PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
MEĐIMURSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. LIMER J.D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 6.290.616,94 0,00 0,00 8.183,84 0,00 0,00 0,00 6.298.800,78
2. FERO-TEHNIKA D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 1.360.654,09 16.888,74 520.753,81 3.925.325,92 0,00 0,00 0,00 5.823.622,56
3. BERTI TRADE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 2.209.199,33 82.885,62 6.261,39 1.463.158,69 0,00 0,00 0,00 3.761.505,03
4. KOLA TRGOVINA D.O.O. MEĐIMURSKA,OREHOVICA OREHOVICA 1.812.465,63 280.909,77 127.650,14 785.259,12 0,00 -27,29 0,00 3.006.257,37
5. MTČ TVORNICA RUBLJA D.D. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.636.992,39 0,00 -3.210,93 1.185.130,72 0,00 0,00 1.417,82 2.820.330,00
6. VEXILLUM D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 340.730,34 61.373,31 2.250.822,33 62.952,87 0,00 0,00 0,00 2.715.878,85
7. NOGOMETNI KLUB ARCHEA - ČAKOVEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 2.664.046,70 0,00 0,00 0,00 2.664.046,70
8. NK MEĐIMURJE ČAKOVEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 0,00 0,00 707.802,91 1.931.485,12 0,00 0,00 0,00 2.639.288,03
9. MTČ TVORNICA ČARAPA D.D.U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 2.542.900,43 0,00 -20.819,53 -43.845,86 0,00 -528,43 0,00 2.477.706,61
10. KON-GRA D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE NEDELIŠĆE 309.567,20 6.041,39 49.689,50 2.058.857,86 0,00 47.817,53 0,00 2.471.973,48
11. ARTIFEX D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG DRAŠKOVEC -18.937,37 171.962,20 8.000,11 1.983.749,98 0,00 0,00 0,00 2.144.774,92
12. KLM HORVAT D.O.O. TRGOVINA,UGOSTIT.,TURIZAM I USL MEĐIMURSKA,GORIČAN GORIČAN 436.141,25 225.171,22 113.495,27 1.258.667,89 0,00 0,00 0,00 2.033.475,63
13. PERADARSTVO BLAŽEKA D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI PUSTAKOVEC 947.720,37 479.758,38 13.359,10 499.862,02 0,00 0,00 0,00 1.940.699,87
14. RIF-BIRO D.O.O. RACUN.-FINANC.USLOGE,KONZALTING,T MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 771.788,01 716.464,46 4.332,68 410.847,55 0,00 0,00 0,00 1.903.432,70
15. PETAR ZRINSKI K.D. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 836.759,77 31.060,48 49.242,73 959.294,81 0,00 0,00 0,00 1.876.357,79
16. ARTNER D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI VIDOVEC DONJI VIDOVEC 1.235.855,12 257.236,36 12.366,93 196.935,74 0,00 0,00 0,00 1.702.394,15
17. MONA-CO D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU LOPATINEC 0,00 327.229,46 1.309.147,56 46.047,88 0,00 0,00 0,00 1.682.424,90
18. JEZIČNO UČILIŠTE BARBARE MOČNIK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 411.822,28 95.602,75 368.236,29 767.229,64 0,00 0,00 0,00 1.642.890,96
19. GALA AUTO CENTAR D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.463.892,84 45.743,07 5.120,07 118.329,17 0,00 0,00 0,00 1.633.085,15
20. MMT D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE PEKLENICA 255.347,86 40,74 999.352,89 325.858,79 0,00 0,00 0,00 1.580.600,28
21. SANGRA D.O.O. MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA MALA SUBOTICA 454.888,05 10.494,46 24.253,57 895.319,90 0,00 138,21 0,00 1.385.094,19
22. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA, MALA SUBOTICA MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA MALA SUBOTICA 442.477,76 801.607,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244.085,16
23. AUTO CENTAR VLAH D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.126.764,03 105.636,94 -13,94 -60,03 0,00 -23,84 0,00 1.232.303,16
24. INTERIJERI 7D D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI VIDOVEC DONJI VIDOVEC 836.408,73 139.358,58 9.752,38 208.032,55 0,00 0,00 0,00 1.193.552,24
25. BUJAN D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE PRETETINEC 412.469,93 0,00 51.899,22 688.306,46 0,00 0,00 0,00 1.152.675,61
26. MOBIL NATUR TRANS D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 703.658,94 388.425,02 1.134,50 21.848,69 0,00 0,00 0,00 1.115.067,15
27. BETIN AMORE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 144.938,28 965.093,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.110.031,62
28. MIO D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 717.991,65 163.297,33 112.967,39 77.731,03 0,00 0,00 0,00 1.071.987,40
29. STARPLAST D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 973.273,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 973.273,13
30. CLAM-INTERIJERI D.O.O. MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA ŠTRIGOVA 537.058,73 55.785,60 20.006,13 338.747,96 0,00 0,00 0,00 951.598,42
31. MEDES-KONSTRUKCIJE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 83.824,78 23.046,33 30.678,52 735.838,39 0,00 0,00 0,00 873.388,02
32. SPEEDWAY KLUB UNIA MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 869.366,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869.366,75
33. ČAKOVEC GRADITELJSTVO D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 220.529,85 131.726,54 20.846,64 476.348,15 0,00 0,00 0,00 849.451,18
34. OPREMA ČEVIZOVIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 739.842,37 19.020,78 25.895,12 58.287,38 0,00 0,00 0,00 843.045,65
35. COMPLEX D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 470.080,36 -2.101,89 9.453,86 273.996,38 0,00 0,00 0,00 751.428,71
36. MODERNI STIL D.O.O. PRODAJA TEKST.,PR.OD KOZE I OS MEĐIMURSKA,VRATIŠINEC VRATIŠINEC 207.696,47 -610,85 3.860,59 533.543,95 0,00 0,00 0,00 744.490,16
37. KAŠTEL-KLES D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 218.292,17 141.590,95 176.393,98 203.749,83 0,00 0,00 0,00 740.026,93
38. ENĐI D.O.O. MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC ŠENKOVEC 321.602,76 0,00 18.572,74 398.918,96 0,00 0,00 0,00 739.094,46
39. STROJNA OBRADA BLAGUS D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC HODOŠAN 39.866,98 97.560,45 364.174,59 231.715,01 0,00 0,00 0,00 733.317,03
40. GRADSKA KAVANA LOVAC D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 219.401,54 0,00 12.655,91 487.598,49 0,00 0,00 0,00 719.655,94
41. SPES D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 74.073,72 241.568,23 377.568,53 24.033,84 0,00 0,00 0,00 717.244,32
42. JAK D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 675.180,36 1.289,82 477,37 11.154,53 0,00 0,00 0,00 688.102,08
43. ASTREA-M D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC IVANOVEC 587.277,93 -0,40 1.099,22 98.323,02 0,00 0,00 0,00 686.699,77
44. V.Z. ŠTRIGOVČANKA MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA ŽELEZNA GORA 184.455,04 -1.077,63 14.687,77 486.258,25 0,00 0,00 0,00 684.323,43
45. KNJIGOPLASTIKA D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 30.686,35 0,00 0,00 626.488,62 0,00 0,00 0,00 657.174,97
46. VIOLA D.O.O. MEĐIMURSKA,GORIČAN GORIČAN 101.658,91 -809,93 20.213,90 507.169,45 0,00 0,00 0,00 628.232,33
47. SOLAR JET D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 492.324,72 8.015,34 1.833,17 109.327,67 0,00 533,75 0,00 612.034,65
48. EGRA D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 190.140,58 8.820,10 28.897,35 366.172,55 0,00 0,00 0,00 594.030,58
49. P. MAXI D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE NEDELIŠĆE 466.669,09 -814,86 8.715,61 116.526,14 0,00 0,00 0,00 591.095,98
50. TAMARA D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.506,05 0,00 9.393,43 561.106,62 0,00 0,00 0,00 572.006,10
51. BELLA LUCIJA D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 157.164,95 8.694,00 16.165,68 340.069,99 0,00 0,00 0,00 522.094,62
52. LEŠKO D.O.O. MEĐIMURSKA,VRATIŠINEC VRATIŠINEC -34.379,35 390,90 16.167,01 529.989,96 0,00 0,00 0,00 512.168,52
53. GLOBUS ELEKTRONIC D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,OREHOVICA PODBREST 86.518,27 0,00 3.792,73 418.180,00 0,00 0,00 0,00 508.491,00
54. BAČIĆ TIM D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE GORNJI HRAŠĆAN 55.421,66 5.734,51 6.562,17 418.262,72 0,00 0,00 0,00 485.981,06
55. ELKOS, D.O.O. MEĐIMURSKA,KOTORIBA KOTORIBA 56.028,82 -12.450,45 132.280,62 299.358,23 0,00 0,00 0,00 475.217,22
56. LUSTERI VUKOVIĆ D.O.O.ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I US MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 467.576,19 0,00 0,00 6,36 0,00 0,00 0,00 467.582,55
57. GRADI-K D.O.O. MEĐIMURSKA,SELNICA GORNJI ZEBANEC 206.014,01 8.685,92 16.282,02 216.162,87 0,00 0,00 0,00 447.144,82
58. VIG D.O.O.U LIKVIDACIJI MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 25.899,21 -2.071,73 8.880,08 366.449,05 0,00 47.926,48 0,00 447.083,09
59. SUNEX D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 126.363,05 0,00 10.144,39 310.307,43 0,00 0,00 0,00 446.814,87
60. SANIS D.O.O. PRIVAT.POD.ZA PRIJEVOZ ROBE U CESTOV MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 307.434,53 549,95 7.607,15 127.417,66 0,00 0,00 0,00 443.009,29
61. LINEA TEX D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 146.866,62 0,00 1.171,97 289.897,20 0,00 0,00 0,00 437.935,79
62. MOZAIK D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE ŠTRUKOVEC 51.480,40 -215,24 13.384,59 370.500,49 0,00 0,00 0,00 435.150,24
63. DPG D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJA DUBRAVA DONJA DUBRAVA 173.846,89 64.350,42 20.979,61 175.578,30 0,00 0,00 0,00 434.755,22
64. SAMANTA D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC HODOŠAN 139.968,18 0,00 6.386,95 288.364,23 0,00 0,00 0,00 434.719,36
65. E.G.P.-POLJAK D.O.O. ZA ELEKTROINSTALACIJE, GRIJAN MEĐIMURSKA,SVETA MARIJA SVETA MARIJA 376.883,48 54.152,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431.035,90
66. SMART D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 5.020,02 0,00 8.966,28 412.177,99 0,00 0,00 0,00 426.164,29
67. QWEST D.O.O. PROIZVODNJA,TRGOVINA I USLUGE MEĐIMURSKA,DEKANOVEC DEKANOVEC 219.677,81 6.601,61 15.247,25 179.154,14 0,00 0,00 0,00 420.680,81
68. FERAG-TRADE D.O.O. POD.ZA EXPORT,IMPORT,PROIZVODN MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ŠTEFANEC 165.176,55 116.554,05 5.858,46 129.428,61 0,00 0,00 0,00 417.017,67
69. MP HOBLAJ D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 262.179,35 -3,25 5.543,76 141.331,97 0,00 0,00 0,00 409.051,83
70. A-DIG SISTEMI D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 5.768,45 -1.047,41 74.590,05 326.751,11 0,00 0,00 0,00 406.062,20
71. TIM-P D.O.O.TRGOVINA,INZINJERING,MARKETING,PROIZVO MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 262.058,82 -2.045,06 3.933,40 137.343,22 0,00 0,00 0,00 401.290,38
72. HA - LIM D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,SVETI MARTIN NA MURI GRKAVEŠČAK 76.450,83 4.777,00 12.876,43 303.750,69 0,00 0,00 0,00 397.854,95
73. RUŽE D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 75.991,97 15.664,87 20.810,05 280.498,67 0,00 0,00 0,00 392.965,56
74. VEMA-VIKTORIJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 185.125,80 0,00 1.951,69 205.713,62 0,00 0,00 0,00 392.791,11
75. AGRICO TRADE D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 185.521,84 4.093,65 7.551,72 192.852,56 0,00 -0,31 0,00 390.019,46
76. FORMA-YACHT D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 376.116,11 7.690,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383.806,72
77. RO-SA D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 91.844,10 -622,38 9.097,88 281.943,33 0,00 0,00 0,00 382.262,93
78. KERAMIKA - ZEC D.O.O. MEĐIMURSKA,BELICA BELICA 355.432,42 771,91 0,00 23.538,11 0,00 0,00 0,00 379.742,44
79. MOSTOVI D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE KRIŽOVEC 375.193,13 0,00 0,00 -4.296,38 0,00 -72,00 0,00 370.824,75
80. JASNA PAVLEKOVIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE TRNOVEC 312.031,01 40.097,36 0,00 16.319,55 0,00 0,00 0,00 368.447,92
81. VARGEK D.O.O. MEĐIMURSKA,DOMAŠINEC DOMAŠINEC 174.465,88 192.931,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367.397,06
82. DUX-GRAĐENJE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 88.756,58 277.535,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.292,35
83. SINFRAS D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 214.586,06 438,33 3.762,64 135.499,68 0,00 0,00 0,00 354.286,71
84. SKLEPIĆ TIM D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU MALI MIHALJEVEC 178.731,73 -1.964,43 5.916,64 168.233,45 0,00 0,00 0,00 350.917,39
85. DIGESTA - D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC SAVSKA VES 21.357,00 -11.117,97 3.897,95 335.974,98 0,00 0,00 0,00 350.111,96
86. CHROME D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 62,92 0,00 4.507,22 340.441,23 0,00 0,00 0,00 345.011,37
87. KI-MI SJAJ D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG ČUKOVEC 192.203,11 -766,72 7.673,68 144.380,31 0,00 0,00 0,00 343.490,38
88. SPECIJALNI RADOVI LADIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 190.917,88 108.645,30 0,00 37.802,08 0,00 0,00 0,00 337.365,26
89. GRADNJA POSEDI D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU BREZJE 136.393,05 0,00 13.092,40 180.866,73 0,00 0,00 0,00 330.352,18
90. UNITAS D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 182.067,44 0,00 -390,35 132.904,34 0,00 0,00 0,00 314.581,43
91. MEĐIMURJE BETON D.D. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC -33.488,60 0,00 70.907,03 273.910,94 0,00 0,00 0,00 311.329,37
92. TESSA J.D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC MIHOVLJAN 100.880,28 199.546,17 84,25 4.584,17 0,00 0,00 0,00 305.094,87
93. JEŽ D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 107.716,40 61.852,82 1.289,39 132.309,34 0,00 0,00 0,00 303.167,95