PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2019. GODINE
Obrada podataka izvršena je 21.10.2019. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. CREDIBILE J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 106.367.877,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.367.877,30
2. DALMACIJAVINO D.D. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 25.991.516,49 0,00 2.585.061,94 14.331.673,60 21.760.469,20 25.123,33 0,00 0,00 64.693.844,56
3. TURKUS J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 21.893.467,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.893.467,93
4. JADRANKAMEN D.D,U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA PUČIŠĆA -2.069,29 45,64 -37.728,15 -302.308,50 0,00 -70,60 0,00 13.791.618,67 13.449.487,77
5. BRODOTROGIR D.D. SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR TROGIR 5.944.189,91 2.740.289,75 579.068,40 2.042.212,78 0,00 0,00 0,00 0,00 11.305.760,84
6. MAGA TRGOVINA D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 9.296.062,25 -2.932,82 93.933,94 111.099,73 0,00 290.803,26 0,00 0,00 9.788.966,36
7. DALMACIJATURIST-PODUZEĆE S.P.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT -146.095,80 0,00 -105.133,07 9.537.216,13 0,00 0,00 0,00 0,00 9.285.987,26
8. MOKK TRADE PODUZ. ZA PROIZVODNJU, TRG. I USLUGE. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL LUKŠIĆ 4.401.648,87 489.506,97 184.860,50 2.774.699,72 0,00 -10,21 0,00 0,00 7.850.705,85
9. VELIKI POGLED D.O.O.U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ SUĆURAJ -0,27 0,00 0,00 -151,79 6.707.568,54 0,00 0,00 0,00 6.707.416,48
10. DIOKOM NOVI D.O.O.U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR PLANO 4.403.604,80 -9.023,33 24.369,24 1.640.928,38 0,00 0,00 0,00 0,00 6.059.879,09
11. RUDA D.O.O.ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVOU STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ SINJ 1.416.432,86 666.107,83 357.171,22 3.226.316,18 0,00 0,00 0,00 0,00 5.666.028,09
12. SKYLA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA MAKARSKA 5.488.928,84 -819,06 -1.003,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.487.106,58
13. TOĆE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA PODSTRANA - MILJEVAC 2.278.829,28 0,00 3.099.050,34 -0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5.377.879,22
14. KADRA PLUS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 5.375.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.375.755,00
15. PRIMUS TRAVEL, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA MAKARSKA 4.523.499,54 626.508,42 -1.241,34 -495,06 0,00 0,00 0,00 0,00 5.148.271,56
16. KAMELEON D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 3.025.847,29 0,00 92.428,16 1.971.607,06 0,00 0,00 0,00 0,00 5.089.882,51
17. TRAJEKTNA LUKA SPLIT, D.D. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT -238,22 0,00 0,00 -1,51 0,00 0,00 0,00 4.976.861,20 4.976.621,47
18. INFRASTRUKTURA, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT -12.607,10 4.749.736,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.737.129,69
19. DOBAR GRADITELJ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.040.846,40 -2.063,44 3.578.911,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.617.694,51
20. TEKOL-TROGIR D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR TROGIR 2.642.569,25 0,00 322.481,26 1.570.903,73 0,00 0,00 0,00 0,00 4.535.954,24
21. MEINE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.705.368,92 693.650,40 566.407,26 1.446.736,37 0,00 0,00 0,00 0,00 4.412.162,95
22. MARASKINO D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA MAKARSKA 3.915.968,34 442.931,83 -2.984,93 -1.167,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4.354.748,14
23. BRODOREMONT KREATOR D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN VRANJIC 2.348.278,99 1.747.109,20 -1,11 6.205,74 0,00 0,00 0,00 0,00 4.101.592,82
24. TIGAR-CIKATIĆ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 2.585.693,78 46.254,40 833,26 1.209.742,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3.842.523,50
25. B = BREZA D.O.O.U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD VRBANJ 1.297.175,65 1.782.272,76 0,00 17.496,80 0,00 599.592,51 0,00 0,00 3.696.537,72
26. AGRO PROMET RUNOVIĆI, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI RUNOVIĆ 3.203.995,10 36.256,48 0,00 278.813,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3.519.064,65
27. KACIGA D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR MASTRINKA 870.445,17 538.117,58 52.198,42 2.056.206,76 0,00 0,00 0,00 0,00 3.516.967,93
28. TONČI I HANA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 3.399.608,53 0,00 0,00 573,93 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.182,46
29. AUTO PODUZEĆE Z. D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI IMOTSKI 1.059.638,84 267.713,39 578.749,43 1.455.618,22 0,00 0,00 0,00 0,00 3.361.719,88
30. DOSIS D.O.O.ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI GLAVINA DONJA 3.226.122,45 -358,47 0,00 -37,78 0,00 -269,88 0,00 0,00 3.225.456,32
31. KASTELI, D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.199.143,92 0,00 27.291,59 273.226,83 0,00 0,00 490.734,38 0,00 2.990.396,72
32. ZELENO PILE D.O.O.U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.871.180,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.871.180,54
33. EKOGUM TRGOVINA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.165.230,28 0,00 89.383,52 464.086,91 0,00 46.332,70 0,00 0,00 2.765.033,41
34. GOSPOJICA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.000.314,24 1.758.655,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.758.969,46
35. OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SVIRČE SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA SVIRČE 2.424.759,35 0,00 -11.746,04 314.658,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2.727.671,52
36. PEKANOVIĆ,D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI ZMIJAVCI 2.291.227,42 24.892,77 -5,86 332.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.648.616,33
37. AUTO FRANJIĆ J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL KAMBELOVAC 2.615.365,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.615.365,62
38. UDRUGA TURISTIČKIH VODIČA SPLIT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 0,00 0,00 249.515,60 2.343.612,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.593.127,62
39. ACCRA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT DUĆE 2.322.227,20 130.355,81 7.293,26 54.397,67 0,00 -14,68 0,00 0,00 2.514.259,26
40. IMOTA D.D. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC DONJI PROLOŽAC 242,86 0,00 -5.283,67 -217.491,66 2.736.298,20 0,00 0,00 0,00 2.513.765,73
41. RESTAURANT ROKO J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA MAKARSKA 1.812.771,66 633.771,18 21,94 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2.446.564,86
42. MOSTINA D.O.O.ZA TRGOV.PROIZV.GRAĐ.ELEM.UGOSTITELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ GLAVICE 2.400.079,12 0,00 0,00 44.338,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2.444.417,68
43. AZURNA VILA, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR SUPETAR 2.126.504,98 0,00 0,00 233.337,57 0,00 56.854,48 0,00 0,00 2.416.697,03
44. WONDER-TRADE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.400.805,79 -5.943,03 941.416,90 -70,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2.336.208,80
45. CREDO D.O.O.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 1.291.200,14 257.827,20 2.960,35 574.806,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2.126.794,00
46. JADROPLASTIKA D.D.ZA PRERADU PLAST.MASA U STEĆAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET SEGET DONJI -1.750,00 -18.747,83 3,54 2.085.112,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2.064.618,69
47. METALLI CUT J. D. O. O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.061.564,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.061.564,17
48. FIGO D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA MAKARSKA 1.170.953,20 871.328,75 -792,42 -2.108,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2.039.381,50
49. BANKO D.O.O.U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 487.944,75 0,00 225.031,64 1.274.813,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.987.790,16
50. MORE BRODOVI D.D. SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE DUGOPOLJE 1.883.822,54 0,00 11.924,44 44.760,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.940.507,87
51. CIGLANA-SINJ D.D.PROIZV.OPEKE,CRIJEP.,PR.OD PEČ.GL SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ SINJ -5.842,12 0,00 0,02 -46.727,47 0,00 0,00 0,00 1.979.535,87 1.926.966,30
52. N. PAUKO NEKRETNINE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.923.056,31 0,00 -2.372,33 -2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.920.681,28
53. KRAJA J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT DUGI RAT 1.671.262,30 0,00 11.438,40 63.885,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1.746.586,56
54. DRIC D.O.O. U LIKVIDACIJI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.270.555,31 464.403,90 -0,30 -87,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.734.871,79
55. NITROGENIUM D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.673.316,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.673.316,90
56. KANDELA, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.581.848,23 3.825,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.585.673,90
57. AUTO LEKO D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.576.817,20 0,00 -0,69 -1.944,88 -903,24 0,00 0,00 0,00 1.573.968,39
58. WHITE MARINA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA SEVID -41.028,35 1.595.683,76 1.625,27 14.622,78 0,00 -3,38 0,00 0,00 1.570.900,08
59. IDEAL SERVIS D.O.O. U LIKVIDACIJI SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL ŠTAFILIĆ 92.091,77 1.427.740,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519.832,41
60. GRANATAPFEL J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI IMOTSKI 1.088.476,79 0,00 -0,04 394.342,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.482.819,53
61. BRODOTROGIR - OUTFIT D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR TROGIR 217.284,46 -8.589,18 212.852,78 1.050.873,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.472.421,14
62. MEGALIT.ZA GRAFIČKE I POSLOVNE USLUGE SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 1.420.050,00 -3.483,50 -2.004,41 -9.408,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.405.153,33
63. ZEMLJA I MORE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL ŠTAFILIĆ 285.788,75 156.746,87 920.042,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.362.578,60
64. PIZZERIA ROKO J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA MAKARSKA 973.434,59 380.211,33 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1.353.646,83
65. VERITAS TRADE D.O.O.U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ DONJI MUĆ 746.711,15 106.562,85 62.071,45 420.251,58 0,00 16.539,14 0,00 0,00 1.352.136,17
66. BLANCOM D.O.O.U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 750.999,45 -68.584,61 11.179,42 101.194,30 0,00 538.277,68 0,00 0,00 1.333.066,24
67. MILAK USLUGE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL GOMILICA 1.309.627,12 -6.906,26 14,32 11.138,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313.874,11
68. SINJ D.D.U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ SINJ -26.816,92 0,00 833.676,83 481.720,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.288.580,63
69. HRGA GRADNJA D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL STARI 675.340,71 49.408,27 53.808,23 419.398,17 0,00 75.877,61 0,00 0,00 1.273.832,99
70. AFFECTUS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 240.795,52 48.313,49 11.440,56 50.608,92 0,00 -27,05 0,00 888.965,33 1.240.096,77
71. INTARZIJA D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 559.554,65 46.107,02 -1.556,67 490.416,24 0,00 132.589,67 0,00 0,00 1.227.110,91
72. D. I. J. A. GRAĐENJE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 1.134.773,97 82.543,71 -0,04 -1,37 -8.112,46 0,00 0,00 0,00 1.209.203,81
73. GRADING D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 765.945,04 10.745,35 0,00 404.272,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180.962,79
74. VETERINARSKA STANICA-SPLIT D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 781.591,59 0,00 -290,29 373.526,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.154.828,01
75. EVOLUTIO D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT -7.574,07 168.942,17 974.302,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.135.670,52
76. TROGIRSKI KOMUNALAC D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR TROGIR 696.226,35 423.229,24 0,00 1.423,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.879,54
77. FUNKY BAR D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 591.971,29 290.861,37 116.403,82 120.483,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119.720,25
78. PRVI KAT DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 796.392,81 292.032,37 1,64 6,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088.432,85
79. JAGO KOMERC, D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 0,00 0,00 168,93 2.265,40 0,00 0,00 0,00 1.078.567,52 1.081.001,85
80. A.D.R.I. 1507 J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT STOBREČ 0,00 0,00 726.885,27 352.202,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.079.087,95
81. MER D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 294.900,28 520.292,50 0,00 183.722,35 0,00 0,00 0,00 0,00 998.915,13
82. BARFUN D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 0,00 0,00 0,00 993.624,48 0,00 0,00 0,00 0,00 993.624,48
83. KRUŠEVIK GRAĐENJE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL KAMBELOVAC 694.673,96 0,00 0,00 0,00 0,00 240.043,93 0,00 0,00 934.717,89
84. REICH J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR TROGIR 932.666,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932.666,76
85. AKCELERACIJA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 637.403,85 256.278,11 0,00 -4.021,53 0,00 0,00 0,00 38.952,95 928.613,38
86. NIRS TRGOVINA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 933.026,95 -2.716,24 -723,66 -1.207,19 0,00 0,00 0,00 0,00 928.379,86
87. CREATOR SHIPBUILDING D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN VRANJIC 645.069,91 47.918,84 8.037,09 224.332,61 0,00 0,00 0,00 0,00 925.358,45
88. GLOBAL KAPITAL, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT -23,20 888.889,66 0,00 0,00 0,00 -0,17 0,00 0,00 888.866,29
89. ELIKSIR D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 888.283,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888.283,28
90. INTERGRADNJA TRGOVINA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 884.609,40 0,00 -199,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884.409,49
91. RELJIĆ RASVJETA J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 775.579,93 26.510,60 9.348,59 61.281,04 0,00 0,00 0,00 0,00 872.720,16
92. LEKO GRUPA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL LUKŠIĆ 820.500,46 20.862,46 -25,54 26.031,69 0,00 0,00 0,00 0,00 867.369,07
93. TOTUS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL GOMILICA 301.191,29 -893,47 89.631,65 461.034,13 0,00 0,00 0,00 0,00 850.963,60
94. A & D COMMERCE, D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR SUPETAR 615.708,52 -1.372,35 0,00 203.318,18 0,00 0,00 0,00 0,00 817.654,35
95. ASTRACIA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 61.866,14 1.491,28 106.760,02 640.211,92 0,00 0,00 0,00 0,00 810.329,36
96. EUROAD USLUZNO PODUZECE D.O.O.U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL KAMBELOVAC 182.423,78 2.994,32 29.557,09 582.997,48 0,00 0,00 0,00 0,00 797.972,67
97. VALENS, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ LOVREĆ 774.854,61 21.366,59 0,00 -91,15 0,00 0,00 0,00 0,00 796.130,05
98. ŠADIĆ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 79.745,72 66.586,14 878,45 615.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763.192,31
99. GOODNESS TOURISM AGENCY J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC DRVENIK 532.381,07 208.242,17 3.278,59 6.752,73 0,00 0,00 0,00 0,00 750.654,56
100. VETERINARSKA AMBULANTA PHAROS D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD STARI GRAD 63.308,40 267.854,17 -403,14 407.747,32 0,00 0,00 0,00 0,00 738.506,75