PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SISAČKO-MOSLAVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. NDL D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 7.164.177,93 5.498.667,15 198.382,66 1.724,23 0,00 0,00 0,00 12.862.951,97
2. SOLIDUM-ŽUŽIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 7.099.119,18 -16.627,38 192.459,57 2.163.173,32 0,00 1.461.910,50 0,00 10.900.035,19
3. MAJA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZA PROIZVODNJU, TRGOVI SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GLINA 3.089.358,20 189.537,30 0,00 699.063,50 0,00 0,00 0,00 3.977.959,00
4. GRADITELJSTVO RADMAN D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA BESTRMA 1.707.957,54 239.221,56 340.514,35 1.017.933,02 0,00 0,00 0,00 3.305.626,47
5. ENIGMA D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA SKELA 1.241.136,95 11.154,00 204.516,22 1.232.490,72 0,00 0,00 0,00 2.689.297,89
6. KOOPERATIVA PODUZEĆE ZA POLJOPRIVREDU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.480.403,30 1.084.270,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.564.673,46
7. AVIUS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 864.314,83 976.622,53 1.980,45 224.562,18 0,00 0,00 0,00 2.067.479,99
8. KUPA 91 GRAĐEVINSKO-ZANATSKA I PRIJEVOZ. ZADRUGA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 1.449.596,09 0,00 0,01 95.977,29 0,00 0,00 0,00 1.545.573,39
9. METALING D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 567.349,24 0,00 -228,51 875.851,70 0,00 0,00 0,00 1.442.972,43
10. DRD SWISSLION D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.440.815,31 0,00 -342,77 -144,04 0,00 0,00 0,00 1.440.328,50
11. MOTOTEHNA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.159.989,91 0,00 1,06 86.915,18 0,00 0,00 0,00 1.246.906,15
12. GRADIKOR D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA POPOVAČA 498.502,07 80.343,61 81.939,45 536.450,90 0,00 0,00 0,00 1.197.236,03
13. PZ DRAGOTINA SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA DRAGOTINA 492.533,15 472.634,76 10.683,44 117.824,63 0,00 0,00 0,00 1.093.675,98
14. PETRINJČICA DOM D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 316.611,03 0,00 16.822,53 726.234,45 0,00 0,00 0,00 1.059.668,01
15. MIHAILO EXTRA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 239.860,68 800.211,43 -1.467,31 -990,96 0,00 0,00 0,00 1.037.613,84
16. TEL - GRA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA POTOK 481.281,32 52.405,63 10.410,91 478.403,82 0,00 0,00 0,00 1.022.501,68
17. OZ OBRTNIK SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 681.829,99 0,00 0,00 303.283,55 0,00 0,00 0,00 985.113,54
18. AMAT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 342.994,72 0,00 50.756,43 583.564,68 0,00 0,00 0,00 977.315,83
19. TOMIĆ M.K.J. D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 401.829,38 26.054,43 0,00 406.662,42 0,00 0,00 0,00 834.546,23
20. FRECO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 42.785,88 0,00 -1,59 780.128,73 0,00 0,00 0,00 822.913,02
21. PANER PRODUKT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD VRGINMOST 858.747,46 0,00 -3.196,60 -44.199,21 0,00 0,00 0,00 811.351,65
22. KVIRIN TRGOVINA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 427.066,12 7.809,44 118.889,16 249.030,95 0,00 0,00 0,00 802.795,67
23. EUROGRADNJA PETRINJA D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 399.471,52 0,00 14.481,50 384.722,25 0,00 0,00 0,00 798.675,27
24. SERVIS D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA BRESTAČA 104.084,18 0,00 9.432,98 649.907,47 0,00 0,00 0,00 763.424,63
25. PIPANOVIĆ GRADNJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA VOLODER 546.325,07 7.898,32 -2,02 140.833,45 0,00 0,00 0,00 695.054,82
26. CA TEH D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK NOVO PRAČNO 0,00 673.236,79 0,00 -0,33 0,00 0,00 0,00 673.236,46
27. P.Z.B. AGROMELA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 234.815,55 20.671,27 1.010,96 381.279,57 0,00 0,00 0,00 637.777,35
28. GUZZ BETON SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GORNJI VIDUŠEVAC 186.445,48 287.594,82 19.351,16 102.137,53 0,00 0,00 0,00 595.528,99
29. GORŠETA GRAĐEVINARSTVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA SKELA 37.249,85 0,00 7.588,03 535.174,37 0,00 -2.406,84 0,00 577.605,41
30. GRANOVITA D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 207.321,60 102.623,35 17.623,17 140.807,98 0,00 81.596,63 0,00 549.972,73
31. AGROCENTAR SISAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 265.165,03 4.628,49 51,92 231.573,17 0,00 0,00 0,00 501.418,61
32. TRGOŠPED SISAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -126,50 -37.906,02 516.049,42 13.911,93 0,00 0,00 0,00 491.928,83
33. BUINAC D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -1.233,67 0,00 1,85 190.302,04 0,00 270.873,51 0,00 459.943,73
34. RENATA-TRGOVINA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA -506,00 124,76 0,00 453.421,30 0,00 0,00 0,00 453.040,06
35. PRO VITA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 345.308,31 83.911,59 440,84 17.979,10 0,00 0,00 0,00 447.639,84
36. FOTO EDI D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 198.515,28 0,00 17.223,79 200.439,35 0,00 0,00 0,00 416.178,42
37. REFUL MARINE D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD GORNJA ČEMERNICA 238.107,13 0,00 -1.677,63 178.161,75 0,00 0,00 0,00 414.591,25
38. EUROPLAST D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 180.082,20 21.241,68 -159,22 181.730,26 0,00 0,00 0,00 382.894,92
39. ROBERT UGOSTITELJSTVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA BANOVA JARUGA 117.916,99 34.928,09 2.850,60 205.900,35 0,00 0,00 0,00 361.596,03
40. SLAVONIJA D.O.O.U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA STARI GRABOVAC 68.898,35 0,00 16.837,28 275.083,18 0,00 0,00 0,00 360.818,81
41. MODERNE TEHNOLOGIJE IZOLIRANJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 284.496,92 0,00 2.970,81 72.692,85 0,00 0,00 0,00 360.160,58
42. B.Z.-PROMET SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR GRMUŠANI 165.956,12 171.960,07 -36,05 14.382,63 0,00 0,00 0,00 352.262,77
43. BIOVICTUS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 245.604,87 0,00 3.580,60 90.847,19 0,00 0,00 0,00 340.032,66
44. KATRAN GRADNJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA MOŠĆENICA 228.893,58 -1.237,48 4.213,34 108.079,24 0,00 0,00 0,00 339.948,68
45. BERTOLAN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 161.666,13 0,00 0,00 175.172,12 0,00 0,00 0,00 336.838,25
46. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MAJUR SISAČKO-MOSLAVAČKA,MAJUR MAJUR 270.084,47 -1.994,56 8.356,87 46.921,15 0,00 1.638,28 0,00 325.006,21
47. VUKOVIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA REPUŠNICA 0,00 0,00 8.142,81 312.150,02 0,00 0,00 0,00 320.292,83
48. SUHONIK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 110.803,63 0,00 -8,44 201.343,78 0,00 0,00 0,00 312.138,97
49. JA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,DONJI KUKURUZARI DONJI KUKURUZARI 110.245,70 0,00 34.521,66 165.393,10 0,00 0,00 0,00 310.160,46
50. URBAN GRAĐENJE NOVSKA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 199.189,66 5.087,73 772,02 97.622,24 0,00 0,00 0,00 302.671,65