OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
70101. MERSED MEŠANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1988 BISTRINCI 0,00 0,00 0,00 0,00 15.654,16 0,00 0,00 15.654,16
70102. AMEL ZULJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.653,28 0,00 0,00 0,00 15.653,28
70103. DANIJEL RAMLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1976 VINKOVCI 5.674,29 0,00 0,00 9.977,90 0,00 0,00 0,00 15.652,19
70104. ANTO BULJAN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 15.651,85 0,00 0,00 0,00 15.651,85
70105. MUHIBA MURATOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1960 VELIKA GORICA 0,00 0,00 2.052,33 13.599,45 0,00 0,00 0,00 15.651,78
70106. MIHAELA BLAŽEVIĆ ISTARSKA,CEROVLJE 1980 KORELIĆI 0,00 0,00 0,00 15.648,85 0,00 0,00 0,00 15.648,85
70107. ANICA GVOZDANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1962 BERAK 0,00 0,00 0,00 15.648,31 0,00 0,00 0,00 15.648,31
70108. NADA ĆORKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA -0,05 0,00 -31,48 15.679,15 0,00 0,00 0,00 15.647,62
70109. ROBERT PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -887,68 0,00 0,00 16.535,02 0,00 0,00 0,00 15.647,34
70110. STJEPAN TINODI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1941 FODROVEC RIJEČKI 0,00 0,00 0,00 15.647,29 0,00 0,00 0,00 15.647,29
70111. IVAN LEVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1955 PETROVA GORA 0,00 0,00 0,00 15.646,00 0,00 0,00 0,00 15.646,00
70112. TOMISLAV LUŠIĆ ZADARSKA,KOLAN 1967 MANDRE 0,00 0,00 -1.202,50 16.848,50 0,00 0,00 0,00 15.646,00
70113. VIKTOR MARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1991 KRALJEVICA 0,00 0,00 0,00 11.590,59 0,00 4.054,53 0,00 15.645,12
70114. PETRA MANCE SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1993 SISAK 0,00 0,00 0,00 15.644,39 0,00 0,00 0,00 15.644,39
70115. ANTE RUŠINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1943 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.643,37 0,00 15.643,37
70116. HILMI ČOČAJ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1961 ČAKOVEC 0,00 0,00 15.696,72 -53,59 0,00 0,00 0,00 15.643,13
70117. MARICA LAKTAŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1959 HRASTOVICA 0,00 0,00 0,00 15.642,00 0,00 0,00 0,00 15.642,00
70118. MIROSLAV VULETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.641,97 0,00 15.641,97
70119. SNJEŽANA BUKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1969 SUHODOL ZELINSKI 0,00 0,00 0,00 15.641,86 0,00 0,00 0,00 15.641,86
70120. ANTE PINJUH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ŠIROKI BRIJEG 0,00 0,00 0,00 15.639,70 0,00 0,00 0,00 15.639,70
70121. RREZARTA GAXHERRI DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1986 KORČULA 0,00 0,00 0,00 15.635,81 0,00 0,00 0,00 15.635,81
70122. BORISLAV ANDIC SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1959 POLISMYNDIGHETEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.635,62 0,00 15.635,62
70123. DARIJO MARINIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1979 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 15.635,17 0,00 0,00 0,00 15.635,17
70124. DRAŽEN ĆOSOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.634,84 0,00 15.634,84
70125. MIJO BANIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1964 RUKAVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.633,63 0,00 15.633,63
70126. STJEPAN ANTINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1985 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 15.633,23 0,00 0,00 0,00 15.633,23
70127. JURICA RADONIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1958 KOTEZI 0,00 0,00 0,00 15.632,83 0,00 0,00 0,00 15.632,83
70128. MARTIN JOHN MC CARTHY ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1951 BALLYERRIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.632,15 0,00 15.632,15
70129. HELEN MARIANNE MC CARTHY ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1954 BALLYERRIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.632,15 0,00 15.632,15
70130. RUŽICA MARENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.632,05 0,00 15.632,05
70131. NADA CVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1935 MARČELJI 0,00 0,00 15.632,05 0,00 0,00 0,00 0,00 15.632,05
70132. IVANA GLAVAN ZADARSKA,ZADAR 1989 ZADAR 9.526,50 0,00 6.104,40 0,00 0,00 0,00 0,00 15.630,90
70133. DALIBOR VUKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.630,51 0,00 0,00 0,00 15.630,51
70134. MILAN SALACAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OPUZEN 1950 OPUZEN 0,00 0,00 15.630,30 0,00 0,00 0,00 0,00 15.630,30
70135. CHRISTINE CAROLA MAYER SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.630,18 0,00 0,00 0,00 15.630,18
70136. DOLORES JOKIĆ ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1967 BIOGRAD NA MORU 0,00 0,00 -132,11 15.761,87 0,00 0,00 0,00 15.629,76
70137. MIHAJLO ČIZMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZADVARJE 1952 ZADVARJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.629,45 0,00 15.629,45
70138. MARIJA IVANKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1940 GORNJI SLATINIK 0,00 0,00 0,00 15.629,18 0,00 0,00 0,00 15.629,18
70139. RAJKO GAZIBARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1940 GOLOBRDAC 0,00 0,00 0,00 15.628,78 0,00 0,00 0,00 15.628,78
70140. JOZE VRANJEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1969 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 15.627,90 0,00 0,00 0,00 15.627,90
70141. CATERINA JOHNSON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 -2.011,27 17.638,19 0,00 0,00 0,00 15.626,92
70142. JELICA ABRAHAM VARAŽDINSKA,VINICA 1942 DONJE VRATNO (VINICA) 0,00 0,00 0,00 15.626,37 0,00 0,00 0,00 15.626,37
70143. ŽELJANA OMČIKUS SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1979 DUGOPOLJE 0,00 0,00 0,00 -0,22 0,00 15.626,21 0,00 15.625,99
70144. MARIO KAMBER SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1986 RUDA 0,00 0,00 0,00 15.625,14 0,00 0,00 0,00 15.625,14
70145. BOSILJKA MRMOŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 15.624,86 0,00 0,00 0,00 15.624,86
70146. MITO MRMOŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1952 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 15.624,79 0,00 0,00 0,00 15.624,79
70147. ZLATKO SABOL VARAŽDINSKA,LUDBREG 1964 HRASTOVSKO 0,00 0,00 260,71 15.363,52 0,00 0,00 0,00 15.624,23
70148. VLADIMIR LAH ISTARSKA,PULA 1968 PULA 0,00 0,00 0,00 15.623,97 0,00 0,00 0,00 15.623,97
70149. DIJANA OŠAP BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 VELIKA BRŠLJANICA 0,00 0,00 0,00 15.622,74 0,00 0,00 0,00 15.622,74
70150. MIROSLAV POLOVINA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1963 SISAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.622,55 0,00 15.622,55
70151. BRANKO JANEŠ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1946 BRDOVEC 0,00 0,00 0,00 15.620,68 0,00 0,00 0,00 15.620,68
70152. ROZINA PRIGOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.620,00 0,00 15.620,00
70153. PAVLE KIŠ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1937 KOTLINA 0,00 0,00 0,00 15.619,40 0,00 0,00 0,00 15.619,40
70154. STJEPANKA KRAL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1959 LJUDEVIT SELO 0,00 0,00 0,00 15.619,14 0,00 0,00 0,00 15.619,14
70155. MILANKA SIMIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1969 BROČICE 0,00 0,00 0,00 15.617,43 0,00 0,00 0,00 15.617,43
70156. JOŠKO JERČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.616,01 0,00 15.616,01
70157. ZLATKO PRAŠNIČKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1959 SLATINA 0,00 0,00 -4.554,27 20.169,69 0,00 0,00 0,00 15.615,42
70158. SHPEJTIM GJURAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB -1.400,57 0,00 32,51 16.981,58 0,00 0,00 0,00 15.613,52
70159. LAJOS SZVATEK ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1964 PECS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.611,66 0,00 15.611,66
70160. KRISTINA PETROVIĆ ISTARSKA,PULA 1978 PULA 0,00 0,00 0,00 15.610,80 0,00 0,00 0,00 15.610,80
70161. LEA KONTI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.608,86 0,00 15.608,86
70162. MIRSADA SIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.608,80 0,00 0,00 0,00 15.608,80
70163. SVJETLANA GRUBIŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,BILICE 1967 BILICE -167,59 0,00 -0,01 15.776,02 0,00 0,00 0,00 15.608,42
70164. JOSIPA KAURINOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1966 KNIN 15.613,98 0,00 -0,41 -5,21 0,00 0,00 0,00 15.608,36
70165. NENAD OSMANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1984 BELI MANASTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 15.608,36 0,00 0,00 15.608,36
70166. JURE PEDIĆ ZADARSKA,NOVIGRAD 1986 PRIDRAGA 0,00 0,00 0,00 15.608,29 0,00 0,00 0,00 15.608,29
70167. IVAN ROĐAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.608,18 0,00 0,00 0,00 15.608,18
70168. DEAN PRVONOŽEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.607,89 0,00 15.607,89
70169. ŽELJKICA ŠAMEC VARAŽDINSKA,BREZNICA 1969 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 15.607,80 0,00 0,00 0,00 15.607,80
70170. MAJA ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 SPLIT 62,89 0,00 0,00 15.542,76 0,00 0,00 0,00 15.605,65
70171. SANELA KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.604,52 0,00 0,00 0,00 15.604,52
70172. JANA STAKOR KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1955 SAMCI 0,00 0,00 0,00 15.604,24 0,00 0,00 0,00 15.604,24
70173. MARIO TOMIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1981 ČARA 0,00 0,00 696,45 14.906,52 0,00 0,00 0,00 15.602,97
70174. RASEMA OMEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.600,91 0,00 0,00 0,00 15.600,91
70175. STIPO LUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -1.409,66 -200,00 0,00 17.209,31 0,00 15.599,65
70176. FATIME HASANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.597,85 0,00 0,00 0,00 15.597,85
70177. ZURAP RUFATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.597,79 0,00 0,00 0,00 15.597,79
70178. SLAVICA PLUKAVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1943 GREGUROVEC 0,00 0,00 0,00 15.596,80 0,00 0,00 0,00 15.596,80
70179. MILAN GRUBAČ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1987 BERAK 0,00 0,00 0,00 0,00 15.596,36 0,00 0,00 15.596,36
70180. BRUNA PEZZI ZUPAN SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1968 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.596,22 0,00 15.596,22
70181. MANDA MIRKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1933 MILINAC 0,00 0,00 0,00 15.593,40 0,00 0,00 0,00 15.593,40
70182. MIRSAD HRNJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 WIEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.593,08 0,00 15.593,08
70183. MARIJANA ŠKARA ZADARSKA,ŠKABRNJA 1986 ŠKABRNJA 0,00 0,00 -577,39 16.169,60 0,00 0,00 0,00 15.592,21
70184. IVICA VAREŠKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1970 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.591,82 0,00 15.591,82
70185. ŽELJKO MARKULIN ISTARSKA,ROVINJ 1945 ROVINJ -477,86 0,00 3.808,60 12.277,25 0,00 -16,46 0,00 15.591,53
70186. MARIJA VEBER OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1957 DRAŽ 0,00 0,00 0,00 15.590,98 0,00 0,00 0,00 15.590,98
70187. MARIJA ROHALJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1958 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 15.590,49 0,00 0,00 0,00 15.590,49
70188. MARIO RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 3.585,43 12.004,84 0,00 0,00 0,00 15.590,27
70189. DARKO KATOVČIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1978 TOPLICE 0,00 0,00 0,00 15.589,91 0,00 0,00 0,00 15.589,91
70190. MILENKA MARIĆ ZADARSKA,ZADAR 1951 ZADAR 0,00 0,00 15.589,16 0,00 0,00 0,00 0,00 15.589,16
70191. IGOR PRPIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1975 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 15.588,10 0,00 0,00 0,00 15.588,10
70192. DUBRAVKO RUŽIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1978 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.587,30 0,00 15.587,30
70193. ALEKSANDAR VIDANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.585,97 0,00 0,00 0,00 15.585,97
70194. KREŠE MIKULANDRA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1970 ŠIBENIK -666,27 0,00 -38,51 16.289,79 0,00 0,00 0,00 15.585,01
70195. ANA STRNAD MEĐIMURSKA,SVETI MARTIN NA MURI 1955 SVETI MARTIN NA MURI 0,00 0,00 0,00 15.583,98 0,00 0,00 0,00 15.583,98
70196. SLOBODAN RISTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1950 KUKULJANOVO 0,00 0,00 0,00 15.583,44 0,00 0,00 0,00 15.583,44
70197. MARIJA BARAĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA ŽIVOGOŠĆE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.582,77 0,00 15.582,77
70198. AGICA CLARKE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.582,39 0,00 15.582,39
70199. IVICA GLJIVA OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1966 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 0,00 15.582,36 0,00 0,00 15.582,36
70200. BOŽIDAR PILJEK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1943 GORNJI TKALEC 0,00 0,00 0,00 15.581,77 0,00 0,00 0,00 15.581,77