PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. COSEPI-INO-HOLZ D.O.O. LIČKO-SENJSKA,OTOČAC OTOČAC 2.854.179,93 15.417.279,05 0,01 502.380,12 0,00 -287,22 0,00 18.773.551,89
2. SVETI ROK D.O.O. LIČKO-SENJSKA,LOVINAC SVETI ROK 2.993.477,82 0,00 534.574,08 2.816.897,51 0,00 0,00 0,00 6.344.949,41
3. VIP AIR, D.O.O. LIČKO-SENJSKA,OTOČAC ČOVIĆI 1.824.295,12 971.785,01 876.122,52 1.084.750,52 0,00 0,00 0,00 4.756.953,17
4. SLAVONIJA GRADNJA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 2.093.305,14 0,00 0,00 61.459,60 0,00 176.017,30 0,00 2.330.782,04
5. GRATING D.O.O. KARLOVAC LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE ZALUŽNICA 1.162.078,72 605,53 220.288,88 801.379,97 0,00 0,00 0,00 2.184.353,10
6. JADRAN - RIBA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG KARLOBAG 882.766,02 1.817,35 47.523,89 468.711,68 0,00 0,00 0,00 1.400.818,94
7. MAJER D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 158.053,47 210.206,00 68.220,19 594.857,34 0,00 68.169,44 0,00 1.099.506,44
8. FUNTANA TRGOVINA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 754.753,40 74.464,97 0,00 133.809,85 0,00 0,00 0,00 963.028,22
9. MALIŠA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 321.550,53 0,00 40.174,67 507.829,23 0,00 0,00 0,00 869.554,43
10. KAPLJICA D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 162.320,14 150.884,81 -1,27 489.904,83 0,00 0,00 0,00 803.108,51
11. MEDUZA POD ZA TRGOVINU TURIZAM UGOST D.O.O. LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 339.614,50 22.542,38 402,99 424.635,07 0,00 0,00 0,00 787.194,94
12. MIA-GRADNJA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 277.323,52 464.922,59 -0,86 -26,22 0,00 0,00 0,00 742.219,03
13. MIŠKULIN-UTP D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 462.567,83 198.382,39 0,00 66.305,11 0,00 0,00 0,00 727.255,33
14. AUTOPRIJEVOZ LIKA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ TRNOVAC 0,00 -750,33 41.280,94 524.509,97 0,00 0,00 0,00 565.040,58
15. DOLGRAD POD.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 332.162,67 -14.312,83 -161,02 222.737,59 0,00 0,00 0,00 540.426,41
16. AGROPRODUKT D.O.O. LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE ZALUŽNICA 347.940,19 191.844,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539.784,56
17. DRVOTEH D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ DONJE PAZARIŠTE 177.222,02 34.967,06 9.690,23 240.242,71 0,00 0,00 0,00 462.122,02
18. POSLOVNO TEHNIČKI BIRO LIČKO-SENJSKA,OTOČAC ŠKARE 422.468,35 -12.440,76 -0,23 -0,02 0,00 -7,48 0,00 410.019,86
19. PZ LOVINAC LIČKO-SENJSKA,LOVINAC LOVINAC 247.655,65 0,00 -690,28 160.674,02 0,00 0,00 0,00 407.639,39
20. AUTO COMMERCE D.O.O. LIČKO-SENJSKA,OTOČAC OTOČAC -343,02 296.470,69 284,08 66.584,74 0,00 0,00 0,00 362.996,49
21. LUNA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA LUN -64.530,35 0,00 15.401,32 404.192,45 0,00 0,00 0,00 355.063,42
22. PPI KAMENSKO D.O.O. LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC DONJI LAPAC 274.172,56 0,00 251,29 59.866,57 0,00 0,00 0,00 334.290,42
23. MARIVEST PLAN D.O.O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 214.169,46 14.943,74 0,00 87.851,27 0,00 0,00 0,00 316.964,47
24. NOVA CISSA D. O. O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA -5.520,21 206.139,91 0,00 0,00 0,00 116.017,70 0,00 316.637,40
25. MEDITERAN D.O.O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 118.831,51 55.360,71 13.917,24 119.645,08 0,00 0,00 0,00 307.754,54