OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
61901. DANICA PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE -60,00 0,00 -112,10 22.071,45 0,00 0,00 0,00 21.899,35
61902. IVANA PAVŠIČ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1985 ŠIBENIK 8.551,54 0,00 304,48 13.043,31 0,00 0,00 0,00 21.899,33
61903. NEĐELJKA FAJTOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1955 VELIKI POGANAC 0,00 0,00 0,00 21.899,10 0,00 0,00 0,00 21.899,10
61904. SABIRA ŠALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 21.898,56 0,00 0,00 0,00 21.898,56
61905. IVO HRDALO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVAČKO PRIMORJE 1967 ČEPIKUĆE 0,00 0,00 0,00 21.896,20 0,00 0,00 0,00 21.896,20
61906. IVKA HORVAT VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1952 DRENOVEC 0,00 0,00 0,00 21.894,57 0,00 0,00 0,00 21.894,57
61907. JASMINKA DRAŽENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.894,09 0,00 21.894,09
61908. ZLATAN BAŠAGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.893,85 0,00 21.893,85
61909. SLAVKO KRAJAČIĆ MEĐIMURSKA,SELNICA 1930 SELNICA 0,00 0,00 0,00 21.890,99 0,00 0,00 0,00 21.890,99
61910. MARINKA TROHA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1962 PODGORJE 6.523,12 0,00 629,88 14.737,46 0,00 0,00 0,00 21.890,46
61911. BLAŽENKA VUIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1961 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 21.890,02 0,00 0,00 0,00 21.890,02
61912. FILIP VULIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1954 MIOČIĆ 0,00 0,00 0,00 21.889,95 0,00 0,00 0,00 21.889,95
61913. LAZAR PRODANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.888,11 0,00 21.888,11
61914. ZEHIDA BRKIĆ ISTARSKA,PULA 1964 PULA 0,00 0,00 0,00 21.888,00 0,00 0,00 0,00 21.888,00
61915. LJUBICA HERCEG OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 21.887,91 0,00 0,00 0,00 21.887,91
61916. ANKA JELIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1935 TISOVAC 0,00 0,00 0,00 21.886,77 0,00 0,00 0,00 21.886,77
61917. RADOLJUB UGRINA SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1969 RASTOVAC 0,00 0,00 0,00 21.884,96 0,00 0,00 0,00 21.884,96
61918. MARIJA DOLOVSKI VARAŽDINSKA,LUDBREG 1946 POLJANEC 0,00 0,00 0,00 21.883,92 0,00 0,00 0,00 21.883,92
61919. DRAGAN KRSTINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.882,56 0,00 21.882,56
61920. KATA DVOJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1936 VAŠKA 0,00 0,00 0,00 21.877,99 0,00 0,00 0,00 21.877,99
61921. MEHDIN SALETOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 21.877,81 0,00 0,00 0,00 21.877,81
61922. SLAVICA RIVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1975 PAKLENICA 4.161,75 0,00 15.253,91 2.460,08 0,00 0,00 0,00 21.875,74
61923. IVANA ŽIVALJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1973 TRILJ 8.342,29 0,00 1.605,56 11.927,36 0,00 0,00 0,00 21.875,21
61924. ZORAN BAJALICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 21.872,65 0,00 0,00 21.872,65
61925. VIOLETA GEORGIEVA JANKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 21.871,42 0,00 0,00 0,00 21.871,42
61926. MILAN BUBIČIĆ ISTARSKA,TINJAN 1953 BRČIĆI 0,00 0,00 0,00 -492,96 0,00 22.364,22 0,00 21.871,26
61927. MIHAEL PETKOVIĆ MEĐIMURSKA,GORNJI MIHALJEVEC 1981 VUKANOVEC 0,00 0,00 -862,62 22.733,39 0,00 0,00 0,00 21.870,77
61928. DRAGICA ĐUKIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1955 BRĐANI 0,00 0,00 0,00 21.870,20 0,00 0,00 0,00 21.870,20
61929. ANKICA ŠAŠKO VARAŽDINSKA,VISOKO 1965 ĐURINOVEC 0,00 0,00 0,00 21.870,08 0,00 0,00 0,00 21.870,08
61930. GORAN STOJILJKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1967 ČEPIN 0,00 0,00 21.868,42 0,00 0,00 0,00 0,00 21.868,42
61931. TOMISLAV PLIVELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1979 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 21.867,90 0,00 0,00 0,00 21.867,90
61932. VIKTOR VOJIĆ ISTARSKA,PIČAN 1000 TORONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.866,13 0,00 21.866,13
61933. TOMO RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 21.866,09 0,00 0,00 0,00 21.866,09
61934. MARKO ČAVKA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1983 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.864,93 0,00 21.864,93
61935. GORDANA KAZIJA ZADARSKA,PAKOŠTANE 1957 PAKOŠTANE 13.932,10 0,00 1,05 7.931,30 0,00 0,00 0,00 21.864,45
61936. ANTUN ZULIJAN BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1956 BATRINA 0,00 0,00 0,00 21.863,88 0,00 0,00 0,00 21.863,88
61937. JOSIP JANDRIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1962 KRIŽ HRASTOVAČKI 0,00 0,00 0,00 21.863,13 0,00 0,00 0,00 21.863,13
61938. ZLATANA OSMANAGIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1981 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.863,00 0,00 21.863,00
61939. PAVE BUCIĆ ZADARSKA,STARIGRAD 1968 STARIGRAD 0,00 0,00 0,00 21.861,96 0,00 0,00 0,00 21.861,96
61940. DARKO DINJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.861,02 0,00 21.861,02
61941. ĐOKO VUJNOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1959 VITUNJ 0,00 0,00 0,00 21.860,03 0,00 0,00 0,00 21.860,03
61942. SUAD SALKIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1967 ROVINJ -0,91 0,00 -1.200,06 23.060,44 0,00 0,00 0,00 21.859,47
61943. LUKA BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.856,23 0,00 21.856,23
61944. JOSIP VOJIĆ ISTARSKA,PIČAN NEPOZNATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.856,17 0,00 21.856,17
61945. NONGKHRAN KLEEBPIMAI ISTARSKA,UMAG 1961 UMAG 0,00 0,00 0,00 21.854,45 0,00 0,00 0,00 21.854,45
61946. MARKOANTONIO STJEPAN BELINIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1973 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.853,81 0,00 21.853,81
61947. JADRANKA SKOKO ISTARSKA,MEDULIN 1955 PREMANTURA -4,92 0,00 -270,68 22.129,04 0,00 0,00 0,00 21.853,44
61948. MLADEN LADOVIĆ ZAGREBAČKA,STUPNIK 1965 GORNJI STUPNIK 0,00 0,00 0,00 21.852,23 0,00 0,00 0,00 21.852,23
61949. BARBARA KUMEK VARAŽDINSKA,CESTICA 1963 JARKI 0,00 0,00 0,00 21.852,16 0,00 0,00 0,00 21.852,16
61950. FRANJO SAKAČ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1934 LJUPINA 0,00 0,00 0,00 21.851,33 0,00 0,00 0,00 21.851,33
61951. ANTON ŽILINSKI SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1960 POSTIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.849,95 0,00 21.849,95
61952. DAVID ŠTIFANIĆ ISTARSKA,UMAG 1984 IZOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.849,69 0,00 21.849,69
61953. ANTON ŠRANK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 21.847,04 0,00 0,00 0,00 21.847,04
61954. MARIJA MIKUŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1944 SOKOLOVAC 0,00 0,00 0,00 21.846,45 0,00 0,00 0,00 21.846,45
61955. ROZA PRIMORAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 21.846,32 0,00 0,00 0,00 21.846,32
61956. LJILJANA MEHANOVIĆ MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1985 MURSKO SREDIŠĆE 0,00 0,00 0,00 21.846,02 0,00 0,00 0,00 21.846,02
61957. MILKA MAJSTOROVIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1945 GROBNIK 0,00 0,00 0,00 21.844,85 0,00 0,00 0,00 21.844,85
61958. NIKOLA REBIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1965 LUKAVEC POSAVSKI 0,00 0,00 4.255,63 17.587,77 0,00 0,00 0,00 21.843,40
61959. IVAN PERŠUN ZAGREBAČKA,KRIŽ 1973 VEZIŠĆE 27,62 0,00 8.145,32 10.541,41 0,00 3.128,70 0,00 21.843,05
61960. FRANJO POLMAN MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA 1954 GRABROVNIK 0,00 0,00 0,00 21.842,52 0,00 0,00 0,00 21.842,52
61961. NERMANA DERVOZ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 21.841,11 0,00 0,00 0,00 21.841,11
61962. MILENKO LELAS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 0,00 21.840,59 0,00 0,00 0,00 21.840,59
61963. VLADIMIR IVANČAN VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1969 BREZNIČKI HUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.840,16 0,00 21.840,16
61964. MARIJA KARAMARKO ZADARSKA,ZADAR 1970 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.839,78 0,00 21.839,78
61965. FEIME SULEJMANI SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1982 SISAK 0,00 0,00 0,00 21.838,26 0,00 0,00 0,00 21.838,26
61966. DRAŽEN MEHKEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1969 NOVAČKA 0,00 0,00 0,00 21.837,73 0,00 0,00 0,00 21.837,73
61967. RAMADAN BAKI ISTARSKA,MEDULIN 1957 VINKURAN 0,00 0,00 0,00 21.837,63 0,00 0,00 0,00 21.837,63
61968. DARKO LIPOVAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 21.837,35 0,00 0,00 0,00 21.837,35
61969. NIKOLA BRNARDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 21.837,18 0,00 0,00 0,00 0,00 21.837,18
61970. DARIJE SOČA ŠIBENSKO-KNINSKA,BILICE 1985 BILICE 0,00 0,00 7.795,98 14.041,14 0,00 0,00 0,00 21.837,12
61971. GOSPANA LAZIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC 1936 RAVNEŠ 0,00 0,00 0,00 21.837,10 0,00 0,00 0,00 21.837,10
61972. BLAŽ MATOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1943 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 21.836,97 0,00 0,00 0,00 21.836,97
61973. RENATA BATUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 21.835,56 0,00 0,00 0,00 21.835,56
61974. ANKA ŠEBALJ KARLOVAČKA,RAKOVICA 1959 LIPOVAČA 0,00 0,00 0,00 21.834,37 0,00 0,00 0,00 21.834,37
61975. LEONARDO MUNITIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1979 PODSTRANA 8.068,64 0,00 -5.215,40 18.980,10 0,00 0,00 0,00 21.833,34
61976. ZORAN SUPIČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1950 ZADAR 0,00 0,00 21.833,28 0,00 0,00 0,00 0,00 21.833,28
61977. BORISLAV LJILJAK BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1966 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 21.833,00 0,00 0,00 0,00 21.833,00
61978. SLAVKO AMIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1956 VUKOJEVCI 0,00 0,00 0,00 21.832,89 0,00 0,00 0,00 21.832,89
61979. ĐORĐI SLABIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,TRPANJ 1958 DUBA PELJEŠKA 0,00 0,00 0,00 21.832,59 0,00 0,00 0,00 21.832,59
61980. DRAGI MILKOVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1957 KRALJEVICA 0,00 0,00 21.832,05 0,00 0,00 0,00 0,00 21.832,05
61981. ANTUN BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 2.622,47 19.207,97 0,00 0,00 0,00 21.830,44
61982. BARICA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1937 ŠIPKI 0,00 0,00 0,00 21.829,88 0,00 0,00 0,00 21.829,88
61983. IRENA DROČIĆ-VUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.829,27 0,00 21.829,27
61984. SAVO KOLUNDŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1940 DALJ 0,00 0,00 0,00 21.828,46 0,00 0,00 0,00 21.828,46
61985. RADOVAN TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1949 BANOVCI 0,00 0,00 0,00 21.828,39 0,00 0,00 0,00 21.828,39
61986. LJUBICA IGNAC MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1986 KRIŽOVEC 0,00 0,00 0,00 21.827,91 0,00 0,00 0,00 21.827,91
61987. MIODRAG STANKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1968 ČEPINSKI MARTINCI 0,00 0,00 0,00 21.826,00 0,00 0,00 0,00 21.826,00
61988. VLADIMIR ROGINEK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1960 JALES BREZNIČKI 0,00 0,00 0,00 21.825,09 0,00 0,00 0,00 21.825,09
61989. MIROSLAV MAVRAČIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1955 RUGVICA 0,00 0,00 0,00 21.822,28 0,00 0,00 0,00 21.822,28
61990. STJEPAN ROGINEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 IVANEČKO NASELJE 0,00 0,00 0,00 21.821,89 0,00 0,00 0,00 21.821,89
61991. ZLATA BERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1949 TREGLAVA 0,00 0,00 0,00 21.821,80 0,00 0,00 0,00 21.821,80
61992. SAFET HOZANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.821,68 0,00 21.821,68
61993. DEJAN HAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1986 VUKOVAR 0,00 0,00 1.190,74 20.629,75 0,00 0,00 0,00 21.820,49
61994. BORIS MARKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 VIROVITICA 0,00 0,00 -244,11 22.063,74 0,00 0,00 0,00 21.819,63
61995. JASNA GRUPKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 21.819,22 0,00 0,00 0,00 21.819,22
61996. JASMINKA NEKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1965 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 21.819,18 0,00 0,00 0,00 21.819,18
61997. VLADIMIR SRBIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1983 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 0,00 21.818,74 0,00 0,00 21.818,74
61998. BRANISLAV KARAS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1969 GRUBIŠNO POLJE 0,00 0,00 0,00 21.818,21 0,00 0,00 0,00 21.818,21
61999. IGOR BARTULICA ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1965 SAMOBOR 0,00 0,00 -471,45 22.288,09 0,00 0,00 0,00 21.816,64
62000. FRANE KUZMANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1969 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 21.813,93 0,00 0,00 0,00 21.813,93