PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2301. POLET TRG.POD. D.D. U LIKVIDACIJI VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG -7.609,98 0,00 0,00 643.317,91 0,00 0,00 0,00 635.707,93
2302. DALMACIA HOLIDAY D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 522.195,46 0,00 -0,01 113.425,50 0,00 0,00 0,00 635.620,95
2303. O.I.L. FENIX D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 234.144,88 0,00 14.710,19 386.528,71 0,00 0,00 0,00 635.383,78
2304. TRANS-AL D.O.O. ZAGREBAČKA,SAMOBOR SAMOBOR 138.635,24 0,00 22.728,04 343.729,85 0,00 130.188,96 0,00 635.282,09
2305. NUMERO B. D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR ZLATAR 213.898,94 3.328,94 42.134,09 375.627,16 0,00 0,00 0,00 634.989,13
2306. ASTREA-M D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC IVANOVEC 542.345,57 -0,40 1.000,09 91.156,51 0,00 0,00 0,00 634.501,77
2307. HODRI PROJEKT D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 174.084,14 47.049,95 74.224,04 338.915,21 0,00 0,00 0,00 634.273,34
2308. ETAŽA - CISTA PROVO D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO CISTA PROVO -104.834,08 201.301,68 136.125,38 381.564,78 0,00 19.703,68 0,00 633.861,44
2309. SONAX-VBZ D.O.O. KARLOVAČKA,OGULIN OGULIN 377.421,45 0,00 14.849,49 241.398,83 0,00 0,00 0,00 633.669,77
2310. PANSION-SOČKOVIĆ D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 138.954,88 4.196,31 17.058,37 473.235,17 0,00 0,00 0,00 633.444,73
2311. ALFA PODOVI D.O.O. MEĐIMURSKA,SELNICA DONJI KONCOVČAK 310.609,13 62.873,81 36.766,80 222.859,23 0,00 0,00 0,00 633.108,97
2312. FAMILIA MAĐAREVIĆ D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO VALPOVO 438.111,54 29.784,31 253,37 164.668,11 0,00 0,00 0,00 632.817,33
2313. VAJDA-STOČARSTVO GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 397.639,87 -459,57 -3.013,60 238.383,21 0,00 0,00 0,00 632.549,91
2314. TIPKA D.O.O. ZADARSKA,OBROVAC GORNJI KARIN 313.635,43 64,67 63.815,21 235.355,07 0,00 19.527,53 0,00 632.397,91
2315. SCANJACK D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 283.328,49 -546,07 0,00 349.330,90 0,00 0,00 0,00 632.113,32
2316. KOEL D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 476.502,63 0,00 153.852,38 1.319,14 0,00 0,00 0,00 631.674,15
2317. FRANCUZ D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 86.583,97 0,00 69.005,20 475.215,30 0,00 0,00 0,00 630.804,47
2318. ADRIA TERASE D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RAB SUPETARSKA DRAGA 83.795,41 0,00 -4.133,33 550.263,08 0,00 0,00 0,00 629.925,16
2319. ISSA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 449.133,40 0,00 22.777,84 157.763,98 0,00 0,00 0,00 629.675,22
2320. SATURN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GLINA 424.000,50 127.711,69 5.547,69 72.249,80 0,00 0,00 0,00 629.509,68
2321. ILIJA GRAD, D.O.O. ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ SOBOČANI 280.735,08 16.256,44 0,00 332.456,88 0,00 0,00 0,00 629.448,40
2322. PLINSKE INSTALACIJE KRALJ D.O.O. ZAGREBAČKA,VRBOVEC VRBOVEC 202.050,45 19.613,00 41.163,02 366.514,36 0,00 0,00 0,00 629.340,83
2323. IMO - LINK D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ STUDENCI 269.141,94 9.611,84 129,51 349.635,91 0,00 0,00 0,00 628.519,20
2324. EUROVODE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -55.866,37 257.546,00 72.738,85 343.359,99 0,00 10.606,73 0,00 628.385,20
2325. LUGRAD - D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 337.007,82 0,00 2.272,56 275.064,76 0,00 13.515,02 0,00 627.860,16
2326. RTINA, D.O.O. ZADARSKA,RAŽANAC RTINA 79.571,57 0,00 32.431,94 515.579,53 0,00 0,00 0,00 627.583,04
2327. TOMANT STIL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 42.002,15 582,73 575.411,79 9.482,59 0,00 0,00 0,00 627.479,26
2328. RELIT PRIJEVOZ D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 592.896,67 -2.662,72 4.656,12 32.438,63 0,00 0,00 0,00 627.328,70
2329. STO POSTO NET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 288.594,22 146.486,20 -3,41 192.161,48 0,00 0,00 0,00 627.238,49
2330. KRUŠEVIK GRAĐENJE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL KAMBELOVAC 421.193,65 0,00 0,00 0,00 0,00 205.962,53 0,00 627.156,18
2331. PFEIFER G & V. D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC DONJI MIHOLJAC 454.795,94 22.980,36 6.375,32 142.953,59 0,00 0,00 0,00 627.105,21
2332. ELEKTRO-BROD D.O.O.- U STEČAJU BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 207.597,60 69.442,46 25.913,06 219.335,74 0,00 104.566,19 0,00 626.855,05
2333. TRANS AGRAM D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 229.509,23 32.526,68 24.281,16 339.990,63 0,00 121,28 0,00 626.428,98
2334. OMH RAZVITAK D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 0,00 -11.745,54 0,00 0,00 0,00 637.796,58 0,00 626.051,04
2335. TENOR POD.ZA TRGOVINU NA VELIKOI MALO I VANJSKU TR SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR HVAR 108.006,87 0,00 25.004,33 492.702,40 0,00 0,00 0,00 625.713,60
2336. LAUDATOR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 625.558,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.558,68
2337. NOVI SALONIT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 614.077,51 30.412,32 -1.110,13 -17.914,08 0,00 0,00 0,00 625.465,62
2338. KRZNAR D.O.O. MEĐIMURSKA,BELICA BELICA 291.467,93 -8.962,30 2.455,08 340.077,98 0,00 0,00 0,00 625.038,69
2339. POLIKLINIKA MAREA - NOVA GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 -1.109,03 6.063,78 620.082,56 0,00 0,00 0,00 625.037,31
2340. MATIKA D.O.O. ISTARSKA,SVETI PETAR U ŠUMI SVETI PETAR U ŠUMI 484.570,78 140.449,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.020,04
2341. ARHITEKTONSKI STUDIO D.O.O.ZA PROJRKT.I INŽENJER. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 513.963,25 0,00 1.007,39 37.897,92 0,00 71.835,61 0,00 624.704,17
2342. MAGNUS D. O. O. PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ DOBRINJ 287.966,80 -12.661,52 -1.166,70 350.424,76 0,00 0,00 0,00 624.563,34
2343. ZLATNO NEBO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -218,44 620.837,37 -7,05 3.798,42 0,00 0,00 0,00 624.410,30
2344. HEĆIMOVIĆ D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 147.744,80 -3.270,34 105.652,92 373.282,86 0,00 0,00 0,00 623.410,24
2345. PIRAMIDA-M.D.O.O.ZA GRAĐEV.I USLUGE GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 139.502,09 5.146,15 46.183,01 432.529,04 0,00 0,00 0,00 623.360,29
2346. SODALITAS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA PODSTRANA 374.053,84 11.178,83 13.097,74 224.982,63 0,00 0,00 0,00 623.313,04
2347. SATRONIC D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 49.360,91 67.931,45 -83,92 482.889,08 0,00 22.838,29 0,00 622.935,81
2348. AGRO BAZA D.O.O. ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ ZAPREŠIĆ 194.951,26 11.451,17 0,00 416.328,61 0,00 0,00 0,00 622.731,04
2349. HERMAN D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC MIHOVLJAN 147.606,29 -2.100,57 33.553,31 401.319,38 0,00 42.314,68 0,00 622.693,09
2350. FANTASTIK D.O.O. ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO DRAGA SVETOJANSKA 150.675,37 0,00 30.103,27 441.661,52 0,00 0,00 0,00 622.440,16
2351. PBK PARTNERI D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 618.186,33 0,00 25,31 3.602,23 0,00 0,00 0,00 621.813,87
2352. ILOVAC-KERAMIKA D.O.O. KARLOVAČKA,KARLOVAC KARLOVAC 244.816,37 -828,45 16.052,62 361.699,97 0,00 0,00 0,00 621.740,51
2353. BOŽO-IN D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 383.552,55 24.296,63 4.517,46 209.162,24 0,00 0,00 0,00 621.528,88
2354. ALISON D.O.O. ZAGREBAČKA,DUGO SELO DUGO SELO 110.503,60 -2.584,75 18.689,34 494.541,38 0,00 0,00 0,00 621.149,57
2355. N-NEKRETNINE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 624.554,89 -3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620.954,89
2356. HABITAT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 251.562,48 4.198,54 14.943,00 350.029,88 0,00 0,00 0,00 620.733,90
2357. EFFECTUS D.O.O. ZADARSKA,LIŠANE OSTROVIČKE DOBROPOLJCI 620.632,18 0,00 -0,92 89,28 0,00 0,00 0,00 620.720,54
2358. RADNIK-MANAGEMENT D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI KRIŽEVCI 239.885,44 39.331,57 205.096,29 135.778,20 0,00 0,00 0,00 620.091,50
2359. KNJIGOPLASTIKA D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 21.014,22 0,00 -1.375,00 600.277,94 0,00 0,00 0,00 619.917,16
2360. DIV SPORT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 302.089,01 0,00 18.641,87 298.941,30 0,00 0,00 0,00 619.672,18
2361. UDRUGA ZA EKOLOGIJU I OČUVANJE ČOVJEKOVOG OKOLIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 618.567,76 0,00 0,00 0,00 0,00 689,91 0,00 619.257,67
2362. VADA D.O.O ZAGREBAČKA,VRBOVEC MARENIĆ 154.100,09 -891,42 25.366,77 387.283,50 0,00 53.167,87 0,00 619.026,81
2363. ŽIGA & ŽIGA D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC ĐURĐEVAC 347.162,05 4.202,74 1.814,28 265.600,82 0,00 0,00 0,00 618.779,89
2364. STRUKTURA D.O.O. U STEČAJU OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 336.216,93 323,77 32.375,77 249.617,00 0,00 0,00 0,00 618.533,47
2365. TABELA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 142.178,14 0,00 8.969,16 467.347,73 0,00 0,00 0,00 618.495,03
2366. ILMAR GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 223.685,01 177.213,35 30.096,35 187.336,38 0,00 0,00 0,00 618.331,09
2367. HAJZ D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 57.089,08 209.636,39 -1.945,24 353.507,05 0,00 0,00 0,00 618.287,28
2368. PERLA-PROM D.O.O.ZA UNUT.I VANJ.TRGOV.UGOSTITELJ.I GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 329.240,53 88.493,35 22.615,74 177.909,55 0,00 0,00 0,00 618.259,17
2369. TONI & LEO D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA MAKARSKA 576.985,13 -0,20 -15,90 40.822,10 0,00 0,00 0,00 617.791,13
2370. SKOK-KOP D.O.O.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ TURJACI 88.800,76 0,00 55.535,39 472.969,71 0,00 0,00 0,00 617.305,86
2371. KASTAV-COMMERCE PODUZEĆE ZA TRGOVINU I ZASTUPSTVA PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV KASTAV 529.750,92 4.086,54 -778,25 84.094,05 0,00 0,00 0,00 617.153,26
2372. PICCOLO USLUGE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE -6.578,23 11.352,73 24.607,60 587.685,70 0,00 0,00 0,00 617.067,80
2373. PREMIER ŠTEDNO - KREDITNA ZADRUGA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 0,00 0,00 268.909,30 347.937,67 0,00 0,00 0,00 616.846,97
2374. DONI D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 236.380,64 -3.225,75 3.509,96 379.894,59 0,00 0,00 0,00 616.559,44
2375. SIGMACOMM POD.NA VE.I MA.UV.-IZV.,UGOSTIT.,TUR.,PR GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 405.433,24 5.422,75 16.845,14 188.802,34 0,00 0,00 0,00 616.503,47
2376. SLAVONA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 703.573,15 -5.950,97 -20.476,96 -61.682,52 0,00 0,00 0,00 615.462,70
2377. ADMANTAR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 332.929,12 103.833,67 20.367,90 158.108,23 0,00 0,00 0,00 615.238,92
2378. ŠNŠ D.O.O. ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA STRMEC 343.206,81 14.542,22 2.242,92 255.236,89 0,00 0,00 0,00 615.228,84
2379. REPROGRAPH D.O.O.ZA TRGOVINU,NAKLADNIŠTVO I GRAFIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 582.414,01 0,00 6.270,71 26.168,56 0,00 0,00 0,00 614.853,28
2380. INOX CENTAR SESVETE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 583.979,91 0,00 0,01 30.742,81 0,00 0,00 0,00 614.722,73
2381. BURAZIN D.O.O.ZA PROJEKTIRANJE PROIZVODNJU I MONTA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 320.135,89 124.550,08 15.033,81 154.677,08 0,00 -30,00 0,00 614.366,86
2382. BRAVARIJA MARIJO D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO SLATINA SVEDRUŠKA 401.296,83 0,00 6.577,79 206.322,48 0,00 0,00 0,00 614.197,10
2383. PROIZVODNO-DISTRIBUTIVNI SALON GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 230.595,32 151.445,65 4.791,00 227.052,49 0,00 0,00 0,00 613.884,46
2384. GRAL PROMET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 111.778,25 0,00 103.445,60 398.614,33 0,00 0,00 0,00 613.838,18
2385. AQUA FONDA D.O.O. ISTARSKA,KRŠAN ZAGORJE 613.612,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613.612,76
2386. SIMPLEX D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 275.662,57 7.452,48 51.954,52 278.351,46 0,00 0,00 0,00 613.421,03
2387. MGM PROJEKT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 135.771,07 -16.666,52 11.751,93 481.872,16 0,00 0,00 0,00 612.728,64
2388. ARION NAUTIKA D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK KOMOLAC 329.223,00 6.299,12 47.367,19 229.827,67 0,00 0,00 0,00 612.716,98
2389. LEON D.O.O. ZA GRAĐENJE I TRGOVINU ZAGREBAČKA,KRIŽ KRIŽ 527.756,85 0,00 5,14 84.642,70 0,00 -34,74 0,00 612.369,95
2390. ČOLE GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 235.588,56 190.678,09 -889,67 186.945,89 0,00 0,00 0,00 612.322,87
2391. MULTI SERVIS M D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 85.418,57 4.231,31 112.672,03 409.619,98 0,00 0,00 0,00 611.941,89
2392. BRANKO SAVJETOVANJE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 337.397,05 159.748,83 6.976,44 107.471,20 0,00 0,00 0,00 611.593,52
2393. SYMBIO D.O.O. VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA SLATINA 250.448,57 40.091,87 12.499,66 212.527,89 0,00 95.981,17 0,00 611.549,16
2394. MATIN ART D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB HUDI BITEK 204.195,60 0,00 -141,99 407.252,42 0,00 0,00 0,00 611.306,03
2395. KEDARA D.O.O. GLAVNA PODRUŽNICA ZA GRADNJU I USLUG SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL GOMILICA 234.807,64 343.995,07 909,34 30.725,60 0,00 0,00 0,00 610.437,65
2396. FIL-TERMOTIM D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 519.312,03 -15.054,48 18.727,00 71.509,28 0,00 15.039,46 0,00 609.533,29
2397. FIGULUS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 574.269,73 10.831,22 859,19 23.323,44 0,00 0,00 0,00 609.283,58
2398. AGROMIX D.O.O.U STEČAJU BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 192.435,63 -55.908,71 -330,26 472.124,92 0,00 0,00 0,00 608.321,58
2399. KOLORIT D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO MARINIĆI 262.208,10 -707,57 57.245,75 288.574,11 0,00 0,00 0,00 607.320,39
2400. TEJAL D.O.O.ZA GRAĐENJE,PROJEKTIRANJE,NADZOR I TRG GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 276.330,24 26.459,96 13.498,93 290.805,18 0,00 0,00 0,00 607.094,31