OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
61901. ZDRAVKO ŠTRIGA VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1966 RAKOVEC 0,00 0,00 0,00 23.905,49 0,00 0,00 0,00 23.905,49
61902. FADIL IBRAHIMOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.903,20 0,00 23.903,20
61903. ANTE KUTLEŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1955 IMOTSKI 0,00 0,00 23.902,37 0,00 0,00 0,00 0,00 23.902,37
61904. ŽELJKO DUKARIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1957 SVETI IVAN ZELINA 0,00 0,00 0,00 23.900,18 0,00 0,00 0,00 23.900,18
61905. GORDANA BOŽIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1966 BOŽJAKOVINA 0,00 0,00 0,00 23.899,93 0,00 0,00 0,00 23.899,93
61906. NEDELJKO ŠIKANJA OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1973 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 23.899,48 0,00 0,00 0,00 23.899,48
61907. MILKA SVETEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1942 ŽAROVNICA 0,00 0,00 0,00 23.897,91 0,00 0,00 0,00 23.897,91
61908. MIROSLAV BERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1952 TREGLAVA 0,00 0,00 0,00 23.897,86 0,00 0,00 0,00 23.897,86
61909. MIŠKO IVANJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 -1.017,59 20.866,46 0,00 4.047,57 0,00 23.896,44
61910. IVAN POGAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1975 GORJAKOVO 0,00 0,00 0,00 23.896,25 0,00 0,00 0,00 23.896,25
61911. DRAGAN HEBERLING GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 2.347,72 0,00 19,10 21.526,27 0,00 0,00 0,00 23.893,09
61912. JASMINKA MENDEŠ BRODSKO-POSAVSKA,STARA GRADIŠKA 1965 NOVI VAROŠ 3.008,90 0,00 21,03 20.862,98 0,00 0,00 0,00 23.892,91
61913. DANKA ILIJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1971 PODGRAĐE 0,00 0,00 -234,78 24.125,96 0,00 0,00 0,00 23.891,18
61914. ALMIR DEDIĆ ISTARSKA,TAR VABRIGA 1982 TAR 0,00 0,00 0,00 23.890,11 0,00 0,00 0,00 23.890,11
61915. MATO BOIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BEBRINA 1961 BANOVCI 0,00 0,00 1.715,97 22.173,95 0,00 0,00 0,00 23.889,92
61916. MICHAEL TICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.889,82 0,00 23.889,82
61917. IVO RAVNJAK DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1980 PLAT 0,00 0,00 0,00 23.889,53 0,00 0,00 0,00 23.889,53
61918. BARICA STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1952 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 23.888,85 0,00 0,00 0,00 23.888,85
61919. IVANA ČALJKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1989 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 23.927,31 -39,09 0,00 0,00 0,00 23.888,22
61920. SEBE GAŠI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1987 REKA 0,00 0,00 0,00 23.887,95 0,00 0,00 0,00 23.887,95
61921. NEBOJŠA JEZDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 726,81 23.159,72 0,00 0,00 0,00 23.886,53
61922. ZLATKO IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.883,49 0,00 0,00 0,00 23.883,49
61923. FRANE KUZMANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1969 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 23.882,70 0,00 0,00 0,00 23.882,70
61924. ARMAND DUBOIS YANKEP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 21.221,87 0,00 0,00 2.659,79 0,00 0,00 0,00 23.881,66
61925. MIRJANA ŠUŠNJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.880,58 0,00 0,00 0,00 23.880,58
61926. LLESH GJONI ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1982 SVETI IVAN ZELINA 0,00 0,00 0,00 23.880,25 0,00 0,00 0,00 23.880,25
61927. BRANKA JAMBREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1952 OREHOVICA 0,00 0,00 0,00 23.880,04 0,00 0,00 0,00 23.880,04
61928. RAJKO NOVOSELEC ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1959 KUPLJENOVO 0,00 0,00 0,00 23.879,27 0,00 0,00 0,00 23.879,27
61929. STJEPAN ŠKVARIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1971 ŽAROVNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 23.878,82 0,00 0,00 23.878,82
61930. TANJA DOŠEN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1969 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 23.877,71 0,00 0,00 0,00 23.877,71
61931. PAVO STANUŠIĆ ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1965 GAREVAC 0,00 0,00 0,00 23.877,66 0,00 0,00 0,00 23.877,66
61932. IVICA PERINIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1966 SOBOČANI 0,00 0,00 0,00 23.876,80 0,00 0,00 0,00 23.876,80
61933. HRVOJE SERTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1981 MARTIN 12.026,62 0,00 929,36 10.920,67 0,00 0,00 0,00 23.876,65
61934. MARIJAN VIDOVIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1962 HRASTOVSKO 0,00 0,00 -578,69 24.453,33 0,00 0,00 0,00 23.874,64
61935. VINKA ZENČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1964 JELSA 0,00 0,00 0,00 23.874,52 0,00 0,00 0,00 23.874,52
61936. ANA NEMET ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1939 KLOŠTAR IVANIĆ 0,00 0,00 0,00 23.872,90 0,00 0,00 0,00 23.872,90
61937. ZLATKO KOVAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1993 SPLIT 0,00 0,00 0,00 23.870,89 0,00 0,00 0,00 23.870,89
61938. MARJANA SABO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1966 SEDLARICA 0,00 0,00 0,00 23.867,48 0,00 0,00 0,00 23.867,48
61939. JADRANKO SKRAČIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI 1959 MURTER 0,00 0,00 23.864,81 0,00 0,00 0,00 0,00 23.864,81
61940. MARICA ANDERLIN MEĐIMURSKA,PODTUREN 1970 PODTUREN 0,00 0,00 0,00 23.862,60 0,00 0,00 0,00 23.862,60
61941. IVAN FILJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1943 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 23.859,70 0,00 0,00 0,00 23.859,70
61942. BOŽIDAR HANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1987 ZLATAR 2.676,75 0,00 360,26 20.820,48 0,00 0,00 0,00 23.857,49
61943. LARYSA SEREDA SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1958 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 23.857,23 0,00 0,00 0,00 23.857,23
61944. DILFA OMEROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 23.855,58 0,00 0,00 0,00 23.855,58
61945. SEHAD DURAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1977 MARINIĆI 0,00 0,00 23.854,89 0,00 0,00 0,00 0,00 23.854,89
61946. IVAN LIVAJA OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1986 BILJE 0,00 0,00 0,00 23.853,74 0,00 0,00 0,00 23.853,74
61947. BILJANA PETROVČAN ISTARSKA,PULA 1983 PULA 0,00 0,00 0,00 23.853,25 0,00 0,00 0,00 23.853,25
61948. IVAN VULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1983 DALJ 0,00 0,00 0,00 23.852,99 0,00 0,00 0,00 23.852,99
61949. ANNA SHAFARIK ISTARSKA,KANFANAR 1981 ŠORIĆI 0,00 0,00 0,00 23.851,68 0,00 0,00 0,00 23.851,68
61950. BARICA GOLEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1937 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.851,55 0,00 23.851,55
61951. MATEO ERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 14.205,87 0,00 -15,59 9.931,55 0,00 -270,62 0,00 23.851,21
61952. VANJA OREMUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.847,15 0,00 23.847,15
61953. PETAR GAŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 23.845,99 0,00 0,00 23.845,99
61954. ŽELJKO ŠVENDA PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1971 KRALJEVICA 0,00 0,00 0,00 23.843,92 0,00 0,00 0,00 23.843,92
61955. GJYLIJE LETAJ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1940 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 23.843,59 0,00 0,00 0,00 23.843,59
61956. DRAGUTIN BOBOVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1950 GOLA 0,00 0,00 0,00 23.840,49 0,00 0,00 0,00 23.840,49
61957. HRVOJE MIŠKOVIĆ ZADARSKA,PAG 1978 VRČIĆI 18.330,10 0,00 5.509,84 0,00 0,00 0,00 0,00 23.839,94
61958. MLADEN ZDJELAR KARLOVAČKA,KRNJAK 1968 VELIKA CRKVINA 23.782,91 0,00 0,00 56,77 0,00 0,00 0,00 23.839,68
61959. STIPO MANDURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1973 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 23.839,14 0,00 0,00 0,00 23.839,14
61960. ROBERT RAKUŠA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1972 TURANOVAC 1.755,18 0,00 0,00 22.082,28 0,00 0,00 0,00 23.837,46
61961. VESELKO ROSO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.837,12 0,00 23.837,12
61962. ZDRAVKO VARGA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1948 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.835,44 0,00 23.835,44
61963. INES MICULINIĆ VRANČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA -4.627,49 0,00 -192,44 28.654,18 0,00 0,00 0,00 23.834,25
61964. MARIJANA KRALJ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1983 VUKŠIN ŠIPAK 0,00 0,00 0,00 23.833,37 0,00 0,00 0,00 23.833,37
61965. ANTONIO FLAJŠMAN VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1969 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 23.830,68 0,00 0,00 0,00 23.830,68
61966. KATICA MILAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -1.474,69 0,00 21.199,69 4.105,33 0,00 0,00 0,00 23.830,33
61967. MARKO NEKIĆ ZADARSKA,POSEDARJE 1977 POSEDARJE 0,00 0,00 0,00 23.829,12 0,00 0,00 0,00 23.829,12
61968. BORIS MIJOKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1985 LUKAČ 0,00 0,00 0,00 0,00 23.827,92 0,00 0,00 23.827,92
61969. NIKICA COTA ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1970 GOLUBIĆ 0,00 0,00 0,00 23.825,91 0,00 0,00 0,00 23.825,91
61970. MARIJA PHILIPSEN VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1958 LEPOGLAVA 0,00 0,00 -636,87 24.461,00 0,00 0,00 0,00 23.824,13
61971. AHMED HALIMI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1949 SPLIT 0,00 0,00 0,00 23.823,74 0,00 0,00 0,00 23.823,74
61972. NEVEN GUDELJ ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1978 VODICE 0,00 0,00 -49,63 23.872,34 0,00 0,00 0,00 23.822,71
61973. ZORAN TOPIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1966 SENJ 0,00 0,00 2.190,84 21.630,84 0,00 0,00 0,00 23.821,68
61974. JOSIP HORVAT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1959 REPAŠ 0,00 0,00 0,00 23.813,72 0,00 0,00 0,00 23.813,72
61975. EDVIN TALETOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1977 GUNJA 0,00 0,00 0,00 23.813,64 0,00 0,00 0,00 23.813,64
61976. STEVO ŠIMUNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1960 ILOVSKI KLOKOČEVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 23.813,22 0,00 0,00 23.813,22
61977. MIRO MUSULIN SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1930 PODACA 0,00 0,00 0,00 23.812,08 0,00 0,00 0,00 23.812,08
61978. MILAN RADOŠEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 23.811,72 0,00 0,00 0,00 23.811,72
61979. TOMISLAV GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.811,64 0,00 0,00 0,00 23.811,64
61980. IVAN ŠOBAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 23.810,90 0,00 0,00 23.810,90
61981. ALIDA VIJATOVIĆ ISTARSKA,PULA 1983 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.809,60 0,00 23.809,60
61982. ĐURĐA MARKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.808,59 0,00 0,00 0,00 23.808,59
61983. ZDRAVKO BENIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1961 DONJA KOVAČICA 0,00 0,00 0,00 23.807,48 0,00 0,00 0,00 23.807,48
61984. EŠEFA HAŠIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.805,96 0,00 0,00 0,00 23.805,96
61985. TANJA MARTINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 23.805,60 0,00 0,00 0,00 23.805,60
61986. VLADO LONČAR PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1942 ZVONEĆA 0,00 0,00 0,00 23.805,02 0,00 0,00 0,00 23.805,02
61987. ANKA ŽIDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1923 PODACA 0,00 0,00 0,00 23.804,88 0,00 0,00 0,00 23.804,88
61988. DANIJELA KLAMPFER GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.804,49 0,00 23.804,49
61989. HAJREDIN ISMAILI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.804,41 0,00 0,00 0,00 23.804,41
61990. BRANKO OREČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.804,22 0,00 23.804,22
61991. IVAN UGLJAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 922,57 22.881,03 0,00 0,00 0,00 23.803,60
61992. ANĐELKA BAREŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1951 ŠIBENIK 14.414,69 0,00 9.388,50 0,00 0,00 0,00 0,00 23.803,19
61993. MIRSADA KUNOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1984 RASINJA 0,00 0,00 0,00 23.800,61 0,00 0,00 0,00 23.800,61
61994. MIRKO LOVREKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1964 KOZAREVAC 0,00 0,00 0,00 23.800,07 0,00 0,00 0,00 23.800,07
61995. TOMISLAV PEĆARIĆ ZADARSKA,ZADAR 1972 ZADAR 0,00 0,00 0,00 23.799,17 0,00 0,00 0,00 23.799,17
61996. BRANKA HOTKA ISTARSKA,PULA 1974 PULA 0,00 0,00 0,00 23.799,17 0,00 0,00 0,00 23.799,17
61997. ŽELJKO ŠIPOŠ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1968 SARŠONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.798,74 0,00 23.798,74
61998. BRANKO MILAS SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI 1958 ZMIJAVCI 0,00 0,00 0,00 23.797,85 0,00 0,00 0,00 23.797,85
61999. JUSUF ZENUNI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1967 VUKOVAR 0,00 0,00 190,31 23.606,77 0,00 0,00 0,00 23.797,08
62000. FRANKO IVANČIĆ ISTARSKA,PAZIN 1963 KAŠĆERGA 0,00 0,00 0,00 23.772,01 0,00 22,39 0,00 23.794,40