00 52.709,10 471.517,64 2,48 0,00 0,00 0,00 576.722,87
15. MARIJAN ROĐAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1961 KLOŠTAR PODRAVSKI 232.537,01 0,00 57.893,02 284.522,56 0,00 0,00 0,00 0,00 574.952,59
16. TOMISLAV MEĐIMOREC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1978 CEPIDLAK 0,00 0,00 1.098,38 497.308,39 0,00 0,00 0,00 0,00 498.406,77
17. GORAN KROŠNJAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI BREGI 1970 GLOGOVAC 433.360,18 0,00 -0,23 62.665,23 0,00 0,00 0,00 0,00 496.025,18
18. MIJO IŠTVANOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1953 KOPRIVNICA 226.734,92 57.228,43 164.036,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.999,56
19. MARIJAN HARTMAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1966 SVETI IVAN ŽABNO -0,60 0,00 5.554,47 372.641,02 0,00 14.238,63 0,00 15,15 392.448,67
20. SANJA NERENDIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1965 BOČKOVEC 0,00 0,00 17.875,10 371.659,21 0,00 0,00 0,00 0,00 389.534,31
21. ŽELJKO SOKAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1951 KOPRIVNICA 41.276,83 0,00 0,00 345.120,56 0,00 0,00 0,00 0,00 386.397,39
22. MARIJANKA PLEMENČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1958 ĐURĐEVAC 74.155,84 0,00 7.722,93 296.975,33 0,00 0,00 0,00 0,00 378.854,10
23. IVAN NAĐ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC 1961 FERDINANDOVAC 53.049,79 0,00 6.243,07 292.759,99 21.625,03 1.136,50 0,00 0,00 374.814,38
24. ŽELJKO BEČEIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1966 OTOČKA 2.322,22 0,00 -1.848,59 359.662,77 0,00 0,00 0,00 0,00 360.136,40
25. ŽELJKA IVANKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1957 SVETI PETAR ČVRSTEC 94.504,91 0,00 59.389,72 197.542,17 0,00 -204,68 0,00 0,00 351.232,12
26. ZORAN MIHAEL PEROŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,DRNJE 1972 BOTOVO 91.983,01 0,00 89.305,88 163.389,05 0,00 0,00 0,00 0,00 344.677,94
27. SINIŠA MILAŠINOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1963 ĐURĐEVAC 57.431,59 0,00 1.896,75 281.654,69 0,00 0,00 0,00 0,00 340.983,03
28. VESNA BOGOVAC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1967 KOPRIVNICA 121.164,82 0,00 89.841,75 126.261,28 0,00 0,00 0,00 0,00 337.267,85
29. DAVOR LOVKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,HLEBINE 1979 HLEBINE 231.903,63 0,00 55.677,75 30.136,75 0,00 0,00 0,00 0,00 317.718,13
30. EMILIJA BALAŠKO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1979 KOPRIVNICA 0,00 0,00 7.578,39 304.593,48 0,00 0,00 0,00 0,00 312.171,87
31. JOSIP SABOLIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI 1953 NOVIGRAD PODRAVSKI 52.849,50 0,00 6.391,73 242.685,76 0,00 0,00 0,00 0,00 301.926,99
32. SINIŠA ZRINSKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1973 IVANČEC -0,01 0,00 635,89 298.752,03 0,00 768,46 0,00 0,00 300.156,37
33. IVAN PODRAVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1966 VIRJE 0,00 0,00 336,20 296.048,28 0,00 0,00 0,00 0,00 296.384,48
34. DALIBOR SANTOR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI IVANEC 1982 KOPRIVNIČKI IVANEC 17.189,02 0,00 4.726,07 273.265,67 0,00 0,00 0,00 0,00 295.180,76
35. STJEPAN MARTINČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1962 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 290.908,33 0,00 602,92 0,00 0,00 291.511,25
36. SLOBODAN MARUŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1975 KUŠTANI 66.591,59 0,00 91.400,57 120.204,09 0,00 6.661,43 0,00 0,00 284.857,68
37. STJEPAN TUK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1962 SELA RAVENSKA 0,00 0,00 3.399,09 268.646,68 0,00 0,00 0,00 0,00 272.045,77
38. SLAVKO KRIŽANIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1961 KLOŠTAR PODRAVSKI 1.954,50 0,00 8.636,35 259.460,32 0,00 0,00 0,00 0,00 270.051,17
39. KATA KOS KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1961 POBRĐANI VOJAKOVAČKI 66.040,90 0,00 18.708,86 178.015,60 0,00 0,00 0,00 0,00 262.765,36
40. MIRJANA SAPUNDŽIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1956 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 12.005,55 248.113,24 0,00 0,00 0,00 0,00 260.118,79
41. ANDRIJA GLATKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1961 GORNJA VELIKA 27.097,60 0,00 0,00 232.403,25 0,00 0,00 0,00 0,00 259.500,85
42. MLADEN PREČKO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1966 OTOČKA -132,73 0,00 -4.326,85 262.242,57 0,00 0,00 0,00 0,00 257.782,99
43. MARIJAN GAŠPAROV KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1965 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 16.492,24 239.465,52 0,00 0,00 0,00 0,00 255.957,76
44. DAVORKA ĐURKAN-VULIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1975 KOPRIVNICA 158.197,83 0,00 -6.594,09 98.792,59 0,00 0,00 0,00 0,00 250.396,33
45. MISLAV PEROŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PETERANEC 1956 PETERANEC 73.880,07 0,00 17.006,32 156.655,98 0,00 0,00 0,00 0,00 247.542,37
46. STJEPAN KRIŽAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1961 KRIŽEVCI 0,00 0,00 51,00 246.432,62 0,00 0,00 0,00 0,00 246.483,62
47. DAVOR TUŠEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI BREGI 1975 KOPRIVNIČKI BREGI 96.338,86 0,00 0,00 140.346,37 0,00 0,00 0,00 0,00 236.685,23
48. VLADIMIR ŠTEKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1956 ČEPELOVAC 10.599,97 0,00 0,00 223.801,32 0,00 0,00 0,00 0,00 234.401,29
49. DARIO GALIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1980 REKA 60.828,69 0,00 30.424,71 139.526,26 0,00 0,00 0,00 0,00 230.779,66
50. LUKA HATADI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1996 VIRJE 54.428,93 0,00 139.038,21 33.541,34 0,00 2.747,08 0,00 0,00 229.755,56
51. IVICA MOLNAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1963 VIRJE 137.541,80 -2.121,87 16.846,42 76.008,18 0,00 0,00 0,00 0,00 228.274,53
52. DAVORKA MARONIĆ-POSAVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1969 KOPRIVNICA 15.704,80 0,00 202.004,54 8.744,83 0,00 -12,32 0,00 0,00 226.441,85
53. VJEKOSLAV JURIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1983 KOPRIVNICA 132.723,56 0,00 49.240,98 32.190,32 0,00 0,00 0,00 0,00 214.154,86
54. IVICA BEBEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI IVANEC 1962 KUNOVEC 232.884,04 -32.171,65 0,00 11.443,02 0,00 0,00 0,00 0,00 212.155,41
55. SLAVKO CMRK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐELEKOVEC 1955 ĐELEKOVEC 75.611,18 0,00 19.027,98 109.126,67 0,00 224,02 0,00 0,00 203.989,85
56. GORAN LONČAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI IVANEC 1972 KOPRIVNIČKI IVANEC 28.134,55 0,00 598,41 172.544,02 0,00 0,00 0,00 0,00 201.276,98
57. MARIJA KOS KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1963 SVETI PETAR ČVRSTEC 55.707,68 0,00 218,24 144.147,91 0,00 0,00 0,00 0,00 200.073,83
58. DAMIR RADIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1963 BORJE -7,23 0,00 1.218,05 198.331,12 0,00 0,00 0,00 0,00 199.541,94
59. MIROSLAV PEROKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI BREGI 1972 KOPRIVNIČKI BREGI 4.883,10 0,00 0,00 188.177,99 0,00 0,00 0,00 0,00 193.061,09
60. RADMILA ŠKORIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI 1974 VLAISLAV 48.234,71 0,00 -3.213,94 144.145,05 0,00 0,00 0,00 0,00 189.165,82
61. RENATO KLASIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1969 BRUCHSAL 0,00 0,00 12.543,03 170.352,72 0,00 0,00 0,00 0,00 182.895,75
62. DALIBOR RAČKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1981 KRIŽEVCI 8.184,85 0,00 -1.487,01 175.841,53 0,00 0,00 0,00 0,00 182.539,37
63. JOSIP HORVAT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1977 ŠEMOVCI 0,00 0,00 0,00 180.985,26 0,00 0,00 0,00 0,00 180.985,26
64. LJUBICA ŠPANIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1955 GREGUROVEC 0,00 0,00 -17,97 179.098,89 0,00 0,00 0,00 0,00 179.080,92
65. BRANKO ĐURIŠEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1966 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 7.578,77 170.334,58 0,00 0,00 0,00 0,00 177.913,35
66. STJEPAN KORETIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1956 KRIŽEVCI -0,06 0,00 -1.011,04 178.612,10 0,00 -15,05 0,00 0,00 177.585,95
67. ĐURO GODEČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1978 VELIKE SESVETE -3.569,13 0,00 77,82 180.930,44 0,00 0,00 0,00 0,00 177.439,13
68. ANTUN ŠIREC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1977 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 108,35 176.645,22 0,00 0,00 0,00 0,00 176.753,57
69. ZVEZDANA BARBERIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1972 IVANČEC 32.554,03 0,00 0,00 144.145,11 0,00 0,00 0,00 0,00 176.699,14
70. KLAUDIJA LOVKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,HLEBINE 1981 HLEBINE 0,00 0,00 387,52 173.057,82 0,00 0,00 0,00 0,00 173.445,34
71. ZLATKO GALINEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1964 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 170.353,16 0,00 0,00 0,00 0,00 170.353,16
72. DARKO BAČANI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI BREGI 1977 KOPRIVNIČKI BREGI 0,00 0,00 0,00 170.352,81 0,00 0,00 0,00 0,00 170.352,81
73. ZDRAVKO PUŽ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1964 GUGLINGEN 0,00 0,00 0,00 170.352,77 0,00 0,00 0,00 0,00 170.352,77
74. DARIO KOZJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1980 HANAU 0,00 0,00 0,00 170.352,71 0,00 0,00 0,00 0,00 170.352,71
75. BORO BOJANOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1965 KOPRIVNICA 0,00 0,00 2.216,63 167.563,45 0,00 0,00 0,00 0,00 169.780,08
76. VLATKA KORITIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1972 POPOVEC KALNIČKI 0,00 0,00 4.667,09 165.038,43 0,00 0,00 0,00 0,00 169.705,52
77. TIHOMIR VANĐIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1968 KOPRIVNICA 536,64 0,00 -51,04 168.498,89 0,00 0,00 0,00 0,00 168.984,49
78. ANA VINCEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1952 MIHOLJANEC 0,00 0,00 -19,19 164.952,82 0,00 0,00 0,00 0,00 164.933,63
79. DRAGAN ĐURANEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD 1981 SELNICA PODRAVSKA 0,00 0,00 965,35 161.251,37 0,00 0,00 0,00 0,00 162.216,72
80. MARIJA FERENČAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1960 ŠPIRANEC 0,00 0,00 587,68 153.211,93 0,00 0,00 0,00 0,00 153.799,61
81. DRAŽEN FUREŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1965 BOJNIKOVEC 9.845,89 0,00 87,62 141.685,80 0,00 0,00 0,00 0,00 151.619,31
82. JAKOB PISKOR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1956 NOVO VIRJE 0,00 0,00 80,52 151.268,53 0,00 0,00 0,00 0,00 151.349,05
83. STJEPAN JOŠT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1956 KUNOVEC BREG 6.027,06 0,00 262,17 144.273,41 0,00 0,00 0,00 0,00 150.562,64
84. DARKO TALAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,HLEBINE 1971 HLEBINE 0,00 0,00 3.142,52 144.900,49 0,00 98,92 0,00 0,00 148.141,93
85. SAŠA MIKLOŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1984 KOPRIVNICA 24.876,56 0,00 -2.105,94 124.148,79 0,00 0,00 0,00 0,00 146.919,41
86. ZDRAVKO HADROVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1955 KRIŽEVCI 0,00 0,00 137.067,84 5.996,95 0,00 1.902,62 0,00 0,00 144.967,41
87. LJILJANA KOPRIČANEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1966 KRIŽEVCI 0,00 0,00 3.989,57 140.660,09 0,00 0,00 0,00 0,00 144.649,66
88. ZVJEZDANA GAŠPARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1975 KOPRIVNICA 0,00 0,00 -2.991,01 146.399,47 0,00 0,00 0,00 0,00 143.408,46
89. MARTIN IVANČAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1947 ČINGI-LINGI 0,00 0,00 17.758,70 124.630,60 0,00 0,00 0,00 0,00 142.389,30
90. ZLATKO ČERKEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC 1965 FERDINANDOVAC 0,00 -134,27 -8.126,75 148.712,84 0,00 0,00 0,00 0,00 140.451,82
91. SAŠA MUSTAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1975 KOPRIVNICA 41.589,80 0,00 46.890,81 50.462,16 0,00 0,00 0,00 0,00 138.942,77
92. NIKOLA ĐURIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI BREGI 1957 GLOGOVAC 0,00 0,00 9.543,65 127.634,59 0,00 0,00 0,00 0,00 137.178,24
93. SNJEŽANA ĐURAŠEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1974 VELIKI POGANAC 85.676,19 0,00 202,83 43.060,65 0,00 0,00 0,00 0,00 128.939,67
94. MIRKO BRCKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1960 VIRJE 0,00 0,00 15.636,23 112.714,46 0,00 0,00 0,00 0,00 128.350,69
95. MIRKO GREGURIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1963 MIHOLJANEC 0,00 0,00 592,44 119.258,43 0,00 0,00 0,00 0,00 119.850,87
96. ŠTEFICA MEDAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1969 PRIKRAJ KRIŽEVAČKI 0,00 0,00 1.210,17 115.899,71 0,00 90,12 0,00 0,00 117.200,00
97. RUŽICA KAURIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1957 SVETI IVAN ŽABNO 1.612,38 0,00 36.913,94 78.440,26 0,00 0,00 0,00 0,00 116.966,58
98. PETAR BURULIC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1960 GRKINE 0,00 0,00 -461,55 113.570,65 0,00 0,00 0,00 0,00 113.109,10
99. DAMIR SZABO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1962 KOPRIVNICA 0,00 0,00 6.987,36 106.088,02 0,00 0,00 0,00 0,00 113.075,38
100. BOŽICA DIJANEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1953 VEĆESLAVEC 0,00 0,00 1.025,39 108.340,21 0,00 0,00 0,00 0,00 109.365,60