PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SISAČKO-MOSLAVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. NDL D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 7.478.254,16 5.755.208,00 207.037,18 1.803,36 0,00 0,00 0,00 13.442.302,70
2. SOLIDUM-ŽUŽIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 7.618.023,35 -16.627,38 203.823,15 2.274.903,57 0,00 -190.479,17 0,00 9.889.643,52
3. CENTAR USLUGA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.783.036,13 40.549,37 614.100,55 4.279.641,49 0,00 11.791,80 0,00 6.729.119,34
4. SILUR D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 2.694.124,75 3.267.009,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.961.134,58
5. MAJA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZA PROIZVODNJU, TRGOVI SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GLINA 3.162.132,78 194.365,53 0,00 716.571,63 0,00 0,00 0,00 4.073.069,94
6. PRECIZNOST D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 2.781.572,59 912.505,12 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 3.694.077,72
7. ČUČEK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 1.645.166,92 1.875.520,20 8.080,35 61.645,54 0,00 0,00 0,00 3.590.413,01
8. GRADITELJSTVO RADMAN D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA BESTRMA 1.786.496,84 249.520,06 352.640,50 1.062.722,70 0,00 0,00 0,00 3.451.380,10
9. KOOPERATIVA PODUZEĆE ZA POLJOPRIVREDU U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.524.586,07 1.117.819,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.642.405,63
10. VAŠA RAČUNALA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 0,00 2.337.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.337.568,00
11. AVIUS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 899.023,94 1.015.939,04 2.073,26 235.095,50 0,00 0,00 0,00 2.152.131,74
12. KUPA 91 GRAĐEVINSKO-ZANATSKA I PRIJEVOZ. ZADRUGA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 1.486.633,69 0,00 0,01 98.397,53 0,00 0,00 0,00 1.585.031,23
13. MOTOTEHNA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.206.787,60 0,00 1,10 90.714,02 0,00 0,00 0,00 1.297.502,72
14. PETRINJČICA DOM D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 355.929,88 0,00 17.491,34 809.362,80 0,00 0,00 0,00 1.182.784,02
15. PZ DRAGOTINA SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA DRAGOTINA 508.177,69 488.964,84 11.047,56 121.822,28 0,00 0,00 0,00 1.130.012,37
16. METALING D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -143.494,21 0,00 -24.365,40 1.266.552,82 0,00 0,00 0,00 1.098.693,21
17. TEL - GRA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA POTOK 500.544,25 54.343,82 10.814,53 497.511,77 0,00 0,00 0,00 1.063.214,37
18. AMAT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 355.829,55 0,00 52.606,28 605.837,80 0,00 0,00 0,00 1.014.273,63
19. OZ OBRTNIK SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 698.068,60 0,00 0,00 310.420,75 0,00 0,00 0,00 1.008.489,35
20. DREN DRVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD VRGINMOST 974.997,96 0,00 4.846,66 12.354,33 0,00 0,00 0,00 992.198,95
21. TOMIĆ M.K.J. D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 419.286,94 26.901,32 0,00 422.610,59 0,00 0,00 0,00 868.798,85
22. FRECO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 27.141,12 0,00 -1,59 813.933,41 0,00 0,00 0,00 841.072,94
23. KVIRIN TRGOVINA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 445.334,55 8.076,56 123.897,53 259.810,23 0,00 0,00 0,00 837.118,87
24. PIPANOVIĆ GRADNJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA VOLODER 563.770,60 8.130,18 -2,02 145.979,15 0,00 0,00 0,00 717.877,91
25. P.Z.B. AGROMELA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 245.662,27 21.681,94 1.061,37 399.094,12 0,00 0,00 0,00 667.499,70
26. CA TEH D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK NOVO PRAČNO 0,00 623.494,50 0,00 2.376,81 0,00 0,00 0,00 625.871,31
27. GUZZ BETON SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GORNJI VIDUŠEVAC 192.133,97 296.706,44 19.959,38 105.345,54 0,00 0,00 0,00 614.145,33
28. GORŠETA GRAĐEVINARSTVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA SKELA 38.789,36 0,00 7.895,72 555.613,78 0,00 -2.406,84 0,00 599.892,02
29. EKO-MED D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 494.354,45 12.796,21 376,46 65.588,25 0,00 0,00 0,00 573.115,37
30. AGROCENTAR SISAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 273.998,02 4.765,47 53,51 239.488,98 0,00 0,00 0,00 518.305,98
31. TRGOŠPED SISAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -126,50 -37.906,02 537.693,04 14.551,31 0,00 0,00 0,00 514.211,83
32. RENATA-TRGOVINA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA -506,00 127,78 0,00 476.794,01 0,00 0,00 0,00 476.415,79
33. BUINAC D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -1.233,67 0,00 1,91 197.970,77 0,00 279.445,55 0,00 476.184,56
34. INFO AUTOMOBILI J.D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK DUŽICA 451.526,98 18.496,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.023,63
35. ZORA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA SUNJA 192.429,00 125.719,10 6.246,44 139.024,15 0,00 0,00 0,00 463.418,69
36. MAGNET PETRINJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 99.920,47 -1.737,93 250.550,74 107.740,94 0,00 0,00 0,00 456.474,22
37. REFUL MARINE D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD GORNJA ČEMERNICA 249.871,28 0,00 -1.677,63 186.908,86 0,00 0,00 0,00 435.102,51
38. EUROPLAST D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 186.726,73 21.827,87 -159,22 211.085,04 0,00 0,00 0,00 419.480,42
39. AUTO-ŠKOLA CRNKOVIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GLINA 28.748,41 8.660,09 62,71 351.260,58 0,00 0,00 0,00 388.731,79
40. MODERNE TEHNOLOGIJE IZOLIRANJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 295.813,76 0,00 3.088,31 75.235,39 0,00 0,00 0,00 374.137,46
41. ROBERT UGOSTITELJSTVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA BANOVA JARUGA 121.634,53 36.013,54 2.941,03 212.242,79 0,00 0,00 0,00 372.831,89
42. BIOVICTUS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 256.657,96 0,00 3.739,72 94.971,32 0,00 0,00 0,00 355.369,00
43. JA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,DONJI KUKURUZARI DONJI KUKURUZARI 140.897,60 0,00 35.993,60 172.237,25 0,00 0,00 0,00 349.128,45
44. TRGO LUKŠIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA POPOVAČA 189.341,00 -1.830,15 1.150,48 156.101,66 0,00 0,00 0,00 344.762,99
45. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MAJUR SISAČKO-MOSLAVAČKA,MAJUR MAJUR 282.788,15 -1.994,56 6.238,60 48.844,20 0,00 1.729,10 0,00 337.605,49
46. VUKOVIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA REPUŠNICA 0,00 0,00 8.422,36 322.301,22 0,00 0,00 0,00 330.723,58
47. SUHONIK D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 116.706,29 0,00 -8,44 210.857,39 0,00 0,00 0,00 327.555,24
48. URBAN GRAĐENJE NOVSKA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 208.442,26 5.291,14 808,36 102.203,98 0,00 0,00 0,00 316.745,74
49. ELEKTROINSTALATER D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 28.588,48 81.809,76 18.033,04 179.530,08 0,00 0,00 0,00 307.961,36
50. AUTO PLUS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA ILOVA 212.365,92 -828,33 0,00 90.819,95 0,00 0,00 0,00 302.357,54