OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
69501. MARIANA FERENČAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1962 BUKOVEC ZELINSKI 0,00 0,00 0,00 16.464,48 0,00 0,00 0,00 16.464,48
69502. MARIUS IONEL UNGUR OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1982 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 16.464,37 0,00 0,00 0,00 16.464,37
69503. NEVEN KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.464,22 0,00 0,00 0,00 16.464,22
69504. ĐURĐICA MLINARIĆ MEĐIMURSKA,PRELOG 1963 PRELOG 0,00 0,00 0,00 16.461,59 0,00 0,00 0,00 16.461,59
69505. FILIMONE JORGE ZANDAMELA ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1975 DRNIŠ 0,00 0,00 0,00 16.461,00 0,00 0,00 0,00 16.461,00
69506. ĐURĐICA FORGAČ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1966 NEGOVEC 0,00 0,00 0,00 16.460,01 0,00 0,00 0,00 16.460,01
69507. SULEJMAN ČIZMIĆ ISTARSKA,PULA 1980 PULA 0,00 0,00 0,00 16.459,44 0,00 0,00 0,00 16.459,44
69508. FATA MURATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.458,47 0,00 0,00 0,00 16.458,47
69509. ELA ĆURČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1990 KORNIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.456,36 0,00 16.456,36
69510. EDITA DOROTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -7,81 16.463,67 0,00 0,00 0,00 16.455,86
69511. GORAN PEČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.455,52 0,00 16.455,52
69512. LARIO LIŠĆAK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 16.453,93 0,00 0,00 0,00 16.453,93
69513. MILENKO MEDI DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1955 MALI STON 0,00 0,00 0,00 16.453,01 0,00 0,00 0,00 16.453,01
69514. GEZIM BEKIRI POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1974 POŽEGA 0,00 0,00 0,00 16.452,08 0,00 0,00 0,00 16.452,08
69515. DAVOR ŠTENGL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.451,23 0,00 16.451,23
69516. DAMIR DOMOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1961 DEŽANOVAC 0,00 0,00 5.295,83 11.155,01 0,00 0,00 0,00 16.450,84
69517. ELEONORA SHESTAKOVA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 ST PETERBURG 0,00 0,00 0,00 16.449,64 0,00 0,00 0,00 16.449,64
69518. LJUBA HORVAT MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1955 MALA SUBOTICA 0,00 0,00 0,00 16.448,07 0,00 0,00 0,00 16.448,07
69519. MIRA IVANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1954 DRLJANOVAC 0,00 0,00 0,00 16.448,07 0,00 0,00 0,00 16.448,07
69520. ALJBULJENA TOTAJ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1990 POŽEGA 0,00 0,00 0,00 16.448,01 0,00 0,00 0,00 16.448,01
69521. MARKO VESELINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1933 BALINCI 0,00 0,00 0,00 16.447,45 0,00 0,00 0,00 16.447,45
69522. DRAGAN PAJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1983 PUNAT 0,00 0,00 0,00 16.447,39 0,00 0,00 0,00 16.447,39
69523. MARIAN BACIUNA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.445,43 0,00 0,00 0,00 16.445,43
69524. SAĐIDE VELIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 16.444,26 0,00 0,00 0,00 16.444,26
69525. SLAVICA PEJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1948 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 16.444,13 0,00 0,00 0,00 16.444,13
69526. IVICA MAGDIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1971 DONJI KREMEN 0,00 0,00 0,01 16.443,82 0,00 0,00 0,00 16.443,83
69527. MARIJA BREGOVIĆ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1945 PLITVICA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 16.443,76 0,00 0,00 0,00 16.443,76
69528. IVANKA KULUNDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1950 GUNJA 0,00 0,00 0,00 16.442,86 0,00 0,00 0,00 16.442,86
69529. ŽARKO ŠNAJDER KARLOVAČKA,OGULIN 1965 OGULIN 0,00 0,00 -288,00 16.730,12 0,00 0,00 0,00 16.442,12
69530. IVICA PREDAVEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1977 BEDENIK 0,00 0,00 0,00 16.441,85 0,00 0,00 0,00 16.441,85
69531. GORDANA PRUTKI-PEČNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 13.504,91 0,00 0,00 2.936,51 0,00 16.441,42
69532. HELENA BILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 12.975,06 0,00 157,07 3.309,19 0,00 0,00 0,00 16.441,32
69533. RASIM SUBAŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.441,01 0,00 16.441,01
69534. JADRANKA SUBAŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1963 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.441,01 0,00 16.441,01
69535. ANA SMRČEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1950 STAROGRADAČKI MAROF 0,00 0,00 0,00 16.440,90 0,00 0,00 0,00 16.440,90
69536. RADOJKA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1956 OSTROVO -0,01 0,00 0,00 16.439,15 0,00 0,00 0,00 16.439,14
69537. JANA RELJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1985 DUBRAVA ZABOČKA 0,00 0,00 0,01 16.438,59 0,00 0,00 0,00 16.438,60
69538. KATARINA TADIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1955 ŠTIVICA 0,00 0,00 0,00 16.437,32 0,00 0,00 0,00 16.437,32
69539. FATIMA MUHAREMOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1974 VUČKOVCI 0,00 0,00 0,00 16.435,45 0,00 0,00 0,00 16.435,45
69540. SHERIFE TEMAJ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1957 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 16.435,34 0,00 0,00 0,00 16.435,34
69541. KATARINA MARINČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1951 DONJA RAŠENICA 0,00 0,00 0,00 16.435,06 0,00 0,00 0,00 16.435,06
69542. MIRKO BOJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI 1927 SMRTIĆ 0,00 0,00 0,00 16.434,88 0,00 0,00 0,00 16.434,88
69543. MILICA TREMPETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 VUGER SELO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.434,62 0,00 16.434,62
69544. NADICA GREŽINA ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1951 VRHOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 16.434,61 0,00 0,00 16.434,61
69545. IVOR ZORMANIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1977 STRMEC 0,00 0,00 0,00 16.434,53 0,00 0,00 0,00 16.434,53
69546. PERO MARAČIN ZADARSKA,SALI 1964 VELI RAT 0,00 0,00 0,00 4.754,70 0,00 11.679,55 0,00 16.434,25
69547. TEKIJA MUSLIOSKI ZADARSKA,ZADAR 1968 ZADAR 0,00 0,00 0,00 16.433,43 0,00 0,00 0,00 16.433,43
69548. BLAŽENKA BEGIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1965 HRASTELNICA 0,00 0,00 0,00 16.432,13 0,00 0,00 0,00 16.432,13
69549. SADIK ČENAJ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO ĐAKOVO -1.102,09 0,00 1.255,63 16.278,45 0,00 0,00 0,00 16.431,99
69550. HALID MUFLIZOVIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1984 VODNJAN 0,00 0,00 0,00 16.431,69 0,00 0,00 0,00 16.431,69
69551. DOBRILA ANDJELIĆ ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1957 CIRIH 0,00 0,00 0,00 16.431,59 0,00 0,00 0,00 16.431,59
69552. STIJEPO VIDOJEVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1986 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 16.430,92 0,00 0,00 0,00 16.430,92
69553. HRVOJE BEŠENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.429,20 0,00 16.429,20
69554. DRAŽEN VEZMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 25,84 16.402,31 0,00 0,00 0,00 16.428,15
69555. DANIEL ŽERJAV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 3.666,06 12.760,46 0,00 0,00 0,00 16.426,52
69556. ANDREA GIEMILE SHALA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1989 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.426,44 0,00 0,00 0,00 16.426,44
69557. JELENA PETROVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1936 GREDA SUNJSKA 0,00 0,00 0,00 16.426,05 0,00 0,00 0,00 16.426,05
69558. GORAN BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 16.486,97 -61,35 0,00 0,00 0,00 16.425,62
69559. NEDILJKO ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1965 SINJ 0,00 0,00 16.422,59 0,00 0,00 0,00 0,00 16.422,59
69560. DRAGINJA DAIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DRAGALIĆ 1940 MEDARI 0,00 0,00 0,00 16.421,63 0,00 0,00 0,00 16.421,63
69561. MATEO LUKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1971 SUTIVAN 0,00 0,00 0,00 16.421,17 0,00 0,00 0,00 16.421,17
69562. SAVA BIJELIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1960 GALOVIĆ SELO 0,00 0,00 4.752,18 11.668,89 0,00 0,00 0,00 16.421,07
69563. MILENA ĐUKIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1940 ROVINJSKO SELO 0,00 0,00 0,00 16.420,51 0,00 0,00 0,00 16.420,51
69564. KRISTINA JURIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.419,66 0,00 0,00 0,00 16.419,66
69565. DARKO BAGARIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1957 ROVINJ 0,00 0,00 50,41 16.367,43 0,00 0,00 0,00 16.417,84
69566. VID HMELINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1980 ŠKARIĆEVO 3.127,86 0,00 1.661,61 11.628,13 0,00 0,00 0,00 16.417,60
69567. MARKICA BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 6.201,01 10.216,16 0,00 0,00 0,00 16.417,17
69568. MLADEN KLIŠKINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 0,00 0,00 16.417,12 0,00 0,00 0,00 0,00 16.417,12
69569. JASNA BEDENIKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KORITINJA 0,00 0,00 0,00 16.416,81 0,00 0,00 0,00 16.416,81
69570. MIRKO MRKONJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.416,40 0,00 0,00 0,00 16.416,40
69571. MUSTAFA BEGOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1984 PAVLOVAC 0,00 0,00 0,00 16.416,34 0,00 0,00 0,00 16.416,34
69572. SINIŠA RADIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 192,21 -12,22 0,00 16.236,19 0,00 16.416,18
69573. GANIMETE ALITI POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1974 POŽEGA 0,00 0,00 0,00 16.414,75 0,00 0,00 0,00 16.414,75
69574. JOSIP SANIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1945 GORNJI SREĐANI 0,00 0,00 0,00 16.414,59 0,00 0,00 0,00 16.414,59
69575. JOSIP HAJDER ŠIBENSKO-KNINSKA,RUŽIĆ 1976 OTAVICE 0,00 0,00 0,00 0,00 16.414,47 0,00 0,00 16.414,47
69576. BANCO GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 POPOVEC 0,00 0,00 0,00 16.414,47 0,00 0,00 0,00 16.414,47
69577. NAIM MULLABAZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.414,29 0,00 0,00 0,00 16.414,29
69578. DRAGOSLAV ŠTRBAC OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1946 IVANOVO 0,00 0,00 0,00 16.413,74 0,00 0,00 0,00 16.413,74
69579. PREDRAG CRLJENICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1976 DUGA RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.411,84 0,00 0,00 0,00 16.411,84
69580. MERITON QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.411,61 0,00 0,00 0,00 16.411,61
69581. LEONORA BOCA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.410,00 0,00 0,00 0,00 16.410,00
69582. BISERKA VEČERIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1964 JEZERO KLANJEČKO 0,00 0,00 201,94 16.142,28 0,00 65,77 0,00 16.409,99
69583. IVICA BILIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,SKRADIN 1963 KRKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 16.409,01 0,00 0,00 0,00 16.409,01
69584. BISERKA FERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1949 SPLIT 0,00 0,00 -1.751,06 18.159,74 0,00 0,00 0,00 16.408,68
69585. LJILJANA BILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1951 CERNA 0,00 0,00 0,00 16.408,60 0,00 0,00 0,00 16.408,60
69586. MIRZA MAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.408,21 0,00 0,00 0,00 16.408,21
69587. ROBERT KORLEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 -275,57 0,00 0,00 16.683,13 0,00 16.407,56
69588. BRANKICA DELAČ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1964 VELIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 16.407,36 0,00 0,00 0,00 16.407,36
69589. DUJE BEŠLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1978 DUGI RAT 0,00 0,00 -510,40 0,00 0,00 16.917,45 0,00 16.407,05
69590. ANDREJ KOREN KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1979 DUBROVČAN 0,00 0,00 0,00 16.406,52 0,00 0,00 0,00 16.406,52
69591. MEHDIN MUJAGIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1980 MARINA 0,00 0,00 0,00 16.405,34 0,00 0,00 0,00 16.405,34
69592. MAJA KRIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 404,43 16.000,89 0,00 0,00 0,00 16.405,32
69593. MILEVA KEREZOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI 1934 RATKOVAC 0,00 0,00 0,00 16.405,17 0,00 0,00 0,00 16.405,17
69594. ROBERTA KOCIJAN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1982 OSIJEK 0,00 0,00 704,03 15.700,58 0,00 0,00 0,00 16.404,61
69595. BOSILJKA BANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI 1944 RATKOVAC 0,00 0,00 0,00 16.404,55 0,00 0,00 0,00 16.404,55
69596. ALAJDIN KAMBERI SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1969 PETRINJA 0,00 0,00 0,00 16.404,37 0,00 0,00 0,00 16.404,37
69597. DANIEL KESER BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1990 LUŽANI 0,00 0,00 2.258,17 14.144,83 0,00 0,00 0,00 16.403,00
69598. BOŽO NOVAKOVIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1941 VELJUNSKA GLINA 0,00 0,00 0,00 16.402,72 0,00 0,00 0,00 16.402,72
69599. ELVEDINA ĆOSIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1977 STARA SUBOCKA 0,00 0,00 0,00 16.401,34 0,00 0,00 0,00 16.401,34
69600. KEVIN JOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.401,08 0,00 0,00 0,00 16.401,08