PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. BOR D.O.O.NOVI MAROF VARAŽDINSKA,NOVI MAROF NOVI MAROF 15.658.040,10 0,00 750.015,36 20.366.478,44 0,00 0,00 0,00 36.774.533,90
2. NOGOMETNI KLUB VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 460.496,01 0,00 1.884.743,08 7.661.425,58 0,00 0,00 0,00 10.006.664,67
3. METEOR GRADITELJSTVO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 6.053.369,79 0,00 37.939,89 339.029,82 0,00 18.461,43 0,00 6.448.800,93
4. EMOS D.O.O.KELEMEN VARAŽDINSKA,JALŽABET KELEMEN 4.955.150,61 270.419,82 390.358,76 589.489,65 0,00 40.539,64 0,00 6.245.958,48
5. DABO, D.O.O. VARAŽDINSKA,IVANEC KANIŽA 2.808.540,40 1.867.987,11 0,00 3.673,90 0,00 0,00 0,00 4.680.201,41
6. PPI VARAŽDINKA D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 3.318.578,49 62.583,48 3.549,33 72.797,41 0,00 0,00 0,00 3.457.508,71
7. DEGA-MONT D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 2.277.529,24 0,00 42,56 1.016.853,78 0,00 5.160,15 0,00 3.299.585,73
8. MESTRA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE PETKOVEC TOPLIČKI 2.489.087,45 89.812,87 9.012,15 232.078,83 0,00 406.596,99 0,00 3.226.588,29
9. LUCATELLA CO D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.328.016,57 219.969,97 553.094,50 790.037,91 0,00 0,00 0,00 2.891.118,95
10. MAXCOLOR D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 774.916,49 186.986,16 1.204.951,12 565.255,24 0,00 0,00 0,00 2.732.109,01
11. LIMARIJA VIDAK D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNICA BREZNICA 182.552,05 104.263,63 1.527.381,44 900.183,63 0,00 0,00 0,00 2.714.380,75
12. NION D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC SELNIK 1.033.241,65 486.171,17 330.966,58 702.665,60 0,00 0,00 0,00 2.553.045,00
13. DEGA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.383.443,60 0,00 0,00 1.112.834,27 0,00 14.148,57 0,00 2.510.426,44
14. LUNO J.D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 631.892,54 0,00 527.790,37 872.101,21 0,00 0,00 0,00 2.031.784,12
15. OPTISTAN D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 632.508,99 212.027,71 942.618,78 26.803,91 0,00 0,00 0,00 1.813.959,39
16. PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA TALAN VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC SUDOVČINA 1.395.703,70 80.880,80 14.024,34 264.959,00 0,00 0,00 0,00 1.755.567,84
17. ODBOJKAŠKI KLUB VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 0,00 0,00 580.688,57 1.028.363,99 0,00 0,00 0,00 1.609.052,56
18. OGV D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.326.930,32 0,00 0,00 185.704,24 0,00 0,00 0,00 1.512.634,56
19. VET- FARM D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 626.821,46 382.406,43 464.059,98 -241,04 0,00 0,00 0,00 1.473.046,83
20. QUANTUM D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.420.737,12 0,00 0,00 5.879,95 0,00 -235,82 0,00 1.426.381,25
21. GRAD-PROM D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNICA BREZNICA 512.064,71 55.513,64 85.767,26 633.004,60 0,00 48.538,64 0,00 1.334.888,85
22. MARKTRADE D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 940.936,48 0,00 0,00 280.612,94 0,00 0,00 0,00 1.221.549,42
23. ARKADA D.O.O. VARAŽDINSKA,SRAČINEC SRAČINEC 244.899,93 352.950,02 38.062,96 447.343,96 0,00 0,00 0,00 1.083.256,87
24. ARISTOTEL D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 93.238,67 0,00 0,66 2,18 0,00 947.806,19 0,00 1.041.047,70
25. SAŠA-PROMET D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 0,00 0,00 30.528,39 1.005.015,36 0,00 0,00 0,00 1.035.543,75
26. NINO - GRADNJA D.O.O. VARAŽDINSKA,IVANEC OSEČKA 522.692,18 108.002,41 53.822,99 302.343,43 0,00 0,00 0,00 986.861,01
27. J & J D.O.O. VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA DONJA VOĆA 624.363,90 190.232,15 -19,46 81.456,48 0,00 0,00 0,00 896.033,07
28. B HYPER LUMINI D.O.O. VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC DONJI KNEGINEC 226.903,80 0,00 0,00 598.813,46 0,00 0,00 0,00 825.717,26
29. GMT D.O.O.TRNOVEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI TRNOVEC 85.186,22 0,00 13.060,91 713.782,94 0,00 0,00 0,00 812.030,07
30. VI-VARAŽDIN INSTALOMONT D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 320.372,40 51.590,63 13.426,62 410.959,27 0,00 0,00 0,00 796.348,92
31. MTG D.O.O. VARAŽDINSKA,CESTICA MALO GRADIŠĆE 77.624,24 479.519,13 104.140,82 131.651,29 0,00 0,00 0,00 792.935,48
32. AUTOTRANSPORT STJEPAN RADIĆ,D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC BIKOVEC 232.439,33 -18.514,07 3.123,55 536.505,47 0,00 -62,82 0,00 753.491,46
33. RD D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA MARČAN 60.191,11 14.567,31 255.640,63 418.532,30 0,00 0,00 0,00 748.931,35
34. STONE-ROSSO D.O.O.GORNJE LADANJE VARAŽDINSKA,VINICA GORNJE LADANJE 579.184,04 34.515,02 2.710,03 66.462,31 0,00 0,00 0,00 682.871,40
35. MARTING D.O.O.SRAČINEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC SRAČINEC 268.778,74 0,00 139.304,89 265.319,53 0,00 0,00 0,00 673.403,16
36. MAKON DELTA KUĆAN MAROF VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 398.760,85 98.515,90 0,00 150.699,01 0,00 0,00 0,00 647.975,76
37. POLET TRG.POD. D.D. U LIKVIDACIJI VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG -7.609,98 0,00 0,00 643.317,91 0,00 0,00 0,00 635.707,93
38. LUGRAD - D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 337.007,82 0,00 2.272,56 275.064,76 0,00 13.515,02 0,00 627.860,16
39. LUNA TRADE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 237.713,05 539,57 0,00 349.148,81 0,00 0,00 0,00 587.401,43
40. ITAS D.D.IVANEC U STEČAJU VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC -14.823,45 0,00 -7,33 585.497,05 0,00 0,00 0,00 570.666,27
41. OKOVI D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE VARAŽDINSKE TOPLICE 56.960,35 -3.535,02 113.524,36 402.443,18 0,00 -12,62 0,00 569.380,25
42. BEST-RENT D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 349.135,07 0,00 7.168,36 198.071,39 0,00 0,00 0,00 554.374,82
43. ZRIN D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 478.430,48 0,00 0,00 69.765,51 0,00 0,00 0,00 548.195,99
44. KUTINA PROJEKT, D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN -3.776,94 0,00 0,00 0,00 0,00 539.610,86 0,00 535.833,92
45. DRVODJELAC-PRODUKT D.O.O.IVANEC VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC 451.617,61 -582,39 17.677,85 56.808,38 7.837,47 0,00 0,00 533.358,92
46. UPORA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 417.642,61 0,00 14.853,67 82.602,42 0,00 -200,76 0,00 514.897,94
47. TONIX D.O.O. VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA LJUBEŠĆICA 227.270,71 1.138,08 -0,21 239.888,85 0,00 13.722,40 0,00 482.019,83
48. VARSATEX D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 415.621,12 -163,36 1.018,09 64.570,58 0,00 0,00 0,00 481.046,43
49. OBI-TRADE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 165.255,86 -22.340,48 105.903,65 210.432,67 0,00 0,00 0,00 459.251,70
50. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA RADOVEC-VINICA VARAŽDINSKA,CESTICA RADOVEC 306.743,59 0,00 0,00 152.047,68 0,00 0,00 0,00 458.791,27
51. NIPPON D.O.O. ZA KOMPJUT. I TELEKOM.OPREME VARAŽDINSKA,PETRIJANEC NOVA VES PETRIJANEČKA 392.343,34 2.558,18 2.417,96 51.432,74 0,00 147,34 0,00 448.899,56
52. BEDNJA-MIP D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 22.240,98 0,00 30.857,23 391.522,42 0,00 0,00 0,00 444.620,63
53. FIN-EKO GRADNJA D.O.O VARAŽDINSKA,VINICA VINICA BREG 69.240,69 47.869,20 320.890,55 6.366,27 0,00 0,00 0,00 444.366,71
54. ELEKTROTEHNIKA RUŽIĆ - D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 263.879,51 0,00 24.617,93 140.422,29 0,00 0,00 0,00 428.919,73
55. BENJAK MILJENKO D.O.O. VARAŽDINSKA,NOVI MAROF STRMEC REMETINEČKI 120.858,81 91.626,39 139,31 211.461,02 0,00 0,00 0,00 424.085,53
56. UNIVEL-COMMERCE D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 355.364,18 -5.081,67 589,05 72.939,07 0,00 0,00 0,00 423.810,63
57. EXPO BIRO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 151.287,19 232.510,59 0,00 39.837,48 0,00 0,00 0,00 423.635,26
58. GOING D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 271.631,66 97.358,38 656,69 43.864,95 0,00 0,00 0,00 413.511,68
59. KEMEX-DELTA D.O.O U STEČAJU VARAŽDINSKA,VIDOVEC NEDELJANEC 414.536,25 -21.046,58 1.148,65 3.516,01 0,00 0,00 0,00 398.154,33
60. HUGO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 20.450,83 14.804,29 0,00 357.352,10 0,00 0,00 0,00 392.607,22
61. GRAĐENJE I OPREMANJE D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN -4.288,20 0,00 0,00 392.149,79 0,00 0,00 0,00 387.861,59
62. ANITRAM D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 204.748,05 56.442,71 -1.027,73 127.236,47 0,00 0,00 0,00 387.399,50
63. GRADITELJSTVO - TELEBAR D.O.O. VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA DONJA VOĆA 112.174,52 12.766,54 4.795,28 253.798,71 0,00 0,00 0,00 383.535,05
64. KNEZ I KNEZ D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 386.540,20 -358,52 -457,12 -3.656,36 0,00 0,00 0,00 382.068,20
65. TRGOKOR D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 154.997,47 -397,63 23.864,65 201.138,94 0,00 0,00 0,00 379.603,43
66. NW-WIND D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 242.360,76 65.329,36 6.746,71 60.389,20 0,00 0,00 0,00 374.826,03
67. MODUS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 157.576,88 0,00 31.832,04 162.196,58 0,00 8.878,45 0,00 360.483,95
68. VINEL D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 217.939,06 136.577,48 0,00 767,45 0,00 -318,35 0,00 354.965,64
69. STANOING-NEKRETNINE D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 277.305,00 -6.135,45 0,00 67.020,03 0,00 12.473,24 0,00 350.662,82
70. OPTIMAL D.O.O VARAŽDINSKA,LUDBREG VINOGRADI LUDBREŠKI 139.435,80 32.235,18 2.920,50 174.032,65 0,00 0,00 0,00 348.624,13
71. HANZA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 114.369,36 32.086,62 2.728,92 198.567,76 0,00 0,00 0,00 347.752,66
72. REA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 96.485,25 479,81 6.217,02 240.750,87 0,00 0,00 0,00 343.932,95
73. DRVOPROMET-VURAIĆ D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM BREZNIČKI HUM 138.543,49 5.073,59 5.159,95 194.964,17 0,00 0,00 0,00 343.741,20
74. DAMS D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA DONJE VRATNO (VINICA) -1,08 0,00 8.719,08 333.387,81 0,00 0,00 0,00 342.105,81
75. PLAVI POTEZ D.O.O. VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC DONJI KNEGINEC 68.316,59 3.601,67 19.429,10 237.483,22 0,00 0,00 0,00 328.830,58
76. AUTO KUĆA KROG D.O.O. VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEČKO NASELJE 13.943,41 0,00 3,25 308.922,04 0,00 0,00 0,00 322.868,70
77. FINGRA D.O.O. VARAŽDINSKA,NOVI MAROF STRMEC REMETINEČKI 31.662,45 7.317,32 8.421,79 275.266,71 0,00 0,00 0,00 322.668,27
78. METEOR TRADE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 322.646,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.646,83
79. MITTO D.O.O VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 65.998,10 0,00 7.871,23 248.093,66 0,00 0,00 0,00 321.962,99
80. HAJSOK D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 33.811,56 3.855,70 36.244,45 233.830,65 0,00 0,00 0,00 307.742,36
81. CMS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN HRAŠĆICA 208.517,50 12.180,34 1.137,82 85.594,58 0,00 0,00 0,00 307.430,24