PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Dug prijavljen u postupak izvanredne uprave s osnova javnih davanja koja se iskazuju na listi dužnika Napomena
901. ORIGO PRETIUM D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -142.813,78 62.454,07 48.283,36 549.624,27 0,00 0,00 0,00 0,00 517.547,92
902. U.T. UGOSTITELJSKI I TURISTIČKI MARKETING, D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 179.847,13 3.776,33 125.827,29 206.906,48 0,00 0,00 0,00 0,00 516.357,23
903. TAHIA PROJEKTI D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 134.785,10 284.398,02 10.146,54 86.366,18 0,00 0,00 0,00 0,00 515.695,84
904. TIM-GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 509.088,30 -2.183,14 -1.323,44 8.559,18 0,00 -12,32 0,00 0,00 514.128,58
905. DARDO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 356.958,97 9.932,85 13.791,48 133.440,80 0,00 0,00 0,00 0,00 514.124,10
906. LUFA TRGOVINA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 512.880,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.880,50
907. SITEL POD.ZA UNUT.I VANJS.TRGOV. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 360.275,90 -1.759,50 24.450,61 105.606,27 0,00 24.271,19 0,00 0,00 512.844,47
908. AUTO-MOTO CENTAR ZAGREB D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 503.517,67 7.224,15 -292,87 -122,92 0,00 0,00 0,00 0,00 510.326,03
909. KMC-ELEKTROCOMMERCE D.D. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 504.403,02 4.426,82 0,00 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 508.829,78
910. KLUB ABC D.O.O.ZA UN.I VANJ.TRG.I GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 190.063,82 0,00 319,72 318.099,17 0,00 0,00 0,00 0,00 508.482,71
911. ALUKOD GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 123.538,08 99.524,16 14.330,20 271.016,32 0,00 0,00 0,00 0,00 508.408,76
912. I.V.R. D.O.O.ZA TRGOVINU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 280.550,33 -1.920,01 28.728,24 201.038,47 0,00 0,00 0,00 0,00 508.397,03
913. M.Z.TRGOGRADNJA D.O.O.PODUZEĆE ZA TRGOVINU I GRAĐE GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 205.479,47 85.679,47 5.033,27 211.868,78 0,00 0,00 0,00 0,00 508.060,99
914. MATIS GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 34.797,66 -3.898,47 29.312,45 447.833,88 0,00 0,00 0,00 0,00 508.045,52
915. VINICI - MURTER, D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 399.332,03 107.641,83 0,00 0,00 0,00 99,27 0,00 0,00 507.073,13
916. BLACK-DYNAMIC D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 188.174,71 276.395,01 139,49 39.876,34 0,00 0,00 0,00 0,00 504.585,55
917. NIKO TOURS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 326.020,74 0,00 21.179,31 154.846,98 0,00 0,00 0,00 0,00 502.047,03
918. ORTOIMPLANT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 528.537,07 -27.731,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.805,42
919. FADING D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 40.109,23 247.922,64 -3.991,70 216.432,59 0,00 0,00 0,00 0,00 500.472,76
920. HYPERMEDIA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 403.497,49 0,00 7.119,38 89.432,89 0,00 0,00 0,00 0,00 500.049,76
921. MANTEX ALFA D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 150.536,43 348.765,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.301,71
922. DALMACIJATURIST PUTOVANJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 306.590,82 192.479,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.070,54
923. AGRO MED D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 329.093,76 169.074,88 0,00 56,41 0,00 0,00 0,00 0,00 498.225,05
924. BLUE BINDER J.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 92.984,07 0,00 0,00 0,00 404.578,53 0,00 0,00 0,00 497.562,60
925. INSTALACIJE LUCIĆ ZA INSTALAC.RADOVE U GRAĐENJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 241.698,10 0,00 6.440,57 248.946,85 0,00 0,00 0,00 0,00 497.085,52
926. DRVOFLEKS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 286.994,13 -11.621,31 9.674,67 209.509,42 0,00 0,00 0,00 0,00 494.556,91
927. MARICOM D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 494.346,90 0,00 0,00 -1.218,67 0,00 0,00 0,00 0,00 493.128,23
928. CESTAR GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 561.165,40 -68.716,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492.448,63
929. PC - PANELI D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 111.710,67 -36.775,78 19.267,65 397.750,69 0,00 0,00 0,00 0,00 491.953,23
930. HUSTEL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 195.055,01 30.088,23 11.616,22 254.597,50 0,00 0,00 0,00 0,00 491.356,96
931. CROATON D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 519.977,06 -29.412,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.564,83
932. KEMOMETAL D.O.O.U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 156.830,26 0,00 28.302,34 305.361,05 0,00 0,00 0,00 0,00 490.493,65
933. B PLUS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 400.630,13 86.806,94 -19,65 2.945,55 0,00 0,00 0,00 0,00 490.362,97
934. DISTRIBUTIVNI CENTAR JASTREBARSKO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 202.585,60 0,00 287.660,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.245,85
935. AKA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 161.802,95 -3.101,02 34.228,63 277.578,32 0,00 19.629,34 0,00 0,00 490.138,22
936. PROFESIONALNA PRODAJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 280.673,49 -10.189,96 38.123,73 179.801,96 0,00 0,00 0,00 0,00 488.409,22
937. ZAGREB-BETON PROJEKT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 479.231,60 -4.153,44 1.403,22 11.479,11 0,00 0,00 0,00 0,00 487.960,49
938. SIMON ART D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 379.765,05 0,00 -63,26 108.025,89 0,00 0,00 0,00 0,00 487.727,68
939. 360 MARKETING D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -80.107,63 567.600,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.492,93 2.993.705,20
940. ROSBAK D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB BREZOVICA 286.165,74 202.256,89 -0,07 -1.395,19 0,00 0,00 0,00 0,00 487.027,37
941. IVAMAR D.O.O.U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ODRANSKI OBREŽ 488.116,64 -1.435,40 -169,79 -112,37 0,00 0,00 0,00 0,00 486.399,08
942. KOD ŽACA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 94.544,45 0,00 8.414,46 198.832,82 0,00 183.850,02 0,00 0,00 485.641,75
943. GEOGRAPAL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB VELIKO POLJE 244.007,10 11.941,54 7.563,43 211.010,41 0,00 11.058,72 0,00 0,00 485.581,20
944. ZRNO RAD J.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 137.997,42 13.437,55 0,00 333.761,68 0,00 0,00 0,00 0,00 485.196,65
945. RAMADOM D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 110.498,12 -2.121,38 18.476,41 357.838,37 0,00 0,00 0,00 0,00 484.691,52
946. VEKI USLUGE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 473.747,36 10.187,46 0,00 0,00 0,00 44,64 0,00 0,00 483.979,46
947. DATA-TELECOM D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 154.645,53 20.835,91 12.252,09 295.483,63 0,00 0,00 0,00 0,00 483.217,16
948. PRO-MONT VRATA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 407.122,73 54.287,79 2.706,09 18.889,15 0,00 0,00 0,00 0,00 483.005,76
949. PARTING TRGOVINA D.O.O.-U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -13.678,67 0,00 0,00 0,00 0,00 496.678,49 0,00 0,00 482.999,82
950. MBC PROM D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 80.427,58 37.592,82 187,20 341.114,55 0,00 23.658,74 0,00 0,00 482.980,89
951. PAPIRPLAST D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 53.600,74 0,00 43.351,14 355.770,38 0,00 29.467,68 0,00 0,00 482.189,94
952. IN FINE D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 100.141,54 110.091,58 270.125,58 305,59 0,00 0,00 0,00 0,00 480.664,29
953. ELITIN D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB BREZOVICA 254.544,01 0,00 2.029,23 223.448,20 0,00 0,00 0,00 0,00 480.021,44
954. TUTUS GRADNJA D.O.O.- U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 540.281,84 -60.750,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479.530,89
955. IVANA USLUGE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 243.185,17 19.235,75 983,75 216.108,27 0,00 0,00 0,00 0,00 479.512,94
956. OAZA MIRA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 177.954,58 171.617,37 4.988,83 124.563,27 0,00 0,00 0,00 2,45 479.126,50
957. GAUDI D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 351.726,36 16.981,67 -5.133,14 118.518,08 -3.095,73 0,00 0,00 0,00 478.997,24
958. NOVELA MEDIA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -32.591,57 2.843,19 109.257,25 399.442,49 0,00 0,00 0,00 0,00 478.951,36
959. SENTUP D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 234.694,44 158.411,88 -0,04 85.763,54 0,00 0,00 0,00 0,00 478.869,82
960. PAK PAPIR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SOBLINEC 41.099,31 0,00 306.613,78 131.039,41 0,00 0,00 0,00 0,00 478.752,50
961. TEKTONIKOS GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 317.138,86 0,00 9.868,97 151.489,02 0,00 0,00 0,00 0,00 478.496,85
962. LBK PROJEKT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 254.578,69 12.958,43 8.033,42 201.917,14 0,00 0,00 0,00 0,00 477.487,68
963. TERA BLOK D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 281.825,71 -5.606,43 7.522,26 192.901,19 0,00 0,00 0,00 0,00 476.642,73
964. INTER INGREST D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 53.077,98 0,00 2.682,68 420.708,26 0,00 0,00 0,00 0,00 476.468,92
965. KONJ D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 173.190,16 303.180,14 0,11 12,19 0,00 0,00 0,00 0,00 476.382,60
966. M.S.M. -D.O.O.- U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 278.514,37 19.624,97 8.021,06 79.671,64 0,00 90.390,79 0,00 0,00 476.222,83
967. INFINITI PROMEDIA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 196.918,21 37.347,76 101.045,70 140.373,73 0,00 0,00 0,00 0,00 475.685,40
968. STOLARIJA MIOS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 69.353,85 6.981,78 16.880,24 381.937,31 0,00 0,00 0,00 0,00 475.153,18
969. VENETA DIZAJN J.D.O.O GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 426.551,48 0,00 -18,38 48.342,84 0,00 0,00 0,00 0,00 474.875,94
970. EURO - SAN D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 381.604,88 -1.832,34 3.529,35 91.485,19 0,00 0,00 0,00 0,00 474.787,08
971. SIGMA SIGURNOST D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 206.235,22 -5.610,14 160,83 272.752,68 0,00 0,00 0,00 0,00 473.538,59
972. VIKTORIJA JAMBREŠIĆ D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 218.292,08 127.753,70 0,00 126.439,06 0,00 0,00 0,00 0,00 472.484,84
973. VILI-PRIJEVOZ D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 58.220,20 376.906,22 1.362,33 35.954,75 0,00 0,00 0,00 0,00 472.443,50
974. IPSUMCO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -0,02 470.750,88 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.750,85
975. C0LORGRAD D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -42.885,82 32.321,35 49.009,81 397.061,23 0,00 34.298,39 0,00 0,00 469.804,96
976. THREE X ENERGY D.O.O. ZA USLUGE GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 425.924,59 42.299,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468.224,49
977. TELEVIZIJA SLJEME D.O.O STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -20.899,76 501.842,13 -4.823,65 -9.900,80 0,00 0,00 0,00 0,00 466.217,92
978. SETIMANA J.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 142.666,86 322.230,69 -0,01 183,68 0,00 0,00 0,00 0,00 465.081,22
979. AUTO MAKSI D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 395.954,07 68.709,55 55,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.719,52
980. FAVALLI D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 150.351,02 0,00 -0,69 314.017,32 0,00 0,00 0,00 0,00 464.367,65
981. ETERNITAS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 473.610,24 -9.332,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.277,30
982. PIGER D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 271.712,60 78.286,44 0,00 114.063,81 0,00 0,00 0,00 0,00 464.062,85
983. FIDES-ZAGREB D.O.O GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 0,00 0,00 0,00 464.005,20 0,00 0,00 0,00 0,00 464.005,20
984. UNION-PROMET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 141.153,94 -19,09 14.189,58 306.996,84 0,00 0,00 0,00 0,00 462.321,27
985. AMBRA ADRIATICA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 123.191,81 79.411,70 49.118,60 210.074,15 0,00 0,00 0,00 0,00 461.796,26
986. AMB NATUR D.O.O. U STEWČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 231.498,57 73.001,59 -63,80 151.746,21 0,00 4.998,49 0,00 0,00 461.181,06
987. UKRASI ZA TORTE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 411.985,65 21.659,76 -1.094,47 -1.353,76 0,00 29.811,15 0,00 0,00 461.008,33
988. ROST D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 107.543,39 0,00 13.865,92 338.896,40 0,00 0,00 0,00 0,00 460.305,71
989. FONDUS VANJSKA I UNUTARNJA TRGOVINA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 152.882,74 -3.055,50 3.105,85 306.224,03 0,00 0,00 0,00 0,00 459.157,12
990. CAUPONA SESVETE D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 173.668,45 184.339,14 4.233,63 96.107,34 0,00 0,00 0,00 0,00 458.348,56
991. JAJO-DAKS D.O.O.ZA TRGOVINU,OTPREMN.I USLUGE GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 280.067,33 0,00 -9.135,02 187.325,93 0,00 0,00 0,00 0,00 458.258,24
992. ISTARSKI MEDIJSKI CENTAR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 133.197,75 223.543,73 18.853,20 81.318,54 0,00 0,00 0,00 0,00 456.913,22
993. TO GO KOMUNIKACIJE J.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 246.148,72 215.479,09 -481,85 -4.401,32 0,00 0,00 0,00 0,00 456.744,64
994. GRANIT INTERIJERI D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 157.105,34 -1.605,03 36.696,06 264.187,20 0,00 0,00 0,00 0,00 456.383,57
995. TERRA INTEGRAL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 172.691,57 162.409,70 2.320,12 89.140,74 0,00 28.991,04 0,00 0,00 455.553,17
996. RAUL D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 451.849,84 0,00 -863,83 3.927,77 0,00 -32,54 0,00 0,00 454.881,24
997. ŠARKI USLUGE J.D.O.O.U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 454.367,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454.367,25
998. POLIGON PROJEKT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 228.675,44 -7.799,72 -6.999,85 239.225,13 0,00 0,00 0,00 0,00 453.101,00
999. NOVI HORIZONTI D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 453.278,64 -1.362,28 -0,02 -0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 451.915,97
1000. F-COM D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 207.239,47 -321,05 10.863,91 233.707,49 0,00 0,00 0,00 0,00 451.489,82