PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. VINO ILOK D.D. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK ILOK 10.308.269,91 214.182,56 718.082,43 17.157.650,76 0,00 0,00 0,00 28.398.185,66
2. TEHNOTEX D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 17.859.008,39 1.367.858,22 70.997,73 1.602.168,46 0,00 0,00 0,00 20.900.032,80
3. RAZVITAK D.D. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK ILOK 4.972.915,04 0,00 71.550,04 2.816.681,23 0,00 251.779,46 0,00 8.112.925,77
4. VASMARK STIL D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 0,00 73.959,14 6.005.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.079.220,14
5. NEKRETNINE 1960 D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.185.762,00 2.894.146,35 219,36 -1.017,73 0,00 17.342,26 0,00 4.096.452,24
6. MINUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 2.200.977,09 121.853,15 -3.312,33 939.171,48 0,00 -38,76 0,00 3.258.650,63
7. MG-GRADNJA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 676.146,84 0,00 1.940.663,49 -1.890,80 0,00 0,00 0,00 2.614.919,53
8. EURO - GLOBAL D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA BRŠADIN 2.025.576,88 192.101,64 -1,44 338.121,11 0,00 28.308,43 0,00 2.584.106,62
9. AGROKONTROLA D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 2.008.308,97 -17.153,42 40.242,06 50.104,28 0,00 0,00 0,00 2.081.501,89
10. VIBROBETON D.D.- U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 2.156.925,97 -126.297,19 9.458,58 12.013,72 0,00 -199,33 0,00 2.051.901,75
11. PLASMA SISTEMI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 0,00 413.568,44 628.068,19 931.426,10 0,00 0,00 0,00 1.973.062,73
12. PZ JARMINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA JARMINA 1.628.451,37 22.334,80 0,00 125.919,20 0,00 0,00 0,00 1.776.705,37
13. JELEN D.D. ZA UGOST.TURIZAM I TRGOVINU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 351.217,49 7.481,66 7.414,66 1.399.298,01 0,00 0,00 0,00 1.765.411,82
14. GEA-NATRON D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.558.196,72 19.185,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.577.381,90
15. BUNIĆ J.D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA SOLJANI 840.233,60 652.995,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.493.229,14
16. EKO GRAD D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 195.245,73 205.250,53 875.810,77 13.098,77 0,00 140.869,67 0,00 1.430.275,47
17. KVOTA D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 557.975,10 1.293,26 -4.160,98 821.278,33 0,00 553,37 0,00 1.376.939,08
18. NOX D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 838.541,63 57.967,99 27.623,47 252.480,12 0,00 57.113,84 0,00 1.233.727,05
19. ALFA-AGRO J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 970.649,17 230.645,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.201.294,80
20. AGRESTIS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI STARI MIKANOVCI 435.031,73 169.095,04 28.891,53 435.817,67 0,00 67.236,47 0,00 1.136.072,44
21. N.D. METALI J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA SOLJANI 1.104.955,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104.955,81
22. TOKA-PAN-PROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 813.757,16 240.580,27 2,29 -1.799,98 0,00 15.400,14 0,00 1.067.939,88
23. SAGITTARIUS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ROKOVCI 970.640,06 16.762,75 -203,52 132,41 0,00 27.519,53 0,00 1.014.851,23
24. ZIDAR D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 570.118,21 35.779,08 -105,11 366.813,17 0,00 27.269,28 0,00 999.874,63
25. IMETAK PLASMAN D.O.O.- U LIKVIDACIJI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 284.297,25 409.125,26 306.172,66 -12.210,53 0,00 -33.372,64 0,00 954.012,00
26. MERIDIJAN TOURS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI 126.641,34 111.073,79 66.567,27 553.792,01 0,00 0,00 0,00 858.074,41
27. GAJ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 356.080,38 119.309,90 9.126,63 330.955,40 0,00 0,00 0,00 815.472,31
28. AGRO CENTAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 143.216,33 64.096,45 26.445,78 556.182,51 0,00 0,00 0,00 789.941,07
29. CVITKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI VOĐINCI 100.059,10 -2.078,88 88.423,08 599.641,86 0,00 0,00 0,00 786.045,16
30. MATURUS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO BOROVO -32.724,72 331,42 105,06 800.961,07 0,00 0,00 0,00 768.672,83
31. PIRAMIDA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 149.270,91 -1.682,67 -307,77 600.496,92 0,00 18.852,66 0,00 766.630,05
32. X.Y. INTERIJERI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 349.928,16 238.135,20 19.352,92 157.551,72 0,00 0,00 0,00 764.968,00
33. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA NOVOSELAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 498.581,52 40.931,60 10.280,03 194.183,49 0,00 0,00 0,00 743.976,64
34. HABITAT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 281.983,29 4.782,45 16.927,07 398.868,25 0,00 0,00 0,00 702.561,06
35. ELANPROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 509.987,15 11.946,10 9.669,54 148.807,07 0,00 -311,75 0,00 680.098,11
36. VINKI GRUPA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 369.652,82 269.935,27 707,65 30.584,80 0,00 0,00 0,00 670.880,54
37. BILJALOV D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA BRŠADIN 213.993,66 68.065,51 150,13 246.289,04 0,00 107.002,16 0,00 635.500,50
38. DUĆA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 194.289,13 45.209,80 36.282,28 324.103,72 0,00 2.854,64 0,00 602.739,57
39. AMADEUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 561.909,05 -6.038,01 -14.412,48 48.902,90 0,00 0,00 0,00 590.361,46
40. MAROJEVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ROKOVCI 566.333,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566.333,48
41. AFIRMACIJA VUKOVAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 156.649,81 56.696,89 6.975,07 328.353,35 0,00 0,00 0,00 548.675,12
42. PUĆO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI NIJEMCI 376.928,23 121.168,91 0,00 33.555,01 0,00 0,00 0,00 531.652,15
43. GIPSMONT D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 210.618,40 70.716,60 7.422,22 232.019,28 0,00 0,00 0,00 520.776,50
44. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KLAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ANDRIJAŠEVCI 337.055,52 101.344,99 36,30 42.822,92 0,00 0,00 0,00 481.259,73
45. UDRUGA ZLATNA DOB TORDINCI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI TORDINCI 0,00 0,00 12,36 476.312,07 0,00 0,00 0,00 476.324,43
46. EMIL MONT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 197.115,71 0,00 10.635,91 266.047,01 0,00 0,00 0,00 473.798,63
47. SRIJEM - GRAD D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 251.418,94 -508,15 -2.527,25 199.157,42 0,00 0,00 0,00 447.540,96
48. MLIN-PEKARA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 47.887,74 117.787,46 876,44 252.744,76 0,00 0,00 0,00 419.296,40
49. LUKANOVIĆ-TRADE D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 53.525,76 2.811,50 6.901,66 349.062,59 0,00 0,00 0,00 412.301,51
50. MATIJEVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI 291.729,04 5.707,73 7.602,86 95.285,66 0,00 0,00 0,00 400.325,29
51. IVANINCI J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA PODRINJE 384.361,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.361,72
52. SNAGA DRVETA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA VRBANJA 266.604,39 63.262,88 711,39 10.508,08 0,00 24.480,24 0,00 365.566,98
53. CIBALIA D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 336.099,39 -988,83 -18.212,06 -13.907,10 0,00 55.356,73 0,00 358.348,13
54. SOBOSLIKARSKA I LICILACKA ZADRUGA U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 87.513,15 6.034,16 5.047,26 257.887,81 0,00 0,00 0,00 356.482,38
55. I-NOVA ENERGY D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 328.108,52 0,00 -1,74 -0,01 0,00 0,00 0,00 328.106,77
56. MALAGIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA GUNJA 199.765,65 3.101,27 98,79 119.546,62 0,00 0,00 0,00 322.512,33
57. MILAKOVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA GUNJA 126.332,68 -1.931,07 -38,40 -28,65 0,00 184.170,28 0,00 308.504,84
58. KNEŽEVIĆ-LIM D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 284.766,57 -2.149,11 462,29 24.523,92 0,00 0,00 0,00 307.603,67
59. OLAJNICA PROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 18.848,12 5.951,63 14.035,85 266.772,27 0,00 0,00 0,00 305.607,87