PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2301. CIVIS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 9.671,76 104.355,00 139.086,81 263.995,22 0,00 0,00 0,00 517.108,79
2302. NUJIĆ GRADNJA D. O. O. PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO SROKI 130.327,51 0,00 -39,95 386.676,10 0,00 0,00 0,00 516.963,66
2303. AMFORA D.D. ZA PROIZVODNJU BEZALK.PIĆA TRANSPORT SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA MAKARSKA -57.983,51 -70.860,12 6.104,34 -583,34 640.253,42 0,00 0,00 516.930,79
2304. HEDER D.O.O.POD.ZA PROIZV.TRGOVINU I POSLOVNE USLU PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 240.917,64 -7,44 -295,92 261.214,82 0,00 14.889,61 0,00 516.718,71
2305. OTVORENA TRGOVINA J.D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE KOPAČEVO 351.319,66 165.092,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.411,97
2306. URBAN UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 230.115,39 258.855,90 0,00 -561,01 0,00 27.966,83 0,00 516.377,11
2307. MELAINA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 164.355,80 -4.793,81 63.316,40 293.472,38 0,00 0,00 0,00 516.350,77
2308. MENTOR MZ GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 119.249,23 -0,80 2.828,13 394.150,23 0,00 0,00 0,00 516.226,79
2309. MONUMENTUM D.O.O. ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA NOVAKI 339.250,89 63.331,40 7.895,25 86.834,45 0,00 18.799,69 0,00 516.111,68
2310. POGLED D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 86.680,67 60.556,66 7.537,85 361.151,22 0,00 0,00 0,00 515.926,40
2311. ANORTI ADRIA D.O.O. ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU BIOGRAD NA MORU 233.078,32 2.963,92 35.476,99 244.227,28 0,00 0,00 0,00 515.746,51
2312. ADRIATICA-TIM D.O.O.GRAĐENJE,TRGOVINU I UVOZ-IZVOZ GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 374.768,32 13.003,89 0,00 33.445,22 0,00 94.368,93 0,00 515.586,36
2313. KONDOR D.B.B. D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 510.591,13 0,00 -9,76 4.946,86 0,00 0,00 0,00 515.528,23
2314. MD-GRADITELJ D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 150.607,45 -2.352,75 12.581,63 353.467,00 0,00 0,00 0,00 514.303,33
2315. D.K.V. D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 267.836,19 4.996,42 10.926,19 230.527,35 0,00 0,00 0,00 514.286,15
2316. SENTUP D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 214.784,64 145.302,14 -0,05 154.197,61 0,00 0,00 0,00 514.284,34
2317. TRGOŠPED SISAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -126,50 -37.906,02 537.693,04 14.551,31 0,00 0,00 0,00 514.211,83
2318. GO TO KOMUNIKACIJE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 503.085,25 4.729,27 39,03 6.214,45 0,00 0,00 0,00 514.068,00
2319. DE.-TI.ZAGREB PODUZEĆE ZA TRGOVINU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 385.593,61 44.467,70 -1.946,59 5.236,85 0,00 80.065,23 0,00 513.416,80
2320. BARAČ D.O.O. ZAGREBAČKA,DUGO SELO VELIKA OSTRNA 216.239,85 230.586,59 2.094,88 64.430,03 0,00 0,00 0,00 513.351,35
2321. LAZAR GRUPA J.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 512.298,46 0,00 0,06 851,47 0,00 0,00 0,00 513.149,99
2322. LUFA TRGOVINA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 512.880,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.880,50
2323. LUNARIS D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 251.754,47 133.663,36 3.341,02 124.070,94 0,00 0,00 0,00 512.829,79
2324. LINGUA PLUS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 249.630,06 -2.622,40 -6,06 265.788,84 0,00 0,00 0,00 512.790,44
2325. UNIKAT D.O.O. KARLOVAČKA,KARLOVAC KARLOVAC 269.983,92 3.181,75 96.776,48 142.611,42 0,00 0,00 0,00 512.553,57
2326. ISAR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -3,15 15.731,59 33.686,35 461.480,95 0,00 0,00 0,00 510.895,74
2327. BURA BRODOVI D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB HUDI BITEK 318.000,61 -23.691,20 3.477,23 213.073,03 0,00 0,00 0,00 510.859,67
2328. OBNOVA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 273.182,37 0,00 3.732,67 216.823,89 0,00 16.923,22 0,00 510.662,15
2329. KOZINA PROMET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 214.556,79 5.231,48 36.461,80 254.291,44 0,00 0,00 0,00 510.541,51
2330. VEMAKO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 232.762,13 106.023,54 19.173,82 152.534,03 0,00 0,00 0,00 510.493,52
2331. CBD-CENTAR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 13.706,15 0,00 4.275,12 491.923,50 0,00 0,00 0,00 509.904,77
2332. PROLOGIS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 242.874,73 27.358,63 2.405,91 236.678,68 0,00 0,00 0,00 509.317,95
2333. GARFIELD D.O.O. ISTARSKA,ROVINJ ROVINJ 192.934,71 267.120,86 2.506,44 46.554,15 0,00 0,00 0,00 509.116,16
2334. SD INVEST D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 78.175,87 34.338,83 6.254,56 298.003,44 0,00 91.802,42 0,00 508.575,12
2335. LOTUS PROMET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 209.684,03 28.599,04 39.331,82 198.441,72 0,00 32.154,50 0,00 508.211,11
2336. HIDRIJA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 309.872,92 -1.195,38 10,71 160.655,61 0,00 38.655,92 0,00 507.999,78
2337. RADIOKOMUNIKACIJE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 98.215,84 -5.494,86 -0,01 415.078,26 0,00 0,00 0,00 507.799,23
2338. VIGO NAUTIKA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 507.620,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507.620,29
2339. CONFECTOR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 492.335,58 15.228,59 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 507.564,15
2340. FIN-COMM D.O.O. POD. ZA FIN.INŽ. INF. USLUGE GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 252.559,93 1.005,43 29.923,66 223.290,49 0,00 0,00 0,00 506.779,51
2341. PRO - KAMP D.O.O. ISTARSKA,POREČ POREČ - PARENZO 203.240,73 160.505,14 10.483,51 132.460,53 0,00 0,00 0,00 506.689,91
2342. GECKO GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 496.536,44 0,00 3,29 10.112,30 0,00 0,00 0,00 506.652,03
2343. DELMINIUM GORA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB DOBRODOL 232.779,35 16.158,26 -0,32 257.713,29 0,00 0,00 0,00 506.650,58
2344. BEKAVAC - MAGAZIN DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 63.409,28 3.309,35 35.846,59 403.952,60 0,00 0,00 0,00 506.517,82
2345. KEGALJ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO CISTA VELIKA 55.667,86 -1.124,44 10.224,88 441.711,84 0,00 0,00 0,00 506.480,14
2346. ADRIA - AGRAM - ALPE D.O.O. ZAGREBAČKA,BRDOVEC PRIGORJE BRDOVEČKO -23.541,00 0,00 27.242,06 436.576,83 0,00 65.991,27 0,00 506.269,16
2347. AUTOPODUZEĆE IMOTSKI D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 273.253,38 0,00 25.002,38 208.005,33 0,00 0,00 0,00 506.261,09
2348. PEKARA PJEŠČANA UVALA D.O.O. U STEČAJU ISTARSKA,MEDULIN PJEŠČANA UVALA -17.898,14 100.020,60 55.820,53 368.030,51 0,00 0,00 0,00 505.973,50
2349. LU-DOR PROMET D.O.O. ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ JABLANOVEC 341.991,78 -278,19 19.260,03 144.842,88 0,00 0,00 0,00 505.816,50
2350. GRAFOCENTAR-TRGOVINA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 257.816,56 39.090,61 11.002,18 197.512,67 0,00 0,00 0,00 505.422,02
2351. P - GRAPH D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE PODRVANJ 259.633,22 76.842,79 13.820,99 155.059,74 0,00 0,00 0,00 505.356,74
2352. ELKOLUX D.O.O. ISTARSKA,UMAG UMAG 177.669,17 0,00 14.809,39 297.011,04 0,00 15.616,20 0,00 505.105,80
2353. KOJI SAVJETOVANJE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 450.215,43 -16.398,93 2.471,60 60.279,78 0,00 7.988,94 0,00 504.556,82
2354. ALCEDONIA D.O.O. ISTARSKA,PAZIN PAZIN 182.566,83 147.697,64 18.906,88 155.131,40 0,00 0,00 0,00 504.302,75
2355. EKONOMIJA JASIKA D.O.O. VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA BUDAKOVAC 458.572,20 11.735,23 125,06 18.328,89 0,00 15.361,58 0,00 504.122,96
2356. REVIRA D.O.O.ZA REVIZIJU FIN.IZV PRUŽANJE USLUGA S PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 208.526,28 44.699,06 4.756,11 245.787,58 0,00 0,00 0,00 503.769,03
2357. MARIVACO, D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 64.906,93 80.647,98 45.241,47 312.955,69 0,00 0,00 0,00 503.752,07
2358. DRVOTEH D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ DONJE PAZARIŠTE 184.530,27 38.074,63 10.945,89 269.944,20 0,00 0,00 0,00 503.494,99
2359. SUNCOKRET CENTAR ZA HUMANITARNI RAD ZAGREB GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 -22,49 503.235,62 0,00 0,00 0,00 503.213,13
2360. LIMEL D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI BRDCE 286.796,43 6.859,02 -195,15 209.605,64 0,00 0,00 0,00 503.065,94
2361. FALAT GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 449.504,22 -111,49 0,67 11.629,81 0,00 41.484,24 0,00 502.507,45
2362. ACERNUS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 317.262,73 2.298,44 0,00 25.576,08 0,00 157.141,93 0,00 502.279,18
2363. PUPIKO D.O.O. ZA USLUGE I POSREDOVANJE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 121.520,23 380.632,59 -1,50 -177,98 0,00 0,00 0,00 501.973,34
2364. PROLATO D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 531.660,69 -30.183,24 0,00 -0,82 0,00 0,00 0,00 501.476,63
2365. MAŠINOPROJEKT-GRAĐEVINSKO ARH.BIRO GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 189.655,75 262.575,70 862,50 48.315,07 0,00 0,00 0,00 501.409,02
2366. LABINJAN D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 112.386,92 66.346,78 273.153,93 49.162,17 0,00 0,00 0,00 501.049,80
2367. MERKAŠ GRADNJA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 76.681,30 385.657,73 67,53 38.427,90 0,00 0,00 0,00 500.834,46
2368. KONEKT PROMOCIJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 445.756,19 52.953,76 1.156,24 745,52 0,00 0,00 0,00 500.611,71
2369. VIVAX ZDRAVA PREHRANA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 197.103,38 43.443,10 29.277,36 230.770,46 0,00 0,00 0,00 500.594,30
2370. PURPURA D.O.O. U LIKVIDACIJI ISTARSKA,POREČ POREČ - PARENZO 500.406,53 0,00 0,00 0,00 0,00 -27,23 0,00 500.379,30
2371. KUKOVEC-PROMET D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,ČEMINAC NOVI ČEMINAC 279.457,15 0,08 3.243,69 217.373,43 0,00 0,00 0,00 500.074,35
2372. OLIBO D.O.O.ZA UNUTARNJU I VANJ.TRGOV.UGOSTIT.MARK GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 62.956,66 -1.510,81 14.953,40 389.677,59 0,00 33.882,26 0,00 499.959,10
2373. USAVRŠAVANJE D.O.O. ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 0,00 -19,92 0,00 0,00 0,00 499.613,41 0,00 499.593,49
2374. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VELIKO TROJSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO VELIKO TROJSTVO 182.685,22 0,00 -626,32 316.843,72 0,00 375,29 0,00 499.277,91
2375. PLAVA ZVONA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 51.274,51 17.234,78 32.211,51 397.949,95 0,00 0,00 0,00 498.670,75
2376. DOK D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 494.843,24 0,00 0,00 3.635,08 0,00 0,00 0,00 498.478,32
2377. GI.LE.DO. D.O.O. ISTARSKA,MARČANA KUJIĆI 135.167,04 -5.301,33 44.474,73 324.111,11 0,00 0,00 0,00 498.451,55
2378. MAXFORMA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 381.196,30 -39.423,80 4.738,19 151.611,57 0,00 0,00 0,00 498.122,26
2379. LIST DAI D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 378.277,93 120.608,55 103,23 -1.253,00 0,00 0,00 0,00 497.736,71
2380. PROBONA D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ DRNIŠ 143.795,69 82.199,84 1.925,67 269.407,78 0,00 0,00 0,00 497.328,98
2381. FRANJIĆ KERAMIKA D.O.O. ZAGREBAČKA,BRDOVEC JAVORJE 183.787,36 57.519,72 5.051,66 250.489,28 0,00 0,00 0,00 496.848,02
2382. GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA I LOGISTIKA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 100.343,14 80.082,56 28.621,17 274.898,79 0,00 12.512,87 0,00 496.458,53
2383. TURJAK - GRADNJA D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 52.150,65 194.059,98 -0,41 249.855,29 0,00 0,00 0,00 496.065,51
2384. KUPRES D.O.O. VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC VELIKI BUKOVEC 418.055,25 0,00 5.603,82 70.945,73 0,00 0,00 0,00 494.604,80
2385. RIMONT D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA -164.325,28 1.256.635,15 -79.952,22 -518.213,60 0,00 0,00 0,00 494.144,05
2386. KOP-IN D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 209.264,00 240.174,76 0,00 28.496,49 0,00 16.177,55 0,00 494.112,80
2387. ALKIMOS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 493.634,47 0,00 66,87 -140,60 0,00 0,00 0,00 493.560,74
2388. GRAĐENJE AKALOVIĆ D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 144.586,17 20.447,55 26.550,94 301.968,76 0,00 0,00 0,00 493.553,42
2389. EKS - ŽATIKA D.O.O.U STEČAJU ISTARSKA,POREČ POREČ - PARENZO 504.461,85 -16.080,46 1.134,70 3.945,65 0,00 0,00 0,00 493.461,74
2390. ORION-PROMET D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 194.728,32 -1.796,46 34.074,80 266.345,23 0,00 0,00 0,00 493.351,89
2391. EURO UNIVERZAL D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA GORNJA VRBA 364.478,38 469,03 -92,82 128.448,33 0,00 0,00 0,00 493.302,92
2392. ZIG POD.ZA REMONT I ODRŽAV.DIZALA.UNUT.I VANJSKU T PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA -0,52 -3.947,30 434.167,68 63.073,42 0,00 0,00 0,00 493.293,28
2393. Z.E.R.F. PROMET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 55.196,28 19.343,94 45.527,40 373.110,94 0,00 0,00 0,00 493.178,56
2394. MODUS OPERANDI D.O.O. ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA STRMEC 307.477,54 204,38 2.191,26 183.208,94 0,00 0,00 0,00 493.082,12
2395. SMARTCOM D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 153.665,87 98.081,28 3.709,20 60.385,13 0,00 177.208,99 0,00 493.050,47
2396. ETIDA D.O.O. PODUZ.ZA PROIZV.TRGOV.I UVOZ-IZVOZ GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 261.083,30 10.962,81 85,73 220.916,40 0,00 0,00 0,00 493.048,24
2397. FEBA UGOSTITELJSTVO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 250.237,81 67.599,36 14.551,49 160.326,73 0,00 0,00 0,00 492.715,39
2398. COMOREX D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL BOL 248.528,24 243.820,35 6,39 57,92 0,00 0,00 0,00 492.412,90
2399. ENIIP D.O.O GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 453.766,05 5.957,40 393,95 32.157,65 0,00 0,00 0,00 492.275,05
2400. AS FORMA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -13.598,78 0,00 26.552,99 479.249,88 0,00 0,00 0,00 492.204,09