PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. COSEPI-INO-HOLZ D.O.O. LIČKO-SENJSKA,OTOČAC OTOČAC 2.788.795,73 15.246.259,97 0,01 493.275,90 0,00 -287,22 0,00 18.528.044,39
2. BIGROM D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 3.591.160,37 3.969.246,36 140.752,77 367.884,05 0,00 -18,08 0,00 8.069.025,47
3. TERI-CROTEK D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 3.397.614,56 -3.976,95 5.586,05 4.659.103,14 0,00 0,00 0,00 8.058.326,80
4. SVETI ROK D.O.O. LIČKO-SENJSKA,LOVINAC SVETI ROK 2.864.697,70 0,00 503.605,24 2.506.981,64 0,00 0,00 0,00 5.875.284,58
5. VIP AIR, D.O.O. LIČKO-SENJSKA,OTOČAC ČOVIĆI 1.796.148,27 955.795,84 862.184,47 1.066.593,56 0,00 0,00 0,00 4.680.722,14
6. SLAVONIJA GRADNJA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 2.051.235,01 0,00 0,00 60.168,18 0,00 172.734,87 0,00 2.284.138,06
7. GRATING D.O.O. KARLOVAC LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE ZALUŽNICA 1.147.180,65 605,53 217.593,39 791.457,28 0,00 0,00 0,00 2.156.836,85
8. JADRAN - RIBA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG KARLOBAG 862.148,77 1.780,50 46.506,63 457.247,76 0,00 0,00 0,00 1.367.683,66
9. MAJER D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 156.474,61 206.725,68 67.135,52 585.481,18 0,00 66.790,55 0,00 1.082.607,54
10. FUNTANA TRGOVINA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 735.710,48 73.024,87 0,00 130.931,81 0,00 0,00 0,00 939.667,16
11. MALIŠA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 309.795,55 0,00 39.019,02 493.137,79 0,00 0,00 0,00 841.952,36
12. KAPLJICA D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 153.514,67 150.959,53 -1,27 475.717,12 0,00 0,00 0,00 780.190,05
13. MEDUZA POD ZA TRGOVINU TURIZAM UGOST D.O.O. LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 335.208,94 22.255,64 397,93 419.320,07 0,00 0,00 0,00 777.182,58
14. MIA-GRADNJA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 272.549,52 456.773,11 -0,86 -26,22 0,00 0,00 0,00 729.295,55
15. MIŠKULIN-UTP D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 455.713,70 195.125,08 0,00 65.198,61 0,00 0,00 0,00 716.037,39
16. LUNA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA LUN 267.229,21 0,00 14.988,98 393.657,93 0,00 0,00 0,00 675.876,12
17. AUTOPRIJEVOZ LIKA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ TRNOVAC 0,00 -750,33 40.529,66 515.463,94 0,00 0,00 0,00 555.243,27
18. AGROPRODUKT D.O.O. LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE ZALUŽNICA 343.058,14 188.491,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.550,08
19. DOLGRAD POD.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 325.604,88 -14.312,83 -161,02 217.696,13 0,00 0,00 0,00 528.827,16
20. DRVOTEH D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ DONJE PAZARIŠTE 175.060,86 34.574,55 9.531,63 236.491,17 0,00 0,00 0,00 455.658,21
21. POSLOVNO TEHNIČKI BIRO LIČKO-SENJSKA,OTOČAC ŠKARE 412.694,09 -12.440,76 -0,23 -0,02 0,00 -8,78 0,00 400.244,30
22. PZ LOVINAC LIČKO-SENJSKA,LOVINAC LOVINAC 242.037,12 0,00 -690,28 156.897,52 0,00 0,00 0,00 398.244,36
23. AUTO COMMERCE D.O.O. LIČKO-SENJSKA,OTOČAC OTOČAC -343,02 289.871,87 276,62 64.847,39 0,00 0,00 0,00 354.652,86
24. PPI KAMENSKO D.O.O. LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC DONJI LAPAC 269.659,51 0,00 246,95 58.903,15 0,00 0,00 0,00 328.809,61
25. NOVA CISSA D. O. O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA -5.520,21 213.262,23 0,00 0,00 0,00 113.228,29 0,00 320.970,31
26. MARIVEST PLAN D.O.O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 209.498,21 14.644,37 0,00 86.141,13 0,00 0,00 0,00 310.283,71
27. MEDITERAN D.O.O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 116.116,93 54.019,48 13.607,73 116.943,03 0,00 0,00 0,00 300.687,17