PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. COSEPI-INO-HOLZ D.O.O. LIČKO-SENJSKA,OTOČAC OTOČAC 2.724.249,80 15.071.440,47 0,01 483.969,34 0,00 -287,22 0,00 18.279.372,40
2. TERI-CROTEK D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 3.310.015,83 -3.976,95 5.456,17 4.546.855,41 0,00 0,00 0,00 7.858.350,46
3. SVETI ROK D.O.O. LIČKO-SENJSKA,LOVINAC SVETI ROK 2.728.518,78 0,00 463.266,17 2.273.920,56 0,00 0,00 0,00 5.465.705,51
4. VIP AIR, D.O.O. LIČKO-SENJSKA,OTOČAC ČOVIĆI 1.767.375,93 939.451,35 847.936,67 1.048.033,10 0,00 0,00 0,00 4.602.797,05
5. SLAVONIJA GRADNJA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 2.008.229,99 0,00 0,00 58.848,08 0,00 169.379,50 0,00 2.236.457,57
6. JADRAN - RIBA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG KARLOBAG 841.073,35 1.742,83 45.466,77 445.529,08 0,00 0,00 0,00 1.333.812,03
7. MAJER D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 154.860,66 203.168,01 66.026,74 575.896,66 0,00 65.381,01 0,00 1.065.333,08
8. FUNTANA TRGOVINA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 716.244,38 71.552,77 0,00 127.989,81 0,00 0,00 0,00 915.786,96
9. MALIŠA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 305.509,84 0,00 37.610,69 475.456,29 0,00 0,00 0,00 818.576,82
10. MEDUZA POD ZA TRGOVINU TURIZAM UGOST D.O.O. LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 330.705,48 21.962,52 392,76 413.886,95 0,00 0,00 0,00 766.947,71
11. KAPLJICA D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 148.874,55 148.308,29 -1,27 460.755,43 0,00 0,00 0,00 757.937,00
12. MIA-GRADNJA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 267.669,44 448.442,53 -0,86 -26,22 0,00 0,00 0,00 716.084,89
13. MIŠKULIN-UTP D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 448.706,44 191.795,39 0,00 64.067,52 0,00 0,00 0,00 704.569,35
14. LUNA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA LUN 260.085,30 0,00 14.567,48 382.889,32 0,00 0,00 0,00 657.542,10
15. BIGROM D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 133.691,53 167.064,40 82.665,29 213.463,48 0,00 -18,08 0,00 596.866,62
16. AGROPRODUKT D.O.O. LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE ZALUŽNICA 338.067,60 185.065,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.132,61
17. DOLGRAD POD.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 318.901,36 -14.312,83 -161,02 212.542,65 0,00 0,00 0,00 516.970,16
18. AUTOPRIJEVOZ LIKA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ TRNOVAC -58.181,37 -750,33 39.761,68 506.216,90 0,00 0,00 0,00 487.046,88
19. NOVA CISSA D. O. O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA -5.520,21 381.583,25 0,00 0,00 0,00 110.376,88 0,00 486.439,92
20. DRVOTEH D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ DONJE PAZARIŠTE 172.851,67 34.173,32 9.369,51 232.656,28 0,00 0,00 0,00 449.050,78
21. POSLOVNO TEHNIČKI BIRO LIČKO-SENJSKA,OTOČAC ŠKARE 402.702,62 -12.440,76 -0,23 -0,02 0,00 -10,11 0,00 390.251,50
22. PZ LOVINAC LIČKO-SENJSKA,LOVINAC LOVINAC 236.293,72 0,00 -690,28 153.037,12 0,00 0,00 0,00 388.640,56
23. FORTUNA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 153.046,56 -16.656,67 34.380,82 205.238,07 0,00 0,00 0,00 376.008,78
24. AUTO COMMERCE D.O.O. LIČKO-SENJSKA,OTOČAC OTOČAC -88,00 283.126,41 268,99 63.071,43 0,00 0,00 0,00 346.378,83
25. PPI KAMENSKO D.O.O. LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC DONJI LAPAC 265.046,17 0,00 242,52 57.918,31 0,00 0,00 0,00 323.207,00
26. MARIVEST PLAN D.O.O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 204.723,15 14.338,35 0,00 84.393,00 0,00 0,00 0,00 303.454,50