PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
MEĐIMURSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. TEUS-BB D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC SAVSKA VES 6.759.545,59 24.224,09 0,00 1.002.901,53 0,00 0,00 0,00 7.786.671,21
2. FERO-TEHNIKA D.O.O.PODUZECE ZA PROIZVODNJU I TRGOV MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 1.225.128,83 15.590,33 468.343,84 3.511.106,12 0,00 0,00 0,00 5.220.169,12
3. CAROVIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC TOTOVEC 1.831.036,82 0,00 1.274.386,66 684.273,08 0,00 -1.377,48 0,00 3.788.319,08
4. NOGOMETNI KLUB ČAKOVEC ČAKOVEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 0,00 0,00 87.826,02 3.380.850,08 0,00 0,00 0,00 3.468.676,10
5. BERTI TRADE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 2.004.131,00 75.709,52 5.612,37 1.327.780,59 0,00 0,00 0,00 3.413.233,48
6. KOLA TRGOVINA D.O.O. MEĐIMURSKA,OREHOVICA OREHOVICA 1.519.710,49 339.533,89 112.476,55 690.458,63 0,00 -27,29 0,00 2.662.152,27
7. MTČ TVORNICA ČARAPA D.D.U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 2.535.838,43 0,00 -4.453,76 -42.823,86 0,00 -528,43 0,00 2.488.032,38
8. NK MEĐIMURJE ČAKOVEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 0,00 0,00 729.560,52 1.755.002,40 0,00 0,00 0,00 2.484.562,92
9. MARKO PROMET D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC SAVSKA VES 811.849,56 363.830,84 1.106.645,27 199.246,49 0,00 0,00 0,00 2.481.572,16
10. VEXILLUM D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 303.281,41 54.740,15 2.008.008,15 55.926,47 0,00 0,00 0,00 2.421.956,18
11. MTČ TVORNICA RUBLJA D.D. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.348.481,19 0,00 -14.106,88 981.890,28 0,00 0,00 1.417,82 2.317.682,41
12. KON-GRA D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE NEDELIŠĆE 280.610,34 5.512,16 45.324,79 1.875.655,04 0,00 43.319,99 0,00 2.250.422,32
13. TISKARNICA RITONJA D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.210.003,49 244.841,04 93.905,42 691.649,48 0,00 0,00 0,00 2.240.399,43
14. ARTIFEX D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG DRAŠKOVEC -18.937,37 156.065,06 7.252,03 1.802.606,81 0,00 0,00 0,00 1.946.986,53
15. RIF-BIRO D.O.O. RACUN.-FINANC.USLOGE,KONZALTING,T MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 700.401,31 648.494,31 3.887,94 369.266,83 0,00 0,00 0,00 1.722.050,39
16. DVAPROJEKTA D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA GRABROVNIK 765.094,77 3.684,56 592.336,42 360.928,34 0,00 0,00 0,00 1.722.044,09
17. PERADARSTVO BLAŽEKA D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI PUSTAKOVEC 842.823,92 415.312,62 11.897,30 433.570,44 0,00 0,00 0,00 1.703.604,28
18. ATTICUS D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE MURSKO SREDIŠĆE 1.536.422,14 46.590,50 19.259,43 90.759,80 0,00 0,00 0,00 1.693.031,87
19. KLM HORVAT D.O.O. TRGOVINA,UGOSTIT.,TURIZAM I USL MEĐIMURSKA,GORIČAN GORIČAN 236.579,71 205.375,42 101.277,64 1.105.381,78 0,00 0,00 0,00 1.648.614,55
20. PETAR ZRINSKI K.D. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 740.214,24 28.043,18 43.989,67 782.629,12 0,00 0,00 0,00 1.594.876,21
21. ARTNER D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI VIDOVEC DONJI VIDOVEC 1.167.148,93 234.634,45 11.149,82 177.660,50 0,00 0,00 0,00 1.590.593,70
22. CALIX D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 924.167,04 -2.445,15 27.788,88 574.134,11 0,00 0,00 0,00 1.523.644,88
23. ELEKTROINSTALATER IGREC D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 740.819,26 87.584,03 17.535,18 662.643,76 0,00 7.604,15 0,00 1.516.186,38
24. JEZIČNO UČILIŠTE BARBARE MOČNIK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 370.985,16 85.216,72 330.521,09 694.594,53 0,00 0,00 0,00 1.481.317,50
25. GALA AUTO CENTAR D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.325.783,56 42.162,23 4.653,24 107.472,33 0,00 0,00 0,00 1.480.071,36
26. MMT D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE PEKLENICA 234.304,80 37,18 921.197,83 298.427,03 0,00 0,00 0,00 1.453.966,84
27. BLAGUS GRADITELJSTVO D.O.O. MEĐIMURSKA,DEKANOVEC DEKANOVEC 293.163,24 0,00 41.231,08 1.005.567,49 0,00 0,00 0,00 1.339.961,81
28. AUTO KUĆA JESENOVIĆ D.O.O. ZA TRG. AUTOMOBILIMA MEĐIMURSKA,DOMAŠINEC DOMAŠINEC 706.587,59 -47,71 610,58 627.497,41 0,00 0,00 0,00 1.334.647,87
29. SANGRA D.O.O. MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA MALA SUBOTICA 406.331,61 9.669,07 21.912,80 812.382,77 0,00 126,50 0,00 1.250.422,75
30. MARKTING D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC NOVO SELO ROK 640.950,29 187.770,70 7.425,07 398.552,72 0,00 0,00 0,00 1.234.698,78
31. MEĐIMURSKE NOVINE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 813.327,61 0,00 48.775,25 304.594,52 0,00 0,00 0,00 1.166.697,38
32. MONTINVEST - CO D.O.O. PODUZECE ZA POSLOVNE MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 284.536,31 48.229,62 22.829,73 785.929,91 0,00 0,00 0,00 1.141.525,57
33. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA, MALA SUBOTICA MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA MALA SUBOTICA 394.928,67 733.954,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128.883,56
34. KALKIL D.O.O. TRGOVINA,PROMET,UGOST.,POLJOPRIV.,US MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE GORNJI KURŠANEC 257.572,24 39.654,09 27.766,87 741.146,22 0,00 0,00 0,00 1.066.139,42
35. KRON D.O.O. PODUZECE ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I UVO MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 898.004,88 -1.543,46 -1,29 155.907,61 0,00 0,00 0,00 1.052.367,74
36. BUJAN D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE PRETETINEC 368.758,10 0,00 46.810,69 619.354,51 0,00 0,00 0,00 1.034.923,30
37. MOBIL NATUR TRANS D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 637.355,55 349.176,22 1.020,17 19.647,37 0,00 0,00 0,00 1.007.199,31
38. BETIN AMORE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 129.340,79 874.015,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003.356,59
39. RS D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG DRAŠKOVEC 719.740,65 158.098,90 2.122,49 76.626,63 0,00 4.272,84 0,00 960.861,51
40. INŽENJERSKI BIRO BOGDAN D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 541.293,88 0,00 19.607,78 394.037,74 0,00 0,00 0,00 954.939,40
41. FEROL D.O.O ZA PROIZVODNJU,TRGOV. I US MEĐIMURSKA,SVETA MARIJA SVETA MARIJA 26.963,87 44.884,64 128.808,67 754.138,26 0,00 0,00 0,00 954.795,44
42. MIO D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 646.575,34 70.524,06 101.951,27 69.243,78 0,00 0,00 0,00 888.294,45
43. SIPKO D.O.O. STROJARSKI INZINJERING,PROJEKTIRANJE MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 253.744,71 -2.684,22 80.769,20 529.109,33 0,00 0,00 0,00 860.939,02
44. CLAM-INTERIJERI D.O.O. MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA ŠTRIGOVA 485.594,46 50.110,06 18.134,21 306.420,23 0,00 0,00 0,00 860.258,96
45. TOMA INSTALACIJE D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU VUČETINEC 395.981,75 112.195,07 41.801,40 296.434,66 0,00 0,00 0,00 846.412,88
46. PRIMA-GRADNJA D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC MIHOVLJAN 415.256,22 154.711,66 16.777,52 250.435,76 0,00 0,00 0,00 837.181,16
47. KOSTEL - TIM D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 267.043,28 14.594,84 17.671,28 535.707,63 0,00 0,00 0,00 835.017,03
48. MEDES-KONSTRUKCIJE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 74.072,94 20.530,27 27.228,65 654.402,64 0,00 0,00 0,00 776.234,50
49. ČAKOVEC GRADITELJSTVO D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 197.265,23 125.727,62 18.725,93 425.270,12 0,00 0,00 0,00 766.988,90
50. LINO D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 127.310,04 21.125,65 48.208,84 569.757,55 0,00 0,00 0,00 766.402,08
51. SPEEDWAY KLUB UNIA MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 763.563,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763.563,61
52. SB - CENTAR D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 602.769,00 47.904,68 9.882,30 90.794,38 0,00 0,00 0,00 751.350,36
53. ELEKTROINSTALACIJE PIN D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 543.321,62 5.099,41 21.123,86 181.691,49 0,00 0,00 0,00 751.236,38
54. SPOJBUS PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 365.200,68 2.576,42 34.596,07 320.482,72 0,00 0,00 0,00 722.855,89
55. FILIUS-TAR, D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 238.091,48 18.373,26 21.685,54 402.052,32 0,00 0,00 0,00 680.202,60
56. VEPLAST D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 29.583,22 21.893,95 117.892,87 499.942,93 0,00 0,00 0,00 669.312,97
57. MODERNI STIL D.O.O. PRODAJA TEKST.,PR.OD KOZE I OS MEĐIMURSKA,VRATIŠINEC VRATIŠINEC 185.493,37 -610,85 3.427,06 479.938,36 0,00 0,00 0,00 668.247,94
58. ENĐI D.O.O. MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC ŠENKOVEC 289.144,79 0,00 16.572,53 356.461,43 0,00 0,00 0,00 662.178,75
59. COMPLEX D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 419.716,78 -2.101,89 8.481,44 235.000,69 0,00 0,00 0,00 661.097,02
60. PENNY D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 227.739,66 0,00 22.968,47 409.524,31 0,00 0,00 0,00 660.232,44
61. ALU TEHNIKA D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI VIDOVEC DONJI VIDOVEC 360.289,96 0,00 39.729,70 255.370,44 0,00 0,00 0,00 655.390,10
62. POLJODISKONT AGROTIM D.O.O. MEĐIMURSKA,GORIČAN GORIČAN 251.751,65 11.994,43 178.004,85 212.995,90 0,00 0,00 0,00 654.746,83
63. GRADSKA KAVANA LOVAC D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 198.719,84 0,00 11.481,29 444.101,90 0,00 0,00 0,00 654.303,03
64. OPREMA ČEVIZOVIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 550.441,76 23.043,67 22.903,03 51.490,19 0,00 0,00 0,00 647.878,65
65. LEDENKO D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJA DUBRAVA DONJA DUBRAVA 143.103,94 14.010,68 12.748,40 465.865,96 0,00 0,00 0,00 635.728,98
66. HM KOLOR D.O.O. MEĐIMURSKA,SELNICA ZAVEŠČAK 165.270,98 94.662,36 31.151,00 339.560,63 0,00 0,00 0,00 630.644,97
67. ASTREA-M D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC IVANOVEC 531.143,25 -0,40 975,37 89.369,78 0,00 0,00 0,00 621.488,00
68. ALFA PODOVI D.O.O. MEĐIMURSKA,SELNICA DONJI KONCOVČAK 304.827,33 61.658,00 36.067,90 218.625,04 0,00 0,00 0,00 621.178,27
69. KNJIGOPLASTIKA D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 20.691,83 0,00 0,00 593.743,22 0,00 0,00 0,00 614.435,05
70. KRZNAR D.O.O. MEĐIMURSKA,BELICA BELICA 285.556,91 -8.962,30 2.405,31 333.333,74 0,00 0,00 0,00 612.333,66
71. O.I.L. FENIX D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 209.002,30 0,00 16.263,45 378.249,35 0,00 0,00 0,00 603.515,10
72. HERMAN D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC MIHOVLJAN 139.495,38 -2.100,57 32.875,85 389.371,45 0,00 41.379,53 0,00 601.021,64
73. V.Z. ŠTRIGOVČANKA MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA ŽELEZNA GORA 145.822,92 -1.077,63 13.086,94 422.860,00 0,00 0,00 0,00 580.692,23
74. NOVPLAST ELEKTRO-PLASTIKA D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 62.518,15 9.972,48 19.282,80 481.970,87 0,00 0,00 0,00 573.744,30
75. VIOLA D.O.O. MEĐIMURSKA,GORIČAN GORIČAN 93.246,61 -809,93 18.088,61 461.781,27 0,00 0,00 0,00 572.306,56
76. STELLA TRADE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 346.116,46 177.835,86 0,00 46.672,27 0,00 0,00 0,00 570.624,59
77. ER-DA D.O.O. MEĐIMURSKA,DOMAŠINEC DOMAŠINEC -5.374,47 -580,28 0,24 569.792,17 0,00 0,00 0,00 563.837,66
78. EGRA D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 170.888,19 8.099,12 26.148,04 331.092,92 0,00 0,00 0,00 536.228,27
79. TAMARA D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.355,83 0,00 8.722,39 522.481,88 0,00 0,00 0,00 532.560,10
80. DUGA TIM D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ŽIŠKOVEC 124.917,58 12.965,56 91.187,20 290.869,81 0,00 0,00 0,00 519.940,15
81. MALI PINGVIN D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 70.516,72 0,00 3.105,56 445.814,24 0,00 0,00 0,00 519.436,52
82. MERDING D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC MIHOVLJAN 136.810,93 78.642,45 17.998,14 284.109,47 0,00 0,00 0,00 517.560,99
83. ART D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE MURSKO SREDIŠĆE 288.168,90 0,00 0,15 195.283,51 0,00 0,00 0,00 483.452,56
84. IDASS D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC -42.222,07 -121,17 3.363,43 515.335,43 0,00 0,00 0,00 476.355,62
85. GLOBUS ELEKTRONIC D.O.O. PROIZ. I PROD. ELEKT.APAR MEĐIMURSKA,OREHOVICA PODBREST 80.143,82 0,00 3.428,61 386.687,90 0,00 0,00 0,00 470.260,33
86. BELLA LUCIJA D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 143.166,31 8.008,80 14.751,35 294.646,27 0,00 0,00 0,00 460.572,73
87. ADM-GRADNJA D.O.O. MEĐIMURSKA,VRATIŠINEC GORNJI KRALJEVEC 177.442,35 0,00 4.460,69 275.454,12 0,00 0,00 0,00 457.357,16
88. D.K.V. D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 237.252,22 4.586,64 9.891,87 205.250,51 0,00 0,00 0,00 456.981,24
89. LIBRA PROFI D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 97.187,05 0,00 201.139,01 158.322,03 0,00 0,00 0,00 456.648,09
90. KOVA D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 144.790,54 70.964,42 3.548,16 228.318,51 0,00 0,00 0,00 447.621,63
91. CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU SPOMENKA MAĐARIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 0,00 166.986,15 1.535,59 264.205,02 0,00 0,00 0,00 432.726,76
92. K.Z.-COMMERCE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC MAČKOVEC 233.450,56 36.681,24 -0,09 156.347,25 0,00 0,00 0,00 426.478,96
93. LUSTERI VUKOVIĆ D.O.O.ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I US MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 417.785,32 0,00 0,00 5,73 0,00 0,00 0,00 417.791,05
94. SUNEX D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 113.516,71 0,00 9.142,22 282.595,40 0,00 0,00 0,00 405.254,33
95. SANIS D.O.O. PRIVAT.POD.ZA PRIJEVOZ ROBE U CESTOV MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 289.402,32 502,54 6.906,09 106.817,42 0,00 0,00 0,00 403.628,37
96. E.G.P.-POLJAK D.O.O. ZA ELEKTROINSTALACIJE, GRIJAN MEĐIMURSKA,SVETA MARIJA SVETA MARIJA 342.929,09 57.291,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.220,34
97. MOBICOM D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 225.170,74 15.282,64 9.049,27 149.387,00 0,00 0,00 0,00 398.889,65
98. MOZAIK D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE ŠTRUKOVEC 48.929,31 -215,24 12.332,62 336.759,70 0,00 0,00 0,00 397.806,39
99. DPG D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJA DUBRAVA DONJA DUBRAVA 158.523,05 59.382,59 19.201,15 160.634,02 0,00 0,00 0,00 397.740,81
100. GRADI-K D.O.O. MEĐIMURSKA,SELNICA GORNJI ZEBANEC 182.905,02 7.755,67 14.426,71 191.644,74 0,00 0,00 0,00 396.732,14