OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
61901. LIDIJA PEDIĆ ZADARSKA,NOVIGRAD 1972 PRIDRAGA 0,00 0,00 0,00 22.333,22 0,00 0,00 0,00 22.333,22
61902. ĐURO LAZARIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1959 SVILNA 0,00 0,00 0,00 22.332,65 0,00 0,00 0,00 22.332,65
61903. SLAVKO BATRNEK OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1959 ČEPIN 26.486,54 0,00 -2.902,53 -1.252,69 0,00 0,00 0,00 22.331,32
61904. DRAŽAN ŠIMIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1962 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 22.328,99 0,00 0,00 0,00 22.328,99
61905. ANĐELKO KRAVARŠĆAN ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1962 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 22.328,26 0,00 0,00 0,00 22.328,26
61906. ANA MEŽNARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1951 MIKLEUŠ 0,00 0,00 0,00 22.327,16 0,00 0,00 0,00 22.327,16
61907. IVICA VRSONA ZADARSKA,POLIČNIK 1967 MURVICA 0,00 0,00 0,00 22.327,14 0,00 0,00 0,00 22.327,14
61908. MIRKO BAIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NEGOSLAVCI 1994 NEGOSLAVCI 0,00 0,00 -284,75 22.609,21 0,00 0,00 0,00 22.324,46
61909. MILE VUKOJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1953 DRIVENIK 0,00 0,00 0,00 22.323,96 0,00 0,00 0,00 22.323,96
61910. DANIJELA VESELČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI -0,06 0,00 0,00 22.323,89 0,00 0,00 0,00 22.323,83
61911. ANA ŠTEFANAC KARLOVAČKA,BARILOVIĆ 1953 BANJSKO SELO 0,00 0,00 0,00 22.322,91 0,00 0,00 0,00 22.322,91
61912. ĐULSIME MERSELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.321,93 0,00 22.321,93
61913. HAĐIRA SALKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.321,88 0,00 0,00 0,00 22.321,88
61914. IVAN MECANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 0,00 0,00 0,00 22.320,49 0,00 0,00 0,00 22.320,49
61915. VENETA GRMUŠA ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1979 PLAVNO 0,00 0,00 0,00 22.319,36 0,00 0,00 0,00 22.319,36
61916. DRENKA ŠĆEPANČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1966 SILAŠ 0,00 0,00 0,00 22.318,86 0,00 0,00 0,00 22.318,86
61917. RADOVAN JOVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1954 GAREŠNICA 0,00 0,00 0,00 22.317,90 0,00 0,00 0,00 22.317,90
61918. ALEN MIHOCI MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1969 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 22.315,98 0,00 0,00 0,00 22.315,98
61919. JOŠKO RAMADŽA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1971 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 22.315,75 0,00 0,00 0,00 22.315,75
61920. FRANJO DANJEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1965 PAVLOVAC 0,00 0,00 -3.201,09 25.515,52 0,00 0,00 0,00 22.314,43
61921. LJUBOMIR HOLJEVAC ZAGREBAČKA,PRESEKA 1952 KRALJEV VRH 0,00 0,00 0,00 22.313,68 0,00 0,00 0,00 22.313,68
61922. GORANA GRUBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,00 0,00 0,00 22.312,34 0,00 0,00 0,00 22.312,34
61923. MARINELLA KRŠUL PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1951 BREŠCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.311,99 0,00 22.311,99
61924. STJEPAN MIKOVIĆ ZAGREBAČKA,KRAVARSKO 1953 KRAVARSKO 0,00 0,00 0,00 22.311,60 0,00 0,00 0,00 22.311,60
61925. TAMARA ROMIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1974 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.310,65 0,00 22.310,65
61926. IVICA HALUGA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1964 MIČEVEC -2.335,52 0,00 0,00 24.646,16 0,00 0,00 0,00 22.310,64
61927. ZAIM DURAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1966 MARINIĆI 0,00 0,00 22.308,95 0,00 0,00 0,00 0,00 22.308,95
61928. DUŠANKA NENADOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KONČANICA 1951 IMSOVAC 0,00 0,00 0,00 22.306,39 0,00 0,00 0,00 22.306,39
61929. ZOJE NIKOLLA PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1934 LOVRAN 0,00 0,00 0,00 22.301,36 0,00 0,00 0,00 22.301,36
61930. MILIVOJ FUZUL ZADARSKA,BIBINJE 1982 BIBINJE 0,00 0,00 606,66 21.692,48 0,00 0,00 0,00 22.299,14
61931. ANICA LUKAVSKI VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1973 VUKOVOJ 0,00 0,00 0,00 22.297,88 0,00 0,00 0,00 22.297,88
61932. ALIJA PROŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC 1973 FERDINANDOVAC 0,00 0,00 0,00 22.295,81 0,00 0,00 0,00 22.295,81
61933. DRITA MATIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1978 ĐULOVAC 0,00 0,00 0,00 22.293,94 0,00 0,00 0,00 22.293,94
61934. SELIMA FAZLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1946 GUNJA 0,00 0,00 0,00 22.292,50 0,00 0,00 0,00 22.292,50
61935. MUJO SKEJIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1979 LIŽNJAN 0,00 0,00 0,00 22.291,71 0,00 0,00 0,00 22.291,71
61936. SANDRA MIKULČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1981 PODSTRANA 0,00 0,00 22.289,58 0,00 0,00 0,00 0,00 22.289,58
61937. ANTE KALAC ZADARSKA,ZADAR 1989 ZADAR 0,00 0,00 0,00 22.287,36 0,00 0,00 0,00 22.287,36
61938. JOSIP KROG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.287,20 0,00 22.287,20
61939. IVAN KOLJANIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 22.279,86 0,00 0,00 0,00 22.279,86
61940. ROSA MERKULOVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1960 BERLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.279,31 0,00 22.279,31
61941. ZLATKO VURI MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1960 MURSKO SREDIŠĆE 0,00 0,00 -0,80 22.277,28 0,00 0,00 0,00 22.276,48
61942. DANICA BABIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1957 RAKITJE 0,00 0,00 22.276,36 0,00 0,00 0,00 0,00 22.276,36
61943. GOJA ŠUŠA ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1960 NUNIĆ 0,00 0,00 0,00 22.275,87 0,00 0,00 0,00 22.275,87
61944. SRNA BABAN OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1996 BIZOVAC 0,00 0,00 149,18 22.126,39 0,00 0,00 0,00 22.275,57
61945. NENAD BEŠVIR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.274,86 0,00 22.274,86
61946. MIRJANA OSVALD MANDUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.274,38 0,00 0,00 0,00 22.274,38
61947. ŽELJKO TURK MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1966 MURSKO SREDIŠĆE 0,00 0,00 0,00 22.273,86 0,00 0,00 0,00 22.273,86
61948. IVAN PRISELAC ZADARSKA,ZADAR 1980 ZADAR 16.673,82 0,00 376,08 5.223,54 0,00 0,00 0,00 22.273,44
61949. STJEPAN BAKSA MEĐIMURSKA,BELICA 1973 BELICA 0,00 0,00 -0,01 22.272,73 0,00 0,00 0,00 22.272,72
61950. ĐURO VOJVODA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1984 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 22.271,11 0,00 0,00 0,00 22.271,11
61951. VESNA TOPALI ZADARSKA,BIBINJE 1962 BIBINJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.270,61 0,00 22.270,61
61952. ANDRIJA ŠUPIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA 1969 ROGOZNICA 0,00 0,00 0,00 22.269,07 0,00 0,00 0,00 22.269,07
61953. IVANKA LAKLIJA ZDUNIĆ ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.268,71 0,00 22.268,71
61954. JELENA DOMORAD VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1974 VRTLINOVEC 0,00 0,00 0,00 22.266,67 0,00 0,00 0,00 22.266,67
61955. BLAŽENKA TIJARDOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1962 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 4.824,02 17.442,43 0,00 0,00 0,00 22.266,45
61956. ADIS HODŽIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1984 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 22.265,78 0,00 0,00 0,00 22.265,78
61957. NIKO KNEŽEVIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1945 GRADEČKI PAVLOVEC 0,00 0,00 0,00 22.262,41 0,00 0,00 0,00 22.262,41
61958. JURAJ GLUŠČIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1967 NORŠIĆ SELO 0,00 0,00 0,00 22.260,92 0,00 0,00 0,00 22.260,92
61959. IGOR ŠTEFANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -683,01 0,00 0,00 22.941,94 0,00 0,00 0,00 22.258,93
61960. ŠABAN TAIROSKI SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1953 HUSAIN 0,00 0,00 0,00 22.254,12 0,00 0,00 0,00 22.254,12
61961. BRANKICA PAVIŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1974 MARINOVEC 0,00 0,00 0,00 22.253,85 0,00 0,00 0,00 22.253,85
61962. IVAN HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1965 ZAVRŠJE LOBORSKO 0,00 0,00 0,00 22.252,86 0,00 0,00 0,00 22.252,86
61963. SUZANA LEVAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 22.252,41 0,00 0,00 0,00 22.252,41
61964. HRVOJE BUBIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1974 MURVICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.250,57 0,00 22.250,57
61965. ŠTEFICA CINGESAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1972 PETRIJANEC 0,00 0,00 0,00 22.248,38 0,00 0,00 0,00 22.248,38
61966. ŽELIMIR ROŽIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 KARLOVAC -8.922,04 0,00 -625,26 31.794,77 0,00 0,00 0,00 22.247,47
61967. ŽELJKO JOVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1987 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 22.246,68 0,00 0,00 0,00 22.246,68
61968. LINDA PULIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,SKRADIN 1965 BIĆINE 0,00 0,00 0,00 22.246,37 0,00 0,00 0,00 22.246,37
61969. IVOR MEĐUGORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.246,30 0,00 0,00 0,00 22.246,30
61970. ALEKSANDAR STOJIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1982 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 22.245,59 0,00 0,00 0,00 22.245,59
61971. NEVEN KAJGANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1972 VUKOVAR 0,00 0,00 353,85 21.891,59 0,00 0,00 0,00 22.245,44
61972. MARIO LJUBIČIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1982 DUBRAVA 22.245,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.245,19
61973. ZORAN RELOTA ŠIBENSKO-KNINSKA,PRIMOŠTEN 1966 EPPSTEIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.243,61 0,00 22.243,61
61974. BORISLAV JEZERČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.242,50 0,00 22.242,50
61975. NENAD TOPALOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1984 POPOVIĆ BRDO 0,00 0,00 0,00 22.242,03 0,00 0,00 0,00 22.242,03
61976. MARKO JELAVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1955 KOMIN 0,00 0,00 5.185,86 17.056,05 0,00 0,00 0,00 22.241,91
61977. INDIRA GROŠ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEMINAC 1964 ČEMINAC 0,00 0,00 0,00 22.239,64 0,00 0,00 0,00 22.239,64
61978. MIŠO BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.238,38 0,00 22.238,38
61979. DAMIR ILIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.237,87 0,00 0,00 0,00 22.237,87
61980. DAMIR SAMAC ZAGREBAČKA,BISTRA 1977 DONJA BISTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.234,97 0,00 22.234,97
61981. BISERKA FIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.231,19 0,00 22.231,19
61982. LUKA HADŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 22.230,06 0,00 0,00 0,00 0,00 22.230,06
61983. FRANJO BANFIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1969 VINICA BREG 0,00 0,00 0,00 22.229,58 0,00 0,00 0,00 22.229,58
61984. STIPO JAKOVLJEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1989 OKUČANI 0,00 0,00 -24,56 22.253,98 0,00 0,00 0,00 22.229,42
61985. DRAGAN GRUBIŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1963 ŠIBENIK 0,00 0,00 -13,20 22.240,35 0,00 0,00 0,00 22.227,15
61986. HRVOJE ŠUTA SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1956 VELIKO BRDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.226,93 0,00 22.226,93
61987. MIRJANA ŠUTA PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1970 BANJOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.226,93 0,00 22.226,93
61988. SNJEŽANA RAK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.226,28 0,00 22.226,28
61989. BORISLAV KORICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.225,31 0,00 22.225,31
61990. ANA SEVEROVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DAVOR 1950 ORUBICA 0,00 0,00 0,00 22.225,02 0,00 0,00 0,00 22.225,02
61991. IVICA TURKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1969 KAŠTEL KAMBELOVAC -263,06 0,00 0,00 22.486,42 0,00 0,00 0,00 22.223,36
61992. LORENTA MANDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1959 VRANJIC 0,00 0,00 871,70 21.351,49 0,00 0,00 0,00 22.223,19
61993. IVAN FRANČULA ISTARSKA,PULA 1948 PULA 0,00 0,00 26.472,15 -4.200,00 0,00 -49,99 0,00 22.222,16
61994. KATICA KRALJ TIHEK ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1970 ANDRILOVEC 0,00 0,00 0,00 22.219,67 0,00 0,00 0,00 22.219,67
61995. VESNA DOBRINIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1963 PETRINJA 0,00 0,00 498,29 0,00 0,00 21.720,31 0,00 22.218,60
61996. MILAN MARKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 0,00 0,00 7.792,92 14.425,43 0,00 0,00 0,00 22.218,35
61997. ANA BEKAVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1981 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 4,50 22.212,95 0,00 0,00 0,00 22.217,45
61998. SNEŽANA HRUSTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1956 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 22.217,34 0,00 0,00 0,00 22.217,34
61999. SUZANA LJUMA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 -0,25 22.217,41 0,00 0,00 0,00 22.217,16
62000. ĐURĐICA ŠIPFER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.215,81 0,00 22.215,81