OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
61901. MITAR GRAHOVAC PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1957 KRALJEVICA 0,00 0,00 0,00 22.637,09 0,00 0,00 0,00 22.637,09
61902. IVANA MATASOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1966 VELIKA KOPANICA 0,00 0,00 224,17 22.412,42 0,00 0,00 0,00 22.636,59
61903. NERMIN AVDIĆ ISTARSKA,PULA 1972 PULA 0,00 0,00 0,00 22.635,93 0,00 0,00 0,00 22.635,93
61904. GORAN PICCOLI ISTARSKA,LIŽNJAN 1980 LIŽNJAN 0,00 0,00 0,00 22.635,09 0,00 0,00 0,00 22.635,09
61905. MARIJAN ŠVORINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 22.632,92 0,00 0,00 0,00 22.632,92
61906. BRYAN PAUL CARRASCO SANTOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.632,17 0,00 0,00 0,00 22.632,17
61907. JOSIPA GILJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 8.648,72 -4.339,28 2.678,43 15.643,71 0,00 0,00 0,00 22.631,58
61908. MARIO MAREŠ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1977 PROZORJE 0,00 0,00 0,00 22.630,56 0,00 0,00 0,00 22.630,56
61909. DANIELA SAMARZHIJA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1975 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 22.627,35 0,00 0,00 0,00 22.627,35
61910. ZVONKO KELEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1972 POLJANA KRIŽEVAČKA 0,00 0,00 0,00 22.625,55 0,00 0,00 0,00 22.625,55
61911. ERNEST MASNOV ZADARSKA,ZADAR 1954 ZADAR 0,00 0,00 1.290,48 0,00 0,00 21.335,04 0,00 22.625,52
61912. MIRA ZORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -1.717,34 0,00 24.341,77 0,00 22.624,43
61913. DUŠKO MILINČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1981 MALE SESVETE 0,00 0,00 0,00 22.623,70 0,00 0,00 0,00 22.623,70
61914. NADA BALIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1955 VALPOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.622,02 0,00 22.622,02
61915. DRAGAN DOBRIJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1971 MÜNCHEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.621,11 0,00 22.621,11
61916. JASMINKA RAMLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.578,22 0,00 41,02 0,00 22.619,24
61917. VALTER BRUSIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1948 VELI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 22.619,01 0,00 0,00 0,00 22.619,01
61918. IVAN DUVNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1984 SLATINA 0,00 0,00 -573,25 23.191,79 0,00 0,00 0,00 22.618,54
61919. NENAD ZORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1968 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 22.618,48 0,00 0,00 0,00 22.618,48
61920. MARJAN VILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 22.615,97 0,00 0,00 0,00 0,00 22.615,97
61921. ALEN BORIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOPAR 1989 LOPAR 0,00 0,00 0,00 22.615,83 0,00 0,00 0,00 22.615,83
61922. DINKO DUJMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1951 JOSIPOVAC 0,00 0,00 -10,34 22.626,12 0,00 0,00 0,00 22.615,78
61923. OMER ELMAZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.614,38 0,00 0,00 0,00 22.614,38
61924. IVICA AMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1994 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 19.175,49 3.438,80 0,00 0,00 0,00 22.614,29
61925. LJUBICA TOMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 22.612,89 0,00 0,00 0,00 22.612,89
61926. MAJA RADONJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1988 GLAVICE -574,06 0,00 -1,00 23.187,66 0,00 0,00 0,00 22.612,60
61927. MILENKO PETROVIĆ ISTARSKA,SVETVINČENAT 1950 SVETVINČENAT 0,00 0,00 0,00 22.611,78 0,00 0,00 0,00 22.611,78
61928. ŽELJKO OREŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.610,63 0,00 0,00 0,00 22.610,63
61929. GORDAN BUNTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.610,40 0,00 0,00 0,00 22.610,40
61930. SNJEŽANA GABELICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 2.248,78 -592,20 0,00 20.953,23 0,00 22.609,81
61931. DRAGICA KARAŽIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1936 SOPOT 0,00 0,00 0,00 22.609,76 0,00 0,00 0,00 22.609,76
61932. STJEPAN BUDIMIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 21.145,46 0,00 141,19 1.322,21 0,00 0,00 0,00 22.608,86
61933. JOSIP GRGEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 22.773,97 0,00 0,00 -165,81 0,00 22.608,16
61934. DAVOR FRANC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1978 ZAGORSKA SELA 0,00 0,00 0,00 22.607,88 0,00 0,00 0,00 22.607,88
61935. MARIJA PARIPOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1950 NOVO PETROVO POLJE 0,00 0,00 0,00 22.607,08 0,00 0,00 0,00 22.607,08
61936. MLADEN PANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1982 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 21.252,41 0,00 1.354,61 0,00 22.607,02
61937. ŽELJKO REŠČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 5.787,67 16.818,88 0,00 0,00 0,00 22.606,55
61938. ANTE BAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.605,98 0,00 22.605,98
61939. NATAŠA TEŠINIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA DUBICA 1981 ŽIVAJA 0,00 0,00 0,00 22.605,76 0,00 0,00 0,00 22.605,76
61940. TIBOR TABORI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 OSIJEK 0,00 0,00 -620,10 23.224,84 0,00 0,00 0,00 22.604,74
61941. ŽELJKO MIŠKULIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 22.602,68 0,00 0,00 0,00 22.602,68
61942. ALEN PERČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 7.974,80 0,00 0,00 14.627,84 0,00 0,00 0,00 22.602,64
61943. IVICA PEŠUT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 141,77 22.460,71 0,00 0,00 0,00 22.602,48
61944. KRSTE GRUJOVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA KRALJEVICA 0,00 0,00 22.601,57 0,00 0,00 0,00 0,00 22.601,57
61945. DAMIR DOBRIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1968 PETRINJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.600,95 0,00 22.600,95
61946. ANTO TIPURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 0,00 22.600,35 0,00 0,00 0,00 22.600,35
61947. DOBRILA BANJE SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1960 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 22.599,91 0,00 0,00 0,00 22.599,91
61948. BRANKA KESIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 22.599,45 0,00 0,00 0,00 22.599,45
61949. JOZO KUROBASA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1961 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.598,43 0,00 22.598,43
61950. VINKO RAKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1956 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 22.596,98 0,00 0,00 0,00 22.596,98
61951. MARKO ŽIŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 26.708,35 0,00 942,16 0,00 0,00 -5.055,99 0,00 22.594,52
61952. VALENT VIŠNJICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1961 BRDO OREHOVEČKO 0,00 0,00 0,00 22.678,60 0,00 -84,13 0,00 22.594,47
61953. MARIJA KALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 DOBRODOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.592,08 0,00 22.592,08
61954. GORAN MUDRAŽIJA PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1972 CRIKVENICA 2.653,75 0,00 19.935,69 -0,27 0,00 0,00 0,00 22.589,17
61955. MARIJA RAŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1957 BOJNIKOVEC 0,00 0,00 0,00 22.588,66 0,00 0,00 0,00 22.588,66
61956. MILAN DEJANOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1947 SJEČEVAC 0,00 0,00 0,00 22.588,50 0,00 0,00 0,00 22.588,50
61957. IVICA DRAGULOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 VUGROVEC GORNJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.588,27 0,00 22.588,27
61958. MILE LONČAR KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1963 PODSEDLO 0,00 0,00 0,00 22.584,66 0,00 0,00 0,00 22.584,66
61959. MILAN AMIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1955 BLAGORODOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 22.584,36 0,00 0,00 22.584,36
61960. ZVONIMIR BARKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 JOSIPOVAC 0,00 0,00 22.583,94 0,00 0,00 0,00 0,00 22.583,94
61961. VIŠNJA MOMČILOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1956 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.582,72 0,00 22.582,72
61962. ZLATKO VINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 1.142,87 21.439,75 0,00 0,00 0,00 22.582,62
61963. MILENA GRĐAN ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1981 MAČKI 0,00 0,00 0,00 22.581,70 0,00 0,00 0,00 22.581,70
61964. NENAD JAJELO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 0,00 0,00 22.577,93 0,00 0,00 0,00 0,00 22.577,93
61965. MARČELO FRANINOVIĆ ISTARSKA,PAZIN 1953 PAZIN 0,00 0,00 0,00 22.577,52 0,00 0,00 0,00 22.577,52
61966. STJEPAN RUŽMAN MEĐIMURSKA,PRELOG 1951 PRELOG 0,00 0,00 0,00 22.577,28 0,00 0,00 0,00 22.577,28
61967. MARKO LATIN ISTARSKA,BARBAN 1988 MANJADVORCI 0,00 0,00 0,00 22.576,26 0,00 0,00 0,00 22.576,26
61968. ANICA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.574,94 0,00 0,00 0,00 22.574,94
61969. ILONA PECOTIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,SMOKVICA 1973 SMOKVICA 0,00 0,00 0,00 22.573,86 0,00 0,00 0,00 22.573,86
61970. VESNA JOVANOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1988 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 22.572,72 0,00 0,00 0,00 22.572,72
61971. MILJENKO ČULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 22.572,40 0,00 0,00 22.572,40
61972. DRAGICA MATKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB -722,61 0,00 -612,82 23.907,63 0,00 0,00 0,00 22.572,20
61973. SABINA ZAGORČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1969 KUČINE -563,59 0,00 0,00 0,00 0,00 23.135,74 0,00 22.572,15
61974. LJILJANA ADAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 -0,03 22.571,34 0,00 0,00 0,00 22.571,31
61975. DANE ATANSOVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA KRALJEVICA 0,00 0,00 22.570,90 0,00 0,00 0,00 0,00 22.570,90
61976. DIMITAR DIMITROVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1945 KRALJEVICA 0,00 0,00 22.570,90 0,00 0,00 0,00 0,00 22.570,90
61977. OGNAN KITANOVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1959 KRALJEVICA 0,00 0,00 22.569,57 0,00 0,00 0,00 0,00 22.569,57
61978. ŽARKO ĐURĐINOVSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1965 KONJŠČINA 0,00 0,00 2.628,32 10.382,16 0,00 9.557,93 0,00 22.568,41
61979. IVAN KUDRYAVETS SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1959 SOLIN 0,00 0,00 0,00 22.567,35 0,00 0,00 0,00 22.567,35
61980. BARICA JANKOV KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC 1965 FERDINANDOVAC 0,00 0,00 0,00 22.566,75 0,00 0,00 0,00 22.566,75
61981. SANELA GAVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.564,26 0,00 0,00 0,00 22.564,26
61982. MARA MISIR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 22.563,24 0,00 0,00 0,00 22.563,24
61983. KATA KATKIĆ KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1952 ORIŠJE 0,00 0,00 0,00 22.562,60 0,00 0,00 0,00 22.562,60
61984. DRAŽEN KOMERIČKI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 22.562,25 0,00 0,00 0,00 22.562,25
61985. ANTONIO JURIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1986 NOVSKA 0,00 0,00 0,00 22.561,61 0,00 0,00 0,00 22.561,61
61986. NINO ŠIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1988 DUGOPOLJE 0,00 0,00 0,00 22.559,84 0,00 0,00 0,00 22.559,84
61987. SANDRA WACHTER BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1967 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 22.558,54 0,00 0,00 0,00 22.558,54
61988. RENATO MARIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.555,10 0,00 0,00 0,00 22.555,10
61989. JOSIP ĐURKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1955 MARJANČACI 3.239,86 0,00 0,00 19.314,48 0,00 0,00 0,00 22.554,34
61990. ANTO ĐURKOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1951 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.553,57 0,00 22.553,57
61991. MARINKO KOZIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1976 TUROPOLJE 0,00 0,00 0,00 22.552,92 0,00 0,00 0,00 22.552,92
61992. NEVENKA POSAVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1967 DUGA RIJEKA 0,00 0,00 0,00 22.551,12 0,00 0,00 0,00 22.551,12
61993. AMEL OMERĆEHAJIĆ ISTARSKA,PULA 1980 PULA 0,00 0,00 0,00 22.549,37 0,00 0,00 0,00 22.549,37
61994. DRAGO ŠMITRAN MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC 1973 PRIBISLAVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.545,82 0,00 22.545,82
61995. VINKO IVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 22.544,91 0,00 0,00 0,00 22.544,91
61996. MIRELA KUKEC BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1979 SLOBODNICA 22.546,61 0,00 0,00 -4,49 0,00 0,00 0,00 22.542,12
61997. MATEO LASIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1980 LOKVIČIĆI 0,00 0,00 2.476,97 20.064,72 0,00 0,00 0,00 22.541,69
61998. ĐURĐICA BRCKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1963 VIRJE 0,00 0,00 0,00 22.538,91 0,00 0,00 0,00 22.538,91
61999. MILAN JANKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1942 PRNJAVOR LEPAVINSKI 0,00 0,00 0,00 22.538,69 0,00 0,00 0,00 22.538,69
62000. VALJBONA EMURLAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.538,50 0,00 0,00 0,00 22.538,50