OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
69501. BOSILJKA RENJE ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1952 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.175,55 0,00 15.175,55
69502. JURE BARIŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 0,00 15.174,61 0,00 0,00 15.174,61
69503. ANA CVETKO MEĐIMURSKA,GORIČAN 1968 GORIČAN 0,00 0,00 0,00 15.174,28 0,00 0,00 0,00 15.174,28
69504. DEJAN SUPAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1986 HUM 0,00 0,00 0,00 0,00 15.172,76 0,00 0,00 15.172,76
69505. RUŽICA SENTOČNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.171,89 0,00 15.171,89
69506. ANN-CHRISTINE MARITA LINDSTROM SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.170,77 0,00 0,00 0,00 15.170,77
69507. IVAN BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.169,64 0,00 15.169,64
69508. MIKLÓS GYÖRGY ÖTVÖS ZADARSKA,ZADAR 1953 BUDIMPEŠTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.169,60 0,00 15.169,60
69509. ZSUZSÁNNA RÓNA ZADARSKA,VIR 1946 BUDAPEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.169,60 0,00 15.169,60
69510. ELENA VAKHTANGOVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.168,00 0,00 0,00 0,00 15.168,00
69511. IVAN BARAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.166,87 0,00 15.166,87
69512. JAKOV GLUŠAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1938 ZRINSKA 0,00 0,00 0,00 15.166,65 0,00 0,00 0,00 15.166,65
69513. IVAN PAIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.166,12 0,00 0,00 0,00 15.166,12
69514. NEVENKO GVOZDANOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1974 BREZOVAC ŽUMBERAČKI 0,00 0,00 0,00 15.164,45 0,00 0,00 0,00 15.164,45
69515. MLADEN KRALJ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1958 PETRIJANEC 0,00 0,00 0,00 15.164,14 0,00 0,00 0,00 15.164,14
69516. GORDANA BERONIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1966 VELIKA GORICA -1,15 0,00 1.707,77 13.456,70 0,00 0,00 0,00 15.163,32
69517. ZUZANA MUČAJI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1950 ILOK 0,00 0,00 0,00 15.162,97 0,00 0,00 0,00 15.162,97
69518. MILICA MIKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1925 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.162,75 0,00 15.162,75
69519. ANTE DOMNJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1970 POTRAVLJE 0,00 0,00 15.162,72 0,00 0,00 0,00 0,00 15.162,72
69520. ISMETA MUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.161,31 0,00 0,00 0,00 15.161,31
69521. MARTIN MILOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 14.831,27 0,00 328,40 0,00 15.159,67
69522. JOVANA MARIN SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA 1982 HRVATSKA KOSTAJNICA 0,00 0,00 0,00 15.159,32 0,00 0,00 0,00 15.159,32
69523. JOSIP VUGDELIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1968 OTOK 0,00 0,00 6.012,70 9.146,42 0,00 0,00 0,00 15.159,12
69524. BARBARA VOJVODA ZADARSKA,ZADAR 1974 ZADAR 0,00 0,00 -1.946,88 17.105,49 0,00 0,00 0,00 15.158,61
69525. ALEN DIVJANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1985 NAŠICE 0,00 0,00 -410,85 15.566,84 0,00 0,00 0,00 15.155,99
69526. ŠTEFANIJA MOKROVIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1990 LUPOGLAV 0,00 0,00 0,00 15.154,49 0,00 0,00 0,00 15.154,49
69527. ELIZABETA MIHAJLOVIĆ ŽIVKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1956 NIŠ 15.154,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.154,07
69528. MILE IVANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.153,40 0,00 0,00 0,00 15.153,40
69529. BORISLAV RASPOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1953 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.152,63 0,00 15.152,63
69530. CENE GASHI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1974 OCHTRUP 0,00 0,00 0,00 0,00 15.150,57 0,00 0,00 15.150,57
69531. DAMIR LONČAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1974 LIPOVO BRDO 0,00 0,00 0,00 15.150,40 0,00 0,00 0,00 15.150,40
69532. NADA CVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1935 MARČELJI 0,00 0,00 15.150,34 0,00 0,00 0,00 0,00 15.150,34
69533. ANKICA MARKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1932 SLATINA 0,00 0,00 0,00 15.149,65 0,00 0,00 0,00 15.149,65
69534. IGOR PRPIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1975 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 15.149,27 0,00 0,00 0,00 15.149,27
69535. MARJANA MIHIN VARAŽDINSKA,CESTICA 1970 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.149,27 0,00 15.149,27
69536. DUŠAN BALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1962 DUGOPOLJE 0,00 0,00 0,00 15.149,04 0,00 0,00 0,00 15.149,04
69537. RADOVAN DRAGIČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1936 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 15.148,91 0,00 0,00 0,00 15.148,91
69538. VELIMIR BRAČULJ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1969 SATRIĆ 0,00 0,00 0,00 15.148,02 0,00 0,00 0,00 15.148,02
69539. BOŽIDAR PILJEK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1943 GORNJI TKALEC 0,00 0,00 0,00 15.147,85 0,00 0,00 0,00 15.147,85
69540. DUŠAN DUDARIN OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1961 BIJELO BRDO -2.954,15 0,00 17.024,90 1.076,98 0,00 0,00 0,00 15.147,73
69541. STJEPAN DULIĆ ISTARSKA,UMAG 1947 MURINE 0,00 0,00 0,00 15.147,48 0,00 0,00 0,00 15.147,48
69542. AIDA HASANAGIĆ ISTARSKA,POREČ 1975 RADMANI 0,00 0,00 0,00 15.146,38 0,00 0,00 0,00 15.146,38
69543. GORDAN VUK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1987 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 15.145,51 0,00 0,00 0,00 15.145,51
69544. VESNA MIJATOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1964 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 -558,96 15.704,35 0,00 0,00 0,00 15.145,39
69545. IVICA AUGUSTINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1973 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 15.144,68 0,00 0,00 0,00 15.144,68
69546. MARIJA GRGIĆ ZAGREBAČKA,STUPNIK 1924 GORNJI STUPNIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.143,13 0,00 15.143,13
69547. DIJANA OŠAP BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 VELIKA BRŠLJANICA 0,00 0,00 0,00 15.142,97 0,00 0,00 0,00 15.142,97
69548. SILVANO UDOVIČIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1952 ROVINJSKO SELO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.142,78 0,00 15.142,78
69549. RATKO MARTINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1954 ZRINSKA 0,00 0,00 0,00 15.142,53 0,00 0,00 0,00 15.142,53
69550. YONGGANG FANG SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1971 SEGET DONJI 0,00 0,00 0,00 15.139,40 0,00 0,00 0,00 15.139,40
69551. DAVOR NOVAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.139,13 0,00 0,00 0,00 15.139,13
69552. PREDRAG STOJČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 OSIJEK 0,00 0,00 14.856,20 0,00 0,00 282,22 0,00 15.138,42
69553. DILJA MARKI PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1950 BAKAR 0,00 0,00 0,00 15.136,82 0,00 0,00 0,00 15.136,82
69554. JASMINKA IBRAHIMOVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1991 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.136,04 0,00 15.136,04
69555. VLADIMIR VUJNOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1952 GRADIĆI 0,00 0,00 -427,78 0,00 0,00 15.563,43 0,00 15.135,65
69556. KRISTINA DRAGIN JELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 213,65 0,00 7.369,39 7.551,70 0,00 0,00 0,00 15.134,74
69557. KATICA ĐULAJ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1935 DRUŽBINEC 0,00 0,00 0,00 15.133,90 0,00 0,00 0,00 15.133,90
69558. LIDIJA JANDRIJEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1969 GUNDINCI 0,00 0,00 0,00 15.132,43 0,00 0,00 0,00 15.132,43
69559. NEDŽAD BRADARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.132,22 0,00 0,00 0,00 15.132,22
69560. MIROSLAV POLOVINA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1963 SISAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.132,17 0,00 15.132,17
69561. DEJAN ČABRIJAN PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 8.329,96 0,00 0,00 6.801,81 0,00 0,00 0,00 15.131,77
69562. MILAN SALACAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OPUZEN 1950 OPUZEN 0,00 0,00 15.131,70 0,00 0,00 0,00 0,00 15.131,70
69563. DIJANA OSMANI SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1994 NOVSKA 0,00 0,00 0,00 15.131,48 0,00 0,00 0,00 15.131,48
69564. SUZANA OSMANI SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1990 NOVSKA 0,00 0,00 0,00 15.131,48 0,00 0,00 0,00 15.131,48
69565. MATO VRPOLJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.130,51 0,00 0,00 0,00 15.130,51
69566. ZLATKO BAOTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1982 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 15.128,64 0,00 0,00 0,00 15.128,64
69567. DRAŽENKO MARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1962 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 450,22 14.675,99 0,00 0,00 0,00 15.126,21
69568. SNJEŽANA STRMO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 731,59 14.394,20 0,00 0,00 0,00 15.125,79
69569. SANJA HORVAT ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1969 SAMOBOR -795,85 0,00 198,85 15.721,31 0,00 0,00 0,00 15.124,31
69570. IVICA BRLETIĆ KARLOVAČKA,TOUNJ 1975 KAMENICA SKRADNIČKA 0,00 0,00 0,00 15.123,59 0,00 0,00 0,00 15.123,59
69571. SLOBODANA STANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1959 OMIŠ 0,00 0,00 15.122,83 0,00 0,00 0,00 0,00 15.122,83
69572. ZLATKO STEHLIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 15.122,75 0,00 0,00 0,00 0,00 15.122,75
69573. MARK REVELS ISTARSKA,PULA 1978 ANTRIM ROAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.122,09 0,00 15.122,09
69574. PETAR NAĐ ISTARSKA,ROVINJ 1980 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 15.119,73 0,00 0,00 0,00 15.119,73
69575. ZLATKO BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 403,87 14.715,72 0,00 0,00 0,00 15.119,59
69576. MARINO JAKOVČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.679,17 0,00 -560,21 0,00 15.118,96
69577. ZDRAVKO MARKOVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KAPTOL 1957 ALILOVCI 0,00 0,00 0,00 15.117,83 0,00 0,00 0,00 15.117,83
69578. IVAN POKOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 3.822,37 0,00 363,59 10.931,27 0,00 0,00 0,00 15.117,23
69579. RADOSLAVA MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1955 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 15.117,03 0,00 0,00 0,00 15.117,03
69580. TOMISLAV ŠOŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1979 VIRJE 0,00 0,00 0,00 15.115,66 0,00 0,00 0,00 15.115,66
69581. MARIJA VUKASOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1973 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 0,00 15.115,30 0,00 0,00 15.115,30
69582. LJUBOMIR BUGARSKI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1952 TENJA 0,00 0,00 0,00 15.114,99 0,00 0,00 0,00 15.114,99
69583. MARTIN PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1951 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 15.114,95 0,00 0,00 0,00 15.114,95
69584. ALEKSANDAR VRCELJ ZADARSKA,BENKOVAC 1975 BUKOVIĆ 47,87 0,00 842,49 14.224,37 0,00 0,00 0,00 15.114,73
69585. ANKICA BAŠIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1967 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.113,78 0,00 15.113,78
69586. STANA BUBALOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1949 ILAČA 0,00 0,00 0,00 15.113,54 0,00 0,00 0,00 15.113,54
69587. DARKO ČABRAJIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1971 REPUŠNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.112,10 0,00 15.112,10
69588. MATILDA KARAMATIĆ BRČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1980 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.111,29 0,00 15.111,29
69589. MARIO CAREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 284,56 0,00 0,00 14.826,63 0,00 15.111,19
69590. BLAŽ BOJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1962 KASTAV 0,00 0,00 0,00 15.110,65 0,00 0,00 0,00 15.110,65
69591. VERA JONAŠ-ĐENADIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1957 MAKARSKA 1.456,05 0,00 0,00 13.653,22 0,00 0,00 0,00 15.109,27
69592. JOSIP LUČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1937 GUNDINCI 0,00 0,00 0,00 15.109,10 0,00 0,00 0,00 15.109,10
69593. BORIS IVANJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.108,57 0,00 15.108,57
69594. FATMIRE KOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.108,16 0,00 0,00 0,00 15.108,16
69595. DINO PAVLOV SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1969 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 0,00 -34,92 0,00 15.142,93 0,00 15.108,01
69596. LJILJANKA MITOŠ-SVOBODA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1955 OSIJEK 15.107,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.107,94
69597. FRANCISKA MARTINČEVIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1966 ŠIJANEC 0,00 0,00 0,00 15.107,03 0,00 0,00 0,00 15.107,03
69598. DEJAN DOMIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1983 DUBROVNIK 11.029,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.077,60 15.106,69
69599. IVICA RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1990 OMIŠ 0,00 0,00 15.094,33 11,67 0,00 0,00 0,00 15.106,00
69600. IVANA ŠUŠNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 15.104,09 0,00 0,00 0,00 0,00 15.104,09