PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
MEĐIMURSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. BERTI TRADE D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 2.298.627,22 85.964,80 6.539,88 1.521.247,76 0,00 0,00 0,00 3.912.379,66
2. STAKLO-KAVRAN D.O.O.U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 2.248.261,64 692.260,61 267.015,82 37.925,63 0,00 0,00 0,00 3.245.463,70
3. MTČ TVORNICA RUBLJA D.D. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.661.394,59 0,00 -1.605,40 1.264.096,96 0,00 0,00 1.417,82 2.925.303,97
4. VEXILLUM D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 356.799,22 64.219,52 2.355.010,93 65.967,80 0,00 0,00 0,00 2.841.997,47
5. NOGOMETNI KLUB MEĐIMURJE ČAKOVEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 0,00 0,00 738.587,92 2.006.558,22 0,00 0,00 0,00 2.745.146,14
6. NOGOMETNI KLUB ARCHEA - ČAKOVEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 2.723.876,44 0,00 0,00 0,00 2.723.876,44
7. KON-GRA D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE NEDELIŠĆE 321.992,23 6.268,48 51.562,34 2.137.467,97 0,00 49.747,36 0,00 2.567.038,38
8. PERADARSTVO BLAŽEKA D.O.O.U STEČAJU MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI PUSTAKOVEC 1.310.111,15 685.526,13 13.986,34 524.250,48 0,00 0,00 0,00 2.533.874,10
9. MTČ TVORNICA ČARAPA D.D.U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 2.506.996,50 0,00 0,00 0,46 0,00 -528,43 0,00 2.506.468,53
10. ARTIFEX D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG DRAŠKOVEC -18.937,37 178.783,47 8.321,09 2.061.476,29 0,00 0,00 0,00 2.229.643,48
11. KLM HORVAT D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,GORIČAN GORIČAN 455.866,72 234.725,48 118.464,22 1.313.758,30 0,00 0,00 0,00 2.122.814,72
12. PETAR ZRINSKI K.D. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 873.984,89 32.355,16 51.496,75 1.052.175,49 0,00 0,00 0,00 2.010.012,29
13. RIF-BIRO D.O.O. RACUN.-FINANC.USLOGE,KONZALTING,T MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 802.419,18 745.629,63 4.523,52 428.689,32 0,00 0,00 0,00 1.981.261,65
14. MONA-CO D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU LOPATINEC 0,00 345.012,95 1.380.505,99 48.468,52 0,00 0,00 0,00 1.773.987,46
15. MMT D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE PEKLENICA 264.377,18 42,28 1.032.888,28 337.629,45 0,00 0,00 0,00 1.634.937,19
16. LINEA-COD D.O.O. PROMET ROBA I USLUGA U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 781.769,79 0,00 1.154,42 782.009,24 0,00 -13,39 0,00 1.564.920,06
17. AUTO CENTAR VLAH D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.199.096,08 180.820,69 -13,94 -60,03 0,00 -23,84 0,00 1.379.818,96
18. INTERIJERI 7D D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI VIDOVEC DONJI VIDOVEC 871.323,48 145.586,50 10.165,81 216.793,92 0,00 0,00 0,00 1.243.869,71
19. GRGEC D.O.O. PRODAJA ROBE NA VELIKO I MALO MEĐIMURSKA,KOTORIBA KOTORIBA 20.389,24 0,00 532.304,05 664.900,47 0,00 0,00 0,00 1.217.593,76
20. BUJAN D.O.O.ZA GRAĐ.-ZAVRŠNE RADOVE U STEČAJU MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE PRETETINEC 431.226,15 0,00 54.082,64 717.892,89 0,00 0,00 0,00 1.203.201,68
21. MOBIL NATUR TRANS D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 732.108,93 405.266,20 1.183,55 22.793,26 0,00 0,00 0,00 1.161.351,94
22. MIO D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 752.464,22 171.713,08 117.694,27 81.146,89 0,00 0,00 0,00 1.123.018,46
23. RS D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG DRAŠKOVEC 801.376,70 177.725,43 2.378,91 85.803,25 0,00 4.807,67 0,00 1.072.091,96
24. STARPLAST D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.035.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035.812,00
25. COMPLEX D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 491.963,73 -2.101,89 9.871,11 287.113,92 0,00 0,00 0,00 786.846,87
26. KAŠTEL-KLES D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 230.232,62 149.146,85 185.584,30 214.128,51 0,00 0,00 0,00 779.092,28
27. ENĐI D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC ŠENKOVEC 335.530,08 0,00 19.431,01 417.136,97 0,00 0,00 0,00 772.098,06
28. V.Z. ŠTRIGOVČANKA MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA ŽELEZNA GORA 194.601,74 -1.077,63 15.374,66 509.256,99 0,00 0,00 0,00 718.155,76
29. ASTREA-M D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC IVANOVEC 611.364,63 -0,40 1.152,36 102.164,74 0,00 0,00 0,00 714.681,33
30. JAK D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 695.871,30 1.347,54 498,46 11.647,11 0,00 0,00 0,00 709.364,41
31. KNJIGOPLASTIKA D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 31.830,40 0,00 0,00 640.539,29 0,00 0,00 0,00 672.369,69
32. IZI PROM D.O.O.ZA TRGOVINU I GRADITELJSTVO MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE MURSKO SREDIŠĆE 329.647,85 37.625,22 13.689,34 229.568,61 0,00 -35,29 0,00 610.495,73
33. AGRICO TRADE D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 292.525,17 9.621,57 9.978,49 286.146,49 0,00 0,00 0,00 598.271,72
34. BAČIĆ TIM D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE GORNJI HRAŠĆAN 58.369,19 5.965,70 6.893,34 518.577,95 0,00 0,00 0,00 589.806,18
35. INSULA D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE MURSKO SREDIŠĆE 246.914,10 73.888,20 35.170,08 210.388,02 0,00 0,00 0,00 566.360,40
36. BELLA MODA D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 148.541,61 350.803,48 0,00 38.845,68 0,00 0,00 0,00 538.190,77
37. D.K.V. D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 265.223,13 4.961,41 10.837,82 228.367,71 0,00 0,00 0,00 509.390,07
38. LIST DAI D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 371.175,96 118.326,15 101,59 -1.288,44 0,00 0,00 0,00 488.315,26
39. GRADI-K D.O.O. MEĐIMURSKA,SELNICA GORNJI ZEBANEC 215.929,81 9.085,07 17.078,12 226.683,32 0,00 0,00 0,00 468.776,32
40. VIG D.O.O.U LIKVIDACIJI MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 26.688,97 -2.071,73 9.256,84 384.685,81 0,00 49.672,10 0,00 468.231,99
41. SUNEX D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 131.875,25 0,00 10.574,40 322.198,29 0,00 0,00 0,00 464.647,94
42. SANIS D.O.O. PRIVAT.POD.ZA PRIJEVOZ ROBE U CESTOV MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 312.135,73 570,29 7.907,98 135.844,31 0,00 0,00 0,00 456.458,31
43. VINCEK-TRGOTEKS D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 338.263,62 15.769,87 20,05 101.450,06 0,00 0,00 0,00 455.503,60
44. SAMANTA D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC HODOŠAN 146.154,64 0,00 6.668,23 300.729,86 0,00 0,00 0,00 453.552,73
45. DPG D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJA DUBRAVA DONJA DUBRAVA 180.422,18 66.482,06 21.742,73 181.990,68 0,00 0,00 0,00 450.637,65
46. PROTEGA TEKSTIL D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 146.962,65 -431,69 4.809,19 298.970,70 0,00 0,00 0,00 450.310,85
47. SMART D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 5.279,96 0,00 9.408,52 432.920,49 0,00 0,00 0,00 447.608,97
48. E.G.P.-POLJAK D.O.O. ZA ELEKTROINSTALACIJE, GRIJAN MEĐIMURSKA,SVETA MARIJA SVETA MARIJA 391.452,91 56.144,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.597,84
49. QWEST D.O.O. PROIZVODNJA,TRGOVINA I USLUGE MEĐIMURSKA,DEKANOVEC DEKANOVEC 228.970,54 6.892,70 15.883,69 186.658,44 0,00 0,00 0,00 438.405,37
50. MP HOBLAJ D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 273.366,00 -3,25 5.778,18 147.022,22 0,00 0,00 0,00 426.163,15
51. BETONARA - SCHWARZ D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC TOTOVEC 165.092,35 69.289,77 165.988,84 7.256,06 0,00 0,00 0,00 407.627,02
52. RO-SA D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 96.548,67 -622,38 9.514,10 294.935,05 0,00 0,00 0,00 400.375,44
53. IVICA SAČAR D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 388.284,32 2.084,94 7,30 5.521,87 0,00 0,00 0,00 395.898,43
54. DUX-GRAĐENJE D.O.O.ZA PRUŽANJE USLUGA U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 93.519,48 292.854,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386.373,79
55. MOSTOVI D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE KRIŽOVEC 386.589,89 0,00 0,00 -4.296,38 0,00 -72,00 0,00 382.221,51
56. JASNA PAVLEKOVIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE TRNOVEC 329.088,33 29.454,07 0,00 17.215,98 0,00 0,00 0,00 375.758,38
57. SINFRAS D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 223.378,74 452,28 3.917,84 141.206,46 0,00 0,00 0,00 368.955,32
58. SKLEPIĆ TIM D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU MALI MIHALJEVEC 187.594,29 -1.964,43 6.152,55 176.723,73 0,00 0,00 0,00 368.506,14
59. CHROME D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 66,36 0,00 4.710,82 351.878,03 0,00 0,00 0,00 356.655,21
60. TIM-P D.O.O.TRGOVINA,INZINJERING,MARKETING,PROIZVO MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 215.218,47 -6.959,78 0,36 144.780,14 0,00 0,00 0,00 353.039,19
61. SPECIJALNI RADOVI LADIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 197.835,93 112.488,03 0,00 39.258,39 0,00 0,00 0,00 349.582,35
62. GRADNJA POSEDI D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU BREZJE 142.459,36 0,00 13.650,72 188.718,94 0,00 0,00 0,00 344.829,02
63. UNITAS D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 190.765,33 0,00 -390,35 150.472,72 0,00 0,00 0,00 340.847,70
64. ANERI D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 101.741,15 147.866,51 -1.062,25 83.102,63 0,00 0,00 0,00 331.648,04
65. TESSA J.D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC MIHOVLJAN 105.958,27 210.243,23 88,51 4.815,65 0,00 0,00 0,00 321.105,66
66. MURSKI POLJOPRIVREDNI CENTAR D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE MURSKO SREDIŠĆE 211.891,44 1.918,57 3.875,86 88.926,86 0,00 0,00 0,00 306.612,73