PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. TEHNOTEX D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 17.677.628,80 1.352.020,52 70.201,07 1.582.661,43 0,00 0,00 0,00 20.682.511,82
2. RAZVITAK D.D. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK ILOK 4.900.775,61 0,00 70.421,74 2.773.481,46 0,00 247.463,16 0,00 7.992.141,97
3. DVA ANDRIČEVIĆA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 4.166.543,88 71.727,10 135.766,52 1.693.554,42 0,00 0,00 0,00 6.067.591,92
4. VASMARK STIL D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 0,00 68.479,11 5.907.378,18 0,00 0,00 0,00 0,00 5.975.857,29
5. NEKRETNINE 1960 D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.165.314,32 2.845.550,86 216,17 -1.018,11 0,00 17.070,05 0,00 4.027.133,29
6. EURO - GLOBAL D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA BRŠADIN 1.997.917,02 189.535,30 -1,44 333.960,67 0,00 27.981,59 0,00 2.549.393,14
7. AGROKONTROLA D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.983.144,42 -17.153,42 39.684,29 49.410,33 0,00 0,00 0,00 2.055.085,62
8. VIBROBETON D.D.- U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 2.124.939,30 -126.297,19 9.311,16 11.816,92 0,00 -199,33 0,00 2.019.570,86
9. PLASMA SISTEMI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 0,00 409.076,77 621.462,76 921.629,92 0,00 0,00 0,00 1.952.169,45
10. PZ JARMINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA JARMINA 1.609.993,42 22.151,37 0,00 124.485,00 0,00 0,00 0,00 1.756.629,79
11. JELEN D.D. ZA UGOST.TURIZAM I TRGOVINU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 347.288,01 7.368,02 7.308,54 1.383.095,93 0,00 0,00 0,00 1.745.060,50
12. MINUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 620.165,96 118.675,11 25.324,70 919.058,30 0,00 -38,76 0,00 1.683.185,31
13. GEA-NATRON D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.537.422,15 18.946,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556.368,34
14. EKO GRAD D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 191.093,77 202.891,46 897.341,67 65.309,34 0,00 139.282,86 0,00 1.495.919,10
15. BUNIĆ J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA SOLJANI 825.394,76 641.161,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.466.556,04
16. ALFA-AGRO J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 952.696,00 224.007,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.176.703,82
17. AGRESTIS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI STARI MIKANOVCI 462.489,89 169.288,77 28.279,70 420.473,07 0,00 66.395,19 0,00 1.146.926,62
18. N.D. METALI J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA SOLJANI 1.083.610,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.083.610,05
19. TOKA-PAN-PROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 802.633,05 237.217,09 2,26 -1.800,01 0,00 15.199,99 0,00 1.053.252,38
20. SAGITTARIUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ROKOVCI 954.405,06 16.457,78 -203,52 119,98 0,00 27.019,16 0,00 997.798,46
21. ZIDAR D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 572.800,63 35.779,08 -2.307,50 363.201,64 0,00 27.269,28 0,00 996.743,13
22. IMETAK PLASMAN D.O.O.- U LIKVIDACIJI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 281.353,11 404.508,98 302.965,82 -12.210,53 0,00 -38.055,99 0,00 938.561,39
23. TERMOFRIZ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO IVANKOVO 274.740,09 39.558,69 17.746,29 532.870,14 0,00 0,00 0,00 864.915,21
24. MERIDIJAN TOURS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI 125.174,37 109.972,47 65.804,37 547.344,01 0,00 0,00 0,00 848.295,22
25. CENTAR D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ANDRIJAŠEVCI 685.465,27 0,00 14.010,75 144.346,19 0,00 0,00 0,00 843.822,21
26. NOX D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 457.604,40 57.195,35 7.876,25 203.149,96 0,00 56.326,23 0,00 782.152,19
27. AGRO CENTAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 140.939,07 63.209,73 26.075,30 548.104,12 0,00 0,00 0,00 778.328,22
28. MATURUS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO BOROVO -32.724,72 325,41 103,43 791.733,05 0,00 0,00 0,00 759.437,17
29. PIRAMIDA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 148.106,67 -1.682,67 -307,77 593.150,67 0,00 18.651,34 0,00 757.918,24
30. X.Y. INTERIJERI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 345.826,66 235.430,88 19.119,56 155.635,64 0,00 0,00 0,00 756.012,74
31. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA NOVOSELAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 492.995,85 40.422,46 10.150,03 191.732,78 0,00 0,00 0,00 735.301,12
32. HABITAT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 279.003,62 4.725,25 16.732,74 394.084,61 0,00 0,00 0,00 694.546,22
33. CVITKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI VOĐINCI -1.621,92 -2.078,88 83.848,72 595.082,63 0,00 0,00 0,00 675.230,55
34. ELANPROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 503.140,36 11.874,93 9.534,90 146.763,45 0,00 -311,75 0,00 671.001,89
35. VINKI GRUPA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 364.658,44 266.162,06 698,76 30.192,07 0,00 0,00 0,00 661.711,33
36. BILJALOV D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA BRŠADIN 211.191,48 67.209,74 148,36 243.280,76 0,00 105.636,49 0,00 627.466,83
37. DUĆA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 192.136,76 44.697,59 35.875,55 320.119,08 0,00 2.823,25 0,00 595.652,23
38. AMADEUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 563.374,02 -6.038,01 -14.412,48 48.902,90 0,00 0,00 0,00 591.826,43
39. GOTIKA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 311.827,88 -14.644,74 5.358,60 270.774,24 0,00 0,00 0,00 573.315,98
40. AFIRMACIJA VUKOVAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 167.422,97 71.298,30 6.866,42 319.398,90 0,00 0,00 0,00 564.986,59
41. TISKARA NARDI D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 286.802,95 0,00 32.656,44 234.380,48 0,00 0,00 0,00 553.839,87
42. PUĆO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI NIJEMCI 372.168,65 119.607,69 0,00 33.125,29 0,00 0,00 0,00 524.901,63
43. DEMIRX D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 525.002,52 0,00 305,03 -13.563,70 0,00 4.891,28 0,00 516.635,13
44. GIPSMONT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 207.809,64 69.907,48 7.312,77 228.621,34 0,00 0,00 0,00 513.651,23
45. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KLAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ANDRIJAŠEVCI 332.693,91 100.073,62 35,76 42.174,62 0,00 0,00 0,00 474.977,91
46. UDRUGA ZLATNA DOB TORDINCI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI TORDINCI 0,00 0,00 12,20 470.418,27 0,00 0,00 0,00 470.430,47
47. EMIL MONT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 194.322,00 0,00 10.488,06 262.228,57 0,00 0,00 0,00 467.038,63
48. SRIJEM - GRAD D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 248.703,50 -508,15 -2.527,25 196.955,95 0,00 0,00 0,00 442.624,05
49. MLIN-PEKARA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 47.210,34 116.204,57 862,48 248.656,82 0,00 0,00 0,00 412.934,21
50. CIBALIA D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 333.835,29 -988,83 2.588,40 18.289,40 0,00 54.697,57 0,00 408.421,83
51. LUKANOVIĆ-TRADE D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 52.980,05 2.781,61 6.824,12 344.879,63 0,00 0,00 0,00 407.465,41
52. MATIJEVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI 287.715,79 5.620,22 7.492,02 93.891,85 0,00 0,00 0,00 394.719,88
53. STIPANOVIĆ D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 357.394,04 19.781,37 3.466,34 11.279,44 0,00 0,00 0,00 391.921,19
54. EKO-VET PROIZVODNJA D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 292.092,05 -12.610,28 -505,75 107.804,89 0,00 0,00 0,00 386.780,91
55. IVANINCI J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA PODRINJE 378.295,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.295,27
56. SNAGA DRVETA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA VRBANJA 262.724,95 62.368,14 701,12 10.357,34 0,00 24.118,36 0,00 360.269,91
57. VALIS SILVA D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 154.767,55 60.556,74 1.985,83 140.741,03 0,00 0,00 0,00 358.051,15
58. SOBOSLIKARSKA I LICILACKA ZADRUGA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 86.076,40 5.958,34 4.973,44 252.861,71 0,00 0,00 0,00 349.869,89
59. CENTAR ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM GRAD VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 149.684,09 77.646,69 182,82 94.301,45 0,00 2.593,05 0,00 324.408,10
60. MILAKOVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA GUNJA 124.705,77 -1.931,07 -38,40 -29,89 0,00 181.484,23 0,00 304.190,64
61. KNEŽEVIĆ-LIM D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 280.027,45 -2.149,11 455,23 24.148,78 0,00 0,00 0,00 302.482,35
62. OLAJNICA PROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 18.710,48 5.880,18 13.810,38 262.405,96 0,00 0,00 0,00 300.807,00