PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Dug prijavljen u postupak izvanredne uprave s osnova javnih davanja koja se iskazuju na listi dužnika Napomena
1. DALMACIJAVINO D.D. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 23.146.573,30 0,00 2.305.414,91 12.711.810,47 19.259.244,03 22.913,27 0,00 0,00 57.445.955,98
2. GARRITUS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT -13.512,42 56.002,22 20.188.021,56 15.749.562,31 0,00 211.581,70 0,00 0,00 36.191.655,37
3. TURKUS J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 19.597.055,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.597.055,64
4. METAL-AKTIVA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE DUGOPOLJE 4.330.007,58 0,00 6.160.267,98 4.334.556,80 0,00 0,00 0,00 0,00 14.824.832,36
5. MORENIA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA BAŠKA VODA 14.716.378,97 0,00 24,54 7.899,36 0,00 0,00 0,00 0,00 14.724.302,87
6. BISKO D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 11.702.639,92 351.139,66 2.268.577,90 -12.582,82 0,00 0,00 0,00 0,00 14.309.774,66
7. JADRANKAMEN D.D,U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA PUČIŠĆA -17.527,22 0,00 -35.291,25 -312.079,17 0,00 -70,60 0,00 13.906.579,00 13.541.610,76
8. WENBIN D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 6.175.873,26 4.502.064,13 454.791,46 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 11.132.729,00
9. GEORAD D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA MAKARSKA 939.930,88 0,00 2.735.492,55 6.021.413,67 0,00 360.210,50 0,00 0,00 10.057.047,60
10. DALMACIJATURIST-PODUZEĆE S.P.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT -94.568,20 0,00 20,67 9.222.266,87 0,00 0,00 0,00 0,00 9.127.719,34
11. IMOTA D.D. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC DONJI PROLOŽAC 105.720,79 0,00 -628,99 16.602,15 8.671.150,73 0,00 0,00 0,00 8.792.844,68
12. POLJUD VILE D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 8.584.128,97 75.687,63 -13.284,31 105.654,38 0,00 -14,93 0,00 0,00 8.752.171,74
13. DOBRIĆ D.O.O SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR PLANO 6.731.572,41 0,00 -9,71 1.493.580,66 0,00 37,60 0,00 0,00 8.225.180,96
14. SOLIN BRODOGRADNJA D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET LJUBITOVICA 2.385.114,22 499.742,38 738.292,20 4.302.655,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7.925.804,60
15. MAXIME D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT -74.745,50 7.972.411,47 0,00 0,00 0,00 1.964,13 0,00 0,00 7.899.630,10
16. ANIĆ-NEKRETNINE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 6.995.384,10 0,00 241.860,08 191.450,74 0,00 0,00 0,00 0,00 7.428.694,92
17. MOKK TRADE PODUZ. ZA PROIZVGODNJU, TRG. I USLUGE. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL LUKŠIĆ 4.106.803,19 459.639,22 171.967,93 2.586.032,69 0,00 -10,21 0,00 0,00 7.324.432,82
18. ILOVA D.D. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT -157.389,26 0,00 -203.214,12 7.516.834,46 -4.009,31 0,00 0,00 0,00 7.152.221,77
19. TOPANA D.O.O SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI IMOTSKI 6.921.365,65 147.455,83 -4,28 81.573,09 0,00 0,00 0,00 0,00 7.150.390,29
20. DALMA-VELETRGOVINA D.D. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 0,00 0,00 -13.705,23 7.147.995,93 0,00 0,00 0,00 0,00 7.134.290,70
21. KEDNOS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL GOMILICA 6.855.595,12 229.353,97 182,23 22.017,51 0,00 0,00 0,00 0,00 7.107.148,83
22. GRAMEX, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI IMOTSKI 4.693.890,32 679.321,50 2.305,38 1.185.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.560.785,20
23. EURO PROTEKT D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.557.765,75 0,00 365.041,72 2.736.509,70 0,00 0,00 0,00 0,00 5.659.317,17
24. DIOKOM NOVI D.O.O.U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR PLANO 4.051.176,03 -9.023,33 20.306,09 1.488.015,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.550.473,82
25. CONTRACTOR J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 4.910.128,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.910.128,05
26. ALMUS D.O.O.ZA GRAĐENJE I TRGOVINU SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL ŠTAFILIĆ 2.782.661,08 82.809,98 109.900,41 1.849.135,54 0,00 35.111,20 0,00 0,00 4.859.618,21
27. ECKER CHARTER D.O.O SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR TROGIR 4.616.718,90 -121.080,40 19,53 138.283,41 0,00 0,00 0,00 0,00 4.633.941,44
28. DORO PROMIDŽBA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 3.854.967,33 77.430,65 229.422,21 401.147,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4.562.967,88
29. ČONDIĆ-KADMENOVIĆ D.O.O U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 3.635.866,25 39.756,24 161.813,62 703.745,61 0,00 0,00 0,00 0,00 4.541.181,72
30. TRAJEKTNA LUKA SPLIT, D.D. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT -8.291,37 0,00 -1.485,87 -7.220,45 0,00 0,00 0,00 4.482.773,69 4.465.776,00
31. TONI BENZ, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC DONJI PROLOŽAC 1.948.045,43 135.794,14 325.912,71 1.999.811,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4.409.563,39
32. PRECIZNI SJEKAČ D.O.O.ZA TRGOVINU,GRAĐENJE I USLUG SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ UGLJANE 4.129.432,11 177.778,95 2.152,92 95.020,57 0,00 0,00 0,00 0,00 4.404.384,55
33. DOBAR GRADITELJ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 958.834,62 -2.063,44 3.326.591,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.283.362,97
34. RAVNANJE BARILAC D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.959.826,97 1.595.354,86 38.342,15 314.852,87 0,00 0,00 0,00 0,00 3.908.376,85
35. TIBRA D.O.O U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ DONJI MUĆ 3.832.541,05 0,00 -8,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.832.532,35
36. K& K ESTINVESTMENT.ISTRA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.276.948,00 1.447.357,31 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 3.724.305,26
37. TIGAR-CIKATIĆ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 2.460.073,64 44.368,90 782,38 1.153.511,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3.658.736,52
38. AGRO PROMET RUNOVIĆI, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI RUNOVIĆ 3.288.869,32 37.188,71 0,00 294.378,66 0,00 0,00 0,00 0,00 3.620.436,69
39. EPULUM D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD STARI GRAD 293.185,63 -7.505,53 16.069,74 3.312.264,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3.614.014,12
40. B = BREZA D.O.O.U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD VRBANJ 1.222.324,33 1.685.578,11 0,00 16.446,83 0,00 560.945,82 0,00 0,00 3.485.295,09
41. BANDCOM D.O.O.ZA TRGOVINU PRIJEVOZ I ZASTUPANJE SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA MAKARSKA 3.290.089,37 -16.046,22 28.269,03 130.239,46 0,00 44.009,83 0,00 0,00 3.476.561,47
42. DRESDEN D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.965.374,31 1.396.795,63 0,00 107.949,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3.470.119,90
43. KAMELEON D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 2.388.567,37 -46.357,06 6.067,59 1.112.608,39 0,00 0,00 0,00 0,00 3.460.886,29
44. HABITAT D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 3.405.006,07 -16.217,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.388.788,29
45. KACIGA D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR MASTRINKA 808.462,01 502.976,90 48.535,95 1.914.285,14 0,00 0,00 0,00 0,00 3.274.260,00
46. POTPORA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ OMIŠ 592.202,25 13.110,87 550.231,14 1.714.970,19 0,00 374.851,61 0,00 0,00 3.245.366,06
47. ZZ GRADNJA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI ZMIJAVCI 2.144.286,32 -19.621,06 372,24 1.057.909,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3.182.946,60
48. BETONSKI BLOKOVI D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 1.172.484,05 -6.700,35 88.892,71 1.896.621,19 0,00 0,00 0,00 0,00 3.151.297,60
49. ŠTIT D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.704.309,31 20.446,63 307.470,70 1.096.199,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3.128.426,14
50. GLAVAREVIĆ D.O.O. POSUŠJE, GLAVNA PODRUŽNICA OMIŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ OMIŠ 2.140.740,11 37.733,31 -5.810,92 867.233,46 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039.895,96
51. ZAKUP D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.891.019,36 1.089.462,38 0,00 0,23 0,00 -55,95 0,00 0,00 2.980.426,02
52. GRANČIĆ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI GLAVINA DONJA 2.153.992,91 534.538,19 7.437,13 261.802,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2.957.770,54
53. DOSIS D.O.O.ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI GLAVINA DONJA 2.948.186,89 -358,47 0,00 -37,78 0,00 -269,88 0,00 0,00 2.947.520,76
54. KASTELI, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.132.285,77 -11.115,74 26.743,57 268.220,99 0,00 0,00 490.734,38 0,00 2.906.868,97
55. METALI ŠAKIĆ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.867.488,08 0,00 0,50 -326,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.867.162,51
56. MIKRUT D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.888.828,23 944.510,52 313,76 8.364,10 0,00 8.723,53 0,00 0,00 2.850.740,14
57. ATHLON D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.583.081,63 295.589,87 316.240,72 117.760,78 0,00 402.430,93 0,00 0,00 2.715.103,93
58. SUNCE I & I,D.O.O ZA TRGOVINU U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.943.383,36 760.336,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.703.719,63
59. EURUS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 70.288,14 2.627.568,98 -0,12 -167,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697.689,22
60. ŽUPA-HORIZONTI D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 820.409,71 1.858.793,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.679.203,06
61. MATKO PETRIČEVIĆ-GRAĐENJE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.657.930,23 0,00 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.657.930,18
62. TEHNOIZGRADNJA D.O.O. GRADITELJSTVO I TRGOVINU SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC DONJI PROLOŽAC 1.355.248,04 801.921,83 135.372,64 357.920,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650.463,25
63. NOVI PROJEKTI D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.640.125,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640.125,85
64. FAVORIT D.D.U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA NEREŽIŠĆA 194.852,20 2.363.068,63 -8.125,57 87.529,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2.637.324,57
65. ZJUM D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR HVAR 1.869.481,03 740.491,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.609.972,36
66. OLEA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 306.785,94 365.793,17 22.123,38 1.886.861,17 0,00 4.032,46 0,00 0,00 2.585.596,12
67. ADRIA KOP D.O.O SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 985.197,08 107.349,22 254.904,80 1.169.607,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2.517.058,92
68. AZURNA VILA, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR SUPETAR 2.191.852,31 0,00 0,00 240.503,58 0,00 58.542,91 0,00 0,00 2.490.898,80
69. AMBER, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR SUPETAR 1.281.553,13 790.101,79 393.503,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.465.158,38
70. FLAVA LINEA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 401.593,01 596.421,40 56.635,59 1.399.356,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2.454.006,04
71. KOBILJAK D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA VINIŠĆE 922.677,34 58.650,54 115.182,59 1.336.990,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2.433.500,59
72. VINOGRADAR,POLJOP. PROIZVODNJA,D.D. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS VIS 1.917.345,70 0,00 784,88 477.551,18 0,00 0,00 4.272,10 0,00 2.399.953,86
73. IVIĆ 40 PODUZEĆE ZA TRGOVINU PROJEKTIRANJE I GRADI SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL GOMILICA 304.992,76 303.263,28 706.882,28 1.070.599,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2.385.737,88
74. BARFUN D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 548.203,21 0,00 0,00 1.835.719,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2.383.922,29
75. PEKANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI ZMIJAVCI 1.939.982,61 -19.943,27 9.941,56 444.106,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.374.086,97
76. UDRUGA TURISTIČKIH VODIČA SPLIT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 0,00 0,00 227.375,89 2.136.736,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2.364.112,30
77. GRUPA CETINA PAVIĆ D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 1.483.885,06 -10.078,29 22.991,50 842.297,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2.339.096,13
78. VITROPLANT POD.ZA PROIZVODNJU CVIJEĆA UKRASNOG BIL SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 376.936,14 0,00 8.068,63 1.946.781,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.331.785,84
79. AUTO FRANJIĆ J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL KAMBELOVAC 2.323.914,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.323.914,28
80. TRITON CO D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR SUPETAR 1.400.168,60 135.403,71 472.338,65 303.323,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2.311.234,82
81. WONDER-TRADE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.328.004,21 -5.943,03 891.922,39 -70,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2.213.912,71
82. RAMZES D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 347.993,71 744.422,02 1.022.452,00 11.344,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2.126.212,43
83. CREDO D.O.O.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN SOLIN 1.233.041,18 247.088,79 2.810,09 548.336,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2.031.276,84
84. BLANCOM D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.197.579,64 -68.584,61 11.228,43 129.124,00 0,00 750.210,20 0,00 0,00 2.019.557,66
85. LEADER-S, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.053.365,01 0,00 1.294,80 -37.896,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2.016.763,22
86. JADROPLASTIKA D.D.ZA PRERADU PLAST.MASA U STEĆAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET SEGET DONJI 34.842,77 -18.747,83 3,54 1.992.956,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.009.055,13
87. AUTO-RUBIKON D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.010.999,41 2.658,84 58.800,92 910.582,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.983.041,73
88. SANITETSKA KUĆA APOLLONIA D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.876.008,86 0,00 -52,33 3,01 0,00 62.790,79 0,00 0,00 1.938.750,33
89. FIGO D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA MAKARSKA 1.084.217,72 806.853,47 -792,42 -2.108,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.888.170,74
90. R.D.K. D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI IMOTSKI 1.826.901,84 6.382,90 1.925,72 35.177,92 0,00 70,41 0,00 0,00 1.870.458,79
91. KAŠTELANSKA RIVIJERA D.D. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL STARI 108.695,66 0,00 275.821,25 1.467.093,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851.610,62
92. GAVRILOVIĆ & LIJANOVIĆ D.O.O.U LIKVIDACIJI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.811.528,91 0,00 0,00 20.841,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.832.370,39
93. CIGLANA-SINJ D.D.PROIZV.OPEKE,CRIJEP.,PR.OD PEČ.GL SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ SINJ -5.842,12 0,00 0,02 -46.727,51 0,00 0,00 0,00 1.835.302,08 1.782.732,47
94. N. PAUKO NEKRETNINE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.758.842,54 0,00 -2.372,33 21.493,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777.964,05
95. BILCO POSREDOVANJE ŠPEDICIJA I PRIJEVOZ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.341.442,19 -7.866,48 -2.512,42 437.942,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.769.005,64
96. REMONT D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL SUĆURAC 554.817,59 32.773,31 80.322,57 1.025.497,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1.693.411,01
97. RADNIČKI NOGOMETNI KLUB SPLIT - SPLIT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 726.406,56 -0,02 32.927,49 927.605,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.686.939,06
98. ARAN TEHNIKA D.O.O. ZA TRGOVINU,UGOST. I USLUGE SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO DICMO PRISOJE 941.374,97 0,00 0,00 271.876,00 0,00 455.035,37 0,00 0,00 1.668.286,34
99. NEVERA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.514.504,07 16.333,14 12,64 104.992,07 0,00 29.283,63 0,00 0,00 1.665.125,55
100. KAPPA HRVATSKA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI IMOTSKI 1.163.707,17 12.641,58 -1.039,38 475.844,98 0,00 12.828,46 0,00 0,00 1.663.982,81