PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. HABITO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 707.396,16 3.440.697,98 0,00 -1,73 0,00 572.551,23 0,00 4.720.643,64
302. ELEKTRODA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.477.119,56 1.588.223,01 42.008,99 592.812,76 0,00 0,00 0,00 4.700.164,32
303. HIPO D.O.O.ZA PROMET NEKRETNINAMA I TRGOVINU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 4.711.737,99 -13.364,74 -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.698.371,25
304. YG104 D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 42.552,06 31.933,35 2.633.192,64 1.949.805,00 0,00 0,00 0,00 4.657.483,05
305. HERES OBROVAC D.O.O. ZADARSKA,OBROVAC GORNJI KARIN 1.733.078,81 790.404,38 134.032,38 1.988.966,25 0,00 -48,44 0,00 4.646.433,38
306. MOTTO D.O.O. ISTARSKA,UMAG UMAG 2.435.046,00 2.208.992,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.644.038,38
307. HIDRO MARK D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.166.455,18 357.853,72 644.484,52 2.461.907,67 0,00 0,00 0,00 4.630.701,09
308. ZDRAVSTVENO-REKREACIJSKI CENTAR LIPIK D.D. POŽEŠKO-SLAVONSKA,LIPIK LIPIK 389.327,56 0,00 441.760,77 3.775.131,62 0,00 0,00 0,00 4.606.219,95
309. VIP AIR, D.O.O. LIČKO-SENJSKA,OTOČAC ČOVIĆI 1.767.375,93 939.451,35 847.936,67 1.048.033,10 0,00 0,00 0,00 4.602.797,05
310. PERIĆ COMMERCE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ OMIŠ 1.214.833,98 1.629,33 3.164.881,12 186.670,35 0,00 0,00 0,00 4.568.014,78
311. KORDAL-PROM D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.359.297,69 30.918,31 3.164.591,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4.554.807,96
312. LEO COMMERCE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.324.040,77 556.203,54 460.157,66 170.543,07 0,00 41.915,73 0,00 4.552.860,77
313. CESTOGRAD GRAĐEVINSKO PODUZEĆE D.D.-U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -117.043,62 0,00 327.527,83 4.335.144,81 0,00 0,00 0,00 4.545.629,02
314. ĐEVRSKE CENTAR D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE ĐEVRSKE 4.521.783,54 0,00 -3,06 4.246,60 0,00 0,00 0,00 4.526.027,08
315. VARCO D.O.O ISTARSKA,PULA PULA 730.270,67 2.017.845,22 108.802,48 1.665.278,73 0,00 0,00 0,00 4.522.197,10
316. IVAR D.O.O.-U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 788.574,53 2.803.213,60 645.899,60 204.649,75 0,00 79.501,01 0,00 4.521.838,49
317. VI-HA PROMET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 52.838,02 11.131,93 4.441.204,27 14.524,88 0,00 0,00 0,00 4.519.699,10
318. MAT GRAĐENJE PROMET D.O.O- U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.266.679,29 371.400,24 1.002.455,13 152.545,57 0,00 690.242,87 29.269,12 4.512.592,22
319. KODRA D.O.O. - U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 4.422.070,33 -6.682,74 72.475,17 -250,27 0,00 24.874,04 0,00 4.512.486,53
320. DABO, D.O.O. VARAŽDINSKA,IVANEC KANIŽA 2.704.236,63 1.801.692,45 0,00 3.531,71 0,00 0,00 0,00 4.509.460,79
321. CASTRA D.O.O. U LIKVIDACIJI GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -61.262,40 -778,00 2.879.762,55 1.674.454,06 0,00 0,00 0,00 4.492.176,21
322. AUTO-MOTO-KART D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.259.690,05 440.322,26 81.227,77 653.654,38 0,00 0,00 13.547,28 4.448.441,74
323. PROJEKT CETAN OMEGA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 4.409.395,55 4.930,76 0,57 21.069,46 0,00 0,00 0,00 4.435.396,34
324. NIVEL D.O.O.ZA INFORMATIČKI INŽ.USL.I TRG GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 517.333,82 3.854.116,60 57.281,83 0,00 0,00 0,00 0,00 4.428.732,25
325. AMADIO, D. O. O. ISTARSKA,LABIN LABIN -5.626,04 573.633,04 3.819.140,37 41.256,70 0,00 0,00 0,00 4.428.404,07
326. GUNDINCI MONTAŽA D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI GUNDINCI 1.615.055,59 395.544,79 207.653,71 2.207.542,97 0,00 0,00 0,00 4.425.797,06
327. IDIS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 4.409.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.409.502,00
328. NICOLLI - NOVI D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.776.225,18 1.625.987,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.402.213,07
329. MATAŠ-M.N. D.O.O.ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USLUGE ZADARSKA,JASENICE JASENICE 2.639.071,70 1.693.849,53 -6.016,08 -17.550,46 0,00 0,00 50.872,25 4.360.226,94
330. DRVORAD-RUŽIĆ D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 861.835,56 6.560,34 3.484.545,67 0,00 0,00 0,00 0,00 4.352.941,57
331. ZELENI TULIPAN D.0.0. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.624.737,25 -339.335,52 1.178.289,09 865.627,48 0,00 -40,31 0,00 4.329.277,99
332. ILIČIĆ D.O.O. VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ KAPELA DVOR 1.738.090,45 696.880,10 59.193,05 1.832.275,94 0,00 1.860,34 0,00 4.328.299,88
333. VEGAFRUIT D.O.O.- U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 4.290.166,71 -64.955,66 118.166,90 -18.797,41 0,00 0,00 0,00 4.324.580,54
334. RADIX FORTIS D.O.O PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA -6.405,50 4.316.720,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.310.314,78
335. AURATUS D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 411.646,99 2.271.067,92 31.020,08 1.596.413,57 0,00 0,00 0,00 4.310.148,56
336. PROPRIUS D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 584.376,38 441.403,76 3.249.290,31 33.210,65 0,00 0,00 0,00 4.308.281,10
337. INDUSTROGRADNJA D.O.O. ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA DONJA LOMNICA 3.057.663,57 0,00 31.333,43 1.213.637,68 0,00 0,00 0,00 4.302.634,68
338. A.B.PETROL D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE ZAGREBAČKA,RUGVICA SOP 4.178.917,78 -133.526,70 138.146,39 104.553,35 0,00 1.731,36 0,00 4.289.822,18
339. VALADE D. O. O. ISTARSKA,BALE BALE 4.288.898,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.288.898,20
340. ANDON D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 789.050,52 -21.385,43 93.670,72 3.423.001,78 0,00 2.032,15 0,00 4.286.369,74
341. LAURUS-ERO D.O.O.ZA HOTELIJERSTVO-UGOSTITELJSTVO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 3.258,05 0,00 23,36 4.262.158,46 0,00 0,00 0,00 4.265.439,87
342. SIGNUM GRUPA D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA -9.756,65 -9.732,40 472,64 17.283,00 0,00 4.256.128,72 0,00 4.254.395,31
343. MEDVEŠČAK PLAN D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 4.108.814,11 0,00 0,00 0,00 0,00 143.918,39 0,00 4.252.732,50
344. GRATEM D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.677.458,28 -28.238,27 19.498,00 77.946,52 0,00 500.864,45 0,00 4.247.528,98
345. AQUA ALFA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 309.661,05 20.170,95 15.882,87 466.067,77 0,00 3.424.767,74 0,00 4.236.550,38
346. GLOBAL TOURS D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 2.079.098,88 370.720,30 225.776,11 1.574.255,66 0,00 -15.112,41 0,00 4.234.738,54
347. GMT SPORT I INTERIJERI D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO SARŠONI 2.625.678,30 723.268,44 168.733,03 697.533,45 0,00 4.161,56 0,00 4.219.374,78
348. TEHNOSPOJ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 575.843,90 1.049.558,51 2.585.966,45 0,00 0,00 0,00 0,00 4.211.368,86
349. TRANSPORT MRVELJ D.O.O. ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 1.557.214,69 2.288.785,12 346.263,64 0,00 0,00 0,00 0,00 4.192.263,45
350. TOJER D.O.O.U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.013.282,43 67.802,80 163.513,34 1.953.613,32 0,00 -8.358,94 0,00 4.189.852,95
351. DAN PROJEKT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.515.583,67 482.017,13 2.120.277,61 58,40 0,00 70.308,54 0,00 4.188.245,35
352. HOTELI ROYAL OPATIJA D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA OPATIJA 23.891,84 4.135.980,42 4,77 -0,98 0,00 0,00 0,00 4.159.876,05
353. TECTOR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.113.800,42 98.426,54 364.897,66 2.343.731,28 0,00 232.911,10 0,00 4.153.767,00
354. ZLATNA UVALA D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.129.032,05 0,00 4.129.032,05
355. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 570.659,14 3.558.507,52 -737,60 79,05 0,00 0,00 0,00 4.128.508,11
356. BRAVAR - MONTAŽA D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA STRIZIVOJNA 1.691.700,56 83.447,40 113.631,35 2.178.703,43 0,00 60.082,54 0,00 4.127.565,28
357. AKULA SAVJETOVANJE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.463.398,67 2.536.016,65 107.347,82 3.807,80 0,00 0,00 0,00 4.110.570,94
358. XU JIANPING D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.710.610,41 1.388.169,10 0,00 -63,91 0,00 0,00 0,00 4.098.715,60
359. BETON DUBRAVA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.792.808,86 -28.322,10 -15,30 268.964,64 0,00 60.747,78 0,00 4.094.183,88
360. ALMUS D.O.O.ZA GRAĐENJE I TRGOVINU SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL ŠTAFILIĆ 2.342.410,75 71.511,02 92.492,20 1.557.654,38 0,00 29.685,43 0,00 4.093.753,78
361. EDURO, D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.202.172,32 -17.442,45 -375,28 1.907.877,45 0,00 0,00 0,00 4.092.232,04
362. LERGISS M.K. D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.533.063,40 101.668,46 546.335,84 1.773.544,94 0,00 135.216,82 0,00 4.089.829,46
363. HADROVCI GRAĐENJE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB MORAVČE 374.381,29 383.853,40 3.193.221,95 120.842,57 0,00 0,00 0,00 4.072.299,21
364. BABIĆ GRADNJA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL ŠTAFILIĆ 2.211.614,36 126.317,53 707.030,64 958.699,61 0,00 61.243,91 0,00 4.064.906,05
365. PINTA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 49.483,49 4.013.341,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.062.825,02
366. PUT KROZ SVIJET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 4.062.129,79 -5.472,38 0,03 5.235,30 0,00 0,00 0,00 4.061.892,74
367. FLOOR - ING D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 2.225.691,97 0,00 1.834.993,98 0,00 0,00 -25,03 0,00 4.060.660,92
368. FEITENG D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 118.279,58 -12.072,92 3.953.472,23 -2.105,18 0,00 0,00 0,00 4.057.573,71
369. HALITUS D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA CRIKVENICA 3.017.319,76 357.050,30 503,37 170.821,18 0,00 495.692,44 0,00 4.041.387,05
370. COMPOSITIO SERVIS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.375.285,66 1.845.026,16 153.830,33 664.455,49 0,00 0,00 0,00 4.038.597,64
371. BROD - MONTAŽA D. O. O.U STEČAJU BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 3.328.442,18 11.669,35 110.729,59 368.768,07 0,00 217.249,20 0,00 4.036.858,39
372. GAVRIĆ PROMET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB BUZIN 1.299.217,64 0,00 2.728.133,22 0,00 0,00 0,00 0,00 4.027.350,86
373. SIMPLEX D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 3.829.642,39 63.644,50 2.716,86 114.532,55 0,00 -31,53 0,00 4.010.504,77
374. NIT D.O.O. ISTARSKA,PAZIN PAZIN 1.765.526,92 0,00 371.037,30 1.868.860,30 0,00 0,00 0,00 4.005.424,52
375. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA JEDINSTVO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,SMOKVICA SMOKVICA 3.159.779,64 0,00 -281,64 837.967,76 0,00 0,00 0,00 3.997.465,76
376. LAKERKO GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.341.008,82 890.445,42 47.761,44 716.219,09 0,00 0,00 0,00 3.995.434,77
377. L.M.B.S. D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.990.264,47 0,00 402.491,36 1.596.837,33 0,00 0,00 0,00 3.989.593,16
378. BERG D.D. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 2.037.516,14 0,00 193.721,02 1.748.086,06 0,00 -4.708,97 0,00 3.974.614,25
379. SM MEDITERAN D.O.O. U LIKVIDACIJI ISTARSKA,PULA PULA 3.453.420,31 349.074,78 0,00 -219,73 0,00 0,00 161.983,08 3.964.258,44
380. ADMIRANA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ DONJI DOLAC 1.057.722,01 853.113,69 187.130,79 1.848.943,08 0,00 0,00 0,00 3.946.909,57
381. TECHNOCHEM INTERNATIONAL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.387.056,52 412.936,62 154.244,19 1.991.305,00 0,00 0,00 0,00 3.945.542,33
382. TIKI IMMOBILIS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.974.063,97 1.954.660,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.928.724,85
383. NOVA COLOR D.O.O PROIZVOD.I PROMET BOJA I KEM.PRO GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.464.547,11 2.251.533,90 35.781,14 164.328,00 0,00 10.677,64 0,00 3.926.867,79
384. INDUSTROMONTAŽA SPLIT D.O.O ZA IZGR GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.339.978,41 0,00 260.620,31 2.324.205,21 0,00 0,00 0,00 3.924.803,93
385. MD TRGOVINA D.O.O.POD.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 255.939,10 -605,44 610.266,21 3.055.647,23 0,00 0,00 0,00 3.921.247,10
386. SYLKAJ GRAD D.O.O. ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA PRETOKI 3.679.856,88 -40.745,69 -412,98 245.968,67 0,00 9.784,03 0,00 3.894.450,91
387. TOMEX POD.ZA VANJS.I UNUT.TRGOVINU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.729.318,03 1.933.395,77 1.405,04 212.493,27 0,00 0,00 0,00 3.876.612,11
388. MAX - CHARTER D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.863.835,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.863.835,59
389. ZUM DISTRIBUCIJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.253.559,18 19.245,86 114.728,79 1.465.738,54 0,00 0,00 0,00 3.853.272,37
390. FUTURA RAD D.O.O. ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 867.072,86 -0,03 2.969.547,11 0,00 0,00 0,00 0,00 3.836.619,94
391. BRUMAT - GRADNJA, D.O.O. ZA GRADITELJSTVO GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -9.566,03 -47.956,89 -1,32 -3,68 0,00 3.893.806,03 0,00 3.836.278,11
392. GLOBAL COMMERCE D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 1.826.697,21 416.852,22 319.146,89 1.270.494,04 0,00 0,00 0,00 3.833.190,36
393. CROATIA GOLF, D.D. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.481.560,55 0,00 53.406,07 292.967,22 0,00 0,00 0,00 3.827.933,84
394. METALO-ALATI D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB HRVATSKI LESKOVAC 1.115.490,26 45.748,51 2.666.336,31 0,00 0,00 0,00 0,00 3.827.575,08
395. KVARNER PROJEKT, D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 3.266.106,10 502.876,54 -0,01 53.448,16 0,00 0,00 0,00 3.822.430,79
396. MOTUS EXPRESS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.208.883,72 1.610.203,81 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 3.819.088,40
397. ATMAN V.D. D.O.O. ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA GORIČICA 3.432.472,31 305.554,48 12.952,91 64.728,38 0,00 0,00 0,00 3.815.708,08
398. VILA DALMACIJA D.O.O.U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 1.543.273,71 2.265.462,81 0,00 0,00 0,00 3.137,97 0,00 3.811.874,49
399. INTER MEDIA PUBLIC D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 649.680,96 -6.799,79 1.124.034,34 2.019.782,46 0,00 11.484,58 0,00 3.798.182,55
400. TVORNICA KULTURE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.108.905,81 423.339,21 1.679.341,10 579.550,71 0,00 0,00 0,00 3.791.136,83