PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
MEĐIMURSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. PEKARA CVEK D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 3.009.818,34 218.303,41 424.385,57 5.839.301,48 0,00 0,00 0,00 9.491.808,80
2. TEUS-BB D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC SAVSKA VES 6.456.475,13 23.311,89 0,00 946.992,89 0,00 0,00 0,00 7.426.779,91
3. CAROVIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC TOTOVEC 1.779.242,07 0,00 1.240.143,91 665.741,30 0,00 -1.377,48 0,00 3.683.749,80
4. NOGOMETNI KLUB ČAKOVEC ČAKOVEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 0,00 0,00 86.618,27 3.301.551,75 0,00 0,00 0,00 3.388.170,02
5. TEHNOHIT D.O.O. MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC ŠENKOVEC 3.029.867,20 240.794,40 0,00 17.037,45 0,00 25.265,68 0,00 3.312.964,73
6. BERTI TRADE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.920.112,67 72.845,37 5.225,98 1.268.531,04 0,00 0,00 0,00 3.266.715,06
7. ANGEL D.O.O.U STEČAJU MEĐIMURSKA,BELICA BELICA 1.889.224,06 37.850,86 26.461,25 783.093,05 0,00 0,00 0,00 2.736.629,22
8. KOLA TRGOVINA D.O.O. MEĐIMURSKA,OREHOVICA OREHOVICA 1.407.963,41 313.151,06 106.420,42 649.172,26 0,00 -27,29 0,00 2.476.679,86
9. NK MEĐIMURJE ČAKOVEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 0,00 0,00 701.002,99 1.685.687,05 0,00 0,00 0,00 2.386.690,04
10. MTČ TVORNICA ČARAPA D.D.U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 2.440.904,65 0,00 -4.779,46 -55.412,75 0,00 -528,43 0,00 2.380.184,01
11. MARKO PROMET D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC SAVSKA VES 775.775,35 348.224,84 1.059.177,86 191.369,51 0,00 0,00 0,00 2.374.547,56
12. KNEGRA D.O.O.U STEČAJU MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 1.951.649,12 16.561,51 26.175,83 354.011,38 0,00 0,00 0,00 2.348.397,84
13. VEXILLUM D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 288.334,69 52.092,70 1.911.095,47 53.122,07 0,00 0,00 0,00 2.304.644,93
14. GRADITELJSTVO ZLATKO D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU ZASADBREG 1.578.657,72 176.631,07 46.444,60 476.756,66 0,00 0,00 0,00 2.278.490,05
15. GRATURS D.O.O. MEĐIMURSKA,STRAHONINEC STRAHONINEC 1.326.522,58 -15.131,37 27.561,16 927.614,91 0,00 0,00 0,00 2.266.567,28
16. TISKARNICA RITONJA D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.174.040,51 237.469,25 91.021,24 670.580,14 0,00 0,00 0,00 2.173.111,14
17. KON-GRA D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE NEDELIŠĆE 269.053,00 5.300,93 43.582,74 1.802.534,63 0,00 41.524,92 0,00 2.161.996,22
18. MTČ TVORNICA RUBLJA D.D. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.251.854,03 0,00 -22.214,18 798.030,92 0,00 0,00 1.417,82 2.029.088,59
19. ARTIFEX D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG DRAŠKOVEC -18.937,37 149.720,15 6.953,46 1.731.588,19 0,00 0,00 0,00 1.869.324,43
20. BAGER-KOP D.O.O.U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC NOVO SELO ROK 654.332,53 550.691,05 6.108,12 568.916,85 0,00 18,34 0,00 1.780.066,89
21. LEŠKO - AUTOMETAL D.O.O. MEĐIMURSKA,VRATIŠINEC VRATIŠINEC 632.702,74 11.509,50 58.824,91 909.262,23 0,00 40.021,13 0,00 1.652.320,51
22. RIF-BIRO D.O.O. RACUN.-FINANC.USLOGE,KONZALTING,T MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 671.909,25 621.365,88 3.710,43 352.671,01 0,00 0,00 0,00 1.649.656,57
23. ATTICUS D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE MURSKO SREDIŠĆE 1.460.578,94 44.724,29 18.536,10 87.343,02 0,00 0,00 0,00 1.611.182,35
24. IBIS D.O.O. INZINJERING,KONZALTING,VISOKOGRADNJA MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC ŠENKOVEC 943.351,19 21.022,13 87.818,70 526.674,81 0,00 0,00 0,00 1.578.866,83
25. KLM HORVAT D.O.O. TRGOVINA,UGOSTIT.,TURIZAM I USL MEĐIMURSKA,GORIČAN GORIČAN 226.883,54 196.325,86 96.695,50 1.055.679,65 0,00 0,00 0,00 1.575.584,55
26. AST-AUTO D.O.O.TRGOVINA I USLUGE MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE NEDELIŠĆE 667.301,16 0,00 10.781,48 885.497,88 0,00 0,00 0,00 1.563.580,52
27. PERADARSTVO BLAŽEKA D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI PUSTAKOVEC 800.957,36 341.440,76 10.575,40 354.026,56 0,00 0,00 0,00 1.507.000,08
28. CALIX D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 881.535,05 -2.445,15 26.578,88 549.978,25 0,00 0,00 0,00 1.455.647,03
29. PETAR ZRINSKI K.D. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 678.730,96 26.838,91 41.105,61 705.294,46 0,00 0,00 0,00 1.451.969,94
30. ELEKTROINSTALATER IGREC D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 702.142,80 84.264,88 16.757,62 635.804,82 0,00 7.206,96 0,00 1.446.177,08
31. BAKSA GRADNJA D.O.O.U STEČAJU MEĐIMURSKA,BELICA GARDINOVEC -170,65 0,00 0,00 1.423.601,95 0,00 0,00 0,00 1.423.431,30
32. GALA AUTO CENTAR D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 1.270.661,00 40.733,04 4.466,92 103.139,13 0,00 0,00 0,00 1.419.000,09
33. JEZIČNO UČILIŠTE BARBARE MOČNIK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 354.686,13 81.071,42 315.468,09 665.604,18 0,00 0,00 0,00 1.416.829,82
34. MMT D.O.O. MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE PEKLENICA 225.906,03 35,76 890.004,36 287.478,36 0,00 0,00 0,00 1.403.424,51
35. BLAGUS GRADITELJSTVO D.O.O. MEĐIMURSKA,DEKANOVEC DEKANOVEC 284.474,80 -4.143,01 39.963,05 974.892,14 0,00 0,00 0,00 1.295.186,98
36. TRGO-GEA D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE NEDELIŠĆE 364.897,09 359.052,58 22.509,72 532.549,07 0,00 6.624,83 0,00 1.285.633,29
37. AUTO KUĆA JESENOVIĆ D.O.O. ZA TRG. AUTOMOBILIMA MEĐIMURSKA,DOMAŠINEC DOMAŠINEC 669.695,11 -47,71 576,83 596.204,69 0,00 0,00 0,00 1.266.428,92
38. SANGRA D.O.O. MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA MALA SUBOTICA 407.531,63 9.339,64 20.978,55 779.280,68 0,00 121,83 0,00 1.217.252,33
39. LABRADOR PODUZECE ZA ZAVRSNE RADOVE U GRADJEVINARS MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 390.964,31 -1.582,01 23.320,03 790.689,39 0,00 0,00 0,00 1.203.391,72
40. MARKTING D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC NOVO SELO ROK 618.988,71 181.317,59 7.154,23 384.372,44 0,00 0,00 0,00 1.191.832,97
41. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA, MALA SUBOTICA MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA MALA SUBOTICA 375.950,74 706.953,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082.903,97
42. HORNEK D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC ŠENKOVEC 968.786,03 7,55 0,00 0,00 0,00 60.443,97 0,00 1.029.237,55
43. KALKIL D.O.O. TRGOVINA,PROMET,UGOST.,POLJOPRIV.,US MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE GORNJI KURŠANEC 246.993,49 37.786,20 26.740,45 714.590,08 0,00 0,00 0,00 1.026.110,22
44. KRON D.O.O. PODUZECE ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I UVO MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 851.264,34 -1.543,46 -5,48 147.811,15 0,00 0,00 0,00 997.526,55
45. BUJAN D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE PRETETINEC 351.311,71 0,00 44.779,75 591.834,22 0,00 0,00 0,00 987.925,68
46. KERAKAM D.O.O. MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC ŠENKOVEC 106.274,20 0,00 5.255,73 803.700,25 0,00 61.056,60 0,00 976.286,78
47. MOBIL NATUR TRANS D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 610.892,35 333.511,13 974,55 18.768,78 0,00 0,00 0,00 964.146,81
48. BETIN AMORE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 123.115,47 835.239,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 958.354,57
49. HORVAT LIMARIJA D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC IVANOVEC 543.361,02 18.363,91 26.588,09 366.929,98 0,00 0,00 0,00 955.243,00
50. IN BOX D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 549.216,98 42.231,94 7.514,86 337.917,46 0,00 0,00 0,00 936.881,24
51. RS D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG DRAŠKOVEC 696.940,92 152.617,50 2.050,88 74.063,76 0,00 4.123,48 0,00 929.796,54
52. FEROL D.O.O ZA PROIZVODNJU,TRGOV. I US MEĐIMURSKA,SVETA MARIJA SVETA MARIJA 32.899,16 43.239,75 124.074,26 725.961,98 0,00 0,00 0,00 926.175,15
53. INŽENJERSKI BIRO BOGDAN D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 519.578,08 -221,51 18.990,91 382.028,30 0,00 0,00 0,00 920.375,78
54. DVAPROJEKTA D.O.O. MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA GRABROVNIK 534.177,90 3.478,72 -435,09 344.346,76 0,00 0,00 0,00 881.568,29
55. F MARTIN D.O.O. MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE NEDELIŠĆE 314.392,71 0,00 46.524,71 498.136,18 0,00 0,00 0,00 859.053,60
56. GZ - GEODETA D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 432.291,47 0,00 2.273,26 418.663,84 0,00 0,00 0,00 853.228,57
57. ATD D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I DRUGE USLUGE MEĐIMURSKA,SVETI MARTIN NA MURI SVETI MARTIN NA MURI 162.541,31 0,00 324.600,39 358.669,03 0,00 0,00 0,00 845.810,73
58. SIPKO D.O.O. STROJARSKI INZINJERING,PROJEKTIRANJE MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 331.194,49 -6.171,42 70.459,93 437.962,15 0,00 0,00 0,00 833.445,15
59. CLAM-INTERIJERI D.O.O. MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA ŠTRIGOVA 465.053,90 47.844,82 17.387,10 293.517,50 0,00 0,00 0,00 823.803,32
60. TOMA INSTALACIJE D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU VUČETINEC 401.992,96 106.968,05 39.658,23 263.819,98 0,00 0,00 0,00 812.439,22
61. MIN - MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 474.136,64 377.910,03 -22.283,77 -32.240,58 0,00 0,00 0,00 797.522,32
62. B - PROJEKT D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 366.317,92 70.797,64 25.177,89 324.841,22 0,00 0,00 0,00 787.134,67
63. SOBOSLIKAR-FASADER HORVAT D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC IVANOVEC 262.903,08 31.847,10 893,54 484.780,48 0,00 0,00 0,00 780.424,20
64. KOSTEL - TIM D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 254.237,90 13.070,08 16.681,93 476.703,66 0,00 0,00 0,00 760.693,57
65. AUTOPROCENTAR D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 362.251,11 595,38 24.965,24 365.205,83 0,00 0,00 0,00 753.017,56
66. SPEEDWAY KLUB UNIA MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 748.526,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748.526,08
67. MEDES-KONSTRUKCIJE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 70.180,75 19.526,05 25.851,73 621.899,76 0,00 0,00 0,00 737.458,29
68. LINO D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 121.895,83 20.364,79 46.276,73 547.122,56 0,00 0,00 0,00 735.659,91
69. TRIBO D.O.O. DRUSTVO ZA GRADJEVINARSTVO MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC ŠENKOVEC 463.028,72 -987,64 2.706,65 264.141,47 0,00 0,00 0,00 728.889,20
70. ČAKOVEC GRADITELJSTVO D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 186.020,55 120.229,10 17.879,51 402.861,91 0,00 0,00 0,00 726.991,07
71. SB - CENTAR D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 578.325,61 46.069,85 9.488,05 87.201,03 0,00 0,00 0,00 721.084,54
72. ELEKTROINSTALACIJE PIN D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 520.216,21 4.908,80 20.199,30 173.700,82 0,00 0,00 0,00 719.025,13
73. SPOJBUS PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 352.650,21 2.576,42 33.448,94 308.866,64 0,00 0,00 0,00 697.542,21
74. ŠIBA D.D. MEĐIMURSKA,KOTORIBA KOTORIBA 292.819,65 0,00 35.631,01 333.244,76 0,00 0,00 0,00 661.695,42
75. FILIUS-TAR, D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 228.320,38 17.734,95 20.825,77 386.947,99 0,00 0,00 0,00 653.829,09
76. VEPLAST D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 27.915,61 21.206,76 113.863,49 482.254,92 0,00 0,00 0,00 645.240,78
77. PENNY D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 223.083,51 0,00 22.125,71 395.750,98 0,00 0,00 0,00 640.960,20
78. MODERNI STIL D.O.O. PRODAJA TEKST.,PR.OD KOZE I OS MEĐIMURSKA,VRATIŠINEC VRATIŠINEC 176.631,60 -610,85 3.254,03 458.543,13 0,00 0,00 0,00 637.817,91
79. OPREMA ČEVIZOVIĆ D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC 542.230,90 19.462,55 21.708,81 48.777,27 0,00 0,00 0,00 632.179,53
80. ALU TEHNIKA D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJI VIDOVEC DONJI VIDOVEC 346.705,16 0,00 38.249,00 245.862,03 0,00 0,00 0,00 630.816,19
81. GRADSKA KAVANA LOVAC D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 190.465,30 0,00 11.012,48 426.741,42 0,00 0,00 0,00 628.219,20
82. POLJODISKONT AGROTIM D.O.O. MEĐIMURSKA,GORIČAN GORIČAN 240.701,17 11.568,59 168.935,77 204.252,86 0,00 0,00 0,00 625.458,39
83. ENĐI D.O.O. MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC ŠENKOVEC 276.190,07 0,00 15.303,22 333.318,92 0,00 0,00 0,00 624.812,21
84. COMPLEX D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 403.312,53 -2.101,89 8.093,33 214.994,70 0,00 0,00 0,00 624.298,67
85. LEDENKO D.O.O. MEĐIMURSKA,DONJA DUBRAVA DONJA DUBRAVA 139.318,12 13.640,77 12.176,09 447.164,92 0,00 0,00 0,00 612.299,90
86. AUTODIJELOVI-POTOČNJAK D.O.O. MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC ŠENKOVEC 258.271,17 316,27 15.891,67 332.732,13 0,00 0,00 0,00 607.211,24
87. HM KOLOR D.O.O. MEĐIMURSKA,SELNICA ZAVEŠČAK 157.114,52 90.660,37 29.698,77 323.720,80 0,00 0,00 0,00 601.194,46
88. ALFA PODOVI D.O.O. MEĐIMURSKA,SELNICA DONJI KONCOVČAK 293.263,72 59.226,38 34.670,10 210.156,65 0,00 0,00 0,00 597.316,85
89. KNJIGOPLASTIKA D.O.O. GRAFIČKO PODUZEĆE MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 20.047,04 0,00 0,00 576.404,62 0,00 0,00 0,00 596.451,66
90. ASTREA-M D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC IVANOVEC 518.738,62 -0,40 925,94 75.796,34 0,00 0,00 0,00 595.460,50
91. ML GRAD PROJEKT D.O.O. MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU LOPATINEC 243.374,46 -2.321,96 28.251,59 275.878,72 0,00 42.259,25 0,00 587.442,06
92. KRZNAR D.O.O. MEĐIMURSKA,BELICA BELICA 273.734,89 -8.962,30 2.305,78 319.845,25 0,00 0,00 0,00 586.923,62
93. DOMINO SISTEMI SILVIO D.O.O.U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 288.121,26 125.802,31 26.392,79 143.647,90 0,00 0,00 0,00 583.964,26
94. GRADITELJSTVO-IVANUŠA D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE PRETETINEC 122.302,51 6.392,90 26.131,68 422.165,18 0,00 0,00 0,00 576.992,27
95. MEĐIMURSKE NOVINE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 238.384,88 0,00 45.988,32 288.486,28 0,00 0,00 0,00 572.859,48
96. PRO BIKE D.O.O. U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ŠTEFANEC 218.113,96 6.192,27 3.222,98 330.793,80 0,00 0,00 0,00 558.323,01
97. HERMAN D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC MIHOVLJAN 120.704,14 -2.100,57 31.520,94 366.091,68 0,00 39.509,23 0,00 555.725,42
98. NOVPLAST ELEKTRO-PLASTIKA D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 59.495,21 9.636,19 18.528,72 464.567,05 0,00 0,00 0,00 552.227,17
99. VIOLA D.O.O. MEĐIMURSKA,GORIČAN GORIČAN 88.413,91 -809,93 17.240,37 443.665,81 0,00 0,00 0,00 548.510,16
100. STELLA TRADE D.O.O. MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 331.308,13 170.193,24 0,00 44.805,98 0,00 0,00 0,00 546.307,35