OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
69501. BLAŽ BOJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1962 KASTAV 0,00 0,00 0,00 15.110,65 0,00 0,00 0,00 15.110,65
69502. VERA JONAŠ-ĐENADIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1957 MAKARSKA 1.456,05 0,00 0,00 13.653,22 0,00 0,00 0,00 15.109,27
69503. JOSIP LUČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1937 GUNDINCI 0,00 0,00 0,00 15.109,10 0,00 0,00 0,00 15.109,10
69504. BORIS IVANJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.108,57 0,00 15.108,57
69505. FATMIRE KOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.108,16 0,00 0,00 0,00 15.108,16
69506. DINO PAVLOV SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1969 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 0,00 -34,92 0,00 15.142,93 0,00 15.108,01
69507. LJILJANKA MITOŠ-SVOBODA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1955 OSIJEK 15.107,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.107,94
69508. FRANCISKA MARTINČEVIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1966 ŠIJANEC 0,00 0,00 0,00 15.107,03 0,00 0,00 0,00 15.107,03
69509. DEJAN DOMIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1983 DUBROVNIK 11.029,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.077,60 15.106,69
69510. IVICA RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1990 OMIŠ 0,00 0,00 15.094,33 11,67 0,00 0,00 0,00 15.106,00
69511. IVANA ŠUŠNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 15.104,09 0,00 0,00 0,00 0,00 15.104,09
69512. DRAGAN VLAHOV ZADARSKA,ZADAR 1958 IST 0,00 0,00 0,00 15.103,65 0,00 0,00 0,00 15.103,65
69513. ANTE ŽUPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 5.203,86 0,00 8.346,32 1.553,09 0,00 0,00 0,00 15.103,27
69514. LAJOS SZVATEK ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1964 PECS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.102,61 0,00 15.102,61
69515. ELA ĆURČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.102,16 0,00 15.102,16
69516. ŽELJKO JOVANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1967 ČRNKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.101,82 0,00 15.101,82
69517. IVAN KASUM SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1954 OPANCI 0,00 0,00 0,00 15.100,99 0,00 0,00 0,00 15.100,99
69518. FRANE BLAŽEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1984 STOBREČ 0,00 0,00 0,00 15.100,92 0,00 0,00 0,00 15.100,92
69519. SILVIJA KOBREHEL PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1986 MALINSKA 0,00 0,00 2.233,79 12.866,78 0,00 0,00 0,00 15.100,57
69520. MIRA WEISS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.100,25 0,00 15.100,25
69521. LUĆANO ZRILIĆ ZADARSKA,ZADAR 1991 ZADAR 0,00 0,00 0,00 15.100,22 0,00 0,00 0,00 15.100,22
69522. MIRJANA CENIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1972 KOMLETINCI -2.521,78 0,00 0,00 17.621,01 0,00 0,00 0,00 15.099,23
69523. JOSIP VUGIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1929 STRUŽEC 0,00 0,00 0,00 15.098,89 0,00 0,00 0,00 15.098,89
69524. BRUNA PEZZI ZUPAN SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1968 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.098,06 0,00 15.098,06
69525. SNJEŽANA MUSTAPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1978 TIBORJANCI 4.580,10 0,00 10.516,54 1,28 0,00 0,00 0,00 15.097,92
69526. MAMUDIJE MUSLIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.097,51 0,00 0,00 0,00 15.097,51
69527. ŽELJKO FREDOTOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1950 VRBANJ 0,00 0,00 3.008,31 12.087,24 0,00 0,00 0,00 15.095,55
69528. MIJO NIKOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1936 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 0,00 15.094,82 0,00 0,00 0,00 15.094,82
69529. MIRKO BIONDIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,JAKŠIĆ 1965 SVETINJA 0,00 0,00 0,00 15.094,31 0,00 0,00 0,00 15.094,31
69530. LEOTRIM MALOTA ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1992 PRUDNICE 0,00 0,00 0,00 15.092,58 0,00 0,00 0,00 15.092,58
69531. MARINA ŽITKO ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR 6.637,07 0,00 8.492,06 -37,76 0,00 0,00 0,00 15.091,37
69532. MARA MATLEKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1955 KRATEČKO 0,00 0,00 0,00 15.091,34 0,00 0,00 0,00 15.091,34
69533. DARKO DEMIROVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1957 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 15.091,09 0,00 0,00 0,00 15.091,09
69534. CLAUDINE BOSSHARD KARLOVAČKA,KARLOVAC 1989 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 15.091,03 0,00 0,00 0,00 15.091,03
69535. NIKOLA ZUBČIĆ ZADARSKA,RAŽANAC 1949 RAŽANAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.090,60 0,00 15.090,60
69536. JOŠKO NORAC-KLJAJO SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1973 OTOK 0,00 0,00 0,00 15.090,49 0,00 0,00 0,00 15.090,49
69537. KAROLINA JAKOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.090,27 0,00 0,00 0,00 15.090,27
69538. DUŠAN HERAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1941 VELIKI GRABIČANI 0,00 0,00 0,00 15.090,15 0,00 0,00 0,00 15.090,15
69539. ROSANA KUNIĆ ŠARKANJI VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1967 PRESEČNO 0,00 0,00 0,00 15.089,77 0,00 0,00 0,00 15.089,77
69540. SAVICA KRAVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1935 TURČEVIĆ POLJE 0,00 0,00 0,00 15.089,73 0,00 0,00 0,00 15.089,73
69541. EMIL VEZMAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1934 GORNJA KOVAČICA 0,00 0,00 0,00 15.089,13 0,00 0,00 0,00 15.089,13
69542. MLADEN ROTAR BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1971 DRAGOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 15.087,16 0,00 0,00 15.087,16
69543. MILANKA SIMIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1969 BROČICE 0,00 0,00 0,00 15.086,62 0,00 0,00 0,00 15.086,62
69544. IVANA ĆELAP SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1975 PETRINJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.085,76 0,00 15.085,76
69545. SLAVEN GAJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.084,56 0,00 15.084,56
69546. ANTO MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1958 BOŠNJACI 0,01 0,00 0,00 15.083,70 0,00 0,00 0,00 15.083,71
69547. DUBRAVKO ZEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA 1982 PANJANI 0,00 0,00 0,00 15.082,82 0,00 0,00 0,00 15.082,82
69548. SILVIJA MAJERIĆ MEĐIMURSKA,GORNJI MIHALJEVEC 1975 VUGRIŠINEC 0,00 0,00 0,00 15.082,69 0,00 0,00 0,00 15.082,69
69549. MIRKO CEKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1950 ŽABNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.080,79 0,00 15.080,79
69550. PETRA LASKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1964 VIROVITICA 0,00 0,00 -1.268,95 16.348,75 0,00 0,00 0,00 15.079,80
69551. GORDANA ČOVRAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1966 VARAŽDIN 3.773,82 0,00 2.326,64 8.976,98 0,00 0,00 0,00 15.077,44
69552. ŠEFIK BRKIĆ ISTARSKA,BUJE 1969 BUJE 0,00 0,00 0,00 15.077,09 0,00 0,00 0,00 15.077,09
69553. DOLORES DEVJAK PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1990 KASTAV 0,00 0,00 0,00 15.076,59 0,00 0,00 0,00 15.076,59
69554. ZLATA SEVER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1957 MARTINAC 0,00 0,00 0,00 15.076,54 0,00 0,00 0,00 15.076,54
69555. PAVAO STJEPANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 15.076,14 0,00 0,00 0,00 15.076,14
69556. ŽELJKO MARKULIN ISTARSKA,ROVINJ 1945 ROVINJ -477,86 0,00 3.676,47 11.893,91 0,00 -16,46 0,00 15.076,06
69557. IVANA GLAVAN ZADARSKA,ZADAR 1989 ZADAR 9.196,53 0,00 5.879,44 0,00 0,00 0,00 0,00 15.075,97
69558. SOFIJA MATIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1945 RADOŠINOVCI 0,00 0,00 0,00 15.075,60 0,00 0,00 0,00 15.075,60
69559. IVAN ROĐAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.074,72 0,00 0,00 0,00 15.074,72
69560. CLAUDIO ZGRABLICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.073,68 0,00 0,00 0,00 15.073,68
69561. RUDOLF BIŠĆAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1956 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 15.320,80 0,00 -247,75 0,00 15.073,05
69562. BAIFANG LIU ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1966 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 15.070,52 0,00 0,00 0,00 15.070,52
69563. NADA ILEČIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1961 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 15.070,43 0,00 0,00 0,00 15.070,43
69564. ANKA KELIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1956 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 15.070,06 0,00 0,00 0,00 15.070,06
69565. IVAN FIALA OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1931 LIVANA 0,00 0,00 168,70 14.901,05 0,00 0,00 0,00 15.069,75
69566. ROMANA LAZAR BANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.069,56 0,00 15.069,56
69567. SNJEŽANA JETULLAHU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.068,79 0,00 0,00 0,00 15.068,79
69568. IDRIZ RIZVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 185,68 14.882,36 0,00 0,00 0,00 15.068,04
69569. PERICA MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 1.986,22 13.081,04 0,00 0,00 0,00 15.067,26
69570. BOGUMIL ĆOKO PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1946 PUNAT 0,00 0,00 0,00 15.066,18 0,00 0,00 0,00 15.066,18
69571. STJEPAN BAČEK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1960 SAMOBOREC 0,00 0,00 0,00 15.066,18 0,00 0,00 0,00 15.066,18
69572. IVAN PIVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1992 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.065,96 0,00 0,00 0,00 15.065,96
69573. TOMISLAV MIKULČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SOBLINEC 906,30 0,00 1.914,06 12.245,41 0,00 0,00 0,00 15.065,77
69574. VESNA PAUKOVIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1961 SOBOČANI 0,00 0,00 0,00 15.064,76 0,00 0,00 0,00 15.064,76
69575. ZURAP RUFATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.064,68 0,00 0,00 0,00 15.064,68
69576. TIHANA POPOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1979 PITOMAČA 0,00 0,00 318,30 14.745,84 0,00 0,00 0,00 15.064,14
69577. MARIJANA ŠKARA ZADARSKA,ŠKABRNJA 1986 ŠKABRNJA 0,00 0,00 -309,82 15.373,90 0,00 0,00 0,00 15.064,08
69578. DANICA VUČENOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1962 BOROVO -444,52 0,00 -769,77 16.278,05 0,00 0,00 0,00 15.063,76
69579. IVAN RADOVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.063,41 0,00 0,00 0,00 15.063,41
69580. EDINA JUKIĆ LESKOVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.063,28 0,00 0,00 0,00 15.063,28
69581. ZVONIMIR PLAZIBAT BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1941 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 -642,10 15.704,05 0,00 0,00 0,00 15.061,95
69582. JAKOV ZEC SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1970 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.060,94 0,00 15.060,94
69583. MIROSLAV BURUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 IVANJA REKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.060,78 0,00 15.060,78
69584. IVAN ARAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1949 KORENIČANI 0,00 0,00 0,00 15.060,30 0,00 0,00 0,00 15.060,30
69585. LJILJANA UTJEŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.059,43 0,00 0,00 0,00 15.059,43
69586. PETER HENRY ROWE SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1956 WOOKLANDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.058,70 0,00 15.058,70
69587. JOŠKO JERČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.058,58 0,00 15.058,58
69588. MARIJA KRUŠELJ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1962 ŽUPANEC 0,00 0,00 0,00 15.057,57 0,00 0,00 0,00 15.057,57
69589. MARIO IVANAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1975 GORNJI TOMAŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.056,35 0,00 15.056,35
69590. EVA RAČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1963 GORNJI SLATINIK 0,00 0,00 0,00 15.055,56 0,00 0,00 0,00 15.055,56
69591. ANA BEDENK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 9.444,14 5.610,22 0,00 0,00 0,00 15.054,36
69592. ANTE GOTOVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1946 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.053,97 0,00 15.053,97
69593. DAMIR PRIBANIĆ KARLOVAČKA,TOUNJ 1981 KAMENICA SKRADNIČKA 0,00 0,00 8.112,85 6.940,67 0,00 0,00 0,00 15.053,52
69594. BOJAN CULEJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 15.052,09 0,00 0,00 0,00 15.052,09
69595. IVAN ORKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1969 GUNDINCI 0,00 0,00 0,00 15.051,30 0,00 0,00 0,00 15.051,30
69596. ŽELJKO LISTEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 430,54 0,00 7.147,53 7.472,95 0,00 0,00 0,00 15.051,02
69597. DUBRAVKO RUŽIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1978 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.050,71 0,00 15.050,71
69598. MAJDA BISKUPOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1989 SPLIT 0,00 0,00 0,00 15.050,37 0,00 0,00 0,00 15.050,37
69599. MARTIN BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.050,11 0,00 0,00 0,00 15.050,11
69600. DEVARAJ VAKKALU RANGASWAMY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.049,61 0,00 0,00 0,00 15.049,61