OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
69501. TSION YEHOALASHET ALEMU VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1981 DRUŽBINEC 0,00 0,00 0,00 15.995,47 0,00 0,00 0,00 15.995,47
69502. SANJA BUKULIN ZADARSKA,ZADAR 1969 ZADAR 0,00 0,00 0,00 15.995,19 0,00 0,00 0,00 15.995,19
69503. ANA BALOG OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1971 DARDA 0,00 0,00 0,00 15.994,97 0,00 0,00 0,00 15.994,97
69504. ANA POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.994,33 0,00 0,00 0,00 15.994,33
69505. STANA MITAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 MUNCHEN 0,00 0,00 15.993,69 0,00 0,00 0,00 0,00 15.993,69
69506. PERO IVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1955 ŠAPTINOVCI 0,00 0,00 0,00 15.992,79 0,00 0,00 0,00 15.992,79
69507. LAZER KAJTAZI BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1972 NOVA KAPELA 0,00 0,00 21.021,40 -5.030,32 0,00 0,00 0,00 15.991,08
69508. DAMIR ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1968 VEPRINAC 0,00 0,00 0,00 15.990,94 0,00 0,00 0,00 15.990,94
69509. MILAN LOZINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.990,29 0,00 0,00 0,00 15.990,29
69510. BORIS JANDRIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1962 KORČULA 0,00 0,00 0,00 15.989,95 0,00 0,00 0,00 15.989,95
69511. ZDRAVKO ŠUNDOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.989,82 0,00 0,00 0,00 15.989,82
69512. VESNA KRLIN KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1973 DRAGANIĆ 0,00 0,00 0,00 15.987,46 0,00 0,00 0,00 15.987,46
69513. MARICA HERAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1950 LETOVANIĆ 0,00 0,00 0,00 15.986,73 0,00 0,00 0,00 15.986,73
69514. MOMČILO LAZAROVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA KRALJEVICA 0,00 0,00 15.986,63 0,00 0,00 0,00 0,00 15.986,63
69515. MARIAN BACIUNA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.986,30 0,00 0,00 0,00 15.986,30
69516. ŽELJKO ČIKLIĆ ZADARSKA,PAŠMAN 1953 DOBROPOLJANA 0,00 0,00 0,00 15.986,12 0,00 0,00 0,00 15.986,12
69517. MARIANA FERENČAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1962 BUKOVEC ZELINSKI 0,00 0,00 0,00 15.985,94 0,00 0,00 0,00 15.985,94
69518. ANĐELIJA VUKELIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1934 VELIKA KLISA 0,00 0,00 0,00 15.984,01 0,00 0,00 0,00 15.984,01
69519. IGOR ŠTANFEL ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1975 OBREZINA 0,00 0,00 0,00 15.982,66 0,00 0,00 0,00 15.982,66
69520. MILORAD JERKAN ISTARSKA,BUJE 1960 BUJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.982,09 0,00 15.982,09
69521. GEZIM BEKIRI POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1974 POŽEGA 0,00 0,00 0,00 15.981,14 0,00 0,00 0,00 15.981,14
69522. DANIELA FRKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 -123,15 16.103,98 0,00 0,00 0,00 15.980,83
69523. MAJA RADULOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 15.980,65 0,00 0,00 0,00 0,00 15.980,65
69524. ALEKSANDRA MUSOLLI SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1971 TROGIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.980,11 0,00 15.980,11
69525. LJILJANA VIDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.978,02 0,00 15.978,02
69526. KAZIMIR PUNTAROVIC ZADARSKA,NIN 1976 ZATON 0,00 0,00 73,79 15.903,84 0,00 0,00 0,00 15.977,63
69527. RINA RUŠITI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1992 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 15.976,70 0,00 0,00 0,00 15.976,70
69528. MICIKA ŠVAST VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1955 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 15.976,41 0,00 0,00 0,00 15.976,41
69529. STANKO HRKAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 SESVETE 10.723,50 0,00 -161,79 5.414,01 0,00 0,00 0,00 15.975,72
69530. ŠTEFICA KOVAČ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1949 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.975,02 0,00 15.975,02
69531. DRAGICA TANDARIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1946 GORNJA REKA 0,00 0,00 0,00 15.974,89 0,00 0,00 0,00 15.974,89
69532. IVICA IVANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1974 OPRIĆ 0,00 0,00 -16.644,84 6.563,90 0,00 26.054,70 0,00 15.973,76
69533. DRAGICA LONČARIĆ-KLOBUK ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1970 ZAKLEPICA 0,00 0,00 3.175,90 12.796,94 0,00 0,00 0,00 15.972,84
69534. ŠEHEREZADA HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 0,00 15.970,87 0,00 0,00 0,00 15.970,87
69535. ZAIM HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 0,00 15.970,87 0,00 0,00 0,00 15.970,87
69536. DOBRILA ANDJELIĆ ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1957 CIRIH 0,00 0,00 0,00 15.970,47 0,00 0,00 0,00 15.970,47
69537. IVAN LEŠIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1958 ROTTERDAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.970,32 0,00 15.970,32
69538. BRANKO PUCKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.969,67 0,00 15.969,67
69539. JELENA ČIKLIĆ ZADARSKA,ZADAR 1957 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.969,59 0,00 15.969,59
69540. MARIJO BERTOL BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1972 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 15.969,18 0,00 0,00 0,00 15.969,18
69541. ALJBULJENA TOTAJ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1990 POŽEGA 0,00 0,00 0,00 15.969,12 0,00 0,00 0,00 15.969,12
69542. BISERKA KAVRAN MEĐIMURSKA,PRELOG 1961 PRELOG 0,00 0,00 0,00 15.967,58 0,00 0,00 0,00 15.967,58
69543. ALIDA MARČETA ISTARSKA,PULA 1969 PULA 0,00 0,00 -272,47 16.239,71 0,00 0,00 0,00 15.967,24
69544. NADA PELAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.967,06 0,00 15.967,06
69545. ERSANA ŠAĆIRI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1987 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 15.966,75 0,00 0,00 0,00 15.966,75
69546. MILICA PANIĆ MEĐIMURSKA,OREHOVICA 1929 OREHOVICA 0,00 0,00 0,00 15.966,38 0,00 0,00 0,00 15.966,38
69547. DRAŽEN OBERAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1970 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 0,00 15.966,33 0,00 0,00 15.966,33
69548. SENAD PATKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1970 PULA 0,00 0,00 0,00 15.966,26 0,00 0,00 0,00 15.966,26
69549. IGOR SANDA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1975 ŽALEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.963,52 0,00 15.963,52
69550. JASENKA MIJOŠ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1958 KARLOVAC 15.485,83 0,00 482,74 -6,55 0,00 0,00 0,00 15.962,02
69551. ANTONELA BARBARO ISTARSKA,ROVINJ 1972 ROVINJSKO SELO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.961,62 0,00 15.961,62
69552. MILICA BOGIĆ ZADARSKA,VIR 1965 VIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.959,49 0,00 15.959,49
69553. ČEDOMIR BIJELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1949 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 15.959,12 0,00 0,00 0,00 15.959,12
69554. NEDA BARBIR SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1961 DRAŽEVITIĆI 0,00 0,00 0,00 15.958,67 0,00 0,00 0,00 15.958,67
69555. IVICA MIŠKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1974 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 15.956,96 0,00 0,00 0,00 15.956,96
69556. MARKO MILINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.954,86 0,00 0,00 0,00 15.954,86
69557. LJUBA KEŠČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1951 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 15.954,00 0,00 0,00 0,00 15.954,00
69558. MATEO LUKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1971 SUTIVAN 0,00 0,00 0,00 15.953,98 0,00 0,00 0,00 15.953,98
69559. ALENKA BRAINOV SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1966 KAŠTEL SUĆURAC 0,00 0,00 0,00 15.952,84 0,00 0,00 0,00 15.952,84
69560. LEONORA BOCA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.952,80 0,00 0,00 0,00 15.952,80
69561. LISA MICHELE DOWNEY ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1968 BESTOVJE 0,00 0,00 0,00 15.952,78 0,00 0,00 0,00 15.952,78
69562. DANIEL JAMES DOWNEY ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1964 BESTOVJE 0,00 0,00 0,00 15.952,78 0,00 0,00 0,00 15.952,78
69563. IVAN SKELIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 15.652,48 299,42 0,00 0,00 0,00 15.951,90
69564. BOŠKO ĐURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1955 PAKRANI 0,00 0,00 0,00 0,00 15.951,81 0,00 0,00 15.951,81
69565. MLADEN RAFAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.950,13 0,00 0,00 0,00 15.950,13
69566. JAKOB PAVLOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 15.949,81 0,00 0,00 0,00 15.949,81
69567. DARKO OREČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 10.960,39 0,00 1.496,05 3.492,77 0,00 0,00 0,00 15.949,21
69568. JOSIP FRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.949,05 0,00 0,00 0,00 15.949,05
69569. MIRJANA GRABOVAC ZADARSKA,ZADAR 1969 ZADAR 0,00 0,00 0,00 15.947,44 0,00 0,00 0,00 15.947,44
69570. GANIMETE ALITI POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1974 POŽEGA 0,00 0,00 0,00 15.946,67 0,00 0,00 0,00 15.946,67
69571. KSENIJA CELIČEK ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1978 KERESTINEC 2,69 0,00 802,44 15.141,19 0,00 0,00 0,00 15.946,32
69572. EDIN MEYER ISTARSKA,SVETI LOVREČ 1979 ORBANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.945,94 0,00 15.945,94
69573. ANKICA BILOKAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.945,86 0,00 15.945,86
69574. BRANKICA DELAČ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1964 VELIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 15.943,75 0,00 0,00 0,00 15.943,75
69575. VEĐI NESIMI ISTARSKA,PULA 1955 PULA 0,00 0,00 0,00 15.943,34 0,00 0,00 0,00 15.943,34
69576. ZDRAVKO MIKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.943,23 0,00 15.943,23
69577. BRANKO MIHALJEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1986 LJUPINA 0,00 0,00 0,00 0,00 17.948,07 -2.005,12 0,00 15.942,95
69578. MAJDA MIČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1969 ZADAR 0,00 0,00 0,00 15.942,91 0,00 0,00 0,00 15.942,91
69579. VLADIMIR ŠUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.941,14 0,00 0,00 0,00 15.941,14
69580. VERA KAMENAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1961 ORAHOVICA 0,00 0,00 -0,19 15.940,93 0,00 0,00 0,00 15.940,74
69581. SAĐIDE VELIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.940,67 0,00 0,00 0,00 15.940,67
69582. MIJO IVANČEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1935 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.939,33 0,00 15.939,33
69583. VLADIMIR VUJNOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1952 GRADIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.938,38 0,00 15.938,38
69584. MARA CAREVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1947 NOVI SAD 0,00 0,00 0,00 15.938,19 0,00 0,00 0,00 15.938,19
69585. LUKA FEKETIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1968 TURANOVAC 0,00 0,00 0,00 15.937,95 0,00 0,00 0,00 15.937,95
69586. TEKIJA MUSLIOSKI ZADARSKA,ZADAR 1968 ZADAR 0,00 0,00 0,00 15.936,76 0,00 0,00 0,00 15.936,76
69587. IVA BREKALO POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1956 DERVIŠAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 15.936,25 0,00 0,00 15.936,25
69588. TANJA VRBOS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1979 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 15.936,24 0,00 0,00 15.936,24
69589. IVANA BUKVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 JEŽDOVEC 0,00 0,00 2.957,39 0,00 0,00 12.977,76 0,00 15.935,15
69590. ALIJE BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.934,84 0,00 0,00 0,00 15.934,84
69591. JULIJANA KOŠIR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 15.932,69 0,00 0,00 0,00 15.932,69
69592. XHEMILE FARIZI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1963 KOMLETINCI 0,00 0,00 0,00 15.932,59 0,00 0,00 0,00 15.932,59
69593. LAURA BILOKAPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MRKOPALJ 1989 BRESTOVA DRAGA 0,00 0,00 -258,56 16.189,85 0,00 0,00 0,00 15.931,29
69594. ŽELJKO ČAPETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.931,16 0,00 0,00 0,00 15.931,16
69595. MIODRAG DUGINA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1971 KRIŽEVCI 275,08 0,00 0,00 15.655,20 0,00 0,00 0,00 15.930,28
69596. NADA KATIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1971 DONJA ZELINA 0,00 0,00 164,40 15.765,34 0,00 0,00 0,00 15.929,74
69597. JASMIN IMAMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1990 ŽEDNO 0,00 0,00 0,00 15.929,30 0,00 0,00 0,00 15.929,30
69598. MARKO RITTIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.929,17 0,00 0,00 0,00 15.929,17
69599. GEORG WEINLANDER DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1953 DUBROVNIK 0,00 0,00 15.928,88 0,00 0,00 0,00 0,00 15.928,88
69600. ŠTEFICA MARTINEZ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1941 BELETINEC 0,00 0,00 0,00 15.928,43 0,00 0,00 0,00 15.928,43