OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
61901. GRGA BARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1976 TROGIR 0,00 0,00 -0,19 24.106,43 0,00 0,00 0,00 24.106,24
61902. MILKA ŠEVO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1932 HUM VAROŠ 0,00 0,00 0,00 24.105,75 0,00 0,00 0,00 24.105,75
61903. IVAN MITROVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO 1942 LUKAČ 0,00 0,00 0,00 24.101,11 0,00 0,00 0,00 24.101,11
61904. MARIJA NOVAČIĆ ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1970 ŽABNICA 0,00 0,00 0,00 24.100,99 0,00 0,00 0,00 24.100,99
61905. ADAM PERKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1953 ŠIROKO POLJE 0,00 0,00 0,00 24.100,46 0,00 0,00 0,00 24.100,46
61906. MATE DABRO ŠIBENSKO-KNINSKA,RUŽIĆ 1970 KLJAKE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.095,62 0,00 24.095,62
61907. MILAN BOGDAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.095,06 0,00 24.095,06
61908. ZVJEZDANA ZORIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1983 ĐAKOVO -345,30 0,00 -31,68 24.470,75 0,00 0,00 0,00 24.093,77
61909. JOVO TOROMAN PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1947 KOSTRENA 26.269,16 0,00 -467,62 -1.707,92 0,00 0,00 0,00 24.093,62
61910. VIŠNJA OKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 24.092,66 0,00 0,00 0,00 24.092,66
61911. MUHAMED ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.267,53 0,00 1.824,07 0,00 24.091,60
61912. ŠTEFANIJA STUPAR OSJEČKO-BARANJSKA,PETLOVAC 1948 PETLOVAC 0,00 0,00 0,00 24.091,50 0,00 0,00 0,00 24.091,50
61913. ANDREA TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.091,33 0,00 24.091,33
61914. VLADIMIR POŽNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 24.300,72 0,00 0,00 -209,95 0,00 0,00 0,00 24.090,77
61915. JANKO HANŽIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1988 JAKUŠEVEC ZABOČKI 17.277,74 0,00 5.128,06 1.684,71 0,00 0,00 0,00 24.090,51
61916. JADRANKA REKIĆ ISTARSKA,PULA 1957 PULA 0,00 0,00 0,00 24.090,29 0,00 0,00 0,00 24.090,29
61917. ZVONKO KIRIN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1949 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 24.090,10 0,00 0,00 0,00 24.090,10
61918. ŽELJKA DRLJAČA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1968 SISAK 0,00 0,00 3.615,52 20.474,45 0,00 0,00 0,00 24.089,97
61919. VEDRAN ŠOŠKI VARAŽDINSKA,LUDBREG 1983 BOLFAN 9.881,30 0,00 221,97 13.986,39 0,00 0,00 0,00 24.089,66
61920. ZVONKO VUKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1940 OSIJEK 136,28 0,00 3.469,22 20.484,11 0,00 0,00 0,00 24.089,61
61921. NIKICA PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 24.088,88 0,00 0,00 0,00 24.088,88
61922. VLADIMIR ČUNKO ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1943 JASTREBARSKO 24.104,54 0,00 0,34 -17,74 0,00 0,00 0,00 24.087,14
61923. ZDENKA MIHALIĆ KARLOVAČKA,BARILOVIĆ 1949 DONJI VELEMERIĆ 0,00 0,00 0,00 24.085,97 0,00 0,00 0,00 24.085,97
61924. MIRA FRKAT ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1968 VELIKA GORICA 0,00 0,00 3.608,23 20.477,60 0,00 0,00 0,00 24.085,83
61925. TATJANA ČALDAREVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR 0,00 0,00 0,00 24.085,57 0,00 0,00 0,00 24.085,57
61926. KATICA ĆULAFIĆ ISTARSKA,PULA 1965 PULA 0,00 0,00 0,00 24.085,08 0,00 0,00 0,00 24.085,08
61927. IVANA PAVŠIČ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1985 ŠIBENIK 9.305,88 0,00 332,23 14.446,57 0,00 0,00 0,00 24.084,68
61928. SVETLANA ABIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1969 ŠAPTINOVCI 0,00 0,00 0,00 24.084,40 0,00 0,00 0,00 24.084,40
61929. GORDANA RADUJKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1969 NARTA 0,00 0,00 0,00 24.083,69 0,00 0,00 0,00 24.083,69
61930. DEAN SKOLARIS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 24.083,51 0,00 0,00 0,00 24.083,51
61931. IVANKA TOPAL KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PETERANEC 1982 SIGETEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.083,29 0,00 24.083,29
61932. TINKA SAVIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1974 VOJIŠNICA 0,00 0,00 0,00 24.081,15 0,00 0,00 0,00 24.081,15
61933. VESNA KIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 -145,18 24.225,94 0,00 0,00 0,00 24.080,76
61934. ANĐELKO NASIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 NEPOZNATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.079,53 0,00 24.079,53
61935. IVICA ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1963 SOLIN 0,00 0,00 18.501,32 5.577,76 0,00 0,00 0,00 24.079,08
61936. VID MARGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1946 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 24.078,37 0,00 0,00 0,00 24.078,37
61937. MILAN SPICIJARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1968 NJIVICE -989,59 0,00 -2.284,34 27.350,94 0,00 0,00 0,00 24.077,01
61938. UGLJEŠA PILINGER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 24.075,45 0,00 0,00 0,00 24.075,45
61939. SNJEŽANA KUKURIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1965 GUŠĆE 0,00 0,00 0,00 24.075,29 0,00 0,00 0,00 24.075,29
61940. HRVOJE KOLETIĆ ZAGREBAČKA,ORLE 1977 RUČA 0,00 0,00 0,00 24.074,55 0,00 0,00 0,00 24.074,55
61941. SAMIR MOHAMED MOHAMED FARAGALLA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 24.073,92 0,00 0,00 0,00 24.073,92
61942. MARIJA ULANICKI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.073,72 0,00 24.073,72
61943. BORIS ŠUPLJIKAC ISTARSKA,PULA 1952 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.072,99 0,00 24.072,99
61944. IVICA KOVAČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1970 NOVAČKA 0,00 0,00 0,00 24.072,82 0,00 0,00 0,00 24.072,82
61945. GORDANA PASANEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1969 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 24.070,11 0,00 0,00 0,00 24.070,11
61946. IVAN FILIPAŠIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1946 KELEMEN 0,00 0,00 0,00 24.069,66 0,00 0,00 0,00 24.069,66
61947. SNJEŽANA SMOLJANEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1973 KRIŽEVCI 0,00 0,00 4.967,88 0,00 0,00 19.101,10 0,00 24.068,98
61948. VLADIMIR STAVER ISTARSKA,PULA 1982 PULA -2.442,50 0,00 4.760,91 21.750,09 0,00 0,00 0,00 24.068,50
61949. DARIO KOMŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 24.067,80 0,00 0,00 0,00 24.067,80
61950. MILJENKO ŽUGAJ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1963 STARA MARČA 0,00 0,00 0,00 24.067,44 0,00 0,00 0,00 24.067,44
61951. DRAŽEN BREITENFELD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 24.067,09 0,00 0,00 0,00 24.067,09
61952. SAFET MEMETI BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1934 OKUČANI 0,00 0,00 0,00 24.067,00 0,00 0,00 0,00 24.067,00
61953. DANIELA PERIĆ ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 0,00 0,00 0,00 24.064,42 0,00 0,00 0,00 24.064,42
61954. RUŽICA SUBOTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1956 NIJEMCI 0,00 0,00 0,00 24.063,69 0,00 0,00 0,00 24.063,69
61955. DEAN LOVRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 7.951,38 0,00 -2.303,63 18.453,13 0,00 -37,49 0,00 24.063,39
61956. FRANCA MEDVED VARAŽDINSKA,BEDNJA 1930 PLEŠ 0,00 0,00 0,00 24.063,11 0,00 0,00 0,00 24.063,11
61957. NADA MIKLEČIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1962 VISOKO 0,00 0,00 0,00 24.062,39 0,00 0,00 0,00 24.062,39
61958. BEGISHE REXHAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 8.203,01 0,00 15.856,11 0,00 0,00 0,00 0,00 24.059,12
61959. ZVJEZDANA GRDEN ZAGREBAČKA,STUPNIK 1988 DONJI STUPNIK 0,00 0,00 0,00 24.058,72 0,00 0,00 0,00 24.058,72
61960. BARTUL MIŠURA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 2,11 24.055,52 0,00 0,00 0,00 24.057,63
61961. SLOBODAN JERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1948 SPLIT 0,00 0,00 0,00 24.057,34 0,00 0,00 0,00 24.057,34
61962. LJILJANA KRVAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1977 LIPOVO BRDO 0,00 0,00 0,00 24.053,95 0,00 0,00 0,00 24.053,95
61963. IRINA MOROVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1982 ZADAR 0,00 0,00 -3.667,83 27.720,70 0,00 0,00 0,00 24.052,87
61964. NIKOLA PICINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1923 SUSAK 0,00 0,00 0,00 24.052,19 0,00 0,00 0,00 24.052,19
61965. VLADO SABOLIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1948 TOPOLOVEC 0,00 0,00 0,00 24.050,61 0,00 0,00 0,00 24.050,61
61966. ŽELJKO BALŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 JESENOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.050,57 0,00 24.050,57
61967. IGOR BARTULICA ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1965 SAMOBOR 0,00 0,00 -471,45 24.521,48 0,00 0,00 0,00 24.050,03
61968. NIKOLA POSUDA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1954 PALANČANI 0,00 0,00 0,00 24.049,32 0,00 0,00 0,00 24.049,32
61969. TAMARA-IVANA KOMPARIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1970 GUDCI 0,00 0,00 0,00 24.048,65 0,00 0,00 0,00 24.048,65
61970. AURELIO DOBRIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1942 VALBANDON 0,00 0,00 0,00 24.047,78 0,00 0,00 0,00 24.047,78
61971. DÁNIEL DALLOS ŠIBENSKO-KNINSKA,PRIMOŠTEN 1984 BUNINPEŠTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.047,60 0,00 24.047,60
61972. NIKOLA UDUROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1995 PODGORAČ 0,00 0,00 0,00 0,00 24.045,94 0,00 0,00 24.045,94
61973. BOŽA BUTIGAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1970 ČELOPECI 0,00 0,00 0,00 -9.848,87 0,00 33.893,90 0,00 24.045,03
61974. DUŠANKA ŠOŠKI VARAŽDINSKA,LUDBREG 1954 BOLFAN 0,00 0,00 0,00 24.044,80 0,00 0,00 0,00 24.044,80
61975. ROKO MAČUKAT ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1930 VODICE 0,00 0,00 0,00 24.044,74 0,00 0,00 0,00 24.044,74
61976. GORAN JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 31.123,92 -7.081,03 0,00 0,00 0,00 24.042,89
61977. DRAGUTIN MAGDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1934 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 24.041,46 0,00 0,00 0,00 24.041,46
61978. SLAVICA BATARELO ZADARSKA,OBROVAC 1962 GORNJI KARIN 0,00 0,00 0,00 24.040,28 0,00 0,00 0,00 24.040,28
61979. VEDRAN ČUPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 24.039,22 0,00 0,00 0,00 24.039,22
61980. MARIJA ŠIMIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1957 BLAŠKOVEC 9.340,94 0,00 2.764,24 11.933,22 0,00 0,00 0,00 24.038,40
61981. MARIJAN DUJMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 24.068,22 0,00 0,00 -30,54 0,00 24.037,68
61982. MIROSLAV DRAGUNIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1955 PAČETIN 0,00 0,00 0,00 24.037,25 0,00 0,00 0,00 24.037,25
61983. SLAVKO MARJANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1933 KOMARNICA 0,00 0,00 0,00 24.035,76 0,00 0,00 0,00 24.035,76
61984. SAŠA MILADINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.035,51 0,00 24.035,51
61985. DAVOR KLASAN PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1977 DRAŽICE 0,00 0,00 0,00 24.033,92 0,00 0,00 0,00 24.033,92
61986. VESNA BAUMGARTNER MEĐIMURSKA,SVETI MARTIN NA MURI 1970 SVETI MARTIN NA MURI 0,00 0,00 0,00 24.029,25 0,00 0,00 0,00 24.029,25
61987. SLAVEN BALOG KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1968 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 23.464,84 0,00 564,28 0,00 24.029,12
61988. ZRINKA VILIĆ ISTARSKA,UMAG 1969 PORTOROŽ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.028,63 0,00 24.028,63
61989. RANKO RADOJČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1961 TRNJANI 0,00 0,00 0,00 24.712,83 0,00 -684,61 0,00 24.028,22
61990. PREDRAG MILANKO ZADARSKA,SUKOŠAN 1975 GORICA 0,00 0,00 0,00 24.026,41 0,00 0,00 0,00 24.026,41
61991. IVAN ZORIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1969 KUŠEVAC 0,00 0,00 0,00 24.025,92 0,00 0,00 0,00 24.025,92
61992. BOŽO VITKO ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1962 SAMOBORSKI OTOK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.025,91 0,00 24.025,91
61993. IVAN LUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1974 GORNJI DOLAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.024,44 0,00 24.024,44
61994. JOSIP RENGEL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 24.022,68 0,00 0,00 0,00 24.022,68
61995. VIOLETA GEORGIEVA JANKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 24.022,25 0,00 0,00 0,00 24.022,25
61996. PRENA KRASNIĆI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC 1974 LASOVAC 0,00 0,00 0,00 24.021,19 0,00 0,00 0,00 24.021,19
61997. KATARINA LIOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 4.659,15 19.361,88 0,00 0,00 0,00 24.021,03
61998. NIKOLINA MARIĆ ISTARSKA,UMAG 1985 KMETI -1.375,41 0,00 4.507,77 20.888,01 0,00 0,00 0,00 24.020,37
61999. ANTUN MILINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.019,89 0,00 24.019,89
62000. PETAR CINDRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1992 ČAJKOVCI 0,00 0,00 3.216,20 20.803,59 0,00 0,00 0,00 24.019,79