PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. BOR D.O.O.NOVI MAROF VARAŽDINSKA,NOVI MAROF NOVI MAROF 15.814.650,75 0,00 705.850,13 19.472.966,00 0,00 0,00 0,00 35.993.466,88
2. STANOING D.O.O VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 4.609.763,76 12.650.710,72 1.766.224,31 3.148.479,65 0,00 -63,48 0,00 22.175.114,96
3. NOGOMETNI KLUB VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 402.069,88 0,00 1.859.949,96 7.509.803,96 0,00 0,00 0,00 9.771.823,80
4. METEOR GRADITELJSTVO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 5.909.121,02 0,00 36.966,05 330.429,00 0,00 17.985,74 0,00 6.294.501,81
5. EMOS D.O.O.KELEMEN VARAŽDINSKA,JALŽABET KELEMEN 4.851.879,88 265.607,67 383.090,84 578.178,82 0,00 39.753,87 0,00 6.118.511,08
6. DABO, D.O.O. VARAŽDINSKA,IVANEC KANIŽA 2.773.772,48 1.845.925,89 0,00 3.626,50 0,00 0,00 0,00 4.623.324,87
7. PPI VARAŽDINKA D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 3.260.193,40 64.748,23 3.453,06 70.810,46 0,00 0,00 0,00 3.399.205,15
8. TEREM D.O.O. VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI TRNOVEC 3.344.676,44 -51.838,70 -0,08 -0,49 0,00 0,00 0,00 3.292.837,17
9. DEGA-MONT D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 2.231.835,18 0,00 41,75 992.145,12 0,00 5.058,94 0,00 3.229.080,99
10. MESTRA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE PETKOVEC TOPLIČKI 2.402.316,09 88.023,26 8.803,09 226.736,20 0,00 395.496,02 0,00 3.121.374,66
11. LUCATELLA CO D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.303.799,88 216.084,52 544.043,45 773.292,08 0,00 0,00 0,00 2.837.219,93
12. MAXCOLOR D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 757.956,82 192.312,33 1.179.898,26 552.944,75 0,00 0,00 0,00 2.683.112,16
13. LIMARIJA VIDAK D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNICA BREZNICA 178.773,40 102.413,70 1.501.894,30 882.528,58 0,00 0,00 0,00 2.665.609,98
14. NION D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC SELNIK 1.020.026,01 477.557,97 324.858,64 689.863,48 0,00 0,00 0,00 2.512.306,10
15. OPTISTAN D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 621.019,11 207.864,77 923.480,70 26.185,41 0,00 0,00 0,00 1.778.549,99
16. PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA TALAN VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC SUDOVČINA 1.357.207,04 79.461,14 13.703,84 258.937,88 0,00 0,00 0,00 1.709.309,90
17. ODBOJKAŠKI KLUB VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 0,00 0,00 572.612,97 1.013.429,65 0,00 0,00 0,00 1.586.042,62
18. OGV D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.299.663,21 0,00 0,00 182.037,05 0,00 0,00 0,00 1.481.700,26
19. VET- FARM D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 618.485,72 376.857,66 458.095,70 -241,04 0,00 0,00 0,00 1.453.198,04
20. QUANTUM D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.391.685,55 0,00 0,00 5.763,40 0,00 -235,82 0,00 1.397.213,13
21. GRAD-PROM D.O.O. VARAŽDINSKA,BREZNICA BREZNICA 498.726,46 54.540,34 83.961,22 613.376,40 0,00 47.559,00 0,00 1.298.163,42
22. ARKADA D.O.O. VARAŽDINSKA,SRAČINEC SRAČINEC 239.329,98 492.855,73 37.342,04 435.239,44 0,00 0,00 0,00 1.204.767,19
23. MARKTRADE D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 921.528,42 0,00 0,00 274.878,97 0,00 0,00 0,00 1.196.407,39
24. SAŠA-PROMET D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 0,00 0,00 30.168,76 988.315,06 0,00 0,00 0,00 1.018.483,82
25. ARISTOTEL D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 90.961,18 0,00 0,65 2,13 0,00 916.724,55 0,00 1.007.688,51
26. NINO - GRADNJA D.O.O. VARAŽDINSKA,IVANEC OSEČKA 514.647,70 106.084,49 52.675,27 297.708,87 0,00 0,00 0,00 971.116,33
27. DUCTUS - D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 15.267,95 0,00 15.077,11 915.030,16 0,00 0,00 0,00 945.375,22
28. CASTRUM-FINO D.O.O.ULIKVIDACIJI VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 492.731,71 -12.336,15 73.894,27 367.191,76 0,00 0,00 0,00 921.481,59
29. J & J D.O.O. VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA DONJA VOĆA 611.033,07 186.189,68 -19,46 79.413,89 0,00 0,00 0,00 876.617,18
30. GMT D.O.O.TRNOVEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI TRNOVEC 84.215,42 0,00 12.890,98 705.885,29 0,00 0,00 0,00 802.991,69
31. B HYPER LUMINI D.O.O. VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC DONJI KNEGINEC 220.576,82 0,00 0,00 582.029,79 0,00 0,00 0,00 802.606,61
32. GRAĐEVINAR PROIZV PROMET. ZADRUGA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 710.993,34 0,00 10.892,08 69.139,73 0,00 0,00 0,00 791.025,15
33. VI-VARAŽDIN INSTALOMONT D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 315.601,87 50.891,98 13.249,51 405.184,61 0,00 0,00 0,00 784.927,97
34. MTG D.O.O. VARAŽDINSKA,CESTICA MALO GRADIŠĆE 75.901,58 472.195,57 101.812,68 125.488,51 0,00 0,00 0,00 775.398,34
35. TEHNO-LIBRA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 97.610,33 506.595,28 155.287,53 1.711,43 0,00 0,00 0,00 761.204,57
36. RD D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA MARČAN 59.568,40 0,00 250.461,21 406.618,09 0,00 0,00 0,00 716.647,70
37. STONE-ROSSO D.O.O.GORNJE LADANJE VARAŽDINSKA,VINICA GORNJE LADANJE 571.927,21 33.948,19 2.660,93 65.257,17 0,00 0,00 0,00 673.793,50
38. MARTING D.O.O.SRAČINEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC SRAČINEC 263.110,87 0,00 136.434,07 259.723,60 0,00 0,00 0,00 659.268,54
39. AUTOTRANSPORT STJEPAN RADIĆ,D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC BIKOVEC 158.628,61 37.532,70 12.617,86 449.299,35 0,00 -62,82 0,00 658.015,70
40. MAKON DELTA KUĆAN MAROF VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 394.554,14 97.488,39 0,00 148.917,53 0,00 0,00 0,00 640.960,06
41. DETELJ D.O.O. VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC KRIŽOVLJAN 130.933,34 6.672,52 42.241,65 455.348,79 0,00 0,00 0,00 635.196,30
42. POLET TRG.POD. D.D. U LIKVIDACIJI VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG -7.609,98 0,00 0,00 638.164,06 0,00 0,00 0,00 630.554,08
43. LUGRAD - D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 332.261,51 0,00 2.229,28 270.722,77 0,00 13.337,66 0,00 618.551,22
44. LUNA TRADE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 232.589,20 531,54 0,00 341.779,69 0,00 0,00 0,00 574.900,43
45. ITAS D.D.IVANEC U STEČAJU VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC -14.823,45 0,00 -7,33 577.674,92 0,00 0,00 0,00 562.844,14
46. OKOVI D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE VARAŽDINSKE TOPLICE 41.614,73 -3.535,02 110.998,50 393.407,36 0,00 -12,62 0,00 542.472,95
47. BEST-RENT D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 341.149,92 0,00 7.018,93 193.981,54 0,00 0,00 0,00 542.150,39
48. ZRIN D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 470.646,68 0,00 0,00 68.408,84 0,00 0,00 0,00 539.055,52
49. KUTINA PROJEKT, D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN -3.776,94 0,00 0,00 0,00 0,00 529.139,62 0,00 525.362,68
50. UPORA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 406.852,72 0,00 14.484,89 80.531,79 0,00 -200,76 0,00 501.668,64
51. BEŽMEK D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 289.987,17 -0,01 33.590,40 167.505,95 0,00 0,00 0,00 491.083,51
52. AKOS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 13.061,16 47.848,92 32.944,84 396.814,55 0,00 0,00 0,00 490.669,47
53. DRVODJELAC-PRODUKT D.O.O.IVANEC VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC 402.123,35 -582,39 17.219,97 55.259,97 7.626,19 0,00 0,00 481.647,09
54. TONIX D.O.O. VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA LJUBEŠĆICA 221.778,75 1.130,42 -0,21 235.013,14 0,00 13.460,62 0,00 471.382,72
55. MONTAŽA FM D.O.O. VARAŽDINSKA,CESTICA JARKI 0,00 234.434,43 104.834,39 122.047,54 0,00 0,00 0,00 461.316,36
56. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA RADOVEC-VINICA VARAŽDINSKA,CESTICA RADOVEC 303.476,53 0,00 0,00 150.445,92 0,00 0,00 0,00 453.922,45
57. OBI-TRADE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 162.494,25 -22.340,48 104.240,97 206.455,88 0,00 0,00 0,00 450.850,62
58. NIPPON D.O.O. ZA KOMPJUT. I TELEKOM.OPREME VARAŽDINSKA,PETRIJANEC NOVA VES PETRIJANEČKA 384.492,89 2.508,61 2.370,78 50.429,77 0,00 144,72 0,00 439.946,77
59. FIN-EKO GRADNJA D.O.O VARAŽDINSKA,VINICA VINICA BREG 67.675,08 46.828,85 314.279,60 6.242,04 0,00 0,00 0,00 435.025,57
60. LAKS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 322.676,58 37.194,65 -32,77 73.069,23 0,00 0,00 0,00 432.907,69
61. BEDNJA-MIP D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 21.745,01 0,00 30.211,39 379.074,82 0,00 0,00 0,00 431.031,22
62. IM EX CAR D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 255.631,52 0,00 0,00 169.488,13 0,00 0,00 0,00 425.119,65
63. EXPO BIRO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 148.345,93 227.494,38 0,00 40.989,67 0,00 0,00 0,00 416.829,98
64. ELEKTROTEHNIKA RUŽIĆ - D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 254.563,92 0,00 24.096,25 137.331,93 0,00 0,00 0,00 415.992,10
65. BENJAK MILJENKO D.O.O. VARAŽDINSKA,NOVI MAROF STRMEC REMETINEČKI 118.829,06 90.103,11 136,73 204.961,42 0,00 0,00 0,00 414.030,32
66. UNIVEL-COMMERCE D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 346.341,13 -5.081,67 574,45 67.981,10 0,00 0,00 0,00 409.815,01
67. KEMEX-DELTA D.O.O U STEČAJU VARAŽDINSKA,VIDOVEC NEDELJANEC 409.859,61 -20.993,73 1.118,51 3.423,77 0,00 0,00 0,00 393.408,16
68. HUGO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 19.982,74 14.550,10 0,00 350.925,98 0,00 0,00 0,00 385.458,82
69. NW-WIND D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 217.620,27 102.796,94 6.567,60 55.668,74 0,00 0,00 0,00 382.653,55
70. ANITRAM D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 202.247,99 55.409,85 -1.027,73 124.726,62 0,00 0,00 0,00 381.356,73
71. GRAĐENJE I OPREMANJE D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN -4.100,70 0,00 0,00 381.077,67 0,00 0,00 0,00 376.976,97
72. GRADITELJSTVO - TELEBAR D.O.O. VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA DONJA VOĆA 110.109,85 12.549,85 4.710,15 248.932,54 0,00 0,00 0,00 376.302,39
73. TRGOKOR D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 146.775,63 -841,89 23.314,48 191.922,55 0,00 0,00 0,00 361.170,77
74. MODUS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 154.667,02 0,00 31.253,75 159.210,21 0,00 8.709,07 0,00 353.840,05
75. VINEL D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 213.708,34 133.837,88 0,00 752,50 0,00 -318,35 0,00 347.980,37
76. OPTIMAL D.O.O VARAŽDINSKA,LUDBREG VINOGRADI LUDBREŠKI 136.181,09 37.515,43 2.853,79 170.108,21 0,00 0,00 0,00 346.658,52
77. HANZA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 111.586,01 30.014,76 2.671,85 194.706,60 0,00 0,00 0,00 338.979,22
78. DAMS D.O.O. VARAŽDINSKA,VINICA DONJE VRATNO (VINICA) -1,08 0,00 12.706,64 325.074,78 0,00 0,00 0,00 337.780,34
79. REA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 94.375,58 469,06 6.080,56 235.941,39 0,00 0,00 0,00 336.866,59
80. PETROVEČKI D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 119.744,74 57.838,79 -1.106,89 156.188,84 0,00 0,00 0,00 332.665,48
81. GOING D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 181.392,70 102.001,72 638,15 38.187,85 0,00 0,00 0,00 322.220,42
82. MAXI PAN D.O.O. U LIKVIDACIJI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 109.079,29 8.957,88 -0,01 203.126,98 0,00 0,00 0,00 321.164,14
83. FINGRA D.O.O. VARAŽDINSKA,NOVI MAROF STRMEC REMETINEČKI 31.057,59 8.829,49 8.231,75 268.978,04 0,00 0,00 0,00 317.096,87
84. PLAVI POTEZ D.O.O. VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC DONJI KNEGINEC 66.835,39 3.549,27 18.983,87 226.947,51 0,00 0,00 0,00 316.316,04
85. METEOR TRADE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 314.978,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.978,41
86. MITTO D.O.O VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 64.300,62 0,00 7.697,76 242.303,30 0,00 0,00 0,00 314.301,68
87. AUTO KUĆA KROG D.O.O. VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEČKO NASELJE 10.565,75 0,00 3,19 299.852,67 0,00 0,00 0,00 310.421,61
88. HAJSOK D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 33.151,08 3.788,47 35.572,92 229.351,62 0,00 0,00 0,00 301.864,09
89. VINVITA D.O.O. U LIKVIDACIJI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 0,00 1.684,39 263,25 299.540,58 0,00 0,00 0,00 301.488,22
90. CMS D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN HRAŠĆICA 204.051,86 11.993,33 1.113,22 83.808,01 0,00 0,00 0,00 300.966,42