OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
70101. ANTONIO ANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1995 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.161,03 0,00 0,00 15.161,03
70102. ANKA RADOČAJ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1938 RADOČAJI 0,00 0,00 0,00 15.158,86 0,00 0,00 0,00 15.158,86
70103. IVAN KASUM SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1954 OPANCI 0,00 0,00 0,00 15.158,64 0,00 0,00 0,00 15.158,64
70104. GORDAN MATJAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.158,41 0,00 0,00 0,00 15.158,41
70105. MIMOZA MUČAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.157,54 0,00 0,00 0,00 15.157,54
70106. IVKA ŽUTIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,JAKŠIĆ 1978 EMINOVCI 11.882,58 0,00 463,42 2.811,03 0,00 0,00 0,00 15.157,03
70107. JOSIP PILČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1949 PODKILAVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 15.155,81 0,00 0,00 15.155,81
70108. MARIJA ŠUŠNJAR SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1972 DRUM 12.250,77 0,00 -5.468,81 8.373,75 0,00 0,00 0,00 15.155,71
70109. IVKA SOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.154,68 0,00 15.154,68
70110. SONJA KAŠTELAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.152,97 0,00 15.152,97
70111. JORDANKA BRNICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1955 VOJAKOVAC 0,00 0,00 0,00 15.152,61 0,00 0,00 0,00 15.152,61
70112. IVICA SJAUŠ ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR -0,03 0,00 0,00 15.151,39 0,00 0,00 0,00 15.151,36
70113. KATARINA LONČARIĆ MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1951 MALA SUBOTICA 0,00 0,00 0,00 15.150,97 0,00 0,00 0,00 15.150,97
70114. SENKA PERIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1973 ZAPREŠIĆ 6.714,06 0,00 0,00 8.436,60 0,00 0,00 0,00 15.150,66
70115. ROBERT SINKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1973 DONJA ŠEMNICA 0,00 0,00 0,00 15.148,11 0,00 0,00 0,00 15.148,11
70116. JOSIP HODALJ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1992 PETRINJA 0,00 0,00 0,00 15.146,06 0,00 0,00 0,00 15.146,06
70117. LJUBICA RAŠO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 0,00 0,00 15.145,56 0,00 0,00 0,00 0,00 15.145,56
70118. KATA SINIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1963 SIČE 0,00 0,00 0,00 15.145,30 0,00 0,00 0,00 15.145,30
70119. ZARIJETE MURATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.144,05 0,00 0,00 0,00 15.144,05
70120. VESNA MATIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1961 VALBANDON 0,00 0,00 0,00 15.144,00 0,00 0,00 0,00 15.144,00
70121. MILE ŠIPKA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1958 PODGORA 0,00 0,00 177,49 14.965,36 0,00 0,00 0,00 15.142,85
70122. BORIS SIMIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1953 POROZINA -0,01 0,00 -151,53 15.294,39 0,00 0,00 0,00 15.142,85
70123. FRANJO MARIJANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1952 VIŠKOVCI 17.017,70 0,00 -0,02 -1.875,26 0,00 0,00 0,00 15.142,42
70124. MIRJANA MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.142,19 0,00 0,00 0,00 15.142,19
70125. IVAN MARKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1981 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 15.141,79 0,00 0,00 0,00 15.141,79
70126. FATMIR AKIFI ISTARSKA,POREČ 1973 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 15.141,71 0,00 0,00 0,00 15.141,71
70127. KRISTIJAN BARAKA ZADARSKA,PAŠMAN 1987 DOBROPOLJANA 0,00 0,00 0,00 15.140,99 0,00 0,00 0,00 15.140,99
70128. SOFIJA APT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1950 DARUVAR 0,00 0,00 0,00 15.140,79 0,00 0,00 0,00 15.140,79
70129. VINKO RADICA SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1942 DUGOPOLJE 0,00 0,00 2.543,33 0,00 0,00 12.596,88 0,00 15.140,21
70130. REŠIDA REIS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1935 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.139,96 0,00 0,00 0,00 15.139,96
70131. NADISLAV ČULINA ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1967 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 15.138,90 0,00 0,00 15.138,90
70132. GABRIJELA MILENA MARKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 SPLIT 0,00 0,00 1.217,38 13.921,26 0,00 0,00 0,00 15.138,64
70133. STANKO ZUBČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1934 ZADAR -15,25 0,00 -145,97 15.299,66 0,00 0,00 0,00 15.138,44
70134. MARIJA BUJ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1939 JELSA 0,00 0,00 15.137,32 0,00 0,00 0,00 0,00 15.137,32
70135. SANJA ŠPEHAR KARLOVAČKA,KARLOVAC 1976 KARLOVAC 6.161,08 0,00 691,73 8.282,43 0,00 0,00 0,00 15.135,24
70136. MIROSLAV ZEČAR MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1952 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 15.135,12 0,00 0,00 0,00 15.135,12
70137. VJEKOSLAVA IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1944 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 15.134,89 0,00 0,00 0,00 15.134,89
70138. MILORAD ADŽIĆ ZADARSKA,STARIGRAD 1969 STARIGRAD 0,00 0,00 -8,03 15.141,16 0,00 0,00 0,00 15.133,13
70139. ŽELJKO ŽULJEVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1971 SREDNJE SELO 0,00 0,00 15.132,36 0,00 0,00 0,00 0,00 15.132,36
70140. IVA KULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1943 DUGOBABE 0,00 0,00 83,34 15.021,09 0,00 27,50 0,00 15.131,93
70141. ANTON GOLUB GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.131,38 0,00 15.131,38
70142. VOJIN RELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1938 PČELIĆ 0,00 0,00 0,00 15.130,67 0,00 0,00 0,00 15.130,67
70143. TODOR KURTEV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 PAZARDZHIK 0,00 0,00 0,00 0,00 15.130,58 0,00 0,00 15.130,58
70144. DARKO VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1966 SREDNJA DIKLENICA 0,00 0,00 0,00 15.129,88 0,00 0,00 0,00 15.129,88
70145. KRISTINA IVANKOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1984 LOVIŠTE 0,00 0,00 0,00 15.129,75 0,00 0,00 0,00 15.129,75
70146. MOHAMMAD DARWICH SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1991 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.129,20 0,00 0,00 0,00 15.129,20
70147. ZAUR GALIYEV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.129,00 0,00 0,00 0,00 15.129,00
70148. MIROSLAV GLUMAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1971 ILOK 0,00 0,00 0,00 15.128,20 0,00 0,00 0,00 15.128,20
70149. FRANJO MATUJEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1962 PALANČANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.128,10 0,00 15.128,10
70150. SALEM BEGANOVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1947 KAMNIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.127,73 0,00 15.127,73
70151. MARICA KRAKER SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1964 VELIKO SVINJIČKO 0,00 0,00 0,00 15.126,83 0,00 0,00 0,00 15.126,83
70152. ANA ŠARAN OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1983 BIJELO BRDO -6.169,52 0,00 62,29 21.233,86 0,00 0,00 0,00 15.126,63
70153. SAFET ADROVIĆ ISTARSKA,PULA 1958 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.126,21 0,00 15.126,21
70154. DENIS RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1979 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.125,42 0,00 15.125,42
70155. RUŽA ANTUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.124,48 0,00 0,00 0,00 15.124,48
70156. NASER CEKA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1979 PODGORA 0,00 0,00 0,00 15.123,84 0,00 0,00 0,00 15.123,84
70157. IVAN PRLJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1971 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 15.123,82 0,00 0,00 0,00 15.123,82
70158. TINA ZAGORČIĆ CVITANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1991 KUČINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.123,50 0,00 15.123,50
70159. MILENA ŠNAJDER BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1978 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 -39,84 15.162,28 0,00 0,00 0,00 15.122,44
70160. LJUBA GLUŠČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1938 SASOVAC 0,00 0,00 0,00 15.120,86 0,00 0,00 0,00 15.120,86
70161. FATIMA MUJAGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1930 DRAMALJ 0,00 0,00 0,00 15.120,84 0,00 0,00 0,00 15.120,84
70162. SELMA RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.120,60 0,00 0,00 0,00 15.120,60
70163. MILKICA AGBABA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.120,12 0,00 15.120,12
70164. LJILJANA ĐUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1959 BOROVO 17.243,74 0,00 -1.897,85 -227,23 0,00 0,00 0,00 15.118,66
70165. ĐORĐE AGBABA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.117,09 0,00 0,00 15.117,09
70166. DALIBORKA BOGDAN OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1986 MRZOVIĆ 15.934,11 0,00 -66,63 -751,47 0,00 0,00 0,00 15.116,01
70167. NEVEN BADURINA LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1970 LUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.114,94 0,00 15.114,94
70168. DUBRAVKO LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.114,87 0,00 0,00 0,00 15.114,87
70169. CHRISTINA ŠESTAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1972 KUĆAN MAROF 0,00 0,00 15.114,69 0,00 0,00 0,00 0,00 15.114,69
70170. GORAN MILIČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.114,54 0,00 15.114,54
70171. DRAGAN STOJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.113,74 0,00 0,00 0,00 15.113,74
70172. VESNA ANDRAŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1962 GUNJAVCI 0,00 0,00 0,00 15.113,12 0,00 0,00 0,00 15.113,12
70173. ZLATKO VRAGOLOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1974 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 15.113,12 0,00 0,00 0,00 15.113,12
70174. JADRANKA GELO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 16.448,72 0,00 -940,40 -395,78 0,00 0,00 0,00 15.112,54
70175. PAJTIM SELIMI ISTARSKA,MEDULIN 1990 PREMANTURA 0,00 0,00 0,00 15.111,76 0,00 0,00 0,00 15.111,76
70176. NIKO MAKSIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1987 KASTAV 0,00 0,00 0,00 15.110,45 0,00 0,00 0,00 15.110,45
70177. DALIBOR RADOSLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.110,21 0,00 0,00 0,00 15.110,21
70178. KATARINA VLAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1933 CERNIK 0,00 0,00 0,00 0,00 15.109,98 0,00 0,00 15.109,98
70179. MIRA KARAMAZAN BRODSKO-POSAVSKA,BEBRINA 1968 ŠUMEĆE 0,00 0,00 0,00 15.109,63 0,00 0,00 0,00 15.109,63
70180. LUKA CINDRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1982 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.109,59 0,00 15.109,59
70181. MAJA NOVAK ZADARSKA,ZADAR 1962 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.109,45 0,00 15.109,45
70182. JELICA GRBIĆ ZADARSKA,PRIVLAKA 1926 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.109,37 0,00 15.109,37
70183. JOSIP JAJČEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1972 SISAK 0,00 0,00 0,00 15.109,33 0,00 0,00 0,00 15.109,33
70184. TANJA ŽEĐA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1984 BEDENIK 0,00 0,00 0,00 12.349,89 0,00 2.758,26 0,00 15.108,15
70185. ĐORĐE BUČANIN OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1959 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 0,00 15.107,96 0,00 0,00 15.107,96
70186. ALJOŠA BAJLO ZADARSKA,ZADAR 1968 ZADAR -712,53 0,00 -295,81 16.116,21 0,00 0,00 0,00 15.107,87
70187. SANJA SKELIN ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1968 KNIN 0,00 0,00 0,00 15.107,22 0,00 0,00 0,00 15.107,22
70188. KRISTINA LULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC 1986 ANTUNOVAC 0,00 0,00 166,23 14.940,94 0,00 0,00 0,00 15.107,17
70189. DEJAN DOMIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1983 DUBROVNIK 11.029,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.077,60 15.106,69
70190. ANTE PERKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1966 VELIKA DAPČEVICA 0,00 0,00 0,00 0,00 15.106,38 0,00 0,00 15.106,38
70191. DEJAN MASTELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1979 BRNAZE 0,00 0,00 0,00 15.106,33 0,00 0,00 0,00 15.106,33
70192. DAMIR GIBA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1965 DINJEVAC -0,13 0,00 -50,00 15.155,85 0,00 0,00 0,00 15.105,72
70193. GUNTER FRANZ REITER ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1965 VODICE 0,00 0,00 0,00 15.105,39 0,00 0,00 0,00 15.105,39
70194. RAMIZ TEMAJ ISTARSKA,POREČ 1968 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 15.104,70 0,00 0,00 0,00 15.104,70
70195. GABRIJELA MACUT KARLOVAČKA,KARLOVAC 1975 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 15.104,53 0,00 0,00 0,00 15.104,53
70196. SANJIN VLAŠIMSKY PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1986 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.104,08 0,00 0,00 0,00 15.104,08
70197. LEA BOTICA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1987 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 -259,13 15.362,73 0,00 0,00 0,00 15.103,60
70198. MILJENKO HORVAT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1974 BREZJE MIHOLEČKO 0,00 0,00 0,00 15.101,41 0,00 0,00 0,00 15.101,41
70199. LJILJANA HADROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1970 MOSTAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.100,58 0,00 15.100,58
70200. JOSIP MIHALJ BRODSKO-POSAVSKA,SIKIREVCI 1959 JARUGE -637,17 0,00 -1.303,32 17.040,25 0,00 0,00 0,00 15.099,76