PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. LEMO-PROM D.O.O.ZA PROIZV.USL.TRGOV.UVOZ-IZVOZ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 5.427.976,33 0,00 16.179.740,23 0,00 0,00 0,00 0,00 21.607.716,56
2. NOGOMETNI KLUB VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 392.961,34 0,00 1.809.963,73 7.210.061,90 0,00 0,00 0,00 9.412.986,97
3. METAL-VURAIĆ D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM BREZNIČKI HUM 1.964.521,62 119.000,41 646.334,14 3.922.131,97 0,00 0,00 0,00 6.651.988,14
4. EMOS D.O.O.KELEMEN VARAŽDINSKA,JALŽABET KELEMEN 4.364.423,81 255.983,38 368.555,03 555.557,20 0,00 38.182,34 0,00 5.582.701,76
5. BREZA D.O.O.IVANEC VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC 5.070.953,33 493.575,06 0,00 0,00 0,00 2.893,01 0,00 5.567.421,40
6. DABO, D.O.O. VARAŽDINSKA,IVANEC KANIŽA 2.704.236,63 1.801.692,45 0,00 3.531,71 0,00 0,00 0,00 4.509.460,79
7. TRGOING D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 2.992.567,59 198.945,77 280.589,77 106.918,22 0,00 0,00 0,00 3.579.021,35
8. LADIĆ-WERNER D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 2.185.727,63 0,00 125.136,05 1.111.385,83 0,00 0,00 0,00 3.422.249,51
9. PPI VARAŽDINKA D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 3.143.423,20 93.316,70 2.633,25 46.071,87 0,00 0,00 0,00 3.285.445,02
10. TEREM D.O.O. VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI TRNOVEC 3.227.463,77 -51.838,70 -0,08 -0,49 0,00 0,00 0,00 3.175.624,50
11. DEGA-MONT D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 2.137.654,07 0,00 40,13 943.298,96 0,00 4.856,52 0,00 3.085.849,68
12. LUCATELLA CO D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.254.827,51 208.313,62 525.941,34 736.353,04 0,00 0,00 0,00 2.725.435,51
13. MESTRA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE PETKOVEC TOPLIČKI 2.290.780,57 84.444,04 8.384,97 216.050,97 0,00 87.129,78 0,00 2.686.790,33
14. BETA PLUS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.697.972,35 838.645,09 3.610,92 86.105,07 0,00 15.297,50 0,00 2.641.630,93
15. MAXCOLOR D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 723.377,53 183.600,69 1.129.792,55 528.323,71 0,00 0,00 0,00 2.565.094,48
16. LIMARIJA VIDAK D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNICA BREZNICA 171.216,10 98.713,82 1.450.920,00 843.817,43 0,00 0,00 0,00 2.564.667,35
17. TANO D.O.O. KONZALTING, USLUGE VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 120.911,82 580.215,21 488.051,25 480.694,07 0,00 857.597,30 0,00 2.527.469,65
18. NION D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC SELNIK 993.594,74 440.780,89 293.356,70 593.717,71 0,00 0,00 0,00 2.321.450,04
19. DEGA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.205.208,04 0,00 0,00 963.915,30 0,00 43.009,92 0,00 2.212.133,26
20. AS-MONT D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 224.911,72 2.483,50 604.463,03 1.330.791,78 0,00 0,00 0,00 2.162.650,03
21. ŠTEFIČAR D.O.O. VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA LEPOGLAVA 1.092.857,90 19.597,25 47.243,53 910.961,70 0,00 0,00 0,00 2.070.660,38
22. OPTISTAN D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 598.039,34 199.538,89 1.013.438,32 24.948,41 0,00 0,00 0,00 1.835.964,96
23. PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA TALAN VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC SUDOVČINA 1.286.315,68 76.621,82 13.062,85 246.895,66 0,00 0,00 0,00 1.622.896,01
24. ODBOJKAŠKI KLUB VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 0,00 0,00 556.461,74 983.560,90 0,00 0,00 0,00 1.540.022,64
25. OGV D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.245.129,01 0,00 0,00 174.702,64 0,00 0,00 0,00 1.419.831,65
26. VET- FARM D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 601.814,24 365.561,18 446.167,15 -241,04 0,00 0,00 0,00 1.413.301,53
27. QUANTUM D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.333.044,46 0,00 0,00 5.530,29 0,00 -235,82 0,00 1.338.338,93
28. TRGOING NOVA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.071.292,86 0,00 97.778,07 160.190,38 0,00 0,00 0,00 1.329.261,31
29. STRATOSFERA D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 0,00 26.864,49 511.066,93 766.082,80 0,00 0,00 0,00 1.304.014,22
30. GRAD-PROM D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNICA BREZNICA 446.054,33 52.593,76 79.916,27 627.840,71 0,00 45.599,73 0,00 1.252.004,80
31. EIKOS D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG HRASTOVSKO 463.619,09 -360,90 9.219,33 710.400,97 0,00 0,00 0,00 1.182.878,49
32. R-BAU D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN POLJANA BIŠKUPEČKA 402.746,02 765.941,38 0,00 6.291,02 0,00 0,00 0,00 1.174.978,42
33. MARKTRADE D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 882.712,30 0,00 0,00 263.411,03 0,00 0,00 0,00 1.146.123,33
34. RAPORT D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM RADEŠIĆ 258.503,13 10.801,79 138.959,76 685.616,38 0,00 0,00 0,00 1.093.881,06
35. TRGOVAČKI CENTAR VARAŽDIN D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.052.921,72 -9,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052.911,94
36. METEOR GRADITELJSTVO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 660.288,50 0,00 29.052,89 313.227,39 0,00 17.034,35 0,00 1.019.603,13
37. SAŠA-PROMET D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 0,00 0,00 29.449,48 954.914,49 0,00 0,00 0,00 984.363,97
38. ARKADA D.O.O. VARAŽDINSKA,SRAČINEC SRAČINEC 172.683,91 357.304,70 35.900,19 411.853,69 0,00 0,00 0,00 977.742,49
39. NINO - GRADNJA D.O.O. VARAŽDINSKA,IVANEC OSEČKA 498.558,76 102.248,66 50.379,84 288.439,75 0,00 0,00 0,00 939.627,01
40. ARISTOTEL D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 86.406,19 0,00 0,62 2,02 0,00 825.043,58 0,00 911.452,41
41. TEHNOPROJEKT D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 739.439,28 0,00 0,00 146.619,46 0,00 23.486,87 0,00 909.545,61
42. CASTRUM-FINO D.O.O.ULIKVIDACIJI VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 483.615,13 -12.336,15 72.575,38 359.817,69 0,00 0,00 0,00 903.672,05
43. FIN-ECO D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA VINICA BREG 521.990,60 46.261,08 10.200,97 324.223,55 0,00 0,00 0,00 902.676,20
44. BHP STOLARIJA VARAŽDIN D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 156.233,00 0,00 0,00 733.602,23 0,00 0,00 0,00 889.835,23
45. AUTO KUĆA BIŠKUP D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 570.663,58 0,00 31.297,36 285.023,70 0,00 0,00 0,00 886.984,64
46. TRGOREX D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 192.860,39 2.142,90 0,00 48.148,66 0,00 630.534,58 0,00 873.686,53
47. C 2 D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 50.630,57 0,00 21.884,75 800.548,44 0,00 0,00 0,00 873.063,76
48. J & J D.O.O. VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA DONJA VOĆA 584.371,41 178.104,73 -19,46 75.328,70 0,00 0,00 0,00 837.785,38
49. DUCTUS - D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 33.001,56 0,00 14.114,79 739.122,51 0,00 0,00 0,00 786.238,86
50. GMT D.O.O.TRNOVEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI TRNOVEC 82.273,82 0,00 12.551,11 690.089,96 0,00 0,00 0,00 784.914,89
51. GRAĐEVINAR PROIZV PROMET. ZADRUGA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 689.184,36 0,00 10.477,03 66.520,54 0,00 0,00 0,00 766.181,93
52. VI-VARAŽDIN INSTALOMONT D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 306.060,82 49.494,70 12.895,30 393.635,29 0,00 0,00 0,00 762.086,11
53. BLUMING - D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG VINOGRADI LUDBREŠKI 177.781,22 645,81 52.522,92 530.342,19 0,00 0,00 0,00 761.292,14
54. MARS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 446.473,49 0,00 18.752,29 288.941,33 0,00 0,00 0,00 754.167,11
55. MTG D.O.O. VARAŽDINSKA,CESTICA MALO GRADIŠĆE 74.835,41 457.548,44 96.916,72 112.999,45 0,00 0,00 0,00 742.300,02
56. TEHNO-LIBRA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 95.778,92 486.293,28 149.409,90 1.638,82 0,00 0,00 0,00 733.120,92
57. PPS - D.O.O. VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC SUDOVČINA -90.686,50 25.849,28 572.385,19 175.118,29 0,00 5.653,51 0,00 688.319,77
58. RD D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA MARČAN 47.953,66 0,00 240.102,39 378.321,15 0,00 0,00 0,00 666.377,20
59. STONE-ROSSO D.O.O.GORNJE LADANJE VARAŽDINSKA,VINICA GORNJE LADANJE 553.393,55 32.814,52 2.562,73 62.846,94 0,00 0,00 0,00 651.617,74
60. MARTING D.O.O.SRAČINEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC SRAČINEC 251.775,13 0,00 130.692,42 248.537,52 0,00 0,00 0,00 631.005,07
61. MAKON DELTA KUĆAN MAROF VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 386.140,74 95.433,39 0,00 145.354,58 0,00 0,00 0,00 626.928,71
62. POLET TRG.POD. D.D. U LIKVIDACIJI VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG -7.609,98 0,00 0,00 627.856,35 0,00 0,00 0,00 620.246,37
63. DETELJ D.O.O. VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC KRIŽOVLJAN 126.215,35 6.495,47 40.796,97 440.810,08 0,00 0,00 0,00 614.317,87
64. JM D.O.O.U STEČAJU VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM BREZNIČKI HUM 162.973,02 0,00 14.922,99 431.457,01 0,00 0,00 0,00 609.353,02
65. LUGRAD - D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 322.768,89 0,00 2.142,73 262.038,79 0,00 12.982,93 0,00 599.933,34
66. LUNA TRADE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 222.341,48 515,48 0,00 327.041,43 0,00 0,00 0,00 549.898,39
67. ZRIN D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 452.489,00 0,00 0,00 65.695,51 0,00 0,00 0,00 518.184,51
68. BEST-RENT D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 325.179,62 0,00 6.720,07 185.801,81 0,00 0,00 0,00 517.701,50
69. OKOVI D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE VARAŽDINSKE TOPLICE 28.938,11 -3.535,02 105.946,78 374.995,28 0,00 -12,62 0,00 506.332,53
70. KUTINA PROJEKT, D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN -3.776,94 0,00 0,00 0,00 0,00 508.197,16 0,00 504.420,22
71. TEHNO NOVA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 509.044,46 0,00 -1.195,90 -4.509,67 0,00 0,00 0,00 503.338,89
72. SUNCE TRGOVINA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 490.503,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.503,05
73. UPORA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 387.238,57 0,00 13.747,34 76.390,56 0,00 -200,76 0,00 477.175,71
74. CROSING D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 224.517,19 0,00 68,22 246.686,84 0,00 0,00 0,00 471.272,25
75. BEŽMEK D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 277.788,50 -0,01 32.099,56 159.917,77 0,00 0,00 0,00 469.805,82
76. T.C. POŽGAJ - DRVO U GRADITELJSTVU - D.O.O. VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC VELIKI BUKOVEC 375.461,50 79.873,44 134,34 20,93 0,00 85,40 0,00 455.575,61
77. AUTO KUĆA ŠPOLJARIĆ D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 309.344,75 0,00 22.692,71 122.104,51 0,00 0,00 0,00 454.141,97
78. TONIX D.O.O. VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA LJUBEŠĆICA 213.830,40 1.115,09 -0,21 225.264,28 0,00 12.937,06 0,00 453.146,62
79. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA RADOVEC-VINICA VARAŽDINSKA,CESTICA RADOVEC 296.942,39 0,00 0,00 147.242,36 0,00 0,00 0,00 444.184,75
80. MONTAŽA FM D.O.O. VARAŽDINSKA,CESTICA JARKI 0,00 225.670,85 101.165,13 117.116,72 0,00 0,00 0,00 443.952,70
81. MEMORIJAL AKV VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 0,00 0,00 170.807,09 268.241,89 0,00 0,00 0,00 439.048,98
82. ITAS D.D.IVANEC U STEČAJU VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC -124.473,55 0,00 -7,33 562.030,61 0,00 0,00 0,00 437.549,73
83. OBI-TRADE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 156.971,02 -22.340,48 100.915,61 198.502,26 0,00 0,00 0,00 434.048,41
84. NIPPON D.O.O. ZA KOMPJUT. I TELEKOM.OPREME VARAŽDINSKA,PETRIJANEC NOVA VES PETRIJANEČKA 368.791,97 2.409,46 2.276,42 48.423,86 0,00 139,46 0,00 422.041,17
85. AKOS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 33.411,06 45.498,81 29.162,27 305.687,66 0,00 0,00 0,00 413.759,80
86. IM EX CAR D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 245.956,04 -241,06 -92,93 163.255,10 0,00 -30,71 0,00 408.846,44
87. LAKS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 310.467,98 30.662,53 -32,77 61.899,01 0,00 0,00 0,00 402.996,75
88. BEDNJA-MIP D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 20.814,26 0,00 27.849,60 350.773,76 0,00 0,00 0,00 399.437,62
89. EXPO BIRO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 142.463,41 217.461,97 0,00 39.294,06 0,00 0,00 0,00 399.219,44
90. DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF MADŽAREVO 0,00 10.279,82 6.735,52 376.505,06 0,00 0,00 0,00 393.520,40
91. BENJAK MILJENKO D.O.O. VARAŽDINSKA,NOVI MAROF STRMEC REMETINEČKI 114.769,55 87.056,53 716,75 189.123,14 0,00 0,00 0,00 391.665,97
92. ELEKTROTEHNIKA RUŽIĆ - D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 235.982,08 0,00 23.052,90 131.151,19 0,00 0,00 0,00 390.186,17
93. UNIVEL-COMMERCE D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 328.295,03 -5.081,67 472,36 58.642,04 0,00 0,00 0,00 382.327,76
94. HUGO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 19.046,55 14.041,71 0,00 338.073,76 0,00 0,00 0,00 371.162,02
95. GRADITELJSTVO VUDRAG D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE JARKI HORVATIĆEVI -4.352,64 -0,14 -4,94 375.512,71 0,00 0,00 0,00 371.154,99
96. NOVAK TRADE D.O.O. VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA LEPOGLAVA 86.161,11 0,00 19.575,24 263.336,79 0,00 0,00 0,00 369.073,14
97. ANITRAM D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 194.219,89 53.344,11 -1.027,73 119.706,91 0,00 0,00 0,00 366.243,18
98. GRADITELJSTVO - TELEBAR D.O.O. VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA DONJA VOĆA 105.980,51 12.116,47 4.539,91 239.200,24 0,00 0,00 0,00 361.837,13
99. BAZA D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 139.096,57 4.758,86 17.007,41 189.490,20 0,00 0,00 0,00 350.353,04
100. PANDA PROMET D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 336.156,31 0,00 0,00 5.749,42 0,00 0,00 0,00 341.905,73