PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. ABMAX ADRIA D. O. O. PRIMORSKO-GORANSKA,KRK KRK 651.636,76 42.729,80 3.348.865,42 -796,58 0,00 -22,38 0,00 4.042.413,02
302. MOTUS EXPRESS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.338.521,23 1.701.277,15 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 4.039.799,30
303. NEXUS GRADNJA D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI BREGI 120.827,60 1.064,59 3.784.135,51 0,00 0,00 121.273,71 0,00 4.027.301,41
304. PZ NAŠE SELO OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK JAGODNJAK 2.768.278,65 10.413,59 65.893,94 1.132.087,34 0,00 11.071,14 0,00 3.987.744,66
305. ENERGO MONT D.O.O.-U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.625.737,49 1.329.827,32 0,59 -31.824,79 0,00 34.746,56 0,00 3.958.487,17
306. JAKIĆ FENIKS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ LOVREĆ 931.837,58 274.847,28 416.315,35 2.330.507,87 0,00 0,00 0,00 3.953.508,08
307. PROMO EVENTUS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 606.386,66 2.381,60 2.406.703,97 916.434,07 0,00 0,00 0,00 3.931.906,30
308. GRADER GRAĐEVINARSTVO D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI MATULJI 1.438.816,20 0,00 844.734,13 1.517.833,02 0,00 130.122,24 0,00 3.931.505,59
309. BETALGIS D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA VANTAČIĆI -81.877,51 -108.622,34 1.273.431,72 2.837.330,68 0,00 0,00 0,00 3.920.262,55
310. ALMETPLAST ALATI D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 1.815.513,31 38.093,68 0,00 1.845.543,81 0,00 215.718,16 0,00 3.914.868,96
311. ANDREIĆ GRADITELJSTVO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.529.461,06 345.549,38 31.426,72 936.637,67 0,00 52.366,74 0,00 3.895.441,57
312. AQUA ALFA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA MAKARSKA -328.535,87 21.617,85 17.088,31 503.687,63 0,00 3.676.704,44 0,00 3.890.562,36
313. LIPA KOMERC TRGOVINSKO GRAĐEVINSKO DRUŠTVO, D.O.O. ZADARSKA,ZEMUNIK DONJI SMOKOVIĆ 1.738.447,36 2.145.097,44 -664,40 -394,22 0,00 5.412,15 0,00 3.887.898,33
314. SONICS D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 59.350,40 398.172,86 924.107,73 2.485.424,51 0,00 0,00 0,00 3.867.055,50
315. DORO PROMIDŽBA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 3.259.306,21 65.937,26 195.945,69 342.617,95 0,00 0,00 0,00 3.863.807,11
316. ZRIN-SISTEM D.O.O. ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA ZRINŠĆINA 3.651.839,58 10.664,22 18.906,77 108.323,04 0,00 64.536,26 0,00 3.854.269,87
317. MEDITERAN THIERER PROJEKT D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 3.704.512,70 0,00 15.173,18 133.306,29 0,00 0,00 0,00 3.852.992,17
318. BIOP D.O.O. KARLOVAČKA,OGULIN OGULIN 2.819.028,90 119.531,45 47.331,01 600.077,94 0,00 264.901,50 0,00 3.850.870,80
319. PRONTO SERVIS D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK 934.110,39 -7.030,08 2.408.868,16 361.102,88 0,00 148.588,15 0,00 3.845.639,50
320. GRUPO MACHIN D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.911.647,08 -74.799,41 3,74 5.456,18 0,00 0,00 0,00 3.842.307,59
321. MATINUS D.O.O. ZA TRGOVINU I TURIZAM GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.764.160,70 0,00 687.068,08 17.462,42 0,00 370.330,24 0,00 3.839.021,44
322. ĆUF, D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ OMIŠALJ 1.382.157,97 998.413,28 0,00 0,00 0,00 1.449.314,80 0,00 3.829.886,05
323. EMMAT ZA PROIZV.TRGOV.I USL. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.179.204,39 51.449,14 1.281.246,76 267.973,29 0,00 48.297,74 0,00 3.828.171,32
324. ARAN BUŠIĆ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.537.564,72 -6.010,39 12.772,43 2.279.413,85 0,00 0,00 0,00 3.823.740,61
325. NIMBUS MEDIA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 722.224,67 66.305,42 2.996.774,17 17.345,46 0,00 0,00 0,00 3.802.649,72
326. MAJA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZA PROIZVODNJU, TRGOVI SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GLINA 2.952.878,43 180.482,56 0,00 666.229,18 0,00 0,00 0,00 3.799.590,17
327. MAS-PROM D.O.O.ZA TRGOVINU,MARKETING,GRAĐEVINARSTV GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.075.537,32 706.536,81 103.005,90 823.776,60 0,00 65.200,45 0,00 3.774.057,08
328. FRAS PRO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.540.940,60 12.582,38 216.986,55 -5.409,03 0,00 0,00 0,00 3.765.100,50
329. ENTERIJER D.O.O.-U STEČAJU OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO PIŠKOREVCI 3.893.906,82 -25.123,23 -38.462,08 -108.269,00 0,00 17.765,47 0,00 3.739.817,98
330. APUS ZAŠTITA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.502.645,16 52.586,45 91.102,23 1.077.601,72 0,00 14.416,42 0,00 3.738.351,98
331. ONE2PLAY MALOPRODAJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.542.894,51 0,00 173.684,21 1.017.236,58 0,00 0,00 0,00 3.733.815,30
332. RECTUS D.O.O.- U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ METKOVIĆ 2.125.330,66 1.579.330,62 0,01 4.361,30 0,00 -28,25 0,00 3.708.994,34
333. UNIJA - PROIZVODNJA D.O.O. ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ ZAPREŠIĆ 2.485.983,51 483.806,74 39.955,48 463.458,95 0,00 230.920,83 0,00 3.704.125,51
334. PREMIX PODUZEĆE ZA MEDJUNARODNI PROMET ROBOM,MARK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA KOPRIVNICA 1.868.513,31 30.839,53 1.155.089,78 637.822,82 0,00 0,00 0,00 3.692.265,44
335. PAVIČIĆ INTERIJERI D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 1.943.383,14 47.041,74 636.946,53 1.038.790,73 0,00 11.022,24 0,00 3.677.184,38
336. PETI GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.692.848,36 204.222,75 477.522,66 1.296.838,84 0,00 46,55 0,00 3.671.479,16
337. VJEKO KOMERC D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.776.112,21 93.291,32 1.557.872,71 120.713,03 0,00 119.643,75 0,00 3.667.633,02
338. PROMDAL-DS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 989.785,07 19.651,16 387.089,94 2.262.727,20 0,00 0,00 0,00 3.659.253,37
339. ELMEUS POD.ZA BRODOGRADNJU D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL KAMBELOVAC 2.503.113,69 203.536,56 -4,69 875.017,34 0,00 71.311,22 0,00 3.652.974,12
340. RE VERA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 3.128.619,76 56.720,60 -7.103,15 469.334,67 0,00 0,00 0,00 3.647.571,88
341. ČONDIĆ-KADMENOVIĆ D.O.O SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 2.939.920,99 33.212,83 131.180,32 541.314,87 0,00 0,00 0,00 3.645.629,01
342. UNIVERZAL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.771.457,36 0,00 -3.632,67 -126.489,52 0,00 -100,27 0,00 3.641.234,90
343. WORK D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,BILICE BILICE 1.470.939,42 85.100,41 176.256,72 1.898.743,37 0,00 0,00 0,00 3.631.039,92
344. ALOE CENTAR D.O.O. ZAGREBAČKA,DUGO SELO DUGO SELO 3.486.954,10 12.576,24 12.532,21 110.997,71 0,00 0,00 0,00 3.623.060,26
345. AEDIFICO D.O.O. U STEČAJU ZADARSKA,ZADAR ZADAR 1.795.242,46 436.781,20 69.564,55 1.211.350,78 0,00 107.923,06 0,00 3.620.862,05
346. DOBAR GRADITELJ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 795.631,83 -2.063,44 2.824.477,54 0,00 0,00 0,00 0,00 3.618.045,93
347. ČESMA-SP D.O.O. DRVNA INDUSTRIJA - U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR -112.484,38 0,00 395.512,29 3.317.656,51 0,00 0,00 0,00 3.600.684,42
348. SLAVONIJATRANS TURIZAM D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 1.821.216,24 -7.366,33 11.678,45 1.760.347,52 0,00 0,00 0,00 3.585.875,88
349. BERTI TRADE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 2.087.655,08 78.589,40 5.872,84 1.382.109,97 0,00 0,00 0,00 3.554.227,29
350. NOGOMETNI KLUB ARCHEA - ČAKOVEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 0,00 0,00 89.040,41 3.451.957,07 0,00 0,00 0,00 3.540.997,48
351. NETRA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.221.377,63 1.043.403,08 0,00 250.512,41 0,00 22.182,88 0,00 3.537.476,00
352. KAMENIK D.D. ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA SVETI IVAN ZELINA 2.819.260,34 0,00 0,00 718.077,89 0,00 0,00 0,00 3.537.338,23
353. ANTERIOR D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 1.860.632,71 1.545.188,67 5.626,48 92.884,50 3.142,13 20.746,38 0,00 3.528.220,87
354. PPI VARAŽDINKA D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 3.377.605,19 60.224,47 3.646,65 74.806,19 0,00 0,00 0,00 3.516.282,50
355. PRIGORKA-STANOGRADNJA D. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 949.082,97 0,00 -16.883,67 2.508.633,45 0,00 73.336,81 0,00 3.514.169,56
356. FMG D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ OMIŠ 2.541.524,97 910.413,48 2.876,60 59.347,61 0,00 0,00 0,00 3.514.162,66
357. DIEKOR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.907.833,94 339.779,84 15.072,15 250.277,49 0,00 0,00 0,00 3.512.963,42
358. URBANIKO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.078.789,63 -14.042,76 376,74 442.797,15 0,00 0,00 0,00 3.507.920,76
359. ZLATNA ZVONA MEDVEDGRAD PIVOVARA I PIVNICA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 885,50 0,00 150.181,23 3.354.446,03 0,00 0,00 0,00 3.505.512,76
360. ISSA PROJEKT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.236.938,64 186.056,63 3.314,04 56.263,94 0,00 380,94 0,00 3.482.954,19
361. MONTMONTAŽA-PLINOVODOVOD D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.515.388,52 -96.111,33 60.665,59 2.001.914,36 0,00 0,00 0,00 3.481.857,14
362. ADRIASTUDIO SNIMANJE VIDEO MATERIJALA I PROIZVODNJ GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.133.886,51 188.982,86 52.288,88 86.773,56 0,00 0,00 17.352,00 3.479.283,81
363. MODIBIT D.O.O. UVOZ-IZVOZ.MARKETING I ZASTUPSTVO ZAGREBAČKA,SAMOBOR SAMOBOR 3.758.040,19 -289.728,50 0,00 -1.652,75 0,00 0,00 0,00 3.466.658,94
364. CONCEPTIO RAZVOJ D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.092.101,78 1.215.915,35 0,00 154.844,18 0,00 -245,75 0,00 3.462.615,56
365. REGALIA D.O.O. ZADARSKA,STANKOVCI STANKOVCI 1.503.350,30 1.275.931,03 130.739,59 539.684,24 0,00 0,00 0,00 3.449.705,16
366. AGRA-INVEST D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 2.558.483,54 837.899,59 2.426,53 45.964,26 0,00 0,00 0,00 3.444.773,92
367. POLLUX PROMET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.428.230,33 -40.378,72 0,00 18.411,76 0,00 32.669,14 0,00 3.438.932,51
368. ANTONIA PROM. DRUŠTVO ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOV GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 177.680,26 2.754,81 3.202.010,61 48.686,96 0,00 0,00 0,00 3.431.132,64
369. BEHRENS D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 571.590,23 -145,31 1.431.179,63 1.397.945,34 0,00 0,00 0,00 3.400.569,89
370. M.G. ENERGIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 1.975.170,03 42.507,78 53.028,83 861.553,08 0,00 465.571,91 0,00 3.397.831,63
371. DRACO D.O.O. KARLOVAČKA,KARLOVAC KARASI 1.071.010,12 273.077,17 1.385.966,44 248.737,37 0,00 415.007,83 0,00 3.393.798,93
372. MANDUŠA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 845.414,08 1.265.487,96 1.668,24 168.639,31 0,00 1.107.058,42 0,00 3.388.268,01
373. DOMINIUM MEDIALIS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 101.448,68 0,00 1.293.893,93 1.982.621,54 0,00 0,00 0,00 3.377.964,15
374. DEGA-MONT D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 2.323.756,88 0,00 43,38 1.041.974,26 0,00 5.262,48 0,00 3.371.037,00
375. IVANIĆ GRADNJA D.O.O. ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD IVANIĆ-GRAD 0,00 37.800,67 1.437.677,71 1.873.455,49 0,00 0,00 0,00 3.348.933,87
376. METALNI SEKUNDAR D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 688.581,08 -4.320,28 1.180.370,93 1.484.032,75 0,00 0,00 0,00 3.348.664,48
377. ŠPILJAR M & B D.O.O.POD.ZA EKOLOŠKU ZAŠT.PROIZV.TR GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.513.645,65 906.139,09 16.305,64 899.025,54 0,00 0,00 0,00 3.335.115,92
378. MESO PROMET SMREKAR D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 2.591.951,04 738.112,13 93,71 3.014,26 0,00 0,00 0,00 3.333.171,14
379. ALPE ADRIATIC GRADITELJSTVO D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 239.263,21 185.793,57 -2,25 -56,81 0,00 2.903.922,20 0,00 3.328.919,92
380. WTC SVJETSKA TRGOVAČKA TVRTKA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.142.118,39 722.308,94 0,00 0,00 0,00 451.475,95 0,00 3.315.903,28
381. GRAD - VET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 349.575,90 0,00 2.963.005,08 0,00 0,00 0,00 0,00 3.312.580,98
382. RI GARD D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 2.128.707,14 -12.225,92 -6,20 1.194.329,70 0,00 0,00 0,00 3.310.804,72
383. MESTRA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE PETKOVEC TOPLIČKI 2.552.355,59 91.622,15 9.223,51 237.480,17 0,00 417.819,92 0,00 3.308.501,34
384. MINIMOTO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.897.301,28 1.286,09 0,00 404.059,61 0,00 0,00 0,00 3.302.646,98
385. VIVENA-VEZ D.O.O GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.036.438,62 845.087,54 35.557,48 382.111,69 0,00 0,00 0,00 3.299.195,33
386. ČIČAK SPORT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.102.106,19 0,00 10.834,73 183.253,44 0,00 0,00 0,00 3.296.194,36
387. TIGAR-CIKATIĆ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 2.210.090,59 40.616,77 681,14 1.041.613,41 0,00 0,00 0,00 3.293.001,91
388. MAR. RA. ISTRA D.O.O. ISTARSKA,LANIŠĆE VODICE 943.717,06 45.289,68 1.419.189,33 877.784,25 0,00 0,00 0,00 3.285.980,32
389. ADRIA DRVO, D.O.O. ZAGREBAČKA,GRADEC GRABRIĆ 2.698.353,63 0,00 106.703,96 477.526,60 0,00 0,00 0,00 3.282.584,19
390. RAVNANJE BARILAC D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.643.918,51 1.337.598,31 31.853,32 263.977,52 0,00 0,00 0,00 3.277.347,66
391. PODNE GLAZURE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.457.565,22 222.330,20 260.976,94 1.271.412,77 0,00 54.173,16 0,00 3.266.458,29
392. BERTA PROJEKT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -84.872,39 0,00 -0,26 3.343.494,57 0,00 0,00 0,00 3.258.621,92
393. ČUČEK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 1.494.396,85 1.697.158,03 7.155,42 55.469,36 0,00 0,00 0,00 3.254.179,66
394. ADRIATIC COAST DEVELOPMENT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.973.875,35 0,00 33.105,31 245.979,93 0,00 0,00 0,00 3.252.960,59
395. KONGORA-KOPRIVNICA D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA KOPRIVNICA 2.254.695,47 117.630,26 25.509,31 845.514,96 0,00 0,00 0,00 3.243.350,00
396. LEGING D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 286.241,87 58.176,46 2.394.719,68 3.271,94 0,00 488.335,69 0,00 3.230.745,64
397. HB-LZ PRIJEVOZ PODUZEĆE ZA PROMET TRGOVINU I USLUG GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.186.933,65 -140,84 474,73 2.000.159,24 0,00 0,00 0,00 3.187.426,78
398. VOĆNI VRT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -10.119,76 0,00 0,00 0,00 0,00 3.197.529,78 0,00 3.187.410,02
399. MARINOV D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.389.281,62 0,00 1.798.036,65 0,00 0,00 0,00 0,00 3.187.318,27
400. IMING, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT ŽRNOVNICA 992.600,52 488.689,26 447.214,74 1.115.442,80 0,00 139.989,02 0,00 3.183.936,34