OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
61901. FRANJO SAKAČ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1934 LJUPINA 0,00 0,00 0,00 21.355,49 0,00 0,00 0,00 21.355,49
61902. MARIJA DOLANSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.354,39 0,00 21.354,39
61903. GOJKO BEUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 -34,73 21.870,56 0,00 -483,89 0,00 21.351,94
61904. VALTER MOROVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1960 ZADAR 0,00 0,00 7.748,18 13.602,34 0,00 0,00 0,00 21.350,52
61905. MUHAMED TUFEKČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.350,06 0,00 21.350,06
61906. NIKO PAVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1957 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.349,79 0,00 21.349,79
61907. ASIJA ŠIPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1973 VEDRINE 0,00 0,00 0,00 21.349,24 0,00 0,00 0,00 21.349,24
61908. TONĆI BILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1966 TROGIR 0,00 0,00 0,00 21.348,78 0,00 0,00 0,00 21.348,78
61909. ŠIMICA GLADOVIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1950 RADOŠINOVCI 0,00 0,00 0,00 21.344,16 0,00 0,00 0,00 21.344,16
61910. JOZO KODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 70,11 21.273,54 0,00 0,00 0,00 21.343,65
61911. ANA BUKVIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1948 VRANOJELJE 0,00 0,00 0,00 21.342,74 0,00 0,00 0,00 21.342,74
61912. KATA KRAJAČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1954 GLINA 0,00 0,00 0,00 21.342,09 0,00 0,00 0,00 21.342,09
61913. IVA JAKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1938 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 21.341,76 0,00 0,00 0,00 21.341,76
61914. PREDRAG PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ADAMOVEC -2.431,63 0,00 19.117,58 4.653,74 0,00 0,00 0,00 21.339,69
61915. ŽAKLINA DRUŽETA ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1971 DUGO SELO 12.347,03 0,00 -4.555,20 13.547,26 0,00 0,00 0,00 21.339,09
61916. LJUBICA BALJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.337,01 0,00 21.337,01
61917. LJILJANA KOS ZADARSKA,ZADAR 1957 ZADAR 14.508,51 0,00 -0,92 6.829,02 0,00 0,00 0,00 21.336,61
61918. MARTIN KOLAK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1979 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.334,91 0,00 21.334,91
61919. MILAN VOJNOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1946 ČAZMA 0,00 0,00 0,00 21.334,51 0,00 0,00 0,00 21.334,51
61920. SREĆKO VIDAKOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1962 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.332,93 0,00 21.332,93
61921. ZDENKA LUBURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -0,07 0,00 0,00 -0,07 0,00 21.332,94 0,00 21.332,80
61922. DRAGUTIN STOJIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,BRESTOVAC 1949 VILIĆ SELO 0,00 0,00 0,00 21.332,10 0,00 0,00 0,00 21.332,10
61923. MIRJANA PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 21.331,54 0,00 0,00 0,00 21.331,54
61924. LJILJANA VEGH KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐELEKOVEC 1960 ĐELEKOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 10.379,64 10.951,63 0,00 21.331,27
61925. NADIJA-SMILJANA BOGAVČIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA 1980 ZEČEVO ROGOZNIČKO 0,00 0,00 0,00 21.331,18 0,00 0,00 0,00 21.331,18
61926. DEAN VUKMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 21.331,06 0,00 0,00 0,00 21.331,06
61927. VLADO BEGIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 543,54 20.780,89 0,00 0,00 0,00 21.324,43
61928. KLAUDIO LASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.323,57 0,00 21.323,57
61929. IVANČICA BRADAČ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1962 SAMOBOR 0,00 0,00 3.962,90 16.441,75 0,00 918,83 0,00 21.323,48
61930. DARIO BAKOTA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 OSIJEK 0,00 0,00 4.080,78 17.241,29 0,00 0,00 0,00 21.322,07
61931. LJUBICA ŠANTIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1953 MIHOLEC 0,00 0,00 0,00 21.318,09 0,00 0,00 0,00 21.318,09
61932. KATA JANKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1955 DONJA SELNICA 0,00 0,00 0,00 21.316,88 0,00 0,00 0,00 21.316,88
61933. DRAGAN TOMAIĆ ISTARSKA,BALE 1963 BALE 21.277,71 0,00 2,72 35,88 0,00 0,00 0,00 21.316,31
61934. ALEKSANDAR IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 1.836,26 0,00 0,00 19.477,69 0,00 21.313,95
61935. MARIO SUHONIK SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1976 KUTINA 0,00 0,00 0,00 21.313,12 0,00 0,00 0,00 21.313,12
61936. IVAN KRIŽANEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1968 DONJA VIŠNJICA -1,56 0,00 -13,40 21.327,70 0,00 0,00 0,00 21.312,74
61937. HRVOJE SERTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1981 MARTIN 10.374,41 0,00 0,00 10.938,29 0,00 0,00 0,00 21.312,70
61938. IVA TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.312,12 0,00 21.312,12
61939. IVICA ŠKAREC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1962 KREČAVES 0,00 0,00 0,00 21.311,78 0,00 0,00 0,00 21.311,78
61940. ADEM BEŠLAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 21.311,04 0,00 0,00 0,00 21.311,04
61941. BARBARA LIPPE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.311,00 0,00 21.311,00
61942. VEDRAN ROSO SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1967 PROMAJNA 0,00 0,00 1.700,12 19.610,24 0,00 0,00 0,00 21.310,36
61943. ALEKSANDAR SEDLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.309,40 0,00 21.309,40
61944. OLEG COLNAGO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -9,35 0,00 -5.008,70 26.327,39 0,00 0,00 0,00 21.309,34
61945. MILIVOJ MAMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1962 SUMARTIN -3.171,58 0,00 1.738,42 22.742,25 0,00 0,00 0,00 21.309,09
61946. MIRKO ŠANTIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1929 LAMINAC 0,00 0,00 0,00 21.308,79 0,00 0,00 0,00 21.308,79
61947. IVICA GORSKI OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1967 MANDIĆEVAC 0,00 0,00 -1.227,77 14.962,87 0,00 7.572,88 0,00 21.307,98
61948. RIFETA STAMENKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 179,63 21.076,06 0,00 52,16 0,00 21.307,85
61949. SILVO REBIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1975 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 21.305,39 0,00 0,00 0,00 21.305,39
61950. GORAN RADINČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1966 SISAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.304,50 0,00 21.304,50
61951. DRAŽEN EREŠ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1972 GORNJA VRBA 0,00 0,00 0,14 21.302,94 0,00 0,00 0,00 21.303,08
61952. ANTONIO FLAJŠMAN VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1969 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 21.302,34 0,00 0,00 0,00 21.302,34
61953. DRAGICA MIJATOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI 1956 KOSOVAC 0,00 0,00 0,00 21.302,11 0,00 0,00 0,00 21.302,11
61954. MARINA HRUŠKAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1986 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 21.300,75 0,00 0,00 0,00 21.300,75
61955. MIRKO PILIŽOTA ŠIBENSKO-KNINSKA,BILICE 1938 BILICE 0,00 0,00 21.350,77 0,00 0,00 -50,31 0,00 21.300,46
61956. ANDRIJA HMURA OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1946 JURJEVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 21.300,20 0,00 0,00 0,00 21.300,20
61957. AFRIM PUNUŠKOVIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1978 VODNJAN 0,00 0,00 0,00 17.078,27 0,00 4.221,87 0,00 21.300,14
61958. ANICA KUREVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1945 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.299,32 0,00 21.299,32
61959. STJEPAN GRGIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1982 SLOBODNICA 0,00 0,00 0,00 21.298,84 0,00 0,00 0,00 21.298,84
61960. VERICA DIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.293,63 0,00 21.293,63
61961. TAHIR PERIŠA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1957 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 16.242,11 0,00 5.051,32 0,00 21.293,43
61962. NEVENKA HLAPEC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1971 GORNJE PSARJEVO 0,00 0,00 0,00 21.292,78 0,00 0,00 0,00 21.292,78
61963. DAMIR ŠPOLJARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1962 MARKOVAC NAŠIČKI 8.667,87 0,00 32,37 12.591,88 0,00 0,00 0,00 21.292,12
61964. ZUFER MERSELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 0,00 0,00 0,00 21.291,03 0,00 0,00 0,00 21.291,03
61965. MARIO MANKAS SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1960 SISAK 11.721,40 0,00 1.784,76 7.782,33 0,00 0,00 0,00 21.288,49
61966. IVICA VARŽAK POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1955 POŽEGA 29,06 0,00 -99,00 21.357,22 0,00 0,00 0,00 21.287,28
61967. MILUTIN CVIJANOVIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1950 HABJANOVAC 0,00 0,00 0,00 21.285,90 0,00 0,00 0,00 21.285,90
61968. ZRINKA CEROVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 21.285,42 0,00 0,00 0,00 21.285,42
61969. ANTE NIKŠA BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 21.284,39 0,00 0,00 0,00 0,00 21.284,39
61970. EMICA ELVEĐI OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC 1980 ANTUNOVAC 0,00 0,00 2.748,19 18.536,15 0,00 0,00 0,00 21.284,34
61971. DRAGAN KAURIN BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI 1954 SMRTIĆ 0,00 0,00 0,00 21.284,34 0,00 0,00 0,00 21.284,34
61972. MEVLJUDE ABDIJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 21.283,91 0,00 0,00 0,00 21.283,91
61973. NENAD VULIN ZADARSKA,PAKOŠTANE 1959 PAKOŠTANE 0,00 0,00 0,00 21.283,34 0,00 0,00 0,00 21.283,34
61974. DARKO HORVAT VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 21.282,70 0,00 0,00 0,00 21.282,70
61975. STJEPAN KOLARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI BREGI 1957 KOPRIVNIČKI BREGI 0,00 0,00 0,00 21.280,74 0,00 0,00 0,00 21.280,74
61976. ZLATKO ŠAMANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1959 MALINSKA 0,00 0,00 -1.659,27 22.937,76 0,00 0,00 0,00 21.278,49
61977. NADICA HUBLIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1963 HRAŠĆINA 0,00 0,00 0,00 21.277,98 0,00 0,00 0,00 21.277,98
61978. NENA CRNČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1984 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.277,22 0,00 21.277,22
61979. FRANJO STRIČAK VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1931 RADEŠIĆ 0,00 0,00 0,00 21.276,93 0,00 0,00 0,00 21.276,93
61980. HAITA ŠEČIRI OSJEČKO-BARANJSKA,VLADISLAVCI 1978 VLADISLAVCI 0,00 0,00 0,00 21.274,34 0,00 0,00 0,00 21.274,34
61981. SANDRA ŠPOLJARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1974 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 21.273,94 0,00 0,00 0,00 21.273,94
61982. DARKO KRANJAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1964 IVANKOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.273,12 0,00 21.273,12
61983. KATA DVOJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1936 VAŠKA 0,00 0,00 0,00 21.273,10 0,00 0,00 0,00 21.273,10
61984. LIDIJA SREBAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1960 ZLATAR-BISTRICA 0,00 0,00 0,00 21.272,03 0,00 0,00 0,00 21.272,03
61985. ANICA KOJIĆ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1947 DRAGANIĆ 0,00 0,00 21.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.272,00
61986. KATA GOLINAC OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1953 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 0,00 21.271,93 0,00 0,00 0,00 21.271,93
61987. MATEJ ARTUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.271,63 0,00 21.271,63
61988. MARICA MIKULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1959 DONJI PROLOŽAC 0,00 0,00 0,00 -13,75 0,00 21.282,90 0,00 21.269,15
61989. JASMINKA KOVŠE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 DOBRODOL 46,52 0,00 0,00 21.221,81 0,00 0,00 0,00 21.268,33
61990. STJEPAN DONČEVIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1951 HAGANJ 0,00 0,00 0,00 21.267,48 0,00 0,00 0,00 21.267,48
61991. MAGDALENA PERKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.266,46 0,00 21.266,46
61992. TOMISLAV KLANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.265,33 0,00 21.265,33
61993. SANDRA MARKOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.265,23 0,00 21.265,23
61994. DAMIR MILANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.264,09 0,00 21.264,09
61995. MARIJAN SKOČIBUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1972 OMIŠ 337,37 0,00 330,26 20.589,82 0,00 0,00 0,00 21.257,45
61996. MARGITA STANISLAV-BELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 10,37 21.246,52 0,00 0,00 0,00 21.256,89
61997. ANDRIJA STANIŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1946 GARČIN 0,00 0,00 0,00 21.256,78 0,00 0,00 0,00 21.256,78
61998. BARTUL MIŠURA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 1,92 21.254,68 0,00 0,00 0,00 21.256,60
61999. JELA MATOKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1947 VAŠKA 0,00 0,00 0,00 21.255,42 0,00 0,00 0,00 21.255,42
62000. MIRA GRBIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1957 ZALUŽNICA 0,00 0,00 0,00 21.254,98 0,00 0,00 0,00 21.254,98