PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. NOGOMETNI KLUB VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 535.949,21 0,00 1.959.597,07 8.127.733,24 0,00 0,00 0,00 10.623.279,52
2. METEOR GRADITELJSTVO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 6.490.072,27 0,00 40.872,10 364.926,78 0,00 19.893,74 0,00 6.915.764,89
3. EMOS D.O.O.KELEMEN VARAŽDINSKA,JALŽABET KELEMEN 5.266.163,80 284.909,13 412.242,35 623.546,37 0,00 42.905,58 0,00 6.629.767,23
4. PPI VARAŽDINKA D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 3.488.204,38 58.707,08 3.839,19 78.780,08 0,00 0,00 0,00 3.629.530,73
5. MESTRA D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE PETKOVEC TOPLIČKI 2.777.237,29 95.201,37 9.641,63 248.166,94 0,00 440.021,83 0,00 3.570.269,06
6. DEGA-MONT D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 2.414.914,01 0,00 45,00 1.092.034,15 0,00 5.464,90 0,00 3.512.458,06
7. MAXCOLOR D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 825.981,88 199.246,72 1.280.384,98 602.322,09 0,00 0,00 0,00 2.907.935,67
8. DEGA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.577.024,29 0,00 0,00 1.281.849,85 0,00 15.184,94 0,00 2.874.059,08
9. LIMARIJA VIDAK D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNICA BREZNICA 143.745,52 109.833,77 1.604.122,96 953.342,84 0,00 0,00 0,00 2.811.045,09
10. NION D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC SELNIK 1.073.033,79 512.105,41 349.357,50 741.212,60 0,00 0,00 0,00 2.675.709,30
11. LUNO J.D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 684.331,07 0,00 571.014,81 943.531,63 0,00 0,00 0,00 2.198.877,51
12. Z.T.-ING D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 901.243,61 100.687,67 65.641,27 959.191,64 0,00 0,00 0,00 2.026.764,19
13. OPTISTAN D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 667.104,90 224.562,27 1.000.243,30 28.666,21 0,00 0,00 0,00 1.920.576,68
14. PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA TALAN U STEČAJU VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC SUDOVČINA 1.504.236,55 85.155,38 14.989,34 283.088,50 0,00 0,00 0,00 1.887.469,77
15. OGV D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.409.031,26 0,00 0,00 196.746,16 0,00 0,00 0,00 1.605.777,42
16. DALS - D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG HRASTOVSKO 421.175,69 36.397,84 20.857,77 1.121.149,75 0,00 0,00 0,00 1.599.581,05
17. QUANTUM D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.509.251,85 0,00 0,00 6.230,89 0,00 -235,82 0,00 1.515.246,92
18. GRAD-PROM D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNICA BREZNICA 562.168,32 57.280,03 81.861,04 688.541,28 0,00 51.488,31 0,00 1.441.338,98
19. GOING D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.039.586,49 104.854,02 712,53 50.594,61 0,00 0,00 0,00 1.195.747,65
20. ARKADA D.O.O. VARAŽDINSKA,SRAČINEC SRAČINEC 261.896,61 379.758,21 40.233,65 484.563,99 0,00 0,00 0,00 1.166.452,46
21. ARISTOTEL D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 100.096,18 0,00 0,71 2,34 0,00 1.035.973,00 0,00 1.136.072,23
22. VARSATEX D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.030.082,67 2.365,81 750,59 63.631,52 0,00 0,00 0,00 1.096.830,59
23. SAŠA-PROMET D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 0,00 0,00 31.611,26 1.055.299,76 0,00 0,00 0,00 1.086.911,02
24. AUTOTRANSPORT STJEPAN RADIĆ,D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC BIKOVEC 601.125,98 0,00 3.749,28 477.740,93 0,00 -62,82 0,00 1.082.553,37
25. ELKOM D.O.O.IVANEC VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEČKO NASELJE 404.193,88 1.349,16 77.762,28 487.396,01 0,00 60.325,48 0,00 1.031.026,81
26. J & J D.O.O. VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA DONJA VOĆA 664.502,89 202.404,00 -19,46 87.606,72 0,00 0,00 0,00 954.494,15
27. GMT D.O.O.TRNOVEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI TRNOVEC 88.109,28 0,00 13.572,59 737.562,72 0,00 0,00 0,00 839.244,59
28. RD D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA MARČAN 61.575,70 25.420,60 271.235,78 455.157,74 0,00 0,00 0,00 813.389,82
29. MTG D.O.O. VARAŽDINSKA,CESTICA MALO GRADIŠĆE 83.718,31 501.570,31 47.092,17 150.963,43 0,00 0,00 0,00 783.344,22
30. MARTING D.O.O.SRAČINEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC SRAČINEC 285.844,63 0,00 147.948,92 282.168,77 0,00 0,00 0,00 715.962,32
31. MAKON DELTA KUĆAN MAROF VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 411.427,18 101.609,69 0,00 156.063,02 0,00 0,00 0,00 669.099,89
32. POLET TRG.POD. D.D. U LIKVIDACIJI VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG -7.609,98 0,00 0,00 658.836,12 0,00 0,00 0,00 651.226,14
33. ITD. TRGOVINA D.O.O. VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA LEPOGLAVA 341.762,03 125.180,09 -5.389,74 178.770,64 0,00 0,00 0,00 640.323,02
34. LUNA TRADE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 253.140,93 563,74 0,00 371.337,18 0,00 0,00 0,00 625.041,85
35. OKOVI D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE VARAŽDINSKE TOPLICE 74.060,62 -3.535,02 121.129,69 429.649,87 0,00 -12,62 0,00 621.292,54
36. BEST-RENT D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 394.260,46 0,00 7.618,30 210.385,94 0,00 0,00 0,00 612.264,70
37. ITAS D.D.IVANEC U STEČAJU VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC -14.823,45 0,00 -7,33 609.049,46 0,00 0,00 0,00 594.218,68
38. UPORA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 451.057,79 0,00 15.964,05 88.837,02 0,00 -200,76 0,00 555.658,10
39. TONIX D.O.O. VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA LJUBEŠĆICA 240.512,92 1.161,15 -0,21 254.569,51 0,00 14.510,62 0,00 510.753,99
40. LEPOGLAVSKA TVORNICA STOLACA D.O.O. VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA LEPOGLAVA 581.725,96 -912,56 -16.391,29 -78.723,34 0,00 0,00 0,00 485.698,77
41. OBI-TRADE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 173.571,06 -22.340,48 110.909,96 222.406,78 0,00 0,00 0,00 484.547,32
42. BEDNJA-MIP D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 23.734,36 0,00 32.801,86 424.364,81 0,00 0,00 0,00 480.901,03
43. DRVOPROMET-VURAIĆ D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM BREZNIČKI HUM 173.264,01 2.825,60 6.586,73 296.253,14 0,00 0,00 0,00 478.929,48
44. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA RADOVEC-VINICA VARAŽDINSKA,CESTICA RADOVEC 316.580,71 0,00 0,00 156.870,62 0,00 0,00 0,00 473.451,33
45. UNIVEL-COMMERCE D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 382.532,47 -5.081,67 633,03 88.615,36 0,00 0,00 0,00 466.699,19
46. ELEKTROTEHNIKA RUŽIĆ - D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 290.174,85 0,00 26.188,69 149.727,37 0,00 0,00 0,00 466.090,91
47. DIONIS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 85.195,98 0,00 198.993,82 178.145,60 0,00 0,00 0,00 462.335,40
48. BENJAK MILJENKO D.O.O. VARAŽDINSKA,NOVI MAROF STRMEC REMETINEČKI 126.970,37 96.213,00 147,08 224.547,43 0,00 0,00 0,00 447.877,88
49. BALKAN INC J.D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA GORNJE LADANJE 398.390,38 31.865,76 116,10 14.433,84 0,00 0,00 0,00 444.806,08
50. KEMEX-DELTA D.O.O U STEČAJU VARAŽDINSKA,VIDOVEC NEDELJANEC 448.108,56 -21.046,58 1.239,38 3.793,76 0,00 0,00 0,00 432.095,12
51. TRGOKOR D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 172.583,87 -112,06 25.521,22 229.962,83 0,00 0,00 0,00 427.955,86
52. GRAĐENJE I OPREMANJE D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN -4.100,70 0,00 0,00 425.487,86 0,00 0,00 0,00 421.387,16
53. ANITRAM D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 215.024,31 59.552,67 -1.027,73 134.793,59 0,00 0,00 0,00 408.342,84
54. GRADITELJSTVO - TELEBAR D.O.O. VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA DONJA VOĆA 118.391,22 13.418,99 5.051,59 268.450,63 0,00 0,00 0,00 405.312,43
55. T.C. POŽGAJ - DRVO U GRADITELJSTVU - D.O.O. VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC VELIKI BUKOVEC 42.527,72 -31.909,95 -1.641,11 -2.121,83 0,00 387.363,81 0,00 394.218,64
56. NW-WIND D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 240.766,12 70.231,58 7.286,02 74.238,04 0,00 0,00 0,00 392.521,76
57. PEČO-COMMERCE D.O.O.IVANEC VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC 124.101,29 0,00 17.399,09 243.391,43 0,00 0,00 0,00 384.891,81
58. VITEZ GRADNJA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 202.061,05 19.425,31 -0,02 160.502,86 0,00 0,00 0,00 381.989,20
59. VINEL D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 230.677,69 144.826,37 0,00 812,49 0,00 -318,35 0,00 375.998,20
60. MODUS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 164.525,31 0,00 33.573,28 166.688,49 0,00 9.388,42 0,00 374.175,50
61. HANZA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 122.750,01 34.696,68 2.900,76 210.193,63 0,00 0,00 0,00 370.541,08
62. PLAVI POTEZ D.O.O. VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC DONJI KNEGINEC 72.602,14 3.759,41 20.769,68 270.665,75 0,00 0,00 0,00 367.796,98
63. REA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 102.837,43 512,20 6.627,87 255.232,17 0,00 0,00 0,00 365.209,67
64. DAMS D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA DONJE VRATNO (VINICA) -1,08 0,00 -4.986,32 357.491,72 0,00 0,00 0,00 352.504,32
65. INOX - AKOS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 93.823,02 253.605,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347.428,28
66. MITTO D.O.O VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 71.109,21 0,00 8.393,57 265.528,35 0,00 0,00 0,00 345.031,13
67. CMS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN HRAŠĆICA 221.963,49 12.743,41 1.211,89 90.973,94 0,00 0,00 0,00 326.892,73
68. HAJSOK D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 35.800,26 4.058,15 38.266,44 247.316,94 0,00 0,00 0,00 325.441,79
69. FIRMA MIHOCI - D.O.O. VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC ŽUPANEC 103.399,61 3.713,40 5.047,39 190.962,07 0,00 0,00 0,00 303.122,47