PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SISAČKO-MOSLAVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ŽELJEZARA SISAK D.D.U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -124.844,86 0,00 0,00 48.381.867,16 0,00 0,00 0,00 48.257.022,30
2. 1992-MF D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 6.767.643,55 4.891.431,44 2.565.687,84 404.082,34 0,00 0,00 0,00 14.628.845,17
3. JATOM D.O.O.ZA TRGOV.UVOZ-IZVOZ I USLUGE SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 4.941.131,88 2.810.142,92 4.404.295,59 2.449.318,29 0,00 0,00 0,00 14.604.888,68
4. BRLEK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 6.474.866,72 5.456.273,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.931.140,13
5. WENBIN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 4.785.798,57 3.463.450,31 357.357,33 0,13 0,00 0,00 0,00 8.606.606,34
6. SILUR D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 2.316.083,95 2.779.481,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.095.565,26
7. MAJA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZA PROIZVODNJU, TRGOVI SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GLINA 2.844.999,70 173.325,35 0,00 640.275,69 0,00 0,00 0,00 3.658.600,74
8. ČUČEK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 1.416.669,03 1.605.205,42 6.678,58 52.285,29 0,00 0,00 0,00 3.080.838,32
9. GRADITELJSTVO RADMAN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA BESTRMA 1.440.761,95 266.806,37 299.797,83 867.540,73 0,00 0,00 0,00 2.874.906,88
10. POSAVINA TRANSPROM D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK LEKENIK 2.813.665,23 -64.171,22 231,38 44.065,09 0,00 -93,00 0,00 2.793.697,48
11. ENIGMA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA SKELA 1.154.820,72 9.575,82 236.918,25 1.142.898,88 0,00 0,00 0,00 2.544.213,67
12. KOOPERATIVA PODUZEĆE ZA POLJOPRIVREDU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.332.048,83 971.619,84 -6.523,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2.297.145,07
13. AVIUS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 748.192,83 834.252,76 1.668,84 167.271,90 0,00 0,00 0,00 1.751.386,33
14. BELIZAR 94 D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.321.735,60 167.540,55 8.991,14 147.805,22 0,00 0,00 0,00 1.646.072,51
15. KUPA 91 GRAĐEVINSKO-ZANATSKA I PRIJEVOZ. ZADRUGA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 1.325.233,27 0,00 0,01 87.850,67 0,00 0,00 0,00 1.413.083,95
16. DRD SWISSLION D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.273.893,38 0,00 -342,77 -144,04 0,00 0,00 0,00 1.273.406,57
17. ZEBRA-B.P.R. PODUZEĆE ZA USLUGE TRGOVINU I TURIZAM SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 357.739,83 0,00 2.819,40 801.484,94 0,00 0,00 0,00 1.162.044,17
18. GRADIKOR D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA POPOVAČA 434.652,81 84.522,67 72.706,89 472.445,78 0,00 0,00 0,00 1.064.328,15
19. ŠN SEGESTA 1906 SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 0,00 0,00 272.266,70 775.043,31 0,00 0,00 0,00 1.047.310,01
20. PZ DRAGOTINA SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA DRAGOTINA 440.002,76 417.802,51 9.460,83 104.401,63 0,00 0,00 0,00 971.667,73
21. DUMBOVIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA MOŠĆENICA 54.743,63 32.455,28 34.094,53 829.441,20 0,00 -2.046,78 0,00 948.687,86
22. OZ OBRTNIK SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 627.304,88 0,00 0,00 279.318,65 0,00 0,00 0,00 906.623,53
23. BIRČIĆ INTERIJERI D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK LEKENIK 720.583,14 21.961,64 4.155,07 153.572,27 0,00 0,00 0,00 900.272,12
24. TEL - GRA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA POTOK 418.450,53 45.897,66 9.055,63 414.244,14 0,00 0,00 0,00 887.647,96
25. AMAT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 299.898,59 0,00 44.545,14 508.777,24 0,00 0,00 0,00 853.220,97
26. CUT-IN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 513.053,03 134.755,20 22.650,97 182.448,76 0,00 0,00 0,00 852.907,96
27. TROKUT D.D U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 4.427,04 0,00 23.843,48 761.026,90 0,00 0,00 0,00 789.297,42
28. PETRINJČICA DOM D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 233.500,29 0,00 13.190,50 532.586,39 0,00 0,00 0,00 779.277,18
29. JKP KOMUNALAC-JASENOVAC D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,JASENOVAC JASENOVAC 278.684,91 0,00 0,00 488.393,20 0,00 0,00 0,00 767.078,11
30. FRECO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 65.074,88 0,00 -1,59 662.485,76 0,00 0,00 0,00 727.559,05
31. TOMIĆ M.K.J. D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 343.211,34 23.210,77 0,00 353.112,56 0,00 0,00 0,00 719.534,67
32. KVIRIN TRGOVINA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 365.867,51 7.973,66 102.072,36 212.836,82 0,00 0,00 0,00 688.750,35
33. EUROGRADNJA PETRINJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 347.666,95 0,00 12.247,97 303.817,92 0,00 0,00 0,00 663.732,84
34. MARCELA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK ODRA SISAČKA -8.853,22 188.359,80 24.546,97 432.928,27 0,00 0,00 0,00 636.981,82
35. PIPANOVIĆ GRADNJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA VOLODER 487.852,82 7.119,79 -2,02 123.555,49 0,00 0,00 0,00 618.526,08
36. SERVIS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA BRESTAČA 82.469,21 0,00 8.297,08 513.187,23 0,00 0,00 0,00 603.953,52
37. SATURN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GLINA 406.428,53 121.760,71 5.328,82 69.396,85 0,00 0,00 0,00 602.914,91
38. GUZZ BETON SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GORNJI VIDUŠEVAC 167.344,96 257.000,31 17.308,88 91.365,86 0,00 0,00 0,00 533.020,01
39. EOCEN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 168.291,21 341.758,88 1,42 3,38 0,00 0,00 0,00 510.054,89
40. GORŠETA GRAĐEVINARSTVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA SKELA 32.080,56 0,00 6.554,90 466.544,03 0,00 -2.406,84 0,00 502.772,65
41. POMAT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,LIPOVLJANI LIPOVLJANI 216.359,06 0,00 10.309,43 241.307,81 0,00 0,00 0,00 467.976,30
42. UNA ŠPORT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 332.500,41 0,00 1,10 125.328,21 0,00 0,00 0,00 457.829,72
43. KULTURNO DRUŠTVO KVIRIN SISAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 88.747,57 0,00 141.585,37 223.961,13 0,00 0,00 0,00 454.294,07
44. AGROCENTAR SISAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 235.506,13 4.168,53 46,56 204.993,99 0,00 0,00 0,00 444.715,21
45. PROTEKTA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK ODRA SISAČKA 102.522,44 0,00 0,00 330.780,86 0,00 0,00 0,00 433.303,30
46. ROBAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 230.406,82 -1.483,19 29.250,78 166.800,85 0,00 0,00 0,00 424.975,26
47. GRANOVITA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 181.745,41 89.281,42 15.087,80 121.656,31 0,00 14.661,58 0,00 422.432,52
48. TRGOŠPED SISAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -126,50 -37.906,02 443.375,65 11.765,06 0,00 0,00 0,00 417.108,19
49. KONTROBA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 373.498,43 0,00 28.400,06 10.317,33 0,00 0,00 0,00 412.215,82
50. BUINAC D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -1.233,67 0,00 1,66 164.552,37 0,00 242.090,80 0,00 405.411,16
51. ZORA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA SUNJA 163.185,16 106.524,32 5.329,57 118.498,76 0,00 0,00 0,00 393.537,81
52. ŠINJOR D.O.O SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 206.840,29 0,00 6.486,60 177.142,40 0,00 0,00 0,00 390.469,29
53. VINAG FURNIRI D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 0,00 0,00 4.791,24 364.474,40 0,00 0,00 0,00 369.265,64
54. HNK SEGESTA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 0,00 0,00 108.977,50 249.980,55 0,00 0,00 0,00 358.958,05
55. RENATA-TRGOVINA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA -506,00 114,61 0,00 358.613,98 0,00 0,00 0,00 358.222,59
56. FOTO EDI D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 165.285,00 0,00 14.806,37 171.892,60 0,00 0,00 0,00 351.983,97
57. RAZVITAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR MATIJEVIĆI 95.850,54 0,00 22.626,42 231.848,23 0,00 0,00 0,00 350.325,19
58. AT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 142.022,12 90.570,66 -659,81 104.995,06 0,00 0,00 0,00 336.928,03
59. DAS-TRANS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK NOVO PRAČNO 19.883,74 1.617,20 4.945,29 125.645,56 182.979,07 0,00 0,00 335.070,86
60. SLAVONIJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA STARI GRABOVAC 86.310,31 0,00 14.280,52 233.997,97 0,00 0,00 0,00 334.588,80
61. VIDEO-TON D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 102.796,37 96.439,58 131.819,55 0,00 0,00 0,00 0,00 331.055,50
62. ROBERT UGOSTITELJSTVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA BANOVA JARUGA 105.434,44 31.283,43 2.546,95 184.603,98 0,00 0,00 0,00 323.868,80
63. DOMA GRADNJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GORNJI VIDUŠEVAC 123.254,89 87.797,45 5.310,05 104.487,68 0,00 0,00 0,00 320.850,07
64. PARTNER DRVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 63.605,89 0,00 12.125,60 239.734,56 0,00 0,00 0,00 315.466,05
65. EUROPLAST D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 157.771,57 19.273,39 -159,22 137.370,28 0,00 0,00 0,00 314.256,02
66. MODERNE TEHNOLOGIJE IZOLIRANJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 246.539,54 0,00 2.576,27 64.155,63 0,00 0,00 0,00 313.271,44
67. ALFA DOM D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 55.992,22 -383,37 2.225,26 255.053,77 0,00 0,00 0,00 312.887,88
68. MIKA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 120.855,43 43.246,00 16.662,99 121.362,10 0,00 0,00 0,00 302.126,52
69. BETONARA SISAK D.O.O. ZA GRADITELJS., TRG. I USLU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 95.125,13 38.381,58 -0,01 168.079,93 0,00 0,00 0,00 301.586,63
70. BERTOLAN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 144.371,70 0,00 0,00 156.488,85 0,00 0,00 0,00 300.860,55
71. AUTO-SANDRO D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA POTOK 159.978,59 0,00 0,00 140.838,52 0,00 0,00 0,00 300.817,11