PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
MEĐIMURSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ĐERI D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 10.087.364,58 -50,20 -789,05 -107,70 0,00 0,00 0,00 10.086.417,63
2. A TIM D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 5.707.193,95 178.350,68 3.847.803,57 18.823,57 0,00 0,00 0,00 9.752.171,77
3. MARK&PEX EUROPE SOLUTION D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 4.727.368,80 307.955,50 0,00 500,89 0,00 0,00 0,00 5.035.825,19
4. BERTI TRADE D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 2.326.414,36 86.922,86 6.626,52 1.539.321,64 0,00 0,00 0,00 3.959.285,38
5. STAKLO-KAVRAN D.O.O.U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 2.284.751,15 606.222,44 278.982,28 38.555,01 0,00 0,00 0,00 3.208.510,88
6. TELEMEDICA D.O.O MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 3.077.302,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.077.302,69
7. VEXILLUM D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 361.798,90 65.105,09 2.387.428,24 66.905,87 0,00 0,00 0,00 2.881.238,10
8. NOGOMETNI KLUB MEĐIMURJE ČAKOVEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 0,00 0,00 748.158,54 2.030.617,81 0,00 0,00 0,00 2.778.776,35
9. KON-GRA D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE NEDELIŠĆE 325.858,17 6.339,13 52.145,05 2.161.926,76 0,00 50.347,81 0,00 2.596.616,92
10. MTČ TVORNICA ČARAPA D.D.U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 2.545.746,50 0,00 0,00 0,46 0,00 -528,43 0,00 2.545.218,53
11. ARTIFEX D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG DRAŠKOVEC -18.937,37 180.905,85 8.420,97 2.085.660,11 0,00 0,00 0,00 2.256.049,56
12. KLM HORVAT D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,GORIČAN GORIČAN 456.000,25 237.698,19 120.010,26 1.330.899,18 0,00 0,00 0,00 2.144.607,88
13. PETAR ZRINSKI K.D. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 886.317,17 32.757,99 52.198,07 1.078.264,80 0,00 0,00 0,00 2.049.538,03
14. RIF-BIRO D.O.O. RACUN.-FINANC.USLOGE,KONZALTING,T MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 811.949,78 754.704,10 4.582,89 434.240,63 0,00 0,00 0,00 2.005.477,40
15. MONA-CO D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU LOPATINEC 0,00 350.546,12 1.402.708,50 49.221,69 0,00 0,00 0,00 1.802.476,31
16. ARTNER D.O.O.U STEČAJU MEĐIMURSKA,DONJI VIDOVEC DONJI VIDOVEC 1.284.894,51 269.952,06 13.051,66 207.779,89 0,00 0,00 0,00 1.775.678,12
17. MMT D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE PEKLENICA 267.186,57 42,75 1.043.322,49 341.291,76 0,00 0,00 0,00 1.651.843,57
18. LINEA-COD D.O.O. PROMET ROBA I USLUGA U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 795.703,63 0,00 1.177,31 821.227,62 0,00 -13,39 0,00 1.618.095,17
19. AUTO CENTAR VLAH D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.220.609,34 116.649,87 -13,94 -60,03 0,00 -23,84 0,00 1.337.161,40
20. INTERIJERI 7D D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI VIDOVEC DONJI VIDOVEC 882.186,87 147.524,26 10.294,44 219.519,92 0,00 0,00 0,00 1.259.525,49
21. GRGEC D.O.O. PRODAJA ROBE NA VELIKO I MALO MEĐIMURSKA,KOTORIBA KOTORIBA 21.529,03 0,00 542.329,66 677.759,45 0,00 0,00 0,00 1.241.618,14
22. BUJAN D.O.O.ZA GRAĐ.-ZAVRŠNE RADOVE U STEČAJU MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE PRETETINEC 425.394,97 0,00 54.761,99 727.098,43 0,00 0,00 0,00 1.207.255,39
23. MOBIL NATUR TRANS D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 740.960,87 410.506,17 1.198,82 23.087,15 0,00 0,00 0,00 1.175.753,01
24. MIO D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 801.049,57 170.363,35 119.164,99 82.209,74 0,00 0,00 0,00 1.172.787,65
25. RS D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG DRAŠKOVEC 809.003,22 179.558,96 2.402,87 86.660,53 0,00 4.857,64 0,00 1.082.483,22
26. STARPLAST D.O.O.U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.053.498,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.053.498,47
27. COMPLEX D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 498.772,54 -2.101,89 10.000,94 291.195,32 0,00 0,00 0,00 797.866,91
28. KAŠTEL-KLES D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 233.947,79 151.569,61 188.443,78 217.357,75 0,00 0,00 0,00 791.318,93
29. AGRICO TRADE D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 417.975,02 2.955,57 10.668,84 314.149,74 0,00 0,00 0,00 745.749,17
30. V.Z. ŠTRIGOVČANKA U STEČAJU MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA ŽELEZNA GORA 197.758,79 -1.077,63 15.588,38 516.412,84 0,00 0,00 0,00 728.682,38
31. ASTREA-M D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC IVANOVEC 618.858,99 -0,40 1.168,90 103.360,05 0,00 0,00 0,00 723.387,54
32. JAK D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 702.309,09 1.365,51 505,03 11.800,38 0,00 0,00 0,00 715.980,01
33. KNJIGOPLASTIKA D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 32.200,27 0,00 0,00 644.911,01 0,00 0,00 0,00 677.111,28
34. IZI PROM D.O.O.ZA TRGOVINU I GRADITELJSTVO MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE MURSKO SREDIŠĆE 378.081,06 23.892,72 15.430,06 251.118,72 0,00 -35,29 0,00 668.487,27
35. PROTEGA TEKSTIL D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 187.505,15 -1.795,75 5.834,44 439.711,55 0,00 0,00 0,00 631.255,39
36. VINCEK-TRGOTEKS D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 452.958,96 -4.132,80 3.424,48 119.246,19 0,00 0,00 0,00 571.496,83
37. ALUEL-PVC D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 523.578,19 0,00 -30,90 41.706,79 0,00 -285,04 0,00 564.969,04
38. IVICA SAČAR D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 569.327,30 371,09 -2.181,98 -12.722,71 0,00 0,00 0,00 554.793,70
39. D.K.V. D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 267.836,19 4.996,42 10.926,19 230.527,35 0,00 0,00 0,00 514.286,15
40. LIST DAI D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 378.277,93 120.608,55 103,23 -1.253,00 0,00 0,00 0,00 497.736,71
41. O.I.L. FENIX D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 88.821,68 397.631,99 -3,92 -86,53 0,00 0,00 0,00 486.363,22
42. GRADI-K D.O.O. MEĐIMURSKA,SELNICA GORNJI ZEBANEC 219.015,01 9.209,27 17.325,81 229.956,67 0,00 0,00 0,00 475.506,76
43. VIG D.O.O.U LIKVIDACIJI MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 27.053,97 -2.071,73 9.374,06 389.325,54 0,00 50.215,24 0,00 473.897,08
44. SUNEX D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 133.590,32 0,00 10.708,20 325.898,02 0,00 0,00 0,00 470.196,54
45. SANIS D.O.O. PRIVAT.POD.ZA PRIJEVOZ ROBE U CESTOV MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 313.370,96 576,62 8.001,57 138.201,21 0,00 0,00 0,00 460.150,36
46. SAMANTA D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC HODOŠAN 148.079,50 0,00 6.755,75 304.577,32 0,00 0,00 0,00 459.412,57
47. DPG D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJA DUBRAVA DONJA DUBRAVA 182.468,01 67.145,30 21.980,16 183.985,84 0,00 0,00 0,00 455.579,31
48. SMART D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 5.360,84 0,00 9.546,12 439.374,34 0,00 0,00 0,00 454.281,30
49. E.G.P.-POLJAK D.O.O. ZA ELEKTROINSTALACIJE, GRIJAN MEĐIMURSKA,SVETA MARIJA SVETA MARIJA 395.986,05 56.764,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452.750,93
50. QWEST D.O.O. PROIZVODNJA,TRGOVINA I USLUGE MEĐIMURSKA,DEKANOVEC DEKANOVEC 231.861,88 6.983,27 16.081,72 188.993,33 0,00 0,00 0,00 443.920,20
51. MP HOBLAJ D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 276.846,62 -3,25 5.851,11 148.792,68 0,00 0,00 0,00 431.487,16
52. RO-SA D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 98.012,45 -622,38 9.643,60 298.977,32 0,00 0,00 0,00 406.010,99
53. MOSTOVI D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE KRIŽOVEC 390.135,89 0,00 0,00 -4.296,38 0,00 -72,00 0,00 385.767,51
54. JASNA PAVLEKOVIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE TRNOVEC 334.395,55 26.521,12 0,00 17.494,89 0,00 0,00 0,00 378.411,56
55. SKLEPIĆ TIM D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU MALI MIHALJEVEC 190.351,79 -1.964,43 6.225,95 179.135,38 0,00 0,00 0,00 373.748,69
56. SINFRAS D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 226.114,51 456,62 3.966,13 142.982,05 0,00 0,00 0,00 373.519,31
57. TIM-P D.O.O.TRGOVINA,INZINJERING,MARKETING,PROIZVO MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 220.849,18 -6.959,78 0,37 147.094,07 0,00 0,00 0,00 360.983,84
58. CHROME D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 67,43 0,00 4.774,18 355.436,50 0,00 0,00 0,00 360.278,11
59. KODEKS D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,DOMAŠINEC DOMAŠINEC 53.269,31 0,00 41,96 303.358,92 0,00 0,00 0,00 356.670,19
60. SPECIJALNI RADOVI LADIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 199.988,41 113.683,66 0,00 39.711,51 0,00 0,00 0,00 353.383,58
61. UNITAS D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 193.471,59 0,00 -390,35 156.042,21 0,00 0,00 0,00 349.123,45
62. ANERI D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 103.578,32 157.389,97 -1.062,25 84.578,02 0,00 0,00 0,00 344.484,06
63. PRIJEVOZNIK J.D.O.O.U LIKVIDACIJI MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE MURSKO SREDIŠĆE 335.624,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.624,78
64. TESSA J.D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC MIHOVLJAN 107.538,24 213.571,52 89,83 4.887,68 0,00 0,00 0,00 326.087,27
65. MACK NO. 1 J.D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC NOVO SELO ROK 175.683,23 139.256,05 173,45 4.897,19 0,00 0,00 0,00 320.009,92
66. ONIS J.D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 100.136,20 150.076,27 6.638,35 57.943,69 0,00 0,00 0,00 314.794,51
67. MURSKI POLJOPRIVREDNI CENTAR D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE MURSKO SREDIŠĆE 215.074,06 1.949,87 3.938,55 90.363,07 0,00 0,00 0,00 311.325,55
68. AGRIA D.O.O. ZA VELEPRODAJU I MALOP.U STEČAJU MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE PUŠĆINE 301.184,42 0,00 9.808,03 -395,57 0,00 0,00 0,00 310.596,88