PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2301. ANIMA-PROMET D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.UGOST.TURIZ.I U SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE DUGOPOLJE 246.253,02 76.353,64 2.087,97 395.885,29 0,00 0,00 0,00 720.579,92
2302. HONI RIJEKA D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 668.807,08 28.427,40 0,74 0,21 0,00 23.271,45 0,00 720.506,88
2303. ŠKARDA D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.390,02 0,00 720.390,02
2304. LENCOVIĆ D. O. O. ISTARSKA,PULA PULA 147.476,97 -1.265,92 31.202,99 542.926,52 0,00 0,00 0,00 720.340,56
2305. VEKRO D.O.O. ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 462.450,58 -1.248,42 20.372,00 239.839,95 0,00 -1.860,27 0,00 719.553,84
2306. TOMIĆ M.K.J. D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 343.211,34 23.210,77 0,00 353.112,56 0,00 0,00 0,00 719.534,67
2307. IMG D.0.0. ISTARSKA,POREČ POREČ - PARENZO 287.250,92 48.969,66 2.590,92 17.792,48 0,00 362.788,85 0,00 719.392,83
2308. VIM - MIRKO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 314.904,48 38.381,13 31.021,00 333.577,99 0,00 0,00 0,00 717.884,60
2309. PUNKT KNJIGOVODSTVO D.O.O GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 282.405,62 0,00 0,00 218.898,49 0,00 216.221,68 0,00 717.525,79
2310. PIP-ZAGREB D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB LUČKO 400.967,44 18.274,48 11.282,49 286.171,74 0,00 0,00 0,00 716.696,15
2311. TERMO-KLIMA PODUZEĆE P.O. PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA KOSTRENA -60.623,83 162.800,65 0,00 9.369,32 0,00 604.971,25 0,00 716.517,39
2312. BI - IS GRADNJA D.O.O. ISTARSKA,LABIN VINEŽ 234.151,78 96.990,37 15.225,81 369.885,03 0,00 0,00 0,00 716.252,99
2313. MIŠKULIN-UTP D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 455.713,70 195.125,08 0,00 65.198,61 0,00 0,00 0,00 716.037,39
2314. MARTINČIĆ D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI KRIŽEVCI 334.156,60 14.182,95 11.837,07 355.519,24 0,00 0,00 0,00 715.695,86
2315. NEVNA D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ LEVANJSKA VAROŠ 503.218,57 83.565,53 1.316,28 127.544,38 0,00 0,00 0,00 715.644,76
2316. PROMINENT D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 324.470,44 72.092,55 36.149,92 282.363,25 0,00 0,00 0,00 715.076,16
2317. BRA-SAR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 437.637,22 23.018,46 12.566,23 241.173,40 0,00 0,00 0,00 714.395,31
2318. SUNCE TRGOVINA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 621.589,23 92.705,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714.294,31
2319. GRADINA GRAĐENJE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB GAJEC 658.131,24 2.242,00 -1,60 53.507,42 0,00 0,00 0,00 713.879,06
2320. MOTO GRUPA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 66.078,61 18.128,12 522.372,27 106.481,99 0,00 0,00 0,00 713.060,99
2321. FANTAZIJA - PROJEKT D.O.O. ZAGREBAČKA,SAMOBOR SAMOBOR -1.107.634,67 0,00 1.238.937,46 537.944,92 0,00 43.722,41 0,00 712.970,12
2322. MARTON COMMERCE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA SELCA 307.583,18 21.008,28 0,00 383.755,56 0,00 0,00 0,00 712.347,02
2323. VOLONTER D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 410.929,84 43.771,95 11.610,53 245.166,57 0,00 0,00 0,00 711.478,89
2324. MARKONA, D.O.O. ZAGREBAČKA,VRBOVEC VRBOVEC 30.824,31 88.221,43 25.346,32 566.731,90 0,00 0,00 0,00 711.123,96
2325. VRT ZAGREB D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA KRAPINA 202.120,74 0,00 0,31 508.946,69 0,00 0,00 0,00 711.067,74
2326. SPOJBUS PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 358.994,40 2.576,42 34.028,81 314.738,51 0,00 0,00 0,00 710.338,14
2327. BAZ-COMMERCE GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 54.251,28 -443,11 0,00 0,00 655.929,95 0,00 709.738,12
2328. AMS NAKLADNIŠTVO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 50.401,75 -9.710,22 4.460,82 664.556,68 0,00 0,00 0,00 709.709,03
2329. TERRA ROTA D.O.O DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ KUNA PELJEŠKA 540.899,52 146.074,40 3.721,95 18.592,19 0,00 0,00 0,00 709.288,06
2330. VET - CENTAR D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO ĐAKOVO 365.547,57 1.997,84 57.607,17 284.040,22 0,00 0,00 0,00 709.192,80
2331. RIVA NEKRETNINE D.O.O. U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE CAVTAT 708.378,44 0,00 0,01 -8,15 0,00 0,00 0,00 708.370,30
2332. AMAZONA, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 730.688,85 -22.636,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708.052,17
2333. RENAUST D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 628.652,08 25.883,41 0,00 53.297,38 0,00 0,00 0,00 707.832,87
2334. KLIMA - ZAGREB D.O.O. ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ ZAPREŠIĆ 466.142,73 22.189,50 17.336,91 189.102,36 0,00 12.677,66 0,00 707.449,16
2335. TREZOR - DOM D. O. O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA -18.781,49 0,00 0,00 0,00 0,00 725.893,82 0,00 707.112,33
2336. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ĐURĐEVAC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA KOPRIVNICA 0,00 249.167,73 251.043,15 206.822,67 0,00 0,00 0,00 707.033,55
2337. CENTAR NIJANSA D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA KOPRIVNICA 300.038,03 -2.720,22 39.840,53 369.714,85 0,00 0,00 0,00 706.873,19
2338. BORBAŠ SECURITY D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 511.959,68 0,00 1.986,35 192.656,28 0,00 0,00 0,00 706.602,31
2339. ABIGO D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 66.214,63 2.615,28 21.706,48 615.760,95 0,00 0,00 0,00 706.297,34
2340. SOKOL - TRGOVINA D.O.O. ZAGREBAČKA,BRDOVEC PRIGORJE BRDOVEČKO 706.370,54 0,00 0,00 -137,40 0,00 0,00 0,00 706.233,14
2341. IDEA STIL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 720.307,95 -14.772,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705.535,41
2342. DECOR FLORENS D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 364.476,82 -11.219,20 -2.201,81 353.940,23 0,00 0,00 0,00 704.996,04
2343. STUDIO DEA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 85.498,00 32,46 48.309,11 570.886,87 0,00 0,00 0,00 704.726,44
2344. RAGUŽ MARINE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 391.318,22 -10.708,14 15.339,25 308.756,21 0,00 0,00 0,00 704.705,54
2345. ORSULA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 135.366,86 568.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704.117,86
2346. KOŽAR NEKRETNINE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 703.150,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703.150,59
2347. RADJA RASVJETA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 257.400,09 255.494,66 116.516,54 73.632,75 0,00 0,00 0,00 703.044,04
2348. FLORIJANČIĆ D.O.O. . OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI JURJEVAC PUNITOVAČKI 0,00 4.032,86 55.125,20 643.841,82 0,00 0,00 0,00 702.999,88
2349. JELAVIĆ D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 698.210,09 -706,01 -1.594,64 7.012,36 0,00 0,00 0,00 702.921,80
2350. REDEMA RATARSKA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -33.397,53 0,00 0,00 0,00 0,00 736.033,22 0,00 702.635,69
2351. PPS - D.O.O. VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC SUDOVČINA -90.686,50 26.381,72 582.497,90 178.460,81 0,00 5.759,29 0,00 702.413,22
2352. PUPEK D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 195.097,03 45.086,36 95.344,43 366.636,16 0,00 0,00 0,00 702.163,98
2353. P. B. C. D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 97.595,24 5.165,34 87.843,26 510.070,67 0,00 0,00 0,00 700.674,51
2354. PROXIME ULAGANJA D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA POZNANOVEC 306.949,80 0,00 -0,49 26.177,82 0,00 367.053,19 0,00 700.180,32
2355. DIKOVAČA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI ZMIJAVCI 612.984,25 34.715,15 -1.479,70 53.833,25 0,00 0,00 0,00 700.052,95
2356. RAKO D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 235.435,30 82.810,03 52.153,89 343.145,42 0,00 -14.011,19 0,00 699.533,45
2357. KOOPMETAL D.O.O PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 465.812,88 0,00 50,02 233.608,56 0,00 0,00 0,00 699.471,46
2358. JUL TIM D.O.O. ZAGREBAČKA,BISTRA OBOROVO BISTRANSKO 69.150,75 0,00 5.681,26 114.433,73 0,00 509.522,35 0,00 698.788,09
2359. STRENA D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA OPATIJA 536.747,89 0,00 0,00 161.578,71 0,00 0,00 0,00 698.326,60
2360. UDOVIČIĆ D.O.O. ZAGREBAČKA,STUPNIK DONJI STUPNIK 5.772,20 22.367,06 -4.084,25 674.258,09 0,00 0,00 0,00 698.313,10
2361. KLIMAT ELEKTRONIK D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 42.475,85 0,00 222.278,50 433.348,07 0,00 0,00 0,00 698.102,42
2362. BAREL D. O. O. ZA PROMET I USLUGE, PODRUŽNICA MATU PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI MATULJI 37.752,70 32.185,39 13.703,61 614.050,77 0,00 0,00 0,00 697.692,47
2363. GP RAD D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 356.055,81 0,00 0,00 341.621,69 0,00 0,00 0,00 697.677,50
2364. AVALGRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 343.308,56 244.922,90 0,00 91.800,94 0,00 17.509,70 0,00 697.542,10
2365. LAVDARA D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR -116.963,32 119.958,59 38.478,44 655.578,21 0,00 0,00 0,00 697.051,92
2366. FONTANELA D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 266.572,00 -3.927,30 34.262,33 399.301,48 0,00 0,00 0,00 696.208,51
2367. AKUSTIK D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 380.268,45 50.990,33 74.236,65 190.711,05 0,00 0,00 0,00 696.206,48
2368. MEDIA CENTAR D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 142.712,12 0,00 49.642,48 503.602,51 0,00 0,00 0,00 695.957,11
2369. MARKO-TRGOVINA I PRIJEVOZ POD.ZA U.I V.TR.,Z.UN.IV KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA POLJANA SUTLANSKA 549.083,67 147.273,86 -151,97 -313,87 0,00 0,00 0,00 695.891,69
2370. FLEX-OIL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 396.138,03 -0,60 56.359,62 243.218,25 0,00 0,00 0,00 695.715,30
2371. LOVRIĆ-B D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 647.004,29 0,00 2.643,08 46.027,41 0,00 0,00 0,00 695.674,78
2372. ASCO D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 697.967,55 0,00 -24,79 -2.363,95 0,00 0,00 0,00 695.578,81
2373. DUMIS USLUGE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 373.719,17 0,00 -1.195,24 322.989,06 0,00 0,00 0,00 695.512,99
2374. INFINITAS GRUPA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 326.243,96 46.112,15 115.486,06 207.430,32 0,00 0,00 0,00 695.272,49
2375. VITOKO D.O.O. PULA ISTARSKA,PULA PULA 85.078,36 89.551,49 6.895,73 513.621,94 0,00 0,00 0,00 695.147,52
2376. ANTIKOROZIJA D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD IVANIĆ-GRAD 142.584,06 93.868,51 0,00 458.523,68 0,00 0,00 0,00 694.976,25
2377. TRAMOT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 384.609,99 107.061,06 8.285,90 194.915,79 0,00 0,00 0,00 694.872,74
2378. ALFA TEKSTIL D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 389.453,05 -4.335,21 18.828,44 290.859,37 0,00 0,00 0,00 694.805,65
2379. ŽEMABO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 114.046,23 0,00 -344,38 575.753,21 0,00 4.936,91 0,00 694.391,97
2380. BRERA TIM D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 125.312,47 63.685,16 95.144,08 409.586,83 0,00 0,00 0,00 693.728,54
2381. AS GRADNJA D.O.O. KARLOVAČKA,KARLOVAC KARLOVAC 90.246,43 0,00 -419,43 469.053,88 0,00 134.836,57 0,00 693.717,45
2382. KVORUM GRAĐEVINSKO PODUZEĆE D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI REŠETARI 225.047,39 33.781,86 -2.688,80 437.036,92 0,00 0,00 0,00 693.177,37
2383. MATILDA-PROMET D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 360.599,41 332.537,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693.137,12
2384. TRGOAGENCIJA POD.ZA PROM.ROBE I AGENCIJSKE POSRED. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 237.022,23 20.188,38 28.968,95 406.942,70 0,00 0,00 0,00 693.122,26
2385. KOSIJER D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE MOLUNAT 123.581,18 -7.619,46 33.283,42 543.809,32 0,00 0,00 0,00 693.054,46
2386. RD D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA MARČAN 54.361,53 0,00 245.338,72 393.261,42 0,00 0,00 0,00 692.961,67
2387. BERG PROIZVODNJA D.O.O. ZA PROIZ.,TRGOV.I USLUGE VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 107.610,18 0,00 56.689,55 528.343,23 0,00 0,00 0,00 692.642,96
2388. RORAK D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 373.646,82 38.940,13 20.772,02 258.348,33 0,00 0,00 0,00 691.707,30
2389. MALI SALAŠ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI BERAK 705.427,84 -13.787,09 6,14 -31,40 0,00 0,00 0,00 691.615,49
2390. SALI TRADE D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 609.364,53 -310,21 1.642,83 79.809,86 0,00 0,00 0,00 690.507,01
2391. PROMDEST D.O.O. ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA SVETI IVAN ZELINA 219.460,75 26.647,73 60.624,09 383.746,76 0,00 0,00 0,00 690.479,33
2392. ALLUX D.O.O. ZAGREBAČKA,JAKOVLJE JAKOVLJE 387.253,49 26.302,65 36.517,18 239.815,45 0,00 0,00 0,00 689.888,77
2393. ESTETSKI CENTAR PREŽENCA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 681.393,88 0,00 9,36 8.373,15 0,00 0,00 0,00 689.776,39
2394. OKOPROM HARDI MODA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 297.969,65 391.574,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689.544,08
2395. ORION F.D. D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 212.169,48 463.292,55 34,74 13.742,00 0,00 0,00 0,00 689.238,77
2396. KVIRIN TRGOVINA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 365.867,51 7.973,66 102.072,36 212.836,82 0,00 0,00 0,00 688.750,35
2397. ŠIMUNDŽA & COMPANY D.O.O.ZA UNUT.-VANJ.TRGOV.PROME SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 401.194,53 -445,26 -21.556,60 309.502,90 0,00 0,00 0,00 688.695,57
2398. MEŠTER CO D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 397.944,98 160.976,21 4.457,94 124.966,05 0,00 0,00 0,00 688.345,18
2399. REDEMA ZAGREB D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688.091,12 0,00 688.091,12
2400. LICET D.O.O. ISTARSKA,UMAG ZAMBRATIJA 588.181,30 0,00 12.204,76 86.067,60 0,00 0,00 1.176,29 687.629,95