OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
61901. MICA ĐORĐEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 16.076,78 0,00 7.764,05 0,00 23.840,83
61902. STEVAN TOMIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1977 DARDA 16.669,21 0,00 0,00 7.171,61 0,00 0,00 0,00 23.840,82
61903. MARINKO BULIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1965 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 4.340,33 19.499,65 0,00 0,00 0,00 23.839,98
61904. SLAVICA MARTULAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1970 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 -0,37 23.860,55 0,00 -20,78 0,00 23.839,40
61905. DRAGAN LUKIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1983 GLINA 0,00 0,00 607,56 11.490,82 0,00 11.739,40 0,00 23.837,78
61906. MILKA ŠEVO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1932 HUM VAROŠ 0,00 0,00 0,00 23.837,21 0,00 0,00 0,00 23.837,21
61907. ŽELJKA MAJSTOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1976 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.836,80 0,00 23.836,80
61908. JOAKIM MUDRI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1939 PETROVCI 0,00 0,00 0,00 23.835,74 0,00 0,00 0,00 23.835,74
61909. DRAGO ĐURAJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1969 MOLVE 0,00 0,00 0,00 23.835,31 0,00 0,00 0,00 23.835,31
61910. KENAN HANDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 4.024,32 19.810,68 0,00 0,00 0,00 23.835,00
61911. DILA TUNAJ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1936 LIPOVEC LONJSKI 0,00 0,00 0,00 23.832,36 0,00 0,00 0,00 23.832,36
61912. JASMIN DUGALIĆ ISTARSKA,PULA 1974 PULA 0,00 0,00 0,00 23.832,13 0,00 0,00 0,00 23.832,13
61913. SVETLANA ABIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1969 ŠAPTINOVCI 0,00 0,00 0,00 23.831,98 0,00 0,00 0,00 23.831,98
61914. DAVOR KLASAN PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1977 DRAŽICE 0,00 0,00 0,00 23.831,60 0,00 0,00 0,00 23.831,60
61915. MIRJANA ZADRO-OBRADOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 7.179,86 0,00 0,00 16.651,19 0,00 0,00 0,00 23.831,05
61916. LIDIJA TUTUNOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1961 ĐAKOVO 0,00 0,00 1.439,37 22.391,57 0,00 0,00 0,00 23.830,94
61917. ZVONKO VUKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1940 OSIJEK 134,77 0,00 3.437,50 20.258,29 0,00 0,00 0,00 23.830,56
61918. KRISTINA ČREP MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1987 GORNJI KURŠANEC 5.168,12 0,00 -127,24 18.789,65 0,00 0,00 0,00 23.830,53
61919. NIKO NINČEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1969 ZADAR 0,00 0,00 0,00 23.830,12 0,00 0,00 0,00 23.830,12
61920. JADRANKA OSTROŠKI OSJEČKO-BARANJSKA,FERIČANCI 1965 FERIČANCI 0,00 0,00 0,00 23.828,74 0,00 0,00 0,00 23.828,74
61921. JADRANKA REKIĆ ISTARSKA,PULA 1957 PULA 0,00 0,00 0,00 23.827,61 0,00 0,00 0,00 23.827,61
61922. DEJAN KOSANOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1927 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 0,00 23.825,35 0,00 0,00 0,00 23.825,35
61923. VID MARGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1946 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 23.825,28 0,00 0,00 0,00 23.825,28
61924. ENES LATIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1985 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 0,00 23.824,51 0,00 0,00 0,00 23.824,51
61925. DAVORKA BARAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1958 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 23.823,81 0,00 0,00 0,00 23.823,81
61926. MILAN ŠPOLJAR ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1981 STRMEC 0,00 0,00 0,00 23.823,62 0,00 0,00 0,00 23.823,62
61927. NADA TOMINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 23.823,00 0,00 0,00 0,00 23.823,00
61928. PETRA DUKA PERIŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1984 ŽRNOVO 0,00 0,00 -245,32 -1,78 0,00 24.069,60 0,00 23.822,50
61929. TATJANA ČALDAREVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR 0,00 0,00 0,00 23.820,34 0,00 0,00 0,00 23.820,34
61930. NIKICA PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.819,92 0,00 0,00 0,00 23.819,92
61931. FRANE RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1947 SUMARTIN 0,00 0,00 23.818,80 0,00 0,00 0,00 0,00 23.818,80
61932. DAMIR BAŠEK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1964 IVANOVEC 0,00 0,00 0,00 23.814,03 0,00 0,00 0,00 23.814,03
61933. ILIJA MOSTARAC DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1970 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 23.813,44 0,00 0,00 0,00 23.813,44
61934. DRAGAN LOVRIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1961 ŠIBENIK 0,00 0,00 6.519,28 17.292,92 0,00 0,00 0,00 23.812,20
61935. MARIJANA BARIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1977 POLIČNIK 0,00 0,00 534,59 23.276,26 0,00 0,00 0,00 23.810,85
61936. JELISAVA ŽUTEG PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1933 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 23.808,81 0,00 0,00 23.808,81
61937. IVICA ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1963 SOLIN 0,00 0,00 18.283,62 5.524,29 0,00 0,00 0,00 23.807,91
61938. GORDANA RADUJKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1969 NARTA 0,00 0,00 0,00 23.806,29 0,00 0,00 0,00 23.806,29
61939. KRISTIJAN VRBANIĆ ISTARSKA,PULA 1972 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.803,94 0,00 23.803,94
61940. SLOBODAN ŠURKALOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1987 NOVA GRADIŠKA 7.642,59 0,00 0,00 16.159,92 0,00 0,00 0,00 23.802,51
61941. SAFET MEMETI BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1934 OKUČANI 0,00 0,00 0,00 23.801,97 0,00 0,00 0,00 23.801,97
61942. FLURIM BYLYKBASHI PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1972 VIŠKOVO 0,00 0,00 0,00 23.801,30 0,00 0,00 0,00 23.801,30
61943. NADA FLIS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.800,24 0,00 23.800,24
61944. MARIJANA ČUTURIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1985 BENKOVAČKO SELO 0,00 0,00 999,46 22.799,71 0,00 0,00 0,00 23.799,17
61945. VERICA IVANKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 1.767,13 22.031,24 0,00 0,00 0,00 23.798,37
61946. TINO GAZZARI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 25.243,71 0,00 -475,84 -970,47 0,00 0,00 0,00 23.797,40
61947. HALID BERIŠA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1954 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 23.796,22 0,00 0,00 0,00 23.796,22
61948. MARIJANA ROMIĆ ZADARSKA,ZADAR 1974 ZADAR 9.757,56 0,00 0,00 14.037,50 0,00 0,00 0,00 23.795,06
61949. BRANKO MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.794,71 0,00 0,00 0,00 23.794,71
61950. DRAGUTIN MAGDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1934 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 23.793,74 0,00 0,00 0,00 23.793,74
61951. VIŠNJA DRŽANIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 123,61 0,00 443,77 23.224,83 0,00 0,00 0,00 23.792,21
61952. BRANIMIR NOVAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1962 MAKARSKA 0,00 0,00 4.335,64 19.455,40 0,00 0,00 0,00 23.791,04
61953. NUSMIR ALAJMOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 23.790,50 0,00 0,00 0,00 23.790,50
61954. ZVONIMIR OREŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.789,92 0,00 23.789,92
61955. NEVENKA ŠKORIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1953 KNIN 0,00 0,00 -204,35 23.994,03 0,00 0,00 0,00 23.789,68
61956. FIDAN ČOLAKU SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1984 KUTINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.787,95 0,00 23.787,95
61957. DEAN STANKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1966 POLICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.787,26 0,00 23.787,26
61958. MATE MATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1967 KARAKAŠICA 0,00 0,00 0,00 23.786,96 0,00 0,00 0,00 23.786,96
61959. ANDRO BUKTENICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SLATINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.786,15 0,00 23.786,15
61960. ANĐELKO NASIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 NEPOZNATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.786,05 0,00 23.786,05
61961. BOŽICA HARAMINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1957 TRSTENO 0,00 0,00 0,00 23.784,38 0,00 0,00 0,00 23.784,38
61962. VIŠNJA OKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.784,03 0,00 0,00 0,00 23.784,03
61963. MLADEN MIJOLOVIĆ ZADARSKA,POSEDARJE 1957 SLIVNICA 0,00 0,00 0,00 23.783,47 0,00 0,00 0,00 23.783,47
61964. ALEKSANDRA BALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.782,16 0,00 23.782,16
61965. SONJA JURIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 3.009,70 20.769,10 0,00 0,00 0,00 23.778,80
61966. MATIJA MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1953 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 23.778,64 0,00 0,00 0,00 23.778,64
61967. SAFET HOZANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.778,41 0,00 23.778,41
61968. GORAN ČALIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 4.437,30 0,00 5.473,24 13.867,39 0,00 0,00 0,00 23.777,93
61969. IGOR PALL SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1974 VOLODER 0,00 0,00 0,00 23.776,74 0,00 0,00 0,00 23.776,74
61970. MEJRA HUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 0,00 0,00 0,00 23.776,50 0,00 0,00 0,00 23.776,50
61971. VLADIMIR ČUNKO ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1943 JASTREBARSKO 23.792,21 0,00 0,33 -17,75 0,00 0,00 0,00 23.774,79
61972. MANDA BARIŠIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1974 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 23.774,45 0,00 0,00 0,00 23.774,45
61973. MARIANA KATIĆ ISTARSKA,PULA 1989 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.773,27 0,00 23.773,27
61974. DENIS KALOKIRA PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1977 LOVRAN 15.426,63 0,00 101,18 8.244,23 0,00 0,00 0,00 23.772,04
61975. MARICA VIŠAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1951 BRDO OREHOVEČKO 0,00 0,00 0,00 23.771,67 0,00 0,00 0,00 23.771,67
61976. ZDENKA MIHALIĆ KARLOVAČKA,BARILOVIĆ 1949 DONJI VELEMERIĆ 0,00 0,00 0,00 23.770,10 0,00 0,00 0,00 23.770,10
61977. MILAN JURJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1954 VELIKI GRĐEVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 23.768,52 0,00 0,00 23.768,52
61978. MILENA ARAPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1944 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.768,21 0,00 23.768,21
61979. SINIŠA MAVDUŠ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1963 PETRINJA 0,00 0,00 0,00 23.766,32 0,00 0,00 0,00 23.766,32
61980. DAMIR BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.765,65 0,00 0,00 0,00 23.765,65
61981. KATICA DUKOVAC LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1960 LIČKI RIBNIK 0,00 0,00 0,00 23.763,19 0,00 0,00 0,00 23.763,19
61982. IVICA SALAMUN OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1975 ROZMAJEROVAC 0,00 0,00 0,00 23.761,19 0,00 0,00 0,00 23.761,19
61983. TEREZIJA JURAKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1953 LAZE 0,00 0,00 0,00 23.760,04 0,00 0,00 0,00 23.760,04
61984. MARIJA NOVAČIĆ ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1970 ŽABNICA 0,00 0,00 0,00 23.759,82 0,00 0,00 0,00 23.759,82
61985. LJUBICA MARTINJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1934 POFUKI 0,00 0,00 0,00 23.756,78 0,00 0,00 0,00 23.756,78
61986. VLADIMIR STAVER ISTARSKA,PULA 1982 PULA -2.442,50 0,00 4.640,99 21.558,18 0,00 0,00 0,00 23.756,67
61987. ROBERT PERVAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 0,00 0,00 24,20 23.731,77 0,00 0,00 0,00 23.755,97
61988. SLAVEN BALOG KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1968 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 23.196,25 0,00 556,80 0,00 23.753,05
61989. KATICA ĆULAFIĆ ISTARSKA,PULA 1965 PULA 0,00 0,00 0,00 23.752,14 0,00 0,00 0,00 23.752,14
61990. ANA MARIJA TOMEČAK KRILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 266,18 0,00 690,67 22.794,41 0,00 0,00 0,00 23.751,26
61991. MIROSLAV MINAUF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 23.100,40 0,00 -0,91 486,56 0,00 162,70 0,00 23.748,75
61992. IVANKA GRUBIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1967 DONJA KUPČINA 0,00 0,00 0,00 23.744,21 0,00 0,00 0,00 23.744,21
61993. SINIŠA KRČMAREK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1972 VELIKA KOSNICA 0,00 0,00 0,00 23.464,08 0,00 279,70 0,00 23.743,78
61994. MIROSLAV DŽALTO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 3.254,83 20.486,54 0,00 0,00 0,00 23.741,37
61995. DAVID ŠTIFANIĆ ISTARSKA,UMAG 1984 IZOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.739,67 0,00 23.739,67
61996. MARINO TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 -271,64 24.010,07 0,00 0,00 0,00 23.738,43
61997. ANKICA PAUNOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1978 MAKARSKA 19.691,74 0,00 -2.074,85 6.118,55 0,00 0,00 0,00 23.735,44
61998. HARIS BUREK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1982 ĐAKOVO 0,00 0,00 -549,24 24.284,49 0,00 0,00 0,00 23.735,25
61999. ANEMONA PERHAT ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1985 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.734,45 0,00 23.734,45
62000. IVAN ŠTEFANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 170,36 0,00 484,03 23.079,04 0,00 0,00 0,00 23.733,43