PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. METEOR GRADITELJSTVO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 7.133.871,73 242.751,74 44.591,33 397.774,63 0,00 21.710,49 0,00 7.840.699,92
2. DEGA-MONT D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 2.575.935,64 0,00 48,11 1.182.056,92 0,00 5.851,44 0,00 3.763.892,11
3. NION D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC SELNIK 1.123.506,36 545.000,54 372.684,65 790.105,83 0,00 0,00 0,00 2.831.297,38
4. VELGRAD D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN JALKOVEC -9.822,64 709.368,91 1.222.765,87 586.107,91 0,00 0,00 0,00 2.508.420,05
5. LUNO J.D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 751.235,12 0,00 625.840,92 1.034.134,33 0,00 0,00 0,00 2.411.210,37
6. Z.T.-ING D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 954.634,52 104.498,10 79.713,68 1.055.584,02 0,00 0,00 0,00 2.194.430,32
7. OPTISTAN D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 710.986,54 240.461,17 1.073.334,56 31.028,36 0,00 0,00 0,00 2.055.810,63
8. OGV D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.513.168,55 0,00 0,00 210.751,78 0,00 0,00 0,00 1.723.920,33
9. VET- FARM D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 683.755,74 420.838,69 504.796,82 -241,04 0,00 0,00 0,00 1.609.150,21
10. GRAD-PROM D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNICA BREZNICA 613.727,45 60.997,17 88.758,59 757.951,72 0,00 55.229,69 0,00 1.576.664,62
11. ARISTOTEL D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 108.794,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147.242,89 0,00 1.256.037,17
12. IMER-INTERIJERI D.O.O. VARAŽDINSKA,CESTICA GORNJE VRATNO 505.098,05 222.827,46 440.632,75 5.585,05 0,00 0,00 0,00 1.174.143,31
13. SAŠA-PROMET D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 0,00 0,00 32.984,77 1.119.080,78 0,00 0,00 0,00 1.152.065,55
14. INTELEKTA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 55.275,55 0,00 100.897,49 967.170,16 0,00 0,00 0,00 1.123.343,20
15. TERMODOM D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 0,00 0,00 1.079.996,31 1.286,74 0,00 0,00 0,00 1.081.283,05
16. TRGOREX D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 221.361,89 2.368,01 0,00 55.331,43 0,00 724.383,35 0,00 1.003.444,68
17. NAVIGATOR D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 419.717,39 362.861,58 10.160,26 129.868,92 0,00 0,00 0,00 922.608,15
18. AUXILIARY MEDICAL ADVICE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 892.497,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892.497,60
19. RD D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA MARČAN 64.877,49 15.968,17 291.016,77 507.321,36 0,00 0,00 0,00 879.183,79
20. VI-VARAŽDIN INSTALOMONT D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 352.955,78 56.362,46 14.636,28 450.401,03 0,00 0,00 0,00 874.355,55
21. GMT D.O.O.TRNOVEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI TRNOVEC 91.816,91 0,00 14.221,59 767.725,12 0,00 0,00 0,00 873.763,62
22. WEIP PERFECTUS D.O.O.U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 787.631,69 0,00 0,00 1.901,13 0,00 0,00 0,00 789.532,82
23. MARTING D.O.O.SRAČINEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC SRAČINEC 307.491,09 0,00 158.913,06 303.540,45 0,00 0,00 0,00 769.944,60
24. G.L.P. CALL D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 694.432,25 0,00 0,29 62.164,04 0,00 0,00 0,00 756.596,58
25. OKOVI D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE VARAŽDINSKE TOPLICE 100.889,92 -3.535,02 130.776,33 464.159,02 0,00 -12,62 0,00 692.277,63
26. POLET TRG.POD. D.D. U LIKVIDACIJI VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG -7.609,98 0,00 0,00 678.519,51 0,00 0,00 0,00 670.909,53
27. ITAS D.D.IVANEC U STEČAJU VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC -14.823,45 0,00 -7,33 638.923,43 0,00 0,00 0,00 624.092,65
28. LUMI D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 408.476,65 214.226,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622.702,72
29. BEDNJA-MIP D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 24.968,49 0,00 35.268,43 476.941,98 0,00 0,00 0,00 537.178,90
30. KUPRES D.O.O. VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC VELIKI BUKOVEC 418.055,25 0,00 5.603,82 70.945,73 0,00 0,00 0,00 494.604,80
31. BALKAN INC J.D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA GORNJE LADANJE 436.804,60 36.583,35 127,17 15.817,33 0,00 0,00 0,00 489.332,45
32. LARIX D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN JALKOVEC 549.436,41 0,00 -8.113,50 -52.921,48 0,00 -26,03 0,00 488.375,40
33. BENJAK MILJENKO D.O.O. VARAŽDINSKA,NOVI MAROF STRMEC REMETINEČKI 134.722,30 102.030,67 156,93 241.146,26 0,00 0,00 0,00 478.056,16
34. KEMEX-DELTA D.O.O U STEČAJU VARAŽDINSKA,VIDOVEC NEDELJANEC 492.889,66 -21.054,86 1.354,47 4.146,03 0,00 0,00 0,00 477.335,30
35. ELVING PROJEKTIRANJE D.O.O. VARAŽDINSKA,NOVI MAROF NOVI MAROF 17.431,67 71.776,65 47.432,32 327.763,15 0,00 0,00 0,00 464.403,79
36. GRAĐENJE I OPREMANJE D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN -4.146,70 0,00 0,00 467.774,03 0,00 0,00 0,00 463.627,33
37. VICTORIA METAL D.O.O. VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC ŽUPANEC 376.527,20 69.954,11 -5.423,96 6.541,45 0,00 0,00 0,00 447.598,80
38. MTG D.O.O. VARAŽDINSKA,CESTICA MALO GRADIŠĆE 8.349,37 254.588,47 3.929,38 179.963,75 0,00 0,00 0,00 446.830,97
39. GRADITELJSTVO - TELEBAR D.O.O. VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA DONJA VOĆA 126.276,51 14.246,56 5.376,72 287.035,21 0,00 0,00 0,00 432.935,00
40. HANZA D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 133.380,07 38.007,30 3.118,72 224.939,98 0,00 0,00 0,00 399.446,07
41. MODUS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 175.452,57 0,00 35.781,87 173.593,91 0,00 10.035,28 0,00 394.863,63
42. PEČO-COMMERCE D.O.O.IVANEC VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC 130.275,60 0,00 19.062,64 218.870,97 0,00 0,00 0,00 368.209,21
43. MINI AUTO D.O.O. VARAŽDINSKA,VIDOVEC NEDELJANEC 320.498,17 -1.537,86 1.179,91 29.055,39 0,00 0,00 0,00 349.195,61
44. CMS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN HRAŠĆICA 236.017,46 13.457,62 1.305,83 97.797,14 0,00 0,00 0,00 348.578,05
45. HAJSOK D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 38.322,73 4.314,93 40.831,13 264.423,05 0,00 0,00 0,00 347.891,84
46. E.P. ENERGIJA D.O.O. VARAŽDINSKA,NOVI MAROF NOVI MAROF 87.604,24 79.398,97 -2.924,22 163.026,16 0,00 0,00 0,00 327.105,15
47. FIRMA MIHOCI - D.O.O. VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC ŽUPANEC 111.063,72 3.961,49 5.456,20 205.517,78 0,00 0,00 0,00 325.999,19
48. PREMIUM GRUPA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 84.731,07 0,00 15.873,71 208.939,40 0,00 0,00 0,00 309.544,18
49. MODUS M D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 105.468,54 0,00 4.692,54 197.656,20 0,00 0,00 0,00 307.817,28