OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
69801. BLAŽ CEDLI OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1943 KONDRIĆ 0,00 0,00 0,00 16.433,40 0,00 0,00 0,00 16.433,40
69802. DRAGUTIN MEDVARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI IVANEC 1963 KOPRIVNIČKI IVANEC 0,00 0,00 -3.186,54 2.672,85 0,00 16.940,85 0,00 16.427,16
69803. TATJANA ZATEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.425,98 0,00 16.425,98
69804. VEDRAN BADŽOKA ZADARSKA,ZADAR 1970 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.425,84 0,00 16.425,84
69805. MILAN KOSIJER POŽEŠKO-SLAVONSKA,LIPIK 1954 LIPIK 0,00 0,00 16.425,41 0,00 0,00 0,00 0,00 16.425,41
69806. IVICA ČVAREK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA TRNOVITICA 1975 MLINSKI VINOGRADI 0,00 0,00 0,00 16.425,39 0,00 0,00 0,00 16.425,39
69807. RAJKA SISAN OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1958 KRUNOSLAVJE 0,00 0,00 0,00 16.425,03 0,00 0,00 0,00 16.425,03
69808. ANAMARIJA VINSKI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1984 KARLOVAC -5.577,47 0,00 -383,86 22.385,82 0,00 0,00 0,00 16.424,49
69809. BOŠKO VUNDAĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1949 BENKOVAC 0,00 0,00 0,00 16.422,61 0,00 0,00 0,00 16.422,61
69810. DENNY PETRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.421,71 0,00 0,00 0,00 16.421,71
69811. MILAN PEŠUT SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1969 DABRINA 0,00 0,00 0,00 16.419,50 0,00 0,00 0,00 16.419,50
69812. NEBI ADEMI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1972 VUKOVAR 4.114,03 0,00 0,00 12.304,85 0,00 0,00 0,00 16.418,88
69813. LJILJANA UTJEŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.418,76 0,00 0,00 0,00 16.418,76
69814. MARIO BACELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1982 SPLIT 0,00 0,00 0,00 16.417,93 0,00 0,00 0,00 16.417,93
69815. SANDRA KRANJČEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1970 SISAK 0,00 0,00 0,00 16.417,56 0,00 0,00 0,00 16.417,56
69816. BRANKO BENKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1959 JARMINA 0,00 0,00 -0,58 0,00 0,00 16.417,96 0,00 16.417,38
69817. NADA ILEČIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1961 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 16.416,83 0,00 0,00 0,00 16.416,83
69818. GUIDO GRUDEN PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1954 IČIĆI 0,00 0,00 0,00 16.415,42 0,00 0,00 0,00 16.415,42
69819. MARKO RITTIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.415,08 0,00 0,00 0,00 16.415,08
69820. JOSIP ŽIVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1941 DONJI ANDRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.413,74 0,00 16.413,74
69821. EMINA GUŠANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1987 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.413,15 0,00 16.413,15
69822. NATAŠA KARALIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1990 ŠUŠNJEVCI 0,00 0,00 0,00 16.413,01 0,00 0,00 0,00 16.413,01
69823. MARIJA KRUŠELJ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1962 ŽUPANEC 0,00 0,00 0,00 16.412,80 0,00 0,00 0,00 16.412,80
69824. KSENIJA KUSERBANJ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1976 ČAVLE 0,00 0,00 0,00 16.409,90 0,00 0,00 0,00 16.409,90
69825. DRAŽENKO MARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1962 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 -3.543,31 19.953,20 0,00 0,00 0,00 16.409,89
69826. IRENA RAJAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.409,06 0,00 16.409,06
69827. SANDRA BULAT DERVIŠČAUŠEVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1972 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 16.408,99 0,00 0,00 0,00 16.408,99
69828. LJUBICA MARINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1928 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.408,17 0,00 16.408,17
69829. ŽELJKO MARKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1966 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 16.408,06 0,00 0,00 0,00 16.408,06
69830. SUZANA STIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.407,33 0,00 0,00 16.407,33
69831. SNJEŽANA BUKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1969 SUHODOL ZELINSKI 0,00 0,00 0,00 16.405,89 0,00 0,00 0,00 16.405,89
69832. MILENKO TOŠIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 BUŠEVEC 0,00 0,00 16.404,37 0,00 0,00 0,00 0,00 16.404,37
69833. CHRISTINE CAROLA MAYER SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 16.403,78 0,00 0,00 0,00 16.403,78
69834. NENAD KAUČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1964 DONJI MIHOLJAC 9.513,84 0,00 6.887,88 0,00 0,00 0,00 0,00 16.401,72
69835. KATE SAMARDŽIJA KARLOVAČKA,SLUNJ 1951 JAME 0,00 0,00 0,00 16.401,65 0,00 0,00 0,00 16.401,65
69836. VJEKOSLAV DRUŠKOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1947 RAČIŠĆE 0,00 0,00 0,00 16.401,45 0,00 0,00 0,00 16.401,45
69837. MARIN IVANOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1986 PETRINJA 0,00 0,00 0,00 16.400,53 0,00 0,00 0,00 16.400,53
69838. SENJA JAKŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.399,79 0,00 0,00 0,00 16.399,79
69839. NADA ĆORKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA -0,05 0,00 -31,48 16.429,28 0,00 0,00 0,00 16.397,75
69840. MARIO KAMBER SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1986 RUDA 0,00 0,00 0,00 16.396,00 0,00 0,00 0,00 16.396,00
69841. PAVAO STJEPANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 16.395,31 0,00 0,00 0,00 16.395,31
69842. EMICA ADAMEK POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO 1956 BJELIŠEVAC 0,00 0,00 0,00 16.393,02 0,00 0,00 0,00 16.393,02
69843. BRANKO JANČIĆ ZAGREBAČKA,MARIJA GORICA 1970 HRASTINA 0,00 0,00 0,00 16.390,85 0,00 0,00 0,00 16.390,85
69844. ZORAN ĐURĐEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 -14,31 16.405,11 0,00 0,00 0,00 16.390,80
69845. BARBARA BIANKINI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1979 KOBILIĆI 0,00 0,00 3.174,34 13.215,00 0,00 0,00 0,00 16.389,34
69846. FATMIRE KOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.386,45 0,00 0,00 0,00 16.386,45
69847. ANICA KRIŽAIĆ MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1939 MALA SUBOTICA 0,00 0,00 0,00 16.386,43 0,00 0,00 0,00 16.386,43
69848. RADA ČORLUKA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1963 JUŠIĆI 0,00 0,00 1.678,34 0,00 0,00 14.707,48 0,00 16.385,82
69849. DANIJEL PRUSINA PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1972 JADRANOVO 0,00 0,00 160,31 16.224,86 0,00 0,00 0,00 16.385,17
69850. MARIJANA TUCAK ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1969 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.384,73 0,00 16.384,73
69851. ANTUN SEKULIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI ŠAMAC 1943 SLAVONSKI ŠAMAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.384,73 0,00 16.384,73
69852. TIHOMIR BUŠIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1967 LUPOGLAV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.379,78 0,00 16.379,78
69853. MARINA BUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.379,78 0,00 16.379,78
69854. VANJA INIĆ ISTARSKA,PULA 1991 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.379,77 0,00 16.379,77
69855. MILAN MATANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1966 GRUBIŠNO POLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 16.378,84 0,00 0,00 16.378,84
69856. JOSIP HERAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1948 GREDENEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.378,42 0,00 16.378,42
69857. ŽELIMIRA KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 2.432,63 13.945,65 0,00 0,00 0,00 16.378,28
69858. KATARINA HAVRLIŠAN ŠADL OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 16.377,82 0,00 0,00 0,00 16.377,82
69859. ZDENKA HORVAT MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1961 MURSKO SREDIŠĆE 0,00 0,00 1.067,47 15.310,17 0,00 0,00 0,00 16.377,64
69860. IVANKA STIJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1958 SOLIN 0,00 0,00 0,00 16.377,64 0,00 0,00 0,00 16.377,64
69861. LÁSZLÓ ZSOLT SIMKÓ ZADARSKA,VIR 1970 PILISCABA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.376,86 0,00 16.376,86
69862. ANDREA SIMKÓ ZADARSKA,VIR 1975 PILISCABA MAGDOLNAVOLGY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.376,86 0,00 16.376,86
69863. IVANA NOVAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1954 SOLIN 0,00 0,00 16.388,63 0,00 0,00 -12,10 0,00 16.376,53
69864. MIJO IVANČEVIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.374,88 0,00 16.374,88
69865. SOKA GVOZDENOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1941 SLATINA 0,00 0,00 0,00 16.374,82 0,00 0,00 0,00 16.374,82
69866. DAMIR AJTIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1963 KISTANJE 0,00 0,00 0,00 16.374,37 0,00 0,00 0,00 16.374,37
69867. DŽANAN SELIMOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1961 ZADAR 0,00 0,00 7.708,84 8.664,67 0,00 0,00 0,00 16.373,51
69868. MARIJA JANDRIČKO SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1948 PRELOŠĆICA 0,00 0,00 0,00 16.372,76 0,00 0,00 0,00 16.372,76
69869. ZLATKO MAVROVIĆ KARLOVAČKA,KRNJAK 1968 DONJI BUDAČKI 0,00 0,00 0,00 16.372,71 0,00 0,00 0,00 16.372,71
69870. JANA RELJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1985 DUBRAVA ZABOČKA 0,00 0,00 0,00 16.372,30 0,00 0,00 0,00 16.372,30
69871. JELA PRVULOV KARLOVAČKA,DUGA RESA 1932 DUGA RESA 0,00 0,00 0,00 16.372,18 0,00 0,00 0,00 16.372,18
69872. DRAŽEN MARCIKIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1985 FAŽANA 0,00 0,00 0,00 16.371,90 0,00 0,00 0,00 16.371,90
69873. IVAN SAMBOLEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1980 KUTINA 0,00 0,00 -2.587,13 13.235,02 0,00 5.723,83 0,00 16.371,72
69874. JASMINKA PEŠUT SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1966 PETRINJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.368,90 0,00 16.368,90
69875. IVO BARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1962 DRUŠKOVEC HUMSKI 0,00 0,00 0,00 16.368,23 0,00 0,00 0,00 16.368,23
69876. SANJA TARLE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.367,90 0,00 16.367,90
69877. JASMINA LJUCA SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1962 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 16.366,10 0,00 0,00 0,00 16.366,10
69878. SLAVKO KADIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1964 KUŠEVAC 0,00 0,00 0,00 1.759,10 0,00 14.606,50 0,00 16.365,60
69879. LJUBICA GAŠPAROV KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1960 PRUGOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 16.364,27 0,00 0,00 16.364,27
69880. GORAN CRNČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 0,00 16.413,50 -50,00 0,00 16.363,50
69881. SLAVICA MACINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 19.428,60 0,00 1.152,07 -4.217,92 0,00 0,00 0,00 16.362,75
69882. MARIJAN MANDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1981 VELIMIROVAC 0,00 0,00 1.525,51 14.836,94 0,00 0,00 0,00 16.362,45
69883. MILIVOJ DADIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1994 KNEŽEVI VINOGRADI 0,00 0,00 0,00 16.361,28 0,00 0,00 0,00 16.361,28
69884. DANIJEL JAGIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1974 LUKA LUDBREŠKA 0,00 0,00 0,00 16.361,07 0,00 0,00 0,00 16.361,07
69885. JOSIP GUČANIN-GAZIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.360,26 0,00 0,00 0,00 16.360,26
69886. JURE KUSTIĆ ZADARSKA,PAG 1983 PAG 0,00 0,00 5.925,66 10.433,45 0,00 0,00 0,00 16.359,11
69887. MERY TOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 16.358,98 0,00 0,00 0,00 0,00 16.358,98
69888. DRAGO MILERLEI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.358,90 0,00 16.358,90
69889. ROBERT ŠEMŠEDINOVSKI BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1977 NOVA GRADIŠKA 10.713,42 0,00 -504,00 6.149,41 0,00 0,00 0,00 16.358,83
69890. DENISA ČAUŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1986 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.358,44 0,00 0,00 0,00 16.358,44
69891. LUCIJA BARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 471,73 0,00 4.229,49 11.656,92 0,00 0,00 0,00 16.358,14
69892. IVICA MIKINAC SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1976 SISAK 15.703,54 0,00 0,00 654,01 0,00 0,00 0,00 16.357,55
69893. PETER JOHN SHEAHAN SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1960 WMIDLANDS-BIRMINGHAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.356,83 0,00 16.356,83
69894. TOMISLAV DEVIĆ ZADARSKA,SUKOŠAN 1984 SUKOŠAN 0,00 0,00 0,00 16.356,48 0,00 0,00 0,00 16.356,48
69895. MIRO KIRINČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1965 KARLOVAC -841,45 0,00 0,00 17.197,87 0,00 0,00 0,00 16.356,42
69896. SONJA BLOTNEJ-NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.356,25 0,00 0,00 0,00 16.356,25
69897. LJUBICA KRPAČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1953 STUPNO 0,00 0,00 0,00 16.356,06 0,00 0,00 0,00 16.356,06
69898. STANA MODRIĆ ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1950 LIJEVI DEGOJ 0,00 0,00 0,00 16.355,63 0,00 0,00 0,00 16.355,63
69899. FATIME RISTEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.353,17 0,00 0,00 0,00 16.353,17
69900. ĐULA HUSEJNOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1959 VELIKO BRDO 0,00 0,00 0,00 16.353,04 0,00 0,00 0,00 16.353,04