PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. BIOP D.O.O. KARLOVAČKA,OGULIN OGULIN 2.890.400,21 122.335,16 48.608,70 616.337,13 0,00 270.950,82 0,00 3.948.632,02
302. LIPA KOMERC TRGOVINSKO GRAĐEVINSKO DRUŠTVO, D.O.O. ZADARSKA,ZEMUNIK DONJI SMOKOVIĆ 1.762.525,86 2.175.489,13 -664,40 -394,22 0,00 5.534,95 0,00 3.942.491,32
303. MEDITERAN THIERER PROJEKT D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 3.790.579,87 0,00 15.583,21 136.178,46 0,00 0,00 0,00 3.942.341,54
304. DORO PROMIDŽBA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 3.325.818,15 67.220,62 199.683,71 349.153,43 0,00 0,00 0,00 3.941.875,91
305. ZRIN-SISTEM D.O.O. ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA ZRINŠĆINA 3.730.566,41 10.876,02 19.356,66 110.909,98 0,00 65.937,62 0,00 3.937.646,69
306. ZDRAVA HRANA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -29.557,62 3.955.487,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.925.929,39
307. SONICS D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 60.412,72 403.119,31 936.059,68 2.518.068,08 0,00 0,00 0,00 3.917.659,79
308. PRONTO SERVIS D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK 951.321,74 -7.030,08 2.454.365,79 367.531,46 0,00 151.010,19 0,00 3.917.199,10
309. ĆUF, D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ OMIŠALJ 1.409.956,90 1.018.134,89 0,00 0,00 0,00 1.480.634,56 0,00 3.908.726,35
310. EMMAT ZA PROIZV.TRGOV.I USL. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.215.321,81 52.408,70 1.300.444,05 272.935,60 0,00 49.464,76 0,00 3.890.574,92
311. NIMBUS MEDIA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 739.286,60 67.949,26 3.065.283,30 17.759,07 0,00 0,00 0,00 3.890.278,23
312. MATINUS D.O.O. ZA TRGOVINU I TURIZAM GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.798.980,10 0,00 696.824,67 17.714,20 0,00 376.176,89 0,00 3.889.695,86
313. ARAN BUŠIĆ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.608.275,11 -6.010,39 -29.995,42 2.316.763,26 0,00 0,00 0,00 3.889.032,56
314. MAS-PROM D.O.O.ZA TRGOVINU,MARKETING,GRAĐEVINARSTV GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.124.637,60 721.962,54 105.308,82 842.205,34 0,00 66.832,74 0,00 3.860.947,04
315. MAJA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZA PROIZVODNJU, TRGOVI SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GLINA 2.989.233,17 182.894,51 0,00 674.975,41 0,00 0,00 0,00 3.847.103,09
316. ONE2PLAY MALOPRODAJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.613.784,01 0,00 178.539,16 1.045.681,61 0,00 0,00 0,00 3.838.004,78
317. FRAS PRO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.600.459,39 12.766,65 220.137,84 -5.409,03 0,00 0,00 0,00 3.827.954,85
318. ENTERIJER D.O.O.-U STEČAJU OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO PIŠKOREVCI 3.965.882,28 -25.123,23 -37.931,04 -107.384,23 0,00 18.114,97 0,00 3.813.558,75
319. PREMIX PODUZEĆE ZA MEDJUNARODNI PROMET ROBOM,MARK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA KOPRIVNICA 1.911.815,16 31.474,40 1.178.030,37 660.506,51 0,00 0,00 0,00 3.781.826,44
320. UNIVERZAL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.865.865,28 0,00 -1.429,94 -110.521,19 0,00 -100,27 0,00 3.753.813,88
321. PAVIČIĆ INTERIJERI D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 1.984.364,21 47.943,76 649.328,91 1.059.848,17 0,00 11.320,97 0,00 3.752.806,02
322. PETI GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.726.812,96 207.975,79 486.708,55 1.324.970,12 0,00 47,44 0,00 3.746.514,86
323. ČONDIĆ-KADMENOVIĆ D.O.O SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 3.014.625,02 33.943,47 134.561,06 558.286,50 0,00 0,00 0,00 3.741.416,05
324. PROMDAL-DS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.009.419,88 20.011,42 394.716,08 2.307.004,59 0,00 0,00 0,00 3.731.151,97
325. SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 160.535,83 25.495,51 639.092,32 2.897.736,41 0,00 0,00 0,00 3.722.860,07
326. ELMEUS POD.ZA BRODOGRADNJU D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL KAMBELOVAC 2.548.838,68 207.246,80 -4,69 892.328,39 0,00 72.555,59 0,00 3.720.964,77
327. RE VERA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 3.182.905,55 57.342,99 -8.965,64 485.258,98 0,00 0,00 0,00 3.716.541,88
328. ALOE CENTAR D.O.O. ZAGREBAČKA,DUGO SELO DUGO SELO 3.563.916,18 12.829,27 12.812,00 113.456,56 0,00 0,00 0,00 3.703.014,01
329. DOBAR GRADITELJ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 813.855,16 -2.063,44 2.880.543,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3.692.335,68
330. SLAVONIJATRANS TURIZAM D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 1.864.045,28 -7.366,33 12.174,59 1.795.098,68 0,00 0,00 0,00 3.663.952,22
331. BERTI TRADE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 2.126.392,68 80.037,21 6.003,78 1.409.423,08 0,00 0,00 0,00 3.621.856,75
332. FMG D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ OMIŠ 2.603.551,27 933.936,62 2.948,47 60.836,78 0,00 0,00 0,00 3.601.273,14
333. KAMENIK D.D. U STEČAJU ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA SVETI IVAN ZELINA 2.856.660,93 0,00 0,00 736.080,27 0,00 0,00 0,00 3.592.741,20
334. ANTERIOR D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 1.891.558,19 1.572.660,52 5.729,63 94.742,69 3.196,57 21.156,44 0,00 3.589.044,04
335. PRIGORKA-STANOGRADNJA D. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 977.120,93 0,00 -55.561,80 2.587.395,05 0,00 74.846,94 0,00 3.583.801,12
336. NETRA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.248.868,22 1.056.338,34 0,00 254.423,31 0,00 22.816,16 0,00 3.582.446,03
337. DIEKOR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.961.378,47 345.612,59 15.334,19 254.860,65 0,00 0,00 0,00 3.577.185,90
338. PPI VARAŽDINKA D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 3.436.631,88 56.995,71 3.743,98 76.814,97 0,00 0,00 0,00 3.574.186,54
339. TIM KLUB D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 621.041,31 1.809.297,43 128.163,97 760.712,69 0,00 249.763,19 0,00 3.568.978,59
340. URBANIKO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.113.390,66 -14.042,76 386,00 455.189,34 0,00 0,00 0,00 3.554.923,24
341. MODIBIT D.O.O. UVOZ-IZVOZ.MARKETING I ZASTUPSTVO ZAGREBAČKA,SAMOBOR SAMOBOR 3.841.097,01 -289.728,50 0,00 -1.652,75 0,00 0,00 0,00 3.549.715,76
342. ISSA PROJEKT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.295.817,89 189.378,64 3.382,97 57.431,72 0,00 387,25 0,00 3.546.398,47
343. ZLATNA ZVONA MEDVEDGRAD PIVOVARA I PIVNICA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 885,50 0,00 151.560,94 3.390.221,57 0,00 0,00 0,00 3.542.668,01
344. NOGOMETNI KLUB ARCHEA - ČAKOVEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 0,00 0,00 53.001,33 3.484.093,60 0,00 0,00 0,00 3.537.094,93
345. TANKER D.D. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.599.359,54 11.468,98 246.662,68 1.673.003,41 0,00 0,00 0,00 3.530.494,61
346. AGRA-INVEST D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 2.622.478,97 855.806,49 2.478,61 46.960,27 0,00 0,00 0,00 3.527.724,34
347. REGALIA D.O.O. ZADARSKA,STANKOVCI STANKOVCI 1.535.524,98 1.297.762,99 133.120,67 549.510,09 0,00 0,00 0,00 3.515.918,73
348. RECTUS D.O.O.- U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ METKOVIĆ 1.897.783,58 1.609.901,64 0,01 4.468,15 0,00 -28,25 0,00 3.512.125,13
349. BERTA PROJEKT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -84.872,39 0,00 -0,26 3.593.104,77 0,00 0,00 0,00 3.508.232,12
350. POLLUX PROMET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.480.496,47 -40.378,72 0,00 18.713,92 0,00 33.222,18 0,00 3.492.053,85
351. GOLF & COUNTRY CLUB ZAGREB D.O.O.ZA TRGOV.ZAST.UGO GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.528.996,41 -28.893,97 -20.019,97 9.549,90 0,00 0,00 0,00 3.489.632,37
352. ANTONIA PROM. DRUŠTVO ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOV GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 180.260,90 2.794,62 3.245.941,10 49.452,87 0,00 0,00 0,00 3.478.449,49
353. ŠPILJAR M & B D.O.O.POD.ZA EKOLOŠKU ZAŠT.PROIZV.TR GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.615.905,61 920.477,58 16.671,51 914.234,50 0,00 0,00 0,00 3.467.289,20
354. M.G. ENERGIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 2.016.465,98 43.184,17 53.925,77 876.571,73 0,00 474.006,85 0,00 3.464.154,50
355. DOMINIUM MEDIALIS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 103.815,31 0,00 1.325.204,11 2.027.645,05 0,00 0,00 0,00 3.456.664,47
356. BRESTOVAC-TVORNICA NAMJEŠTAJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNIČKI BRESTOVAC 1.650.597,77 -817,68 -19.545,23 1.823.876,13 0,00 0,00 0,00 3.454.110,99
357. DRACO D.O.O. KARLOVAČKA,KARLOVAC KARASI 1.089.727,09 277.355,48 1.408.243,50 252.741,19 0,00 422.646,04 0,00 3.450.713,30
358. MANDUŠA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 859.975,63 1.286.601,58 1.692,93 171.571,75 0,00 1.129.301,74 0,00 3.449.143,63
359. BEHRENS D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 580.033,60 -145,31 1.451.015,96 1.417.575,49 0,00 0,00 0,00 3.448.479,74
360. DEGA-MONT D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 2.369.755,66 0,00 44,20 1.067.153,13 0,00 5.364,80 0,00 3.442.317,79
361. MESTRA D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE PETKOVEC TOPLIČKI 2.652.263,11 93.431,43 9.434,87 242.883,04 0,00 429.042,87 0,00 3.427.055,32
362. MONTMONTAŽA-PLINOVODOVOD D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.440.706,08 -96.111,33 52.116,01 2.025.214,64 0,00 0,00 0,00 3.421.925,40
363. METALNI SEKUNDAR D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 704.991,69 -4.320,28 1.202.736,67 1.512.111,48 0,00 0,00 0,00 3.415.519,56
364. ALPE ADRIATIC GRADITELJSTVO D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 243.176,41 188.546,80 -2,25 -56,81 0,00 2.976.665,21 0,00 3.408.329,36
365. IVANIĆ GRADNJA D.O.O. ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD IVANIĆ-GRAD 0,00 38.031,26 1.462.487,58 1.906.449,75 0,00 0,00 0,00 3.406.968,59
366. HUA XIA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 330.145,95 439.684,46 1.809.131,21 827.835,07 0,00 0,00 0,00 3.406.796,69
367. MESO PROMET SMREKAR D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 2.642.887,23 752.480,05 95,72 3.078,77 0,00 0,00 0,00 3.398.541,77
368. CHEMOTEHNA D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 3.359.846,41 0,00 -3.557,54 42.160,11 0,00 -770,49 0,00 3.397.678,49
369. WTC SVJETSKA TRGOVAČKA TVRTKA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.185.127,57 736.967,84 0,00 0,00 0,00 462.766,94 0,00 3.384.862,35
370. MAJOR-MAJOR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.997.155,04 161.661,72 3.626,05 218.132,18 0,00 0,00 0,00 3.380.574,99
371. RI GARD D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 2.171.133,70 -12.225,92 -6,20 1.217.649,92 0,00 0,00 0,00 3.376.551,50
372. ADRIA DRVO, D.O.O. ZAGREBAČKA,GRADEC GRABRIĆ 2.760.053,04 0,00 109.195,79 487.578,15 0,00 0,00 0,00 3.356.826,98
373. ČIČAK SPORT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.155.127,48 0,00 11.070,98 187.465,75 0,00 0,00 0,00 3.353.664,21
374. VIVENA-VEZ D.O.O GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.067.569,41 856.799,41 36.075,91 388.338,07 0,00 0,00 0,00 3.348.782,80
375. RAVNANJE BARILAC D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.679.193,07 1.366.379,59 32.577,87 269.658,30 0,00 0,00 0,00 3.347.808,83
376. MINIMOTO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.935.957,15 1.286,09 0,00 409.464,38 0,00 0,00 0,00 3.346.707,62
377. MAR. RA. ISTRA D.O.O. ISTARSKA,LANIŠĆE VODICE 961.164,79 45.983,58 1.444.171,03 893.903,44 0,00 0,00 0,00 3.345.222,84
378. TIGAR-CIKATIĆ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 2.238.003,87 41.035,74 692,44 1.054.108,03 0,00 0,00 0,00 3.333.840,08
379. PODNE GLAZURE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.487.828,74 225.977,42 266.307,10 1.297.622,21 0,00 55.226,36 0,00 3.332.961,83
380. ADRIATIC COAST DEVELOPMENT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.028.057,64 0,00 33.860,33 262.446,08 0,00 0,00 0,00 3.324.364,05
381. KONGORA-KOPRIVNICA D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA KOPRIVNICA 2.298.091,15 120.123,38 26.087,37 868.372,61 0,00 0,00 0,00 3.312.674,51
382. ELIMINACIJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -128.288,23 3.427.444,92 -1.212,10 12.668,43 0,00 0,00 0,00 3.310.613,02
383. LEGING D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 290.969,92 59.110,73 2.434.077,39 3.326,44 0,00 497.427,44 0,00 3.284.911,92
384. BONVENA HOTELI D.O.O. ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE USKOPLJE -290.183,28 0,00 58,21 17.447,85 0,00 3.545.229,44 0,00 3.272.552,22
385. IMING, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT ŽRNOVNICA 1.030.991,61 497.090,98 454.831,48 1.144.971,12 0,00 143.281,88 0,00 3.271.167,07
386. VOĆNI VRT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -10.119,76 0,00 0,00 0,00 0,00 3.261.809,00 0,00 3.251.689,24
387. ABMAKS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 1.766.170,24 1.248.055,15 -154,88 219.678,98 0,00 0,00 0,00 3.233.749,49
388. KECERIN GRADNJA D.O.O. ZAGREBAČKA,BISTRA POLJANICA BISTRANSKA 325.599,86 687.834,18 280.762,41 1.934.350,49 3.708,15 0,00 0,00 3.232.255,09
389. JURKIĆ D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 1.062.012,45 212.435,11 -1.139,99 1.957.315,62 0,00 0,00 0,00 3.230.623,19
390. HB-LZ PRIJEVOZ PODUZEĆE ZA PROMET TRGOVINU I USLUG GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.202.984,30 -140,84 481,41 2.026.432,48 0,00 0,00 0,00 3.229.757,35
391. K& K ESTINVESTMENT.ISTRA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.970.626,52 1.256.502,51 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 3.227.129,58
392. AGRO PROMET RUNOVIĆI, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI RUNOVIĆ 2.931.612,90 33.264,72 0,00 258.220,04 0,00 0,00 0,00 3.223.097,66
393. SVIJET GLAZBE GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 918.582,49 0,00 1.131.684,93 1.101.318,79 0,00 55.405,25 0,00 3.206.991,46
394. NEKRETNINE 1960 D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.040.514,84 2.149.525,25 196,39 -1.020,51 0,00 15.385,90 0,00 3.204.601,87
395. TVORNICA KRUHA ZADAR D.D. ZADARSKA,ZADAR ZADAR -47.044,98 0,00 -211.782,25 -538.005,30 3.996.930,61 0,00 0,00 3.200.098,08
396. EKOL TRGOVINA D.O.O. ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD IVANIĆ-GRAD 3.192.819,71 -281,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.192.537,89
397. VILE RUŽMARIN D.O.O. U STEČAJU ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI BRNOBIĆI 2.305.106,66 0,00 362.197,24 516.900,33 0,00 0,00 0,00 3.184.204,23
398. AS - MONT D. O. O. PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE DELNICE 567.326,95 106.396,13 946.091,16 1.559.228,73 0,00 0,00 0,00 3.179.042,97
399. IRT - TERMOPROM D.O.O. KARLOVAČKA,KARLOVAC KARLOVAC 2.678.203,71 0,00 68.830,60 394.914,25 0,00 34.254,94 0,00 3.176.203,50
400. DOCA KOMERC D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 2.769.012,31 7.675,23 27.468,75 369.924,69 0,00 0,00 0,00 3.174.080,98