OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
61901. ANTE ATLIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1970 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.215,79 0,00 22.215,79
61902. ALEN PRGIN ŠIBENSKO-KNINSKA,PRIMOŠTEN 1974 PRIMOŠTEN BURNJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.215,77 0,00 22.215,77
61903. DEAN FARIS ISTARSKA,VODNJAN 1963 VODNJAN 0,00 0,00 -9,61 22.225,17 0,00 0,00 0,00 22.215,56
61904. IGOR ERBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.215,53 0,00 0,00 0,00 22.215,53
61905. GORDANA CAR DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1964 SUSTJEPAN 0,00 0,00 0,00 22.212,30 0,00 0,00 0,00 22.212,30
61906. JOSIP LOVRETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 GORANEC -8.075,14 0,00 882,11 29.336,05 68,14 0,00 0,00 22.211,16
61907. SENADA HALILOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1989 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 22.210,76 0,00 0,00 0,00 22.210,76
61908. SLAVKO ŠARIĆ ZADARSKA,PAKOŠTANE 1948 DRAGE -708,08 0,00 0,00 22.918,01 0,00 0,00 0,00 22.209,93
61909. DARKO ROČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -983,66 0,00 0,00 23.193,48 0,00 22.209,82
61910. MATO TOMAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1957 PATKOVAC 0,00 0,00 0,00 22.206,92 0,00 0,00 0,00 22.206,92
61911. VERONIKA POLJAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1984 SISAK 0,00 0,00 0,00 22.206,27 0,00 0,00 0,00 22.206,27
61912. DANIJEL KOVALJESKO ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1975 BLAŠKOVEC 0,00 0,00 0,00 22.205,29 0,00 0,00 0,00 22.205,29
61913. MARIJA CIGLAR MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1962 MALA SUBOTICA 0,00 0,00 0,00 22.205,01 0,00 0,00 0,00 22.205,01
61914. RUŽA TURK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1948 SLATINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.203,41 0,00 22.203,41
61915. SLAVKO KNJEŽEVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,JAKŠIĆ 1987 JAKŠIĆ 0,00 0,00 0,69 22.201,96 0,00 0,00 0,00 22.202,65
61916. BRANKO MARETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1965 DICMO SUŠCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.201,35 0,00 22.201,35
61917. BRANKA PALEKA ZADARSKA,NIN 1972 ŽERAVA 0,00 0,00 0,00 22.200,56 0,00 0,00 0,00 22.200,56
61918. GOJKO ČAVRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1941 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 22.199,29 0,00 0,00 0,00 22.199,29
61919. ZORKA TORLAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 22.199,22 0,00 0,00 0,00 22.199,22
61920. JOSIPA GRUDIĆ ISTARSKA,VIŠNJAN 1984 VIŠNJAN 0,00 0,00 5,54 22.192,53 0,00 0,00 0,00 22.198,07
61921. ANZHELA KINDIROVA ISTARSKA,PULA 1974 PULA 0,00 0,00 0,00 22.197,59 0,00 0,00 0,00 22.197,59
61922. IVAN KUNDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,17 0,01 0,00 22.197,14 0,00 22.197,32
61923. VICTORIA GILMANOVA POŽEŠKO-SLAVONSKA,PAKRAC 1972 PAKRAC 0,00 0,00 0,00 22.197,22 0,00 0,00 0,00 22.197,22
61924. MARINKO MATKOVIĆ ZADARSKA,POSEDARJE 1955 ISLAM LATINSKI 0,00 0,00 0,00 22.196,28 0,00 0,00 0,00 22.196,28
61925. TOMISLAV STOJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 22.194,44 0,00 0,00 0,00 0,00 22.194,44
61926. IRENA MOHORIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1969 BUZDOHANJ 10.353,60 0,00 1.154,02 10.686,53 0,00 0,00 0,00 22.194,15
61927. SANJA PUŠIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1967 GORNJE MRZLO POLJE MREŽNIČKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.193,70 0,00 22.193,70
61928. MAHMOUD DARWICH SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 22.191,97 0,00 0,00 0,00 22.191,97
61929. DANIELA JURKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1982 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 22.191,19 0,00 0,00 0,00 22.191,19
61930. NEKI KABAŠAJ ISTARSKA,PULA 1982 GRAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.191,10 0,00 22.191,10
61931. MARIJAN TOMLJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,04 8.211,63 0,00 13.977,54 0,00 22.189,21
61932. ROMEO DEŽELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1922 SPLIT 0,00 0,00 22.201,08 0,00 0,00 -12,19 0,00 22.188,89
61933. MUSTAFA MUSTAFIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.188,65 0,00 0,00 0,00 22.188,65
61934. BRANKO ANTUN VUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1946 OPATIJA 0,00 0,00 32,76 0,00 0,00 22.155,55 0,00 22.188,31
61935. CHRISTINA MARIJA VUKIĆ ZADARSKA,VRSI 1976 VRSI 0,00 0,00 86,55 22.101,24 0,00 0,00 0,00 22.187,79
61936. DANILO VAKANJAC OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1985 BELI MANASTIR 9.040,52 0,00 -1.941,49 15.087,27 0,00 0,00 0,00 22.186,30
61937. TIHOMIR VEŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.185,61 0,00 22.185,61
61938. MIŠO PAVLOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 22.185,48 0,00 0,00 22.185,48
61939. IVANKA GAVRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1964 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 22.185,11 0,00 0,00 0,00 22.185,11
61940. ANA JELENČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1950 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 22.185,00 0,00 0,00 0,00 22.185,00
61941. MATO OBRAD DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK NEPOZNATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.184,81 0,00 22.184,81
61942. MILOSAV TODOROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 22.183,55 0,00 0,00 0,00 22.183,55
61943. DIANA DUVANČIĆ ZADARSKA,VIR 1978 VIR 0,00 0,00 0,00 22.181,43 0,00 0,00 0,00 22.181,43
61944. SHPRESA QOQAJ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1986 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 22.180,76 0,00 0,00 0,00 22.180,76
61945. MIRKO POLJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1961 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 21.795,66 383,60 0,00 0,00 22.179,26
61946. FINKA KOVAČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1954 SLOBODNICA 0,00 0,00 27.032,96 -4.853,73 0,00 0,00 0,00 22.179,23
61947. NENO NAĐ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC 1977 FERDINANDOVAC 0,00 0,00 0,00 22.178,82 0,00 0,00 0,00 22.178,82
61948. ZORAN GRBAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 44,61 0,00 447,49 21.686,06 0,00 0,00 0,00 22.178,16
61949. EVICA DREKIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1959 MALI GRADAC 0,00 0,00 0,00 22.178,16 0,00 0,00 0,00 22.178,16
61950. MARIJA BALIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1954 ORATJE 0,00 0,00 0,00 22.177,94 0,00 0,00 0,00 22.177,94
61951. VESNA VIROVAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 22.177,09 0,00 0,00 0,00 22.177,09
61952. BILJANA KNEŽEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1971 GLAVINA DONJA 0,00 0,00 0,00 22.176,69 0,00 0,00 0,00 22.176,69
61953. MATILDA ĆUK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1960 PAVLOVAC 0,00 0,00 0,00 22.176,07 0,00 0,00 0,00 22.176,07
61954. JELKA SMILJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 22.172,18 0,00 0,00 0,00 22.172,18
61955. LUKA GRABOVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 1.734,34 0,00 0,00 20.434,69 0,00 0,00 0,00 22.169,03
61956. NATAŠA RADONJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 22.168,14 0,00 0,00 0,00 0,00 22.168,14
61957. BORIS MAROLT ZAGREBAČKA,BISTRA 1963 DONJA BISTRA 0,00 0,00 0,00 22.167,34 0,00 0,00 0,00 22.167,34
61958. MARIO ŠPOLJARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 OSIJEK -5.039,74 0,00 5.213,78 21.993,01 0,00 0,00 0,00 22.167,05
61959. LIGIA MARIANA MACELARU OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 22.166,97 0,00 0,00 0,00 22.166,97
61960. MIRENA PRIBANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1974 LADIMIREVCI 0,00 0,00 282,09 21.884,22 0,00 0,00 0,00 22.166,31
61961. NADA RODIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,UNEŠIĆ 1963 GORNJE PLANJANE 0,00 0,00 0,00 22.163,26 0,00 0,00 0,00 22.163,26
61962. ŠTEFANIJA KRAJNOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1950 DOMANKUŠ 0,00 0,00 0,00 22.160,81 0,00 0,00 0,00 22.160,81
61963. JOŠKO NORAC-KLJAJO SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1973 OTOK 0,00 0,00 0,00 22.159,47 0,00 0,00 0,00 22.159,47
61964. ZDRAVKO LENGEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 421,84 21.734,12 0,00 0,00 0,00 22.155,96
61965. SANJA PARO-VIDOLIN ZADARSKA,ZADAR 1968 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.155,76 0,00 22.155,76
61966. MARKO CESAR VARAŽDINSKA,BERETINEC 1988 LEDINEC 0,00 0,00 0,00 22.152,84 0,00 0,00 0,00 22.152,84
61967. ALDO MATJAŠIČ ISTARSKA,BUZET 1964 ČIRITEŽ 0,00 0,00 0,00 22.150,99 0,00 0,00 0,00 22.150,99
61968. VIŠNJA PAGADUR ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1952 GOLI VRH 0,00 0,00 0,00 22.145,78 0,00 0,00 0,00 22.145,78
61969. MARIO IVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1962 VELIKA GORICA 0,00 0,00 6.153,01 15.992,12 0,00 0,00 0,00 22.145,13
61970. NAIM MULLABAZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.144,30 0,00 0,00 0,00 22.144,30
61971. STEFFEN SCHOENE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 22.140,35 0,00 0,00 0,00 22.140,35
61972. IVICA ŠARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1951 DONJI MIHOLJAC 22.140,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.140,14
61973. MILENKO BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1985 PAČETIN 0,00 0,00 22.139,70 0,00 0,00 0,00 0,00 22.139,70
61974. ILIJA ŠPORČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1984 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 22.137,38 0,00 0,00 0,00 22.137,38
61975. VALTER BENIĆ ISTARSKA,PIČAN 1969 SVETA KATARINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.135,45 0,00 22.135,45
61976. NEVENKA NIKIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1959 RAJIĆ 0,00 0,00 0,00 22.134,05 0,00 0,00 0,00 22.134,05
61977. SIMON KESTER GYSBERS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.132,77 0,00 0,00 0,00 22.132,77
61978. SLOBODAN FILIPOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1945 GRADAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.132,39 0,00 22.132,39
61979. MILICA KRČMAR ZAGREBAČKA,KRIŽ 1951 OKEŠINEC 2.275,63 0,00 0,00 19.855,46 0,00 0,00 0,00 22.131,09
61980. ŽELJKO KUŠEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1968 KRIŽEVCI 2.071,52 0,00 7.333,07 12.725,54 0,00 0,00 0,00 22.130,13
61981. KATA ČUČEK ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1944 KLAKE 0,00 0,00 0,00 22.128,71 0,00 0,00 0,00 22.128,71
61982. DRAGAN DRENIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1954 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 -227,07 0,00 0,00 22.355,57 0,00 22.128,50
61983. NIKO TEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1964 OTOK 0,00 0,00 0,00 22.127,56 0,00 0,00 0,00 22.127,56
61984. RADAN JOVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 VUGROVEC GORNJI 0,00 0,00 0,00 22.125,14 0,00 0,00 0,00 22.125,14
61985. IVANKA TUREK ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1968 GRAČEC 794,05 0,00 0,00 21.330,27 0,00 0,00 0,00 22.124,32
61986. MARIO KOVAČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 7.244,94 14.875,45 0,00 0,00 0,00 22.120,39
61987. BOŽO KATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1990 CERNA 5.286,69 0,00 2.643,56 14.189,80 0,00 0,00 0,00 22.120,05
61988. BRANKO MARKULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA 1973 SEONA 0,00 0,00 406,41 21.712,63 0,00 0,00 0,00 22.119,04
61989. DRAGAN KRSTULOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1975 PODSTRAŽJE 0,00 0,00 0,00 22.119,02 0,00 0,00 0,00 22.119,02
61990. BOJANA MAJOR MEĐIMURSKA,VRATIŠINEC 1966 VRATIŠINEC 0,00 0,00 0,00 22.116,87 0,00 0,00 0,00 22.116,87
61991. DINKO KARNINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.116,55 0,00 0,00 0,00 22.116,55
61992. MAGDICA ĐUMLIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1947 SLADOJEVCI 0,00 0,00 0,00 22.114,87 0,00 0,00 0,00 22.114,87
61993. JURE BOŠNJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1948 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.114,47 0,00 22.114,47
61994. MLADEN ŽEPIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1955 SISAK 0,00 0,00 0,00 22.351,69 0,00 -240,37 0,00 22.111,32
61995. JELICA LEBAN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1967 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.111,15 0,00 22.111,15
61996. IVAN ŠIŠAK SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1944 BOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.110,25 0,00 22.110,25
61997. FRANJO TAKAČ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1953 ZMAJEVAC 0,00 0,00 0,00 22.109,88 0,00 0,00 0,00 22.109,88
61998. MARINA MALIŠA JEDREJČIĆ ISTARSKA,PAZIN 1983 PAZIN 0,00 0,00 0,00 22.108,10 0,00 0,00 0,00 22.108,10
61999. VLADIMIR PUHEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ZRINSKI TOPOLOVAC 1962 ZRINSKI TOPOLOVAC 0,00 0,00 0,00 22.105,34 0,00 0,00 0,00 22.105,34
62000. DANIJELA ŠIMAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.104,06 0,00 22.104,06