OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
61901. ALMIRA RADANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1985 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 23.395,84 0,00 0,00 0,00 23.395,84
61902. IGOR PEHAK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1977 OKUJE 0,00 0,00 0,00 23.395,38 0,00 0,00 0,00 23.395,38
61903. KRISTINA MEZNARIĆ MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1984 MURSKO SREDIŠĆE 0,00 0,00 1.012,48 22.381,92 0,00 0,00 0,00 23.394,40
61904. ĐANI HEKIĆ ISTARSKA,ŽMINJ 1971 ŽMINJ 0,00 0,00 27.739,13 -4.345,19 0,00 0,00 0,00 23.393,94
61905. DIJANA KAURIN ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1989 KOZINŠČAK 2.411,36 0,00 319,25 20.658,93 0,00 0,00 0,00 23.389,54
61906. HANA KOLGJERAJ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1973 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 23.389,07 0,00 0,00 0,00 23.389,07
61907. MAJA LIVAJA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1979 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.386,70 0,00 23.386,70
61908. JOŠKO KAPOV SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1984 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.386,70 0,00 23.386,70
61909. SLAVKO RADOČAJ KARLOVAČKA,OGULIN 1957 OGULIN 5.346,93 0,00 18.039,68 0,00 0,00 0,00 0,00 23.386,61
61910. MATIJA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 10.340,12 13.046,05 0,00 0,00 0,00 23.386,17
61911. NADICA SINKOVIĆ MEĐIMURSKA,OREHOVICA 1965 PODBREST 377,04 0,00 0,00 23.009,10 0,00 0,00 0,00 23.386,14
61912. SUZANA GORŠA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 23.385,97 0,00 0,00 0,00 23.385,97
61913. KRISTIJAN GOLJA ISTARSKA,BARBAN 1975 KOŽLJANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.383,18 0,00 23.383,18
61914. BORISLAV LJILJAK BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1966 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 23.382,76 0,00 0,00 0,00 23.382,76
61915. GORDANA MARIJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -2,16 0,00 23.382,55 0,00 23.380,39
61916. SLAVKO SMOLJANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1971 OMIŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.379,71 0,00 23.379,71
61917. DARKO ZLODI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 20.373,66 0,00 3.005,31 0,00 23.378,97
61918. HRVATIN BANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.377,89 0,00 0,00 0,00 23.377,89
61919. SAVO KOLUNDŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1940 DALJ 0,00 0,00 0,00 23.377,89 0,00 0,00 0,00 23.377,89
61920. DESANKA BABINČAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1947 MIKLUŠEVCI 0,00 0,00 0,00 23.375,65 0,00 0,00 0,00 23.375,65
61921. DAVOR GOTIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1975 VARAŽDIN 0,00 0,00 369,29 23.006,29 0,00 0,00 0,00 23.375,58
61922. MARA BENIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1950 DOBRENIĆI 0,00 0,00 0,00 23.373,45 0,00 0,00 0,00 23.373,45
61923. MARIJAN MARINČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1955 ZMAJEVAC 6.312,71 0,00 0,00 17.060,66 0,00 0,00 0,00 23.373,37
61924. MILKA JOZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1931 PRKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.372,93 0,00 0,00 0,00 23.372,93
61925. MIRA RADALIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1947 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 23.371,41 0,00 0,00 0,00 23.371,41
61926. JORDAN ČAPARA ISTARSKA,PULA 1956 PULA 0,00 0,00 0,00 23.371,21 0,00 0,00 0,00 23.371,21
61927. DAVID JAMES BAILEY SPLITSKO-DALMATINSKA,MILNA LONDON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.370,78 0,00 23.370,78
61928. DAMIR DELIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 6.598,27 16.770,67 0,00 0,00 0,00 23.368,94
61929. DIANA CRLJEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.367,93 0,00 23.367,93
61930. VLADIMIR BOLFEK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1961 POLJANSKI LUG 0,00 0,00 0,00 23.367,68 0,00 0,00 0,00 23.367,68
61931. BRANISLAV MELUŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 23.367,48 0,00 0,00 0,00 23.367,48
61932. MARIJA STEGENŠEK ŠTEFANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.366,53 0,00 23.366,53
61933. ŠAĆIR HRUSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.363,02 0,00 0,00 0,00 23.363,02
61934. GORDANA GAVRAN ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1973 STRMEC 0,00 0,00 0,00 23.362,51 0,00 0,00 0,00 23.362,51
61935. GORAN ŠTURA ZADARSKA,ZADAR 1967 ZADAR 4.114,76 0,00 0,00 19.246,35 0,00 0,00 0,00 23.361,11
61936. MILE BULE BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1976 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 10.291,88 13.068,85 0,00 0,00 0,00 23.360,73
61937. MILAN ŽIVKO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ZRINSKI TOPOLOVAC 1986 ZRINSKI TOPOLOVAC 0,00 0,00 0,00 23.360,36 0,00 0,00 0,00 23.360,36
61938. IVAN GOLUBIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1957 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 23.357,97 0,00 0,00 0,00 23.357,97
61939. BARICA BENE KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1949 DRAGANIĆ 0,00 0,00 0,00 23.357,07 0,00 0,00 0,00 23.357,07
61940. ANTONIO POLOVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1996 GRŠĆAKI 0,00 0,00 4.651,61 18.705,00 0,00 0,00 0,00 23.356,61
61941. MATIJA MAHA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1985 KARANE 0,00 0,00 0,00 23.354,44 0,00 0,00 0,00 23.354,44
61942. DANIJELA KOLJDJERAJ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1995 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.353,49 0,00 23.353,49
61943. ĐURO OPET VARAŽDINSKA,BREZNICA 1966 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 23.353,47 0,00 0,00 0,00 23.353,47
61944. DIANA UROIĆ LANKAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.352,92 0,00 23.352,92
61945. MARINKO STANKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1955 ŠODOLOVCI 0,00 0,00 0,00 23.351,84 0,00 0,00 0,00 23.351,84
61946. BORIS BALEN ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1959 PLEŠIVICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.351,13 0,00 23.351,13
61947. DRAGAN MAJNARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1964 DELNICE 15.110,09 0,00 -554,35 8.795,35 0,00 0,00 0,00 23.351,09
61948. FRANJO STRIČAK VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1931 RADEŠIĆ 0,00 0,00 0,00 23.350,78 0,00 0,00 0,00 23.350,78
61949. NEVENKA MAJHEN VARAŽDINSKA,CESTICA 1956 JARKI 0,00 0,00 0,00 23.350,03 0,00 0,00 0,00 23.350,03
61950. MIŠEL GRBIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1980 KOMPOLJE KORENIČKO 4.224,44 0,00 0,00 19.125,34 0,00 0,00 0,00 23.349,78
61951. MIRA BARUŠKIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1943 VIRJE 0,00 0,00 0,00 23.348,85 0,00 0,00 0,00 23.348,85
61952. JOSIP FOGEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1953 CERJE NEBOJSE 0,00 0,00 0,00 23.346,70 0,00 0,00 0,00 23.346,70
61953. UGLJEŠA PILINGER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 23.345,18 0,00 0,00 0,00 23.345,18
61954. TANJA FERARA ŠIBENSKO-KNINSKA,TRIBUNJ 1955 TRIBUNJ 0,00 0,00 0,00 23.344,47 0,00 0,00 0,00 23.344,47
61955. ANA KOS VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1930 DRENOVEC 0,00 0,00 0,00 23.344,07 0,00 0,00 0,00 23.344,07
61956. DAMIR IVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1980 NARTA 0,00 0,00 0,00 0,00 19.753,26 3.588,84 0,00 23.342,10
61957. ŽELJKO MASKALJEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1968 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 23.340,87 0,00 0,00 0,00 23.340,87
61958. ANTIŠA RUDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 1.731,77 21.607,07 0,00 0,00 0,00 23.338,84
61959. ANTONIJA LEDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1967 BAŠKA VODA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.338,51 0,00 23.338,51
61960. VERA PONGRAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1956 RADAKOVO 0,00 0,00 0,00 23.337,87 0,00 0,00 0,00 23.337,87
61961. VLATKA ŠUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 23.337,70 0,00 0,00 23.337,70
61962. BLAŽO PEROVIĆ ISTARSKA,BUZET 1943 BUZET 0,00 0,00 0,00 23.337,36 0,00 0,00 0,00 23.337,36
61963. BILJANA VRABEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1983 KOPRIVNICA 0,00 0,00 4.428,58 18.908,15 0,00 0,00 0,00 23.336,73
61964. ELMA OSMANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1975 PULA 0,00 0,00 0,00 15.635,63 0,00 7.700,95 0,00 23.336,58
61965. JANKO HANŽIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1988 JAKUŠEVEC ZABOČKI 18.132,89 0,00 3.420,45 1.782,55 0,00 0,00 0,00 23.335,89
61966. NATAŠA VIOLA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1973 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 11.066,21 0,00 12.268,14 0,00 23.334,35
61967. BRANKO JUG VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1957 SLANJE 0,00 0,00 0,00 23.333,66 0,00 0,00 0,00 23.333,66
61968. DRAGAN LONGIN ZADARSKA,ZADAR 1967 ZADAR 0,00 0,00 -0,46 23.334,09 0,00 0,00 0,00 23.333,63
61969. JELENA RAJAKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1989 SOKOLOVAC 0,00 0,00 0,00 23.332,97 0,00 0,00 0,00 23.332,97
61970. MILE GAZILJ KARLOVAČKA,KRNJAK 1960 DONJI BUDAČKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.332,03 0,00 23.332,03
61971. DAMIR ŠUTALO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 23.331,79 0,00 0,00 0,00 23.331,79
61972. DAMIR LUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.331,75 0,00 23.331,75
61973. BOŽIDAR MARČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.331,70 0,00 0,00 0,00 23.331,70
61974. EMIL STOJKU ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1967 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 23.331,69 0,00 0,00 0,00 23.331,69
61975. BORIS MARKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 VIROVITICA 0,00 0,00 -244,11 23.575,47 0,00 0,00 0,00 23.331,36
61976. SLAĐANA ILIĆ BITUNJAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 23.329,55 0,00 0,00 0,00 23.329,55
61977. VERICA ŠIMUNIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1957 DONJA BATINA 0,00 0,00 0,00 23.329,40 0,00 0,00 0,00 23.329,40
61978. SONJA BRAČUN ISTARSKA,LABIN 1959 VINEŽ 3.006,52 0,00 -0,03 20.322,58 0,00 0,00 0,00 23.329,07
61979. IVAN JONA OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1942 BUDROVCI 0,00 0,00 0,00 23.327,13 0,00 0,00 0,00 23.327,13
61980. LEA ZOVKO-RUŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 23.325,82 0,00 0,00 0,00 23.325,82
61981. NIKO PERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 23.325,58 0,00 0,00 0,00 23.325,58
61982. MARIJA VEBER OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1957 DRAŽ 0,00 0,00 0,00 23.324,88 0,00 0,00 0,00 23.324,88
61983. FRANJO DABRO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1947 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.323,12 0,00 23.323,12
61984. SONJA BAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1928 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.322,60 0,00 23.322,60
61985. NIKICA KEŠMER DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1963 HODILJE 0,00 0,00 0,00 23.321,07 0,00 0,00 0,00 23.321,07
61986. KATICA TUŠEK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1930 PURGA BEDNJANSKA 0,00 0,00 0,00 23.319,95 0,00 0,00 0,00 23.319,95
61987. ŽIVKO GAŠPAR SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1962 POTRAVLJE 0,00 0,00 0,00 23.318,44 0,00 0,00 0,00 23.318,44
61988. NENAD FATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.318,33 0,00 0,00 0,00 23.318,33
61989. ĐURĐICA ROGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1963 KRČENIK 0,00 0,00 0,00 23.318,21 0,00 0,00 0,00 23.318,21
61990. JOSIP MIHALJEVIĆ ZADARSKA,VIR 1930 VIR 0,00 0,00 0,00 23.318,00 0,00 0,00 0,00 23.318,00
61991. ANA REJMAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1935 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 23.317,93 0,00 0,00 0,00 23.317,93
61992. MARKO DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 14.215,69 0,00 462,48 8.634,34 0,00 0,00 0,00 23.312,51
61993. IVAN DAMJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1992 ŽUPANJA 0,00 0,00 185,07 23.127,36 0,00 0,00 0,00 23.312,43
61994. VESNA VLAŠIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1961 STRMEC 0,00 0,00 0,00 23.310,78 0,00 0,00 0,00 23.310,78
61995. BORIS HRGOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1975 PODSTRANA 15.704,21 0,00 -4.485,22 12.091,41 0,00 0,00 0,00 23.310,40
61996. JASMINA GAŠPARUŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 23.308,45 0,00 0,00 0,00 23.308,45
61997. NERMANA DERVOZ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 23.308,28 0,00 0,00 0,00 23.308,28
61998. BOŽIDAR HANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1987 ZLATAR 4.803,07 0,00 277,12 18.227,47 0,00 0,00 0,00 23.307,66
61999. MARIJA DOMJAN ISTARSKA,UMAG 1971 DOMŽALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.307,57 0,00 23.307,57
62000. BOJAN DOMJAN ISTARSKA,UMAG 1960 MORAVČE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.307,57 0,00 23.307,57