OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
70101. LIUDMILA BOSHNYAKOVA ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1961 TREBIČ 0,00 0,00 0,00 15.811,64 0,00 0,00 0,00 15.811,64
70102. RADOSLAVA MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1955 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 15.810,68 0,00 0,00 0,00 15.810,68
70103. JOSIP FILIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1967 POŽEGA 0,00 0,00 0,00 15.810,36 0,00 0,00 0,00 15.810,36
70104. IGOR NAPAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1974 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 15.809,92 0,00 0,00 0,00 15.809,92
70105. MIKO ŠAJNOVIĆ ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1954 LUKINIĆ BRDO 0,00 0,00 0,00 15.809,06 0,00 0,00 0,00 15.809,06
70106. SUZANA TEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 15.808,02 0,00 0,00 0,00 0,00 15.808,02
70107. RENATA MAJER-ŠALVARI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1976 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 15.807,93 0,00 0,00 0,00 15.807,93
70108. IVKA ALAGIĆ ZADARSKA,ZADAR 1945 ZADAR 0,00 0,00 15.807,87 0,00 0,00 0,00 0,00 15.807,87
70109. ZDENKA DRAGIČEVIĆ-KUBAT BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 15.806,60 0,00 0,00 0,00 15.806,60
70110. NADA BERVIDA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1964 KAŠTEL DEŽANOVAČKI 0,00 0,00 0,00 15.806,19 0,00 0,00 0,00 15.806,19
70111. MARIJA ŽIŽEK MEĐIMURSKA,VRATIŠINEC 1987 GORNJI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 15.804,68 0,00 0,00 0,00 15.804,68
70112. MIRKO GRGIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI 1958 GORNJI BOGIĆEVCI 0,00 0,00 0,00 15.803,91 0,00 0,00 0,00 15.803,91
70113. ŠPRESA ALITI POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1975 POŽEGA 0,00 0,00 0,00 15.803,80 0,00 0,00 0,00 15.803,80
70114. ANDREA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.803,41 0,00 0,00 0,00 15.803,41
70115. JOSIP VRBANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARA GRADIŠKA 1944 NOVI VAROŠ 0,00 0,00 0,00 15.803,09 0,00 0,00 0,00 15.803,09
70116. DAMIR SRAĆEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PETERANEC 1973 SIGETEC 0,00 0,00 0,00 0,00 15.432,70 369,98 0,00 15.802,68
70117. ECATERINA POSAVAC KARLOVAČKA,KRNJAK 1966 BUDAČKA RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.801,82 0,00 0,00 0,00 15.801,82
70118. VICE BAČIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1985 BRIŠTANI 0,00 0,00 0,00 15.801,37 0,00 0,00 0,00 15.801,37
70119. MURAT PAZARI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 -244,54 16.045,61 0,00 0,00 0,00 15.801,07
70120. PETAR MATOŠEVIĆ ISTARSKA,SVETI LOVREČ 1961 KRUNČIĆI 0,00 0,00 17.242,86 -1.441,79 0,00 0,00 0,00 15.801,07
70121. RADOSLAV ZOBIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1944 POBRI 0,00 0,00 5.985,69 0,00 0,00 9.814,75 0,00 15.800,44
70122. DAMIR PIŠKOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 DEMERJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.799,10 0,00 15.799,10
70123. EJUP BAJRAMI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1994 VARAŽDIN 0,00 0,00 7.711,00 8.087,30 0,00 0,00 0,00 15.798,30
70124. JOVAN KOSTADINOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1946 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 311,71 15.485,89 0,00 0,00 0,00 15.797,60
70125. BOŠKO BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.796,99 0,00 15.796,99
70126. ANKA PENĐAK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1952 DULEPSKA 0,00 0,00 0,00 15.795,84 0,00 0,00 0,00 15.795,84
70127. STIJEPO PAVLOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1988 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 15.795,19 0,00 0,00 0,00 15.795,19
70128. RUŽICA KRSTINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1931 PALIT 0,00 0,00 15.795,02 0,00 0,00 0,00 0,00 15.795,02
70129. SALIH VIKALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.794,29 0,00 0,00 0,00 15.794,29
70130. MIROSLAV ŠARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1954 MAKARSKA 0,00 0,00 10.331,07 5.462,80 0,00 0,00 0,00 15.793,87
70131. KREŠIMIR GRLADINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.793,50 0,00 0,00 0,00 15.793,50
70132. STIPO MATIJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1969 GAJIĆ 17.398,18 0,00 -1.625,06 19,72 0,00 0,00 0,00 15.792,84
70133. AIDA DEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.792,03 0,00 0,00 0,00 15.792,03
70134. IVANA ŠAGOLJ ISTARSKA,ROVINJ 1985 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.791,83 0,00 15.791,83
70135. ARIZ POLJAKOVIĆ ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1965 LABINCI 0,00 0,00 0,00 15.791,25 0,00 0,00 0,00 15.791,25
70136. SANJA RIBARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1983 DARDA 0,00 0,00 1.727,80 14.061,56 0,00 0,00 0,00 15.789,36
70137. PAVO ŠKOPIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1962 SRIJEDSKA 0,00 0,00 0,00 15.789,08 0,00 0,00 0,00 15.789,08
70138. VLADIMIR MALIN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1965 LOPUD 0,00 0,00 0,00 15.789,00 0,00 0,00 0,00 15.789,00
70139. VLAJKO STANOJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1954 BOROVO 0,00 0,00 0,00 0,00 15.788,72 0,00 0,00 15.788,72
70140. MATO MRAZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1950 SLOVINSKA KOVAČICA 0,00 0,00 0,00 15.787,86 0,00 0,00 0,00 15.787,86
70141. DUBRAVKA RNJAK ZADARSKA,BENKOVAC 1968 TINJ 0,00 0,00 0,00 15.786,76 0,00 0,00 0,00 15.786,76
70142. DILJA MARKI PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1950 BAKAR-DIO 0,00 0,00 0,00 15.783,61 0,00 0,00 0,00 15.783,61
70143. NEVENA ŠIMIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.779,71 0,00 15.779,71
70144. TINA LATIN POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.778,95 0,00 0,00 0,00 15.778,95
70145. VESNA VUČINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 1.191,35 14.587,40 0,00 0,00 0,00 15.778,75
70146. ANĐELKA MARTINČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1960 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.778,44 0,00 15.778,44
70147. ŽELJKO KOROŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.777,95 0,00 0,00 0,00 15.777,95
70148. MARIJAN BAN LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1961 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.777,20 0,00 15.777,20
70149. DRAGAN RUDIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1987 SIBINJ 0,00 0,00 15.776,11 0,00 0,00 0,00 0,00 15.776,11
70150. MARKIŠA OREB DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1972 POSTOJNA 0,00 0,00 0,00 15.774,55 0,00 0,00 0,00 15.774,55
70151. ZORAN JEVTIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1979 POPOVAČA 0,00 0,00 2.321,45 13.452,82 0,00 0,00 0,00 15.774,27
70152. ZVONIMIR KLJUČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1944 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.773,36 0,00 15.773,36
70153. TIHOMIR VINE ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1986 BREZNIK PLEŠIVIČKI 0,00 0,00 0,00 15.773,31 0,00 0,00 0,00 15.773,31
70154. LIDIJA FABIJANEC ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1976 JADRTOVAC 0,00 0,00 0,00 15.770,96 0,00 0,00 0,00 15.770,96
70155. DRAŽEN GAZDEK VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1968 SRAČINEC 0,00 0,00 0,00 15.770,60 0,00 0,00 0,00 15.770,60
70156. MIRKO KNEZ ZADARSKA,BENKOVAC 1959 MEDVIĐA 0,00 0,00 446,21 0,00 0,00 15.324,06 0,00 15.770,27
70157. STIPO KUSTURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.768,86 0,00 15.768,86
70158. IVAN BUKVIĆ ZADARSKA,NIN 1977 POLJICA-BRIG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.767,40 0,00 15.767,40
70159. SMAJO HOJNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.766,78 0,00 0,00 0,00 15.766,78
70160. NADA STEVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1959 ILMIN DVOR 0,00 0,00 0,00 15.766,09 0,00 0,00 0,00 15.766,09
70161. DRAŽEN BUDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1969 NOVA DIKLENICA 0,24 0,00 783,28 14.981,98 0,00 0,00 0,00 15.765,50
70162. MARICA REŠĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1971 ERDOVEC 0,00 0,00 0,00 15.764,62 0,00 0,00 0,00 15.764,62
70163. FRANJO GORZA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1952 BJELOVAR 0,00 0,00 -44,80 0,00 0,00 15.809,05 0,00 15.764,25
70164. IVICA KLANICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1953 STARA JOŠAVA 0,00 0,00 0,00 15.763,06 0,00 0,00 0,00 15.763,06
70165. STJEPAN BOŠNJAK PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1958 STARA BAŠKA 0,00 0,00 0,00 15.762,73 0,00 0,00 0,00 15.762,73
70166. TAMARA KOVAČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 -161,50 15.923,45 0,00 0,00 0,00 15.761,95
70167. MINA GANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1957 DARDA 0,00 0,00 0,00 15.760,86 0,00 0,00 0,00 15.760,86
70168. CATERINA JOHNSON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 -2.011,27 17.771,81 0,00 0,00 0,00 15.760,54
70169. ZORAN MILIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1966 SVETI IVAN ZELINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.760,33 0,00 15.760,33
70170. EMANUELA VIVODA ISTARSKA,NOVIGRAD 1961 NOVIGRAD 0,00 0,00 0,00 15.759,19 0,00 0,00 0,00 15.759,19
70171. STANKA ČANAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 2.792,63 0,00 0,00 12.966,51 0,00 15.759,14
70172. ASAN ABDIJI ISTARSKA,POREČ 1969 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 15.758,80 0,00 0,00 0,00 15.758,80
70173. NIKO KNEZ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1956 FRANKFURT AM MAIN 0,00 0,00 15.758,40 0,00 0,00 0,00 0,00 15.758,40
70174. DANICA PINTARIĆ VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1940 VUKOVOJ 0,00 0,00 0,00 15.758,36 0,00 0,00 0,00 15.758,36
70175. JELKA EL MIHEINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1959 SOLIN 0,00 0,00 0,00 15.758,24 0,00 0,00 0,00 15.758,24
70176. MARIJA MIHALJEVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1948 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 15.757,93 0,00 0,00 0,00 15.757,93
70177. ABAZ GANIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1982 VODNJAN 0,00 0,00 0,00 15.757,92 0,00 0,00 0,00 15.757,92
70178. SALEM ŠIŠIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1976 VODNJAN 0,00 0,00 0,00 15.757,92 0,00 0,00 0,00 15.757,92
70179. MIRA ZUBIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1953 DUKOVEC 0,00 0,00 0,00 15.757,36 0,00 0,00 0,00 15.757,36
70180. NEDELJKO KOVAČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1981 KOVAČEVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 15.755,83 0,00 0,00 15.755,83
70181. MANDICA OPANČAR BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1988 VRBOVA 0,00 0,00 0,00 15.755,31 0,00 0,00 0,00 15.755,31
70182. ALEN PINTER OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1975 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.754,52 0,00 15.754,52
70183. DIANA MAKARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.752,77 0,00 15.752,77
70184. IVAN MATJAŠIČ ISTARSKA,BUZET 1000 JURŠINCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.752,46 0,00 15.752,46
70185. ILIJA MIKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1966 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.752,12 0,00 15.752,12
70186. JURAJ LEŽAIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1964 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 15.750,73 0,00 0,00 0,00 15.750,73
70187. ZDRAVKO LOVASIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1961 MIRKOVEC BREZNIČKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.750,58 0,00 15.750,58
70188. AHMET JAHAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1981 PRAŽNICA 0,00 0,00 10.111,78 5.638,15 0,00 0,00 0,00 15.749,93
70189. KSENIJA MESEŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1968 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 15.749,13 0,00 0,00 0,00 15.749,13
70190. IVAN MIHELIČNIK SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1962 NEBOJAN 0,00 0,00 0,00 15.749,08 0,00 0,00 0,00 15.749,08
70191. SANJA JURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.747,42 0,00 15.747,42
70192. SILVIJA SESAR OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1976 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 15.747,13 0,00 0,00 0,00 15.747,13
70193. IVO MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 0,00 0,00 74,30 15.672,36 0,00 0,00 0,00 15.746,66
70194. KRUNOSLAV CRKVENČIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1970 LUKA LUDBREŠKA 0,00 0,00 0,00 15.746,66 0,00 0,00 0,00 15.746,66
70195. GORAN KARAJLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1977 BOROVO 0,00 0,00 0,00 0,00 15.746,11 0,00 0,00 15.746,11
70196. SNJEŽANA JURKIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1972 KOLARIĆ 0,00 0,00 0,00 15.745,66 0,00 0,00 0,00 15.745,66
70197. IVAN ZRINSKI KUSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1989 MASTRINKA 0,00 0,00 0,00 15.744,23 0,00 0,00 0,00 15.744,23
70198. ŠTEFICA JURIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1975 ČIGOČ 0,00 0,00 0,00 0,00 15.743,60 0,00 0,00 15.743,60
70199. SANJA ROGOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.742,77 0,00 0,00 0,00 15.742,77
70200. ŽELJKO BARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 15.741,05 0,00 0,00 0,00 0,00 15.741,05