PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. GRATING D.O.O. KARLOVAC LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE ZALUŽNICA 1.280.028,87 605,53 241.629,52 879.939,38 0,00 0,00 0,00 2.402.203,30
2. NOVA CISSA D.O. O. ZA TRGOVINU I USLUGE LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 1.259.927,96 -36,72 0,00 3.505,43 0,00 -46,65 0,00 1.263.350,02
3. MIŠKULIN-UTP D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 711.546,74 219.549,49 0,00 75.065,40 0,00 0,00 0,00 1.006.161,63
4. KAPLJICA D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 194.416,08 151.090,73 -1,27 593.539,17 0,00 0,00 0,00 939.044,71
5. MEDUZA POD ZA TRGOVINU TURIZAM UGOST D.O.O. LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 374.493,93 24.812,54 443,06 466.714,83 0,00 0,00 0,00 866.464,36
6. AUTOPRIJEVOZ LIKA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ TRNOVAC 0,00 -750,33 47.228,96 596.128,76 0,00 0,00 0,00 642.607,39
7. AGROPRODUKT D.O.O. LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE ZALUŽNICA 386.592,09 218.386,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604.978,16
8. DRVOTEH D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ DONJE PAZARIŠTE 184.530,27 38.074,63 10.945,89 269.944,20 0,00 0,00 0,00 503.494,99
9. ATLAS STANDARD D.O.O. LIČKO-SENJSKA,OTOČAC OTOČAC 7.681,06 219.277,58 144.246,31 9.368,92 0,00 1.439,26 0,00 382.013,13
10. MEDITERAN D.O.O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 140.323,26 65.979,46 16.367,71 141.037,56 0,00 0,00 0,00 363.707,99
11. CRISTA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 59.560,31 1.220,86 1.504,16 263.821,42 0,00 0,00 0,00 326.106,75
12. NOVALIA D. O. O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 126.550,97 144.753,15 0,00 31.742,33 0,00 0,00 0,00 303.046,45