PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. VINKA D.D. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 5.790.115,98 0,01 1.218.754,52 13.923.964,65 0,00 0,00 0,00 20.932.835,16
2. TEHNOTEX D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 16.555.403,99 1.254.031,28 65.272,01 1.458.537,82 0,00 0,00 0,00 19.333.245,10
3. FORMULA UNUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 10.364.025,58 -4.932,69 1.455,70 18.107,89 0,00 0,00 0,00 10.378.656,48
4. AMADEUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 7.755.667,17 -6.038,01 -14.412,48 762.910,33 0,00 0,00 0,00 8.498.127,01
5. VIBROBETON D.D.- U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 6.054.035,84 -126.297,19 1.216,94 30.414,90 0,00 -199,33 0,00 5.959.171,16
6. NEKRETNINE 1960 D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.040.514,84 2.149.525,25 196,39 -1.020,51 0,00 15.385,90 0,00 3.204.601,87
7. PHILOS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 3.146.944,56 -64.802,23 0,00 -443,46 0,00 0,00 0,00 3.081.698,87
8. RES IMMOBILES D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.288.721,79 -3.381,75 47.586,03 1.534.940,37 0,00 0,00 0,00 2.867.866,44
9. VUČEDOLSKA GOLUBICA D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.715.510,14 5.572,76 18.051,50 626.508,46 0,00 108.004,68 0,00 2.473.647,54
10. ENSIS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.448.667,12 14.780,29 75.922,83 463.184,76 0,00 326.046,89 0,00 2.328.601,89
11. LEX FORI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI -191.434,40 816.590,00 169.227,13 1.388.592,46 0,00 0,00 0,00 2.182.975,19
12. GORNJA STRANA D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLUGE VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR ŠTITAR 603.905,82 1.312.555,71 -1.410,69 -5.456,52 0,00 -11,98 0,00 1.909.582,34
13. ANDRIJANIĆ EXPORT-IMPORT D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.876.791,43 13.923,02 0,00 7.112,09 0,00 0,00 0,00 1.897.826,54
14. AGROKONTROLA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.827.449,07 -17.153,42 36.233,36 45.116,93 0,00 0,00 0,00 1.891.645,94
15. PLASMA SISTEMI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 0,00 381.286,45 580.594,39 861.020,02 0,00 0,00 0,00 1.822.900,86
16. PZ JARMINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA JARMINA 1.495.792,44 21.016,51 0,00 115.611,48 0,00 0,00 0,00 1.632.420,43
17. TOP - SALDIS J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA SOLJANI 739.611,45 54.071,35 823.952,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617.635,58
18. JELEN D.D. ZA UGOST.TURIZAM I TRGOVINU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 295.238,12 6.664,92 6.651,96 1.286.408,77 0,00 0,00 0,00 1.594.963,77
19. GEA-NATRON D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.408.888,09 17.467,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.426.355,64
20. DVA A D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 698.569,79 155.728,43 -18.656,70 570.846,52 0,00 0,00 0,00 1.406.488,04
21. EKO GRAD D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 182.166,30 188.295,72 834.796,64 62.076,49 0,00 129.465,09 0,00 1.396.800,24
22. LUCIDUS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 731.630,24 0,00 54.583,07 535.879,65 0,00 0,00 0,00 1.322.092,96
23. VEKO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR -53.355,39 1.447.059,84 -3.589,41 -91.938,28 0,00 0,00 0,00 1.298.176,76
24. VELIKI KRAJ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 69.256,34 953.830,03 -10.761,85 -60,11 0,00 271.032,32 0,00 1.283.296,73
25. CIBALIA D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.130.950,25 -988,83 9.023,63 60.333,21 0,00 75.799,01 0,00 1.275.117,27
26. KVOTA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 510.742,95 1.376,83 -4.160,98 753.229,18 0,00 510,23 0,00 1.261.698,21
27. AUTO CENTAR MODRIĆ D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 686.801,91 439.733,18 511,81 7.393,62 0,00 4.134,82 0,00 1.138.575,34
28. LUČICA AGRO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA BABINA GREDA 924.101,82 11.105,08 21.477,78 161.913,76 0,00 0,00 0,00 1.118.598,44
29. ZIDAR D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 630.339,35 40.666,14 0,00 400.866,82 0,00 29.469,86 0,00 1.101.342,17
30. PAGUS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR -48.410,64 1.028.830,35 -0,62 63.424,21 0,00 0,00 0,00 1.043.843,30
31. TEHNOKOP D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 154.171,23 26.006,28 21.716,05 834.692,58 0,00 -20,69 0,00 1.036.565,45
32. KONSTANTINOVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI -76.195,67 421,14 52.255,96 1.033.948,21 0,00 0,00 0,00 1.010.429,64
33. AGRESTIS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI STARI MIKANOVCI 421.215,85 155.202,13 19.696,01 341.049,18 0,00 61.190,11 0,00 998.353,28
34. TOKA-PAN-PROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 733.807,18 216.408,84 2,07 -1.800,20 0,00 13.961,64 0,00 962.379,53
35. PZ ILAGRO U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI BERAK 866.201,34 -10.525,44 -3.842,25 37.181,23 0,00 11.779,78 0,00 900.794,66
36. SIKIRICA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 514.802,78 14.531,74 20.589,79 330.428,05 0,00 0,00 0,00 880.352,36
37. LEDERMAN D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 395.218,47 0,00 28.392,25 453.867,12 0,00 0,00 0,00 877.477,84
38. MERIDIJAN TOURS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI 116.098,06 103.158,46 61.084,25 507.449,76 0,00 0,00 0,00 787.790,53
39. TERMOFRIZ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO IVANKOVO 247.704,42 37.461,55 16.225,52 485.170,57 0,00 0,00 0,00 786.562,06
40. VFM D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 149.922,96 49.266,90 22.826,28 521.419,55 0,00 0,00 0,00 743.435,69
41. AUTO ČULJAK D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 645.733,79 0,00 1.491,23 95.034,42 0,00 0,00 0,00 742.259,44
42. GAJ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 321.847,41 108.934,29 8.238,42 296.840,05 0,00 0,00 0,00 735.860,17
43. NOX D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 412.038,92 52.414,95 7.150,62 184.117,62 0,00 51.453,26 0,00 707.175,37
44. MATURUS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO BOROVO -30.978,50 0,00 93,30 734.638,31 0,00 0,00 0,00 703.753,11
45. X.Y. INTERIJERI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 320.450,32 218.699,02 17.675,69 143.780,87 0,00 0,00 0,00 700.605,90
46. PIRAMIDA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 140.989,29 -1.682,67 -307,77 542.939,35 0,00 17.405,72 0,00 699.343,92
47. AGRO CENTAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 102.064,49 57.723,51 23.783,06 498.122,46 0,00 0,00 0,00 681.693,52
48. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA NOVOSELAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 458.436,78 37.272,32 9.345,71 176.569,98 0,00 0,00 0,00 681.624,79
49. HABITAT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 260.568,18 4.371,40 15.530,36 364.487,86 0,00 0,00 0,00 644.957,80
50. MIKSER-BETON D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 438.053,08 42.751,15 0,00 138.946,55 0,00 0,00 0,00 619.750,78
51. ELANPROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 460.778,67 11.434,60 8.701,91 131.185,59 0,00 -311,75 0,00 611.789,02
52. VINKI GRUPA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 333.757,78 242.816,83 643,74 27.762,24 0,00 0,00 0,00 604.980,59
53. BILJALOV D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA BRŠADIN 193.854,19 61.915,06 137,37 224.668,24 0,00 97.186,92 0,00 577.761,78
54. ŠPORT MODA NOVA D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 270.260,26 7.774,26 0,00 294.769,91 0,00 0,00 0,00 572.804,43
55. DUĆA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 178.819,82 41.528,50 33.359,12 295.465,69 0,00 2.629,08 0,00 551.802,21
56. VUKOVAR RENDULIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 72.902,08 0,00 2.685,31 462.615,98 0,00 0,00 0,00 538.203,37
57. KALIMERA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK TOVARNIK 297.764,69 0,00 8.875,93 229.603,90 0,00 0,00 0,00 536.244,52
58. GOTIKA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 290.476,80 -14.644,74 4.961,26 250.962,43 0,00 0,00 0,00 531.755,75
59. CENTAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ANDRIJAŠEVCI 378.038,97 0,00 12.740,08 131.382,64 0,00 0,00 0,00 522.161,69
60. TISKARA NARDI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 258.903,75 0,00 29.483,59 211.606,53 0,00 0,00 0,00 499.993,87
61. PUĆO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI NIJEMCI 342.720,75 109.948,28 0,00 30.466,58 0,00 0,00 0,00 483.135,61
62. GIPSMONT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 190.431,59 64.901,38 6.635,55 207.598,03 0,00 0,00 0,00 469.566,55
63. DEMIRX D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 477.185,04 0,00 276,94 -13.698,63 0,00 4.436,18 0,00 468.199,53
64. TREND NEKRETNINE D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 396.483,22 12.720,25 1.376,62 43.955,07 0,00 0,00 0,00 454.535,16
65. UNIJA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 328.873,84 70.443,89 8.135,20 32.259,78 0,00 0,00 0,00 439.712,71
66. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KLAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ANDRIJAŠEVCI 307.710,80 92.207,58 32,46 38.163,52 0,00 0,00 0,00 438.114,36
67. UDRUGA ZLATNA DOB TORDINCI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI TORDINCI 0,00 0,00 11,17 433.952,91 0,00 0,00 0,00 433.964,08
68. EMIL MONT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 177.037,03 0,00 9.573,30 236.806,16 0,00 0,00 0,00 423.416,49
69. SRIJEM - GRAD D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 231.902,87 -508,15 -2.527,25 183.335,33 0,00 0,00 0,00 412.202,80
70. JEZGRA D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR CERIĆ 331.764,11 -2.934,15 9.167,25 51.047,04 0,00 0,00 0,00 389.044,25
71. VODO-KOP D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI MLAKA ANTINSKA 144.675,47 33.942,63 11.845,03 179.286,09 0,00 0,00 0,00 369.749,22
72. LUKANOVIĆ-TRADE D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 49.603,69 2.596,67 6.344,37 305.858,41 0,00 0,00 0,00 364.403,14
73. FRANKOPROM J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA VRBANJA 50.853,29 1.083,29 7.821,83 303.314,43 0,00 0,00 0,00 363.072,84
74. MATIJEVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI 262.885,47 5.078,74 6.806,26 85.268,27 0,00 0,00 0,00 360.038,74
75. AULA D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ROKOVCI 136.506,52 -282,13 -17,94 221.585,29 0,00 0,00 0,00 357.791,74
76. STIPANOVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 323.425,57 19.272,40 3.131,25 10.219,68 0,00 0,00 0,00 356.048,90
77. VINOVA-ILOK D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK ILOK 171.671,73 -1.050,92 3.306,77 176.037,47 0,00 0,00 0,00 349.965,05
78. FARAON D.O.O.-U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 200.579,14 0,00 2.837,84 146.412,64 0,00 0,00 0,00 349.829,62
79. IVANINCI J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA PODRINJE 340.761,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.761,60
80. SNAGA DRVETA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA VRBANJA 238.722,47 56.832,30 637,58 9.424,73 0,00 21.879,36 0,00 327.496,44
81. VALIS SILVA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 139.184,71 52.586,94 1.798,44 127.157,15 0,00 0,00 0,00 320.727,24
82. NOVO COLOR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI -1.468,04 205.878,14 5.861,32 85.996,39 0,00 24.444,25 0,00 320.712,06
83. GRAĐEVINAR GRAĐENJE D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 124.678,91 78.100,45 -5.096,56 -0,02 0,00 114.763,97 0,00 312.446,75
84. SOBOSLIKARSKA I LICILACKA ZADRUGA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 77.187,10 5.931,02 4.516,72 221.237,37 0,00 0,00 0,00 308.872,21
85. AFIRMACIJA VUKOVAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 46.969,52 41.203,57 5.402,55 207.245,91 0,00 0,00 0,00 300.821,55