OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
69501. DANIJELA KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.430,09 0,00 16.430,09
69502. FRANE BLAŽEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1984 STOBREČ 0,00 0,00 0,00 16.430,08 0,00 0,00 0,00 16.430,08
69503. ANTONIO VLAHOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1995 DONJI MACELJ 9.462,06 0,00 0,00 6.967,46 0,00 0,00 0,00 16.429,52
69504. JULANDA AUGUSTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 HOLOWAYSBEACH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.429,48 0,00 16.429,48
69505. SAŠA ANTOLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.429,25 0,00 16.429,25
69506. DAMIR VRANJEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1969 KAŠTEL KAMBELOVAC 1.692,34 0,00 1.649,60 13.087,29 0,00 0,00 0,00 16.429,23
69507. SREĆKO TOPOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1966 BREZIK NAŠIČKI 0,00 0,00 0,00 16.428,78 0,00 0,00 0,00 16.428,78
69508. STJEPAN LOVREKOVIĆ ZAGREBAČKA,KRIŽ 1944 DONJI PRNJAROVEC 0,00 0,00 0,00 16.428,16 0,00 0,00 0,00 16.428,16
69509. SAVA ZEČEVIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1961 DONJE BILJANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.427,56 0,00 16.427,56
69510. MUNIBA IMAMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1966 ŽEDNO 0,00 0,00 0,00 16.426,57 0,00 0,00 0,00 16.426,57
69511. ĐURĐICA ANTUNOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1974 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 16.425,13 0,00 0,00 0,00 16.425,13
69512. INO BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 16.424,90 0,00 0,00 0,00 16.424,90
69513. ROBERT PARAĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1980 ANDRIJAŠEVCI 0,00 0,00 -3.000,87 19.423,33 0,00 0,00 0,00 16.422,46
69514. IVAN TUĐA KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1957 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 14.794,30 0,00 1.625,48 0,00 16.419,78
69515. RUŽICA BOŠNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1942 HABJANOVCI 0,00 0,00 0,00 16.418,31 0,00 0,00 0,00 16.418,31
69516. MARTINA KUŠAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1975 GRABERJE 0,00 0,00 0,00 16.418,27 0,00 0,00 0,00 16.418,27
69517. ABEDIN RUŠITI PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1967 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 16.417,37 0,00 0,00 0,00 16.417,37
69518. VLADIMIR KOVAČEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR 1980 ĆORE 0,00 0,00 0,00 16.416,69 0,00 0,00 0,00 16.416,69
69519. TANJA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,40 0,00 -269,86 16.685,98 0,00 0,00 0,00 16.416,52
69520. GORDANA DEJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1964 DONJI LAPAC 0,00 0,00 0,00 16.416,35 0,00 0,00 0,00 16.416,35
69521. JOVICA DODIĆ ISTARSKA,VRSAR 1970 VRSAR 0,00 0,00 0,00 16.416,02 0,00 0,00 0,00 16.416,02
69522. FLAMURE ZIBERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.415,66 0,00 0,00 0,00 16.415,66
69523. MARIO BREGOVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1974 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 6.994,34 0,00 9.419,48 0,00 16.413,82
69524. STJEPAN BRLIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1935 MARTINSKA VES 0,00 0,00 0,00 16.410,91 0,00 0,00 0,00 16.410,91
69525. SREĆKO ARAMBAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1955 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.410,29 0,00 16.410,29
69526. MIRKO VUGREK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1948 SLAVONSKI BROD 16.409,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.409,57
69527. ORNELLA BAJČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1984 RIJEKA 0,00 0,00 -6.618,50 23.028,06 0,00 0,00 0,00 16.409,56
69528. ANTE PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.409,04 0,00 16.409,04
69529. JOSIP TURK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.407,97 0,00 0,00 16.407,97
69530. SULJEJMAN TELJAKU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.407,43 0,00 0,00 0,00 16.407,43
69531. OLIVER PASARIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1988 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.406,19 0,00 0,00 16.406,19
69532. MIJO NIKOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1936 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 0,00 16.403,93 0,00 0,00 0,00 16.403,93
69533. JOSIP ŠARČEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,JASENOVAC 1960 TREBEŽ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.403,10 0,00 16.403,10
69534. KOLJA FABRIS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,13 16.402,73 0,00 0,00 0,00 16.402,86
69535. ŽELJKO ČAPETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.402,66 0,00 0,00 0,00 16.402,66
69536. VANJA PEJAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1987 TUK 0,00 0,00 -808,86 17.211,04 0,00 0,00 0,00 16.402,18
69537. VESNA LOVREČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.112,36 0,00 289,07 0,00 16.401,43
69538. ZORAN ŠAMŠAL VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1988 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 16.401,34 0,00 0,00 0,00 16.401,34
69539. MARIO ČALJKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 16.401,28 0,00 0,00 0,00 16.401,28
69540. MIRA FIŠTER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 KAŠINSKA SOPNICA 0,00 0,00 0,00 16.400,25 0,00 0,00 0,00 16.400,25
69541. IVAN NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.399,87 0,00 16.399,87
69542. VINKO DEŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1961 JELSA 0,00 0,00 0,00 16.398,29 0,00 0,00 0,00 16.398,29
69543. ZLATKO BAOTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1982 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 16.397,78 0,00 0,00 0,00 16.397,78
69544. NADA KOVAČEK ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1955 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 16.397,50 0,00 0,00 0,00 16.397,50
69545. MARIO MATAK ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR 12.325,59 0,00 3.425,67 645,88 0,00 0,00 0,00 16.397,14
69546. ADMIRA SELIMOVIĆ ISTARSKA,TAR VABRIGA 1972 TAR 0,00 0,00 0,00 16.396,88 0,00 0,00 0,00 16.396,88
69547. DAMIR ROJTINIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1977 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 16.395,69 0,00 0,00 0,00 16.395,69
69548. ZDRAVKA JELOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1961 OMIŠ -2,80 0,00 -84,81 16.483,18 0,00 0,00 0,00 16.395,57
69549. DEJAN TESLA ISTARSKA,POREČ 1969 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 16.394,83 0,00 0,00 0,00 16.394,83
69550. ZEJNEPE STOLLAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1987 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.394,75 0,00 0,00 0,00 16.394,75
69551. STANKO ČURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1962 NIJEMCI 0,00 0,00 0,00 16.392,99 0,00 0,00 0,00 16.392,99
69552. JADRANKA LAZAREVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1968 RAČINOVCI 7.584,77 0,00 479,90 8.327,30 0,00 0,00 0,00 16.391,97
69553. MLADEN KRALJ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1958 PETRIJANEC 0,00 0,00 0,00 16.389,30 0,00 0,00 0,00 16.389,30
69554. LJEONORA GAŠI PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1989 CRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.385,16 0,00 16.385,16
69555. ELMEDIN ISEINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.384,43 0,00 0,00 0,00 16.384,43
69556. JOŠKO JERČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.383,62 0,00 16.383,62
69557. STAKA BEGANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1955 ZENICA 0,00 0,00 0,00 16.382,43 0,00 0,00 0,00 16.382,43
69558. NICCOLINA GIACOMINA MIRCOVICH PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1922 SUSAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.381,71 0,00 16.381,71
69559. JADRAN JAKŠETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 1.468,46 14.910,67 0,00 0,00 0,00 16.379,13
69560. STJEPAN PEZO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.379,03 0,00 16.379,03
69561. ČAMILJ MUHADRI SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1965 BUDAPEST 44,97 0,00 -221,88 16.552,81 0,00 0,00 0,00 16.375,90
69562. ANTUN IVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1994 DOMANKUŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 16.375,09 0,00 0,00 16.375,09
69563. SENKA DERIFAJ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1972 IVANIĆ-GRAD -23.044,85 0,00 13.439,19 20.516,80 0,00 5.463,83 0,00 16.374,97
69564. DAVOR SERTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.374,90 0,00 0,00 0,00 16.374,90
69565. PERO JUREŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1952 SISAK 0,00 0,00 5.351,32 10.975,20 0,00 44,94 0,00 16.371,46
69566. NEDELJKA GRIZELJ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1961 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 16.370,44 0,00 0,00 0,00 16.370,44
69567. STEVO ŠIMUNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1960 ILOVSKI KLOKOČEVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 16.370,37 0,00 0,00 16.370,37
69568. MILOŠ TIŠMA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1982 TREMUŠNJAK 0,00 0,00 0,00 0,00 16.370,37 0,00 0,00 16.370,37
69569. JOSIP HLIŠĆ MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1969 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 16.369,63 0,00 0,00 0,00 16.369,63
69570. BOŽO UZELAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI -1.887,11 0,00 -15,50 18.272,02 0,00 0,00 0,00 16.369,41
69571. JURO JURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1954 ŽUPANJA 4.588,73 0,00 6.346,01 5.434,12 0,00 0,00 0,00 16.368,86
69572. TOMISLAV FERENČAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 1.199,96 15.168,53 0,00 0,00 0,00 16.368,49
69573. STIPO NIKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1962 ČAĐAVICA 0,00 0,00 0,00 16.367,61 0,00 0,00 0,00 16.367,61
69574. ZUHDIJA ATAJIĆ ZADARSKA,ZADAR 1986 ZADAR 0,00 0,00 0,00 16.367,34 0,00 0,00 0,00 16.367,34
69575. STANKO HRKAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 SESVETE 10.612,74 0,00 -161,79 5.915,59 0,00 0,00 0,00 16.366,54
69576. ILMIJE MUSLII PRIMORSKO-GORANSKA,LOPAR 1981 LOPAR 0,00 0,00 0,00 16.366,15 0,00 0,00 0,00 16.366,15
69577. MLADEN GROZDANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.365,84 0,00 0,00 0,00 16.365,84
69578. JOSIP KERTEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1964 OTOČKA 0,00 0,00 0,00 16.365,58 0,00 0,00 0,00 16.365,58
69579. LEON ARNAUT DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1987 HERCEG NOVI 0,00 0,00 0,00 16.365,25 0,00 0,00 0,00 16.365,25
69580. IVICA VAREŠKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1970 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.365,24 0,00 16.365,24
69581. MIRKO CAR KARLOVAČKA,RIBNIK 1949 SKRADSKO SELO 0,00 0,00 0,00 16.363,37 0,00 0,00 0,00 16.363,37
69582. STEVO PETANI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1947 LADISLAV SOKOLOVAČKI 0,00 0,00 0,00 16.363,13 0,00 0,00 0,00 16.363,13
69583. HIDAJETA HODAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1974 PČELIĆ 0,00 0,00 0,00 16.363,06 0,00 0,00 0,00 16.363,06
69584. MARINKO JUKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1969 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 16.362,98 0,00 0,00 0,00 16.362,98
69585. MLADEN JURIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.362,44 0,00 0,00 0,00 16.362,44
69586. MARIJA IVAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1938 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 16.361,14 0,00 0,00 0,00 16.361,14
69587. OLIVER LASLO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1993 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.360,97 0,00 0,00 16.360,97
69588. MONIKA BRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -223,66 0,00 0,00 16.582,62 0,00 0,00 0,00 16.358,96
69589. ANA TOPIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1993 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 16.358,92 0,00 0,00 0,00 16.358,92
69590. ANTE DOMNJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1970 POTRAVLJE 0,00 0,00 16.358,52 0,00 0,00 0,00 0,00 16.358,52
69591. ANN-CHRISTINE MARITA LINDSTROM SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 16.358,45 0,00 0,00 0,00 16.358,45
69592. DARKO KOŠUTIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1957 GRADINA 0,00 0,00 0,00 16.358,10 0,00 0,00 0,00 16.358,10
69593. MARICA MECNER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1975 ŽDRALOVI 0,00 0,00 0,00 16.357,21 0,00 0,00 0,00 16.357,21
69594. MARIO RUMBAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.357,15 0,00 16.357,15
69595. JASNICA BAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.355,73 0,00 16.355,73
69596. MERSIHA STJEPANOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,SKRADIN 1980 IĆEVO 0,00 0,00 0,00 16.355,17 0,00 0,00 0,00 16.355,17
69597. SILVANA OBOL ZADARSKA,PREKO 1949 MINEOLA, NY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.353,26 0,00 16.353,26
69598. MARIJO ŽDARSKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1973 ULJANIK 0,00 0,00 0,00 16.352,89 0,00 0,00 0,00 16.352,89
69599. BRANKO ŽUNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1972 PODSTRANA 0,00 0,00 16.352,81 0,00 0,00 0,00 0,00 16.352,81
69600. RAGIB OMEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.352,50 0,00 0,00 0,00 16.352,50