PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. WALLENBORN PROJEKTENTWICKLUNG GMBH & CO. KG,PODRUŽ LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 10.588.757,78 -23.206,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.565.550,90
2. GRATING D.O.O. KARLOVAC LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE ZALUŽNICA 1.237.562,26 605,53 233.946,06 851.654,95 0,00 0,00 0,00 2.323.768,80
3. JADRAN - RIBA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG KARLOBAG 987.226,77 2.004,05 52.678,00 526.795,57 0,00 0,00 0,00 1.568.704,39
4. SVETI ROK D.O.O. LIČKO-SENJSKA,LOVINAC SVETI ROK 0,00 0,00 162.306,22 1.292.208,53 0,00 0,00 0,00 1.454.514,75
5. MALIŠA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 359.906,46 0,00 45.424,75 575.164,87 0,00 0,00 0,00 980.496,08
6. MIŠKULIN-UTP D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 677.079,84 210.582,88 0,00 71.911,36 0,00 0,00 0,00 959.574,08
7. KAPLJICA D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 178.282,87 157.112,29 -1,27 562.318,40 0,00 0,00 0,00 897.712,29
8. MEDUZA POD ZA TRGOVINU TURIZAM UGOST D.O.O. LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 361.935,99 23.995,19 428,63 451.564,49 0,00 0,00 0,00 837.924,30
9. MIA-GRADNJA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 301.511,76 502.093,69 -0,86 -26,22 0,00 0,00 0,00 803.578,37
10. LEOPOLD CONSULT D. O. O. ZA TRGOVINU I PRIJEVOZ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC OTOČAC 567.895,12 4.213,32 484,39 62.633,37 0,00 0,00 0,00 635.226,20
11. AUTOPRIJEVOZ LIKA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ TRNOVAC 0,00 -750,33 45.087,44 570.343,21 0,00 0,00 0,00 614.680,32
12. DOLGRAD POD.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 362.254,84 -14.312,83 -161,02 248.280,95 0,00 0,00 0,00 596.061,94
13. AGROPRODUKT D.O.O. LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE ZALUŽNICA 372.675,90 208.830,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581.505,94
14. DRVOTEH D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ DONJE PAZARIŠTE 178.369,92 36.955,78 10.493,80 259.250,52 0,00 0,00 0,00 485.070,02
15. AUTO COMMERCE D.O.O. LIČKO-SENJSKA,OTOČAC OTOČAC -4.056,93 329.904,72 321,86 75.387,39 0,00 0,00 0,00 401.557,04
16. PPI KAMENSKO D.O.O. U STEČAJU LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC DONJI LAPAC 297.038,69 0,00 273,25 64.747,97 0,00 0,00 0,00 362.059,91
17. MEDITERAN D.O.O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 132.585,40 62.156,30 15.485,45 133.335,44 0,00 0,00 0,00 343.562,59
18. M. D. S. USLUGE D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ -305,72 0,00 0,00 0,00 0,00 330.298,70 0,00 329.992,98