OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
69501. WERNER LOFFLER HORST ISTARSKA,POREČ NEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.119,74 0,00 16.119,74
69502. MARIJA MANOJLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1957 ĐELETOVCI 0,00 0,00 0,00 16.117,74 0,00 0,00 0,00 16.117,74
69503. SABINA DUDAŠ OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1991 BATINA 0,00 0,00 0,00 16.117,27 0,00 0,00 0,00 16.117,27
69504. TANJA MARINKOVIĆ-ZEKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.116,56 0,00 16.116,56
69505. MARA NOVAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1941 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.116,15 0,00 16.116,15
69506. NIKOLA HOTKO ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1983 DRENJE BRDOVEČKO 0,00 0,00 16.115,21 0,00 0,00 0,00 0,00 16.115,21
69507. HALID BERIŠA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1954 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 16.115,07 0,00 0,00 0,00 16.115,07
69508. DANIJEL BILIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1981 SLAVONSKI BROD 20.977,56 0,00 -5.374,99 512,14 0,00 0,00 0,00 16.114,71
69509. IVAN GALIĆ ZADARSKA,ZADAR 1951 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.109,71 0,00 16.109,71
69510. MILAJIN ŠIDJEĆI BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1957 GUNDINCI -1.336,97 0,00 42,60 17.402,99 0,00 0,00 0,00 16.108,62
69511. MELITA ČAKARUN ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 0,00 0,00 0,00 16.108,04 0,00 0,00 0,00 16.108,04
69512. ŽELJKO GRACER ISTARSKA,POREČ 1978 ČERVAR-PORAT -780,74 0,00 0,00 16.888,62 0,00 0,00 0,00 16.107,88
69513. ANTE MIŠURAC ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1966 PRVIĆ ŠEPURINE 0,00 0,00 0,00 16.107,81 0,00 0,00 0,00 16.107,81
69514. ANICA ŽIVKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1961 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.106,62 0,00 16.106,62
69515. KATICA LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1965 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 16.106,06 0,00 0,00 0,00 16.106,06
69516. SINIŠA HAM ISTARSKA,UMAG 1967 BABIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.105,91 0,00 16.105,91
69517. DINO BABIČ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 1.307,23 0,00 0,00 14.798,61 0,00 16.105,84
69518. IVAN DARRER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.105,74 0,00 16.105,74
69519. NIKŠA BARBARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1956 STARI GRAD -6,00 0,00 1,65 16.108,80 0,00 0,00 0,00 16.104,45
69520. AIDA HASANAGIĆ ISTARSKA,POREČ 1975 RADMANI 0,00 0,00 0,00 16.104,14 0,00 0,00 0,00 16.104,14
69521. ANKICA MARKOTA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1953 BUDAŠEVO 726,91 0,00 0,00 15.374,35 0,00 0,00 0,00 16.101,26
69522. MILENA SIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.100,95 0,00 0,00 0,00 16.100,95
69523. BOŽIDAR ŠARGAČ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1958 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 16.100,75 0,00 0,00 0,00 16.100,75
69524. MATIJA TRAKOŠTANEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1985 KLJUČ 23.661,90 0,00 -6.958,42 -604,06 0,00 0,00 0,00 16.099,42
69525. GORAN VUKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1970 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 16.099,12 0,00 0,00 0,00 16.099,12
69526. TONI BOGATINOV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1991 VINICA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.098,82 0,00 0,00 16.098,82
69527. MIROSLAV MIRNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1977 KOSI 0,00 0,00 7.052,02 9.045,54 0,00 0,00 0,00 16.097,56
69528. ANA ŠIVALEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1941 TEMOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.096,34 0,00 16.096,34
69529. BORIVOJKA CVIJANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1962 KATINAC 0,00 0,00 0,00 16.096,23 0,00 0,00 0,00 16.096,23
69530. GORDANA ALIĆ ZADARSKA,ZADAR 1964 ZADAR 0,00 0,00 -2,36 16.097,94 0,00 0,00 0,00 16.095,58
69531. ROMANO DUPLANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 16.094,46 0,00 0,00 0,00 16.094,46
69532. IVAN MIKRUT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 8.423,32 0,00 4.158,29 3.511,34 0,00 0,00 0,00 16.092,95
69533. MIRA BALOG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.092,93 0,00 16.092,93
69534. MARIJA VRBEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1965 PERŠAVES 0,00 0,00 0,00 16.092,69 0,00 0,00 0,00 16.092,69
69535. ADOLF CAFUTA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1938 GORNJI MACELJ 0,00 0,00 5.505,99 10.585,46 0,00 0,00 0,00 16.091,45
69536. DARKO DEMIROVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1957 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 16.090,72 0,00 0,00 0,00 16.090,72
69537. ŠTEFICA BAHUNEK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1958 NOVI MAROF 0,00 0,00 0,00 16.090,53 0,00 0,00 0,00 16.090,53
69538. KORANA KERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1975 CRES 0,00 0,00 0,00 16.090,38 0,00 0,00 0,00 16.090,38
69539. SPOMENKA BUDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.089,70 0,00 16.089,70
69540. SAID MEHULIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1983 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 16.089,39 0,00 0,00 0,00 16.089,39
69541. PAJTIM SELIMI ISTARSKA,MEDULIN 1990 PREMANTURA 0,00 0,00 0,00 16.087,01 0,00 0,00 0,00 16.087,01
69542. SONJA KAVAIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.085,78 0,00 0,00 0,00 16.085,78
69543. MILIVOJ ZANINOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1969 ŠIBENIK -133,12 0,00 0,00 16.218,52 0,00 0,00 0,00 16.085,40
69544. KONSTANTINOS VARLAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 VOULA 0,00 0,00 16.085,07 0,00 0,00 0,00 0,00 16.085,07
69545. DARIO ĆORLUKA BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1969 ČAJKOVCI 0,00 0,00 0,00 16.085,05 0,00 0,00 0,00 16.085,05
69546. DRAGOMIR TISAJ MEĐIMURSKA,GORIČAN 1959 GORIČAN 726,01 0,00 1.814,18 13.544,47 0,00 0,00 0,00 16.084,66
69547. BLAŽENKA KLAIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1969 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 16.084,49 0,00 0,00 0,00 16.084,49
69548. IVANA OBTRKIĆ TOMLJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.083,92 0,00 16.083,92
69549. STIPE KRIVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.083,86 0,00 16.083,86
69550. NIKOLA REPAR ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1943 DRAGA SVETOJANSKA 0,00 0,00 0,00 16.083,30 0,00 0,00 0,00 16.083,30
69551. SLAVKO ŠIŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.082,86 0,00 0,00 0,00 16.082,86
69552. ŽELJKO CERINSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1980 MARETIĆ 0,00 0,00 0,00 16.081,52 0,00 0,00 0,00 16.081,52
69553. IBUSH HOXHA PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1959 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 16.080,52 0,00 0,00 0,00 16.080,52
69554. TANJA MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1987 VINKOVCI 0,00 0,00 16.079,95 0,00 0,00 0,00 0,00 16.079,95
69555. ZLATKO LONČAR ISTARSKA,NOVIGRAD 1940 NOVIGRAD 0,00 0,00 826,65 0,00 0,00 15.251,75 0,00 16.078,40
69556. DIKA BEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.078,37 0,00 0,00 0,00 16.078,37
69557. OLIVER ROSSMANITH ISTARSKA,PULA 1973 PULA 0,00 0,00 16.078,12 0,00 0,00 0,00 0,00 16.078,12
69558. BOSILJKA KOVAČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA MARKUŠICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.078,04 0,00 16.078,04
69559. ZDESLAV SLAVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.077,89 0,00 16.077,89
69560. BRUNA FRANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1965 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 16.076,39 0,00 0,00 0,00 16.076,39
69561. INES GALINEC OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1987 NAŠICE 0,00 0,00 1.222,86 14.852,25 0,00 0,00 0,00 16.075,11
69562. RUŽICA BLAŽEVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1969 HRNJANEC 0,00 0,00 1.163,48 14.911,57 0,00 0,00 0,00 16.075,05
69563. VENIZA ŠUKE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.072,84 0,00 0,00 0,00 16.072,84
69564. BRANKO TONKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.072,31 0,00 16.072,31
69565. KRISTINA GAŠPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1986 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 16.072,09 0,00 0,00 0,00 16.072,09
69566. NEVZAT TORO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.071,68 0,00 0,00 0,00 16.071,68
69567. ROZALIJA LOVRE ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1934 BREGANA PISAROVINSKA 0,00 0,00 0,00 16.071,23 0,00 0,00 0,00 16.071,23
69568. MARA BILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1963 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 16.070,73 0,00 0,00 0,00 16.070,73
69569. BOŽICA NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.070,72 0,00 16.070,72
69570. ZDRAVKO BENIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1961 DONJA KOVAČICA 0,00 0,00 0,00 16.070,39 0,00 0,00 0,00 16.070,39
69571. STEFAN GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.070,25 0,00 0,00 0,00 16.070,25
69572. MIROSLAV MRAVINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1987 VINKOVCI 524,33 0,00 2.509,82 13.034,47 0,00 0,00 0,00 16.068,62
69573. BORIVOJE JAKOVLJEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1949 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 16.068,47 0,00 0,00 0,00 16.068,47
69574. GORAN MACURA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1974 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 16.068,31 0,00 0,00 0,00 16.068,31
69575. IVAN DUKARIĆ-STUBIČAR VARAŽDINSKA,BEDNJA 1970 JAZBINA CVETLINSKA 0,00 0,00 0,00 -7.200,00 0,00 23.268,09 0,00 16.068,09
69576. MARIO RAĐA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1976 MIRKOVCI 0,00 0,00 0,00 16.068,04 0,00 0,00 0,00 16.068,04
69577. ZORA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 3.178,82 7.766,92 0,00 5.121,28 0,00 16.067,02
69578. MARIJA TOMEK-HUDEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1942 ČEMERNICA 0,00 0,00 0,00 16.066,99 0,00 0,00 0,00 16.066,99
69579. BOŠKO GLIGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1963 PAVLIN KLOŠTAR 0,00 0,00 0,00 0,00 16.066,38 0,00 0,00 16.066,38
69580. DUŠANKA MOMIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1930 DOLJANI 0,00 0,00 0,00 16.066,24 0,00 0,00 0,00 16.066,24
69581. ESAD AVDUŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1976 NJIVICE 0,00 0,00 1.508,06 14.558,13 0,00 0,00 0,00 16.066,19
69582. DANILO PEŠKO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1960 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 16.064,82 0,00 0,00 0,00 16.064,82
69583. JAGODA STOJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1981 IGRANE 0,00 0,00 0,00 16.064,01 0,00 0,00 0,00 16.064,01
69584. MARJAN RUSEV ISTARSKA,PULA 1961 PULA 0,00 16.345,45 -0,90 -257,18 0,00 -24,24 0,00 16.063,13
69585. MARA PAVOŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1932 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 16.062,81 0,00 0,00 0,00 16.062,81
69586. KRUNOSLAV MIHALJEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1943 SISAK 16.062,21 0,00 0,00 -0,23 0,00 0,00 0,00 16.061,98
69587. STJEPAN HLEBEC VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1954 TUHOVEC 0,00 0,00 16.061,84 0,00 0,00 0,00 0,00 16.061,84
69588. MARINO PAŠTAR PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1967 KRALJEVICA 8.149,90 0,00 -0,86 7.912,40 0,00 0,00 0,00 16.061,44
69589. DUŠAN BEČANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1950 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 16.059,76 0,00 0,00 0,00 16.059,76
69590. IVKA ČUKMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1941 POZNANOVEC 0,00 0,00 0,00 16.056,84 0,00 0,00 0,00 16.056,84
69591. ZDENKA KRIŽAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1951 MILANOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.056,84 0,00 16.056,84
69592. MILAN ĐURIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1956 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 -1.167,28 0,00 17.206,46 16,78 0,00 16.055,96
69593. ŽARKO CRNOGORAC DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1967 BRAŠINA 16.295,53 0,00 -633,34 393,66 0,00 0,00 0,00 16.055,85
69594. ZLATA SARAJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1970 JABUČETA 0,00 0,00 0,00 16.055,39 0,00 0,00 0,00 16.055,39
69595. ĐORĐE CEBALO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1973 KORČULA 0,00 0,00 0,00 16.055,02 0,00 0,00 0,00 16.055,02
69596. FRANJO MARKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1957 SLATINA -0,21 0,00 -613,87 -0,26 16.668,25 0,00 0,00 16.053,91
69597. ZLATA BJELKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 16.053,87 0,00 0,00 0,00 0,00 16.053,87
69598. ĐIĐI DELALIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1962 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 16.052,64 0,00 0,00 0,00 16.052,64
69599. ANTONIO RICARDO KRINFOKAI WIEHOFF SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1935 LA FLORIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.051,76 0,00 16.051,76
69600. MARINKO NAJCLER SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1972 KUTINA 0,00 0,00 0,00 13.842,56 0,00 2.208,82 0,00 16.051,38