OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
69801. DAMIR AJTIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1963 KISTANJE 0,00 0,00 0,00 16.374,37 0,00 0,00 0,00 16.374,37
69802. DŽANAN SELIMOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1961 ZADAR 0,00 0,00 7.708,84 8.664,67 0,00 0,00 0,00 16.373,51
69803. MARIJA JANDRIČKO SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1948 PRELOŠĆICA 0,00 0,00 0,00 16.372,76 0,00 0,00 0,00 16.372,76
69804. ZLATKO MAVROVIĆ KARLOVAČKA,KRNJAK 1968 DONJI BUDAČKI 0,00 0,00 0,00 16.372,71 0,00 0,00 0,00 16.372,71
69805. JANA RELJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1985 DUBRAVA ZABOČKA 0,00 0,00 0,00 16.372,30 0,00 0,00 0,00 16.372,30
69806. JELA PRVULOV KARLOVAČKA,DUGA RESA 1932 DUGA RESA 0,00 0,00 0,00 16.372,18 0,00 0,00 0,00 16.372,18
69807. DRAŽEN MARCIKIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1985 FAŽANA 0,00 0,00 0,00 16.371,90 0,00 0,00 0,00 16.371,90
69808. IVAN SAMBOLEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1980 KUTINA 0,00 0,00 -2.587,13 13.235,02 0,00 5.723,83 0,00 16.371,72
69809. JASMINKA PEŠUT SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1966 PETRINJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.368,90 0,00 16.368,90
69810. IVO BARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1962 DRUŠKOVEC HUMSKI 0,00 0,00 0,00 16.368,23 0,00 0,00 0,00 16.368,23
69811. SANJA TARLE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.367,90 0,00 16.367,90
69812. JASMINA LJUCA SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1962 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 16.366,10 0,00 0,00 0,00 16.366,10
69813. SLAVKO KADIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1964 KUŠEVAC 0,00 0,00 0,00 1.759,10 0,00 14.606,50 0,00 16.365,60
69814. LJUBICA GAŠPAROV KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1960 PRUGOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 16.364,27 0,00 0,00 16.364,27
69815. GORAN CRNČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 0,00 16.413,50 -50,00 0,00 16.363,50
69816. SLAVICA MACINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 19.428,60 0,00 1.152,07 -4.217,92 0,00 0,00 0,00 16.362,75
69817. MARIJAN MANDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1981 VELIMIROVAC 0,00 0,00 1.525,51 14.836,94 0,00 0,00 0,00 16.362,45
69818. MILIVOJ DADIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1994 KNEŽEVI VINOGRADI 0,00 0,00 0,00 16.361,28 0,00 0,00 0,00 16.361,28
69819. DANIJEL JAGIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1974 LUKA LUDBREŠKA 0,00 0,00 0,00 16.361,07 0,00 0,00 0,00 16.361,07
69820. JOSIP GUČANIN-GAZIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.360,26 0,00 0,00 0,00 16.360,26
69821. JURE KUSTIĆ ZADARSKA,PAG 1983 PAG 0,00 0,00 5.925,66 10.433,45 0,00 0,00 0,00 16.359,11
69822. MERY TOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 16.358,98 0,00 0,00 0,00 0,00 16.358,98
69823. DRAGO MILERLEI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.358,90 0,00 16.358,90
69824. ROBERT ŠEMŠEDINOVSKI BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1977 NOVA GRADIŠKA 10.713,42 0,00 -504,00 6.149,41 0,00 0,00 0,00 16.358,83
69825. DENISA ČAUŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1986 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.358,44 0,00 0,00 0,00 16.358,44
69826. LUCIJA BARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 471,73 0,00 4.229,49 11.656,92 0,00 0,00 0,00 16.358,14
69827. IVICA MIKINAC SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1976 SISAK 15.703,54 0,00 0,00 654,01 0,00 0,00 0,00 16.357,55
69828. PETER JOHN SHEAHAN SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1960 WMIDLANDS-BIRMINGHAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.356,83 0,00 16.356,83
69829. TOMISLAV DEVIĆ ZADARSKA,SUKOŠAN 1984 SUKOŠAN 0,00 0,00 0,00 16.356,48 0,00 0,00 0,00 16.356,48
69830. MIRO KIRINČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1965 KARLOVAC -841,45 0,00 0,00 17.197,87 0,00 0,00 0,00 16.356,42
69831. SONJA BLOTNEJ-NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.356,25 0,00 0,00 0,00 16.356,25
69832. LJUBICA KRPAČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1953 STUPNO 0,00 0,00 0,00 16.356,06 0,00 0,00 0,00 16.356,06
69833. STANA MODRIĆ ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1950 LIJEVI DEGOJ 0,00 0,00 0,00 16.355,63 0,00 0,00 0,00 16.355,63
69834. FATIME RISTEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.353,17 0,00 0,00 0,00 16.353,17
69835. ĐULA HUSEJNOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1959 VELIKO BRDO 0,00 0,00 0,00 16.353,04 0,00 0,00 0,00 16.353,04
69836. DRAŽEN JOVIČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD 1971 VRGINMOST 0,00 0,00 0,00 16.351,83 0,00 0,00 0,00 16.351,83
69837. EDITA ŠKORJANC OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1965 BILJE 355,76 0,00 2.388,01 13.607,65 0,00 0,00 0,00 16.351,42
69838. DOMAGOJ DUNDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1980 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 16.351,28 0,00 0,00 0,00 16.351,28
69839. NENAD REPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 16.349,73 0,00 0,00 0,00 0,00 16.349,73
69840. ŽELJKO MARIĆ ZADARSKA,ZADAR 1950 ZADAR 11.069,26 0,00 -154,37 5.434,38 0,00 0,00 0,00 16.349,27
69841. STANA DRAGOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1981 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 16.349,22 0,00 0,00 0,00 16.349,22
69842. ALEKSANDAR VRCELJ ZADARSKA,BENKOVAC 1975 BUKOVIĆ 54,65 0,00 901,86 15.392,49 0,00 0,00 0,00 16.349,00
69843. RANKO JOŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1966 BOSANSKA GRADIŠKA/GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.348,13 0,00 16.348,13
69844. GLIGORIJE PAVLOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA 1945 RAUSOVAC 0,00 0,00 0,00 16.347,59 0,00 0,00 0,00 16.347,59
69845. ALEN MATOŠOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 18.028,00 0,00 -1.679,96 -0,47 0,00 0,00 0,00 16.347,57
69846. OKSANA NIKITYUK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1974 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 16.347,42 0,00 0,00 0,00 16.347,42
69847. DANIJEL JAGEC MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1977 NEDELIŠĆE 0,00 0,00 -0,13 16.346,87 0,00 0,00 0,00 16.346,74
69848. ZDENKO ŠABIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1951 TUZLA 0,00 0,00 0,00 16.345,82 0,00 0,00 0,00 16.345,82
69849. ANTONIO MALETA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1982 BANJA 0,00 0,00 0,00 16.345,76 0,00 0,00 0,00 16.345,76
69850. DRAGIĆ PODKOLJNJAK KARLOVAČKA,CETINGRAD 1959 RUŠEVICA 0,00 0,00 0,00 16.344,87 0,00 0,00 0,00 16.344,87
69851. ZVONKO ŠOBAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1952 DOBRI ZDENCI 0,00 0,00 0,00 16.343,91 0,00 0,00 0,00 16.343,91
69852. MLADEN VUKIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 CEROVAC VUKMANIĆKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.343,79 0,00 16.343,79
69853. TAMARA KOVAČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 725,37 15.618,29 0,00 0,00 0,00 16.343,66
69854. MATE LABAR ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1950 BIOGRAD NA MORU 0,00 0,00 0,00 16.343,54 0,00 0,00 0,00 16.343,54
69855. ANA HOPEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1939 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 16.342,70 0,00 0,00 0,00 16.342,70
69856. IGOR PRPIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1975 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 16.341,25 0,00 0,00 0,00 16.341,25
69857. ANDREA STEPANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 1.285,00 11.314,90 0,00 3.741,24 0,00 16.341,14
69858. ILIJA PLAZIBAT SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1929 TIJARICA 0,00 0,00 16.340,01 0,00 0,00 0,00 0,00 16.340,01
69859. TOŠO STANČEV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 16.338,23 0,00 0,00 0,00 16.338,23
69860. REINER HENDORF BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ZRINSKI TOPOLOVAC 1973 ZRINSKI TOPOLOVAC 0,00 0,00 0,00 16.336,95 0,00 0,00 0,00 16.336,95
69861. IVAN HARTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 986,39 0,00 15.348,85 0,00 16.335,24
69862. NADA KEZELE VARAŽDINSKA,JALŽABET 1958 JAKOPOVEC 0,00 0,00 0,00 16.334,74 0,00 0,00 0,00 16.334,74
69863. BORIS RUŽIĆ ZADARSKA,ZADAR 1935 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.334,17 0,00 16.334,17
69864. DENIS JUGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1970 MARINIĆI -246,30 0,00 -1.155,47 17.734,92 0,00 0,00 0,00 16.333,15
69865. MIHALJ VLAŠKALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1948 BOROVO 0,00 0,00 0,00 16.332,13 0,00 0,00 0,00 16.332,13
69866. JERKO VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1971 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 16.331,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16.331,33
69867. ADELA BRKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 16.330,05 0,00 0,00 0,00 16.330,05
69868. ALEKSANDAR VAVIDEC ISTARSKA,TAR VABRIGA 1985 PERCI 0,00 0,00 84,72 16.245,20 0,00 0,00 0,00 16.329,92
69869. ISA ŠABANI ISTARSKA,VODNJAN 1983 GALIŽANA 0,00 0,00 0,00 16.328,22 0,00 0,00 0,00 16.328,22
69870. SANDRINA TODOROVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1983 SISAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.328,15 0,00 16.328,15
69871. MILE BUŠLJETA ZADARSKA,ZADAR 1952 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.327,84 0,00 16.327,84
69872. SLAVICA VOIT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.327,77 0,00 0,00 0,00 16.327,77
69873. ANTE PAUT SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1964 SINJ 0,00 0,00 0,00 16.326,88 0,00 0,00 0,00 16.326,88
69874. INES KOPČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1996 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.326,81 0,00 16.326,81
69875. BOŽIDAR PILJEK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1943 GORNJI TKALEC 0,00 0,00 0,00 16.326,47 0,00 0,00 0,00 16.326,47
69876. SUBASH CHANDER SUKHIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.326,15 0,00 0,00 0,00 16.326,15
69877. IVAN REZIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1986 VRGORAC 0,00 0,00 16,60 16.308,87 0,00 0,00 0,00 16.325,47
69878. DEJAN GUSTOVIĆ ISTARSKA,PULA 1974 PULA 12.189,28 0,00 1.141,07 2.995,02 0,00 0,00 0,00 16.325,37
69879. LJUMTURIJE BEKIRI PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1988 BAKAR-DIO 0,00 0,00 0,00 16.325,34 0,00 0,00 0,00 16.325,34
69880. RUŽA BOLKOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.324,91 0,00 0,00 0,00 16.324,91
69881. IVO BIJELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.323,68 0,00 16.323,68
69882. IBRO MURTIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1970 VOJNIĆ 0,00 0,00 0,00 16.322,91 0,00 0,00 0,00 16.322,91
69883. ĐINA PERAIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.322,56 0,00 16.322,56
69884. BONI URSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1970 SELCA 0,00 0,00 0,00 16.321,03 0,00 0,00 0,00 16.321,03
69885. LUKA MITROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1992 STARI JANKOVCI 0,00 0,00 0,00 16.320,36 0,00 0,00 0,00 16.320,36
69886. BOŽICA STEVANOSKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC 1975 FERDINANDOVAC 0,00 0,00 0,00 16.320,15 0,00 0,00 0,00 16.320,15
69887. MARO MAGE DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1985 STON 0,00 0,00 0,00 16.318,49 0,00 0,00 0,00 16.318,49
69888. BRANKO TOMIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1958 NOVA KAPELA 0,00 0,00 0,00 16.317,72 0,00 0,00 0,00 16.317,72
69889. LIDIJA ĆORLUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.317,32 0,00 0,00 0,00 16.317,32
69890. ANTONIO IVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1975 OSIJEK 0,00 0,00 1.231,87 15.084,93 0,00 0,00 0,00 16.316,80
69891. DALIBOR MARGETA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1974 POLJICA 0,00 0,00 0,00 16.315,93 0,00 0,00 0,00 16.315,93
69892. TINA RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1980 POLJICA 0,00 0,00 -1.343,31 17.656,65 0,00 0,00 0,00 16.313,34
69893. TAJANA BOŠNJAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1989 ZOLJAN 0,00 0,00 2.345,29 13.965,71 0,00 0,00 0,00 16.311,00
69894. MARIAN PECIAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1964 BRATISLAVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.310,89 0,00 16.310,89
69895. OMER TIVARI PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1967 MLADENIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.310,48 0,00 16.310,48
69896. MERILDA ASAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.307,94 0,00 0,00 0,00 16.307,94
69897. IVAN JURANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1947 ROGAČ 0,00 0,00 4.050,19 12.257,01 0,00 0,00 0,00 16.307,20
69898. IVAN RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1969 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 16.253,59 53,21 0,00 0,00 0,00 16.306,80
69899. JELENA PUPIĆ-VURILJ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1970 TROGIR 0,00 0,00 0,00 16.306,70 0,00 0,00 0,00 16.306,70
69900. NEVEN ČUČEK MEĐIMURSKA,SVETI MARTIN NA MURI 1980 MAROF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.306,26 0,00 16.306,26