PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. VINKA D.D. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 5.855.108,36 0,01 975.240,06 12.612.105,30 0,00 0,00 0,00 19.442.453,73
2. TEHNOTEX D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 15.667.499,65 1.182.489,96 61.673,34 1.370.177,16 0,00 0,00 0,00 18.281.840,11
3. FORMULA UNUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 9.621.339,39 -4.932,69 1.349,15 16.789,43 0,00 0,00 0,00 9.634.545,28
4. AMADEUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 7.186.596,00 -6.038,01 -14.412,48 708.488,57 0,00 0,00 0,00 7.874.634,08
5. VIBROBETON D.D.- U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 5.757.727,71 -126.297,19 7.733,21 32.044,49 0,00 -199,33 0,00 5.671.008,89
6. DVA ANDRIČEVIĆA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 3.610.501,13 63.780,80 116.433,13 1.463.239,42 0,00 0,00 0,00 5.253.954,48
7. BERG D.D. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 2.117.143,34 0,00 202.059,55 1.820.602,13 0,00 -4.708,97 0,00 4.135.096,05
8. SIMILIS D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 2.267.302,19 417.866,15 33.395,38 389.617,56 0,00 0,00 0,00 3.108.181,28
9. RES IMMOBILES D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.419.148,44 -2.253,27 44.841,41 1.433.637,83 0,00 0,00 0,00 2.895.374,41
10. PELLIS D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI STARI MIKANOVCI 137.124,89 77.601,99 135.726,30 2.280.096,28 0,00 0,00 0,00 2.630.549,46
11. AVI FORTUNA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI -144.296,58 -5.580,99 335.810,44 2.180.346,54 0,00 -220,00 0,00 2.366.059,41
12. MELLO D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 176.164,52 1.994.602,56 26.625,70 107.913,93 0,00 50.260,36 0,00 2.355.567,07
13. VUČEDOLSKA GOLUBICA D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.611.405,28 5.354,60 16.712,46 582.129,58 0,00 102.151,55 0,00 2.317.753,47
14. ENSIS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.381.178,24 13.984,58 71.375,08 435.493,03 0,00 309.402,77 0,00 2.211.433,70
15. LAXUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.391.796,37 104.990,26 12.103,11 347.897,99 0,00 325.037,91 0,00 2.181.825,64
16. EURO - GLOBAL D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA BRŠADIN 1.701.839,25 162.064,58 -1,44 289.426,18 0,00 24.482,95 0,00 2.177.811,52
17. LUČICA-ZADRUGA BRANITELJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA BABINA GREDA 1.916.441,46 8.625,95 4.516,08 61.845,19 0,00 0,00 0,00 1.991.428,68
18. DVA A D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 883.510,29 185.088,77 5.142,02 713.555,98 0,00 0,00 0,00 1.787.297,06
19. ANDRIJANIĆ EXPORT-IMPORT D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.760.020,03 13.262,18 0,00 6.524,58 0,00 0,00 0,00 1.779.806,79
20. AGROKONTROLA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.713.868,97 -17.153,42 33.713,86 41.982,33 0,00 0,00 0,00 1.772.411,74
21. PLASMA SISTEMI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 0,00 360.996,91 550.756,65 816.769,13 0,00 0,00 0,00 1.728.522,69
22. FOCUS RAMA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 820.512,88 39.445,26 69.451,05 788.693,95 0,00 0,00 0,00 1.718.103,14
23. GORNJA STRANA D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLUGE VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR ŠTITAR 482.788,75 1.202.678,87 -1.410,69 -5.473,91 0,00 -11,98 0,00 1.678.571,04
24. GAŠPARIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK TOVARNIK 742.320,56 835.490,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.577.811,12
25. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA JARMINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA JARMINA 1.412.415,03 20.187,95 0,00 109.132,98 0,00 0,00 0,00 1.541.735,96
26. IMPART D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO IVANKOVO 954.676,82 105.963,03 28.471,22 446.825,48 0,00 0,00 0,00 1.535.936,55
27. ETNO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI NIJEMCI 292.801,23 0,00 135.523,77 1.054.167,76 0,00 94,19 0,00 1.482.586,95
28. TOP - SALDIS J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA SOLJANI 679.589,86 0,00 757.459,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.437.049,34
29. ROVOKOP D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 568.131,38 43.889,72 70.012,52 714.596,64 0,00 0,00 0,00 1.396.630,26
30. GEA-NATRON D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.315.046,18 16.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.331.434,18
31. EKO GRAD D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 174.174,57 177.639,46 788.639,17 58.893,29 0,00 122.297,20 0,00 1.321.643,69
32. VEKO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR -30.969,38 1.354.603,12 -4.310,51 -85.197,34 0,00 0,00 0,00 1.234.125,89
33. LUCIDUS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 681.927,98 0,00 51.015,10 501.080,39 0,00 0,00 0,00 1.234.023,47
34. KVOTA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 481.057,09 1.881,86 -4.160,98 710.459,65 0,00 483,11 0,00 1.189.720,73
35. AUTO CENTAR MODRIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 641.168,46 464.781,83 471,62 6.815,87 0,00 3.801,53 0,00 1.117.039,31
36. CIBALIA D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.045.019,42 -988,83 -20.748,04 13.551,40 0,00 70.495,66 0,00 1.107.329,61
37. ZIDAR D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 629.471,65 40.666,14 726,86 399.809,67 0,00 29.469,86 0,00 1.100.144,18
38. K.T.I. GRUPA D.O.O VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 375.605,38 0,00 221.763,60 497.130,01 0,00 0,00 0,00 1.094.498,99
39. MINAS PLUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI STARI MIKANOVCI 766.925,37 23.793,82 2.858,73 253.294,35 0,00 0,00 0,00 1.046.872,27
40. INTERMONT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 521.403,63 27.901,48 2.859,12 474.022,12 0,00 0,00 0,00 1.026.186,35
41. VUKOVAR-TREND-RENDULIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 5,91 0,00 -12.151,00 997.047,10 0,00 0,00 0,00 984.902,01
42. HARPE D. O. O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 916.768,90 80.887,53 -1.744,70 -18.691,13 0,00 0,00 0,00 977.220,60
43. KONSTANTINOVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI -76.195,67 398,47 49.027,19 970.856,59 0,00 0,00 0,00 944.086,58
44. TEHNOKOP D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 142.972,67 29.929,76 20.926,86 743.245,83 0,00 -20,69 0,00 937.054,43
45. TOKA-PAN-PROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 683.557,85 201.216,86 1,94 -1.800,34 0,00 13.057,53 0,00 896.033,84
46. TERMOFRIZ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO IVANKOVO 381.189,57 38.069,54 15.115,21 450.345,44 0,00 0,00 0,00 884.719,76
47. PZ ILAGRO U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI BERAK 829.643,61 -10.525,44 71,25 41.399,42 0,00 11.164,31 0,00 871.753,15
48. PELLIS DESIGN D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI STARI MIKANOVCI 168.318,17 0,00 9.751,67 675.887,99 0,00 0,00 0,00 853.957,83
49. MARITUS D.O.O. - U LIKVIDACIJI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 357.130,48 392.516,37 87.386,07 0,00 0,00 0,00 0,00 837.032,92
50. SIKIRICA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 489.344,89 13.836,60 19.414,34 301.096,77 0,00 0,00 0,00 823.692,60
51. LEDERMAN D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 367.789,74 0,00 26.347,31 421.071,44 0,00 0,00 0,00 815.208,49
52. ORBAN D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 636.245,29 -168.400,91 57.483,75 289.195,42 0,00 0,00 0,00 814.523,55
53. AGRESTIS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI STARI MIKANOVCI 257.764,10 158.367,61 18.509,52 292.473,53 0,00 57.389,91 0,00 784.504,67
54. VFM D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 205.224,04 47.718,76 21.431,17 469.348,90 0,00 0,00 0,00 743.722,87
55. MERIDIJAN TOURS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI 109.471,50 98.183,60 57.638,12 478.323,23 0,00 0,00 0,00 743.616,45
56. ŽEMABO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 116.112,76 0,00 -344,38 587.643,91 0,00 5.042,27 0,00 708.454,56
57. ALFA TEKSTIL D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 396.261,48 -4.335,21 19.148,91 295.725,38 0,00 0,00 0,00 706.800,56
58. MATELJAN D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 217.260,64 4.921,11 26.716,83 448.896,88 0,00 0,00 0,00 697.795,46
59. GAJ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 302.135,45 107.027,33 7.680,17 273.198,22 0,00 0,00 0,00 690.041,17
60. EMA OBUĆA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 213.861,68 34.542,99 10.517,66 409.655,64 0,00 0,00 0,00 668.577,97
61. MATURUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO BOROVO -32.703,50 0,00 85,90 692.953,82 0,00 0,00 0,00 660.336,22
62. X.Y. INTERIJERI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 301.923,22 206.483,19 16.621,54 135.125,76 0,00 0,00 0,00 660.153,71
63. NUŠTAR COMMERCE MONTAŽA D.O.O.- U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 258.720,09 1.771,20 39.274,70 349.067,09 0,00 0,00 0,00 648.833,08
64. PIRAMIDA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 136.221,39 -1.682,67 -307,77 492.906,12 0,00 16.496,30 0,00 643.633,37
65. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA NOVOSELAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 433.205,43 34.972,43 8.758,48 165.499,73 0,00 0,00 0,00 642.436,07
66. NOX D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 368.193,34 61.097,26 6.620,85 157.254,29 0,00 47.895,54 0,00 641.061,28
67. OCTAN-COMPANY PRIVATNO PODUZEĆE D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 420.224,23 149.484,22 1.213,40 67.398,56 0,00 0,00 0,00 638.320,41
68. TEGULA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 277.687,80 -9.634,20 7.071,75 355.923,97 0,00 0,00 0,00 631.049,32
69. AGRO CENTAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 92.919,61 53.718,05 22.109,51 461.631,18 0,00 0,00 0,00 630.378,35
70. OMH RAZVITAK D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 0,00 -11.745,54 0,00 0,00 0,00 622.161,71 0,00 610.416,17
71. HABITAT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 247.108,58 4.113,05 14.652,52 342.879,46 0,00 0,00 0,00 608.753,61
72. MIKSER-BETON D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 420.260,16 40.971,15 0,00 133.683,94 0,00 0,00 0,00 594.915,25
73. AUTO ČULJAK D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 489.081,56 0,00 1.384,81 88.888,48 0,00 0,00 0,00 579.354,85
74. VINETA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 556.385,25 15.995,33 429,81 6.359,83 0,00 50,78 0,00 579.221,00
75. VINKI GRUPA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 311.197,40 225.772,62 603,58 25.988,25 0,00 0,00 0,00 563.561,85
76. KERAMIKA SUČIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR CERIĆ 192.315,36 20.546,72 53.154,09 293.918,35 0,00 0,00 0,00 559.934,52
77. ELANPROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 429.850,68 11.113,12 8.093,74 109.560,79 0,00 -311,75 0,00 558.306,58
78. JOZIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 331.962,46 29.831,12 13.081,41 177.542,66 0,00 0,00 0,00 552.417,65
79. BILJALOV D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA BRŠADIN 181.196,34 58.049,44 129,35 211.079,35 0,00 91.017,96 0,00 541.472,44
80. ŠPORT MODA NOVA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 253.575,84 7.355,16 0,00 275.986,01 0,00 0,00 0,00 536.917,01
81. CORNELIUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 184.289,42 -1.798,36 14.924,49 330.279,92 0,00 0,00 0,00 527.695,47
82. DUĆA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 169.097,21 39.214,77 31.521,89 277.466,41 0,00 2.487,32 0,00 519.787,60
83. M.T. TEMA - GRADNJA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 192.810,10 180.614,83 7.578,56 130.031,32 0,00 0,00 0,00 511.034,81
84. GOTIKA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 274.888,51 -14.644,74 4.671,17 236.497,96 0,00 0,00 0,00 501.412,90
85. KALIMERA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK TOVARNIK 278.200,40 0,00 8.364,10 206.520,69 0,00 0,00 0,00 493.085,19
86. CENTAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ANDRIJAŠEVCI 350.338,30 0,00 11.812,37 121.918,04 0,00 0,00 0,00 484.068,71
87. LARGUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA SOLJANI 87.934,74 73.479,06 22.346,06 289.181,89 0,00 0,00 0,00 472.941,75
88. TISKARA NARDI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 238.534,72 0,00 27.167,11 194.979,40 0,00 0,00 0,00 460.681,23
89. STIANDESA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO RETKOVCI 240.904,46 147.016,26 4.328,59 60.407,86 0,00 0,00 0,00 452.657,17
90. PUĆO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI NIJEMCI 321.221,02 102.896,01 0,00 28.525,48 0,00 0,00 0,00 452.642,51
91. GIPSMONT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 177.744,00 68.793,63 6.141,12 192.249,05 0,00 0,00 0,00 444.927,80
92. TRIANGL D.O.O.-U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI -35.862,72 -12.397,66 -7.781,91 494.638,50 0,00 0,00 0,00 438.596,21
93. MAJEVICA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 139.024,98 35.452,41 13.883,94 248.272,20 0,00 0,00 0,00 436.633,53
94. DEMIRX D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 442.273,81 0,00 256,43 -13.797,14 0,00 4.103,92 0,00 432.837,02
95. CELIKO GRUPA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI -29.000,77 466,23 730,84 43.888,81 0,00 414.006,65 0,00 430.091,76
96. TREND NEKRETNINE D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 368.375,70 17.732,05 1.268,41 30.555,73 0,00 0,00 0,00 417.931,89
97. POLIKLINIKA NOVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 0,00 2.051,10 100.328,21 311.553,87 0,00 0,00 0,00 413.933,18
98. VUKOVAR RENDULIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR -2.192,09 0,00 1.763,29 408.986,58 0,00 0,00 0,00 408.557,78
99. UDRUGA ZLATNA DOB TORDINCI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI TORDINCI 0,00 0,00 10,42 407.329,78 0,00 0,00 0,00 407.340,20
100. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KLAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ANDRIJAŠEVCI 288.176,79 86.520,64 30,05 29.909,33 0,00 0,00 0,00 404.636,81