OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
69501. ANITA KUDIĆ MIJOLOVIĆ ZADARSKA,POSEDARJE 1987 SLIVNICA 0,00 0,00 0,00 16.388,54 0,00 0,00 0,00 16.388,54
69502. ZORAN MEDANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.388,37 0,00 16.388,37
69503. DARKA RASPOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1959 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.388,37 0,00 16.388,37
69504. NEDŽADA BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 DUMOVEC 0,00 0,00 0,00 16.388,26 0,00 0,00 0,00 16.388,26
69505. MILAN MLINARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -21,92 0,00 -25,11 16.434,98 0,00 0,00 0,00 16.387,95
69506. MIROSLAV ŠKARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.387,82 0,00 0,00 0,00 16.387,82
69507. ANTE RADIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1940 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.387,20 0,00 16.387,20
69508. JEKA IVKOVIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1942 RUŠEVICA 0,00 0,00 0,00 16.387,12 0,00 0,00 0,00 16.387,12
69509. ISNIJE AZIRI ISTARSKA,POREČ 1975 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 16.387,06 0,00 0,00 0,00 16.387,06
69510. VLADIMIR IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.385,58 0,00 0,00 0,00 16.385,58
69511. NADA PELAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.385,35 0,00 16.385,35
69512. AMIRA MERDAN-RADIĆ ISTARSKA,POREČ 1961 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 16.384,81 0,00 0,00 0,00 16.384,81
69513. KEMAL HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.384,70 0,00 0,00 0,00 16.384,70
69514. SANDRA URŠIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.384,52 0,00 0,00 0,00 16.384,52
69515. DRAŽEN BEDEKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1989 PITOMAČA 665,58 0,00 -48,73 15.766,22 0,00 0,00 0,00 16.383,07
69516. ELMA OMEROVIĆ ZADARSKA,VIR 1986 VIR 0,00 0,00 0,00 16.383,04 0,00 0,00 0,00 16.383,04
69517. ZORKA NIKOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1938 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.382,70 0,00 16.382,70
69518. SNJEŽANA KONTREC KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1966 VELIKO TRGOVIŠĆE 0,00 0,00 0,00 16.381,98 0,00 0,00 0,00 16.381,98
69519. EDINA RAHIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.380,30 0,00 0,00 0,00 16.380,30
69520. SREĆKO LUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1959 VINKOVCI -187,56 0,00 -52,85 16.620,12 0,00 0,00 0,00 16.379,71
69521. ŽELJKO OPAČAK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1968 ĐAKOVO 0,00 0,00 15.209,11 0,00 0,00 1.169,93 0,00 16.379,04
69522. DŽEVAD IKANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.378,80 0,00 0,00 0,00 16.378,80
69523. SAVO BAŽDAR BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1969 PRVČA 0,00 0,00 0,00 16.378,79 0,00 0,00 0,00 16.378,79
69524. ANTO BOŽIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1949 BROČICE 0,00 0,00 0,00 0,00 16.378,27 0,00 0,00 16.378,27
69525. IVICA KLANICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1953 STARA JOŠAVA 0,00 0,00 0,00 16.376,54 0,00 0,00 0,00 16.376,54
69526. IVANKA BARIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1928 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.375,92 0,00 16.375,92
69527. TODOR BOGOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.374,75 0,00 16.374,75
69528. JURAJ JURENEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1925 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 16.374,66 0,00 0,00 0,00 16.374,66
69529. EMRISA KAMENAC ZAGREBAČKA,RUGVICA 1994 OBOROVO 0,00 0,00 0,00 16.374,37 0,00 0,00 0,00 16.374,37
69530. MARTINA KRIZMANIĆ KARLOVAČKA,RAKOVICA 1985 RAKOVICA 0,00 0,00 26,24 16.346,22 0,00 0,00 0,00 16.372,46
69531. ZLATKO ŠTENGL VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1961 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 16.371,24 0,00 0,00 0,00 16.371,24
69532. VLATKO KOJIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.371,11 0,00 16.371,11
69533. MIRJETA QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1996 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.370,91 0,00 0,00 0,00 16.370,91
69534. IVAN PERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1982 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 16.366,78 0,00 0,00 16.366,78
69535. ZLATKO HEMERIC ZADARSKA,POLIČNIK BERGGLADBACH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.363,95 0,00 16.363,95
69536. DUBRAVKA RNJAK ZADARSKA,BENKOVAC 1968 TINJ 0,00 0,00 0,00 16.363,55 0,00 0,00 0,00 16.363,55
69537. MIRENA GAZDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1974 NARD 0,00 0,00 53,90 16.309,59 0,00 0,00 0,00 16.363,49
69538. RATKO GRGUROVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,LIPIK 1954 LIPIK 0,00 0,00 0,00 12.035,22 4.328,21 0,00 0,00 16.363,43
69539. GORAN GAĆINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.362,41 0,00 0,00 0,00 16.362,41
69540. ILIJA SUŠAK DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1958 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 16.362,29 0,00 0,00 0,00 16.362,29
69541. ZDRAVKO BIRTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERNESTINOVO 1972 LASLOVO 0,00 0,00 -76,28 16.437,99 0,00 0,00 0,00 16.361,71
69542. LJUBICA ŠARKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1937 JURDANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.361,17 0,00 16.361,17
69543. SANDA MANDIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1976 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 16.359,97 0,00 0,00 0,00 16.359,97
69544. DRAGANA ŠLJIVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1968 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 16.359,59 0,00 0,00 0,00 16.359,59
69545. ŽELJKA ĐUKEC ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1966 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 16.359,23 0,00 0,00 0,00 16.359,23
69546. MARIO ZASTIRAL ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1979 STARA MARČA 0,00 0,00 0,00 12.934,59 0,00 3.424,13 0,00 16.358,72
69547. ŽELJKO ČIKLIĆ ZADARSKA,PAŠMAN 1953 DOBROPOLJANA 0,00 0,00 0,00 16.357,98 0,00 0,00 0,00 16.357,98
69548. JOSIP BARIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1988 GORNJE MRZLO POLJE MREŽNIČKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.357,97 0,00 16.357,97
69549. BRANKO ŠEKEROVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1967 ZADAR 0,00 0,00 -121,10 16.478,13 0,00 0,00 0,00 16.357,03
69550. ANA POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.355,29 0,00 0,00 0,00 16.355,29
69551. PERO IVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1955 ŠAPTINOVCI 0,00 0,00 0,00 16.352,13 0,00 0,00 0,00 16.352,13
69552. IVAN RENKA KARLOVAČKA,OGULIN 1978 SVETI PETAR 777,91 0,00 8.202,24 7.371,82 0,00 0,00 0,00 16.351,97
69553. BOJANA ŠTROPIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.351,78 0,00 0,00 0,00 16.351,78
69554. ZVONIMIR BENČIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1966 TURČIN 0,00 0,00 3.035,38 0,00 0,00 13.316,31 0,00 16.351,69
69555. IVAN SKELIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 16.044,90 305,63 0,00 0,00 0,00 16.350,53
69556. DUŠAN ŽIC PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1945 KRALJEVICA 0,00 0,00 0,00 16.350,03 0,00 0,00 0,00 16.350,03
69557. SAŠA PREMERU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 0,00 17.864,40 0,00 -1.514,39 0,00 16.350,01
69558. MARTINA GUSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1993 SINJ 0,00 0,00 89,26 16.260,09 0,00 0,00 0,00 16.349,35
69559. PERICA MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 2.155,10 14.193,23 0,00 0,00 0,00 16.348,33
69560. ANĐELIJA VUKELIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1934 VELIKA KLISA 0,00 0,00 0,00 16.348,07 0,00 0,00 0,00 16.348,07
69561. DUŠAN DUDARIN OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1961 BIJELO BRDO -2.954,15 0,00 18.111,53 1.189,44 0,00 0,00 0,00 16.346,82
69562. DARA VULIN ZADARSKA,PAKOŠTANE 1949 DRAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.345,83 0,00 16.345,83
69563. ĐULIJA GUŠANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.345,15 0,00 16.345,15
69564. PAVICA GAŠPARLIN MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC 1979 PRIBISLAVEC 0,00 0,00 545,46 15.799,20 0,00 0,00 0,00 16.344,66
69565. VESNA MIJATOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1964 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 16.343,74 0,00 0,00 0,00 16.343,74
69566. MARK REVELS ISTARSKA,PULA 1978 ANTRIM ROAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.342,96 0,00 16.342,96
69567. BOŽENKA ŠUŠNJAR SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1952 DRUM 0,00 0,00 2.993,09 0,00 0,00 13.349,55 0,00 16.342,64
69568. ROSANKA PARLOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.342,17 0,00 16.342,17
69569. DRAGICA TANDARIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1946 GORNJA REKA 0,00 0,00 0,00 16.341,70 0,00 0,00 0,00 16.341,70
69570. VERICA GOVEDNIK PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1949 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 2.186,46 0,00 14.154,76 0,00 16.341,22
69571. AGRON FERIZI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 16.338,69 0,00 0,00 0,00 16.338,69
69572. LIDIJA ĐURIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.338,29 0,00 0,00 0,00 16.338,29
69573. SNJEŽANA BUNDERLE VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1969 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 16.338,26 0,00 0,00 0,00 16.338,26
69574. IVAN BEKAVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1969 ŽEŽEVICA 0,00 0,00 0,00 16.337,42 0,00 0,00 0,00 16.337,42
69575. NIKOLAJ PLAKSIN SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1954 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 16.336,99 0,00 0,00 0,00 16.336,99
69576. DUNJA CVIJANOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1959 SISAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.336,35 0,00 16.336,35
69577. VESNA GREGORINA ZAGREBAČKA,DUBRAVICA 1975 PROSINEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.335,99 0,00 16.335,99
69578. DENIS NIKOLAC DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1974 ŠARIĆ STRUGA 0,00 0,00 9.029,81 7.305,49 0,00 0,00 0,00 16.335,30
69579. STIPE GRANIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.334,07 0,00 16.334,07
69580. VERA KAMENAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1961 ORAHOVICA 0,00 0,00 -0,19 16.333,93 0,00 0,00 0,00 16.333,74
69581. TIBOR JAGICA PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1967 SVETI VID-MIHOLJICE 0,00 0,00 0,00 16.332,94 0,00 0,00 0,00 16.332,94
69582. ŠEHEREZADA HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 0,00 16.331,90 0,00 0,00 0,00 16.331,90
69583. ZAIM HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 0,00 16.331,90 0,00 0,00 0,00 16.331,90
69584. MLADEN MAGDALENIĆ MEĐIMURSKA,OREHOVICA 1965 VULARIJA 0,00 0,00 0,00 16.331,21 0,00 0,00 0,00 16.331,21
69585. MILVA TUTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 16.330,98 0,00 0,00 0,00 16.330,98
69586. SELMA HANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 TROJSTVENI MARKOVAC 0,00 0,00 0,00 16.329,84 0,00 0,00 0,00 16.329,84
69587. KRUNOSLAV VARGA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1973 SREDNJI MOSTI 0,00 0,00 0,00 16.329,65 0,00 0,00 0,00 16.329,65
69588. RADE GRMUŠA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1953 SISAK 0,00 0,00 185,07 16.144,39 0,00 0,00 0,00 16.329,46
69589. IVICA PIVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1972 SOLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.329,29 0,00 16.329,29
69590. IVICA MIŠKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1974 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 16.328,26 0,00 0,00 0,00 16.328,26
69591. ALBINA MARKAJ ISTARSKA,ROVINJ 1980 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 16.327,94 0,00 0,00 0,00 16.327,94
69592. MENSUR ISAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 16.327,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.327,49
69593. MARKO PRODAN ISTARSKA,UMAG 1978 UMAG -3.799,31 0,00 -2.175,02 22.301,67 0,00 0,00 0,00 16.327,34
69594. STANKO HRKAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 SESVETE 10.810,58 0,00 -161,79 5.678,32 0,00 0,00 0,00 16.327,11
69595. MARIO BILIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1986 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 16.326,80 0,00 0,00 0,00 16.326,80
69596. GORDANA POSAVEC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1971 TENJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.326,33 0,00 16.326,33
69597. ILIR KUNUŠEVCI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -395,76 16.721,19 0,00 0,00 0,00 16.325,43
69598. JOSIP FRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 16.325,03 0,00 0,00 0,00 16.325,03
69599. MILAN LOZINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 16.324,95 0,00 0,00 0,00 16.324,95
69600. ANĐA ČUTURA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1938 TRIBISTOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.324,83 0,00 16.324,83