OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
61901. IVAN GAŠPAROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1951 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 24.042,62 0,00 0,00 0,00 24.042,62
61902. MIRJANA BLAŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1956 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 24.042,60 0,00 0,00 0,00 24.042,60
61903. LEON ŠIMEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1938 GLINA 0,00 0,00 79,55 23.959,10 0,00 0,00 0,00 24.038,65
61904. LJERKA BACHMANN BRODSKO-POSAVSKA,DRAGALIĆ 1958 MEDARI 0,00 0,00 363,30 23.674,63 0,00 0,00 0,00 24.037,93
61905. STJEPAN HUTINEC MEĐIMURSKA,PODTUREN 1949 PODTUREN 0,00 0,00 0,00 24.036,09 0,00 0,00 0,00 24.036,09
61906. IVKA OSMAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1950 VAGOVINA 0,00 0,00 0,00 24.034,63 0,00 0,00 0,00 24.034,63
61907. MARGARET VALERI ROKI SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1946 PLISKO POLJE 0,00 0,00 248,51 23.785,84 0,00 0,00 0,00 24.034,35
61908. CVJETANA KRZNARIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1954 BRINJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.033,96 0,00 24.033,96
61909. ANA SITO OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1963 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 24.031,70 0,00 0,00 0,00 24.031,70
61910. FRANKA GUDELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1954 POLJICA 0,00 0,00 0,00 24.029,54 0,00 0,00 0,00 24.029,54
61911. JELISAVA ŽUTEG PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1933 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 24.026,08 0,00 0,00 24.026,08
61912. AMIR LAĐAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 524,68 23.499,53 0,00 0,00 0,00 24.024,21
61913. BLANKA RUŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1957 VALPOVO 0,00 0,00 0,00 24.024,10 0,00 0,00 0,00 24.024,10
61914. ZVONKO JURIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1955 NAŠICE 0,00 0,00 2.511,58 21.510,43 0,00 0,00 0,00 24.022,01
61915. MILJAN LATKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1985 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 24.020,43 0,00 0,00 0,00 24.020,43
61916. NEDELJKA GRBAVEC ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1970 RAKITJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.020,42 0,00 24.020,42
61917. HUBERT NICHOLAS OSMIC LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1967 KIRTLAND,OH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.019,40 0,00 24.019,40
61918. DALIBOR MITROVIĆ ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1975 GORNJE RAŠTANE 0,00 0,00 224,25 23.794,06 0,00 0,00 0,00 24.018,31
61919. IVO KAURIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1965 PRKOVCI 0,00 0,00 0,00 24.017,19 0,00 0,00 0,00 24.017,19
61920. JOSIP IVAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1961 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 24.016,42 0,00 0,00 0,00 24.016,42
61921. DEJAN MESIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 15.420,76 0,00 0,00 8.592,62 0,00 0,00 0,00 24.013,38
61922. BRANKA KALAICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1962 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 24.008,56 0,00 0,00 0,00 24.008,56
61923. NEŠAT MEHMEDALJI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1964 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 24.007,47 0,00 0,00 0,00 24.007,47
61924. DOME DEDOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1941 SPARAGOVIĆI 0,00 0,00 1.232,10 3.655,08 0,00 19.117,79 0,00 24.004,97
61925. ZDENKO MARTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -2.269,08 22.315,72 0,00 3.956,43 0,00 24.003,07
61926. KALTRINA SHTUFI ZADARSKA,OBROVAC 1989 GORNJI KARIN 0,00 0,00 0,00 24.001,26 0,00 0,00 0,00 24.001,26
61927. VIKTOR VOJIĆ ISTARSKA,PIČAN 1000 TORONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,02 0,00 24.000,02
61928. NEĐIBE ZIBERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 -341,38 24.340,90 0,00 0,00 0,00 23.999,52
61929. FRANJO BELIR OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1970 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 586,53 23.409,83 0,00 0,00 0,00 23.996,36
61930. BLAŽENKA VUIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1961 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 23.994,14 0,00 0,00 0,00 23.994,14
61931. IVICA ŠTEFIČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1971 LAZINA ČIČKA 0,00 0,00 0,00 23.993,66 0,00 0,00 0,00 23.993,66
61932. GORDANA TRKULJA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1961 MLADENIĆI 0,00 0,00 0,00 23.992,49 0,00 0,00 0,00 23.992,49
61933. ANTO MARTINOVIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1956 VELIKI BREZOVEC 0,00 0,00 0,00 23.992,34 0,00 0,00 0,00 23.992,34
61934. IVANA ŽIVALJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1973 TRILJ 9.197,62 0,00 1.645,98 13.148,57 0,00 0,00 0,00 23.992,17
61935. SUDHIRA SURANDHI RUPASINGHE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.990,49 0,00 0,00 0,00 23.990,49
61936. JOSIP VOJIĆ ISTARSKA,PIČAN NEPOZNATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.990,06 0,00 23.990,06
61937. ALMIR ILMIĆ ZADARSKA,PAG 1979 MIŠKOVIĆI 0,00 0,00 0,00 23.989,29 0,00 0,00 0,00 23.989,29
61938. ELIZABETA ŠTEFANČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1950 SLAVONSKI BROD 2.366,36 0,00 -154,92 21.776,36 0,00 0,00 0,00 23.987,80
61939. DARKO ČAJKOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1970 ĐAKOVO 23.293,29 0,00 -877,80 1.571,82 0,00 0,00 0,00 23.987,31
61940. DRAGO CRNOV VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 0,00 0,00 55,16 23.930,52 0,00 0,00 0,00 23.985,68
61941. MAKFIRE OSMANI SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1971 NOVSKA 0,00 0,00 0,00 23.982,67 0,00 0,00 0,00 23.982,67
61942. DAMIR HEGEDUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 23.979,24 0,00 0,00 0,00 0,00 23.979,24
61943. BOŽANA ČABRAJA ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1983 ROGOVIĆI 0,00 0,00 613,82 0,00 0,00 23.363,51 0,00 23.977,33
61944. KATICA LEČKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC 1948 LASOVAC 0,00 0,00 0,00 23.974,04 0,00 0,00 0,00 23.974,04
61945. JELENA ČANČAR OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1933 SVETOBLAŽJE 0,00 0,00 0,00 23.971,81 0,00 0,00 0,00 23.971,81
61946. DRAŽEN MANDUŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1971 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 23.971,23 0,00 0,00 0,00 23.971,23
61947. ĐURĐICA PARAŠILOVAC-KELAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1975 ŽUPANJA 14.206,08 0,00 0,00 9.764,88 0,00 0,00 0,00 23.970,96
61948. BRUNO HRG VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1972 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.970,82 0,00 23.970,82
61949. KARLO HRŽIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1994 SVETA NEDELJA 0,00 0,00 11.630,58 0,00 0,00 12.336,83 0,00 23.967,41
61950. MARIJA PETRUŠEVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK BEOGRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.967,38 0,00 23.967,38
61951. SPASOJE BRAJOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK NOVI SAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.967,38 0,00 23.967,38
61952. MLADEN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1952 ŽUPANJA 0,00 0,00 -1.080,87 25.046,86 0,00 0,00 0,00 23.965,99
61953. MILAN FRKETIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1958 GORNJI DESINEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.964,39 0,00 23.964,39
61954. VLADIMIR IVANČAN VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1969 BREZNIČKI HUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.964,19 0,00 23.964,19
61955. DRAGAN MALIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 23.961,01 0,00 0,00 0,00 23.961,01
61956. ŽELJKO POLJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1963 BREZJE MIHOLEČKO 0,00 0,00 0,00 23.957,55 0,00 0,00 0,00 23.957,55
61957. MARIJA GUVO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 7.233,50 0,00 -5.660,13 22.383,99 0,00 0,00 0,00 23.957,36
61958. BERNARD LOVOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.956,60 0,00 23.956,60
61959. MARIJAN FILIPOVIĆ-ŠKORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.956,31 0,00 23.956,31
61960. NEVENKA HLAPEC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1971 GORNJE PSARJEVO 0,00 0,00 0,00 23.956,19 0,00 0,00 0,00 23.956,19
61961. MARIJA SAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.955,59 0,00 23.955,59
61962. MIRANDA SURAČ ZADARSKA,POLIČNIK 1964 BRIŠEVO 0,00 0,00 0,00 23.953,75 0,00 0,00 0,00 23.953,75
61963. ANA ŠKREBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.952,97 0,00 23.952,97
61964. ENESA DURAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1976 SVETI ANTON 0,00 0,00 0,00 23.952,57 0,00 0,00 0,00 23.952,57
61965. IRIS JURČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 12.000,95 0,00 4.112,50 7.837,87 0,00 0,00 0,00 23.951,32
61966. MAJA PUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1987 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.949,65 0,00 23.949,65
61967. LJUBIŠA JOVANOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1948 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 7.065,99 16.882,77 0,00 0,00 0,00 23.948,76
61968. VALENTINA KRIŽANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.948,20 0,00 0,00 0,00 23.948,20
61969. IVAN SURAĆ ZADARSKA,ZADAR 1943 ZADAR 7.111,43 0,00 16.835,73 0,00 0,00 0,00 0,00 23.947,16
61970. ĐURĐICA SMILJANEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1945 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.946,57 0,00 23.946,57
61971. JOSIP BARAS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 0,00 23.946,54 0,00 0,00 0,00 23.946,54
61972. EMIL POMPER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 23.945,67 0,00 0,00 0,00 23.945,67
61973. NUSRET OSMANI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 23.942,08 0,00 0,00 0,00 23.942,08
61974. ANTE UTOVAC DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OPUZEN 1951 OPUZEN 0,00 0,00 0,00 23.941,76 0,00 0,00 0,00 23.941,76
61975. ZDRAVKO KAKSA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1961 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,01 23.940,48 0,00 0,00 0,00 23.940,49
61976. NENAD JOVANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1956 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 0,00 23.939,95 0,00 0,00 0,00 23.939,95
61977. JAŠAR FETA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1986 SPLIT 0,00 0,00 0,00 23.939,89 0,00 0,00 0,00 23.939,89
61978. KREŠIMIR MARINOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1975 VELA LUKA 0,00 0,00 0,00 23.936,61 0,00 0,00 0,00 23.936,61
61979. MILE KITANOVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1948 KRALJEVICA 0,00 0,00 23.932,51 0,00 0,00 0,00 0,00 23.932,51
61980. LJUBE KOSTADINOVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA KRALJEVICA 0,00 0,00 23.932,51 0,00 0,00 0,00 0,00 23.932,51
61981. GOCE KRSTEVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA KRALJEVICA 0,00 0,00 23.932,51 0,00 0,00 0,00 0,00 23.932,51
61982. GORDANA MALEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 23.932,07 0,00 0,00 0,00 23.932,07
61983. ĆIRIL BODROŽIĆ DŽAKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1980 BATRINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.931,80 0,00 23.931,80
61984. LEONARDO ŠKALAMERA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 246,01 0,00 -0,03 23.685,68 0,00 0,00 0,00 23.931,66
61985. FILE VUKSAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1963 ČAZMA 0,00 0,00 0,00 23.929,82 0,00 0,00 0,00 23.929,82
61986. BARICA BENE KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1949 DRAGANIĆ 0,00 0,00 0,00 23.927,68 0,00 0,00 0,00 23.927,68
61987. GORAN SCHUTZBACH OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1969 ZOLJAN 0,00 0,00 0,00 23.926,20 0,00 0,00 0,00 23.926,20
61988. ROBERT HABRUN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1963 VELIKO TROJSTVO 4.660,62 0,00 -2.625,99 21.891,53 0,00 0,00 0,00 23.926,16
61989. NEĐAD BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.924,27 0,00 23.924,27
61990. KRISTIJAN KOLOVRAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 243,89 0,00 0,00 23.680,00 0,00 23.923,89
61991. MARIJA VUKOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1956 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 23.923,83 0,00 0,00 0,00 23.923,83
61992. ARZU FIDANI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1982 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 23.923,57 0,00 0,00 0,00 23.923,57
61993. MARIJAN VUJEVIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1964 DRAČEVAC NINSKI 0,00 0,00 -35,09 23.956,57 0,00 0,00 0,00 23.921,48
61994. MARJAN ŠOLJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1984 SPLIT 924,20 0,00 4.271,65 18.724,91 0,00 0,00 0,00 23.920,76
61995. IVAN ŠPANIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1967 SELNICA MIHOLEČKA 0,00 0,00 0,00 23.920,70 0,00 0,00 0,00 23.920,70
61996. ANKICA SELETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.919,77 0,00 0,00 0,00 23.919,77
61997. DRAGICA ROBINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.919,36 0,00 0,00 0,00 23.919,36
61998. PETAR ŠIBALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1956 NIJEMCI 23.988,67 0,00 0,54 -71,53 0,00 0,00 0,00 23.917,68
61999. VERICA SLAMEK MEĐIMURSKA,PODTUREN 1955 MIKLAVEC 0,00 0,00 0,00 23.916,96 0,00 0,00 0,00 23.916,96
62000. ZDRAVKA SLAVUJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1949 VELIKO VUKOVJE 0,00 0,00 0,00 23.915,49 0,00 0,00 0,00 23.915,49