OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
69801. VIOLETA VIŠTICA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1977 METKOVIĆ 193,68 0,00 -0,05 15.081,06 0,00 0,00 0,00 15.274,69
69802. SLAVICA BLAŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1948 NAŠICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.274,36 0,00 15.274,36
69803. ANĐELA ŠARIĆ ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1986 TURANJ 0,00 0,00 0,00 15.269,77 0,00 0,00 0,00 15.269,77
69804. ZVJEZDANA MENDICA-KOZOMARA ISTARSKA,POREČ 1971 MONTIŽANA - MONTISANA -3.920,44 0,00 -5.783,76 24.971,48 0,00 0,00 0,00 15.267,28
69805. MIRJANA ŠTRBAC ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1954 ŽAGROVIĆ 0,00 0,00 0,00 15.266,75 0,00 0,00 0,00 15.266,75
69806. JOSIP HUS VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1940 ŠEMOVEC 0,00 0,00 0,00 15.265,01 0,00 0,00 0,00 15.265,01
69807. KRISTINA FRKETIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1978 GORNJE STATIVE 0,00 0,00 -1.073,51 16.337,33 0,00 0,00 0,00 15.263,82
69808. ADAM HUDINA ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1970 BESTOVJE 0,00 0,00 0,00 15.263,40 0,00 0,00 0,00 15.263,40
69809. BRANKO JANDRIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1957 SUHAJA 0,00 0,00 0,00 15.262,15 0,00 0,00 0,00 15.262,15
69810. MATIJA FANTINA ZADARSKA,ZEMUNIK DONJI 1935 ZEMUNIK DONJI 0,00 0,00 15.262,03 0,00 0,00 0,00 0,00 15.262,03
69811. SANDRA BABUŠKOV ISTARSKA,UMAG 1978 UMAG 0,00 0,00 0,00 15.261,55 0,00 0,00 0,00 15.261,55
69812. VIKTORIYA DAMJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.259,44 0,00 0,00 0,00 15.259,44
69813. MIRKO ŽIVKOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1959 ŽBANDAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.257,21 0,00 15.257,21
69814. ŠIME DEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.303,55 0,00 -46,69 0,00 15.256,86
69815. TONI FRANIĆ ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1975 SVETI FILIP I JAKOV 0,93 0,00 0,00 15.255,65 0,00 0,00 0,00 15.256,58
69816. SANIJE MUHADRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.256,51 0,00 0,00 0,00 15.256,51
69817. GORDANA TRNINIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,DONJI KUKURUZARI 1958 LOVČA 0,00 0,00 0,00 15.255,86 0,00 0,00 0,00 15.255,86
69818. STIPAN GLAVAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 2.057,69 0,00 -606,53 13.803,98 0,00 0,00 0,00 15.255,14
69819. ŽELJKO JUKIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1976 POTOK 0,00 0,00 949,59 14.305,51 0,00 0,00 0,00 15.255,10
69820. TAMARA VENCIĆ ISTARSKA,LABIN 1980 PRESIKA 0,00 0,00 0,00 15.254,23 0,00 0,00 0,00 15.254,23
69821. MIRELA RAHMANOVIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1986 KLOŠTAR IVANIĆ 0,00 0,00 0,00 15.253,64 0,00 0,00 0,00 15.253,64
69822. MUJO SENDO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 15.253,07 0,00 0,00 0,00 15.253,07
69823. JOSIP ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 15.252,99 0,00 0,00 0,00 15.252,99
69824. TEREZIJA MILER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1951 GORNJI MIHOLJAC 0,00 0,00 0,00 15.251,60 0,00 0,00 0,00 15.251,60
69825. TOMO TINODI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1953 NOVI GLOG 0,00 0,00 0,00 15.250,85 0,00 0,00 0,00 15.250,85
69826. PAVO LJUBAS ZAGREBAČKA,STUPNIK 1965 GORNJI STUPNIK 0,00 0,00 0,00 0,00 15.250,39 0,00 0,00 15.250,39
69827. GORDAN VALDEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.248,40 0,00 0,00 0,00 15.248,40
69828. MARA ŠEVO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1959 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 15.248,34 0,00 0,00 0,00 15.248,34
69829. VAHID BOŠNJAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.247,29 0,00 0,00 0,00 15.247,29
69830. NEVENKA RADIČEVIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1972 BREGANA PISAROVINSKA 0,00 0,00 0,00 15.247,23 0,00 0,00 0,00 15.247,23
69831. MIRSAD NUHANOVIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1967 MURVICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.246,86 0,00 15.246,86
69832. ŽIVKO ŠKORIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1944 MEDVIĐA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.246,39 0,00 15.246,39
69833. DRAŽEN VINKOVIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1972 FUKA -2.682,54 0,00 0,00 17.928,36 0,00 0,00 0,00 15.245,82
69834. MARIN BARAS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.244,39 0,00 0,00 0,00 15.244,39
69835. LUKA KLANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 15.243,88 0,00 0,00 0,00 0,00 15.243,88
69836. ZLATKO RUBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.243,60 0,00 15.243,60
69837. SANDRA SABOL MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1972 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 15.243,23 0,00 0,00 0,00 15.243,23
69838. ALBIN PETROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1937 SROKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.243,19 0,00 15.243,19
69839. SNJEŽANA DESPOT KARLOVAČKA,DUGA RESA 1967 DUGA RESA 6.958,85 0,00 0,00 8.282,87 0,00 0,00 0,00 15.241,72
69840. NIKOLA PAVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1984 DONJA BATINA 0,00 0,00 0,00 15.241,59 0,00 0,00 0,00 15.241,59
69841. ŽELJKO HERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 -238,27 15.479,03 0,00 0,00 0,00 15.240,76
69842. IVICA ŠIMUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1957 BOGDANOVCI 0,00 0,00 829,43 0,00 14.408,23 0,00 0,00 15.237,66
69843. MARIJAN ŽUGEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.237,51 0,00 0,00 0,00 15.237,51
69844. DALIBOR DRAŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 15.811,95 0,00 -576,27 0,07 0,00 0,00 0,00 15.235,75
69845. VELJKO BOTIČKI ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1954 DRENJE BRDOVEČKO 0,00 0,00 1.262,30 13.973,31 0,00 0,00 0,00 15.235,61
69846. ZDRAVKO ŠTEFEK ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1954 ZETKAN 0,00 0,00 0,00 15.235,25 0,00 0,00 0,00 15.235,25
69847. ŽARKO PATKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1957 BOBOTA -3,86 0,00 0,00 15.237,49 0,00 0,00 0,00 15.233,63
69848. ĐURĐA KAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 -160,00 15.393,24 0,00 0,00 0,00 15.233,24
69849. MARIJA ŠIŠA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1952 CAVTAT 0,00 0,00 0,00 15.233,20 0,00 0,00 0,00 15.233,20
69850. GORAN LAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 15.232,03 0,00 0,00 0,00 0,00 15.232,03
69851. MARKO TADIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO 1952 BLATO 0,00 0,00 0,00 15.231,57 0,00 0,00 0,00 15.231,57
69852. JURE MATEŠIĆ ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1959 DONJE RAŠTANE 0,00 0,00 0,00 15.231,43 0,00 0,00 0,00 15.231,43
69853. ANTE ROGOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1978 OMIŠ 0,00 0,00 0,00 15.231,02 0,00 0,00 0,00 15.231,02
69854. NADICA KOSTREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 9.825,93 0,00 0,00 5.404,81 0,00 0,00 0,00 15.230,74
69855. STJEPAN VUKOJA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1969 KUĆAN LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 15.229,95 0,00 0,00 0,00 15.229,95
69856. SANJA DOBRIJEVIĆ ISTARSKA,PULA DOBANOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.229,78 0,00 15.229,78
69857. ALFIRA GAZIZOVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1962 ČARA 0,00 0,00 0,00 15.229,16 0,00 0,00 0,00 15.229,16
69858. KATA DORNER OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1944 LEVANJSKA VAROŠ 0,00 0,00 0,00 15.228,80 0,00 0,00 0,00 15.228,80
69859. SAŠA ČULE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 15.227,16 0,00 0,00 0,00 0,00 15.227,16
69860. JOSIP TRBARA OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1973 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 15.225,93 0,00 0,00 0,00 15.225,93
69861. ZDRAVKO TIŠMA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.225,82 0,00 15.225,82
69862. ZORAN SKENDŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.224,48 0,00 0,00 0,00 15.224,48
69863. ĐORĐE BAČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1962 ZADAR 0,00 0,00 0,00 15.221,75 0,00 0,00 0,00 15.221,75
69864. IVAN HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.221,01 0,00 15.221,01
69865. VERICA KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.220,50 0,00 0,00 0,00 15.220,50
69866. DUSHE KRASNIQI SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1969 PETRINJA 0,00 0,00 0,00 15.219,96 0,00 0,00 0,00 15.219,96
69867. MARKO GAŠPAR ZADARSKA,ZADAR 1963 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.215,85 0,00 15.215,85
69868. ČEDO PETRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.215,52 0,00 15.215,52
69869. MARIJA BUNTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.214,86 0,00 15.214,86
69870. ZVONKO ŠTRBAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.214,75 0,00 0,00 0,00 15.214,75
69871. VESNA VUKELIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1966 KUTINA 0,00 0,00 1.892,36 13.321,26 0,00 0,00 0,00 15.213,62
69872. LJUBOMIR VUČKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI TORONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.213,55 0,00 15.213,55
69873. KATA RAŽOV ZADARSKA,ŠKABRNJA 1938 ŠKABRNJA 0,00 0,00 0,00 15.212,29 0,00 0,00 0,00 15.212,29
69874. TOMISLAV TOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.211,77 0,00 0,00 0,00 15.211,77
69875. JOSIP CANJUGA VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1966 KRKANEC 0,00 0,00 0,00 15.211,19 0,00 0,00 0,00 15.211,19
69876. DRAGIĆ PODKOLJNJAK KARLOVAČKA,CETINGRAD 1959 RUŠEVICA 0,00 0,00 0,00 15.211,06 0,00 0,00 0,00 15.211,06
69877. BEKRI ASANI ISTARSKA,ROVINJ 1991 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 15.211,02 0,00 0,00 0,00 15.211,02
69878. SLAVICA ZUBČIĆ-MAVAR ZADARSKA,ZADAR 1967 ZADAR 0,00 0,00 0,00 15.210,93 0,00 0,00 0,00 15.210,93
69879. ŠTEFANIJA ĐURĐEK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1941 NEDELJANEC 0,00 0,00 0,00 15.209,93 0,00 0,00 0,00 15.209,93
69880. ŽELJKO MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 4.344,82 10.864,95 0,00 0,00 0,00 15.209,77
69881. LJUBICA STIPINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 STOBREČ 0,00 0,00 6.950,05 8.258,69 0,00 0,00 0,00 15.208,74
69882. ANTONIO ROŽMARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.208,39 0,00 0,00 0,00 15.208,39
69883. SADIKA OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.208,07 0,00 15.208,07
69884. DANIJEL MATIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1979 JOSIPOVO 0,57 0,00 3.926,55 11.279,06 0,00 0,00 0,00 15.206,18
69885. DRAGICA KUKOLJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.206,14 0,00 0,00 0,00 15.206,14
69886. AZRA KALČIĆ ISTARSKA,BARBAN 1964 PRHATI 0,00 0,00 0,00 15.204,26 0,00 0,00 0,00 15.204,26
69887. DAMIR HLADIK SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1974 KUTINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.204,00 0,00 15.204,00
69888. DEJAN SMILJANIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1956 DARUVAR 0,00 0,00 0,00 15.201,96 0,00 0,00 0,00 15.201,96
69889. KRISTIJAN BRAČUN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1992 BREZIK 0,00 0,00 0,00 15.201,69 0,00 0,00 0,00 15.201,69
69890. GORAN MILUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 2.724,70 12.475,87 0,00 0,00 0,00 15.200,57
69891. DRAGICA KLOKOČAR ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1942 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.200,09 0,00 15.200,09
69892. JOVICA GLUMAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1971 TENJA 0,00 0,00 0,00 0,00 15.199,38 0,00 0,00 15.199,38
69893. ANTUN DOKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1987 KORENIČANI 3.331,74 0,00 -0,50 11.865,39 0,00 0,00 0,00 15.196,63
69894. JOSIP VIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1947 ŠKRLJEVO 6.200,45 0,00 -1.000,00 9.995,90 0,00 0,00 0,00 15.196,35
69895. ERNEST TOLIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1978 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.196,24 0,00 15.196,24
69896. MILJKA JERKOVAC SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1947 KRIŽ HRASTOVAČKI 0,00 0,00 0,00 15.196,22 0,00 0,00 0,00 15.196,22
69897. MIRO BRKLJAČA ZADARSKA,ZADAR 1935 ZADAR 0,00 0,00 0,00 15.195,09 0,00 0,00 0,00 15.195,09
69898. KATICA KOŠČEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1964 PETRINJA 0,00 0,00 1.659,26 13.535,73 0,00 0,00 0,00 15.194,99
69899. SABINA GOLAC ISTARSKA,LABIN 1985 KAPELICA 0,00 0,00 0,00 15.194,82 0,00 0,00 0,00 15.194,82
69900. GORAN CVETKOVSKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1979 SLATINA 0,00 0,00 0,00 15.194,82 0,00 0,00 0,00 15.194,82