PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Dug prijavljen u postupak izvanredne uprave s osnova javnih davanja koja se iskazuju na listi dužnika Napomena
1. VINO ILOK D.D. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK ILOK 11.368.584,94 223.504,09 766.140,95 18.771.088,18 244.155,34 0,00 0,00 691.309,23 32.064.782,73
2. RAZVITAK D.D. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK ILOK 5.323.197,92 0,00 77.005,91 3.025.574,40 0,00 272.651,00 0,00 551,38 8.698.980,61
3. ILOČKI PODRUMI D.D. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK ILOK 8.442.026,51 314.763,05 -221.027,87 -317.519,12 -1.956,40 0,00 0,00 90.273,00 8.306.559,17
4. SJEME PROMET j.d.o.o. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA VERA 5.169.472,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.169.472,02
5. NEKRETNINE 1960 D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.284.637,09 3.129.130,57 234,82 -1.015,85 0,00 20.440,34 0,00 0,00 4.433.426,97
6. AXIA J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 879.286,02 0,00 0,00 0,00 3.145.016,29 0,00 0,00 0,00 4.024.302,31
7. MINUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 2.259.458,08 125.760,41 13.836,83 1.017.608,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3.416.663,89
8. VIBROBETON D.D.- U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 3.368.787,89 -126.297,19 10.171,40 12.965,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3.265.627,45
9. MG-GRADNJA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 725.732,84 0,00 2.103.921,54 -1.890,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2.827.763,58
10. EURO - GLOBAL D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA BRŠADIN 2.159.326,52 204.511,21 -1,44 358.239,04 0,00 29.888,90 0,00 0,00 2.751.964,23
11. PLASMA SISTEMI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 0,00 435.287,95 660.008,84 978.795,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2.074.092,52
12. PZ JARMINA U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA JARMINA 1.717.705,08 23.221,76 0,00 132.854,29 0,00 0,00 0,00 65.003,44 1.938.784,57
13. JELEN D.D. ZA UGOST.TURIZAM I TRGOVINU U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 370.480,32 13.973,81 7.927,81 1.475.199,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.867.581,50
14. GEA-NATRON D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.658.652,44 20.340,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.678.993,25
15. NOX D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 899.367,20 61.704,10 29.507,27 270.475,07 0,00 60.922,30 0,00 0,00 1.321.975,94
16. ALFA-AGRO J.D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.057.462,04 249.448,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.306.910,96
17. N.D. METALI J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA SOLJANI 1.208.173,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.208.173,54
18. AGRESTIS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI STARI MIKANOVCI 442.360,72 178.369,05 31.032,79 478.797,65 0,00 71.304,50 0,00 0,00 1.201.864,71
19. TOKA-PAN-PROMET D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 866.858,66 256.842,95 2,44 -1.799,83 0,00 16.367,96 0,00 0,00 1.138.272,18
20. ZELENE NJIVE J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.130.564,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.130.564,69
21. IMETAK PLASMAN D.O.O.- U LIKVIDACIJI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 298.235,71 431.447,33 321.860,80 -3.052,64 0,00 -8.250,00 0,00 0,00 1.040.241,20
22. MERIDIJAN TOURS D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA ZA TURIZA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI 133.734,92 116.399,27 70.256,27 584.971,34 0,00 0,00 0,00 0,00 905.361,80
23. AFIRMACIJA VUKOVAR D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 165.927,08 56.695,17 7.500,44 363.984,43 0,00 279.518,93 0,00 0,00 873.626,05
24. AGRO CENTAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 154.228,09 68.384,20 28.237,28 595.245,65 0,00 0,00 0,00 0,00 846.095,22
25. PIRAMIDA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 154.900,61 -1.682,67 -307,77 636.019,77 0,00 19.826,17 0,00 0,00 808.756,11
26. X.Y. INTERIJERI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 369.761,03 251.211,98 20.481,37 166.816,81 0,00 0,00 0,00 0,00 808.271,19
27. HABITAT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 296.391,49 5.059,01 17.866,79 421.999,58 0,00 0,00 0,00 0,00 741.316,87
28. ELANPROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 543.094,91 12.290,24 10.320,57 158.688,91 0,00 0,00 0,00 0,00 724.394,63
29. VINKI GRUPA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 393.803,21 288.180,73 750,65 32.483,83 0,00 0,00 0,00 0,00 715.218,42
30. BILJALOV D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA BRŠADIN 227.543,62 72.203,57 158,71 260.835,65 0,00 113.605,90 0,00 0,00 674.347,45
31. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA NOVOSELAC U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 444.018,28 35.484,63 10.908,65 181.387,17 0,00 0,00 0,00 0,00 671.798,73
32. DUĆA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 204.696,98 47.686,61 38.249,00 343.371,56 0,00 3.006,40 0,00 0,00 637.010,55
33. MAROJEVIĆ D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ROKOVCI 614.381,69 2.692,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617.074,44
34. AMADEUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 555.191,09 -6.038,01 -14.412,48 53.545,46 0,00 0,00 0,00 0,00 588.286,06
35. MLIJEČNO GOVEDARSTVO KLISA D.O.O.. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 470.625,30 95.393,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566.018,69 520.662,57
36. PUĆO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI NIJEMCI 399.943,22 128.718,21 0,00 35.632,94 0,00 0,00 0,00 0,00 564.294,37
37. GIPSMONT D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 224.200,21 74.629,11 7.951,49 248.450,02 0,00 0,00 0,00 0,00 555.230,83
38. AUTO NEVIO D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 176.066,31 0,00 34.760,97 304.769,69 0,00 0,00 0,00 0,00 515.596,97
39. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KLAS U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ANDRIJAŠEVCI 360.090,04 107.492,69 38,89 47.841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515.462,62
40. EMIL MONT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 210.624,76 0,00 11.350,85 284.511,15 0,00 0,00 0,00 0,00 506.486,76
41. AGRO-LOVAS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,LOVAS LOVAS -55.635,90 -4.652,46 0,00 20.869,85 0,00 0,00 0,00 529.333,46 489.914,95
42. LUKANOVIĆ-TRADE D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 56.164,55 2.956,04 7.276,62 369.289,35 0,00 0,00 0,00 0,00 435.686,56
43. ADELAIDE D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 433.636,24 -12,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.623,82
44. MATIJEVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI 311.135,16 6.130,92 8.138,82 102.025,42 0,00 0,00 0,00 0,00 427.430,32
45. MLIN-PEKARA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 67.564,48 7.318,86 977,15 343.323,58 0,00 0,00 0,00 0,00 419.184,07
46. IVANINCI J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA PODRINJE 413.696,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413.696,14
47. SNAGA DRVETA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA VRBANJA 285.363,51 67.589,41 761,05 11.236,99 0,00 26.230,13 0,00 0,00 391.181,09
48. EXPLANTA LOGISTIKA J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 301.075,61 64.940,46 0,00 10.615,42 0,00 0,00 0,00 0,00 376.631,49
49. I-NOVA ENERGY D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 358.785,56 0,00 -1,74 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 358.783,81
50. MATEJ ILIĆ J.D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 352.165,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.165,50
51. OLAJNICA PROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 19.513,71 6.297,10 15.126,14 287.885,54 0,00 0,00 0,00 0,00 328.822,49
52. ZIGURAT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR -17.556,93 40.561,35 861,45 120.572,37 0,00 170.224,10 0,00 0,00 314.662,34
53. MALAGIĆ D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA GUNJA 167.488,41 -8.610,25 106,36 142.848,81 0,00 0,00 0,00 0,00 301.833,33
54. VUPIK D.D. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR -63.151,98 0,00 -113.044,48 -1.044.483,17 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.220.679,63 748.633,56
55. PIK-VINKOVCI D.D. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 0,00 -1.121,72 -146.861,62 -1.096.472,66 0,00 -0,04 0,00 0,00 -1.244.456,04 3.545.447,97