OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
8201. ZDRAVKA GREGO SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1972 OMIŠ 63.425,70 0,00 42.459,96 188.562,99 0,00 0,00 0,00 294.448,65
8202. GORAN TOPORAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1977 PETRINJA 101.247,13 0,00 108.489,69 84.703,72 0,00 0,00 0,00 294.440,54
8203. VLADO BOTIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1952 MILANOVAC 11.935,00 0,00 1.084,96 281.411,38 0,00 0,00 0,00 294.431,34
8204. MILUTIN ŽAMPERA ZADARSKA,SALI 1959 ŽMAN 8.892,81 0,00 23.714,48 261.801,82 0,00 0,00 0,00 294.409,11
8205. TOMISLAV TENŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 294.387,92 0,00 0,00 0,00 294.387,92
8206. MARIJA ŽUPANIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1956 IVANEC 0,00 0,00 5.662,23 288.698,34 0,00 0,00 0,00 294.360,57
8207. JOSIP LOINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1948 JAKUŠEVEC ZABOČKI 0,00 0,00 721,86 293.624,24 0,00 0,00 0,00 294.346,10
8208. DUJE MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 15.711,20 0,00 0,00 278.624,42 0,00 0,00 0,00 294.335,62
8209. ANĐA INIĆ ISTARSKA,PULA 1953 PULA 0,00 0,00 232.221,10 0,00 0,00 62.104,48 0,00 294.325,58
8210. JOSIP PRKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1941 GRADIŠTE 0,00 0,00 5.620,87 288.632,31 0,00 0,00 0,00 294.253,18
8211. STJEPAN DODLEK MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1958 DRŽIMUREC 24.818,29 0,00 3.478,76 265.953,30 0,00 0,00 0,00 294.250,35
8212. ANA GRLJUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 26.720,91 0,00 -3.200,89 270.722,77 0,00 0,00 0,00 294.242,79
8213. IVANA KAPETANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1969 HVAR 26.720,50 0,00 5.677,22 261.819,86 0,00 0,00 0,00 294.217,58
8214. DRAGAN KUTIJA ZADARSKA,POLAČA 1965 POLAČA 0,00 0,00 0,00 294.184,05 0,00 0,00 0,00 294.184,05
8215. EGIDIJA SIMIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1956 IČIĆI 37.379,59 0,00 29.367,59 226.550,69 0,00 848,49 0,00 294.146,36
8216. ANTE PERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 294.145,53 0,00 0,00 0,00 294.145,53
8217. STIPE KODŽOMAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1952 SINJ 0,00 0,00 1.648,92 266.204,66 0,00 26.288,97 0,00 294.142,55
8218. VLADIMIR LONČARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1953 KOPRIVNICA 0,00 0,00 71.706,51 222.419,49 0,00 0,00 0,00 294.126,00
8219. BOŽIDAR BURSIĆ KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1961 MALETIĆI 19.562,98 0,00 0,00 274.423,21 0,00 0,00 0,00 293.986,19
8220. BOGDANKA MIKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 88.336,66 0,00 27.257,45 178.381,62 0,00 0,00 0,00 293.975,73
8221. ISMAILAKI JUSUFI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 293.967,12 0,00 0,00 0,00 293.967,12
8222. VESNA BRKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1963 VOĐINCI 54.791,38 9.114,53 57.930,77 172.124,70 0,00 0,00 0,00 293.961,38
8223. ŽELJKO KOREN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 13.705,04 280.234,40 0,00 0,00 0,00 293.939,44
8224. ILIJA PAJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1950 KUĆELI 67,70 0,00 -602,57 294.423,79 0,00 40,72 0,00 293.929,64
8225. BILJANA RISTOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 5.505,32 0,00 5.829,93 282.556,97 0,00 0,00 0,00 293.892,22
8226. STEVO VALANOVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,JAKŠIĆ 1961 TREŠTANOVCI 2.766,20 0,00 294,57 290.823,31 0,00 0,00 0,00 293.884,08
8227. ZRINKO JERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 0,00 293.813,10 0,00 0,00 0,00 293.813,10
8228. MLADEN ANIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1964 BREZJE 0,00 0,00 0,00 284.435,50 0,00 9.320,41 0,00 293.755,91
8229. MELIHA KARAHASANOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1960 UMAG 0,00 0,00 0,00 293.735,81 0,00 0,00 0,00 293.735,81
8230. TATJANA NOVOSELAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 62.751,26 0,00 2.180,17 228.744,85 0,00 0,00 0,00 293.676,28
8231. HRVOJE HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 24.665,37 0,00 -0,87 268.976,89 0,00 0,00 0,00 293.641,39
8232. STJEPAN ČUVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 STARJAK 0,00 0,00 0,00 293.636,65 0,00 0,00 0,00 293.636,65
8233. FANNIE DRAGICA ZANIROVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO 1954 BLATO 118.809,87 0,00 110.651,95 64.173,14 0,00 0,00 0,00 293.634,96
8234. NIKOLA KARAPANDŽA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1963 GORNJA TREBINJA 30.901,87 0,00 0,02 262.629,92 0,00 0,00 0,00 293.531,81
8235. KARLO KRPAN PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1952 OMIŠALJ 14.895,01 0,00 21.948,00 104.035,24 0,00 152.618,34 0,00 293.496,59
8236. ŽELJKA ČERNE ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1962 DONJE OREŠJE 3.237,42 0,00 57.495,89 230.754,28 0,00 2.005,91 0,00 293.493,50
8237. MEHMED MAŠINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 293.453,05 0,00 0,00 0,00 293.453,05
8238. SAŠA ZDRAVKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1963 PULA 89.061,77 0,00 15.485,74 188.900,92 0,00 0,00 0,00 293.448,43
8239. MIJO ĆUKURIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 29.830,47 0,00 20.491,15 243.126,43 0,00 0,00 0,00 293.448,05
8240. NENAD RAUCHER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 19.866,06 0,00 2.445,54 271.040,50 0,00 0,00 0,00 293.352,10
8241. MARKO MARKOVIĆ ZADARSKA,GRAČAC 1964 GRAČAC 96.087,15 0,00 12.015,38 185.136,60 0,00 0,00 0,00 293.239,13
8242. KRIST SEBA SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1958 OMIŠ 0,00 0,00 8.771,18 284.438,28 0,00 0,00 0,00 293.209,46
8243. VLASTA ĐORĐIJEVSKI-GREGURANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 10.090,11 0,00 13.119,03 269.948,23 0,00 0,00 0,00 293.157,37
8244. FRANJO ŽUGEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 188.956,67 0,00 197,64 103.968,30 0,00 0,00 0,00 293.122,61
8245. MILAN SUDAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1954 IVANKOVO 81.638,83 0,00 323,47 211.145,59 0,00 0,00 0,00 293.107,89
8246. DARKO RADANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 1.699,57 291.400,58 0,00 0,00 0,00 293.100,15
8247. MLADEN KELNARIĆ MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA 1966 PREKOPA 237.071,96 0,00 43.905,93 12.102,14 0,00 0,00 0,00 293.080,03
8248. TOMISLAV PEHAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1980 PRIVLAKA 4.713,83 0,00 32.721,86 255.579,18 0,00 0,00 0,00 293.014,87
8249. IVICA TOPIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1959 DUBROVNIK 113.316,16 0,00 67.364,57 81.232,16 0,00 31.089,14 0,00 293.002,03
8250. ANĐELKA GRAHOVAC LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1958 SINAC 0,00 0,00 -3.014,06 296.009,36 0,00 0,00 0,00 292.995,30
8251. IVAN GRČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC 1957 FERDINANDOVAC 22.574,39 0,00 -6.295,98 276.701,72 0,00 0,00 0,00 292.980,13
8252. MIRJANA HORVAT KARLOVAČKA,KARLOVAC 1966 KARLOVAC 25.354,29 0,00 1.528,21 266.097,33 0,00 0,00 0,00 292.979,83
8253. IVAN GRGEC SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1962 DOL 0,00 0,00 0,00 292.971,96 0,00 0,00 0,00 292.971,96
8254. VLADO KAMEŠČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1937 BICKO SELO 70.412,92 0,00 730,01 221.810,77 0,00 0,00 0,00 292.953,70
8255. IVAN HUĐEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1981 ĐURĐEVAC 1.998,24 0,00 3.425,01 287.506,40 0,00 0,00 0,00 292.929,65
8256. BOŽIDAR BELJAK ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1960 MALI LIPOVEC 4.568,01 0,00 3.414,66 284.940,26 0,00 0,00 0,00 292.922,93
8257. BLAŽENKA BILONIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1963 TRILJ 60.187,42 0,00 13.076,10 219.658,16 0,00 0,00 0,00 292.921,68
8258. FRANC HRNČIČ VARAŽDINSKA,CESTICA 1967 MALO GRADIŠĆE 130.475,07 0,00 7.106,18 155.266,13 0,00 0,00 0,00 292.847,38
8259. BRANKO DROPULJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1958 VUKOVAR 0,00 0,00 4.168,26 288.661,33 0,00 0,00 0,00 292.829,59
8260. BOŽIDAR HRUBEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1982 VARAŽDIN 243.160,96 0,00 378,56 49.236,83 0,00 0,00 0,00 292.776,35
8261. LOREN ČIRKOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1975 GRBAVAC 257.705,32 0,00 468,99 34.495,11 0,00 0,00 0,00 292.669,42
8262. JURGEN SCHMIDT TURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT 71.885,91 0,00 13.372,26 207.397,65 0,00 0,00 0,00 292.655,82
8263. VESNA BOGDANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1959 KASTAV 113.097,40 0,00 108.505,30 71.082,00 0,00 -32,88 0,00 292.651,82
8264. ZLATICA BARUNDIĆ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1950 DRAGANIĆ 157.611,33 0,00 -11.232,24 146.253,42 0,00 0,00 0,00 292.632,51
8265. STJEPAN VRANKO ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1935 CERJE 0,00 0,00 11.449,63 281.141,28 0,00 0,00 0,00 292.590,91
8266. JASMINA TOT OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1950 OSIJEK 3.126,15 0,00 509,70 288.942,61 0,00 0,00 0,00 292.578,46
8267. DAMIR KIZIMA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1967 SISAK 4.202,86 0,00 6.891,68 281.461,51 0,00 0,00 0,00 292.556,05
8268. NERI JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 7.636,88 0,00 30.528,27 254.371,20 0,00 0,00 0,00 292.536,35
8269. KRISTIJAN ČUBRA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1971 SISAK 40.069,35 0,00 2.420,15 250.011,32 0,00 0,00 0,00 292.500,82
8270. IGOR NOVOSEL ZADARSKA,PREKO 1974 UGLJAN 140.123,08 0,00 41.248,44 111.097,77 0,00 0,00 0,00 292.469,29
8271. IVAN RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1967 SINJ 0,00 0,00 1.298,32 291.112,61 0,00 0,00 0,00 292.410,93
8272. SANDRA GOLEMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 292.399,20 0,00 0,00 0,00 292.399,20
8273. MLADENKA PULJIZ SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1958 RUNOVIĆ 146.114,50 0,00 25.841,71 120.391,06 0,00 0,00 0,00 292.347,27
8274. MIRANDA MALOVRH PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 292.333,67 0,00 0,00 0,00 0,00 292.333,67
8275. ROBERT TADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 135.111,91 0,00 -9.165,32 166.382,16 0,00 0,00 0,00 292.328,75
8276. JOSIP ČALIĆ ISTARSKA,PULA 1944 PULA 1.243,48 0,00 -3.322,26 294.390,93 0,00 0,00 0,00 292.312,15
8277. MARINA BOLJKOVAC NIKOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1978 CRKVARI 54.006,10 0,00 12.434,98 225.859,48 0,00 0,00 0,00 292.300,56
8278. ANTE GRBEŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1954 KAŠTEL STARI 276.442,94 0,00 -7.529,17 23.337,08 0,00 0,00 0,00 292.250,85
8279. TOMISLAV VUKIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1958 BARIĆ DRAGA 0,00 0,00 0,00 292.249,44 0,00 0,00 0,00 292.249,44
8280. MARIJAN BEBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,03 0,00 105.362,86 186.875,52 0,00 0,00 0,00 292.238,41
8281. ZDENKA KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 1.431,77 290.766,91 0,00 0,00 0,00 292.198,68
8282. MARIJA JERIĆ ZADARSKA,ZADAR 1972 ZADAR 173.669,60 0,00 -5.286,06 123.796,41 0,00 0,00 0,00 292.179,95
8283. VLADIMIR ŠPIRANEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1956 ŠTEFANEC 0,00 0,00 10.365,89 281.809,74 0,00 0,00 0,00 292.175,63
8284. BOŽO RIMAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1947 NUŠTAR 0,00 0,00 1.853,02 290.313,42 0,00 0,00 0,00 292.166,44
8285. TOMISLAV ŠELENDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1984 MIRCA 33.738,87 0,00 92.988,17 165.402,68 0,00 0,00 0,00 292.129,72
8286. MIRJANA BRKLJAČIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1962 GOSPIĆ -61,45 0,00 -611,08 292.792,44 0,00 0,00 0,00 292.119,91
8287. IVICA ČERKEZOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1975 GUNJA 44.202,08 0,00 6.078,61 241.807,58 0,00 0,00 0,00 292.088,27
8288. FADIL JAKUPI MEĐIMURSKA,STRAHONINEC 1977 STRAHONINEC 0,00 0,00 4.962,07 287.126,15 0,00 0,00 0,00 292.088,22
8289. IVICA HODAK KARLOVAČKA,SABORSKO 1969 SABORSKO 4.284,07 0,00 -1.235,24 289.002,81 0,00 0,00 0,00 292.051,64
8290. IVICA JAMAN OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1974 ĐAKOVO 30.476,59 0,00 6.728,29 254.821,12 0,00 0,00 0,00 292.026,00
8291. IVICA KRŽELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 35.211,69 256.790,68 0,00 0,00 0,00 292.002,37
8292. ZDENKA BAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 KAMEN 0,00 0,00 0,00 291.999,74 0,00 0,00 0,00 291.999,74
8293. DARIJE REHOROVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1979 VUKOVAR 5,99 0,00 905,02 291.058,72 0,00 0,00 0,00 291.969,73
8294. NADA ČORIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1964 ĐAKOVO 0,00 0,00 4.662,23 287.292,40 0,00 0,00 0,00 291.954,63
8295. PERO BRČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 291.938,05 0,00 0,00 0,00 291.938,05
8296. GORDANA KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 49.113,22 0,00 16.319,65 226.440,36 0,00 0,00 0,00 291.873,23
8297. RANKO ROGULJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 69.467,14 0,00 58.369,67 164.015,10 0,00 0,00 0,00 291.851,91
8298. ANKA BUHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 116.567,65 175.283,10 0,00 0,00 0,00 291.850,75
8299. SREĆKO PLANINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 213.999,45 0,00 28.616,63 0,00 0,00 49.225,48 0,00 291.841,56
8300. VANJA MEDVED PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1976 PALIT 0,00 0,00 8.710,79 283.126,86 0,00 0,00 0,00 291.837,65