OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
61901. VLATKA MIKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1981 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1.189,88 0,00 0,00 22.201,70 0,00 0,00 0,00 23.391,58
61902. DALIBOR VESELI POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1955 POŽEGA 0,00 0,00 0,00 23.390,60 0,00 0,00 0,00 23.390,60
61903. SLAVICA MARTULAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1970 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 -0,37 23.410,76 0,00 -21,61 0,00 23.388,78
61904. ILIJA KNEŽEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1958 VRPOLJE 0,00 0,00 0,00 23.386,88 0,00 0,00 0,00 23.386,88
61905. MUSTAFA LAVARONI SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1960 SISAK 0,00 0,00 0,00 23.386,68 0,00 0,00 0,00 23.386,68
61906. DARKO BAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.383,11 0,00 23.383,11
61907. RUŽA KUZMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.381,40 0,00 23.381,40
61908. ZVJEZDANA SKELIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1937 KAMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.381,16 0,00 23.381,16
61909. BRANKA PALM SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1962 DRLJAČA 0,00 0,00 0,00 23.376,86 0,00 0,00 0,00 23.376,86
61910. MILAN USKOKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1931 BISTRICA 0,00 0,00 0,00 23.372,76 0,00 0,00 0,00 23.372,76
61911. HALID BERIŠA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1954 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 23.371,94 0,00 0,00 0,00 23.371,94
61912. JOVANKA MILOŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1955 RATKOV DOL 0,00 0,00 0,00 23.370,82 0,00 0,00 0,00 23.370,82
61913. SLOBODAN ČAGLJEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1952 OKUČANI 0,00 0,00 0,00 23.369,84 0,00 0,00 0,00 23.369,84
61914. STJEPAN BATINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.363,25 0,00 23.363,25
61915. BEGISHE REXHAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 7.980,17 0,00 15.380,21 0,00 0,00 0,00 0,00 23.360,38
61916. MIROSLAV MINAUF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 22.721,29 0,00 -0,91 479,29 0,00 160,49 0,00 23.360,16
61917. GORAN VODOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1969 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 23.359,62 0,00 0,00 0,00 23.359,62
61918. JELENA SAZDOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.359,15 0,00 23.359,15
61919. DAMIR KRAFT OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1960 PRIBIŠEVCI 0,00 0,00 0,00 23.359,01 0,00 0,00 0,00 23.359,01
61920. EMIL MIKULČIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1961 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 23.358,93 0,00 0,00 0,00 23.358,93
61921. DANICA HORG VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1930 ČURILOVEC 0,00 0,00 0,00 23.357,68 0,00 0,00 0,00 23.357,68
61922. ALEKSANDRA BALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.355,26 0,00 23.355,26
61923. DRAŽEN KOSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1975 KARLOVAC 0,00 0,00 51,96 23.302,65 0,00 0,00 0,00 23.354,61
61924. DRAGO CRNOV VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 0,00 0,00 55,16 23.298,71 0,00 0,00 0,00 23.353,87
61925. LJILJANA KRVAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1977 LIPOVO BRDO 0,00 0,00 0,00 23.350,98 0,00 0,00 0,00 23.350,98
61926. MILAN GLIBO POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1966 PLETERNICA 0,00 0,00 0,00 23.350,79 0,00 0,00 0,00 23.350,79
61927. PAULINA ARTHOFER SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1937 SISAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.350,59 0,00 23.350,59
61928. VEDRAN ČUPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 23.349,96 0,00 0,00 0,00 23.349,96
61929. ZLATKO TOMAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 2.512,56 0,00 0,00 20.836,20 0,00 0,00 0,00 23.348,76
61930. STANKO ČURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1962 NIJEMCI 0,00 0,00 0,00 23.346,46 0,00 0,00 0,00 23.346,46
61931. MARKO ĐIDARA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1976 OROLIK -261,67 0,00 3.391,30 20.215,16 0,00 0,00 0,00 23.344,79
61932. FIDAN ČOLAKU SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1984 KUTINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.344,11 0,00 23.344,11
61933. BOŽIDAR HUTINSKI VARAŽDINSKA,CESTICA 1968 SELCI KRIŽOVLJANSKI 0,00 0,00 0,00 23.342,90 0,00 0,00 0,00 23.342,90
61934. ANTON GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 3.512,79 19.828,05 0,00 0,00 0,00 23.340,84
61935. IVICA ANDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1962 KUTOVI 0,00 0,00 0,00 23.338,84 0,00 0,00 0,00 23.338,84
61936. DUŠANKA ŠAMEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1958 KORENIČANI 0,00 0,00 0,00 23.337,41 0,00 0,00 0,00 23.337,41
61937. SAŠA BILJAN PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1979 SELCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.336,34 0,00 23.336,34
61938. RUŽA MARTINČEVIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1947 CERJE NEBOJSE 0,00 0,00 0,00 23.335,45 0,00 0,00 0,00 23.335,45
61939. MARIJANA BARIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1977 POLIČNIK 0,00 0,00 523,68 22.810,17 0,00 0,00 0,00 23.333,85
61940. LJULJZIME FETAI ISTARSKA,FAŽANA 1963 FAŽANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.331,90 0,00 23.331,90
61941. LULJETA FETAI ISTARSKA,FAŽANA 1974 FAŽANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.331,90 0,00 23.331,90
61942. ŽELJKO RAJN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1960 BRĐANI SOKOLOVAČKI -0,05 0,00 -1.296,58 24.627,46 0,00 0,00 0,00 23.330,83
61943. IVANKA BANGO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1962 DAUTAN 0,00 0,00 0,00 23.328,94 0,00 0,00 0,00 23.328,94
61944. MIRKO PETKOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1956 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 23.325,30 0,00 0,00 0,00 23.325,30
61945. IVAN ZEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1963 BREZIK 15.755,05 0,00 -631,25 8.201,19 0,00 0,00 0,00 23.324,99
61946. IVAN FILIPAŠIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1946 KELEMEN 0,00 0,00 0,00 23.324,92 0,00 0,00 0,00 23.324,92
61947. GORAN BARIŠIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1988 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.324,36 0,00 23.324,36
61948. RUŽA MESIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1971 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 23.323,45 0,00 0,00 0,00 23.323,45
61949. SEMIR DULIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1971 GOSPIĆ 0,00 0,00 1.640,13 21.683,25 0,00 0,00 0,00 23.323,38
61950. EVICA MRAVINEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1969 LUKAVEC POSAVSKI 0,00 0,00 0,00 23.322,55 0,00 0,00 0,00 23.322,55
61951. AMIR HUSKANOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1968 TUROPOLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.322,05 0,00 23.322,05
61952. ANTUN BOSAK OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1968 PAULIN DVOR 0,00 0,00 0,00 23.321,65 0,00 0,00 0,00 23.321,65
61953. MARIANA KATIĆ ISTARSKA,PULA 1989 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.320,83 0,00 23.320,83
61954. IVAN ZORIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1969 KUŠEVAC 0,00 0,00 0,00 23.319,61 0,00 0,00 0,00 23.319,61
61955. ILIJA MRVALJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1953 PLOČE 0,00 0,00 0,00 23.319,28 0,00 0,00 0,00 23.319,28
61956. NURIDA KAJTEZOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1973 VELIKA MLAKA 0,00 0,00 0,00 23.317,28 0,00 0,00 0,00 23.317,28
61957. MILE MATIJEVIĆ KARLOVAČKA,KRNJAK 1945 DONJI BUDAČKI 0,00 0,00 0,00 23.314,24 0,00 0,00 0,00 23.314,24
61958. SENAD DRAGANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -4,90 0,00 -13,91 23.331,43 0,00 0,00 0,00 23.312,62
61959. ZVONIMIR OREŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.312,57 0,00 23.312,57
61960. BRANKICA SUHINA ZAGREBAČKA,JAKOVLJE 1958 JAKOVLJE 0,00 0,00 0,00 23.311,45 0,00 0,00 0,00 23.311,45
61961. LJILJANA DRAŽANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.310,63 0,00 23.310,63
61962. MARIJANA ČUTURIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1985 BENKOVAČKO SELO 0,00 0,00 978,57 22.331,97 0,00 0,00 0,00 23.310,54
61963. ŽAKLINA DRUŽETA ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1971 DUGO SELO 13.983,85 0,00 -5.969,90 15.295,78 0,00 0,00 0,00 23.309,73
61964. KATA ŠUMANOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1960 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 23.308,62 0,00 0,00 0,00 23.308,62
61965. HARIS BUREK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1982 ĐAKOVO 0,00 0,00 -549,24 23.857,28 0,00 0,00 0,00 23.308,04
61966. LAURA LORENCIN ISTARSKA,MEDULIN 1982 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.306,25 0,00 23.306,25
61967. ANDRO BUKTENICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SLATINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.306,25 0,00 23.306,25
61968. NADA GEBIH VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1956 SEDLARICA 0,00 0,00 0,00 23.305,84 0,00 0,00 0,00 23.305,84
61969. BORIS IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 SESVETE 0,00 0,00 0,00 23.305,84 0,00 0,00 0,00 23.305,84
61970. MIROSLAV DŽALTO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 3.167,22 20.138,44 0,00 0,00 0,00 23.305,66
61971. BOŽICA HARAMINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1957 TRSTENO 0,00 0,00 0,00 23.305,23 0,00 0,00 0,00 23.305,23
61972. ENES LATIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1985 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 0,00 23.302,63 0,00 0,00 0,00 23.302,63
61973. KATA LEŠNIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1969 DOMINKOVICA 0,00 0,00 0,00 23.302,60 0,00 0,00 0,00 23.302,60
61974. PETRA DUKA PERIŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1984 ŽRNOVO 0,00 0,00 -245,32 -1,78 0,00 23.549,05 0,00 23.301,95
61975. TOMISLAV BEVANDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 23.297,02 0,00 0,00 0,00 0,00 23.297,02
61976. DANIJEL MATIJEVIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1974 LUKA LUDBREŠKA 0,00 0,00 0,00 23.295,87 0,00 0,00 0,00 23.295,87
61977. MATIJA MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1953 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 23.295,63 0,00 0,00 0,00 23.295,63
61978. DEJAN KIŠIČEK VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1978 ŽAROVNICA 19,30 0,00 667,92 22.608,06 0,00 0,00 0,00 23.295,28
61979. BRANIMIR NOVAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1962 MAKARSKA 0,00 0,00 4.236,56 19.058,62 0,00 0,00 0,00 23.295,18
61980. GORAN GLUIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PRGOMET 1985 BOGDANOVIĆI 2.649,23 0,00 18,47 20.627,14 0,00 0,00 0,00 23.294,84
61981. ZDENKA ĐURBEK ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1964 SLANI DOL 0,00 0,00 574,53 22.718,77 0,00 0,00 0,00 23.293,30
61982. JOSIPA ŠTUMERGER VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1973 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 23.292,96 0,00 0,00 0,00 23.292,96
61983. FRANCA MEDVED VARAŽDINSKA,BEDNJA 1930 PLEŠ 0,00 0,00 0,00 23.291,50 0,00 0,00 0,00 23.291,50
61984. KATARINA LIOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 4.502,35 18.787,41 0,00 0,00 0,00 23.289,76
61985. BRANKO ČILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.288,36 0,00 0,00 0,00 23.288,36
61986. MIROSLAV MEDARIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1985 NOVO SELO PALANJEČKO 0,00 0,00 8.163,92 15.124,14 0,00 0,00 0,00 23.288,06
61987. ZLATKO ŠARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 19.749,41 0,00 3.537,23 0,00 23.286,64
61988. DAVID KAPELOTO ISTARSKA,KAROJBA 1984 NOVAKI MOTOVUNSKI 3.496,76 0,00 1.302,16 18.486,10 0,00 0,00 0,00 23.285,02
61989. VESNA BAUMGARTNER MEĐIMURSKA,SVETI MARTIN NA MURI 1970 SVETI MARTIN NA MURI 0,00 0,00 0,00 23.283,98 0,00 0,00 0,00 23.283,98
61990. GORDANA TRKULJA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1961 MLADENIĆI 0,00 0,00 0,00 23.283,88 0,00 0,00 0,00 23.283,88
61991. PETAR MOMIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1928 DARUVAR 0,00 0,00 0,00 23.282,50 0,00 0,00 0,00 23.282,50
61992. SVJETLANA BOROJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1977 KORNIĆ 0,00 0,00 0,00 23.277,14 0,00 0,00 0,00 23.277,14
61993. IVAN CIKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 23.277,12 0,00 0,00 0,00 23.277,12
61994. TINKA SAVIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1974 VOJIŠNICA 0,00 0,00 0,00 23.276,91 0,00 0,00 0,00 23.276,91
61995. MILAN BULJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1952 SPLIT 0,00 0,00 23.275,93 0,00 0,00 0,00 0,00 23.275,93
61996. SARAH SANDRINE BRUN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 0,00 23.275,72 0,00 0,00 0,00 23.275,72
61997. SELMA DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.275,29 0,00 0,00 0,00 23.275,29
61998. MLADEN PETRUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 23.275,12 0,00 0,00 0,00 0,00 23.275,12
61999. MATE DABRO ŠIBENSKO-KNINSKA,RUŽIĆ 1970 KLJAKE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.274,99 0,00 23.274,99
62000. IVAN JEČMENICA KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1953 VUKANCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.273,08 0,00 23.273,08