OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
61901. ANTE LANDIKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ 1973 NEORIĆ 0,00 0,00 1.641,90 21.835,49 0,00 0,00 0,00 23.477,39
61902. ZLATKO MURATOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 0,00 0,00 -374,81 23.851,50 0,00 0,00 0,00 23.476,69
61903. IRENA STANKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.474,37 0,00 0,00 0,00 23.474,37
61904. IKA STOJSAVLJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1947 OTIŠIĆ 0,00 0,00 711,95 22.761,22 0,00 0,00 0,00 23.473,17
61905. ALEKSANDAR SEDLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.473,16 0,00 23.473,16
61906. MARA DAMJANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1933 CIGLENICA 0,00 0,00 0,00 23.471,94 0,00 0,00 0,00 23.471,94
61907. ZLATA IŠEK ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1950 CERJE POKUPSKO 0,00 0,00 0,00 23.471,28 0,00 0,00 0,00 23.471,28
61908. VIŠNJA LONČARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1957 KRIŽEVCI 0,00 0,00 -74,28 14.026,62 0,00 9.515,94 0,00 23.468,28
61909. ZORAN GOJAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 23.468,13 0,00 0,00 0,00 0,00 23.468,13
61910. IVAN ŠTEFANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 167,76 0,00 478,04 22.820,28 0,00 0,00 0,00 23.466,08
61911. VLADIMIR ČUNKO ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1943 JASTREBARSKO 23.483,31 0,00 0,33 -17,77 0,00 0,00 0,00 23.465,87
61912. JOSIP MERKAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1931 DONJA ŠEMNICA 0,00 0,00 10,23 23.454,68 0,00 0,00 0,00 23.464,91
61913. DAMIR BAŠEK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1964 IVANOVEC 0,00 0,00 0,00 23.464,56 0,00 0,00 0,00 23.464,56
61914. VERICA STEINER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.462,57 0,00 0,00 0,00 23.462,57
61915. MARIO TOMAŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,SMOKVICA 1979 SMOKVICA 0,00 0,00 0,00 23.462,23 0,00 0,00 0,00 23.462,23
61916. NIKOLA BULJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1981 OMIŠ 6.427,79 0,00 4.704,64 12.328,61 0,00 0,00 0,00 23.461,04
61917. LIDIJA DEMBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1975 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 23.459,21 0,00 0,00 23.459,21
61918. TOMISLAV GRAFINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1950 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.457,98 0,00 0,00 0,00 23.457,98
61919. ZDENKA MIHALIĆ KARLOVAČKA,BARILOVIĆ 1949 DONJI VELEMERIĆ 0,00 0,00 0,00 23.457,70 0,00 0,00 0,00 23.457,70
61920. DAMIR PREBERINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.455,68 0,00 0,00 0,00 23.455,68
61921. RAJKO BORKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1962 LUKAVEC 0,00 0,00 0,00 23.455,12 0,00 0,00 0,00 23.455,12
61922. LUKO LJUMOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1966 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 23.454,18 0,00 0,00 0,00 23.454,18
61923. DRAGAN LUKIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1983 GLINA 0,00 0,00 597,55 11.302,12 0,00 11.554,47 0,00 23.454,14
61924. HARIS JAŠAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.453,58 0,00 23.453,58
61925. BOŽICA VRBANČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1964 DEDINA 0,00 0,00 0,00 23.452,35 0,00 0,00 0,00 23.452,35
61926. BOŽIDAR LACKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VUKA 1974 VUKA 0,00 0,00 0,00 0,00 23.452,26 0,00 0,00 23.452,26
61927. FLURIM BYLYKBASHI PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1972 VIŠKOVO 0,00 0,00 0,00 23.452,09 0,00 0,00 0,00 23.452,09
61928. IVAN PERČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 23.452,08 0,00 0,00 0,00 23.452,08
61929. DANIJELA KURIC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1977 ZOKOV GAJ 0,00 0,00 0,00 23.451,49 0,00 0,00 0,00 23.451,49
61930. MIKA ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.450,61 0,00 0,00 0,00 23.450,61
61931. NUSMIR ALAJMOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 23.449,71 0,00 0,00 0,00 23.449,71
61932. TIHOMIR KLARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1962 DRIVENIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.448,68 0,00 23.448,68
61933. NEVENKA ŠKORIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1953 KNIN 0,00 0,00 -204,35 23.652,73 0,00 0,00 0,00 23.448,38
61934. JASMIN MORANJKIĆ ISTARSKA,POREČ 1978 GORNJI MORANJCI 0,00 0,00 0,00 23.448,04 0,00 0,00 0,00 23.448,04
61935. IVAN JALŠOVEC OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1954 DARDA 0,00 0,00 0,00 23.447,12 0,00 0,00 0,00 23.447,12
61936. ANA STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1934 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 23.445,21 0,00 0,00 0,00 23.445,21
61937. TIMA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 23.444,90 0,00 0,00 0,00 23.444,90
61938. TOMISLAVA JELIČIĆ ISTARSKA,PULA 1980 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.444,88 0,00 23.444,88
61939. IGOR GOSTIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.403,06 0,00 41,46 0,00 23.444,52
61940. JAGODA MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.444,15 0,00 23.444,15
61941. NIKO NINČEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1969 ZADAR 0,00 0,00 0,00 23.444,06 0,00 0,00 0,00 23.444,06
61942. MARIJA ČALJKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1950 OPANCI 0,00 0,00 0,00 23.441,32 0,00 0,00 0,00 23.441,32
61943. CORINA KUKIĆ ZAGREBAČKA,PRESEKA 1985 SLATINA 0,00 0,00 0,00 23.440,67 0,00 0,00 0,00 23.440,67
61944. MIRKO TIKVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1970 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.437,82 0,00 23.437,82
61945. MILKA GRLADINOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARA GRADIŠKA 1940 GORNJI VAROŠ 0,00 0,00 0,00 23.437,36 0,00 0,00 0,00 23.437,36
61946. VESNA BARIČEVIĆ ZADARSKA,VIR 1968 VIR 0,00 0,00 0,00 23.436,89 0,00 0,00 0,00 23.436,89
61947. DILA TUNAJ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1936 LIPOVEC LONJSKI 0,00 0,00 0,00 23.435,60 0,00 0,00 0,00 23.435,60
61948. IVAN TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 1.238,12 22.196,68 0,00 0,00 0,00 23.434,80
61949. KRISTIJAN VRBANIĆ ISTARSKA,PULA 1972 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.434,08 0,00 23.434,08
61950. NINO KAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1966 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 23.434,04 0,00 0,00 0,00 23.434,04
61951. ANA ĐURINIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1958 KRIŽEVCI 0,00 0,00 -0,02 23.433,45 0,00 0,00 0,00 23.433,43
61952. ZUFER MERSELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 0,00 0,00 0,00 23.432,21 0,00 0,00 0,00 23.432,21
61953. ANTONIJA BANIĆ ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1988 BIOGRAD NA MORU 0,00 0,00 0,00 23.430,41 0,00 0,00 0,00 23.430,41
61954. IVA KIŠ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1982 SISAK 0,00 0,00 -3.057,13 26.486,49 0,00 0,00 0,00 23.429,36
61955. NIKOLINA MARIĆ ISTARSKA,UMAG 1985 KMETI -1.375,41 0,00 4.387,28 20.415,59 0,00 0,00 0,00 23.427,46
61956. ANTUN MILINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.427,20 0,00 23.427,20
61957. JASMINA HUSEIN ISTARSKA,VODNJAN 1983 VODNJAN 0,00 0,00 0,00 23.425,56 0,00 0,00 0,00 23.425,56
61958. TOMISLAV MUŠAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,SLIVNO 1965 PODGRADINA 423,19 0,00 -2.095,14 25.097,41 0,00 0,00 0,00 23.425,46
61959. LJUBA GJURAN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1938 STRMEC BUKEVSKI 0,00 0,00 0,00 23.424,40 0,00 0,00 0,00 23.424,40
61960. GORDANA ANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.423,41 0,00 0,00 0,00 23.423,41
61961. TOMO ČULIBRK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1951 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 23.422,71 0,00 0,00 0,00 23.422,71
61962. MARIJA NOVAČIĆ ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1970 ŽABNICA 0,00 0,00 0,00 23.422,41 0,00 0,00 0,00 23.422,41
61963. DAMIR BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.420,94 0,00 0,00 0,00 23.420,94
61964. DAVOR MRGANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1975 OSIJEK -706,19 0,00 -323,77 24.449,84 0,00 0,00 0,00 23.419,88
61965. MARINA HRUŠKAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1986 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 23.418,17 0,00 0,00 0,00 23.418,17
61966. JASNA TOPIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1971 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 17.380,95 6.036,35 0,00 23.417,30
61967. BRANIMIR LAVČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.414,47 0,00 23.414,47
61968. INES SCHLEIPFENBAUER LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1974 LOVINAC 0,00 0,00 0,00 23.413,03 0,00 0,00 0,00 23.413,03
61969. JOSIP RENGEL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 23.411,75 0,00 0,00 0,00 23.411,75
61970. LENKO KRIZMANIĆ ISTARSKA,POREČ 1967 ANTONCI 0,00 0,00 0,00 23.411,60 0,00 0,00 0,00 23.411,60
61971. IGOR BURČAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 9,67 0,00 -690,18 24.091,20 0,00 0,00 0,00 23.410,69
61972. SANJA LEŽAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.410,44 0,00 23.410,44
61973. ZDRAVKA ZLATAREVSKI ZADARSKA,ZADAR 1955 ZADAR 0,00 0,00 0,00 23.410,35 0,00 0,00 0,00 23.410,35
61974. SLAVEN LONGIN ZADARSKA,KALI 1969 KALI 0,00 0,00 0,00 23.410,20 0,00 0,00 0,00 23.410,20
61975. DŽEMAL MENZILOVIĆ ISTARSKA,PULA 1980 PULA 0,00 0,00 0,00 23.406,77 0,00 0,00 0,00 23.406,77
61976. TAMARA-IVANA KOMPARIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1970 GUDCI 0,00 0,00 0,00 23.404,84 0,00 0,00 0,00 23.404,84
61977. ŽELJKA MAJSTOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1976 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.404,80 0,00 23.404,80
61978. VESNA SIMICHEN ISTARSKA,ROVINJ 1953 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 23.404,04 0,00 0,00 0,00 23.404,04
61979. JADRANKA OSTROŠKI OSJEČKO-BARANJSKA,FERIČANCI 1965 FERIČANCI 0,00 0,00 0,00 23.403,18 0,00 0,00 0,00 23.403,18
61980. MEJRA HUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 0,00 0,00 0,00 23.401,00 0,00 0,00 0,00 23.401,00
61981. DAMIR BEGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.398,62 0,00 23.398,62
61982. MIRA BEGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.398,62 0,00 23.398,62
61983. MIRJANA LACO-KATAVA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1970 MLADENIĆI 0,00 0,00 0,00 23.398,13 0,00 0,00 0,00 23.398,13
61984. BRANKO MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.395,95 0,00 0,00 0,00 23.395,95
61985. RAJKA PETRUŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1934 HUM VAROŠ 0,00 0,00 0,00 23.394,56 0,00 0,00 0,00 23.394,56
61986. JELENA VAJDA OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1939 VARDARAC 0,00 0,00 0,00 23.394,51 0,00 0,00 0,00 23.394,51
61987. TONČI PAVIČIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SLATINE 0,00 0,00 0,00 23.393,81 0,00 0,00 0,00 23.393,81
61988. SUNČICA TVRDORJEKA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 23.393,77 0,00 0,00 0,00 23.393,77
61989. ANĐELKO SZABO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1964 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 23.393,58 0,00 0,00 0,00 23.393,58
61990. STEVAN TOMIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1977 DARDA 16.355,56 0,00 0,00 7.036,19 0,00 0,00 0,00 23.391,75
61991. VLATKA MIKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1981 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1.189,88 0,00 0,00 22.201,70 0,00 0,00 0,00 23.391,58
61992. DALIBOR VESELI POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1955 POŽEGA 0,00 0,00 0,00 23.390,60 0,00 0,00 0,00 23.390,60
61993. SLAVICA MARTULAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1970 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 -0,37 23.410,76 0,00 -21,61 0,00 23.388,78
61994. ILIJA KNEŽEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1958 VRPOLJE 0,00 0,00 0,00 23.386,88 0,00 0,00 0,00 23.386,88
61995. MUSTAFA LAVARONI SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1960 SISAK 0,00 0,00 0,00 23.386,68 0,00 0,00 0,00 23.386,68
61996. DARKO BAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.383,11 0,00 23.383,11
61997. RUŽA KUZMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.381,40 0,00 23.381,40
61998. ZVJEZDANA SKELIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1937 KAMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.381,16 0,00 23.381,16
61999. BRANKA PALM SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1962 DRLJAČA 0,00 0,00 0,00 23.376,86 0,00 0,00 0,00 23.376,86
62000. MILAN USKOKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1931 BISTRICA 0,00 0,00 0,00 23.372,76 0,00 0,00 0,00 23.372,76