OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
61901. VINKO RAKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1956 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 22.596,98 0,00 0,00 0,00 22.596,98
61902. MARKO ŽIŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 26.708,35 0,00 942,16 0,00 0,00 -5.055,99 0,00 22.594,52
61903. VALENT VIŠNJICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1961 BRDO OREHOVEČKO 0,00 0,00 0,00 22.678,60 0,00 -84,13 0,00 22.594,47
61904. MARIJA KALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 DOBRODOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.592,08 0,00 22.592,08
61905. GORAN MUDRAŽIJA PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1972 CRIKVENICA 2.653,75 0,00 19.935,69 -0,27 0,00 0,00 0,00 22.589,17
61906. MARIJA RAŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1957 BOJNIKOVEC 0,00 0,00 0,00 22.588,66 0,00 0,00 0,00 22.588,66
61907. MILAN DEJANOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1947 SJEČEVAC 0,00 0,00 0,00 22.588,50 0,00 0,00 0,00 22.588,50
61908. IVICA DRAGULOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 VUGROVEC GORNJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.588,27 0,00 22.588,27
61909. MILE LONČAR KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1963 PODSEDLO 0,00 0,00 0,00 22.584,66 0,00 0,00 0,00 22.584,66
61910. MILAN AMIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1955 BLAGORODOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 22.584,36 0,00 0,00 22.584,36
61911. ZVONIMIR BARKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 JOSIPOVAC 0,00 0,00 22.583,94 0,00 0,00 0,00 0,00 22.583,94
61912. VIŠNJA MOMČILOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1956 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.582,72 0,00 22.582,72
61913. ZLATKO VINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 1.142,87 21.439,75 0,00 0,00 0,00 22.582,62
61914. MILENA GRĐAN ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1981 MAČKI 0,00 0,00 0,00 22.581,70 0,00 0,00 0,00 22.581,70
61915. NENAD JAJELO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 0,00 0,00 22.577,93 0,00 0,00 0,00 0,00 22.577,93
61916. MARČELO FRANINOVIĆ ISTARSKA,PAZIN 1953 PAZIN 0,00 0,00 0,00 22.577,52 0,00 0,00 0,00 22.577,52
61917. STJEPAN RUŽMAN MEĐIMURSKA,PRELOG 1951 PRELOG 0,00 0,00 0,00 22.577,28 0,00 0,00 0,00 22.577,28
61918. MARKO LATIN ISTARSKA,BARBAN 1988 MANJADVORCI 0,00 0,00 0,00 22.576,26 0,00 0,00 0,00 22.576,26
61919. ANICA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.574,94 0,00 0,00 0,00 22.574,94
61920. ILONA PECOTIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,SMOKVICA 1973 SMOKVICA 0,00 0,00 0,00 22.573,86 0,00 0,00 0,00 22.573,86
61921. VESNA JOVANOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1988 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 22.572,72 0,00 0,00 0,00 22.572,72
61922. MILJENKO ČULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 22.572,40 0,00 0,00 22.572,40
61923. DRAGICA MATKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB -722,61 0,00 -612,82 23.907,63 0,00 0,00 0,00 22.572,20
61924. SABINA ZAGORČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1969 KUČINE -563,59 0,00 0,00 0,00 0,00 23.135,74 0,00 22.572,15
61925. LJILJANA ADAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 -0,03 22.571,34 0,00 0,00 0,00 22.571,31
61926. DANE ATANSOVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA KRALJEVICA 0,00 0,00 22.570,90 0,00 0,00 0,00 0,00 22.570,90
61927. DIMITAR DIMITROVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1945 KRALJEVICA 0,00 0,00 22.570,90 0,00 0,00 0,00 0,00 22.570,90
61928. OGNAN KITANOVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1959 KRALJEVICA 0,00 0,00 22.569,57 0,00 0,00 0,00 0,00 22.569,57
61929. ŽARKO ĐURĐINOVSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1965 KONJŠČINA 0,00 0,00 2.628,32 10.382,16 0,00 9.557,93 0,00 22.568,41
61930. IVAN KUDRYAVETS SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1959 SOLIN 0,00 0,00 0,00 22.567,35 0,00 0,00 0,00 22.567,35
61931. BARICA JANKOV KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC 1965 FERDINANDOVAC 0,00 0,00 0,00 22.566,75 0,00 0,00 0,00 22.566,75
61932. SANELA GAVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.564,26 0,00 0,00 0,00 22.564,26
61933. MARA MISIR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 22.563,24 0,00 0,00 0,00 22.563,24
61934. KATA KATKIĆ KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1952 ORIŠJE 0,00 0,00 0,00 22.562,60 0,00 0,00 0,00 22.562,60
61935. DRAŽEN KOMERIČKI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 22.562,25 0,00 0,00 0,00 22.562,25
61936. ANTONIO JURIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1986 NOVSKA 0,00 0,00 0,00 22.561,61 0,00 0,00 0,00 22.561,61
61937. NINO ŠIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1988 DUGOPOLJE 0,00 0,00 0,00 22.559,84 0,00 0,00 0,00 22.559,84
61938. SANDRA WACHTER BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1967 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 22.558,54 0,00 0,00 0,00 22.558,54
61939. RENATO MARIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.555,10 0,00 0,00 0,00 22.555,10
61940. JOSIP ĐURKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1955 MARJANČACI 3.239,86 0,00 0,00 19.314,48 0,00 0,00 0,00 22.554,34
61941. ANTO ĐURKOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1951 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.553,57 0,00 22.553,57
61942. MARINKO KOZIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1976 TUROPOLJE 0,00 0,00 0,00 22.552,92 0,00 0,00 0,00 22.552,92
61943. NEVENKA POSAVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1967 DUGA RIJEKA 0,00 0,00 0,00 22.551,12 0,00 0,00 0,00 22.551,12
61944. AMEL OMERĆEHAJIĆ ISTARSKA,PULA 1980 PULA 0,00 0,00 0,00 22.549,37 0,00 0,00 0,00 22.549,37
61945. DRAGO ŠMITRAN MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC 1973 PRIBISLAVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.545,82 0,00 22.545,82
61946. VINKO IVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 22.544,91 0,00 0,00 0,00 22.544,91
61947. MIRELA KUKEC BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1979 SLOBODNICA 22.546,61 0,00 0,00 -4,49 0,00 0,00 0,00 22.542,12
61948. MATEO LASIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1980 LOKVIČIĆI 0,00 0,00 2.476,97 20.064,72 0,00 0,00 0,00 22.541,69
61949. ĐURĐICA BRCKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1963 VIRJE 0,00 0,00 0,00 22.538,91 0,00 0,00 0,00 22.538,91
61950. MILAN JANKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1942 PRNJAVOR LEPAVINSKI 0,00 0,00 0,00 22.538,69 0,00 0,00 0,00 22.538,69
61951. VALJBONA EMURLAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.538,50 0,00 0,00 0,00 22.538,50
61952. ANA BATALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1950 OMIŠ 0,00 0,00 0,00 22.538,11 0,00 0,00 0,00 22.538,11
61953. IGOR PERIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.536,80 0,00 22.536,80
61954. ERIKA KOLARIĆ MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU 1965 OKRUGLI VRH 0,00 0,00 0,00 22.535,06 0,00 0,00 0,00 22.535,06
61955. ĐURO TRBOJEVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1947 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 22.533,27 0,00 0,00 0,00 22.533,27
61956. ŽELJANA HADŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.532,39 0,00 0,00 0,00 22.532,39
61957. ŽELJKO ĐUKIĆ KIRIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 -28,89 22.560,22 0,00 0,00 0,00 22.531,33
61958. ZRINKA DOKTOR HUHA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 9.116,87 0,00 13.413,14 0,00 22.530,01
61959. MIRJANA APATI OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1966 PALJEVINA 0,00 0,00 0,00 22.529,63 0,00 0,00 0,00 22.529,63
61960. VICENCO MATIJACA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1990 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 22.529,50 0,00 0,00 0,00 22.529,50
61961. JELA BROĐANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1947 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 22.527,17 0,00 0,00 0,00 22.527,17
61962. MARA DOBRINIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1955 GLINSKA POLJANA 0,00 0,00 0,00 22.526,66 0,00 0,00 0,00 22.526,66
61963. ASIM SKAKIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1981 PERUŠIĆ 0,00 0,00 0,00 22.524,92 0,00 0,00 0,00 22.524,92
61964. SPOMENKA KUKEC ISTARSKA,ROVINJ 1974 ROVINJSKO SELO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.522,73 0,00 22.522,73
61965. DRAGICA ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1952 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 22.521,61 0,00 0,00 0,00 22.521,61
61966. SILVANO PERŠIĆ ISTARSKA,KRŠAN 1953 BOLJEVIĆI 0,00 0,00 0,00 22.521,27 0,00 0,00 0,00 22.521,27
61967. IVO JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1950 BRNAZE 0,00 0,00 22.520,94 0,00 0,00 0,00 0,00 22.520,94
61968. DENIS HALILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 0,00 0,00 8.397,14 14.122,12 0,00 0,00 0,00 22.519,26
61969. NANIJE REDŽEPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 22.518,80 0,00 0,00 0,00 22.518,80
61970. DARKO HAUSZLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.516,94 0,00 0,00 0,00 22.516,94
61971. DARIJO BARIŠIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1982 STRUGA NARTSKA 0,00 0,00 2.237,66 20.277,39 0,00 0,00 0,00 22.515,05
61972. ZDENKO VUKELIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 VUKMANIĆ 0,00 0,00 0,00 22.512,80 0,00 0,00 0,00 22.512,80
61973. DAMIR ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1971 PERŠAVES 0,00 0,00 0,00 22.512,14 0,00 0,00 0,00 22.512,14
61974. KRISTINA BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1979 ROKOVCI 5.368,85 0,00 -253,15 17.395,77 0,00 0,00 0,00 22.511,47
61975. IVANKA ŠAREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 GLAVNIČICA 0,00 0,00 0,99 22.509,26 0,00 0,00 0,00 22.510,25
61976. IVAN DIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1942 OTOK 0,00 0,00 0,00 22.508,37 0,00 0,00 0,00 22.508,37
61977. ZORA SKENDER ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1941 LIJEVO SREDIČKO 0,00 0,00 0,00 22.506,00 0,00 0,00 0,00 22.506,00
61978. DANIJELA ISUFI SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1981 TROGIR 0,00 0,00 22.268,92 236,53 0,00 0,00 0,00 22.505,45
61979. ALEN NEDELJKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.504,84 0,00 22.504,84
61980. ANA HUTINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.504,28 0,00 22.504,28
61981. BILJANA GOLEK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1992 TENJA 0,00 0,00 0,00 22.503,46 0,00 0,00 0,00 22.503,46
61982. ZVONKO GRGIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1957 ČAMEROVAC 0,00 0,00 460,53 22.042,03 0,00 0,00 0,00 22.502,56
61983. MARIANA FLORENTINA ANDROŠEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1981 COLDEA 0,00 0,00 0,00 22.502,48 0,00 0,00 0,00 22.502,48
61984. KATARINA FRANGEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.502,34 0,00 22.502,34
61985. DARKO FINGLER OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1944 OSIJEK -111,23 20.050,99 1.608,34 953,20 0,00 0,00 0,00 22.501,30
61986. SINIŠA PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 0,00 22.498,20 0,00 0,00 0,00 22.498,20
61987. ALEKSANDRA NIKOLOSKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.498,14 0,00 0,00 0,00 22.498,14
61988. BESIM ĆURIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA 0,00 0,00 0,00 22.497,06 0,00 0,00 0,00 22.497,06
61989. ĐURO RAJKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1970 BRODSKI ZDENCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.496,76 0,00 22.496,76
61990. PREDRAG RADOVANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1962 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 22.495,88 0,00 0,00 0,00 22.495,88
61991. MARKO VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.495,77 0,00 22.495,77
61992. ADEM SALIHAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.492,03 0,00 0,00 0,00 22.492,03
61993. MARIJA BANDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1949 BOKŠIĆ LUG 0,00 0,00 0,00 22.487,04 0,00 0,00 0,00 22.487,04
61994. JANJA ŠARČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1956 NOVI PERKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.486,79 0,00 0,00 0,00 22.486,79
61995. ELVIS PALČIĆ ISTARSKA,UMAG 1978 PETROVIJA 0,00 0,00 2.472,04 20.014,31 0,00 0,00 0,00 22.486,35
61996. MARINKO VIDULIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1952 ANTIN 0,00 0,00 0,00 22.486,06 0,00 0,00 0,00 22.486,06
61997. VESNA GJURGJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -11,42 0,00 22.497,06 0,00 22.485,64
61998. DAVOR HORVAT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1990 DONJI DARUVAR 0,00 0,00 0,00 21.732,75 0,00 751,77 0,00 22.484,52
61999. JERKO ANIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 22.479,32 0,00 0,00 0,00 22.479,32
62000. ZDRAVKO JURKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI 1952 SRDINAC 0,00 0,00 0,00 22.478,64 0,00 0,00 0,00 22.478,64