PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. METEOR GRADITELJSTVO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 6.836.749,93 232.713,36 42.620,50 380.368,39 0,00 20.747,78 0,00 7.513.199,96
2. DEGA-MONT D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 2.496.701,74 0,00 46,46 1.138.196,39 0,00 5.646,61 0,00 3.640.591,20
3. LIMARIJA VIDAK D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNICA BREZNICA 150.529,58 113.155,08 1.649.881,71 985.040,13 0,00 0,00 0,00 2.898.606,50
4. NION D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC SELNIK 1.096.760,70 527.569,25 360.323,49 764.197,08 0,00 0,00 0,00 2.748.850,52
5. AUTOTRANSPORT STJEPAN RADIĆ,D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC BIKOVEC 1.894.112,86 -9.301,08 3.940,49 625.443,88 0,00 -62,82 0,00 2.514.133,33
6. VARSATEX D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.680.946,26 639.908,27 1.161,24 73.901,23 0,00 0,00 0,00 2.395.917,00
7. LUNO J.D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 715.782,35 0,00 596.788,30 986.123,52 0,00 0,00 0,00 2.298.694,17
8. Z.T.-ING D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 970.233,89 103.149,26 58.529,03 1.003.676,77 0,00 0,00 0,00 2.135.588,95
9. DALS - D.O.O.U STEČAJU VARAŽDINSKA,LUDBREG HRASTOVSKO 600.618,90 25.047,19 23.214,95 1.361.273,65 0,00 0,00 0,00 2.010.154,69
10. OPTISTAN D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 687.733,45 232.036,27 1.034.603,15 29.776,65 0,00 0,00 0,00 1.984.149,52
11. OGV D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.457.985,70 0,00 0,00 203.330,13 0,00 0,00 0,00 1.661.315,83
12. GRAD-PROM D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNICA BREZNICA 587.663,54 59.027,44 85.103,55 725.937,04 0,00 53.247,12 0,00 1.510.978,69
13. GOING D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.090.320,34 109.323,46 745,82 52.954,94 0,00 0,00 0,00 1.253.344,56
14. ARKADA D.O.O. VARAŽDINSKA,SRAČINEC SRAČINEC 272.385,27 395.743,15 41.527,97 500.870,94 0,00 0,00 0,00 1.210.527,33
15. ARISTOTEL D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 104.185,11 0,00 0,74 2,43 0,00 1.039.200,42 0,00 1.143.388,70
16. MONTAŽA I TRANSPORTI D.O.O. VARAŽDINSKA,CESTICA GORNJE VRATNO 483.145,56 212.804,81 421.353,83 5.335,85 0,00 0,00 0,00 1.122.640,05
17. SAŠA-PROMET D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 0,00 0,00 32.256,94 1.085.282,92 0,00 0,00 0,00 1.117.539,86
18. GMT D.O.O.TRNOVEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI TRNOVEC 89.852,22 0,00 13.877,68 751.741,92 0,00 0,00 0,00 855.471,82
19. RD D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA MARČAN 61.951,46 18.146,34 280.534,73 478.167,73 0,00 0,00 0,00 838.800,26
20. MTG D.O.O. VARAŽDINSKA,CESTICA MALO GRADIŠĆE 72.192,25 514.718,79 50.507,26 162.441,24 0,00 0,00 0,00 799.859,54
21. MARTING D.O.O.SRAČINEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC SRAČINEC 296.020,53 0,00 153.103,10 292.215,50 0,00 0,00 0,00 741.339,13
22. MAKON DELTA KUĆAN MAROF VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 418.979,76 103.454,43 0,00 159.261,42 0,00 0,00 0,00 681.695,61
23. OKOVI D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE VARAŽDINSKE TOPLICE 92.830,09 -3.535,02 125.664,52 445.872,46 0,00 -12,62 0,00 660.819,43
24. POLET TRG.POD. D.D. U LIKVIDACIJI VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG -7.609,98 0,00 0,00 668.089,19 0,00 0,00 0,00 660.479,21
25. STANOING-NEKRETNINE D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 495.830,03 -7.291,62 0,00 156.975,51 0,00 13.958,87 0,00 659.472,79
26. BEST-RENT D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 409.580,15 0,00 7.886,59 217.728,73 0,00 0,00 0,00 635.195,47
27. ITAS D.D.IVANEC U STEČAJU VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC -14.823,45 0,00 -7,33 623.093,05 0,00 0,00 0,00 608.262,27
28. UPORA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 471.631,53 0,00 16.626,15 92.554,54 0,00 -200,76 0,00 580.611,46
29. TONIX D.O.O. VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA LJUBEŠĆICA 247.739,69 1.174,90 0,00 263.323,18 0,00 14.980,61 0,00 527.218,38
30. BEDNJA-MIP D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 24.624,81 0,00 33.961,38 448.736,53 0,00 0,00 0,00 507.322,72
31. OBI-TRADE D.O.O.U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 178.529,17 -22.340,48 113.895,08 229.546,60 0,00 0,00 0,00 499.630,37
32. ELEKTROTEHNIKA RUŽIĆ - D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 303.546,66 0,00 27.125,30 155.275,68 0,00 0,00 0,00 485.947,64
33. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA RADOVEC-VINICA VARAŽDINSKA,CESTICA RADOVEC 322.446,29 0,00 0,00 159.746,39 0,00 0,00 0,00 482.192,68
34. DIONIS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 88.574,67 0,00 206.115,04 185.928,15 0,00 0,00 0,00 480.617,86
35. TRGOKOR D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 191.426,24 2.834,16 26.508,98 248.835,23 0,00 0,00 0,00 469.604,61
36. BALKAN INC J.D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA GORNJE LADANJE 416.667,96 34.727,10 121,31 15.084,21 0,00 0,00 0,00 466.600,58
37. BENJAK MILJENKO D.O.O. VARAŽDINSKA,NOVI MAROF STRMEC REMETINEČKI 130.614,51 98.947,86 151,71 232.350,45 0,00 0,00 0,00 462.064,53
38. KEMEX-DELTA D.O.O U STEČAJU VARAŽDINSKA,VIDOVEC NEDELJANEC 469.098,04 -21.054,86 1.293,48 3.959,37 0,00 0,00 0,00 453.296,03
39. GRAĐENJE I OPREMANJE D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN -4.146,70 0,00 0,00 445.366,39 0,00 0,00 0,00 441.219,69
40. ANITRAM D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 222.231,01 61.407,04 -1.027,73 139.299,68 0,00 0,00 0,00 421.910,00
41. GRADITELJSTVO - TELEBAR D.O.O. VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA DONJA VOĆA 122.098,06 13.808,03 5.204,43 277.187,16 0,00 0,00 0,00 418.297,68
42. PEČO-COMMERCE D.O.O.IVANEC VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC 130.213,90 0,00 18.181,11 261.786,12 0,00 0,00 0,00 410.181,13
43. VINEL D.O.O.U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 238.273,38 149.744,95 0,00 839,33 0,00 -318,35 0,00 388.539,31
44. HANZA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 127.747,15 36.252,99 3.003,22 217.125,82 0,00 0,00 0,00 384.129,18
45. MODUS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 169.662,16 0,00 34.611,52 169.050,12 0,00 9.692,51 0,00 383.016,31
46. DAMS D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA DONJE VRATNO -1,08 0,00 -4.327,73 366.857,65 0,00 0,00 0,00 362.528,84
47. CMS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN HRAŠĆICA 229.980,95 13.079,15 1.256,06 94.181,49 0,00 0,00 0,00 338.497,65
48. HAJSOK D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 36.986,07 4.178,86 39.472,08 255.358,44 0,00 0,00 0,00 335.995,45
49. FIRMA MIHOCI - D.O.O. VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC ŽUPANEC 107.002,48 3.830,02 5.239,57 197.804,63 0,00 0,00 0,00 313.876,70
50. GLAS GRADNJA D.O.O.U STEČAJU VARAŽDINSKA,KLENOVNIK KLENOVNIK 145.880,49 -5.622,10 2.685,96 168.584,60 0,00 0,00 0,00 311.528,95
51. INOX - AKOS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 97.854,98 212.491,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.346,35
52. GEOPROJEKT D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 150.880,08 0,00 14.440,02 139.075,57 0,00 0,00 0,00 304.395,67