PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. METEOR GRADITELJSTVO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 6.937.278,05 236.115,00 43.288,34 386.266,72 0,00 21.074,01 0,00 7.624.022,12
2. DEGA-MONT D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 2.526.015,12 0,00 47,02 1.153.134,86 0,00 5.716,02 0,00 3.684.913,02
3. NION D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC SELNIK 1.105.823,82 533.476,07 364.512,23 772.976,60 0,00 0,00 0,00 2.776.788,72
4. AUTOTRANSPORT STJEPAN RADIĆ,D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC BIKOVEC 2.006.037,88 -9.301,08 4.013,52 705.728,94 0,00 -62,82 0,00 2.706.416,44
5. LUNO J.D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 727.795,99 0,00 606.633,17 1.002.392,62 0,00 0,00 0,00 2.336.821,78
6. Z.T.-ING D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 988.433,42 106.743,40 59.738,31 1.020.584,15 0,00 0,00 0,00 2.175.499,28
7. OPTISTAN D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 695.613,07 234.891,16 1.047.727,80 30.200,81 0,00 0,00 0,00 2.008.432,84
8. OGV D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.476.685,14 0,00 0,00 205.845,06 0,00 0,00 0,00 1.682.530,20
9. GRAD-PROM D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNICA BREZNICA 596.475,80 59.694,91 86.342,11 736.785,65 0,00 53.918,94 0,00 1.533.217,41
10. ARKADA D.O.O. VARAŽDINSKA,SRAČINEC SRAČINEC 276.391,69 401.849,02 42.022,37 507.099,81 0,00 0,00 0,00 1.227.362,89
11. ARISTOTEL D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 105.746,99 0,00 0,75 2,46 0,00 1.090.901,13 0,00 1.196.651,33
12. IMER-INTERIJERI D.O.O. VARAŽDINSKA,CESTICA GORNJE VRATNO 490.584,45 216.201,12 427.886,75 5.420,29 0,00 0,00 0,00 1.140.092,61
13. SAŠA-PROMET D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 0,00 0,00 32.503,57 1.096.735,77 0,00 0,00 0,00 1.129.239,34
14. GMT D.O.O.TRNOVEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI TRNOVEC 90.517,98 0,00 13.994,22 757.158,05 0,00 0,00 0,00 861.670,25
15. RD D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA MARČAN 62.942,99 18.460,85 284.086,71 487.864,37 0,00 0,00 0,00 853.354,92
16. MTG D.O.O. VARAŽDINSKA,CESTICA MALO GRADIŠĆE 73.095,88 519.741,20 51.427,80 168.196,22 0,00 0,00 0,00 812.461,10
17. WEIP PERFECTUS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 770.750,89 0,00 0,00 1.838,04 0,00 0,00 0,00 772.588,93
18. MARTING D.O.O.SRAČINEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC SRAČINEC 299.907,48 0,00 155.071,89 296.053,11 0,00 0,00 0,00 751.032,48
19. HUANG RETAILS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 360.782,53 338.524,11 0,00 2.959,19 0,00 0,00 0,00 702.265,83
20. OKOVI D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE VARAŽDINSKE TOPLICE 97.478,48 -3.535,02 127.396,73 452.069,11 0,00 -12,62 0,00 673.396,68
21. POLET TRG.POD. D.D. U LIKVIDACIJI VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG -7.609,98 0,00 0,00 671.623,64 0,00 0,00 0,00 664.013,66
22. BEST-RENT D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 415.431,91 0,00 7.989,07 220.533,52 0,00 0,00 0,00 643.954,50
23. ITAS D.D.IVANEC U STEČAJU VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC -14.823,45 0,00 -7,33 628.457,40 0,00 0,00 0,00 613.626,62
24. UPORA D.O.O.U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 479.490,21 0,00 16.879,05 93.974,55 0,00 -200,76 0,00 590.143,05
25. ALPHA-DRVO - D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 576.915,64 -5.991,32 -1.481,63 -17.531,09 0,00 -65,93 0,00 551.845,67
26. BEDNJA-MIP D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 24.964,95 0,00 34.404,29 458.121,61 0,00 0,00 0,00 517.490,85
27. ELEKTROTEHNIKA RUŽIĆ - D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 309.376,13 0,00 27.483,06 157.395,01 0,00 0,00 0,00 494.254,20
28. DIONIS D.O.O.U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 89.865,25 0,00 208.835,18 188.900,90 0,00 0,00 0,00 487.601,33
29. TRGOKOR D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 199.320,60 3.442,09 26.886,28 254.087,80 0,00 0,00 0,00 483.736,77
30. BALKAN INC J.D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA GORNJE LADANJE 423.491,53 35.356,12 123,29 15.332,63 0,00 0,00 0,00 474.303,57
31. BENJAK MILJENKO D.O.O. VARAŽDINSKA,NOVI MAROF STRMEC REMETINEČKI 132.006,49 99.992,51 153,48 235.331,03 0,00 0,00 0,00 467.483,51
32. KEMEX-DELTA D.O.O U STEČAJU VARAŽDINSKA,VIDOVEC NEDELJANEC 477.242,20 -21.054,86 1.314,15 4.022,61 0,00 0,00 0,00 461.524,10
33. GRAĐENJE I OPREMANJE D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN -4.146,70 0,00 0,00 452.959,51 0,00 0,00 0,00 448.812,81
34. GRADITELJSTVO - TELEBAR D.O.O. VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA DONJA VOĆA 123.513,98 13.956,63 5.262,81 280.524,31 0,00 0,00 0,00 423.257,73
35. HANZA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 129.655,94 36.847,46 3.042,36 219.773,76 0,00 0,00 0,00 389.319,52
36. MODUS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 171.624,32 0,00 35.008,11 169.598,15 0,00 9.808,66 0,00 386.039,24
37. LARIX D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN JALKOVEC 429.681,70 0,00 -13.633,39 -46.682,95 0,00 -26,03 0,00 369.339,33
38. ELVING PROJEKTIRANJE D.O.O. VARAŽDINSKA,NOVI MAROF NOVI MAROF -441,45 81.801,19 38.871,43 248.447,39 0,00 0,00 0,00 368.678,56
39. DAMS D.O.O.U STEČAJU VARAŽDINSKA,VINICA DONJE VRATNO -1,08 0,00 -5.571,15 369.779,12 0,00 0,00 0,00 364.206,89
40. PEČO-COMMERCE D.O.O.IVANEC VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC 132.355,47 0,00 18.479,83 201.410,58 0,00 0,00 0,00 352.245,88
41. HAJSOK D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 37.439,01 4.224,97 39.932,61 258.430,10 0,00 0,00 0,00 340.026,69
42. CMS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN HRAŠĆICA 230.042,43 13.207,40 1.272,92 95.406,70 0,00 0,00 0,00 339.929,45
43. E.P. ENERGIJA D.O.O. VARAŽDINSKA,NOVI MAROF NOVI MAROF 85.815,81 102.532,34 -2.924,22 136.342,21 0,00 0,00 0,00 321.766,14
44. INOX - AKOS D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 99.395,10 221.187,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.582,80
45. FIRMA MIHOCI - D.O.O. VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC ŽUPANEC 108.378,68 3.874,57 5.312,98 200.418,34 0,00 0,00 0,00 317.984,57
46. GLAS GRADNJA D.O.O.U STEČAJU VARAŽDINSKA,KLENOVNIK KLENOVNIK 148.136,61 -5.622,10 2.726,34 171.174,17 0,00 0,00 0,00 316.415,02