PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. DRACO D.O.O. KARLOVAČKA,KARLOVAC KARASI 1.153.972,07 292.040,56 1.484.708,29 266.484,07 0,00 448.863,76 0,00 3.646.068,75
302. METALNI SEKUNDAR D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 761.320,21 -4.320,28 1.279.505,85 1.608.490,20 0,00 0,00 0,00 3.644.995,98
303. ANTONIA PROM D.O.O. ZA TRGOVINU I PRIJEVOZ GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 189.118,81 2.931,24 3.396.730,11 52.081,76 0,00 0,00 0,00 3.640.861,92
304. WTC SVJETSKA TRGOVAČKA TVRTKA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.332.783,10 787.283,73 0,00 0,00 0,00 501.522,65 0,00 3.621.589,48
305. BEHRENS D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 609.014,98 -145,31 1.519.103,07 1.484.954,77 0,00 0,00 0,00 3.612.927,51
306. HUA XIA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 352.177,99 434.926,45 1.935.654,94 887.223,18 0,00 0,00 0,00 3.609.982,56
307. IVANIĆ GRADNJA D.O.O. ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD IVANIĆ-GRAD 0,00 38.822,76 1.547.646,16 2.019.700,80 0,00 0,00 0,00 3.606.169,72
308. RI GARD D.O.O. U STEČAJU PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 2.316.760,56 -12.225,92 -6,20 1.297.695,29 0,00 0,00 0,00 3.602.223,73
309. RAVNANJE BARILAC D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.800.271,08 1.465.169,76 35.064,84 289.157,26 0,00 0,00 0,00 3.589.662,94
310. KONGORA-KOPRIVNICA D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA KOPRIVNICA 2.480.836,04 128.680,90 28.071,54 949.604,11 0,00 0,00 0,00 3.587.192,59
311. ADRIATIC COAST DEVELOPMENT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.214.144,21 0,00 36.451,91 327.678,56 0,00 0,00 0,00 3.578.274,68
312. PODNE GLAZURE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.588.126,63 238.496,31 284.602,60 1.387.584,72 0,00 58.841,43 0,00 3.557.651,69
313. ČIČAK SPORT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.336.489,67 0,00 11.881,92 201.924,28 0,00 0,00 0,00 3.550.295,87
314. HNK ŠIBENIK S.D.D. ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK -160.878,55 0,00 -132.629,91 3.838.146,02 0,00 0,00 0,00 3.544.637,56
315. VIVENA-VEZ D.O.O GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.174.424,16 896.999,78 37.855,39 410.059,17 0,00 0,00 0,00 3.519.338,50
316. ABMAKS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 1.918.247,31 1.351.173,53 -154,88 230.291,17 0,00 0,00 0,00 3.499.557,13
317. MINIMOTO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.068.641,31 1.286,09 0,00 428.015,90 0,00 0,00 0,00 3.497.943,30
318. MEDIATEL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 974.962,10 15.195,28 1.822.218,50 683.236,86 0,00 0,00 0,00 3.495.612,74
319. GEA-TVORNICA ULJA D.O.O BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC HERCEGOVAC 1.805.833,02 16.778,19 205.259,07 1.453.779,42 0,00 -132,44 0,00 3.481.517,26
320. VOĆNI VRT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -3.749,83 0,00 0,00 0,00 0,00 3.482.443,93 0,00 3.478.694,10
321. TIGAR-CIKATIĆ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 2.333.814,69 42.473,81 731,24 1.096.995,16 0,00 0,00 0,00 3.474.014,90
322. TIBRA D.O.O U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ DONJI MUĆ 3.471.186,30 0,00 -8,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3.471.177,60
323. LEGING D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 307.198,70 62.317,54 2.569.170,61 3.513,55 0,00 528.634,37 0,00 3.470.834,77
324. K& K ESTINVESTMENT.ISTRA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.102.787,30 1.338.845,80 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 3.441.633,69
325. MARKOT TEL. D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.600.780,91 -6.612,67 310.280,05 1.530.683,84 0,00 0,00 0,00 3.435.132,13
326. JURKIĆ D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 1.128.119,63 224.532,37 -1.139,99 2.080.058,67 0,00 0,00 0,00 3.431.570,68
327. KECERIN GRADNJA D.O.O. U STEČAJU ZAGREBAČKA,BISTRA POLJANICA BISTRANSKA 345.260,26 727.747,66 297.234,54 2.038.173,99 3.915,79 0,00 0,00 3.412.332,24
328. KLUB KULTURE SVIJET GLAZBE U LIKVIDACIJI GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 981.834,11 0,00 1.202.140,75 1.168.696,22 0,00 59.201,47 0,00 3.411.872,55
329. SAVA GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.399.389,27 -84.072,20 7.130,35 68.972,25 0,00 4.989,70 0,00 3.396.409,37
330. AGRO PROMET RUNOVIĆI, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI RUNOVIĆ 3.085.749,29 34.957,70 0,00 273.820,49 0,00 0,00 0,00 3.394.527,48
331. ROHE HRVATSKA D.O.O ZA PROD.POSTAV. I ODRŽAV. OPRE ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA RAKITJE 1.389.024,18 0,00 405.418,51 1.599.355,90 0,00 0,00 0,00 3.393.798,59
332. EKOL TRGOVINA D.O.O. ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD IVANIĆ-GRAD 3.387.807,49 -281,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.387.525,67
333. GREGUREK D.O.O.- U STEČAJU ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 41.845,11 -28.074,03 2.321.224,36 1.044.629,87 0,00 0,00 0,00 3.379.625,31
334. AS - MONT D. O. O. PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE DELNICE 609.461,86 112.990,59 998.269,19 1.654.593,71 0,00 0,00 0,00 3.375.315,35
335. DIZAJN HIRUNDO D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 855.119,08 0,00 2.513.134,66 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.253,74
336. IRT - TERMOPROM D.O.O. KARLOVAČKA,KARLOVAC KARLOVAC 2.835.413,02 0,00 73.149,53 420.668,83 0,00 36.374,91 0,00 3.365.606,29
337. MEGAPULS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.213.705,51 0,00 3.650,19 127.850,67 0,00 1.016.275,79 0,00 3.361.482,16
338. GRADITELJSTVO RADMAN D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA BESTRMA 1.734.922,88 242.711,34 344.623,45 1.033.110,60 0,00 0,00 0,00 3.355.368,27
339. LENS-DUKA J.D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK BRIJEŠĆE 3.345.568,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.345.568,83
340. PERFORMANSA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 3.337.424,52 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.424,52
341. TRI B IMMOBILIA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 639.035,51 -3.932,14 2.692.743,11 0,00 0,00 0,00 0,00 3.327.846,48
342. VG - STUDIO D.O.O.U STEČAJU ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 2.442.653,35 47.459,61 0,00 722.465,76 0,00 100.946,99 0,00 3.313.525,71
343. POČETAK J.D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA KOPRIVNICA 3.018.616,17 0,00 286.726,82 6.465,46 0,00 0,00 0,00 3.311.808,45
344. HB-LZ PRIJEVOZ PODUZEĆE ZA PROMET TRGOVINU I USLUG GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.190.477,31 -140,84 504,34 2.116.613,93 0,00 0,00 0,00 3.307.454,74
345. AUTO-RUBIKON D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.268.966,77 2.658,84 153.274,56 1.875.432,05 0,00 0,00 0,00 3.300.332,22
346. EPULUM D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD STARI GRAD 264.139,45 -7.505,53 14.537,48 3.028.860,95 0,00 0,00 0,00 3.300.032,35
347. MOGUŠ GRUPA D.O.O. ZAGREBAČKA,SAMOBOR SAMOBOR 313.206,29 560.444,72 0,00 2.426.020,61 0,00 0,00 0,00 3.299.671,62
348. B - BREZA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD VRBANJ 1.147.092,37 1.588.391,76 0,00 15.391,48 0,00 522.102,61 0,00 3.272.978,22
349. FRANTO D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 2.110.166,85 139.569,08 15.020,42 1.000.468,51 0,00 -91,71 0,00 3.265.133,15
350. ADRIAS D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA CRIKVENICA 1.782.529,03 296.035,18 17.268,29 1.147.250,50 0,00 0,00 0,00 3.243.083,00
351. PIAZZA POD.ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 15.145,98 572.751,08 54.934,55 2.598.858,78 0,00 0,00 0,00 3.241.690,39
352. TEHNOCOOP D.O.O. USLUGE PRER. METALA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA -15.574,69 821.259,10 161.081,47 2.274.281,34 0,00 0,00 0,00 3.241.047,22
353. ANTE JURKOVIĆ D.O.O. PODUZEĆE ZA TRGOVINU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.205.082,34 41,70 5.608,79 29.940,64 0,00 0,00 0,00 3.240.673,47
354. DIJAMANT CENTAR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB HRVATSKI LESKOVAC 1.921.721,81 -2.883,57 1.101.738,53 122.846,07 0,00 96.918,48 0,00 3.240.341,32
355. AGROBRAČ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA NEREŽIŠĆA 681.313,77 10.582,80 131.114,89 1.930.834,96 0,00 485.990,22 0,00 3.239.836,64
356. JASMINKA PLIN D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.545.810,88 680.640,60 -0,74 -3,48 0,00 0,00 0,00 3.226.447,26
357. BORDUNAL D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE CAVTAT 996.379,88 -645,51 554.749,49 1.655.574,61 0,00 0,00 0,00 3.206.058,47
358. BARFUN D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 505.842,05 0,00 0,00 2.697.264,91 0,00 0,00 0,00 3.203.106,96
359. BANDCOM D.O.O.ZA TRGOVINU PRIJEVOZ I ZASTUPANJE SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA MAKARSKA 3.031.237,49 -16.046,22 25.892,99 117.937,46 0,00 40.353,47 0,00 3.199.375,19
360. GRADSKA MLJEKARA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.549.854,58 4.457,74 65.967,53 573.412,45 0,00 0,00 0,00 3.193.692,30
361. B - G D.O.O. ZAGREBAČKA,DUGO SELO DUGO SELO 1.926.796,11 1.268.401,26 0,00 -4.878,72 0,00 0,00 0,00 3.190.318,65
362. SIMPAGRAD D.O.O. KARLOVAČKA,KARLOVAC KARLOVAC 738.253,27 636.999,35 1.782.959,30 1.909,54 0,00 0,00 0,00 3.160.121,46
363. MERKUR-HRVATSKA D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 2.933.457,57 -1.388,88 -37.360,56 260.747,69 0,00 0,00 0,00 3.155.455,82
364. PINUS NIGRA, D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.333.722,03 1.640.317,97 17.177,26 152.256,49 0,00 0,00 0,00 3.143.473,75
365. KOLA TRGOVINA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.904.387,19 290.373,01 132.135,17 813.280,37 0,00 -27,29 0,00 3.140.148,45
366. MAL PRESS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 613.206,48 1.155,83 2.522.306,85 0,00 0,00 0,00 0,00 3.136.669,16
367. NEKRETNINE. HR, D. O. O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 467.989,95 2.667.439,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.135.429,11
368. GAZIRA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 1.484.460,06 155.046,07 -2.933,54 -4.564,70 1.501.533,88 0,00 0,00 3.133.541,77
369. STARČEVIĆ D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 1.385.872,49 138.995,93 49.979,91 1.534.321,07 0,00 16.861,72 0,00 3.126.031,12
370. KNEHA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.214.733,56 36.320,66 457.363,74 1.400.217,23 0,00 0,00 0,00 3.108.635,19
371. MOTOR YACHT CHARTER DK D. O. O. ISTARSKA,PULA PULA 2.503.666,82 603.301,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.106.968,70
372. TIS COMMERCE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.089.013,64 0,00 -189,84 -5.986,51 0,00 0,00 0,00 3.082.837,29
373. PRIOR D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ OMIŠALJ 2.238.927,95 734.393,09 4.702,95 50.659,36 0,00 48.577,11 0,00 3.077.260,46
374. PHD GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.751.690,52 0,00 325.544,64 0,00 0,00 0,00 0,00 3.077.235,16
375. PRIGORKA-STANOGRADNJA D. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 1.087.777,43 0,00 -23.553,59 1.922.143,73 0,00 80.030,36 0,00 3.066.397,93
376. SINJ D.D.U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ SINJ 727.366,47 0,00 758.821,34 1.579.464,27 0,00 0,00 0,00 3.065.652,08
377. ZT GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.016.290,51 0,00 304.766,55 1.743.695,02 0,00 0,00 0,00 3.064.752,08
378. GORIMET D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE PODČUDNIČ 254.173,37 -13.729,00 1.877.459,73 937.273,01 0,00 0,00 0,00 3.055.177,11
379. TRANS-ADRIA D.O.O.U STEČAJU POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA KUZMICA 1.204.757,35 874.000,44 61,61 962.030,38 0,00 0,00 0,00 3.040.849,78
380. KACIGA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR MASTRINKA 746.163,64 467.657,53 44.854,85 1.771.641,78 0,00 0,00 0,00 3.030.317,80
381. POTPORA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ OMIŠ 549.706,47 12.177,11 513.947,67 1.595.018,03 0,00 347.868,76 0,00 3.018.718,04
382. METALLIC D. O. O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 983.525,39 0,00 150.123,38 1.865.902,25 0,00 0,00 0,00 2.999.551,02
383. MINI PARKS INTERNATIONAL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 1.265.521,38 1.046.751,42 0,00 675.019,98 0,00 2.987.292,78
384. TROGIRSKI LIST D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR TROGIR 551.478,98 388.816,22 218.327,71 1.825.867,32 0,00 0,00 0,00 2.984.490,23
385. AJBI - IZOLACIJE, D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.096.775,94 496.230,30 68.327,40 302.218,66 0,00 20.714,55 0,00 2.984.266,85
386. BIH -STIL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -15.584,54 0,00 2.997.752,29 -8.638,82 0,00 0,00 0,00 2.973.528,93
387. PEJAK NEKRETNINE D.O.O. ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 2.935.415,94 0,00 0,00 28.237,94 0,00 0,00 0,00 2.963.653,88
388. DIVA STIL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.735.197,06 -5.277,94 10.898,58 975.033,79 0,00 246.517,67 0,00 2.962.369,16
389. NCP-BRODOPROJEKT D.O.O., U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 170.889,88 0,00 781.305,97 2.009.633,70 0,00 0,00 0,00 2.961.829,55
390. CEE PROJEKT D.O.O. ZA GRAĐENJE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 18.223,85 2.130.581,32 615.969,97 191.071,13 0,00 0,00 0,00 2.955.846,27
391. ENCO HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H. GRAD ZAGREB,ZAGREB KLAGENFURT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.945.078,17 0,00 2.945.078,17
392. INTER CONSULTING D.O.OU LIKVIDACIJI ISTARSKA,UMAG CRVENI VRH 972.507,31 -740.040,92 1.665.447,18 1.046.562,42 0,00 0,00 0,00 2.944.475,99
393. TANITA-ZAGREB, D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 2.956.362,12 -15.140,09 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.941.221,96
394. IN.FO.PRINT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 854.213,81 0,00 270.628,15 1.622.317,75 0,00 186.915,26 0,00 2.934.074,97
395. ZZ GRADNJA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI ZMIJAVCI 1.978.714,39 -19.621,06 337,64 971.534,92 0,00 0,00 0,00 2.930.965,89
396. GRADNJA ZRINO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 2.917.055,13 -9.024,10 -1,98 6.197,73 0,00 -268,70 0,00 2.913.958,08
397. ŠTIT D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.585.682,62 19.236,18 290.055,91 1.018.355,06 0,00 0,00 0,00 2.913.329,77
398. GAL ZAGREB D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.246.815,66 330.439,27 103.142,55 1.229.238,42 0,00 0,00 0,00 2.909.635,90
399. PRODAJA PLOVILA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.909.343,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.909.343,93
400. RADIĆ METALI I KONSTRUKCIJE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.850.686,40 19.315,25 6.440,88 20.501,18 0,00 0,00 0,00 2.896.943,71