PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. TEHNOTEX D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 15.127.872,55 1.135.142,62 59.225,34 1.312.512,31 0,00 0,00 0,00 17.634.752,82
2. VINKA D.D. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 3.882.726,23 0,01 1.056.887,86 12.137.747,10 0,00 0,00 0,00 17.077.361,20
3. ZIDAR D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 7.279.586,64 597.689,47 9.892,81 4.444.742,20 0,00 277.397,99 0,00 12.609.309,11
4. IT ITEKS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK ILOK 18.893,77 0,00 143.735,18 9.312.627,21 0,00 22.123,70 0,00 9.497.379,86
5. AMADEUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 6.809.974,35 -6.038,01 -14.412,48 670.031,57 0,00 0,00 0,00 7.459.555,43
6. VIBROBETON D.D - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 5.515.469,78 -126.297,19 -5.906,94 10.102,20 0,00 -199,33 0,00 5.393.168,52
7. LERGISS M.K. D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.533.063,40 101.668,46 546.335,84 1.773.544,94 0,00 135.216,82 0,00 4.089.829,46
8. BERG D.D. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 2.037.516,14 0,00 193.721,02 1.748.086,06 0,00 -4.708,97 0,00 3.974.614,25
9. DITO D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA TRPINJA 2.150.936,07 -4.757,86 32.294,81 1.125.929,45 0,00 0,00 0,00 3.304.402,47
10. AUTO CENTAR CERIĆ D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR CERIĆ 2.371.020,61 -23.098,94 65.441,08 805.935,48 0,00 48.047,56 0,00 3.267.345,79
11. MULTIFIDUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO BOROVO 1.948.363,58 89.434,80 80.439,41 811.036,96 0,00 53.209,17 0,00 2.982.483,92
12. SIMILIS D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 2.167.757,27 400.790,26 31.989,43 372.601,61 0,00 0,00 0,00 2.973.138,57
13. RES IMMOBILES D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.243.965,91 -2.253,27 42.880,69 1.320.888,01 0,00 0,00 0,00 2.605.481,34
14. PELLIS D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI STARI MIKANOVCI 133.005,89 75.453,58 131.636,25 2.217.904,41 0,00 0,00 0,00 2.558.000,13
15. MLADIK D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA VRBANJA 527.807,51 0,00 64.933,21 1.694.973,94 0,00 36.289,33 0,00 2.324.003,99
16. MELLO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 171.891,50 1.922.229,94 25.596,27 103.924,33 0,00 48.081,03 0,00 2.271.723,07
17. AVI FORTUNA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI -108.033,96 -5.580,99 295.268,19 2.072.602,70 0,00 -220,00 0,00 2.254.035,94
18. VUČEDOLSKA GOLUBICA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.541.740,79 5.099,55 13.833,21 528.681,02 0,00 98.277,84 0,00 2.187.632,41
19. ENSIS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.334.412,26 13.457,97 68.186,56 412.152,89 0,00 298.387,40 0,00 2.126.597,08
20. LAXUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.328.938,09 100.868,76 11.486,51 329.016,31 0,00 311.729,94 0,00 2.082.039,61
21. EURO - GLOBAL D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA BRŠADIN 1.619.149,16 154.392,43 -1,44 276.988,37 0,00 23.505,83 0,00 2.074.034,35
22. LUČICA-ZADRUGA BRANITELJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA BABINA GREDA 1.736.405,74 -379,03 4.274,91 58.534,99 0,00 0,00 0,00 1.798.836,61
23. ANDRIJANIĆ EXPORT-IMPORT D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.682.591,96 12.824,82 0,00 3.968,52 0,00 0,00 0,00 1.699.385,30
24. AGROKONTROLA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.638.821,26 -17.153,42 32.046,42 39.907,79 0,00 0,00 0,00 1.693.622,05
25. PLASMA SISTEMI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 0,00 347.568,92 531.009,49 787.483,08 0,00 0,00 0,00 1.666.061,49
26. AGROVETERINA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI STARI JANKOVCI 787.259,80 -555,28 39.731,27 836.405,16 0,00 0,00 0,00 1.662.840,95
27. VINKI GRUPA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 296.266,54 214.492,46 577,00 24.814,19 0,00 1.099.525,61 0,00 1.635.675,80
28. FOCUS RAMA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 787.025,31 38.179,44 64.127,53 738.155,74 0,00 0,00 0,00 1.627.488,02
29. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA JARMINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA JARMINA 1.422.096,75 19.639,60 0,00 104.845,39 0,00 0,00 0,00 1.546.581,74
30. VUKOVARSKA GOSPODRASKA ZONA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR -117.441,27 58.340,27 0,00 0,00 0,00 1.557.422,03 0,00 1.498.321,03
31. IMPART D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO IVANKOVO 916.691,70 101.972,82 27.370,68 430.046,46 0,00 0,00 0,00 1.476.081,66
32. RUSTIK CENTAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO BOROVO 748.861,43 33.013,83 39.949,94 639.794,02 0,00 0,00 0,00 1.461.619,22
33. I.B. TEKS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK ILOK 256.214,70 0,00 199.136,12 1.003.264,59 0,00 0,00 0,00 1.458.615,41
34. JELEN D.D. ZA UGOST.TURIZAM I TRGOVINU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 248.720,75 7.140,48 5.618,28 1.170.830,53 0,00 0,00 0,00 1.432.310,04
35. ETNO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI NIJEMCI 282.047,59 0,00 130.690,01 1.016.602,98 0,00 90,69 0,00 1.429.431,27
36. GORNJA STRANA D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLUGE VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR ŠTITAR 320.275,05 1.049.347,90 -1.410,69 -5.485,42 0,00 -11,98 0,00 1.362.714,86
37. ROVOKOP D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 545.568,33 42.476,94 67.270,25 686.857,34 0,00 0,00 0,00 1.342.172,86
38. CENTRUM INŽENJERING D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 809.434,95 -3.968,36 7.606,75 519.344,36 0,00 0,00 0,00 1.332.417,70
39. EKO GRAD D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 168.885,50 170.586,96 758.091,31 56.786,60 0,00 117.553,37 0,00 1.271.903,74
40. GEA-NATRON D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.252.939,90 15.673,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.268.613,43
41. VK GRUPA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.225.473,96 -3.947,30 0,02 70,87 0,00 0,00 0,00 1.221.597,55
42. LUCIDUS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 649.034,12 0,00 48.653,75 478.049,62 0,00 0,00 0,00 1.175.737,49
43. VEKO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR -41.911,98 1.288.821,79 -660,35 -82.022,92 0,00 0,00 0,00 1.164.226,54
44. KVOTA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 461.410,45 1.517,73 -4.160,98 682.153,99 0,00 465,17 0,00 1.141.386,36
45. INTERCOM D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ROKOVCI 413.639,17 45.246,23 19.722,41 603.937,56 0,00 0,00 0,00 1.082.545,37
46. CIBALIA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 934.875,92 -988,83 7.967,07 53.290,00 0,00 66.985,81 0,00 1.062.129,97
47. ZADRUGA ATC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA GUNJA 91.995,75 364.359,79 602.405,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.058.760,84
48. K.T.I. GRUPA D.O.O VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 361.698,98 0,00 213.554,57 478.539,83 0,00 0,00 0,00 1.053.793,38
49. MINAS PLUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI STARI MIKANOVCI 735.745,18 23.078,87 2.728,93 242.626,77 0,00 0,00 0,00 1.004.179,75
50. KOMIN D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 347.246,32 -2.063,28 -11,23 598.105,41 0,00 0,00 0,00 943.277,22
51. HARPE D. O. O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 883.225,81 78.286,83 -1.744,70 -18.691,13 0,00 0,00 0,00 941.076,81
52. VUKOVAR-TREND-RENDULIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 5,58 0,00 -12.151,00 951.919,10 0,00 0,00 0,00 939.773,68
53. KONSTANTINOVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI -76.195,67 383,47 46.890,33 929.101,40 0,00 0,00 0,00 900.179,53
54. AGRESTIS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI STARI MIKANOVCI 405.591,32 145.650,22 17.385,43 263.427,52 0,00 54.874,87 0,00 886.929,36
55. INTERMONT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 447.973,09 26.851,79 2.754,61 405.789,52 0,00 0,00 0,00 883.369,01
56. TEHNOKOP D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 149.030,57 28.540,14 18.993,08 682.580,00 0,00 -20,69 0,00 879.123,10
57. LUČICA AGRO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA BABINA GREDA 762.902,29 4.459,09 13.991,55 83.169,35 0,00 0,00 0,00 864.522,28
58. TOKA-PAN-PROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 650.301,93 191.162,54 1,85 -1.800,44 0,00 12.459,17 0,00 852.125,05
59. PZ ILAGRO U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI BERAK 801.147,22 -10.525,44 69,19 40.176,80 0,00 10.756,98 0,00 841.624,75
60. TERRA-KOP D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 634.607,26 117.718,46 1.782,47 74.908,19 0,00 10.496,54 0,00 839.512,92
61. MATEJ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 298.255,25 0,00 29.080,74 510.300,62 0,00 0,00 0,00 837.636,61
62. PELLIS DESIGN D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI STARI MIKANOVCI 162.773,68 0,00 9.443,60 655.293,32 0,00 0,00 0,00 827.510,60
63. TERMOFRIZ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO IVANKOVO 349.266,07 34.941,75 14.380,39 427.297,52 0,00 0,00 0,00 825.885,73
64. MALI SALAŠ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI BERAK 837.147,12 -13.787,09 5,96 -31,40 0,00 0,00 0,00 823.334,59
65. MARITUS D.O.O. - U LIKVIDACIJI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 349.396,98 384.402,13 85.452,04 0,00 0,00 0,00 0,00 819.251,15
66. JOZIĆ GRADNJA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 548.843,23 59.780,78 38.936,30 151.270,83 0,00 0,00 0,00 798.831,14
67. BESIANA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 108,92 177.149,44 39.220,94 571.081,13 0,00 0,00 0,00 787.560,43
68. SIKIRICA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 472.496,40 13.376,55 18.636,41 282.669,60 0,00 0,00 0,00 787.178,96
69. ORBAN D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 610.744,26 -168.400,91 54.983,51 276.771,88 0,00 0,00 0,00 774.098,74
70. LEDERMAN D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 349.636,90 0,00 24.993,93 399.366,67 0,00 0,00 0,00 773.997,50
71. MIHAELA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 184.039,48 14.693,07 555,81 540.215,18 0,00 0,00 0,00 739.503,54
72. MERIDIJAN TOURS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI 105.085,93 94.891,14 55.357,41 459.046,76 0,00 0,00 0,00 714.381,24
73. NERVUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO BOROVO 253.358,28 87.266,80 -8.734,56 382.066,18 0,00 0,00 0,00 713.956,70
74. VFM D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 197.975,49 45.589,49 20.458,45 435.320,29 0,00 0,00 0,00 699.343,72
75. VINCETIĆ GRADNJA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 370.085,89 236.825,90 5.394,05 71.668,67 0,00 0,00 0,00 683.974,51
76. ALFA TEKSTIL D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 382.493,32 -4.335,21 18.500,85 285.885,21 0,00 0,00 0,00 682.544,17
77. TISKARA PAUK D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK ILAČA 200.490,76 24.584,13 21.577,90 433.863,18 0,00 0,00 0,00 680.515,97
78. ŽEMABO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 111.933,78 0,00 -344,38 563.598,29 0,00 4.829,21 0,00 680.016,90
79. MATELJAN D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 209.404,54 4.689,18 25.729,39 432.244,98 0,00 0,00 0,00 672.068,09
80. NIHILUM D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 287.512,84 0,00 12.237,01 353.316,48 0,00 0,00 0,00 653.066,33
81. GAJ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 285.005,61 102.217,03 7.237,75 254.034,47 0,00 0,00 0,00 648.494,86
82. MATURUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO BOROVO -2.306,68 0,00 -133,41 646.112,72 0,00 0,00 0,00 643.672,63
83. DRVOTRGOVINA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI BOŠNJACI 93.931,21 0,00 44.866,39 503.892,64 0,00 0,00 0,00 642.690,24
84. EMA OBUĆA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 204.146,52 33.295,56 10.046,46 391.425,64 0,00 0,00 0,00 638.914,18
85. ASLAN D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 464.645,76 -68,24 7.633,28 163.477,97 0,00 0,00 0,00 635.688,77
86. ELEKTRON D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 55.895,88 0,00 194,54 577.639,08 0,00 0,00 0,00 633.729,50
87. X.Y. INTERIJERI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 289.661,64 198.398,53 15.923,88 129.397,67 0,00 0,00 0,00 633.381,72
88. OCTAN-COMPANY PRIVATNO PODUZEĆE D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 410.661,78 146.322,62 1.170,38 66.038,48 0,00 0,00 0,00 624.193,26
89. PIRAMIDA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 137.229,63 -1.682,67 -307,77 467.215,27 0,00 15.894,42 0,00 618.348,88
90. TEGULA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 271.783,90 -9.634,20 6.939,27 348.048,22 0,00 0,00 0,00 617.137,19
91. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA NOVOSELAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 416.506,86 33.450,32 8.369,83 158.173,22 0,00 0,00 0,00 616.500,23
92. NUŠTAR COMMERCE MONTAŽA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 237.085,25 1.686,20 37.314,90 331.459,25 0,00 0,00 0,00 607.545,60
93. MOTIO AGRI SILOSI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI NIJEMCI 306.311,91 -8.928,24 0,00 287.455,98 0,00 0,00 0,00 584.839,65
94. HABITAT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 238.200,77 3.942,07 14.071,54 324.565,00 0,00 0,00 0,00 580.779,38
95. MIKSER-BETON D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 408.484,48 39.793,11 0,00 130.201,07 0,00 0,00 0,00 578.478,66
96. VINETA PODUZEĆE ZA USLUGE,UNUTARNJU I VANJSKU TRG VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 534.467,78 15.302,19 410,80 6.076,64 0,00 48,57 0,00 556.305,98
97. AUTO ČULJAK D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 464.100,72 0,00 1.314,38 84.820,99 0,00 0,00 0,00 550.236,09
98. KERAMIKA SUČIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR CERIĆ 185.534,69 20.001,43 51.240,98 283.170,22 0,00 0,00 0,00 539.947,32
99. JOZIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 319.966,10 28.906,22 12.632,21 171.483,55 0,00 0,00 0,00 532.988,08
100. OMH RAZVITAK D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 0,00 -11.745,54 0,00 0,00 0,00 540.501,81 0,00 528.756,27