OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
70101. SANJA PETRIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.420,20 0,00 15.420,20
70102. ANITA RENDULIĆ PAPA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1970 VELIKA MLAKA 0,00 0,00 0,00 15.451,34 0,00 -33,73 0,00 15.417,61
70103. MIRO MUSULIN SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1930 PODACA 0,00 0,00 0,00 15.416,31 0,00 0,00 0,00 15.416,31
70104. ANTE DOMNJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1970 POTRAVLJE 0,00 0,00 15.414,25 0,00 0,00 0,00 0,00 15.414,25
70105. GORDEN KNEZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 2.951,02 0,00 12.463,03 0,00 0,00 0,00 0,00 15.414,05
70106. MARLON ROGUTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1987 ŽEJANE 0,00 0,00 0,00 15.413,91 0,00 0,00 0,00 15.413,91
70107. DEJAN ČABRIJAN PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 8.518,08 0,00 0,00 6.895,59 0,00 0,00 0,00 15.413,67
70108. ĐURĐA MARKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.413,29 0,00 0,00 0,00 15.413,29
70109. HILMI ČOČAJ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1961 ČAKOVEC 0,00 0,00 15.465,69 -53,59 0,00 0,00 0,00 15.412,10
70110. JANA STAKOR KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1955 SAMCI 0,00 0,00 0,00 15.411,87 0,00 0,00 0,00 15.411,87
70111. EŠEFA HAŠIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.410,77 0,00 0,00 0,00 15.410,77
70112. BISERKA FERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1949 SPLIT 0,00 0,00 -1.944,11 17.354,53 0,00 0,00 0,00 15.410,42
70113. ANKA ŽIDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1923 PODACA 0,00 0,00 0,00 15.409,93 0,00 0,00 0,00 15.409,93
70114. MARIJA PECIKOZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1952 TRNJANI 0,00 0,00 0,00 0,00 15.409,67 0,00 0,00 15.409,67
70115. SUSANNA ANTONIJA LJERKA BUHLER ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1970 BETINA 0,00 0,00 0,00 15.409,60 0,00 0,00 0,00 15.409,60
70116. DAMIR MARTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 1.934,11 0,00 13.473,90 0,14 0,00 0,00 0,00 15.408,15
70117. ROMANA LAZAR BANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.407,49 0,00 15.407,49
70118. MIJO NIKOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1936 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 0,00 15.407,08 0,00 0,00 0,00 15.407,08
70119. TIHOMIR MLINAR ZADARSKA,PAG 1964 PAG 0,00 0,00 0,00 15.406,00 0,00 0,00 0,00 15.406,00
70120. CHRISTINE CAROLA MAYER SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.404,80 0,00 0,00 0,00 15.404,80
70121. MIRA WEISS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.404,50 0,00 15.404,50
70122. GJYLIJE LETAJ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1940 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 15.403,58 0,00 0,00 0,00 15.403,58
70123. ANKA PERICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.402,91 0,00 0,00 0,00 15.402,91
70124. ESTER NIESSNER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.402,35 0,00 0,00 0,00 15.402,35
70125. MILJENKO BIKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.402,34 0,00 0,00 0,00 15.402,34
70126. ANA STRNAD MEĐIMURSKA,SVETI MARTIN NA MURI 1955 SVETI MARTIN NA MURI 0,00 0,00 0,00 15.402,25 0,00 0,00 0,00 15.402,25
70127. ZEBUR KAJKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.402,04 0,00 0,00 0,00 15.402,04
70128. MARIO KAMBER SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1986 RUDA 0,00 0,00 0,00 15.400,57 0,00 0,00 0,00 15.400,57
70129. ZVONIMIR POLJANČEC OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1959 KRČENIK 0,00 0,00 0,00 15.399,74 0,00 0,00 0,00 15.399,74
70130. DEVARAJ VAKKALU RANGASWAMY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.398,11 0,00 0,00 0,00 15.398,11
70131. MARINA BLAŽEVIĆ TOT BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1984 VELIKA KOPANICA 0,00 0,00 -1.430,49 16.827,07 0,00 0,00 0,00 15.396,58
70132. DUŠKO PAVLIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1985 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 15.396,39 0,00 0,00 15.396,39
70133. ZLATKO BAOTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1982 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 15.395,60 0,00 0,00 0,00 15.395,60
70134. MARIJA BARAĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA ŽIVOGOŠĆE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.394,23 0,00 15.394,23
70135. NEĐELJKO ŠEREPEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SEVERIN 1968 OROVAC 0,00 0,00 0,00 15.393,69 0,00 0,00 0,00 15.393,69
70136. CLAUDINE BOSSHARD KARLOVAČKA,KARLOVAC 1989 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 15.392,56 0,00 0,00 0,00 15.392,56
70137. DUBRAVKA ČUNKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.392,20 0,00 15.392,20
70138. STJEPAN VIZEC LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1976 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 15.391,59 0,00 0,00 0,00 15.391,59
70139. MIRJANA DEJANOVIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1956 ŠIROKA RIJEKA 0,00 0,00 0,00 12.066,06 0,00 3.325,49 0,00 15.391,55
70140. NADA CVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1935 MARČELJI 0,00 0,00 15.391,20 0,00 0,00 0,00 0,00 15.391,20
70141. DAMIR PRIBANIĆ KARLOVAČKA,TOUNJ 1981 KAMENICA SKRADNIČKA 0,00 0,00 8.302,40 7.088,77 0,00 0,00 0,00 15.391,17
70142. STOJAN BRAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1951 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 15.390,54 0,00 0,00 0,00 15.390,54
70143. MARKO PRODAN ISTARSKA,UMAG 1978 UMAG -3.799,31 0,00 -2.175,02 21.364,22 0,00 0,00 0,00 15.389,89
70144. ILIJA MLINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1970 DARUVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 15.387,52 0,00 0,00 15.387,52
70145. VIOLETA GAVRANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1970 OMIŠ 0,00 0,00 0,00 15.386,81 0,00 0,00 0,00 15.386,81
70146. MARIJA ČERKEZ ZAGREBAČKA,GRADEC 1947 POTOČEC 0,00 0,00 0,00 15.384,84 0,00 0,00 0,00 15.384,84
70147. DRAGUTIN KUŠTRIN BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1957 REŠETARI 0,00 0,00 0,00 0,00 15.384,07 0,00 0,00 15.384,07
70148. MARINA BJELOBRK OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1986 PETRIJEVCI 4.139,08 0,00 44,29 11.200,59 0,00 0,00 0,00 15.383,96
70149. DIJANA OŠAP BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 VELIKA BRŠLJANICA 0,00 0,00 0,00 15.382,85 0,00 0,00 0,00 15.382,85
70150. BRANKO STRAŽIČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1958 ZEMUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.381,58 0,00 15.381,58
70151. SABINA KRALJ VARAŽDINSKA,CESTICA 1972 VELIKI LOVREČAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.381,44 0,00 15.381,44
70152. MILAN SALACAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OPUZEN 1950 OPUZEN 0,00 0,00 15.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.381,00
70153. FRANE BLAŽEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1984 STOBREČ 0,00 0,00 0,00 15.380,50 0,00 0,00 0,00 15.380,50
70154. SONJA KAVAIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.379,48 0,00 0,00 0,00 15.379,48
70155. ANA FRIDRIH POŽEŠKO-SLAVONSKA,ČAGLIN 1931 DJEDINA RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 15.378,66 0,00 0,00 15.378,66
70156. ANKICA JOKIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1945 HRSOVO 0,00 0,00 0,00 15.377,53 0,00 0,00 0,00 15.377,53
70157. MIROSLAV POLOVINA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1963 SISAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.377,36 0,00 15.377,36
70158. LJUBICA KOKOT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1946 VELIKA PISANICA 0,00 0,00 0,00 15.377,25 0,00 0,00 0,00 15.377,25
70159. MIRKO MALEŠEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1941 MALA PERATOVICA 0,00 0,00 0,00 15.375,42 0,00 0,00 0,00 15.375,42
70160. KREŠIMIR TOMAŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.374,08 0,00 15.374,08
70161. JOSIP BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.373,48 0,00 15.373,48
70162. HASIBA ARNAUTOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 MAVRINCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.372,41 0,00 15.372,41
70163. JAKŠA RADUNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1965 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.372,29 0,00 15.372,29
70164. LIUDMILA SHAMBEEVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.370,53 0,00 0,00 0,00 15.370,53
70165. TIHOMIR SLIVAR VARAŽDINSKA,IVANEC 1980 LANČIĆ 8.688,48 0,00 -552,73 7.234,05 0,00 0,00 0,00 15.369,80
70166. AIDA HASANAGIĆ ISTARSKA,POREČ 1975 RADMANI 0,00 0,00 0,00 15.368,73 0,00 0,00 0,00 15.368,73
70167. IGOR PRPIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1975 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 15.368,69 0,00 0,00 0,00 15.368,69
70168. RADOVANA VESELJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.366,95 0,00 15.366,95
70169. PAVAO BABOK OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1974 LADIMIREVCI 0,00 0,00 0,00 15.366,68 0,00 0,00 0,00 15.366,68
70170. JAKOV DELIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1974 MARČELJI 9.637,78 0,00 0,01 5.728,64 0,00 0,00 0,00 15.366,43
70171. ZUZANA MUČAJI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1950 ILOK 0,00 0,00 0,00 15.366,34 0,00 0,00 0,00 15.366,34
70172. ZLATKO SABOL VARAŽDINSKA,LUDBREG 1964 HRASTOVSKO 0,00 0,00 253,20 15.112,93 0,00 0,00 0,00 15.366,13
70173. MARINKO DEBELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 6.463,05 8.902,37 0,00 0,00 0,00 15.365,42
70174. ŠPIRO ŠUŠA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1952 BANOVCI 0,00 0,00 0,00 15.364,92 0,00 0,00 0,00 15.364,92
70175. BOŽIDAR PILJEK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1943 GORNJI TKALEC 0,00 0,00 0,00 15.364,82 0,00 0,00 0,00 15.364,82
70176. KHALID AL-SUHAILI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.364,23 0,00 0,00 0,00 15.364,23
70177. HELENA BRTAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1988 NOVA SUBOCKA 0,00 0,00 0,00 0,00 15.364,02 0,00 0,00 15.364,02
70178. DUBRAVKO BOGOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -1,83 0,00 -236,37 15.600,39 0,00 0,00 0,00 15.362,19
70179. MARIO IVANAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1975 TOMAŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.361,99 0,00 15.361,99
70180. DAVOR MATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SLATINE 0,00 0,00 0,00 14.395,27 0,00 965,97 0,00 15.361,24
70181. GORAN PICCOLI ISTARSKA,LIŽNJAN 1980 LIŽNJAN 0,00 0,00 0,00 15.360,23 0,00 0,00 0,00 15.360,23
70182. MIRKO BIĆANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1956 KARADŽIĆEVO 0,00 0,00 0,00 15.359,93 0,00 0,00 0,00 15.359,93
70183. STJEPAN VUKOJA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1969 KUĆAN LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 15.358,85 0,00 0,00 0,00 15.358,85
70184. PREDRAG STOJČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 OSIJEK 0,00 0,00 15.068,35 0,00 0,00 289,78 0,00 15.358,13
70185. HRVOJE BOLFEK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1978 KARLOVAC 13.642,18 0,00 -0,05 1.715,24 0,00 0,00 0,00 15.357,37
70186. LAJOS SZVATEK ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1964 PECS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.357,14 0,00 15.357,14
70187. ANTONIJA PRESEČKI VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1964 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 15.355,79 0,00 0,00 0,00 15.355,79
70188. NATAŠA ABRAMOVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,ČAGLIN 1973 ČAGLIN -1.196,67 0,00 0,00 16.550,75 0,00 0,00 0,00 15.354,08
70189. IVANA GLAVAN ZADARSKA,ZADAR 1989 ZADAR 9.361,51 0,00 5.991,92 0,00 0,00 0,00 0,00 15.353,43
70190. BOŽO MARJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1960 STARI JANKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 15.352,53 0,00 0,00 15.352,53
70191. DRAGICA SUČIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1957 GOLUBIĆ -3.849,18 0,00 -138,10 19.339,77 0,00 0,00 0,00 15.352,49
70192. MILANKA SIMIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1969 BROČICE 0,00 0,00 0,00 15.352,02 0,00 0,00 0,00 15.352,02
70193. IVANKA ROGULJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZADVORSKO 0,00 0,00 0,00 15.351,11 0,00 0,00 0,00 15.351,11
70194. DENI MALENICA POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1988 PLETERNICA 10.345,36 0,00 5.005,50 0,00 0,00 0,00 0,00 15.350,86
70195. JURE BOŠNJAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1992 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 15.348,52 0,00 0,00 0,00 15.348,52
70196. IVAN HRVOIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 PITOMAČA 0,00 0,00 -3,03 15.350,93 0,00 0,00 0,00 15.347,90
70197. AZEMINA MAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1985 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 15.347,63 0,00 0,00 0,00 15.347,63
70198. BRUNA PEZZI ZUPAN SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1968 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.347,14 0,00 15.347,14
70199. DINA KUMM ZADARSKA,ZADAR 1977 ZADAR 0,00 0,00 0,00 15.346,24 0,00 0,00 0,00 15.346,24
70200. MELITA ČAKARUN ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 0,00 0,00 0,00 15.345,25 0,00 0,00 0,00 15.345,25