PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SISAČKO-MOSLAVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. NDL D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 6.885.551,04 5.271.081,71 190.704,98 1.654,02 0,00 0,00 0,00 12.348.991,75
2. SOLIDUM-ŽUŽIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 6.816.469,75 -16.627,38 182.888,00 2.062.337,16 0,00 1.399.663,50 0,00 10.444.731,03
3. WENBIN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 5.362.396,06 3.894.263,22 397.816,24 0,14 0,00 0,00 0,00 9.654.475,66
4. SILUR D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 2.530.413,33 3.055.884,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.586.297,84
5. MAJA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZA PROIZVODNJU, TRGOVI SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GLINA 3.024.797,59 185.254,03 0,00 683.531,51 0,00 0,00 0,00 3.893.583,13
6. GRADITELJSTVO RADMAN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA BESTRMA 1.637.363,26 230.085,43 329.756,86 978.198,71 0,00 0,00 0,00 3.175.404,26
7. ENIGMA D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA SKELA 1.323.515,80 10.737,04 267.199,66 1.289.086,84 0,00 0,00 0,00 2.890.539,34
8. KOOPERATIVA PODUZEĆE ZA POLJOPRIVREDU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.441.207,38 1.054.507,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.495.714,82
9. AVIUS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 833.523,29 941.743,63 1.898,12 215.217,73 0,00 0,00 0,00 1.992.382,77
10. KUPA 91 GRAĐEVINSKO-ZANATSKA I PRIJEVOZ. ZADRUGA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 1.416.738,87 0,00 0,01 93.830,19 0,00 0,00 0,00 1.510.569,07
11. DRD SWISSLION D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.396.713,79 0,00 -342,77 -144,04 0,00 0,00 0,00 1.396.226,98
12. MOTOTEHNA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.118.474,22 0,00 1,02 83.545,10 0,00 0,00 0,00 1.202.020,34
13. PZ DRAGOTINA SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA DRAGOTINA 478.654,39 458.147,83 10.360,42 114.278,24 0,00 0,00 0,00 1.061.440,88
14. MIHAILO EXTRA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 229.156,51 768.642,53 -1.467,31 -990,96 0,00 0,00 0,00 995.340,77
15. TEL - GRA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA POTOK 464.022,70 50.686,19 10.052,84 461.452,55 0,00 0,00 0,00 986.214,28
16. PETRINJČICA DOM D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 289.079,98 0,00 16.229,22 668.309,36 0,00 0,00 0,00 973.618,56
17. OZ OBRTNIK SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 667.424,21 0,00 0,00 296.951,92 0,00 0,00 0,00 964.376,13
18. AMAT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 331.608,52 0,00 49.115,38 563.805,51 0,00 0,00 0,00 944.529,41
19. TROKUT D.D U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA -24.920,82 0,00 20.768,09 841.606,71 0,00 0,00 0,00 837.453,98
20. JKP KOMUNALAC-JASENOVAC D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,JASENOVAC JASENOVAC 306.231,33 0,00 -17.007,37 540.138,20 0,00 0,00 0,00 829.362,16
21. TOMIĆ M.K.J. D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 386.342,23 25.303,12 0,00 392.514,30 0,00 0,00 0,00 804.159,65
22. FRECO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 36.407,37 0,00 -1,59 750.139,52 0,00 0,00 0,00 786.545,30
23. KVIRIN TRGOVINA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 410.859,62 7.572,46 114.446,10 239.468,29 0,00 0,00 0,00 772.346,47
24. EUROGRADNJA PETRINJA D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 383.174,34 0,00 13.891,39 368.814,91 0,00 0,00 0,00 765.880,64
25. SERVIS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA BRESTAČA 94.326,12 0,00 9.196,06 608.594,46 0,00 0,00 0,00 712.116,64
26. PIPANOVIĆ GRADNJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA VOLODER 530.848,60 7.692,63 -2,02 136.268,53 0,00 0,00 0,00 674.807,74
27. P.Z.B. AGROMELA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 225.193,08 19.774,67 966,23 365.475,74 0,00 0,00 0,00 611.409,72
28. PANER PRODUKT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD VRGINMOST 596.062,19 0,00 -3.102,81 6.776,60 0,00 0,00 0,00 599.735,98
29. GUZZ BETON SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GORNJI VIDUŠEVAC 181.399,04 279.511,62 18.811,58 99.291,61 0,00 0,00 0,00 579.013,85
30. GORŠETA GRAĐEVINARSTVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA SKELA 35.884,10 0,00 7.315,07 517.041,92 0,00 -2.406,84 0,00 557.834,25
31. GRANOVITA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 200.564,26 99.098,35 16.953,31 135.748,01 0,00 77.991,51 0,00 530.355,44
32. AGROCENTAR SISAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 257.329,01 4.506,96 50,50 224.550,83 0,00 0,00 0,00 486.437,30
33. TRGOŠPED SISAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -126,50 -37.906,02 496.848,68 13.344,72 0,00 0,00 0,00 472.160,88
34. ROBAK D.O.O.- U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 252.844,20 -1.483,19 32.077,39 182.972,49 0,00 0,00 0,00 466.410,89
35. BUINAC D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -1.233,67 0,00 1,80 183.498,86 0,00 263.268,99 0,00 445.535,98
36. RENATA-TRGOVINA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA -506,00 122,08 0,00 425.785,43 0,00 0,00 0,00 425.401,51
37. FOTO EDI D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 190.419,60 0,00 16.585,10 192.897,16 0,00 0,00 0,00 399.901,86
38. REFUL MARINE D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD GORNJA ČEMERNICA 207.242,59 0,00 -1.677,63 170.401,90 0,00 0,00 0,00 375.966,86
39. EUROPLAST D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 174.187,63 20.721,65 -159,22 173.677,34 0,00 0,00 0,00 368.427,40
40. SLAVONIJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA STARI GRABOVAC 74.486,46 0,00 16.161,78 264.228,28 0,00 0,00 0,00 354.876,52
41. ROBERT UGOSTITELJSTVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA BANOVA JARUGA 114.619,04 33.965,15 2.770,37 200.273,74 0,00 0,00 0,00 351.628,30
42. MODERNE TEHNOLOGIJE IZOLIRANJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 274.457,40 0,00 2.866,57 70.437,27 0,00 0,00 0,00 347.761,24
43. B.Z.-PROMET SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR GRMUŠANI 159.646,37 165.484,87 -36,05 13.841,29 0,00 0,00 0,00 338.936,48
44. MIKA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 134.755,72 49.170,85 18.342,06 133.454,99 0,00 0,00 0,00 335.723,62
45. BETONARA SISAK D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 105.311,12 38.381,58 -0,01 186.484,63 0,00 0,00 0,00 330.177,32
46. KATRAN GRADNJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA MOŠĆENICA 220.852,18 -1.237,48 4.054,49 103.852,39 0,00 0,00 0,00 327.521,58
47. BERTOLAN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 157.150,47 0,00 0,00 170.235,93 0,00 0,00 0,00 327.386,40
48. BIOVICTUS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 235.799,33 0,00 3.439,45 87.188,52 0,00 0,00 0,00 326.427,30
49. SAZOV D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA BANOVA JARUGA 194.490,07 0,00 -139,53 128.178,89 0,00 0,00 0,00 322.529,43
50. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MAJUR SISAČKO-MOSLAVAČKA,MAJUR MAJUR 258.814,63 -1.994,56 8.057,97 45.215,16 0,00 1.557,70 0,00 311.650,90
51. VUKOVIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA REPUŠNICA 0,00 0,00 7.894,82 303.144,57 0,00 0,00 0,00 311.039,39