PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. WALLENBORN PROJEKTENTWICKLUNG GMBH & CO. KG,PODRUŽ LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 10.623.627,75 -23.206,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600.420,87
2. GRATING D.O.O. KARLOVAC LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE ZALUŽNICA 1.249.543,33 605,53 236.113,79 859.634,82 0,00 0,00 0,00 2.345.897,47
3. JADRAN - RIBA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG KARLOBAG 1.003.807,23 2.033,68 53.496,08 536.014,90 0,00 0,00 0,00 1.595.351,89
4. SVETI ROK D.O.O. LIČKO-SENJSKA,LOVINAC SVETI ROK 34.828,27 0,00 182.951,82 1.356.905,25 0,00 0,00 0,00 1.574.685,34
5. MIŠKULIN-UTP D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 686.729,80 213.112,62 0,00 72.801,20 0,00 0,00 0,00 972.643,62
6. KAPLJICA D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 181.817,67 144.406,09 -1,27 571.126,70 0,00 0,00 0,00 897.349,19
7. MEDUZA POD ZA TRGOVINU TURIZAM UGOST D.O.O. LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 365.478,95 24.225,79 432,70 455.838,86 0,00 0,00 0,00 845.976,30
8. LEOPOLD CONSULT D. O. O. ZA TRGOVINU I PRIJEVOZ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC OTOČAC 580.761,63 4.286,72 493,25 63.877,74 0,00 0,00 0,00 649.419,34
9. AUTOPRIJEVOZ LIKA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ TRNOVAC 0,00 -750,33 45.691,63 577.618,07 0,00 0,00 0,00 622.559,37
10. DOLGRAD POD.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 367.547,68 -14.312,83 -161,02 252.335,31 0,00 0,00 0,00 605.409,14
11. AGROPRODUKT D.O.O. LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE ZALUŽNICA 376.602,07 211.526,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588.128,14
12. DRVOTEH D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ DONJE PAZARIŠTE 180.107,93 37.271,44 10.621,35 262.267,49 0,00 0,00 0,00 490.268,21
13. AUTO COMMERCE D.O.O. LIČKO-SENJSKA,OTOČAC OTOČAC -4.056,93 335.211,52 327,85 76.784,57 0,00 0,00 0,00 408.267,01
14. LUNA HOTEL D. O. O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA LUN 383.287,59 0,00 0,00 -3.504,40 0,00 0,00 0,00 379.783,19
15. MEDITERAN D.O.O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 134.768,47 63.234,92 15.734,36 135.508,43 0,00 0,00 0,00 349.246,18
16. M. D. S. USLUGE D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ -305,72 0,00 0,00 0,00 0,00 335.612,61 0,00 335.306,89
17. CRISTA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 57.399,50 1.185,08 1.429,97 247.542,33 0,00 0,00 0,00 307.556,88