OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
61901. DALIBOR ŽAGAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1972 GORNJA KOVAČICA 0,00 0,00 0,00 23.911,67 0,00 0,00 0,00 23.911,67
61902. MARA DAMJANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1933 CIGLENICA 0,00 0,00 0,00 23.910,98 0,00 0,00 0,00 23.910,98
61903. LJUBA GJURAN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1938 STRMEC BUKEVSKI 0,00 0,00 0,00 23.910,83 0,00 0,00 0,00 23.910,83
61904. MILJENKO ŽUGAJ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1963 STARA MARČA 0,00 0,00 0,00 23.907,45 0,00 0,00 0,00 23.907,45
61905. MILAN BULJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1952 SPLIT 0,00 0,00 23.906,27 0,00 0,00 0,00 0,00 23.906,27
61906. HRVOJE KOLETIĆ ZAGREBAČKA,ORLE 1977 RUČA 0,00 0,00 0,00 23.904,73 0,00 0,00 0,00 23.904,73
61907. ALEKSANDAR SEDLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.899,28 0,00 23.899,28
61908. JOSIP MERKAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1931 DONJA ŠEMNICA 0,00 0,00 10,53 23.888,37 0,00 0,00 0,00 23.898,90
61909. TATJANA RADOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.898,89 0,00 0,00 0,00 23.898,89
61910. GORAN BOJANIĆ ZADARSKA,ZADAR 1982 ZADAR -1.168,35 0,00 1.012,91 24.054,06 0,00 0,00 0,00 23.898,62
61911. HRVOJE BRKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1986 VALPOVO -0,98 0,00 3.855,95 20.041,70 0,00 0,00 0,00 23.896,67
61912. SERGIO TERZON ISTARSKA,PULA NEW YORK ND ST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.891,30 0,00 23.891,30
61913. DRAŽEN KOSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1975 KARLOVAC 0,00 0,00 53,16 23.836,30 0,00 0,00 0,00 23.889,46
61914. MARIJA IVANDIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC 1966 FERDINANDOVAC 0,00 0,00 0,00 23.889,10 0,00 0,00 0,00 23.889,10
61915. RUŽA VITKOVIĆ ZAGREBAČKA,BEDENICA 1949 TURKOVČINA 0,00 0,00 0,00 23.888,19 0,00 0,00 0,00 23.888,19
61916. ANA ĐURINIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1958 KRIŽEVCI 0,00 0,00 -0,02 23.886,58 0,00 0,00 0,00 23.886,56
61917. DRAGUTIN LJUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.886,00 0,00 0,00 0,00 23.886,00
61918. NENA VUK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1967 FEREŽANI 0,00 0,00 0,00 23.880,10 0,00 0,00 0,00 23.880,10
61919. NADA JOVANOVIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1948 ZAPUŽANE 0,00 0,00 0,00 23.879,75 0,00 0,00 0,00 23.879,75
61920. NINO KUREŠIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1967 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.876,53 0,00 23.876,53
61921. IRENA ŽILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1977 MARINIĆI 0,00 0,00 -623,74 24.497,69 0,00 0,00 0,00 23.873,95
61922. MILJENKA SIMUNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1955 TRILJ 0,00 0,00 0,00 23.872,40 0,00 0,00 0,00 23.872,40
61923. MUAMEDALI ABDULI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB -9.260,53 0,00 940,69 32.187,47 0,00 0,00 0,00 23.867,63
61924. SINIŠA DIVKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1982 PULA 0,00 0,00 0,00 23.867,33 0,00 0,00 0,00 23.867,33
61925. ELFAT VELIU BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 12.329,53 0,00 3.021,71 8.515,06 0,00 0,00 0,00 23.866,30
61926. ZVJEZDANA SKELIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1937 KAMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.865,06 0,00 23.865,06
61927. TOMISLAV PAVLIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI -73,40 0,00 333,53 23.604,45 0,00 0,00 0,00 23.864,58
61928. MERI LIPOTICA ZADARSKA,PRIVLAKA 1975 PRIVLAKA 0,00 0,00 23.860,36 3,99 0,00 0,00 0,00 23.864,35
61929. EDVARD MATOUŠEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1962 DARUVAR 0,00 0,00 0,00 23.864,19 0,00 0,00 0,00 23.864,19
61930. BOŠKO VRCELJ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1952 OSIJEK 0,00 0,00 1.142,84 22.721,17 0,00 0,00 0,00 23.864,01
61931. ZLATKO MURATOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 0,00 0,00 -374,81 24.237,56 0,00 0,00 0,00 23.862,75
61932. MARIO TOMAŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,SMOKVICA 1979 SMOKVICA 0,00 0,00 0,00 23.862,58 0,00 0,00 0,00 23.862,58
61933. SLAVKO MARJANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1933 KOMARNICA 0,00 0,00 0,00 23.862,02 0,00 0,00 0,00 23.862,02
61934. LJILJANA DRAŽANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.861,92 0,00 23.861,92
61935. ŽELJKO RADMAN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1982 OSIJEK 12.966,68 0,00 506,80 10.388,17 0,00 0,00 0,00 23.861,65
61936. ŽELJKO RAJN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1960 BRĐANI SOKOLOVAČKI -0,05 0,00 -1.296,58 25.156,02 0,00 0,00 0,00 23.859,39
61937. INES SCHLEIPFENBAUER LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1974 LOVINAC 0,00 0,00 0,00 23.857,25 0,00 0,00 0,00 23.857,25
61938. MARIJA ŽUPAN OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1953 JURJEVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 23.856,72 0,00 0,00 0,00 23.856,72
61939. IVAN JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1963 DONJI BITELIĆ 0,00 0,00 0,00 23.855,29 0,00 0,00 0,00 23.855,29
61940. ZUFER MERSELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 0,00 0,00 0,00 23.853,88 0,00 0,00 0,00 23.853,88
61941. SNJEŽANA KUKURIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1965 GUŠĆE 0,00 0,00 0,00 23.852,95 0,00 0,00 0,00 23.852,95
61942. GORAN VODOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1969 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 23.850,94 0,00 0,00 0,00 23.850,94
61943. DANICA DRAGANIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1948 GORNJE ROVIŠĆE 0,00 0,00 0,00 23.849,51 0,00 0,00 0,00 23.849,51
61944. ZLATKO PERKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1969 TEREZINO POLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 23.849,34 0,00 0,00 23.849,34
61945. MARINA HRUŠKAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1986 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 23.847,87 0,00 0,00 0,00 23.847,87
61946. DAVOR MRGANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1975 OSIJEK -706,19 0,00 -323,50 24.877,24 0,00 0,00 0,00 23.847,55
61947. JASMIN MORANJKIĆ ISTARSKA,POREČ 1978 GORNJI MORANJCI 0,00 0,00 0,00 23.846,29 0,00 0,00 0,00 23.846,29
61948. TOMA PAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1978 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 23.846,05 0,00 0,00 0,00 23.846,05
61949. MIRA KOVAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI IVANEC 1965 KUNOVEC 0,00 0,00 0,00 23.845,42 0,00 0,00 0,00 23.845,42
61950. ANTO LEVANAT DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1956 PUTNIKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 23.844,97 0,00 0,00 0,00 23.844,97
61951. ILIJA MRVALJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1953 PLOČE 0,00 0,00 0,00 23.843,37 0,00 0,00 0,00 23.843,37
61952. GORAN VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 0,00 0,00 0,00 23.841,77 0,00 0,00 0,00 23.841,77
61953. MICA ĐORĐEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 16.076,78 0,00 7.764,05 0,00 23.840,83
61954. STEVAN TOMIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1977 DARDA 16.669,21 0,00 0,00 7.171,61 0,00 0,00 0,00 23.840,82
61955. MARINKO BULIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1965 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 4.340,33 19.499,65 0,00 0,00 0,00 23.839,98
61956. SLAVICA MARTULAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1970 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 -0,37 23.860,55 0,00 -20,78 0,00 23.839,40
61957. DRAGAN LUKIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1983 GLINA 0,00 0,00 607,56 11.490,82 0,00 11.739,40 0,00 23.837,78
61958. MILKA ŠEVO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1932 HUM VAROŠ 0,00 0,00 0,00 23.837,21 0,00 0,00 0,00 23.837,21
61959. ŽELJKA MAJSTOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1976 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.836,80 0,00 23.836,80
61960. JOAKIM MUDRI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1939 PETROVCI 0,00 0,00 0,00 23.835,74 0,00 0,00 0,00 23.835,74
61961. DRAGO ĐURAJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1969 MOLVE 0,00 0,00 0,00 23.835,31 0,00 0,00 0,00 23.835,31
61962. KENAN HANDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 4.024,32 19.810,68 0,00 0,00 0,00 23.835,00
61963. DILA TUNAJ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1936 LIPOVEC LONJSKI 0,00 0,00 0,00 23.832,36 0,00 0,00 0,00 23.832,36
61964. JASMIN DUGALIĆ ISTARSKA,PULA 1974 PULA 0,00 0,00 0,00 23.832,13 0,00 0,00 0,00 23.832,13
61965. SVETLANA ABIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1969 ŠAPTINOVCI 0,00 0,00 0,00 23.831,98 0,00 0,00 0,00 23.831,98
61966. DAVOR KLASAN PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1977 DRAŽICE 0,00 0,00 0,00 23.831,60 0,00 0,00 0,00 23.831,60
61967. MIRJANA ZADRO-OBRADOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 7.179,86 0,00 0,00 16.651,19 0,00 0,00 0,00 23.831,05
61968. LIDIJA TUTUNOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1961 ĐAKOVO 0,00 0,00 1.439,37 22.391,57 0,00 0,00 0,00 23.830,94
61969. ZVONKO VUKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1940 OSIJEK 134,77 0,00 3.437,50 20.258,29 0,00 0,00 0,00 23.830,56
61970. KRISTINA ČREP MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1987 GORNJI KURŠANEC 5.168,12 0,00 -127,24 18.789,65 0,00 0,00 0,00 23.830,53
61971. NIKO NINČEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1969 ZADAR 0,00 0,00 0,00 23.830,12 0,00 0,00 0,00 23.830,12
61972. JADRANKA OSTROŠKI OSJEČKO-BARANJSKA,FERIČANCI 1965 FERIČANCI 0,00 0,00 0,00 23.828,74 0,00 0,00 0,00 23.828,74
61973. JADRANKA REKIĆ ISTARSKA,PULA 1957 PULA 0,00 0,00 0,00 23.827,61 0,00 0,00 0,00 23.827,61
61974. DEJAN KOSANOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1927 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 0,00 23.825,35 0,00 0,00 0,00 23.825,35
61975. VID MARGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1946 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 23.825,28 0,00 0,00 0,00 23.825,28
61976. ENES LATIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1985 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 0,00 23.824,51 0,00 0,00 0,00 23.824,51
61977. DAVORKA BARAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1958 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 23.823,81 0,00 0,00 0,00 23.823,81
61978. MILAN ŠPOLJAR ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1981 STRMEC 0,00 0,00 0,00 23.823,62 0,00 0,00 0,00 23.823,62
61979. NADA TOMINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 23.823,00 0,00 0,00 0,00 23.823,00
61980. PETRA DUKA PERIŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1984 ŽRNOVO 0,00 0,00 -245,32 -1,78 0,00 24.069,60 0,00 23.822,50
61981. TATJANA ČALDAREVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR 0,00 0,00 0,00 23.820,34 0,00 0,00 0,00 23.820,34
61982. NIKICA PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.819,92 0,00 0,00 0,00 23.819,92
61983. FRANE RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1947 SUMARTIN 0,00 0,00 23.818,80 0,00 0,00 0,00 0,00 23.818,80
61984. DAMIR BAŠEK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1964 IVANOVEC 0,00 0,00 0,00 23.814,03 0,00 0,00 0,00 23.814,03
61985. ILIJA MOSTARAC DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1970 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 23.813,44 0,00 0,00 0,00 23.813,44
61986. DRAGAN LOVRIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1961 ŠIBENIK 0,00 0,00 6.519,28 17.292,92 0,00 0,00 0,00 23.812,20
61987. MARIJANA BARIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1977 POLIČNIK 0,00 0,00 534,59 23.276,26 0,00 0,00 0,00 23.810,85
61988. JELISAVA ŽUTEG PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1933 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 23.808,81 0,00 0,00 23.808,81
61989. IVICA ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1963 SOLIN 0,00 0,00 18.283,62 5.524,29 0,00 0,00 0,00 23.807,91
61990. GORDANA RADUJKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1969 NARTA 0,00 0,00 0,00 23.806,29 0,00 0,00 0,00 23.806,29
61991. KRISTIJAN VRBANIĆ ISTARSKA,PULA 1972 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.803,94 0,00 23.803,94
61992. SLOBODAN ŠURKALOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1987 NOVA GRADIŠKA 7.642,59 0,00 0,00 16.159,92 0,00 0,00 0,00 23.802,51
61993. SAFET MEMETI BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1934 OKUČANI 0,00 0,00 0,00 23.801,97 0,00 0,00 0,00 23.801,97
61994. FLURIM BYLYKBASHI PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1972 VIŠKOVO 0,00 0,00 0,00 23.801,30 0,00 0,00 0,00 23.801,30
61995. NADA FLIS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.800,24 0,00 23.800,24
61996. MARIJANA ČUTURIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1985 BENKOVAČKO SELO 0,00 0,00 999,46 22.799,71 0,00 0,00 0,00 23.799,17
61997. VERICA IVANKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 1.767,13 22.031,24 0,00 0,00 0,00 23.798,37
61998. TINO GAZZARI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 25.243,71 0,00 -475,84 -970,47 0,00 0,00 0,00 23.797,40
61999. HALID BERIŠA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1954 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 23.796,22 0,00 0,00 0,00 23.796,22
62000. MARIJANA ROMIĆ ZADARSKA,ZADAR 1974 ZADAR 9.757,56 0,00 0,00 14.037,50 0,00 0,00 0,00 23.795,06