PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SISAČKO-MOSLAVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ŽELJEZARA SISAK D.D.U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -124.844,86 0,00 0,00 48.946.494,22 0,00 0,00 0,00 48.821.649,36
2. 1992-MF D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 6.923.709,29 5.012.009,04 2.623.676,12 413.332,18 0,00 0,00 0,00 14.972.726,63
3. JATOM D.O.O.ZA TRGOV.UVOZ-IZVOZ I USLUGE SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 5.053.305,83 2.879.415,14 4.500.991,77 2.504.282,26 0,00 0,00 0,00 14.937.995,00
4. NDL D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 6.263.076,75 4.762.638,01 173.552,42 1.497,20 0,00 0,00 0,00 11.200.764,38
5. SOLIDUM-ŽUŽIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 6.226.460,72 0,00 151.571,87 1.806.400,51 0,00 1.260.598,85 0,00 9.445.031,95
6. WENBIN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 4.899.850,82 3.548.666,05 365.360,19 0,13 0,00 0,00 0,00 8.813.877,19
7. SILUR D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 2.358.478,77 2.834.154,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.192.633,24
8. MAJA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZA PROIZVODNJU, TRGOVI SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GLINA 2.880.564,12 175.684,87 0,00 648.831,79 0,00 0,00 0,00 3.705.080,78
9. ČUČEK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 1.442.293,59 1.635.519,47 6.835,78 53.334,98 0,00 0,00 0,00 3.137.983,82
10. GRADITELJSTVO RADMAN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA BESTRMA 1.479.650,12 273.753,46 305.723,79 889.429,12 0,00 0,00 0,00 2.948.556,49
11. POSAVINA TRANSPROM D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK LEKENIK 2.856.234,56 -64.171,22 235,43 45.238,54 0,00 -93,00 0,00 2.837.444,31
12. ENIGMA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA SKELA 1.187.118,70 9.805,51 242.907,98 1.171.815,18 0,00 0,00 0,00 2.611.647,37
13. KOOPERATIVA PODUZEĆE ZA POLJOPRIVREDU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.353.640,63 988.015,19 -6.523,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2.335.132,22
14. AVIUS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 765.158,14 861.193,42 1.714,19 191.986,91 0,00 0,00 0,00 1.820.052,66
15. BELIZAR 94 D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.353.891,56 171.591,51 9.177,02 150.790,44 0,00 0,00 0,00 1.685.450,53
16. KUPA 91 GRAĐEVINSKO-ZANATSKA I PRIJEVOZ. ZADRUGA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 1.343.333,28 0,00 0,01 89.033,43 0,00 0,00 0,00 1.432.366,72
17. DRD SWISSLION D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.298.187,53 0,00 -342,77 -144,04 0,00 0,00 0,00 1.297.700,72
18. GRADIKOR D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA POPOVAČA 443.945,56 92.154,29 74.050,61 481.761,21 0,00 0,00 0,00 1.091.911,67
19. PZ DRAGOTINA SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA DRAGOTINA 447.648,14 425.782,90 9.638,77 106.355,25 0,00 0,00 0,00 989.425,06
20. DUMBOVIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA MOŠĆENICA 56.063,10 33.098,29 34.882,00 847.895,95 0,00 -2.046,78 0,00 969.892,56
21. BIRČIĆ INTERIJERI D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK LEKENIK 738.015,06 27.033,06 4.264,87 157.645,45 0,00 0,00 0,00 926.958,44
22. OZ OBRTNIK SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 635.240,57 0,00 0,00 282.806,55 0,00 0,00 0,00 918.047,12
23. TEL - GRA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA POTOK 426.775,48 46.844,84 9.252,88 423.582,07 0,00 0,00 0,00 906.455,27
24. AMAT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 306.170,88 0,00 45.449,14 519.661,95 0,00 0,00 0,00 871.281,97
25. CUT-IN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 522.736,89 137.410,78 23.086,86 185.930,51 0,00 0,00 0,00 869.165,04
26. PETRINJČICA DOM D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 244.160,85 0,00 13.777,03 555.275,06 0,00 0,00 0,00 813.212,94
27. JKP KOMUNALAC-JASENOVAC D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,JASENOVAC JASENOVAC 284.133,65 0,00 0,00 498.628,47 0,00 0,00 0,00 782.762,12
28. FRECO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 67.958,62 0,00 -1,59 682.088,84 0,00 0,00 0,00 750.045,87
29. TOMIĆ M.K.J. D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 351.742,72 23.624,64 0,00 360.906,31 0,00 0,00 0,00 736.273,67
30. KVIRIN TRGOVINA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 374.695,53 8.136,88 104.519,92 218.104,59 0,00 0,00 0,00 705.456,92
31. EUROGRADNJA PETRINJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 343.735,78 0,00 12.573,04 324.154,52 0,00 0,00 0,00 680.463,34
32. MARCELA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK ODRA SISAČKA -8.853,22 191.941,55 25.030,30 440.918,25 0,00 0,00 0,00 649.036,88
33. SERVIS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA BRESTAČA 84.491,76 0,00 8.725,03 536.387,07 0,00 0,00 0,00 629.603,86
34. PIPANOVIĆ GRADNJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA VOLODER 496.272,93 7.233,10 -2,02 126.070,15 0,00 0,00 0,00 629.574,16
35. SATURN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GLINA 415.165,97 124.719,76 5.437,65 70.815,45 0,00 0,00 0,00 616.138,83
36. GUZZ BETON SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GORNJI VIDUŠEVAC 170.124,89 261.453,10 17.606,12 92.933,58 0,00 0,00 0,00 542.117,69
37. TROKUT D.D U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA -143.640,10 0,00 -58.866,49 731.636,72 0,00 0,00 0,00 529.130,13
38. GORŠETA GRAĐEVINARSTVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA SKELA 32.832,91 0,00 6.705,26 476.532,62 0,00 -2.406,84 0,00 513.663,95
39. GRANOVITA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 185.467,82 91.223,23 15.456,80 124.443,68 0,00 69.937,39 0,00 486.528,92
40. P.Z.B. AGROMELA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 187.783,32 7.757,34 866,30 285.745,06 0,00 0,00 0,00 482.152,02
41. POMAT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,LIPOVLJANI LIPOVLJANI 220.912,02 0,00 10.518,09 246.227,26 0,00 0,00 0,00 477.657,37
42. UNA ŠPORT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 337.217,72 0,00 1,11 127.479,27 0,00 0,00 0,00 464.698,10
43. KULTURNO DRUŠTVO KVIRIN SISAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 91.053,75 0,00 144.654,06 228.810,68 0,00 0,00 0,00 464.518,49
44. AGROCENTAR SISAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 239.822,74 4.235,47 47,34 208.862,37 0,00 0,00 0,00 452.967,92
45. ROBAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 234.844,98 -1.483,19 29.809,89 169.999,63 0,00 0,00 0,00 433.171,31
46. TRGOŠPED SISAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -126,50 -37.906,02 453.952,73 12.077,52 0,00 0,00 0,00 427.997,73
47. KONTROBA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 381.679,74 0,00 28.958,00 10.532,52 0,00 0,00 0,00 421.170,26
48. BUINAC D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -1.233,67 0,00 1,69 168.300,03 0,00 246.279,89 0,00 413.347,94
49. ZORA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA SUNJA 166.464,67 108.676,89 5.432,39 120.800,55 0,00 0,00 0,00 401.374,50
50. ŠINJOR D.O.O SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 211.541,12 0,00 6.638,56 181.104,64 0,00 0,00 0,00 399.284,32
51. HNK SEGESTA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 0,00 0,00 104.899,92 289.019,62 0,00 0,00 0,00 393.919,54
52. VINAG FURNIRI D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 0,00 0,00 4.902,96 371.653,47 0,00 0,00 0,00 376.556,43
53. RENATA-TRGOVINA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA -506,00 116,09 0,00 371.735,83 0,00 0,00 0,00 371.345,92
54. FOTO EDI D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 172.333,22 0,00 15.158,21 176.047,35 0,00 0,00 0,00 363.538,78
55. AT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 174.683,78 106.075,74 -1.752,77 83.999,27 -100,95 0,00 0,00 362.905,07
56. SLAVONIJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA STARI GRABOVAC 88.528,80 0,00 14.652,64 239.977,59 0,00 0,00 0,00 343.159,03
57. DAS-TRANS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK NOVO PRAČNO 20.276,63 1.647,89 5.049,26 128.254,13 187.831,67 0,00 0,00 343.059,58
58. VIDEO-TON D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 105.118,68 98.717,57 134.965,04 0,00 0,00 0,00 0,00 338.801,29
59. ROBERT UGOSTITELJSTVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA BANOVA JARUGA 107.251,17 31.813,88 2.591,14 187.703,49 0,00 0,00 0,00 329.359,68
60. DOMA GRADNJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GORNJI VIDUŠEVAC 125.451,56 89.562,65 5.426,10 106.736,10 0,00 0,00 0,00 327.176,41
61. PARTNER DRVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 65.135,95 0,00 12.379,37 248.455,55 0,00 0,00 0,00 325.970,87
62. EUROPLAST D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 161.018,70 19.559,86 -159,22 140.416,70 0,00 0,00 0,00 320.836,04
63. MODERNE TEHNOLOGIJE IZOLIRANJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 252.071,36 0,00 2.633,69 65.398,15 0,00 0,00 0,00 320.103,20
64. ALFA DOM D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 57.125,09 -383,37 2.277,42 260.089,83 0,00 0,00 0,00 319.108,97
65. B.Z.-PROMET SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR GRMUŠANI 145.549,89 151.018,77 -36,05 12.631,88 0,00 0,00 0,00 309.164,49
66. MIKA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 123.604,94 44.417,95 16.995,11 123.754,10 0,00 0,00 0,00 308.772,10
67. BETONARA SISAK D.O.O. ZA GRADITELJS., TRG. I USLU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 97.139,94 38.381,58 -0,01 171.720,42 0,00 0,00 0,00 307.241,93
68. REFUL MARINE D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD GORNJA ČEMERNICA 173.115,66 0,00 -3.058,89 135.966,31 0,00 0,00 0,00 306.023,08