OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
70101. ŽELJKO BARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 15.741,05 0,00 0,00 0,00 0,00 15.741,05
70102. ANKICA MARKULIN ZADARSKA,ZADAR 1948 ZADAR 0,00 0,00 15.739,09 0,00 0,00 0,00 0,00 15.739,09
70103. MIRJANA BALOG KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1983 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 15.737,03 0,00 0,00 15.737,03
70104. DAJNA BERONJA SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1940 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.735,33 0,00 15.735,33
70105. KRISTIJAN JALUŠIĆ ISTARSKA,UMAG 1976 UMAG 0,00 0,00 15.735,25 0,00 0,00 0,00 0,00 15.735,25
70106. CICILIJA KRLUK ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1973 VODICE -470,75 0,00 12.187,03 4.018,82 0,00 0,00 0,00 15.735,10
70107. ŽAKLINA ŠIGNJAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1975 MARKOVAC KRIŽEVAČKI 0,00 0,00 0,00 15.733,76 0,00 0,00 0,00 15.733,76
70108. TOMISLAV ŠEBEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 4.114,08 0,00 3.464,84 8.154,75 0,00 0,00 0,00 15.733,67
70109. JOSIP PLANTAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1959 ZAVRŠJE PODBELSKO 0,00 0,00 0,00 15.733,44 0,00 0,00 0,00 15.733,44
70110. IVANA ĆUK SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ 1988 GORNJI MUĆ 0,00 0,00 0,00 15.731,85 0,00 0,00 0,00 15.731,85
70111. MARIJAN STRNAK POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1972 DERVIŠAGA 0,00 0,00 0,00 15.731,80 0,00 0,00 0,00 15.731,80
70112. ANTONI MARINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.731,26 0,00 0,00 0,00 15.731,26
70113. IVICA BOŽIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1984 SUNJA 0,00 0,00 0,00 15.730,96 0,00 0,00 0,00 15.730,96
70114. LJERKA BELIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1971 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.729,83 0,00 15.729,83
70115. HAZIM OMERBAŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1955 SISAK 0,00 0,00 0,00 15.729,45 0,00 0,00 0,00 15.729,45
70116. ANTICA KUNIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1948 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.728,32 0,00 15.728,32
70117. ANKA MRKOCI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1931 MAČE 0,00 0,00 0,00 15.728,24 0,00 0,00 0,00 15.728,24
70118. DRAŽEN RUDELIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1973 KRIŽIC 0,00 0,00 -226,66 15.954,64 0,00 0,00 0,00 15.727,98
70119. ANTE MARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1986 DRAMALJ 0,00 0,00 15.727,95 0,00 0,00 0,00 0,00 15.727,95
70120. ERMIN IMAMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 207,53 0,00 266,13 15.252,80 0,00 0,00 0,00 15.726,46
70121. LJUBICA CMREČAK VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1967 GORNJI KNEGINEC 0,00 0,00 -20,01 15.746,09 0,00 0,00 0,00 15.726,08
70122. MARIO PAŠALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.725,36 0,00 0,00 0,00 15.725,36
70123. ŽELJKO TOMULIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1944 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 12.492,87 0,00 3.232,40 0,00 15.725,27
70124. KRISTINA POŽGAJ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1982 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 15.724,49 0,00 0,00 0,00 15.724,49
70125. MARTINA KUZMA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1979 LENDAVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.724,10 0,00 15.724,10
70126. VLADIMIR KUŠĆE ISTARSKA,BUJE 1972 MOMJAN 0,00 0,00 0,00 15.722,91 0,00 0,00 0,00 15.722,91
70127. AGATA BUBNJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1926 ZADRAVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.722,59 0,00 15.722,59
70128. DRAGICA GLAVAČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1959 GUNDINCI 0,00 0,00 0,00 15.722,52 0,00 0,00 0,00 15.722,52
70129. JOSIP LUČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1937 GUNDINCI 0,00 0,00 0,00 15.722,23 0,00 0,00 0,00 15.722,23
70130. JOSIP SVIRČIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1989 GREBAŠTICA 0,00 0,00 3.305,81 12.416,29 0,00 0,00 0,00 15.722,10
70131. SINIŠA EĆIMOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1975 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 15.721,70 0,00 0,00 0,00 15.721,70
70132. ANTE ELEZOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1930 GROHOTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.721,43 0,00 15.721,43
70133. DRAGO KOVAČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1960 STARI SLATINIK 0,00 0,00 0,00 15.719,37 0,00 0,00 0,00 15.719,37
70134. DALIBOR ĐURĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1988 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.719,23 0,00 15.719,23
70135. JOSIP BORŠČAK VARAŽDINSKA,BERETINEC 1961 ČREŠNJEVO 0,00 0,00 0,00 15.717,28 0,00 0,00 0,00 15.717,28
70136. IVAN ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.717,03 0,00 0,00 0,00 15.717,03
70137. ALIJE ABDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.716,01 0,00 0,00 0,00 15.716,01
70138. IVICA NOVAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1964 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.715,82 0,00 15.715,82
70139. DARKO KOŠUTIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1957 GRADINA 0,00 0,00 0,00 15.715,44 0,00 0,00 0,00 15.715,44
70140. TONI SKORUP SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1988 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.715,28 0,00 15.715,28
70141. SLAVKO GAZIBARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1941 GOLOBRDAC 0,00 0,00 0,00 15.715,20 0,00 0,00 0,00 15.715,20
70142. MARIJANA SRDAREV PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1982 MALINSKA 2.815,73 0,00 6.792,19 6.106,39 0,00 0,00 0,00 15.714,31
70143. TONĆI PIRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1958 MARUŠIĆI 0,00 0,00 0,00 15.713,10 0,00 0,00 0,00 15.713,10
70144. SOFIE GASHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.711,99 0,00 0,00 0,00 15.711,99
70145. ANĐELKO PEROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 5.112,62 0,00 0,00 10.599,03 0,00 15.711,65
70146. RENATO BLAŽINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 HORVATI 0,00 0,00 4.896,56 10.814,05 0,00 0,00 0,00 15.710,61
70147. IVICA VUJICA ISTARSKA,PULA 1947 PULA 0,00 0,00 15.664,24 0,00 0,00 45,06 0,00 15.709,30
70148. DRAGO LASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 15.709,18 0,00 0,00 0,00 0,00 15.709,18
70149. VESNA ŠOBAN ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1962 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 15.708,96 0,00 0,00 0,00 15.708,96
70150. JAKOV MARINOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO 1957 BLATO 0,00 0,00 0,00 15.707,23 0,00 0,00 0,00 15.707,23
70151. MARIN OPAČAK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1972 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.706,62 0,00 15.706,62
70152. KLAUDIJA BEKAVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1986 VINKOVCI 0,00 0,00 -0,01 15.706,41 0,00 0,00 0,00 15.706,40
70153. ARSEN ARZENAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1976 SIROVA KATALENA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.705,78 0,00 15.705,78
70154. ŽELJKO TADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.705,11 0,00 15.705,11
70155. MIRZA HAMZIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1987 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.704,73 0,00 0,00 0,00 15.704,73
70156. SURJAN SULEJMANI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1977 SELCE 0,00 0,00 0,00 15.704,59 0,00 0,00 0,00 15.704,59
70157. MARIJA ŠUŠNJAR SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1972 DRUM 12.284,19 0,00 -2.561,00 5.980,55 0,00 0,00 0,00 15.703,74
70158. MIRJANA BAKMAZ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1953 NOVSKA 0,00 0,00 0,00 15.702,22 0,00 0,00 0,00 15.702,22
70159. TODOR VUCELJA ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1978 KNIN 0,00 0,00 0,00 0,00 15.701,10 0,00 0,00 15.701,10
70160. JOZO MARTINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1961 VALPOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.700,93 0,00 15.700,93
70161. SUZANA MARKOVIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1971 GRABEREC 0,00 0,00 0,00 14.200,91 0,00 1.498,21 0,00 15.699,12
70162. IVAN MAŠIĆ ZADARSKA,VIR 1967 VIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.698,61 0,00 15.698,61
70163. MARIO KUDUZOVIĆ ISTARSKA,PULA 1989 PULA 0,00 0,00 0,00 15.697,94 0,00 0,00 0,00 15.697,94
70164. JOSIP VUGDELIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1968 OTOK 0,00 0,00 6.012,70 9.685,21 0,00 0,00 0,00 15.697,91
70165. BRANKA ŠTETIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 1.804,19 13.893,65 0,00 0,00 0,00 15.697,84
70166. LENDITA LUSHAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.696,97 0,00 0,00 0,00 15.696,97
70167. ANTONIJA JADREŠIĆ MUDRONJA ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI 1970 MURTER 0,00 0,00 0,00 15.696,59 0,00 0,00 0,00 15.696,59
70168. STJEPAN GABROVEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 MILANOVAC 0,00 0,00 -3.201,28 18.897,13 0,00 0,00 0,00 15.695,85
70169. JERKO ANIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.695,52 0,00 0,00 0,00 15.695,52
70170. ŠERIF GARANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.693,76 0,00 0,00 0,00 15.693,76
70171. ANA SOLTAN ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1953 BRATINA 0,00 0,00 0,00 15.693,46 0,00 0,00 0,00 15.693,46
70172. LUCIJANA PUPIĆ-VURILJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.690,52 0,00 15.690,52
70173. ANTO LUKIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1964 STRUGA NARTSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.690,15 0,00 15.690,15
70174. MIHAELA WESS PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1980 WIEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.689,81 0,00 15.689,81
70175. ĐULFERONA BEGANAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.688,39 0,00 0,00 0,00 15.688,39
70176. SEARE ABDULAI LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1955 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 15.688,05 0,00 0,00 0,00 15.688,05
70177. DRAGUTIN KOLAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.686,97 0,00 0,00 0,00 15.686,97
70178. MARIO HORVAT ISTARSKA,PULA 1968 PULA 0,00 0,00 -0,17 15.686,83 0,00 0,00 0,00 15.686,66
70179. ELIZABETA PETROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 15.686,37 0,00 0,00 0,00 15.686,37
70180. ALEN MIŠKULIN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1976 KARLOVAC 0,00 0,00 0,01 15.685,95 0,00 0,00 0,00 15.685,96
70181. ELIO DERINI PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1948 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.685,28 0,00 15.685,28
70182. MARIN RASPOVIĆ ZADARSKA,SUKOŠAN 1984 SUKOŠAN 0,00 0,00 0,00 15.684,55 0,00 0,00 0,00 15.684,55
70183. ŠIME BUKVIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1986 VISOČANE 0,00 0,00 0,00 15.683,88 0,00 0,00 0,00 15.683,88
70184. GRIGOR HARUTYUNYAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1992 KUTINA 0,00 0,00 0,00 15.682,93 0,00 0,00 0,00 15.682,93
70185. KREŠIMIR ĐURKAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1975 VELIKI GRĐEVAC 0,00 0,00 0,00 15.682,51 0,00 0,00 0,00 15.682,51
70186. RANKA BRIŽIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1953 SISAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.680,64 0,00 15.680,64
70187. VLADIMIR MAJSEN ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1946 SAMOBOR 0,00 0,00 111,72 8.648,88 0,00 6.919,68 0,00 15.680,28
70188. EMILIJA VLAJČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1965 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 15.678,75 0,00 0,00 0,00 15.678,75
70189. ALMA BIBEROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1985 VELIKO BRDO 0,00 0,00 0,00 15.678,50 0,00 0,00 0,00 15.678,50
70190. SANDRA ŠKOBO PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1977 BREZE 0,00 0,00 0,00 15.678,30 0,00 0,00 0,00 15.678,30
70191. ŠTEFICA LOZEJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.677,89 0,00 0,00 0,00 15.677,89
70192. MELANA ARLENE PRESTON OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 15.675,99 0,00 0,00 0,00 15.675,99
70193. VLADO BRAJDIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1961 REŠETARI 0,00 0,00 0,00 0,00 15.675,91 0,00 0,00 15.675,91
70194. ALEKSANDAR PETROVIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1978 GORNJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 15.675,73 0,00 0,00 0,00 15.675,73
70195. DANICA PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE -60,00 0,00 -112,10 15.847,73 0,00 0,00 0,00 15.675,63
70196. STJEPAN MILIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1958 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 15.674,75 0,00 0,00 0,00 15.674,75
70197. AMIR SEFIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1977 VRBOVSKO 0,00 0,00 -999,99 0,00 0,00 16.673,49 0,00 15.673,50
70198. DRAGAN STEGIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1950 DRLJAČA 0,00 0,00 0,00 15.672,39 0,00 0,00 0,00 15.672,39
70199. MONIKA PREKPALAJ ZADARSKA,ZEMUNIK DONJI 1958 ZEMUNIK DONJI 0,00 0,00 15.672,25 0,00 0,00 0,00 0,00 15.672,25
70200. SILVANA DADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1960 DICMO SIČANE 0,00 0,00 2.205,46 13.466,08 0,00 0,00 0,00 15.671,54