PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SISAČKO-MOSLAVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. 1992-MF D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 7.241.042,96 5.257.183,50 2.741.585,61 432.140,20 0,00 0,00 0,00 15.671.952,27
2. NDL D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 6.575.166,60 5.017.556,36 182.152,20 1.575,84 0,00 0,00 0,00 11.776.451,00
3. SOLIDUM-ŽUŽIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 6.489.120,10 -16.627,38 149.541,30 1.876.978,76 0,00 1.330.321,68 0,00 9.829.334,46
4. WENBIN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 5.131.757,06 3.721.938,06 381.632,67 0,14 0,00 0,00 0,00 9.235.327,93
5. SILUR D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 2.444.681,58 2.945.323,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.390.004,81
6. MAJA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZA PROIZVODNJU, TRGOVI SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GLINA 2.952.878,43 180.482,56 0,00 666.229,18 0,00 0,00 0,00 3.799.590,17
7. ČUČEK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 1.494.396,85 1.697.158,03 7.155,42 55.469,36 0,00 0,00 0,00 3.254.179,66
8. GRADITELJSTVO RADMAN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA BESTRMA 1.558.722,74 219.907,99 317.773,25 933.935,51 0,00 0,00 0,00 3.030.339,49
9. ENIGMA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA SKELA 1.252.791,25 10.272,55 255.087,09 1.230.611,65 0,00 0,00 0,00 2.748.762,54
10. KOOPERATIVA PODUZEĆE ZA POLJOPRIVREDU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.397.543,96 1.021.352,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.418.896,36
11. AVIUS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 799.222,16 902.889,27 1.806,41 204.808,20 0,00 0,00 0,00 1.908.726,04
12. KUPA 91 GRAĐEVINSKO-ZANATSKA I PRIJEVOZ. ZADRUGA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 1.380.136,63 0,00 0,01 91.438,39 0,00 0,00 0,00 1.471.575,03
13. DRD SWISSLION D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.347.585,62 0,00 -342,77 -144,04 0,00 0,00 0,00 1.347.098,81
14. MOTOTEHNA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.072.226,61 0,00 0,97 79.790,89 0,00 0,00 0,00 1.152.018,47
15. GRADIKOR D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA POPOVAČA 462.840,81 80.263,21 76.782,85 500.702,58 0,00 0,00 0,00 1.120.589,45
16. PZ DRAGOTINA SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA DRAGOTINA 463.193,74 442.009,71 10.000,59 110.327,60 0,00 0,00 0,00 1.025.531,64
17. DUMBOVIĆ D.O.O- U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA MOŠĆENICA 59.477,01 34.405,74 36.483,19 886.647,70 0,00 -2.046,78 0,00 1.014.966,86
18. BIRČIĆ INTERIJERI D.O.O. U S SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK LEKENIK 769.690,10 11.399,98 4.488,12 165.927,59 0,00 0,00 0,00 951.505,79
19. TEL - GRA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA POTOK 445.011,39 48.770,78 9.653,96 442.569,18 0,00 0,00 0,00 946.005,31
20. OZ OBRTNIK SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 651.376,48 0,00 0,00 289.898,61 0,00 0,00 0,00 941.275,09
21. AMAT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 318.924,55 0,00 47.287,29 541.794,21 0,00 0,00 0,00 908.006,05
22. PETRINJČICA DOM D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 266.492,60 0,00 15.096,11 606.758,95 0,00 0,00 0,00 888.347,66
23. JKP KOMUNALAC-JASENOVAC D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,JASENOVAC JASENOVAC 295.212,76 0,00 0,00 519.440,20 0,00 0,00 0,00 814.652,96
24. TOMIĆ M.K.J. D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 369.089,87 24.466,18 0,00 376.753,61 0,00 0,00 0,00 770.309,66
25. FRECO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 26.532,28 0,00 -1,59 716.732,15 0,00 0,00 0,00 743.262,84
26. KVIRIN TRGOVINA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 392.851,19 7.308,48 109.496,60 228.815,70 0,00 0,00 0,00 738.471,97
27. EUROGRADNJA PETRINJA D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 365.172,98 0,00 13.234,02 351.094,49 0,00 0,00 0,00 729.501,49
28. PIPANOVIĆ GRADNJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA VOLODER 513.608,12 7.463,49 -2,02 131.183,31 0,00 0,00 0,00 652.252,90
29. TROKUT D.D U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA -56.324,88 0,00 -27.988,27 722.526,10 0,00 0,00 0,00 638.212,95
30. P.Z.B. AGROMELA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 214.473,86 18.775,87 916,40 347.870,63 0,00 0,00 0,00 582.036,76
31. GUZZ BETON SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GORNJI VIDUŠEVAC 175.777,41 270.507,09 18.210,49 96.121,31 0,00 0,00 0,00 560.616,30
32. GORŠETA GRAĐEVINARSTVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA SKELA 34.362,69 0,00 7.011,01 496.842,77 0,00 -2.406,84 0,00 535.809,63
33. GRANOVITA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 193.036,72 95.171,58 16.207,11 130.111,33 0,00 73.975,48 0,00 508.502,22
34. POMAT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,LIPOVLJANI LIPOVLJANI 230.169,71 0,00 10.942,34 256.230,19 0,00 0,00 0,00 497.342,24
35. MIHAILO EXTRA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 217.232,29 281.622,10 -1.467,31 -990,96 0,00 0,00 0,00 496.396,12
36. SAZOV D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA BANOVA JARUGA 282.827,18 0,00 0,00 64.568,26 148.924,43 0,00 0,00 496.319,87
37. AGROCENTAR SISAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 248.599,86 4.371,59 48,93 216.728,10 0,00 0,00 0,00 469.748,48
38. TRGOŠPED SISAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -126,50 -37.906,02 475.459,47 12.712,85 0,00 0,00 0,00 450.139,80
39. ROBAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 243.869,25 -1.483,19 30.946,75 176.503,84 0,00 0,00 0,00 449.836,65
40. BUINAC D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -1.233,67 0,00 1,75 175.920,26 0,00 254.797,72 0,00 429.486,06
41. ŠINJOR D.O.O SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 221.099,48 0,00 6.947,53 189.161,20 0,00 0,00 0,00 417.208,21
42. HNK SEGESTA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 0,00 0,00 110.918,88 297.902,55 0,00 0,00 0,00 408.821,43
43. RENATA-TRGOVINA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA -506,00 119,09 0,00 399.462,53 0,00 0,00 0,00 399.075,62
44. PRO VITA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 319.324,91 78.197,66 -852,39 -12.471,79 0,00 0,00 0,00 384.198,39
45. FOTO EDI D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 181.401,18 0,00 15.873,61 184.495,34 0,00 0,00 0,00 381.770,13
46. REFUL MARINE D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD GORNJA ČEMERNICA 201.921,32 0,00 -1.677,63 161.757,60 0,00 0,00 0,00 362.001,29
47. DAS-TRANS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK NOVO PRAČNO 21.075,51 1.710,28 5.260,66 133.558,24 197.698,63 0,00 0,00 359.303,32
48. EUROPLAST D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 167.621,21 20.142,34 -159,22 159.522,19 0,00 0,00 0,00 347.126,52
49. PANER PRODUKT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD VRGINMOST 370.455,86 0,00 -3.921,90 -23.567,15 0,00 0,00 0,00 342.966,81
50. PARTNER DRVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 68.247,06 0,00 12.895,36 260.759,82 0,00 0,00 0,00 341.902,24
51. ROBERT UGOSTITELJSTVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA BANOVA JARUGA 110.945,20 32.892,46 2.681,00 194.005,83 0,00 0,00 0,00 340.524,49
52. MODERNE TEHNOLOGIJE IZOLIRANJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 263.319,39 0,00 2.750,45 67.924,62 0,00 0,00 0,00 333.994,46
53. B.Z.-PROMET SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR GRMUŠANI 152.617,44 158.271,64 -36,05 13.238,23 0,00 0,00 0,00 324.091,26
54. MIKA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 129.195,60 46.800,91 17.670,43 128.617,84 0,00 0,00 0,00 322.284,78
55. BETONARA SISAK D.O.O. ZA GRADITELJS., TRG. I USLU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 101.236,73 38.381,58 -0,01 179.122,76 0,00 0,00 0,00 318.741,06
56. BERTOLAN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 152.120,11 0,00 0,00 164.737,09 0,00 0,00 0,00 316.857,20
57. KATRAN GRADNJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA MOŠĆENICA 211.894,22 -1.237,48 3.877,53 99.143,79 0,00 0,00 0,00 313.678,06
58. BIOVICTUS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 224.876,16 0,00 3.282,20 83.112,84 0,00 0,00 0,00 311.271,20
59. SLAVONIJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA STARI GRABOVAC 51.871,84 0,00 9.035,43 242.177,02 0,00 0,00 0,00 303.084,29
60. VUKOVIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA REPUŠNICA 0,00 0,00 7.618,57 293.112,72 0,00 0,00 0,00 300.731,29