PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. VINKA D.D. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 6.802.394,81 0,01 1.279.073,55 13.838.080,62 0,00 0,00 0,00 21.919.548,99
2. TEHNOTEX D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 15.400.651,83 1.159.076,44 60.495,59 1.341.568,71 0,00 0,00 0,00 17.961.792,57
3. FORMULA UNUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 9.377.429,95 -4.932,69 1.314,28 16.357,91 0,00 0,00 0,00 9.390.169,45
4. AMADEUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 7.000.354,52 -6.038,01 -14.412,48 690.677,80 0,00 0,00 0,00 7.670.581,83
5. VIBROBETON D.D - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 5.668.012,12 -126.297,19 7.515,28 31.021,47 0,00 -199,33 0,00 5.580.052,35
6. MIŠKULIN D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO IVANKOVO 4.032.085,90 -43.990,78 73.214,11 790.608,65 0,00 0,00 0,00 4.851.917,88
7. BERG D.D. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 2.077.373,86 0,00 197.936,10 1.784.742,54 0,00 -4.708,97 0,00 4.055.343,53
8. DITO D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA TRPINJA 2.171.299,15 -4.757,86 32.605,63 1.137.514,34 0,00 0,00 0,00 3.336.661,26
9. SIMILIS D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 2.218.076,68 409.422,03 32.700,13 381.203,07 0,00 0,00 0,00 3.041.401,91
10. MULTIFIDUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO BOROVO 1.986.909,80 91.578,81 81.893,67 825.737,76 0,00 54.301,66 0,00 3.040.421,70
11. RES IMMOBILES D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.360.095,29 -2.253,27 43.810,59 1.379.306,21 0,00 0,00 0,00 2.780.958,82
12. PELLIS D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI STARI MIKANOVCI 135.088,02 76.539,59 133.703,75 2.249.342,07 0,00 0,00 0,00 2.594.673,43
13. MELLO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 174.051,49 1.958.813,90 26.116,64 105.941,05 0,00 49.182,67 0,00 2.314.105,75
14. AVI FORTUNA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI -144.296,58 -5.580,99 326.953,07 2.127.066,63 0,00 -220,00 0,00 2.303.922,13
15. VUČEDOLSKA GOLUBICA D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.577.962,64 5.228,48 16.274,23 557.025,47 0,00 100.235,98 0,00 2.256.726,80
16. ENSIS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.358.707,94 13.724,17 69.886,73 429.582,20 0,00 303.955,61 0,00 2.175.856,65
17. LAXUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.360.696,97 102.952,15 11.810,95 339.475,23 0,00 318.457,04 0,00 2.133.392,34
18. EURO - GLOBAL D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA BRŠADIN 1.660.948,55 158.270,66 -1,44 283.275,62 0,00 23.999,76 0,00 2.126.493,15
19. LUČICA-ZADRUGA BRANITELJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA BABINA GREDA 1.765.495,29 4.062,42 4.396,82 60.208,29 0,00 0,00 0,00 1.834.162,82
20. DVA A D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 859.022,89 179.884,23 4.997,43 703.134,35 0,00 0,00 0,00 1.747.038,90
21. ANDRIJANIĆ EXPORT-IMPORT D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.723.569,53 13.045,90 0,00 6.332,30 0,00 0,00 0,00 1.742.947,73
22. AGROKONTROLA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.676.664,40 -17.153,42 32.889,30 40.956,46 0,00 0,00 0,00 1.733.356,74
23. PLASMA SISTEMI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 0,00 354.356,70 540.991,57 802.287,01 0,00 0,00 0,00 1.697.635,28
24. FOCUS RAMA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 803.877,85 38.819,31 67.929,09 766.066,18 0,00 0,00 0,00 1.676.692,43
25. GORNJA STRANA D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLUGE VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR ŠTITAR 471.087,53 1.125.614,25 -1.410,69 -5.479,60 0,00 -11,98 0,00 1.589.799,51
26. VUKOVARSKA GOSPODRASKA ZONA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR -115.290,04 92.467,31 0,00 0,00 0,00 1.591.652,39 0,00 1.568.829,66
27. GAŠPARIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK TOVARNIK 725.870,49 813.240,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539.111,46
28. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA JARMINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA JARMINA 1.385.127,88 19.916,79 0,00 107.012,74 0,00 0,00 0,00 1.512.057,41
29. IMPART D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO IVANKOVO 935.892,97 103.989,85 27.927,00 438.528,16 0,00 0,00 0,00 1.506.337,98
30. RUSTIK CENTAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO BOROVO 762.650,52 33.499,66 40.613,31 650.227,22 0,00 0,00 0,00 1.486.990,71
31. ETNO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI NIJEMCI 287.483,50 0,00 133.133,45 1.035.591,77 0,00 92,46 0,00 1.456.301,18
32. ROVOKOP D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 556.973,83 43.191,09 68.656,45 700.879,40 0,00 0,00 0,00 1.369.700,77
33. CENTRUM INŽENJERING D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 821.632,46 -3.968,36 7.809,54 538.605,88 0,00 0,00 0,00 1.364.079,52
34. GEA-NATRON D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.284.334,29 16.034,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.368,98
35. EKO GRAD D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 171.559,10 174.151,96 773.533,09 57.851,53 0,00 119.951,35 0,00 1.297.047,03
36. VK GRUPA D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.249.589,40 -3.947,30 0,02 72,31 0,00 0,00 0,00 1.245.714,43
37. VEKO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR -28.987,21 1.322.073,89 4,21 -76.872,06 0,00 0,00 0,00 1.216.218,83
38. LUCIDUS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 665.661,79 0,00 49.847,40 489.691,56 0,00 0,00 0,00 1.205.200,75
39. KVOTA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 471.341,72 1.697,81 -4.160,98 696.462,34 0,00 474,24 0,00 1.165.815,13
40. INTERCOM D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ROKOVCI 422.590,45 46.180,74 20.137,60 617.658,33 0,00 0,00 0,00 1.106.567,12
41. ZIDAR D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 624.203,64 40.666,14 726,86 399.463,69 0,00 29.469,86 0,00 1.094.530,19
42. K.T.I. GRUPA D.O.O VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 368.728,59 0,00 217.704,19 487.937,06 0,00 0,00 0,00 1.074.369,84
43. MINAS PLUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI STARI MIKANOVCI 751.506,60 23.440,27 2.794,54 248.019,16 0,00 0,00 0,00 1.025.760,57
44. VUKOVAR-TREND-RENDULIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 5,75 0,00 -12.151,00 974.731,05 0,00 0,00 0,00 962.585,80
45. INTERMONT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 491.589,21 27.380,89 2.807,44 440.277,84 0,00 0,00 0,00 962.055,38
46. HARPE D. O. O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 900.181,66 79.601,47 -1.744,70 -18.691,13 0,00 0,00 0,00 959.347,30
47. KOMIN D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 352.748,20 -2.063,28 -11,23 607.322,64 0,00 0,00 0,00 957.996,33
48. CIBALIA D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 811.605,66 -988,83 8.179,77 54.707,89 0,00 68.760,02 0,00 942.264,51
49. KONSTANTINOVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI -76.195,67 391,05 47.970,50 950.208,42 0,00 0,00 0,00 922.374,30
50. AGRESTIS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI STARI MIKANOVCI 417.080,99 152.001,22 18.121,21 278.493,80 0,00 56.146,21 0,00 921.843,43
51. TEHNOKOP D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 146.202,44 29.242,58 20.405,32 724.823,17 0,00 -20,69 0,00 920.652,82
52. TOKA-PAN-PROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 667.112,62 196.244,94 1,89 -1.800,39 0,00 12.761,64 0,00 874.320,70
53. TERRA-KOP D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 651.671,60 129.995,85 1.832,34 76.994,45 0,00 10.744,51 0,00 871.238,75
54. PZ ILAGRO U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI BERAK 815.551,99 -10.525,44 70,23 40.794,83 0,00 10.962,88 0,00 856.854,49
55. MATEJ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 303.810,57 0,00 29.605,09 519.410,16 0,00 0,00 0,00 852.825,82
56. TERMOFRIZ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO IVANKOVO 357.990,12 36.502,15 14.751,84 438.948,11 0,00 0,00 0,00 848.192,22
57. PELLIS DESIGN D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI STARI MIKANOVCI 165.576,39 0,00 9.599,33 665.703,81 0,00 0,00 0,00 840.879,53
58. MARITUS D.O.O. - U LIKVIDACIJI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 353.306,22 388.503,83 86.429,68 0,00 0,00 0,00 0,00 828.239,73
59. MIHAELA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 200.898,69 14.939,65 566,55 606.500,25 0,00 0,00 0,00 822.905,14
60. JOZIĆ GRADNJA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 561.851,91 61.074,42 40.006,94 158.315,18 0,00 0,00 0,00 821.248,45
61. SIKIRICA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 481.013,22 13.609,10 19.029,65 291.802,97 0,00 0,00 0,00 805.454,94
62. LEDERMAN D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 358.813,06 0,00 25.678,06 410.338,32 0,00 0,00 0,00 794.829,44
63. ORBAN D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 623.634,89 -168.400,91 56.247,37 283.051,91 0,00 0,00 0,00 794.533,26
64. MERIDIJAN TOURS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI 107.302,81 96.555,46 56.510,30 468.790,90 0,00 0,00 0,00 729.159,47
65. NERVUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO BOROVO 257.693,81 88.606,91 -8.734,56 388.589,83 0,00 0,00 0,00 726.155,99
66. ALFA TEKSTIL D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 389.453,05 -4.335,21 18.828,44 290.859,37 0,00 0,00 0,00 694.805,65
67. ŽEMABO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 114.046,23 0,00 -344,38 575.753,21 0,00 4.936,91 0,00 694.391,97
68. BERG PROIZVODNJA D.O.O. ZA PROIZ.,TRGOV.I USLUGE VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 107.610,18 0,00 56.689,55 528.343,23 0,00 0,00 0,00 692.642,96
69. MALI SALAŠ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI BERAK 705.427,84 -13.787,09 6,14 -31,40 0,00 0,00 0,00 691.615,49
70. MATELJAN D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 213.375,75 4.806,42 26.228,53 440.662,42 0,00 0,00 0,00 685.073,12
71. GAJ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 296.232,35 104.646,29 7.497,47 264.164,88 0,00 0,00 0,00 672.540,99
72. NIHILUM D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 294.106,79 0,00 12.521,02 361.197,54 0,00 0,00 0,00 667.825,35
73. MATURUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO BOROVO -7.483,03 0,00 83,48 673.654,90 0,00 0,00 0,00 666.255,35
74. EMA OBUĆA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 209.057,48 33.926,13 10.284,65 400.640,80 0,00 0,00 0,00 653.909,06
75. X.Y. INTERIJERI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 295.859,80 202.485,28 16.276,54 132.293,19 0,00 0,00 0,00 646.914,81
76. PIRAMIDA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 134.564,61 -1.682,67 -307,77 482.721,33 0,00 16.198,67 0,00 631.494,17
77. OCTAN-COMPANY PRIVATNO PODUZEĆE D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 415.495,55 147.920,79 1.192,13 66.726,00 0,00 0,00 0,00 631.334,47
78. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA NOVOSELAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 424.947,89 34.219,74 8.566,29 161.876,73 0,00 0,00 0,00 629.610,65
79. TEGULA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 274.768,29 -9.634,20 7.006,24 352.029,37 0,00 0,00 0,00 624.169,70
80. NUŠTAR COMMERCE MONTAŽA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 243.126,81 1.729,17 38.305,57 340.369,16 0,00 0,00 0,00 623.530,71
81. HABITAT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 242.703,62 4.028,50 14.365,22 335.807,62 0,00 0,00 0,00 596.904,96
82. MOTIO AGRI SILOSI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI NIJEMCI 311.627,22 -8.928,24 0,00 292.171,92 0,00 0,00 0,00 594.870,90
83. MIKSER-BETON D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 414.437,02 40.388,60 0,00 131.961,64 0,00 0,00 0,00 586.787,26
84. OMH RAZVITAK D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 0,00 -11.745,54 0,00 0,00 0,00 581.745,41 0,00 569.999,87
85. VINETA PODUZEĆE ZA USLUGE,UNUTARNJU I VANJSKU TRG VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 545.546,94 15.652,57 420,41 6.219,79 0,00 49,69 0,00 567.889,40
86. AUTO ČULJAK D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 475.468,76 0,00 1.349,98 86.877,09 0,00 0,00 0,00 563.695,83
87. KERAMIKA SUČIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR CERIĆ 188.962,28 20.277,07 52.208,05 288.603,34 0,00 0,00 0,00 550.050,74
88. VINKI GRUPA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 303.814,01 220.194,52 590,43 25.407,66 0,00 0,00 0,00 550.006,62
89. JOZIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 326.030,20 29.373,75 12.859,28 174.546,40 0,00 0,00 0,00 542.809,63
90. ELANPROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 419.728,79 11.007,91 7.894,71 102.879,52 0,00 -311,75 0,00 541.199,18
91. BILJALOV D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA BRŠADIN 177.053,77 56.784,33 126,72 206.632,07 0,00 88.999,02 0,00 529.595,91
92. ŠPORT MODA NOVA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 248.115,49 7.218,00 0,00 269.838,55 0,00 0,00 0,00 525.172,04
93. CORNELIUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 180.438,07 -1.798,36 14.570,19 322.401,25 0,00 0,00 0,00 515.611,15
94. DUĆA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 165.915,26 38.457,55 30.920,61 271.575,74 0,00 2.440,92 0,00 509.310,08
95. M.T. TEMA - GRADNJA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 189.116,46 177.327,48 7.440,07 127.680,52 0,00 0,00 0,00 501.564,53
96. GOTIKA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 269.786,89 -14.644,74 4.576,23 229.680,99 0,00 0,00 0,00 489.399,37
97. KALIMERA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK TOVARNIK 271.781,81 0,00 8.196,59 199.280,75 0,00 0,00 0,00 479.259,15
98. NAPREDAK POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 527.018,71 -39.054,68 -1,04 -5.959,21 0,00 -8.488,45 0,00 473.515,33
99. SALOPEK D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO IVANKOVO 370.296,93 65.881,36 -80,09 35.995,97 0,00 0,00 0,00 472.094,17
100. CENTAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ANDRIJAŠEVCI 341.272,62 0,00 11.508,76 118.820,53 0,00 0,00 0,00 471.601,91