PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Dug prijavljen u postupak izvanredne uprave s osnova javnih davanja koja se iskazuju na listi dužnika Napomena
1. GRATING D.O.O. KARLOVAC LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE ZALUŽNICA 1.328.759,05 605,53 250.446,22 912.395,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2.492.206,38
2. NOVA CISSA D.O. O. ZA TRGOVINU I USLUGE U STEČAJU LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 1.339.652,78 -36,72 475,51 19.749,55 0,00 -46,65 0,00 0,00 1.359.794,47
3. KAPLJICA D.O.O. U STEČAJU LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 210.055,02 161.333,17 0,00 629.364,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.753,02
4. MEDUZA POD ZA TRGOVINU TURIZAM UGOST D.O.O. LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 388.904,09 25.750,43 459,61 484.099,73 0,00 0,00 0,00 0,00 899.213,86
5. AGROPRODUKT D.O.O. LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE ZALUŽNICA 402.560,81 229.351,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631.912,37
6. KUBOUŠEK ADRIA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 586.841,90 -10,07 -3,02 -1.483,97 0,00 0,00 0,00 0,00 585.344,84
7. DRVOTEH D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ DONJE PAZARIŠTE 191.599,23 39.358,50 11.464,66 282.215,13 0,00 0,00 0,00 0,00 524.637,52
8. ATLAS STANDARD D.O.O. LIČKO-SENJSKA,OTOČAC OTOČAC 8.292,39 237.410,20 154.500,29 10.165,64 0,00 1.550,75 0,00 0,00 411.919,27
9. MEDITERAN D.O.O. LIČKO-SENJSKA,NOVALJA NOVALJA 149.202,40 69.423,73 17.380,10 137.403,62 0,00 0,00 0,00 0,00 373.409,85
10. TRGOSTEP D.O.O. U STEČAJU LIČKO-SENJSKA,SENJ SENJ 13.271,88 345.090,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.362,24
11. CRISTA D.O.O. LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ GOSPIĆ 63.014,29 1.278,06 1.622,77 282.545,28 0,00 0,00 0,00 0,00 348.460,40