OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
70101. JANKO PTIČAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1948 VELIKI KOMOR 0,00 0,00 0,00 15.576,43 0,00 0,00 0,00 15.576,43
70102. GLIGORIJE PAVLOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA 1945 RAUSOVAC 0,00 0,00 0,00 15.576,07 0,00 0,00 0,00 15.576,07
70103. SHAKEEL AHMED GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.575,11 0,00 0,00 0,00 15.575,11
70104. VESNA POSMODI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 -1.654,50 17.229,52 0,00 0,00 0,00 15.575,02
70105. BOŽICA STEVANOSKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC 1975 FERDINANDOVAC 0,00 0,00 0,00 15.574,68 0,00 0,00 0,00 15.574,68
70106. STANKO KARAN ZADARSKA,BENKOVAC 1961 GORNJE CERANJE 0,00 0,00 0,00 0,00 15.574,60 0,00 0,00 15.574,60
70107. SLAVKO MATAIJA OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1970 BOKŠIĆ LUG 0,00 0,00 0,00 15.574,02 0,00 0,00 0,00 15.574,02
70108. DUNJA BALON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.573,61 0,00 0,00 0,00 15.573,61
70109. IZABELA JELINIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1975 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 15.572,28 0,00 15.572,37
70110. SLAVICA VOIT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.571,86 0,00 0,00 0,00 15.571,86
70111. MARIJA JANDRIČKO SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1948 PRELOŠĆICA 0,00 0,00 0,00 15.571,06 0,00 0,00 0,00 15.571,06
70112. TOMISLAV ŠOŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1979 VIRJE 0,00 0,00 0,00 15.567,70 0,00 0,00 0,00 15.567,70
70113. MARIO GLEGJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1983 NOVA MOKOŠICA 0,00 0,00 0,00 15.565,98 0,00 0,00 0,00 15.565,98
70114. JOSIP KOVAČIĆ MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA 1969 GRABROVNIK 0,00 0,00 0,00 15.565,94 0,00 0,00 0,00 15.565,94
70115. JOSIP GUČANIN-GAZIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.565,90 0,00 0,00 0,00 15.565,90
70116. MILKICA KADOIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 5.225,26 10.340,55 0,00 0,00 0,00 15.565,81
70117. STJEPAN HORVATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB -958,11 0,00 -0,50 16.523,32 0,00 0,00 0,00 15.564,71
70118. ZVONIMIR SAVI BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1947 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 15.564,40 0,00 0,00 0,00 15.564,40
70119. RADOJICA TADIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.562,65 0,00 0,00 0,00 15.562,65
70120. IGOR NOVOSEL SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1980 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 15.562,08 0,00 0,00 0,00 15.562,08
70121. LANA FLANDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.561,54 0,00 15.561,54
70122. SAŠA ŽIVKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1968 BELIŠĆE 630,18 0,00 3.652,85 11.277,21 0,00 0,00 0,00 15.560,24
70123. SPOMENKA KIPČIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1960 JABLANOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.558,47 0,00 15.558,47
70124. DINO ŽULJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1972 SUTIVAN 14.695,58 0,00 0,00 861,54 0,00 0,00 0,00 15.557,12
70125. IVAN NIKOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1963 LOVREĆ 0,00 0,00 0,00 -1.300,85 0,00 16.857,73 0,00 15.556,88
70126. ELA ĆURČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.556,86 0,00 15.556,86
70127. EMIR MISIMI DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1977 CAVTAT 6.402,36 0,00 818,77 8.335,64 0,00 0,00 0,00 15.556,77
70128. NADA MIKLEČIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1963 ŽUKOVEC 0,00 0,00 0,00 15.556,15 0,00 0,00 0,00 15.556,15
70129. NATALIJA ŠUBAT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 13.488,65 0,00 -82,39 2.149,38 0,00 0,00 0,00 15.555,64
70130. SONJA MILARDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 -710,44 16.264,52 0,00 0,00 0,00 15.554,08
70131. IVOR ZORMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.553,67 0,00 0,00 0,00 15.553,67
70132. VLADO LUKIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR 1951 DONJI JAVORANJ 0,00 0,00 0,00 15.553,35 0,00 0,00 0,00 15.553,35
70133. REUF KENDIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1967 SVINICA KRSTINJSKA 0,00 0,00 0,00 15.552,98 0,00 0,00 0,00 15.552,98
70134. MARIANA FELICIA CIOBANU SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1983 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 15.551,63 0,00 0,00 0,00 15.551,63
70135. MARIJAN NOVAČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1964 LOBOR 0,00 0,00 0,00 15.551,41 0,00 0,00 0,00 15.551,41
70136. KEMAL HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.551,16 0,00 0,00 0,00 15.551,16
70137. IVAN POKOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 3.929,82 0,00 373,81 11.246,75 0,00 0,00 0,00 15.550,38
70138. DUŠAN DUDARIN OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1961 BIJELO BRDO -2.954,15 0,00 17.389,76 1.114,74 0,00 0,00 0,00 15.550,35
70139. KATICA LAZAR VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1963 LIPOVNIK 0,00 0,00 0,00 15.549,13 0,00 0,00 0,00 15.549,13
70140. ELMEDIN ISEINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.549,08 0,00 0,00 0,00 15.549,08
70141. ISMETA MUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.549,02 0,00 0,00 0,00 15.549,02
70142. MAJA VUKIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1971 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 15.548,19 0,00 0,00 0,00 15.548,19
70143. SREĆKO ARAMBAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1955 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.547,32 0,00 15.547,32
70144. KRISTIJAN LEMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB -1,69 0,00 7.779,53 0,00 0,00 7.767,44 0,00 15.545,28
70145. SENKA ŠKOMRLJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.544,61 0,00 0,00 0,00 15.544,61
70146. MARTINA VUGRIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.542,26 0,00 0,00 0,00 15.542,26
70147. DAVOR ŠTENGL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.541,62 0,00 15.541,62
70148. SAŠA BAĆIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 7.484,19 0,00 0,01 8.057,40 0,00 0,00 0,00 15.541,60
70149. IVICA RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1990 OMIŠ 0,00 0,00 15.539,47 0,89 0,00 0,00 0,00 15.540,36
70150. DUŠAN ŽIC PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1945 KRALJEVICA 0,00 0,00 -36,60 15.576,08 0,00 0,00 0,00 15.539,48
70151. CENE GASHI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1974 OCHTRUP 0,00 0,00 0,00 0,00 15.539,30 0,00 0,00 15.539,30
70152. ŠTEFANIJA CIGANOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1949 ČRNČEVEC 0,00 0,00 0,00 15.538,68 0,00 0,00 0,00 15.538,68
70153. MIKO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 3.065,13 0,00 0,00 12.473,51 0,00 0,00 0,00 15.538,64
70154. DAMIR BIŠĆAN KARLOVAČKA,BARILOVIĆ 1966 CEROVAC BARILOVIĆKI 0,00 0,00 0,00 15.537,97 0,00 0,00 0,00 15.537,97
70155. BOŽO BANDA KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1947 RAJIĆ BRDO 0,00 0,00 0,00 15.536,66 0,00 0,00 0,00 15.536,66
70156. SLAVKO MEŠTROVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1947 OREHOVICA 0,00 0,00 0,00 15.535,39 0,00 0,00 0,00 15.535,39
70157. ANDREJ MELER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1983 BAČEVAC 0,00 0,00 1.635,58 13.899,61 0,00 0,00 0,00 15.535,19
70158. MARIJA GRGURIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.534,48 0,00 15.534,48
70159. LJILJANKA MITOŠ-SVOBODA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1955 OSIJEK 15.534,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.534,45
70160. STANA MODRIĆ ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1950 LIJEVI DEGOJ 0,00 0,00 0,00 15.533,68 0,00 0,00 0,00 15.533,68
70161. MARGARETA VOJASIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1977 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 15.533,38 0,00 0,00 0,00 15.533,38
70162. MARK REVELS ISTARSKA,PULA 1978 ANTRIM ROAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.532,01 0,00 15.532,01
70163. FRANJO CULEJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1957 REPNO 0,00 0,00 0,00 15.530,52 0,00 0,00 0,00 15.530,52
70164. ŠTEFANIJA PTIČAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1937 VELIKI KOMOR 0,00 0,00 0,00 15.529,24 0,00 0,00 0,00 15.529,24
70165. JASMINKA MALEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1976 VELIKI BROČANAC 0,00 0,00 0,00 15.529,15 0,00 0,00 0,00 15.529,15
70166. SNJEŽANA LAZIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1973 NAŠICE 0,00 0,00 -107,41 15.636,18 0,00 0,00 0,00 15.528,77
70167. RATKO ŠTIMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.527,73 0,00 15.527,73
70168. JOSIP HLEVNJAK VARAŽDINSKA,IVANEC 1956 VUGLOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 15.526,76 0,00 0,00 15.526,76
70169. ALEN DIVJANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1985 NAŠICE 0,00 0,00 -410,85 15.935,02 0,00 0,00 0,00 15.524,17
70170. RUŽICA SENTOČNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.523,87 0,00 15.523,87
70171. SLAVKO PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.523,72 0,00 15.523,72
70172. ANA HOPEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1939 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 15.523,27 0,00 0,00 0,00 15.523,27
70173. JOVICA DODIĆ ISTARSKA,VRSAR 1970 VRSAR 0,00 0,00 0,00 15.522,71 0,00 0,00 0,00 15.522,71
70174. EMINA GUŠANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1987 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.522,68 0,00 15.522,68
70175. TOMISLAV BARTOLEC ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1977 DANILO BIRANJ 0,00 0,00 0,00 15.521,16 0,00 0,00 0,00 15.521,16
70176. JUSUF NUHANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.520,28 0,00 0,00 0,00 15.520,28
70177. MITKO TERZISKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1975 KRALJEVICA 0,00 0,00 15.520,10 0,00 0,00 0,00 0,00 15.520,10
70178. GORAN TRAJANOVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1976 KRALJEVICA 0,00 0,00 15.520,08 0,00 0,00 0,00 0,00 15.520,08
70179. SENAID KARAMUJA ISTARSKA,VODNJAN 1984 VODNJAN 0,00 0,00 0,00 15.518,99 0,00 0,00 0,00 15.518,99
70180. RENATA BATUR ZADARSKA,ZADAR 1970 ZADAR 0,00 0,00 0,00 15.518,77 0,00 0,00 0,00 15.518,77
70181. MARTINA VINCEKOVIĆ ZAGREBAČKA,STUPNIK 1975 DONJI STUPNIK -68,55 0,00 -4,25 15.591,09 0,00 -0,15 0,00 15.518,14
70182. MEVLUDIN KOVAČEVIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1985 VODNJAN 0,00 0,00 0,00 15.517,94 0,00 0,00 0,00 15.517,94
70183. NEDIM TURSUM ISTARSKA,PULA 1987 PULA 0,00 0,00 0,00 15.517,94 0,00 0,00 0,00 15.517,94
70184. ALMIR JAŠARSPAHIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1973 VODNJAN 0,00 0,00 0,00 15.517,94 0,00 0,00 0,00 15.517,94
70185. MERSUDIN ŠIŠIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1986 VODNJAN 0,00 0,00 0,00 15.517,94 0,00 0,00 0,00 15.517,94
70186. MIROSLAV JAKELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1951 SPLIT 0,00 0,00 15.517,69 0,00 0,00 0,00 0,00 15.517,69
70187. MIKLÓS GYÖRGY ÖTVÖS ZADARSKA,ZADAR 1953 BUDIMPEŠTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.516,02 0,00 15.516,02
70188. ZSUZSÁNNA RÓNA ZADARSKA,VIR 1946 BUDAPEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.516,02 0,00 15.516,02
70189. SOKA GVOZDENOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1941 SLATINA 0,00 0,00 0,00 15.515,97 0,00 0,00 0,00 15.515,97
70190. JURE BARIŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 0,00 15.515,64 0,00 0,00 15.515,64
70191. ESAD KAJTAZOVIĆ MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1954 PALOVEC 0,00 0,00 0,00 15.514,64 0,00 0,00 0,00 15.514,64
70192. IVAN LEVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1955 PETROVA GORA 0,00 0,00 0,00 15.513,51 0,00 0,00 0,00 15.513,51
70193. IVANKA TISANIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1973 KAKINAC 0,00 0,00 0,00 15.513,32 0,00 0,00 0,00 15.513,32
70194. ADMIRA SELIMOVIĆ ISTARSKA,TAR VABRIGA 1972 TAR 0,00 0,00 0,00 15.512,35 0,00 0,00 0,00 15.512,35
70195. NINO AVIANI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.511,61 0,00 0,00 0,00 15.511,61
70196. DILFA OMEROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.511,08 0,00 0,00 0,00 15.511,08
70197. HADIS KOBILICA ISTARSKA,PULA 1970 PULA 0,00 0,00 0,00 15.508,80 0,00 0,00 0,00 15.508,80
70198. ANTE SABLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1949 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 15.508,50 0,00 0,00 0,00 15.508,50
70199. MLADEN VOLARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1968 KRČ -16,28 0,00 -319,43 10.029,80 0,00 5.812,20 0,00 15.506,29
70200. STJEPAN BUNIĆ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1955 SLIVARSKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.505,95 0,00 15.505,95