OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
8201. SINIŠA DUMANČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1961 KASTAV 15.997,06 0,00 5.564,86 306.769,26 0,00 0,00 0,00 328.331,18
8202. DUBRAVKO SKELEDŽIJA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 KARLOVAC 4.413,03 0,00 0,00 323.903,38 0,00 0,00 0,00 328.316,41
8203. MIRKO BABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1950 KLANA 40.069,70 0,00 54.624,16 233.621,93 0,00 0,00 0,00 328.315,79
8204. VLADIMIR ŠOLTIĆ MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1955 MALA SUBOTICA 89.750,90 0,00 8.940,00 229.574,02 0,00 0,00 0,00 328.264,92
8205. JADRANKA SARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK 53.996,42 0,00 27.252,79 246.979,94 0,00 0,00 0,00 328.229,15
8206. MARIJAN VUKA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 TENJA 0,00 0,00 7.614,47 320.595,11 0,00 0,00 0,00 328.209,58
8207. MARIO BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 5.141,01 0,00 39.161,88 283.897,20 0,00 0,00 0,00 328.200,09
8208. IVICA VINKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1964 SAMATOVCI 115.927,54 0,00 8.878,63 203.389,34 0,00 0,00 0,00 328.195,51
8209. ČEZIBAN GUSHANI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 5.834,71 322.325,83 0,00 0,00 0,00 328.160,54
8210. BORIS FLINČEC MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1958 PUŠĆINE 18.396,10 0,00 1.306,25 308.447,87 0,00 0,00 0,00 328.150,22
8211. ZORAN BRKAN SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1959 GLAVINA DONJA 0,00 0,00 0,00 328.073,90 0,00 0,00 0,00 328.073,90
8212. IVAN HUĐEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1981 ĐURĐEVAC 2.330,04 0,00 3.370,75 322.372,77 0,00 0,00 0,00 328.073,56
8213. MIRKO ŽELJEŽNJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1951 BJELOVAR 69.681,18 -483,30 3.215,55 255.621,92 0,00 0,00 0,00 328.035,35
8214. DRAGAN MALENICA POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1963 PLETERNICA 18.774,57 0,00 -5.233,06 314.482,53 0,00 0,00 0,00 328.024,04
8215. STJEPAN SEVERIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1967 ZADRAVEC 14.138,04 0,00 41.922,44 271.931,27 0,00 0,00 0,00 327.991,75
8216. KATA MADŽAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 10.601,59 317.383,33 0,00 0,00 0,00 327.984,92
8217. MIODRAG JANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1950 MALI LOŠINJ -163,87 0,00 10.347,23 317.769,03 0,00 0,00 0,00 327.952,39
8218. REZIJA MEHMEDOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1955 SISAK 0,00 0,00 35.083,22 292.844,29 0,00 0,00 0,00 327.927,51
8219. MARTA PETROVSKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 320,68 0,00 7.442,00 320.134,99 0,00 0,00 0,00 327.897,67
8220. PETAR MADUNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1962 CISTA PROVO 0,00 0,00 1.342,31 326.540,51 0,00 0,00 0,00 327.882,82
8221. DARIJA GMAJNIČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 327.843,99 0,00 0,00 0,00 327.843,99
8222. HRVOJE ČULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 22.670,96 0,00 19.335,00 285.834,95 0,00 0,00 0,00 327.840,91
8223. ANTE RAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1978 STANIĆI 130.456,32 0,00 144.165,82 53.217,90 0,00 0,00 0,00 327.840,04
8224. RAJKA TOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB -326,33 0,00 -2.040,19 330.193,46 0,00 0,00 0,00 327.826,94
8225. MLADEN PIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 HORVATI 0,00 0,00 24.508,43 303.297,18 0,00 0,00 0,00 327.805,61
8226. ROMAN RIBARIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1970 JASTREBARSKO 81.027,17 0,00 81.353,04 165.394,33 0,00 0,00 0,00 327.774,54
8227. INDIRA ČUČKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 96.669,39 231.074,86 0,00 0,00 0,00 327.744,25
8228. ANTUN WURZBERG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 327.701,31 0,00 0,00 0,00 327.701,31
8229. JUSUF ČAILI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 1.496,72 326.149,35 0,00 0,00 0,00 327.646,07
8230. VEDRANA MITROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1978 VALPOVO 56.557,92 0,00 5.675,33 265.382,24 0,00 0,00 0,00 327.615,49
8231. RANKO ROGULJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 78.256,89 0,00 65.153,51 184.197,85 0,00 0,00 0,00 327.608,25
8232. IVICA DIDOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1969 GRADIŠTE 0,01 0,00 1.601,25 326.004,69 0,00 0,00 0,00 327.605,95
8233. JOSIP ŠEBALJ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 0,00 0,00 589,33 327.008,70 0,00 0,00 0,00 327.598,03
8234. SILVANO BILIĆ ISTARSKA,BARBAN 1960 DRAGUZETI 3.500,54 0,00 0,00 324.088,12 0,00 0,00 0,00 327.588,66
8235. MARTINA IVANČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1978 DUŽICA 0,00 0,00 0,00 327.576,21 0,00 0,00 0,00 327.576,21
8236. TOMISLAV PEHAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1980 PRIVLAKA 5.613,49 0,00 36.435,13 285.520,22 0,00 0,00 0,00 327.568,84
8237. KRISTINA DIVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1976 MAKARSKA 43.457,56 0,00 40.040,80 244.063,93 0,00 0,00 0,00 327.562,29
8238. MILICA POPARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 1.404,10 236.644,08 0,00 89.368,86 0,00 327.417,04
8239. DRAGICA MARKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 22.929,20 0,00 7.458,99 296.998,88 0,00 0,00 0,00 327.387,07
8240. HRVOJE HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 27.742,26 0,00 0,00 299.587,86 0,00 0,00 0,00 327.330,12
8241. SENKA LJEPOTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1963 TOMAŠANCI 0,00 0,00 4.831,60 322.462,67 0,00 0,00 0,00 327.294,27
8242. VILIJAM ANTOLOVIĆ ISTARSKA,VIŠNJAN 1973 CVITANI 0,00 0,00 11.463,02 315.824,57 0,00 0,00 0,00 327.287,59
8243. LJILJANA KOROŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -1,73 0,00 5.794,39 321.475,16 0,00 0,00 0,00 327.267,82
8244. MIHOVIL RITONIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 78.432,43 0,00 82.443,33 166.296,46 0,00 0,00 0,00 327.172,22
8245. IVAN STOŠIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1946 GORNJA REKA 0,00 0,00 4.497,46 322.638,83 0,00 0,00 0,00 327.136,29
8246. MIRKO VLAJNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 327.079,53 0,00 0,00 0,00 327.079,53
8247. JELA JELAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1948 SPLIT 3,00 0,00 0,00 327.039,82 0,00 0,00 0,00 327.042,82
8248. ĐURĐA KEMENOVIĆ ZAGREBAČKA,PRESEKA 1959 ŽABNJAK 119.124,52 8.128,83 0,40 199.770,97 0,00 0,00 0,00 327.024,72
8249. DEJAN PERŠAK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1962 SAVSKA VES 59.231,86 0,00 11.095,57 256.682,87 0,00 0,00 0,00 327.010,30
8250. DAMIR DEBARTOLI BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI 1979 GORNJI BOGIĆEVCI 127.740,74 0,00 0,00 199.238,12 0,00 0,00 0,00 326.978,86
8251. BOGDANKA MIKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 98.444,34 0,00 30.198,61 198.291,20 0,00 0,00 0,00 326.934,15
8252. JOSIP RITTNER SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1962 KUTINA 0,00 0,00 10.384,85 316.501,81 0,00 0,00 0,00 326.886,66
8253. IVICA HODAK KARLOVAČKA,SABORSKO 1969 SABORSKO 4.732,63 0,00 -1.235,24 323.291,19 0,00 0,00 0,00 326.788,58
8254. IRENA PRIMORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 98.421,91 0,00 76.586,06 151.780,07 0,00 0,00 0,00 326.788,04
8255. IVAN VIDIČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1970 MAČE 13.955,75 0,00 0,00 312.821,75 0,00 0,00 0,00 326.777,50
8256. ALEK SAMARDŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1967 SUPETAR 45.428,71 0,00 3.229,14 278.106,36 0,00 0,00 0,00 326.764,21
8257. IVAN ILIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1959 VINKOVCI 65.535,96 0,00 -199,18 261.425,89 0,00 0,00 0,00 326.762,67
8258. IVAN JANDROKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1951 CIGLENA 43.864,53 0,00 86.517,98 196.362,67 0,00 0,00 0,00 326.745,18
8259. DRAŽEN PLAŠČEVIĆ ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 0,00 326.740,52 0,00 0,00 0,00 326.740,52
8260. MARIJA MEHANOVIĆ-JERKOVAC SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1978 SISAK 34.609,11 0,00 212.721,17 79.346,50 0,00 0,00 0,00 326.676,78
8261. IVICA SPAJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1954 ĐAKOVO 63.765,96 0,00 33.287,84 229.406,23 0,00 179,66 0,00 326.639,69
8262. ANTUN KRUŠENICKI BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1965 ZAVRŠJE 0,00 0,00 30.097,12 296.541,28 0,00 0,00 0,00 326.638,40
8263. DRAGAN DENON POŽEŠKO-SLAVONSKA,KAPTOL 1958 ALILOVCI 0,00 0,00 14,75 326.599,32 0,00 0,00 0,00 326.614,07
8264. TOMISLAV PAVELKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1965 VIROVITICA 32.409,07 0,00 14.603,23 279.567,54 0,00 0,00 0,00 326.579,84
8265. MIRJANA PAVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1969 GORJANI 12.257,51 0,00 68.022,59 252.923,06 0,00 -6.631,58 0,00 326.571,58
8266. TATJANA TADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 59.615,60 -35,16 11.793,72 255.190,41 0,00 0,00 0,00 326.564,57
8267. PAVLE OREŠNIK ISTARSKA,PULA 1979 PULA 0,00 0,00 4.215,73 236.638,20 0,00 85.705,83 0,00 326.559,76
8268. JURAJ HRG PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1955 CRNI LUG 0,00 0,00 0,00 326.532,22 0,00 0,00 0,00 326.532,22
8269. MANDA ISAKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1962 PULA 0,00 0,00 326.527,87 0,00 0,00 0,00 0,00 326.527,87
8270. VIOLETA BONET OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1969 BELI MANASTIR 172.829,64 0,00 40.441,57 113.252,49 0,00 0,00 0,00 326.523,70
8271. OLGICA IVANIŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 59,16 0,00 -228,16 326.605,52 0,00 0,00 0,00 326.436,52
8272. VICKO ČURLIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1956 KAŠTEL GOMILICA 1.870,39 0,00 -2.026,87 326.521,39 0,00 0,00 0,00 326.364,91
8273. BRANISLAV IVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 326.339,52 0,00 0,00 0,00 326.339,52
8274. ĐURĐICA PEŠA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1957 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 326.330,11 0,00 0,00 0,00 326.330,11
8275. HIVZO TOPČAGIĆ ISTARSKA,PULA 1954 PULA -1.651,89 0,00 6.161,69 321.816,46 0,00 0,00 0,00 326.326,26
8276. BILJANA RISTOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 6.258,73 0,00 6.437,65 313.619,40 0,00 0,00 0,00 326.315,78
8277. ŽELJKO BALIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,JASENOVAC 1949 JASENOVAC 2.547,39 0,00 0,00 323.765,16 0,00 0,00 0,00 326.312,55
8278. DELISTA DŽAFEROVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1970 MOŠĆENICA -1.569,28 0,00 35.890,50 291.981,26 0,00 0,00 0,00 326.302,48
8279. DRAGO BUDIMIR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 MIRKOVCI 0,00 0,00 3.590,37 322.672,48 0,00 0,00 0,00 326.262,85
8280. DRAGICA VIDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 4.214,02 321.993,30 0,00 0,00 0,00 326.207,32
8281. ANTUN HERNER ISTARSKA,PULA 1977 PULA 9,31 0,00 1.901,47 313.795,11 0,00 10.493,80 0,00 326.199,69
8282. MLADEN KOVAČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1956 PODRVANJ 187.908,42 0,00 1.230,87 137.042,52 0,00 0,00 0,00 326.181,81
8283. MIROSLAV HERMAN MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1966 ČAKOVEC 0,00 0,00 2.397,25 323.771,52 0,00 0,00 0,00 326.168,77
8284. DAMIR ANTOLKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1976 GORIČANEC 0,00 0,00 0,00 0,00 314.878,39 11.282,34 0,00 326.160,73
8285. VOJISLAV MILINKOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1951 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 326.135,23 0,00 0,00 0,00 326.135,23
8286. IVA DRAGOJEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 16.555,68 309.539,74 0,00 0,00 0,00 326.095,42
8287. KATICA STRNADICA SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1957 BATINA 71.438,31 0,00 36.674,39 217.919,56 0,00 0,00 0,00 326.032,26
8288. ŽELJKO MILJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1965 RUDANOVAC 176.794,09 0,00 82.372,55 66.847,95 0,00 0,00 0,00 326.014,59
8289. IVAN KARDUM VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1953 ČAKOVCI 0,00 0,00 849,99 325.113,86 0,00 0,00 0,00 325.963,85
8290. MIKRIBANA HERMS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 -108,50 326.066,68 0,00 0,00 0,00 325.958,18
8291. BRUNO GEŠMAN SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1954 MARINJE ZEMLJE 0,00 0,00 0,00 325.943,75 0,00 0,00 0,00 325.943,75
8292. ERMANO VITASOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1973 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 325.942,07 0,00 0,00 0,00 325.942,07
8293. HELENA KARLOVČEC MEĐIMURSKA,SVETI MARTIN NA MURI 1982 JUROVČAK 0,00 0,00 2.737,47 323.162,14 0,00 0,00 0,00 325.899,61
8294. MARIJAN NOVAK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1967 NEDELJANEC 0,00 0,00 0,00 325.893,95 0,00 0,00 0,00 325.893,95
8295. BRANKA JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 3.727,51 322.152,60 0,00 0,00 0,00 325.880,11
8296. IVAN PITINAC OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1944 VIŠKOVCI 0,00 0,00 0,00 325.873,85 0,00 0,00 0,00 325.873,85
8297. IVO ĆAVAR KARLOVAČKA,KARLOVAC 1978 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 325.863,80 0,00 0,00 0,00 325.863,80
8298. TANJA DOLUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1962 KOSTRENA 0,00 0,00 908,36 324.951,23 0,00 0,00 0,00 325.859,59
8299. SREBRENKA KRAMPAČ-HERCEG VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1964 VARAŽDIN 86.014,99 0,00 0,00 239.757,22 0,00 59,13 0,00 325.831,34
8300. ANKICA ŽANIJA ISTARSKA,MEDULIN 1965 BANJOLE 0,00 0,00 0,00 325.373,48 172,37 224,38 0,00 325.770,23