OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
69501. FRANJICA KATALENIĆ VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1933 SLANJE 0,00 0,00 0,00 16.605,72 0,00 0,00 0,00 16.605,72
69502. MIRKO PRLJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 0,00 16.605,17 0,00 0,00 0,00 16.605,17
69503. SLAVKO MLINARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1959 GOLUBINJAK 0,00 0,00 0,00 16.603,86 0,00 0,00 0,00 16.603,86
69504. BOŽA LAKLIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC 1964 FERDINANDOVAC -0,04 0,00 0,00 16.603,69 0,00 0,00 0,00 16.603,65
69505. LEON ARNAUT DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1987 HERCEG NOVI 0,00 0,00 0,00 16.602,81 0,00 0,00 0,00 16.602,81
69506. ZORAN VRSALOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1966 SELCA 0,00 0,00 -960,00 -0,04 0,00 17.562,83 0,00 16.602,79
69507. ANA JAGUŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1962 RIJEKA KOPRIVNIČKA 0,00 0,00 0,00 16.602,38 0,00 0,00 0,00 16.602,38
69508. MARIJA KRALJ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1956 CERJE 0,00 0,00 0,00 16.600,51 0,00 0,00 0,00 16.600,51
69509. ELVIS LEBINAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1981 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 16.599,14 0,00 0,00 0,00 16.599,14
69510. JADRANKA KELAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 VINKOVCI 2.886,14 0,00 26,95 13.685,11 0,00 0,00 0,00 16.598,20
69511. IVAN NJEGOVAN ZADARSKA,STARIGRAD 1960 TRIBANJ 0,00 0,00 0,00 16.595,77 0,00 0,00 0,00 16.595,77
69512. DAMIR POLUTRANKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 -173,87 16.769,01 0,00 0,00 0,00 16.595,14
69513. STIPE ROMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1954 VRLIKA 1.819,75 0,00 14.483,69 289,50 0,00 0,00 0,00 16.592,94
69514. ELENA ŠVIĆ ISTARSKA,PIČAN 1984 JAKOMIĆI 0,00 0,00 2.082,04 14.510,37 0,00 0,00 0,00 16.592,41
69515. SRĐAN RIBICA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.591,23 0,00 0,00 0,00 16.591,23
69516. TOMISLAV FERENČAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 1.215,14 15.375,50 0,00 0,00 0,00 16.590,64
69517. MARIANA FELICIA CIOBANU SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1983 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 16.589,52 0,00 0,00 0,00 16.589,52
69518. VITORIO SANTAMATO ZADARSKA,ZADAR 1983 ZADAR 0,00 0,00 0,00 16.588,87 0,00 0,00 0,00 16.588,87
69519. BOŠKO VLAIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1962 KAOČINE 0,00 0,00 0,00 0,00 16.587,25 0,00 0,00 16.587,25
69520. VID MRAZOVIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1970 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 16.586,77 0,00 0,00 16.586,77
69521. NIKOLA PALADA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1992 SOLIN 0,00 0,00 -9,09 16.595,66 0,00 0,00 0,00 16.586,57
69522. DARKO ŠEATOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1967 RUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 16.583,84 0,00 0,00 16.583,84
69523. MILE LESKO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 OSIJEK 1.810,27 0,00 7.011,19 7.761,72 0,00 0,00 0,00 16.583,18
69524. SULJEJMAN TELJAKU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.582,45 0,00 0,00 0,00 16.582,45
69525. LIDIJA ŠIMUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.582,18 0,00 0,00 0,00 16.582,18
69526. JASNICA BAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.581,90 0,00 16.581,90
69527. ANTONIO MATIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1976 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.579,93 0,00 16.579,93
69528. VESNA MILETA LAKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1978 PULA 0,00 0,00 5.313,65 11.265,84 0,00 0,00 0,00 16.579,49
69529. JASMINA KELHER ZAGREBAČKA,DUBRAVICA 1987 PROSINEC 0,00 0,00 3.682,55 12.896,78 0,00 0,00 0,00 16.579,33
69530. ZLATKO BAOTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1982 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 16.578,88 0,00 0,00 0,00 16.578,88
69531. DALIBOR GALIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 16.578,80 0,00 0,00 16.578,80
69532. JOVICA DODIĆ ISTARSKA,VRSAR 1970 VRSAR 0,00 0,00 0,00 16.577,43 0,00 0,00 0,00 16.577,43
69533. DOMAGOJ IVANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1985 KAŠTEL SUĆURAC 0,00 0,00 0,00 16.576,87 0,00 0,00 0,00 16.576,87
69534. SRĐANA AJDUKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1982 BOROVO 0,00 0,00 0,00 0,00 16.575,29 0,00 0,00 16.575,29
69535. MARTINA KUŠAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1975 GRABERJE 0,00 0,00 0,00 16.573,41 0,00 0,00 0,00 16.573,41
69536. JOŠKO JERČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.572,68 0,00 16.572,68
69537. BOŽICA ŠPACIR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1944 STARE PLAVNICE 0,00 0,00 0,00 0,00 16.572,44 0,00 0,00 16.572,44
69538. MUNIBA IMAMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1966 ŽEDNO 0,00 0,00 0,00 16.572,23 0,00 0,00 0,00 16.572,23
69539. ILIJA MIOČ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1964 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.569,04 0,00 16.569,04
69540. SREĆKO TOPOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1966 BREZIK NAŠIČKI 0,00 0,00 0,00 16.568,49 0,00 0,00 0,00 16.568,49
69541. GORAN NOVAK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1986 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.567,72 0,00 16.567,72
69542. ELVISA BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.567,65 0,00 0,00 0,00 16.567,65
69543. ADISA HALILOVIĆ ISTARSKA,BARBAN 1972 MELNICA 0,00 0,00 0,00 16.567,06 0,00 0,00 0,00 16.567,06
69544. ANITA ZADRO OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1986 ĐURĐENOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 16.565,37 0,00 0,00 16.565,37
69545. IGOR MITOK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1977 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.565,28 0,00 0,00 16.565,28
69546. MLADEN KRALJ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1958 PETRIJANEC 0,00 0,00 0,00 16.564,11 0,00 0,00 0,00 16.564,11
69547. MARIO MATAK ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR 12.450,16 0,00 3.460,94 652,73 0,00 0,00 0,00 16.563,83
69548. ZRINKA TOLNO SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1966 VIS 0,00 0,00 0,00 16.561,48 0,00 0,00 0,00 16.561,48
69549. VESNA ADŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 7.154,82 0,00 0,00 9.405,44 0,00 0,00 0,00 16.560,26
69550. MARKO ŠKRLJ ISTARSKA,NOVIGRAD 1992 DAJLA 0,00 0,00 0,00 16.559,52 0,00 0,00 0,00 16.559,52
69551. MARIO RUMBAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.558,68 0,00 16.558,68
69552. MILORAD KOMLENAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1945 PAKRANI 0,00 0,00 0,00 16.557,59 0,00 0,00 0,00 16.557,59
69553. PETAR VALENTA ISTARSKA,VRSAR 1947 VRSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.556,91 0,00 16.556,91
69554. ADMIRA SELIMOVIĆ ISTARSKA,TAR VABRIGA 1972 TAR 0,00 0,00 0,00 16.556,71 0,00 0,00 0,00 16.556,71
69555. GORAN FRLJUŽEC ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1988 DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.556,64 0,00 0,00 16.556,64
69556. MARIJANA ŠUTO REPINC OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1971 NAŠICE -3,47 0,00 1.499,08 15.061,00 0,00 0,00 0,00 16.556,61
69557. DAMIR VRANJEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1969 KAŠTEL KAMBELOVAC 1.706,51 0,00 1.653,74 13.196,11 0,00 0,00 0,00 16.556,36
69558. IVICA VAREŠKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1970 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.555,74 0,00 16.555,74
69559. ZLATKO SALKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1985 VIS 0,00 0,00 0,00 16.555,00 0,00 0,00 0,00 16.555,00
69560. GORAN OFAK ISTARSKA,PULA 1975 PULA 0,00 0,00 6.277,53 10.276,60 0,00 0,00 0,00 16.554,13
69561. ĐURĐICA ANTUNOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1974 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 16.553,85 0,00 0,00 0,00 16.553,85
69562. PERO JUREŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1952 SISAK 0,00 0,00 5.447,43 11.059,78 0,00 45,82 0,00 16.553,03
69563. ALMO MELKAY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -41,42 0,00 0,00 16.594,05 0,00 16.552,63
69564. MARIJA DŽANIJA OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1995 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 0,00 16.552,11 0,00 0,00 16.552,11
69565. JAKOV VRANJKOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1951 DUBROVNIK 0,00 0,00 17.112,15 -561,46 0,00 0,00 0,00 16.550,69
69566. SLAVKA MALJKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1932 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.550,58 0,00 16.550,58
69567. KATARINA PRENKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 8.478,66 6.777,66 0,00 1.294,14 0,00 16.550,46
69568. RUŽICA TOPOLOVEC OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1955 BROĐANCI 0,00 0,00 0,00 16.550,18 0,00 0,00 0,00 16.550,18
69569. MARIJAN MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1969 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 16.548,96 0,00 0,00 16.548,96
69570. NEDŽAD KURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 12.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 16.548,00
69571. STAKA BEGANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1955 ZENICA 0,00 0,00 0,00 16.547,15 0,00 0,00 0,00 16.547,15
69572. GARI DRAGIĆ ZADARSKA,SALI 1966 SAVAR 0,00 0,00 0,00 16.544,28 0,00 0,00 0,00 16.544,28
69573. ZORAN ŠAMŠAL VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1988 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 16.543,88 0,00 0,00 0,00 16.543,88
69574. FLAMURE ZIBERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.543,65 0,00 0,00 0,00 16.543,65
69575. ČAMILJ MUHADRI SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1965 BUDAPEST 45,43 0,00 -221,88 16.719,80 0,00 0,00 0,00 16.543,35
69576. MARIO ČALJKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 16.542,40 0,00 0,00 0,00 16.542,40
69577. DARKO KATOVČIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1978 TOPLICE 0,00 0,00 0,00 16.540,30 0,00 0,00 0,00 16.540,30
69578. IVA BERTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1983 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 16.540,02 0,00 0,00 0,00 16.540,02
69579. NEDELJKO BOGDAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1975 KUTINA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.539,86 0,00 0,00 16.539,86
69580. GORDANA DEJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1964 DONJI LAPAC 0,00 0,00 0,00 16.539,50 0,00 0,00 0,00 16.539,50
69581. JADRAN JAKŠETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 1.484,05 15.053,64 0,00 0,00 0,00 16.537,69
69582. OSMAN ĆUFTA PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1986 PODHUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.536,64 0,00 16.536,64
69583. ZDRAVKA JELOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1961 OMIŠ -2,80 0,00 -84,81 16.624,08 0,00 0,00 0,00 16.536,47
69584. ELMEDIN ISEINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.535,37 0,00 0,00 0,00 16.535,37
69585. RUŽICA BOŠNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1942 HABJANOVCI 0,00 0,00 0,00 16.534,36 0,00 0,00 0,00 16.534,36
69586. TANJA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,40 0,00 -269,86 16.803,43 0,00 0,00 0,00 16.533,97
69587. MIRJANA PETERNAC ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1983 GORNJE PODOTOČJE 0,00 0,00 0,00 16.532,54 0,00 0,00 0,00 16.532,54
69588. FATIMA ABAZI ISTARSKA,PULA 1981 PULA 0,00 0,00 0,00 16.531,78 0,00 0,00 0,00 16.531,78
69589. LJILJANA STOJKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1955 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 16.531,64 0,00 0,00 0,00 16.531,64
69590. JOSIP KERTEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1964 OTOČKA 0,00 0,00 0,00 16.531,51 0,00 0,00 0,00 16.531,51
69591. TENA-ZRINKA PUŠIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1993 GORNJE MRZLO POLJE MREŽNIČKO 0,00 0,00 0,00 16.531,11 0,00 0,00 0,00 16.531,11
69592. MILANKA SIMIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1969 BROČICE 0,00 0,00 0,00 16.528,42 0,00 0,00 0,00 16.528,42
69593. ANN-CHRISTINE MARITA LINDSTROM SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 16.527,91 0,00 0,00 0,00 16.527,91
69594. IVAN IVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1979 SELNICA ŠČITARJEVSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.526,93 0,00 0,00 16.526,93
69595. KRISTIAN JELINČIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1990 SRIMA 0,00 0,00 0,00 16.526,74 0,00 0,00 0,00 16.526,74
69596. JELENA ČEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1929 VOŽDOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.526,28 0,00 16.526,28
69597. IVAN ROĐAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.523,72 0,00 0,00 0,00 16.523,72
69598. TONI PRANJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1985 PLOČE 0,00 0,00 0,00 16.521,88 0,00 0,00 0,00 16.521,88
69599. VINKO DEŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1961 JELSA 0,00 0,00 0,00 16.521,05 0,00 0,00 0,00 16.521,05
69600. DANIJELA KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 4.943,56 0,00 0,00 11.576,94 0,00 0,00 0,00 16.520,50