PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2018. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.10.2018. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. DALMI D.O.O.ZA GRAĐ.,TRG.,TURIZAM I USLUGE U STEČA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE ZVEKOVICA 14.192.227,51 22.727,68 -1.171,22 -1.148,73 0,00 0,00 0,00 0,00 14.212.635,24
2. PETROKOV-DUBROVNIK D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE CAVTAT 6.526.839,39 4.300.063,59 250.261,14 11.291,71 0,00 208.714,92 0,00 0,00 11.297.170,75
3. PROFECTUS GRUPA D.D. ZA SAVJETOVANJE DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVAČKO PRIMORJE DOLI 549.220,34 3.674.911,78 207.603,57 1.045.722,28 0,00 74.414,36 0,00 0,00 5.551.872,33
4. KONEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, GRAĐ. TRGOVINU I TUR. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE CAVTAT 1.913.350,71 1.457.386,26 -9.676,75 -1.030.468,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2.330.591,50
5. LPG ULAGANJA D.O.O. U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK 2.071.430,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.071.430,13
6. AMAI DUBROVNIK D.O.O U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK 450.848,06 645.457,11 496.018,51 460.454,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2.052.778,61
7. IPSUM D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK 1.696.491,71 125.819,87 3.560,91 106.151,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.932.024,39
8. INTERNATIONAL OUTSOURCING SERVICES D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA SREBRENO 533.383,76 3.994,77 58.816,40 1.162.514,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.758.708,94
9. KUNOVKA D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ KUNA PELJEŠKA 1.101.998,95 20.430,69 12.142,20 397.587,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.532.159,26
10. VEBECOT D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGEU LIKVIDACIJI DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE ROGOTIN 342.968,87 38.575,56 0,00 954.914,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.336.458,44
11. CVIJETA D.O.O. U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK 1.267.502,99 0,00 5.795,57 40.033,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313.331,67
12. DANIČIĆ PROMET D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK 902.908,26 0,00 64.760,34 317.240,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.284.909,11
13. TISKARA PAVLEKOVIĆ D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK 245.878,12 38.023,57 201.287,61 781.805,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266.994,38
14. LUXUS D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK 532.480,36 457.128,15 -0,19 105.674,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095.282,82
15. ORADA NEKRETNINE D.O.O. U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE CAVTAT 684.145,08 0,00 279.410,93 0,00 0,00 62.335,01 0,00 0,00 1.025.891,02
16. PRIMEL D.O.O. TRGOVINU I USLUGE U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE ZVEKOVICA 950.954,99 7.185,99 -0,10 30.064,04 0,00 0,00 0,00 0,00 988.204,92
17. NK NERETVA - ŠKOLA NOGOMETA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ METKOVIĆ 0,00 0,00 390.760,05 586.140,05 0,00 0,00 0,00 0,00 976.900,10
18. PALMA SM D.O.O. UNUT.I VANJ.TRG.UGOST.TUR.I USLUGE DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK NOVA MOKOŠICA -2.039,60 910.441,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908.402,05
19. LEDA D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA KORČULA 495.973,58 0,00 28.990,93 372.369,17 0,00 0,00 0,00 0,00 897.333,68
20. KUPARI GRADNJA D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA KUPARI 783.833,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783.833,97
21. EFCO. D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK 414.555,23 -2.589,46 -978,59 257.119,00 0,00 50.216,99 0,00 0,00 718.323,17
22. TABOR D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK 217.350,76 803,16 2.769,92 490.317,13 0,00 0,00 0,00 0,00 711.240,97
23. MIMO D.O.O. ZA TRG. I USLUGE U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK 277.651,44 26.324,74 18.683,75 330.625,60 0,00 18.704,32 0,00 0,00 671.989,85
24. MONTMONTAŽA-GREBEN D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA VELA LUKA -36.453,33 0,00 -3.918,60 579.725,60 0,00 0,00 0,00 124.790,05 664.143,72
25. MIRNA LUKA BRANITELJSKA ZADRUGA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON LUKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.534,66 625.534,66
26. PULIĆ D.O.O. U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE MOČIĆI 77.017,29 50.413,56 13.724,18 91.514,41 0,00 233.889,22 0,00 0,00 466.558,66
27. PROSPICERE J.D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK -431,79 0,00 3.499,49 6.164,05 0,00 440.946,74 0,00 0,00 450.178,49
28. VLAHINIĆ GRADNJA D.O.O. DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA ČIBAČA -208,30 0,00 0,00 0,00 0,00 446.037,61 0,00 0,00 445.829,31
29. ABISAL D.O.O. U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE ZVEKOVICA 416.703,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.703,40
30. ĆOSIĆ NAFTNI DERIVATI D.O.O DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ METKOVIĆ 230.852,57 46.951,83 0,00 102.589,24 0,00 0,00 0,00 0,00 380.393,64
31. MANDARINKO PRIJEVOZ, D.O.O. U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,TRPANJ TRPANJ 321.663,84 -32,77 -0,54 -240,75 0,00 0,00 0,00 0,00 321.389,78