PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SISAČKO-MOSLAVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. 1992-MF D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 6.608.109,68 4.768.174,34 2.506.410,95 394.626,93 0,00 0,00 0,00 14.277.321,90
2. JATOM D.O.O.ZA TRGOV.UVOZ-IZVOZ I USLUGE SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 4.826.465,17 2.739.331,32 4.305.450,59 2.393.132,90 0,00 0,00 0,00 14.264.379,98
3. BRLEK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 6.321.720,78 5.317.525,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.639.246,63
4. WENBIN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 4.669.211,83 3.376.340,89 349.176,62 0,13 0,00 0,00 0,00 8.394.729,47
5. CENTAR USLUGA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.462.090,15 33.587,30 513.512,89 3.573.581,20 0,00 9.136,28 0,00 5.591.907,82
6. SILUR D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 2.272.747,02 2.723.593,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.996.340,21
7. MAJA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZA PROIZVODNJU, TRGOVI SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GLINA 2.808.644,96 170.913,40 0,00 631.529,46 0,00 0,00 0,00 3.611.087,82
8. ČUČEK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 1.390.475,04 1.574.217,72 6.517,89 51.212,28 0,00 0,00 0,00 3.022.422,93
9. GRADITELJSTVO RADMAN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA BESTRMA 1.401.009,60 259.704,90 293.740,18 845.165,93 0,00 0,00 0,00 2.799.620,61
10. ENIGMA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA SKELA 1.121.805,01 9.341,02 230.795,42 1.113.339,99 0,00 0,00 0,00 2.475.281,44
11. KOOPERATIVA PODUZEĆE ZA POLJOPRIVREDU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.309.977,21 954.860,15 -6.523,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2.258.313,76
12. AVIUS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 731.251,77 807.132,87 1.367,39 147.784,28 0,00 0,00 0,00 1.687.536,31
13. BELIZAR 94 D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.288.865,06 163.399,57 8.801,13 144.753,67 0,00 0,00 0,00 1.605.819,43
14. KUPA 91 GRAĐEVINSKO-ZANATSKA I PRIJEVOZ. ZADRUGA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 1.306.731,04 0,00 0,01 86.641,63 0,00 0,00 0,00 1.393.372,68
15. MRAMOR BUZETA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA BUZETA 1.041.596,93 0,00 35.181,99 299.370,56 0,00 0,00 0,00 1.376.149,48
16. DRD SWISSLION D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.249.176,21 0,00 -342,77 -144,04 0,00 0,00 0,00 1.248.689,40
17. GRADIKOR D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA POPOVAČA 425.153,56 77.022,63 71.333,31 462.923,34 0,00 0,00 0,00 1.036.432,84
18. ŠN SEGESTA 1906 SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 0,00 0,00 266.440,87 761.785,98 0,00 0,00 0,00 1.028.226,85
19. PZ DRAGOTINA SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA DRAGOTINA 432.187,49 409.644,78 9.278,94 102.404,61 0,00 0,00 0,00 953.515,82
20. DUMBOVIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA MOŠĆENICA 49.079,63 31.797,98 33.289,56 808.357,61 0,00 -2.046,78 0,00 920.478,00
21. OZ OBRTNIK SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 619.192,84 0,00 0,00 275.753,24 0,00 0,00 0,00 894.946,08
22. BIRČIĆ INTERIJERI D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK LEKENIK 706.140,13 17.010,02 3.922,29 145.173,19 0,00 0,00 0,00 872.245,63
23. TEL - GRA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA POTOK 409.742,43 44.929,43 8.854,00 401.610,01 0,00 0,00 0,00 865.135,87
24. CUT-IN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 503.153,98 132.040,60 22.205,39 178.889,63 0,00 0,00 0,00 836.289,60
25. AMAT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 293.486,91 0,00 43.621,05 497.650,65 0,00 0,00 0,00 834.758,61
26. NIKOLIĆ CONDO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK NOVO SELO PALANJEČKO 422.300,78 158.516,98 2.641,98 236.809,22 0,00 0,00 0,00 820.268,96
27. TROKUT D.D. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 7.660,85 0,00 205.278,51 545.018,59 0,00 0,00 0,00 757.957,95
28. JKP KOMUNALAC-JASENOVAC D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,JASENOVAC JASENOVAC 273.115,08 0,00 0,00 477.957,78 0,00 0,00 0,00 751.072,86
29. PETRINJČICA DOM D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 222.834,30 0,00 12.658,21 510.983,82 0,00 0,00 0,00 746.476,33
30. TOMIĆ M.K.J. D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 334.490,36 22.787,70 0,00 345.145,62 0,00 0,00 0,00 702.423,68
31. KVIRIN TRGOVINA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 356.737,00 7.806,81 99.570,43 207.451,99 0,00 0,00 0,00 671.566,23
32. MARCELA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK ODRA SISAČKA -8.853,22 184.698,46 24.052,90 424.760,73 0,00 0,00 0,00 624.658,87
33. SEGESTICA PROIZVODNJA ALKOHOLA,PIĆA I OCTA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 651.646,98 0,00 -2.320,55 -36.250,47 -223,50 0,00 0,00 612.852,46
34. PIPANOVIĆ GRADNJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA VOLODER 479.528,78 7.003,96 -2,02 120.389,93 0,00 0,00 0,00 606.920,65
35. EUROGRADNJA PETRINJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 327.044,60 0,00 10.994,26 268.679,68 0,00 0,00 0,00 606.718,54
36. SATURN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GLINA 397.496,92 118.735,90 5.217,57 67.946,70 0,00 0,00 0,00 589.397,09
37. SERVIS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA BRESTAČA 80.401,72 0,00 8.128,08 491.290,37 0,00 0,00 0,00 579.820,17
38. GUZZ BETON SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GORNJI VIDUŠEVAC 164.503,26 252.448,57 17.005,03 89.763,28 0,00 0,00 0,00 523.720,14
39. EOCEN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 164.616,98 334.758,30 1,39 3,29 0,00 0,00 0,00 499.379,96
40. GORŠETA GRAĐEVINARSTVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA SKELA 31.311,50 0,00 6.401,20 456.333,47 0,00 -2.406,84 0,00 491.639,33
41. POMAT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,LIPOVLJANI LIPOVLJANI 211.704,92 0,00 10.096,14 236.279,02 0,00 0,00 0,00 458.080,08
42. UNA ŠPORT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 327.678,27 0,00 1,08 123.129,36 0,00 0,00 0,00 450.808,71
43. KULTURNO DRUŠTVO KVIRIN SISAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 86.390,15 0,00 138.448,49 219.003,81 0,00 0,00 0,00 443.842,45
44. HNK SEGESTA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 0,00 0,00 107.396,64 335.096,64 0,00 0,00 0,00 442.493,28
45. AGROCENTAR SISAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 231.093,59 4.100,10 45,77 201.039,64 0,00 0,00 0,00 436.279,10
46. PROTEKTA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK ODRA SISAČKA 100.478,85 0,00 0,00 324.517,64 0,00 0,00 0,00 424.996,49
47. ROBAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 225.870,03 -1.483,19 28.679,25 163.530,98 0,00 0,00 0,00 416.597,07
48. GRANOVITA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 177.940,28 87.296,46 14.710,60 118.807,00 0,00 14.264,82 0,00 413.019,16
49. TRGOŠPED SISAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -126,50 -37.906,02 432.563,52 11.445,67 0,00 0,00 0,00 405.976,67
50. NOVA INTERIJERI D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 170.706,10 2.851,35 14.297,38 216.331,83 0,00 0,00 0,00 404.186,66
51. KONTROBA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 365.135,31 0,00 27.829,72 10.097,35 0,00 0,00 0,00 403.062,38
52. BUINAC D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -1.233,67 0,00 1,64 154.566,57 0,00 237.808,62 0,00 391.143,16
53. SEGESTICA 1919 D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 393.021,53 -8.529,15 2.066,77 2.645,45 0,00 0,00 0,00 389.204,60
54. ZORA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA SUNJA 159.832,78 104.323,91 5.224,46 116.145,82 0,00 0,00 0,00 385.526,97
55. ŠINJOR D.O.O SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 202.034,99 0,00 6.331,26 173.092,12 0,00 0,00 0,00 381.458,37
56. VINAG FURNIRI D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 0,00 0,00 4.677,03 357.135,80 0,00 0,00 0,00 361.812,83
57. RENATA-TRGOVINA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA -506,00 113,10 0,00 345.589,05 0,00 0,00 0,00 345.196,15
58. RAZVITAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR MATIJEVIĆI 93.708,42 0,00 22.095,85 226.379,98 0,00 0,00 0,00 342.184,25
59. FOTO EDI D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 155.685,49 0,00 14.404,07 166.544,96 0,00 0,00 0,00 336.634,52
60. DAS-TRANS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK NOVO PRAČNO 19.482,12 1.585,83 4.839,02 122.979,02 178.018,63 0,00 0,00 326.904,62
61. SLAVONIJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA STARI GRABOVAC 84.042,52 0,00 13.900,13 227.885,47 0,00 0,00 0,00 325.828,12
62. VIDEO-TON D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 100.422,45 94.110,97 128.604,16 0,00 0,00 0,00 0,00 323.137,58
63. METRO INTERNATIONAL D.O.O.- U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK STUPNO 277.506,17 29.590,84 1.244,16 9.611,83 0,00 951,41 0,00 318.904,41
64. DOMA GRADNJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GORNJI VIDUŠEVAC 121.009,40 85.993,03 5.191,41 102.189,29 0,00 0,00 0,00 314.383,13
65. ALFA DOM D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 54.834,18 -383,37 2.171,95 249.905,80 0,00 0,00 0,00 306.528,56
66. EUROPLAST D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 154.452,28 18.980,55 -159,22 130.324,28 0,00 0,00 0,00 303.597,89
67. PARTNER DRVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 62.041,84 0,00 11.610,22 229.759,66 0,00 0,00 0,00 303.411,72