PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. TEHNOTEX D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 16.210.088,44 1.230.097,46 64.068,09 1.428.867,34 0,00 0,00 0,00 18.933.121,33
2. VINKA D.D. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 5.041.542,27 0,01 1.001.076,88 12.786.195,64 0,00 0,00 0,00 18.828.814,80
3. FORMULA UNUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 10.115.563,29 -4.932,69 1.420,06 17.666,80 0,00 0,00 0,00 10.129.717,46
4. AMADEUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 7.565.287,00 -6.038,01 -14.412,48 744.703,79 0,00 0,00 0,00 8.289.540,30
5. VIBROBETON D.D.- U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 4.787.404,66 -126.297,19 8.176,33 34.124,64 0,00 -199,33 0,00 4.703.209,11
6. RES IMMOBILES D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.495.225,81 -3.381,75 46.937,41 1.501.478,94 0,00 0,00 0,00 3.040.260,41
7. PHILOS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 3.057.239,51 -64.802,23 0,00 -443,46 0,00 0,00 0,00 2.991.993,82
8. NEKRETNINE 1960 D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.010.426,68 1.790.395,33 191,56 -1.021,10 0,00 14.974,55 0,00 2.814.967,02
9. VUČEDOLSKA GOLUBICA D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.675.137,61 5.448,51 17.603,53 612.516,68 0,00 106.046,54 0,00 2.416.752,87
10. ENSIS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.426.833,19 14.514,09 74.401,40 453.920,61 0,00 320.478,68 0,00 2.290.147,97
11. EURO - GLOBAL D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA BRŠADIN 1.784.983,68 169.778,90 -1,44 301.932,34 0,00 25.465,43 0,00 2.282.158,91
12. LAXUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.455.031,81 109.134,40 12.697,17 365.024,28 0,00 338.419,01 0,00 2.280.306,67
13. DVA A D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 938.653,53 195.671,33 5.436,02 734.746,64 0,00 0,00 0,00 1.874.507,52
14. ANDRIJANIĆ EXPORT-IMPORT D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.839.447,71 13.701,94 0,00 6.915,55 0,00 0,00 0,00 1.860.065,20
15. AGROKONTROLA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.789.420,56 -17.153,42 35.390,48 44.068,26 0,00 0,00 0,00 1.851.725,88
16. FOCUS RAMA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 876.192,83 40.718,04 72.545,70 834.065,80 0,00 0,00 0,00 1.823.522,37
17. PLASMA SISTEMI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 0,00 374.498,68 570.612,31 846.216,09 0,00 0,00 0,00 1.791.327,08
18. GORNJA STRANA D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLUGE VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR ŠTITAR 513.824,69 1.281.059,66 -1.410,69 -5.462,34 0,00 -11,98 0,00 1.787.999,34
19. PZ JARMINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA JARMINA 1.467.898,91 20.739,32 0,00 113.444,14 0,00 0,00 0,00 1.602.082,37
20. GAŠPARIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK TOVARNIK 699.095,58 880.731,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.579.826,97
21. JELEN D.D. ZA UGOST.TURIZAM I TRGOVINU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 290.201,41 6.493,19 6.491,59 1.262.814,36 0,00 0,00 0,00 1.566.000,55
22. TOP - SALDIS J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA SOLJANI 719.531,50 35.521,69 801.707,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556.760,94
23. GEA-NATRON D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.377.493,70 17.106,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.394.600,09
24. EKO GRAD D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 179.492,70 184.730,72 819.354,86 61.011,56 0,00 127.067,11 0,00 1.371.656,95
25. INTERMONT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 699.722,62 28.399,15 2.964,20 583.874,96 0,00 0,00 0,00 1.314.960,93
26. VEKO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR -33.510,35 1.420.745,90 6,09 -85.017,27 0,00 0,00 0,00 1.302.224,37
27. LUCIDUS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 715.002,57 0,00 52.056,08 521.904,38 0,00 0,00 0,00 1.288.963,03
28. VELIKI KRAJ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 69.212,30 943.565,80 -10.761,85 -60,11 0,00 268.336,34 0,00 1.270.292,48
29. CIBALIA D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.102.727,50 -988,83 8.810,93 58.915,32 0,00 74.024,80 0,00 1.243.489,72
30. KVOTA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 500.811,68 1.358,91 -4.160,98 738.920,83 0,00 501,16 0,00 1.237.431,60
31. AUTO CENTAR MODRIĆ D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 671.535,45 430.082,89 498,37 7.200,35 0,00 4.023,32 0,00 1.113.340,38
32. ZIDAR D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 629.496,66 40.666,14 0,00 400.513,17 0,00 29.469,86 0,00 1.100.145,83
33. LUČICA AGRO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA BABINA GREDA 897.827,31 9.886,61 20.921,14 157.631,52 0,00 0,00 0,00 1.086.266,58
34. VUKOVAR-TREND-RENDULIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 6,25 0,00 -12.151,00 1.042.423,05 0,00 0,00 0,00 1.030.278,30
35. TEHNOKOP D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 148.891,28 25.472,38 19.955,59 812.896,22 0,00 -20,69 0,00 1.007.194,78
36. KONSTANTINOVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI -76.195,67 413,56 51.175,79 1.012.841,19 0,00 0,00 0,00 988.234,87
37. TOKA-PAN-PROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 716.996,50 211.326,43 2,03 -1.800,25 0,00 13.659,17 0,00 940.183,88
38. AGRESTIS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI STARI MIKANOVCI 381.713,85 151.560,31 19.299,07 324.578,16 0,00 59.918,77 0,00 937.070,16
39. PZ ILAGRO U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI BERAK 858.296,57 -10.525,44 73,32 42.628,75 0,00 11.573,88 0,00 902.047,08
40. JOZIĆ GRADNJA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 603.111,80 64.861,74 42.687,77 179.070,31 0,00 0,00 0,00 889.731,62
41. SIKIRICA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 506.285,96 14.299,19 20.196,55 320.505,89 0,00 0,00 0,00 861.287,59
42. LEDERMAN D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 386.042,31 0,00 27.708,12 442.895,48 0,00 0,00 0,00 856.645,91
43. MERIDIJAN TOURS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI 113.881,17 101.494,14 59.931,36 497.705,62 0,00 0,00 0,00 773.012,29
44. TERMOFRIZ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO IVANKOVO 245.125,61 36.739,13 15.854,07 473.519,99 0,00 0,00 0,00 771.238,80
45. ŽEMABO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 120.314,70 0,00 -344,38 611.821,69 0,00 5.256,52 0,00 737.048,53
46. ALFA TEKSTIL D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 410.105,30 -4.335,21 19.800,53 305.619,64 0,00 0,00 0,00 731.190,26
47. GAJ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 314.649,41 106.732,06 8.051,66 289.666,79 0,00 0,00 0,00 719.099,92
48. VFM D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 145.235,57 48.433,43 22.359,56 494.981,18 0,00 0,00 0,00 711.009,74
49. AUTO ČULJAK D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 605.823,66 0,00 -251,27 90.262,81 0,00 0,00 0,00 695.835,20
50. MATURUS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO BOROVO -30.903,50 0,00 90,82 720.692,97 0,00 0,00 0,00 689.880,29
51. NOX D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 400.909,58 51.247,34 6.973,39 179.468,98 0,00 50.263,04 0,00 688.862,33
52. X.Y. INTERIJERI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 314.252,16 214.612,27 17.323,03 140.885,35 0,00 0,00 0,00 687.072,81
53. PIRAMIDA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 139.610,19 -1.682,67 -307,77 528.388,11 0,00 17.101,47 0,00 683.109,33
54. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA NOVOSELAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 449.995,75 36.502,90 9.149,25 172.866,47 0,00 0,00 0,00 668.514,37
55. AGRO CENTAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 99.163,83 56.383,50 23.223,18 485.914,47 0,00 0,00 0,00 664.684,98
56. HABITAT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 256.065,33 4.284,97 15.236,68 357.258,86 0,00 0,00 0,00 632.845,84
57. MIKSER-BETON D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 432.100,54 42.155,66 0,00 137.185,98 0,00 0,00 0,00 611.442,18
58. ELANPROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 450.431,85 11.327,05 8.498,45 123.809,43 0,00 -311,75 0,00 593.755,03
59. VINKI GRUPA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 326.210,31 237.114,77 630,31 27.168,77 0,00 0,00 0,00 591.124,16
60. BILJALOV D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA BRŠADIN 189.619,56 60.621,83 134,68 220.122,14 0,00 95.123,12 0,00 565.621,33
61. ŠPORT MODA NOVA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 264.678,57 7.634,05 0,00 288.485,84 0,00 0,00 0,00 560.798,46
62. CORNELIUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 193.555,29 -1.798,36 15.644,91 346.299,82 0,00 0,00 0,00 553.701,66
63. DUĆA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 175.567,16 40.754,45 32.744,48 289.444,12 0,00 2.581,65 0,00 541.091,86
64. VUKOVAR RENDULIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 71.011,21 0,00 2.611,32 451.099,50 0,00 0,00 0,00 524.722,03
65. KALIMERA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK TOVARNIK 291.204,86 0,00 8.704,70 221.770,87 0,00 0,00 0,00 521.680,43
66. GOTIKA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 285.261,81 -14.644,74 4.864,21 246.123,41 0,00 0,00 0,00 521.604,69
67. CENTAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ANDRIJAŠEVCI 368.771,84 0,00 12.429,72 128.216,29 0,00 0,00 0,00 509.417,85
68. TISKARA NARDI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 252.089,38 0,00 28.708,62 206.044,00 0,00 0,00 0,00 486.842,00
69. PUĆO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI NIJEMCI 335.528,11 107.588,97 0,00 29.817,18 0,00 0,00 0,00 472.934,26
70. GIPSMONT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 186.187,02 63.678,65 6.470,14 202.463,08 0,00 0,00 0,00 458.798,89
71. DEMIRX D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 465.505,65 0,00 270,08 -13.731,59 0,00 4.325,02 0,00 456.369,16
72. MAJEVICA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 145.527,74 36.508,84 14.377,57 257.368,27 0,00 0,00 0,00 453.782,42
73. KOTA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 193.150,49 0,00 1.857,40 241.848,45 0,00 0,00 0,00 436.856,34
74. POLIKLINIKA NOVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 0,00 2.149,83 104.278,58 324.087,50 0,00 0,00 0,00 430.515,91
75. UNIJA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 321.644,41 69.217,74 7.940,57 31.420,64 0,00 0,00 0,00 430.223,36
76. UDRUGA ZLATNA DOB TORDINCI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI TORDINCI 0,00 0,00 10,92 425.046,25 0,00 0,00 0,00 425.057,17
77. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KLAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ANDRIJAŠEVCI 293.895,91 90.286,30 31,66 34.972,26 0,00 0,00 0,00 419.186,13
78. EMIL MONT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 172.815,19 0,00 9.349,87 230.655,77 0,00 0,00 0,00 412.820,83
79. VK INFO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 86.593,30 27.849,00 3.593,60 287.913,70 0,00 0,00 0,00 405.949,60
80. SRIJEM - GRAD D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 227.799,32 -508,15 -2.527,25 180.008,50 0,00 0,00 0,00 404.772,42
81. JEZGRA D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR CERIĆ 323.931,86 -2.934,15 8.936,46 49.839,33 0,00 0,00 0,00 379.773,50
82. DRAGULJ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 145.545,67 56.000,29 11.721,01 150.970,45 0,00 0,00 0,00 364.237,42
83. VODO-KOP D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI MLAKA ANTINSKA 141.519,16 33.180,72 11.580,35 175.292,95 0,00 0,00 0,00 361.573,18
84. LUKANOVIĆ-TRADE D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 48.779,01 2.551,50 6.227,19 296.658,94 0,00 0,00 0,00 354.216,64
85. MATIJEVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI 256.820,68 4.946,48 6.638,76 83.161,96 0,00 0,00 0,00 351.567,88
86. AULA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ROKOVCI 133.347,01 -282,13 -17,94 216.631,69 0,00 0,00 0,00 349.678,63
87. STIPANOVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 315.128,79 18.142,61 3.049,40 9.960,84 0,00 0,00 0,00 346.281,64
88. VINOVA-ILOK D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK ILOK 167.254,44 -1.050,92 3.224,37 171.636,41 0,00 0,00 0,00 341.064,30
89. FARAON D.O.O.-U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 196.850,28 0,00 2.779,31 140.595,90 0,00 0,00 0,00 340.225,49
90. IVANINCI J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA PODRINJE 331.594,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.594,02
91. SNAGA DRVETA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA VRBANJA 232.859,88 55.480,17 622,06 9.196,94 0,00 21.332,49 0,00 319.491,54
92. GRAĐEVINAR GRAĐENJE D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 124.727,74 76.753,48 -5.096,56 -0,02 0,00 118.335,38 0,00 314.720,02
93. NOVO COLOR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI -1.468,04 201.112,02 5.730,34 83.871,52 0,00 23.831,76 0,00 313.077,60
94. STERIGMA STUDIO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI PODGRAĐE 99.942,42 185.029,61 1.843,24 25.897,86 0,00 0,00 0,00 312.713,13