PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2019. GODINE
Obrada podataka izvršena je 21.10.2019. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. METEOR GRADITELJSTVO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 8.149.247,16 284.074,14 52.172,43 464.730,16 0,00 25.413,66 0,00 0,00 8.975.637,55
2. TRANSPORTI FRIGUS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 8.027.346,76 -10.023,42 767,99 6.649,23 0,00 0,00 0,00 0,00 8.024.740,56
3. A.C. MAKINE D.O.O. VARAŽDINSKA,CESTICA BABINEC 5.358.120,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.358.120,74
4. KOCET J.D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC DONJE LADANJE 4.025.410,51 35.793,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.061.204,39
5. MASSIVE PANELS D.O.O. VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC VELIKI BUKOVEC 2.415.041,68 7.821,35 -1.048,46 1.266.709,91 0,00 -0,01 0,00 0,00 3.688.524,47
6. ANNIE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 308.523,98 0,00 2.794.326,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.102.850,01
7. SPM-FLOWER D.O.O. VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC 1.915.680,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.915.680,21
8. KIRROYAL-SIGETEC - D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG SIGETEC LUDBREŠKI 85.542,93 18.798,87 -75,10 -654,30 1.742.540,31 0,00 0,00 0,00 1.846.152,71
9. DRVO VRHOVINE D.O.O. - U STEČAJU VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC VELIKI BUKOVEC 1.175.956,31 0,00 30,17 543.447,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.719.434,36
10. ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.394.121,02 0,00 -3,21 82.765,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.476.882,94
11. TOTAL MEDIA D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI TRNOVEC 1.141.454,15 14.737,15 24.365,63 223.359,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403.916,77
12. PRO FORO D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 886.693,38 0,00 3,50 368.863,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.255.560,35
13. UNDERPRICE D.O.O. U LIKVIDACIJI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN JALKOVEC 1.221.870,98 -57,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221.813,53
14. VICTORIA METAL D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC ŽUPANEC 489.024,38 79.708,85 22.194,48 361.483,54 0,00 3.702,54 0,00 0,00 956.113,79
15. SAN PETER TRADE D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC SVETI PETAR 213.434,53 1.463,05 6.024,16 604.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825.371,74
16. MHE ZELENA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816.706,50 816.706,50
17. MAKO-TRANS D.O.O.VIDOVEC VARAŽDINSKA,VIDOVEC VIDOVEC 665.388,98 -2.859,33 13.676,46 118.875,81 0,00 0,00 0,00 0,00 795.081,92
18. GEOPHILL PROJEKT D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA LEPOGLAVA -71.290,76 0,00 314.955,19 543.722,71 0,00 0,00 0,00 0,00 787.387,14
19. INDUSTROGRADNJA D.D. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 721.872,37 0,00 0,00 29,15 0,00 0,00 0,00 0,00 721.901,52
20. BENELA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN JALKOVEC 104.213,29 -8.066,70 120.356,67 501.528,13 0,00 0,00 0,00 0,00 718.031,39
21. POLET TRG.POD. D.D. U LIKVIDACIJI VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG -7.609,98 0,00 0,00 718.641,18 0,00 0,00 0,00 0,00 711.031,20
22. TRAJECTUS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 558.941,21 89.478,76 12.456,06 47.121,18 0,00 0,00 0,00 0,00 707.997,21
23. AKOS D.O.O.U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 75.954,65 0,00 51.044,30 565.719,05 0,00 0,00 0,00 0,00 692.718,00
24. CRTORAD D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN JALKOVEC 489.584,63 46.579,64 -0,65 -91,37 0,00 0,00 0,00 45.595,36 581.667,61
25. BOS - D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG SLOKOVEC 64.853,33 -3.899,60 14.824,37 495.342,25 0,00 0,00 0,00 0,00 571.120,35
26. ARMADANO DI CAPO J.D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 565.980,38 6.214,90 0,00 -8.997,66 0,00 0,00 0,00 0,00 563.197,62
27. VELGRAD D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN JALKOVEC -7.922,64 164.977,76 272.183,04 129.042,56 0,00 0,00 0,00 0,00 558.280,72
28. GRAĐENJE I OPREMANJE D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN -4.192,70 0,00 0,00 553.968,24 0,00 0,00 0,00 0,00 549.775,54
29. V-GRADNJA J.D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,CESTICA KOLAROVEC 76.669,64 86.115,40 16.287,03 358.187,74 0,00 0,00 0,00 0,00 537.259,81
30. VIVAK D.O.O. VARAŽDINSKA,IVANEC KANIŽA -969,81 383,03 26.894,25 487.636,29 0,00 0,00 0,00 0,00 513.943,76
31. ZRNO D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 435.652,19 0,00 28.165,31 29.154,39 0,00 0,00 0,00 0,00 492.971,89
32. CRLENI D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 456.246,82 13.983,35 1.565,50 21.159,61 0,00 0,00 0,00 0,00 492.955,28
33. ROMA INVEST D.O.O. VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEČKO NASELJE 209.389,85 0,00 185.788,70 -18,83 0,00 0,00 0,00 0,00 395.159,72
34. SILOS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 102.690,09 85.247,29 127.942,81 69.831,76 0,00 0,00 0,00 0,00 385.711,95
35. REM D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA MARČAN -2.770,96 342.766,93 1.437,14 2.884,27 0,00 0,00 0,00 0,00 344.317,38
36. SVIJET KAMINA D.O.O. VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA LJUBEŠĆICA 223.704,84 14.681,60 -0,05 101.804,77 0,00 0,00 0,00 0,00 340.191,16
37. MESCON J.D.O.O. VARAŽDINSKA,SRAČINEC SRAČINEC 0,00 41.656,83 281.170,64 625,64 0,00 0,00 0,00 0,00 323.453,11
38. ATLANTIC IM-EX J.D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 305.379,16 4.613,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.992,20