PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
MEĐIMURSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. PEKARA CVEK D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 3.086.738,17 223.500,20 434.149,35 5.979.483,10 0,00 0,00 0,00 9.723.870,82
2. TEUS-BB D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC SAVSKA VES 6.607.917,67 23.773,00 0,00 975.276,52 0,00 0,00 0,00 7.606.967,19
3. CAROVIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC TOTOVEC 1.805.424,03 0,00 1.257.453,43 675.109,01 0,00 -1.377,48 0,00 3.736.608,99
4. NOGOMETNI KLUB ČAKOVEC ČAKOVEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 0,00 0,00 87.228,78 3.341.636,62 0,00 0,00 0,00 3.428.865,40
5. BERTI TRADE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.962.207,59 74.293,18 5.432,93 1.298.904,70 0,00 0,00 0,00 3.340.838,40
6. KOLA TRGOVINA D.O.O. MEĐIMURSKA,OREHOVICA OREHOVICA 1.461.579,40 326.378,11 109.481,76 671.748,00 0,00 -27,29 0,00 2.569.159,98
7. NK MEĐIMURJE ČAKOVEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 0,00 0,00 715.610,51 1.725.003,97 0,00 0,00 0,00 2.440.614,48
8. MARKO PROMET D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC SAVSKA VES 794.010,67 356.113,59 1.083.172,37 195.351,29 0,00 0,00 0,00 2.428.647,92
9. GRATURS D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 1.356.315,42 -15.131,37 31.027,57 996.907,71 0,00 0,00 0,00 2.369.119,33
10. VEXILLUM D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 295.890,17 53.430,97 1.960.084,30 54.539,69 0,00 0,00 0,00 2.363.945,13
11. MTČ TVORNICA RUBLJA D.D. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.199.311,99 0,00 0,10 1.022.170,43 0,00 0,00 1.417,82 2.222.900,34
12. MTČ TVORNICA ČARAPA D.D.U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 2.214.722,54 0,00 0,00 -3.530,12 0,00 -528,43 0,00 2.210.663,99
13. TISKARNICA RITONJA D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.192.219,60 241.195,65 92.479,18 681.230,58 0,00 0,00 0,00 2.207.125,01
14. KON-GRA D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE NEDELIŠĆE 274.895,17 5.407,70 44.463,34 1.839.496,60 0,00 42.432,32 0,00 2.206.695,13
15. ARTIFEX D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG DRAŠKOVEC -18.937,37 152.927,47 7.104,38 1.766.854,87 0,00 0,00 0,00 1.907.949,35
16. BAGER-KOP D.O.O.U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC NOVO SELO ROK 699.809,91 564.129,67 7.179,33 600.994,17 18.140,41 18,82 0,00 1.890.272,31
17. MEĐIMURJE BETON D.D. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC -108.635,55 0,00 127.618,40 1.672.196,48 0,00 0,00 0,00 1.691.179,33
18. RIF-BIRO D.O.O. RACUN.-FINANC.USLOGE,KONZALTING,T MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 686.311,83 635.079,15 3.800,16 361.060,11 0,00 0,00 0,00 1.686.251,25
19. ATTICUS D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE MURSKO SREDIŠĆE 1.498.917,26 45.667,65 18.901,74 89.070,18 0,00 0,00 0,00 1.652.556,83
20. KLM HORVAT D.O.O. TRGOVINA,UGOSTIT.,TURIZAM I USL MEĐIMURSKA,GORIČAN GORIČAN 231.784,90 200.900,36 99.011,74 1.080.803,80 0,00 0,00 0,00 1.612.500,80
21. PERADARSTVO BLAŽEKA D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI PUSTAKOVEC 822.120,68 378.077,13 11.608,79 393.586,47 0,00 0,00 0,00 1.605.393,07
22. AST-AUTO D.O.O.TRGOVINA I USLUGE MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE NEDELIŠĆE 679.446,89 0,00 10.970,70 900.207,69 0,00 0,00 0,00 1.590.625,28
23. PETAR ZRINSKI K.D. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 713.229,61 27.447,66 42.952,88 750.655,48 0,00 0,00 0,00 1.534.285,63
24. CALIX D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 903.085,29 -2.445,15 27.190,53 562.188,91 0,00 0,00 0,00 1.490.019,58
25. ELEKTROINSTALATER IGREC D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 723.510,02 85.942,69 17.150,67 649.371,76 0,00 7.407,74 0,00 1.483.382,88
26. GALA AUTO CENTAR D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.298.525,15 41.455,49 4.561,10 105.329,54 0,00 0,00 0,00 1.449.871,28
27. JEZIČNO UČILIŠTE BARBARE MOČNIK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 362.925,20 83.166,85 323.077,30 680.258,64 0,00 0,00 0,00 1.449.427,99
28. MMT D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE PEKLENICA 230.151,56 36,48 905.772,49 293.012,85 0,00 0,00 0,00 1.428.973,38
29. BLAGUS GRADITELJSTVO D.O.O. MEĐIMURSKA,DEKANOVEC DEKANOVEC 288.866,76 0,00 40.604,03 990.398,36 0,00 0,00 0,00 1.319.869,15
30. AUTO KUĆA JESENOVIĆ D.O.O. ZA TRG. AUTOMOBILIMA MEĐIMURSKA,DOMAŠINEC DOMAŠINEC 688.169,41 -47,71 593,89 612.269,45 0,00 0,00 0,00 1.300.985,04
31. TRGO-GEA D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE NEDELIŠĆE 354.100,64 367.948,06 23.114,27 547.601,51 0,00 6.819,57 0,00 1.299.584,05
32. LABRADOR PODUZECE ZA ZAVRSNE RADOVE U GRADJEVINARS MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 390.250,03 -1.582,01 24.018,95 814.387,83 0,00 0,00 0,00 1.227.074,80
33. SANGRA D.O.O. MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA MALA SUBOTICA 396.748,10 9.506,17 21.450,81 796.013,61 0,00 124,19 0,00 1.223.842,88
34. MARKTING D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC NOVO SELO ROK 630.090,17 184.579,60 7.291,14 391.540,50 0,00 0,00 0,00 1.213.501,41
35. MEĐIMURSKE NOVINE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 794.268,89 0,00 47.397,10 296.628,92 0,00 0,00 0,00 1.138.294,91
36. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA, MALA SUBOTICA MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA MALA SUBOTICA 385.543,98 720.602,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.106.146,40
37. HORNEK D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC ŠENKOVEC 987.948,20 7,68 0,00 0,00 0,00 61.518,67 0,00 1.049.474,55
38. KALKIL D.O.O. TRGOVINA,PROMET,UGOST.,POLJOPRIV.,US MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE GORNJI KURŠANEC 252.340,99 38.730,41 27.259,30 728.014,06 0,00 0,00 0,00 1.046.344,76
39. KRON D.O.O. PODUZECE ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I UVO MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 875.015,67 -1.543,46 -1,29 151.903,86 0,00 0,00 0,00 1.025.374,78
40. BUJAN D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE PRETETINEC 360.130,76 0,00 45.806,38 605.745,58 0,00 0,00 0,00 1.011.682,72
41. HORVAT LIMARIJA D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC IVANOVEC 556.287,25 19.548,87 27.860,06 389.479,54 0,00 0,00 0,00 993.175,72
42. MOBIL NATUR TRANS D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 624.269,35 341.429,75 997,61 19.212,90 0,00 0,00 0,00 985.909,61
43. BETIN AMORE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 126.262,34 854.804,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981.067,31
44. IN BOX D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 561.264,44 42.977,88 7.666,09 344.839,17 0,00 0,00 0,00 956.747,58
45. RS D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG DRAŠKOVEC 708.466,06 155.388,32 2.087,08 75.359,28 0,00 4.198,98 0,00 945.499,72
46. FEROL D.O.O ZA PROIZVODNJU,TRGOV. I US MEĐIMURSKA,SVETA MARIJA SVETA MARIJA 33.682,02 44.071,23 126.467,48 740.204,93 0,00 0,00 0,00 944.425,66
47. INŽENJERSKI BIRO BOGDAN D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 530.555,30 0,00 19.302,73 388.099,00 0,00 0,00 0,00 937.957,03
48. DVAPROJEKTA D.O.O. MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA GRABROVNIK 551.279,02 3.582,77 -435,09 352.728,65 0,00 0,00 0,00 907.155,35
49. F MARTIN D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE NEDELIŠĆE 317.850,48 0,00 47.807,10 513.608,59 0,00 0,00 0,00 879.266,17
50. SIPKO D.O.O. STROJARSKI INZINJERING,PROJEKTIRANJE MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 287.803,45 -4.427,82 78.605,43 514.765,03 0,00 0,00 0,00 876.746,09
51. TOMA INSTALACIJE D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU VUČETINEC 413.929,27 109.610,28 40.741,59 285.458,92 0,00 0,00 0,00 849.740,06
52. CLAM-INTERIJERI D.O.O. MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA ŠTRIGOVA 475.437,04 48.989,89 17.764,76 300.039,76 0,00 0,00 0,00 842.231,45
53. KOSTEL - TIM D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 260.710,95 13.829,75 17.230,21 509.740,61 0,00 0,00 0,00 801.511,52
54. B - PROJEKT D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 371.774,47 71.677,35 25.573,16 330.452,97 0,00 0,00 0,00 799.477,95
55. SPEEDWAY KLUB UNIA MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 764.938,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764.938,38
56. MEDES-KONSTRUKCIJE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 72.148,23 20.033,68 26.547,75 638.329,79 0,00 0,00 0,00 757.059,45
57. LINO D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 124.632,68 20.749,40 47.253,40 558.564,43 0,00 0,00 0,00 751.199,91
58. ČAKOVEC GRADITELJSTVO D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 192.673,53 123.008,57 18.307,37 415.188,93 0,00 0,00 0,00 749.178,40
59. SB - CENTAR D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 590.681,61 46.997,35 9.687,34 89.017,46 0,00 0,00 0,00 736.383,76
60. ELEKTROINSTALACIJE PIN D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 531.895,87 5.005,15 20.666,66 177.740,07 0,00 0,00 0,00 735.307,75
61. SPOJBUS PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 358.994,40 2.576,42 34.028,81 314.738,51 0,00 0,00 0,00 710.338,14
62. FILIUS-TAR, D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 233.259,62 18.057,61 21.260,38 394.583,14 0,00 0,00 0,00 667.160,75
63. VEPLAST D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 28.758,58 21.554,13 115.900,32 491.196,11 0,00 0,00 0,00 657.409,14
64. MODERNI STIL D.O.O. PRODAJA TEKST.,PR.OD KOZE I OS MEĐIMURSKA,VRATIŠINEC VRATIŠINEC 181.111,18 -610,85 3.341,50 469.358,30 0,00 0,00 0,00 653.200,13
65. PENNY D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 223.558,05 0,00 22.551,72 402.713,32 0,00 0,00 0,00 648.823,09
66. ENĐI D.O.O. MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC ŠENKOVEC 282.738,61 0,00 16.177,75 348.081,66 0,00 0,00 0,00 646.998,02
67. COMPLEX D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 411.000,58 -2.101,89 8.289,52 226.137,04 0,00 0,00 0,00 643.325,25
68. ALU TEHNIKA D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI VIDOVEC DONJI VIDOVEC 353.572,20 0,00 38.997,49 250.668,49 0,00 0,00 0,00 643.238,18
69. OPREMA ČEVIZOVIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 548.540,99 21.241,33 22.312,48 50.148,64 0,00 0,00 0,00 642.243,44
70. GRADSKA KAVANA LOVAC D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 194.637,93 0,00 11.249,46 435.517,04 0,00 0,00 0,00 641.404,43
71. POLJODISKONT AGROTIM D.O.O. MEĐIMURSKA,GORIČAN GORIČAN 246.314,45 11.783,85 173.520,14 208.672,42 0,00 0,00 0,00 640.290,86
72. ML GRAD PROJEKT D.O.O.U STEČAJU MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU LOPATINEC 249.516,33 -2.321,96 31.128,44 307.874,44 0,00 43.180,73 0,00 629.377,98
73. LEDENKO D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJA DUBRAVA DONJA DUBRAVA 141.231,83 13.827,76 12.503,64 458.148,29 0,00 0,00 0,00 625.711,52
74. HM KOLOR D.O.O. MEĐIMURSKA,SELNICA ZAVEŠČAK 161.237,57 92.683,36 30.432,86 331.727,75 0,00 0,00 0,00 616.081,54
75. ALFA PODOVI D.O.O. MEĐIMURSKA,SELNICA DONJI KONCOVČAK 299.109,06 60.455,55 35.376,68 214.437,38 0,00 0,00 0,00 609.378,67
76. KNJIGOPLASTIKA D.O.O. GRAFIČKO PODUZEĆE MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 20.372,98 0,00 0,00 587.280,31 0,00 0,00 0,00 607.653,29
77. AUTODIJELOVI-POTOČNJAK D.O.O. MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC ŠENKOVEC 248.751,22 316,27 16.317,58 341.701,86 0,00 0,00 0,00 607.086,93
78. KRZNAR D.O.O. MEĐIMURSKA,BELICA BELICA 279.710,86 -8.962,30 2.356,09 326.663,61 0,00 0,00 0,00 599.768,26
79. ASTREA-M D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC IVANOVEC 520.064,04 -0,40 950,93 77.602,71 0,00 0,00 0,00 598.617,28
80. GRADITELJSTVO-IVANUŠA D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE PRETETINEC 124.894,15 6.476,95 26.539,19 428.564,14 0,00 0,00 0,00 586.474,43
81. HERMAN D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC MIHOVLJAN 128.993,14 -2.100,57 32.205,84 377.762,59 0,00 40.454,66 0,00 577.315,66
82. O.I.L. FENIX D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 184.427,13 0,00 18.508,15 370.060,97 0,00 0,00 0,00 572.996,25
83. V.Z. ŠTRIGOVČANKA MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA ŽELEZNA GORA 143.378,33 -1.077,63 12.728,48 409.461,76 0,00 0,00 0,00 564.490,94
84. NOVPLAST ELEKTRO-PLASTIKA D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 61.023,29 9.806,18 18.909,90 473.364,58 0,00 0,00 0,00 563.103,95
85. VIOLA D.O.O. MEĐIMURSKA,GORIČAN GORIČAN 90.856,81 -809,93 17.669,15 452.823,07 0,00 0,00 0,00 560.539,10
86. STELLA TRADE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 338.793,66 174.056,54 0,00 45.749,38 0,00 0,00 0,00 558.599,58
87. ER-DA D.O.O. MEĐIMURSKA,DOMAŠINEC DOMAŠINEC -5.374,47 -580,28 0,23 558.539,13 0,00 0,00 0,00 552.584,61
88. PRIMA-GRADNJA D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC MIHOVLJAN 170.266,06 112.592,65 16.393,14 244.379,52 0,00 0,00 0,00 543.631,37
89. EGRA D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 167.088,38 7.956,82 25.605,41 324.169,30 0,00 0,00 0,00 524.819,91
90. TAMARA D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.326,18 0,00 8.589,95 514.858,58 0,00 0,00 0,00 524.774,71
91. MALI PINGVIN D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 68.964,40 0,00 3.043,35 438.465,47 0,00 0,00 0,00 510.473,22
92. DUGA TIM D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ŽIŠKOVEC 122.022,38 12.710,76 89.005,83 284.117,03 0,00 0,00 0,00 507.856,00
93. MERDING D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC MIHOVLJAN 133.650,89 77.360,23 17.678,39 278.939,37 0,00 0,00 0,00 507.628,88
94. ART D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE MURSKO SREDIŠĆE 281.209,07 0,00 0,15 190.848,97 0,00 0,00 0,00 472.058,19
95. IDASS D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC -42.222,07 -121,17 3.302,00 507.402,79 0,00 0,00 0,00 468.361,55
96. GLOBUS ELEKTRONIC D.O.O. PROIZ. I PROD. ELEKT.APAR MEĐIMURSKA,OREHOVICA PODBREST 78.885,71 0,00 3.332,74 379.416,37 0,00 0,00 0,00 461.634,82
97. D.K.V. D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 233.389,22 4.534,88 9.761,23 202.057,84 0,00 0,00 0,00 449.743,17
98. ADM-GRADNJA D.O.O. MEĐIMURSKA,VRATIŠINEC GORNJI KRALJEVEC 173.096,47 0,00 4.368,98 269.750,90 0,00 0,00 0,00 447.216,35
99. LIBRA PROFI D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 95.151,53 0,00 196.836,68 155.206,62 0,00 0,00 0,00 447.194,83
100. BELLA LUCIJA D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 140.403,42 7.873,56 14.472,20 282.490,37 0,00 0,00 0,00 445.239,55