OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
69501. HANIFA IDRIZOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.489,97 0,00 0,00 0,00 16.489,97
69502. SLAVKO MILKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.489,82 0,00 0,00 16.489,82
69503. ZORAN STANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1967 TRNJANI 0,00 0,00 0,00 16.488,55 0,00 0,00 0,00 16.488,55
69504. MLADEN GROZDANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.488,36 0,00 0,00 0,00 16.488,36
69505. ŽELJKO ČAPETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.487,85 0,00 0,00 0,00 16.487,85
69506. MARICA MECNER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1975 ŽDRALOVI 0,00 0,00 0,00 16.487,11 0,00 0,00 0,00 16.487,11
69507. DRAGINJA SMOLJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1928 SLATINSKI DRENOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.486,38 0,00 16.486,38
69508. LAJOS SZVATEK ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1964 PECS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.485,30 0,00 16.485,30
69509. JASMIN SELMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.484,53 0,00 0,00 0,00 16.484,53
69510. JOKO LISTEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1963 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.481,82 0,00 16.481,82
69511. ENES GOLIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1985 VELIKA GORICA 0,00 0,00 529,23 15.952,54 0,00 0,00 0,00 16.481,77
69512. ELZA BOGDAN OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1984 DARDA 0,00 0,00 0,00 16.480,95 0,00 0,00 0,00 16.480,95
69513. BLANKA SREMAC BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1966 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 -523,33 1,16 0,00 17.001,59 0,00 16.479,42
69514. EDIS KAMINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1991 SPLIT 0,00 0,00 0,00 16.478,46 0,00 0,00 0,00 16.478,46
69515. ANKA BAGLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1965 DICMO KRAJ 16.478,21 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 16.478,39
69516. BISERA ČIZMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.476,27 0,00 16.476,27
69517. VIBOR GUDELJ-VELAGA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1953 POLJICA 0,00 0,00 0,00 16.475,92 0,00 0,00 0,00 16.475,92
69518. IOAN GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.475,82 0,00 0,00 0,00 16.475,82
69519. TONĆO VRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.474,41 0,00 16.474,41
69520. VLADO MATUŠIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 16.470,67 0,00 0,00 0,00 16.470,67
69521. LAURA MARKAJ ISTARSKA,BRTONIGLA 1995 FIORINI 0,00 0,00 0,00 16.469,69 0,00 0,00 0,00 16.469,69
69522. IVAN KOVAČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1992 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.469,49 0,00 16.469,49
69523. EUGENIO PIOVESANA ISTARSKA,PULA 1938 PULA 0,00 0,00 0,00 16.468,43 0,00 0,00 0,00 16.468,43
69524. FIORENZA ŠABAN ISTARSKA,PAZIN 1960 PAZIN 0,00 0,00 8.588,49 7.879,36 0,00 0,00 0,00 16.467,85
69525. IVICA PERLIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1964 SISAK 0,00 0,00 4.317,24 12.150,31 0,00 0,00 0,00 16.467,55
69526. MATEO PLEŠTINA SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1971 KLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.467,20 0,00 16.467,20
69527. VERA MAKLAJ LJUMEŽI ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1969 SVETI FILIP I JAKOV 0,00 0,00 0,00 16.466,35 0,00 0,00 0,00 16.466,35
69528. GORDANA POSARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 232,94 16.232,92 0,00 0,00 0,00 16.465,86
69529. MARKO BEGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.464,37 0,00 16.464,37
69530. MIROSLAV POLOVINA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1963 SISAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.464,16 0,00 16.464,16
69531. NADICA ŠPIRANEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1964 BARTOLOVEC 0,00 0,00 0,00 16.463,72 0,00 0,00 0,00 16.463,72
69532. JOSIP KESER BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1987 NOVA KAPELA 0,00 0,00 0,00 16.463,52 0,00 0,00 0,00 16.463,52
69533. SINIŠA ARTIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LIPOVLJANI 1972 KRALJEVA VELIKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.462,43 0,00 16.462,43
69534. JOSIP HLIŠĆ MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1969 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 16.461,52 0,00 0,00 0,00 16.461,52
69535. MARKO MANDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1982 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 16.460,77 0,00 0,00 0,00 16.460,77
69536. NADA CVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1935 MARČELJI 0,00 0,00 16.458,77 0,00 0,00 0,00 0,00 16.458,77
69537. MARIJAN NEKIĆ ZADARSKA,POSEDARJE 1946 PODGRADINA 0,00 0,00 0,00 16.458,43 0,00 0,00 0,00 16.458,43
69538. VLADIMIR HORVAT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1956 VOJVODINEC 0,00 0,00 4.430,45 12.027,60 0,00 0,00 0,00 16.458,05
69539. REUF KENDIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1967 SVINICA KRSTINJSKA 0,00 0,00 0,00 16.457,87 0,00 0,00 0,00 16.457,87
69540. KSENIJA KOLLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 6.498,64 0,00 90,83 9.868,31 0,00 0,00 0,00 16.457,78
69541. KREŠE MIKULANDRA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1970 ŠIBENIK -666,27 0,00 -38,51 17.158,76 0,00 0,00 0,00 16.453,98
69542. MLADEN MIŠKOVIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1966 GORNJE BILJANE 0,00 0,00 0,00 16.453,63 0,00 0,00 0,00 16.453,63
69543. MAJDA SEJKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.452,34 0,00 0,00 0,00 16.452,34
69544. DARINKA IMBRIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1969 DONJI MOSTI 0,00 0,00 0,00 16.452,25 0,00 0,00 0,00 16.452,25
69545. STJEPAN FURDIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.452,15 0,00 16.452,15
69546. STANA ARSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1935 SEGET GORNJI 0,00 0,00 0,00 16.451,80 0,00 0,00 0,00 16.451,80
69547. VESNA HERNER POŽEŠKO-SLAVONSKA,JAKŠIĆ 1965 EMINOVCI 0,00 0,00 16.451,26 0,00 0,00 0,00 0,00 16.451,26
69548. RENATA HIRNSTEIN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1970 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.450,50 0,00 16.450,50
69549. ZDRAVKO PETROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1958 PITOMAČA 14.001,53 0,00 1.608,96 839,63 0,00 0,00 0,00 16.450,12
69550. PETAR KLEPIĆ KARLOVAČKA,RAKOVICA 1962 IRINOVAC 0,00 0,00 0,00 16.449,38 0,00 0,00 0,00 16.449,38
69551. DAMIR KAILER SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1968 SEGET DONJI 0,00 0,00 0,00 16.448,58 0,00 0,00 0,00 16.448,58
69552. SLAVICA JAGARINEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1956 HUMLJANI 16.440,91 0,00 6,97 -0,33 0,00 0,00 0,00 16.447,55
69553. DAMIR PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -71,76 16.518,26 0,00 0,00 0,00 16.446,50
69554. DIJANA OŠAP BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 VELIKA BRŠLJANICA 0,00 0,00 0,00 16.446,13 0,00 0,00 0,00 16.446,13
69555. DANIJELA ANTONINA FRLETA ZADARSKA,SALI 1971 ŽMAN -56,01 0,00 5,29 16.496,32 0,00 0,00 0,00 16.445,60
69556. CLAUDIO ZGRABLICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.444,25 0,00 0,00 0,00 16.444,25
69557. STEVO POPOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1947 ČAĐAVAC 0,00 0,00 0,00 16.443,29 0,00 0,00 0,00 16.443,29
69558. DAMJAN NOVAK MEĐIMURSKA,GORNJI MIHALJEVEC 1979 GORNJA DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.442,43 0,00 0,00 16.442,43
69559. MARINA PUŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1962 LOPUD 16.272,07 0,00 -746,69 915,74 0,00 0,00 0,00 16.441,12
69560. STIPAN NARANČIK OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1976 ERDUT 0,00 0,00 0,00 16.440,75 0,00 0,00 0,00 16.440,75
69561. EMIR PJANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.439,55 0,00 16.439,55
69562. MLADEN KOJUNDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -814,52 0,00 0,00 -578,56 0,00 17.831,92 0,00 16.438,84
69563. DRAŽEN RAJKO ISTARSKA,PULA 1969 PULA 0,00 0,00 0,00 16.438,42 0,00 0,00 0,00 16.438,42
69564. MISLAV NAZAREVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1976 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.438,35 0,00 16.438,35
69565. MARIO JAKOPINEC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1981 BOGDANOVCI 0,00 0,00 0,00 16.437,75 0,00 0,00 0,00 16.437,75
69566. HILMI ČOČAJ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1961 ČAKOVEC 0,00 0,00 16.489,71 -53,59 0,00 0,00 0,00 16.436,12
69567. EVICA IVANEŠIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,VELIKA 1983 VELIKA 0,00 0,00 0,00 16.435,14 0,00 0,00 0,00 16.435,14
69568. DORIJANO KRBAVAC ISTARSKA,CEROVLJE 1967 PAZ 0,00 0,00 0,00 16.434,43 0,00 0,00 0,00 16.434,43
69569. BLAŽ CEDLI OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1943 KONDRIĆ 0,00 0,00 0,00 16.433,40 0,00 0,00 0,00 16.433,40
69570. DRAGUTIN MEDVARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI IVANEC 1963 KOPRIVNIČKI IVANEC 0,00 0,00 -3.186,54 2.672,85 0,00 16.940,85 0,00 16.427,16
69571. TATJANA ZATEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.425,98 0,00 16.425,98
69572. VEDRAN BADŽOKA ZADARSKA,ZADAR 1970 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.425,84 0,00 16.425,84
69573. MILAN KOSIJER POŽEŠKO-SLAVONSKA,LIPIK 1954 LIPIK 0,00 0,00 16.425,41 0,00 0,00 0,00 0,00 16.425,41
69574. IVICA ČVAREK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA TRNOVITICA 1975 MLINSKI VINOGRADI 0,00 0,00 0,00 16.425,39 0,00 0,00 0,00 16.425,39
69575. RAJKA SISAN OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1958 KRUNOSLAVJE 0,00 0,00 0,00 16.425,03 0,00 0,00 0,00 16.425,03
69576. ANAMARIJA VINSKI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1984 KARLOVAC -5.577,47 0,00 -383,86 22.385,82 0,00 0,00 0,00 16.424,49
69577. BOŠKO VUNDAĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1949 BENKOVAC 0,00 0,00 0,00 16.422,61 0,00 0,00 0,00 16.422,61
69578. DENNY PETRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.421,71 0,00 0,00 0,00 16.421,71
69579. MILAN PEŠUT SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1969 DABRINA 0,00 0,00 0,00 16.419,50 0,00 0,00 0,00 16.419,50
69580. NEBI ADEMI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1972 VUKOVAR 4.114,03 0,00 0,00 12.304,85 0,00 0,00 0,00 16.418,88
69581. LJILJANA UTJEŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.418,76 0,00 0,00 0,00 16.418,76
69582. MARIO BACELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1982 SPLIT 0,00 0,00 0,00 16.417,93 0,00 0,00 0,00 16.417,93
69583. SANDRA KRANJČEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1970 SISAK 0,00 0,00 0,00 16.417,56 0,00 0,00 0,00 16.417,56
69584. BRANKO BENKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1959 JARMINA 0,00 0,00 -0,58 0,00 0,00 16.417,96 0,00 16.417,38
69585. NADA ILEČIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1961 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 16.416,83 0,00 0,00 0,00 16.416,83
69586. GUIDO GRUDEN PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1954 IČIĆI 0,00 0,00 0,00 16.415,42 0,00 0,00 0,00 16.415,42
69587. MARKO RITTIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.415,08 0,00 0,00 0,00 16.415,08
69588. JOSIP ŽIVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1941 DONJI ANDRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.413,74 0,00 16.413,74
69589. EMINA GUŠANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1987 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.413,15 0,00 16.413,15
69590. NATAŠA KARALIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1990 ŠUŠNJEVCI 0,00 0,00 0,00 16.413,01 0,00 0,00 0,00 16.413,01
69591. MARIJA KRUŠELJ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1962 ŽUPANEC 0,00 0,00 0,00 16.412,80 0,00 0,00 0,00 16.412,80
69592. KSENIJA KUSERBANJ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1976 ČAVLE 0,00 0,00 0,00 16.409,90 0,00 0,00 0,00 16.409,90
69593. DRAŽENKO MARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1962 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 -3.543,31 19.953,20 0,00 0,00 0,00 16.409,89
69594. IRENA RAJAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.409,06 0,00 16.409,06
69595. SANDRA BULAT DERVIŠČAUŠEVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1972 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 16.408,99 0,00 0,00 0,00 16.408,99
69596. LJUBICA MARINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1928 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.408,17 0,00 16.408,17
69597. ŽELJKO MARKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1966 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 16.408,06 0,00 0,00 0,00 16.408,06
69598. SUZANA STIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.407,33 0,00 0,00 16.407,33
69599. SNJEŽANA BUKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1969 SUHODOL ZELINSKI 0,00 0,00 0,00 16.405,89 0,00 0,00 0,00 16.405,89
69600. MILENKO TOŠIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 BUŠEVEC 0,00 0,00 16.404,37 0,00 0,00 0,00 0,00 16.404,37