PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. TEHNOTEX D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 15.937.311,85 1.206.163,63 62.864,17 1.399.299,20 0,00 0,00 0,00 18.605.638,85
2. VINKA D.D. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 3.849.857,30 0,01 943.707,30 12.672.081,57 0,00 0,00 0,00 17.465.646,18
3. FORMULA UNUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 9.867.101,00 -4.932,69 1.384,41 17.225,71 0,00 0,00 0,00 9.880.778,43
4. AMADEUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 7.374.906,82 -6.038,01 -14.412,48 726.497,21 0,00 0,00 0,00 8.080.953,54
5. VIBROBETON D.D.- U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 4.690.701,17 -126.297,19 7.953,56 33.078,89 0,00 -199,33 0,00 4.605.237,10
6. RES IMMOBILES D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.459.721,80 -3.381,75 45.883,68 1.467.373,02 0,00 0,00 0,00 2.969.596,75
7. PHILOS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 2.967.508,49 -64.802,23 0,00 -443,46 0,00 0,00 0,00 2.902.262,80
8. PELLIS D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI STARI MIKANOVCI 139.184,39 78.676,19 137.771,33 2.311.192,22 0,00 0,00 0,00 2.666.824,13
9. VUČEDOLSKA GOLUBICA D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.645.625,98 5.324,26 17.107,33 594.688,89 0,00 104.088,40 0,00 2.366.834,86
10. ENSIS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.403.664,81 14.247,89 72.879,97 444.656,48 0,00 314.910,47 0,00 2.250.359,62
11. NEKRETNINE 1960 D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 783.711,89 1.440.494,20 186,73 -1.021,68 0,00 14.563,19 0,00 2.237.934,33
12. LAXUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.423.241,31 107.051,01 12.398,52 356.414,35 0,00 331.691,90 0,00 2.230.797,09
13. EURO - GLOBAL D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA BRŠADIN 1.743.184,30 165.900,66 -1,44 295.645,09 0,00 24.971,51 0,00 2.229.700,12
14. LEX FORI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI -191.434,40 782.606,07 162.867,98 1.328.880,31 0,00 0,00 0,00 2.082.919,96
15. DVA A D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 913.574,54 190.351,13 5.288,21 724.093,42 0,00 0,00 0,00 1.833.307,30
16. ANDRIJANIĆ EXPORT-IMPORT D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.796.875,54 13.480,86 0,00 6.718,99 0,00 0,00 0,00 1.817.075,39
17. AGROKONTROLA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.751.392,05 -17.153,42 34.547,59 43.019,59 0,00 0,00 0,00 1.811.805,81
18. FOCUS RAMA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 858.546,70 40.078,18 70.989,92 811.934,49 0,00 0,00 0,00 1.781.549,29
19. PLASMA SISTEMI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 0,00 367.710,91 560.630,23 831.412,16 0,00 0,00 0,00 1.759.753,30
20. GORNJA STRANA D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLUGE VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR ŠTITAR 499.004,85 1.249.563,62 -1.410,69 -5.468,16 0,00 -11,98 0,00 1.741.677,64
21. PZ JARMINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA JARMINA 1.440.005,38 20.462,13 0,00 111.276,77 0,00 0,00 0,00 1.571.744,28
22. IMPART D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO IVANKOVO 973.669,38 107.958,13 29.021,49 455.214,99 0,00 0,00 0,00 1.565.863,99
23. GAŠPARIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK TOVARNIK 684.515,28 857.987,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.542.502,65
24. JELEN D.D. ZA UGOST.TURIZAM I TRGOVINU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 285.164,71 6.321,45 6.331,22 1.239.362,50 0,00 0,00 0,00 1.537.179,88
25. ETNO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI NIJEMCI 298.178,05 0,00 137.940,65 1.072.950,15 0,00 95,94 0,00 1.509.164,79
26. TOP - SALDIS J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA SOLJANI 699.451,55 17.497,92 779.462,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.496.412,19
27. ROVOKOP D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 579.412,91 44.596,11 71.383,66 728.466,28 0,00 0,00 0,00 1.423.858,96
28. GEA-NATRON D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.346.099,32 16.745,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.362.844,55
29. EKO GRAD D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 176.819,11 181.165,72 803.913,10 59.946,65 0,00 124.669,12 0,00 1.346.513,70
30. VEKO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR -32.122,85 1.387.493,79 5,92 -85.107,80 0,00 0,00 0,00 1.270.269,06
31. LUCIDUS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 698.374,91 0,00 52.195,77 512.595,79 0,00 0,00 0,00 1.263.166,47
32. VELIKI KRAJ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 69.168,25 933.301,58 -10.761,85 -60,11 0,00 265.640,35 0,00 1.257.288,22
33. KVOTA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 490.880,41 1.340,99 -4.160,98 724.612,47 0,00 492,09 0,00 1.213.164,98
34. CIBALIA D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.073.536,90 -988,83 8.598,23 57.497,44 0,00 72.250,59 0,00 1.210.894,33
35. INTERMONT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 574.702,39 27.938,22 2.911,37 519.988,15 0,00 0,00 0,00 1.125.540,13
36. K.T.I. GRUPA D.O.O VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 382.558,57 0,00 225.868,12 506.425,08 0,00 0,00 0,00 1.114.851,77
37. ZIDAR D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 630.488,17 40.666,14 0,00 400.159,50 0,00 29.469,86 0,00 1.100.783,67
38. AUTO CENTAR MODRIĆ D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 656.268,98 420.432,60 484,92 7.007,06 0,00 3.911,82 0,00 1.088.105,38
39. LUČICA AGRO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA BABINA GREDA 873.964,66 8.696,62 20.364,50 145.651,35 0,00 0,00 0,00 1.048.677,13
40. VUKOVAR-TREND-RENDULIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 6,08 0,00 -12.151,00 1.019.611,09 0,00 0,00 0,00 1.007.466,17
41. KONSTANTINOVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI -76.195,67 405,97 50.095,62 991.734,18 0,00 0,00 0,00 966.040,10
42. TEHNOKOP D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 146.673,25 24.938,48 15.289,22 740.464,02 0,00 -20,69 0,00 927.344,28
43. TOKA-PAN-PROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 700.185,81 206.244,02 1,98 -1.800,29 0,00 13.356,71 0,00 917.988,23
44. PZ ILAGRO U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI BERAK 843.891,81 -10.525,44 72,28 42.010,73 0,00 11.367,97 0,00 886.817,35
45. JOZIĆ GRADNJA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 589.207,37 63.569,58 41.784,34 172.736,39 0,00 0,00 0,00 867.297,68
46. PELLIS DESIGN D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI STARI MIKANOVCI 171.090,42 0,00 9.905,71 686.185,32 0,00 0,00 0,00 867.181,45
47. SIKIRICA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 497.769,14 14.066,63 19.803,31 310.685,99 0,00 0,00 0,00 842.325,07
48. LEDERMAN D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 376.866,15 0,00 27.024,00 431.923,84 0,00 0,00 0,00 835.813,99
49. AGRESTIS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI STARI MIKANOVCI 243.117,51 147.933,95 18.902,14 308.220,32 0,00 58.647,43 0,00 776.821,35
50. MERIDIJAN TOURS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI 111.664,29 99.829,82 58.778,48 487.961,47 0,00 0,00 0,00 758.234,06
51. TERMOFRIZ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO IVANKOVO 236.279,66 39.137,55 15.482,62 461.869,39 0,00 0,00 0,00 752.769,22
52. ŽEMABO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 118.202,25 0,00 -344,38 599.666,74 0,00 5.148,81 0,00 722.673,42
53. ALFA TEKSTIL D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 403.145,57 -4.335,21 19.472,94 300.645,49 0,00 0,00 0,00 718.928,79
54. GAJ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 309.309,31 104.529,82 7.864,90 282.493,52 0,00 0,00 0,00 704.197,55
55. VFM D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 144.939,92 47.599,96 21.892,83 484.258,51 0,00 0,00 0,00 698.691,22
56. NOX D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 389.780,23 63.418,54 6.796,16 171.474,84 0,00 49.072,82 0,00 680.542,59
57. MATURUS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO BOROVO -31.803,50 0,00 88,35 706.747,60 0,00 0,00 0,00 675.032,45
58. X.Y. INTERIJERI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 308.054,00 210.525,52 16.970,36 137.989,81 0,00 0,00 0,00 673.539,69
59. PIRAMIDA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 137.995,33 -1.682,67 -307,77 508.503,61 0,00 16.797,23 0,00 661.305,73
60. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA NOVOSELAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 441.554,71 35.733,49 8.952,80 169.162,98 0,00 0,00 0,00 655.403,98
61. AGRO CENTAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 96.263,16 55.043,49 22.663,31 473.706,49 0,00 0,00 0,00 647.676,45
62. TRIANGL D.O.O.-U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI -49.375,97 -12.397,66 73.605,68 629.841,25 0,00 0,00 0,00 641.673,30
63. OMH RAZVITAK D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 0,00 -11.745,54 0,00 0,00 0,00 637.796,58 0,00 626.051,04
64. HABITAT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 251.562,48 4.198,54 14.943,00 350.029,88 0,00 0,00 0,00 620.733,90
65. MIKSER-BETON D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 426.148,00 41.560,16 0,00 135.425,41 0,00 0,00 0,00 603.133,57
66. AUTO ČULJAK D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 500.601,00 0,00 1.420,02 90.922,24 0,00 0,00 0,00 592.943,26
67. VINKI GRUPA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 318.662,84 231.412,70 616,87 26.575,28 0,00 0,00 0,00 577.267,69
68. ELANPROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 440.085,03 11.219,50 8.294,99 116.561,92 0,00 -311,75 0,00 575.849,69
69. KERAMIKA SUČIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR CERIĆ 195.705,70 20.819,36 54.110,65 299.292,41 0,00 0,00 0,00 569.928,12
70. JOZIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 337.960,64 30.293,57 13.306,01 180.572,21 0,00 0,00 0,00 562.132,43
71. BILJALOV D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA BRŠADIN 185.384,93 59.328,61 132,00 215.576,03 0,00 93.059,32 0,00 553.480,89
72. ŠPORT MODA NOVA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 259.096,87 7.493,84 0,00 282.201,77 0,00 0,00 0,00 548.792,48
73. CORNELIUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 188.897,03 -1.798,36 15.282,74 338.246,09 0,00 0,00 0,00 540.627,50
74. DUĆA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 172.314,51 39.980,41 32.129,84 283.422,54 0,00 2.534,23 0,00 530.381,53
75. M.T. TEMA - GRADNJA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 196.544,78 183.938,72 7.718,59 132.408,22 0,00 0,00 0,00 520.610,31
76. GOTIKA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 280.046,82 -14.644,74 4.767,16 241.284,39 0,00 0,00 0,00 511.453,63
77. KALIMERA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK TOVARNIK 284.690,30 0,00 8.533,47 214.041,16 0,00 0,00 0,00 507.264,93
78. CENTAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ANDRIJAŠEVCI 359.504,70 0,00 12.119,36 125.049,97 0,00 0,00 0,00 496.674,03
79. LARGUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA SOLJANI 89.620,14 74.744,59 23.195,75 303.016,25 0,00 0,00 0,00 490.576,73
80. TISKARA NARDI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 245.275,01 0,00 27.933,65 200.481,47 0,00 0,00 0,00 473.690,13
81. PUĆO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI NIJEMCI 328.335,48 105.229,67 0,00 29.167,80 0,00 0,00 0,00 462.732,95
82. GIPSMONT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 181.942,44 62.455,91 6.304,73 197.328,16 0,00 0,00 0,00 448.031,24
83. MAJEVICA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 142.258,59 35.977,74 14.129,41 252.795,39 0,00 0,00 0,00 445.161,13
84. DEMIRX D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 453.826,26 0,00 263,22 -13.764,54 0,00 4.213,87 0,00 444.538,81
85. VUKOVAR RENDULIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR -814,04 0,00 2.537,34 439.583,04 0,00 0,00 0,00 441.306,34
86. TREND NEKRETNINE D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 377.377,66 19.034,89 1.304,22 34.361,36 0,00 0,00 0,00 432.078,13
87. POLIKLINIKA NOVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 0,00 2.100,19 102.292,60 317.786,44 0,00 0,00 0,00 422.179,23
88. UNIJA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 314.414,97 67.991,58 7.639,24 27.190,52 0,00 0,00 0,00 417.236,31
89. UDRUGA ZLATNA DOB TORDINCI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI TORDINCI 0,00 0,00 10,67 416.139,61 0,00 0,00 0,00 416.150,28
90. GLOBAL-MONT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR ŠTITAR 290.672,83 107.803,38 -0,96 13.150,64 0,00 0,00 0,00 411.625,89
91. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KLAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ANDRIJAŠEVCI 287.521,30 88.365,02 30,85 30.759,98 0,00 0,00 0,00 406.677,15
92. EMIL MONT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 168.593,34 0,00 9.126,44 223.990,36 0,00 0,00 0,00 401.710,14
93. SRIJEM - GRAD D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 223.695,77 -508,15 -2.527,25 176.681,66 0,00 0,00 0,00 397.342,03
94. VK INFO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 84.542,76 27.361,94 3.510,44 281.816,42 0,00 0,00 0,00 397.231,56
95. JEZGRA D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR CERIĆ 316.144,41 -2.934,15 8.705,67 48.631,62 0,00 0,00 0,00 370.547,55
96. DRAGULJ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 142.149,50 54.661,25 11.424,07 147.165,66 0,00 0,00 0,00 355.400,48
97. VODO-KOP D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI MLAKA ANTINSKA 138.362,85 32.418,80 11.315,67 171.299,82 0,00 0,00 0,00 353.397,14
98. LUKANOVIĆ-TRADE D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 47.954,34 2.506,33 6.110,01 287.561,68 0,00 0,00 0,00 344.132,36
99. MATIJEVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI 250.755,89 4.814,23 6.471,26 81.055,66 0,00 0,00 0,00 343.097,04
100. GRAĐEVINAR GRAĐENJE D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 157.244,17 75.406,52 -5.096,56 -0,02 0,00 115.506,78 0,00 343.060,89