PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SISAČKO-MOSLAVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. NDL D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 7.270.606,83 5.585.599,42 201.315,36 1.751,04 0,00 0,00 0,00 13.059.272,65
2. SOLIDUM-ŽUŽIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 7.396.613,99 -16.627,38 193.731,99 2.204.789,57 0,00 -190.479,17 0,00 9.588.029,00
3. MAJA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZA PROIZVODNJU, TRGOVI SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GLINA 3.114.018,83 191.173,41 0,00 704.996,37 0,00 0,00 0,00 4.010.188,61
4. GRADITELJSTVO RADMAN D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA BESTRMA 1.734.922,88 242.711,34 344.623,45 1.033.110,60 0,00 0,00 0,00 3.355.368,27
5. AVIUS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 876.076,47 989.945,45 2.011,90 228.131,54 0,00 0,00 0,00 2.096.165,36
6. METALING D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 656.275,66 0,00 -18.970,45 1.296.101,25 0,00 0,00 0,00 1.933.406,46
7. KUPA 91 GRAĐEVINSKO-ZANATSKA I PRIJEVOZ. ZADRUGA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 1.462.146,77 0,00 0,01 96.797,41 0,00 0,00 0,00 1.558.944,19
8. MOTOTEHNA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 1.175.847,93 0,00 1,07 88.202,46 0,00 0,00 0,00 1.264.051,46
9. PZ DRAGOTINA SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA DRAGOTINA 497.834,51 478.168,42 10.806,83 119.179,31 0,00 0,00 0,00 1.105.989,07
10. PETRINJČICA DOM D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 329.248,55 0,00 17.049,17 754.578,54 0,00 0,00 0,00 1.100.876,26
11. MIHAILO EXTRA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 243.949,42 812.270,01 -1.467,31 -990,96 0,00 0,00 0,00 1.053.761,16
12. TEL - GRA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA POTOK 487.863,60 53.062,41 10.547,68 484.878,80 0,00 0,00 0,00 1.036.352,49
13. OZ OBRTNIK SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 687.332,66 0,00 0,00 305.702,09 0,00 0,00 0,00 993.034,75
14. AMAT D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 347.343,97 0,00 51.383,28 591.112,22 0,00 0,00 0,00 989.839,47
15. TOMIĆ M.K.J. D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 407.745,11 26.341,41 0,00 412.066,67 0,00 0,00 0,00 846.153,19
16. FRECO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 45.642,53 0,00 -1,59 791.583,89 0,00 0,00 0,00 837.224,83
17. KVIRIN TRGOVINA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 433.256,62 7.899,96 120.586,32 252.683,65 0,00 0,00 0,00 814.426,55
18. EUROGRADNJA PETRINJA D.O.O. U STEČAJU SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 405.696,66 0,00 14.706,90 390.798,46 0,00 0,00 0,00 811.202,02
19. CA TEH D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK NOVO PRAČNO 0,00 806.712,51 0,00 1.144,81 0,00 0,00 0,00 807.857,32
20. PIPANOVIĆ GRADNJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA VOLODER 552.236,72 7.976,89 -2,02 142.577,14 0,00 0,00 0,00 702.788,73
21. P.Z.B. AGROMELA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 238.491,11 21.013,75 1.028,04 387.316,27 0,00 0,00 0,00 647.849,17
22. GUZZ BETON SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GORNJI VIDUŠEVAC 188.373,10 290.682,41 19.557,26 103.224,61 0,00 0,00 0,00 601.837,38
23. GORŠETA GRAĐEVINARSTVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA SKELA 37.771,53 0,00 7.692,30 542.100,53 0,00 -2.406,84 0,00 585.157,52
24. DREN DRVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD VRGINMOST 557.780,41 0,00 -2.812,08 -9.701,58 0,00 0,00 0,00 545.266,75
25. AGROCENTAR SISAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 268.158,21 4.674,91 52,46 234.255,55 0,00 0,00 0,00 507.141,13
26. TRGOŠPED SISAK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -126,50 -37.906,02 523.383,65 14.128,58 0,00 0,00 0,00 499.479,71
27. BUINAC D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK -1.233,67 0,00 1,87 192.900,69 0,00 273.778,26 0,00 465.447,15
28. RENATA-TRGOVINA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA -506,00 125,78 0,00 465.685,00 0,00 0,00 0,00 465.304,78
29. PRO VITA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 350.003,27 84.944,05 527,65 18.308,66 0,00 0,00 0,00 453.783,63
30. MAGNET PETRINJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 96.642,32 -1.737,93 242.585,50 104.205,93 0,00 0,00 0,00 441.695,82
31. FOTO EDI D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 201.607,64 0,00 17.467,76 203.320,27 0,00 0,00 0,00 422.395,67
32. REFUL MARINE D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD GORNJA ČEMERNICA 241.791,92 0,00 -1.677,63 181.125,81 0,00 0,00 0,00 421.240,10
33. EUROPLAST D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA PETRINJA 182.333,79 21.440,32 -159,22 196.993,74 0,00 0,00 0,00 400.608,63
34. ROBERT UGOSTITELJSTVO D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA BANOVA JARUGA 119.176,73 35.295,91 2.881,24 208.049,56 0,00 0,00 0,00 365.403,44
35. MODERNE TEHNOLOGIJE IZOLIRANJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 288.331,78 0,00 3.010,63 73.554,41 0,00 0,00 0,00 364.896,82
36. AUTO-ŠKOLA CRNKOVIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA GLINA 28.791,87 6.596,01 60,59 327.036,72 0,00 0,00 0,00 362.485,19
37. B.Z.-PROMET SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR GRMUŠANI 168.366,30 174.433,45 -36,05 14.589,41 0,00 0,00 0,00 357.353,11
38. BIOVICTUS D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKA KOSTAJNICA 249.350,36 0,00 3.634,52 92.244,71 0,00 0,00 0,00 345.229,59
39. KATRAN GRADNJA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA MOŠĆENICA 231.965,21 -1.237,48 4.274,02 109.693,80 0,00 0,00 0,00 344.695,55
40. JA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,DONJI KUKURUZARI DONJI KUKURUZARI 137.436,38 0,00 35.020,44 167.712,33 0,00 0,00 0,00 340.169,15
41. BERTOLAN D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 162.012,61 0,00 0,00 177.057,65 0,00 0,00 0,00 339.070,26
42. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MAJUR SISAČKO-MOSLAVAČKA,MAJUR MAJUR 274.389,28 -1.994,56 8.471,05 47.572,81 0,00 1.669,05 0,00 330.107,63
43. VUKOVIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA REPUŠNICA 0,00 0,00 8.237,54 315.589,89 0,00 0,00 0,00 323.827,43
44. SUHONIK D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA KUTINA 112.803,82 0,00 -8,44 204.567,59 0,00 0,00 0,00 317.362,97
45. URBAN GRAĐENJE NOVSKA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA NOVSKA 202.325,03 5.156,66 784,33 99.174,83 0,00 0,00 0,00 307.440,85
46. TRGO LUKŠIĆ D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA POPOVAČA 158.038,27 0,00 1.112,86 144.414,54 0,00 0,00 0,00 303.565,67
47. ELEKTROINSTALATER D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 27.891,78 80.384,12 17.599,62 174.921,87 0,00 0,00 0,00 300.797,39
48. SAZOV D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA BANOVA JARUGA 86.411,19 -1.133,67 -139,53 215.831,36 -395,09 0,00 0,00 300.574,26