PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SISAČKO-MOSLAVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. NDL D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 7.374.430,50 5.670.403,71 204.176,26 1.777,20 0,00 0,00 0,00 13.250.787,67
2. SOLIDUM-ŽUŽIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 7.505.191,53 -16.627,38 200.485,73 2.238.884,50 0,00 -190.479,17 0,00 9.737.455,21
3. CENTAR USLUGA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.761.193,83 40.075,56 607.254,96 4.231.589,85 0,00 11.611,07 0,00 6.651.725,27
4. SILUR D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 2.665.447,46 3.230.027,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.895.474,51
5. MAJA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZA PROIZVODNJU, TRGOVI SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GLINA 3.138.075,80 192.769,47 0,00 710.784,00 0,00 0,00 0,00 4.041.629,27
6. PRECIZNOST D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 2.736.066,18 897.590,66 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 3.633.656,85
7. ČUČEK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 1.627.833,61 1.855.014,76 7.974,02 60.935,50 0,00 0,00 0,00 3.551.757,89
8. GRADITELJSTVO RADMAN D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA BESTRMA 1.760.211,59 246.115,70 348.631,97 1.047.916,64 0,00 0,00 0,00 3.402.875,90
9. VAŠA RAČUNALA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 0,00 2.310.493,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.310.493,56
10. AVIUS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 887.550,21 1.002.942,24 2.042,58 231.613,54 0,00 0,00 0,00 2.124.148,57
11. KUPA 91 GRAĐEVINSKO-ZANATSKA I PRIJEVOZ. ZADRUGA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 1.474.390,23 0,00 0,01 97.597,47 0,00 0,00 0,00 1.571.987,71
12. MOTOTEHNA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.191.317,77 0,00 1,08 89.458,24 0,00 0,00 0,00 1.280.777,09
13. PETRINJČICA DOM D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 342.953,82 0,00 17.270,26 781.712,69 0,00 0,00 0,00 1.141.936,77
14. PZ DRAGOTINA SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA DRAGOTINA 503.006,10 483.566,63 10.927,20 120.500,79 0,00 0,00 0,00 1.118.000,72
15. MIHAILO EXTRA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 247.938,07 824.033,41 -1.467,31 -990,96 0,00 0,00 0,00 1.069.513,21
16. TEL - GRA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA POTOK 494.089,06 53.703,12 10.681,11 491.195,29 0,00 0,00 0,00 1.049.668,58
17. METALING D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -120.210,67 0,00 -96.832,01 1.262.138,77 0,00 0,00 0,00 1.045.096,09
18. AMAT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 351.586,76 0,00 51.994,78 598.475,00 0,00 0,00 0,00 1.002.056,54
19. OZ OBRTNIK SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 692.700,63 0,00 0,00 308.061,42 0,00 0,00 0,00 1.000.762,05
20. DREN DRVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD VRGINMOST 957.571,21 0,00 4.752,63 12.107,14 0,00 0,00 0,00 974.430,98
21. CA TEH D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK NOVO PRAČNO 0,00 951.757,31 0,00 2.330,99 0,00 0,00 0,00 954.088,30
22. TOMIĆ M.K.J. D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 413.516,03 26.621,37 0,00 417.338,62 0,00 0,00 0,00 857.476,02
23. FRECO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 24.279,51 0,00 -1,59 802.758,65 0,00 0,00 0,00 827.036,57
24. KVIRIN TRGOVINA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 439.295,59 7.988,26 122.241,93 256.246,94 0,00 0,00 0,00 825.772,72
25. EUROGRADNJA PETRINJA D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 411.769,42 0,00 14.926,79 396.725,93 0,00 0,00 0,00 823.422,14
26. PIPANOVIĆ GRADNJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA VOLODER 558.003,66 8.053,54 -2,02 144.278,16 0,00 0,00 0,00 710.333,34
27. P.Z.B. AGROMELA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 242.076,69 21.347,85 1.044,71 393.205,19 0,00 0,00 0,00 657.674,44
28. GUZZ BETON SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GORNJI VIDUŠEVAC 190.253,54 293.694,42 19.758,32 104.285,08 0,00 0,00 0,00 607.991,36
29. GORŠETA GRAĐEVINARSTVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA SKELA 38.280,44 0,00 7.794,01 548.857,15 0,00 -2.406,84 0,00 592.524,76
30. AGROCENTAR SISAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 271.078,11 4.720,19 52,99 236.872,26 0,00 0,00 0,00 512.723,55
31. TRGOŠPED SISAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -126,50 -37.906,02 530.538,35 14.339,94 0,00 0,00 0,00 506.845,77
32. RENATA-TRGOVINA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA -506,00 126,78 0,00 471.239,51 0,00 0,00 0,00 470.860,29
33. BUINAC D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -1.233,67 0,00 1,89 195.435,72 0,00 276.611,90 0,00 470.815,84
34. EKO-MED D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 383.004,37 12.412,61 370,75 64.578,19 0,00 0,00 0,00 460.365,92
35. PRO VITA D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 354.583,30 85.951,23 537,15 18.630,14 0,00 0,00 0,00 459.701,82
36. ZORA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA SUNJA 190.210,63 124.263,03 6.176,89 137.467,14 0,00 0,00 0,00 458.117,69
37. MAGNET PETRINJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 98.281,40 -1.737,93 246.568,12 105.973,44 0,00 0,00 0,00 449.085,03
38. FOTO EDI D.O.O.U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 204.624,30 0,00 17.705,75 206.130,69 0,00 0,00 0,00 428.460,74
39. REFUL MARINE D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD GORNJA ČEMERNICA 245.878,20 0,00 -1.677,63 184.017,33 0,00 0,00 0,00 428.217,90
40. EUROPLAST D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 184.530,26 21.634,10 -159,22 203.997,10 0,00 0,00 0,00 410.002,24
41. AUTO-ŠKOLA CRNKOVIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GLINA 28.121,22 7.654,06 61,65 337.297,88 0,00 0,00 0,00 373.134,81
42. MODERNE TEHNOLOGIJE IZOLIRANJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 292.072,77 0,00 3.049,47 74.394,89 0,00 0,00 0,00 369.517,13
43. ROBERT UGOSTITELJSTVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA BANOVA JARUGA 120.405,63 35.654,72 2.911,13 210.146,16 0,00 0,00 0,00 369.117,64
44. B.Z.-PROMET SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR GRMUŠANI 170.717,48 176.846,28 -36,05 14.791,13 0,00 0,00 0,00 362.318,84
45. BIOVICTUS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 253.004,16 0,00 3.687,12 93.608,04 0,00 0,00 0,00 350.299,32
46. KATRAN GRADNJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA MOŠĆENICA 234.961,65 -1.237,48 4.333,21 111.268,83 0,00 0,00 0,00 349.326,21
47. JA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,DONJI KUKURUZARI DONJI KUKURUZARI 139.166,99 0,00 35.507,02 169.974,79 0,00 0,00 0,00 344.648,80
48. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MAJUR SISAČKO-MOSLAVAČKA,MAJUR MAJUR 278.588,72 -1.994,56 7.605,27 48.208,51 0,00 1.699,07 0,00 334.107,01
49. SAZOV D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA BANOVA JARUGA 87.892,26 -1.133,67 -139,53 241.484,22 -71,89 0,00 0,00 328.031,39
50. VUKOVIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA REPUŠNICA 0,00 0,00 8.329,95 318.945,55 0,00 0,00 0,00 327.275,50
51. TRGO LUKŠIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA POPOVAČA 172.713,72 0,00 1.131,67 151.542,39 0,00 0,00 0,00 325.387,78
52. SUHONIK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 114.755,05 0,00 -8,44 207.712,50 0,00 0,00 0,00 322.459,11
53. URBAN GRAĐENJE NOVSKA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 205.383,65 5.223,90 796,34 100.689,41 0,00 0,00 0,00 312.093,30
54. ELEKTROINSTALATER D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 28.240,13 81.096,94 17.816,33 177.225,98 0,00 0,00 0,00 304.379,38