PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Dug prijavljen u postupak izvanredne uprave s osnova javnih davanja koja se iskazuju na listi dužnika Napomena
1. METEOR GRADITELJSTVO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 7.589.412,41 258.797,77 47.741,65 425.597,94 0,00 23.249,33 0,00 0,00 8.344.799,10
2. DEGA-MONT D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 2.739.876,73 0,00 50,73 1.251.983,47 0,00 6.178,86 0,00 0,00 3.998.089,79
3. NION D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC SELNIK 1.277.389,57 572.863,91 392.443,59 883.982,32 0,00 0,00 0,00 0,00 3.126.679,39
4. MERKAŠ GRADNJA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 2.403.882,18 415.342,46 72,64 41.612,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2.860.910,19
5. VILLA PRESTIGE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN KUĆAN MAROF -2.694,53 649.077,78 1.618.979,80 302.609,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2.567.972,33
6. RAYPATH D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 314.683,13 2.097,42 1.015.698,55 991.656,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2.324.135,42
7. TAMAPROM J.D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 2.315.476,87 529,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.316.006,06
8. OPTISTAN D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 748.155,87 253.928,11 1.135.245,50 33.029,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2.170.358,66
9. VET- FARM D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 710.721,54 439.041,37 524.091,01 -241,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.673.612,88
10. R-BAU D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN POLJANA BIŠKUPEČKA 458.546,36 869.505,12 0,00 7.141,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.335.193,05
11. DUPING D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 76.057,15 1.239.109,54 0,00 521,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.315.688,25
12. TOTAL MEDIA D.O.O. VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI TRNOVEC 1.030.215,34 13.107,51 21.524,06 197.354,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.262.201,54
13. MONTAŽA I TRANSPORTI D.O.O. VARAŽDINSKA,CESTICA GORNJE VRATNO 540.188,43 238.848,36 471.449,50 5.983,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.256.469,72
14. SAŠA-PROMET D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 0,00 0,00 34.148,19 1.173.105,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.207.253,79
15. INTELEKTA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 57.768,14 0,00 104.603,03 1.003.710,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.166.081,66
16. TERMODOM D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 0,00 0,00 1.128.503,60 1.351,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.129.855,43
17. TRGOREX D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 230.741,33 2.442,09 0,00 57.695,16 0,00 755.267,67 0,00 0,00 1.046.146,25
18. LARIX D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN JALKOVEC 1.014.381,02 0,00 -457,57 -2.484,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.011.438,74
19. AUXILIARY MEDICAL ADVICE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 974.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.023,00
20. NAVIGATOR D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 442.238,44 383.188,03 10.708,45 137.209,72 0,00 0,00 0,00 0,00 973.344,64
21. VI-VARAŽDIN INSTALOMONT D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 368.388,24 58.622,54 15.209,21 469.081,87 0,00 0,00 0,00 0,00 911.301,86
22. G.L.P. CALL D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 759.278,20 0,00 0,32 82.953,73 0,00 0,00 0,00 0,00 842.232,25
23. MARTING D.O.O.SRAČINEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC SRAČINEC 325.826,43 0,00 168.200,08 321.643,04 0,00 0,00 0,00 0,00 815.669,55
24. WEIP PERFECTUS D.O.O.U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 804.978,51 0,00 0,00 2.053,66 0,00 0,00 0,00 0,00 807.032,17
25. OBUĆA VIKO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 688.311,90 40.278,67 -265,33 59.740,49 0,00 0,00 0,00 0,00 788.065,73
26. GEOPHILL PROJEKT D.O.O. VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA LEPOGLAVA -3.626,73 0,00 303.235,01 486.354,80 0,00 0,00 0,00 0,00 785.963,08
27. VICTORIA METAL D.O.O. VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC ŽUPANEC 461.291,92 78.719,34 18.755,34 198.378,14 0,00 3.280,56 0,00 0,00 760.425,30
28. CENTAR ZA VATROZAŠTITU J.D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 140.649,09 120.306,29 268.542,08 171.037,85 0,00 0,00 0,00 0,00 700.535,31
29. POLET TRG.POD. D.D. U LIKVIDACIJI VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG -7.609,98 0,00 0,00 695.192,04 0,00 0,00 0,00 0,00 687.582,06
30. ITAS D.D.IVANEC U STEČAJU VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC -14.823,45 0,00 -7,33 664.227,77 0,00 0,00 0,00 0,00 649.396,99
31. LUMI D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 425.834,48 223.337,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649.171,51
32. BEDNJA-MIP D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 26.489,48 0,00 37.357,70 523.443,81 0,00 0,00 0,00 0,00 587.290,99
33. RD D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA MARČAN 69.554,64 17.155,06 307.386,99 190.301,82 0,00 0,00 0,00 0,00 584.398,51
34. CHONG D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 566.079,62 0,00 2.845,88 12.254,36 0,00 0,00 0,00 0,00 581.179,86
35. TAPI-PROM ZA USL.TRG.I UV.IZV. VARAŽDINSKA,NOVI MAROF PAKA 546.037,40 28.837,49 -4,29 1.386,25 0,00 0,00 0,00 0,00 576.256,85
36. VELGRAD D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN JALKOVEC -7.322,64 164.977,76 272.183,04 129.042,56 0,00 0,00 0,00 0,00 558.880,72
37. ARMADANO DI CAPO J.D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 503.184,94 5.542,98 0,00 -8.997,66 0,00 0,00 0,00 0,00 499.730,26
38. GRAĐENJE I OPREMANJE D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN -4.192,70 0,00 0,00 503.591,96 0,00 0,00 0,00 0,00 499.399,26
39. GRADITELJSTVO - TELEBAR D.O.O. VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA DONJA VOĆA 132.955,64 14.947,55 5.652,11 302.777,01 0,00 0,00 0,00 0,00 456.332,31
40. VIVAK D.O.O. VARAŽDINSKA,IVANEC KANIŽA 0,00 0,00 -1,50 450.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.886,50
41. PACEM D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG -1.361,46 0,00 1.391,25 426.300,53 0,00 0,00 0,00 0,00 426.330,32
42. MINI AUTO D.O.O. VARAŽDINSKA,VIDOVEC NEDELJANEC 352.993,32 -1.613,79 1.916,34 48.403,82 0,00 0,00 0,00 0,00 401.699,69
43. PEČO-COMMERCE D.O.O.IVANEC VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC 139.779,68 0,00 20.471,72 241.087,38 0,00 0,00 0,00 0,00 401.338,78
44. RENLING D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 130.310,31 268.671,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.982,03
45. MPD-ACCEPTUS J.D.O.O. VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA LEPOGLAVA 43.451,60 182.965,52 404,50 151.681,02 0,00 0,00 0,00 0,00 378.502,64
46. V-GRADNJA J.D.O.O. VARAŽDINSKA,CESTICA KOLAROVEC 91.589,81 27.788,90 10.746,79 242.768,19 0,00 0,00 0,00 0,00 372.893,69
47. CMS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN HRAŠĆICA 250.463,63 14.062,57 1.385,40 103.576,65 0,00 0,00 0,00 0,00 369.488,25
48. HAJSOK D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 40.459,36 4.532,44 43.003,51 278.912,54 0,00 0,00 0,00 0,00 366.907,85
49. SILOS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 92.010,51 81.706,95 117.115,05 63.967,76 0,00 0,00 0,00 0,00 354.800,27
50. RD CENTAR D.O.O.U STEČAJU VARAŽDINSKA,VINICA MARČAN 17.941,82 184.303,83 66.994,70 84.266,48 0,00 0,00 0,00 0,00 353.506,83
51. FIRMA MIHOCI - D.O.O. VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC ŽUPANEC 117.555,49 4.171,63 5.802,47 217.846,98 0,00 0,00 0,00 0,00 345.376,57
52. PREMIUM GRUPA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 88.960,39 0,00 16.723,34 220.079,91 0,00 0,00 0,00 0,00 325.763,64
53. MTG D.O.O. VARAŽDINSKA,CESTICA MALO GRADIŠĆE 8.255,67 76.499,64 1.576,82 214.693,89 0,00 0,00 0,00 0,00 301.026,02