PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. NOGOMETNI KLUB VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 399.488,91 0,00 1.835.231,50 7.360.773,54 0,00 0,00 0,00 9.595.493,95
2. EMOS D.O.O.KELEMEN VARAŽDINSKA,JALŽABET KELEMEN 4.463.448,08 260.848,41 375.902,80 566.992,31 0,00 38.976,74 0,00 5.706.168,34
3. DABO, D.O.O. VARAŽDINSKA,IVANEC KANIŽA 2.739.386,62 1.824.049,89 0,00 3.579,64 0,00 0,00 0,00 4.567.016,15
4. PPI VARAŽDINKA D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 3.202.449,89 89.434,55 3.357,85 68.845,35 0,00 0,00 0,00 3.364.087,64
5. TEREM D.O.O. VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI TRNOVEC 3.282.207,85 -51.838,70 -0,08 -0,49 0,00 0,00 0,00 3.230.368,58
6. DEGA-MONT D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 2.184.309,04 0,00 40,95 967.910,96 0,00 4.958,84 0,00 3.157.219,79
7. MESTRA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE PETKOVEC TOPLIČKI 2.337.955,99 86.253,32 8.596,33 221.452,30 0,00 384.517,06 0,00 3.038.775,00
8. LUCATELLA CO D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.279.536,84 212.241,77 535.091,86 756.730,28 0,00 0,00 0,00 2.783.600,75
9. MAXCOLOR D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 740.502,58 188.004,38 1.155.120,71 540.769,51 0,00 0,00 0,00 2.624.397,18
10. LIMARIJA VIDAK D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNICA BREZNICA 175.036,27 100.584,09 1.476.687,23 865.067,53 0,00 0,00 0,00 2.617.375,12
11. TANO D.O.O. KONZALTING, USLUGE VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 122.174,80 585.078,10 492.403,41 485.137,17 0,00 864.451,83 0,00 2.549.245,31
12. NION D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC SELNIK 1.006.955,60 448.878,96 298.930,22 604.460,31 0,00 0,00 0,00 2.359.225,09
13. OPTISTAN D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 609.655,49 203.747,58 1.037.222,16 25.573,71 0,00 0,00 0,00 1.876.198,94
14. PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA TALAN VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC SUDOVČINA 1.325.980,65 78.057,08 13.386,87 252.982,94 0,00 0,00 0,00 1.670.407,54
15. ODBOJKAŠKI KLUB VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 0,00 0,00 564.626,09 998.659,40 0,00 0,00 0,00 1.563.285,49
16. OGV D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.272.695,75 0,00 0,00 178.410,14 0,00 0,00 0,00 1.451.105,89
17. VET- FARM D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 610.241,58 371.270,97 452.196,97 -241,04 0,00 0,00 0,00 1.433.468,48
18. QUANTUM D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.362.638,31 0,00 0,00 5.648,12 0,00 -235,82 0,00 1.368.050,61
19. GRAD-PROM D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNICA BREZNICA 488.927,37 53.577,75 82.175,03 594.213,80 0,00 46.590,13 0,00 1.265.484,08
20. R-BAU D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN POLJANA BIŠKUPEČKA 407.063,90 773.735,55 0,00 6.356,83 0,00 0,00 0,00 1.187.156,28
21. MARKTRADE D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 902.333,64 0,00 0,00 269.208,01 0,00 0,00 0,00 1.171.541,65
22. ARKADA D.O.O. VARAŽDINSKA,SRAČINEC SRAČINEC 233.856,36 424.356,87 36.629,04 423.523,72 0,00 0,00 0,00 1.118.365,99
23. TRGOVAČKI CENTAR VARAŽDIN D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.075.442,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.075.442,55
24. METEOR GRADITELJSTVO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 676.016,22 0,00 36.002,92 321.922,70 0,00 17.515,27 0,00 1.051.457,11
25. SAŠA-PROMET D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 0,00 0,00 29.813,07 971.798,28 0,00 0,00 0,00 1.001.611,35
26. NINO - GRADNJA D.O.O. VARAŽDINSKA,IVANEC OSEČKA 506.691,63 104.187,65 51.540,16 293.125,25 0,00 0,00 0,00 955.544,69
27. ARISTOTEL D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 88.708,71 0,00 0,63 2,08 0,00 849.914,61 0,00 938.626,03
28. FIN-ECO D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA VINICA BREG 533.760,11 47.250,30 10.408,30 331.190,73 0,00 0,00 0,00 922.609,44
29. CASTRUM-FINO D.O.O.ULIKVIDACIJI VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 488.223,51 -12.336,15 73.242,07 363.545,24 0,00 0,00 0,00 912.674,67
30. TRGOREX D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 195.791,65 2.166,05 0,00 48.887,38 0,00 640.186,53 0,00 887.031,61
31. DUCTUS - D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 24.419,31 0,00 14.732,31 828.351,71 0,00 0,00 0,00 867.503,33
32. J & J D.O.O. VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA DONJA VOĆA 597.848,73 182.191,63 -19,46 77.393,74 0,00 0,00 0,00 857.414,64
33. GMT D.O.O.TRNOVEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI TRNOVEC 83.255,29 0,00 12.722,91 698.074,41 0,00 0,00 0,00 794.052,61
34. GRAĐEVINAR PROIZV PROMET. ZADRUGA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 700.208,68 0,00 10.686,84 67.844,53 0,00 0,00 0,00 778.740,05
35. BLUMING - D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG VINOGRADI LUDBREŠKI 181.093,03 647,34 53.468,11 539.940,60 0,00 0,00 0,00 775.149,08
36. MARS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 457.882,60 0,00 19.259,81 297.890,11 0,00 0,00 0,00 775.032,52
37. VI-VARAŽDIN INSTALOMONT D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 310.883,77 50.201,02 13.074,35 399.473,40 0,00 0,00 0,00 773.632,54
38. MTG D.O.O. VARAŽDINSKA,CESTICA MALO GRADIŠĆE 76.759,24 464.952,48 99.510,13 119.396,18 0,00 0,00 0,00 760.618,03
39. TEHNO-LIBRA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 96.704,69 496.555,83 152.381,01 1.675,53 0,00 0,00 0,00 747.317,06
40. SUNCE TRGOVINA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 621.589,23 92.705,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714.294,31
41. PPS - D.O.O. VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC SUDOVČINA -90.686,50 26.381,72 582.497,90 178.460,81 0,00 5.759,29 0,00 702.413,22
42. RD D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA MARČAN 54.361,53 0,00 245.338,72 393.261,42 0,00 0,00 0,00 692.961,67
43. B HYPER LUMINI D.O.O. VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC DONJI KNEGINEC 220.655,56 0,00 0,00 461.572,91 0,00 0,00 0,00 682.228,47
44. STONE-ROSSO D.O.O.GORNJE LADANJE VARAŽDINSKA,VINICA GORNJE LADANJE 562.762,21 33.387,58 2.612,37 64.065,31 0,00 0,00 0,00 662.827,47
45. MARTING D.O.O.SRAČINEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC SRAČINEC 257.505,28 0,00 133.594,79 254.194,94 0,00 0,00 0,00 645.295,01
46. MAKON DELTA KUĆAN MAROF VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 390.393,67 96.472,18 0,00 147.155,64 0,00 0,00 0,00 634.021,49
47. POLET TRG.POD. D.D. U LIKVIDACIJI VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG -7.609,98 0,00 0,00 633.066,84 0,00 0,00 0,00 625.456,86
48. DETELJ D.O.O. VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC KRIŽOVLJAN 128.600,27 6.584,97 41.527,25 448.159,32 0,00 0,00 0,00 624.871,81
49. LUGRAD - D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 327.567,36 0,00 2.186,48 266.428,49 0,00 13.162,24 0,00 609.344,57
50. LUNA TRADE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 227.521,65 523,60 0,00 334.491,54 0,00 0,00 0,00 562.536,79
51. ITAS D.D.IVANEC U STEČAJU VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC -14.823,45 0,00 -7,33 569.938,72 0,00 0,00 0,00 555.107,94
52. BEST-RENT D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 333.252,52 0,00 6.871,14 189.936,61 0,00 0,00 0,00 530.060,27
53. ZRIN D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 462.125,06 0,00 0,00 67.067,08 0,00 0,00 0,00 529.192,14
54. OKOVI D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE VARAŽDINSKE TOPLICE 40.068,25 -3.535,02 108.500,40 384.119,54 0,00 -12,62 0,00 529.140,55
55. KUTINA PROJEKT, D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN -3.776,94 0,00 0,00 0,00 0,00 518.783,46 0,00 515.006,52
56. TEHNO NOVA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 514.852,60 0,00 -1.195,90 -4.509,67 0,00 0,00 0,00 509.147,03
57. UPORA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 396.351,40 0,00 14.120,17 78.483,93 0,00 -200,76 0,00 488.754,74
58. CROSING D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 230.129,68 0,00 69,84 252.975,01 0,00 0,00 0,00 483.174,53
59. BEŽMEK D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 283.954,86 -0,01 32.853,17 163.753,56 0,00 0,00 0,00 480.561,58
60. AKOS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 36.302,34 46.686,78 32.063,98 360.738,55 0,00 0,00 0,00 475.791,65
61. TONIX D.O.O. VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA LJUBEŠĆICA 220.312,77 1.122,84 -0,21 230.193,56 0,00 13.201,72 0,00 464.830,68
62. MONTAŽA FM D.O.O. VARAŽDINSKA,CESTICA JARKI 0,00 230.100,79 103.019,92 119.609,22 0,00 0,00 0,00 452.729,93
63. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA RADOVEC-VINICA VARAŽDINSKA,CESTICA RADOVEC 300.245,36 0,00 0,00 148.861,74 0,00 0,00 0,00 449.107,10
64. OBI-TRADE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 159.762,98 -22.340,48 102.596,56 202.522,77 0,00 0,00 0,00 442.541,83
65. NIPPON D.O.O. ZA KOMPJUT. I TELEKOM.OPREME VARAŽDINSKA,PETRIJANEC NOVA VES PETRIJANEČKA 376.728,70 2.459,58 2.324,12 49.437,84 0,00 142,12 0,00 431.092,36
66. DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN VARAŽDINSKA,BERETINEC ČREŠNJEVO 0,00 10.485,95 9.464,25 407.092,52 0,00 0,00 0,00 427.042,72
67. LAKS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 314.530,43 33.901,53 -32,77 68.980,60 0,00 0,00 0,00 417.379,79
68. IM EX CAR D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 250.846,94 -241,06 -92,93 166.405,86 0,00 -30,71 0,00 416.888,10
69. BEDNJA-MIP D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 21.254,48 0,00 29.572,64 364.914,68 0,00 0,00 0,00 415.741,80
70. FIN-EKO GRADNJA D.O.O VARAŽDINSKA,VINICA VINICA BREG 66.126,68 43.925,01 295.827,05 5.895,27 0,00 0,00 0,00 411.774,01
71. EXPO BIRO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 145.436,99 222.533,30 0,00 40.151,19 0,00 0,00 0,00 408.121,48
72. AUTOTRANSPORT STJEPAN RADIĆ,D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC BIKOVEC 19.836,19 27.350,29 12.267,40 347.962,45 0,00 -62,82 0,00 407.353,51
73. BENJAK MILJENKO D.O.O. VARAŽDINSKA,NOVI MAROF STRMEC REMETINEČKI 116.821,61 88.596,56 1.000,08 197.030,86 0,00 0,00 0,00 403.449,11
74. ELEKTROTEHNIKA RUŽIĆ - D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 245.304,64 0,00 23.580,31 134.275,52 0,00 0,00 0,00 403.160,47
75. DRVODJELAC-PRODUKT D.O.O.IVANEC VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC 342.451,41 -582,39 2.995,19 46.268,24 7.417,23 0,00 0,00 398.549,68
76. UNIVEL-COMMERCE D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 337.417,24 -5.081,67 560,00 63.268,86 0,00 0,00 0,00 396.164,43
77. GRADITELJSTVO VUDRAG D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE JARKI HORVATIĆEVI 0,00 -0,14 -4,94 383.056,61 0,00 0,00 0,00 383.051,53
78. KEMEX-DELTA D.O.O U STEČAJU VARAŽDINSKA,VIDOVEC NEDELJANEC 398.518,36 -21.006,15 1.088,71 3.332,54 0,00 0,00 0,00 381.933,46
79. HUGO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 19.519,79 14.298,70 0,00 344.570,49 0,00 0,00 0,00 378.388,98
80. ANITRAM D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 198.278,05 54.388,33 -1.027,73 122.244,36 0,00 0,00 0,00 373.883,01
81. GRADITELJSTVO - TELEBAR D.O.O. VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA DONJA VOĆA 108.067,87 12.335,54 4.625,96 244.119,87 0,00 0,00 0,00 369.149,24
82. NW-WIND D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 208.265,77 86.832,63 6.390,45 51.186,99 0,00 0,00 0,00 352.675,84
83. TRGOKOR D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 142.608,96 -841,89 22.770,35 183.076,37 0,00 0,00 0,00 347.613,79
84. MODUS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 151.797,28 0,00 30.681,81 156.256,67 0,00 8.541,56 0,00 347.277,32
85. VINEL D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 209.524,12 131.128,39 0,00 737,71 0,00 -318,35 0,00 341.071,87
86. OPTIMAL D.O.O VARAŽDINSKA,LUDBREG VINOGRADI LUDBREŠKI 132.962,40 36.627,44 2.787,82 166.226,88 0,00 0,00 0,00 338.604,54
87. DAMS D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA DONJE VRATNO (VINICA) -1,08 0,00 16.024,17 316.853,12 0,00 0,00 0,00 332.876,21
88. REA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 92.289,10 458,42 5.945,61 231.184,75 0,00 0,00 0,00 329.877,88
89. HANZA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 108.833,24 25.614,37 2.615,41 190.887,89 0,00 0,00 0,00 327.950,91
90. PETROVEČKI D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 116.549,31 54.003,98 -1.106,89 152.357,47 0,00 0,00 0,00 321.803,87
91. MAXI PAN D.O.O. U LIKVIDACIJI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 107.542,09 8.848,89 -0,01 200.520,55 0,00 0,00 0,00 316.911,52
92. FINGRA D.O.O. VARAŽDINSKA,NOVI MAROF STRMEC REMETINEČKI 31.010,56 8.548,16 8.043,79 262.758,49 0,00 0,00 0,00 310.361,00
93. MITTO D.O.O VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 62.621,79 0,00 7.526,19 236.576,69 0,00 0,00 0,00 306.724,67
94. PLAVI POTEZ D.O.O. VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC DONJI KNEGINEC 65.670,06 3.497,46 18.543,53 216.667,41 0,00 0,00 0,00 304.378,46
95. METEOR TRADE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 307.394,25 -5.060,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.334,18