PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. VINKA D.D. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 7.263.593,72 0,01 1.197.914,07 14.159.515,65 0,00 0,00 0,00 22.621.023,45
2. TEHNOTEX D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 16.823.575,05 1.277.444,80 66.449,76 1.487.738,87 0,00 0,00 0,00 19.655.208,48
3. FORMULA UNUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 10.607.086,52 -4.932,69 1.490,57 18.539,41 0,00 0,00 0,00 10.622.183,81
4. AMADEUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 7.941.908,65 -6.038,01 -14.412,48 780.721,10 0,00 0,00 0,00 8.702.179,26
5. VIBROBETON D.D.- U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 6.323.916,27 -126.297,19 5.467,20 36.193,41 0,00 -199,33 0,00 6.239.080,36
6. GORNJA STRANA D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLUGE VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR ŠTITAR 616.007,74 3.561.745,39 -1.410,69 -5.450,83 0,00 -11,98 0,00 4.170.879,63
7. NEKRETNINE 1960 D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.070.246,28 2.516.354,13 201,12 -1.019,94 0,00 15.788,31 0,00 3.601.569,90
8. RES IMMOBILES D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.562.840,43 -3.381,75 48.794,37 1.568.587,27 0,00 0,00 0,00 3.176.840,32
9. PHILOS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 3.169.280,69 -64.802,23 0,00 -443,46 0,00 0,00 0,00 3.104.035,00
10. VUČEDOLSKA GOLUBICA D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.750.377,52 5.694,31 18.489,73 640.196,09 0,00 109.920,25 0,00 2.524.677,90
11. ENSIS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.472.147,57 15.040,70 77.411,18 472.247,51 0,00 331.494,05 0,00 2.368.341,01
12. ANDRIJANIĆ EXPORT-IMPORT D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.913.381,66 14.139,30 0,00 7.304,37 0,00 0,00 0,00 1.934.825,33
13. AGROKONTROLA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.864.650,87 -17.153,42 37.057,92 46.142,80 0,00 0,00 0,00 1.930.698,17
14. PLASMA SISTEMI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 0,00 387.926,66 590.359,47 875.502,14 0,00 0,00 0,00 1.853.788,27
15. TOP - SALDIS J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA SOLJANI 759.254,88 73.101,30 845.714,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.678.070,40
16. PZ JARMINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA JARMINA 1.523.079,59 21.287,67 0,00 117.731,72 0,00 0,00 0,00 1.662.098,98
17. GEA-NATRON D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.439.599,98 17.820,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.457.420,84
18. EKO GRAD D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 184.781,77 191.783,22 849.902,72 63.118,25 0,00 131.810,94 0,00 1.421.396,90
19. LUCIDUS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 747.896,43 0,00 55.750,77 547.268,48 0,00 0,00 0,00 1.350.915,68
20. VEKO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR -57.811,64 1.478.548,57 -6.542,21 -96.047,26 0,00 0,00 0,00 1.318.147,46
21. CIBALIA D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.158.409,13 -988,83 9.231,70 61.720,27 0,00 77.534,65 0,00 1.305.906,92
22. KVOTA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 520.458,32 1.394,36 -4.160,98 767.226,49 0,00 519,10 0,00 1.285.437,29
23. LUČICA AGRO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA BABINA GREDA 948.870,31 12.344,92 22.022,32 166.102,92 0,00 0,00 0,00 1.149.340,47
24. ZIDAR D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 629.895,82 40.666,14 0,00 401.212,80 0,00 29.469,86 0,00 1.101.244,62
25. PAGUS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR -47.677,86 1.044.180,95 -0,62 64.627,81 0,00 0,00 0,00 1.061.130,28
26. KONSTANTINOVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI -76.195,67 428,56 53.312,65 1.054.596,38 0,00 0,00 0,00 1.032.141,92
27. TOKA-PAN-PROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 750.252,41 221.380,76 2,12 -1.800,15 0,00 14.257,53 0,00 984.092,67
28. AGRESTIS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI STARI MIKANOVCI 360.983,47 158.790,77 21.507,03 357.812,70 0,00 62.433,81 0,00 961.527,78
29. PZ ILAGRO U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI BERAK 886.846,98 -10.525,44 -3.841,23 37.785,82 0,00 11.981,21 0,00 922.247,34
30. IMETAK PLASMAN D.O.O.- U LIKVIDACIJI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 269.731,38 382.772,12 287.865,62 -12.210,53 0,00 -11.862,55 0,00 916.296,04
31. SIKIRICA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 523.134,45 14.759,24 20.974,48 340.315,23 0,00 0,00 0,00 899.183,40
32. VFM D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 219.425,57 50.082,25 23.282,86 532.377,85 0,00 0,00 0,00 825.168,53
33. TERMOFRIZ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO IVANKOVO 254.919,50 38.168,27 16.588,89 496.567,90 0,00 0,00 0,00 806.244,56
34. MERIDIJAN TOURS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI 118.266,75 104.786,60 62.212,07 516.982,09 0,00 0,00 0,00 802.247,51
35. BUNIĆ J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA SOLJANI 755.522,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755.522,37
36. GAJ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 328.888,93 111.088,65 8.421,12 303.857,37 0,00 0,00 0,00 752.256,07
37. NOX D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 422.926,32 53.557,18 7.324,00 188.665,20 0,00 52.617,61 0,00 725.090,31
38. AGRO CENTAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 130.215,99 59.034,38 24.330,76 510.065,06 0,00 0,00 0,00 723.646,19
39. PIRAMIDA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 142.624,55 -1.682,67 -307,77 558.559,08 0,00 17.703,35 0,00 716.896,54
40. MATURUS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO BOROVO -32.724,72 0,00 95,72 748.280,51 0,00 0,00 0,00 715.651,51
41. X.Y. INTERIJERI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 326.513,74 222.696,93 18.020,69 146.613,44 0,00 0,00 0,00 713.844,80
42. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA NOVOSELAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 466.694,32 38.025,01 9.537,90 180.192,98 0,00 0,00 0,00 694.450,21
43. HABITAT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 264.973,14 4.455,95 15.817,66 371.559,70 0,00 0,00 0,00 656.806,45
44. AUTO ČULJAK D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 662.106,17 0,00 -47.208,20 21.548,36 0,00 0,00 0,00 636.446,33
45. ELANPROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 470.900,56 11.539,81 8.900,94 137.140,67 0,00 -311,75 0,00 628.170,23
46. MIKSER-BETON D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 443.876,22 43.333,70 0,00 140.668,85 0,00 0,00 0,00 627.878,77
47. VINKI GRUPA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 341.141,17 248.394,93 656,89 28.342,83 0,00 0,00 0,00 618.535,82
48. BILJALOV D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA BRŠADIN 197.996,76 63.180,17 140,00 229.115,52 0,00 99.205,86 0,00 589.638,31
49. DUĆA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 182.001,77 42.285,72 33.960,40 301.356,36 0,00 2.675,48 0,00 562.279,73
50. VUKOVAR RENDULIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 74.826,06 0,00 2.757,69 473.882,10 0,00 0,00 0,00 551.465,85
51. KALIMERA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK TOVARNIK 304.181,92 0,00 9.043,44 234.226,88 0,00 0,00 0,00 547.452,24
52. GOTIKA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 295.578,42 -14.644,74 5.056,20 255.696,26 0,00 0,00 0,00 541.686,14
53. CENTAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ANDRIJAŠEVCI 387.104,65 0,00 13.043,69 134.480,15 0,00 0,00 0,00 534.628,49
54. TISKARA NARDI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 265.569,98 0,00 30.241,71 217.048,11 0,00 0,00 0,00 512.859,80
55. PUĆO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI NIJEMCI 349.757,02 112.256,30 0,00 31.101,86 0,00 0,00 0,00 493.115,18
56. GIPSMONT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 194.583,89 66.097,54 6.797,36 212.621,34 0,00 0,00 0,00 480.100,13
57. DEMIRX D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 488.610,53 0,00 283,65 -13.666,39 0,00 4.544,92 0,00 479.772,71
58. TREND NEKRETNINE D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 406.481,70 13.167,69 1.412,03 45.118,11 0,00 0,00 0,00 466.179,53
59. UNIJA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 335.946,11 71.643,39 8.325,59 33.080,70 0,00 0,00 0,00 448.995,79
60. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KLAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ANDRIJAŠEVCI 311.184,90 94.087,09 33,25 39.121,94 0,00 0,00 0,00 444.427,18
61. UDRUGA ZLATNA DOB TORDINCI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI TORDINCI 0,00 0,00 11,42 442.665,94 0,00 0,00 0,00 442.677,36
62. EMIL MONT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 181.167,10 0,00 9.791,87 243.018,46 0,00 0,00 0,00 433.977,43
63. SRIJEM - GRAD D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 235.917,21 -508,15 -2.527,25 186.589,83 0,00 0,00 0,00 419.471,64
64. JEZGRA D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR CERIĆ 339.042,34 -2.934,15 9.393,02 52.228,49 0,00 0,00 0,00 397.729,70
65. AFIRMACIJA VUKOVAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 94.540,78 46.528,45 6.354,83 235.963,86 0,00 0,00 0,00 383.387,92
66. VODO-KOP D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI MLAKA ANTINSKA 147.763,17 34.687,98 12.103,96 183.192,42 0,00 0,00 0,00 377.747,53
67. LUKANOVIĆ-TRADE D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 50.410,44 2.640,86 6.459,00 315.038,65 0,00 0,00 0,00 374.548,95
68. MATIJEVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI 268.818,42 5.208,12 6.970,12 87.328,77 0,00 0,00 0,00 368.325,43
69. AULA D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ROKOVCI 139.597,35 -282,13 -17,94 226.431,19 0,00 0,00 0,00 365.728,47
70. STIPANOVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 331.541,99 20.413,65 3.211,32 10.472,89 0,00 0,00 0,00 365.639,85
71. FARAON D.O.O.-U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 204.243,63 0,00 2.895,10 149.246,68 0,00 0,00 0,00 356.385,41
72. IVANINCI J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA PODRINJE 349.729,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.729,88
73. GRAĐEVINAR GRAĐENJE D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 155.559,63 79.418,13 -5.096,56 -0,02 0,00 117.531,08 0,00 347.412,26
74. SNAGA DRVETA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA VRBANJA 244.457,62 58.155,03 652,76 9.647,57 0,00 22.414,35 0,00 335.327,33
75. VALIS SILVA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 142.908,07 55.636,76 1.843,21 130.402,87 0,00 0,00 0,00 330.790,91
76. NOVO COLOR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI -1.468,04 210.540,65 5.989,45 88.075,07 0,00 25.043,43 0,00 328.180,56
77. SOBOSLIKARSKA I LICILACKA ZADRUGA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 79.311,11 6.056,71 4.625,85 228.392,02 0,00 0,00 0,00 318.385,69
78. FRANKOPROM J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA VRBANJA -32.725,76 1.267,85 8.420,08 327.674,14 0,00 0,00 0,00 304.636,31
79. CENTAR ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM GRAD VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 138.186,81 76.850,37 169,23 87.188,56 0,00 0,00 0,00 302.394,97