OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
61901. PAVAO MALOIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 MARGEČAN 0,00 0,00 0,00 23.971,96 0,00 0,00 0,00 23.971,96
61902. GORDANA DROBNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.968,23 0,00 0,00 0,00 23.968,23
61903. JOSIP MAJHEN OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1945 MRZOVIĆ 0,00 0,00 0,00 23.967,02 0,00 0,00 0,00 23.967,02
61904. MARTA MEDVIDOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIKIREVCI 1949 SIKIREVCI 0,00 0,00 0,00 23.965,29 0,00 0,00 0,00 23.965,29
61905. TOMO MILOSAVLJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1932 ZRINSKA 0,00 0,00 0,00 23.962,06 0,00 0,00 0,00 23.962,06
61906. DARKO VRABAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.961,82 0,00 23.961,82
61907. NEDRETA MENDEŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.960,21 0,00 0,00 0,00 23.960,21
61908. ANA TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1960 DONJI PROLOŽAC 0,00 0,00 0,00 23.959,78 0,00 0,00 0,00 23.959,78
61909. ANTONIJA BANIĆ ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1988 BIOGRAD NA MORU 0,00 0,00 0,00 23.959,00 0,00 0,00 0,00 23.959,00
61910. MIRELA ROSENBERG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 522,73 23.436,12 0,00 0,00 0,00 23.958,85
61911. XUMIN XIA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.957,71 0,00 0,00 0,00 23.957,71
61912. VLADISLAV ČOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 23.864,95 0,00 91,02 0,35 0,00 0,00 0,00 23.956,32
61913. JURICA KIHALIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1980 PETRINJA 0,00 0,00 0,00 23.955,49 0,00 0,00 0,00 23.955,49
61914. TONČI PAVIČIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SLATINE 0,00 0,00 0,00 23.955,47 0,00 0,00 0,00 23.955,47
61915. JASNA TOPIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1971 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 17.816,00 6.138,44 0,00 23.954,44
61916. CORINA KUKIĆ ZAGREBAČKA,PRESEKA 1985 SLATINA 0,00 0,00 0,00 23.953,47 0,00 0,00 0,00 23.953,47
61917. MIODRAG JUKIĆ ZADARSKA,GRAČAC 1967 GRAČAC 0,00 0,00 -1.129,87 25.082,52 0,00 0,00 0,00 23.952,65
61918. ZORAN RAŠTEGORAC ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1970 JABLANOVEC 0,00 0,00 0,00 23.951,82 0,00 0,00 0,00 23.951,82
61919. SUNČICA TVRDORJEKA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 23.951,61 0,00 0,00 0,00 23.951,61
61920. JAGODA MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.948,73 0,00 23.948,73
61921. DARINKA SEVEROVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1952 BESTOVJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.947,45 0,00 23.947,45
61922. ANITA KUČAN MEĐIMURSKA,KOTORIBA 1975 KOTORIBA 17.853,77 0,00 2.282,01 3.811,43 0,00 0,00 0,00 23.947,21
61923. IVAN JEČMENICA KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1953 VUKANCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.947,18 0,00 23.947,18
61924. JASMINA HUSEIN ISTARSKA,VODNJAN 1983 VODNJAN 0,00 0,00 0,00 23.946,38 0,00 0,00 0,00 23.946,38
61925. KREŠIMIR MRAVIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1945 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.942,97 0,00 23.942,97
61926. RUŽICA RATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1946 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.942,69 0,00 23.942,69
61927. JANKO HOVANJEC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1951 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 23.942,32 0,00 0,00 0,00 23.942,32
61928. DRAGICA ANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1970 GRADIŠTE 0,00 0,00 -471,60 6.477,86 0,00 17.935,26 0,00 23.941,52
61929. MUAMER GRAHIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 23.940,94 0,00 0,00 0,00 23.940,94
61930. RUŽICA SCHOLE ZADARSKA,ZADAR 1967 ZADAR 0,02 0,00 728,21 23.210,79 0,00 0,00 0,00 23.939,02
61931. BRANKO ČILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.938,19 0,00 0,00 0,00 23.938,19
61932. ANKICA ŠURMIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1962 SRIJEDSKA 0,00 0,00 0,00 23.937,78 0,00 0,00 0,00 23.937,78
61933. ANA TRŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 23.936,85 0,00 0,00 0,00 23.936,85
61934. KLARA TRUMBETAŠ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1939 VELIKA MLAKA 0,00 0,00 0,00 23.936,72 0,00 0,00 0,00 23.936,72
61935. PAULINA ARTHOFER SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1937 SISAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.935,13 0,00 23.935,13
61936. ILIMIHASAN NEZIRI SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1949 GRADAC 0,00 0,00 23.932,20 0,00 0,00 0,00 0,00 23.932,20
61937. MIRJANA HERCEG SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1960 STARI GRABOVAC 4.495,32 0,00 0,00 19.435,95 0,00 0,00 0,00 23.931,27
61938. NADA VUKELIĆ-PERIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1949 VIŠKOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.928,78 0,00 23.928,78
61939. BOJANA PERIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1977 VIŠKOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.928,78 0,00 23.928,78
61940. ŠTEFICA PRUGOVEČKI ZAGREBAČKA,BEDENICA 1960 OTRČKOVEC 0,00 0,00 0,00 23.927,78 0,00 0,00 0,00 23.927,78
61941. ĐURO ĐUMIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 23.922,44 0,00 0,00 0,00 23.922,44
61942. MIROSLAV MEDARIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1985 NOVO SELO PALANJEČKO 0,00 0,00 8.382,49 15.539,53 0,00 0,00 0,00 23.922,02
61943. LULZIM GASHI SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1978 ČELINA 0,00 0,00 0,00 23.921,89 0,00 0,00 0,00 23.921,89
61944. MARIJA TKALEC VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1955 KAPELA PODRAVSKA 0,00 0,00 0,00 23.919,10 0,00 0,00 0,00 23.919,10
61945. MARIO POŽEG ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1988 JASTREBARSKO 0,00 0,00 0,00 23.917,34 0,00 0,00 0,00 23.917,34
61946. BISERKA GRGURIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1975 DEKLEŠANEC 0,00 0,00 0,00 23.916,62 0,00 0,00 0,00 23.916,62
61947. VICKO DUJMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1953 STARI GRAD 0,00 0,00 15.365,46 8.549,88 0,00 0,00 0,00 23.915,34
61948. NADA PLAZIBAT OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1967 VIŠKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.914,25 0,00 0,00 0,00 23.914,25
61949. VIŠNJA LONČARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1957 KRIŽEVCI 0,00 0,00 -74,28 14.277,88 0,00 9.708,90 0,00 23.912,50
61950. DALIBOR ŽAGAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1972 GORNJA KOVAČICA 0,00 0,00 0,00 23.911,67 0,00 0,00 0,00 23.911,67
61951. MARA DAMJANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1933 CIGLENICA 0,00 0,00 0,00 23.910,98 0,00 0,00 0,00 23.910,98
61952. LJUBA GJURAN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1938 STRMEC BUKEVSKI 0,00 0,00 0,00 23.910,83 0,00 0,00 0,00 23.910,83
61953. MILJENKO ŽUGAJ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1963 STARA MARČA 0,00 0,00 0,00 23.907,45 0,00 0,00 0,00 23.907,45
61954. MILAN BULJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1952 SPLIT 0,00 0,00 23.906,27 0,00 0,00 0,00 0,00 23.906,27
61955. HRVOJE KOLETIĆ ZAGREBAČKA,ORLE 1977 RUČA 0,00 0,00 0,00 23.904,73 0,00 0,00 0,00 23.904,73
61956. ALEKSANDAR SEDLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.899,28 0,00 23.899,28
61957. JOSIP MERKAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1931 DONJA ŠEMNICA 0,00 0,00 10,53 23.888,37 0,00 0,00 0,00 23.898,90
61958. TATJANA RADOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.898,89 0,00 0,00 0,00 23.898,89
61959. GORAN BOJANIĆ ZADARSKA,ZADAR 1982 ZADAR -1.168,35 0,00 1.012,91 24.054,06 0,00 0,00 0,00 23.898,62
61960. HRVOJE BRKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1986 VALPOVO -0,98 0,00 3.855,95 20.041,70 0,00 0,00 0,00 23.896,67
61961. SERGIO TERZON ISTARSKA,PULA NEW YORK ND ST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.891,30 0,00 23.891,30
61962. DRAŽEN KOSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1975 KARLOVAC 0,00 0,00 53,16 23.836,30 0,00 0,00 0,00 23.889,46
61963. MARIJA IVANDIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC 1966 FERDINANDOVAC 0,00 0,00 0,00 23.889,10 0,00 0,00 0,00 23.889,10
61964. GORAN BARIŠIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1988 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.889,09 0,00 23.889,09
61965. RUŽA VITKOVIĆ ZAGREBAČKA,BEDENICA 1949 TURKOVČINA 0,00 0,00 0,00 23.888,19 0,00 0,00 0,00 23.888,19
61966. ANA ĐURINIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1958 KRIŽEVCI 0,00 0,00 -0,02 23.886,58 0,00 0,00 0,00 23.886,56
61967. DRAGUTIN LJUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.886,00 0,00 0,00 0,00 23.886,00
61968. NENA VUK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1967 FEREŽANI 0,00 0,00 0,00 23.880,10 0,00 0,00 0,00 23.880,10
61969. NADA JOVANOVIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1948 ZAPUŽANE 0,00 0,00 0,00 23.879,75 0,00 0,00 0,00 23.879,75
61970. NINO KUREŠIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1967 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.876,53 0,00 23.876,53
61971. IRENA ŽILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1977 MARINIĆI 0,00 0,00 -623,74 24.497,69 0,00 0,00 0,00 23.873,95
61972. MILJENKA SIMUNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1955 TRILJ 0,00 0,00 0,00 23.872,40 0,00 0,00 0,00 23.872,40
61973. MUAMEDALI ABDULI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB -9.260,53 0,00 940,69 32.187,47 0,00 0,00 0,00 23.867,63
61974. SINIŠA DIVKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1982 PULA 0,00 0,00 0,00 23.867,33 0,00 0,00 0,00 23.867,33
61975. ELFAT VELIU BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 12.329,53 0,00 3.021,71 8.515,06 0,00 0,00 0,00 23.866,30
61976. ZVJEZDANA SKELIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1937 KAMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.865,06 0,00 23.865,06
61977. TOMISLAV PAVLIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI -73,40 0,00 333,53 23.604,45 0,00 0,00 0,00 23.864,58
61978. MERI LIPOTICA ZADARSKA,PRIVLAKA 1975 PRIVLAKA 0,00 0,00 23.860,36 3,99 0,00 0,00 0,00 23.864,35
61979. EDVARD MATOUŠEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1962 DARUVAR 0,00 0,00 0,00 23.864,19 0,00 0,00 0,00 23.864,19
61980. BOŠKO VRCELJ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1952 OSIJEK 0,00 0,00 1.142,84 22.721,17 0,00 0,00 0,00 23.864,01
61981. ZLATKO MURATOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 0,00 0,00 -374,81 24.237,56 0,00 0,00 0,00 23.862,75
61982. MARIO TOMAŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,SMOKVICA 1979 SMOKVICA 0,00 0,00 0,00 23.862,58 0,00 0,00 0,00 23.862,58
61983. SLAVKO MARJANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1933 KOMARNICA 0,00 0,00 0,00 23.862,02 0,00 0,00 0,00 23.862,02
61984. LJILJANA DRAŽANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.861,92 0,00 23.861,92
61985. ŽELJKO RADMAN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1982 OSIJEK 12.966,68 0,00 506,80 10.388,17 0,00 0,00 0,00 23.861,65
61986. ŽELJKO RAJN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1960 BRĐANI SOKOLOVAČKI -0,05 0,00 -1.296,58 25.156,02 0,00 0,00 0,00 23.859,39
61987. INES SCHLEIPFENBAUER LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1974 LOVINAC 0,00 0,00 0,00 23.857,25 0,00 0,00 0,00 23.857,25
61988. MARIJA ŽUPAN OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1953 JURJEVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 23.856,72 0,00 0,00 0,00 23.856,72
61989. IVAN JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1963 DONJI BITELIĆ 0,00 0,00 0,00 23.855,29 0,00 0,00 0,00 23.855,29
61990. ZUFER MERSELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 0,00 0,00 0,00 23.853,88 0,00 0,00 0,00 23.853,88
61991. SNJEŽANA KUKURIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1965 GUŠĆE 0,00 0,00 0,00 23.852,95 0,00 0,00 0,00 23.852,95
61992. GORAN VODOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1969 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 23.850,94 0,00 0,00 0,00 23.850,94
61993. DANICA DRAGANIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1948 GORNJE ROVIŠĆE 0,00 0,00 0,00 23.849,51 0,00 0,00 0,00 23.849,51
61994. ZLATKO PERKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1969 TEREZINO POLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 23.849,34 0,00 0,00 23.849,34
61995. MARINA HRUŠKAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1986 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 23.847,87 0,00 0,00 0,00 23.847,87
61996. DAVOR MRGANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1975 OSIJEK -706,19 0,00 -323,50 24.877,24 0,00 0,00 0,00 23.847,55
61997. JASMIN MORANJKIĆ ISTARSKA,POREČ 1978 GORNJI MORANJCI 0,00 0,00 0,00 23.846,29 0,00 0,00 0,00 23.846,29
61998. TOMA PAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1978 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 23.846,05 0,00 0,00 0,00 23.846,05
61999. MIRA KOVAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI IVANEC 1965 KUNOVEC 0,00 0,00 0,00 23.845,42 0,00 0,00 0,00 23.845,42
62000. ANTO LEVANAT DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1956 PUTNIKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 23.844,97 0,00 0,00 0,00 23.844,97