PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
ZADARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2018. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.10.2018. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. OSTREA D.O.O. ZADARSKA,STANKOVCI STANKOVCI 1.729.056,35 1.458.706,69 147.226,18 1.512.797,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4.847.786,91
2. ADRIA KAMEN, D.O.O. ZADARSKA,BENKOVAC BENKOVAČKO SELO -141.992,89 0,00 -12.768,24 11.605,08 0,00 0,00 0,00 4.687.556,31 4.544.400,26
3. TUTTO TRADING J.D.O.O. U STEČAJU ZADARSKA,ZADAR ZADAR 1.522.475,21 463.375,27 1.570.271,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.556.122,25
4. HOTEL BIOGRAD D.O.O ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU BIOGRAD NA MORU 510.725,19 138.746,93 490.754,34 2.270.935,85 0,00 0,00 0,00 0,00 3.411.162,31
5. MARJUR D.O.O. U STEČAJU ZADARSKA,ZADAR ZADAR 2.402.181,35 906.463,43 -0,07 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.308.644,70
6. ZLATNA UVALA D.O.O. U STEČAJU ZADARSKA,ZADAR ZADAR -5.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.176.911,63 0,00 0,00 3.171.056,63
7. VULIN D.O.O. ZADARSKA,PAKOŠTANE PAKOŠTANE 634.764,79 16.191,60 78.146,38 2.138.431,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.867.533,79
8. BIRO TRGOVINA J.D.O.O. ZADARSKA,POLIČNIK MURVICA 2.657.681,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.657.681,41
9. MANDALINA D.O.O. ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA U ST ZADARSKA,BENKOVAC PODLUG 0,00 0,00 -1.026,84 0,00 0,00 2.461.859,39 0,00 0,00 2.460.832,55
10. EXIMO J.D.O.O. ZADARSKA,PREKO PREKO 0,00 767.863,54 1.286.243,22 133.443,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2.187.550,45
11. SUCCESSOR ANIĆ J.D.O.O. ZADARSKA,STARIGRAD STARIGRAD 745.787,37 795.333,03 240.766,37 290.685,93 35,54 0,00 0,00 0,00 2.072.608,24
12. GRADNJA GRBAVAC D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 1.203.145,70 403.261,64 1.531,53 150.021,38 0,00 102.359,41 0,00 0,00 1.860.319,66
13. AZUR HOLDING D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 242.222,03 655.091,38 891.327,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.788.641,21
14. SLAD D.O.O. ZADARSKA,PAKOŠTANE PAKOŠTANE 1.490.240,44 45.234,45 2.841,78 237.053,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.775.370,56
15. PORTOS ADRIATIC D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 823.903,36 0,00 252,81 805.365,28 0,00 14.248,68 0,00 0,00 1.643.770,13
16. SPARTAN D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 1.540.509,60 82.729,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.623.239,56
17. PROGRES ZADAR D.O.O. KONZALTING I TRGOVINA ZADARSKA,ZADAR ZADAR 1.209.747,05 224.162,85 79.606,28 66.531,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580.047,98
18. NOVUS D.O.O. ZADARSKA,PAKOŠTANE PAKOŠTANE -34.938,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575.371,19 0,00 0,00 1.540.432,77
19. VITIS AGRO D.O.O. ZADARSKA,BENKOVAC ISLAM GRČKI 1.468.377,50 -3.218,91 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465.158,66
20. CM CELJE, D.D. - CESTE MOSTOVI CELJE, DRUŽBA ZA NI ZADARSKA,ZADAR CELJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403.217,26 0,00 0,00 1.403.217,26
21. BIM-INVEST D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 944.109,14 0,00 34,20 278.694,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.222.837,67
22. ECO ENERGIA D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 12.769,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.098.998,78 0,00 0,00 1.111.767,80
23. CRTA-TRADE D.O.O.ZA PROIZVODNJU,USLUGE,TRGO ZADARSKA,ZADAR ZADAR 728.013,11 74.511,52 4.712,63 250.575,44 0,00 27.580,05 0,00 0,00 1.085.392,75
24. MODRO MORE D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 1.075.906,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.075.906,27
25. RIBARSKA SLOGA, R.Z. ZADARSKA,KALI KALI 556.942,90 12.611,13 6.316,64 343.904,78 0,00 0,00 0,00 0,00 919.775,45
26. JADERA D.O.O.ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM ZADARSKA,ZADAR ZADAR 902.953,76 0,00 -4.562,28 -17.261,58 0,00 0,00 0,00 0,00 881.129,90
27. PEKARA ZAGREB VIR J.D.O.O. ZADARSKA,VIR VIR 409.677,53 328.720,39 808,04 78.858,97 0,00 0,00 0,00 0,00 818.064,93
28. TRAJNA GRADNJA D.O.O. U STEČAJU ZADARSKA,ZADAR ZADAR 480.894,98 0,00 3.237,89 291.995,74 0,00 15.287,11 0,00 0,00 791.415,72
29. VELIĆ METALI J.D.O.O. ZADARSKA,BENKOVAC BUKOVIĆ 761.010,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761.010,82
30. DORKINSON D.O.O.ZA TRGOVINU,PROIZ.USLUGE I TURIZAM ZADARSKA,PREKO PREKO 317.303,81 416.085,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733.389,14
31. PLANKIT T.T.C.PODUZE.ZA UNUTA.I VANJSKU TRGOVI.TUE ZADARSKA,ZADAR ZADAR 619.317,30 33.562,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652.879,33
32. AUTODIJELOVI ZADAR D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 624.387,36 0,00 0,00 -1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 624.386,03
33. DAN ADRIA D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 580.162,27 27.242,41 0,36 9.210,97 0,00 0,00 0,00 0,00 616.616,01
34. ISLAND COMMUNICATIONS D.O.O.U STEČAJU ZADARSKA,PREKO LUKORAN 494.271,93 88.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582.317,93
35. ADRIA GRUPA NEKRETNINE D.O.O. U STEČAJU ZADARSKA,BIBINJE BIBINJE 423.488,45 -3.917,26 0,00 142.988,62 0,00 -348,37 0,00 0,00 562.211,44
36. LEATHER BIG J.D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 560.884,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.884,91
37. SAVARO D.O.O. ZADARSKA,SALI BRBINJ 90.021,28 65.630,79 309,21 16.262,72 0,00 0,00 0,00 379.625,09 551.849,09
38. MOROŽIN D.O.O. ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU BIOGRAD NA MORU 24.736,65 0,00 2.556,79 494.515,89 0,00 0,00 0,00 0,00 521.809,33
39. GEO BIRO - STOJANOVIĆ D.O.O. ZADARSKA,OBROVAC OBROVAC 278.884,55 4.671,25 -8.947,72 241.167,17 0,00 0,00 0,00 0,00 515.775,25
40. IZGRADNJA PAŠMAN D.O.O ZADARSKA,PAŠMAN PAŠMAN 185.804,78 0,00 0,00 326.863,33 0,00 0,00 0,00 0,00 512.668,11
41. SLAD GRUPA D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 433.158,84 42.611,57 59,67 6.395,96 0,00 0,00 0,00 0,00 482.226,04
42. M.O.L. MARKETS ON LINE S.R.L. ZADARSKA,ZADAR GORIZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.885,76 0,00 0,00 463.885,76
43. OSCAR ZADAR D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 366.392,31 2.404,83 3,94 86.405,07 0,00 0,00 0,00 0,00 455.206,15
44. EURO MEDICA D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 240.977,81 0,00 22,59 193.044,96 0,00 39,52 0,00 0,00 434.084,88
45. ZARA LOGISTIKA D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 414.170,89 17.984,77 -898,86 -7.989,68 0,00 0,00 0,00 0,00 423.267,12
46. QUARTUS D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 286.951,87 72.655,71 2.110,86 48.276,97 0,00 0,00 0,00 0,00 409.995,41
47. SIT KONZALTING D.O.O. ZADARSKA,SUKOŠAN SUKOŠAN 0,00 0,00 0,71 1,03 0,00 408.691,02 0,00 0,00 408.692,76
48. BODEGA ZADAR D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 274.481,69 86.707,89 9.311,74 31.749,70 0,00 0,00 0,00 0,00 402.251,02
49. PRODUKCIJA PLUS D.O.O.U STEČAJU ZADARSKA,ZADAR ZADAR 326.065,45 21.808,21 5,66 51.256,26 0,00 0,00 0,00 0,00 399.135,58
50. AGRO LIKA TRGOVINA D.O.O. ZA POSLOVNE USLUGE U STE ZADARSKA,ZADAR ZADAR 116.204,94 45.062,70 0,12 228.498,90 0,00 0,00 0,00 0,00 389.766,66
51. NADINIĆ J.D.O.O. ZADARSKA,SUKOŠAN SUKOŠAN 124.198,53 56.762,59 5.213,52 201.773,40 0,00 0,00 0,00 0,00 387.948,04
52. DALMATINKA D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 152.523,80 89.740,87 -0,40 140.724,87 0,00 0,00 0,00 0,00 382.989,14
53. INTER-TRADE D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 169.277,05 206.363,21 -1,43 1.223,43 0,00 0,00 0,00 0,00 376.862,26
54. TONN GRUPPE HOLDING GMBH ZADARSKA,SUKOŠAN AHRENSBURG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.576,48 0,00 0,00 373.576,48
55. PRIMA LUX D.O.O.U LIKVIDACIJI ZADARSKA,PRIVLAKA PRIVLAKA 368.574,47 -1.363,20 0,00 0,00 0,00 -715,58 0,00 0,00 366.495,69
56. NEPTUN TURIZAM J.D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 210.583,71 144.531,67 0,00 10.986,02 0,00 0,00 0,00 0,00 366.101,40
57. TREDECIM D.O.O. U LIKVIDACIJI ZADARSKA,ZADAR ZADAR 360.804,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.804,28
58. DOM GRADNJA D.O.O. U STEČAJU ZADARSKA,NIN ZATON 342.978,55 0,00 0,00 16.522,94 0,00 0,00 0,00 0,00 359.501,49
59. NISKOGRADNJA ZADAR D.O.O. U STEČAJU ZADARSKA,ZADAR ZADAR 76.048,36 57.127,27 13.611,35 192.409,22 0,00 0,00 0,00 0,00 339.196,20
60. ARANEA D.O.O. ZADARSKA,ZADAR SILBA 40.482,14 0,00 24.419,41 273.154,32 0,00 0,00 0,00 0,00 338.055,87
61. ČAČIĆ D.O.O. ZADARSKA,STANKOVCI STANKOVCI 46.487,92 3.692,96 3.184,26 268.827,84 0,00 0,00 0,00 0,00 322.192,98
62. PREDA ZADAR D.O.O.U STEČAJU ZADARSKA,ZADAR ZADAR 55.816,02 -11.075,52 2.644,33 273.584,72 0,00 0,00 0,00 0,00 320.969,55
63. EKO METAL D.O.O. U STEČAJU ZADARSKA,POLIČNIK VISOČANE -11.645,53 274.519,57 1.620,44 51.030,41 0,00 0,00 0,00 0,00 315.524,89
64. MARIJETA J.D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 253.447,53 65.435,40 1,97 -5.562,46 0,00 0,00 0,00 0,00 313.322,44
65. BOROVI DOKOZA D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 254.831,46 6.556,82 -908,55 52.346,04 0,00 0,00 0,00 0,00 312.825,77