PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. TEHNOTEX D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 17.496.248,61 1.336.182,82 69.404,40 1.563.145,00 0,00 0,00 0,00 20.464.980,83
2. FORMULA UNUS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 11.216.858,89 -4.932,69 1.578,05 19.621,92 0,00 0,00 0,00 11.233.126,17
3. RAZVITAK D.D. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK ILOK 4.843.945,58 0,00 69.293,45 2.730.281,69 0,00 243.146,86 0,00 7.886.667,58
4. VIBROBETON D.D.- U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 6.673.110,86 -126.297,19 9.163,75 38.759,89 0,00 -199,33 0,00 6.594.537,98
5. DVA ANDRIČEVIĆA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 4.113.498,51 70.984,75 133.960,38 1.672.038,19 0,00 0,00 0,00 5.990.481,83
6. NEKRETNINE 1960 D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.150.507,62 2.796.955,37 212,97 -1.018,50 0,00 16.797,85 0,00 3.963.455,31
7. AGROKONTROLA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.957.979,86 -17.153,42 39.126,53 48.716,41 0,00 0,00 0,00 2.028.669,38
8. PLASMA SISTEMI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 0,00 404.585,11 614.857,33 911.833,72 0,00 0,00 0,00 1.931.276,16
9. PZ JARMINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA JARMINA 1.591.535,47 21.967,95 0,00 123.050,80 0,00 0,00 0,00 1.736.554,22
10. JELEN D.D. ZA UGOST.TURIZAM I TRGOVINU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 329.838,84 7.254,38 7.202,42 1.366.969,63 0,00 0,00 0,00 1.711.265,27
11. GEA-NATRON D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 1.516.647,59 18.707,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.535.354,79
12. EKO GRAD D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 190.688,84 200.532,40 887.087,81 64.545,34 0,00 137.696,04 0,00 1.480.550,43
13. KVOTA D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 544.831,49 1.275,66 -4.160,98 802.341,83 0,00 541,36 0,00 1.344.829,36
14. VELIKI KRAJ D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 69.407,52 989.061,42 -10.761,85 -60,11 0,00 280.286,15 0,00 1.327.933,13
15. ALFA-AGRO J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 934.742,82 211.979,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.146.722,76
16. AGRESTIS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI STARI MIKANOVCI 460.137,33 166.534,25 27.672,26 405.317,07 0,00 65.553,91 0,00 1.125.214,82
17. KONSTANTINOVIĆ D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI -76.195,67 447,18 55.963,59 1.106.396,88 0,00 0,00 0,00 1.086.611,98
18. TOKA-PAN-PROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 791.508,94 233.853,92 2,23 -1.800,04 0,00 14.999,84 0,00 1.038.564,89
19. ZIDAR D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 571.326,77 35.779,08 -105,11 366.345,10 0,00 27.269,28 0,00 1.000.615,12
20. SAGITTARIUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ROKOVCI 938.170,06 16.152,81 -203,52 107,54 0,00 26.518,78 0,00 980.745,67
21. IMETAK PLASMAN D.O.O.- U LIKVIDACIJI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA ŽUPANJA 278.874,41 399.892,71 299.758,98 -12.210,53 0,00 -42.004,79 0,00 924.310,78
22. TERMOFRIZ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO IVANKOVO 269.859,57 39.096,52 17.500,49 525.160,60 0,00 0,00 0,00 851.617,18
23. MERIDIJAN TOURS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI 123.707,39 108.871,14 65.041,47 540.896,03 0,00 0,00 0,00 838.516,03
24. CENTAR D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ANDRIJAŠEVCI 675.750,65 0,00 13.805,37 142.250,93 0,00 0,00 0,00 831.806,95
25. BUNIĆ J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA SOLJANI 810.555,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.555,91
26. MINUS D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR -239.683,37 113.349,74 22.038,13 899.780,69 0,00 -38,76 0,00 795.446,43
27. GAJ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 346.554,14 116.398,89 8.879,46 321.461,90 0,00 0,00 0,00 793.294,39
28. NOX D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 450.239,79 56.422,71 7.758,97 200.073,83 0,00 55.538,63 0,00 770.033,93
29. AGRO CENTAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 138.661,80 62.323,01 25.704,81 540.025,74 0,00 0,00 0,00 766.715,36
30. MATURUS D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO BOROVO -32.724,72 319,41 101,79 782.505,00 0,00 0,00 0,00 750.201,48
31. PIRAMIDA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 146.942,43 -1.682,67 -307,77 585.804,44 0,00 18.450,01 0,00 749.206,44
32. X.Y. INTERIJERI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 341.725,16 232.726,56 18.886,19 153.719,61 0,00 0,00 0,00 747.057,52
33. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA NOVOSELAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 487.410,17 39.913,31 10.020,03 189.282,06 0,00 0,00 0,00 726.625,57
34. HABITAT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 276.023,96 4.668,06 16.538,40 389.300,98 0,00 0,00 0,00 686.531,40
35. ELANPROMET D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 496.293,57 11.803,76 9.400,27 144.719,86 0,00 -311,75 0,00 661.905,71
36. VINKI GRUPA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 359.664,06 262.388,84 689,87 29.799,35 0,00 0,00 0,00 652.542,12
37. MIKSER-BETON D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 458.484,86 44.795,14 0,00 144.989,64 0,00 0,00 0,00 648.269,64
38. BILJALOV D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA BRŠADIN 208.389,31 66.353,98 146,58 240.272,47 0,00 104.270,81 0,00 619.433,15
39. AMADEUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 564.114,02 -6.038,01 -14.412,48 48.936,55 0,00 0,00 0,00 592.600,08
40. DUĆA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 189.984,38 44.185,38 35.468,83 316.134,42 0,00 2.791,87 0,00 588.564,88
41. GOTIKA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 308.376,97 -14.644,74 5.294,38 267.572,12 0,00 0,00 0,00 566.598,73
42. AFIRMACIJA VUKOVAR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 170.491,92 65.835,81 6.757,77 310.547,14 0,00 0,00 0,00 553.632,64
43. TISKARA NARDI D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 282.293,69 0,00 32.143,62 230.699,59 0,00 0,00 0,00 545.136,90
44. B.S. INŽENJERING D.O.O.U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 498.092,09 4.743,68 959,58 28.202,78 0,00 0,00 0,00 531.998,13
45. PUĆO D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI NIJEMCI 367.409,08 118.046,47 0,00 32.695,57 0,00 0,00 0,00 518.151,12
46. DEMIRX D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 517.273,93 0,00 300,49 -13.585,51 0,00 4.817,72 0,00 508.806,63
47. GIPSMONT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 205.000,88 69.098,36 7.203,31 225.223,41 0,00 0,00 0,00 506.525,96
48. UNIJA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 353.688,48 74.652,60 8.803,25 35.140,14 0,00 0,00 0,00 472.284,47
49. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KLAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI ANDRIJAŠEVCI 328.330,62 98.802,26 35,23 41.526,31 0,00 0,00 0,00 468.694,42
50. UDRUGA ZLATNA DOB TORDINCI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI TORDINCI 0,00 0,00 12,03 464.524,50 0,00 0,00 0,00 464.536,53
51. EMIL MONT D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 191.528,28 0,00 10.340,21 258.376,36 0,00 0,00 0,00 460.244,85
52. SRIJEM - GRAD D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 245.988,07 -508,15 -2.527,25 194.754,49 0,00 0,00 0,00 437.707,16
53. JEZGRA D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR CERIĆ 358.236,30 -2.934,15 9.959,43 55.192,43 0,00 0,00 0,00 420.454,01
54. MLIN-PEKARA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK OTOK 46.532,95 114.621,68 848,51 244.568,87 0,00 0,00 0,00 406.572,01
55. CIBALIA D.O.O. - U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 331.585,30 -988,83 2.588,40 18.272,79 0,00 54.038,41 0,00 405.496,07
56. LUKANOVIĆ-TRADE D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 52.434,34 2.751,72 6.746,58 340.209,94 0,00 0,00 0,00 402.142,58
57. MATIJEVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI 283.702,54 5.532,70 7.381,18 92.498,05 0,00 0,00 0,00 389.114,47
58. STIPANOVIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 351.903,82 19.515,67 3.412,18 11.108,15 0,00 0,00 0,00 385.939,82
59. EKO-VET PROIZVODNJA D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 286.760,68 -12.610,28 -505,75 105.980,24 0,00 0,00 0,00 379.624,89
60. IVANINCI J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA PODRINJE 372.228,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372.228,82
61. SNAGA DRVETA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA VRBANJA 258.845,50 61.473,40 690,85 10.206,60 0,00 23.756,48 0,00 354.972,83
62. VALIS SILVA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 152.248,94 59.633,65 1.955,54 138.545,51 0,00 0,00 0,00 352.383,64
63. NOVO COLOR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI MIRKOVCI -1.468,04 222.237,59 6.310,90 93.289,88 0,00 26.546,60 0,00 346.916,93
64. SOBOSLIKARSKA I LICILACKA ZADRUGA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI VINKOVCI 84.639,65 5.882,52 4.899,62 242.781,16 0,00 0,00 0,00 338.202,95
65. EKO-KOP J.D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR -41.159,63 339.930,78 1.035,20 29.558,66 0,00 0,00 0,00 329.365,01
66. CENTAR ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM GRAD VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 147.268,70 76.359,91 179,93 92.790,87 0,00 2.545,01 0,00 319.144,42