PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SISAČKO-MOSLAVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2019. GODINE
Obrada podataka izvršena je 21.10.2019. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. KOBU D.O.O. ZA FINANCIJSKO SAVJETOVANJE SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 32.932,27 284.742,24 183.214,61 1.717.101,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2.217.991,03
2. BETA AUTOMOBILI D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 1.801.514,65 0,00 0,00 0,00 -8,21 0,00 0,00 0,00 1.801.506,44
3. PRASKOZORJE J.D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA DUBICA HRVATSKA DUBICA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710.190,85 0,00 0,00 0,00 1.710.190,85
4. SINGL SPOT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.262.371,69 0,00 0,21 1.653,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.264.025,38
5. GRAND UGO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.052.154,75 5.878,45 0,27 137.401,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.195.434,49
6. TEL - GRA D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA POTOK 487.944,91 131.793,76 11.479,13 558.264,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.189.482,45
7. BRANA PROMET J.D.O.O. U LIKVIDACIJI SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 778.211,39 0,00 141.790,22 243.273,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.163.275,57
8. M I K D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GLINA 23.212,14 968.119,63 1.645,40 8.444,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001.421,67
9. FRECO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 34.545,62 0,00 -1,59 927.593,92 0,00 0,00 0,00 0,00 962.137,95
10. NP NAŠA KUĆA D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,VELIKA LUDINA VELIKA LUDINA -6.904,55 611.807,61 0,00 0,00 0,00 116.500,41 0,00 0,00 721.403,47
11. DAVIV SPEKTAR D.O.O. ZA PRIJEVOZ I USLUGE U STEČAJ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA GORNJA LETINA 599.409,99 103.799,08 0,00 956,38 0,00 0,00 0,00 0,00 704.165,45
12. S & S D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA VOLODER 695.380,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695.380,95
13. EKO-MED D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 565.650,35 15.237,13 442,83 77.341,80 0,00 0,00 0,00 0,00 658.672,11
14. VIV PROJEKT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK GREDA 612.277,06 -2.010,42 0,00 -0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 610.266,48
15. INFO AUTOMOBILI J.D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE U ST SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK DUŽICA 551.537,62 12.325,06 0,00 0,00 -552,05 0,00 0,00 0,00 563.310,63
16. REFUL MARINE D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD GORNJA ČEMERNICA 296.336,55 0,00 -1.677,63 220.555,89 0,00 0,00 0,00 0,00 515.214,81
17. MODERNE TEHNOLOGIJE IZOLIRANJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 339.639,23 0,00 3.540,30 85.015,63 0,00 0,00 0,00 0,00 428.195,16
18. ROBERT UGOSTITELJSTVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA BANOVA JARUGA 135.934,57 40.188,86 3.288,89 236.639,94 0,00 0,00 0,00 0,00 416.052,26
19. PARALANGAJ 1964 J.D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 93.707,48 25.627,07 0,00 280.447,17 0,00 0,00 0,00 0,00 399.781,72
20. GROMILJAK J.D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA PODBRĐE 117.701,64 258.158,09 1,19 -197,22 0,00 0,00 0,00 0,00 375.663,70
21. MAREKS GLINA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GLINA 192.844,72 17.810,96 13.546,44 150.447,37 0,00 -0,53 0,00 0,00 374.648,96
22. LIGNUM PROMET J.D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 182.412,68 342,08 2.037,30 184.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369.576,06
23. EUROPLAST D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 174.884,91 0,00 1.009,52 149.182,43 0,00 0,00 0,00 0,00 325.076,86