OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
69801. IVA SIKAVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.183,02 0,00 16.183,02
69802. NEDELJKO KVRGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1954 VELIKO VUKOVJE 0,00 0,00 0,00 16.181,18 0,00 0,00 0,00 16.181,18
69803. ŽELJKO ČAPETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.179,62 0,00 0,00 0,00 16.179,62
69804. DANICA JOVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1972 BELI MANASTIR 0,00 0,00 0,00 16.177,44 0,00 0,00 0,00 16.177,44
69805. SVETLANA KONOVALOVA ISTARSKA,PULA 1962 MOSKVA 0,00 0,00 0,00 16.176,61 0,00 0,00 0,00 16.176,61
69806. JANJA POLANČEC ISTARSKA,PULA 1940 PULA 0,00 0,00 16.174,69 0,00 0,00 0,00 0,00 16.174,69
69807. MARINKO DEBELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 6.781,08 9.393,54 0,00 0,00 0,00 16.174,62
69808. ŠPETIME MURTEZANI ISTARSKA,POREČ 1973 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 16.173,26 0,00 0,00 0,00 16.173,26
69809. CRENGUTA DODOLOI SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1983 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 16.172,23 0,00 0,00 0,00 16.172,23
69810. ZDRAVKO MARKOVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KAPTOL 1957 ALILOVCI 0,00 0,00 0,00 16.171,78 0,00 0,00 0,00 16.171,78
69811. JASMINA ĐONKO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1977 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 16.171,78 0,00 0,00 0,00 16.171,78
69812. EDIN TURKEŠ ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1982 SVETI FILIP I JAKOV 0,00 0,00 0,00 16.171,39 0,00 0,00 0,00 16.171,39
69813. BAIFANG LIU ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1966 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 16.170,20 0,00 0,00 0,00 16.170,20
69814. MARE RADOLFI SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1960 SUTIVAN 0,00 0,00 16.170,04 0,00 0,00 0,00 0,00 16.170,04
69815. ZLATKO GABUD OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1961 LEVANJSKA VAROŠ 0,00 0,00 0,00 16.169,41 0,00 0,00 0,00 16.169,41
69816. KLAUDIO MAGAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1970 MATULJI 0,00 0,00 0,00 15.670,87 0,00 497,83 0,00 16.168,70
69817. PAMELA BRILL ISTARSKA,PULA 1951 PULA 0,00 0,00 0,00 16.168,14 0,00 0,00 0,00 16.168,14
69818. MOLLY CATHLEEN BRILL ISTARSKA,PULA 1989 PULA 0,00 0,00 0,00 16.168,14 0,00 0,00 0,00 16.168,14
69819. VESNA ARABADŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1980 SOLIN 0,00 0,00 -184,37 16.352,42 0,00 0,00 0,00 16.168,05
69820. KRIŽAN BUNOZA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1972 METKOVIĆ 5.382,43 0,00 168,56 10.616,83 0,00 0,00 0,00 16.167,82
69821. DOLORES JOKIĆ ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1967 BIOGRAD NA MORU 0,00 0,00 -116,52 16.284,12 0,00 0,00 0,00 16.167,60
69822. MUHAREM OSMANI SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1991 NOVSKA 0,00 0,00 0,00 16.166,98 0,00 0,00 0,00 16.166,98
69823. MILAN CVIŠIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,LIPIK 1966 KUKUNJEVAC 0,00 0,00 0,00 16.166,74 0,00 0,00 0,00 16.166,74
69824. TOMISLAV BARTOLEC ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1977 DANILO BIRANJ 0,00 0,00 0,00 16.165,94 0,00 0,00 0,00 16.165,94
69825. RUDOLF KANCIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1954 SVEDRUŽA 0,00 0,00 -460,24 16.626,10 0,00 0,00 0,00 16.165,86
69826. IVAN TUĐA KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1957 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 14.576,90 0,00 1.588,15 0,00 16.165,05
69827. JAKŠA RADUNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1965 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.164,26 0,00 16.164,26
69828. IGOR NOVOSEL SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1980 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 16.164,18 0,00 0,00 0,00 16.164,18
69829. MARIJANA MOCONJA SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1989 KUTINA 0,00 0,00 0,00 16.162,91 0,00 0,00 0,00 16.162,91
69830. STJEPAN BRLIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1935 MARTINSKA VES 0,00 0,00 0,00 16.160,75 0,00 0,00 0,00 16.160,75
69831. NIKOLA BJELAJAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1936 JASENAŠ 0,00 0,00 0,00 16.160,44 0,00 0,00 0,00 16.160,44
69832. MIRA ROKSANDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1957 POPOVAC 0,00 0,00 0,00 16.157,08 0,00 0,00 0,00 16.157,08
69833. MARINKO LALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1956 MAKARSKA 6.176,58 0,00 3.938,17 6.041,99 0,00 0,00 0,00 16.156,74
69834. IVAN BARAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.156,74 0,00 16.156,74
69835. DOLORES DEVJAK PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1990 KASTAV 0,00 0,00 0,00 16.156,51 0,00 0,00 0,00 16.156,51
69836. VESNA POSMODI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 -1.654,50 17.809,54 0,00 0,00 0,00 16.155,04
69837. DENI MALENICA POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1988 PLETERNICA 10.957,55 0,00 5.197,45 0,00 0,00 0,00 0,00 16.155,00
69838. VJEKOSLAV SEKALEC OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1966 CRET BIZOVAČKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.154,46 0,00 16.154,46
69839. LJUBIŠA STOJANOVSKI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1964 VELIKA GORICA 0,00 0,00 16.154,28 0,00 0,00 0,00 0,00 16.154,28
69840. GOCE TUNESKI ISTARSKA,VRSAR 1961 VRSAR 0,00 0,00 -0,07 16.153,75 0,00 0,00 0,00 16.153,68
69841. ELENA CETINJA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1987 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.153,52 0,00 0,00 0,00 16.153,52
69842. MAREK KORINEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.152,72 0,00 0,00 0,00 16.152,72
69843. DAMIR RAMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1964 DUGA MEĐA 13.536,96 0,00 0,00 2.614,39 0,00 0,00 0,00 16.151,35
69844. ALEKSANDRA ANTOLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1973 KASTAV -1.751,31 0,00 -2.237,75 20.139,37 0,00 0,00 0,00 16.150,31
69845. GUNILLA INGRID JURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1947 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 16.149,83 0,00 0,00 0,00 16.149,83
69846. ZLATKO BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 431,34 15.718,15 0,00 0,00 0,00 16.149,49
69847. DANIJEL ŠKOPEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1982 REZOVAC 0,00 0,00 0,00 16.148,65 0,00 0,00 0,00 16.148,65
69848. SENAD RABUZIN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1969 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.146,82 0,00 16.146,82
69849. MARKO RITTIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.146,03 0,00 0,00 0,00 16.146,03
69850. DRAGO TROGRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.145,81 0,00 16.145,81
69851. BOSILJKA TRAMOŠLJANIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1947 TROJEGLAVA 0,00 0,00 0,00 16.145,29 0,00 0,00 0,00 16.145,29
69852. SONJA MILARDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 -710,44 16.855,69 0,00 0,00 0,00 16.145,25
69853. MILAN JANUS ISTARSKA,FAŽANA 1973 VALBANDON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.143,50 0,00 16.143,50
69854. MARIJO ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,15 19.385,05 0,00 -3.242,31 0,00 16.142,89
69855. JUSUF EFENDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1947 ŽEPČE 0,00 0,00 0,00 16.142,79 0,00 0,00 0,00 16.142,79
69856. GORDAN VUK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1987 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 16.141,63 0,00 0,00 0,00 16.141,63
69857. ŽARKO FUCAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -2.342,71 0,00 -1,61 18.485,89 0,00 0,00 0,00 16.141,57
69858. IRMHILD MARIANNE SIKIRIĆ ZADARSKA,BIBINJE 1950 BIBINJE 0,00 0,00 0,00 16.139,88 0,00 0,00 0,00 16.139,88
69859. ANICA FRANČULA ISTARSKA,PULA 1958 PULA 0,00 0,00 0,00 16.138,72 0,00 0,00 0,00 16.138,72
69860. DALIBOR PLEŠA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1971 VELIKA GORICA 0,00 0,00 -325,15 16.463,43 0,00 0,00 0,00 16.138,28
69861. SLAVKO MEŠTROVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1947 OREHOVICA 0,00 0,00 0,00 16.137,99 0,00 0,00 0,00 16.137,99
69862. JOSIP KOVAČIĆ MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA 1969 GRABROVNIK 0,00 0,00 0,00 16.137,78 0,00 0,00 0,00 16.137,78
69863. ANTE ŽUPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 5.564,79 0,00 8.899,92 1.672,33 0,00 0,00 0,00 16.137,04
69864. ZUZANA ČUDINA ZADARSKA,PAKOŠTANE 1983 PAKOŠTANE 0,00 0,00 0,00 16.135,14 0,00 0,00 0,00 16.135,14
69865. JOŠKO GRUICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 -145,35 16.280,49 0,00 0,00 0,00 16.135,14
69866. INO BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 16.133,97 0,00 0,00 0,00 16.133,97
69867. IVICA TADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.133,76 0,00 0,00 0,00 16.133,76
69868. TOMO JOZIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1986 KISTANJE 0,00 0,00 0,00 13.300,41 0,00 2.833,22 0,00 16.133,63
69869. ENISA ARNAUTOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1977 POLJANA LEKENIČKA 0,00 0,00 0,00 16.133,49 0,00 0,00 0,00 16.133,49
69870. ŠPRESA GAŠI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.133,14 0,00 0,00 0,00 16.133,14
69871. MARIJA VUKASOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1973 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 0,00 16.130,98 0,00 0,00 16.130,98
69872. JOSIP HLIŠĆ MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1969 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 16.129,09 0,00 0,00 0,00 16.129,09
69873. DRAGAN ANIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,ČAGLIN 1973 VUKOJEVICA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.128,20 0,00 0,00 16.128,20
69874. JOSO LISICA ZADARSKA,BIBINJE 1969 BIBINJE 0,00 0,00 16.126,60 0,00 0,00 0,00 0,00 16.126,60
69875. ŽAKLINA ŠIPUŠ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1966 SISAK 0,00 0,00 119,94 16.006,43 0,00 0,00 0,00 16.126,37
69876. BRANKO JANČIĆ ZAGREBAČKA,MARIJA GORICA 1970 HRASTINA 0,00 0,00 0,00 16.123,80 0,00 0,00 0,00 16.123,80
69877. FLURIJE BYLYKBASHI SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1966 TROGIR 0,00 0,00 0,00 16.123,21 0,00 0,00 0,00 16.123,21
69878. ENIDA HOČKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.123,18 0,00 0,00 0,00 16.123,18
69879. MILJENKO BERAM ZADARSKA,NIN 1953 ŽERAVA 0,00 0,00 0,00 16.122,44 0,00 0,00 0,00 16.122,44
69880. MARIJAN ENDT VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1982 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.121,34 0,00 16.121,34
69881. SLAVKO PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.120,85 0,00 16.120,85
69882. NEVENKA ŠIMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 MIRKOVCI 0,00 0,00 0,00 16.120,84 0,00 0,00 0,00 16.120,84
69883. DRAGUTIN KUŠTRIN BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1957 REŠETARI 0,00 0,00 0,00 0,00 16.120,05 0,00 0,00 16.120,05
69884. ASIM GAVRANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1967 KOMIŽA 0,00 0,00 0,00 16.118,91 0,00 0,00 0,00 16.118,91
69885. BRANKO STRAŽIČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1958 ZEMUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.118,58 0,00 16.118,58
69886. CANDIDA JANE PHILIPPA KER SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1943 SPLIT 0,00 0,00 0,00 16.117,78 0,00 0,00 0,00 16.117,78
69887. LIDIJA ŠIMUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.117,45 0,00 0,00 0,00 16.117,45
69888. BOSILJKA RENJE ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1952 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.117,25 0,00 16.117,25
69889. PERICA RANISAVLJEV-RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 ZELENI SOKAK 0,00 0,00 0,00 16.116,73 0,00 0,00 0,00 16.116,73
69890. ANDREJ MELER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1983 BAČEVAC 0,00 0,00 1.695,86 14.420,47 0,00 0,00 0,00 16.116,33
69891. BORIS DRAGAŠ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1959 GOLUBIĆ 0,00 0,00 0,00 16.115,56 0,00 0,00 0,00 16.115,56
69892. JURKA KLJUČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1943 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.115,31 0,00 16.115,31
69893. MILANKA BRODARAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1936 RIJEKA 0,00 0,00 16.114,63 0,00 0,00 0,00 0,00 16.114,63
69894. RUŽICA BOŠNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1942 HABJANOVCI 0,00 0,00 0,00 16.114,48 0,00 0,00 0,00 16.114,48
69895. ANTE SABLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1949 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 16.113,07 0,00 0,00 0,00 16.113,07
69896. MILORAD KOMLENAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1945 PAKRANI 0,00 0,00 0,00 16.112,46 0,00 0,00 0,00 16.112,46
69897. TIHOMIR LONČAR OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1967 LIVANA 0,00 0,00 -131,53 16.243,96 0,00 0,00 0,00 16.112,43
69898. JELKA TOMIĆ ZADARSKA,GRAČAC 1973 GRAČAC 0,00 0,00 0,00 16.112,17 0,00 0,00 0,00 16.112,17
69899. FAHIR LIHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.111,92 0,00 0,00 0,00 16.111,92
69900. SNJEŽANA MUSTAPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1978 TIBORJANCI 4.902,30 0,00 11.207,66 1,36 0,00 0,00 0,00 16.111,32