OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
61901. IVAN VULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1983 DALJ 0,00 0,00 0,00 23.852,99 0,00 0,00 0,00 23.852,99
61902. ANNA SHAFARIK ISTARSKA,KANFANAR 1981 ŠORIĆI 0,00 0,00 0,00 23.851,68 0,00 0,00 0,00 23.851,68
61903. BARICA GOLEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1937 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.851,55 0,00 23.851,55
61904. MATEO ERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 14.205,87 0,00 -15,59 9.931,55 0,00 -270,62 0,00 23.851,21
61905. VANJA OREMUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.847,15 0,00 23.847,15
61906. PETAR GAŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 23.845,99 0,00 0,00 23.845,99
61907. ŽELJKO ŠVENDA PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1971 KRALJEVICA 0,00 0,00 0,00 23.843,92 0,00 0,00 0,00 23.843,92
61908. GJYLIJE LETAJ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1940 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 23.843,59 0,00 0,00 0,00 23.843,59
61909. DRAGUTIN BOBOVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1950 GOLA 0,00 0,00 0,00 23.840,49 0,00 0,00 0,00 23.840,49
61910. HRVOJE MIŠKOVIĆ ZADARSKA,PAG 1978 VRČIĆI 18.330,10 0,00 5.509,84 0,00 0,00 0,00 0,00 23.839,94
61911. MLADEN ZDJELAR KARLOVAČKA,KRNJAK 1968 VELIKA CRKVINA 23.782,91 0,00 0,00 56,77 0,00 0,00 0,00 23.839,68
61912. STIPO MANDURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1973 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 23.839,14 0,00 0,00 0,00 23.839,14
61913. ROBERT RAKUŠA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1972 TURANOVAC 1.755,18 0,00 0,00 22.082,28 0,00 0,00 0,00 23.837,46
61914. VESELKO ROSO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.837,12 0,00 23.837,12
61915. ZDRAVKO VARGA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1948 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.835,44 0,00 23.835,44
61916. INES MICULINIĆ VRANČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA -4.627,49 0,00 -192,44 28.654,18 0,00 0,00 0,00 23.834,25
61917. MARIJANA KRALJ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1983 VUKŠIN ŠIPAK 0,00 0,00 0,00 23.833,37 0,00 0,00 0,00 23.833,37
61918. ANTONIO FLAJŠMAN VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1969 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 23.830,68 0,00 0,00 0,00 23.830,68
61919. KATICA MILAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -1.474,69 0,00 21.199,69 4.105,33 0,00 0,00 0,00 23.830,33
61920. MARKO NEKIĆ ZADARSKA,POSEDARJE 1977 POSEDARJE 0,00 0,00 0,00 23.829,12 0,00 0,00 0,00 23.829,12
61921. BORIS MIJOKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1985 LUKAČ 0,00 0,00 0,00 0,00 23.827,92 0,00 0,00 23.827,92
61922. NIKICA COTA ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1970 GOLUBIĆ 0,00 0,00 0,00 23.825,91 0,00 0,00 0,00 23.825,91
61923. MARIJA PHILIPSEN VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1958 LEPOGLAVA 0,00 0,00 -636,87 24.461,00 0,00 0,00 0,00 23.824,13
61924. AHMED HALIMI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1949 SPLIT 0,00 0,00 0,00 23.823,74 0,00 0,00 0,00 23.823,74
61925. NEVEN GUDELJ ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1978 VODICE 0,00 0,00 -49,63 23.872,34 0,00 0,00 0,00 23.822,71
61926. ZORAN TOPIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1966 SENJ 0,00 0,00 2.190,84 21.630,84 0,00 0,00 0,00 23.821,68
61927. JOSIP HORVAT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1959 REPAŠ 0,00 0,00 0,00 23.813,72 0,00 0,00 0,00 23.813,72
61928. EDVIN TALETOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1977 GUNJA 0,00 0,00 0,00 23.813,64 0,00 0,00 0,00 23.813,64
61929. STEVO ŠIMUNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1960 ILOVSKI KLOKOČEVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 23.813,22 0,00 0,00 23.813,22
61930. MIRO MUSULIN SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1930 PODACA 0,00 0,00 0,00 23.812,08 0,00 0,00 0,00 23.812,08
61931. MILAN RADOŠEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 23.811,72 0,00 0,00 0,00 23.811,72
61932. TOMISLAV GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.811,64 0,00 0,00 0,00 23.811,64
61933. IVAN ŠOBAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 23.810,90 0,00 0,00 23.810,90
61934. ALIDA VIJATOVIĆ ISTARSKA,PULA 1983 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.809,60 0,00 23.809,60
61935. ĐURĐA MARKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.808,59 0,00 0,00 0,00 23.808,59
61936. ZDRAVKO BENIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1961 DONJA KOVAČICA 0,00 0,00 0,00 23.807,48 0,00 0,00 0,00 23.807,48
61937. EŠEFA HAŠIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.805,96 0,00 0,00 0,00 23.805,96
61938. TANJA MARTINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 23.805,60 0,00 0,00 0,00 23.805,60
61939. VLADO LONČAR PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1942 ZVONEĆA 0,00 0,00 0,00 23.805,02 0,00 0,00 0,00 23.805,02
61940. ANKA ŽIDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1923 PODACA 0,00 0,00 0,00 23.804,88 0,00 0,00 0,00 23.804,88
61941. DANIJELA KLAMPFER GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.804,49 0,00 23.804,49
61942. HAJREDIN ISMAILI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.804,41 0,00 0,00 0,00 23.804,41
61943. BRANKO OREČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.804,22 0,00 23.804,22
61944. IVAN UGLJAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 922,57 22.881,03 0,00 0,00 0,00 23.803,60
61945. MIRSADA KUNOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1984 RASINJA 0,00 0,00 0,00 23.800,61 0,00 0,00 0,00 23.800,61
61946. MIRKO LOVREKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1964 KOZAREVAC 0,00 0,00 0,00 23.800,07 0,00 0,00 0,00 23.800,07
61947. TOMISLAV PEĆARIĆ ZADARSKA,ZADAR 1972 ZADAR 0,00 0,00 0,00 23.799,17 0,00 0,00 0,00 23.799,17
61948. BRANKA HOTKA ISTARSKA,PULA 1974 PULA 0,00 0,00 0,00 23.799,17 0,00 0,00 0,00 23.799,17
61949. ŽELJKO ŠIPOŠ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1968 SARŠONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.798,74 0,00 23.798,74
61950. BRANKO MILAS SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI 1958 ZMIJAVCI 0,00 0,00 0,00 23.797,85 0,00 0,00 0,00 23.797,85
61951. JUSUF ZENUNI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1967 VUKOVAR 0,00 0,00 190,31 23.606,77 0,00 0,00 0,00 23.797,08
61952. FRANKO IVANČIĆ ISTARSKA,PAZIN 1963 KAŠĆERGA 0,00 0,00 0,00 23.772,01 0,00 22,39 0,00 23.794,40
61953. LIUDMILA SHAMBEEVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.791,31 0,00 0,00 0,00 23.791,31
61954. ZDRAVKO RADEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 11.551,91 12.238,90 0,00 0,00 0,00 23.790,81
61955. KRUNOSLAV BASTL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1980 ČAĐAVICA 0,00 0,00 0,00 -95,91 23.883,74 0,00 0,00 23.787,83
61956. OLIVIJA REHAK-SARJANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1952 TROGIR -5,35 0,00 -2.693,68 26.485,59 0,00 0,00 0,00 23.786,56
61957. GOSPOVA JUGOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1933 KANADA ST.N ONTARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.784,31 0,00 23.784,31
61958. BORIS SEILI SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1984 SINJ 0,00 0,00 0,00 23.780,73 0,00 0,00 0,00 23.780,73
61959. STANA LUKAČ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 0,00 0,00 341,84 23.438,88 0,00 0,00 0,00 23.780,72
61960. MEHMED TRKULJA ZADARSKA,ZADAR 1985 ZADAR 0,00 0,00 0,00 23.779,97 0,00 0,00 0,00 23.779,97
61961. JASMINKA KRANJEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1953 ČAKOVEC 0,00 0,00 -196,05 23.975,48 0,00 0,00 0,00 23.779,43
61962. JASNA GRUPKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.774,42 0,00 0,00 0,00 23.774,42
61963. DALIBORKA SKEJO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1988 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 23.773,35 0,00 0,00 0,00 23.773,35
61964. MILICA FILIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1963 KASTAV 0,00 0,00 0,00 23.772,72 0,00 0,00 0,00 23.772,72
61965. ANĐELA ANDRAŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1945 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 23.771,81 0,00 0,00 0,00 23.771,81
61966. DRAGI MILKOVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1957 KRALJEVICA 0,00 0,00 23.771,72 0,00 0,00 0,00 0,00 23.771,72
61967. MIRJANA KOLOBARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 0,00 10.495,08 24.625,07 -11.350,55 0,00 23.769,60
61968. ZLATA IŠEK ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1950 CERJE POKUPSKO 0,00 0,00 0,00 23.767,95 0,00 0,00 0,00 23.767,95
61969. ZEHIDA BRKIĆ ISTARSKA,PULA 1964 PULA 0,00 0,00 0,00 23.764,09 0,00 0,00 0,00 23.764,09
61970. GIANFRANKO MILANOVIĆ ISTARSKA,SVETA NEDELJA 1954 VREĆARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.761,81 0,00 23.761,81
61971. VITTORIO SREĆKO RADNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 8.167,90 0,00 15.593,07 0,00 23.760,97
61972. MEHDIN SALETOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 23.760,09 0,00 0,00 0,00 23.760,09
61973. ANKA DRAGOMANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1939 KOMARNICA 0,00 0,00 0,00 23.757,33 0,00 0,00 0,00 23.757,33
61974. MARIJA DUBRAVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1942 ZAISTOVEC 0,00 0,00 0,00 23.755,98 0,00 0,00 0,00 23.755,98
61975. DRAŽEN JAKUPEC OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1974 STIPANOVCI 0,00 0,00 0,00 23.755,77 0,00 0,00 0,00 23.755,77
61976. MIRA BARTOL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 DESPRIM 0,00 0,00 0,00 23.755,39 0,00 0,00 0,00 23.755,39
61977. RUŽICA UŽAREVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1953 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.754,68 0,00 0,00 0,00 23.754,68
61978. GORDANA ANĐELIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1976 BERAVCI 0,00 0,00 0,00 23.754,66 0,00 0,00 0,00 23.754,66
61979. DANIJEL DRGESTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.754,65 0,00 23.754,65
61980. KRUNOSLAV KOVAČIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1974 JAVORJE 0,00 0,00 0,00 23.753,98 0,00 0,00 0,00 23.753,98
61981. NINA MUZIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1967 ROVINJSKO SELO 0,00 0,00 0,00 23.753,66 0,00 0,00 0,00 23.753,66
61982. BRANKA LABROVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1965 ŠIBENIK -1.262,39 0,00 11.311,82 13.703,82 0,00 0,00 0,00 23.753,25
61983. DANIJEL GAGIĆ ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1968 BIOGRAD NA MORU 0,00 0,00 0,00 23.752,28 0,00 0,00 0,00 23.752,28
61984. DOMAGOJ HUMPLIK OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1973 PODGORAČ 0,00 0,00 0,00 23.752,23 0,00 0,00 0,00 23.752,23
61985. MARIJA ROHALJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1958 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 23.751,99 0,00 0,00 0,00 23.751,99
61986. MARKO SABO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1991 NOVA MOKOŠICA 0,00 0,00 0,00 23.750,12 0,00 0,00 0,00 23.750,12
61987. EUGEN TURČINOV ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI 1962 KORNATI 0,00 0,00 0,00 23.749,59 0,00 0,00 0,00 23.749,59
61988. IGOR LICUL ISTARSKA,KRŠAN 1968 KRŠAN 0,42 0,00 12.149,00 11.599,35 0,00 0,00 0,00 23.748,77
61989. DRAGICA TOMIC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1937 BANJE SELO 0,00 0,00 0,00 23.746,79 0,00 0,00 0,00 23.746,79
61990. ŽELIMIR POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 23.745,72 0,00 0,00 0,00 0,00 23.745,72
61991. TOMISLAV FILIPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 3.117,28 20.628,39 0,00 0,00 0,00 23.745,67
61992. MAJA VUKIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1971 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 23.745,03 0,00 0,00 0,00 23.745,03
61993. SINIŠA LEKIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1976 RUGVICA 0,00 0,00 95,10 23.649,02 0,00 0,00 0,00 23.744,12
61994. NATAŠA TRUMBETAŠ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1976 DONJA LOMNICA 0,00 0,00 0,00 23.743,14 0,00 0,00 0,00 23.743,14
61995. DINA KUMM ZADARSKA,ZADAR 1977 ZADAR 0,00 0,00 0,00 23.743,13 0,00 0,00 0,00 23.743,13
61996. MAJA SKUKAN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1969 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.741,93 0,00 23.741,93
61997. OLGA BRKIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1985 OKIĆ 0,00 0,00 0,00 23.740,06 0,00 0,00 0,00 23.740,06
61998. STANA BAKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1963 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 731,11 23.008,79 0,00 0,00 0,00 23.739,90
61999. JOLE KATAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 716,83 23.022,35 0,00 0,00 0,00 23.739,18
62000. ANA KAPEŠ VARAŽDINSKA,BERETINEC 1934 BERETINEC 0,00 0,00 0,00 23.735,73 0,00 0,00 0,00 23.735,73