PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Dug prijavljen u postupak izvanredne uprave s osnova javnih davanja koja se iskazuju na listi dužnika Napomena
301. DIEKOR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.387.362,78 392.016,24 17.418,93 291.322,91 0,00 0,00 0,00 0,00 4.088.120,86
302. AXIA J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 879.286,02 0,00 0,00 0,00 3.145.016,29 0,00 0,00 0,00 4.024.302,31
303. DEGA-MONT D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 2.739.876,73 0,00 50,73 1.251.983,47 0,00 6.178,86 0,00 0,00 3.998.089,79
304. MESOPRODUKT,DOO PROIZVODNJA,TRGOVINA I USLUGE POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA DERVIŠAGA 2.147.285,45 121.667,80 76.437,40 1.611.112,52 0,00 0,00 0,00 0,00 3.956.503,17
305. ŠPILJAR M & B D.O.O.POD.ZA EKOLOŠKU ZAŠT.PROIZV.TR GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.844.532,29 1.034.550,28 19.582,35 1.035.232,34 0,00 0,00 0,00 0,00 3.933.897,26
306. MANDUŠA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 975.823,00 1.454.575,32 1.889,35 194.901,45 0,00 1.306.263,02 0,00 0,00 3.933.452,14
307. POLLUX PROMET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.896.310,34 -40.378,72 0,00 21.117,72 0,00 37.621,94 0,00 0,00 3.914.671,28
308. GRAD - VET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 413.138,93 0,00 3.497.329,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.910.467,97
309. RAVNANJE BARILAC D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.959.826,97 1.595.354,86 38.342,15 314.852,87 0,00 0,00 0,00 0,00 3.908.376,85
310. PODNE GLAZURE D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.725.016,30 254.993,63 308.712,29 1.506.136,80 0,00 63.605,34 0,00 0,00 3.858.464,36
311. ABMAKS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 2.118.653,59 1.487.062,32 -154,88 244.275,85 0,00 0,00 0,00 0,00 3.849.836,88
312. ZLATNA ZVONA MEDVEDGRAD PIVOVARA I PIVNICA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 885,50 0,00 162.537,46 3.674.841,13 0,00 0,00 0,00 0,00 3.838.264,09
313. TIBRA D.O.O U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ DONJI MUĆ 3.832.541,05 0,00 -8,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.832.532,35
314. BEHRENS D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 647.206,47 -145,31 1.608.827,86 1.573.746,82 0,00 0,00 0,00 0,00 3.829.635,84
315. ČUČEK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 1.728.982,44 1.974.674,61 8.594,54 65.078,99 0,00 0,00 0,00 0,00 3.777.330,58
316. ZDRUG D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.125.367,80 63.783,05 96.939,84 479.229,38 0,00 0,00 0,00 0,00 3.765.320,07
317. GREGUREK D.O.O.- U STEČAJU ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 115.440,20 -28.074,03 2.525.140,16 1.131.936,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3.744.442,39
318. MARE 1 D.O.O. ZADARSKA,STANKOVCI STANKOVCI 1.055.270,81 0,00 168.189,84 2.515.239,88 0,00 0,00 0,00 0,00 3.738.700,53
319. K& K ESTINVESTMENT.ISTRA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.276.948,00 1.447.357,31 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 3.724.305,26
320. MEGAPULS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.435.513,47 24.448,88 4.015,62 140.073,23 0,00 1.106.166,23 0,00 0,00 3.710.217,43
321. MARINOV D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.613.141,67 0,00 2.085.448,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.698.589,75
322. MINIMOTO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.243.491,72 1.286,09 0,00 452.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.697.240,81
323. POČETAK J.D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA KOPRIVNICA 3.364.066,34 0,00 319.052,20 7.225,25 0,00 0,00 0,00 0,00 3.690.343,79
324. TRAP D.O.O. ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA HRASTJE 2.557.677,23 451.546,48 98.421,21 580.515,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3.688.159,95
325. INVOKACIJA D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 1.688.182,89 1.427.369,27 0,00 0,00 0,00 569.487,68 0,00 0,00 3.685.039,84
326. ROHE HRVATSKA D.O.O ZA PROD.POSTAV. I ODRŽAV. OPRE ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA RAKITJE 1.506.211,81 0,00 439.135,60 1.739.102,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3.684.450,31
327. ZM - ELEMES D.O.O. U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 724.936,55 -625,05 32.036,07 2.613.372,04 0,00 306.623,55 0,00 0,00 3.676.343,16
328. REFUL ROCK CAFFE D. O. O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 2.740.536,04 124.883,52 0,00 808.735,04 0,00 0,00 0,00 0,00 3.674.154,60
329. SMART D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 1.519.448,64 51.187,92 307.251,78 1.791.658,13 0,00 0,00 0,00 0,00 3.669.546,47
330. TIGAR-CIKATIĆ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 2.460.073,64 44.368,90 782,38 1.153.511,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3.658.736,52
331. AGRO PROMET RUNOVIĆI, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI RUNOVIĆ 3.288.869,32 37.188,71 0,00 294.378,66 0,00 0,00 0,00 0,00 3.620.436,69
332. APPELATIO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.430.794,57 1.139.300,92 1.108,37 45.055,36 0,00 40,85 0,00 0,00 3.616.300,07
333. KLUB KULTURE SVIJET GLAZBE U LIKVIDACIJI GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.065.186,72 0,00 1.291.616,14 1.257.485,84 0,00 0,00 0,00 0,00 3.614.288,70
334. EPULUM D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD STARI GRAD 293.185,63 -7.505,53 16.069,74 3.312.264,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3.614.014,12
335. NAUTIKA LEVANT D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 3.596.213,76 -509,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.595.704,45
336. PERFORMANSA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 3.570.718,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.570.718,16
337. TRI B IMMOBILIA D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 681.595,90 -3.932,14 2.881.095,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.558.758,91
338. ST-OPREMA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.824.671,28 125.932,32 3.392,11 553.911,40 0,00 41.026,77 0,00 0,00 3.548.933,88
339. TEHNOCOOP D.O.O. USLUGE PRER. METALA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA -15.574,69 902.112,30 175.960,68 2.483.400,89 0,00 0,00 0,00 0,00 3.545.899,18
340. URBANIKO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.404.255,36 -5.906,09 459,69 144.772,72 0,00 0,00 0,00 0,00 3.543.581,68
341. NUTRAPEK D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE -81.668,09 2.405,88 1.779.997,07 1.837.690,22 0,00 0,00 0,00 0,00 3.538.425,08
342. ZIRIS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.684.163,43 329.739,74 391.368,26 1.054.039,51 0,00 68.273,71 0,00 0,00 3.527.584,65
343. NASALIS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.035.029,20 0,00 2.478.415,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.513.444,67
344. M B M D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB LUČKO 2.923.781,16 441.212,94 6.405,60 140.637,44 0,00 -108,97 0,00 0,00 3.511.928,17
345. SIMPAGRAD D.O.O. KARLOVAČKA,KARLOVAC KARLOVAC 821.384,78 710.562,34 1.972.711,07 2.109,42 0,00 0,00 0,00 0,00 3.506.767,61
346. PINUS NIGRA, D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.473.169,58 1.835.097,35 18.558,27 165.006,25 0,00 0,00 0,00 0,00 3.491.831,45
347. IMAGO STUDIO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.505.544,93 -32.637,54 218.092,92 1.564.280,46 0,00 234.973,87 0,00 0,00 3.490.254,64
348. B = BREZA D.O.O.U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD VRBANJ 1.222.324,33 1.685.578,11 0,00 16.446,83 0,00 560.945,82 0,00 0,00 3.485.295,09
349. BANDCOM D.O.O.ZA TRGOVINU PRIJEVOZ I ZASTUPANJE SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA MAKARSKA 3.290.089,37 -16.046,22 28.269,03 130.239,46 0,00 44.009,83 0,00 0,00 3.476.561,47
350. DRESDEN D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.965.374,31 1.396.795,63 0,00 107.949,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3.470.119,90
351. MONTMONTAŽA-GREBEN D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA VELA LUKA 52.885,18 -61.314,54 96.025,30 3.167.511,45 0,00 117.733,15 0,00 96.075,68 3.468.916,22
352. SLAVONIJAINSPEKT D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 2.043.154,96 765.901,43 36.062,63 434.246,39 0,00 184.343,26 0,00 0,00 3.463.708,67
353. KAMELEON D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 2.388.567,37 -46.357,06 6.067,59 1.112.608,39 0,00 0,00 0,00 0,00 3.460.886,29
354. KVARNERSKO VOĆE J. D. O. O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 1.271.353,49 0,00 2.076.428,09 112.814,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3.460.595,75
355. PRIGORKA-STANOGRADNJA D.D. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 1.216.150,15 0,00 -16.883,66 2.168.676,16 0,00 86.861,04 0,00 0,00 3.454.803,69
356. PIAZZA POD.ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 16.673,06 611.069,90 58.832,23 2.762.836,58 0,00 0,00 0,00 0,00 3.449.411,77
357. MERKUR-HRVATSKA D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 3.352.128,94 -1.388,88 -15.677,03 102.450,55 0,00 0,00 0,00 0,00 3.437.513,58
358. METRO MONETA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.963.963,26 72.602,45 9.369,18 283.690,30 0,00 95.446,69 0,00 0,00 3.425.071,88
359. MINUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 2.259.458,08 125.760,41 13.836,83 1.017.608,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3.416.663,89
360. MILANA D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT DALJ 3.285.825,64 -389,32 9.077,05 116.204,43 -3.311,02 0,00 0,00 0,00 3.407.406,78
361. MEDIA KLUB D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.457.278,30 461.520,85 1.234.817,15 59.009,76 0,00 177.047,98 0,00 0,00 3.389.674,04
362. HABITAT D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 3.405.006,07 -16.217,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.388.788,29
363. RECIKLIRANJE MAHMUTOVIĆ J.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 3.344.700,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.344.700,38
364. KNEHA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.310.136,98 38.578,93 491.200,80 1.503.036,56 0,00 0,00 0,00 0,00 3.342.953,27
365. REX - SPOT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 792.117,52 522.739,77 1.855.408,05 8.928,28 0,00 159.764,08 0,00 0,00 3.338.957,70
366. ADRIATIC COAST DEVELOPMENT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.935.030,98 0,00 30.398,00 363.466,64 0,00 0,00 0,00 0,00 3.328.895,62
367. STARČEVIĆ D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 1.476.555,30 146.333,51 53.089,50 1.626.421,91 0,00 17.794,03 0,00 0,00 3.320.194,25
368. PHD GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.953.938,27 0,00 348.196,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.302.135,18
369. ENCO HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H. GRAD ZAGREB,ZAGREB KLAGENFURT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.299.548,41 0,00 0,00 3.299.548,41
370. GRADNJA - MARTINOVIĆ - NIKOLIĆ D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.775.606,39 967.325,49 22.377,31 129.469,11 0,00 403.654,88 0,00 0,00 3.298.433,18
371. ZT GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.093.984,58 0,00 327.683,03 1.876.367,88 0,00 0,00 0,00 0,00 3.298.035,49
372. TADIĆ-PROMET D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN ČEPIN 3.207.425,36 87.769,91 -61,23 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 3.295.135,36
373. AUTO KUĆA CULAK D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ZAGREBAČKA,VRBOVEC LUKA 2.191.951,90 799.664,81 -9,93 288.118,08 0,00 -17,76 0,00 0,00 3.279.707,10
374. KACIGA D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR MASTRINKA 808.462,01 502.976,90 48.535,95 1.914.285,14 0,00 0,00 0,00 0,00 3.274.260,00
375. VIBROBETON D.D.- U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 3.368.787,89 -126.297,19 10.171,40 12.965,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3.265.627,45
376. PRIOR D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ OMIŠALJ 2.356.508,87 785.494,63 5.030,46 54.195,27 0,00 51.998,91 0,00 0,00 3.253.228,14
377. HOTEL BIOGRAD D.O.O ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU BIOGRAD NA MORU 488.166,83 133.275,98 467.337,88 2.158.248,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3.247.028,84
378. POTPORA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ OMIŠ 592.202,25 13.110,87 550.231,14 1.714.970,19 0,00 374.851,61 0,00 0,00 3.245.366,06
379. AUTOREVITAL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 2.983.491,56 121.765,49 764,52 138.092,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.244.113,58
380. PEJAK NEKRETNINE D.O.O. ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 3.212.414,23 0,00 0,00 30.985,74 0,00 0,00 0,00 0,00 3.243.399,97
381. MINI PARKS INTERNATIONAL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 1.360.622,43 1.124.967,94 0,00 738.109,39 0,00 0,00 3.223.699,76
382. NIKATOR D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE KOPAČEVO 3.209.377,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.209.377,02
383. DIVA STIL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.876.497,20 -5.277,94 11.809,86 1.050.806,18 0,00 269.304,68 0,00 0,00 3.203.139,98
384. AUTO TIM D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.322.575,09 25.355,52 20.899,46 823.712,38 0,00 0,00 0,00 0,00 3.192.542,45
385. VIRTUAL D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO ĐAKOVO 21.826,00 1.618,82 582,55 17.665,64 3.145.016,29 0,00 0,00 0,00 3.186.709,30
386. ZZ GRADNJA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI ZMIJAVCI 2.144.286,32 -19.621,06 372,24 1.057.909,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3.182.946,60
387. L & I GRUPA D.O.O. U STEČAJU OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO ĐAKOVO -16.175,64 36.011,05 -0,59 -1,37 3.144.981,33 0,00 0,00 0,00 3.164.814,78
388. TRANSPORT MUŠIĆ D.O.O. U STEČAJU ZADARSKA,ZADAR ZADAR 1.367.353,81 717.295,47 77.837,42 963.579,43 0,00 30.366,64 0,00 0,00 3.156.432,77
389. BETONSKI BLOKOVI D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 1.172.484,05 -6.700,35 88.892,71 1.896.621,19 0,00 0,00 0,00 0,00 3.151.297,60
390. AD GRADNJA D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 1.716.536,75 1.314.602,24 15.803,86 99.684,12 0,00 0,00 0,00 0,00 3.146.626,97
391. TANITA-ZAGREB, D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 3.160.886,91 -15.140,09 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.145.746,75
392. MARJUR D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE ZADARSKA,ZADAR ZADAR 2.274.842,49 856.025,23 -0,07 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.130.867,64
393. PRODAJA PLOVILA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.128.547,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.128.547,95
394. ŠTIT D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.704.309,31 20.446,63 307.470,70 1.096.199,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3.128.426,14
395. NION D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC SELNIK 1.277.389,57 572.863,91 392.443,59 883.982,32 0,00 0,00 0,00 0,00 3.126.679,39
396. KRIS CONNECT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -336.279,15 8.661,46 0,00 133,66 3.444.756,81 0,00 0,00 0,00 3.117.272,78
397. ŽITO PROIZVOD D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.055.460,51 -41.127,20 2.734,59 55.603,35 0,00 41.437,74 0,00 0,00 3.114.108,99
398. JOKI ZLATO D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.347.763,69 0,00 726.807,66 34.942,27 0,00 0,00 0,00 0,00 3.109.513,62
399. CENTAR-KROVORAD D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.053.434,81 846.918,78 39.637,84 1.013.741,81 0,00 154.604,78 0,00 0,00 3.108.338,02
400. SLAVONIJA PETROL D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO ĐAKOVO -45.987,36 0,00 525,10 2.758,01 3.145.016,29 0,00 0,00 0,00 3.102.312,04