OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
61901. STJEPAN NEMČIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1950 BUZADOVAC 0,00 0,00 0,00 21.201,54 0,00 0,00 0,00 21.201,54
61902. MARKO VUKANOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1960 MOSTAR 0,00 0,00 0,00 21.198,27 0,00 0,00 0,00 21.198,27
61903. MLADEN CEKOVIĆ ZAGREBAČKA,KRAVARSKO 1966 KRAVARSKO 0,00 0,00 0,00 21.198,19 0,00 0,00 0,00 21.198,19
61904. DRAGICA STRUČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1950 DONJA GLOGOVNICA 0,00 0,00 0,00 21.197,08 0,00 0,00 0,00 21.197,08
61905. SNJEŽANA DJAKOVIĆ KARLOVAČKA,KRNJAK 1982 BUDAČKA RIJEKA 0,00 0,00 0,00 21.196,66 0,00 0,00 0,00 21.196,66
61906. NENAD MARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1978 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 21.195,79 0,00 0,00 0,00 21.195,79
61907. NADA VIDAČIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1959 KELEMEN 0,00 0,00 0,00 21.195,31 0,00 0,00 0,00 21.195,31
61908. GOSPOVA JUGOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1933 KANADA ST.N ONTARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.194,25 0,00 21.194,25
61909. BRANKO KONOVALOV PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1963 GHISLARENGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.194,21 0,00 21.194,21
61910. VIDE DAMIR RAGUŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1971 ILOK 0,00 0,00 0,00 21.193,00 0,00 0,00 0,00 21.193,00
61911. IVAN LUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1974 DONJI DOLAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.190,99 0,00 21.190,99
61912. NEVEN VRŠČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 21.190,28 0,00 0,00 0,00 21.190,28
61913. ŠIMUN BENO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.189,33 0,00 21.189,33
61914. STOJANKA LUKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1952 OKUČANI 0,00 0,00 0,00 21.188,76 0,00 0,00 0,00 21.188,76
61915. XUEQING YE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 21.188,06 0,00 0,00 0,00 21.188,06
61916. JADRANKA DIJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.186,89 0,00 21.186,89
61917. JOSIP GAGULIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1975 HREBINEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.182,36 0,00 21.182,36
61918. MARTINA MILOŠ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1981 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 -1.702,66 22.884,92 0,00 0,00 0,00 21.182,26
61919. MARTINA PETREŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 13.526,28 0,00 7.655,34 0,00 21.181,62
61920. BARICA GOLEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1937 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.180,01 0,00 21.180,01
61921. LJILJANA DOLEŽAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.179,78 0,00 21.179,78
61922. IVICA MARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 6.612,30 14.567,27 0,00 0,00 0,00 21.179,57
61923. PAUL SIMUNOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.178,63 0,00 21.178,63
61924. SUZANA BOCA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1973 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 21.176,87 0,00 0,00 0,00 21.176,87
61925. KATA PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1953 IVANKOVO 0,00 0,00 0,00 20.022,06 0,00 1.154,11 0,00 21.176,17
61926. ANA-DANICA HORIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1938 BELI MANASTIR 0,00 0,00 0,00 21.174,42 0,00 0,00 0,00 21.174,42
61927. DANIEL GÜNTER HIRZINGER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1995 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.173,82 0,00 21.173,82
61928. DIJANA FERENCI OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1973 LIVANA -1.491,46 0,00 -0,02 22.664,81 0,00 0,00 0,00 21.173,33
61929. DRAGUTIN ČEGEC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1954 TOMAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 21.173,15 0,00 0,00 0,00 21.173,15
61930. MARIJA BOGDANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1931 HRKANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 21.172,45 0,00 0,00 0,00 21.172,45
61931. GORAN ŠTORGA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1984 REMETINEC 0,00 0,00 0,00 21.171,69 0,00 0,00 0,00 21.171,69
61932. SMAILA ČAJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 21.171,14 0,00 0,00 0,00 21.171,14
61933. IVICA PALATINUŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1978 GUDOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.171,09 0,00 21.171,09
61934. LORIS MATIJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1956 HVAR 0,00 0,00 21.170,64 0,00 0,00 0,00 0,00 21.170,64
61935. IGOR RIHA ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1976 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 21.169,91 0,00 0,00 0,00 21.169,91
61936. ILIJA MIKANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1967 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 21.169,43 0,00 0,00 0,00 21.169,43
61937. ZORAN VOJNOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1960 NAŠICE 0,00 0,00 0,00 21.166,78 0,00 0,00 0,00 21.166,78
61938. BRANKO BUNIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1959 KOPRIVNICA -3.610,75 0,00 725,44 24.050,64 0,00 0,00 0,00 21.165,33
61939. JOSIP VLAIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1975 DRNIŠ 0,00 0,00 0,00 21.165,26 0,00 0,00 0,00 21.165,26
61940. DEJAN ŠPORČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 21.164,92 0,00 0,00 0,00 21.164,92
61941. VESNA KLADAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 21.162,75 0,00 0,00 0,00 21.162,75
61942. ALBERT TOMINIĆ ISTARSKA,PULA 1969 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.162,65 0,00 21.162,65
61943. SAŠA MILADINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.161,58 0,00 21.161,58
61944. DEAN MATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1972 TROGIR 0,00 0,00 0,00 21.161,18 0,00 0,00 0,00 21.161,18
61945. KATICA DUKOVAC LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1960 LIČKI RIBNIK 0,00 0,00 0,00 21.159,95 0,00 0,00 0,00 21.159,95
61946. SELVEDIN HODŽIĆ ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1982 SVETI FILIP I JAKOV 0,00 0,00 0,00 21.157,62 0,00 0,00 0,00 21.157,62
61947. IVAN LUČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1952 LUKAVEC 0,00 0,00 0,00 21.156,60 0,00 0,00 0,00 21.156,60
61948. BORIS URŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1950 OPATIJA 0,00 0,00 -409,39 21.565,57 0,00 0,00 0,00 21.156,18
61949. MARKO DIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 18.818,83 0,00 1.303,13 1.032,97 0,00 0,00 0,00 21.154,93
61950. ŽELJKO PERKO ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1971 BLAŠKOVEC 0,00 0,00 0,00 21.152,68 0,00 0,00 0,00 21.152,68
61951. ZORAN DRNASIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.152,49 0,00 21.152,49
61952. ADILA DEJANOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1969 SAMOBOR 0,00 0,00 -502,14 21.652,32 0,00 0,00 0,00 21.150,18
61953. ZDENKO TOMLJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 21.147,83 0,00 0,00 0,00 21.147,83
61954. IVANKA PEHAR SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1941 DUGI RAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.147,64 0,00 21.147,64
61955. ANĐELKA DITTRICH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1976 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 21.145,80 0,00 0,00 0,00 21.145,80
61956. FRANJO BELIR OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1970 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 517,24 20.627,42 0,00 0,00 0,00 21.144,66
61957. MARA BILONIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1953 ČAČVINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.144,04 0,00 21.144,04
61958. ČEDO ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 21.143,00 0,00 0,00 0,00 21.143,00
61959. LEONARDO MUNITIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1979 PODSTRANA 7.872,01 0,00 -5.222,64 18.493,44 0,00 0,00 0,00 21.142,81
61960. RUŽICA STRGANAC POŽEŠKO-SLAVONSKA,LIPIK 1956 GAJ 0,00 0,00 0,00 21.142,22 0,00 0,00 0,00 21.142,22
61961. PERE SLADIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1982 BETINA 0,00 0,00 -0,02 21.142,16 0,00 0,00 0,00 21.142,14
61962. KRISTINA ČREP MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1987 GORNJI KURŠANEC 4.482,88 0,00 0,00 16.658,60 0,00 0,00 0,00 21.141,48
61963. VLADO KATANEC MEĐIMURSKA,GORIČAN 1962 GORIČAN 7.573,38 0,00 496,25 13.071,49 0,00 0,00 0,00 21.141,12
61964. SIMO NUŽDA OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1950 IVANOVO 0,00 0,00 0,00 21.140,46 0,00 0,00 0,00 21.140,46
61965. ZDENKO MANDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.140,38 0,00 21.140,38
61966. ZLATKO BEGIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1961 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 21.137,80 0,00 0,00 0,00 21.137,80
61967. ROBERT KOŠIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1972 DUGO SELO 791,24 0,00 0,00 20.344,81 0,00 0,00 0,00 21.136,05
61968. TINO HALILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 21.135,80 0,00 0,00 0,00 21.135,80
61969. JADRANKA ŠANTEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.135,56 0,00 21.135,56
61970. MIRA SALEŠEVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1949 ŠIŠLJAVIĆ 0,00 0,00 0,00 21.135,01 0,00 0,00 0,00 21.135,01
61971. DARKO BLAGAJ ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1961 IVANČANI 0,00 0,00 0,00 21.134,69 0,00 0,00 0,00 21.134,69
61972. BRANKICA VALPOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -4.890,67 0,00 26.027,04 -2,80 0,00 0,00 0,00 21.133,57
61973. ANA PETRANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1933 NOVO PETROVO POLJE 0,00 0,00 0,00 21.132,91 0,00 0,00 0,00 21.132,91
61974. TOMICA NOVAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1967 GAREŠNIČKI BRESTOVAC 0,00 0,00 0,00 -208,05 0,00 21.339,98 0,00 21.131,93
61975. STIPE PALADA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1982 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 21.131,75 0,00 0,00 0,00 21.131,75
61976. BARICA STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1952 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 21.131,33 0,00 0,00 0,00 21.131,33
61977. NENAD BAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 21.131,23 0,00 0,00 0,00 0,00 21.131,23
61978. MILORAD ZRNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1947 ZRINSKA 0,00 0,00 0,00 21.128,61 0,00 0,00 0,00 21.128,61
61979. DRAGICA MILAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1952 VUKOVAR 12.185,74 0,00 0,00 8.942,20 0,00 0,00 0,00 21.127,94
61980. MLADEN POSTONJSKI ZAGREBAČKA,BISTRA 1988 DONJA BISTRA 0,00 0,00 0,00 21.127,75 0,00 0,00 0,00 21.127,75
61981. NEVENKA BUNČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1952 VIŠKOVO 0,00 0,00 0,00 21.127,35 0,00 0,00 0,00 21.127,35
61982. PETAR COTA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1990 VARAŽDIN 10.356,43 0,00 0,00 10.768,74 0,00 0,00 0,00 21.125,17
61983. NATAŠA TRUMBETAŠ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1976 DONJA LOMNICA 0,00 0,00 0,00 21.124,53 0,00 0,00 0,00 21.124,53
61984. ANTO TIPURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 0,00 21.123,39 0,00 0,00 0,00 21.123,39
61985. TANJA DOŠEN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1969 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 21.122,60 0,00 0,00 0,00 21.122,60
61986. MARA TKALAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1956 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 21.121,14 0,00 0,00 0,00 21.121,14
61987. ANKICA SELETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 21.120,42 0,00 0,00 0,00 21.120,42
61988. KATICA VALIDŽIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1958 ŽUPIĆ 0,00 0,00 0,00 21.119,40 0,00 0,00 0,00 21.119,40
61989. JASMINA LIJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1962 KAŠTEL SUĆURAC 0,00 0,00 0,00 21.117,65 0,00 0,00 0,00 21.117,65
61990. KARLO PUŠKARIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1983 BUČJE 0,00 0,00 0,00 21.117,52 0,00 0,00 0,00 21.117,52
61991. NINA VELKAVRH DAMIJANIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1984 BANJOLE 0,00 0,00 21.115,58 0,00 0,00 0,00 0,00 21.115,58
61992. SNEŽANA SUČEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD 1978 SLAVSKO POLJE 0,00 0,00 0,00 21.114,64 0,00 0,00 0,00 21.114,64
61993. HIKMETE MEMQAJ ZADARSKA,ZADAR 1981 ZADAR 3.469,21 0,00 1.233,39 16.410,87 0,00 0,00 0,00 21.113,47
61994. MLADEN ZDJELAR KARLOVAČKA,KRNJAK 1968 VELIKA CRKVINA 21.062,82 0,00 0,00 50,36 0,00 0,00 0,00 21.113,18
61995. ANTE PULIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1947 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.112,24 0,00 21.112,24
61996. BISERKA IVANUŠIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1955 VUKŠIN ŠIPAK 0,00 0,00 0,00 21.112,07 0,00 0,00 0,00 21.112,07
61997. PERO BILANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 20.310,92 0,00 2.518,74 -1.718,47 0,00 0,00 0,00 21.111,19
61998. ŠEFIK ČUTURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 21.111,06 0,00 0,00 21.111,06
61999. BORIS NEKIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1973 MURVICA 0,00 0,00 0,00 21.110,66 0,00 0,00 0,00 21.110,66
62000. NENAD RADELIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC 1953 KAŠLJAVAC 0,00 0,00 0,00 21.102,90 0,00 0,00 0,00 21.102,90