PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. VARAŽDINSKI ŠPORTSKI NOGOMETNI KLUB VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 547.815,96 0,00 1.984.590,19 8.284.652,09 0,00 0,00 0,00 10.817.058,24
2. METEOR GRADITELJSTVO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 6.719.886,05 228.768,20 41.845,94 373.527,60 0,00 20.369,43 0,00 7.384.397,22
3. PPI VARAŽDINKA D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 3.546.589,48 59.188,59 3.935,46 80.767,03 0,00 0,00 0,00 3.690.480,56
4. MESTRA D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE PETKOVEC TOPLIČKI 2.843.417,88 96.990,98 9.850,69 253.509,57 0,00 451.122,80 0,00 3.654.891,92
5. DEGA-MONT D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 2.460.516,56 0,00 45,81 1.117.264,86 0,00 5.566,11 0,00 3.583.393,34
6. MAXCOLOR D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 842.941,56 203.318,66 1.305.437,84 614.632,58 0,00 0,00 0,00 2.966.330,64
7. LIMARIJA VIDAK D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNICA BREZNICA 147.524,16 111.683,70 1.629.610,10 970.997,89 0,00 0,00 0,00 2.859.815,85
8. NION D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC SELNIK 1.086.249,43 520.718,61 355.465,44 754.014,72 0,00 0,00 0,00 2.716.448,20
9. LUNO J.D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 701.849,10 0,00 585.370,37 967.254,85 0,00 0,00 0,00 2.254.474,32
10. Z.T.-ING D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 949.091,08 99.313,37 67.477,19 988.547,41 0,00 0,00 0,00 2.104.429,05
11. OPTISTAN D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 678.594,78 228.725,21 1.019.381,38 29.284,71 0,00 0,00 0,00 1.955.986,08
12. DALS - D.O.O.U STEČAJU VARAŽDINSKA,LUDBREG HRASTOVSKO 539.352,30 24.561,90 22.277,05 1.290.070,15 0,00 0,00 0,00 1.876.261,40
13. VARSATEX D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.106.868,59 518.056,09 -547,96 67.334,60 0,00 0,00 0,00 1.691.711,32
14. OGV D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.436.298,37 0,00 0,00 200.413,35 0,00 0,00 0,00 1.636.711,72
15. GRAD-PROM D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNICA BREZNICA 576.798,79 58.253,32 83.667,08 704.090,00 0,00 52.467,95 0,00 1.475.277,14
16. GOING D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.067.844,71 107.343,45 731,07 51.909,29 0,00 0,00 0,00 1.227.828,52
17. ARKADA D.O.O. VARAŽDINSKA,SRAČINEC SRAČINEC 267.738,69 388.661,65 40.954,57 493.646,80 0,00 0,00 0,00 1.191.001,71
18. ARISTOTEL D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 102.373,67 0,00 0,72 2,39 0,00 1.061.545,87 0,00 1.163.922,65
19. SAŠA-PROMET D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 0,00 0,00 31.970,89 1.072.000,06 0,00 0,00 0,00 1.103.970,95
20. AUTOTRANSPORT STJEPAN RADIĆ,D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC BIKOVEC 387.622,16 -9.301,08 3.855,78 549.495,01 0,00 -62,82 0,00 931.609,05
21. GMT D.O.O.TRNOVEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI TRNOVEC 89.080,08 0,00 13.742,52 745.460,37 0,00 0,00 0,00 848.282,97
22. RD D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA MARČAN 61.741,92 17.781,56 276.415,20 467.545,87 0,00 0,00 0,00 823.484,55
23. MTG D.O.O. VARAŽDINSKA,CESTICA MALO GRADIŠĆE 85.506,12 508.893,87 49.352,87 157.603,07 0,00 0,00 0,00 801.355,93
24. MARTING D.O.O.SRAČINEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC SRAČINEC 291.512,50 0,00 150.819,74 287.764,70 0,00 0,00 0,00 730.096,94
25. MAKON DELTA KUĆAN MAROF VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 415.633,89 102.637,20 0,00 157.844,50 0,00 0,00 0,00 676.115,59
26. POLET TRG.POD. D.D. U LIKVIDACIJI VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG -7.609,98 0,00 0,00 663.989,97 0,00 0,00 0,00 656.379,99
27. OKOVI D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE VARAŽDINSKE TOPLICE 91.490,06 -3.535,02 123.655,55 438.685,68 0,00 -12,62 0,00 650.283,65
28. BEST-RENT D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 402.793,37 0,00 7.767,73 214.475,79 0,00 0,00 0,00 625.036,89
29. STANOING-NEKRETNINE D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 467.359,36 -7.291,62 0,00 136.761,72 0,00 13.713,02 0,00 610.542,48
30. ITAS D.D.IVANEC U STEČAJU VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC -14.823,45 0,00 -7,33 616.871,59 0,00 0,00 0,00 602.040,81
31. UPORA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 462.517,14 0,00 16.332,83 90.907,65 0,00 -200,76 0,00 569.556,86
32. TONIX D.O.O. VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA LJUBEŠĆICA 244.935,31 1.168,81 -0,21 259.445,22 0,00 14.772,40 0,00 520.321,53
33. BEDNJA-MIP D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 24.230,33 0,00 33.447,70 438.514,89 0,00 0,00 0,00 496.192,92
34. OBI-TRADE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 176.332,67 -22.340,48 112.572,64 226.383,57 0,00 0,00 0,00 492.948,40
35. UNIVEL-COMMERCE D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 391.555,52 -5.081,67 647,63 94.050,07 0,00 0,00 0,00 481.171,55
36. ELEKTROTEHNIKA RUŽIĆ - D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 299.808,84 0,00 26.710,37 152.817,73 0,00 0,00 0,00 479.336,94
37. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA RADOVEC-VINICA VARAŽDINSKA,CESTICA RADOVEC 319.847,77 0,00 0,00 158.472,38 0,00 0,00 0,00 478.320,15
38. DIONIS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 87.077,88 0,00 202.960,26 182.480,41 0,00 0,00 0,00 472.518,55
39. BALKAN INC J.D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA GORNJE LADANJE 408.754,09 33.997,58 119,00 14.796,08 0,00 0,00 0,00 457.666,75
40. BENJAK MILJENKO D.O.O. VARAŽDINSKA,NOVI MAROF STRMEC REMETINEČKI 129.000,12 97.736,28 149,66 228.893,61 0,00 0,00 0,00 455.779,67
41. TRGOKOR D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 184.608,61 2.230,23 26.071,39 239.863,29 0,00 0,00 0,00 452.773,52
42. KEMEX-DELTA D.O.O U STEČAJU VARAŽDINSKA,VIDOVEC NEDELJANEC 459.799,48 -21.054,86 1.269,52 3.886,00 0,00 0,00 0,00 443.900,14
43. GRAĐENJE I OPREMANJE D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN -4.146,70 0,00 0,00 436.559,98 0,00 0,00 0,00 432.413,28
44. T.C. POŽGAJ - DRVO U GRADITELJSTVU - D.O.O. VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC VELIKI BUKOVEC 65.157,37 -16.171,77 -1.042,42 3.649,54 0,00 375.551,00 0,00 427.143,72
45. ANITRAM D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 219.038,37 60.585,53 -1.027,73 137.303,44 0,00 0,00 0,00 415.899,61
46. GRADITELJSTVO - TELEBAR D.O.O. VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA DONJA VOĆA 120.455,89 13.635,68 5.136,72 273.316,80 0,00 0,00 0,00 412.545,09
47. PEČO-COMMERCE D.O.O.IVANEC VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC 127.747,97 0,00 17.834,67 253.900,77 0,00 0,00 0,00 399.483,41
48. NW-WIND D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 253.904,42 58.138,60 7.465,13 79.388,47 0,00 0,00 0,00 398.896,62
49. VITEZ GRADNJA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 204.382,70 20.884,91 -0,02 165.175,95 0,00 0,00 0,00 390.443,54
50. VINEL D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 234.908,41 147.565,97 0,00 827,44 0,00 -318,35 0,00 382.983,47
51. MODUS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 167.386,48 0,00 34.151,57 168.174,86 0,00 9.557,80 0,00 379.270,71
52. HANZA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 125.533,36 35.563,53 2.957,83 214.054,79 0,00 0,00 0,00 378.109,51
53. DAMS D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA DONJE VRATNO (VINICA) -1,08 0,00 -6.836,90 363.025,25 0,00 0,00 0,00 356.187,27
54. MONTAŽA I TRANSPORTI D.O.O. VARAŽDINSKA,CESTICA GORNJE VRATNO 240.348,54 32.398,10 76.418,60 5.237,90 0,00 0,00 0,00 354.403,14
55. CMS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN HRAŠĆICA 226.429,13 12.930,42 1.236,49 92.760,51 0,00 0,00 0,00 333.356,55
56. HAJSOK D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 36.460,74 4.125,38 38.937,97 251.795,97 0,00 0,00 0,00 331.320,06
57. FIRMA MIHOCI - D.O.O. VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC ŽUPANEC 105.406,37 3.778,36 5.154,43 194.773,31 0,00 0,00 0,00 309.112,47
58. GLAS GRADNJA D.O.O. VARAŽDINSKA,KLENOVNIK KLENOVNIK 143.263,87 -5.622,10 2.639,13 165.581,27 0,00 0,00 0,00 305.862,17