OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
70101. STJEPAN LOVREKOVIĆ ZAGREBAČKA,KRIŽ 1944 DONJI PRNJAROVEC 0,00 0,00 0,00 15.505,65 0,00 0,00 0,00 15.505,65
70102. DAMIR KAILER SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1968 SEGET DONJI 0,00 0,00 0,00 15.505,11 0,00 0,00 0,00 15.505,11
70103. MIRKO BIONDIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,JAKŠIĆ 1965 SVETINJA 0,00 0,00 0,00 15.503,18 0,00 0,00 0,00 15.503,18
70104. BORIS HERMEŠČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.502,40 0,00 0,00 0,00 15.502,40
70105. JADRAN JAKŠETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 1.382,16 14.119,40 0,00 0,00 0,00 15.501,56
70106. SAVA BIJELIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1960 GALOVIĆ SELO 0,00 0,00 4.486,19 11.014,76 0,00 0,00 0,00 15.500,95
70107. ELDIN DERJAHOVIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1985 VODNJAN 0,00 0,00 0,00 15.500,72 0,00 0,00 0,00 15.500,72
70108. ANKICA BAŠIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1967 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.499,96 0,00 15.499,96
70109. IVAN BARAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.499,24 0,00 15.499,24
70110. MARJAN MARGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1959 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 15.498,25 0,00 0,00 0,00 15.498,25
70111. PERICA MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 2.042,93 13.454,46 0,00 0,00 0,00 15.497,39
70112. PETRA LASKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1964 VIROVITICA 0,00 0,00 -1.268,94 16.764,92 0,00 0,00 0,00 15.495,98
70113. MICHAEL GEORG LUBBERT ZADARSKA,SUKOŠAN 1946 SUKOŠAN 0,00 0,00 0,00 15.493,41 0,00 0,00 0,00 15.493,41
70114. IVICA NEMARIĆ ZADARSKA,VRSI 1974 VRSI 0,00 0,00 -1.527,62 17.020,80 0,00 0,00 0,00 15.493,18
70115. MILKA LACKOVIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1933 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 15.493,16 0,00 0,00 0,00 15.493,16
70116. BOSILJKA RENJE ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1952 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.491,74 0,00 15.491,74
70117. IVICA BRLETIĆ KARLOVAČKA,TOUNJ 1975 KAMENICA SKRADNIČKA 0,00 0,00 0,00 15.491,51 0,00 0,00 0,00 15.491,51
70118. MILJENKO RADONIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1953 VELA LUKA 0,00 0,00 0,00 15.491,49 0,00 0,00 0,00 15.491,49
70119. NERDJIVAN ABDULJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.490,28 0,00 0,00 0,00 15.490,28
70120. BRUNO TOMMASI PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1979 OMIŠALJ 0,00 0,00 0,00 15.487,67 0,00 0,00 0,00 15.487,67
70121. JAGODA VIDAS ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1960 TURANJ 0,00 0,00 0,00 15.486,89 0,00 0,00 0,00 15.486,89
70122. ANTO BULJAN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 15.486,67 0,00 0,00 0,00 15.486,67
70123. STJEPAN DAČNIK ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1972 ZAPREŠIĆ 4.458,66 0,00 0,00 11.027,58 0,00 0,00 0,00 15.486,24
70124. IVO BIJELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.485,79 0,00 15.485,79
70125. TIHANA POPOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1979 PITOMAČA 0,00 0,00 330,93 15.154,66 0,00 0,00 0,00 15.485,59
70126. SANDRO TRBOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.484,38 0,00 15.484,38
70127. NIKOLA ZUBČIĆ ZADARSKA,RAŽANAC 1949 RAŽANAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.482,05 0,00 15.482,05
70128. NADA OSTOJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.481,23 0,00 0,00 0,00 15.481,23
70129. GORDAN VUK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1987 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 15.479,97 0,00 0,00 0,00 15.479,97
70130. BRANKO JANEŠ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1946 BRDOVEC 0,00 0,00 0,00 15.479,86 0,00 0,00 0,00 15.479,86
70131. NEDILJKO ĆORIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1974 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 15.479,53 0,00 0,00 0,00 15.479,53
70132. ALEKSANDAR VIDANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.479,38 0,00 0,00 0,00 15.479,38
70133. IVAN PIVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1992 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.478,59 0,00 0,00 0,00 15.478,59
70134. IVANKA BARIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1928 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.478,12 0,00 15.478,12
70135. TOMISLAV MIKULČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SOBLINEC 929,25 0,00 1.968,67 12.579,36 0,00 0,00 0,00 15.477,28
70136. ELVIS ŽERJAV MEĐIMURSKA,STRAHONINEC 1972 STRAHONINEC 0,00 0,00 15.477,13 0,00 0,00 0,00 0,00 15.477,13
70137. RENATA ČULO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 1.698,36 0,00 0,02 13.777,94 0,00 0,00 0,00 15.476,32
70138. ZAJKO HEČIMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.475,33 0,00 0,00 0,00 15.475,33
70139. JASMINKA OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.474,67 0,00 15.474,67
70140. MARICA KELIHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.474,63 0,00 0,00 0,00 15.474,63
70141. ELIZABETA MIHAJLOVIĆ ŽIVKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1956 NIŠ 15.474,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.474,11
70142. ZORKA NIKOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1938 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.473,54 0,00 15.473,54
70143. DEJAN SUPAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1986 HUM 0,00 0,00 0,00 0,00 15.472,20 0,00 0,00 15.472,20
70144. ZDRAVKO MARKOVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KAPTOL 1957 ALILOVCI 0,00 0,00 0,00 15.471,71 0,00 0,00 0,00 15.471,71
70145. DORIJANA ORLIĆ GORTAN ISTARSKA,PULA 1965 PULA 0,00 0,00 15.471,24 0,00 0,00 0,00 0,00 15.471,24
70146. STAKA BEGANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1955 ZENICA 0,00 0,00 0,00 15.470,85 0,00 0,00 0,00 15.470,85
70147. IVANA ŠUŠNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 15.470,53 0,00 0,00 0,00 0,00 15.470,53
70148. LEOTRIM MALOTA ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1992 PRUDNICE 0,00 0,00 0,00 15.470,29 0,00 0,00 0,00 15.470,29
70149. MARIJA IVANKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1940 GORNJI SLATINIK 0,00 0,00 0,00 15.470,00 0,00 0,00 0,00 15.470,00
70150. DARIJO MARINIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1979 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 15.469,87 0,00 0,00 0,00 15.469,87
70151. VIKTOR MUŠTRA SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1976 SEGET DONJI 0,00 0,00 0,00 15.468,60 0,00 0,00 0,00 15.468,60
70152. SLAVICA JAGARINEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1956 HUMLJANI 15.459,32 0,00 6,97 -0,33 0,00 0,00 0,00 15.465,96
70153. ZLATKO BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 413,09 15.052,30 0,00 0,00 0,00 15.465,39
70154. ŽIVKO PEJIČIĆ ISTARSKA,PULA 1952 PULA 0,00 0,00 2.724,94 12.740,07 0,00 0,00 0,00 15.465,01
70155. JOVANA MARIN SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA 1982 HRVATSKA KOSTAJNICA 0,00 0,00 0,00 15.464,31 0,00 0,00 0,00 15.464,31
70156. SLAVICA PLUKAVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1943 GREGUROVEC 0,00 0,00 0,00 15.464,18 0,00 0,00 0,00 15.464,18
70157. MARIJA VUJASINOVIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1969 BOLFAN 0,00 0,00 0,00 15.463,61 0,00 0,00 0,00 15.463,61
70158. SILVIJA KOBREHEL PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1986 SVETI VID-MIHOLJICE 0,00 0,00 2.275,33 13.188,04 0,00 0,00 0,00 15.463,37
70159. VLADIMIR LAH ISTARSKA,PULA 1968 PULA 0,00 0,00 0,00 15.462,64 0,00 0,00 0,00 15.462,64
70160. MILAN STAKIĆ ISTARSKA,PULA 1954 PULA 0,00 0,00 0,00 15.461,79 0,00 0,00 0,00 15.461,79
70161. MANDA MIRKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1933 MILINAC 0,00 0,00 0,00 15.461,78 0,00 0,00 0,00 15.461,78
70162. NENAD KAUČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1964 DONJI MIHOLJAC 8.813,07 0,00 6.647,57 0,00 0,00 0,00 0,00 15.460,64
70163. SANELA KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.458,72 0,00 0,00 0,00 15.458,72
70164. EDINA JUKIĆ LESKOVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.458,70 0,00 0,00 0,00 15.458,70
70165. GORAN GVOZDENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1978 MATULJI 0,00 0,00 65,48 15.392,10 0,00 0,00 0,00 15.457,58
70166. LAURA MARKAJ ISTARSKA,BRTONIGLA 1995 FIORINI 0,00 0,00 0,00 15.457,50 0,00 0,00 0,00 15.457,50
70167. BOŽENA PALATINUŠ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1953 PODEVČEVO -2.859,13 0,00 2.713,67 15.608,59 0,00 -6,62 0,00 15.456,51
70168. MARIJA VUKASOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1973 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 0,00 15.456,33 0,00 0,00 15.456,33
70169. DRAŽEN RAKOCI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -814,08 16.269,44 0,00 0,00 0,00 15.455,36
70170. SANJA KARAMARKO ZADARSKA,ZADAR 1979 ZADAR 0,00 0,00 0,00 15.455,29 0,00 0,00 0,00 15.455,29
70171. JELICA ABRAHAM VARAŽDINSKA,VINICA 1942 DONJE VRATNO (VINICA) 0,00 0,00 0,00 15.453,65 0,00 0,00 0,00 15.453,65
70172. MIROSLAV BURUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.453,00 0,00 15.453,00
70173. DRAGICA ROBINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.452,64 0,00 0,00 0,00 15.452,64
70174. JELA PRVULOV KARLOVAČKA,DUGA RESA 1932 DUGA RESA 0,00 0,00 0,00 15.452,56 0,00 0,00 0,00 15.452,56
70175. ROBERT PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -887,68 0,00 0,00 16.339,19 0,00 0,00 0,00 15.451,51
70176. ANNA SHAFARIK ISTARSKA,KANFANAR 1981 ŠORIĆI 0,00 0,00 0,00 15.451,48 0,00 0,00 0,00 15.451,48
70177. RAJKO GAZIBARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1940 GOLOBRDAC 0,00 0,00 0,00 15.450,89 0,00 0,00 0,00 15.450,89
70178. JOSIP FARAGO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1985 STARI JANKOVCI 0,00 0,00 0,00 15.450,73 0,00 0,00 0,00 15.450,73
70179. ANTE ŽUPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 5.325,05 0,00 8.532,19 1.593,12 0,00 0,00 0,00 15.450,36
70180. JOSIP SREDNOSELEC VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1961 DUBRAVEC -0,65 0,00 -1.169,40 16.212,12 0,00 408,00 0,00 15.450,07
70181. EUGENIO PIOVESANA ISTARSKA,PULA 1938 PULA 0,00 0,00 0,00 15.449,37 0,00 0,00 0,00 15.449,37
70182. NADA HORVATIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1957 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 15.449,30 0,00 0,00 0,00 15.449,30
70183. ČAMILJ MUHADRI SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1965 BUDAPEST 42,40 0,00 -221,88 15.628,68 0,00 0,00 0,00 15.449,20
70184. JOSIP KERTEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1964 OTOČKA 0,00 0,00 0,00 15.447,35 0,00 0,00 0,00 15.447,35
70185. BOSILJKA MRMOŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 15.447,02 0,00 0,00 0,00 15.447,02
70186. MITO MRMOŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1952 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 15.446,94 0,00 0,00 0,00 15.446,94
70187. VESNA HERNER POŽEŠKO-SLAVONSKA,JAKŠIĆ 1965 EMINOVCI 0,00 0,00 15.446,86 0,00 0,00 0,00 0,00 15.446,86
70188. FATIME HASANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.444,33 0,00 0,00 0,00 15.444,33
70189. FATIMA MAKSUTI ISTARSKA,POREČ 1985 DRAČEVAC - MONSPINOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.442,09 0,00 15.442,09
70190. DŽEMAIL KURTIŠI LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1934 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 15.441,78 0,00 0,00 0,00 15.441,78
70191. MIHAJLO ČIZMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZADVARJE 1952 ZADVARJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.441,33 0,00 15.441,33
70192. IVICA MIKINAC SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1976 SISAK 15.440,36 0,00 0,00 -0,41 0,00 0,00 0,00 15.439,95
70193. BAIFANG LIU ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1966 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 15.439,76 0,00 0,00 0,00 15.439,76
70194. ŽELJKO JOVANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1967 ČRNKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.439,59 0,00 15.439,59
70195. DOLORES DEVJAK PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1990 KASTAV 0,00 0,00 0,00 15.439,19 0,00 0,00 0,00 15.439,19
70196. DARINKA IMBRIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1969 DONJI MOSTI 0,00 0,00 0,00 15.438,94 0,00 0,00 0,00 15.438,94
70197. SULJEJMAN TELJAKU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.438,79 0,00 0,00 0,00 15.438,79
70198. SNJEŽANA MUSTAPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1978 TIBORJANCI 4.688,28 0,00 10.748,59 1,30 0,00 0,00 0,00 15.438,17
70199. LEKE LLESHDEDAJ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1944 JURANDVOR 0,00 0,00 0,00 15.434,96 0,00 0,00 0,00 15.434,96
70200. BLAŽENKA KLAIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1969 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 15.434,17 0,00 0,00 0,00 15.434,17