PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2301. N. R. VALEX D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 292.114,80 19.742,15 283,60 226.753,76 0,00 0,00 0,00 538.894,31
2302. MODUS - EXPO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 222.090,18 141.790,64 735,50 163.962,60 0,00 10.274,03 0,00 538.852,95
2303. AGRIMAR EXPORT-IMPORT POD.ZA LOVSTVO POLJOPRIVREDU SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL NOVI 279.167,09 9.296,06 28,62 250.273,70 0,00 0,00 0,00 538.765,47
2304. ANANDA INFORMATIČKO EKONOM I KOMERC. POSLOVANJE D VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA VIROVITICA 415.882,12 -0,06 5.042,05 85.398,60 0,00 32.060,83 0,00 538.383,54
2305. TONI VINKOVIĆ D. O. O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 303.093,96 -366,88 11.382,93 223.286,82 0,00 0,00 0,00 537.396,83
2306. N. B. T. - GRUPA D.O.O. ISTARSKA,UMAG MONTEROL 527.765,09 0,00 0,00 9.368,00 0,00 0,00 0,00 537.133,09
2307. 4M. EXPERTUS D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 187.527,50 86.601,41 22.647,82 240.194,46 0,00 0,00 0,00 536.971,19
2308. DOMOOPREMA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE DUGOPOLJE 217.146,40 0,00 9.449,43 309.912,24 0,00 0,00 0,00 536.508,07
2309. DUGA D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE MOČIĆI 23.851,07 234.177,27 27.808,41 250.652,65 0,00 0,00 0,00 536.489,40
2310. STRANIĆ D. O. O. ISTARSKA,CEROVLJE PREVIŽ 317.481,83 61.743,14 -0,50 156.614,43 0,00 0,00 0,00 535.838,90
2311. FASADER D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 215.378,32 126.026,20 15.334,59 178.680,27 0,00 0,00 0,00 535.419,38
2312. GRADITELJSTVO MOGUŠ D.O.O. ZAGREBAČKA,SAMOBOR SAMOBOR -103,05 0,00 5.283,34 530.224,87 0,00 0,00 0,00 535.405,16
2313. KOMIN-PROM D.O.O. ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA KOMIN 304.102,26 0,00 0,02 231.271,35 0,00 0,00 0,00 535.373,63
2314. ADARBUR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 144.608,69 0,00 60.623,38 330.112,97 0,00 0,00 0,00 535.345,04
2315. TVORNICA ELEKTRODA I FEROLEGURA D.D. ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK -43.372,49 0,00 -33.284,94 -106.447,20 0,00 0,00 718.390,37 535.285,74
2316. MARIO I PARTNERI D.O.OZA KONZALTING DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK -20.967,62 0,00 118.304,92 295.892,90 0,00 141.965,81 0,00 535.196,01
2317. RENGEL TURIZAM D.O.O. VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA PITOMAČA 74.802,11 -3.302,55 3.298,42 460.227,54 0,00 0,00 0,00 535.025,52
2318. ANTOLJAK D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA POBJENIK 367.268,76 0,00 7.876,88 140.098,03 0,00 19.771,75 0,00 535.015,42
2319. LIKA ING. D.O.O. ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA SVETI IVAN ZELINA 534.223,83 755,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534.979,35
2320. PROGRAM PRODUKCIJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 177.658,88 193.064,43 434,88 2.602,41 0,00 161.156,27 0,00 534.916,87
2321. TESCOM PODUZEĆE ZA PROMET I USLUGE GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 405.069,12 47.280,76 13.790,81 68.622,82 0,00 0,00 0,00 534.763,51
2322. OPT - GRAF D.O.O GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 109.440,43 1.179,32 29.792,63 393.857,50 0,00 0,00 0,00 534.269,88
2323. KOTEKS JADRAN-STAMBENA ZADRUGA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.337,61 0,00 -5.955,70 239.602,43 0,00 297.793,45 0,00 533.777,79
2324. PULJANKA-INŽENJERING D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 533.656,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533.656,18
2325. ZAGORJE I.T.D. D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC KUMROVEC 296.273,13 46.545,08 0,00 190.716,84 0,00 0,00 0,00 533.535,05
2326. GRIP GRADNJA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 168.877,39 19.384,70 0,13 345.194,65 0,00 0,00 0,00 533.456,87
2327. HOTEL VOLTINO D.O.O GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 533.430,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533.430,87
2328. KIGRAD D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 33.619,49 -6.912,46 31,27 104.753,84 0,00 401.883,16 0,00 533.375,30
2329. GARD ZAŠTITA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 201.774,09 16.440,36 3.697,07 311.399,11 0,00 0,00 0,00 533.310,63
2330. PERDEDAJ D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -14.615,93 279.380,93 24.514,60 243.674,12 0,00 0,00 0,00 532.953,72
2331. TIROS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 117.872,30 -20.637,31 74.417,63 336.876,17 0,00 24.115,32 0,00 532.644,11
2332. DONATEX DM D.O.O ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE ZADARSKA,ZADAR ZADAR 309.451,81 0,00 7.063,24 216.055,18 0,00 0,00 0,00 532.570,23
2333. GRADITELJSTVO A.L. D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 150.916,97 62.333,76 -314,12 319.608,56 0,00 0,00 0,00 532.545,17
2334. ZAG - IMOTSKI POD.ZA TRGOVINU I USLUGE SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI IMOTSKI 341.456,13 32.075,25 -136,48 158.934,67 0,00 0,00 0,00 532.329,57
2335. MILETIĆ-PROMET D.O.O GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 231.391,25 77.011,52 4.026,51 219.111,66 0,00 0,00 0,00 531.540,94
2336. ARH 90 D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 107.597,39 36.551,78 114.915,95 271.969,50 0,00 0,00 0,00 531.034,62
2337. FIM-ING D.O.O POD ZA TRGO.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 73.464,78 11.643,49 19.713,88 426.027,72 0,00 0,00 0,00 530.849,87
2338. M.G.R. D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 261.464,22 -2.577,96 52.179,38 160.361,29 0,00 59.246,39 0,00 530.673,32
2339. KONSTRUKTOR NERETVA D.O.O. GLAVNA PODRUŽNICA METKO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ METKOVIĆ 94.104,90 22.670,78 -2.396,89 415.600,17 0,00 0,00 0,00 529.978,96
2340. CA TEH D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK NOVO PRAČNO -1.114,25 530.955,90 0,00 -0,33 0,00 0,00 0,00 529.841,32
2341. CRNEKOVIĆ D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA JERTOVEC 70.855,49 102.045,42 64.240,31 292.280,76 0,00 0,00 0,00 529.421,98
2342. TECHNONAUTICA, D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO SROKI 234.381,93 0,00 -30.336,02 325.059,22 0,00 0,00 0,00 529.105,13
2343. UŽIVATI U TRENUTKU-CARPE DIEM D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI KRIŽEVCI 383.920,61 47.984,55 2.865,37 94.203,48 0,00 0,00 0,00 528.974,01
2344. GLOBALNE VEZE D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK 468.812,92 -6.343,32 4.511,77 61.711,57 0,00 0,00 0,00 528.692,94
2345. CUBUS STAN D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 118.145,24 394.781,51 0,01 3.834,96 0,00 11.780,67 0,00 528.542,39
2346. INSPEKT - ING D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 224.074,44 20.622,14 62.035,19 203.953,23 0,00 17.750,03 0,00 528.435,03
2347. COTO-KOMERC D.O.O., U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE VODICE 80.918,20 -6.034,66 58.960,14 394.548,48 0,00 0,00 0,00 528.392,16
2348. EUROFARMER D.O.O. ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 349.994,48 177.921,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527.915,78
2349. PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA HOYA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE MOLVE GREDE 420.864,67 32.284,07 4.870,44 69.813,62 0,00 0,00 0,00 527.832,80
2350. EVENTUS D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 169.858,46 36.338,05 7.403,66 314.124,63 0,00 0,00 0,00 527.724,80
2351. OVERPLAN D.O.O.ZA PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 205.650,84 -1.378,82 0,82 323.096,14 0,00 0,00 0,00 527.368,98
2352. OMNI CENTAR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 46.328,51 0,00 32,24 480.696,96 0,00 0,00 0,00 527.057,71
2353. EURO RENT SPORT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 495.032,91 -11.268,79 -0,05 42.228,13 0,00 0,00 0,00 525.992,20
2354. TISKARA NARDI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 272.310,27 0,00 31.008,25 222.550,18 0,00 0,00 0,00 525.868,70
2355. HITRA PRODUKCIJA KNJIGA D.O.O. - U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 523.300,44 0,00 -1.120,07 2.861,31 0,00 0,00 0,00 525.041,68
2356. CONSTRUCTA-GRAĐENJE D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 481.598,88 -13.658,49 2.386,48 54.698,48 0,00 0,00 0,00 525.025,35
2357. ŠABIĆ BUS D.O.O. ZA CESTOVNI PRIJEVOZ I TRGOVINU SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ SINJ 176.555,33 0,00 -0,13 348.383,90 0,00 0,00 0,00 524.939,10
2358. VUMIK-PROM D.O.O.-U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 67.881,25 -1.043,59 10.687,05 447.066,64 0,00 0,00 0,00 524.591,35
2359. ŠAMPIKO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 335.317,46 6.395,66 182.728,31 0,00 0,00 0,00 524.441,43
2360. VIALLING D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 193.568,16 -2.571,41 62.445,59 270.027,65 0,00 0,00 0,00 523.469,99
2361. ARTING ZAGREB D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 193.639,01 5.414,85 28.409,51 295.961,76 0,00 0,00 0,00 523.425,13
2362. LINTEO D.O.O. ISTARSKA,BUJE BUJE 109.044,29 0,00 35.475,03 378.884,28 0,00 0,00 0,00 523.403,60
2363. VITA RAZMINIRANJE D.O.O. KARLOVAČKA,KARLOVAC KARLOVAC 337.942,47 -4.978,54 13.613,28 176.570,32 0,00 0,00 0,00 523.147,53
2364. HORVAT GRADNJA D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE JELISAVAC 106.652,94 6.105,65 12,93 404.399,32 0,00 5.435,16 0,00 522.606,00
2365. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA BRANITELJA DESNI ŠTEFANKI 1 KARLOVAČKA,LASINJA DESNI ŠTEFANKI 339.270,96 43.324,16 13,21 36.068,07 0,00 103.929,10 0,00 522.605,50
2366. STROJOTEHNIKA D.O.O SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT KAMEN 280.351,22 0,00 1.798,00 240.443,75 0,00 0,00 0,00 522.592,97
2367. LBK PROJEKT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 318.886,95 11.615,69 11.592,13 180.446,75 0,00 0,00 0,00 522.541,52
2368. TONI GRUPA D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 300.775,20 -9.058,97 6.242,61 224.473,76 0,00 0,00 0,00 522.432,60
2369. MEGATEHNIKA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA PODSTRANA 86.935,84 -29.786,22 -0,40 465.039,43 0,00 0,00 0,00 522.188,65
2370. BELLA LUCIJA D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 157.164,95 8.694,00 16.165,68 340.069,99 0,00 0,00 0,00 522.094,62
2371. BLIDINJE GRAĐENJE D.O.O.ZA GRAĐENJE TRGOVINU I SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT -85,39 62.782,51 2.651,67 455.531,43 0,00 0,00 0,00 520.880,22
2372. KOMUNALNO DRUŠTVO POVLJANA D.O.O. ZADARSKA,POVLJANA POVLJANA 312.458,28 -291,96 -1.211,83 209.613,44 0,00 0,00 0,00 520.567,93
2373. IMPIGER D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 517.918,35 -2.636,13 -0,73 3.871,20 0,00 1.185,44 0,00 520.338,13
2374. TONIX D.O.O. VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA LJUBEŠĆICA 244.935,31 1.168,81 -0,21 259.445,22 0,00 14.772,40 0,00 520.321,53
2375. S. I. S. D.O.O. ISTARSKA,POREČ POREČ - PARENZO 335.697,65 87.311,97 0,68 37.402,13 0,00 59.672,35 0,00 520.084,78
2376. SKELA-GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 151.094,02 11.494,76 30.057,10 326.960,27 0,00 0,00 0,00 519.606,15
2377. BALDIN D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA JELSA 70.306,23 -3.240,55 30.005,21 421.892,33 0,00 0,00 0,00 518.963,22
2378. LATIN FLORA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 234.787,92 183.611,66 15.707,02 84.663,18 0,00 0,00 0,00 518.769,78
2379. GIPSMONT D.O.O. ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ ZAPREŠIĆ 135.630,83 0,00 -131,90 383.243,83 0,00 0,00 0,00 518.742,76
2380. TRADE FORCE D.O.O.POD.ZA PROIZ.MARKET,INŽINJER.TUR PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV KASTAV 290.506,01 -2.726,51 -1.728,07 232.467,99 0,00 0,00 0,00 518.519,42
2381. PROIZVODNO-USLUŽNO-NABAVNO-PRODAJNA ZADRUGA ZELENA ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA OREŠJE 518.337,66 0,00 0,00 68,96 0,00 0,00 0,00 518.406,62
2382. IZGRADNJA PAŠMAN D.O.O ZADARSKA,PAŠMAN PAŠMAN 159.658,80 0,00 -16,91 283.634,62 75.089,84 0,00 0,00 518.366,35
2383. BAN-CAFFE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 48.017,54 29.559,57 254,38 440.377,77 0,00 0,00 0,00 518.209,26
2384. ZRI & CO.TOURS POD.ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA OPATIJA 322.765,31 0,00 14.601,56 180.737,53 0,00 0,00 0,00 518.104,40
2385. VERNEA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 141.905,13 -5.890,25 1.802,31 380.047,68 0,00 0,00 0,00 517.864,87
2386. TRANSPORT BARIŠIĆ I BARIŠIĆ J.T.D. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 311.234,25 -3.449,75 5.519,12 204.431,99 0,00 0,00 0,00 517.735,61
2387. DELPHINUS ACADEMIA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 239.570,49 -1.497,38 6.726,12 272.477,82 0,00 0,00 0,00 517.277,05
2388. EMI-RAČUNALSTVO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 517.113,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517.113,03
2389. GEOFOTO - AIR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB BUZIN 185.639,75 0,00 76.932,25 254.536,30 0,00 0,00 0,00 517.108,30
2390. MAJURKO D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA KOZJAČA 131.122,98 -207,10 15.915,22 369.972,93 0,00 0,00 0,00 516.804,03
2391. VUDRAJ D.O.O.ZA GRAĐENJE,TRGOVINU I USLUGE GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 515.436,33 1.020,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.457,02
2392. ARCHART D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 140.132,68 5.391,37 -10,81 370.602,89 0,00 0,00 0,00 516.116,13
2393. ZLATNA SVJETLOST NOVA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 76.300,08 141.827,05 43.835,71 253.844,66 0,00 0,00 0,00 515.807,50
2394. VRKS D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 186.931,53 70.221,79 1.929,51 256.562,43 0,00 0,00 0,00 515.645,26
2395. RAZVALE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 131.870,53 31.300,53 191.371,37 160.727,04 0,00 0,00 0,00 515.269,47
2396. BENEFICIUM PROJEKT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.653,94 -1.457,96 16.034,71 498.776,63 0,00 0,00 0,00 515.007,32
2397. ŽUMBERČANKA D.O.O. ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA BESTOVJE 157.022,00 313.444,48 350,55 43.957,16 0,00 183,24 0,00 514.957,43
2398. ZAGREB CHROMOS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -3.452,21 42.006,57 7.652,27 434.324,92 0,00 34.340,53 0,00 514.872,08
2399. KAMIONI MISUSAER D.O.O. ZAGREBAČKA,BRDOVEC BRDOVEC 375.690,10 23.510,50 796,90 114.564,97 0,00 0,00 0,00 514.562,47
2400. SE - NA D.O.O. ZAVIDOVIĆI - PODRUŽNICA PULA ISTARSKA,PULA PULA 19.318,61 274.658,55 16.063,68 204.028,69 0,00 0,00 0,00 514.069,53