OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
69801. LUKA CINDRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1982 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.109,59 0,00 15.109,59
69802. MAJA NOVAK ZADARSKA,ZADAR 1962 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.109,45 0,00 15.109,45
69803. JELICA GRBIĆ ZADARSKA,PRIVLAKA 1926 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.109,37 0,00 15.109,37
69804. JOSIP JAJČEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1972 SISAK 0,00 0,00 0,00 15.109,33 0,00 0,00 0,00 15.109,33
69805. TANJA ŽEĐA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1984 BEDENIK 0,00 0,00 0,00 12.349,89 0,00 2.758,26 0,00 15.108,15
69806. ĐORĐE BUČANIN OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1959 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 0,00 15.107,96 0,00 0,00 15.107,96
69807. ALJOŠA BAJLO ZADARSKA,ZADAR 1968 ZADAR -712,53 0,00 -295,81 16.116,21 0,00 0,00 0,00 15.107,87
69808. SANJA SKELIN ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1968 KNIN 0,00 0,00 0,00 15.107,22 0,00 0,00 0,00 15.107,22
69809. KRISTINA LULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC 1986 ANTUNOVAC 0,00 0,00 166,23 14.940,94 0,00 0,00 0,00 15.107,17
69810. DEJAN DOMIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1983 DUBROVNIK 11.029,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.077,60 15.106,69
69811. ANTE PERKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1966 VELIKA DAPČEVICA 0,00 0,00 0,00 0,00 15.106,38 0,00 0,00 15.106,38
69812. DEJAN MASTELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1979 BRNAZE 0,00 0,00 0,00 15.106,33 0,00 0,00 0,00 15.106,33
69813. DAMIR GIBA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1965 DINJEVAC -0,13 0,00 -50,00 15.155,85 0,00 0,00 0,00 15.105,72
69814. GUNTER FRANZ REITER ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1965 VODICE 0,00 0,00 0,00 15.105,39 0,00 0,00 0,00 15.105,39
69815. RAMIZ TEMAJ ISTARSKA,POREČ 1968 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 15.104,70 0,00 0,00 0,00 15.104,70
69816. GABRIJELA MACUT KARLOVAČKA,KARLOVAC 1975 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 15.104,53 0,00 0,00 0,00 15.104,53
69817. SANJIN VLAŠIMSKY PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1986 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.104,08 0,00 0,00 0,00 15.104,08
69818. LEA BOTICA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1987 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 -259,13 15.362,73 0,00 0,00 0,00 15.103,60
69819. MILJENKO HORVAT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1974 BREZJE MIHOLEČKO 0,00 0,00 0,00 15.101,41 0,00 0,00 0,00 15.101,41
69820. LJILJANA HADROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1970 MOSTAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.100,58 0,00 15.100,58
69821. JOSIP MIHALJ BRODSKO-POSAVSKA,SIKIREVCI 1959 JARUGE -637,17 0,00 -1.303,32 17.040,25 0,00 0,00 0,00 15.099,76
69822. SABRINA PAŠIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1991 KOMESARAC 0,00 0,00 0,00 15.098,86 0,00 0,00 0,00 15.098,86
69823. ZORAN PERŠEN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1946 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.098,62 0,00 0,00 0,00 15.098,62
69824. RUDOLF ČREP MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC 1961 PRIBISLAVEC 0,00 0,00 0,00 15.096,77 0,00 0,00 0,00 15.096,77
69825. ŽELJKO MIKULIĆ ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1958 GORNJE RAŠTANE 0,00 0,00 1.123,67 0,00 0,00 13.971,15 0,00 15.094,82
69826. VIŠNJA LALIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1977 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 14.717,09 0,00 377,36 0,00 15.094,45
69827. ALISA MRŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.094,15 0,00 0,00 0,00 15.094,15
69828. ZDENKICA TINODI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1967 FODROVEC RIJEČKI 0,00 0,00 0,00 15.093,73 0,00 0,00 0,00 15.093,73
69829. SLAVICA ŠEPERAC SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1949 DVORIŠĆE 0,00 0,00 0,00 15.093,23 0,00 0,00 0,00 15.093,23
69830. JOSIP BLAŽINČIĆ ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1961 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 15.093,05 0,00 0,00 0,00 15.093,05
69831. VIOLETA KERETIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1985 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 15.092,58 0,00 0,00 0,00 15.092,58
69832. DANIEL IVAN LENDIC SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1979 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.091,85 0,00 15.091,85
69833. NADA PETRIJEVČANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 3.166,73 0,00 -144,49 12.069,08 0,00 0,00 0,00 15.091,32
69834. VESNA BULBUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.091,14 0,00 15.091,14
69835. VILIM KOBALI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.091,05 0,00 15.091,05
69836. RADOJKA AGLADIOS PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1963 POVILE 0,00 0,00 0,00 15.090,47 0,00 0,00 0,00 15.090,47
69837. ANTE ŽAJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1948 STUTTGART 0,00 0,00 15.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.090,00
69838. ZVONIMIR TOMAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 15.089,44 0,00 0,00 0,00 0,00 15.089,44
69839. JASMINA BOGDAN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1978 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 15.088,93 0,00 0,00 0,00 15.088,93
69840. MARIJA-ROMANA SATAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.087,91 0,00 15.087,91
69841. ANA ADRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1984 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 12.651,69 0,00 2.435,68 0,00 15.087,37
69842. JOSIP PARIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1979 TOMAŠEVEC 4.877,33 0,00 0,00 10.209,59 0,00 0,00 0,00 15.086,92
69843. NENAD VALJETIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1972 SATNICA ĐAKOVAČKA 10.138,59 0,00 -0,10 4.947,84 0,00 0,00 0,00 15.086,33
69844. MILJENKA ŠUŠNJARA SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1980 VRPOLJE 0,00 0,00 0,00 15.086,25 0,00 0,00 0,00 15.086,25
69845. MARIJA KOCEN MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA 1951 SVETI URBAN 0,00 0,00 0,00 15.085,50 0,00 0,00 0,00 15.085,50
69846. PETAR IVICA KOVAC ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1979 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.083,88 0,00 15.083,88
69847. TOMO FULIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.083,19 0,00 15.083,19
69848. LAZIME AMETI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.081,43 0,00 0,00 0,00 15.081,43
69849. HALIDA LIPPERT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.081,43 0,00 15.081,43
69850. FRANJO OREŠKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1991 LIČKO LEŠĆE 0,00 0,00 -535,78 15.616,29 0,00 0,00 0,00 15.080,51
69851. EDMOND IVEZIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1964 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 15.079,29 0,00 0,00 0,00 15.079,29
69852. VESNA NIKOLOVA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1976 MARINIĆI 0,00 0,00 0,00 15.079,27 0,00 0,00 0,00 15.079,27
69853. ĐORĐE CEBALO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1973 KORČULA 0,00 0,00 0,00 15.079,22 0,00 0,00 0,00 15.079,22
69854. IVAN PROTRKA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1965 PODOSOJE 1.236,97 0,00 -2.271,96 16.113,76 0,00 0,00 0,00 15.078,77
69855. ARASH REPAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.078,00 0,00 15.078,00
69856. TOMO CIRIMOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.076,77 0,00 0,00 15.076,77
69857. NEDILJKO ĆORIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1974 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 15.076,71 0,00 0,00 0,00 15.076,71
69858. KORNAT VILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.076,20 0,00 15.076,20
69859. NIJAZ ALIČEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1986 ZADAR 0,00 0,00 0,00 15.075,02 0,00 0,00 0,00 15.075,02
69860. ANTUN LOVRENČIĆ MEĐIMURSKA,STRAHONINEC 1968 STRAHONINEC 678,55 0,00 -2.285,96 16.681,01 0,00 0,00 0,00 15.073,60
69861. BORIS BISTROVIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1975 ČAKOVEC -55,12 0,00 0,00 15.128,60 0,00 0,00 0,00 15.073,48
69862. MIHAELA FOGADIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1974 SELCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 15.073,17 0,00 0,00 0,00 15.073,17
69863. BOŽICA MARATOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1959 KOMPOLJE 13,84 0,00 1.056,28 14.002,67 0,00 0,00 0,00 15.072,79
69864. RENATA SKOVRON SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1964 SUTIVAN 0,00 0,00 -1.553,42 16.625,47 0,00 0,00 0,00 15.072,05
69865. MILAN ZEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1938 SISAK 0,00 0,00 0,00 15.071,43 0,00 0,00 0,00 15.071,43
69866. BRANKO VLADUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 1.273,04 13.773,33 0,00 24,22 0,00 15.070,59
69867. MILANKA STOJKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1987 PULA 0,00 0,00 68,08 15.000,56 0,00 0,00 0,00 15.068,64
69868. MIRKO GAVRANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1955 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.068,54 0,00 15.068,54
69869. TIHOMIR ČESTIĆ ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 0,00 15.066,96 0,00 0,00 0,00 15.066,96
69870. NORBERT NEMETH ZADARSKA,VIR 1973 BACSALMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.065,58 0,00 15.065,58
69871. SANDRA OPAČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1978 DUBRANEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.065,35 0,00 15.065,35
69872. LIN LIN ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1977 STRMEC 0,00 0,00 0,00 15.064,87 0,00 0,00 0,00 15.064,87
69873. IVAN KUNTIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1946 VINAREC 0,00 0,00 0,00 15.064,74 0,00 0,00 0,00 15.064,74
69874. MARIO KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 15.107,52 0,00 0,00 -42,87 0,00 15.064,65
69875. MARIJA HRASTIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA MRACLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.063,93 0,00 15.063,93
69876. ANA BIOČINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.009,08 0,00 53,15 0,00 15.062,23
69877. ADO KREHIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1980 ČIBAČA 0,00 0,00 0,00 15.060,94 0,00 0,00 0,00 15.060,94
69878. MIRJAN VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.060,68 0,00 15.060,68
69879. MARIA ANDREA RADOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1968 DUBROVNIK 13.583,93 0,00 0,00 1.476,51 0,00 0,00 0,00 15.060,44
69880. IVAN HORVAT MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1965 GORNJI HRAŠĆAN 0,00 0,00 0,00 15.059,07 0,00 0,00 0,00 15.059,07
69881. MOMIR KRNETA PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1942 OPATIJA 0,00 0,00 -261,68 15.320,68 0,00 0,00 0,00 15.059,00
69882. VELIMIR BRAČULJ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1969 SATRIĆ 0,00 0,00 0,00 15.056,79 0,00 0,00 0,00 15.056,79
69883. FAHRUDIN MAČAK ISTARSKA,PULA 1973 PULA 0,00 0,00 0,00 15.056,14 0,00 0,00 0,00 15.056,14
69884. RUDOLF HRUŠKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.054,86 0,00 0,00 0,00 15.054,86
69885. MARIN BALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SLATINE 0,00 0,00 0,00 15.054,84 0,00 0,00 0,00 15.054,84
69886. VEDRANA BOŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1967 KNEŽEVO 0,00 0,00 0,00 15.054,20 0,00 0,00 0,00 15.054,20
69887. VINKO JAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1975 KATINAC 0,00 0,00 0,00 0,00 15.053,50 0,00 0,00 15.053,50
69888. BILJANA ZEFKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.053,42 0,00 0,00 0,00 15.053,42
69889. NEVENKA KARAS SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1939 SISAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.052,85 0,00 15.052,85
69890. BRANKA DUPAN OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1963 BELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 15.052,75 0,00 0,00 0,00 15.052,75
69891. MAJA GABRIĆ ZADARSKA,ZADAR 1943 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.051,96 0,00 15.051,96
69892. NURĐANE BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.050,98 0,00 0,00 0,00 15.050,98
69893. MIROSLAV MILOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1975 TENJA 0,00 0,00 0,00 15.049,61 0,00 0,00 0,00 15.049,61
69894. BRANKA VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 -324,24 15.373,26 0,00 0,00 0,00 15.049,02
69895. ĐORĐE JANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1930 ČOKADINCI 0,00 0,00 0,00 15.048,26 0,00 0,00 0,00 15.048,26
69896. IVAN RASTOVSKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1988 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 0,00 15.048,17 0,00 0,00 0,00 15.048,17
69897. VOJIN MILETIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 15.048,11 0,00 0,00 0,00 15.048,11
69898. MAUREEN MARGARET KUNZ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1939 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 15.048,03 0,00 0,00 0,00 15.048,03
69899. STEVAN KRAGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1948 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 15.047,86 0,00 0,00 0,00 15.047,86
69900. LJUBICA MITROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1944 ČEPINSKI MARTINCI 0,00 0,00 0,00 15.047,86 0,00 0,00 0,00 15.047,86