OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
70101. MARIJAN BURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1986 CRIKVENICA 0,00 0,00 1.699,97 14.490,42 0,00 0,00 0,00 16.190,39
70102. MARIJA MULAC SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1945 JANJA LIPA 0,00 0,00 0,00 16.190,38 0,00 0,00 0,00 16.190,38
70103. MIRJANA VUŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1950 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.190,21 0,00 16.190,21
70104. MLADEN MIŠKOVIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1966 GORNJE BILJANE 0,00 0,00 0,00 16.189,57 0,00 0,00 0,00 16.189,57
70105. VESNA JOVANOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1988 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 16.188,94 0,00 0,00 0,00 16.188,94
70106. IVAN KOPČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 LUČKO -76,84 0,00 15.510,27 754,65 0,00 0,00 0,00 16.188,08
70107. JASMINA LOVRINČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1951 OSIJEK 0,00 0,00 16.187,98 0,00 0,00 0,00 0,00 16.187,98
70108. ZLATKO BAOTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1982 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 16.187,76 0,00 0,00 0,00 16.187,76
70109. IVICA HALUGA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1964 MIČEVEC -3.295,44 0,00 0,00 19.482,26 0,00 0,00 0,00 16.186,82
70110. MLADEN KRALJ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1958 PETRIJANEC 0,00 0,00 0,00 16.186,56 0,00 0,00 0,00 16.186,56
70111. AMIJETE ALIU ZADARSKA,ZADAR 1977 ZADAR 0,00 0,00 0,00 16.185,49 0,00 0,00 0,00 16.185,49
70112. PETAR KLEPIĆ KARLOVAČKA,RAKOVICA 1962 IRINOVAC 0,00 0,00 0,00 16.185,38 0,00 0,00 0,00 16.185,38
70113. KSENIJA KOLLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 6.381,03 0,00 89,43 9.713,71 0,00 0,00 0,00 16.184,17
70114. EDUARDO MAPILELE ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1969 RUDE 12.865,43 0,00 -3.940,23 7.256,95 0,00 0,00 0,00 16.182,15
70115. VEDRANA PETRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1956 STARI GRAD 16.909,63 0,00 6.387,65 -7.115,23 0,00 0,00 0,00 16.182,05
70116. BORE CRNOKRAK ZADARSKA,BENKOVAC 1963 PRISTEG 0,00 0,00 0,00 16.181,71 0,00 0,00 0,00 16.181,71
70117. ČAMILJ MUHADRI SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1965 BUDAPEST 44,43 0,00 -221,88 16.359,14 0,00 0,00 0,00 16.181,69
70118. DAMIR PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -71,76 16.253,15 0,00 0,00 0,00 16.181,39
70119. SENAD HIBIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI 1958 DUBOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 16.181,34 0,00 0,00 16.181,34
70120. DANIELA SAMARZHIJA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1975 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 16.181,27 0,00 0,00 0,00 16.181,27
70121. FRANJO PRUGOVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1948 FRKULJEVEC MIHOVLJANSKI 0,00 0,00 0,00 16.181,05 0,00 0,00 0,00 16.181,05
70122. ANICA KRIŽAIĆ MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1939 MALA SUBOTICA 0,00 0,00 0,00 16.180,88 0,00 0,00 0,00 16.180,88
70123. MARINA ŠKRLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.180,78 0,00 0,00 0,00 16.180,78
70124. STEVO POPOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1947 ČAĐAVAC 0,00 0,00 0,00 16.179,40 0,00 0,00 0,00 16.179,40
70125. VIBOR GUDELJ-VELAGA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1953 POLJICA 0,00 0,00 23,31 16.155,39 0,00 0,00 0,00 16.178,70
70126. MARIJA GRGURIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.177,67 0,00 16.177,67
70127. RENATO GAVRANČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1988 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 0,00 16.177,16 0,00 0,00 16.177,16
70128. SINIŠA ARTIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LIPOVLJANI 1972 KRALJEVA VELIKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.176,94 0,00 16.176,94
70129. DARKO ČONDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.930,90 0,00 244,36 0,00 16.175,26
70130. IOAN GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.174,48 0,00 0,00 0,00 16.174,48
70131. JOSIP KERTEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1964 OTOČKA 0,00 0,00 0,00 16.173,16 0,00 0,00 0,00 16.173,16
70132. JOSIP STOJČEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1986 ZADAR 0,00 0,00 0,00 16.172,11 0,00 0,00 0,00 16.172,11
70133. MARKO MANDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1982 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 16.170,39 0,00 0,00 0,00 16.170,39
70134. IVAN DUMBOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1979 MOŠĆENICA 0,00 -1.114,05 5.889,28 11.394,43 0,00 0,00 0,00 16.169,66
70135. VALENTYN NIKYTSKY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.168,70 0,00 0,00 0,00 16.168,70
70136. KADIJE HASANI ZADARSKA,ZADAR 1988 ZADAR 0,00 0,00 0,00 16.167,56 0,00 0,00 0,00 16.167,56
70137. MIRKO VUGREK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1948 SLAVONSKI BROD 16.167,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.167,15
70138. LUDOVIC BARCA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.167,10 0,00 0,00 0,00 16.167,10
70139. ASIM SKAKIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1981 PERUŠIĆ 0,00 0,00 0,00 16.166,46 0,00 0,00 0,00 16.166,46
70140. MARJAN MARGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1959 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 16.165,50 0,00 0,00 0,00 16.165,50
70141. JOŠKO JERČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.164,34 0,00 16.164,34
70142. ESAD HRUSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.164,02 0,00 16.164,02
70143. BRUNO TOMMASI PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1979 OMIŠALJ 0,00 0,00 0,00 16.162,72 0,00 0,00 0,00 16.162,72
70144. ANN-CHRISTINE MARITA LINDSTROM SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 16.161,91 0,00 0,00 0,00 16.161,91
70145. DRAGICA OTAVIJEVIĆ ZADARSKA,PREKO 1944 SUTOMIŠĆICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.161,85 0,00 16.161,85
70146. JULANDA AUGUSTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 HOLOWAYSBEACH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.161,78 0,00 16.161,78
70147. INGRID BOLKOVAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1984 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.161,73 0,00 0,00 16.161,73
70148. RAJKA SISAN OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1958 KRUNOSLAVJE 0,00 0,00 0,00 16.161,03 0,00 0,00 0,00 16.161,03
70149. PERO JUREŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1952 SISAK 0,00 0,00 5.239,84 10.877,12 0,00 43,91 0,00 16.160,87
70150. JASMINA BOKAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1981 PITOMAČA -2,59 0,00 0,00 16.163,35 0,00 0,00 0,00 16.160,76
70151. ANTE DOMNJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1970 POTRAVLJE 0,00 0,00 16.160,64 0,00 0,00 0,00 0,00 16.160,64
70152. DALIBOR MARGETA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1974 POLJICA 0,00 0,00 0,00 16.159,20 0,00 0,00 0,00 16.159,20
70153. HRVOJE BEŠENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.158,83 0,00 16.158,83
70154. REUF KENDIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1967 SVINICA KRSTINJSKA 0,00 0,00 0,00 16.158,78 0,00 0,00 0,00 16.158,78
70155. DANIJELA KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.158,56 0,00 16.158,56
70156. MARINKO KOZIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1976 GREDA 0,00 0,00 0,00 16.158,44 0,00 0,00 0,00 16.158,44
70157. ZORKO ANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.156,84 0,00 0,00 0,00 16.156,84
70158. STIPE GRANIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.156,81 0,00 16.156,81
70159. KRISTIAN BRKLJAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.156,16 0,00 16.156,16
70160. ĐURĐICA MIKULEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1947 SISAK 0,00 0,00 0,00 16.155,90 0,00 0,00 0,00 16.155,90
70161. ANTE PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.153,49 0,00 16.153,49
70162. NANIJE REDŽEPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.151,78 0,00 0,00 0,00 16.151,78
70163. MARIO BREGOVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1974 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 6.944,85 0,00 9.206,90 0,00 16.151,75
70164. MIHAEL SREMEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI IVANEC 1982 KOPRIVNIČKI IVANEC 1.526,79 0,00 -243,35 14.867,46 0,00 0,00 0,00 16.150,90
70165. KOLJA FABRIS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,01 16.150,04 0,00 0,00 0,00 16.150,05
70166. BOJANA DIMITRIJEVIĆ ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 0,00 16.149,30 0,00 0,00 0,00 16.149,30
70167. MILKA MATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1956 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 16.147,64 0,00 0,00 16.147,64
70168. IVAN MESIC ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1963 LUG SAMOBORSKI 1.704,33 0,00 0,00 14.441,97 0,00 0,00 0,00 16.146,30
70169. OLESEA HOLOMONOVA ISTARSKA,PULA 1974 PULA 0,00 0,00 0,00 16.144,34 0,00 0,00 0,00 16.144,34
70170. IVICA VAREŠKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1970 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.144,31 0,00 16.144,31
70171. MILANKA SIMIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1969 BROČICE 0,00 0,00 0,00 16.139,59 0,00 0,00 0,00 16.139,59
70172. ZDENKO ŠABIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1951 TUZLA 0,00 0,00 0,00 16.136,83 0,00 0,00 0,00 16.136,83
70173. DAMIR KAILER SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1968 SEGET DONJI 0,00 0,00 0,00 16.136,74 0,00 0,00 0,00 16.136,74
70174. DAMIR AJTIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1963 KISTANJE 0,00 0,00 0,00 16.135,66 0,00 0,00 0,00 16.135,66
70175. LAURA MARKAJ ISTARSKA,BRTONIGLA 1995 FIORINI 0,00 0,00 0,00 16.135,13 0,00 0,00 0,00 16.135,13
70176. DARKO KATOVČIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1978 TOPLICE 0,00 0,00 0,00 16.134,65 0,00 0,00 0,00 16.134,65
70177. GRIGOR HARUTYUNYAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1992 KUTINA 0,00 0,00 0,00 16.134,16 0,00 0,00 0,00 16.134,16
70178. IVAN ROĐAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.132,95 0,00 0,00 0,00 16.132,95
70179. EUGENIO PIOVESANA ISTARSKA,PULA 1938 PULA 0,00 0,00 0,00 16.131,60 0,00 0,00 0,00 16.131,60
70180. VELJKO STAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 SOBOLI -557,74 0,00 16.664,81 16,94 0,00 0,00 0,00 16.124,01
70181. MARIO RUMBAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.123,43 0,00 16.123,43
70182. SLAVICA JAGARINEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1956 HUMLJANI 16.116,47 0,00 6,97 -0,33 0,00 0,00 0,00 16.123,11
70183. ZURAP RUFATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.122,21 0,00 0,00 0,00 16.122,21
70184. MILENKA MARIĆ ZADARSKA,ZADAR 1951 ZADAR 0,00 0,00 16.121,83 0,00 0,00 0,00 0,00 16.121,83
70185. DRAGAN POPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1978 BOGATIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 16.121,27 0,00 0,00 16.121,27
70186. MILAN SALACAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OPUZEN 1950 OPUZEN 0,00 0,00 16.120,77 0,00 0,00 0,00 0,00 16.120,77
70187. VESNA HERNER POŽEŠKO-SLAVONSKA,JAKŠIĆ 1965 EMINOVCI 0,00 0,00 16.119,28 0,00 0,00 0,00 0,00 16.119,28
70188. BONI URSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1970 SELCA 0,00 0,00 0,00 16.118,98 0,00 0,00 0,00 16.118,98
70189. EMINA GUŠANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1987 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.118,82 0,00 16.118,82
70190. DARINKA IMBRIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1969 DONJI MOSTI 0,00 0,00 0,00 16.117,32 0,00 0,00 0,00 16.117,32
70191. DUBRAVKO RUŽIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1978 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.115,14 0,00 16.115,14
70192. TONI PRANJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1985 PLOČE 0,00 0,00 0,00 16.114,83 0,00 0,00 0,00 16.114,83
70193. JASMINA LJUCA SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1962 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 16.113,19 0,00 0,00 0,00 16.113,19
70194. IVICA JAZVO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.113,15 0,00 0,00 0,00 16.113,15
70195. LAJOS SZVATEK ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1964 PECS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.112,41 0,00 16.112,41
70196. VLASTA STILIN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 16.111,29 0,00 0,00 0,00 16.111,29
70197. TOMISLAV FERENČAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 1.182,37 14.928,48 0,00 0,00 0,00 16.110,85
70198. ZORAN JELAVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1978 ZADAR 0,00 0,00 0,00 16.110,54 0,00 0,00 0,00 16.110,54
70199. PERA PENIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1948 BAJAGIĆ 0,00 0,00 0,00 16.109,25 0,00 0,00 0,00 16.109,25
70200. MARIJA JANDRIČKO SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1948 PRELOŠĆICA 0,00 0,00 0,00 16.107,78 0,00 0,00 0,00 16.107,78