PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. NOGOMETNI KLUB VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 524.212,87 0,00 1.934.878,61 7.973.157,73 0,00 0,00 0,00 10.432.249,21
2. METEOR GRADITELJSTVO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 6.346.629,85 0,00 39.908,97 356.420,48 0,00 19.423,27 0,00 6.762.382,57
3. EMOS D.O.O.KELEMEN VARAŽDINSKA,JALŽABET KELEMEN 5.163.985,17 280.149,87 405.054,31 612.359,86 0,00 42.128,45 0,00 6.503.677,66
4. PPI VARAŽDINKA D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 3.436.631,88 56.995,71 3.743,98 76.814,97 0,00 0,00 0,00 3.574.186,54
5. DEGA-MONT D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 2.369.755,66 0,00 44,20 1.067.153,13 0,00 5.364,80 0,00 3.442.317,79
6. MESTRA D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE PETKOVEC TOPLIČKI 2.652.263,11 93.431,43 9.434,87 242.883,04 0,00 429.042,87 0,00 3.427.055,32
7. MAXCOLOR D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 809.208,58 195.219,53 1.255.607,43 590.146,85 0,00 0,00 0,00 2.850.182,39
8. LIMARIJA VIDAK D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNICA BREZNICA 140.008,39 108.004,16 1.578.915,89 935.881,79 0,00 0,00 0,00 2.762.810,23
9. DEGA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.519.263,57 0,00 0,00 1.224.991,52 0,00 14.844,53 0,00 2.759.099,62
10. NION D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC SELNIK 1.059.963,38 503.586,86 343.316,69 728.551,17 0,00 0,00 0,00 2.635.418,10
11. LUNO J.D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 667.005,55 0,00 556.817,00 920.069,07 0,00 0,00 0,00 2.143.891,62
12. Z.T.-ING D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 813.485,34 95.375,49 63.825,51 913.430,16 0,00 0,00 0,00 1.886.116,50
13. OPTISTAN D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 655.741,28 220.445,08 981.315,54 28.054,51 0,00 0,00 0,00 1.885.556,41
14. PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA TALAN VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC SUDOVČINA 1.461.485,85 83.751,32 14.672,37 277.133,56 0,00 0,00 0,00 1.837.043,10
15. OGV D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.382.063,80 0,00 0,00 193.119,25 0,00 0,00 0,00 1.575.183,05
16. QUANTUM D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.480.020,53 0,00 0,00 6.115,61 0,00 -235,82 0,00 1.485.900,32
17. GRAD-PROM D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNICA BREZNICA 539.034,36 56.317,43 80.074,85 673.163,41 0,00 50.519,44 0,00 1.399.109,49
18. DALS - D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG HRASTOVSKO 270.705,75 32.905,75 18.722,97 950.964,97 0,00 0,00 0,00 1.273.299,44
19. GOING D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.010.922,67 102.391,95 694,19 49.294,38 0,00 0,00 0,00 1.163.303,19
20. ARKADA D.O.O. VARAŽDINSKA,SRAČINEC SRAČINEC 256.432,39 370.952,60 39.520,65 472.183,21 0,00 0,00 0,00 1.139.088,85
21. ARISTOTEL D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 97.843,71 0,00 0,69 2,29 0,00 1.010.681,16 0,00 1.108.527,85
22. SAŠA-PROMET D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 0,00 0,00 31.255,57 1.038.782,98 0,00 0,00 0,00 1.070.038,55
23. VARSATEX D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 957.722,68 1.499,55 1.078,59 58.435,36 0,00 0,00 0,00 1.018.736,18
24. EFFECTIO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN JALKOVEC 551.126,85 -9.179,74 55.984,90 173.160,85 0,00 169.167,18 0,00 940.260,04
25. J & J D.O.O. VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA DONJA VOĆA 651.318,55 198.405,95 -19,46 85.586,57 0,00 0,00 0,00 935.291,61
26. B HYPER LUMINI D.O.O. VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC DONJI KNEGINEC 239.696,83 0,00 0,00 632.749,68 0,00 0,00 0,00 872.446,51
27. GMT D.O.O.TRNOVEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI TRNOVEC 87.149,15 0,00 13.404,52 729.751,84 0,00 0,00 0,00 830.305,51
28. MTG D.O.O. VARAŽDINSKA,CESTICA MALO GRADIŠĆE 80.658,41 494.327,22 108.848,27 144.465,09 0,00 0,00 0,00 828.298,99
29. AUTOTRANSPORT STJEPAN RADIĆ,D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC BIKOVEC 425.385,28 -18.382,85 3.643,95 407.714,60 0,00 -62,82 0,00 818.298,16
30. RD D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA MARČAN 61.412,86 21.720,07 266.113,29 442.973,42 0,00 0,00 0,00 792.219,64
31. MARTING D.O.O.SRAČINEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC SRAČINEC 280.239,04 0,00 145.109,64 276.634,35 0,00 0,00 0,00 701.983,03
32. MAKON DELTA KUĆAN MAROF VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 407.266,71 100.593,48 0,00 154.301,13 0,00 0,00 0,00 662.161,32
33. POLET TRG.POD. D.D. U LIKVIDACIJI VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG -7.609,98 0,00 0,00 653.738,90 0,00 0,00 0,00 646.128,92
34. LUNA TRADE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 248.073,38 555,80 0,00 364.049,03 0,00 0,00 0,00 612.678,21
35. OKOVI D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE VARAŽDINSKE TOPLICE 70.679,99 -3.535,02 118.631,59 420.713,36 0,00 -12,62 0,00 606.477,30
36. ITAS D.D.IVANEC U STEČAJU VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC -14.823,45 0,00 -7,33 601.313,26 0,00 0,00 0,00 586.482,48
37. BEST-RENT D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 365.280,86 0,00 7.470,51 206.341,01 0,00 0,00 0,00 579.092,38
38. DRVODJELAC-PRODUKT D.O.O.IVANEC VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC 476.919,58 -582,39 18.603,66 59.939,23 8.264,67 0,00 0,00 563.144,75
39. UPORA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 439.724,37 0,00 15.599,33 86.789,16 0,00 -200,76 0,00 541.912,10
40. ITD. TRGOVINA D.O.O. VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA LEPOGLAVA 271.191,35 93.751,09 -5.389,74 162.676,89 0,00 0,00 0,00 522.229,59
41. TONIX D.O.O. VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA LJUBEŠĆICA 236.003,91 1.153,57 -0,21 249.747,40 0,00 14.251,72 0,00 501.156,39
42. OBI-TRADE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 170.839,79 -22.340,48 109.265,55 218.473,67 0,00 0,00 0,00 476.238,53
43. BEDNJA-MIP D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 23.243,83 0,00 32.163,11 414.939,80 0,00 0,00 0,00 470.346,74
44. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA RADOVEC-VINICA VARAŽDINSKA,CESTICA RADOVEC 313.349,54 0,00 0,00 155.286,44 0,00 0,00 0,00 468.635,98
45. DRVOPROMET-VURAIĆ D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM BREZNIČKI HUM 175.348,77 3.023,77 6.399,81 272.106,42 0,00 0,00 0,00 456.878,77
46. UNIVEL-COMMERCE D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 373.608,58 -5.081,67 618,58 83.316,42 0,00 0,00 0,00 452.461,91
47. DIONIS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 83.334,77 0,00 195.070,96 173.858,45 0,00 0,00 0,00 452.264,18
48. ELEKTROTEHNIKA RUŽIĆ - D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 279.800,90 0,00 25.672,75 146.670,96 0,00 0,00 0,00 452.144,61
49. BENJAK MILJENKO D.O.O. VARAŽDINSKA,NOVI MAROF STRMEC REMETINEČKI 124.962,92 94.706,45 144,53 220.248,97 0,00 0,00 0,00 440.062,87
50. BALKAN INC J.D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA GORNJE LADANJE 388.562,24 27.388,96 113,24 14.075,56 0,00 0,00 0,00 430.140,00
51. KEMEX-DELTA D.O.O U STEČAJU VARAŽDINSKA,VIDOVEC NEDELJANEC 436.535,74 -21.046,58 1.209,58 3.702,53 0,00 0,00 0,00 420.401,27
52. GRAĐENJE I OPREMANJE D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN -4.100,70 0,00 0,00 414.537,40 0,00 0,00 0,00 410.436,70
53. TRGOKOR D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 162.992,27 -207,25 24.977,09 220.277,55 0,00 0,00 0,00 408.039,66
54. HUGO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 21.397,29 15.318,27 0,00 370.345,55 0,00 0,00 0,00 407.061,11
55. ANITRAM D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 211.054,37 58.531,15 -1.027,73 132.311,33 0,00 0,00 0,00 400.869,12
56. GRADITELJSTVO - TELEBAR D.O.O. VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA DONJA VOĆA 116.349,24 13.204,68 4.967,40 263.637,96 0,00 0,00 0,00 398.159,28
57. NW-WIND D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 235.482,70 68.621,36 7.108,87 70.272,80 0,00 0,00 0,00 381.485,73
58. PEČO-COMMERCE D.O.O.IVANEC VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC 124.578,70 0,00 16.157,05 229.690,38 0,00 0,00 0,00 370.426,13
59. MODUS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 161.666,65 0,00 33.001,34 165.984,95 0,00 9.220,91 0,00 369.873,85
60. VINEL D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 226.493,47 142.116,88 0,00 797,70 0,00 -318,35 0,00 369.089,70
61. HANZA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 119.997,24 33.839,36 2.844,32 206.374,92 0,00 0,00 0,00 363.055,84
62. REA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 100.750,95 501,56 6.492,92 250.475,53 0,00 0,00 0,00 358.220,96
63. PLAVI POTEZ D.O.O. VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC DONJI KNEGINEC 71.141,98 3.707,60 20.329,34 259.344,35 0,00 0,00 0,00 354.523,27
64. DAMS D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA DONJE VRATNO (VINICA) -1,08 0,00 170,45 350.196,56 0,00 0,00 0,00 350.365,93
65. MITTO D.O.O VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 69.430,38 0,00 8.222,00 259.801,63 0,00 0,00 0,00 337.454,01
66. CMS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN HRAŠĆICA 217.546,92 12.558,46 1.187,56 89.206,99 0,00 0,00 0,00 320.499,93
67. HAJSOK D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 35.147,04 3.991,65 37.602,28 242.887,14 0,00 0,00 0,00 319.628,11
68. INOX - AKOS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 91.601,94 218.543,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.145,73