PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
MEĐIMURSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. LIMER J.D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 6.408.624,02 0,00 0,00 8.343,39 0,00 0,00 0,00 6.416.967,41
2. BERTI TRADE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 2.242.254,32 84.024,64 6.364,41 1.484.646,48 0,00 0,00 0,00 3.817.289,85
3. MTČ TVORNICA RUBLJA D.D. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.686.207,86 0,00 -3.210,92 1.210.624,89 0,00 0,00 1.417,82 2.895.039,65
4. VEXILLUM D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 346.674,40 62.426,16 2.289.362,86 64.068,13 0,00 0,00 0,00 2.762.531,55
5. NOGOMETNI KLUB ARCHEA - ČAKOVEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 2.686.178,40 0,00 0,00 0,00 2.686.178,40
6. NK MEĐIMURJE ČAKOVEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 0,00 0,00 719.190,62 1.958.015,35 0,00 0,00 0,00 2.677.205,97
7. MTČ TVORNICA ČARAPA D.D.U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 2.543.628,72 0,00 -353,44 -6.205,19 0,00 -528,43 0,00 2.536.541,66
8. KON-GRA D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE NEDELIŠĆE 314.163,36 6.125,39 50.382,28 2.087.936,62 0,00 48.531,40 0,00 2.507.139,05
9. ARTIFEX D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG DRAŠKOVEC -18.937,37 174.485,47 8.118,84 2.012.501,83 0,00 0,00 0,00 2.176.168,77
10. KLM HORVAT D.O.O. TRGOVINA,UGOSTIT.,TURIZAM I USL MEĐIMURSKA,GORIČAN GORIČAN 442.972,18 228.705,45 115.333,34 1.279.046,46 0,00 0,00 0,00 2.066.057,43
11. PERADARSTVO BLAŽEKA D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI PUSTAKOVEC 964.369,99 488.568,81 13.591,13 508.883,59 0,00 0,00 0,00 1.975.413,52
12. RIF-BIRO D.O.O. RACUN.-FINANC.USLOGE,KONZALTING,T MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 783.118,83 727.252,98 4.403,28 417.447,42 0,00 0,00 0,00 1.932.222,51
13. PETAR ZRINSKI K.D. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 850.367,93 31.539,40 50.076,51 990.703,74 0,00 0,00 0,00 1.922.687,58
14. MONA-CO D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU LOPATINEC 0,00 333.807,77 1.335.543,84 46.943,29 0,00 0,00 0,00 1.716.294,90
15. MMT D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE PEKLENICA 258.687,91 41,31 1.011.758,00 330.212,90 0,00 0,00 0,00 1.600.700,12
16. AUTO CENTAR VLAH D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.318.405,41 130.495,91 -13,94 -60,03 0,00 -23,84 0,00 1.448.803,51
17. SANGRA D.O.O. MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA MALA SUBOTICA 462.595,14 10.625,47 24.625,11 908.484,04 0,00 140,06 0,00 1.406.469,82
18. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA, MALA SUBOTICA MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA MALA SUBOTICA 450.024,97 812.345,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.262.370,47
19. INTERIJERI 7D D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI VIDOVEC DONJI VIDOVEC 849.324,09 141.662,36 9.905,31 211.273,46 0,00 0,00 0,00 1.212.165,22
20. BUJAN D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE PRETETINEC 419.408,07 0,00 52.706,89 699.250,81 0,00 0,00 0,00 1.171.365,77
21. GRGEC D.O.O. PRODAJA ROBE NA VELIKO I MALO MEĐIMURSKA,KOTORIBA KOTORIBA 13.703,54 0,00 510.722,36 633.972,13 0,00 0,00 0,00 1.158.398,03
22. MOBIL NATUR TRANS D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 714.182,91 394.654,76 1.152,64 22.198,11 0,00 0,00 0,00 1.132.188,42
23. BETIN AMORE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 134.484,69 979.478,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.113.962,80
24. MIO D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 730.743,44 166.410,41 114.715,91 78.994,57 0,00 0,00 0,00 1.090.864,33
25. STARPLAST D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 994.032,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994.032,37
26. CLAM-INTERIJERI D.O.O. MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA ŠTRIGOVA 545.227,37 56.686,45 20.303,24 343.879,14 0,00 0,00 0,00 966.096,20
27. MEDES-KONSTRUKCIJE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 85.372,63 23.445,69 31.226,10 748.764,25 0,00 0,00 0,00 888.808,67
28. SPEEDWAY KLUB UNIA MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 882.400,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882.400,94
29. ČAKOVEC GRADITELJSTVO D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 224.222,52 133.750,92 21.183,25 484.455,47 0,00 0,00 0,00 863.612,16
30. OPREMA ČEVIZOVIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 753.656,69 19.365,83 26.370,04 59.366,25 0,00 0,00 0,00 858.758,81
31. COMPLEX D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 478.175,26 -2.101,89 9.608,21 278.848,69 0,00 0,00 0,00 764.530,27
32. MODERNI STIL D.O.O. PRODAJA TEKST.,PR.OD KOZE I OS MEĐIMURSKA,VRATIŠINEC VRATIŠINEC 211.220,64 -610,85 3.929,40 542.052,48 0,00 0,00 0,00 756.591,67
33. KAŠTEL-KLES D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 222.709,08 144.477,09 179.793,58 207.589,02 0,00 0,00 0,00 754.568,77
34. ENĐI D.O.O. MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC ŠENKOVEC 326.754,63 0,00 18.890,22 405.658,03 0,00 0,00 0,00 751.302,88
35. STROJNA OBRADA BLAGUS D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC HODOŠAN 40.616,22 99.152,56 370.083,50 235.169,51 0,00 0,00 0,00 745.021,79
36. GRADSKA KAVANA LOVAC D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 222.684,23 0,00 12.842,36 494.502,47 0,00 0,00 0,00 730.029,06
37. SPES D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 75.727,21 241.972,27 385.184,29 24.537,28 0,00 0,00 0,00 727.421,05
38. ASTREA-M D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC IVANOVEC 596.187,87 -0,40 1.118,88 99.744,11 0,00 0,00 0,00 697.050,46
39. V.Z. ŠTRIGOVČANKA MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA ŽELEZNA GORA 188.208,42 -1.077,63 14.941,86 494.765,73 0,00 0,00 0,00 696.838,38
40. JAK D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 682.834,18 1.311,17 485,17 11.336,74 0,00 0,00 0,00 695.967,26
41. KNJIGOPLASTIKA D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 31.127,18 0,00 0,00 631.686,11 0,00 0,00 0,00 662.813,29
42. VIOLA D.O.O. MEĐIMURSKA,GORIČAN GORIČAN 103.580,79 -809,93 20.551,23 514.373,64 0,00 0,00 0,00 637.695,73
43. SOLAR JET D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 501.591,98 8.163,88 1.866,74 111.397,88 0,00 544,51 0,00 623.564,99
44. ELKOS, D.O.O. MEĐIMURSKA,KOTORIBA KOTORIBA 39.042,16 -12.450,45 149.211,88 441.859,69 0,00 0,00 0,00 617.663,28
45. P. MAXI D.O.O.ZA VELEP.MALOP.UVOZ-IZVOZ U STEČAJU MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE NEDELIŠĆE 476.700,28 -814,86 8.901,11 122.368,11 0,00 0,00 0,00 607.154,64
46. EGRA D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 193.196,40 8.934,53 29.333,73 371.740,54 0,00 0,00 0,00 603.205,20
47. TAMARA D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.529,89 0,00 9.499,93 567.237,31 0,00 0,00 0,00 578.267,13
48. BELLA LUCIJA D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 159.386,87 8.802,76 16.390,18 345.167,94 0,00 0,00 0,00 529.747,75
49. BAČIĆ TIM D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE GORNJI HRAŠĆAN 56.511,98 5.820,03 6.684,67 456.160,97 0,00 0,00 0,00 525.177,65
50. AGRA, DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU VOĆA I POVRĆA, D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 514.415,36 0,00 2.817,24 -16.882,88 0,00 0,00 0,00 500.349,72
51. LUSTERI VUKOVIĆ D.O.O.U STEČAJU MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 475.409,17 0,00 0,00 6,46 0,00 0,00 0,00 475.415,63
52. VIG D.O.O.U LIKVIDACIJI MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 26.369,36 -2.071,73 9.019,45 375.289,92 0,00 48.572,21 0,00 457.179,21
53. GRADI-K D.O.O. MEĐIMURSKA,SELNICA GORNJI ZEBANEC 209.681,98 8.833,57 16.576,50 220.054,51 0,00 0,00 0,00 455.146,56
54. SUNEX D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 128.402,07 0,00 10.303,46 314.705,97 0,00 0,00 0,00 453.411,50
55. AGRICO TRADE D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 211.283,94 5.910,79 8.364,37 224.230,60 0,00 -0,31 0,00 449.789,39
56. SANIS D.O.O. PRIVAT.POD.ZA PRIJEVOZ ROBE U CESTOV MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 309.855,56 557,47 7.718,44 131.150,17 0,00 0,00 0,00 449.281,64
57. LINEA TEX D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 149.161,87 0,00 1.192,05 294.529,89 0,00 0,00 0,00 444.883,81
58. SAMANTA D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC HODOŠAN 142.256,62 0,00 6.490,99 292.938,42 0,00 0,00 0,00 441.686,03
59. MOZAIK D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE ŠTRUKOVEC 51.709,85 -215,24 13.615,05 375.855,98 0,00 0,00 0,00 440.965,64
60. DPG D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJA DUBRAVA DONJA DUBRAVA 176.279,17 65.138,94 21.261,90 177.950,31 0,00 0,00 0,00 440.630,32
61. E.G.P.-POLJAK D.O.O. ZA ELEKTROINSTALACIJE, GRIJAN MEĐIMURSKA,SVETA MARIJA SVETA MARIJA 382.272,88 54.889,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437.162,36
62. SMART D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 5.116,17 0,00 9.129,87 419.850,88 0,00 0,00 0,00 434.096,92
63. TRGOŠPED D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE NEDELIŠĆE 414.093,15 27.389,87 -2.789,44 -4.703,99 0,00 0,00 0,00 433.989,59
64. QWEST D.O.O. PROIZVODNJA,TRGOVINA I USLUGE MEĐIMURSKA,DEKANOVEC DEKANOVEC 223.115,29 6.709,29 15.482,68 181.930,06 0,00 0,00 0,00 427.237,32
65. FERAG-TRADE D.O.O. POD.ZA EXPORT,IMPORT,PROIZVODN MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ŠTEFANEC 167.661,16 118.128,65 5.942,92 131.210,18 0,00 0,00 0,00 422.942,91
66. MP HOBLAJ D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 266.317,42 -3,25 5.630,47 143.436,87 0,00 0,00 0,00 415.381,51
67. HA - LIM D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,SVETI MARTIN NA MURI GRKAVEŠČAK 77.407,96 4.836,10 13.054,46 308.038,92 0,00 0,00 0,00 403.337,44
68. RUŽE D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 77.262,56 15.893,51 21.147,91 285.059,32 0,00 0,00 0,00 399.363,30
69. VEMA-VIKTORIJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 187.977,90 0,00 1.981,92 208.737,47 0,00 0,00 0,00 398.697,29
70. FORMA-YACHT D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 381.511,85 7.807,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389.319,71
71. RO-SA D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 93.584,38 -622,38 9.251,85 286.749,12 0,00 0,00 0,00 388.962,97
72. KERAMIKA - ZEC D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,BELICA BELICA 361.122,36 783,26 0,00 23.941,94 0,00 0,00 0,00 385.847,56
73. MOSTOVI D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE KRIŽOVEC 379.408,92 0,00 0,00 -4.296,38 0,00 -72,00 0,00 375.040,54
74. DUX-GRAĐENJE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 90.518,43 283.202,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.720,70
75. VARGEK D.O.O. MEĐIMURSKA,DOMAŠINEC DOMAŠINEC 176.283,44 195.404,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371.688,28
76. JASNA PAVLEKOVIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE TRNOVEC 318.340,70 28.508,70 0,00 16.651,16 0,00 0,00 0,00 363.500,56
77. SINFRAS D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 217.838,57 443,49 3.820,05 137.610,69 0,00 0,00 0,00 359.712,80
78. SKLEPIĆ TIM D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU MALI MIHALJEVEC 182.010,09 -1.964,43 6.003,91 171.839,98 0,00 0,00 0,00 357.889,55
79. KI-MI SJAJ D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG ČUKOVEC 195.898,94 -766,72 7.810,92 146.954,84 0,00 0,00 0,00 349.897,98
80. CHROME D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 64,20 0,00 4.582,53 344.671,85 0,00 0,00 0,00 349.318,58
81. SPECIJALNI RADOVI LADIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 193.476,94 110.066,77 0,00 38.340,79 0,00 0,00 0,00 341.884,50
82. TIM-P D.O.O.TRGOVINA,INZINJERING,MARKETING,PROIZVO MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 194.268,19 -2.045,06 4.011,17 140.094,23 0,00 0,00 0,00 336.328,53
83. GRADNJA POSEDI D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU BREZJE 138.637,04 0,00 13.298,92 183.771,36 0,00 0,00 0,00 335.707,32
84. INSULA D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE MURSKO SREDIŠĆE 140.458,84 53.540,88 8.927,45 127.193,18 0,00 0,00 0,00 330.120,35
85. UNITAS D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 185.284,89 0,00 -390,35 138.493,05 0,00 0,00 0,00 323.387,59
86. A-DIG SISTEMI D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 27.970,97 -304,79 -78.338,00 371.890,46 0,00 0,00 0,00 321.218,64
87. TESSA J.D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC MIHOVLJAN 102.758,69 203.503,14 85,82 4.669,80 0,00 0,00 0,00 311.017,45
88. JEŽ D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 109.559,17 63.015,22 1.312,55 134.445,97 0,00 0,00 0,00 308.332,91
89. GUSTI-MONT D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,BELICA BELICA 67.586,45 27.879,73 9.403,63 196.433,93 0,00 0,00 0,00 301.303,74