OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
69501. ZORAN MEDANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.871,77 0,00 15.871,77
69502. IVICA MUŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1975 MALI MILETINAC 0,00 0,00 0,00 15.871,61 0,00 0,00 0,00 15.871,61
69503. TOMO IVANOVIĆ ISTARSKA,SVETA NEDELJA 1967 SANTALEZI 0,00 0,00 1.256,71 14.614,67 0,00 0,00 0,00 15.871,38
69504. EMINA KIŠMETOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1975 KREMENIĆI 0,00 0,00 0,00 15.870,80 0,00 0,00 0,00 15.870,80
69505. KATA KRAMARIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,TOPUSKO 1943 HRVATSKO SELO 0,00 0,00 0,00 15.870,78 0,00 0,00 0,00 15.870,78
69506. DANICA PAVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1989 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 15.868,84 0,00 0,00 0,00 15.868,84
69507. MONIKA SMOLČIĆ ZADARSKA,RAŽANAC 1977 RAŽANAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.868,71 0,00 15.868,71
69508. JOSIP VIDO POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO 1932 GRABARJE 0,00 0,00 15.868,70 0,00 0,00 0,00 0,00 15.868,70
69509. GORDANA DEJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1964 DONJI LAPAC 0,00 0,00 0,00 15.868,67 0,00 0,00 0,00 15.868,67
69510. ALBERT AVGUSTINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 12.029,96 3.838,24 0,00 0,00 0,00 15.868,20
69511. VESNA MALVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 KOKINAC 0,00 0,00 0,00 15.864,91 0,00 0,00 0,00 15.864,91
69512. ANTE SERDAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.863,01 0,00 0,00 0,00 15.863,01
69513. VEDRAN IGNJATIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1985 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 0,00 15.862,17 0,00 0,00 15.862,17
69514. GORDANA POSAVEC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1971 TENJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.862,01 0,00 15.862,01
69515. LJUBICA BONIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1970 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 0,00 15.861,99 0,00 0,00 15.861,99
69516. DUNJA CVIJANOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1959 SISAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.861,91 0,00 15.861,91
69517. ZDRAVKO BIRTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERNESTINOVO 1972 LASLOVO 0,00 0,00 -76,28 15.938,14 0,00 0,00 0,00 15.861,86
69518. JOSIP HLIŠĆ MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1969 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 15.861,13 0,00 0,00 0,00 15.861,13
69519. DRAGO ČAVIĆ KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1951 MRZLJAKI 0,00 0,00 0,00 15.860,90 0,00 0,00 0,00 15.860,90
69520. MARKICA BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 5.985,11 9.875,33 0,00 0,00 0,00 15.860,44
69521. MARINA PUCAR ZADARSKA,ZADAR 1967 CRNO 0,00 0,00 0,00 15.858,74 0,00 0,00 0,00 15.858,74
69522. TONKA MOLNAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1981 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 15.857,64 0,00 0,00 15.857,64
69523. MARTIN KOMESAROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1931 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 15.856,35 0,00 0,00 0,00 15.856,35
69524. PAULA PLEĆAŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1968 METKOVIĆ 0,00 0,00 -1,46 15.857,38 0,00 0,00 0,00 15.855,92
69525. ANDRIJA UNKOVIĆ KARLOVAČKA,ŽAKANJE 1955 JUROVSKI BROD 0,00 0,00 15.855,91 0,00 0,00 0,00 0,00 15.855,91
69526. PREDRAG KORICA ZADARSKA,ZADAR 1978 ZADAR 0,00 0,00 0,00 15.853,74 0,00 0,00 0,00 15.853,74
69527. MARIJAN BEKIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1953 DERVIŠAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.852,51 0,00 15.852,51
69528. KRISTIAN PISULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.852,20 0,00 15.852,20
69529. MATEA PISAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ODRA 0,00 0,00 15.851,30 0,00 0,00 0,00 0,00 15.851,30
69530. GOSPANA BRKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DRAGALIĆ 1944 MEDARI 0,00 0,00 0,00 15.847,48 0,00 0,00 0,00 15.847,48
69531. HAMIDE DALIPI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1988 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 15.847,03 0,00 0,00 0,00 15.847,03
69532. MARIJANA ČOVIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1974 PRIKRAJ 0,00 0,00 0,00 15.846,83 0,00 0,00 0,00 15.846,83
69533. NATAŠA SOVILJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 8.389,50 0,00 0,00 7.456,69 0,00 0,00 0,00 15.846,19
69534. ANA SMRČEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1950 STAROGRADAČKI MAROF 0,00 0,00 0,00 15.845,79 0,00 0,00 0,00 15.845,79
69535. BOŠKO RAKONCA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI BAČKA TOPOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.842,81 0,00 15.842,81
69536. VLADIMIR IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.842,67 0,00 0,00 0,00 15.842,67
69537. KAŽIMIR DŽEPINA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1960 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.842,19 0,00 15.842,19
69538. DALIBOR MARGETA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1974 POLJICA 0,00 0,00 0,00 15.841,74 0,00 0,00 0,00 15.841,74
69539. PAVAO MARUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1950 MARUŠIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.841,64 0,00 15.841,64
69540. SNJEŽANA CAPORALI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.841,52 0,00 15.841,52
69541. FEIME IDRIZI ISTARSKA,NOVIGRAD 1955 NOVIGRAD 0,00 0,00 0,00 15.840,72 0,00 0,00 0,00 15.840,72
69542. MILE BIONDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA -25.718,59 0,00 1.668,68 39.890,43 0,00 0,00 0,00 15.840,52
69543. JOSIP MAGAŠ ZADARSKA,PAG 1986 PAG 0,00 0,00 0,00 15.839,41 0,00 0,00 0,00 15.839,41
69544. LEO JAKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1987 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.839,37 0,00 15.839,37
69545. IVAN LESKOVAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1959 MALA ERPENJA 0,00 0,00 1.948,29 13.889,73 0,00 0,00 0,00 15.838,02
69546. ALEKSANDAR ŠOŠTARIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1975 MUNCHEN 0,00 0,00 0,00 15.837,32 0,00 0,00 0,00 15.837,32
69547. ANTO SEMUNOVIĆ ZAGREBAČKA,BISTRA 1976 NOVAKI BISTRANSKI 15.860,38 0,00 -6,21 -17,61 0,00 0,00 0,00 15.836,56
69548. ZDENKA HORVAT MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1961 MURSKO SREDIŠĆE 0,00 0,00 1.067,47 14.768,95 0,00 0,00 0,00 15.836,42
69549. STJEPAN NEMČIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1950 BUZADOVAC 0,00 0,00 0,00 15.836,08 0,00 0,00 0,00 15.836,08
69550. STIPE GRANIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.835,12 0,00 15.835,12
69551. STJEPAN KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.834,32 0,00 0,00 0,00 15.834,32
69552. ANTE RADIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1940 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.831,59 0,00 15.831,59
69553. ELVIRA KOVAČ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1974 GORNJE MRZLO POLJE MREŽNIČKO -1.255,95 0,00 1.969,35 15.118,14 0,00 0,00 0,00 15.831,54
69554. JOSIP MANDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1964 GORNJE PLAVNICE 0,00 0,00 0,00 15.830,56 0,00 0,00 0,00 15.830,56
69555. NADA JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1968 SINJ 0,00 0,00 0,00 15.830,48 0,00 0,00 0,00 15.830,48
69556. NEVEN KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.830,15 0,00 0,00 0,00 15.830,15
69557. JOSIP ANTOLIŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RUSE N.S-W 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.829,24 0,00 15.829,24
69558. ALAJDIN KAMBERI SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1969 PETRINJA 0,00 0,00 0,00 15.828,66 0,00 0,00 0,00 15.828,66
69559. LUAN SHATRI PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1981 VRBOVSKO 0,00 0,00 0,00 15.828,11 0,00 0,00 0,00 15.828,11
69560. SILVIJA SESAR OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1976 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 15.826,01 0,00 0,00 0,00 15.826,01
69561. ZLATICA FRANJKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1956 GRAČANICA ŠIŠINEČKA 0,00 0,00 0,00 15.825,43 0,00 0,00 0,00 15.825,43
69562. SAŠA JURIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.824,98 0,00 0,00 0,00 15.824,98
69563. MIRO PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.824,93 0,00 15.824,93
69564. RASIM HAMUSTAFIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.824,61 0,00 0,00 0,00 15.824,61
69565. ISMIR HADŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.824,44 0,00 0,00 0,00 15.824,44
69566. PAJTIM SELIMI ISTARSKA,MEDULIN 1990 PREMANTURA 0,00 0,00 0,00 15.824,22 0,00 0,00 0,00 15.824,22
69567. NIKOLA LAZIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1969 GOVEĐE POLJE 0,00 0,00 0,00 15.823,60 0,00 0,00 0,00 15.823,60
69568. ZVONIMIR BENČIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1966 TURČIN 0,00 0,00 2.896,11 0,00 0,00 12.927,33 0,00 15.823,44
69569. MARKO CINDRIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1959 MEĐURAČA 0,00 0,00 0,00 15.822,27 0,00 0,00 0,00 15.822,27
69570. SAŠA HINDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.821,38 0,00 0,00 0,00 15.821,38
69571. BEŠIR GALIJAŠEVIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1947 GEJKOVAC 0,00 0,00 0,00 15.821,14 0,00 0,00 0,00 15.821,14
69572. ELVEDINA ČIKARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.820,35 0,00 0,00 0,00 15.820,35
69573. ZLATKO HEMERIC ZADARSKA,POLIČNIK BERGGLADBACH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.818,59 0,00 15.818,59
69574. MLADEN ĆURKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.818,51 0,00 0,00 0,00 15.818,51
69575. ŽELJKO BREBRIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1951 RAKOV POTOK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.818,32 0,00 15.818,32
69576. LJUBICA ŠARKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1937 JURDANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.818,18 0,00 15.818,18
69577. ESAD DEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.817,71 0,00 0,00 0,00 15.817,71
69578. BRANKO MIHALIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1963 DURLINCI 0,00 0,00 0,00 15.815,81 0,00 0,00 0,00 15.815,81
69579. VEDRAN ĐUNĐEK MEĐIMURSKA,SVETI MARTIN NA MURI 1985 SVETI MARTIN NA MURI -5.172,49 0,00 -1.862,38 22.850,41 0,00 0,00 0,00 15.815,54
69580. ALFREDO ŠKARON PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1975 MARČELJI 0,00 0,00 0,00 15.815,49 0,00 0,00 0,00 15.815,49
69581. GORAN GUGO KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1961 SVETI KRIŽ 4.561,55 0,00 53,85 11.198,38 0,00 0,00 0,00 15.813,78
69582. DARA VULIN ZADARSKA,PAKOŠTANE 1949 DRAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.813,30 0,00 15.813,30
69583. LJILJANA CVETKO ZAGREBAČKA,GRADEC 1966 REPINEC 0,00 0,00 0,00 15.811,21 0,00 0,00 0,00 15.811,21
69584. MIRKO BRKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1953 REŠETARI 0,00 0,00 -643,16 16.453,45 0,00 0,00 0,00 15.810,29
69585. BRANKO ŠEKEROVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1967 ZADAR 0,00 0,00 -121,10 15.931,26 0,00 0,00 0,00 15.810,16
69586. RAULO UREMOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1947 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.809,96 0,00 0,00 0,00 15.809,96
69587. INO BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.809,88 0,00 0,00 0,00 15.809,88
69588. MARIJA BREGOVIĆ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1945 PLITVICA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 15.809,72 0,00 0,00 0,00 15.809,72
69589. ANTE JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 15,50 0,00 131,06 15.662,70 0,00 0,00 0,00 15.809,26
69590. KRISTINA JURIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.807,95 0,00 0,00 0,00 15.807,95
69591. IVANKA MAĐAR OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1949 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.806,33 0,00 15.806,33
69592. ZRINKA BABAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1974 LUKAČ 0,00 0,00 -926,64 16.732,28 0,00 0,00 0,00 15.805,64
69593. IMER ALI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1948 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 15.804,51 0,00 0,00 0,00 15.804,51
69594. DEAN VITASOVIĆ ISTARSKA,PULA 1984 PULA 0,00 0,00 0,00 15.801,52 0,00 0,00 0,00 15.801,52
69595. ZORAN KAJTAZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.801,01 0,00 0,00 0,00 15.801,01
69596. MARIJA VUKAS DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1987 MOKOŠICA 0,00 0,00 0,00 15.800,60 0,00 0,00 0,00 15.800,60
69597. IVICA MILIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1968 STROŠINCI 0,00 0,00 -2.442,90 18.243,47 0,00 0,00 0,00 15.800,57
69598. NIKOLA BJELAJAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1936 JASENAŠ 0,00 0,00 0,00 15.800,56 0,00 0,00 0,00 15.800,56
69599. MAIDA MAŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 15.799,69 0,00 0,00 0,00 15.799,69
69600. PLAMENKO CVITIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.799,09 0,00 15.799,09