PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. TOJER D.O.O.U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.063.585,19 69.206,98 167.708,50 2.003.871,38 0,00 -8.358,94 0,00 4.296.013,11
302. TRANSPORT MRVELJ D.O.O. ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 1.588.272,24 2.333.859,40 352.463,01 0,00 0,00 0,00 0,00 4.274.594,65
303. DAN PROJEKT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.546.102,47 492.169,21 2.163.609,49 61,30 0,00 71.675,58 0,00 4.273.618,05
304. SANTINA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 3.640.952,04 554.235,42 -514,05 75.638,20 0,00 0,00 0,00 4.270.311,61
305. CLUB ADRIATIC D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.038.703,48 0,00 -8.186,59 3.235.145,12 0,00 0,00 0,00 4.265.662,01
306. TECTOR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.142.262,08 106.270,11 373.946,48 2.399.963,89 0,00 239.021,86 0,00 4.261.464,42
307. BRAVAR - MONTAŽA D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA STRIZIVOJNA 1.715.904,86 85.175,71 116.396,61 2.241.667,03 0,00 61.423,84 0,00 4.220.568,05
308. ZLATNA UVALA D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.208.602,37 0,00 4.208.602,37
309. AKULA SAVJETOVANJE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.496.619,87 2.594.697,94 109.900,80 3.907,42 0,00 0,00 0,00 4.205.126,03
310. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 580.947,77 3.623.198,95 -737,60 81,20 0,00 0,00 0,00 4.203.490,32
311. XU JIANPING D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.775.060,03 1.419.034,79 0,00 -63,91 0,00 0,00 0,00 4.194.030,91
312. BETON DUBRAVA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.874.085,58 -28.322,10 -15,30 275.646,72 0,00 62.215,10 0,00 4.183.610,00
313. EDURO, D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.245.362,77 -17.442,45 -375,28 1.953.307,11 0,00 0,00 0,00 4.180.852,15
314. AQUA ALFA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 179.624,69 20.535,64 16.186,70 475.550,03 0,00 3.488.269,59 0,00 4.180.166,65
315. FEITENG D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 118.595,83 -12.072,92 4.050.700,43 -2.105,18 0,00 0,00 0,00 4.155.118,16
316. ALMUS D.O.O.ZA GRAĐENJE I TRGOVINU SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL ŠTAFILIĆ 2.376.477,70 72.385,34 93.839,26 1.580.209,44 0,00 30.105,28 0,00 4.153.017,02
317. FLOOR - ING D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 2.279.557,64 0,00 1.870.753,24 0,00 0,00 -25,03 0,00 4.150.285,85
318. SILBIO D.O.O. ISTARSKA,UMAG UMAG 836.204,08 436.408,91 2.867.060,57 9.641,87 0,00 0,00 0,00 4.149.315,43
319. BABIĆ GRADNJA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL ŠTAFILIĆ 2.254.004,38 128.641,54 721.391,04 976.990,62 0,00 62.426,83 0,00 4.143.454,41
320. PUT KROZ SVIJET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 4.136.942,56 -5.472,38 0,03 5.348,05 0,00 0,00 0,00 4.136.818,26
321. HALITUS D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA CRIKVENICA 3.085.367,83 364.581,52 515,13 174.592,73 0,00 508.267,46 0,00 4.133.324,67
322. GAVRIĆ PROMET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB BUZIN 1.325.688,28 0,00 2.784.114,84 0,00 0,00 0,00 0,00 4.109.803,12
323. NIT D.O.O. ISTARSKA,PAZIN PAZIN 1.803.920,22 0,00 379.181,35 1.909.085,36 0,00 0,00 0,00 4.092.186,93
324. LAKERKO GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.392.942,49 909.600,26 48.804,51 732.102,34 0,00 0,00 0,00 4.083.449,60
325. ZVIR D.O.O.EXPORT IMPORT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 2.089.970,34 -5.643,38 32.470,14 1.918.747,08 39.081,66 0,00 0,00 4.074.625,84
326. L.M.B.S. D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.028.812,79 0,00 410.307,54 1.627.792,14 0,00 0,00 0,00 4.066.912,47
327. BERG D.D. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 2.077.373,86 0,00 197.936,10 1.784.742,54 0,00 -4.708,97 0,00 4.055.343,53
328. TECHNOCHEM INTERNATIONAL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.417.021,51 424.396,71 161.281,98 2.051.813,08 0,00 0,00 0,00 4.054.513,28
329. INDUSTROMONTAŽA SPLIT D.O.O ZA IZGR GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.369.020,28 0,00 268.473,49 2.386.930,82 0,00 0,00 0,00 4.024.424,59
330. ADMIRANA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ DONJI DOLAC 1.077.948,40 869.861,85 190.955,97 1.885.244,14 0,00 0,00 0,00 4.024.010,36
331. MINISTARSTVO KULTURE GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 -60.112,48 4.075.755,72 0,00 0,00 0,00 4.015.643,24
332. SM MEDITERAN D.O.O. U LIKVIDACIJI ISTARSKA,PULA PULA 3.493.484,40 354.235,29 0,00 -219,73 0,00 0,00 161.983,08 4.009.483,04
333. MD TRGOVINA D.O.O.POD.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 260.835,53 -605,44 621.717,06 3.115.497,21 0,00 0,00 0,00 3.997.444,36
334. TIKI IMMOBILIS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.007.333,58 1.987.597,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.994.931,51
335. NOVA COLOR D.O.O PROIZVOD.I PROMET BOJA I KEM.PRO GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.476.466,21 2.290.292,66 36.571,32 168.108,24 0,00 10.929,08 0,00 3.982.367,51
336. SYLKAJ GRAD D.O.O. ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA PRETOKI 3.748.637,65 -40.745,69 -412,98 251.924,32 0,00 10.016,24 0,00 3.969.419,54
337. MAX - CHARTER D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.938.224,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.938.224,64
338. DORF D.O.O. ZA GRADITELJSTVO ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA STRMEC 5.575.120,56 -1.625.859,09 -1.289,40 -12.951,84 0,00 21,25 0,00 3.935.041,48
339. ZUM DISTRIBUCIJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.300.187,18 19.579,67 117.070,23 1.495.616,53 0,00 0,00 0,00 3.932.453,61
340. OBITELJ BAMBO D.O.O.- U LIKVIDACIJI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ BUDROVAC LUKAČKI 1.976.299,37 114.915,04 30.793,89 1.801.999,68 0,00 0,00 0,00 3.924.007,98
341. TOMEX POD.ZA VANJS.I UNUT.TRGOVINU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.748.274,69 1.952.877,93 1.425,05 215.049,53 0,00 0,00 0,00 3.917.627,20
342. BRUMAT - GRADNJA, D.O.O. ZA GRADITELJSTVO GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -9.566,03 -47.956,89 -1,32 -2,83 0,00 3.973.423,01 0,00 3.915.895,94
343. ATMAN V.D. D.O.O. ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA GORIČICA 3.520.049,48 313.679,88 13.208,65 66.050,33 0,00 0,00 0,00 3.912.988,34
344. FUTURA RAD D.O.O. ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 880.420,00 -0,03 3.014.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.895.289,97
345. KVARNER PROJEKT, D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 3.322.211,88 513.047,20 -0,01 54.436,31 0,00 0,00 0,00 3.889.695,38
346. ČESMA-SP D.O.O. DRVNA INDUSTRIJA - U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR -163.393,62 0,00 455.733,36 3.586.757,95 0,00 0,00 0,00 3.879.097,69
347. ARAN BUŠIĆ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.680.065,08 -6.010,39 65.459,33 2.136.583,70 0,00 0,00 0,00 3.876.097,72
348. MOTUS EXPRESS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.241.559,48 1.633.159,28 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 3.874.719,64
349. CROATIA GOLF, D.D. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.518.604,74 0,00 54.010,65 296.283,74 0,00 0,00 0,00 3.868.899,13
350. BOLJAVA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT KAMEN 900.336,51 2.049.309,14 0,00 24.304,82 0,00 886.253,00 0,00 3.860.203,47
351. BETALGIS D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA VANTAČIĆI -13.247,20 -108.622,34 1.277.797,31 2.702.272,18 0,00 0,00 0,00 3.858.199,95
352. TVORNICA KULTURE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.125.099,88 429.789,77 1.704.029,02 589.602,19 0,00 0,00 0,00 3.848.520,86
353. DIOKOM NOVI D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR PLANO 2.732.733,27 -4.447,83 15.673,67 1.097.616,17 0,00 0,00 0,00 3.841.575,28
354. NEXUS GRADNJA D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI BREGI 115.051,64 1.015,97 3.607.735,57 0,00 0,00 115.288,05 0,00 3.839.091,23
355. AUTO CENTAR ĐAČIĆ D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.501.312,28 0,00 9.766,79 39.509,24 0,00 286.968,32 0,00 3.837.556,63
356. SVJETLOVOD TIM D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.581.360,01 191.511,24 1.878.642,66 156.208,18 0,00 16.885,89 0,00 3.824.607,98
357. BUBA DOO POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA POŽEGA 2.107.024,68 0,00 25.863,88 1.666.009,70 0,00 0,00 0,00 3.798.898,26
358. CENTAR-KROVORAD D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.109.945,19 659.940,68 116.872,29 790.584,27 0,00 116.385,56 0,00 3.793.727,99
359. TUNA GRAĐENJE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.205.722,90 1.586.179,63 -18,92 664,47 0,00 0,00 0,00 3.792.548,08
360. KLADARIĆ PROMET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.342.021,73 0,00 2.449.719,71 0,00 0,00 0,00 0,00 3.791.741,44
361. ABMAX ADRIA D. O. O. PRIMORSKO-GORANSKA,KRK KRK 580.556,91 72.236,40 3.135.385,87 -796,58 0,00 -22,38 0,00 3.787.360,22
362. SOKOLJ GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.450.918,79 28.889,82 827.712,24 1.476.077,30 0,00 0,00 0,00 3.783.598,15
363. K-MONT D.O.O. - GLAVNA PODRUŽNICA SPLIT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.690.981,27 -221.968,77 600.820,44 1.706.703,64 0,00 0,00 0,00 3.776.536,58
364. CAROVIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC TOTOVEC 1.805.424,03 0,00 1.257.453,43 675.109,01 0,00 -1.377,48 0,00 3.736.608,99
365. ENERGO MONT D.O.O.-U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.479.409,30 1.254.144,76 0,54 -31.824,79 0,00 31.884,79 0,00 3.733.614,60
366. ALMETPLAST ALATI D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 1.720.448,98 36.034,58 0,00 1.766.285,29 0,00 205.849,28 0,00 3.728.618,13
367. LIPA KOMERC TRGOVINSKO GRAĐEVINSKO DRUŠTVO, D.O.O. ZADARSKA,ZEMUNIK DONJI SMOKOVIĆ 1.666.997,02 2.054.913,38 -664,40 -394,23 0,00 5.047,75 0,00 3.725.899,52
368. SONICS D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 56.198,07 383.494,82 888.641,60 2.388.558,32 0,00 0,00 0,00 3.716.892,81
369. KERA-KAMEX D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO PIŠKOREVCI 801.299,50 1.615.957,50 92.996,46 1.200.066,64 0,00 0,00 0,00 3.710.320,10
370. DA - MI MONT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.467.023,90 230.986,13 100,88 5.009,86 0,00 0,00 0,00 3.703.120,77
371. BRAZDA-AGRARIA D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 3.391.534,84 0,00 107.697,49 201.219,99 0,00 0,00 0,00 3.700.452,32
372. JAKIĆ FENIKS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ LOVREĆ 859.881,88 260.022,11 390.033,72 2.183.069,59 0,00 0,00 0,00 3.693.007,30
373. MATINUS D.O.O. ZA TRGOVINU I TURIZAM GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.660.837,93 0,00 658.116,46 16.715,27 0,00 352.980,94 0,00 3.688.650,60
374. MAJA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZA PROIZVODNJU, TRGOVI SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GLINA 2.844.999,70 173.325,35 0,00 640.275,69 0,00 0,00 0,00 3.658.600,74
375. FACTOR D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN KLOKOČEVIK 141.006,36 11.414,11 2.881.750,89 617.710,73 0,00 0,00 0,00 3.651.882,09
376. TERMOSOFT POD.ZA INŽENJ.U GRAĐ.UNUT.I VANJSKU TRGO GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 209.686,33 3.478.865,01 -3.791,34 -33.747,91 0,00 0,00 0,00 3.651.012,09
377. ANDREIĆ GRADITELJSTVO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.366.119,10 323.082,70 29.458,69 877.286,73 0,00 48.897,37 0,00 3.644.844,59
378. EMMAT ZA PROIZV.TRGOV.I USL. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.072.029,86 48.601,74 1.224.280,87 253.248,19 0,00 44.834,73 0,00 3.642.995,39
379. ENTERIJER D.O.O.-U STEČAJU OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO PIŠKOREVCI 3.689.933,66 -25.123,23 0,00 -47.197,99 0,00 16.728,37 0,00 3.634.340,81
380. OPSKRBA D.D. PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE DELNICE 2.970.735,27 334.873,78 53.215,85 275.022,93 0,00 0,00 0,00 3.633.847,83
381. PRONTO SERVIS D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK 883.037,58 -7.030,08 2.273.858,87 342.026,82 0,00 141.400,99 0,00 3.633.294,18
382. DORO PROMIDŽBA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 3.061.939,27 62.129,03 184.853,55 323.224,66 0,00 0,00 0,00 3.632.146,51
383. TISKARA MEIĆ D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 746.094,89 3.305,76 234.349,36 2.644.491,19 0,00 0,00 0,00 3.628.241,20
384. TOTIĆ D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.212.384,54 74.212,41 362.909,53 1.794.727,67 0,00 180.467,23 0,00 3.624.701,38
385. D.P. GRADNJA D.O.O. ZAGREBAČKA,SAMOBOR SAMOBOR 1.560.479,91 209.375,59 153.029,79 1.295.348,12 0,00 398.622,23 0,00 3.616.855,64
386. CROATIA-PETROL D.O.O., U STEČAJU BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 689.012,49 273.456,10 2.567.217,28 67.630,15 0,00 0,00 0,00 3.597.316,02
387. PERKOVIĆ D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 1.805.930,98 1.366.618,68 57.284,67 365.414,94 0,00 0,00 0,00 3.595.249,27
388. MEDITERAN THIERER PROJEKT D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 3.449.117,74 0,00 13.956,46 124.783,37 0,00 0,00 0,00 3.587.857,57
389. PROIZVODNJA PARKETA BAREC D.O.O. ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD LIJEVI DUBROVČAK 1.806.347,18 0,00 22.387,34 1.754.798,97 1.045,82 0,00 0,00 3.584.579,31
390. FRAS PRO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.364.325,05 12.035,57 207.635,43 -5.409,03 0,00 0,00 0,00 3.578.587,02
391. NIMBUS MEDIA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 671.595,25 61.427,51 2.793.480,76 16.118,12 0,00 0,00 0,00 3.542.621,64
392. LOVOR TRADE POD.ZA TRGOVINU,TURIZAM I UGOSTITELJST PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI JUŠIĆI 3.138.057,33 -883,56 -0,49 401.902,04 0,00 0,00 0,00 3.539.075,32
393. BIOP D.O.O. KARLOVAČKA,OGULIN OGULIN 2.607.339,97 95.721,32 43.539,59 523.117,44 0,00 246.950,82 0,00 3.516.669,14
394. ODVJET.DRUŠTVO GLAVAŠ I PARTNERI J.T.D.-U LIKVID. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 835.505,09 444.118,78 558.710,12 1.671.669,54 0,00 0,00 0,00 3.510.003,53
395. MAS-PROM D.O.O.ZA TRGOVINU,MARKETING,GRAĐEVINARSTV GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.776.808,31 798.420,79 96.172,24 769.091,28 0,00 60.356,81 0,00 3.500.849,43
396. UNIJA - PROIZVODNJA D.O.O. ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ ZAPREŠIĆ 2.320.486,37 543.093,74 37.620,17 380.238,95 0,00 215.678,73 0,00 3.497.117,96
397. WORK D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,BILICE BILICE 1.417.910,39 81.737,24 168.847,99 1.823.246,09 0,00 0,00 0,00 3.491.741,71
398. VJEKO KOMERC D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.678.855,36 88.234,61 1.474.231,75 113.940,13 0,00 111.978,84 0,00 3.467.240,69
399. MEDIA SPOT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.761.348,96 1.512.309,74 0,00 188.544,63 0,00 0,00 0,00 3.462.203,33
400. RE VERA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 2.938.722,82 54.873,73 7.622,24 453.812,50 0,00 0,00 0,00 3.455.031,29