PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. NOGOMETNI KLUB VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 471.228,06 0,00 1.909.610,84 7.816.851,23 0,00 0,00 0,00 10.197.690,13
2. METEOR GRADITELJSTVO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 6.199.999,82 0,00 38.924,43 347.725,15 0,00 18.942,35 0,00 6.605.591,75
3. EMOS D.O.O.KELEMEN VARAŽDINSKA,JALŽABET KELEMEN 5.059.601,93 275.284,85 397.706,54 600.924,75 0,00 41.334,05 0,00 6.374.852,12
4. PPI VARAŽDINKA D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 3.377.605,19 60.224,47 3.646,65 74.806,19 0,00 0,00 0,00 3.516.282,50
5. DEGA-MONT D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 2.323.756,88 0,00 43,38 1.041.974,26 0,00 5.262,48 0,00 3.371.037,00
6. MESTRA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE PETKOVEC TOPLIČKI 2.552.355,59 91.622,15 9.223,51 237.480,17 0,00 417.819,92 0,00 3.308.501,34
7. MAXCOLOR D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 792.062,54 191.102,84 1.230.279,27 577.701,05 0,00 0,00 0,00 2.791.145,70
8. LIMARIJA VIDAK D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNICA BREZNICA 186.372,22 106.133,89 1.553.148,66 918.032,70 0,00 0,00 0,00 2.763.687,47
9. DEGA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.449.982,18 0,00 0,00 1.168.446,37 0,00 14.496,55 0,00 2.632.925,10
10. NION D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC SELNIK 1.046.602,52 494.879,01 337.141,64 715.608,38 0,00 0,00 0,00 2.594.231,55
11. LUNO J.D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 649.451,50 0,00 542.303,69 896.085,15 0,00 0,00 0,00 2.087.840,34
12. Z.T.-ING D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 878.096,66 95.415,27 56.423,57 828.719,46 0,00 0,00 0,00 1.858.654,96
13. OPTISTAN D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 644.125,13 216.236,39 961.967,16 27.429,21 0,00 0,00 0,00 1.849.757,89
14. PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA TALAN VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC SUDOVČINA 1.430.022,85 82.316,06 14.348,35 271.046,28 0,00 0,00 0,00 1.797.733,54
15. ODBOJKAŠKI KLUB VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 0,00 0,00 588.852,92 1.043.462,44 0,00 0,00 0,00 1.632.315,36
16. OGV D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.354.497,06 0,00 0,00 189.411,75 0,00 0,00 0,00 1.543.908,81
17. VET- FARM D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 635.248,79 388.095,13 470.089,79 -241,04 0,00 0,00 0,00 1.493.192,67
18. QUANTUM D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.450.400,17 0,00 0,00 5.997,78 0,00 -235,82 0,00 1.456.162,13
19. GRAD-PROM D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNICA BREZNICA 525.549,54 56.497,62 87.593,15 651.509,07 0,00 49.529,04 0,00 1.370.678,42
20. MARKTRADE D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 948.516,13 0,00 0,00 286.409,92 0,00 0,00 0,00 1.234.926,05
21. ARKADA D.O.O. VARAŽDINSKA,SRAČINEC SRAČINEC 250.683,89 361.951,31 38.791,80 459.710,90 0,00 0,00 0,00 1.111.137,90
22. ARISTOTEL D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 95.541,19 0,00 0,68 2,23 0,00 984.038,78 0,00 1.079.582,88
23. SAŠA-PROMET D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 0,00 0,00 30.891,98 1.021.899,19 0,00 0,00 0,00 1.052.791,17
24. NINO - GRADNJA D.O.O. VARAŽDINSKA,IVANEC OSEČKA 530.825,05 109.941,40 54.983,31 307.028,91 0,00 0,00 0,00 1.002.778,67
25. J & J D.O.O. VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA DONJA VOĆA 637.841,23 194.319,05 -19,46 83.521,53 0,00 0,00 0,00 915.662,35
26. GOING D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 761.884,74 99.875,16 675,44 47.965,26 0,00 0,00 0,00 910.400,60
27. EFFECTUS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN JALKOVEC 539.606,05 -9.179,74 52.394,60 149.936,57 0,00 165.105,23 0,00 897.862,71
28. VARSATEX D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 788.334,85 656,53 1.048,34 59.803,30 0,00 0,00 0,00 849.843,02
29. B HYPER LUMINI D.O.O. VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC DONJI KNEGINEC 233.300,31 0,00 0,00 615.781,59 0,00 0,00 0,00 849.081,90
30. GMT D.O.O.TRNOVEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI TRNOVEC 86.167,68 0,00 13.232,72 721.767,39 0,00 0,00 0,00 821.167,79
31. MTG D.O.O. VARAŽDINSKA,CESTICA MALO GRADIŠĆE 79.398,05 486.923,18 106.494,55 138.007,07 0,00 0,00 0,00 810.822,85
32. VI-VARAŽDIN INSTALOMONT D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 325.195,35 52.296,95 13.605,67 416.797,40 0,00 0,00 0,00 807.895,37
33. RD D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA MARČAN 60.735,42 18.097,16 260.876,96 430.701,72 0,00 0,00 0,00 770.411,26
34. STONE-ROSSO D.O.O.GORNJE LADANJE VARAŽDINSKA,VINICA GORNJE LADANJE 588.552,70 35.088,09 2.759,67 67.680,66 0,00 0,00 0,00 694.081,12
35. MARTING D.O.O.SRAČINEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC SRAČINEC 274.508,89 0,00 142.207,27 270.976,93 0,00 0,00 0,00 687.693,09
36. MAKON DELTA KUĆAN MAROF VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 403.013,78 99.554,69 0,00 152.500,07 0,00 0,00 0,00 655.068,54
37. POLET TRG.POD. D.D. U LIKVIDACIJI VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG -7.609,98 0,00 0,00 648.528,41 0,00 0,00 0,00 640.918,43
38. LUNA TRADE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 242.893,21 547,68 0,00 356.598,92 0,00 0,00 0,00 600.039,81
39. OKOVI D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE VARAŽDINSKE TOPLICE 66.495,97 -3.535,02 116.077,97 411.578,28 0,00 -12,62 0,00 590.604,58
40. AUTOTRANSPORT STJEPAN RADIĆ,D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC BIKOVEC 358.258,36 -18.407,24 3.481,81 245.482,74 0,00 -62,82 0,00 588.752,85
41. ITAS D.D.IVANEC U STEČAJU VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC -14.823,45 0,00 -7,33 593.405,15 0,00 0,00 0,00 578.574,37
42. BEST-RENT D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 357.207,96 0,00 7.319,44 202.206,21 0,00 0,00 0,00 566.733,61
43. DRVODJELAC-PRODUKT D.O.O.IVANEC VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC 464.245,98 -582,39 18.140,75 58.373,82 8.051,07 0,00 0,00 548.229,23
44. UPORA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 406.174,38 0,00 15.226,50 84.695,79 0,00 -200,76 0,00 505.895,91
45. TONIX D.O.O. VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA LJUBEŠĆICA 231.599,14 1.145,82 -0,21 244.818,12 0,00 13.987,06 0,00 491.549,93
46. OBI-TRADE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 168.047,83 -22.340,48 107.584,60 214.453,16 0,00 0,00 0,00 467.745,11
47. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA RADOVEC-VINICA VARAŽDINSKA,CESTICA RADOVEC 310.046,57 0,00 0,00 153.667,06 0,00 0,00 0,00 463.713,63
48. BEDNJA-MIP D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 22.742,41 0,00 31.510,17 403.179,82 0,00 0,00 0,00 457.432,40
49. DIONIS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 81.432,19 0,00 191.060,93 169.476,05 0,00 0,00 0,00 441.969,17
50. ELEKTROTEHNIKA RUŽIĆ - D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 273.251,55 0,00 25.145,34 143.546,62 0,00 0,00 0,00 441.943,51
51. UNIVEL-COMMERCE D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 364.486,38 -5.081,67 603,82 78.075,69 0,00 0,00 0,00 438.084,22
52. BENJAK MILJENKO D.O.O. VARAŽDINSKA,NOVI MAROF STRMEC REMETINEČKI 122.910,86 93.166,42 141,92 215.855,02 0,00 0,00 0,00 432.074,22
53. BALKAN INC J.D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA GORNJE LADANJE 378.515,70 23.004,48 110,31 13.709,32 0,00 0,00 0,00 415.339,81
54. DRVOPROMET-VURAIĆ D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM BREZNIČKI HUM 167.372,51 5.818,12 6.206,09 234.170,84 0,00 0,00 0,00 413.567,56
55. KEMEX-DELTA D.O.O U STEČAJU VARAŽDINSKA,VIDOVEC NEDELJANEC 425.706,04 -21.046,58 1.179,11 3.609,26 0,00 0,00 0,00 409.447,83
56. HUGO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 20.924,06 15.061,28 0,00 363.848,82 0,00 0,00 0,00 399.834,16
57. GRAĐENJE I OPREMANJE D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN -5.500,70 0,00 0,00 403.343,60 0,00 0,00 0,00 397.842,90
58. TRGOKOR D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 158.954,55 -302,44 24.420,87 210.635,32 0,00 0,00 0,00 393.708,30
59. ANITRAM D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 206.996,21 57.486,93 -1.027,73 129.773,88 0,00 0,00 0,00 393.229,29
60. NW-WIND D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 253.748,48 66.975,36 6.927,79 65.281,91 0,00 0,00 0,00 392.933,54
61. GRADITELJSTVO - TELEBAR D.O.O. VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA DONJA VOĆA 114.261,88 12.985,61 4.881,35 258.718,33 0,00 0,00 0,00 390.847,17
62. STANOING-NEKRETNINE D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 289.841,02 -6.135,45 0,00 82.813,48 0,00 12.785,74 0,00 379.304,79
63. MODUS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 160.486,44 0,00 32.416,69 164.215,76 0,00 9.049,68 0,00 366.168,57
64. VINEL D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 222.216,26 139.347,18 0,00 782,57 0,00 -318,35 0,00 362.027,66
65. HANZA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 117.183,30 32.962,99 2.786,62 202.471,35 0,00 0,00 0,00 355.404,26
66. REA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 98.618,10 490,69 6.354,97 245.613,20 0,00 0,00 0,00 351.076,96
67. DAMS D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA DONJE VRATNO (VINICA) -1,08 0,00 4.575,91 341.792,19 0,00 0,00 0,00 346.367,02
68. PEČO-COMMERCE D.O.O.IVANEC VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC 116.209,82 0,00 15.557,31 210.592,78 0,00 0,00 0,00 342.359,91
69. T.C. POŽGAJ - DRVO U GRADITELJSTVU - D.O.O. VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC VELIKI BUKOVEC 2.491,17 -31.909,95 631,85 6.506,41 0,00 364.539,55 0,00 342.259,03
70. PLAVI POTEZ D.O.O. VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC DONJI KNEGINEC 69.649,37 3.654,63 19.879,22 248.493,88 0,00 0,00 0,00 341.677,10
71. FINGRA D.O.O. VARAŽDINSKA,NOVI MAROF STRMEC REMETINEČKI 33.951,92 7.481,71 8.613,93 281.637,48 0,00 0,00 0,00 331.685,04
72. METEOR TRADE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 330.361,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.361,10
73. MITTO D.O.O VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 67.714,24 0,00 8.046,61 253.947,64 0,00 0,00 0,00 329.708,49
74. CMS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN HRAŠĆICA 213.032,21 12.369,40 1.162,69 87.400,78 0,00 0,00 0,00 313.965,08
75. HAJSOK D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 34.479,30 3.923,68 36.923,36 238.358,89 0,00 0,00 0,00 313.685,23