PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. METEOR GRADITELJSTVO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 7.035.574,89 239.433,37 43.939,84 392.020,66 0,00 21.392,25 0,00 7.732.361,01
2. DEGA-MONT D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 2.555.777,32 0,00 47,56 1.167.595,91 0,00 5.783,73 0,00 3.729.204,52
3. AUTOTRANSPORT STJEPAN RADIĆ,D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC BIKOVEC 2.180.249,18 -9.301,08 84.945,16 741.803,12 0,00 -62,82 0,00 2.997.633,56
4. NION D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC SELNIK 1.114.665,09 539.238,30 368.598,45 781.541,22 0,00 0,00 0,00 2.804.043,06
5. LUNO J.D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 739.515,56 0,00 616.237,05 1.018.263,47 0,00 0,00 0,00 2.374.016,08
6. Z.T.-ING D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 997.791,63 110.329,84 60.882,25 1.037.077,69 0,00 0,00 0,00 2.206.081,41
7. OPTISTAN D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 703.299,81 237.676,17 1.060.531,18 30.614,58 0,00 0,00 0,00 2.032.121,74
8. OGV D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.494.926,84 0,00 0,00 208.298,42 0,00 0,00 0,00 1.703.225,26
9. VET- FARM D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 678.179,12 417.074,32 500.806,72 -241,04 0,00 0,00 0,00 1.595.819,12
10. GRAD-PROM D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNICA BREZNICA 605.157,88 60.346,04 87.550,35 747.368,69 0,00 54.574,32 0,00 1.554.997,28
11. ARKADA D.O.O. VARAŽDINSKA,SRAČINEC SRAČINEC 276.300,14 407.805,43 42.504,67 513.176,17 0,00 0,00 0,00 1.239.786,41
12. ARISTOTEL D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 107.270,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090.784,02 0,00 1.198.054,65
13. IMER-INTERIJERI D.O.O. VARAŽDINSKA,CESTICA GORNJE VRATNO 497.841,25 219.514,29 434.259,75 5.502,67 0,00 0,00 0,00 1.157.117,96
14. SAŠA-PROMET D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 0,00 0,00 32.744,17 1.107.908,27 0,00 0,00 0,00 1.140.652,44
15. INTELEKTA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 54.760,08 0,00 100.131,17 959.613,51 0,00 0,00 0,00 1.114.504,76
16. TERMODOM D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 0,00 0,00 1.069.964,85 1.273,28 0,00 0,00 0,00 1.071.238,13
17. TRGOREX D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 219.422,19 2.352,69 0,00 54.842,60 0,00 717.996,37 0,00 994.613,85
18. NAVIGATOR D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 415.059,97 358.658,01 10.046,90 128.350,80 0,00 0,00 0,00 912.115,68
19. RD D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA MARČAN 63.910,24 18.767,66 287.551,74 497.541,54 0,00 0,00 0,00 867.771,18
20. GMT D.O.O.TRNOVEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI TRNOVEC 91.167,44 0,00 14.107,91 762.441,60 0,00 0,00 0,00 867.716,95
21. VI-VARAŽDIN INSTALOMONT D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 349.764,29 55.895,07 14.517,79 446.537,77 0,00 0,00 0,00 866.714,92
22. HUANG RETAILS D.O.O.U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 367.948,83 421.393,40 0,00 3.018,42 0,00 0,00 0,00 792.360,65
23. WEIP PERFECTUS D.O.O.U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 779.191,29 0,00 0,00 1.869,58 0,00 0,00 0,00 781.060,87
24. MARTING D.O.O.SRAČINEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC SRAČINEC 303.699,29 0,00 156.992,47 299.796,79 0,00 0,00 0,00 760.488,55
25. OKOVI D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE VARAŽDINSKE TOPLICE 99.613,21 -3.535,02 129.086,53 458.114,07 0,00 -12,62 0,00 683.266,17
26. POLET TRG.POD. D.D. U LIKVIDACIJI VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG -7.609,98 0,00 0,00 675.071,57 0,00 0,00 0,00 667.461,59
27. ITAS D.D.IVANEC U STEČAJU VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC -14.823,45 0,00 -7,33 633.690,42 0,00 0,00 0,00 618.859,64
28. LUMI D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 404.886,99 212.341,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617.228,89
29. UPORA D.O.O.U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 487.156,52 0,00 17.125,76 95.359,79 0,00 -200,76 0,00 599.441,31
30. BEDNJA-MIP D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 24.669,89 0,00 34.836,36 467.497,09 0,00 0,00 0,00 527.003,34
31. ELEKTROTEHNIKA RUŽIĆ - D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 313.752,24 0,00 27.832,06 159.462,46 0,00 0,00 0,00 501.046,76
32. MS D.O.O. VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI TRNOVEC 507.385,16 4.185,39 -1.189,61 -10.662,07 0,00 -56,36 0,00 499.662,51
33. DIONIS D.O.O.U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 91.124,24 0,00 211.488,73 191.800,88 0,00 0,00 0,00 494.413,85
34. TRGOKOR D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 209.576,14 4.059,56 17.023,98 257.922,29 0,00 0,00 0,00 488.581,97
35. BALKAN INC J.D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA GORNJE LADANJE 430.148,07 35.969,74 125,23 15.575,00 0,00 0,00 0,00 481.818,04
36. BENJAK MILJENKO D.O.O. VARAŽDINSKA,NOVI MAROF STRMEC REMETINEČKI 133.364,39 101.011,59 155,21 238.238,65 0,00 0,00 0,00 472.769,84
37. ELVING PROJEKTIRANJE D.O.O. VARAŽDINSKA,NOVI MAROF NOVI MAROF 29.678,52 106.516,60 43.413,07 289.918,26 0,00 0,00 0,00 469.526,45
38. KEMEX-DELTA D.O.O U STEČAJU VARAŽDINSKA,VIDOVEC NEDELJANEC 484.657,43 -21.054,86 1.334,31 4.084,32 0,00 0,00 0,00 469.021,20
39. LARIX D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN JALKOVEC 511.816,50 0,00 -6.340,10 -39.250,71 0,00 -26,03 0,00 466.199,66
40. MTG D.O.O. VARAŽDINSKA,CESTICA MALO GRADIŠĆE 8.368,06 249.689,00 28.238,43 174.028,55 0,00 0,00 0,00 460.324,04
41. GRAĐENJE I OPREMANJE D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN -4.146,70 0,00 0,00 460.366,78 0,00 0,00 0,00 456.220,08
42. GRADITELJSTVO - TELEBAR D.O.O. VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA DONJA VOĆA 124.895,24 14.101,60 5.319,76 283.779,78 0,00 0,00 0,00 428.096,38
43. HANZA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 131.518,01 37.427,38 3.080,54 222.356,88 0,00 0,00 0,00 394.382,81
44. MODUS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 173.538,44 0,00 35.394,99 171.596,02 0,00 9.921,97 0,00 390.451,42
45. PEČO-COMMERCE D.O.O.IVANEC VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC 128.310,61 0,00 18.771,23 211.877,03 0,00 0,00 0,00 358.958,87
46. E.P. ENERGIJA D.O.O. VARAŽDINSKA,NOVI MAROF NOVI MAROF 86.424,76 116.082,61 -2.924,22 149.577,67 0,00 0,00 0,00 349.160,82
47. CMS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN HRAŠĆICA 233.029,95 13.332,51 1.289,38 96.601,91 0,00 0,00 0,00 344.253,75
48. HAJSOK D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 37.880,87 4.269,95 40.381,87 261.426,57 0,00 0,00 0,00 343.959,26
49. FIRMA MIHOCI - D.O.O. VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC ŽUPANEC 109.721,20 3.918,03 5.384,59 202.968,05 0,00 0,00 0,00 321.991,87
50. PREMIUM GRUPA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 83.856,44 0,00 15.698,00 206.635,51 0,00 0,00 0,00 306.189,95
51. ELEKTRONIKA ERŠETIĆ D.O.O.U STEČAJU VARAŽDINSKA,KLENOVNIK PLEMENŠĆINA 303.033,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.033,39
52. MODUS M D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 104.079,95 0,00 4.632,14 193.553,11 0,00 0,00 0,00 302.265,20