PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. TEHNOTEX D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 17.310.315,74 1.319.947,71 68.587,74 1.541.646,28 0,00 0,00 0,00 20.240.497,47
2. FORMULA UNUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 11.048.318,64 -4.932,69 1.553,87 19.322,71 0,00 0,00 0,00 11.064.262,53
3. AMADEUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 8.279.760,89 -6.038,01 -14.412,48 810.235,74 0,00 0,00 0,00 9.069.546,14
4. VIBROBETON D.D.- U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 6.608.407,84 -126.297,19 9.012,63 38.050,52 0,00 -199,33 0,00 6.528.974,47
5. DVA ANDRIČEVIĆA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 4.059.122,09 70.223,77 132.108,91 1.649.982,05 0,00 0,00 0,00 5.911.436,82
6. NEKRETNINE 1960 D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.124.218,19 2.747.140,48 209,69 -1.018,90 0,00 16.518,81 0,00 3.887.068,27
7. GORNJA STRANA D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLUGE VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR ŠTITAR 645.408,34 3.171.087,32 -1.410,69 -5.440,51 0,00 -11,98 0,00 3.809.632,48
8. RES IMMOBILES D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.584.896,62 -3.381,75 50.893,22 1.629.516,34 0,00 0,00 0,00 3.261.924,43
9. VUČEDOLSKA GOLUBICA D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.813.259,51 5.914,95 19.285,26 665.043,37 0,00 113.397,61 0,00 2.616.900,70
10. ENSIS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.512.722,70 15.513,44 80.113,01 488.699,25 0,00 341.382,37 0,00 2.438.430,77
11. ANDRIJANIĆ EXPORT-IMPORT D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.979.805,65 14.531,91 0,00 7.653,43 0,00 0,00 0,00 2.001.990,99
12. AGROKONTROLA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.932.183,85 -17.153,42 38.554,77 48.005,06 0,00 0,00 0,00 2.001.590,26
13. PLASMA SISTEMI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 0,00 399.980,74 608.086,16 901.791,73 0,00 0,00 0,00 1.909.858,63
14. PZ JARMINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA JARMINA 1.572.614,36 21.779,92 0,00 121.580,61 0,00 0,00 0,00 1.715.974,89
15. JELEN D.D. ZA UGOST.TURIZAM I TRGOVINU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 321.975,29 7.137,89 7.093,64 1.351.869,01 0,00 0,00 0,00 1.688.075,83
16. GEA-NATRON D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.495.351,74 18.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513.813,96
17. EKO GRAD D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 187.296,09 198.114,14 876.613,14 63.822,97 0,00 136.069,41 0,00 1.461.915,75
18. LUCIDUS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 777.424,69 0,00 57.870,51 567.942,84 0,00 0,00 0,00 1.403.238,04
19. CIBALIA D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.209.129,26 -988,83 9.609,42 64.238,24 0,00 80.685,39 0,00 1.362.673,48
20. KVOTA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 538.094,78 1.266,64 -4.160,98 792.636,01 0,00 535,21 0,00 1.328.371,66
21. VELIKI KRAJ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 69.377,64 982.098,85 -10.761,85 -60,11 0,00 278.457,37 0,00 1.319.111,90
22. ALFA-AGRO J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 916.339,15 200.029,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.116.368,78
23. VUKOVIĆ-COMPANY D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 731.023,49 -29.529,54 -230.295,10 473.782,42 0,00 154.490,25 0,00 1.099.471,52
24. PAGUS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR -46.389,88 1.076.585,92 -0,62 66.812,74 0,00 0,00 0,00 1.097.008,16
25. KONSTANTINOVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI -76.195,67 442,03 55.230,87 1.092.079,30 0,00 0,00 0,00 1.071.556,53
26. AGRESTIS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI STARI MIKANOVCI 400.294,38 163.740,72 26.372,33 387.424,33 0,00 64.691,52 0,00 1.042.523,28
27. TOKA-PAN-PROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 780.105,69 230.406,36 2,20 -1.800,07 0,00 14.794,67 0,00 1.023.508,85
28. ZIDAR D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 571.426,40 35.779,08 -105,11 366.105,20 0,00 27.269,28 0,00 1.000.474,85
29. SAGITTARIUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ROKOVCI 921.527,68 15.840,18 -203,52 94,80 0,00 26.005,85 0,00 963.264,99
30. SIKIRICA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 538.259,05 15.172,23 21.672,82 356.894,22 0,00 0,00 0,00 931.998,32
31. IMETAK PLASMAN D.O.O.- U LIKVIDACIJI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 275.910,36 395.160,60 296.471,67 -12.210,53 0,00 -44.353,91 0,00 910.978,19
32. TERMOFRIZ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO IVANKOVO 264.856,58 38.622,76 17.248,52 517.257,61 0,00 0,00 0,00 837.985,47
33. MERIDIJAN TOURS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI 122.203,61 107.742,18 64.259,43 534.286,26 0,00 0,00 0,00 828.491,48
34. BUNIĆ J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA SOLJANI 795.344,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795.344,71
35. GAJ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 341.671,50 114.906,86 8.752,78 316.596,04 0,00 0,00 0,00 781.927,18
36. NOX D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 442.690,38 55.630,68 7.638,74 196.920,50 0,00 54.731,26 0,00 757.611,56
37. AGRO CENTAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 136.327,39 61.414,04 25.325,02 531.744,65 0,00 0,00 0,00 754.811,10
38. MATURUS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO BOROVO -32.724,72 313,25 100,11 773.045,41 0,00 0,00 0,00 740.734,05
39. PIRAMIDA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 145.748,97 -1.682,67 -307,77 578.273,86 0,00 18.243,64 0,00 740.276,03
40. X.Y. INTERIJERI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 337.520,74 229.954,39 18.646,97 151.755,48 0,00 0,00 0,00 737.877,58
41. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA NOVOSELAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 481.684,34 39.391,39 9.886,77 186.769,85 0,00 0,00 0,00 717.732,35
42. HABITAT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 272.969,53 4.609,43 16.339,19 384.397,32 0,00 0,00 0,00 678.315,47
43. ELANPROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 489.274,97 11.730,80 9.262,26 142.624,98 0,00 -311,75 0,00 652.581,26
44. VINKI GRUPA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 354.544,36 258.520,94 680,75 29.396,76 0,00 0,00 0,00 643.142,81
45. MIKSER-BETON D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 454.447,05 44.391,20 0,00 143.795,39 0,00 0,00 0,00 642.633,64
46. BILJALOV D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA BRŠADIN 205.516,82 65.476,75 144,76 237.188,70 0,00 102.870,86 0,00 611.197,89
47. MINUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR -404.395,60 108.041,90 30.934,03 854.389,93 0,00 -38,76 0,00 588.931,50
48. DUĆA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 187.778,00 43.660,32 35.051,90 312.049,78 0,00 2.759,70 0,00 581.299,70
49. VUKOVAR RENDULIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 78.272,20 0,00 2.889,08 494.333,65 0,00 0,00 0,00 575.494,93
50. KALIMERA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK TOVARNIK 315.784,75 0,00 9.347,52 242.224,92 0,00 0,00 0,00 567.357,19
51. GOTIKA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 304.839,47 -14.644,74 5.228,55 264.289,66 0,00 0,00 0,00 559.712,94
52. CENTAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ANDRIJAŠEVCI 403.561,70 0,00 13.594,84 140.103,11 0,00 0,00 0,00 557.259,65
53. TISKARA NARDI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 277.671,28 0,00 31.617,93 226.926,35 0,00 0,00 0,00 536.215,56
54. AFIRMACIJA VUKOVAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 166.026,22 60.432,28 6.646,40 301.697,17 0,00 0,00 0,00 534.802,07
55. B.S. INŽENJERING D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 490.014,15 4.667,16 943,62 27.733,84 0,00 0,00 0,00 523.358,77
56. PUĆO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI NIJEMCI 362.530,07 116.446,07 0,00 32.255,07 0,00 0,00 0,00 511.231,21
57. DEMIRX D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 509.351,41 0,00 295,84 -13.607,87 0,00 4.742,31 0,00 500.781,69
58. GIPSMONT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 202.121,64 68.268,93 7.091,10 221.740,21 0,00 0,00 0,00 499.221,88
59. UNIJA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 348.784,51 73.820,86 8.671,22 34.570,92 0,00 0,00 0,00 465.847,51
60. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KLAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ANDRIJAŠEVCI 323.845,38 97.498,99 34,68 40.861,74 0,00 0,00 0,00 462.240,79
61. UDRUGA ZLATNA DOB TORDINCI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI TORDINCI 0,00 0,00 11,86 458.482,82 0,00 0,00 0,00 458.494,68
62. EMIL MONT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 188.664,47 0,00 10.188,65 254.153,55 0,00 0,00 0,00 453.006,67
63. SRIJEM - GRAD D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 243.204,50 -508,15 -2.527,25 192.497,79 0,00 0,00 0,00 432.666,89
64. JEZGRA D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR CERIĆ 352.931,12 -2.934,15 9.802,87 54.373,20 0,00 0,00 0,00 414.173,04
65. LUKANOVIĆ-TRADE D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 51.874,94 2.721,08 6.667,09 332.595,84 0,00 0,00 0,00 393.858,95
66. VODO-KOP D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI MLAKA ANTINSKA 153.368,31 36.041,03 12.573,99 190.283,62 0,00 0,00 0,00 392.266,95
67. MATIJEVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI 279.588,59 5.442,98 7.267,56 91.069,27 0,00 0,00 0,00 383.368,40
68. STIPANOVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 346.275,84 19.243,30 3.356,66 10.932,57 0,00 0,00 0,00 379.808,37
69. FARAON D.O.O.-U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 211.529,50 0,00 2.999,03 154.391,37 0,00 0,00 0,00 368.919,90
70. IVANINCI J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA PODRINJE 366.010,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.010,14
71. GRAĐEVINAR GRAĐENJE D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 164.346,86 81.810,15 -5.096,56 -0,02 0,00 122.554,25 0,00 363.614,68
72. SNAGA DRVETA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA VRBANJA 254.868,71 60.556,21 680,32 10.052,09 0,00 23.385,52 0,00 349.542,85
73. VALIS SILVA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 149.667,14 58.687,40 1.924,50 136.294,90 0,00 0,00 0,00 346.573,94
74. NOVO COLOR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI -1.468,04 219.004,57 6.222,05 91.848,51 0,00 26.131,13 0,00 341.738,22
75. SOBOSLIKARSKA I LICILACKA ZADRUGA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 83.166,85 5.804,79 4.823,95 238.958,81 0,00 0,00 0,00 332.754,40
76. EKO-KOP J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR -41.159,63 333.818,34 1.018,05 29.060,72 0,00 0,00 0,00 322.737,48
77. CENTAR ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM GRAD VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 144.792,70 75.040,85 176,97 91.242,41 0,00 2.495,77 0,00 313.748,70
78. PLUŽNJAK D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 130.618,81 0,00 4.163,80 175.064,82 0,00 0,00 0,00 309.847,43