PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. COSEPI-INO-HOLZ D.O.O. LIČKO-SENJSKA,OTOČAC OTOČAC 2.982.867,16 15.765.017,84 0,01 520.892,03 0,00 -287,22 0,00 19.268.489,82
2. TERI-CROTEK D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 3.656.669,29 0,00 5.971,46 4.992.186,06 0,00 0,00 0,00 8.654.826,81
3. SVETI ROK D.O.O. LIČKO-SENJSKA,LOVINAC SVETI ROK 3.462.278,24 0,00 612.099,05 3.306.540,91 0,00 0,00 0,00 7.380.918,20
4. VIP AIR, D.O.O. LIČKO-SENJSKA,OTOČAC ČOVIĆI 1.881.527,06 1.004.296,33 904.463,22 1.121.669,68 0,00 0,00 0,00 4.911.956,29
5. SLAVONIJA GRADNJA D.O.O. U STEČAJU LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 2.178.847,89 0,00 -316,34 64.018,42 0,00 182.691,58 0,00 2.425.241,55
6. GRATING D.O.O. KARLOVAC LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE ZALUŽNICA 1.192.371,45 605,53 225.769,72 821.556,11 0,00 0,00 0,00 2.240.302,81
7. JADRAN - RIBA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG KARLOBAG 924.687,77 1.892,28 49.592,32 492.021,67 0,00 0,00 0,00 1.468.194,04
8. FUNTANA TRGOVINA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 787.486,99 76.843,76 0,00 139.661,88 0,00 0,00 0,00 1.003.992,63
9. MALIŠA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 336.943,37 0,00 42.281,61 534.852,08 0,00 0,00 0,00 914.077,06
10. KAPLJICA D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 164.216,81 157.498,89 -1,27 519.797,96 0,00 0,00 0,00 841.512,39
11. MIA-GRADNJA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 287.030,64 477.697,83 -0,86 -26,22 0,00 0,00 0,00 764.701,39
12. MIŠKULIN-UTP D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 476.460,89 201.041,06 0,00 68.554,98 0,00 0,00 0,00 746.056,93
13. AUTOPRIJEVOZ LIKA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ TRNOVAC 0,00 -750,33 42.808,55 542.903,59 0,00 0,00 0,00 584.961,81
14. DOLGRAD POD.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 341.496,85 -14.312,83 -161,02 232.988,55 0,00 0,00 0,00 560.011,55
15. AGROPRODUKT D.O.O. LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE ZALUŽNICA 357.867,02 198.660,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.528,01
16. DRVOTEH D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ DONJE PAZARIŠTE 181.616,39 35.765,17 10.012,72 247.870,85 0,00 0,00 0,00 475.265,13
17. POSLOVNO TEHNIČKI BIRO LIČKO-SENJSKA,OTOČAC ŠKARE 439.198,69 -12.440,76 -0,23 -0,02 0,00 -4,82 0,00 426.752,86
18. AUTO COMMERCE D.O.O. LIČKO-SENJSKA,OTOČAC OTOČAC -1.816,90 309.888,30 299,24 70.117,39 0,00 0,00 0,00 378.488,03
19. MGG D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 229.929,44 97.412,90 439,57 25.875,60 0,00 0,00 0,00 353.657,51
20. PPI KAMENSKO D.O.O. LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC DONJI LAPAC 283.349,10 0,00 260,10 61.825,56 0,00 0,00 0,00 345.434,76
21. MEDITERAN D.O.O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 124.351,16 58.087,89 14.546,59 125.139,22 0,00 0,00 0,00 322.124,86