PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. WALLENBORN PROJEKTENTWICKLUNG GMBH & CO. KG,PODRUŽ LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 10.416.322,58 -23.206,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.393.115,70
2. TERI-CROTEK D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 3.744.268,02 0,00 6.101,34 5.104.433,79 0,00 0,00 0,00 8.854.803,15
3. SVETI ROK D.O.O. LIČKO-SENJSKA,LOVINAC SVETI ROK 3.508.062,19 0,00 654.164,47 3.547.743,32 0,00 0,00 0,00 7.709.969,98
4. SLAVONIJA GRADNJA D.O.O. U STEČAJU LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 2.221.868,03 0,00 0,00 65.906,83 0,00 186.046,95 0,00 2.473.821,81
5. GRATING D.O.O. KARLOVAC LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE ZALUŽNICA 1.207.600,59 605,53 228.525,12 831.699,31 0,00 0,00 0,00 2.268.430,55
6. JADRAN - RIBA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG KARLOBAG 945.763,18 1.929,94 50.632,18 503.740,35 0,00 0,00 0,00 1.502.065,65
7. FUNTANA TRGOVINA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 806.780,78 78.300,04 0,00 142.603,88 0,00 0,00 0,00 1.027.684,70
8. MALIŠA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 344.681,85 0,00 43.340,84 548.437,35 0,00 0,00 0,00 936.460,04
9. KAPLJICA D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 168.951,75 160.893,25 -1,27 534.808,96 0,00 0,00 0,00 864.652,69
10. MIA-GRADNJA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 291.910,72 485.919,14 -0,86 -26,22 0,00 0,00 0,00 777.802,78
11. MIŠKULIN-UTP D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 483.457,76 204.256,62 0,00 69.686,07 0,00 0,00 0,00 757.400,45
12. AUTOPRIJEVOZ LIKA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ TRNOVAC 0,00 -750,33 43.576,53 552.150,63 0,00 0,00 0,00 594.976,83
13. DOLGRAD POD.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 349.018,78 -14.312,83 -161,02 238.142,03 0,00 0,00 0,00 572.686,96
14. AGROPRODUKT D.O.O. LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE ZALUŽNICA 362.857,56 202.087,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564.945,48
15. DRVOTEH D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ DONJE PAZARIŠTE 183.825,58 36.166,40 10.174,84 251.705,74 0,00 0,00 0,00 481.872,56
16. POSLOVNO TEHNIČKI BIRO LIČKO-SENJSKA,OTOČAC ŠKARE 449.099,42 -12.440,76 -0,23 -0,02 0,00 -3,49 0,00 436.654,92
17. AUTO COMMERCE D.O.O. LIČKO-SENJSKA,OTOČAC OTOČAC -4.056,93 316.633,76 306,86 71.893,36 0,00 0,00 0,00 384.777,05
18. PPI KAMENSKO D.O.O. LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC DONJI LAPAC 287.962,44 0,00 264,53 62.810,40 0,00 0,00 0,00 351.037,37
19. VIP AIR, D.O.O. LIČKO-SENJSKA,OTOČAC ČOVIĆI 22.762,71 -39.195,76 62,09 348.228,28 0,00 0,00 0,00 331.857,32
20. MEDITERAN D.O.O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 127.126,07 59.458,93 14.862,98 127.901,32 0,00 0,00 0,00 329.349,30
21. M. D. S. USLUGE D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ -305,72 0,00 0,00 0,00 0,00 317.009,93 0,00 316.704,21