OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
70101. KREŠIMIR MARKOTIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1965 DONJI LADUČ 13.874,71 0,00 1.087,65 1.124,25 0,00 0,00 0,00 16.086,61
70102. ŠTEFANIJA PALIKUČA ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1954 LAKTEC 0,00 0,00 0,00 16.086,47 0,00 0,00 0,00 16.086,47
70103. KRIŽAN TIJARDOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERNESTINOVO 1968 ERNESTINOVO 0,00 0,00 0,00 16.086,43 0,00 0,00 0,00 16.086,43
70104. NIKICA LOVRIĆ ZADARSKA,ZADAR 1980 ZADAR 0,00 0,00 0,00 16.084,99 0,00 0,00 0,00 16.084,99
70105. STEVKA SAMOLOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.084,77 0,00 0,00 0,00 16.084,77
70106. IVAN BOŽOKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1958 VELIKI GRĐEVAC 0,00 0,00 0,00 16.084,76 0,00 0,00 0,00 16.084,76
70107. BRANISLAV ADAMOV ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1978 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 16.082,06 0,00 0,00 0,00 16.082,06
70108. BORIS MIHAEL TOPOL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 1.690,21 14.390,27 0,00 0,00 0,00 16.080,48
70109. DAMIR ROJTINIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1977 KARLOVAC 0,00 0,00 -591,33 16.671,72 0,00 0,00 0,00 16.080,39
70110. MILOŠ DUDUKOVIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1955 TOČAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.080,29 0,00 16.080,29
70111. ANĐELKA VERŠEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1948 MALA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 16.080,20 0,00 0,00 0,00 16.080,20
70112. ANGELO VEZZOLI ISTARSKA,POREČ 1970 CALCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.078,98 0,00 16.078,98
70113. MADDALENA VEZZOLI ISTARSKA,POREČ 1978 FONTANELLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.078,98 0,00 16.078,98
70114. MARIA LOVRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.077,69 0,00 0,00 0,00 16.077,69
70115. ANELA RAMIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.077,45 0,00 0,00 0,00 16.077,45
70116. GORDANA BLAŽUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.075,96 0,00 16.075,96
70117. JAKOV ZEC SPLITSKO-DALMATINSKA,LEĆEVICA 1970 DIVOJEVIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.075,58 0,00 16.075,58
70118. GORAN PEJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 16.071,63 0,00 0,00 0,00 16.071,63
70119. BAJRAM AZIRI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 12.263,41 3.807,37 0,00 0,00 0,00 16.070,78
70120. VJERA MLAČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.070,22 0,00 16.070,22
70121. MILJANA TRUGLIO REKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK 1953 GARICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.067,71 0,00 16.067,71
70122. BLAŽ BOJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1962 KASTAV 0,00 0,00 0,00 16.066,76 0,00 0,00 0,00 16.066,76
70123. DUŠAN BUGAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.066,58 0,00 0,00 0,00 16.066,58
70124. BOŽO JOVANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1975 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 0,00 16.062,54 0,00 0,00 16.062,54
70125. SANJIN ČARGONJA PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1968 BANJOL 6.039,31 0,00 0,00 7.824,02 0,00 0,00 2.196,11 16.059,44
70126. CYRIACUS CHIMEZIE ABOSI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 16.058,60 0,00 0,00 0,00 16.058,60
70127. DAMIR GERIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1966 PLETERNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.058,47 0,00 0,00 16.058,47
70128. ANA VAMPOVAC ISTARSKA,MEDULIN 1984 MEDULIN 0,00 0,00 -98,76 16.157,16 0,00 0,00 0,00 16.058,40
70129. JOSIP PAVLOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1983 PETRINJA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.058,16 0,00 0,00 16.058,16
70130. MARICA ROŽMAN LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1970 LIPOVLJE 0,00 0,00 0,00 16.056,15 0,00 0,00 0,00 16.056,15
70131. BAJRAM MORINA PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1982 VRBOVSKO 0,00 0,00 212,13 15.842,64 0,00 0,00 0,00 16.054,77
70132. BILJANA JOVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1980 KARANAC 0,00 0,00 0,00 16.054,50 0,00 0,00 0,00 16.054,50
70133. ANTUN MATIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PAKRAC 1970 PAKRAC 0,00 0,00 0,00 16.054,17 0,00 0,00 0,00 16.054,17
70134. KATARINA MAURER NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1919 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.052,12 0,00 16.052,12
70135. SLAVICA PLUKAVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1943 GREGUROVEC 0,00 0,00 0,00 16.052,01 0,00 0,00 0,00 16.052,01
70136. VALENTINO ČOGELJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1992 SPLIT 0,00 0,00 0,00 16.051,61 0,00 0,00 0,00 16.051,61
70137. VOJTECH KAJTAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.050,07 0,00 0,00 0,00 16.050,07
70138. ROMANO DIVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1972 MAKARSKA 0,00 0,00 2.887,10 13.162,93 0,00 0,00 0,00 16.050,03
70139. TOMISLAV PLUŽARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1961 MARIJANCI 0,00 0,00 0,00 16.048,21 0,00 0,00 0,00 16.048,21
70140. DARKO URBAN OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1980 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.047,89 0,00 0,00 16.047,89
70141. JERKO JUSTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK NEW YORK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.047,60 0,00 16.047,60
70142. TOMISLAV MIHAJLIC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1975 BREZOVLJANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.045,24 0,00 16.045,24
70143. ANTO VRKAŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.045,20 0,00 0,00 0,00 16.045,20
70144. MANDA MIRKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1933 MILINAC 0,00 0,00 0,00 16.045,17 0,00 0,00 0,00 16.045,17
70145. MLADEN JURAŠIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1962 ŠTEFANEC 0,00 0,00 0,00 16.044,93 0,00 0,00 0,00 16.044,93
70146. EMIL VEZMAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1934 GORNJA KOVAČICA 0,00 0,00 0,00 16.043,88 0,00 0,00 0,00 16.043,88
70147. STJEPAN KEŠER KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1968 ZAISTOVEC 0,00 0,00 0,00 16.043,27 0,00 0,00 0,00 16.043,27
70148. JASMINA RADIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1972 BATINA 0,00 0,00 0,00 16.042,67 0,00 0,00 0,00 16.042,67
70149. JOYCE EJIROGHENE OGHOTOMO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.042,12 0,00 0,00 0,00 16.042,12
70150. MARINA LATINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.040,22 0,00 0,00 0,00 16.040,22
70151. ENES ŠEČIĆ MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1976 HLAPIČINA 0,00 0,00 0,00 16.039,78 0,00 0,00 0,00 16.039,78
70152. ZVONIMIR BELJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.039,75 0,00 0,00 0,00 16.039,75
70153. ALEXANDRA MARIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1975 MUENCHEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.038,61 0,00 16.038,61
70154. FRANJO VELIČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1954 KLADARE 0,00 0,00 0,00 16.037,63 0,00 0,00 0,00 16.037,63
70155. CVITA DURDOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT 0,00 0,00 0,00 16.035,55 0,00 0,00 0,00 16.035,55
70156. KATICA FAŠAIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1948 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 16.034,46 0,00 0,00 0,00 16.034,46
70157. DINO BREKALO SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1978 JESENICE 0,00 0,00 0,00 15.092,54 0,00 941,64 0,00 16.034,18
70158. ZVONIMIR POLJANČEC OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1959 KRČENIK 0,00 0,00 0,00 16.033,56 0,00 0,00 0,00 16.033,56
70159. SUSANNA ANTONIJA LJERKA BUHLER ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1970 BETINA 0,00 0,00 0,00 16.033,47 0,00 0,00 0,00 16.033,47
70160. MERIMA KANTAREVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1974 SISAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.032,40 0,00 16.032,40
70161. IVICA BARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1962 BOCANJEVCI 0,00 0,00 0,00 16.031,05 0,00 0,00 0,00 16.031,05
70162. HYSNI BERISHA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.029,61 0,00 0,00 0,00 16.029,61
70163. VERONA ŠLINGAR DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1950 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 16.028,38 0,00 0,00 0,00 16.028,38
70164. MARKO BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 5.656,61 0,00 10.370,98 0,00 16.027,59
70165. MARTINA SAKAČ ISTARSKA,BUJE 1992 BUROLI 0,00 0,00 0,00 16.025,63 0,00 0,00 0,00 16.025,63
70166. JASNA OBIĆ ISTARSKA,PULA 1978 PULA 0,00 0,00 0,00 16.024,98 0,00 0,00 0,00 16.024,98
70167. MARKO BUBALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.024,68 0,00 0,00 0,00 16.024,68
70168. LUKRECIJA KRALJIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1974 KLOŠTAR IVANIĆ 0,00 0,00 0,00 16.024,16 0,00 0,00 0,00 16.024,16
70169. MARIJA PANDUR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1949 HAMPOVICA 0,00 0,00 0,00 16.023,41 0,00 0,00 0,00 16.023,41
70170. IGOR MARTAN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1986 MADŽAREVO 0,00 0,00 0,00 16.022,42 0,00 0,00 0,00 16.022,42
70171. MITSUAKI SHIGA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1991 SPLIT 0,00 0,00 0,00 16.018,49 0,00 0,00 0,00 16.018,49
70172. ESAD HRKIĆ ISTARSKA,UMAG 1975 UMAG 0,00 0,00 0,00 16.017,52 0,00 0,00 0,00 16.017,52
70173. ZVJEZDANA STAMAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.016,35 0,00 16.016,35
70174. JOSIP BOBAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1951 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 16.016,03 0,00 0,00 0,00 16.016,03
70175. KRISTINA BARIŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1979 ŠUMETLICA 0,00 0,00 -56,90 16.070,65 0,00 0,00 0,00 16.013,75
70176. MARIJAN ŠARONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.013,42 0,00 16.013,42
70177. ESTERA MOHAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.013,18 0,00 16.013,18
70178. DARIO ĆORLUKA BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1969 ČAJKOVCI 0,00 0,00 0,00 16.012,79 0,00 0,00 0,00 16.012,79
70179. MIRJANA RADMAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1964 SPLITSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.012,71 0,00 16.012,71
70180. ŽARKO MIRIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ERVENIK 1964 RADUČIĆ 0,00 0,00 0,00 16.012,39 0,00 0,00 0,00 16.012,39
70181. STJEPAN RATKAJ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1961 LEPOGLAVA 0,00 0,00 0,00 16.010,91 0,00 0,00 0,00 16.010,91
70182. IVAN RATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 16.010,55 0,00 0,00 0,00 0,00 16.010,55
70183. ANTON RAKIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1948 PREMANTURA 0,00 0,00 0,00 16.009,99 0,00 0,00 0,00 16.009,99
70184. ROMEO ŠOKAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 OSIJEK -9.065,54 0,00 -2.759,59 27.834,10 0,00 0,00 0,00 16.008,97
70185. MELITA ČAKARUN ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 0,00 0,00 0,00 16.008,95 0,00 0,00 0,00 16.008,95
70186. ANITA GALLI LUKETIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1924 SAO PAOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.008,43 0,00 16.008,43
70187. IVICA KOŠIR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.008,03 0,00 0,00 0,00 16.008,03
70188. ANDREJA KNEŽEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1984 SUNJA 0,00 0,00 0,00 16.007,30 0,00 0,00 0,00 16.007,30
70189. ERNEST VADOC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1964 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 16.005,99 0,00 0,00 0,00 16.005,99
70190. DRAGUTIN KRIŽANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.005,69 0,00 0,00 16.005,69
70191. JELENA BRKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1979 PLANO 0,00 0,00 0,00 16.005,37 0,00 0,00 0,00 16.005,37
70192. MARITA TOPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1959 TUGARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.005,24 0,00 16.005,24
70193. ALEKSANDAR CUKROV ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 0,00 0,00 62,14 15.943,07 0,00 0,00 0,00 16.005,21
70194. MELISA ASANOVSKA ISTARSKA,MEDULIN 1990 VINKURAN 0,00 0,00 0,00 16.005,01 0,00 0,00 0,00 16.005,01
70195. BRANKA ŠILJEG OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1957 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.001,31 0,00 16.001,31
70196. VELIMIR SRŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB -0,42 0,00 1.210,84 14.790,56 0,00 0,00 0,00 16.000,98
70197. IVAN GRŽELJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.000,97 0,00 0,00 0,00 16.000,97
70198. KREŠIMIR MRAVIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1945 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,55 0,00 16.000,55
70199. MARIO KOVAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1970 MAKARSKA -12.600,95 -3.271,22 5.693,37 26.179,11 0,00 0,00 0,00 16.000,31
70200. BLAŽENKA KLAIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1969 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 16.000,01 0,00 0,00 0,00 16.000,01