PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. GORNJA STRANA D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLUGE VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR ŠTITAR 645.408,34 3.171.087,32 -1.410,69 -5.440,51 0,00 -11,98 0,00 3.809.632,48
302. MODIBIT D.O.O. UVOZ-IZVOZ.MARKETING I ZASTUPSTVO ZAGREBAČKA,SAMOBOR SAMOBOR 4.069.844,83 -289.728,50 0,00 -1.652,75 0,00 0,00 0,00 3.778.463,58
303. DIEKOR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.108.846,11 361.676,65 16.055,89 267.483,20 0,00 0,00 0,00 3.754.061,85
304. TIM KLUB D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 600.409,43 1.920.579,93 136.568,73 811.059,26 0,00 267.461,84 0,00 3.736.079,19
305. ACTIVA INŽENIRING D.O.O. ISTARSKA,UMAG LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.720.819,32 0,00 3.720.819,32
306. NETRA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.324.580,39 1.091.963,50 0,00 265.194,38 0,00 24.560,26 0,00 3.706.298,53
307. SAN NATURAL J.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 654.705,20 0,00 3.046.610,53 0,00 0,00 0,00 0,00 3.701.315,73
308. SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 198.329,90 27.208,29 593.554,43 2.881.084,91 0,00 0,00 0,00 3.700.177,53
309. URBANIKO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.193.763,10 -14.042,76 411,52 482.941,99 0,00 0,00 0,00 3.663.073,85
310. ZLATNA ZVONA MEDVEDGRAD PIVOVARA I PIVNICA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 885,50 0,00 155.360,80 3.488.751,43 0,00 0,00 0,00 3.644.997,73
311. DEGA-MONT D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 2.496.701,74 0,00 46,46 1.138.196,39 0,00 5.646,61 0,00 3.640.591,20
312. POLLUX PROMET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.624.443,29 -40.378,72 0,00 19.546,09 0,00 34.745,30 0,00 3.638.355,96
313. ŠPILJAR M & B D.O.O.POD.ZA EKOLOŠKU ZAŠT.PROIZV.TR GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.698.763,21 959.967,37 17.679,19 956.121,63 0,00 0,00 0,00 3.632.531,40
314. ALPE ADRIATIC GRADITELJSTVO D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 253.953,80 196.129,49 -2,25 -56,81 0,00 3.177.007,64 0,00 3.627.031,87
315. DOMI D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.754.111,06 -53.600,79 231.624,70 1.691.202,08 0,00 0,00 0,00 3.623.337,05
316. MANDUŠA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 900.079,78 1.344.750,88 1.760,92 179.648,05 0,00 1.190.562,36 0,00 3.616.801,99
317. ANTONIA PROM. DRUŠTVO ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOV GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 187.368,27 2.904,24 3.366.930,60 51.562,21 0,00 0,00 0,00 3.608.765,32
318. DRACO D.O.O. KARLOVAČKA,KARLOVAC KARASI 1.141.275,73 289.138,43 1.469.597,02 263.768,13 0,00 443.682,51 0,00 3.607.461,82
319. METALNI SEKUNDAR D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 750.188,35 -4.320,28 1.264.334,43 1.589.443,45 0,00 0,00 0,00 3.599.645,95
320. BEHRENS D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 603.287,56 -145,31 1.505.647,42 1.471.639,02 0,00 0,00 0,00 3.580.428,69
321. WTC SVJETSKA TRGOVAČKA TVRTKA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.302.116,21 777.340,10 0,00 0,00 0,00 493.863,60 0,00 3.573.319,91
322. IVANIĆ GRADNJA D.O.O. ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD IVANIĆ-GRAD 0,00 38.666,34 1.530.816,78 1.997.319,68 0,00 0,00 0,00 3.566.802,80
323. HUA XIA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 347.823,93 424.239,49 1.910.650,83 875.728,62 0,00 0,00 0,00 3.558.442,87
324. RI GARD D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 2.287.981,21 -12.225,92 -6,20 1.281.876,40 0,00 0,00 0,00 3.557.625,49
325. RAVNANJE BARILAC D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.776.343,17 1.445.646,46 34.573,36 285.303,81 0,00 0,00 0,00 3.541.866,80
326. KONGORA-KOPRIVNICA D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA KOPRIVNICA 2.444.084,99 126.989,73 27.679,42 932.725,71 0,00 0,00 0,00 3.531.479,85
327. ADRIATIC COAST DEVELOPMENT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.177.369,06 0,00 35.939,75 312.169,71 0,00 0,00 0,00 3.525.478,52
328. PODNE GLAZURE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.571.177,88 236.022,28 280.986,97 1.369.805,98 0,00 58.127,00 0,00 3.516.120,11
329. ČIČAK SPORT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.300.727,49 0,00 11.721,66 199.066,95 0,00 0,00 0,00 3.511.516,10
330. MAR. RA. ISTRA D.O.O. ISTARSKA,LANIŠĆE VODICE 1.009.217,78 47.894,65 1.512.973,43 938.297,53 0,00 0,00 0,00 3.508.383,39
331. VIVENA-VEZ D.O.O GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.153.307,10 889.055,22 37.503,72 405.663,15 0,00 0,00 0,00 3.485.529,19
332. MINIMOTO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.042.419,75 1.286,09 0,00 424.349,68 0,00 0,00 0,00 3.468.055,52
333. MEDIATEL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 962.001,43 14.969,25 1.798.994,95 674.428,59 0,00 0,00 0,00 3.450.394,22
334. ABMAKS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 1.888.193,24 1.330.794,88 -154,88 228.193,95 0,00 0,00 0,00 3.447.027,19
335. TIGAR-CIKATIĆ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 2.314.880,18 42.189,62 723,57 1.088.519,65 0,00 0,00 0,00 3.446.313,02
336. LEGING D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 303.991,51 61.683,80 2.542.472,96 3.476,58 0,00 522.467,14 0,00 3.434.091,99
337. GEA-TVORNICA ULJA D.O.O BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC HERCEGOVAC 1.776.638,08 16.589,96 202.231,68 1.431.947,39 0,00 -132,44 0,00 3.427.274,67
338. K& K ESTINVESTMENT.ISTRA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.076.669,17 1.322.572,80 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 3.399.242,56
339. JURKIĆ D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 1.115.055,27 222.141,66 -1.139,99 2.055.801,72 0,00 0,00 0,00 3.391.858,66
340. ČIRIBU-ČIRIBA D.O.O. ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ ZAPREŠIĆ 206.777,14 3.180.644,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.387.422,12
341. KECERIN GRADNJA D.O.O. U STEČAJU ZAGREBAČKA,BISTRA POLJANICA BISTRANSKA 341.374,90 719.859,80 293.979,26 2.017.655,99 3.874,76 0,00 0,00 3.376.744,71
342. KLUB KULTURE SVIJET GLAZBE U LIKVIDACIJI GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 969.334,08 0,00 1.188.216,99 1.155.380,83 0,00 58.451,25 0,00 3.371.383,15
343. GREGUREK D.O.O.- U STEČAJU ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 67.378,20 -28.074,03 2.290.644,61 1.031.184,40 0,00 0,00 0,00 3.361.133,18
344. AGRO PROMET RUNOVIĆI, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI RUNOVIĆ 3.055.288,25 34.623,13 0,00 270.737,48 0,00 0,00 0,00 3.360.648,86
345. SAVA GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.360.539,10 -84.072,20 7.025,78 67.944,60 0,00 4.930,79 0,00 3.356.368,07
346. ROHE HRVATSKA D.O.O ZA PROD.POSTAV. I ODRŽAV. OPRE ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA RAKITJE 1.371.450,06 0,00 400.362,10 1.578.398,65 0,00 0,00 0,00 3.350.210,81
347. EKOL TRGOVINA D.O.O. ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD IVANIĆ-GRAD 3.349.273,24 -281,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.348.991,42
348. AS - MONT D. O. O. PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE DELNICE 601.134,99 111.687,36 987.957,56 1.635.747,30 0,00 0,00 0,00 3.336.527,21
349. IRT - TERMOPROM D.O.O. KARLOVAČKA,KARLOVAC KARLOVAC 2.804.344,71 0,00 72.296,00 415.579,11 0,00 35.955,96 0,00 3.328.175,78
350. DOCA KOMERC D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 2.895.558,19 7.945,78 28.667,30 386.094,15 0,00 0,00 0,00 3.318.265,42
351. MEGAPULS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.183.919,42 0,00 3.595,39 126.017,69 0,00 1.002.795,32 0,00 3.316.327,82
352. DIZAJN HIRUNDO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 841.132,49 0,00 2.471.943,29 0,00 0,00 0,00 0,00 3.313.075,78
353. GRADITELJSTVO RADMAN D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA BESTRMA 1.707.957,54 239.221,56 340.514,35 1.017.933,02 0,00 0,00 0,00 3.305.626,47
354. PERFORMANSA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 3.302.438,48 0,00 0,00 0,00 0,00 3.302.438,48
355. TRI B IMMOBILIA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 633.305,90 -3.932,14 2.664.496,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3.293.870,53
356. MARKOT TEL. D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.539.350,61 -6.612,67 297.618,18 1.459.702,55 0,00 0,00 0,00 3.290.058,67
357. VG - STUDIO D.O.O. ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 2.421.589,77 46.777,10 0,00 716.351,92 0,00 100.078,10 0,00 3.284.796,89
358. LOTO D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 255.480,44 3.027.467,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.282.947,89
359. HB-LZ PRIJEVOZ PODUZEĆE ZA PROMET TRGOVINU I USLUG GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.179.589,62 -140,84 499,80 2.098.791,92 0,00 0,00 0,00 3.278.740,50
360. MOGUŠ GRUPA D.O.O. ZAGREBAČKA,SAMOBOR SAMOBOR 310.030,72 555.638,90 0,00 2.400.442,00 0,00 0,00 0,00 3.266.111,62
361. RES IMMOBILES D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.584.896,62 -3.381,75 50.893,22 1.629.516,34 0,00 0,00 0,00 3.261.924,43
362. AUTO-RUBIKON D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.251.290,71 2.658,84 151.321,12 1.851.272,01 0,00 0,00 0,00 3.256.542,68
363. POČETAK J.D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA KOPRIVNICA 2.966.810,49 0,00 281.879,12 6.351,51 0,00 0,00 0,00 3.255.041,12
364. EPULUM D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD STARI GRAD 259.783,52 -7.505,53 14.307,70 2.986.268,70 0,00 0,00 0,00 3.252.854,39
365. B - BREZA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD VRBANJ 1.135.810,16 1.573.817,14 0,00 15.233,23 0,00 516.277,46 0,00 3.241.137,99
366. PIAZZA POD.ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 14.916,97 567.004,57 54.350,03 2.574.267,74 0,00 0,00 0,00 3.210.539,31
367. ADRIAS D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA CRIKVENICA 1.769.993,00 293.431,22 17.151,78 1.124.558,47 0,00 0,00 0,00 3.205.134,47
368. AGROBRAČ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA NEREŽIŠĆA 671.835,36 10.468,30 129.445,75 1.905.730,63 0,00 479.941,89 0,00 3.197.421,93
369. DIJAMANT CENTAR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB HRVATSKI LESKOVAC 1.896.956,14 -2.883,57 1.086.153,79 121.050,23 0,00 95.355,38 0,00 3.196.631,97
370. TEHNOCOOP D.O.O. USLUGE PRER. METALA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA -15.574,69 809.133,90 158.850,10 2.242.920,59 0,00 0,00 0,00 3.195.329,90
371. MERKUR-HRVATSKA D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 2.962.793,86 -1.388,88 -47.797,13 281.528,19 0,00 0,00 0,00 3.195.136,04
372. JASMINKA PLIN D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU PLI GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.512.864,49 671.646,61 -0,74 -3,48 0,00 0,00 0,00 3.184.506,88
373. EURO-ALFA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.657.239,43 1.730.288,40 -33.955,60 -188.543,77 0,00 -77,18 0,00 3.164.951,28
374. BORDUNAL D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE CAVTAT 982.340,13 -645,51 546.694,96 1.632.092,91 0,00 0,00 0,00 3.160.482,49
375. BANDCOM D.O.O.ZA TRGOVINU PRIJEVOZ I ZASTUPANJE SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA MAKARSKA 2.992.418,59 -16.046,22 25.536,67 116.092,59 0,00 39.804,10 0,00 3.157.805,73
376. B - G D.O.O. ZAGREBAČKA,DUGO SELO DUGO SELO 1.895.770,99 1.247.873,57 -1.376,24 -4.878,72 0,00 0,00 0,00 3.137.389,60
377. LENS-DUKA J.D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK BRIJEŠĆE 3.131.198,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.131.198,01
378. FRANTO D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 2.136.031,09 116.381,39 14.758,91 856.865,30 0,00 -91,71 0,00 3.123.944,98
379. BARFUN D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 499.480,83 0,00 0,00 2.615.022,57 0,00 0,00 0,00 3.114.503,40
380. SIMPAGRAD D.O.O. KARLOVAČKA,KARLOVAC KARLOVAC 725.786,40 625.967,43 1.754.503,04 1.879,56 0,00 0,00 0,00 3.108.136,43
381. NEKRETNINE. HR, D. O. O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 463.418,17 2.643.270,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.106.688,45
382. STARČEVIĆ D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 1.372.273,17 137.895,54 49.513,58 1.520.509,11 0,00 16.721,90 0,00 3.096.913,30
383. PINUS NIGRA, D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.312.809,69 1.611.107,74 16.970,16 150.344,46 0,00 0,00 0,00 3.091.232,05
384. MAL PRESS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 603.987,70 1.138,80 2.485.424,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3.090.550,76
385. GAZIRA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 1.461.812,91 152.472,26 -2.933,54 -4.564,70 1.476.243,81 0,00 0,00 3.083.030,74
386. MOTOR YACHT CHARTER DK D. O. O. ISTARSKA,PULA PULA 2.479.620,80 597.079,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.076.700,29
387. KOLA TRGOVINA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.857.552,44 285.991,45 130.058,56 800.306,27 0,00 -27,29 0,00 3.073.881,43
388. KNEHA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.200.426,32 35.982,00 452.289,34 1.384.797,85 0,00 0,00 0,00 3.073.495,51
389. TIS COMMERCE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.054.452,76 0,00 -189,84 -6.001,85 0,00 0,00 0,00 3.048.261,07
390. PHD GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.721.360,30 0,00 322.147,58 0,00 0,00 0,00 0,00 3.043.507,88
391. ZT GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.004.639,07 0,00 301.329,86 1.723.798,65 0,00 0,00 0,00 3.029.767,58
392. TRANS-ADRIA D.O.O.U STEČAJU POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA KUZMICA 1.191.730,47 868.054,47 60,56 953.028,84 0,00 0,00 0,00 3.012.874,34
393. GORIMET D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE PODČUDNIČ 250.236,14 -13.729,00 1.849.220,77 923.122,64 0,00 0,00 0,00 3.008.850,55
394. UVALA JASENOVO D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT -5.464,24 0,00 0,00 0,00 0,00 3.013.588,11 0,00 3.008.123,87
395. KACIGA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR MASTRINKA 736.821,02 462.360,84 44.302,81 1.750.250,17 0,00 0,00 0,00 2.993.734,84
396. POTPORA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ OMIŠ 543.333,57 12.037,08 508.506,40 1.577.029,32 0,00 343.822,26 0,00 2.984.728,63
397. METALLIC D. O. O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 968.116,74 0,00 147.960,06 1.839.677,72 0,00 0,00 0,00 2.955.754,52
398. MINI PARKS INTERNATIONAL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 1.251.259,49 1.035.021,63 0,00 665.558,73 0,00 2.951.839,85
399. TROGIRSKI LIST D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR TROGIR 545.484,60 384.490,98 215.790,04 1.804.428,64 0,00 0,00 0,00 2.950.194,26
400. AJBI - IZOLACIJE, D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB DREŽNIK BREZOVIČKI 2.070.960,71 489.886,63 67.509,06 298.560,91 0,00 20.435,94 0,00 2.947.353,25