OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
70101. LUKRECIJA KRALJIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1974 KLOŠTAR IVANIĆ 0,00 0,00 0,00 16.024,16 0,00 0,00 0,00 16.024,16
70102. MARIJA PANDUR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1949 HAMPOVICA 0,00 0,00 0,00 16.023,41 0,00 0,00 0,00 16.023,41
70103. IGOR MARTAN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1986 MADŽAREVO 0,00 0,00 0,00 16.022,42 0,00 0,00 0,00 16.022,42
70104. MITSUAKI SHIGA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1991 SPLIT 0,00 0,00 0,00 16.018,49 0,00 0,00 0,00 16.018,49
70105. ESAD HRKIĆ ISTARSKA,UMAG 1975 UMAG 0,00 0,00 0,00 16.017,52 0,00 0,00 0,00 16.017,52
70106. ZVJEZDANA STAMAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.016,35 0,00 16.016,35
70107. JOSIP BOBAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1951 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 16.016,03 0,00 0,00 0,00 16.016,03
70108. KRISTINA BARIŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1979 ŠUMETLICA 0,00 0,00 -56,90 16.070,65 0,00 0,00 0,00 16.013,75
70109. MARIJAN ŠARONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.013,42 0,00 16.013,42
70110. ESTERA MOHAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.013,18 0,00 16.013,18
70111. DARIO ĆORLUKA BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1969 ČAJKOVCI 0,00 0,00 0,00 16.012,79 0,00 0,00 0,00 16.012,79
70112. MIRJANA RADMAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1964 SPLITSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.012,71 0,00 16.012,71
70113. ŽARKO MIRIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ERVENIK 1964 RADUČIĆ 0,00 0,00 0,00 16.012,39 0,00 0,00 0,00 16.012,39
70114. STJEPAN RATKAJ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1961 LEPOGLAVA 0,00 0,00 0,00 16.010,91 0,00 0,00 0,00 16.010,91
70115. IVAN RATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 16.010,55 0,00 0,00 0,00 0,00 16.010,55
70116. ANTON RAKIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1948 PREMANTURA 0,00 0,00 0,00 16.009,99 0,00 0,00 0,00 16.009,99
70117. ROMEO ŠOKAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 OSIJEK -9.065,54 0,00 -2.759,59 27.834,10 0,00 0,00 0,00 16.008,97
70118. MELITA ČAKARUN ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 0,00 0,00 0,00 16.008,95 0,00 0,00 0,00 16.008,95
70119. ANITA GALLI LUKETIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1924 SAO PAOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.008,43 0,00 16.008,43
70120. IVICA KOŠIR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.008,03 0,00 0,00 0,00 16.008,03
70121. ANDREJA KNEŽEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1984 SUNJA 0,00 0,00 0,00 16.007,30 0,00 0,00 0,00 16.007,30
70122. ERNEST VADOC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1964 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 16.005,99 0,00 0,00 0,00 16.005,99
70123. DRAGUTIN KRIŽANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.005,69 0,00 0,00 16.005,69
70124. JELENA BRKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1979 PLANO 0,00 0,00 0,00 16.005,37 0,00 0,00 0,00 16.005,37
70125. MARITA TOPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1959 TUGARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.005,24 0,00 16.005,24
70126. ALEKSANDAR CUKROV ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 0,00 0,00 62,14 15.943,07 0,00 0,00 0,00 16.005,21
70127. MELISA ASANOVSKA ISTARSKA,MEDULIN 1990 VINKURAN 0,00 0,00 0,00 16.005,01 0,00 0,00 0,00 16.005,01
70128. BRANKA ŠILJEG OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1957 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.001,31 0,00 16.001,31
70129. VELIMIR SRŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB -0,42 0,00 1.210,84 14.790,56 0,00 0,00 0,00 16.000,98
70130. IVAN GRŽELJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.000,97 0,00 0,00 0,00 16.000,97
70131. KREŠIMIR MRAVIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1945 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,55 0,00 16.000,55
70132. MARIO KOVAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1970 MAKARSKA -12.600,95 -3.271,22 5.693,37 26.179,11 0,00 0,00 0,00 16.000,31
70133. BLAŽENKA KLAIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1969 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 16.000,01 0,00 0,00 0,00 16.000,01
70134. ERNST LUDWIG LITTMANN ISTARSKA,MEDULIN 1936 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 15.999,85 0,00 0,00 0,00 15.999,85
70135. RUŽA KRISTANOVIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1958 HRŽENICA 0,00 0,00 0,00 15.998,97 0,00 0,00 0,00 15.998,97
70136. GROZDANA ORŠOŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1977 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 0,00 15.997,93 0,00 0,00 0,00 15.997,93
70137. EDUARD PLEŠE PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1949 BROD NA KUPI 0,00 0,00 15.997,71 0,00 0,00 0,00 0,00 15.997,71
70138. MARIJA MANOJLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1957 ĐELETOVCI 0,00 0,00 0,00 15.995,97 0,00 0,00 0,00 15.995,97
70139. DUŠKO SAMARDŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1972 VRISNIK 0,00 0,00 0,00 15.995,89 0,00 0,00 0,00 15.995,89
70140. IVICA FRANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 VIŠNJEVAC 1.847,50 0,00 -232,84 14.379,62 0,00 0,00 0,00 15.994,28
70141. LJILJANA GREGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1963 ĐAKOVO 0,00 0,00 183,68 15.810,44 0,00 0,00 0,00 15.994,12
70142. SONJA KAVAIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.994,04 0,00 0,00 0,00 15.994,04
70143. SERHIY SHYLKIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1978 SOLIN 0,00 0,00 0,00 15.993,94 0,00 0,00 0,00 15.993,94
70144. VINKO MINDOLJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1951 ZVEČANJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.993,56 0,00 15.993,56
70145. SANDA MÜLLER ZADARSKA,VIR 1966 VIR -1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 15.993,99 0,00 15.992,11
70146. DRAGAN SEKULIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1980 LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.991,49 0,00 15.991,49
70147. ZDENKO KOS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1960 ZDENCI 0,00 0,00 0,00 15.990,01 0,00 0,00 0,00 15.990,01
70148. AIDA HASANAGIĆ ISTARSKA,POREČ 1975 RADMANI 0,00 0,00 0,00 15.989,62 0,00 0,00 0,00 15.989,62
70149. IVICA GLOGAČ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1948 JOSIPOVAC 16.154,81 0,00 0,00 -165,91 0,00 0,00 0,00 15.988,90
70150. KRUNO BEREČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1961 BELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 0,00 15.988,21 0,00 0,00 15.988,21
70151. IVANA SAMOLOV LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1987 KARLOBAG 0,00 0,00 -52,66 16.040,65 0,00 0,00 0,00 15.987,99
70152. MARIJA FELTAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1952 BAPSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.987,00 0,00 15.987,00
70153. TREZA BENCAK OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1936 LUG SUBOTIČKI 0,00 0,00 0,00 15.986,37 0,00 0,00 0,00 15.986,37
70154. HASAN TURSIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1962 MILOVČIĆI 0,00 0,00 1.493,06 14.490,89 0,00 0,00 0,00 15.983,95
70155. PETAR VUČEMILOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1969 ŽLEBINA 14.329,75 0,00 0,00 1.654,13 0,00 0,00 0,00 15.983,88
70156. JURE KALIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 15.983,85 0,00 0,00 15.983,85
70157. CHAMSEDDIN CHEIKH BAKER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.983,75 0,00 15.983,75
70158. DENIS BEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.983,12 0,00 15.983,12
70159. DARKO DEMIROVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1957 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 15.982,18 0,00 0,00 0,00 15.982,18
70160. BURIM EMINI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1987 VELIKA KOSNICA 0,00 0,00 0,00 15.978,93 0,00 0,00 0,00 15.978,93
70161. MARIJANKA ŠTIVIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DAVOR 1960 ORUBICA 0,00 0,00 0,00 15.978,84 0,00 0,00 0,00 15.978,84
70162. BOŽO PERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1959 SOLIN 0,00 0,00 0,00 15.978,57 0,00 0,00 0,00 15.978,57
70163. GJERGJ RAJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.976,40 0,00 0,00 0,00 15.976,40
70164. PAJO CVJETKOVIĆ ZADARSKA,GRAČAC 1960 GLOGOVO 0,00 0,00 0,00 15.976,27 0,00 0,00 0,00 15.976,27
70165. MIRKO SLUNJSKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1944 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.976,20 0,00 15.976,20
70166. MUHAMET BAŠTRAKAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA BLAGAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.974,29 0,00 15.974,29
70167. DEME BOSHTRAKAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA BLAGAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.974,29 0,00 15.974,29
70168. SANJA ZGREBEC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 JOSIPOVAC 0,00 0,00 0,00 6.717,47 0,00 9.256,31 0,00 15.973,78
70169. MATE MARKOTA POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1966 PLETERNICA 0,00 0,00 476,36 15.496,17 0,00 0,00 0,00 15.972,53
70170. JURE MARKOTA POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1976 PLETERNICA 0,00 0,00 476,36 15.496,17 0,00 0,00 0,00 15.972,53
70171. KATICA LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1965 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 15.972,39 0,00 0,00 0,00 15.972,39
70172. MIRSAD ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.971,99 0,00 15.971,99
70173. IVAN LIKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1962 SELIŠĆE SUNJSKO 0,00 0,00 0,00 0,00 15.508,53 461,23 0,00 15.969,76
70174. SEVDIJA BUJANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1951 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 9,72 15.958,55 0,00 0,00 15.968,27
70175. MARA NOVAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1941 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.966,04 0,00 15.966,04
70176. ŽELJKO CERINSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1980 MARETIĆ 0,00 0,00 0,00 15.965,79 0,00 0,00 0,00 15.965,79
70177. BOŽIDAR ŠARGAČ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1958 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 15.965,40 0,00 0,00 0,00 15.965,40
70178. MARKO FRANJEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1989 VAGOVINA 0,00 0,00 -92,18 16.056,11 0,00 0,00 0,00 15.963,93
70179. VLADO MRAOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 8.999,34 0,00 0,00 6.964,55 0,00 15.963,89
70180. ELIZABETA MEDICA PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1972 BUZDOHANJ -74.715,94 0,00 -1.958,52 92.638,14 0,00 0,00 0,00 15.963,68
70181. DRAGA SAHAČIĆ ISTARSKA,POREČ 1970 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 0,00 15.959,27 0,00 0,00 15.959,27
70182. EMANUEL MODRIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1976 KRASNO POLJE 0,00 0,00 0,00 15.958,24 0,00 0,00 0,00 15.958,24
70183. SVETLANA DIVKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1980 PETRINJA 0,00 0,00 0,00 15.957,55 0,00 0,00 0,00 15.957,55
70184. WERNER LOFFLER HORST ISTARSKA,POREČ NEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.956,62 0,00 15.956,62
70185. NEVZAT TORO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.956,02 0,00 0,00 0,00 15.956,02
70186. BORISLAV ANTONČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1946 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.954,89 0,00 0,00 0,00 15.954,89
70187. MILAN LOZIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1948 DUGI RAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.954,59 0,00 15.954,59
70188. GORAN RAMLJAK ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1955 SIVERIĆ 0,00 0,00 0,00 15.954,49 0,00 0,00 0,00 15.954,49
70189. BOSILJKA KOVAČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA MARKUŠICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.954,19 0,00 15.954,19
70190. ANKICA MATIJEVIĆ ZADARSKA,NIN 1970 NIN 0,00 0,00 -853,48 16.807,54 0,00 0,00 0,00 15.954,06
70191. ADOLF CAFUTA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1938 GORNJI MACELJ 0,00 0,00 5.425,19 10.528,17 0,00 0,00 0,00 15.953,36
70192. ALEKSANDAR VIDANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.951,83 0,00 0,00 0,00 15.951,83
70193. NIKŠA BARBARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1956 STARI GRAD -6,00 0,00 1,64 15.955,44 0,00 0,00 0,00 15.951,08
70194. DAMIR ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1957 TUČEPI -1.695,98 0,00 0,00 -101,31 0,00 17.748,22 0,00 15.950,93
70195. DUŠANKA MOMIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1930 DOLJANI 0,00 0,00 0,00 15.950,62 0,00 0,00 0,00 15.950,62
70196. TOMISLAV MILAŠINOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1991 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 0,00 15.950,52 0,00 0,00 15.950,52
70197. MANDA JEMRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1937 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 15.949,74 0,00 0,00 0,00 15.949,74
70198. DANILO PEŠKO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1960 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 15.949,21 0,00 0,00 0,00 15.949,21
70199. MARIJA VRBEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1965 PERŠAVES 0,00 0,00 0,00 15.945,12 0,00 0,00 0,00 15.945,12
70200. ROMANO DUPLANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.945,00 0,00 0,00 0,00 15.945,00