PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BRODSKO-POSAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2018. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.10.2018. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. KRAJIĆ D.O.O.U STEČAJU BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 2.636.208,67 1.433.818,08 -0,73 12.567,27 0,00 0,00 0,00 0,00 4.082.593,29
2. SMART D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 1.534.955,32 52.804,50 317.184,80 1.856.264,86 0,00 0,00 0,00 0,00 3.761.209,48
3. METALLUM D.O.O.-U LIKVIDACIJI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 777.043,13 27.707,73 54.233,68 1.571.475,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2.430.460,31
4. ENERGO-TIM D.O.O. U STEČAJU BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 562.006,76 23.004,05 40.276,81 1.587.852,11 0,00 92.033,34 0,00 0,00 2.305.173,07
5. MBA INDUSTRISERVIS D.O.O.U STEČAJU BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD -99.549,64 -1.739,51 35.664,06 1.857.773,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.792.148,63
6. DOMIN D.O.O. U STEČAJU BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 324.719,74 71.443,50 0,00 1.206.585,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.602.748,91
7. STJEPAN KOMERC D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC LUŽANI 726.324,56 825.174,24 -360,32 -41.186,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.509.952,15
8. NOGOMETNI KLUB MLADOST BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK CERNIK 0,00 0,00 585.886,81 833.024,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.418.911,40
9. VIDOVIĆ PROMET D.O.O. U STEČAJU BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 753.550,46 598.732,18 0,00 39.368,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1.391.651,33
10. SOLDUS INTERNATIONAL D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI OKUČANI 970.451,00 -1.017,60 365,95 313.076,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.282.876,08
11. DA-DA TRANSPORTI D.O.O. U STEČAJU BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 1.098.177,56 1.806,19 -481,20 -105,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099.396,57
12. KULIN D.O.O.U STEČAJU BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 960.747,54 -24.224,73 -261,68 -267,90 0,00 0,00 0,00 0,00 935.993,23
13. NOSTRE DOMUS D. O. O. BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK CERNIK 164.625,21 6.502,07 6.257,22 688.076,16 0,00 93,43 0,00 0,00 865.554,09
14. POLJO TIM D.O.O. U STEČAJU BRODSKO-POSAVSKA,BEBRINA ZBJEG 704.859,92 -13.761,53 1.385,83 62.937,21 0,00 0,00 0,00 0,00 755.421,43
15. PZ GRGUREVIĆI U STEČAJU BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ GRGUREVIĆI 363.654,91 63.272,76 0,00 318.515,50 0,00 0,00 0,00 0,00 745.443,17
16. BORIS - GRAĐENJE D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI STARO TOPOLJE 169.747,12 -1.859,55 12.586,13 532.938,26 0,00 0,00 0,00 0,00 713.411,96
17. BROD NA SAVI KREDITNA UNIJA U STEČAJU BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 0,00 721.379,41 -495,66 -355,39 0,00 -8.469,65 0,00 0,00 712.058,71
18. ADUT,D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA DIVOŠEVCI 194.652,89 -3.584,28 -2.757,17 510.487,34 0,00 0,00 0,00 0,00 698.798,78
19. AURA D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 372.904,71 142.436,21 286,03 109.511,02 0,00 33.980,22 0,00 0,00 659.118,19
20. PRIVREDNO DRUŠTVO SATINA D.O.O., PODRUŽNICA NOVA G BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA NOVA GRADIŠKA 322.078,12 13.707,65 0,01 264.895,93 0,00 0,00 0,00 0,00 600.681,71
21. INDIGO INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD -7.535,37 -43.767,15 6.755,15 635.790,83 0,00 0,00 0,00 0,00 591.243,46
22. TEHNOPREVENT D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 589.044,99 0,00 -16,08 2,51 0,00 0,00 0,00 0,00 589.031,42
23. AGROKOP D.O.O. U STEČAJU BRODSKO-POSAVSKA,OPRISAVCI OPRISAVCI 225.253,66 -1.235,76 6,42 357.035,91 61,03 0,00 0,00 0,00 581.121,26
24. PRVI DRAGOVOLJAC D.O.O. U STEČAJU BRODSKO-POSAVSKA,OPRISAVCI TRNJANSKI KUTI 74.352,64 136.485,88 36.237,94 302.796,65 0,00 0,00 0,00 0,00 549.873,11
25. KTP INDUSTRIJSKA POSTROJENJA D.O.O.U STEČAJU BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 321.189,98 50.695,29 7.943,31 167.838,12 0,00 0,00 0,00 0,00 547.666,70
26. PRVI PREPOROD D.O.O. U STEČAJU BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 173.679,04 24.632,53 0,00 0,00 0,00 299.194,28 0,00 0,00 497.505,85
27. BADALIĆ D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI OKUČANI 244.269,70 155.803,84 5.313,23 49.491,62 0,00 0,00 0,00 0,00 454.878,39
28. SUNČANA D.O.O. U STEČAJU BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 206.477,25 3.833,23 -214,95 186.230,86 0,00 53.988,97 0,00 0,00 450.315,36
29. KONSTRUKCIJA D. O. O. U STEČAJU BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA NOVA GRADIŠKA 225.269,50 -819,66 2.146,77 178.256,26 0,00 0,00 0,00 0,00 404.852,87
30. MILIS J.D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 152.450,87 241.802,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.253,03
31. IKSP D.O.O. U STEČAJU BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 242.265,15 69.299,06 322,34 38.112,33 0,00 0,00 0,00 0,00 349.998,88
32. KERA STIL D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 169.454,21 2.099,59 842,12 162.512,31 0,00 0,00 0,00 0,00 334.908,23
33. DANI J.D.O.O. U STEČAJU BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI ŠAMAC KRUŠEVICA 203.736,35 23.353,75 2.647,88 75.802,24 0,00 0,00 0,00 0,00 305.540,22