PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. COSEPI-INO-HOLZ D.O.O. LIČKO-SENJSKA,OTOČAC OTOČAC 2.917.987,18 15.590.198,34 0,01 511.585,51 0,00 -287,22 0,00 19.019.483,82
2. TERI-CROTEK D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 3.569.070,55 0,00 5.841,58 4.879.938,33 0,00 0,00 0,00 8.454.850,46
3. SVETI ROK D.O.O. LIČKO-SENJSKA,LOVINAC SVETI ROK 3.194.764,23 0,00 567.015,45 3.053.556,29 0,00 0,00 0,00 6.815.335,97
4. VIP AIR, D.O.O. LIČKO-SENJSKA,OTOČAC ČOVIĆI 1.852.754,72 987.951,84 890.215,44 1.103.109,24 0,00 0,00 0,00 4.834.031,24
5. SLAVONIJA GRADNJA D.O.O. U STEČAJU LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 2.135.342,71 0,00 0,00 62.765,33 0,00 179.336,20 0,00 2.377.444,24
6. GRATING D.O.O. KARLOVAC LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE ZALUŽNICA 1.177.142,32 605,53 223.014,33 811.412,92 0,00 0,00 0,00 2.212.175,10
7. METING D.O.O GOSPIC LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ -109.741,84 2.041.221,40 13.629,15 137.566,56 0,00 0,00 0,00 2.082.675,27
8. JADRAN - RIBA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG KARLOBAG 903.612,36 1.854,61 48.552,45 480.302,98 0,00 0,00 0,00 1.434.322,40
9. FUNTANA TRGOVINA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 768.193,20 75.387,48 0,00 136.719,87 0,00 0,00 0,00 980.300,55
10. MALIŠA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 329.204,90 0,00 41.222,38 521.266,83 0,00 0,00 0,00 891.694,11
11. KAPLJICA D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 157.669,96 154.104,53 -1,27 504.912,89 0,00 0,00 0,00 816.686,11
12. MEDUZA POD ZA TRGOVINU TURIZAM UGOST D.O.O. LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 344.069,01 22.832,30 408,11 430.009,16 0,00 0,00 0,00 797.318,58
13. MIA-GRADNJA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 282.150,56 469.476,51 -0,86 -26,22 0,00 0,00 0,00 751.599,99
14. MIŠKULIN-UTP D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 469.450,27 197.825,51 0,00 67.423,90 0,00 0,00 0,00 734.699,68
15. AUTOPRIJEVOZ LIKA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ TRNOVAC 0,00 -750,33 42.040,57 533.656,52 0,00 0,00 0,00 574.946,76
16. DOLGRAD POD.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 338.793,33 -14.312,83 -161,02 227.835,05 0,00 0,00 0,00 552.154,53
17. AGROPRODUKT D.O.O. LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE ZALUŽNICA 352.876,48 195.234,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548.110,54
18. DRVOTEH D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ DONJE PAZARIŠTE 179.407,20 35.363,93 9.850,59 244.035,95 0,00 0,00 0,00 468.657,67
19. PZ LOVINAC LIČKO-SENJSKA,LOVINAC LOVINAC 253.336,62 0,00 -690,28 164.492,47 0,00 0,00 0,00 417.138,81
20. POSLOVNO TEHNIČKI BIRO LIČKO-SENJSKA,OTOČAC ŠKARE 429.297,96 -12.440,76 -0,23 -0,02 0,00 -6,16 0,00 416.850,79
21. AUTO COMMERCE D.O.O. LIČKO-SENJSKA,OTOČAC OTOČAC -1.816,90 303.142,83 291,62 68.341,42 0,00 0,00 0,00 369.958,97
22. PPI KAMENSKO D.O.O. LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC DONJI LAPAC 278.735,76 0,00 255,67 60.840,72 0,00 0,00 0,00 339.832,15
23. MGG D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 223.924,21 78.882,70 428,50 25.206,39 0,00 0,00 0,00 328.441,80
24. MEDITERAN D.O.O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 121.576,26 56.716,85 14.230,20 122.377,15 0,00 0,00 0,00 314.900,46