OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
69801. ZEJNEPE STOLLAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1987 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.394,75 0,00 0,00 0,00 16.394,75
69802. STANKO ČURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1962 NIJEMCI 0,00 0,00 0,00 16.392,99 0,00 0,00 0,00 16.392,99
69803. JADRANKA LAZAREVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1968 RAČINOVCI 7.584,77 0,00 479,90 8.327,30 0,00 0,00 0,00 16.391,97
69804. MLADEN KRALJ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1958 PETRIJANEC 0,00 0,00 0,00 16.389,30 0,00 0,00 0,00 16.389,30
69805. LJEONORA GAŠI PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1989 CRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.385,16 0,00 16.385,16
69806. ELMEDIN ISEINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.384,43 0,00 0,00 0,00 16.384,43
69807. JOŠKO JERČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.383,62 0,00 16.383,62
69808. STAKA BEGANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1955 ZENICA 0,00 0,00 0,00 16.382,43 0,00 0,00 0,00 16.382,43
69809. NICCOLINA GIACOMINA MIRCOVICH PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1922 SUSAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.381,71 0,00 16.381,71
69810. JADRAN JAKŠETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 1.468,46 14.910,67 0,00 0,00 0,00 16.379,13
69811. STJEPAN PEZO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.379,03 0,00 16.379,03
69812. ČAMILJ MUHADRI SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1965 BUDAPEST 44,97 0,00 -221,88 16.552,81 0,00 0,00 0,00 16.375,90
69813. ANTUN IVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1994 DOMANKUŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 16.375,09 0,00 0,00 16.375,09
69814. SENKA DERIFAJ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1972 IVANIĆ-GRAD -23.044,85 0,00 13.439,19 20.516,80 0,00 5.463,83 0,00 16.374,97
69815. DAVOR SERTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.374,90 0,00 0,00 0,00 16.374,90
69816. PERO JUREŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1952 SISAK 0,00 0,00 5.351,32 10.975,20 0,00 44,94 0,00 16.371,46
69817. NEDELJKA GRIZELJ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1961 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 16.370,44 0,00 0,00 0,00 16.370,44
69818. STEVO ŠIMUNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1960 ILOVSKI KLOKOČEVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 16.370,37 0,00 0,00 16.370,37
69819. MILOŠ TIŠMA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1982 TREMUŠNJAK 0,00 0,00 0,00 0,00 16.370,37 0,00 0,00 16.370,37
69820. JOSIP HLIŠĆ MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1969 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 16.369,63 0,00 0,00 0,00 16.369,63
69821. BOŽO UZELAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI -1.887,11 0,00 -15,50 18.272,02 0,00 0,00 0,00 16.369,41
69822. JURO JURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1954 ŽUPANJA 4.588,73 0,00 6.346,01 5.434,12 0,00 0,00 0,00 16.368,86
69823. TOMISLAV FERENČAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 1.199,96 15.168,53 0,00 0,00 0,00 16.368,49
69824. STIPO NIKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1962 ČAĐAVICA 0,00 0,00 0,00 16.367,61 0,00 0,00 0,00 16.367,61
69825. ZUHDIJA ATAJIĆ ZADARSKA,ZADAR 1986 ZADAR 0,00 0,00 0,00 16.367,34 0,00 0,00 0,00 16.367,34
69826. STANKO HRKAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 SESVETE 10.612,74 0,00 -161,79 5.915,59 0,00 0,00 0,00 16.366,54
69827. ILMIJE MUSLII PRIMORSKO-GORANSKA,LOPAR 1981 LOPAR 0,00 0,00 0,00 16.366,15 0,00 0,00 0,00 16.366,15
69828. MLADEN GROZDANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.365,84 0,00 0,00 0,00 16.365,84
69829. JOSIP KERTEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1964 OTOČKA 0,00 0,00 0,00 16.365,58 0,00 0,00 0,00 16.365,58
69830. LEON ARNAUT DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1987 HERCEG NOVI 0,00 0,00 0,00 16.365,25 0,00 0,00 0,00 16.365,25
69831. IVICA VAREŠKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1970 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.365,24 0,00 16.365,24
69832. MIRKO CAR KARLOVAČKA,RIBNIK 1949 SKRADSKO SELO 0,00 0,00 0,00 16.363,37 0,00 0,00 0,00 16.363,37
69833. STEVO PETANI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1947 LADISLAV SOKOLOVAČKI 0,00 0,00 0,00 16.363,13 0,00 0,00 0,00 16.363,13
69834. HIDAJETA HODAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1974 PČELIĆ 0,00 0,00 0,00 16.363,06 0,00 0,00 0,00 16.363,06
69835. MARINKO JUKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1969 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 16.362,98 0,00 0,00 0,00 16.362,98
69836. MLADEN JURIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.362,44 0,00 0,00 0,00 16.362,44
69837. MARIJA IVAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1938 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 16.361,14 0,00 0,00 0,00 16.361,14
69838. OLIVER LASLO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1993 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.360,97 0,00 0,00 16.360,97
69839. MONIKA BRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -223,66 0,00 0,00 16.582,62 0,00 0,00 0,00 16.358,96
69840. ANA TOPIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1993 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 16.358,92 0,00 0,00 0,00 16.358,92
69841. ANTE DOMNJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1970 POTRAVLJE 0,00 0,00 16.358,52 0,00 0,00 0,00 0,00 16.358,52
69842. ANN-CHRISTINE MARITA LINDSTROM SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 16.358,45 0,00 0,00 0,00 16.358,45
69843. DARKO KOŠUTIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1957 GRADINA 0,00 0,00 0,00 16.358,10 0,00 0,00 0,00 16.358,10
69844. MARICA MECNER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1975 ŽDRALOVI 0,00 0,00 0,00 16.357,21 0,00 0,00 0,00 16.357,21
69845. MARIO RUMBAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.357,15 0,00 16.357,15
69846. JASNICA BAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.355,73 0,00 16.355,73
69847. STIPE GRANIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.355,24 0,00 16.355,24
69848. MERSIHA STJEPANOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,SKRADIN 1980 IĆEVO 0,00 0,00 0,00 16.355,17 0,00 0,00 0,00 16.355,17
69849. SILVANA OBOL ZADARSKA,PREKO 1949 MINEOLA, NY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.353,26 0,00 16.353,26
69850. MARIJO ŽDARSKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1973 ULJANIK 0,00 0,00 0,00 16.352,89 0,00 0,00 0,00 16.352,89
69851. BRANKO ŽUNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1972 PODSTRANA 0,00 0,00 16.352,81 0,00 0,00 0,00 0,00 16.352,81
69852. RAGIB OMEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.352,50 0,00 0,00 0,00 16.352,50
69853. DARKO KATOVČIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1978 TOPLICE 0,00 0,00 0,00 16.352,48 0,00 0,00 0,00 16.352,48
69854. ĐURĐICA MIKULEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1947 SISAK 0,00 0,00 0,00 16.349,36 0,00 0,00 0,00 16.349,36
69855. MILANKA SIMIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1969 BROČICE 0,00 0,00 0,00 16.348,39 0,00 0,00 0,00 16.348,39
69856. MARIJA GRGURIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.348,19 0,00 16.348,19
69857. BISERA ČIZMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.346,81 0,00 16.346,81
69858. ANTONIO MATIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1976 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.344,93 0,00 16.344,93
69859. ANA KOUDELA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1981 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.344,45 0,00 16.344,45
69860. IVAN ROĐAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.342,78 0,00 0,00 0,00 16.342,78
69861. GORDANA POSARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 232,94 16.109,72 0,00 0,00 0,00 16.342,66
69862. MARJAN MARGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1959 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 16.342,40 0,00 0,00 0,00 16.342,40
69863. BRUNO TOMMASI PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1979 OMIŠALJ 0,00 0,00 0,00 16.341,69 0,00 0,00 0,00 16.341,69
69864. NADICA ŠPIRANEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1964 BARTOLOVEC 0,00 0,00 0,00 16.341,39 0,00 0,00 0,00 16.341,39
69865. MARKO RITTIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.340,72 0,00 0,00 0,00 16.340,72
69866. VITORIO SANTAMATO ZADARSKA,ZADAR 1983 ZADAR 0,00 0,00 0,00 16.340,54 0,00 0,00 0,00 16.340,54
69867. ZLATKO SALKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1985 VIS 0,00 0,00 0,00 16.340,18 0,00 0,00 0,00 16.340,18
69868. JASMINA MARGETIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1970 ZABRĐE 0,00 0,00 0,00 16.336,39 0,00 0,00 0,00 16.336,39
69869. IOAN GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.336,30 0,00 0,00 0,00 16.336,30
69870. JADRANKA KELAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 VINKOVCI 2.840,38 0,00 26,52 13.468,49 0,00 0,00 0,00 16.335,39
69871. ZORAN VRSALOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1966 SELCA 0,00 0,00 -960,00 -0,04 0,00 17.295,01 0,00 16.334,97
69872. MILENKA MARIĆ ZADARSKA,ZADAR 1951 ZADAR 0,00 0,00 16.334,83 0,00 0,00 0,00 0,00 16.334,83
69873. TONI PRANJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1985 PLOČE 0,00 0,00 0,00 16.333,42 0,00 0,00 0,00 16.333,42
69874. ZURAP RUFATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.331,91 0,00 0,00 0,00 16.331,91
69875. MLADEN MIŠKOVIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1966 GORNJE BILJANE 0,00 0,00 0,00 16.331,37 0,00 0,00 0,00 16.331,37
69876. ZORAN JELAVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1978 ZADAR 0,00 0,00 0,00 16.331,24 0,00 0,00 0,00 16.331,24
69877. KSENIJA KOLLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 6.444,19 0,00 90,18 9.796,73 0,00 0,00 0,00 16.331,10
69878. SINIŠA ARTIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LIPOVLJANI 1972 KRALJEVA VELIKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.330,24 0,00 16.330,24
69879. ĐURO VAĐUNEC VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1954 SESVETE LUDBREŠKE 0,00 0,00 0,00 16.328,16 0,00 0,00 0,00 16.328,16
69880. MIRJANA PETERNAC ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1983 GORNJE PODOTOČJE 0,00 0,00 0,00 16.328,08 0,00 0,00 0,00 16.328,08
69881. VIBOR GUDELJ-VELAGA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1953 POLJICA 0,00 0,00 0,00 16.327,51 0,00 0,00 0,00 16.327,51
69882. PETAR KLEPIĆ KARLOVAČKA,RAKOVICA 1962 IRINOVAC 0,00 0,00 0,00 16.327,14 0,00 0,00 0,00 16.327,14
69883. MARKO MANDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1982 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 16.326,32 0,00 0,00 0,00 16.326,32
69884. DUBRAVKO RUŽIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1978 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.326,21 0,00 16.326,21
69885. DAMIR PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -71,76 16.395,51 0,00 0,00 0,00 16.323,75
69886. DAMIR POLUTRANKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 -173,87 16.497,13 0,00 0,00 0,00 16.323,26
69887. KATARINA PRENKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 8.364,09 6.680,92 0,00 1.276,70 0,00 16.321,71
69888. STEVO POPOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1947 ČAĐAVAC 0,00 0,00 0,00 16.321,10 0,00 0,00 0,00 16.321,10
69889. EVICA DREKIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1959 MALI GRADAC 0,00 0,00 0,00 16.320,46 0,00 0,00 0,00 16.320,46
69890. REUF KENDIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1967 SVINICA KRSTINJSKA 0,00 0,00 0,00 16.319,39 0,00 0,00 0,00 16.319,39
69891. GORAN NOVAK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1986 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.318,89 0,00 16.318,89
69892. MILICA GJUKIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1958 MOLVE 0,00 0,00 0,00 16.318,45 0,00 0,00 0,00 16.318,45
69893. MATILDA ĆUK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1960 PAVLOVAC 0,00 0,00 0,00 16.318,45 0,00 0,00 0,00 16.318,45
69894. ŽELJKO KOVAČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ZRINSKI TOPOLOVAC 1960 ZRINSKI TOPOLOVAC 0,00 0,00 0,00 16.318,45 0,00 0,00 0,00 16.318,45
69895. JOSIP TOMKIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1990 KISTANJE 0,00 0,00 8.369,91 7.948,02 0,00 0,00 0,00 16.317,93
69896. BRANKO JANČIĆ ZAGREBAČKA,MARIJA GORICA 1970 HRASTINA 0,00 0,00 0,00 16.317,04 0,00 0,00 0,00 16.317,04
69897. MILAN SALACAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OPUZEN 1950 OPUZEN 0,00 0,00 16.316,90 0,00 0,00 0,00 0,00 16.316,90
69898. DAVID BEAUSOLEIL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 16.562,13 -246,46 0,00 0,00 0,00 16.315,67
69899. LAURA MARKAJ ISTARSKA,BRTONIGLA 1995 FIORINI 0,00 0,00 0,00 16.314,79 0,00 0,00 0,00 16.314,79
69900. BOŠKO VLAIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1962 KAOČINE 0,00 0,00 0,00 0,00 16.314,37 0,00 0,00 16.314,37