PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. PROFECTUS GRUPA D.D. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVAČKO PRIMORJE DOLI 415.250,83 2.842.453,92 155.571,07 795.172,88 0,00 56.989,00 0,00 4.265.437,70
302. FEITENG D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 118.905,20 -12.072,92 4.145.814,98 -2.105,18 0,00 0,00 0,00 4.250.542,08
303. ZVIR D.O.O.EXPORT IMPORT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 2.179.997,56 -5.643,38 40.178,39 1.992.536,45 40.078,27 0,00 0,00 4.247.147,29
304. FLOOR - ING D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 2.328.619,06 0,00 1.905.735,12 0,00 0,00 -25,03 0,00 4.234.329,15
305. SILBIO D.O.O. ISTARSKA,UMAG UMAG 856.639,70 446.831,89 2.916.823,59 9.817,99 0,00 0,00 0,00 4.230.113,17
306. HALITUS D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA CRIKVENICA 3.151.936,59 371.949,01 526,63 178.282,30 0,00 520.569,12 0,00 4.223.263,65
307. ALMUS D.O.O.ZA GRAĐENJE I TRGOVINU SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL ŠTAFILIĆ 2.409.804,06 73.240,66 95.157,04 1.602.274,17 0,00 30.516,00 0,00 4.210.991,93
308. PUT KROZ SVIJET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 4.210.173,71 -5.472,38 0,03 5.458,35 0,00 0,00 0,00 4.210.159,71
309. NIT D.O.O. ISTARSKA,PAZIN PAZIN 1.841.478,87 0,00 387.148,36 1.948.435,98 0,00 0,00 0,00 4.177.063,21
310. LAKERKO GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.443.516,16 928.338,69 49.824,90 747.640,31 0,00 0,00 0,00 4.169.320,06
311. KULT DIONIZA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.006.883,77 13.403,40 354.542,98 783.073,44 0,00 8.076,03 0,00 4.165.979,62
312. TECHNOCHEM INTERNATIONAL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.453.774,64 435.607,67 165.467,09 2.105.689,36 0,00 0,00 0,00 4.160.538,76
313. L.M.B.S. D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.066.523,10 0,00 417.953,80 1.658.074,04 0,00 0,00 0,00 4.142.550,94
314. BERG D.D. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 2.117.143,34 0,00 202.059,55 1.820.602,13 0,00 -4.708,97 0,00 4.135.096,05
315. INDUSTROMONTAŽA SPLIT D.O.O ZA IZGR GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.397.515,70 0,00 274.304,12 2.437.757,75 0,00 0,00 0,00 4.109.577,57
316. ADMIRANA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ DONJI DOLAC 1.097.735,08 886.245,92 194.697,99 1.920.756,04 0,00 0,00 0,00 4.099.435,03
317. DORF D.O.O. ZA GRADITELJSTVO ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA STRMEC 5.732.563,67 -1.625.859,09 -1.289,40 -12.936,21 0,00 21,61 0,00 4.092.500,58
318. MD TRGOVINA D.O.O.POD.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 265.625,51 -605,44 632.918,98 3.174.046,09 0,00 0,00 0,00 4.071.985,14
319. D.P. GRADNJA D.O.O. ZAGREBAČKA,SAMOBOR SAMOBOR 1.940.495,67 213.952,33 159.266,59 1.346.377,37 0,00 407.655,27 0,00 4.067.747,23
320. TIKI IMMOBILIS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.039.879,94 2.019.818,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.059.698,90
321. SM MEDITERAN D.O.O. U LIKVIDACIJI ISTARSKA,PULA PULA 3.532.677,53 359.283,62 0,00 -219,73 0,00 0,00 161.983,08 4.053.724,50
322. SYLKAJ GRAD D.O.O. ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA PRETOKI 3.815.923,19 -40.745,69 -412,98 257.750,51 0,00 10.243,39 0,00 4.042.758,42
323. NOVA COLOR D.O.O PROIZVOD.I PROMET BOJA I KEM.PRO GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.488.126,20 2.328.208,84 37.344,32 171.806,30 0,00 11.175,06 0,00 4.036.660,72
324. OBITELJ BAMBO D.O.O.- U LIKVIDACIJI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ BUDROVAC LUKAČKI 2.029.126,14 117.421,34 31.518,25 1.841.854,58 0,00 0,00 0,00 4.019.920,31
325. MAX - CHARTER D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 4.010.996,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.010.996,54
326. ZUM DISTRIBUCIJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.345.801,52 19.906,23 119.360,77 1.524.845,01 0,00 0,00 0,00 4.009.913,53
327. ATMAN V.D. D.O.O. ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA GORIČICA 3.605.722,80 321.628,64 13.458,84 67.343,54 0,00 0,00 0,00 4.008.153,82
328. BRUMAT - GRADNJA, D.O.O. ZA GRADITELJSTVO GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -9.566,03 -47.956,89 -1,32 -2,00 0,00 4.051.309,18 0,00 3.993.782,94
329. ARAN BUŠIĆ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.717.239,45 -6.010,39 66.866,89 2.190.971,53 0,00 0,00 0,00 3.969.067,48
330. TOMEX POD.ZA VANJS.I UNUT.TRGOVINU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.766.819,25 1.971.936,57 1.444,63 217.550,22 0,00 0,00 0,00 3.957.750,67
331. KVARNER PROJEKT, D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 3.377.287,45 522.996,76 -0,01 55.402,99 0,00 0,00 0,00 3.955.687,19
332. AUTO CENTAR ĐAČIĆ D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.590.016,89 0,00 10.015,85 40.516,67 0,00 293.747,69 0,00 3.934.297,10
333. BOLJAVA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT KAMEN 917.189,41 2.086.694,25 0,00 24.782,56 0,00 904.018,14 0,00 3.932.684,36
334. MOTUS EXPRESS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.273.524,89 1.655.615,72 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00 3.929.141,50
335. BETALGIS D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA VANTAČIĆI -13.247,20 -108.622,34 1.298.988,69 2.746.796,95 0,00 0,00 0,00 3.923.916,10
336. TELENOVA D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ RADOBOJ 3.920.480,88 100,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.920.581,19
337. ABMAX ADRIA D. O. O. PRIMORSKO-GORANSKA,KRK KRK 619.672,31 93.931,43 3.205.763,74 -796,58 0,00 -22,38 0,00 3.918.548,52
338. SVJETLOVOD TIM D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.619.549,36 196.116,94 1.922.934,06 159.722,27 0,00 17.306,16 0,00 3.915.628,79
339. CROATIA GOLF, D.D. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.554.843,62 0,00 54.602,09 299.528,16 0,00 0,00 0,00 3.908.973,87
340. TVORNICA KULTURE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.140.941,90 436.100,10 1.728.180,25 599.435,16 0,00 0,00 0,00 3.904.657,41
341. NEXUS GRADNJA D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI BREGI 116.955,80 1.032,00 3.665.889,40 0,00 0,00 117.261,34 0,00 3.901.138,54
342. GEO GRADNJA 2010 D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.735.412,08 42.452,90 13.510,85 100.599,87 0,00 0,00 0,00 3.891.975,70
343. CENTAR-KROVORAD D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.155.127,09 675.281,78 119.391,44 808.893,79 0,00 119.521,04 0,00 3.878.215,14
344. BUBA DOO U STEČAJU POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA POŽEGA 2.146.672,17 0,00 26.283,30 1.695.278,22 0,00 0,00 0,00 3.868.233,69
345. TUNA GRAĐENJE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.247.832,57 1.617.626,02 -18,92 676,91 0,00 0,00 0,00 3.866.116,58
346. K-MONT D.O.O. - GLAVNA PODRUŽNICA SPLIT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.723.087,42 -221.968,77 612.003,60 1.738.789,77 0,00 0,00 0,00 3.851.912,02
347. SOKOLJ GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.476.977,80 29.435,17 842.047,35 1.501.652,06 0,00 0,00 0,00 3.850.112,38
348. PROIZVODNJA PARKETA BAREC D.O.O. ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD LIJEVI DUBROVČAK 1.965.561,20 0,00 24.572,72 1.845.972,25 9.491,15 0,00 0,00 3.845.597,32
349. ENERGO MONT D.O.O.-U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.527.649,36 1.279.095,06 0,56 -31.824,79 0,00 32.828,23 0,00 3.807.748,42
350. ALMETPLAST ALATI D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 1.751.788,87 36.713,41 0,00 1.792.414,47 0,00 209.102,76 0,00 3.790.019,51
351. JAKIĆ FENIKS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ LOVREĆ 893.377,21 264.909,53 398.697,99 2.231.675,62 0,00 0,00 0,00 3.788.660,35
352. CAROVIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC TOTOVEC 1.831.036,82 0,00 1.274.386,66 684.273,08 0,00 -1.377,48 0,00 3.788.319,08
353. LIPA KOMERC TRGOVINSKO GRAĐEVINSKO DRUŠTVO, D.O.O. ZADARSKA,ZEMUNIK DONJI SMOKOVIĆ 1.690.552,08 2.084.644,39 -664,40 -394,23 0,00 5.167,88 0,00 3.779.305,72
354. DA - MI MONT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.534.575,68 236.033,62 103,06 5.149,37 0,00 0,00 0,00 3.775.861,73
355. SONICS D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 57.237,30 388.333,73 900.333,74 2.420.492,22 0,00 0,00 0,00 3.766.396,99
356. AQUA ALFA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -322.792,34 20.892,41 16.483,93 484.826,16 0,00 3.550.390,97 0,00 3.749.801,13
357. MAS-PROM D.O.O.ZA TRGOVINU,MARKETING,GRAĐEVINARSTV GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.977.870,46 817.750,20 98.425,10 787.119,41 0,00 61.953,61 0,00 3.743.118,78
358. MATINUS D.O.O. ZA TRGOVINU I TURIZAM GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.694.900,38 0,00 667.660,95 16.961,57 0,00 358.700,49 0,00 3.738.223,39
359. BRAZDA-AGRARIA D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 3.417.176,20 0,00 110.543,22 206.603,31 0,00 0,00 0,00 3.734.322,73
360. FACTOR D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN KLOKOČEVIK 144.201,05 11.669,15 2.944.277,70 631.299,76 0,00 0,00 0,00 3.731.447,66
361. ANDREIĆ GRADITELJSTVO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.419.968,10 330.489,30 30.107,49 896.852,98 0,00 50.041,12 0,00 3.727.458,99
362. ZRIN-SISTEM D.O.O. ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA ZRINŠĆINA 3.516.484,39 11.677,96 18.011,87 103.177,23 0,00 61.748,77 0,00 3.711.100,22
363. TOTIĆ D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.238.829,38 75.762,83 371.648,23 1.837.937,92 0,00 184.354,61 0,00 3.708.532,97
364. DORO PROMIDŽBA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 3.127.005,29 63.384,49 188.510,30 329.618,05 0,00 0,00 0,00 3.708.518,13
365. MAJA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZA PROIZVODNJU, TRGOVI SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GLINA 2.880.564,12 175.684,87 0,00 648.831,79 0,00 0,00 0,00 3.705.080,78
366. EMMAT ZA PROIZV.TRGOV.I USL. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.107.362,12 49.540,44 1.243.060,83 258.102,62 0,00 45.976,38 0,00 3.704.042,39
367. PRONTO SERVIS D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK 899.874,77 -7.030,08 2.318.367,43 348.315,63 0,00 143.770,38 0,00 3.703.298,13
368. ENTERIJER D.O.O.-U STEČAJU OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO PIŠKOREVCI 3.756.904,20 -25.123,23 -1.062,08 -48.824,35 0,00 17.070,27 0,00 3.698.964,81
369. OPSKRBA D.D. PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE DELNICE 3.013.754,07 340.583,02 54.009,03 279.124,01 0,00 0,00 0,00 3.687.470,13
370. MEDITERAN THIERER PROJEKT D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 3.533.313,88 0,00 14.357,58 127.593,12 0,00 0,00 0,00 3.675.264,58
371. ĆUF, D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ OMIŠALJ 1.326.862,29 959.184,42 0,00 0,00 0,00 1.387.015,71 0,00 3.673.062,42
372. UNIJA - PROIZVODNJA D.O.O. ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ ZAPREŠIĆ 2.375.045,87 605.077,64 38.390,05 429.000,68 0,00 220.703,60 0,00 3.668.217,84
373. CROATIA-PETROL D.O.O., U STEČAJU BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 704.199,18 278.303,57 2.615.457,97 69.280,26 0,00 0,00 0,00 3.667.240,98
374. PERKOVIĆ D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 1.838.318,70 1.391.504,58 58.344,43 372.553,81 0,00 0,00 0,00 3.660.721,52
375. FRAS PRO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.422.549,96 12.215,84 210.718,22 -5.409,03 0,00 0,00 0,00 3.640.074,99
376. BIOP D.O.O. KARLOVAČKA,OGULIN OGULIN 2.677.078,32 110.023,17 44.789,51 553.326,81 0,00 252.868,63 0,00 3.638.086,44
377. ČESMA-SP D.O.O. DRVNA INDUSTRIJA - U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR -116.803,89 0,00 459.667,35 3.290.536,29 0,00 0,00 0,00 3.633.399,75
378. NIMBUS MEDIA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 688.286,27 63.035,61 2.860.500,57 16.522,73 0,00 0,00 0,00 3.628.345,18
379. GRUPO MACHIN D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.695.723,71 -74.799,41 3,53 5.151,21 0,00 0,00 0,00 3.626.079,04
380. LOVOR TRADE POD.ZA TRGOVINU,TURIZAM I UGOSTITELJST PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI JUŠIĆI 3.184.545,87 -883,56 -0,49 407.904,09 0,00 0,00 0,00 3.591.565,91
381. ZADRUGA HEMERA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA KOPRIVNICA 3.572.639,00 0,00 67,61 8.216,37 0,00 0,00 0,00 3.580.922,98
382. RECTUS D.O.O.- U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ METKOVIĆ 2.043.383,38 1.518.520,88 0,01 4.148,78 0,00 -28,25 0,00 3.566.024,80
383. KODRA D.O.O. - U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.535.237,69 -6.682,74 5.712,23 -250,19 0,00 26.033,76 0,00 3.560.050,75
384. M. & F. GRADITELJSTVO D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.320.518,43 733.963,26 46.823,45 229.846,41 0,00 1.221.107,90 0,00 3.552.259,45
385. ITAL-INVEST D.O.O.ZA PROMET I USLUGE GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.277.286,18 0,00 -69,62 270.159,87 0,00 0,00 0,00 3.547.376,43
386. WORK D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,BILICE BILICE 1.434.848,36 82.845,98 171.290,43 1.848.135,32 0,00 0,00 0,00 3.537.120,09
387. VJEKO KOMERC D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.710.918,06 89.901,66 1.501.805,69 116.172,95 0,00 114.505,73 0,00 3.533.304,09
388. PAVIČIĆ INTERIJERI D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 1.861.866,44 45.247,49 612.316,35 996.904,71 0,00 10.428,03 0,00 3.526.763,02
389. PETI GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.625.288,33 196.757,46 459.250,76 1.240.882,09 0,00 44,77 0,00 3.522.223,41
390. ELMEUS POD.ZA BRODOGRADNJU D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL KAMBELOVAC 2.412.160,73 196.156,40 -4,69 840.583,43 0,00 68.836,02 0,00 3.517.731,89
391. MEDIA SPOT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.788.836,58 1.535.760,29 0,00 192.000,16 0,00 0,00 0,00 3.516.597,03
392. NETRA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.166.695,26 1.017.673,16 68.465,61 242.733,10 0,00 20.887,67 0,00 3.516.454,80
393. PROMDAL-DS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 950.744,78 18.934,56 371.920,56 2.174.653,73 0,00 0,00 0,00 3.516.253,63
394. ONE2PLAY MALOPRODAJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.373.151,48 0,00 164.027,09 960.655,72 0,00 0,00 0,00 3.497.834,29
395. RE VERA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 2.993.572,11 55.482,59 -8.063,71 438.484,60 0,00 0,00 0,00 3.479.475,59
396. AEDIFICO D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 1.728.036,51 418.048,04 66.454,76 1.159.872,54 0,00 103.776,53 0,00 3.476.188,38
397. DOBAR GRADITELJ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 759.819,65 -2.063,44 2.712.954,09 0,00 0,00 0,00 0,00 3.470.710,30
398. NOGOMETNI KLUB ČAKOVEC ČAKOVEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 0,00 0,00 87.826,02 3.380.850,08 0,00 0,00 0,00 3.468.676,10
399. ALOE CENTAR D.O.O. ZAGREBAČKA,DUGO SELO DUGO SELO 3.333.866,49 12.072,93 11.975,67 106.106,73 0,00 0,00 0,00 3.464.021,82
400. ČONDIĆ-KADMENOVIĆ D.O.O SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 2.792.188,63 37.740,97 124.484,05 507.973,36 0,00 0,00 0,00 3.462.387,01