OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
69801. GEZIME SULEJMANI ISTARSKA,POREČ 1979 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 15.900,00
69802. VLADIMIR STAROVASNIK ISTARSKA,VODNJAN 1950 GORNJA RADGONA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.899,90 0,00 15.899,90
69803. VOJISLAV MILOSAVLJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1956 LOVRAN 0,00 0,00 0,00 15.898,56 0,00 0,00 0,00 15.898,56
69804. IVANA CVETKO SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1975 TROGIR 0,00 0,00 0,00 15.897,39 0,00 0,00 0,00 15.897,39
69805. VLADO MATUŠIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 15.897,03 0,00 0,00 0,00 15.897,03
69806. ZDRAVKO EBERSOLD SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1932 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.896,97 0,00 15.896,97
69807. ROZINA PRIGOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.896,65 0,00 15.896,65
69808. SIMO AMANOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,BISKUPIJA 1949 VRBNIK 0,00 0,00 0,00 15.896,06 0,00 0,00 0,00 15.896,06
69809. SAMUEL CRISTIAN MAGHIAR OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1984 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 15.894,73 0,00 0,00 0,00 15.894,73
69810. NIKOLA RAK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1987 ŠILJAKOVINA 7.328,42 0,00 8.595,62 -29,49 0,00 0,00 0,00 15.894,55
69811. ZELBIJE RAMADANI ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1968 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 15.893,51 0,00 0,00 0,00 15.893,51
69812. NIKOLA TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1988 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.893,05 0,00 0,00 0,00 15.893,05
69813. LEONORE MALLAKU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.893,02 0,00 0,00 0,00 15.893,02
69814. SANITA MUJANIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1987 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 15.891,58 0,00 0,00 0,00 15.891,58
69815. DENIS KNEŽEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.890,31 0,00 0,00 0,00 15.890,31
69816. VLADO LUKETIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1969 MAGIĆ MALA 0,00 0,00 0,00 15.890,11 0,00 0,00 0,00 15.890,11
69817. DAMIR FIŠKUŠ ZAGREBAČKA,GRADEC 1962 GRADEC 0,00 0,00 0,00 15.889,93 0,00 0,00 0,00 15.889,93
69818. ILIJA ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.888,80 0,00 15.888,80
69819. MARIJA VUK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1953 GORNJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 15.887,05 0,00 0,00 0,00 15.887,05
69820. ALMA MAMUZA SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1975 TROGIR 0,00 0,00 0,00 15.885,89 0,00 0,00 0,00 15.885,89
69821. JASMINKA ADEMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.885,84 0,00 0,00 0,00 15.885,84
69822. STJEPAN SRBLJINOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1957 ŠTRIGOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 15.884,58 0,00 0,00 15.884,58
69823. DUBRAVKA TONŽETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1963 BOGOVIĆI 0,00 0,00 11.947,32 0,00 0,00 3.937,14 0,00 15.884,46
69824. ANICA JELAVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1959 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.883,51 0,00 15.883,51
69825. HRVOJE HEIL OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 OSIJEK 0,00 0,00 -158,86 16.041,81 0,00 0,00 0,00 15.882,95
69826. LAJOS GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.879,06 0,00 0,00 0,00 15.879,06
69827. TAHIR HOPIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1966 PESKOVEC 0,00 0,00 0,00 15.878,03 0,00 0,00 0,00 15.878,03
69828. RINA ĐUROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1947 SOLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.874,58 0,00 15.874,58
69829. DAVOR ŠTURLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.873,78 0,00 0,00 0,00 15.873,78
69830. IVICA BAČANI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1970 ČAČINCI 0,00 0,00 15.960,56 -65,95 0,00 -21,06 0,00 15.873,55
69831. LJUBICA BIVOLČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRBJE 1951 VRBJE 0,00 0,00 0,00 15.873,20 0,00 0,00 0,00 15.873,20
69832. MARIJANA LEBO SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1969 ŠIROKI BRIJEG 0,00 0,00 0,00 15.873,10 0,00 0,00 0,00 15.873,10
69833. SENAD ABDULAHU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.873,04 0,00 15.873,04
69834. MIRKO ŠKOVRLJ ZADARSKA,ZADAR 1961 ZADAR 0,00 0,00 0,00 15.872,95 0,00 0,00 0,00 15.872,95
69835. STJEPAN LJUBAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1955 VINKOVAČKI BANOVCI 0,00 0,00 110,12 15.762,54 0,00 0,00 0,00 15.872,66
69836. ROKO MAROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1985 MRAVINCE 0,00 0,00 0,00 15.871,24 0,00 0,00 0,00 15.871,24
69837. PINJU YE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.865,90 0,00 0,00 0,00 15.865,90
69838. RENATA KRIŽANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 GOLI BREG 0,00 0,00 -309,00 16.173,38 0,00 0,00 0,00 15.864,38
69839. MARIO TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.861,86 0,00 0,00 15.861,86
69840. ĐURO LIVUN SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1953 SISAK 0,00 0,00 602,92 15.257,40 0,00 0,00 0,00 15.860,32
69841. JOSIP BENKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1947 HUM STUBIČKI 0,00 0,00 17.011,47 -1.151,44 0,00 0,00 0,00 15.860,03
69842. INES BOZSIK OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1995 MAJŠKE MEĐE 0,00 0,00 0,00 0,00 15.859,27 0,00 0,00 15.859,27
69843. ŽELJKA TURČINOV ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI 1958 MURTER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.858,85 0,00 15.858,85
69844. MILICA REPALUST GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -3,82 15.861,85 0,00 0,00 0,00 15.858,03
69845. CSABA MIKLOS ZADARSKA,VIR 1969 ZALAEGERSZEG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.856,08 0,00 15.856,08
69846. MARGARETA GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.855,33 0,00 0,00 0,00 15.855,33
69847. ZVONKO DUSPARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 15.855,30 0,00 0,00 0,00 0,00 15.855,30
69848. DUJE SONNTAG KARLOVAČKA,KARLOVAC 1978 KARLOVAC -374,84 0,00 -187,42 16.417,25 0,00 0,00 0,00 15.854,99
69849. DRAGICA GREDIČEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1959 OSEKOVO 0,00 0,00 0,00 15.854,47 0,00 0,00 0,00 15.854,47
69850. ANTE RIBIČIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PAKRAC 1955 GORNJA ŠUMETLICA 0,00 0,00 0,00 4.022,30 0,00 11.830,89 0,00 15.853,19
69851. MARKO ŠTEFANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 1,34 0,00 4.849,67 11.002,10 0,00 0,00 0,00 15.853,11
69852. KRISTINA LABAŠ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1945 JAMARICA 0,00 0,00 0,00 15.852,77 0,00 0,00 0,00 15.852,77
69853. GORDAN MATJAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.850,81 0,00 0,00 0,00 15.850,81
69854. MATKO LUČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1975 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 15.850,35 0,00 0,00 0,00 15.850,35
69855. TOMISLAV VIDOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1962 DARUVAR 0,00 0,00 0,00 15.850,22 0,00 0,00 0,00 15.850,22
69856. KLAUDIJA ORŠOŠ MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1992 DRŽIMUREC 0,00 0,00 0,00 0,00 15.849,86 0,00 0,00 15.849,86
69857. VESNA GALEŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.848,02 0,00 0,00 0,00 15.848,02
69858. BORIS BISTROVIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1975 ČAKOVEC -55,12 0,00 0,00 15.902,22 0,00 0,00 0,00 15.847,10
69859. ŠIME VUKIĆ ZADARSKA,STARIGRAD 1974 TRIBANJ 0,00 0,00 0,00 15.844,24 0,00 0,00 0,00 15.844,24
69860. VALENT BERDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.843,05 0,00 15.843,05
69861. BERNARDA KOVAČEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1959 ZADAR 0,00 0,00 0,00 15.842,30 0,00 0,00 0,00 15.842,30
69862. LORIS ŠUBAT PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1954 HRELJIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.841,45 0,00 15.841,45
69863. ANKA SUBAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1967 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.841,38 0,00 15.841,38
69864. AMILA SALIHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.840,77 0,00 0,00 0,00 15.840,77
69865. ANA PLAVŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1957 BOROVA 0,00 0,00 0,00 0,00 15.840,45 0,00 0,00 15.840,45
69866. MARIN TOMLJENOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1965 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 11.726,51 0,00 4.113,58 0,00 15.840,09
69867. JOZO GARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 15.839,44 0,00 0,00 0,00 15.839,44
69868. MARIJAN KRANJČEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1962 KUTINA 0,00 0,00 0,00 15.839,34 0,00 0,00 0,00 15.839,34
69869. DAMIR TINTOR ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1960 LUPOGLAV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.839,04 0,00 15.839,04
69870. MILORAD OBRADOVIĆ ZADARSKA,GRAČAC 1962 BRUVNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.838,41 0,00 15.838,41
69871. ĐURO PALOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1952 SELCI ĐAKOVAČKI 4.858,94 0,00 27,11 10.951,33 0,00 0,00 0,00 15.837,38
69872. DAMIR PUPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.837,36 0,00 0,00 0,00 15.837,36
69873. GORAN TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 -770,17 16.607,32 0,00 0,00 0,00 15.837,15
69874. TOMISLAV LJUBIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1985 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 15.836,15 0,00 0,00 0,00 15.836,15
69875. IGOR PETER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.833,69 0,00 15.833,69
69876. IVANA ĐURIĆ ISTARSKA,TAR VABRIGA 1987 ROŠINI 0,00 0,00 0,00 15.833,33 0,00 0,00 0,00 15.833,33
69877. SNJEŽANA PERKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1974 NOVA GRADIŠKA 764,43 0,00 0,00 15.068,25 0,00 0,00 0,00 15.832,68
69878. KENAN HEKALO PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1972 KASTAV 0,00 0,00 15.841,44 0,00 0,00 -11,60 0,00 15.829,84
69879. KLARA SINKOVIĆ ISTARSKA,BUJE 1961 BUJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.829,07 0,00 15.829,07
69880. AMIRA FUNJEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1979 VRTLINSKA 0,00 0,00 0,00 15.828,40 0,00 0,00 0,00 15.828,40
69881. ZDENKO ABIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1975 ŠAPTINOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.828,40 0,00 15.828,40
69882. OLIVER RUDIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1975 KAPRIJE 0,00 0,00 0,00 15.828,19 0,00 0,00 0,00 15.828,19
69883. DUBRAVKO ČMAREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 3.463,73 0,00 1.540,83 10.823,11 0,00 0,00 0,00 15.827,67
69884. JOSIP LUKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1977 KLOKOČEVAC 0,00 0,00 0,00 15.827,39 0,00 0,00 0,00 15.827,39
69885. BRANIMIR ŠTIGLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1946 KUKULJANOVO 5.836,42 0,00 -301,03 10.291,47 0,00 0,00 0,00 15.826,86
69886. SMILJA BAGAT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 0,00 16.138,72 -0,01 -312,25 0,00 0,00 0,00 15.826,46
69887. SNJEŽANA STRMO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 731,59 15.094,00 0,00 0,00 0,00 15.825,59
69888. FRANJO ČVRK VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1934 ŠEMOVEC 0,00 0,00 0,00 15.822,46 0,00 0,00 0,00 15.822,46
69889. MARIJA SABO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1947 SLADOJEVCI 0,00 0,00 0,00 15.821,89 0,00 0,00 0,00 15.821,89
69890. DUŠAN HERAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1941 VELIKI GRABIČANI 0,00 0,00 0,00 15.821,12 0,00 0,00 0,00 15.821,12
69891. ADAM TUCAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1961 OTOK -983,94 0,00 27,01 16.777,36 0,00 0,00 0,00 15.820,43
69892. MARICA ASANI DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1959 BAĆINA -1.392,84 0,00 0,00 17.213,00 0,00 0,00 0,00 15.820,16
69893. ALEXANDER STRANAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.819,97 0,00 0,00 0,00 15.819,97
69894. MERITA KRISTAJ ISTARSKA,MEDULIN 1963 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 15.819,50 0,00 15.819,58
69895. GJULTEN ŠOIPI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.819,40 0,00 0,00 0,00 15.819,40
69896. DALIBOR DRUŽINIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1974 KUĆAN MAROF 0,00 0,00 7.719,19 8.100,08 0,00 0,00 0,00 15.819,27
69897. IVAN BODIŠ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1953 GARČIN 0,00 0,00 0,00 15.819,02 0,00 0,00 0,00 15.819,02
69898. ZDRAVKA PRANČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1961 VIŠKOVCI 4.325,62 0,00 -899,47 12.391,90 0,00 0,00 0,00 15.818,05
69899. TOMISLAV-ROBERT ORŠOLIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1986 VELIKA GORICA 0,00 0,00 372,53 0,00 15.444,78 0,00 0,00 15.817,31
69900. DRAŽENKA ŠINKO VARAŽDINSKA,BERETINEC 1978 BERETINEC 0,00 0,00 0,00 15.816,98 0,00 0,00 0,00 15.816,98