PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
MEĐIMURSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. LIMER J.D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 6.142.248,72 0,00 0,00 7.983,26 0,00 0,00 0,00 6.150.231,98
2. FERO-TEHNIKA D.O.O.PODUZECE ZA PROIZVODNJU I TRGOV MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 1.340.497,67 16.629,63 510.365,24 3.844.336,14 0,00 0,00 0,00 5.711.828,68
3. BERTI TRADE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 2.167.449,90 81.453,55 6.131,87 1.436.142,43 0,00 0,00 0,00 3.691.177,75
4. KOLA TRGOVINA D.O.O. MEĐIMURSKA,OREHOVICA OREHOVICA 1.752.907,25 278.676,14 124.622,08 766.340,60 0,00 -27,29 0,00 2.922.518,78
5. MTČ TVORNICA RUBLJA D.D. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.604.891,29 0,00 -3.320,03 1.153.077,39 0,00 0,00 1.417,82 2.756.066,47
6. VEXILLUM D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 333.256,98 60.049,59 2.202.365,99 61.550,67 0,00 0,00 0,00 2.657.223,23
7. NOGOMETNI KLUB ARCHEA - ČAKOVEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 2.636.220,90 0,00 0,00 0,00 2.636.220,90
8. NK MEĐIMURJE ČAKOVEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 0,00 0,00 693.485,32 1.902.274,01 0,00 0,00 0,00 2.595.759,33
9. MTČ TVORNICA ČARAPA D.D.U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 2.533.871,11 0,00 -22.111,30 -50.669,38 0,00 -528,43 0,00 2.460.562,00
10. KON-GRA D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE NEDELIŠĆE 303.788,53 5.935,78 48.818,47 2.022.297,65 0,00 46.919,99 0,00 2.427.760,42
11. ARTIFEX D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG DRAŠKOVEC -18.937,37 168.789,74 7.850,82 1.947.600,79 0,00 0,00 0,00 2.105.303,98
12. PERADARSTVO BLAŽEKA D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI PUSTAKOVEC 926.787,08 468.681,18 13.067,38 488.519,38 0,00 0,00 0,00 1.897.055,02
13. RIF-BIRO D.O.O. RACUN.-FINANC.USLOGE,KONZALTING,T MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 757.541,98 702.900,24 4.243,93 402.549,64 0,00 0,00 0,00 1.867.235,79
14. PETAR ZRINSKI K.D. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 819.161,30 30.458,34 48.194,42 924.143,72 0,00 0,00 0,00 1.821.957,78
15. ARTNER D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI VIDOVEC DONJI VIDOVEC 1.250.888,76 252.725,89 12.124,04 193.089,15 0,00 0,00 0,00 1.708.827,84
16. MONA-CO D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU LOPATINEC 0,00 318.958,65 1.275.959,97 44.922,07 0,00 0,00 0,00 1.639.840,69
17. JEZIČNO UČILIŠTE BARBARE MOČNIK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 403.672,77 93.530,10 360.709,79 752.734,49 0,00 0,00 0,00 1.610.647,15
18. GALA AUTO CENTAR D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.436.331,56 45.028,47 5.026,91 116.162,56 0,00 0,00 0,00 1.602.549,50
19. MMT D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE PEKLENICA 251.148,48 40,03 983.756,16 320.384,49 0,00 0,00 0,00 1.555.329,16
20. SANGRA D.O.O. MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA MALA SUBOTICA 445.198,06 10.329,74 23.786,44 878.768,84 0,00 135,87 0,00 1.358.218,95
21. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA, MALA SUBOTICA MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA MALA SUBOTICA 432.988,80 788.106,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221.095,37
22. BUJAN D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE PRETETINEC 403.746,74 0,00 50.883,74 674.546,31 0,00 0,00 0,00 1.129.176,79
23. MOBIL NATUR TRANS D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 690.427,35 380.592,47 1.111,68 21.409,39 0,00 0,00 0,00 1.093.540,89
24. BETIN AMORE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 141.825,62 947.007,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088.833,25
25. AUTO CENTAR VLAH D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.082.217,58 -10,10 -13,94 -60,03 0,00 -23,84 0,00 1.082.109,67
26. MIO D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 701.959,04 156.230,72 110.768,99 76.142,35 0,00 0,00 0,00 1.045.101,10
27. CENTAR AUTO D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 977.671,08 42,21 -3.798,69 -21.684,00 0,00 0,00 0,00 952.230,60
28. STARPLAST D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 947.261,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 947.261,43
29. CLAM-INTERIJERI D.O.O. MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA ŠTRIGOVA 526.788,45 54.652,98 19.632,56 332.296,59 0,00 0,00 0,00 933.370,58
30. MEDES-KONSTRUKCIJE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 81.878,69 22.544,22 29.990,06 719.586,96 0,00 0,00 0,00 853.999,93
31. SPEEDWAY KLUB UNIA MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 852.979,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852.979,09
32. ČAKOVEC GRADITELJSTVO D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 215.887,13 129.181,32 20.423,43 466.154,94 0,00 0,00 0,00 831.646,82
33. AC JESENOVIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 798.322,40 231.872,29 -29.136,70 -182.119,17 0,00 -50,07 0,00 818.888,75
34. SB - CENTAR D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 651.790,07 51.584,42 10.672,95 98.000,81 0,00 0,00 0,00 812.048,25
35. COMPLEX D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 459.902,77 -2.101,89 9.259,80 267.895,63 0,00 0,00 0,00 734.956,31
36. MODERNI STIL D.O.O. PRODAJA TEKST.,PR.OD KOZE I OS MEĐIMURSKA,VRATIŠINEC VRATIŠINEC 203.265,59 -610,85 3.774,07 522.846,35 0,00 0,00 0,00 729.275,16
37. ENĐI D.O.O. MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC ŠENKOVEC 315.125,40 0,00 18.173,58 390.446,08 0,00 0,00 0,00 723.745,06
38. KAŠTEL-KLES D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 212.738,86 137.962,25 172.119,73 198.922,86 0,00 0,00 0,00 721.743,70
39. OPREMA ČEVIZOVIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 606.443,29 19.782,71 25.298,02 56.930,91 0,00 0,00 0,00 708.454,93
40. SPES D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 80.894,81 235.238,34 367.993,40 23.400,85 0,00 0,00 0,00 707.527,40
41. PENNY D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 245.534,14 0,00 24.658,63 437.146,65 0,00 0,00 0,00 707.339,42
42. GRADSKA KAVANA LOVAC D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 215.274,27 0,00 12.421,50 478.918,25 0,00 0,00 0,00 706.614,02
43. JAK D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 665.557,36 1.262,97 467,56 10.925,46 0,00 0,00 0,00 678.213,35
44. ASTREA-M D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC IVANOVEC 576.075,61 -0,40 1.074,50 96.536,29 0,00 0,00 0,00 673.686,00
45. V.Z. ŠTRIGOVČANKA MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA ŽELEZNA GORA 179.919,24 -1.077,63 14.368,31 475.561,94 0,00 0,00 0,00 668.771,86
46. KNJIGOPLASTIKA D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 30.132,09 0,00 0,00 619.953,90 0,00 0,00 0,00 650.085,99
47. SILADI D.O.O. MEĐIMURSKA,KOTORIBA KOTORIBA 650.211,26 -335,63 -0,07 -31.796,97 0,00 0,00 0,00 618.078,59
48. VIOLA D.O.O. MEĐIMURSKA,GORIČAN GORIČAN 99.242,55 -809,93 19.789,77 498.111,72 0,00 0,00 0,00 616.334,11
49. EGRA D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 186.298,54 8.676,22 28.348,70 359.172,01 0,00 0,00 0,00 582.495,47
50. P. MAXI D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE NEDELIŠĆE 454.178,00 -814,86 7.032,67 110.146,40 0,00 0,00 0,00 570.542,21
51. TAMARA D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.476,07 0,00 9.259,51 553.398,61 0,00 0,00 0,00 564.134,19
52. BELLA LUCIJA D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 154.371,36 8.557,26 15.883,44 333.660,37 0,00 0,00 0,00 512.472,43
53. GLOBUS ELEKTRONIC D.O.O. PROIZ. I PROD. ELEKT.APAR MEĐIMURSKA,OREHOVICA PODBREST 85.246,17 0,00 3.720,07 411.895,38 0,00 0,00 0,00 500.861,62
54. IN GOLD D.O.O.CAKOVEC,ANTUNA AUGUSTINCICA9,PROIZV. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 438.037,94 14.678,92 71,89 11.280,18 0,00 0,00 0,00 464.068,93
55. K.Z.-COMMERCE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC MAČKOVEC 251.648,75 39.158,43 0,00 167.597,88 0,00 0,00 0,00 458.405,06
56. LUSTERI VUKOVIĆ D.O.O.ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I US MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 457.401,44 0,00 0,00 6,23 0,00 0,00 0,00 457.407,67
57. NOVA MODNA D.O.O. ZA TRGOVINU, USLUGE I PROIZVOD. MEĐIMURSKA,VRATIŠINEC VRATIŠINEC 188.651,26 0,00 -68,20 264.704,94 0,00 0,00 0,00 453.288,00
58. BAČIĆ TIM D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE GORNJI HRAŠĆAN 54.050,82 5.626,99 6.408,15 381.820,37 0,00 0,00 0,00 447.906,33
59. SUNEX D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 123.799,41 0,00 9.944,39 304.777,16 0,00 0,00 0,00 438.520,96
60. GRADI-K D.O.O. MEĐIMURSKA,SELNICA GORNJI ZEBANEC 201.402,35 8.500,28 15.911,77 211.270,01 0,00 0,00 0,00 437.084,41
61. VIG D.O.O.U LIKVIDACIJI MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 25.308,10 -2.071,73 8.704,85 356.299,73 0,00 47.114,62 0,00 435.355,57
62. SANIS D.O.O. PRIVAT.POD.ZA PRIJEVOZ ROBE U CESTOV MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 303.838,86 540,49 7.467,25 123.197,42 0,00 0,00 0,00 435.044,02
63. LINEA TEX D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 143.980,84 0,00 1.146,71 284.072,59 0,00 0,00 0,00 429.200,14
64. MOZAIK D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE ŠTRUKOVEC 50.760,66 -215,24 13.094,83 363.767,12 0,00 0,00 0,00 427.407,37
65. DPG D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJA DUBRAVA DONJA DUBRAVA 170.788,85 63.359,04 20.624,70 172.595,99 0,00 0,00 0,00 427.368,58
66. SAMANTA D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC HODOŠAN 137.090,97 0,00 6.256,13 282.613,18 0,00 0,00 0,00 425.960,28
67. E.G.P.-POLJAK D.O.O. ZA ELEKTROINSTALACIJE, GRIJAN MEĐIMURSKA,SVETA MARIJA SVETA MARIJA 370.107,50 55.420,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.528,25
68. SMART D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 4.899,13 0,00 8.760,61 402.531,01 0,00 0,00 0,00 416.190,75
69. QWEST D.O.O. PROIZVODNJA,TRGOVINA I USLUGE MEĐIMURSKA,DEKANOVEC DEKANOVEC 215.355,92 6.466,23 14.951,26 175.664,00 0,00 0,00 0,00 412.437,41
70. FERAG-TRADE D.O.O. POD.ZA EXPORT,IMPORT,PROIZVODN MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ŠTEFANEC 162.052,70 114.574,33 5.752,26 127.188,65 0,00 0,00 0,00 409.567,94
71. MP HOBLAJ D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 256.976,64 -3,25 5.434,73 138.685,54 0,00 0,00 0,00 401.093,66
72. DOMSTIL D.O.O. MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC ŠENKOVEC 337.843,84 -6.691,60 1.297,88 66.832,18 0,00 0,00 0,00 399.282,30
73. AL - GO D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 86.768,18 135.154,27 1.999,05 173.579,93 0,00 0,00 0,00 397.501,43
74. HA - LIM D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,SVETI MARTIN NA MURI GRKAVEŠČAK 75.247,44 4.702,68 12.652,59 298.359,19 0,00 0,00 0,00 390.961,90
75. TIM-P D.O.O.TRGOVINA,INZINJERING,MARKETING,PROIZVO MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 250.489,72 1.975,57 3.835,62 133.884,45 0,00 0,00 0,00 390.185,36
76. VEMA-VIKTORIJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 181.539,92 0,00 1.913,69 201.911,77 0,00 0,00 0,00 385.365,38
77. RUŽE D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 74.394,48 15.377,41 20.385,27 274.764,66 0,00 0,00 0,00 384.921,82
78. FORMA-YACHT D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 369.278,69 7.543,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.821,88
79. RO-SA D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 89.656,09 -622,38 8.904,31 275.901,11 0,00 0,00 0,00 373.839,13
80. KERAMIKA - ZEC D.O.O. MEĐIMURSKA,BELICA BELICA 346.597,19 757,65 0,00 23.030,36 0,00 0,00 0,00 370.385,20
81. MOSTOVI D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE KRIŽOVEC 369.892,68 0,00 0,00 -4.296,38 0,00 -72,00 0,00 365.524,30
82. VARGEK D.O.O. MEĐIMURSKA,DOMAŠINEC DOMAŠINEC 171.968,55 189.821,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.789,64
83. JASNA PAVLEKOVIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE TRNOVEC 304.097,94 37.935,67 0,00 15.902,64 0,00 0,00 0,00 357.936,25
84. DUX-GRAĐENJE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 86.541,43 270.411,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.952,81
85. ELKOS, D.O.O. MEĐIMURSKA,KOTORIBA KOTORIBA 101.909,20 0,00 107.414,88 145.794,18 0,00 0,00 0,00 355.118,26
86. DIGESTA - D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC SAVSKA VES 20.798,19 587,60 3.788,41 325.103,30 0,00 0,00 0,00 350.277,50
87. SINFRAS D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 210.496,72 431,84 3.690,46 132.845,56 0,00 0,00 0,00 347.464,58
88. SKLEPIĆ TIM D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU MALI MIHALJEVEC 174.609,91 -1.964,43 5.806,92 162.454,24 0,00 0,00 0,00 340.906,64
89. CHROME D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 61,33 0,00 4.412,52 335.122,15 0,00 0,00 0,00 339.596,00
90. KI-MI SJAJ D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG ČUKOVEC 187.556,42 -766,72 7.501,14 141.143,39 0,00 0,00 0,00 335.434,23
91. SPECIJALNI RADOVI LADIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 187.700,42 106.858,11 0,00 37.124,79 0,00 0,00 0,00 331.683,32
92. GRADNJA POSEDI D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU BREZJE 133.571,71 0,00 12.832,73 177.214,80 0,00 0,00 0,00 323.619,24
93. A-DIG SISTEMI D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC -2.718,89 -114,42 61.753,44 261.385,51 0,00 0,00 0,00 320.305,64
94. AGRICO TRADE D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 145.845,81 5.912,40 6.713,03 161.108,51 0,00 -13,53 0,00 319.566,22
95. KERA-GRANIT D.O.O. MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC ŠENKOVEC 15.754,03 23.023,52 -427,75 271.696,83 0,00 0,00 0,00 310.046,63
96. UNITAS D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 178.022,20 0,00 -390,35 126.844,36 0,00 0,00 0,00 304.476,21