PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SISAČKO-MOSLAVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. NDL D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 7.040.743,27 5.397.844,39 194.981,36 1.693,13 0,00 0,00 0,00 12.635.262,15
2. SOLIDUM-ŽUŽIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 6.979.152,66 -16.627,38 187.847,16 2.116.222,15 0,00 1.434.334,42 0,00 10.700.929,01
3. MAJA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZA PROIZVODNJU, TRGOVI SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GLINA 3.060.757,17 187.639,76 0,00 692.182,67 0,00 0,00 0,00 3.940.579,60
4. ENIGMA D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA SKELA 1.356.301,11 10.969,29 273.255,94 1.318.324,42 0,00 0,00 0,00 2.958.850,76
5. KOOPERATIVA PODUZEĆE ZA POLJOPRIVREDU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.463.039,09 1.071.084,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.534.124,05
6. AVIUS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 850.673,85 961.170,81 1.943,98 220.422,48 0,00 0,00 0,00 2.034.211,12
7. KUPA 91 GRAĐEVINSKO-ZANATSKA I PRIJEVOZ. ZADRUGA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 1.435.039,99 0,00 0,01 95.026,09 0,00 0,00 0,00 1.530.066,09
8. DRD SWISSLION D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.421.277,87 0,00 -342,77 -144,04 0,00 0,00 0,00 1.420.791,06
9. MOTOTEHNA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.141.598,02 0,00 1,04 85.422,20 0,00 0,00 0,00 1.227.021,26
10. PZ DRAGOTINA SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA DRAGOTINA 486.384,71 466.216,90 10.540,34 116.253,55 0,00 0,00 0,00 1.079.395,50
11. MIHAILO EXTRA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 235.118,62 786.226,07 -1.467,31 -990,96 0,00 0,00 0,00 1.018.886,42
12. PETRINJČICA DOM D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 303.011,99 0,00 16.559,69 698.431,62 0,00 0,00 0,00 1.018.003,30
13. TEL - GRA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA POTOK 473.600,38 51.643,90 10.252,28 470.894,24 0,00 0,00 0,00 1.006.390,80
14. OZ OBRTNIK SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 675.448,08 0,00 0,00 300.478,58 0,00 0,00 0,00 975.926,66
15. AMAT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 337.950,51 0,00 50.029,43 574.811,18 0,00 0,00 0,00 962.791,12
16. TROKUT D.D U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA -37.391,51 0,00 21.594,40 864.355,26 0,00 0,00 0,00 848.558,15
17. TOMIĆ M.K.J. D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 394.968,41 25.721,59 0,00 400.394,65 0,00 0,00 0,00 821.084,65
18. FRECO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 39.888,10 0,00 -1,59 766.843,19 0,00 0,00 0,00 806.729,70
19. KVIRIN TRGOVINA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 419.886,47 7.704,45 116.920,84 244.794,58 0,00 0,00 0,00 789.306,34
20. EUROGRADNJA PETRINJA D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 392.251,70 0,00 14.220,08 377.675,15 0,00 0,00 0,00 784.146,93
21. SERVIS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA BRESTAČA 101.059,23 0,00 9.363,22 631.773,63 0,00 0,00 0,00 742.196,08
22. PANER PRODUKT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD VRGINMOST 759.279,10 0,00 -4.732,50 -15.284,45 0,00 0,00 0,00 739.262,15
23. PIPANOVIĆ GRADNJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA VOLODER 539.468,83 7.807,20 -2,02 138.811,14 0,00 0,00 0,00 686.085,15
24. METALING D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 477.827,96 0,00 -119.578,12 317.322,92 0,00 0,00 0,00 675.572,76
25. P.Z.B. AGROMELA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 230.552,69 20.274,07 991,14 374.278,31 0,00 0,00 0,00 626.096,21
26. GUZZ BETON SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GORNJI VIDUŠEVAC 184.209,85 284.013,88 19.112,11 100.876,78 0,00 0,00 0,00 588.212,62
27. GORŠETA GRAĐEVINARSTVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA SKELA 36.644,81 0,00 7.467,11 527.141,50 0,00 -2.406,84 0,00 568.846,58
28. GRANOVITA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 204.328,03 101.061,74 17.326,42 138.566,34 0,00 79.999,52 0,00 541.282,05
29. CA TEH D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK NOVO PRAČNO -1.114,25 530.955,90 0,00 -0,33 0,00 0,00 0,00 529.841,32
30. AGROCENTAR SISAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 261.693,59 4.574,65 51,29 228.462,21 0,00 0,00 0,00 494.781,74
31. TRGOŠPED SISAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -126,50 -37.906,02 507.543,29 13.660,66 0,00 0,00 0,00 483.171,43
32. BUINAC D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -1.233,67 0,00 1,83 187.288,15 0,00 267.504,63 0,00 453.560,94
33. RENATA-TRGOVINA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA -506,00 123,57 0,00 440.322,93 0,00 0,00 0,00 439.940,50
34. FOTO EDI D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 194.928,80 0,00 16.940,84 197.098,07 0,00 0,00 0,00 408.967,71
35. REFUL MARINE D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD GORNJA ČEMERNICA 233.093,63 0,00 -1.677,63 174.724,05 0,00 0,00 0,00 406.140,05
36. EUROPLAST D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 177.470,85 21.011,30 -159,22 178.783,00 0,00 0,00 0,00 377.105,93
37. SLAVONIJA D.O.O.U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA STARI GRABOVAC 71.922,12 0,00 16.538,03 270.274,34 0,00 0,00 0,00 358.734,49
38. ROBERT UGOSTITELJSTVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA BANOVA JARUGA 116.455,97 34.501,50 2.815,06 203.407,70 0,00 0,00 0,00 357.180,23
39. MODERNE TEHNOLOGIJE IZOLIRANJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 280.049,31 0,00 2.924,63 71.693,61 0,00 0,00 0,00 354.667,55
40. B.Z.-PROMET SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR GRMUŠANI 163.160,84 169.091,49 -36,05 14.142,79 0,00 0,00 0,00 346.359,07
41. MIKA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 137.535,78 50.355,82 18.677,88 135.873,58 0,00 0,00 0,00 342.443,06
42. BETONARA SISAK D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 107.348,32 38.381,58 -0,01 190.165,57 0,00 0,00 0,00 335.895,46
43. KATRAN GRADNJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA MOŠĆENICA 225.331,15 -1.237,48 4.142,97 106.206,71 0,00 0,00 0,00 334.443,35
44. BIOVICTUS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 241.260,91 0,00 3.518,07 89.226,37 0,00 0,00 0,00 334.005,35
45. BERTOLAN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 159.665,64 0,00 0,00 172.985,35 0,00 0,00 0,00 332.650,99
46. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MAJUR SISAČKO-MOSLAVAČKA,MAJUR MAJUR 265.091,81 -1.994,56 8.224,45 46.165,38 0,00 1.602,58 0,00 319.089,66
47. VUKOVIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA REPUŠNICA 0,00 0,00 8.032,95 308.160,50 0,00 0,00 0,00 316.193,45
48. SUHONIK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 108.483,83 0,00 -8,44 197.604,84 0,00 0,00 0,00 306.080,23