PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. WALLENBORN PROJEKTENTWICKLUNG GMBH & CO. KG,PODRUŽ LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 10.710.571,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.710.571,37
2. GRATING D.O.O. KARLOVAC LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE ZALUŽNICA 1.259.873,76 605,53 237.982,87 866.515,29 0,00 0,00 0,00 2.364.977,45
3. JADRAN - RIBA D.O.O. U STEČAJU LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG KARLOBAG 1.018.103,39 2.059,23 54.201,46 543.964,07 0,00 0,00 0,00 1.618.328,15
4. LEOPOLD CONSULT D. O. O. ZA TRGOVINU I PRIJEVOZ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC OTOČAC 1.439.802,83 4.350,00 500,90 64.950,69 0,00 0,00 0,00 1.509.604,42
5. NOVA CISSA D.O. O. ZA TRGOVINU I USLUGE LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 1.227.587,53 -36,72 0,00 -3.474,48 0,00 -46,65 0,00 1.224.029,68
6. MIŠKULIN-UTP D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 695.151,02 215.293,84 0,00 73.568,46 0,00 0,00 0,00 984.013,32
7. KAPLJICA D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 187.972,45 146.708,60 -1,27 578.721,45 0,00 0,00 0,00 913.401,23
8. MEDUZA POD ZA TRGOVINU TURIZAM UGOST D.O.O. LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 368.533,79 24.424,62 436,21 459.524,32 0,00 0,00 0,00 852.918,94
9. AUTOPRIJEVOZ LIKA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ TRNOVAC 0,00 -750,33 46.212,57 583.890,66 0,00 0,00 0,00 629.352,90
10. AGROPRODUKT D.O.O. LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE ZALUŽNICA 379.987,32 213.850,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.837,99
11. DRVOTEH D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ DONJE PAZARIŠTE 181.606,50 37.543,61 10.731,32 264.868,85 0,00 0,00 0,00 494.750,28
12. AUTO COMMERCE D.O.O. LIČKO-SENJSKA,OTOČAC OTOČAC -4.056,93 339.787,19 333,02 77.989,28 0,00 0,00 0,00 414.052,56
13. MEDITERAN D.O.O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 136.650,79 64.164,95 15.948,98 137.382,05 0,00 0,00 0,00 354.146,77
14. M. D. S. USLUGE D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ -305,72 0,00 0,00 0,00 0,00 340.194,42 0,00 339.888,70
15. CRISTA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 58.131,72 1.197,20 1.455,11 256.077,11 0,00 0,00 0,00 316.861,14