PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
MEĐIMURSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. BERTI TRADE D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 2.270.775,98 85.006,74 6.453,23 1.503.173,89 0,00 0,00 0,00 3.865.409,84
2. MTČ TVORNICA RUBLJA D.D. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.633.402,88 0,00 -3.210,92 1.232.606,70 0,00 0,00 1.417,82 2.864.216,48
3. VEXILLUM D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 351.799,54 63.333,95 2.322.593,62 65.029,73 0,00 0,00 0,00 2.802.756,84
4. NOGOMETNI KLUB MEĐIMURJE ČAKOVEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 0,00 0,00 729.009,45 1.982.555,36 0,00 0,00 0,00 2.711.564,81
5. NOGOMETNI KLUB ARCHEA - ČAKOVEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 2.705.260,97 0,00 0,00 0,00 2.705.260,97
6. MTČ TVORNICA ČARAPA D.D.U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 2.543.984,00 0,00 -88,36 -1.550,96 0,00 -528,43 0,00 2.541.816,25
7. KON-GRA D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE NEDELIŠĆE 318.126,30 6.197,82 50.979,62 2.113.009,17 0,00 49.146,91 0,00 2.537.459,82
8. PERADARSTVO BLAŽEKA D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI PUSTAKOVEC 1.296.183,31 674.979,66 13.791,18 516.662,24 0,00 0,00 0,00 2.501.616,39
9. ARTIFEX D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG DRAŠKOVEC -18.937,37 176.661,10 8.221,22 2.037.292,47 0,00 0,00 0,00 2.203.237,42
10. KLM HORVAT D.O.O. TRGOVINA,UGOSTIT.,TURIZAM I USL MEĐIMURSKA,GORIČAN GORIČAN 449.499,34 231.752,76 116.918,18 1.296.617,43 0,00 0,00 0,00 2.094.787,71
11. PETAR ZRINSKI K.D. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 861.209,14 31.952,33 50.795,43 1.021.324,18 0,00 0,00 0,00 1.965.281,08
12. RIF-BIRO D.O.O. RACUN.-FINANC.USLOGE,KONZALTING,T MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 792.888,58 736.555,16 4.464,14 423.138,02 0,00 0,00 0,00 1.957.045,90
13. MONA-CO D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU LOPATINEC 0,00 339.479,78 1.358.303,48 47.715,36 0,00 0,00 0,00 1.745.498,62
14. MMT D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE PEKLENICA 261.567,79 41,80 1.022.454,05 333.967,11 0,00 0,00 0,00 1.618.030,75
15. AUTO CENTAR VLAH D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.177.582,82 155.468,48 -13,94 -60,03 0,00 -23,84 0,00 1.332.953,49
16. LINEA-COD D.O.O. PROMET ROBA I USLUGA MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 576.788,90 -48.326,77 1.108,14 729.912,92 0,00 -13,39 0,00 1.259.469,80
17. INTERIJERI 7D D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI VIDOVEC DONJI VIDOVEC 860.460,08 143.648,74 10.037,17 214.067,89 0,00 0,00 0,00 1.228.213,88
18. GRGEC D.O.O. PRODAJA ROBE NA VELIKO I MALO MEĐIMURSKA,KOTORIBA KOTORIBA 19.512,09 0,00 517.582,67 652.030,61 0,00 0,00 0,00 1.189.125,37
19. BUJAN D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE PRETETINEC 425.390,33 0,00 53.403,29 708.687,34 0,00 0,00 0,00 1.187.480,96
20. MOBIL NATUR TRANS D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 723.256,98 400.026,22 1.168,29 22.499,37 0,00 0,00 0,00 1.146.950,86
21. BETIN AMORE D.O.O.,ZA SPORT I TURIZAM U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 136.358,62 991.881,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128.239,68
22. MIO D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 741.738,40 169.094,60 116.223,54 80.084,08 0,00 0,00 0,00 1.107.140,62
23. STARPLAST D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.018.132,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.018.132,89
24. CLAM-INTERIJERI D.O.O.,ZA GRAD.I USLUGE U STEČAJU MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA ŠTRIGOVA 552.270,60 57.463,19 20.559,42 348.303,41 0,00 0,00 0,00 978.596,62
25. MEDES-KONSTRUKCIJE D.O.O.,U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 86.707,24 23.790,03 31.698,24 759.909,26 0,00 0,00 0,00 902.104,77
26. ČAKOVEC GRADITELJSTVO D.O.O.,U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 227.406,44 135.496,40 21.473,48 491.445,84 0,00 0,00 0,00 875.822,16
27. COMPLEX D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 485.154,92 -2.101,89 9.741,29 283.032,52 0,00 0,00 0,00 775.826,84
28. KAŠTEL-KLES D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 226.517,46 146.724,08 182.724,82 210.899,28 0,00 0,00 0,00 766.865,64
29. ENĐI D.O.O. MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC ŠENKOVEC 331.196,72 0,00 19.163,97 411.468,61 0,00 0,00 0,00 761.829,30
30. GRADSKA KAVANA LOVAC D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 225.514,66 0,00 13.003,11 500.455,27 0,00 0,00 0,00 738.973,04
31. V.Z. ŠTRIGOVČANKA MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA ŽELEZNA GORA 191.444,69 -1.077,63 15.160,94 502.101,15 0,00 0,00 0,00 707.629,15
32. ASTREA-M D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC IVANOVEC 603.870,28 -0,40 1.135,83 100.969,43 0,00 0,00 0,00 705.975,14
33. JAK D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 689.433,51 1.329,58 491,90 11.493,85 0,00 0,00 0,00 702.748,84
34. KNJIGOPLASTIKA D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 31.460,52 0,00 0,00 636.167,55 0,00 0,00 0,00 667.628,07
35. TAMARA D.O.O.U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.550,45 0,00 9.591,77 572.523,36 0,00 0,00 0,00 583.665,58
36. BAČIĆ TIM D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE GORNJI HRAŠĆAN 57.452,09 5.893,77 6.790,30 493.899,36 0,00 0,00 0,00 564.035,52
37. INSULA D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE MURSKO SREDIŠĆE 242.776,56 63.638,05 13.467,86 206.368,43 0,00 0,00 0,00 526.250,90
38. AGRICO TRADE D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 211.557,05 7.750,48 9.166,98 255.576,76 0,00 0,00 0,00 484.051,27
39. LIST DAI D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 364.074,00 116.043,74 99,96 -1.323,88 0,00 0,00 0,00 478.893,82
40. VIG D.O.O.U LIKVIDACIJI MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 26.737,48 -2.071,73 9.139,61 380.046,08 0,00 49.128,97 0,00 462.980,41
41. GRADI-K D.O.O. MEĐIMURSKA,SELNICA GORNJI ZEBANEC 212.844,60 8.960,88 16.830,42 223.409,99 0,00 0,00 0,00 462.045,89
42. SUNEX D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 130.160,18 0,00 10.440,61 318.498,55 0,00 0,00 0,00 459.099,34
43. IZI PROM D.O.O.ZA TRGOVINU I GRADITELJSTVO MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE MURSKO SREDIŠĆE 263.548,88 -16.382,80 9.249,46 200.217,99 0,00 -35,29 0,00 456.598,24
44. SANIS D.O.O. PRIVAT.POD.ZA PRIJEVOZ ROBE U CESTOV MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 311.561,98 563,96 7.814,38 134.073,56 0,00 0,00 0,00 454.013,88
45. SAMANTA D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC HODOŠAN 144.229,78 0,00 6.580,71 296.882,41 0,00 0,00 0,00 447.692,90
46. MOZAIK D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE ŠTRUKOVEC 51.951,03 -215,24 13.813,77 380.473,63 0,00 0,00 0,00 446.023,19
47. DPG D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJA DUBRAVA DONJA DUBRAVA 178.376,34 65.818,82 21.505,29 179.995,52 0,00 0,00 0,00 445.695,97
48. E.G.P.-POLJAK D.O.O. ZA ELEKTROINSTALACIJE, GRIJAN MEĐIMURSKA,SVETA MARIJA SVETA MARIJA 386.919,77 55.524,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.444,75
49. SMART D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 5.199,08 0,00 9.270,92 426.466,66 0,00 0,00 0,00 440.936,66
50. BELLA MODA D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 104.779,70 290.662,07 0,00 37.567,78 0,00 0,00 0,00 433.009,55
51. QWEST D.O.O. PROIZVODNJA,TRGOVINA I USLUGE MEĐIMURSKA,DEKANOVEC DEKANOVEC 226.079,19 6.802,13 15.685,67 184.323,54 0,00 0,00 0,00 432.890,53
52. MP HOBLAJ D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 269.885,38 -3,25 5.705,24 145.251,75 0,00 0,00 0,00 420.839,12
53. A-DIG SISTEMI D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 41.011,94 434,94 1.226,35 376.748,43 0,00 0,00 0,00 419.421,66
54. HA - LIM D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,SVETI MARTIN NA MURI GRKAVEŠČAK 78.233,23 4.887,06 13.207,97 311.736,33 0,00 0,00 0,00 408.064,59
55. RUŽE D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 78.358,10 16.090,65 21.439,22 288.991,63 0,00 0,00 0,00 404.879,60
56. VEMA-VIKTORIJA D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 190.437,05 0,00 2.007,98 211.344,74 0,00 0,00 0,00 403.789,77
57. RO-SA D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 95.084,89 -622,38 9.384,60 290.892,80 0,00 0,00 0,00 394.739,91
58. DUX-GRAĐENJE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 92.037,55 288.088,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.125,64
59. MOSTOVI D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE KRIŽOVEC 383.043,89 0,00 0,00 -4.296,38 0,00 -72,00 0,00 378.675,51
60. VARGEK D.O.O.U STEČAJU MEĐIMURSKA,DOMAŠINEC DOMAŠINEC 177.986,73 197.537,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375.524,43
61. JASNA PAVLEKOVIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE TRNOVEC 323.781,10 28.987,24 0,00 16.937,06 0,00 0,00 0,00 369.705,40
62. SINFRAS D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 220.642,98 447,94 3.869,55 139.430,84 0,00 0,00 0,00 364.391,31
63. SKLEPIĆ TIM D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU MALI MIHALJEVEC 184.836,79 -1.964,43 6.079,15 174.312,11 0,00 0,00 0,00 363.263,62
64. CHROME D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 65,29 0,00 4.647,47 348.319,58 0,00 0,00 0,00 353.032,34
65. TIM-P D.O.O.TRGOVINA,INZINJERING,MARKETING,PROIZVO MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 210.714,33 -6.959,78 -31,99 142.466,21 0,00 0,00 0,00 346.188,77
66. SPECIJALNI RADOVI LADIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 195.683,44 111.292,40 0,00 38.805,28 0,00 0,00 0,00 345.781,12
67. GRADNJA POSEDI D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU BREZJE 140.571,88 0,00 13.477,00 186.275,80 0,00 0,00 0,00 340.324,68
68. UNITAS D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 188.059,06 0,00 -390,35 144.972,65 0,00 0,00 0,00 332.641,36
69. TESSA J.D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC MIHOVLJAN 104.378,30 206.914,94 87,18 4.743,63 0,00 0,00 0,00 316.124,05
70. JEŽ D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 111.148,06 64.017,49 1.332,52 136.288,22 0,00 0,00 0,00 312.786,29
71. ANERI D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 99.903,98 125.361,01 -1.062,25 81.627,24 0,00 0,00 0,00 305.829,98
72. BETONARA I ŠLJUNČARA TRUGA D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE MURSKO SREDIŠĆE -371,54 14.437,76 0,00 288.948,56 0,00 0,00 0,00 303.014,78
73. MURSKI POLJOPRIVREDNI CENTAR D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE MURSKO SREDIŠĆE 208.708,82 1.887,27 3.813,16 87.490,66 0,00 0,00 0,00 301.899,91
74. AGRIA D.O.O. ZA VELEPRODAJU I MALOPRODAJU MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE PUŠĆINE 213.738,16 0,00 -15.498,13 103.177,93 0,00 0,00 0,00 301.417,96