OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
69501. ZLATKO PRAŠNIČKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1959 SLATINA 0,00 0,00 -4.554,27 19.557,47 0,00 0,00 0,00 15.003,20
69502. SMILJANA DROPULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1967 PODPROLOG 0,00 0,00 0,00 15.002,99 0,00 0,00 0,00 15.002,99
69503. VIKTOR MARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1991 KRALJEVICA 0,00 0,00 0,00 11.121,18 0,00 3.881,42 0,00 15.002,60
69504. DUŠANKA MOMIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1930 DOLJANI 0,00 0,00 0,00 15.001,41 0,00 0,00 0,00 15.001,41
69505. KRISTIJAN VITEZ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1975 DONJI KNEGINEC 0,00 0,00 0,00 15.001,30 0,00 0,00 0,00 15.001,30
69506. MUJO SMAJLOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,BILICE 1953 BILICE 0,00 0,00 0,00 15.000,21 0,00 0,00 0,00 15.000,21
69507. DANILO PEŠKO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1960 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 15.000,09 0,00 0,00 0,00 15.000,09