PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
MEĐIMURSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Dug prijavljen u postupak izvanredne uprave s osnova javnih davanja koja se iskazuju na listi dužnika Napomena
1. A TIM D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 6.169.963,71 192.445,95 19.351.163,67 49.697,12 0,00 0,00 0,00 0,00 25.763.270,45
2. AGROTEC EUROPA J.D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 11.354.756,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.354.756,98
3. FOXTON J.D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 4.302.624,22 27.034,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.329.658,79
4. VEXILLUM D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 385.974,94 69.387,29 2.544.182,65 71.441,92 0,00 0,00 0,00 0,00 3.070.986,80
5. KON-GRA D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE NEDELIŠĆE 344.551,96 6.680,80 54.962,79 2.280.197,65 0,00 53.251,30 0,00 0,00 2.739.644,50
6. ARTIFEX D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG DRAŠKOVEC -18.937,37 191.168,62 8.903,91 2.202.601,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2.383.736,52
7. KLM HORVAT D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,GORIČAN GORIČAN 499.651,79 252.072,80 127.486,16 1.413.784,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2.292.994,89
8. KRISZTIAN TRADE J.D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 1.990.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.990.373,00
9. MONA-CO D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU LOPATINEC 0,00 377.301,85 1.510.069,07 52.863,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.940.234,53
10. LINEA-COD D.O.O. PROMET ROBA I USLUGA U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 868.056,56 0,00 211,93 898.376,36 0,00 -13,39 0,00 0,00 1.766.631,46
11. KAMARAS ADRIA D.O.O. MEĐIMURSKA,KOTORIBA KOTORIBA 1.744.373,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.744.373,55
12. MMT D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE PEKLENICA 280.771,42 45,04 1.093.777,32 359.000,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1.733.594,77
13. INTERIJERI 7D D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI VIDOVEC DONJI VIDOVEC 934.716,99 156.894,33 10.916,45 232.701,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.335.229,37
14. GRGEC D.O.O. PRODAJA ROBE NA VELIKO I MALO MEĐIMURSKA,KOTORIBA KOTORIBA -1.752,25 0,00 590.808,71 739.939,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.328.995,72
15. MOBIL NATUR TRANS D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 783.764,59 435.844,15 1.272,62 24.508,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245.389,64
16. GRAIN AND FOOD D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 1.182.707,82 4.434,81 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1.187.143,21
17. TECA D.O.O. MEĐIMURSKA,KOTORIBA KOTORIBA 1.182.072,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.182.072,23
18. NE-KO D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC -12.172,60 169.412,78 899.642,42 2.000,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1.058.882,83
19. IBIS D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC ŠENKOVEC 6.013,47 0,00 112.299,48 389.101,43 0,00 0,00 0,00 451.125,27 958.539,65
20. NITRAT D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 476.125,29 3.908,19 25.765,69 385.232,55 0,00 0,00 0,00 0,00 891.031,72
21. BRODSKA MONTAŽA D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI MARTIN NA MURI VRHOVLJAN 390.741,23 340.199,70 24.452,45 110.549,69 0,00 0,00 0,00 0,00 865.943,07
22. NOSTRO D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC SLEMENICE 155.394,54 0,00 1.684,41 701.552,76 0,00 0,00 0,00 0,00 858.631,71
23. VINCEK-TRGOTEKS D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 641.206,70 0,00 30,95 157.705,38 0,00 0,00 0,00 0,00 798.943,03
24. ASTREA-M D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC IVANOVEC 655.098,06 -0,40 1.248,85 109.140,03 0,00 0,00 0,00 0,00 765.486,54
25. JAK D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 733.439,13 1.452,37 536,77 12.541,46 0,00 0,00 0,00 0,00 747.969,73
26. E.G.P.-POLJAK D.O.O. ZA ELEKTROINSTALACIJE, GRIJAN MEĐIMURSKA,SVETA MARIJA SVETA MARIJA 417.906,11 303.774,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721.680,68
27. KNJIGOPLASTIKA D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 29.820,60 0,00 0,00 666.050,59 0,00 0,00 0,00 0,00 695.871,19
28. AUTODIJELOVI-POTOČNJAK D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC ŠENKOVEC 167.612,84 -0,73 28.592,66 483.344,77 0,00 0,00 0,00 0,00 679.549,54
29. A-DIG SISTEMI D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 30.929,59 -1.075,11 108.329,38 484.979,04 0,00 0,00 0,00 0,00 623.162,90
30. DS CAR 4U D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 584.982,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584.982,11
31. D.K.V. D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 280.471,70 5.165,72 11.353,51 240.970,28 0,00 0,00 0,00 0,00 537.961,21
32. IVICA SAČAR D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 513.702,72 -1.815,59 0,00 22.491,15 0,00 0,00 0,00 0,00 534.378,28
33. VIG D.O.O.U LIKVIDACIJI MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 28.643,21 -2.071,73 9.940,91 411.761,01 0,00 52.841,57 0,00 0,00 501.114,97
34. SUNEX D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 141.883,57 0,00 11.355,17 343.788,15 0,00 0,00 0,00 0,00 497.026,89
35. SAMANTA D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC HODOŠAN 157.387,18 0,00 7.178,94 323.181,74 0,00 0,00 0,00 0,00 487.747,86
36. SMART D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 5.751,93 0,00 10.211,47 470.581,95 0,00 0,00 0,00 0,00 486.545,35
37. DPG D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJA DUBRAVA DONJA DUBRAVA 192.360,69 70.352,41 23.128,28 193.633,48 0,00 0,00 0,00 0,00 479.474,86
38. QWEST D.O.O. PROIZVODNJA,TRGOVINA I USLUGE MEĐIMURSKA,DEKANOVEC DEKANOVEC 245.843,03 7.421,21 17.039,26 200.283,76 0,00 0,00 0,00 0,00 470.587,26
39. MOLNAR TEAM J.D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 460.722,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.722,12
40. MP HOBLAJ D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 293.677,20 -3,25 6.203,79 157.353,79 0,00 0,00 0,00 0,00 457.231,53
41. RO-SA D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 105.090,59 -622,38 10.269,81 318.523,71 0,00 0,00 0,00 0,00 433.261,73
42. LABOR D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 413.997,03 0,00 0,00 -0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 413.996,55
43. JASNA PAVLEKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE TRNOVEC 360.058,72 28.453,74 0,00 18.843,61 0,00 0,00 0,00 0,00 407.356,07
44. MOSTOVI D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE KRIŽOVEC 407.282,61 0,00 0,00 -4.296,38 0,00 -72,00 0,00 0,00 402.914,23
45. TIM-P D.O.O.TRGOVINA,INZINJERING,MARKETING,PROIZVO MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 259.223,86 -11.640,44 0,40 153.454,18 0,00 0,00 0,00 0,00 401.038,00
46. SINFRAS D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 239.343,34 477,60 4.199,63 151.568,04 0,00 0,00 0,00 0,00 395.588,61
47. KANIŽAJ GRADNJA D.O.O. MEĐIMURSKA,BELICA GARDINOVEC 383.232,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383.232,83
48. CHROME D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 72,59 0,00 5.080,52 372.643,47 0,00 0,00 0,00 0,00 377.796,58
49. PLEH TIM D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE GORNJI HRAŠĆAN 178.931,21 16.812,77 0,00 181.236,82 0,00 0,00 0,00 0,00 376.980,80
50. SPECIJALNI RADOVI LADIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 210.396,79 119.465,15 0,00 41.902,55 0,00 0,00 0,00 0,00 371.764,49
51. HEPINES J.D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC MIHOVLJAN 356.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.637,00
52. MACK NO. 1 J.D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC NOVO SELO ROK 189.420,20 150.378,45 186,74 5.272,20 0,00 0,00 0,00 0,00 345.257,59
53. AGRIA D.O.O. ZA VELEPRODAJU I MALOP.U STEČAJU MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE PUŠĆINE 330.669,62 0,00 10.746,73 -395,57 0,00 0,00 0,00 0,00 341.020,78
54. SABOLČEC D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 247.073,52 0,00 5.458,39 54.549,68 0,00 0,00 0,00 0,00 307.081,59
55. CHINCHILLA D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 7.774,95 99.791,02 0,00 196.847,17 0,00 0,00 0,00 0,00 304.413,14
56. PORINA D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC MIHOVLJAN 157.843,99 32.052,76 4.090,01 108.741,57 0,00 0,00 0,00 0,00 302.728,33