PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SISAČKO-MOSLAVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. 1992-MF D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 7.400.576,82 5.380.440,61 2.800.862,51 441.595,62 0,00 0,00 0,00 16.023.475,56
2. NDL D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 6.732.064,23 5.145.712,03 186.475,58 1.615,36 0,00 0,00 0,00 12.065.867,20
3. SOLIDUM-ŽUŽIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 6.618.076,58 -16.627,38 174.753,15 1.997.277,28 0,00 1.365.373,59 0,00 10.138.853,22
4. WENBIN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 5.248.343,81 3.809.047,48 389.813,38 0,14 0,00 0,00 0,00 9.447.204,81
5. SILUR D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 2.488.018,51 3.001.211,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.489.229,86
6. MAJA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZA PROIZVODNJU, TRGOVI SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GLINA 2.989.233,17 182.894,51 0,00 674.975,41 0,00 0,00 0,00 3.847.103,09
7. GRADITELJSTVO RADMAN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA BESTRMA 1.598.475,09 225.052,63 323.830,90 956.310,32 0,00 0,00 0,00 3.103.668,94
8. ENIGMA D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA SKELA 1.285.806,96 10.507,35 261.209,93 1.260.170,54 0,00 0,00 0,00 2.817.694,78
9. KOOPERATIVA PODUZEĆE ZA POLJOPRIVREDU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.419.615,58 1.038.112,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.457.727,67
10. AVIUS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 816.561,19 922.529,93 1.852,77 210.070,16 0,00 0,00 0,00 1.951.014,05
11. KUPA 91 GRAĐEVINSKO-ZANATSKA I PRIJEVOZ. ZADRUGA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 1.398.638,86 0,00 0,01 92.647,43 0,00 0,00 0,00 1.491.286,30
12. DRD SWISSLION D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.372.419,64 0,00 -342,77 -144,04 0,00 0,00 0,00 1.371.932,83
13. MOTOTEHNA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.095.604,52 0,00 1,00 81.688,62 0,00 0,00 0,00 1.177.294,14
14. GRADIKOR D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA POPOVAČA 472.340,06 81.874,33 78.156,44 510.225,04 0,00 0,00 0,00 1.142.595,87
15. PZ DRAGOTINA SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA DRAGOTINA 471.009,01 450.167,44 10.182,48 112.324,62 0,00 0,00 0,00 1.043.683,55
16. TEL - GRA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA POTOK 454.595,20 49.739,01 9.855,59 452.114,62 0,00 0,00 0,00 966.304,42
17. OZ OBRTNIK SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 659.488,52 0,00 0,00 293.464,02 0,00 0,00 0,00 952.952,54
18. PETRINJČICA DOM D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 278.006,71 0,00 15.902,38 638.747,74 0,00 0,00 0,00 932.656,83
19. AMAT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 325.336,23 0,00 48.211,38 552.920,80 0,00 0,00 0,00 926.468,41
20. JKP KOMUNALAC-JASENOVAC D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,JASENOVAC JASENOVAC 300.782,59 0,00 0,00 529.902,93 0,00 0,00 0,00 830.685,52
21. TROKUT D.D U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA -30.018,45 0,00 20.328,10 819.708,25 0,00 0,00 0,00 810.017,90
22. TOMIĆ M.K.J. D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 377.810,85 24.889,25 0,00 384.720,55 0,00 0,00 0,00 787.420,65
23. FRECO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 32.026,84 0,00 -1,59 733.619,39 0,00 0,00 0,00 765.644,64
24. KVIRIN TRGOVINA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 401.931,97 7.441,92 111.998,54 234.200,52 0,00 0,00 0,00 755.572,95
25. EUROGRADNJA PETRINJA D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 374.196,73 0,00 13.566,32 360.052,06 0,00 0,00 0,00 747.815,11
26. PIPANOVIĆ GRADNJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA VOLODER 522.323,09 7.579,32 -2,02 133.753,87 0,00 0,00 0,00 663.654,26
27. P.Z.B. AGROMELA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 219.892,37 19.280,76 941,59 356.769,91 0,00 0,00 0,00 596.884,63
28. GUZZ BETON SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GORNJI VIDUŠEVAC 178.619,11 275.058,83 18.514,34 97.723,89 0,00 0,00 0,00 569.916,17
29. EOCEN D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 182.868,33 369.532,93 1,56 3,72 0,00 0,00 0,00 552.406,54
30. GORŠETA GRAĐEVINARSTVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA SKELA 35.131,75 0,00 7.164,71 507.053,33 0,00 -2.406,84 0,00 546.942,95
31. SAZOV D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA BANOVA JARUGA 274.040,37 0,00 -139,53 95.857,38 152.404,54 0,00 0,00 522.162,76
32. GRANOVITA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 196.841,85 97.156,54 16.584,31 132.960,64 0,00 76.005,56 0,00 519.548,90
33. MIHAILO EXTRA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 223.259,92 289.143,08 -1.467,31 -990,96 0,00 0,00 0,00 509.944,73
34. POMAT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,LIPOVLJANI LIPOVLJANI 234.823,85 0,00 11.155,63 261.258,98 0,00 0,00 0,00 507.238,46
35. AGROCENTAR SISAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 253.012,40 4.440,02 49,72 220.682,45 0,00 0,00 0,00 478.184,59
36. TRGOŠPED SISAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -126,50 -37.906,02 486.271,60 13.032,26 0,00 0,00 0,00 461.271,34
37. PANER PRODUKT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD VRGINMOST 484.055,30 0,00 -5.982,93 -17.960,29 0,00 0,00 0,00 460.112,08
38. ROBAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 248.406,04 -1.483,19 31.518,28 179.773,71 0,00 0,00 0,00 458.214,84
39. BUINAC D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -1.233,67 0,00 1,77 179.751,20 0,00 259.079,90 0,00 437.599,20
40. RENATA-TRGOVINA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA -506,00 120,60 0,00 413.723,27 0,00 0,00 0,00 413.337,87
41. FOTO EDI D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 185.959,94 0,00 16.233,26 188.742,41 0,00 0,00 0,00 390.935,61
42. REFUL MARINE D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD GORNJA ČEMERNICA 204.546,73 0,00 -1.677,63 166.127,24 0,00 0,00 0,00 368.996,34
43. DAS-TRANS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK NOVO PRAČNO 21.477,13 1.741,65 5.366,93 136.224,78 202.659,07 0,00 0,00 367.469,56
44. EUROPLAST D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 170.940,50 20.435,18 -159,22 167.296,38 0,00 0,00 0,00 358.512,84
45. ROBERT UGOSTITELJSTVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA BANOVA JARUGA 112.802,31 33.434,70 2.726,18 197.174,23 0,00 0,00 0,00 346.137,42
46. MODERNE TEHNOLOGIJE IZOLIRANJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 268.926,94 0,00 2.809,15 69.194,75 0,00 0,00 0,00 340.930,84
47. ALFA DOM D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 60.586,64 -383,37 2.436,79 275.477,81 0,00 0,00 0,00 338.117,87
48. SLAVONIJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA STARI GRABOVAC 58.299,15 0,00 15.789,66 258.248,66 0,00 0,00 0,00 332.337,47
49. B.Z.-PROMET SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR GRMUŠANI 156.170,53 161.917,89 -36,05 13.543,07 0,00 0,00 0,00 331.595,44
50. MIKA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 132.006,21 47.998,90 18.009,94 131.062,99 0,00 0,00 0,00 329.078,04
51. BETONARA SISAK D.O.O. ZA GRADITELJS., TRG. I USLU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 103.296,31 38.381,58 -0,01 182.844,14 0,00 0,00 0,00 324.522,02
52. BERTOLAN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 154.662,93 0,00 0,00 167.516,73 0,00 0,00 0,00 322.179,66
53. KATRAN GRADNJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA MOŠĆENICA 216.422,42 -1.237,48 3.966,98 101.523,96 0,00 0,00 0,00 320.675,88
54. BIOVICTUS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 230.397,76 0,00 3.361,69 85.173,09 0,00 0,00 0,00 318.932,54
55. VUKOVIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA REPUŠNICA 0,00 0,00 7.758,21 298.183,76 0,00 0,00 0,00 305.941,97
56. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MAJUR SISAČKO-MOSLAVAČKA,MAJUR MAJUR 252.606,43 -1.994,56 7.893,31 44.275,38 0,00 1.513,32 0,00 304.293,88