PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. TEHNOTEX D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 17.094.668,02 1.301.118,47 67.640,59 1.517.336,54 0,00 0,00 0,00 19.980.763,62
2. FORMULA UNUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 10.852.848,13 -4.932,69 1.525,83 18.975,69 0,00 0,00 0,00 10.868.416,96
3. AMADEUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 8.129.990,13 -6.038,01 -14.412,48 798.729,74 0,00 0,00 0,00 8.908.269,38
4. VIBROBETON D.D.- U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 6.487.142,56 -126.297,19 8.837,38 37.227,81 0,00 -199,33 0,00 6.406.711,23
5. DVA ANDRIČEVIĆA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 3.996.057,11 69.341,20 129.961,61 1.624.401,65 0,00 0,00 0,00 5.819.761,57
6. NEKRETNINE 1960 D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.100.308,06 2.689.365,91 205,89 -1.019,36 0,00 16.195,19 0,00 3.805.055,69
7. GORNJA STRANA D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLUGE VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR ŠTITAR 632.383,56 3.098.332,96 -1.410,69 -5.445,08 0,00 -11,98 0,00 3.723.848,77
8. RES IMMOBILES D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.553.882,59 -3.381,75 -861,69 1.602.684,52 0,00 0,00 0,00 3.152.323,67
9. VUČEDOLSKA GOLUBICA D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.785.401,89 5.817,20 18.932,83 654.035,77 0,00 111.857,10 0,00 2.576.044,79
10. ENSIS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.495.077,74 15.304,01 78.916,07 481.410,96 0,00 337.001,75 0,00 2.407.710,53
11. ANDRIJANIĆ EXPORT-IMPORT D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.950.378,33 14.357,98 0,00 7.498,78 0,00 0,00 0,00 1.972.235,09
12. AGROKONTROLA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.902.266,03 -17.153,42 37.891,65 47.180,06 0,00 0,00 0,00 1.970.184,32
13. PLASMA SISTEMI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 0,00 394.640,66 600.233,05 890.145,17 0,00 0,00 0,00 1.885.018,88
14. PZ JARMINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA JARMINA 1.550.669,93 21.561,85 0,00 119.875,51 0,00 0,00 0,00 1.692.107,29
15. TOP - SALDIS J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA SOLJANI 779.116,57 28.037,41 867.717,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.674.871,44
16. JELEN D.D. ZA UGOST.TURIZAM I TRGOVINU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 317.727,43 7.002,79 6.967,47 1.333.304,36 0,00 0,00 0,00 1.665.002,05
17. GEA-NATRON D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.470.653,12 18.178,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.488.831,21
18. EKO GRAD D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 183.576,81 195.309,48 865.176,65 64.171,61 0,00 134.182,86 0,00 1.442.417,41
19. LUCIDUS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 764.343,36 0,00 56.931,44 558.783,88 0,00 0,00 0,00 1.380.058,68
20. CIBALIA D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.186.653,65 -988,83 9.442,09 63.122,76 0,00 79.289,58 0,00 1.337.519,25
21. KVOTA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 530.281,64 1.256,18 -4.160,98 781.379,31 0,00 528,08 0,00 1.309.284,23
22. VELIKI KRAJ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 69.342,99 974.023,77 -10.761,85 -60,11 0,00 276.336,38 0,00 1.308.881,18
23. LUČICA AGRO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA BABINA GREDA 973.914,00 12.987,85 22.572,92 170.338,61 0,00 0,00 0,00 1.179.813,38
24. PAGUS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR -46.970,54 1.062.230,17 -0,62 65.844,79 0,00 0,00 0,00 1.081.103,80
25. KONSTANTINOVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI -76.195,67 436,06 54.381,08 1.075.473,97 0,00 0,00 0,00 1.054.095,44
26. TOKA-PAN-PROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 766.880,37 226.407,92 2,16 -1.800,10 0,00 14.556,71 0,00 1.006.047,06
27. AGRESTIS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI STARI MIKANOVCI 375.235,80 160.622,52 21.940,99 374.903,23 0,00 63.691,33 0,00 996.393,87
28. ZIDAR D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 571.832,39 35.779,08 -4.333,25 359.481,43 0,00 27.269,28 0,00 990.028,93
29. PZ ILAGRO U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI BERAK 900.102,27 -10.525,44 76,41 44.462,68 0,00 12.184,87 0,00 946.300,79
30. IMETAK PLASMAN D.O.O.- U LIKVIDACIJI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 273.953,60 389.672,37 292.659,10 -12.210,53 0,00 -9.706,93 0,00 934.367,61
31. SIKIRICA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 531.558,70 14.989,27 21.363,45 350.381,47 0,00 0,00 0,00 918.292,89
32. TERMOFRIZ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO IVANKOVO 260.126,75 38.073,29 16.956,30 508.091,85 0,00 0,00 0,00 823.248,19
33. MERIDIJAN TOURS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI 120.459,54 106.432,82 63.352,43 526.620,33 0,00 0,00 0,00 816.865,12
34. BUNIĆ J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA SOLJANI 777.703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777.703,00
35. NOX D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 433.934,70 54.712,10 7.499,31 193.263,32 0,00 53.794,89 0,00 743.204,32
36. AGRO CENTAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 133.619,98 60.359,82 24.884,56 522.140,37 0,00 0,00 0,00 741.004,73
37. PIRAMIDA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 144.364,82 -1.682,67 -307,77 569.540,01 0,00 18.004,28 0,00 729.918,67
38. MATURUS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO BOROVO -32.724,72 0,00 98,17 762.074,30 0,00 0,00 0,00 729.447,75
39. ALFA-AGRO J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 541.186,89 187.702,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 728.889,50
40. X.Y. INTERIJERI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 332.644,52 226.739,26 18.369,51 149.477,49 0,00 0,00 0,00 727.230,78
41. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA NOVOSELAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 475.043,60 38.786,07 9.732,22 183.856,23 0,00 0,00 0,00 707.418,12
42. AUTO ČULJAK D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 678.249,21 0,00 -255,46 20.034,77 0,00 0,00 0,00 698.028,52
43. HABITAT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 269.427,04 4.541,44 16.108,14 378.710,12 0,00 0,00 0,00 668.786,74
44. ELANPROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 481.134,91 11.646,19 9.102,19 140.195,36 0,00 -311,75 0,00 641.766,90
45. MIKSER-BETON D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 449.764,06 43.922,71 0,00 142.410,32 0,00 0,00 0,00 636.097,09
46. VINKI GRUPA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 348.606,61 254.035,01 670,18 28.929,86 0,00 0,00 0,00 632.241,66
47. BILJALOV D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA BRŠADIN 202.185,35 64.459,34 142,65 233.612,20 0,00 101.247,22 0,00 601.646,76
48. DUĆA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 185.219,07 43.051,36 34.568,35 307.312,49 0,00 2.722,39 0,00 572.873,66
49. VUKOVAR RENDULIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 76.771,43 0,00 2.830,87 485.273,37 0,00 0,00 0,00 564.875,67
50. KALIMERA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK TOVARNIK 310.670,44 0,00 9.212,81 238.681,71 0,00 0,00 0,00 558.564,96
51. GOTIKA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 300.736,73 -14.644,74 5.152,19 260.482,69 0,00 0,00 0,00 551.726,87
52. CENTAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ANDRIJAŠEVCI 396.271,05 0,00 13.350,68 137.612,08 0,00 0,00 0,00 547.233,81
53. TISKARA NARDI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 272.310,27 0,00 31.008,25 222.550,18 0,00 0,00 0,00 525.868,70
54. PUĆO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI NIJEMCI 356.871,48 114.589,96 0,00 31.744,18 0,00 0,00 0,00 503.205,62
55. DEMIRX D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 500.162,98 0,00 290,44 -13.633,79 0,00 4.654,87 0,00 491.474,50
56. GIPSMONT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 198.782,34 67.306,98 6.960,97 217.700,45 0,00 0,00 0,00 490.750,74
57. AFIRMACIJA VUKOVAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 136.515,10 54.957,28 6.517,23 264.408,84 0,00 0,00 0,00 462.398,45
58. UNIJA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 343.096,96 72.856,22 8.518,11 33.910,73 0,00 0,00 0,00 458.382,02
59. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KLAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ANDRIJAŠEVCI 317.935,30 95.987,49 34,05 40.091,00 0,00 0,00 0,00 454.047,84
60. UDRUGA ZLATNA DOB TORDINCI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI TORDINCI 0,00 0,00 11,67 451.475,77 0,00 0,00 0,00 451.487,44
61. EMIL MONT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 185.343,05 0,00 10.012,88 249.161,24 0,00 0,00 0,00 444.517,17
62. SRIJEM - GRAD D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 239.976,15 -508,15 -2.527,25 189.880,51 0,00 0,00 0,00 426.821,26
63. JEZGRA D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR CERIĆ 346.778,24 -2.934,15 9.621,31 53.423,08 0,00 0,00 0,00 406.888,48
64. VODO-KOP D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI MLAKA ANTINSKA 150.885,17 35.441,62 12.365,76 187.142,14 0,00 0,00 0,00 385.834,69
65. LUKANOVIĆ-TRADE D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 51.226,15 2.685,54 6.574,91 324.390,10 0,00 0,00 0,00 384.876,70
66. AULA D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ROKOVCI 142.722,52 -282,13 1.177,23 233.181,84 0,00 0,00 0,00 376.799,46
67. MATIJEVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI 274.817,29 5.338,94 7.135,79 89.412,19 0,00 0,00 0,00 376.704,21
68. STIPANOVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 339.748,58 18.927,41 3.292,28 10.728,92 0,00 0,00 0,00 372.697,19
69. FARAON D.O.O.-U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 209.606,17 0,00 2.952,99 152.112,20 0,00 0,00 0,00 364.671,36
70. GRAĐEVINAR GRAĐENJE D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 163.287,43 80.750,46 -5.096,56 -0,02 0,00 120.328,93 0,00 359.270,24
71. IVANINCI J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA PODRINJE 358.797,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.797,82
72. SNAGA DRVETA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA VRBANJA 250.256,49 59.492,46 668,11 9.872,88 0,00 22.955,29 0,00 343.245,23
73. VALIS SILVA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 146.672,80 57.589,96 1.888,49 133.684,67 0,00 0,00 0,00 339.835,92
74. NOVO COLOR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI -1.468,04 215.254,96 6.119,00 90.176,84 0,00 25.649,26 0,00 335.732,02
75. SOBOSLIKARSKA I LICILACKA ZADRUGA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 81.458,71 5.714,65 4.736,19 234.525,72 0,00 0,00 0,00 326.435,27
76. EKO-KOP J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR -41.159,63 326.729,23 998,16 28.483,23 0,00 0,00 0,00 315.050,99
77. CENTAR ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM GRAD VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 141.921,07 73.511,02 173,54 89.446,52 0,00 2.438,66 0,00 307.490,81
78. PLUŽNJAK D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 128.602,57 0,00 4.092,70 172.338,56 0,00 0,00 0,00 305.033,83