OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
8201. ANTE RAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1978 STANIĆI 122.298,01 0,00 137.705,49 49.954,13 0,00 0,00 0,00 309.957,63
8202. MLADEN SOKOL SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 141.868,53 0,00 33.528,55 134.549,01 0,00 0,00 0,00 309.946,09
8203. ZLATKO MITROVIĆ ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1957 GORNJE RAŠTANE 0,00 0,00 -249,60 310.170,26 0,00 0,00 0,00 309.920,66
8204. SLAVA VLAH MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU 1957 BREZJE 16.038,54 0,00 419,21 293.450,82 0,00 0,00 0,00 309.908,57
8205. SANJA KRALJ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1964 SAMOBOR 90.007,19 0,00 4.651,31 215.193,34 0,00 0,00 0,00 309.851,84
8206. MARIJA ĆELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1957 POLJICA 0,00 0,00 3.479,35 306.358,20 0,00 0,00 0,00 309.837,55
8207. SINIŠA KOS ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1974 DUBRAVA 195.847,07 0,00 74.911,39 39.055,26 0,00 0,00 0,00 309.813,72
8208. JAKOV KOKAN SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1983 SIČANE 59.132,36 0,00 31.699,29 218.917,87 0,00 0,00 0,00 309.749,52
8209. ĐURO OSMAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC 1953 ŠANDROVAC 1.710,40 0,00 85,72 307.943,57 0,00 0,00 0,00 309.739,69
8210. KRISTINA DIVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1976 MAKARSKA 41.232,74 0,00 37.689,97 230.785,85 0,00 0,00 0,00 309.708,56
8211. DRAŽENKA JOZIĆ ZADARSKA,ZADAR 1972 ZADAR 70.095,39 0,00 2.613,84 236.961,29 0,00 0,00 0,00 309.670,52
8212. STIPAN MIJOLOVIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1978 POLIČNIK 111.824,16 0,00 11.707,99 186.136,50 0,00 0,00 0,00 309.668,65
8213. JOŠKO PETRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1970 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 9.427,01 300.234,72 0,00 0,00 0,00 309.661,73
8214. DENIS HORVAT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 309.620,73 0,00 0,00 0,00 309.620,73
8215. IVAN NILAŠ ISTARSKA,BUJE 1957 BUJE 0,00 0,00 2.011,84 307.583,65 0,00 0,00 0,00 309.595,49
8216. RUŠIT SALIJA ISTARSKA,POREČ 1977 POREČ - PARENZO 61.646,54 0,00 39.884,56 208.046,92 0,00 0,00 0,00 309.578,02
8217. ZDRAVKO TRSTENJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,03 0,00 28.281,16 281.271,66 0,00 0,00 0,00 309.552,85
8218. SLAVICA VARNICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 28.074,78 0,00 22.328,41 248.031,55 0,00 11.115,78 0,00 309.550,52
8219. SREĆKO KRAMARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1981 FORKUŠEVCI 0,00 0,00 9.789,07 299.761,35 0,00 0,00 0,00 309.550,42
8220. ROBERT KREMSNER OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 OSIJEK 1.181,86 0,00 826,06 307.505,48 0,00 0,00 0,00 309.513,40
8221. VIŠNJA PEVEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1962 DONJI MOSTI -0,08 0,00 0,00 0,42 0,00 309.493,21 0,00 309.493,55
8222. LJUBAN PETRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1959 SARŠONI 0,00 0,00 0,00 309.474,53 0,00 0,00 0,00 309.474,53
8223. GORDANA SEVER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 309.467,67 0,00 0,00 0,00 309.467,67
8224. VESNA PAVIČAR ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1968 SAMOBOR 104.244,29 0,00 45.425,12 159.785,39 0,00 0,00 0,00 309.454,80
8225. MEHMED ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 49.514,08 0,00 21.607,70 238.315,12 0,00 0,00 0,00 309.436,90
8226. SNJEŽANA ORSAG ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1958 ZAPREŠIĆ 61.103,45 0,00 37.583,96 210.680,94 0,00 0,00 0,00 309.368,35
8227. NENAD VLADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA 1949 NEREŽIŠĆA 0,00 0,00 0,00 278.270,22 0,00 31.090,66 0,00 309.360,88
8228. NEVENKA BUTORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 87.859,24 0,00 20.821,84 200.638,08 0,00 0,00 0,00 309.319,16
8229. MARINO RADONIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1972 JELSA 112.272,69 0,00 69.442,11 127.603,60 0,00 0,00 0,00 309.318,40
8230. LJILJANA KOROŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -1,73 0,00 5.409,83 303.899,82 0,00 0,00 0,00 309.307,92
8231. BRANKO ROČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 309.301,66 0,00 0,00 0,00 309.301,66
8232. DRAŽEN BUNJEVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 83.889,84 3.853,03 34.990,30 186.455,04 0,00 88,69 0,00 309.276,90
8233. MARKO ANDRIJANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1954 PROMAJNA 0,00 0,00 9.958,76 299.287,86 0,00 0,00 0,00 309.246,62
8234. ANTUN WURZBERG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 309.245,29 0,00 0,00 0,00 309.245,29
8235. NEDILJKO MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1966 HRŠĆEVANI 0,00 0,00 22.106,84 287.118,56 0,00 0,00 0,00 309.225,40
8236. ANA JELIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1958 CAGINEC 34.920,78 0,00 891,87 273.391,00 0,00 0,00 0,00 309.203,65
8237. TIHO PEŠELJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,SMOKVICA 1961 SMOKVICA 49.743,67 0,00 2.948,86 256.504,05 0,00 0,00 0,00 309.196,58
8238. ALEKSANDAR BIAGINI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 309.150,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.150,96
8239. SREBRENKA KRAMPAČ-HERCEG VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1964 VARAŽDIN 80.872,80 0,00 0,00 228.181,33 0,00 55,49 0,00 309.109,62
8240. MARTIN TOPALI ZADARSKA,BIBINJE 1985 BIBINJE 60.227,88 0,00 30.243,80 218.607,39 0,00 0,00 0,00 309.079,07
8241. MARIJANA MALENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 JEŽDOVEC 36.979,99 0,00 44.315,36 227.734,88 0,00 0,00 0,00 309.030,23
8242. ANTONIJO PETRIĆ ZADARSKA,PAKOŠTANE 1977 PAKOŠTANE 50.254,04 0,00 4.730,15 253.993,24 0,00 0,00 0,00 308.977,43
8243. BRANKO GRMAN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 308.971,47 0,00 0,00 0,00 308.971,47
8244. MAJA ŠAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1978 BJELOVAR 54.538,72 0,00 82.179,66 172.250,99 0,00 0,00 0,00 308.969,37
8245. BOŠKO PONJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1955 DRAMALJ 0,00 0,00 0,00 308.960,34 0,00 0,00 0,00 308.960,34
8246. MILICA POPARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 1.366,72 227.262,33 0,00 80.291,45 0,00 308.920,50
8247. RESMIJA ŠEHU ISTARSKA,POREČ 1954 KUKCI 22.552,71 0,00 14.151,57 272.194,87 0,00 0,00 0,00 308.899,15
8248. LJUBICA GLUHAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1964 SOPOT 0,00 0,00 3.030,97 305.846,95 0,00 0,00 0,00 308.877,92
8249. KREŠIMIR STANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 11.162,62 0,00 7.530,65 290.154,06 0,00 0,00 0,00 308.847,33
8250. ANTE VARNICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 16.900,16 0,00 1.378,78 290.537,41 0,00 0,00 0,00 308.816,35
8251. LJUBICA SAKOMAN ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1970 KLINČA SELA 0,00 0,00 0,00 308.810,26 0,00 0,00 0,00 308.810,26
8252. BLANKA GRGUREVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 308.769,15 0,00 0,00 0,00 308.769,15
8253. MARIJA ŽUPANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1967 BILJE 2.630,89 0,00 5.946,12 300.178,52 0,00 0,00 0,00 308.755,53
8254. OLIVER SKOK ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1962 IVANIĆ-GRAD 23.733,27 0,00 23.552,43 261.352,68 0,00 0,00 0,00 308.638,38
8255. DARIO ŠIMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 TENJA 110.341,35 0,00 60.088,21 138.185,41 0,00 0,00 0,00 308.614,97
8256. MARIJAN ČOP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 266.559,62 0,00 42.025,73 0,00 308.585,35
8257. BRUNO BENZAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 308.496,28 0,00 0,00 0,00 308.496,28
8258. LJUBICA JERKOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 3.159,32 305.315,06 0,00 0,00 0,00 308.474,38
8259. BRANKO CRNOGORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 1.785,67 306.659,66 0,00 0,00 0,00 308.445,33
8260. LOVRO BARIŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1952 ŠUMETLICA 132.756,94 0,00 14,92 175.747,51 0,00 -109,37 0,00 308.410,00
8261. MARIJA MILOŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1961 IMOTSKI 24.311,27 0,00 41.886,49 242.203,11 0,00 0,00 0,00 308.400,87
8262. LJERKA ŽUPAN ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1954 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 308.372,46 0,00 0,00 0,00 308.372,46
8263. EMIL DOKOZA ZADARSKA,RAŽANAC 1962 RADOVIN 155.440,39 0,00 9.549,52 143.367,43 0,00 0,00 0,00 308.357,34
8264. NEBOJŠA SINJKEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 2.684,88 305.636,08 0,00 0,00 0,00 308.320,96
8265. NEVEN KRIŠTOFIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1953 RUKAVAC 0,00 0,00 0,00 308.319,00 0,00 0,00 0,00 308.319,00
8266. KATARINA ALEKSIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1975 ŠIBENIK 125.345,65 0,00 29.515,97 153.416,80 0,00 0,00 0,00 308.278,42
8267. TATJANA TADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 56.058,19 -35,16 11.117,70 241.053,23 0,00 0,00 0,00 308.193,96
8268. NEDJELJKA OSMANČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 13.959,85 0,00 2.417,36 291.791,29 0,00 0,00 0,00 308.168,50
8269. DEJAN PERŠAK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1962 SAVSKA VES 54.288,61 0,00 10.169,58 243.700,29 0,00 0,00 0,00 308.158,48
8270. BOŽIDAR MERKL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 308.156,38 0,00 0,00 0,00 308.156,38
8271. ĐURO ĆOSIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI ŠAMAC 1947 KRUŠEVICA -13,29 0,00 6.932,27 301.077,99 0,00 97,19 0,00 308.094,16
8272. GORDANA SIGETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 18.299,30 0,00 44.916,07 245.112,05 -257,89 0,00 0,00 308.069,53
8273. IVAN SEVER BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1950 VELIKA KOPANICA 94.085,41 204,13 39.521,91 174.243,90 0,00 0,00 0,00 308.055,35
8274. BORIS FLINČEC MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1958 PUŠĆINE 16.725,76 0,00 1.187,64 290.084,09 0,00 0,00 0,00 307.997,49
8275. MLADEN PIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 HORVATI 0,00 0,00 23.142,65 284.770,42 0,00 0,00 0,00 307.913,07
8276. BORIS RADIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA 1970 PODORLJAK 132.236,98 0,00 15.802,36 159.826,76 0,00 0,00 0,00 307.866,10
8277. RANKO KOMATINA ISTARSKA,PULA 1980 PULA 0,00 0,00 16.074,40 291.778,71 0,00 0,00 0,00 307.853,11
8278. SINIŠA DUMANČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1961 KASTAV 14.910,10 0,00 5.224,47 287.675,68 0,00 0,00 0,00 307.810,25
8279. MIRJANA KRMPOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 64.185,17 0,00 12.556,54 231.040,92 0,00 0,00 0,00 307.782,63
8280. ŽELJKO AGEJEV MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1961 PALOVEC 0,00 0,00 0,00 307.774,75 0,00 0,00 0,00 307.774,75
8281. JURE TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1959 JESENICE 0,00 0,00 40.582,76 267.158,14 0,00 0,00 0,00 307.740,90
8282. DARKO HARASTI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 IVANJA REKA 156.513,48 0,00 -3.931,36 155.129,59 0,00 0,00 0,00 307.711,71
8283. EDITA ALEKSIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1974 ŠIBENIK 15.434,71 0,00 24.381,08 267.874,68 0,00 0,00 0,00 307.690,47
8284. NEDILJKO PAVIČIĆ ZADARSKA,ŠKABRNJA 1947 ŠKABRNJA 82.983,82 0,00 3.784,94 188.571,19 0,00 32.310,72 0,00 307.650,67
8285. VEDRANA MITROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1978 VALPOVO 53.292,53 0,00 5.302,73 249.018,07 0,00 0,00 0,00 307.613,33
8286. ELVIRA IČANOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1968 SISAK 66.443,03 0,00 2.807,70 238.317,67 0,00 0,00 0,00 307.568,40
8287. LUKA OBLAKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1953 STRMEC 0,00 0,00 0,00 307.566,33 0,00 0,00 0,00 307.566,33
8288. ŽELJKO MILJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1965 RUDANOVAC 167.045,24 0,00 77.462,00 63.057,87 0,00 0,00 0,00 307.565,11
8289. ZRINKA TKALEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 32.870,25 0,00 9.679,89 265.003,33 0,00 0,00 0,00 307.553,47
8290. ZORICA KUTNJAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 307.519,85 0,00 0,00 0,00 307.519,85
8291. IVAN ILIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1959 VINKOVCI 60.805,94 0,00 -199,18 246.896,92 0,00 0,00 0,00 307.503,68
8292. JAKOV PAVELA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 0,00 0,00 48.284,05 259.198,51 0,00 0,00 0,00 307.482,56
8293. VLADIMIR ŠOLTIĆ MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1955 MALA SUBOTICA 84.270,20 0,00 8.500,99 214.711,16 0,00 0,00 0,00 307.482,35
8294. MARIO KNEZOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1979 ĐAKOVO 89.194,74 0,00 -3,52 218.275,86 0,00 0,00 0,00 307.467,08
8295. HRVOJE STOJČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1961 NAŠICE 4.252,47 0,00 2.384,50 300.804,85 0,00 0,00 0,00 307.441,82
8296. STJEPAN IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 19.905,52 0,00 -0,20 287.521,35 0,00 0,00 0,00 307.426,67
8297. ALEK SAMARDŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1967 SUPETAR 42.600,12 0,00 3.006,53 261.802,82 0,00 0,00 0,00 307.409,47
8298. MARIO ZRINJSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 82.651,31 0,00 27.620,69 197.071,76 0,00 0,00 0,00 307.343,76
8299. RENATA FRANIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 -1.117,71 308.397,82 0,00 0,00 0,00 307.280,11
8300. ERMANO VITASOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1973 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 307.220,76 0,00 0,00 0,00 307.220,76