PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
MEĐIMURSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. LIMER J.D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 5.995.510,92 0,00 0,00 7.784,88 0,00 0,00 0,00 6.003.295,80
2. FERO-TEHNIKA D.O.O.PODUZECE ZA PROIZVODNJU I TRGOV MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 1.320.965,23 16.373,36 500.102,38 3.762.771,84 0,00 0,00 0,00 5.600.212,81
3. BERTI TRADE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 2.126.392,68 80.037,21 6.003,78 1.409.423,08 0,00 0,00 0,00 3.621.856,75
4. NOGOMETNI KLUB ARCHEA - ČAKOVEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 0,00 0,00 53.001,33 3.484.093,60 0,00 0,00 0,00 3.537.094,93
5. KOLA TRGOVINA D.O.O. MEĐIMURSKA,OREHOVICA OREHOVICA 1.694.207,26 272.233,11 121.627,29 747.629,97 0,00 -27,29 0,00 2.835.670,34
6. MTČ TVORNICA RUBLJA D.D. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.564.918,77 0,00 -3.320,03 1.121.376,24 0,00 0,00 1.417,82 2.684.392,80
7. NK MEĐIMURJE ČAKOVEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 0,00 0,00 772.455,64 1.854.296,18 0,00 0,00 0,00 2.626.751,82
8. VEXILLUM D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 325.865,74 58.740,41 2.154.442,14 60.163,89 0,00 0,00 0,00 2.599.212,18
9. KON-GRA D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE NEDELIŠĆE 298.073,36 5.831,32 47.957,02 1.986.139,21 0,00 46.032,32 0,00 2.384.033,23
10. TISKARNICA RITONJA D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.264.343,17 255.979,73 98.263,39 723.485,04 0,00 0,00 0,00 2.342.071,33
11. MTČ TVORNICA ČARAPA D.D.U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 2.319.745,46 0,00 -4.654,19 -44.368,64 0,00 -528,43 0,00 2.270.194,20
12. ARTIFEX D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG DRAŠKOVEC -18.937,37 165.652,15 7.703,17 1.911.848,85 0,00 0,00 0,00 2.066.266,80
13. KLM HORVAT D.O.O. TRGOVINA,UGOSTIT.,TURIZAM I USL MEĐIMURSKA,GORIČAN GORIČAN 326.230,53 219.049,21 108.892,57 1.206.715,68 0,00 0,00 0,00 1.860.887,99
14. PERADARSTVO BLAŽEKA D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI PUSTAKOVEC 906.083,84 457.725,70 12.778,87 477.301,36 0,00 0,00 0,00 1.853.889,77
15. RIF-BIRO D.O.O. RACUN.-FINANC.USLOGE,KONZALTING,T MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 743.452,50 689.485,08 4.156,15 394.342,92 0,00 0,00 0,00 1.831.436,65
16. PETAR ZRINSKI K.D. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 802.429,59 29.862,82 47.157,63 888.765,71 0,00 0,00 0,00 1.768.215,75
17. ARTNER D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI VIDOVEC DONJI VIDOVEC 1.229.955,51 248.264,99 11.883,82 189.284,83 0,00 0,00 0,00 1.679.389,15
18. MONA-CO D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU LOPATINEC 0,00 310.778,74 1.243.137,09 43.808,64 0,00 0,00 0,00 1.597.724,47
19. JEZIČNO UČILIŠTE BARBARE MOČNIK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 395.612,81 91.480,23 353.266,00 738.398,60 0,00 0,00 0,00 1.578.757,64
20. GALA AUTO CENTAR D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.409.073,15 44.321,73 4.934,77 114.019,77 0,00 0,00 0,00 1.572.349,42
21. MMT D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE PEKLENICA 246.995,24 39,33 968.330,82 314.970,31 0,00 0,00 0,00 1.530.335,70
22. SANGRA D.O.O. MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA MALA SUBOTICA 435.614,55 10.166,84 23.324,45 862.399,68 0,00 133,56 0,00 1.331.639,08
23. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA, MALA SUBOTICA MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA MALA SUBOTICA 423.604,11 774.754,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.198.358,21
24. BUJAN D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE PRETETINEC 395.119,40 0,00 49.879,43 660.937,38 0,00 0,00 0,00 1.105.936,21
25. MOBIL NATUR TRANS D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 677.341,15 372.846,00 1.089,12 20.974,92 0,00 0,00 0,00 1.072.251,19
26. BETIN AMORE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 138.747,17 929.120,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067.867,84
27. MIO D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 686.102,61 143.094,49 108.594,76 74.571,16 0,00 0,00 0,00 1.012.363,02
28. RS D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG DRAŠKOVEC 754.190,79 166.381,23 2.230,70 80.499,12 0,00 4.498,54 0,00 1.007.800,38
29. INŽENJERSKI BIRO BOGDAN D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 574.106,22 0,00 20.539,87 412.183,87 0,00 0,00 0,00 1.006.829,96
30. STARPLAST D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 921.652,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921.652,73
31. CLAM-INTERIJERI D.O.O. MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA ŠTRIGOVA 516.631,03 53.532,81 19.263,11 325.916,12 0,00 0,00 0,00 915.343,07
32. SPEEDWAY KLUB UNIA MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 836.771,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836.771,51
33. MEDES-KONSTRUKCIJE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 79.953,98 22.047,63 29.309,16 703.514,11 0,00 0,00 0,00 834.824,88
34. ČAKOVEC GRADITELJSTVO D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 211.295,43 126.664,07 20.004,87 456.073,75 0,00 0,00 0,00 814.038,12
35. SB - CENTAR D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 639.702,68 50.677,09 10.477,99 96.223,89 0,00 0,00 0,00 797.081,65
36. FILIUS-TAR, D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 252.855,49 19.337,73 22.984,65 424.874,80 0,00 0,00 0,00 720.052,67
37. COMPLEX D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 449.837,03 -2.101,89 9.067,88 261.861,93 0,00 0,00 0,00 718.664,95
38. MODERNI STIL D.O.O. PRODAJA TEKST.,PR.OD KOZE I OS MEĐIMURSKA,VRATIŠINEC VRATIŠINEC 198.883,40 -610,85 3.688,51 512.266,29 0,00 0,00 0,00 714.227,35
39. ENĐI D.O.O. MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC ŠENKOVEC 308.719,22 0,00 17.778,80 382.066,31 0,00 0,00 0,00 708.564,33
40. KAŠTEL-KLES D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 207.246,58 134.373,43 167.892,44 194.148,96 0,00 0,00 0,00 703.661,41
41. PENNY D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 241.330,04 0,00 24.241,88 430.335,66 0,00 0,00 0,00 695.907,58
42. GRADSKA KAVANA LOVAC D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 211.192,36 0,00 12.189,67 470.333,39 0,00 0,00 0,00 693.715,42
43. OPREMA ČEVIZOVIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 592.640,53 19.317,93 24.707,47 55.589,36 0,00 0,00 0,00 692.255,29
44. SPES D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 78.838,74 228.978,00 358.523,50 22.774,86 0,00 0,00 0,00 689.115,10
45. JAK D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 656.040,11 1.236,41 457,85 10.698,89 0,00 0,00 0,00 668.433,26
46. ASTREA-M D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC IVANOVEC 564.996,40 -0,40 1.050,06 94.769,22 0,00 0,00 0,00 660.815,28
47. KRZNAR D.O.O. MEĐIMURSKA,BELICA BELICA 303.419,86 0,00 2.555,71 353.714,70 0,00 0,00 0,00 659.690,27
48. KNJIGOPLASTIKA D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 29.583,93 0,00 0,00 613.490,99 0,00 0,00 0,00 643.074,92
49. V.Z. ŠTRIGOVČANKA MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA ŽELEZNA GORA 162.123,11 -1.077,63 14.052,36 464.983,15 0,00 0,00 0,00 640.080,99
50. VIOLA D.O.O. MEĐIMURSKA,GORIČAN GORIČAN 100.548,79 -809,93 19.370,31 489.153,52 0,00 0,00 0,00 608.262,69
51. EGRA D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 182.498,73 8.533,92 27.806,07 352.248,39 0,00 0,00 0,00 571.087,11
52. TAMARA D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.446,42 0,00 9.127,07 545.775,31 0,00 0,00 0,00 556.348,80
53. P. MAXI D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE NEDELIŠĆE 439.569,10 -814,86 8.251,71 103.905,13 0,00 0,00 0,00 550.911,08
54. BELLA LUCIJA D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 151.608,47 8.422,02 15.604,29 327.321,19 0,00 0,00 0,00 502.955,97
55. GLOBUS ELEKTRONIC D.O.O. PROIZ. I PROD. ELEKT.APAR MEĐIMURSKA,OREHOVICA PODBREST 83.988,06 0,00 3.648,20 405.679,85 0,00 0,00 0,00 493.316,11
56. IN GOLD D.O.O.CAKOVEC,ANTUNA AUGUSTINCICA9,PROIZV. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 428.666,37 14.454,18 70,23 11.020,69 0,00 0,00 0,00 454.211,47
57. K.Z.-COMMERCE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC MAČKOVEC 246.996,32 38.547,62 0,00 164.823,76 0,00 0,00 0,00 450.367,70
58. LUSTERI VUKOVIĆ D.O.O.ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I US MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 448.401,67 0,00 0,00 6,11 0,00 0,00 0,00 448.407,78
59. NOVA MODNA D.O.O. ZA TRGOVINU, USLUGE I PROIZVOD. MEĐIMURSKA,VRATIŠINEC VRATIŠINEC 183.535,85 0,00 -203,50 256.831,11 0,00 0,00 0,00 440.163,46
60. SUNEX D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 121.263,95 0,00 9.746,60 299.307,69 0,00 0,00 0,00 430.318,24
61. SANIS D.O.O. PRIVAT.POD.ZA PRIJEVOZ ROBE U CESTOV MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 300.653,05 531,13 7.328,88 119.063,89 0,00 0,00 0,00 427.576,95
62. GRADI-K D.O.O. MEĐIMURSKA,SELNICA GORNJI ZEBANEC 196.841,36 8.316,68 15.545,59 206.430,89 0,00 0,00 0,00 427.134,52
63. VIG D.O.O.U LIKVIDACIJI MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 24.723,49 -2.071,73 8.531,55 346.329,80 0,00 46.311,68 0,00 423.824,79
64. LINEA TEX D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 141.126,77 0,00 1.121,73 278.312,00 0,00 0,00 0,00 420.560,50
65. DPG D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJA DUBRAVA DONJA DUBRAVA 167.764,40 62.378,54 20.273,69 169.646,46 0,00 0,00 0,00 420.063,09
66. MOZAIK D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE ŠTRUKOVEC 50.258,30 -215,24 12.808,26 357.107,77 0,00 0,00 0,00 419.959,09
67. NENA MODNA KONFEKCIJA D.O.O. MEĐIMURSKA,VRATIŠINEC VRATIŠINEC 88.400,14 -352,62 1,31 331.344,21 0,00 0,00 0,00 419.393,04
68. E.G.P.-POLJAK D.O.O. ZA ELEKTROINSTALACIJE, GRIJAN MEĐIMURSKA,SVETA MARIJA SVETA MARIJA 363.405,97 54.438,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.844,65
69. SAMANTA D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC HODOŠAN 134.245,37 0,00 6.126,75 276.925,33 0,00 0,00 0,00 417.297,45
70. BAČIĆ TIM D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE GORNJI HRAŠĆAN 52.695,04 5.520,65 6.255,82 351.177,51 0,00 0,00 0,00 415.649,02
71. SMART D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 4.779,57 0,00 8.557,19 392.990,04 0,00 0,00 0,00 406.326,80
72. QWEST D.O.O. PROIZVODNJA,TRGOVINA I USLUGE MEĐIMURSKA,DEKANOVEC DEKANOVEC 211.081,52 6.332,34 14.658,51 172.212,23 0,00 0,00 0,00 404.284,60
73. FERAG-TRADE D.O.O. POD.ZA EXPORT,IMPORT,PROIZVODN MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ŠTEFANEC 158.963,18 112.616,37 5.647,23 124.973,31 0,00 0,00 0,00 402.200,09
74. MP HOBLAJ D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 251.831,10 -3,25 5.326,91 136.068,18 0,00 0,00 0,00 393.222,94
75. A-DIG SISTEMI D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 134.690,17 2.693,21 48.909,55 206.688,01 0,00 0,00 0,00 392.980,94
76. AL - GO D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 84.552,48 132.165,26 1.953,62 169.692,14 0,00 0,00 0,00 388.363,50
77. DOMSTIL D.O.O. MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC ŠENKOVEC 328.874,04 -6.691,60 1.263,38 61.726,73 0,00 0,00 0,00 385.172,55
78. HA - LIM D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI MARTIN NA MURI GRKAVEŠČAK 74.057,27 4.629,19 12.431,21 293.026,94 0,00 0,00 0,00 384.144,61
79. TIM-P D.O.O.TRGOVINA,INZINJERING,MARKETING,PROIZVO MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 244.250,09 1.497,76 3.738,92 130.463,67 0,00 0,00 0,00 379.950,44
80. VEMA-VIKTORIJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 177.993,44 0,00 1.876,11 198.151,68 0,00 0,00 0,00 378.021,23
81. RUŽE D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 72.814,54 15.093,11 19.965,16 269.093,66 0,00 0,00 0,00 376.966,47
82. FORMA-YACHT D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 362.450,23 7.397,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369.847,63
83. RO-SA D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 87.492,12 -622,38 8.712,86 269.925,29 0,00 0,00 0,00 365.507,89
84. KERAMIKA - ZEC D.O.O. MEĐIMURSKA,BELICA BELICA 340.172,25 743,54 0,00 22.528,20 0,00 0,00 0,00 363.443,99
85. MOSTOVI D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE KRIŽOVEC 364.650,49 0,00 0,00 -4.296,38 0,00 -72,00 0,00 360.282,11
86. VARGEK D.O.O. MEĐIMURSKA,DOMAŠINEC DOMAŠINEC 169.562,29 186.745,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.307,47
87. DUX-GRAĐENJE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 84.350,63 263.365,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347.715,91
88. JASNA PAVLEKOVIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE TRNOVEC 296.252,05 33.637,54 0,00 15.490,30 0,00 0,00 0,00 345.379,89
89. SINFRAS D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 206.452,33 425,43 3.619,07 130.220,60 0,00 0,00 0,00 340.717,43
90. VDS D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 219.423,74 0,00 2.223,83 109.622,50 0,00 0,00 0,00 331.270,07
91. SKLEPIĆ TIM D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU MALI MIHALJEVEC 170.533,38 -1.964,43 5.698,41 156.780,16 0,00 0,00 0,00 331.047,52
92. CHROME D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 59,75 0,00 4.318,86 326.549,85 0,00 0,00 0,00 330.928,46
93. KI-MI SJAJ D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG ČUKOVEC 182.960,78 -766,72 7.330,49 137.942,04 0,00 0,00 0,00 327.466,59
94. SPECIJALNI RADOVI LADIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 184.518,31 105.090,56 0,00 36.454,91 0,00 0,00 0,00 326.063,78
95. BRANITELJSKA ZADRUGA FARMER MEĐIMURSKA,GORIČAN GORIČAN 100.957,31 214.615,31 1.353,39 5.154,32 0,00 0,00 0,00 322.080,33
96. GRADNJA POSEDI D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU BREZJE 130.781,38 0,00 12.575,91 173.602,99 0,00 0,00 0,00 316.960,28