PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Dug prijavljen u postupak izvanredne uprave s osnova javnih davanja koja se iskazuju na listi dužnika Napomena
2301. GREEN LANTERN J.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 422.838,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422.838,94
2302. TKD D.O.O. U STEČAJU PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE DELNICE 329.764,88 0,00 0,00 93.056,06 0,00 0,00 0,00 0,00 422.820,94
2303. EMERALD KLESARSTVO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 116.578,37 -4.639,90 25.793,36 285.045,91 0,00 0,00 0,00 0,00 422.777,74
2304. STINA STRMICA D.O.O. U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN STRMICA 162.311,71 198.452,55 1.015,48 60.859,86 0,00 0,00 0,00 0,00 422.639,60
2305. NA - FI GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB VELIKO POLJE 56.883,91 14.045,67 27.317,38 324.108,07 0,00 0,00 0,00 0,00 422.355,03
2306. ZOR AL J.D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA BATINA 193.416,13 0,00 264,53 227.084,19 0,00 0,00 0,00 0,00 420.764,85
2307. COLONIA PRODUKCIJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 116.701,68 303.973,91 -40,95 -164,72 0,00 0,00 0,00 0,00 420.469,92
2308. CENTAR ZA INTELEKTUALNI KAPITAL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -3.579,75 0,00 47.128,63 384.493,57 0,00 -7.601,80 0,00 0,00 420.440,65
2309. PROSPERO D.O.O.ZA PROJEKTIRANJE I TRGOVINU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 425.909,29 -1.893,87 -617,61 -3.315,33 0,00 0,00 0,00 0,00 420.082,48
2310. PUSTIKE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 247.371,66 161.474,62 -1.208,28 12.082,27 0,00 0,00 0,00 0,00 419.720,27
2311. A1 BENZ GRUPA D.O.O. ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ IVANEC BISTRANSKI -3.310,59 0,00 11.608,33 411.364,56 0,00 0,00 0,00 0,00 419.662,30
2312. LJUBAS GRADNJA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA PODSTRANA - STROŽANAC GORNJI 239.536,62 13.982,31 14.841,16 151.262,60 0,00 0,00 0,00 0,00 419.622,69
2313. VLAHINIĆ GRADNJA D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA ČIBAČA -208,30 0,00 0,00 0,00 0,00 419.482,46 0,00 0,00 419.274,16
2314. CIBOSI D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 74.631,35 33.549,77 17.137,31 293.914,93 0,00 0,00 0,00 0,00 419.233,36
2315. MLIN-PEKARA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 67.564,48 7.318,86 977,15 343.323,58 0,00 0,00 0,00 0,00 419.184,07
2316. ALLEGRO D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 60.830,02 33,60 26.335,90 331.649,75 0,00 0,00 0,00 0,00 418.849,27
2317. MIRAKUL ULAGANJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 327.664,69 2.902,57 88.262,45 0,00 0,00 0,00 0,00 418.829,71
2318. VEMLA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 72.463,65 -583,36 39.156,38 307.686,61 0,00 0,00 0,00 0,00 418.723,28
2319. MEDIA LAB D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 193.535,21 13.323,87 13.057,95 198.805,33 0,00 0,00 0,00 0,00 418.722,36
2320. BROD GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 50.108,30 7.520,67 87.183,91 273.525,44 0,00 0,00 0,00 0,00 418.338,32
2321. NA MODEM D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 210.465,48 148.200,83 13.612,80 46.038,36 0,00 0,00 0,00 0,00 418.317,47
2322. VIDI-TO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 441.078,60 0,00 -2.883,63 -19.989,54 0,00 0,00 0,00 0,00 418.205,43
2323. O.M. CROATIA DESTINATION MANAGEMENT COMPANY D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 364.180,01 0,00 6.980,59 46.929,06 0,00 0,00 0,00 0,00 418.089,66
2324. TERMO RADOŠ D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 263.244,04 0,00 22.757,59 132.007,83 0,00 0,00 0,00 0,00 418.009,46
2325. JUNKO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 420.796,75 -2.984,95 -37,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.774,52
2326. SANTA PRODUCT D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN ČEPIN 296.425,92 0,00 -1,63 120.948,12 0,00 0,00 0,00 0,00 417.372,41
2327. VIZIJA ZADAR D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 157.812,45 -1.284,37 10.304,92 232.234,45 0,00 18.281,58 0,00 0,00 417.349,03
2328. ZNAKOM D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 171.409,75 0,00 3.583,52 242.316,54 0,00 0,00 0,00 0,00 417.309,81
2329. BILD POD.ZA GRADIT.UGOSTIT.I TURIZAM TRG.NA VEL.I GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 422.384,83 -7.041,42 -1.901,79 -5.731,43 0,00 9.043,63 0,00 0,00 416.753,82
2330. GRAĐEVINARSTVO ŠERIĆ D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 415.778,67 0,00 -2,47 1.159,59 0,00 -281,69 0,00 0,00 416.654,10
2331. KORENAT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 326.716,42 -52,59 70,08 88.817,98 0,00 0,00 0,00 0,00 415.551,89
2332. MAVLIN D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 380.421,76 0,00 1.597,28 33.186,40 0,00 0,00 0,00 0,00 415.205,44
2333. TRITON-HRANA J.D.O.O GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 156.157,18 138.933,82 1.353,79 118.433,96 0,00 0,00 0,00 0,00 414.878,75
2334. FI - IZOLACIJE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 32.725,91 41.721,80 14.302,20 134.475,69 0,00 191.233,32 0,00 0,00 414.458,92
2335. SJEVERNA AURORA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 388.884,30 181,96 487,61 24.690,56 0,00 0,00 0,00 0,00 414.244,43
2336. LABOR D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 413.997,03 0,00 0,00 -0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 413.996,55
2337. IVANINCI J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA PODRINJE 413.696,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413.696,14
2338. SKIP MASTER J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN KUČINE 86.125,98 327.556,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413.682,55
2339. ANA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 241.855,92 0,00 0,00 171.811,96 0,00 0,00 0,00 0,00 413.667,88
2340. UNIKOD D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 175.185,46 36.421,70 6.690,40 188.420,69 0,00 6.813,31 0,00 0,00 413.531,56
2341. RENESANSA PROJEKTI D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 206.827,13 35.717,48 -4.747,92 57.533,63 0,00 118.178,35 0,00 0,00 413.508,67
2342. STUDIO PROPAGANDA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 424.569,31 -11.601,80 0,00 -21,90 0,00 0,00 0,00 0,00 412.945,61
2343. KIRIN D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK KALNIK 111.816,76 0,00 29.820,27 270.960,45 0,00 0,00 0,00 0,00 412.597,48
2344. 360 KUT D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 163.791,40 187.628,98 -0,01 60.621,26 0,00 0,00 0,00 0,00 412.041,63
2345. ATLAS STANDARD D.O.O. LIČKO-SENJSKA,OTOČAC OTOČAC 8.292,39 237.410,20 154.500,29 10.165,64 0,00 1.550,75 0,00 0,00 411.919,27
2346. SUPER-PROMET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 440.197,02 -28.406,10 0,01 -21,68 0,00 0,00 0,00 0,00 411.769,25
2347. EURO MEDICA D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 228.281,66 0,00 21,46 183.024,21 0,00 37,56 0,00 0,00 411.364,89
2348. EURO CONSTRUCT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -12.280,32 423.445,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411.164,96
2349. PEMAF GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 160.947,78 44.357,78 45.586,03 160.249,37 0,00 0,00 0,00 0,00 411.140,96
2350. NIKMAR-COMMERCE POD.ZA VANJ. I UNUT.TRG. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 83.264,38 88.397,96 788,13 238.537,41 0,00 0,00 0,00 0,00 410.987,88
2351. ANKORA-NAUTIKA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 415.205,10 19.064,22 -911,65 -22.421,87 0,00 0,00 0,00 0,00 410.935,80
2352. ERKOP-TRADE,D.O.O. ZA TRGOVINU GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 231.249,94 149.654,84 5.476,34 24.136,16 0,00 0,00 0,00 0,00 410.517,28
2353. LAUREA GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 153.076,27 116.477,97 5.193,08 135.547,47 0,00 0,00 0,00 0,00 410.294,79
2354. HARAČIĆ D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 221.811,10 79.935,13 12.049,10 96.441,26 0,00 0,00 0,00 0,00 410.236,59
2355. KALČIĆ TRANSPORTI D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE POŽEŠKO-SLAVONSKA,PAKRAC PAKRAC 373.886,74 -1.948,55 881,57 36.458,40 0,00 0,00 0,00 0,00 409.278,16
2356. KOMERC-TURIST, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 219.716,34 0,00 -673,06 189.399,94 0,00 0,00 0,00 0,00 408.443,22
2357. TRGOAUTO VII D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 271.782,74 20.273,62 0,00 116.319,75 0,00 0,00 0,00 0,00 408.376,11
2358. RAZLIKA D.O.O.ZA TURIZAM,TRGOVINU I USLUGE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT ŽRNOVNICA 128.775,28 93.393,10 15.135,78 170.925,43 0,00 0,00 0,00 0,00 408.229,59
2359. EPISTIL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 63.669,77 0,00 12.347,40 331.890,43 0,00 0,00 0,00 0,00 407.907,60
2360. CBD-CENTAR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 4.964,80 0,00 2.186,89 400.632,24 0,00 0,00 0,00 0,00 407.783,93
2361. JASNA PAVLEKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE TRNOVEC 360.058,72 28.453,74 0,00 18.843,61 0,00 0,00 0,00 0,00 407.356,07
2362. K. M. G. D. O. O. PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO VIŠKOVO 23.665,69 -200,32 8.601,59 374.568,06 0,00 255,45 0,00 0,00 406.890,47
2363. AB ULAGANJA D.O.O. ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 272.821,89 8.351,64 -231,23 -1.396,05 0,00 127.310,73 0,00 0,00 406.856,98
2364. ABISAL D.O.O. U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE ZVEKOVICA 406.704,26 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,49 0,00 0,00 406.698,77
2365. EUROTIP D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 266.016,46 78.302,25 58.416,09 3.624,93 0,00 0,00 0,00 0,00 406.359,73
2366. DITIAL J.D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 20.104,49 169.822,80 3.752,13 212.242,76 0,00 0,00 0,00 0,00 405.922,18
2367. M.M. MUŠE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT ŽRNOVNICA 444.967,28 -39.711,63 13,26 21,49 0,00 0,00 0,00 0,00 405.290,40
2368. ŠKILJO - GRADNJA D.O.O.U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,ZAGVOZD ZAGVOZD 267.471,86 -2.671,01 1.966,54 130.471,89 0,00 7.807,59 0,00 0,00 405.046,87
2369. INOVATIVNE TEHNOLOGIJE LAKIRANJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 150.901,20 91,01 4.690,01 249.281,80 0,00 0,00 0,00 0,00 404.964,02
2370. DOGRAD-PROMET D.O.O. ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI GRAČEC 330.675,98 73.484,24 0,00 389,60 0,00 0,00 0,00 0,00 404.549,82
2371. REN-ING D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 254.732,14 -12.874,77 18.898,27 143.783,48 0,00 0,00 0,00 0,00 404.539,12
2372. N.V.M. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE HAMPOVICA 141.888,21 -549,65 16.487,35 246.687,48 0,00 0,00 0,00 0,00 404.513,39
2373. DRLJAČA PROMET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 224.296,74 0,00 17.866,99 162.347,33 0,00 0,00 0,00 0,00 404.511,06
2374. BECK INTERNATIONAL TOURS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 69.776,56 271.174,99 6.207,30 57.288,83 0,00 0,00 0,00 0,00 404.447,68
2375. PETKOVIĆ D.O.O. ZAGREBAČKA,SAMOBOR SAMOBOR 222.290,02 -2.189,47 -50,03 184.396,31 0,00 0,00 0,00 0,00 404.446,83
2376. CROATEH D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 68.916,81 0,00 6.676,80 328.510,92 0,00 0,00 0,00 0,00 404.104,53
2377. PRIMA NEKRETNINE D.O.O. U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK ZATON 279.948,38 21.494,45 22.792,25 79.855,04 0,00 0,00 0,00 0,00 404.090,12
2378. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA TREŠNJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ SINJ 173.015,77 83.653,07 9.525,25 96.463,41 0,00 41.148,73 0,00 0,00 403.806,23
2379. SJEVERNOMORSKA PUTOVANJA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG OKRUG GORNJI 374.653,72 0,00 1.252,56 27.777,33 0,00 -59,24 0,00 0,00 403.624,37
2380. ARCHEA F&C D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -4.912,62 410.759,98 733,87 -3.137,78 0,00 0,00 0,00 0,00 403.443,45
2381. CONIP POD.ZA IZGR,PROJEKTIRANJE I TRGOVINU D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -8.956,22 0,00 25.960,98 386.357,46 0,00 0,00 0,00 0,00 403.362,22
2382. NEKRETNINE DALMACIJA D.O.O. U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK -5.945,21 407.545,93 -414,60 2.149,76 0,00 0,00 0,00 0,00 403.335,88
2383. GITER - COMMERCIUM K.D. KARLOVAČKA,OGULIN OGULIN 141.586,30 95.586,84 43.697,12 122.218,25 0,00 0,00 0,00 0,00 403.088,51
2384. MOSTOVI D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE KRIŽOVEC 407.282,61 0,00 0,00 -4.296,38 0,00 -72,00 0,00 0,00 402.914,23
2385. ZRELO DOBA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 402.845,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402.845,88
2386. INTER UGOSTITELJSTVO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -35.308,92 -87.756,07 36.109,56 489.676,14 0,00 0,00 0,00 0,00 402.720,71
2387. AGRO POMONA D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 384.361,43 0,00 -18,63 18.258,62 0,00 0,00 0,00 0,00 402.601,42
2388. ELAFITI D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -201.196,38 617.246,75 -872,72 -12.602,42 0,00 0,00 0,00 0,00 402.575,23
2389. MELANIE D. O. O. PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO VIŠKOVO 56.869,39 209.934,07 5,40 135.473,02 0,00 0,00 0,00 0,00 402.281,88
2390. KANALICA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 260.434,28 -1.514,94 9.021,36 133.963,71 0,00 0,00 0,00 0,00 401.904,41
2391. LAVA D.O.O. U STEČAJU OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR BELI MANASTIR 280.346,33 49.629,94 0,00 71.740,51 0,00 0,00 0,00 0,00 401.716,78
2392. MINI AUTO D.O.O. VARAŽDINSKA,VIDOVEC NEDELJANEC 352.993,32 -1.613,79 1.916,34 48.403,82 0,00 0,00 0,00 0,00 401.699,69
2393. PEČO-COMMERCE D.O.O.IVANEC VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC 139.779,68 0,00 20.471,72 241.087,38 0,00 0,00 0,00 0,00 401.338,78
2394. FARMA VUKOVINA FIOLIĆ D.O.O.U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB HRAŠĆE TUROPOLJSKO 129.363,32 -10.722,32 -8.531,37 35.016,83 0,00 0,00 0,00 256.200,92 401.327,38
2395. TIM-P D.O.O.TRGOVINA,INZINJERING,MARKETING,PROIZVO MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 259.223,86 -11.640,44 0,40 153.454,18 0,00 0,00 0,00 0,00 401.038,00
2396. AUTO LUKA PRODAJA AUTOM.REZER.DIJEL.SERV.I ODR.VOZ GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 380.543,24 -0,01 1.325,67 18.698,43 -0,83 0,00 0,00 0,00 400.566,50
2397. HRVIĆ GRADNJA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU Z GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 21.805,60 0,00 -433,51 379.123,83 0,00 0,00 0,00 0,00 400.495,92
2398. BUSIŠTA DVA D.O.O. ZA GRAĐENJE U STEČAJU ZADARSKA,ZADAR ZADAR 0,00 0,00 -0,02 -7.749,86 0,00 0,00 0,00 408.139,36 400.389,48
2399. VOLTIUS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 105.470,67 -5.727,41 -0,63 300.360,97 0,00 0,00 0,00 0,00 400.103,60
2400. GRADNJA-TEA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 187.157,47 135.302,48 4.247,98 73.333,65 0,00 0,00 0,00 0,00 400.041,58