OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
70101. ANICA KRIŽAIĆ MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1939 MALA SUBOTICA 0,00 0,00 0,00 16.042,10 0,00 0,00 0,00 16.042,10
70102. MICHAEL GEORG LUBBERT ZADARSKA,SUKOŠAN 1946 SUKOŠAN 0,00 0,00 0,00 16.041,27 0,00 0,00 0,00 16.041,27
70103. NEBAHATE IDRIZI PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1973 NJIVICE 0,00 0,00 0,00 16.039,97 0,00 0,00 0,00 16.039,97
70104. MIRO BANDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1955 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 8.302,46 0,00 7.736,93 0,00 16.039,39
70105. IGOR VRESK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 3,82 0,00 890,87 15.143,68 0,00 0,00 0,00 16.038,37
70106. ELVIS LEBINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1981 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 16.038,21 0,00 0,00 0,00 16.038,21
70107. MERSED MEŠANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1988 BISTRINCI 0,00 0,00 0,00 0,00 16.037,25 0,00 0,00 16.037,25
70108. SRĐAN MARKOVIĆ KARLOVAČKA,KRNJAK 1980 ČATRNJA 16.036,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.036,88
70109. ANICA MAJSTOROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1956 ŠAG 0,00 0,00 0,00 16.036,58 0,00 0,00 0,00 16.036,58
70110. MILENA ŠPORČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1975 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 16.036,50 0,00 0,00 0,00 16.036,50
70111. IVANA ŠAGOLJ ISTARSKA,ROVINJ 1985 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.036,49 0,00 16.036,49
70112. KRISTINA PETROVIĆ ISTARSKA,PULA 1978 PULA 0,00 0,00 0,00 16.036,20 0,00 0,00 0,00 16.036,20
70113. DANICA DRAŽIĆ ZADARSKA,SUKOŠAN 1942 DEBELJAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.033,79 0,00 16.033,79
70114. VELIMIR JURIN ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1973 RAKOV POTOK 166,21 0,00 40,55 15.826,84 0,00 0,00 0,00 16.033,60
70115. MARIJO ŽDARSKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1973 ULJANIK 0,00 0,00 0,00 16.032,44 0,00 0,00 0,00 16.032,44
70116. MARIO ČALJKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 16.031,83 0,00 0,00 0,00 16.031,83
70117. SUZANA ĐEREKARAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1987 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.030,73 0,00 0,00 0,00 16.030,73
70118. ANTONIJA PRESEČKI VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1964 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 16.030,24 0,00 0,00 0,00 16.030,24
70119. MARICA KELIHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.029,86 0,00 0,00 0,00 16.029,86
70120. SENAID KARAMUJA ISTARSKA,VODNJAN 1984 VODNJAN 0,00 0,00 0,00 16.029,67 0,00 0,00 0,00 16.029,67
70121. ZORAN ŠAMŠAL VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1988 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 16.028,18 0,00 0,00 0,00 16.028,18
70122. STIPO NIKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1962 ČAĐAVICA 0,00 0,00 0,00 16.028,05 0,00 0,00 0,00 16.028,05
70123. MERSUDIN ŠIŠIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1986 VODNJAN 0,00 0,00 0,00 16.027,52 0,00 0,00 0,00 16.027,52
70124. NEDIM TURSUM ISTARSKA,PULA 1987 PULA 0,00 0,00 0,00 16.027,52 0,00 0,00 0,00 16.027,52
70125. ALMIR JAŠARSPAHIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1973 VODNJAN 0,00 0,00 0,00 16.027,52 0,00 0,00 0,00 16.027,52
70126. MEVLUDIN KOVAČEVIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1985 VODNJAN 0,00 0,00 0,00 16.027,52 0,00 0,00 0,00 16.027,52
70127. ZDRAVKA JELOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1961 OMIŠ -2,80 0,00 -84,81 16.114,31 0,00 0,00 0,00 16.026,70
70128. JUSUF NUHANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.026,54 0,00 0,00 0,00 16.026,54
70129. MARINKO JUKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1969 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 16.025,53 0,00 0,00 0,00 16.025,53
70130. MAJA MIĆIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1985 TUROPOLJE 0,00 0,00 1.331,74 14.693,37 0,00 0,00 0,00 16.025,11
70131. VLADO LOVRENČIĆ MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1959 PALOVEC 0,00 0,00 0,00 16.024,84 0,00 0,00 0,00 16.024,84
70132. MARICA KLJAK ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1962 ČEMERNICA LONJSKA 0,00 0,00 0,00 16.024,81 0,00 0,00 0,00 16.024,81
70133. MIJO NIKOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1936 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 0,00 16.024,79 0,00 0,00 0,00 16.024,79
70134. MIROSLAV VULETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.024,45 0,00 16.024,45
70135. ĆIRO ŽIVALJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1982 TRILJ 0,00 0,00 444,66 15.579,27 0,00 0,00 0,00 16.023,93
70136. ZORKO ANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.021,40 0,00 0,00 0,00 16.021,40
70137. MARGARETA VOJASIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1977 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 16.021,30 0,00 0,00 0,00 16.021,30
70138. NADICA ŠPIRANEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1964 BARTOLOVEC 0,00 0,00 0,00 16.021,11 0,00 0,00 0,00 16.021,11
70139. SANDRO TRBOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.020,55 0,00 16.020,55
70140. GORDANA POSARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 232,94 15.787,16 0,00 0,00 0,00 16.020,10
70141. GENMEI LING GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.019,12 0,00 0,00 0,00 16.019,12
70142. ROZINA PRIGOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.018,96 0,00 16.018,96
70143. MARICA MECNER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1975 ŽDRALOVI 0,00 0,00 0,00 16.017,14 0,00 0,00 0,00 16.017,14
70144. HADIS KOBILICA ISTARSKA,PULA 1970 PULA 0,00 0,00 0,00 16.016,74 0,00 0,00 0,00 16.016,74
70145. SENAID JUKAN ISTARSKA,VODNJAN 1959 GALIŽANA 0,00 0,00 4.233,81 11.782,17 0,00 0,00 0,00 16.015,98
70146. MARIANA FELICIA CIOBANU SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1983 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 16.014,86 0,00 0,00 0,00 16.014,86
70147. MITKO TERZISKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1975 KRALJEVICA 0,00 0,00 16.014,15 0,00 0,00 0,00 0,00 16.014,15
70148. GORAN TRAJANOVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1976 KRALJEVICA 0,00 0,00 16.014,13 0,00 0,00 0,00 0,00 16.014,13
70149. MARTIN JOHN MC CARTHY ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1951 BALLYERRIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.012,84 0,00 16.012,84
70150. HELEN MARIANNE MC CARTHY ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1954 BALLYERRIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.012,84 0,00 16.012,84
70151. BISERA ČIZMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.007,88 0,00 16.007,88
70152. PETAR KLEPIĆ KARLOVAČKA,RAKOVICA 1962 IRINOVAC 0,00 0,00 0,00 16.007,15 0,00 0,00 0,00 16.007,15
70153. MARIN MATKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1991 VELIKA GORICA 0,00 0,00 146,55 15.860,07 0,00 0,00 0,00 16.006,62
70154. MIRA WEISS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.006,39 0,00 16.006,39
70155. MARIJAN NOVAČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1964 LOBOR 0,00 0,00 0,00 16.006,19 0,00 0,00 0,00 16.006,19
70156. BOŽO NIKL ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1968 RUDE 0,00 0,00 0,00 7.166,23 0,00 8.838,66 0,00 16.004,89
70157. STJEPAN DAČNIK ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1972 ZAPREŠIĆ 4.609,74 0,00 0,00 11.394,35 0,00 0,00 0,00 16.004,09
70158. ILMIJE MUSLII PRIMORSKO-GORANSKA,LOPAR 1981 LOPAR 0,00 0,00 0,00 16.003,95 0,00 0,00 0,00 16.003,95
70159. ANTONIJA PATALEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.003,04 0,00 16.003,04
70160. BRANIMIR BAČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1988 ZADAR 0,00 0,00 0,00 16.002,68 0,00 0,00 0,00 16.002,68
70161. IVANKA TOŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.002,68 0,00 0,00 0,00 16.002,68
70162. SVJETLANA GRUBIŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,BILICE 1967 BILICE -167,59 0,00 -0,01 16.170,05 0,00 0,00 0,00 16.002,45
70163. DAMIR PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -71,76 16.074,17 0,00 0,00 0,00 16.002,41
70164. SREĆKO ARAMBAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1955 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.002,07 0,00 16.002,07
70165. STEVO POPOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1947 ČAĐAVAC 0,00 0,00 0,00 16.001,23 0,00 0,00 0,00 16.001,23
70166. NEDŽAD BRADARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.000,77 0,00 0,00 0,00 16.000,77
70167. SHPEJTIM GJURAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB -1.400,57 0,00 33,25 17.368,06 0,00 0,00 0,00 16.000,74
70168. DAVOR SERTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.000,55 0,00 0,00 0,00 16.000,55
70169. KSENIJA KOLLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 6.301,62 0,00 88,48 9.609,33 0,00 0,00 0,00 15.999,43
70170. DAMIR DUBINKO ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1975 NOVAKI 0,00 0,00 -1.301,68 17.300,81 0,00 0,00 0,00 15.999,13
70171. MARICA LAKTAŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1959 HRASTOVICA 0,00 0,00 0,00 15.997,83 0,00 0,00 0,00 15.997,83
70172. DINORE DURAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.995,94 0,00 0,00 0,00 15.995,94
70173. ZDENKO ŠABIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1951 TUZLA 0,00 0,00 0,00 15.995,74 0,00 0,00 0,00 15.995,74
70174. KATARINA ŠOŠTARIĆ- PERKOVIĆ ISTARSKA,KRŠAN 1955 KRŠAN 0,00 0,00 0,00 15.995,48 0,00 0,00 0,00 15.995,48
70175. YONGGANG FANG SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1971 SEGET DONJI 0,00 0,00 0,00 15.995,08 0,00 0,00 0,00 15.995,08
70176. SLAĐANA RADMAN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1981 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 15.993,79 0,00 0,00 0,00 15.993,79
70177. JOVICA DODIĆ ISTARSKA,VRSAR 1970 VRSAR 0,00 0,00 0,00 15.993,46 0,00 0,00 0,00 15.993,46
70178. ZDENKA JURELA-VRANKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 -135,04 16.128,34 0,00 0,00 0,00 15.993,30
70179. LOVRO VRBOS KARLOVAČKA,OZALJ 1965 VUKETIĆ 107,72 0,00 -0,01 15.885,52 0,00 0,00 0,00 15.993,23
70180. STJEPAN LOVREKOVIĆ ZAGREBAČKA,KRIŽ 1944 DONJI PRNJAROVEC 0,00 0,00 0,00 15.991,78 0,00 0,00 0,00 15.991,78
70181. JOSIP FARAGO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1985 STARI JANKOVCI 0,00 0,00 0,00 15.991,40 0,00 0,00 0,00 15.991,40
70182. ELVIS ŽERJAV MEĐIMURSKA,STRAHONINEC 1972 STRAHONINEC 0,00 0,00 15.990,55 0,00 0,00 0,00 0,00 15.990,55
70183. AMIJETE ALIU ZADARSKA,ZADAR 1977 ZADAR 0,00 0,00 0,00 15.990,03 0,00 0,00 0,00 15.990,03
70184. ELMEDIN ISEINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.989,28 0,00 0,00 0,00 15.989,28
70185. BILJANA BEADER-STEVANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.989,08 0,00 0,00 0,00 15.989,08
70186. CLAUDINE BOSSHARD KARLOVAČKA,KARLOVAC 1989 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 15.989,07 0,00 0,00 0,00 15.989,07
70187. ROBERT GAŠPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.988,36 0,00 0,00 15.988,36
70188. LEA KONTI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.987,55 0,00 15.987,55
70189. IVAN BAKAR ZAGREBAČKA,GRADEC 1954 TUČENIK 0,00 0,00 0,00 15.984,49 0,00 0,00 0,00 15.984,49
70190. SINIŠA ARTIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LIPOVLJANI 1972 KRALJEVA VELIKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.984,20 0,00 15.984,20
70191. MIRSAD HRNJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 WIEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.984,14 0,00 15.984,14
70192. LJILJANKA MITOŠ-SVOBODA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1955 OSIJEK 15.983,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.983,61
70193. RAJKA SISAN OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1958 KRUNOSLAVJE 0,00 0,00 0,00 15.982,78 0,00 0,00 0,00 15.982,78
70194. BONI URSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1970 SELCA 0,00 0,00 0,00 15.982,57 0,00 0,00 0,00 15.982,57
70195. MARIO DOMGJONAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1989 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 0,00 12.538,58 0,00 3.443,43 0,00 15.982,01
70196. MARIJANA ŠKARA ZADARSKA,ŠKABRNJA 1986 ŠKABRNJA 0,00 0,00 -577,39 16.558,82 0,00 0,00 0,00 15.981,43
70197. IVAN PAHLJINA PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1985 MUNDANIJE 0,00 0,00 0,00 15.980,21 0,00 0,00 0,00 15.980,21
70198. ADMIRA SELIMOVIĆ ISTARSKA,TAR VABRIGA 1972 TAR 0,00 0,00 0,00 15.978,46 0,00 0,00 0,00 15.978,46
70199. GORAN OCVIRK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 316,54 0,00 0,00 15.658,09 0,00 0,00 0,00 15.974,63
70200. DAMIR AJTIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1963 KISTANJE 0,00 0,00 0,00 15.974,48 0,00 0,00 0,00 15.974,48