PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SISAČKO-MOSLAVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Dug prijavljen u postupak izvanredne uprave s osnova javnih davanja koja se iskazuju na listi dužnika Napomena
1. NDL D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 7.980.295,10 6.165.280,44 220.871,14 1.929,84 0,00 0,00 0,00 0,00 14.368.376,52
2. SOLIDUM-ŽUŽIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 8.157.164,86 -16.627,38 222.061,27 2.457.832,94 0,00 138.206,35 0,00 0,00 10.958.638,04
3. CENTAR USLUGA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.888.654,93 42.840,48 647.202,54 4.511.996,01 0,00 12.665,69 0,00 0,00 7.103.359,65
4. SILUR D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 2.832.794,23 3.445.840,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.278.634,82
5. ČUČEK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 1.728.982,44 1.974.674,61 8.594,54 65.078,99 0,00 0,00 0,00 0,00 3.777.330,58
6. VAŠA RAČUNALA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 0,00 2.468.486,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468.486,84
7. AVIUS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 954.505,36 1.078.785,23 2.221,60 251.932,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2.287.444,90
8. BELIZAR 94 D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.666.637,69 208.155,96 4.408,72 34.731,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.913.933,62
9. VODOPRIVREDA NOVSKA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 568.997,92 204.516,52 145.030,29 887.840,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1.806.385,35
10. MOTOTEHNA D.O.O.ZA USLUGE I TRGOV.U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.281.592,22 0,00 1,17 96.786,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1.378.379,75
11. METALING D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 89,97 0,00 -3.039,70 1.233.986,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.231.037,22
12. DREN DRVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD VRGINMOST 1.187.172,55 0,00 5.301,34 13.549,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.023,57
13. PZ DRAGOTINA SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA DRAGOTINA 533.185,00 515.067,95 11.629,59 128.212,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188.094,91
14. TEL - GRA D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA POTOK 531.758,43 57.441,97 11.459,72 528.055,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128.715,37
15. PETRINJČICA DOM D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 204.950,86 0,00 8.898,58 906.612,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.462,23
16. AMAT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 376.345,63 0,00 55.563,19 641.440,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.073.349,49
17. VIADUKT - BANOVINA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -4.627,86 -67.333,61 117.188,82 985.841,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031.068,69
18. TOMIĆ M.K.J. D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 447.192,30 28.255,05 0,00 448.103,21 0,00 0,00 0,00 0,00 923.550,56
19. KVIRIN TRGOVINA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 474.536,06 8.503,55 131.903,25 277.040,57 0,00 0,00 0,00 0,00 891.983,43
20. FRECO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 32.239,50 0,00 -1,59 851.595,12 0,00 0,00 0,00 0,00 883.833,03
21. PIPANOVIĆ GRADNJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA VOLODER 591.656,73 8.500,80 -2,02 154.204,42 0,00 0,00 0,00 0,00 754.359,93
22. GORŠETA GRAĐEVINARSTVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA SKELA 41.250,22 0,00 8.387,56 588.285,54 0,00 -2.406,84 0,00 0,00 635.516,48
23. EKO-MED D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 523.981,39 13.810,53 404,04 70.472,42 0,00 0,00 0,00 0,00 608.668,38
24. CA TEH D.O.O. ZA PROIZV.,TRGOV.I USL.U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK NOVO PRAČNO 0,00 546.976,57 0,00 2.598,45 0,00 0,00 0,00 0,00 549.575,02
25. INFO AUTOMOBILI J.D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK DUŽICA 493.086,32 11.087,77 0,00 0,00 -552,05 0,00 0,00 0,00 503.622,04
26. BUINAC D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -1.233,67 0,00 2,01 210.228,99 0,00 293.147,68 0,00 0,00 502.145,01
27. JASNA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA VEDRO POLJE 0,00 223.121,34 241.182,36 27.287,02 0,00 0,00 0,00 0,00 491.590,72
28. ZORA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA SUNJA 203.155,96 132.759,96 6.582,75 146.553,07 0,00 0,00 0,00 0,00 489.051,74
29. REFUL MARINE D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD GORNJA ČEMERNICA 269.179,88 0,00 -1.677,63 200.890,87 0,00 0,00 0,00 0,00 468.393,12
30. ŠESTI PLANET J.D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 0,00 76.304,14 366.529,01 6.183,91 0,00 0,00 0,00 0,00 449.017,06
31. EUROPLAST D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 197.347,80 22.764,89 -159,22 225.124,51 0,00 0,00 0,00 0,00 445.077,98
32. POUNJE KONFEKCIJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 82.199,44 0,00 4.161,52 355.847,53 0,00 0,00 0,00 0,00 442.208,49
33. ZOR AL J.D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA BATINA 193.416,13 0,00 264,53 227.084,19 0,00 0,00 0,00 0,00 420.764,85
34. DITIAL J.D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 20.104,49 169.822,80 3.752,13 212.242,76 0,00 0,00 0,00 0,00 405.922,18
35. MODERNE TEHNOLOGIJE IZOLIRANJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 314.162,99 0,00 3.276,13 79.299,56 0,00 0,00 0,00 0,00 396.738,68
36. ROBERT UGOSTITELJSTVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA BANOVA JARUGA 127.576,90 37.748,59 3.085,58 222.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.792,07
37. BIOVICTUS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 274.325,98 0,00 3.994,06 101.563,63 0,00 0,00 0,00 0,00 379.883,67
38. JA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,DONJI KUKURUZARI DONJI KUKURUZARI 149.266,00 0,00 38.346,45 183.177,41 0,00 0,00 0,00 0,00 370.789,86
39. DAMIR VUKOVIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 270.756,86 0,00 -44,08 96.559,52 0,00 0,00 0,00 0,00 367.272,30
40. VUKOVIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA REPUŠNICA 0,00 0,00 8.869,20 338.527,59 0,00 0,00 0,00 0,00 347.396,79
41. AUTO PLUS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA ILOVA 237.898,11 0,00 0,00 106.008,55 0,00 0,00 0,00 0,00 343.906,66
42. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MAJUR SISAČKO-MOSLAVAČKA,MAJUR MAJUR 303.094,58 -1.994,56 -4.554,43 27.515,69 0,00 1.874,27 0,00 0,00 325.935,55