PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2018. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.10.2018. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. KONSTRUKTOR-INŽENJERING D.D. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 46.353.890,17 8.325.521,63 15.812.323,28 101.298.033,03 0,00 11.212,23 0,00 2.889.657,06 174.690.637,40
2. DALMACIJAVINO D.D. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 24.612.840,95 0,00 2.449.064,29 13.548.016,29 20.560.322,52 24.062,89 0,00 0,00 61.194.306,94
3. VELIKI POGLED D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ SUĆURAJ 22.445.199,54 17.296,91 0,33 97,37 6.356.122,40 0,00 0,00 0,00 28.818.716,55
4. TURKUS J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 20.791.595,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.791.595,29
5. HBH,D.O.O.U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 15.014.585,84 675.574,26 0,00 129.922,40 0,00 3.348,57 0,00 0,00 15.823.431,07
6. MORENIA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA BAŠKA VODA 15.145.107,24 0,00 25,63 8.249,10 0,00 0,00 0,00 0,00 15.153.381,97
7. BISKO D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 12.001.526,09 359.521,20 2.329.526,82 -12.550,46 0,00 0,00 0,00 0,00 14.678.023,65
8. JADRANKAMEN D.D,U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA PUČIŠĆA -124.336,91 -0,21 -33.096,51 -312.404,68 0,00 -70,60 0,00 14.814.510,92 14.344.602,01
9. WENBIN D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 6.448.801,34 4.354.472,65 471.311,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.274.585,96
10. DALMACIJATURIST-PODUZEĆE S.P.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT -95.693,20 0,00 21,52 9.509.751,05 0,00 0,00 0,00 0,00 9.414.079,37
11. MAXIME D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT -74.745,50 8.242.347,50 0,00 0,00 0,00 2.024,55 0,00 0,00 8.169.626,55
12. ĆOSIĆPROMEX D.O.O. GLAVNA PODRUŽNICA SPLIT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 7.059.654,22 1.012.799,89 -4,89 -511,54 0,00 -40,09 0,00 0,00 8.071.897,59
13. ANIĆ-NEKRETNINE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 7.147.259,16 0,00 247.636,38 197.108,53 0,00 0,00 0,00 0,00 7.592.004,07
14. MOKK TRADE PODUZ. ZA PROIZVGODNJU, TRG. I USLUGE. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL LUKŠIĆ 4.252.196,62 475.175,72 178.674,34 2.684.172,84 0,00 -10,21 0,00 0,00 7.590.209,31
15. KEDNOS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL GOMILICA 7.232.217,98 242.019,51 191,84 23.230,03 0,00 0,00 0,00 0,00 7.497.659,36
16. GRAMEX, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI IMOTSKI 4.594.573,90 665.357,26 2.256,52 1.212.009,76 0,00 0,00 0,00 0,00 6.474.197,44
17. CVITANIĆ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 5.951.347,23 0,00 1.547,68 25.301,18 0,00 0,00 0,00 0,00 5.978.196,09
18. DIOKOM NOVI D.O.O.U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR PLANO 4.270.949,49 -9.023,33 21.132,47 1.571.524,27 0,00 0,00 0,00 0,00 5.854.582,90
19. BRODOTROGIR D.D. SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR TROGIR 1.675.442,07 2.640.470,26 222.104,19 775.961,37 0,00 0,00 0,00 0,00 5.313.977,89
20. KADRA PLUS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 5.081.163,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.081.163,90
21. KAMELEON D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 2.940.618,21 -50.391,25 72.302,72 1.858.838,52 0,00 0,00 0,00 0,00 4.821.368,20
22. SKLADGRADNJA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.135.649,28 0,00 327.276,15 2.991.882,14 0,00 291.018,63 0,00 0,00 4.745.826,20
23. TRAJEKTNA LUKA SPLIT, D.D. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT -2.111,84 0,00 -1.485,87 -325,50 0,00 0,00 0,00 4.739.187,30 4.735.264,09
24. TONI BENZ, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC DONJI PROLOŽAC 2.046.572,11 141.627,89 343.376,38 2.132.035,77 0,00 0,00 0,00 0,00 4.663.612,15
25. ČONDIĆ-KADMENOVIĆ D.O.O U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 3.795.420,79 41.466,66 92.077,18 681.976,41 0,00 0,00 0,00 0,00 4.610.941,04
26. RUDA D.O.O.ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ SINJ 953.498,27 659.756,54 276.818,08 2.634.654,51 0,00 0,00 0,00 0,00 4.524.727,40
27. DOBAR GRADITELJ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.001.495,22 -2.063,44 3.457.842,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.457.274,37
28. MEINE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.656.361,09 666.957,84 538.835,30 1.393.018,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4.255.173,18
29. TEHNOSPOJ-INTERIJERI D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.862.606,03 -23.645,52 58.106,30 829.961,23 0,00 0,00 0,00 451.474,01 4.178.502,05
30. RAVNANJE BARILAC D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.042.404,27 1.662.731,47 40.038,31 328.151,51 0,00 0,00 0,00 0,00 4.073.325,56
31. TOPANA D.O.O SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI IMOTSKI 3.828.523,14 89.599,96 -4,28 87.267,91 0,00 0,00 0,00 0,00 4.005.386,73
32. EPULUM D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD STARI GRAD 308.218,33 -7.505,53 16.862,75 3.459.253,85 0,00 0,00 0,00 0,00 3.776.829,40
33. TIGAR-CIKATIĆ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 2.525.418,28 45.349,69 808,85 1.182.761,36 0,00 0,00 0,00 0,00 3.754.338,18
34. BANDCOM D.O.O.ZA TRGOVINU PRIJEVOZ I ZASTUPANJE SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA MAKARSKA 3.424.056,78 -16.046,22 29.498,74 136.606,31 0,00 45.898,47 0,00 0,00 3.620.014,08
35. DRESDEN D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.039.567,87 1.450.993,26 0,00 111.900,47 0,00 0,00 0,00 0,00 3.602.461,60
36. B = BREZA D.O.O.U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD VRBANJ 1.261.260,23 1.735.876,40 0,00 16.992,99 0,00 581.048,92 0,00 0,00 3.595.178,54
37. AGRO PROMET RUNOVIĆI, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI RUNOVIĆ 3.203.995,10 36.256,48 0,00 286.331,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3.526.582,65
38. KACIGA D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR MASTRINKA 840.704,19 521.256,26 50.441,08 1.988.109,43 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.510,96
39. BETONSKI BLOKOVI D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 1.207.435,07 -6.700,35 91.664,86 1.951.975,51 0,00 0,00 0,00 0,00 3.244.375,09
40. ŠTIT D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.765.703,92 21.073,08 318.502,06 1.136.487,47 0,00 0,00 0,00 0,00 3.241.766,53
41. AUTO PODUZEĆE Z. D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI IMOTSKI 1.000.260,71 266.977,60 554.251,10 1.289.476,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3.110.965,47
42. DOSIS D.O.O.ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI GLAVINA DONJA 3.092.762,43 -358,47 0,00 -37,78 0,00 -269,88 0,00 0,00 3.092.096,30
43. GRANČIĆ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI GLAVINA DONJA 2.229.185,26 553.619,43 7.751,66 272.668,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.063.224,36
44. KASTELI, D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.167.063,80 0,00 27.028,64 270.824,91 0,00 0,00 490.734,38 0,00 2.955.651,73
45. KUPRIĆ, D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI IMOTSKI 1.762.913,10 173.765,67 721.213,12 209.110,97 0,00 45.740,47 0,00 0,00 2.912.743,33
46. MATKO PETRIČEVIĆ-GRAĐENJE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.823.447,99 0,00 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.823.447,94
47. PEKARA KRKA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.281.177,54 0,00 -98,48 467.561,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.748.640,46
48. POPRAD D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.731.521,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.731.521,26
49. PEKANOVIĆ,D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI ZMIJAVCI 2.160.791,26 32.003,59 10.619,80 520.173,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2.723.588,20
50. ZJUM D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR HVAR 1.950.750,23 772.694,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.723.445,09
51. TEHNOIZGRADNJA D.O.O. GRADITELJSTVO I TRGOVINU SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC DONJI PROLOŽAC 1.389.003,34 820.505,08 138.621,23 366.654,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2.714.783,83
52. ADRIA KOP D.O.O SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.024.154,04 111.005,82 265.444,69 1.212.227,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.612.831,71
53. IMOTA D.D. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC DONJI PROLOŽAC 157.718,80 0,00 -1.126,62 -214.339,62 2.597.805,64 0,00 0,00 0,00 2.540.058,20
54. UDRUGA TURISTIČKIH VODIČA SPLIT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 0,00 0,00 238.892,44 2.244.348,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2.483.240,67
55. AUTO FRANJIĆ J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL KAMBELOVAC 2.475.520,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.475.520,41
56. AZURNA VILA, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR SUPETAR 2.126.462,62 0,00 0,00 233.337,57 0,00 56.854,48 0,00 0,00 2.416.654,67
57. AMBER, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR SUPETAR 1.253.676,48 773.438,96 384.854,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.411.969,91
58. CAKES FACTORY D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 298.090,52 112.174,49 1.598.145,56 317.365,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2.325.775,89
59. WONDER-TRADE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.365.873,88 -5.943,03 917.668,27 -70,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2.277.528,26
60. RAMZES D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 363.466,22 779.839,15 1.071.989,70 12.491,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2.227.786,51
61. TOĆE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA PODSTRANA - MILJEVAC 2.162.221,27 0,00 -80,54 -0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.162.140,33
62. CREDO D.O.O.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 1.263.294,11 252.674,66 2.888,25 562.105,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2.080.962,62
63. PEKO D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.957.212,98 0,00 -11.436,39 133.204,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.078.980,66
64. JADROPLASTIKA D.D.ZA PRERADU PLAST.MASA U STEĆAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET SEGET DONJI 34.407,69 -18.747,83 3,54 2.040.894,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2.056.557,62
65. OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SVIRČE SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA SVIRČE 1.867.784,66 0,00 -2.048,19 162.752,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2.028.489,06
66. FIGO D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA MAKARSKA 1.129.335,49 840.391,99 -792,42 -2.108,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.966.827,03
67. R.D.K. D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI IMOTSKI 1.923.430,26 6.719,90 1.460,64 33.613,70 0,00 74,18 0,00 0,00 1.965.298,68
68. METALLI CUT J. D. O. O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.957.794,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.957.794,64
69. CIGLANA-SINJ D.D.PROIZV.OPEKE,CRIJEP.,PR.OD PEČ.GL SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ SINJ -5.842,12 0,00 0,02 -46.727,49 0,00 0,00 0,00 1.936.079,19 1.883.509,60
70. N. PAUKO NEKRETNINE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.844.262,68 0,00 -2.372,33 -2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841.887,65
71. BILCO POSREDOVANJE ŠPEDICIJA I PRIJEVOZ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.374.399,84 -7.866,48 -2.512,42 450.581,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.814.602,43
72. REMONT D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL SUĆURAC 586.249,14 34.183,31 84.323,58 1.078.151,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.782.907,18
73. MG-ŠPORT D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 1.756.494,61 2.527,94 -0,01 18.712,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777.734,70
74. ARAN TEHNIKA D.O.O. ZA TRGOVINU,UGOST. I USLUGE SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO DICMO PRISOJE 982.952,31 0,00 0,00 283.675,32 0,00 476.757,60 0,00 0,00 1.743.385,23
75. FILOTAS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 919.450,23 0,00 11.913,12 801.611,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.732.974,38
76. NEVERA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.556.576,78 16.782,07 12,64 107.991,58 0,00 30.325,47 0,00 0,00 1.711.688,54
77. NOVI PROJEKTI D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.704.058,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.704.058,71
78. RADNIČKI NOGOMETNI KLUB SPLIT - SPLIT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.044.358,39 0,00 10.377,30 646.027,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.763,15
79. DRIC D.O.O. U LIKVIDACIJI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.230.553,92 450.863,50 -0,30 -87,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.681.330,00
80. AGGREDIOR D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 772.439,18 170.795,45 378,01 737.213,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680.826,57
81. GRUPA CETINA PAVIĆ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 1.159.990,73 -10.078,29 24.058,96 461.880,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.635.851,93
82. FURMET INVEST D.O.O.U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.616.770,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -31,44 0,00 0,00 1.616.738,59
83. NITROGENIUM D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.578.111,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.578.111,24
84. AUTOKUĆA BOSNIĆ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT ŽRNOVNICA 1.281.901,63 3.944,00 13.245,03 256.183,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.555.273,68
85. KUSIĆ GRADNJA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA PODSTRANA - MILJEVAC 998.929,49 551.013,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.549.942,79
86. AUTO CENTAR FABJANAC D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 915.682,63 -699,17 16.022,49 613.024,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1.544.030,76
87. DEVET D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.119.039,16 386.786,02 0,00 5.292,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1.511.117,36
88. IDEAL SERVIS D.O.O. U LIKVIDACIJI SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL ŠTAFILIĆ 89.000,50 1.380.827,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.469.827,81
89. HARDNESS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.459.260,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.459.260,15
90. BLANCOM D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 830.243,68 -68.584,61 10.912,15 125.358,26 0,00 525.412,41 0,00 0,00 1.423.341,89
91. RAČICA D.O.O.ZA GRAĐENJE I TURIZAM U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD STARI GRAD -544.190,75 0,00 -3,07 -3,00 0,00 1.961.784,64 0,00 0,00 1.417.587,82
92. GRANATAPFEL J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI IMOTSKI 1.045.676,58 0,00 221,76 370.767,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1.416.665,88
93. BARFUN D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 0,00 0,00 0,00 1.360.622,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.360.622,03
94. VERITAS TRADE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ DONJI MUĆ 767.134,26 102.445,95 61.320,09 400.879,84 0,00 15.751,12 0,00 0,00 1.347.531,26
95. ROBUSTUS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 495.409,90 793.745,10 4.256,20 23.444,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.316.856,14
96. JAMATVA TRGOVINSKO PODUZEĆE SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC VRGORAC 1.117.495,54 111.520,22 1.995,79 57.432,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.288.443,86
97. KRUŠEVIK GRAĐENJE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL KAMBELOVAC 1.016.895,96 0,00 0,00 0,00 0,00 240.043,93 0,00 0,00 1.256.939,89
98. KEZIĆ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 619.905,33 521.659,74 20.279,88 79.920,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.241.765,43
99. SINJ D.D.U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ SINJ -37.542,36 0,00 817.253,43 450.217,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1.229.929,06
100. HRGA GRADNJA D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL STARI 638.376,32 46.703,94 50.863,07 397.982,38 0,00 72.222,36 0,00 0,00 1.206.148,07