PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2019. GODINE
Obrada podataka izvršena je 21.10.2019. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. DAMEX GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 43.264.765,27 3.131.823,15 16.797.059,90 148.718.226,90 0,00 2.556.021,54 0,00 0,00 214.467.896,76
2. CREDIBILE J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 106.367.877,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.367.877,30
3. VANON D.O.O. ZADARSKA,KOLAN MANDRE -125,00 0,00 0,00 0,00 80.365.853,98 0,00 0,00 0,00 80.365.728,98
4. ANTE GRADNJA D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 75.776.206,59 0,00 109.299,96 345.523,75 0,00 0,00 0,00 0,00 76.231.030,30
5. MELTAL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.532.284,18 864.480,06 70.182.520,36 31.323,19 0,00 0,00 0,00 0,00 72.610.607,79
6. DALMACIJAVINO D.D. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 25.991.516,49 0,00 2.585.061,94 14.331.673,60 21.760.469,20 25.123,33 0,00 0,00 64.693.844,56
7. PRIJEVOZ I TRGOVINA DVORSKI D.O.O.U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 51.403.239,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.403.239,57
8. SULJIC METALI J.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 7.553,13 60.141,36 25.197.529,69 21.480.334,48 0,00 0,00 0,00 0,00 46.745.558,66
9. ALEKS STAN D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -247.988,04 43.016.553,69 2.967.191,01 0,00 0,00 -93.312,04 0,00 0,00 45.642.444,62
10. KORICA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA BRŠADIN 38.007.930,98 48.322,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.056.253,28
11. VINO ILOK D.D. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK ILOK 12.447.631,75 236.614,39 885.116,09 20.389.476,14 263.277,12 0,00 0,00 911.349,38 35.133.464,87
12. GIUBET D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 15.800.170,49 14.924.061,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.724.231,54
13. VICTORIA INVEST D.O.O.U STEČAJU VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA VIROVITICA 24.444.812,67 1.591.546,65 1.092,79 9.064,16 3.129.617,27 0,00 0,00 0,00 29.176.133,54
14. METALI TRGOVINA D.O.O. U LIKVIDACIJI PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI MATULJI 0,00 5.700.077,89 13.833.590,75 3.904.443,40 0,00 0,00 0,00 0,00 23.438.112,04
15. MAHMUTOVIĆ J.D.O.O. ZAGREBAČKA,RUGVICA SVIBJE 0,00 0,00 22.901.488,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.901.488,13
16. TURKUS J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 21.893.467,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.893.467,93
17. INGOTEH D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 12.305.626,15 265.455,02 562.464,51 8.529.101,41 0,00 0,00 0,00 0,00 21.662.647,09
18. FUTURUM KOMUNIKACIJE D.O.O. ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA STRMEC 14.999.892,64 951.859,77 1.150.690,77 3.565.805,63 0,00 0,00 0,00 0,00 20.668.248,81
19. E.T.G. D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 20.338.469,61 -2.391,46 -290,06 2.019,81 0,00 0,00 0,00 0,00 20.337.807,90
20. DELTA NEKRETNINE D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 6.268.369,08 3.653.450,11 327.959,16 736.289,63 0,00 7.971.687,25 0,00 0,00 18.957.755,23
21. VINOPLOD-VINARIJA D.D. ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 5.214.159,23 0,00 -74.698,09 220.451,41 12.706.521,00 0,00 0,00 0,00 18.066.433,55
22. KAJZER - STIL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 17.184.658,81 -38.593,40 -4,47 -528,71 0,00 95,81 0,00 0,00 17.145.628,04
23. SNAIL IMPORT EXPORT J.D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 16.795.129,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.795.129,28
24. AMARILIS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 17.024.425,94 -357.030,90 -24,35 95.795,25 0,00 0,00 0,00 0,00 16.763.165,94
25. JADRAN - METAL D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR KUKULJANOVO -1.231.519,64 -55.385,16 17.776.293,29 198.435,16 0,00 -1.749,77 0,00 0,00 16.686.073,88
26. LAHEZA D.O.O.U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 16.653.102,87 384,16 0,00 -6,05 0,00 0,00 0,00 0,00 16.653.480,98
27. P.M. FERRO D.O.O. ISTARSKA,UMAG UMAG 0,00 927,79 15.505.402,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.506.330,19
28. TOP STRETCH D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 14.452.316,90 199.683,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.652.000,48
29. GRADMIR D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 14.224.526,83 0,00 0,00 0,00 14.224.526,83
30. ORA-FORM ZAGREB D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 12.248.551,88 -11.712,20 499,58 8.845,51 1.681.155,89 13.988,48 0,00 0,00 13.941.329,14
31. JADRANKAMEN D.D,U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA PUČIŠĆA -2.069,29 45,64 -37.728,15 -302.308,50 0,00 -70,60 0,00 13.791.618,67 13.449.487,77
32. JABITO BRZO J.D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 874,34 0,00 8.247.085,07 4.978.448,32 0,00 0,00 0,00 0,00 13.226.407,73
33. A.B.PETROL D.O.O. U STEČAJU ZAGREBAČKA,RUGVICA SOP 12.099.337,81 231.773,23 -9.333,44 -125.564,28 0,00 -52,46 0,00 0,00 12.196.160,86
34. ŠIMA - TIM D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -72.326,24 17.924,24 -133.203,20 -3.647,14 12.127.498,48 0,00 0,00 0,00 11.936.246,14
35. IMPERIJ PLAST D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 2.779.723,80 8.614,55 9.118.426,22 14.211,24 0,00 0,00 0,00 0,00 11.920.975,81
36. E. B. ZORIĆ D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.541.148,38 0,00 8.129.576,49 -1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 11.670.723,56
37. PETROKOV-DUBROVNIK D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE CAVTAT 6.724.578,37 4.429.477,20 257.929,39 11.886,21 0,00 216.134,56 0,00 0,00 11.640.005,73
38. RI-RO NAFTNI DERIVATI D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.395.196,51 15.982,02 -8.951,05 -4,35 9.116.803,26 0,00 0,00 0,00 11.519.026,39
39. ELEKTROPROMET D.D. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 6.493.329,03 32,21 3.966.933,50 469.178,99 0,00 461.978,27 0,00 0,00 11.391.452,00
40. BRODOTROGIR D.D. SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR TROGIR 5.944.189,91 2.740.289,75 579.068,40 2.042.212,78 0,00 0,00 0,00 0,00 11.305.760,84
41. START USLUGE I TRGOVINA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 342.393,45 0,00 6.321.077,14 4.540.243,91 0,00 0,00 0,00 0,00 11.203.714,50
42. DARKMET J.D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA KOPRIVNICA 11.005.665,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.005.665,08
43. WOOD IRON PLASTIC TRADING D.O.O. ISTARSKA,POREČ POREČ - PARENZO -164,81 8.796.161,97 2.116.972,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.912.969,39
44. BABIĆ USLUGE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 9.210.734,73 0,00 792.442,19 548.376,22 0,00 0,00 0,00 0,00 10.551.553,14
45. LUMINARY BIOLOGICAL SOLARIUM D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 10.504.843,00 -46.085,86 0,00 66,06 0,00 0,00 0,00 0,00 10.458.823,20
46. DIJA-GRADITELJSTVO, D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 8.395.175,14 0,00 51.405,91 1.865.978,86 0,00 0,00 0,00 0,00 10.312.559,91
47. DOMI D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 5.795.172,10 -6.049,86 419.395,82 4.083.679,03 0,00 0,00 0,00 0,00 10.292.197,09
48. SZONDY D.O.O.U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 9.983.882,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.983.882,45
49. KLIMAVENT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 4.723.456,87 636.607,72 787.404,04 3.523.738,48 0,00 177.427,53 0,00 0,00 9.848.634,64
50. BRIST NEKRETNINE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 8.649.434,94 -6.487,02 62.968,09 1.122.015,02 0,00 0,00 0,00 0,00 9.827.931,03
51. FT-TRADE D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 9.812.802,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.812.802,34
52. MAGA TRGOVINA D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 9.296.062,25 -2.932,82 93.933,94 111.099,73 0,00 290.803,26 0,00 0,00 9.788.966,36
53. ROCHUS D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI BOJNIKOVEC 7.834.537,34 201.845,14 1.526.303,82 166.592,03 0,00 0,00 0,00 0,00 9.729.278,33
54. INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE D.O.O. ZA POSLOVANJE NE GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.112.607,23 1.067.629,91 1.679.486,44 3.770.633,63 0,00 0,00 0,00 0,00 9.630.357,21
55. RAZVITAK D.D. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK ILOK 5.819.820,97 0,00 84.735,07 3.319.388,71 0,00 302.005,87 0,00 0,00 9.525.950,62
56. STAR ŠPORT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 4.906.381,53 -3.836,41 1.654.626,40 2.739.310,73 0,00 82.611,32 0,00 0,00 9.379.093,57
57. DALMACIJATURIST-PODUZEĆE S.P.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT -146.095,80 0,00 -105.133,07 9.537.216,13 0,00 0,00 0,00 0,00 9.285.987,26
58. FERDINAND D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 9.102.110,34 55.150,18 -2.727,14 -11.777,30 -679,69 42,67 0,00 0,00 9.142.119,06
59. ELEKTRO TOP D.O.O. ISTARSKA,NOVIGRAD NOVIGRAD -1.155,00 -8.352,06 4.985.977,11 4.151.743,07 0,00 0,00 0,00 0,00 9.128.213,12
60. UNIMER D.O.O. PROMET I PRERADA SIROVINE MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC -0,01 0,00 9.149.337,28 -128.241,87 0,00 0,00 0,00 0,00 9.021.095,40
61. METEOR GRADITELJSTVO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 8.149.247,16 284.074,14 52.172,43 464.730,16 0,00 25.413,66 0,00 0,00 8.975.637,55
62. HIDROELEKTRA MEHANIZACIJA D.D. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 7.622.659,21 0,00 18.031,81 1.143.291,53 0,00 0,00 0,00 0,00 8.783.982,55
63. RADA PROMET J.D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 4.760.278,23 0,00 3.361.207,75 656.324,76 0,00 0,00 0,00 0,00 8.777.810,74
64. MODICA MEREO D.O.O. U STEČAJU OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR BELI MANASTIR 2.504.462,02 146.130,01 37.024,80 689.696,04 5.317.965,41 0,00 0,00 0,00 8.695.278,28
65. VIG- D.D. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 6.691.727,26 467,09 359.315,50 1.598.329,98 0,00 0,00 0,00 0,00 8.649.839,83
66. NCP-BRODOSERVIS D.O.O.U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 4.570.878,59 0,00 106.700,46 3.969.769,06 0,00 0,00 0,00 0,00 8.647.348,11
67. TRGOVAC D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 8.621.121,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.621.121,82
68. MEDIA UNIVERSAL D.O.O.U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 4.073.575,03 2.314.191,33 370.380,26 1.845.116,06 0,00 0,00 0,00 0,00 8.603.262,68
69. TRANSPORTNO OSVJEŽENJE D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 7.104.390,45 460.820,19 88.782,26 891.334,69 0,00 0,00 0,00 0,00 8.545.327,59
70. BUNGALOW D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK DANILO BIRANJ 8.434.489,97 50.136,33 -4.986,39 -6.254,28 0,00 0,00 0,00 0,00 8.473.385,63
71. KEVINO D.O.O.U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 7.216,78 0,00 146,39 2.318,51 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 8.409.681,68
72. TLM ALUMINIUM D.D. U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 9.643.910,95 0,00 -10.634,83 -1.265.566,78 0,00 0,00 0,00 0,00 8.367.709,34
73. SOVA ŠKOLA ZA STRANE JEZIKE D.D. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -8.369,63 0,00 0,00 7.498.012,01 0,00 715.516,15 0,00 0,00 8.205.158,53
74. FIBEST D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.714.771,77 5.472.303,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.187.075,42
75. SAFE TRADE D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 7.941.741,47 224.932,91 0,12 53,33 0,00 0,00 0,00 0,00 8.166.727,83
76. ENERGIJA 99 D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 7.621.476,78 -13.516,78 15.473,50 436.278,81 0,00 0,00 0,00 0,00 8.059.712,31
77. TRANSPORTI FRIGUS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 8.027.346,76 -10.023,42 767,99 6.649,23 0,00 0,00 0,00 0,00 8.024.740,56
78. MOKK TRADE PODUZ. ZA PROIZVODNJU, TRG. I USLUGE. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL LUKŠIĆ 4.401.648,87 489.506,97 184.860,50 2.774.699,72 0,00 -10,21 0,00 0,00 7.850.705,85
79. AMFION D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 7.287.370,44 0,00 252.964,58 202.309,34 0,00 0,00 0,00 0,00 7.742.644,36
80. RIPING TRADE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -695,83 0,00 5.221.276,53 2.500.722,13 0,00 0,00 0,00 0,00 7.721.302,83
81. ĆOSIĆPROMEX D.O.O. GLAVNA PODRUŽNICA SPLIT GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 6.766.860,77 852.746,69 -100,63 75.600,89 0,00 -40,09 0,00 0,00 7.695.067,63
82. TRADMAN D.O.O. ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, TRG GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 4.200.370,06 8.921,50 225.096,09 3.245.196,75 0,00 0,00 0,00 0,00 7.679.584,40
83. EURONET PROJEKT J.D.O.O. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA KOPRIVNICA 7.602.689,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.602.689,83
84. VENTUS BIRO 64 D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 7.362.381,42 5.794,59 -829,28 -2.684,53 0,00 0,00 0,00 0,00 7.364.662,20
85. HUUS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 7.313.600,94 0,00 0,00 52,44 0,00 0,00 0,00 0,00 7.313.653,38
86. BRAXEA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 17.124,64 7.257.381,06 -14.153,09 6.729,07 0,00 0,00 0,00 0,00 7.267.081,68
87. OAO VO TECHNOPROMEXPORT, PODRUŽNICA ZAGREB GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 7.197.361,50 0,53 -9.475,07 0,00 0,00 0,00 0,00 7.187.886,96
88. NATA PROIZVODNJA,TRGOVINA I USLUGE D.O.O. POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA POŽEGA 7.020.607,71 0,00 352,93 5.040,87 0,00 0,00 0,00 0,00 7.026.001,51
89. HANDY & CO D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ METKOVIĆ 7.009.612,74 1.267,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.010.880,23
90. MBM VRTNI CENTAR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB LUČKO 3.905.324,25 192.856,94 41.260,19 1.267.228,67 0,00 1.561.577,61 0,00 0,00 6.968.247,66
91. CORN - GROUP D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR CERIĆ 6.277.776,48 652.358,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.930.134,62
92. ŽMINJ D.O.O. ISTARSKA,ŽMINJ ŽMINJ 6.901.866,93 0,00 1.223,53 11,84 0,00 0,00 0,00 0,00 6.903.102,30
93. SCIERO D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 658.751,36 6.132.904,76 -36.601,71 -45.830,96 0,00 0,00 0,00 0,00 6.709.223,45
94. VELIKI POGLED D.O.O.U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ SUĆURAJ -0,27 0,00 0,00 -151,79 6.707.568,54 0,00 0,00 0,00 6.707.416,48
95. SUNČANA STAZA ZAGREB D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.627.363,14 33.241,91 847.946,58 4.121.484,67 0,00 0,00 0,00 0,00 6.630.036,30
96. KURSAN PROMET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -6.726,49 57.131,72 4.557.278,33 1.968.038,43 0,00 0,00 0,00 0,00 6.575.721,99
97. WALTER I M. D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.336.477,57 -11.615,24 3.226.258,18 1.975.703,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6.526.824,44
98. BOTANIZE TAN J.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 6.401.635,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.401.635,74
99. SUPORT-SISTEMI D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG -947,58 2.100.267,67 4.290.205,65 -0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 6.389.524,86
100. NOSTER VISUS D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 3.146.904,28 -2.659,94 529.289,59 2.614.345,62 0,00 0,00 0,00 0,00 6.287.879,55