OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
70101. ADO KREHIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1980 ČIBAČA 0,00 0,00 0,00 15.060,94 0,00 0,00 0,00 15.060,94
70102. MIRJAN VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.060,68 0,00 15.060,68
70103. MARIA ANDREA RADOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1968 DUBROVNIK 13.583,93 0,00 0,00 1.476,51 0,00 0,00 0,00 15.060,44
70104. IVAN HORVAT MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1965 GORNJI HRAŠĆAN 0,00 0,00 0,00 15.059,07 0,00 0,00 0,00 15.059,07
70105. MOMIR KRNETA PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1942 OPATIJA 0,00 0,00 -261,68 15.320,68 0,00 0,00 0,00 15.059,00
70106. VELIMIR BRAČULJ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1969 SATRIĆ 0,00 0,00 0,00 15.056,79 0,00 0,00 0,00 15.056,79
70107. FAHRUDIN MAČAK ISTARSKA,PULA 1973 PULA 0,00 0,00 0,00 15.056,14 0,00 0,00 0,00 15.056,14
70108. RUDOLF HRUŠKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.054,86 0,00 0,00 0,00 15.054,86
70109. MARIN BALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SLATINE 0,00 0,00 0,00 15.054,84 0,00 0,00 0,00 15.054,84
70110. VEDRANA BOŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1967 KNEŽEVO 0,00 0,00 0,00 15.054,20 0,00 0,00 0,00 15.054,20
70111. VINKO JAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1975 KATINAC 0,00 0,00 0,00 0,00 15.053,50 0,00 0,00 15.053,50
70112. BILJANA ZEFKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.053,42 0,00 0,00 0,00 15.053,42
70113. NEVENKA KARAS SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1939 SISAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.052,85 0,00 15.052,85
70114. BRANKA DUPAN OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1963 BELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 15.052,75 0,00 0,00 0,00 15.052,75
70115. MAJA GABRIĆ ZADARSKA,ZADAR 1943 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.051,96 0,00 15.051,96
70116. NURĐANE BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.050,98 0,00 0,00 0,00 15.050,98
70117. MIROSLAV MILOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1975 TENJA 0,00 0,00 0,00 15.049,61 0,00 0,00 0,00 15.049,61
70118. BRANKA VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 -324,24 15.373,26 0,00 0,00 0,00 15.049,02
70119. ĐORĐE JANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1930 ČOKADINCI 0,00 0,00 0,00 15.048,26 0,00 0,00 0,00 15.048,26
70120. IVAN RASTOVSKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1988 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 0,00 15.048,17 0,00 0,00 0,00 15.048,17
70121. VOJIN MILETIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 15.048,11 0,00 0,00 0,00 15.048,11
70122. MAUREEN MARGARET KUNZ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1939 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 15.048,03 0,00 0,00 0,00 15.048,03
70123. STEVAN KRAGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1948 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 15.047,86 0,00 0,00 0,00 15.047,86
70124. LJUBICA MITROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1944 ČEPINSKI MARTINCI 0,00 0,00 0,00 15.047,86 0,00 0,00 0,00 15.047,86
70125. MILADIN KATIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1952 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 15.047,86 0,00 0,00 0,00 15.047,86
70126. JADRANKO ČEVID GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.047,59 0,00 15.047,59
70127. ZORA IVANČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1958 SIVAC 0,00 0,00 0,00 15.044,94 0,00 0,00 0,00 15.044,94
70128. BRANKA AĆIMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1981 BOLMAN 14.850,30 0,00 0,00 193,38 0,00 0,00 0,00 15.043,68
70129. ŽELJKO STOJADINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1977 DONJI MIHOLJAC 2.384,38 0,00 1.308,66 11.350,53 0,00 0,00 0,00 15.043,57
70130. NADA MARKOLJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1962 GUNJA 15.064,38 0,00 0,69 -23,13 0,00 0,00 0,00 15.041,94
70131. MILEVA PLISNIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1948 BUKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 15.041,83 0,00 0,00 0,00 15.041,83
70132. AGIM SOKOLJI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 15.041,69 0,00 0,00 15.041,69
70133. JURICA JURIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1974 KOSTANJE 0,00 0,00 6.479,75 8.561,46 0,00 0,00 0,00 15.041,21
70134. TOMISLAV PAVLEČIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1980 VRANOV DOL 0,00 0,00 0,00 15.040,47 0,00 0,00 0,00 15.040,47
70135. MATO PETRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1989 STARI MIKANOVCI -3.233,83 0,00 0,00 2.797,90 0,00 15.476,39 0,00 15.040,46
70136. SRDJAN BIČANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1982 KARADŽIĆEVO 0,00 0,00 0,00 0,00 15.040,05 0,00 0,00 15.040,05
70137. TEREZIJA KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.039,46 0,00 0,00 0,00 15.039,46
70138. DAMIR BURDALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.039,08 0,00 0,00 0,00 15.039,08
70139. VLADIMIR HUSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.038,82 0,00 0,00 0,00 15.038,82
70140. BRANKO VOJAKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1956 ZLATAR-BISTRICA 0,00 0,00 -733,90 15.771,94 0,00 0,00 0,00 15.038,04
70141. BORIS GRUBIŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1990 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 956,94 14.080,58 0,00 0,00 0,00 15.037,52
70142. TOMISLAV KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.036,81 0,00 0,00 0,00 15.036,81
70143. NIKOLA MRKONJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1957 SLIVNO 0,00 0,00 0,00 15.035,94 0,00 0,00 0,00 15.035,94
70144. KRISTIJAN JURIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1984 VALBANDON 0,00 0,00 12.899,89 2.135,56 0,00 0,00 0,00 15.035,45
70145. ANDREAS ŠUBAT PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1975 KRALJEVICA 0,00 0,00 0,00 15.034,03 0,00 0,00 0,00 15.034,03
70146. KATICA HORŽIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1949 SUNJA 0,00 0,00 0,00 15.032,31 0,00 0,00 0,00 15.032,31
70147. FRANC JAMBREKOVIČ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1942 MRZOVIĆ 0,00 0,00 0,00 15.032,07 0,00 0,00 0,00 15.032,07
70148. MARIJA KILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 456,67 14.571,64 0,00 0,00 0,00 15.028,31
70149. JOSIP OBRUBIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1945 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 44,66 14.981,65 0,00 0,00 0,00 15.026,31
70150. STJEPAN MARENČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1952 ZAISTOVEC 0,00 0,00 0,00 15.025,84 0,00 0,00 0,00 15.025,84
70151. BRANKO ALBREHT OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1952 ĐAKOVO 0,00 0,00 191,09 14.834,46 0,00 0,00 0,00 15.025,55
70152. ZORAN MLINARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.025,07 0,00 15.025,07
70153. EVICA BABIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1956 ZELČIN 0,00 0,00 0,00 15.024,16 0,00 0,00 0,00 15.024,16
70154. ALEN BOLOBAN SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1972 IMOTSKI 0,00 0,00 196,16 14.825,89 0,00 0,00 0,00 15.022,05
70155. SUBIJA ŠERIFOSKI MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1978 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 15.021,72 0,00 0,00 0,00 15.021,72
70156. MILENA ĆUĆA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1953 ĐULOVAC 0,00 0,00 0,00 15.021,22 0,00 0,00 0,00 15.021,22
70157. NESFIJE RISTEMI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1977 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 15.020,99 0,00 0,00 0,00 15.020,99
70158. SEBASTIJAN ČEHIĆ ISTARSKA,LABIN 1987 LABIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.020,89 0,00 15.020,89
70159. VATROSLAV STOJANOV ZADARSKA,PAKOŠTANE 1956 DRAGE 0,00 0,00 15.020,50 0,00 0,00 0,00 0,00 15.020,50
70160. MILOVAN MANDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1957 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 15.019,55 0,00 0,00 0,00 15.019,55
70161. OLGA STEPANOVA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1969 SOLIN 0,00 0,00 0,00 15.019,08 0,00 0,00 0,00 15.019,08
70162. NAHLA GUŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1988 ZADOBARJE 0,00 0,00 0,00 15.019,07 0,00 0,00 0,00 15.019,07
70163. SANELA HODŽIĆ GRDANOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1978 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 15.018,47 0,00 0,00 0,00 15.018,47
70164. MLADEN ŠEPAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -11.547,33 0,00 -1.915,98 28.481,55 0,00 0,00 0,00 15.018,24
70165. CVITA RADOŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1954 SINJ 6.110,53 0,00 -376,57 9.283,39 0,00 0,00 0,00 15.017,35
70166. NIKŠA AVIANI SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1939 STARI GRAD 0,00 0,00 688,99 14.328,31 0,00 0,00 0,00 15.017,30
70167. KASTRIOT JOZES GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.015,75 0,00 15.015,75
70168. RAMIZA KOLAR ZAGREBAČKA,KRIŽ 1970 JOHOVEC 0,00 0,00 0,00 15.014,40 0,00 0,00 0,00 15.014,40
70169. MARIO CANJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 2.651,11 12.362,58 0,00 0,00 0,00 15.013,69
70170. DRAGICA ŠTORGA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1973 PRESEČNO 0,00 0,00 0,00 15.011,94 0,00 0,00 0,00 15.011,94
70171. HAJRUDIN MEHINBAŠIĆ ISTARSKA,POREČ 1971 VARVARI 0,00 0,00 0,00 15.010,14 0,00 0,00 0,00 15.010,14
70172. ŽANA PRGIN ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1969 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 15.009,37 0,00 0,00 0,00 15.009,37
70173. DANIELA HUDECOVA NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.008,32 0,00 0,00 0,00 15.008,32
70174. KRISTIJAN MIHALJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1985 TENJA 0,00 0,00 260,60 14.746,79 0,00 0,00 0,00 15.007,39
70175. ŽAKLINA ŠIGNJAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1975 MARKOVAC KRIŽEVAČKI 0,00 0,00 0,00 15.007,01 0,00 0,00 0,00 15.007,01
70176. STJEPAN MATIJEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1956 NOVA GRADIŠKA 5.276,59 0,00 1.673,20 8.057,16 0,00 0,00 0,00 15.006,95
70177. KARMENKA ANDROČEC MEĐIMURSKA,PRELOG 1965 PRELOG 0,00 0,00 0,00 15.006,57 0,00 0,00 0,00 15.006,57
70178. VEDRANA POLJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1989 GLAVICE 0,00 0,00 1.513,53 13.492,95 0,00 0,00 0,00 15.006,48
70179. NADA SEFFNER SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1964 NEČUJAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.006,27 0,00 15.006,27
70180. MERSIM DEARI ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1979 SVETI IVAN ZELINA 0,00 0,00 0,00 15.006,16 0,00 0,00 0,00 15.006,16
70181. MILA ROGULJ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1957 PODACA 0,00 0,00 15.006,06 0,00 0,00 0,00 0,00 15.006,06
70182. NIKOLINA ŠKIFIĆ ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR 0,01 0,00 -302,96 15.308,97 0,00 0,00 0,00 15.006,02
70183. LJUBICA ŠIMUNDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.004,31 0,00 15.004,31
70184. ENES AJDEZI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.003,59 0,00 15.003,59
70185. MLADENKA LJUBOJEVIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1956 SVRAČKOVO SELO 0,00 0,00 0,00 15.002,74 0,00 0,00 0,00 15.002,74
70186. MARIJO ŠTRUCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1975 POZNANOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.002,49 0,00 15.002,49
70187. VALENTIN KELAVA SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1963 DONJA GRAČENICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,52 0,00 15.000,52
70188. DARKO DOMINKO VARAŽDINSKA,LUDBREG 1961 SELNIK 0,00 0,00 978,00 14.022,22 0,00 0,00 0,00 15.000,22