PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2301. PURPURA D.O.O. U LIKVIDACIJI ISTARSKA,POREČ POREČ - PARENZO 487.191,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -27,23 0,00 487.163,83
2302. KONEKT PROMOCIJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 433.791,85 51.503,57 1.124,57 725,00 0,00 0,00 0,00 487.144,99
2303. KOP-IN D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 206.177,19 236.616,67 0,00 28.067,54 0,00 15.943,57 0,00 486.804,97
2304. MAXFORMA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 373.140,03 -39.423,80 4.638,12 148.359,30 0,00 0,00 0,00 486.713,65
2305. GI.LE.DO. D.O.O. ISTARSKA,MARČANA KUJIĆI 131.900,75 -5.301,33 43.407,55 316.333,17 0,00 0,00 0,00 486.340,14
2306. BELUGO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 281.724,88 0,00 17.236,77 187.246,19 0,00 0,00 0,00 486.207,84
2307. NUJIĆ GRADNJA D. O. O. PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO SROKI 125.964,08 0,00 -39,95 359.922,82 0,00 0,00 0,00 485.846,95
2308. ŽIVINIĆ D.O.O.ZA GRADNJU I TRGOVINU SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK OTOK 26.672,30 0,00 94.148,10 364.890,29 0,00 0,00 0,00 485.710,69
2309. MERKAŠ GRADNJA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 73.975,13 373.379,94 65,42 37.110,57 0,00 0,00 0,00 484.531,06
2310. USAVRŠAVANJE D.O.O. ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 0,00 -19,92 0,00 0,00 0,00 484.196,74 0,00 484.176,82
2311. FLEXOR D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 117.847,78 0,00 14.377,06 351.871,92 0,00 0,00 0,00 484.096,76
2312. AGRICO TRADE D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 211.557,05 7.750,48 9.166,98 255.576,76 0,00 0,00 0,00 484.051,27
2313. PROLATO D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 514.161,28 -30.183,24 0,00 -0,82 0,00 0,00 0,00 483.977,22
2314. TRGOKOR D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 199.320,60 3.442,09 26.886,28 254.087,80 0,00 0,00 0,00 483.736,77
2315. ALKIMOS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 483.658,34 0,00 64,60 -140,60 0,00 0,00 0,00 483.582,34
2316. GRAĐENJE AKALOVIĆ D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 141.411,75 20.071,40 25.989,05 295.529,14 0,00 0,00 0,00 483.001,34
2317. PROBONA D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ DRNIŠ 139.676,24 79.860,80 1.869,82 261.583,26 0,00 0,00 0,00 482.990,12
2318. KEYSTONE D.O.O GRAD ZAGREB,ZAGREB HRAŠĆE TUROPOLJSKO 435.475,00 12.138,23 1.519,88 21.391,29 12.407,75 0,00 0,00 482.932,15
2319. FRANJIĆ KERAMIKA D.O.O. ZAGREBAČKA,BRDOVEC JAVORJE 178.488,10 55.974,80 4.905,53 243.421,36 0,00 0,00 0,00 482.789,79
2320. MELAINA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 159.149,12 -4.793,81 61.394,23 266.947,69 0,00 0,00 0,00 482.697,23
2321. TURJAK - GRADNJA D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 50.706,59 188.634,75 -0,41 243.125,82 0,00 0,00 0,00 482.466,75
2322. MN TEHNOGRAD D.O.O. ZA GRADIT.TRANS.I TRG. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 380.102,18 -20.166,85 1.664,57 120.789,16 0,00 50,74 0,00 482.439,80
2323. GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA I LOGISTIKA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 97.778,17 77.888,78 27.785,86 266.721,78 0,00 12.166,43 0,00 482.341,02
2324. KAMPING AVANTURA D.O.O.U STEČAJU ISTARSKA,POREČ POREČ - PARENZO 502.979,90 -21.096,07 0,00 0,00 0,00 -24,10 0,00 481.859,73
2325. ARGUMENTUM KOMUNIKACIJE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 149.476,03 332.268,13 0,00 -31,84 0,00 0,00 0,00 481.712,32
2326. Z.E.R.F. PROMET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 53.990,40 18.966,64 44.412,63 363.888,37 0,00 0,00 0,00 481.258,04
2327. ORION-PROMET D.O.O.ZA PROIZV.,TRGOV.UGOSTIT.ZASTUP GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 189.127,45 -1.796,46 33.194,20 259.505,73 0,00 0,00 0,00 480.030,92
2328. FEBA UGOSTITELJSTVO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 243.464,27 65.947,03 14.193,25 156.130,06 0,00 0,00 0,00 479.734,61
2329. EXTRA BLOK D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA CRIKVENICA 297.419,12 160.399,20 -251,71 21.752,26 0,00 0,00 0,00 479.318,87
2330. F.K.T. D.O.O. ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD IVANIĆ-GRAD 3.886,57 0,00 0,00 0,00 0,00 475.388,32 0,00 479.274,89
2331. ELI INŽENJERING D.O.O.U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE CAVTAT 292.849,27 131.403,45 1.159,34 53.685,13 0,00 0,00 0,00 479.097,19
2332. EURO UNIVERZAL D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA GORNJA VRBA 353.927,70 459,76 -92,82 124.680,38 0,00 0,00 0,00 478.975,02
2333. DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE DUGOPOLJE -15.322,98 0,00 -2.738,01 498.987,54 0,00 -1.980,70 0,00 478.945,85
2334. LIST DAI D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 364.074,00 116.043,74 99,96 -1.323,88 0,00 0,00 0,00 478.893,82
2335. MOROŽIN D.O.O. ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU BIOGRAD NA MORU 24.736,65 0,00 2.341,76 451.768,41 0,00 0,00 0,00 478.846,82
2336. MIN D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA KOPRIVNICA 339.605,97 0,00 8.176,72 130.701,13 0,00 0,00 0,00 478.483,82
2337. BETON - LUČKO RBG, D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB LUČKO 217.049,91 5.389,68 -21.285,99 276.926,71 0,00 0,00 0,00 478.080,31
2338. EKS - ŽATIKA D.O.O.U STEČAJU ISTARSKA,POREČ POREČ - PARENZO 489.105,19 -16.080,46 1.100,40 3.826,39 0,00 0,00 0,00 477.951,52
2339. AS FORMA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -13.598,78 0,00 25.622,94 465.889,40 0,00 0,00 0,00 477.913,56
2340. RADIOKOMUNIKACIJE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 95.872,54 -5.494,86 -0,01 387.374,15 0,00 0,00 0,00 477.751,82
2341. PRIVLAKA D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE PODČUDNIČ 142.449,63 9.109,23 21.305,52 304.380,78 0,00 0,00 0,00 477.245,16
2342. ELEKTRO - GRAD D.O.O. ZAGREBAČKA,SAMOBOR HRASTINA SAMOBORSKA 125.476,42 0,00 18.858,85 316.562,88 0,00 15.951,54 0,00 476.849,69
2343. RIJEČKI JEDRILIČARSKI KLUB PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 402.236,04 0,00 5.881,14 68.707,15 0,00 0,00 0,00 476.824,33
2344. DARDO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 330.590,25 9.076,29 12.803,54 124.010,30 0,00 0,00 0,00 476.480,38
2345. S. I. K. O. D.O.O. U STEČAJU ISTARSKA,PAZIN BERTOŠI 12.961,87 1.317,58 60.985,86 400.868,61 0,00 0,00 0,00 476.133,92
2346. MLADENIĆ D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO MARČELJI 82.718,94 0,00 73.635,31 319.279,63 0,00 0,00 0,00 475.633,88
2347. BELINDA ZAGREB D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ODRA 142.389,55 31,45 10.677,59 322.362,10 0,00 0,00 0,00 475.460,69
2348. CROATON D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 479.902,41 -29.412,23 2.717,47 21.504,72 0,00 0,00 0,00 474.712,37
2349. DIMNJAK SAMOBOR D.O.O. ZAGREBAČKA,SAMOBOR SAMOBOR 124.363,09 101.063,29 -124,46 249.286,48 0,00 0,00 0,00 474.588,40
2350. ENIIP D.O.O GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 440.081,73 13.975,79 379,42 20.033,82 0,00 0,00 0,00 474.470,76
2351. CHROMOS POSLOVNE USLUGE D.O.O. U LIKVIDACIJI GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 341.187,38 0,00 49.721,61 83.549,82 0,00 0,00 0,00 474.458,81
2352. BALKAN INC J.D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA GORNJE LADANJE 423.491,53 35.356,12 123,29 15.332,63 0,00 0,00 0,00 474.303,57
2353. FADING POD.ZA GRAĐEVIN.INŽENJERING,TRGOVINU I PRIJ GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 37.678,38 235.363,47 -3.991,70 205.160,91 0,00 0,00 0,00 474.211,06
2354. DRUGI PROJEKT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 465.086,48 0,00 0,00 8.413,73 0,00 0,00 0,00 473.500,21
2355. VIS MAIOR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 136.686,61 -2.258,85 31.162,80 307.505,26 0,00 0,00 0,00 473.095,82
2356. UNIJA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 353.688,48 74.652,60 8.803,25 35.140,14 0,00 0,00 0,00 472.284,47
2357. CBD-CENTAR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 13.376,10 0,00 4.170,61 454.690,85 0,00 0,00 0,00 472.237,56
2358. RUDNAP ENERGIJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -5.758,62 461.535,41 0,00 16.452,76 0,00 0,00 0,00 472.229,55
2359. PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA IN - GRADNJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PODRAVSKE SESVETE PODRAVSKE SESVETE 107.624,05 10.955,80 4.157,18 350.036,49 0,00 -600,00 0,00 472.173,52
2360. REGATA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 488.848,13 -17.129,38 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 471.718,90
2361. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BIZEK GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 83.953,81 -14,61 387.574,34 0,00 0,00 0,00 471.513,54
2362. MRĐEN D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 7.168,73 300.381,02 0,00 163.953,22 0,00 0,00 0,00 471.502,97
2363. ZIG POD.ZA REMONT I ODRŽAV.DIZALA.UNUT.I VANJSKU T PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA -0,52 0,00 414.766,82 56.662,78 0,00 0,00 0,00 471.429,08
2364. VINICI - MURTER, D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 371.677,14 99.291,08 0,00 0,00 0,00 93,02 0,00 471.061,24
2365. DIĐUSTI D.O.O.ZA GRADITELJ.PROMET I USLUGE ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA STARO ČIĆE 327.720,51 1.197,67 16.584,78 125.332,54 0,00 0,00 0,00 470.835,50
2366. TEHNOKONSTRUKT ADRIA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 135.179,59 0,00 148.946,34 186.369,84 0,00 0,00 0,00 470.495,77
2367. LAVANDICA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ OMIŠ 213.189,69 144.041,33 8.251,43 104.691,54 0,00 0,00 0,00 470.173,99
2368. MELAR D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA DARDA 125.728,34 44.714,69 4.640,55 295.055,58 0,00 0,00 0,00 470.139,16
2369. SERVUS-TRGOVINA, D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 347.052,42 -7.382,52 -95,27 130.323,75 0,00 -40,81 0,00 469.857,57
2370. KOLAK D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 150.413,24 -2.555,95 -1.584,60 323.343,00 0,00 0,00 0,00 469.615,69
2371. DALMA-INOX D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ PIJAVIČINO 236.988,72 -2.273,82 13.703,35 221.081,96 0,00 0,00 0,00 469.500,21
2372. INTERIJER DIZAJN D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 217.683,51 10.792,06 38.488,05 202.516,09 0,00 0,00 0,00 469.479,71
2373. PERENA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 308.137,07 -3.282,97 0,00 164.143,78 0,00 0,00 0,00 468.997,88
2374. MATIS GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 31.963,54 -3.898,47 27.253,24 413.591,80 0,00 0,00 0,00 468.910,11
2375. ORAŠINOVIĆ D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC MALINO 328.906,60 3.953,14 9.696,16 126.309,11 0,00 0,00 0,00 468.865,01
2376. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KLAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ANDRIJAŠEVCI 328.330,62 98.802,26 35,23 41.526,31 0,00 0,00 0,00 468.694,42
2377. MADAX USLUGE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 226.668,09 -10.357,53 16.000,48 236.182,24 0,00 0,00 0,00 468.493,28
2378. JD FIUMANKA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 431.618,28 2.523,90 0,00 34.195,39 0,00 0,00 0,00 468.337,57
2379. JOZIĆ IVANIĆ - GRAD D.O.O. ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD IVANIĆ-GRAD 179.650,86 8.378,15 0,00 280.287,83 0,00 0,00 0,00 468.316,84
2380. OBALNA PLOVIDBA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 213.955,27 0,00 10.772,81 243.563,23 0,00 0,00 0,00 468.291,31
2381. F. I. M. SPORT D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA KOSTRENA 117.793,98 -232,25 348.120,23 2.022,80 0,00 0,00 0,00 467.704,76
2382. BENJAK MILJENKO D.O.O. VARAŽDINSKA,NOVI MAROF STRMEC REMETINEČKI 132.006,49 99.992,51 153,48 235.331,03 0,00 0,00 0,00 467.483,51
2383. DISTRIBOX D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL GOMILICA 80.390,68 2.940,32 8.205,21 375.874,49 0,00 0,00 0,00 467.410,70
2384. BAČVICE PIVNICA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467.316,44 0,00 467.316,44
2385. HONOR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB LUČKO 432.641,22 0,00 1.344,90 33.323,01 0,00 0,00 0,00 467.309,13
2386. MORSKE AVANTURE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ OMIŠ 291.610,04 151.261,42 929,48 22.623,88 0,00 0,00 0,00 466.424,82
2387. SENTUP D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 206.549,82 113.238,73 -0,05 146.605,65 0,00 0,00 0,00 466.394,15
2388. MBM-ANTHURIUM D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL ŠTAFILIĆ 131.011,21 -2.857,90 31.809,47 305.878,29 0,00 0,00 0,00 465.841,07
2389. NIK MONTAŽA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 300.540,21 -13.717,94 9.169,58 145.020,45 0,00 24.826,20 0,00 465.838,50
2390. T&M CAR TRADE J.D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE KOPAČEVO 465.695,15 -244,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.450,61
2391. BUINAC D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -1.233,67 0,00 1,87 192.900,69 0,00 273.778,26 0,00 465.447,15
2392. RENATA-TRGOVINA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA -506,00 125,78 0,00 465.685,00 0,00 0,00 0,00 465.304,78
2393. AGORA ECO D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 415.704,92 0,00 6.825,16 42.631,43 0,00 0,00 0,00 465.161,51
2394. OLEAL D.O.O. U STEČAJU PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT PUNAT 251.080,95 29.482,49 -1.108,90 185.152,65 0,00 0,00 0,00 464.607,19
2395. UDRUGA ZLATNA DOB TORDINCI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI TORDINCI 0,00 0,00 12,03 464.524,50 0,00 0,00 0,00 464.536,53
2396. TRGOKERAMIKA-ZAPREŠIĆ D.O.O. ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ ZAPREŠIĆ 352.234,29 5.452,30 765,11 106.033,73 0,00 0,00 0,00 464.485,43
2397. IMPERIJ PLAST D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 445.357,71 7.064,73 -0,01 11.880,22 0,00 0,00 0,00 464.302,65
2398. U.T. UGOSTITELJSKI I TURISTIČKI MARKETING, D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 161.749,83 3.469,11 113.086,46 185.869,11 0,00 0,00 0,00 464.174,51
2399. BAETIS D.O.O. ISTARSKA,POREČ POREČ - PARENZO 240.797,77 61.015,85 2.461,55 159.767,06 0,00 0,00 0,00 464.042,23
2400. KOGO D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 122.816,93 23.354,49 63.115,02 254.476,19 0,00 0,00 0,00 463.762,63