FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2020. GODINE
Obrada podataka izvršena je 12.10.2020. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. DAVOR LUKAČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1965 KLOŠTAR VOJAKOVAČKI 8.425.242,58 4.884.257,00 681.192,31 1.536.083,20 0,00 0,00 0,00 0,00 15.526.775,09
2. RATKO PROSENEČKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1958 KLOŠTAR VOJAKOVAČKI 2.208.653,12 0,00 2.342.717,44 458.102,05 0,00 90.500,04 0,00 0,00 5.099.972,65
3. DRAGUTIN ČIŽMAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐELEKOVEC 1964 ĐELEKOVEC 1.823.762,42 189.811,45 207.304,71 110.213,39 0,00 6.964,93 0,00 0,00 2.338.056,90
4. IVICA VUKONIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1948 KRIŽEVCI 0,00 0,00 965.692,81 1.126.817,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.092.510,21
5. MIRKO ZELIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1960 GREGUROVEC 105.358,37 0,00 5.272,47 1.317.508,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.428.139,79
6. GORAN DELIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1962 KRIŽEVCI 686.122,79 0,00 43.763,43 320.104,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049.990,92
7. BRANKO MEĐUREČAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALINOVAC 1962 KALINOVAC 52.008,44 0,00 873.538,12 -281,24 0,00 -348,25 0,00 0,00 924.917,07
8. MIRKO DUJMOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1953 KOPRIVNICA 163.327,38 13.004,13 87.389,48 643.390,67 0,00 0,00 0,00 0,00 907.111,66
9. KRUNOSLAV BELEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,HLEBINE 1963 HLEBINE 23.233,94 0,00 18.397,45 860.007,62 0,00 0,00 0,00 0,00 901.639,01
10. GORDANA JOVIČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1970 BAKOVČICA 82.361,38 144.952,55 294.316,46 300.163,03 0,00 1.412,40 0,00 0,00 823.205,82
11. ŽELJKO SOKAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1951 KOPRIVNICA 88.072,66 0,00 86.390,34 591.288,58 0,00 1,82 0,00 0,00 765.753,40
12. MARIJAN PAVELI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD 1957 VELIKI OTOK 54.429,75 0,00 6.811,36 699.922,50 0,00 0,00 0,00 0,00 761.163,61
13. BLAGO SINJERI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1973 MOLVE GREDE 0,00 0,00 233,34 36.787,80 670.940,41 0,00 0,00 0,00 707.961,55
14. MILKA DRVENKAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PODRAVSKE SESVETE 1953 PODRAVSKE SESVETE 78.853,69 0,00 31.754,44 593.104,57 0,00 0,00 0,00 0,00 703.712,70
15. STJEPAN MARIJAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1955 ĐURĐEVAC -5.467,51 203.392,65 45.300,07 323.700,08 0,00 67.498,09 0,00 0,00 634.423,38
16. ŽELJKO STUBIČAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI BREGI 1962 KOPRIVNIČKI BREGI 0,00 0,00 204.509,42 407.486,09 0,00 0,00 0,00 0,00 611.995,51
17. MARIJAN ROĐAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1961 KLOŠTAR PODRAVSKI 254.463,43 0,00 68.585,01 284.832,56 0,00 0,00 0,00 0,00 607.881,00
18. ŽELJKO JEŽ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1959 KRIŽEVCI 110.719,89 0,00 45.420,71 375.180,39 0,00 0,00 0,00 0,00 531.320,99
19. IVAN KUNJEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1962 KENĐELOVEC 70.668,66 0,00 21.026,57 401.796,42 0,00 0,00 0,00 0,00 493.491,65
20. GORAN KROŠNJAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI BREGI 1970 GLOGOVAC 421.777,64 0,00 1.973,62 37.626,60 0,00 0,00 0,00 0,00 461.377,86
21. STANKO VARGEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1959 SUBOTICA PODRAVSKA 52.493,65 0,00 52.512,68 330.093,46 0,20 0,00 0,00 0,00 435.099,99
22. ZVONKO ČORDAŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1964 GOTALOVO 0,00 0,00 0,00 433.596,70 0,00 0,00 0,00 0,00 433.596,70
23. SANJA NERENDIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1965 BOČKOVEC 0,00 0,00 17.780,95 365.768,02 0,00 0,00 0,00 0,00 383.548,97
24. IVAN NAĐ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC 1961 FERDINANDOVAC 53.049,79 0,00 12.835,22 292.343,63 20.844,77 1.136,50 0,00 0,00 380.209,91
25. MARIJANKA PLEMENČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1958 ĐURĐEVAC 72.069,64 0,00 5.554,25 290.077,09 0,00 0,00 0,00 0,00 367.700,98
26. ŽELJKO BEČEIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1966 OTOČKA 0,00 0,00 -901,22 348.945,34 0,00 0,00 0,00 0,00 348.044,12
27. SANJA KUDUMIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1965 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 28.707,28 310.577,37 0,00 0,00 0,00 0,00 339.284,65
28. ŽELJKA IVANKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1957 SVETI PETAR ČVRSTEC 91.785,01 0,00 53.709,07 191.454,77 1.305,52 -204,68 0,00 0,00 338.049,69
29. MARIJAN HARTMAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1966 SVETI IVAN ŽABNO -0,60 0,00 6.924,03 314.882,31 0,00 14.238,63 0,00 14,27 336.058,64
30. ZORAN MIHAEL PEROŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,DRNJE 1972 BOTOVO 91.983,01 0,00 83.330,67 159.387,41 0,00 0,00 0,00 0,00 334.701,09
31. JOSIP BUBALO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1959 KOPRIVNICA 55.239,27 0,00 0,00 275.729,23 0,12 0,00 0,00 0,00 330.968,62
32. VESNA BOGOVAC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1967 KOPRIVNICA 116.505,05 0,00 86.859,16 121.651,57 0,00 0,00 0,00 0,00 325.015,78
33. STJEPAN MARTINČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1962 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 322.963,15 0,00 283,82 0,00 0,00 323.246,97
34. ĐURO ŠVAGELJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1972 TREMA 0,00 0,00 649,49 320.488,01 0,00 0,00 0,00 0,00 321.137,50
35. SINIŠA MILAŠINOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1963 ĐURĐEVAC 56.330,82 0,00 1.420,36 258.708,41 0,00 0,00 0,00 0,00 316.459,59
36. DAMIR BERTA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1972 KOPRIVNICA -65.703,88 -96,99 75.871,11 305.011,42 0,00 0,00 0,00 0,00 315.081,66
37. EMILIJA BALAŠKO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1979 KOPRIVNICA 0,00 0,00 8.536,11 304.266,67 0,00 0,00 0,00 0,00 312.802,78
38. DAVOR LOVKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,HLEBINE 1979 HLEBINE 220.786,61 0,00 52.905,67 26.315,88 0,00 0,00 0,00 0,00 300.008,16
39. DAVOR TUŠEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI BREGI 1975 KOPRIVNIČKI BREGI 99.664,05 0,00 2.256,73 194.817,08 0,00 0,00 0,00 0,00 296.737,86
40. JOSIP SABOLIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI 1953 NOVIGRAD PODRAVSKI 51.154,50 0,00 6.144,46 231.404,02 0,00 0,00 0,00 0,00 288.702,98
41. SLOBODAN MARUŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1975 KUŠTANI 65.010,35 0,00 89.980,42 117.954,69 0,00 6.658,37 0,00 0,00 279.603,83
42. SLAVKO KRIŽANIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1961 KLOŠTAR PODRAVSKI 1.954,50 0,00 6.875,75 259.133,48 0,00 0,00 0,00 0,00 267.963,73
43. DAMIR RADIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1963 BORJE 15.704,49 0,00 1.584,29 244.903,79 0,00 0,00 0,00 0,00 262.192,57
44. BRANKO JANČIJEV KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1954 BUDANČEVICA 96.907,68 0,00 23.147,26 141.479,87 0,00 0,00 0,00 0,00 261.534,81
45. MIRJANA SAPUNDŽIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1956 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 12.504,97 247.786,42 0,00 0,00 0,00 0,00 260.291,39
46. VLADIMIR ŠTEKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1956 ČEPELOVAC 15.864,79 0,00 0,00 236.701,94 0,00 0,00 0,00 0,00 252.566,73
47. MARIJAN GAŠPAROV KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1965 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 17.229,45 234.803,24 0,00 0,00 0,00 0,00 252.032,69
48. IVICA HASNIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1982 KOZAREVAC 50.973,74 0,00 1.714,19 195.551,57 0,00 801,55 0,00 0,00 249.041,05
49. MISLAV PEROŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PETERANEC 1956 PETERANEC 73.880,07 0,00 16.972,30 156.655,98 0,00 0,00 0,00 0,00 247.508,35
50. VLADIMIR CELIŠČAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1953 KOPRIVNICA 115.709,16 0,00 2.428,16 125.807,27 0,00 1.637,69 0,00 0,00 245.582,28
51. ŽELJKO MESEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1961 ĐURĐEVAC 16.051,76 0,00 0,00 213.162,52 445,69 3.007,37 0,00 0,00 232.667,34
52. STJEPAN KRIŽAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1961 KRIŽEVCI 0,00 0,00 -542,22 231.325,74 0,00 0,00 0,00 0,00 230.783,52
53. KATA KOS KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1961 POBRĐANI VOJAKOVAČKI 63.601,44 0,00 18.009,88 148.828,94 0,00 0,00 0,00 0,00 230.440,26
54. STJEPAN TUK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1962 SELA RAVENSKA 0,00 0,00 5.921,84 221.168,10 0,00 0,00 0,00 0,00 227.089,94
55. IVICA MOLNAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1963 VIRJE 137.541,80 -2.121,87 14.291,76 76.008,18 0,00 0,00 0,00 0,00 225.719,87
56. MLADEN PREČKO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1966 OTOČKA -132,73 0,00 -4.326,85 225.995,07 0,00 0,00 0,00 0,00 221.535,49
57. STJEPAN BOGDAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1949 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 213.857,79 0,00 0,00 0,00 0,00 213.857,79
58. TIHOMIR PAVUNIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1973 PRUGOVAC 14,32 0,00 -332,94 212.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.661,38
59. IVAN PODRAVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1966 VIRJE 0,00 0,00 325,29 210.529,63 0,00 0,00 0,00 0,00 210.854,92
60. IVICA BEBEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI IVANEC 1962 KUNOVEC 226.026,07 -32.171,65 0,00 10.975,18 0,00 0,00 0,00 0,00 204.829,60
61. SLAVKO CMRK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐELEKOVEC 1955 ĐELEKOVEC 75.611,18 0,00 18.574,91 109.126,67 0,00 213,11 0,00 0,00 203.525,87
62. MIROSLAV PEROKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI BREGI 1972 KOPRIVNIČKI BREGI 4.695,40 0,00 0,00 187.648,92 0,00 0,00 0,00 0,00 192.344,32
63. BRANKO ĐURIŠEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1966 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 13.522,87 170.990,69 0,00 0,00 0,00 0,00 184.513,56
64. DAVORKA ĐURKAN-VULIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1975 KOPRIVNICA 150.615,69 0,00 -6.722,83 40.448,72 0,00 0,00 0,00 0,00 184.341,58
65. DARKO TALAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,HLEBINE 1971 HLEBINE 0,00 0,00 2.562,48 180.046,93 0,00 94,95 0,00 0,00 182.704,36
66. SANJA MAREKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1970 ĐURĐIC 0,00 0,00 3.436,72 175.496,33 0,00 3.759,60 0,00 0,00 182.692,65
67. LJUBICA ŠPANIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1955 GREGUROVEC 0,00 0,00 -14,76 182.400,75 0,00 0,00 0,00 0,00 182.385,99
68. SINIŠA ZRINSKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1973 IVANČEC -0,01 0,00 635,89 176.923,98 0,00 741,18 0,00 0,00 178.301,04
69. BISERKA KRIŽNJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1957 KOPRIVNICA 20.626,30 0,00 4.154,40 150.769,28 0,00 0,00 0,00 0,00 175.549,98
70. DALIBOR SANTOR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI IVANEC 1982 KOPRIVNIČKI IVANEC 16.382,26 0,00 4.726,07 154.286,75 0,00 0,00 0,00 0,00 175.395,08
71. STJEPAN KORETIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1956 KRIŽEVCI -0,06 0,00 -239,50 172.578,39 0,00 -15,05 0,00 0,00 172.323,78
72. VLATKA KORITIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1972 POPOVEC KALNIČKI 0,00 0,00 9.920,62 159.639,27 0,00 0,00 0,00 0,00 169.559,89
73. ANDRIJA GLATKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1961 GORNJA VELIKA 25.837,20 0,00 0,00 142.531,95 0,00 0,00 0,00 0,00 168.369,15
74. ANTUN ŠIREC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1977 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 382,41 166.835,09 0,00 0,00 0,00 0,00 167.217,50
75. AVETIK SHANICH KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1978 VIRJE 8.633,13 0,00 3.748,00 154.828,72 0,00 0,00 0,00 0,00 167.209,85
76. VLADO SABOLIČEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1959 GOLA 42.665,31 0,00 20.666,76 101.248,16 0,00 0,00 0,00 0,00 164.580,23
77. ANA VINCEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1952 MIHOLJANEC 0,00 0,00 -19,19 161.675,17 0,00 0,00 0,00 0,00 161.655,98
78. DRAŽEN MEDAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1981 TREMA 87.154,52 0,00 -2.578,27 71.838,14 0,00 0,00 0,00 0,00 156.414,39
79. SILVIJA VADLA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1980 KOPRIVNICA 6.214,22 0,00 7.764,68 137.683,77 0,00 0,00 0,00 0,00 151.662,67
80. SAŠA MUSTAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1975 KOPRIVNICA 45.247,35 0,00 55.243,00 51.145,94 0,00 0,00 0,00 0,00 151.636,29
81. VELIMIRKA LJUBIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1982 VIRJE 2.220,72 0,00 332,95 144.777,87 0,00 0,00 0,00 0,00 147.331,54
82. SAŠA JAKUPIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI IVANEC 1988 KOPRIVNIČKI IVANEC 39.032,43 0,00 103.985,11 4.260,42 0,00 -270,21 0,00 0,00 147.007,75
83. DRAŽEN FUREŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1965 BOJNIKOVEC 9.460,18 0,00 87,62 137.028,22 0,00 0,00 0,00 0,00 146.576,02
84. DRAGAN ĐURANEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD 1981 SELNICA PODRAVSKA 0,00 0,00 235,20 144.932,60 0,00 0,00 0,00 0,00 145.167,80
85. MARIJA FERENČAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1960 ŠPIRANEC 0,00 0,00 432,02 142.438,23 0,00 0,00 0,00 0,00 142.870,25
86. MARTIN IVANČAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1947 ČINGI-LINGI 0,00 0,00 17.758,70 124.630,60 0,00 0,00 0,00 0,00 142.389,30
87. JAKOB PISKOR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1956 NOVO VIRJE 0,00 0,00 48,92 141.428,42 0,00 0,00 0,00 0,00 141.477,34
88. LJILJANA KOPRIČANEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1966 KRIŽEVCI 0,00 0,00 3.342,72 136.496,38 0,00 0,00 0,00 0,00 139.839,10
89. ŠTEFANIJA CELIŠČAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1955 KOPRIVNICA 87.291,03 0,00 8.190,70 43.962,24 0,00 0,00 0,00 0,00 139.443,97
90. JOSIP HORVAT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1977 ŠEMOVCI 0,00 0,00 0,00 133.505,10 0,00 0,00 0,00 0,00 133.505,10
91. TIHOMIR VANĐIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1968 KOPRIVNICA 512,31 0,00 -82,49 131.408,73 0,00 0,00 0,00 0,00 131.838,55
92. BORO BOJANOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1965 KOPRIVNICA 0,00 0,00 2.179,24 129.412,29 0,00 0,00 0,00 0,00 131.591,53
93. LUKA HATADI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1996 VIRJE 38.209,47 0,00 68.905,67 22.407,25 0,00 1.349,14 0,00 0,00 130.871,53
94. SAŠA MIKLOŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1984 KOPRIVNICA 23.954,29 0,00 -2.106,02 106.184,23 0,00 0,00 0,00 0,00 128.032,50
95. MIRKO GREGURIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1963 MIHOLJANEC 0,00 0,00 419,52 122.933,85 0,00 0,00 0,00 0,00 123.353,37
96. DARKO KIŠIĆEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1977 KOPRIVNICA 25.312,57 0,00 288,39 95.944,36 0,00 0,00 0,00 0,00 121.545,32
97. MARTIN ŽUŠKIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1957 NOVO VIRJE 25.446,02 0,00 7.994,80 86.610,20 168,66 0,00 0,00 0,00 120.219,68
98. DEJAN DVORŽAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1971 PODGAJEC -897,72 0,00 -1.774,00 121.199,63 0,00 0,00 0,00 0,00 118.527,91
99. NIKOLA ĐURIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI BREGI 1957 GLOGOVAC 0,00 0,00 8.727,67 106.474,62 0,00 0,00 0,00 0,00 115.202,29
100. ZVJEZDANA GAŠPARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1975 KOPRIVNICA 0,00 0,00 -2.992,58 117.609,86 0,00 0,00 0,00 0,00 114.617,28