PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. WALLENBORN PROJEKTENTWICKLUNG GMBH & CO. KG,PODRUŽ LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 10.785.772,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.785.772,14
2. GRATING D.O.O. KARLOVAC LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE ZALUŽNICA 1.269.951,32 605,53 239.806,19 873.227,33 0,00 0,00 0,00 2.383.590,37
3. NOVA CISSA D.O. O. ZA TRGOVINU I USLUGE LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 1.243.426,21 -36,72 0,00 0,00 0,00 -46,65 0,00 1.243.342,84
4. MIŠKULIN-UTP D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 703.378,79 217.421,67 0,00 74.316,93 0,00 0,00 0,00 995.117,39
5. KAPLJICA D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 191.217,48 148.844,59 -1,27 586.130,31 0,00 0,00 0,00 926.191,11
6. MEDUZA POD ZA TRGOVINU TURIZAM UGOST D.O.O. LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 371.513,86 24.618,58 439,63 463.119,58 0,00 0,00 0,00 859.691,65
7. AUTOPRIJEVOZ LIKA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ TRNOVAC 0,00 -750,33 46.720,76 590.009,70 0,00 0,00 0,00 635.980,13
8. AGROPRODUKT D.O.O. LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE ZALUŽNICA 383.289,70 216.118,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.408,07
9. DRVOTEH D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ DONJE PAZARIŠTE 183.068,38 37.809,12 10.838,60 267.406,51 0,00 0,00 0,00 499.122,61
10. AUTO COMMERCE D.O.O. U STEČAJU LIČKO-SENJSKA,OTOČAC OTOČAC -4.056,93 344.250,86 338,06 79.164,50 0,00 0,00 0,00 419.696,49
11. ATLAS STANDARD D.O.O. LIČKO-SENJSKA,OTOČAC OTOČAC 7.554,63 222.326,93 145.970,72 9.204,14 0,00 1.416,21 0,00 386.472,63
12. MEDITERAN D.O.O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 138.487,03 65.072,21 16.158,35 139.209,81 0,00 0,00 0,00 358.927,40
13. M. D. S. USLUGE D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.664,07 0,00 344.664,07
14. CRISTA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 58.846,02 1.209,03 1.479,64 259.949,27 0,00 0,00 0,00 321.483,96