PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2301. LEDENO DOBA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 517.253,48 -8.712,27 -1,92 79.770,66 0,00 0,00 0,00 588.309,95
2302. BAŽON D.O.O. PROIZVODNJA,TRGOVINA,EXPORT-IMPORT ISTARSKA,POREČ BUIĆI 574.379,05 -20.294,68 -0,94 33.958,64 0,00 0,00 0,00 588.042,07
2303. RUNDIĆ D. O. O. PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE BUZDOHANJ 237.033,07 93.985,23 12.636,12 243.893,86 0,00 0,00 0,00 587.548,28
2304. BROD NA SAVI KREDITNA UNIJA U LIKVIDACIJI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 0,00 218.027,34 366.293,88 11.380,19 0,00 -8.407,96 0,00 587.293,45
2305. ITAS D.D.IVANEC U STEČAJU VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC -14.823,45 0,00 -7,33 601.313,26 0,00 0,00 0,00 586.482,48
2306. GRAVITAS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 247.073,97 1.182,07 63.624,09 274.471,51 0,00 0,00 0,00 586.351,64
2307. PLANET-GRADNJA D.O.O GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 445.698,65 -20.789,14 10.204,24 151.102,94 0,00 0,00 0,00 586.216,69
2308. LINEA FRIGO D.O.O. ZA TRG.USL.OTPREM.PROIZ.UVOZ-IZ ZAGREBAČKA,STUPNIK GORNJI STUPNIK 501.400,12 28.055,68 7.192,83 50.341,62 0,00 -934,25 0,00 586.056,00
2309. ELBRAG D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT ŽRNOVNICA 419.012,20 30.049,69 17.149,33 119.799,93 0,00 0,00 0,00 586.011,15
2310. STANOGRAD S.G.Z. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 266.733,61 289.454,34 -10.188,98 39.967,39 0,00 -109,48 0,00 585.856,88
2311. GRAFEX D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 435.364,27 22.409,80 8.152,42 119.556,48 0,00 -21,87 0,00 585.461,10
2312. VEST-ZLATAR D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR ZLATAR 372.535,89 -5.721,20 5.153,13 213.028,43 0,00 0,00 0,00 584.996,25
2313. AERIS VENT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 269.923,40 -94,32 36.133,89 278.744,97 0,00 0,00 0,00 584.707,94
2314. IZO-TERM MONTAŽA D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI KRIŽEVCI 49.267,86 203.409,01 325.317,19 6.711,95 0,00 0,00 0,00 584.706,01
2315. BUKI - GRADNJA D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA VRHI PREGRADSKI 348.771,14 -3.521,14 6.991,63 232.072,70 0,00 0,00 0,00 584.314,33
2316. ROMANA ŠKRAPA D.O.O. ZADARSKA,SALI ŽMAN 81.622,41 -1.149,37 10.649,01 492.783,88 0,00 0,00 0,00 583.905,93
2317. ROLING D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 493.798,80 -15.270,41 6.557,10 98.817,51 0,00 -66,85 0,00 583.836,15
2318. TEHNOINŽENJERING KARLOVAČKA,KARLOVAC KARLOVAC -140,59 0,00 0,00 583.873,65 0,00 0,00 0,00 583.733,06
2319. ČIRJAK GRADNJA-PROMET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB LUČKO 214.877,08 48,49 415,49 368.212,83 0,00 0,00 0,00 583.553,89
2320. TAKACS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA MAKARSKA 583.109,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.109,48
2321. SILARM, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 582.772,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582.772,65
2322. PIŽON-PROMET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 127.388,81 -12.809,42 18.782,64 449.409,96 0,00 0,00 0,00 582.771,99
2323. OZMA D.O.O. ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 451.206,99 94.303,74 5.886,23 31.054,26 0,00 0,00 0,00 582.451,22
2324. TEM D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 582.287,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582.287,94
2325. VIŠ GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 254.451,82 562,82 115.277,83 211.749,91 0,00 0,00 0,00 582.042,38
2326. EUROSTIL IVAN D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 224.125,10 341.709,43 115,83 15.995,40 0,00 0,00 0,00 581.945,76
2327. MARKO I PETAR PRIJEVOZ D.O.O. ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA KREČAVES -231.200,97 812.435,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581.234,85
2328. STROJOBRAVARIJA LUKIĆ ZADRUGA ZA IZVOĐENJE METALN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE MOLVE 197.834,54 46.321,83 10.849,15 325.328,61 0,00 0,00 0,00 580.334,13
2329. ŠKORO PLASTIKA D.O.O.ZA PROIZVODNJU,MONT.PLAST.STO ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 256.858,54 4.101,25 52.866,21 266.412,65 0,00 0,00 0,00 580.238,65
2330. MOBIEXPLORE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT -25.230,00 12.625,30 6.336,09 586.236,40 0,00 0,00 0,00 579.967,79
2331. BROD-PROMET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 24.843,72 23.755,74 128.496,34 402.373,94 0,00 0,00 0,00 579.469,74
2332. BEST-RENT D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 365.280,86 0,00 7.470,51 206.341,01 0,00 0,00 0,00 579.092,38
2333. MIS 85 D.O.O.ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRG.PROIZVODNJ GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 155.737,70 2.390,04 32.442,02 387.975,28 0,00 0,00 0,00 578.545,04
2334. PARTNER D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR BELI MANASTIR 176.783,78 62.085,60 36.522,50 302.725,58 0,00 25,41 0,00 578.142,87
2335. DETEKCIJA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 211.426,56 0,00 0,00 366.645,85 0,00 0,00 0,00 578.072,41
2336. KRŠI D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 560.254,46 0,00 -0,51 69,26 0,00 17.703,97 0,00 578.027,18
2337. G.N.Z. D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 434.109,56 -18.064,98 1.782,91 44.909,47 0,00 115.206,25 0,00 577.943,21
2338. BOJE ZVUKA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 98.617,75 0,00 21.793,10 457.414,58 0,00 0,00 0,00 577.825,43
2339. BILJALOV D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA BRŠADIN 193.854,19 61.915,06 137,37 224.668,24 0,00 97.186,92 0,00 577.761,78
2340. MARVEL GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 466.495,51 11.109,75 7.950,40 92.086,71 0,00 0,00 0,00 577.642,37
2341. ABECEDA SIGURNOSTI D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 513.217,66 6.039,89 19.985,00 38.397,21 0,00 0,00 0,00 577.639,76
2342. I-COMMERCE D.O.O. KARLOVAČKA,OZALJ ILOVAC 175.740,08 0,00 1.504,62 153.607,43 0,00 246.727,28 0,00 577.579,41
2343. REIMS D.O.O. ZAGREBAČKA,VRBOVEC VRBOVEC 480.035,32 95.798,19 370,45 1.212,78 0,00 0,00 0,00 577.416,74
2344. PRO-SOLE D.O.O. ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 292.297,12 0,00 21.989,70 262.339,23 0,00 0,00 0,00 576.626,05
2345. VENTUS MEDICAL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -213.564,78 58.089,62 288.397,50 429.629,45 0,00 14.021,29 0,00 576.573,08
2346. LARMAR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 27.901,37 548.558,67 0,00 0,00 0,00 576.460,04
2347. RECIKLAŽA D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 124.865,62 -1.209,45 10.185,65 442.506,94 0,00 0,00 0,00 576.348,76
2348. L - PLAST D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB MARKOVO POLJE 518.390,34 15.450,32 2.334,55 40.136,16 0,00 0,00 0,00 576.311,37
2349. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOM MARIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB SOBLINEC 0,00 -9.819,75 19.907,91 211.139,04 0,00 355.072,90 0,00 576.300,10
2350. IVAN MIKRUT KAMEN D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE DUGOPOLJE 10.942,06 0,00 68.266,04 496.776,40 0,00 0,00 0,00 575.984,50
2351. BINGO INVEST D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 275.913,65 22.102,72 51.200,15 226.671,25 0,00 0,00 0,00 575.887,77
2352. MIMAL 94 D.O.O.ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU I U GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 520.187,37 5.060,85 0,00 50.396,05 0,00 0,00 0,00 575.644,27
2353. LINIJA H2O D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 402.625,11 -6.644,75 4.251,24 175.109,32 0,00 0,00 0,00 575.340,92
2354. ZELENA OBALA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL LUKŠIĆ 196.560,54 23.152,13 23.278,22 332.337,77 0,00 -14,15 0,00 575.314,51
2355. ORKA STUDIO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 167.228,81 0,00 4.108,74 403.957,48 0,00 0,00 0,00 575.295,03
2356. BROMA D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV KASTAV 429.978,11 84.773,61 -19,00 59.574,53 0,00 0,00 0,00 574.307,25
2357. M. B. BUS D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 384.772,45 157.663,78 3.596,08 28.021,18 0,00 0,00 0,00 574.053,49
2358. INTER TRADE & MARKETING D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 198.212,58 10.299,78 48.204,68 317.276,54 0,00 0,00 0,00 573.993,58
2359. MIDIA CONSULTANT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 90.594,01 0,00 160.188,35 322.890,48 0,00 0,00 0,00 573.672,84
2360. DOM ZA SMJEŠTAJ STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA MALA MLA GRAD ZAGREB,ZAGREB MALA MLAKA 0,00 -4.159,58 0,00 577.725,60 0,00 0,00 0,00 573.566,02
2361. AGRO PROFESIONAL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB LUČKO 576.024,87 0,00 0,00 -2.834,00 0,00 0,00 0,00 573.190,87
2362. POLJSKI PUT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 573.349,11 0,00 0,00 -188,28 0,00 0,00 0,00 573.160,83
2363. CERERA D.O.O. ISTARSKA,UMAG FINIDA 316.706,12 0,00 -362,23 244.165,79 0,00 12.332,06 0,00 572.841,74
2364. ŠPORT MODA NOVA D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 270.260,26 7.774,26 0,00 294.769,91 0,00 0,00 0,00 572.804,43
2365. MITRA-PROMET, D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 254.734,48 857,49 24.110,84 253.201,00 0,00 39.795,71 0,00 572.699,52
2366. DOLGRAD POD.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 349.018,78 -14.312,83 -161,02 238.142,03 0,00 0,00 0,00 572.686,96
2367. O.G.I.OPATIJA D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA POBRI 527.022,04 0,00 -77,86 45.677,58 0,00 0,00 0,00 572.621,76
2368. MIBIS D.O.O.IZVOZ-UVOZ I TRGOVINA GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 269.542,02 88.282,68 1.375,66 78.341,04 0,00 134.881,26 0,00 572.422,66
2369. ASTRA JAHTE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL GOMILICA 206.628,18 158.778,23 76.554,60 129.446,56 0,00 0,00 0,00 571.407,57
2370. MALMAR GRADITELJSTVO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 571.244,86 0,00 0,00 0,00 0,00 -41,71 0,00 571.203,15
2371. EGRA D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 182.498,73 8.533,92 27.806,07 352.248,39 0,00 0,00 0,00 571.087,11
2372. IBA-PROMET ZA PROIZVODNJU,PRERADU,TRGOVINU I TRANS ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA TOMAŠEVEC 570.380,49 306,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.686,71
2373. GUZZ BETON SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GORNJI VIDUŠEVAC 178.619,11 275.058,83 18.514,34 97.723,89 0,00 0,00 0,00 569.916,17
2374. FORO PROJEKT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -38.823,65 0,00 0,00 0,00 0,00 608.626,95 0,00 569.803,30
2375. CONSTRUCTA D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 560.637,92 -5.472,64 -2.606,90 17.219,76 0,00 0,00 0,00 569.778,14
2376. SIGET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 542.660,46 0,00 -39,13 26.726,43 0,00 0,00 0,00 569.347,76
2377. HRVOJE GRADNJA D.O.O. ZA GRADNJU I TRGOVINU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 218.624,03 -1.188,55 14.964,66 336.152,88 0,00 0,00 0,00 568.553,02
2378. NOAH NEKRETNINE D.O.O. ISTARSKA,BUJE KAŠTEL 461.529,91 0,00 2.087,83 14.723,70 0,00 89.766,45 0,00 568.107,89
2379. TERA-KOP D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL SUĆURAC 226.154,96 96.890,66 0,01 244.740,32 0,00 0,00 0,00 567.785,95
2380. ASSERIA KAMEN D.O.O. ZADARSKA,LIŠANE OSTROVIČKE LIŠANE OSTROVIČKE 165.869,10 -1.199,12 3.380,82 399.624,55 0,00 0,00 0,00 567.675,35
2381. GORICA KAMEN D.O.O. ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA DONJA LOMNICA -37.387,55 14.498,17 40.470,57 549.555,75 0,00 0,00 0,00 567.136,94
2382. METAL ARBA D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RAB SUPETARSKA DRAGA -20,70 -4.827,39 0,01 571.861,76 0,00 0,00 0,00 567.013,68
2383. ZOGAJ GRADNJA D.O.O. ZAGREBAČKA,BRDOVEC PRUDNICE 171.744,50 -396,15 9.318,98 386.332,52 0,00 0,00 0,00 566.999,85
2384. P.D.M. D.O.O.ZA PROIZVODNJU I GRAĐENJE SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO PRISOJE 288.603,59 106.108,62 11.096,91 160.795,00 0,00 0,00 0,00 566.604,12
2385. NOVATOR D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566.528,29 0,00 566.528,29
2386. LUNA 28 D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 394.998,37 0,00 4.342,95 166.308,79 0,00 0,00 0,00 565.650,11
2387. TEXTURA D.O.O. ISTARSKA,UMAG UMAG 199.270,30 88.929,50 38.198,01 239.103,38 0,00 0,00 0,00 565.501,19
2388. VRBANC - COLOR D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA PREGRADA 132.335,09 6.840,80 204.627,95 221.586,15 0,00 0,00 0,00 565.389,99
2389. ELEKTROTEHNICKA I EKONOMSKA ŠKOLA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA NOVA GRADIŠKA 58.326,84 0,00 419.761,06 87.125,52 0,00 0,00 0,00 565.213,42
2390. AERODROM KARLOVAC D.O.O. KARLOVAČKA,KARLOVAC KARLOVAC 356.722,96 0,00 2.185,94 206.278,04 0,00 0,00 0,00 565.186,94
2391. AGROPRODUKT D.O.O. LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE ZALUŽNICA 362.857,56 202.087,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564.945,48
2392. TABBIA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL SUĆURAC 553.651,96 -717,84 5.207,03 6.496,97 0,00 0,00 0,00 564.638,12
2393. DUNBAR NEKRETNINE, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 82.731,91 46.802,67 0,00 0,00 0,00 435.015,42 0,00 564.550,00
2394. APRICATIO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 266,12 3.175,70 45.997,25 515.068,22 0,00 0,00 0,00 564.507,29
2395. TRILJANKA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ SRIJANE 411.844,76 3.737,98 16.052,37 132.814,01 0,00 0,00 0,00 564.449,12
2396. A.K.I. ARH.KONSTR.INSTALACIJE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 324.678,72 10.415,28 -11.837,91 240.895,11 0,00 0,00 0,00 564.151,20
2397. AMICO D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 137.852,69 4.602,53 23.398,92 398.140,89 0,00 0,00 0,00 563.995,03
2398. ADRIA GRUPA NEKRETNINE D.O.O. ZADARSKA,BIBINJE BIBINJE 415.541,63 -3.917,26 0,00 147.997,53 0,00 3.969,73 0,00 563.591,63
2399. ORO MONTAŽA I GRADITELJSTVO D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE OROSLAVJE 146.547,74 162.365,21 12.370,61 242.069,73 0,00 0,00 0,00 563.353,29
2400. DRVODJELAC-PRODUKT D.O.O.IVANEC VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC 476.919,58 -582,39 18.603,66 59.939,23 8.264,67 0,00 0,00 563.144,75