OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
69801. LJUDEVIT KRAČIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 KRAČEVEC 0,00 0,00 0,00 16.040,35 0,00 0,00 0,00 16.040,35
69802. BRANKO BUKVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1957 SAMOBOR 0,00 0,00 -92,19 -2,92 0,00 16.133,98 0,00 16.038,87
69803. EDVIN DŽANANOVIĆ ZAGREBAČKA,PUŠČA 1989 DONJA PUŠĆA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.037,31 0,00 16.037,31
69804. ĐURĐICA PLASAJ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1977 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 16.037,01 0,00 0,00 0,00 16.037,01
69805. ĐIVO HAKLIČKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1975 SUSTJEPAN 0,00 0,00 0,00 16.036,71 0,00 0,00 0,00 16.036,71
69806. MILANA PETRUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1958 VUKOVAR 13.554,34 0,00 0,00 2.482,16 0,00 0,00 0,00 16.036,50
69807. PAVO COTA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1975 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 16.034,42 0,00 0,00 0,00 16.034,42
69808. ROLAND KRMELIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1972 SVETA NEDELJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.034,32 0,00 16.034,32
69809. TOMISLAV ŠODA SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1991 BRISTIVICA 0,00 0,00 0,00 16.033,61 0,00 0,00 0,00 16.033,61
69810. MARIJO ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -0,16 20.593,14 0,00 -4.559,66 0,00 16.033,32
69811. JOLANDA ZEFKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.033,20 0,00 0,00 0,00 16.033,20
69812. NEVEN KOLARIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1981 BARTOLOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.032,50 0,00 16.032,50
69813. OLIVER ZONJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OPUZEN 1957 OPUZEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.031,81 0,00 16.031,81
69814. SLAVA BEDEKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1933 SELNICA ŠČITARJEVSKA 0,00 0,00 0,00 16.031,44 0,00 0,00 0,00 16.031,44
69815. SURATCHANEE WATTANARAK ISTARSKA,UMAG 1958 UMAG 0,00 0,00 0,00 16.030,88 0,00 0,00 0,00 16.030,88
69816. ROBERT ŠAMARIJA MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1973 NEDELIŠĆE 0,00 0,00 26,72 16.002,95 0,00 0,00 0,00 16.029,67
69817. XHEVAHIRE HOXHAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.028,53 0,00 0,00 0,00 16.028,53
69818. MELISA DŽAFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.028,15 0,00 0,00 0,00 16.028,15
69819. MELITA TROGRLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.027,36 0,00 16.027,36
69820. RATOMIR MILOSAVLJEVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1944 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 16.026,30 0,00 0,00 16.026,30
69821. GORAN BEGOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.025,53 0,00 16.025,53
69822. JELENA MIJATOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1994 OTOK 0,00 0,00 0,00 16.025,49 0,00 0,00 0,00 16.025,49
69823. JANKO BAIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1946 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 16.024,29 0,00 0,00 0,00 16.024,29
69824. ŽELIMIR KNEŽEVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1975 POŽEGA 0,00 0,00 841,26 15.182,39 0,00 0,00 0,00 16.023,65
69825. GORDEN KNEZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 3.203,54 0,00 12.819,40 0,00 0,00 0,00 0,00 16.022,94
69826. EMRA OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.022,89 0,00 16.022,89
69827. DRAGIĆ PODKOLJNJAK KARLOVAČKA,CETINGRAD 1959 RUŠEVICA 0,00 0,00 0,00 16.022,71 0,00 0,00 0,00 16.022,71
69828. ALEKSANDAR VIDANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.022,36 0,00 0,00 0,00 16.022,36
69829. MARIJA KARLOVŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1951 GRLETINEC 0,00 0,00 0,00 16.022,11 0,00 0,00 0,00 16.022,11
69830. ANTUN BOJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1948 RIJEKA 7.020,75 -200,00 2.324,26 6.876,37 0,00 0,00 0,00 16.021,38
69831. MAJA TOMČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.021,13 0,00 0,00 0,00 16.021,13
69832. SLAVKO ŽEBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.019,65 0,00 16.019,65
69833. ANDREA ĐERMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 16.017,25 2,10 0,00 0,00 0,00 16.019,35
69834. MARIJA BELIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1964 NOVO VIRJE 0,00 0,00 0,00 16.018,69 0,00 0,00 0,00 16.018,69
69835. TIHOMIR DERMETA ISTARSKA,PIČAN 1979 MONTOVANI 842,86 0,00 0,00 15.175,53 0,00 0,00 0,00 16.018,39
69836. NIKOLA KRYEZIU ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1985 KISTANJE 0,00 0,00 0,00 16.017,21 0,00 0,00 0,00 16.017,21
69837. BRANKA KOLARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 5.726,03 0,00 1.673,54 8.617,07 0,00 0,00 0,00 16.016,64
69838. VIKTORIJA VERBAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1986 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.016,09 0,00 0,00 0,00 16.016,09
69839. ANA STIPANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1974 PUNITOVCI 0,00 0,00 0,00 16.014,36 0,00 0,00 0,00 16.014,36
69840. MIRJANA RADAŠIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1980 KUĆAN LUDBREŠKI 0,00 0,00 -1.716,16 17.730,23 0,00 0,00 0,00 16.014,07
69841. JOSIP TONC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1992 ČETEKOVAC 2.351,59 0,00 0,00 13.659,49 0,00 0,00 0,00 16.011,08
69842. KRISTIJAN STOJANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.010,47 0,00 16.010,47
69843. ANA ZEFIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.010,44 0,00 0,00 0,00 16.010,44
69844. IVICA AUGUSTINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1973 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 16.010,11 0,00 0,00 0,00 16.010,11
69845. DANIJEL BARANJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -2.361,66 0,00 1.701,35 16.669,75 0,00 0,00 0,00 16.009,44
69846. STOJAN BRAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1951 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 16.008,62 0,00 0,00 0,00 16.008,62
69847. JOSIP KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1954 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 16.008,11 0,00 0,00 0,00 16.008,11
69848. ŽELJKA HUSEINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1984 BJELOVAR 0,00 0,00 -0,38 16.007,93 0,00 0,00 0,00 16.007,55
69849. SABINA FULIR VARAŽDINSKA,BREZNICA 1985 BISAG 0,00 0,00 0,00 16.006,79 0,00 0,00 0,00 16.006,79
69850. JOZEF STOPKA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.006,32 0,00 0,00 0,00 16.006,32
69851. KRISTINA KRNJIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1974 KRIŽEVCI 9.622,12 0,00 -654,49 7.038,17 0,00 0,00 0,00 16.005,80
69852. SRBOLJUB JANJANIN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1941 CABUNA 0,00 0,00 0,00 16.004,00 0,00 0,00 0,00 16.004,00
69853. ANICA LIVAJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 HORVATI 0,00 0,00 0,00 16.003,82 0,00 0,00 0,00 16.003,82
69854. DARKO VLAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1964 OMIŠ 0,00 0,00 0,00 16.002,72 0,00 0,00 0,00 16.002,72
69855. STJEPAN MAČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.001,78 0,00 0,00 0,00 16.001,78
69856. MARKO ALAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.999,70 0,00 15.999,70
69857. MARIJAN JURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1960 ĐURIĆI 0,00 0,00 0,00 15.998,96 0,00 0,00 0,00 15.998,96
69858. IVANA PODNAR POŽEŠKO-SLAVONSKA,KAPTOL 1983 DOLJANOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 15.998,63 0,00 0,00 15.998,63
69859. DAMJAN PUZAVAC ZADARSKA,KOLAN 1979 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.997,75 0,00 15.997,75
69860. IVAN DUGANDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1966 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 -2.941,67 18.937,91 0,00 0,00 0,00 15.996,24
69861. DARKO VARGA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1974 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.995,73 0,00 15.995,73
69862. ELVIR TUTUŠEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.994,59 0,00 0,00 0,00 15.994,59
69863. CVITKO GAVRAN OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1952 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.994,06 0,00 15.994,06
69864. MARTIN MARJAKAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1961 VELIKA PISANICA 0,00 0,00 0,00 15.992,58 0,00 0,00 0,00 15.992,58
69865. ZORAN BEHLIĆ ISTARSKA,LABIN 1978 LABIN 0,00 0,00 0,00 15.989,20 0,00 0,00 0,00 15.989,20
69866. SENADA AMIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1988 PODGORAČ 0,00 0,00 -164,84 -17,70 16.171,32 0,00 0,00 15.988,78
69867. RUŽA CENKOVČAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1956 MOLVE 0,00 0,00 0,00 15.988,72 0,00 0,00 0,00 15.988,72
69868. IRENA PUZAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 MARKOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 15.988,58 0,00 0,00 0,00 15.988,58
69869. MILAN STAKIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1954 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 15.988,35 0,00 0,00 0,00 15.988,35
69870. SILVANA ZLATAREK PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1966 VIŠKOVO 15.781,19 0,00 2.159,17 -1.952,69 0,00 0,00 0,00 15.987,67
69871. NENAD OSREČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 15.986,57 0,00 0,00 0,00 15.986,57
69872. PETAR KUTLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.986,46 0,00 0,00 0,00 15.986,46
69873. VLADIMIR JOŠČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1981 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 15.985,75 0,00 0,00 0,00 15.985,75
69874. NATAŠA PAIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA -15,30 0,00 0,00 15.998,97 0,00 0,00 0,00 15.983,67
69875. ŽELJAN KUZMANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.983,56 0,00 0,00 0,00 15.983,56
69876. SLAVKO MAČEK ZAGREBAČKA,STUPNIK 1959 GORNJI STUPNIK 0,00 0,00 0,00 15.983,28 0,00 0,00 0,00 15.983,28
69877. KHALID AL-SUHAILI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.981,27 0,00 0,00 0,00 15.981,27
69878. VELIMIR MUSA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1985 ŽUPANJA 5,16 0,00 203,51 15.772,25 0,00 0,00 0,00 15.980,92
69879. ANKA MEDANIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1946 CAVTAT 0,00 0,00 0,00 15.980,79 0,00 0,00 0,00 15.980,79
69880. ZLATKA BLAŽINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1959 ZABOK 3.730,19 0,00 46,92 11.972,47 0,00 231,09 0,00 15.980,67
69881. MIRJANA KAČARIK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 15.980,05 0,00 0,00 0,00 15.980,05
69882. GORDANA STAMENKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.980,05 0,00 0,00 0,00 15.980,05
69883. JASMINA PERNAR LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1976 LIPICE 0,00 0,00 0,00 15.980,05 0,00 0,00 0,00 15.980,05
69884. OLIVERA PUHARIĆ STEVANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1978 PODHUM -213,08 0,00 -126,51 16.319,58 0,00 0,00 0,00 15.979,99
69885. MARIO MARKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 DUMOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.978,73 0,00 15.978,73
69886. ANA CVETKOVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1941 JALES BREZNIČKI 0,00 0,00 0,00 15.978,18 0,00 0,00 0,00 15.978,18
69887. NEĐELJKA FAJTOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1955 VELIKI POGANAC 0,00 0,00 0,00 15.976,19 0,00 0,00 0,00 15.976,19
69888. IVAN MARČEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI 1974 BOROVLJANI 2.356,15 0,00 0,00 13.618,53 0,00 0,00 0,00 15.974,68
69889. KRISTIAN KRVAVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.974,42 0,00 0,00 0,00 15.974,42
69890. OLGICA MAĐAREVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1956 TOMPOJEVCI 0,00 0,00 0,00 15.974,30 0,00 0,00 0,00 15.974,30
69891. MIRSADA MURIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1977 KOMESARAC 0,00 0,00 0,00 15.973,24 0,00 0,00 0,00 15.973,24
69892. INES RADNIĆ-VALE ISTARSKA,VODNJAN 1964 VODNJAN 0,00 0,00 0,00 15.973,17 0,00 0,00 0,00 15.973,17
69893. IVAN PERETIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 13.715,58 0,00 2.257,45 0,00 15.973,03
69894. MIRSAD VRBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1961 GUNJA 0,00 0,00 0,00 8.939,02 7.032,53 0,00 0,00 15.971,55
69895. DOMA BUHSE ZADARSKA,ZADAR 1957 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.971,32 0,00 15.971,32
69896. DANIJELA MEISTER-BABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.971,28 0,00 0,00 0,00 15.971,28
69897. ZDENKO DELINIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1987 IVANIĆ-GRAD 7.823,09 0,00 1.361,78 6.785,96 0,00 0,00 0,00 15.970,83
69898. KRENARE SALIHU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.969,84 0,00 0,00 0,00 15.969,84
69899. IVAN PEKEZ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1962 ČRNEC DUGOSELSKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.969,69 0,00 15.969,69
69900. SIMEUN PANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1957 HRKANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 15.968,80 0,00 0,00 0,00 15.968,80