OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
61901. MARIJAN FILIPOVIĆ-ŠKORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.956,31 0,00 23.956,31
61902. NEVENKA HLAPEC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1971 GORNJE PSARJEVO 0,00 0,00 0,00 23.956,19 0,00 0,00 0,00 23.956,19
61903. MARIJA SAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.955,59 0,00 23.955,59
61904. MIRANDA SURAČ ZADARSKA,POLIČNIK 1964 BRIŠEVO 0,00 0,00 0,00 23.953,75 0,00 0,00 0,00 23.953,75
61905. ANA ŠKREBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.952,97 0,00 23.952,97
61906. ENESA DURAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1976 SVETI ANTON 0,00 0,00 0,00 23.952,57 0,00 0,00 0,00 23.952,57
61907. IRIS JURČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 12.000,95 0,00 4.112,50 7.837,87 0,00 0,00 0,00 23.951,32
61908. MAJA PUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1987 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.949,65 0,00 23.949,65
61909. LJUBIŠA JOVANOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1948 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 7.065,99 16.882,77 0,00 0,00 0,00 23.948,76
61910. VALENTINA KRIŽANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.948,20 0,00 0,00 0,00 23.948,20
61911. IVAN SURAĆ ZADARSKA,ZADAR 1943 ZADAR 7.111,43 0,00 16.835,73 0,00 0,00 0,00 0,00 23.947,16
61912. ĐURĐICA SMILJANEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1945 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.946,57 0,00 23.946,57
61913. JOSIP BARAS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 0,00 23.946,54 0,00 0,00 0,00 23.946,54
61914. EMIL POMPER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 23.945,67 0,00 0,00 0,00 23.945,67
61915. NUSRET OSMANI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 23.942,08 0,00 0,00 0,00 23.942,08
61916. ANTE UTOVAC DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OPUZEN 1951 OPUZEN 0,00 0,00 0,00 23.941,76 0,00 0,00 0,00 23.941,76
61917. ZDRAVKO KAKSA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1961 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,01 23.940,48 0,00 0,00 0,00 23.940,49
61918. NENAD JOVANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1956 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 0,00 23.939,95 0,00 0,00 0,00 23.939,95
61919. JAŠAR FETA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1986 SPLIT 0,00 0,00 0,00 23.939,89 0,00 0,00 0,00 23.939,89
61920. KREŠIMIR MARINOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1975 VELA LUKA 0,00 0,00 0,00 23.936,61 0,00 0,00 0,00 23.936,61
61921. MILE KITANOVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1948 KRALJEVICA 0,00 0,00 23.932,51 0,00 0,00 0,00 0,00 23.932,51
61922. LJUBE KOSTADINOVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA KRALJEVICA 0,00 0,00 23.932,51 0,00 0,00 0,00 0,00 23.932,51
61923. GOCE KRSTEVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA KRALJEVICA 0,00 0,00 23.932,51 0,00 0,00 0,00 0,00 23.932,51
61924. GORDANA MALEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 23.932,07 0,00 0,00 0,00 23.932,07
61925. ĆIRIL BODROŽIĆ DŽAKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1980 BATRINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.931,80 0,00 23.931,80
61926. LEONARDO ŠKALAMERA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 246,01 0,00 -0,03 23.685,68 0,00 0,00 0,00 23.931,66
61927. FILE VUKSAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1963 ČAZMA 0,00 0,00 0,00 23.929,82 0,00 0,00 0,00 23.929,82
61928. BARICA BENE KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1949 DRAGANIĆ 0,00 0,00 0,00 23.927,68 0,00 0,00 0,00 23.927,68
61929. GORAN SCHUTZBACH OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1969 ZOLJAN 0,00 0,00 0,00 23.926,20 0,00 0,00 0,00 23.926,20
61930. ROBERT HABRUN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1963 VELIKO TROJSTVO 4.660,62 0,00 -2.625,99 21.891,53 0,00 0,00 0,00 23.926,16
61931. NEĐAD BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.924,27 0,00 23.924,27
61932. KRISTIJAN KOLOVRAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 243,89 0,00 0,00 23.680,00 0,00 23.923,89
61933. MARIJA VUKOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1956 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 23.923,83 0,00 0,00 0,00 23.923,83
61934. ARZU FIDANI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1982 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 23.923,57 0,00 0,00 0,00 23.923,57
61935. MARIJAN VUJEVIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1964 DRAČEVAC NINSKI 0,00 0,00 -35,09 23.956,57 0,00 0,00 0,00 23.921,48
61936. MARJAN ŠOLJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1984 SPLIT 924,20 0,00 4.271,65 18.724,91 0,00 0,00 0,00 23.920,76
61937. IVAN ŠPANIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1967 SELNICA MIHOLEČKA 0,00 0,00 0,00 23.920,70 0,00 0,00 0,00 23.920,70
61938. ANKICA SELETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.919,77 0,00 0,00 0,00 23.919,77
61939. DRAGICA ROBINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.919,36 0,00 0,00 0,00 23.919,36
61940. PETAR ŠIBALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1956 NIJEMCI 23.988,67 0,00 0,54 -71,53 0,00 0,00 0,00 23.917,68
61941. VERICA SLAMEK MEĐIMURSKA,PODTUREN 1955 MIKLAVEC 0,00 0,00 0,00 23.916,96 0,00 0,00 0,00 23.916,96
61942. ZDRAVKA SLAVUJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1949 VELIKO VUKOVJE 0,00 0,00 0,00 23.915,49 0,00 0,00 0,00 23.915,49
61943. KATARINA LUKIĆ ZADARSKA,ZADAR 1982 ZADAR 0,00 0,00 5.706,01 18.209,29 0,00 0,00 0,00 23.915,30
61944. LOVRO KRČAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1986 VARAŽDIN 0,00 0,00 10.877,99 13.035,32 0,00 0,00 0,00 23.913,31
61945. ZEMRI FARIZI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1988 KOMLETINCI 0,00 0,00 2.379,43 21.533,57 0,00 0,00 0,00 23.913,00
61946. BARBARA PINTARIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1953 SELNIK 0,00 0,00 0,00 23.911,96 0,00 0,00 0,00 23.911,96
61947. KRISTIJAN REPALUST GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.911,26 0,00 0,00 0,00 23.911,26
61948. MARIJA KANCELJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.907,18 0,00 23.907,18
61949. MIHAEL ALIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.906,86 0,00 0,00 0,00 23.906,86
61950. ZDRAVKO ŠTRIGA VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1966 RAKOVEC 0,00 0,00 0,00 23.905,49 0,00 0,00 0,00 23.905,49
61951. FADIL IBRAHIMOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.903,20 0,00 23.903,20
61952. ANTE KUTLEŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1955 IMOTSKI 0,00 0,00 23.902,37 0,00 0,00 0,00 0,00 23.902,37
61953. ŽELJKO DUKARIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1957 SVETI IVAN ZELINA 0,00 0,00 0,00 23.900,18 0,00 0,00 0,00 23.900,18
61954. GORDANA BOŽIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1966 BOŽJAKOVINA 0,00 0,00 0,00 23.899,93 0,00 0,00 0,00 23.899,93
61955. NEDELJKO ŠIKANJA OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1973 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 23.899,48 0,00 0,00 0,00 23.899,48
61956. MILKA SVETEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1942 ŽAROVNICA 0,00 0,00 0,00 23.897,91 0,00 0,00 0,00 23.897,91
61957. MIROSLAV BERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1952 TREGLAVA 0,00 0,00 0,00 23.897,86 0,00 0,00 0,00 23.897,86
61958. MIŠKO IVANJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 -1.017,59 20.866,46 0,00 4.047,57 0,00 23.896,44
61959. IVAN POGAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1975 GORJAKOVO 0,00 0,00 0,00 23.896,25 0,00 0,00 0,00 23.896,25
61960. DRAGAN HEBERLING GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 2.347,72 0,00 19,10 21.526,27 0,00 0,00 0,00 23.893,09
61961. JASMINKA MENDEŠ BRODSKO-POSAVSKA,STARA GRADIŠKA 1965 NOVI VAROŠ 3.008,90 0,00 21,03 20.862,98 0,00 0,00 0,00 23.892,91
61962. DANKA ILIJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1971 PODGRAĐE 0,00 0,00 -234,78 24.125,96 0,00 0,00 0,00 23.891,18
61963. ALMIR DEDIĆ ISTARSKA,TAR VABRIGA 1982 TAR 0,00 0,00 0,00 23.890,11 0,00 0,00 0,00 23.890,11
61964. MATO BOIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BEBRINA 1961 BANOVCI 0,00 0,00 1.715,97 22.173,95 0,00 0,00 0,00 23.889,92
61965. MICHAEL TICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.889,82 0,00 23.889,82
61966. IVO RAVNJAK DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1980 PLAT 0,00 0,00 0,00 23.889,53 0,00 0,00 0,00 23.889,53
61967. BARICA STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1952 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 23.888,85 0,00 0,00 0,00 23.888,85
61968. IVANA ČALJKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1989 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 23.927,31 -39,09 0,00 0,00 0,00 23.888,22
61969. SEBE GAŠI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1987 REKA 0,00 0,00 0,00 23.887,95 0,00 0,00 0,00 23.887,95
61970. NEBOJŠA JEZDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 726,81 23.159,72 0,00 0,00 0,00 23.886,53
61971. ZLATKO IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.883,49 0,00 0,00 0,00 23.883,49
61972. FRANE KUZMANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1969 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 23.882,70 0,00 0,00 0,00 23.882,70
61973. ARMAND DUBOIS YANKEP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 21.221,87 0,00 0,00 2.659,79 0,00 0,00 0,00 23.881,66
61974. MIRJANA ŠUŠNJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.880,58 0,00 0,00 0,00 23.880,58
61975. LLESH GJONI ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1982 SVETI IVAN ZELINA 0,00 0,00 0,00 23.880,25 0,00 0,00 0,00 23.880,25
61976. BRANKA JAMBREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1952 OREHOVICA 0,00 0,00 0,00 23.880,04 0,00 0,00 0,00 23.880,04
61977. RAJKO NOVOSELEC ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1959 KUPLJENOVO 0,00 0,00 0,00 23.879,27 0,00 0,00 0,00 23.879,27
61978. STJEPAN ŠKVARIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1971 ŽAROVNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 23.878,82 0,00 0,00 23.878,82
61979. TANJA DOŠEN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1969 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 23.877,71 0,00 0,00 0,00 23.877,71
61980. PAVO STANUŠIĆ ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1965 GAREVAC 0,00 0,00 0,00 23.877,66 0,00 0,00 0,00 23.877,66
61981. IVICA PERINIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1966 SOBOČANI 0,00 0,00 0,00 23.876,80 0,00 0,00 0,00 23.876,80
61982. HRVOJE SERTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1981 MARTIN 12.026,62 0,00 929,36 10.920,67 0,00 0,00 0,00 23.876,65
61983. MARIJAN VIDOVIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1962 HRASTOVSKO 0,00 0,00 -578,69 24.453,33 0,00 0,00 0,00 23.874,64
61984. VINKA ZENČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1964 JELSA 0,00 0,00 0,00 23.874,52 0,00 0,00 0,00 23.874,52
61985. ANA NEMET ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1939 KLOŠTAR IVANIĆ 0,00 0,00 0,00 23.872,90 0,00 0,00 0,00 23.872,90
61986. ZLATKO KOVAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1993 SPLIT 0,00 0,00 0,00 23.870,89 0,00 0,00 0,00 23.870,89
61987. MARJANA SABO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1966 SEDLARICA 0,00 0,00 0,00 23.867,48 0,00 0,00 0,00 23.867,48
61988. JADRANKO SKRAČIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI 1959 MURTER 0,00 0,00 23.864,81 0,00 0,00 0,00 0,00 23.864,81
61989. MARICA ANDERLIN MEĐIMURSKA,PODTUREN 1970 PODTUREN 0,00 0,00 0,00 23.862,60 0,00 0,00 0,00 23.862,60
61990. IVAN FILJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1943 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 23.859,70 0,00 0,00 0,00 23.859,70
61991. BOŽIDAR HANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1987 ZLATAR 2.676,75 0,00 360,26 20.820,48 0,00 0,00 0,00 23.857,49
61992. LARYSA SEREDA SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1958 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 23.857,23 0,00 0,00 0,00 23.857,23
61993. DILFA OMEROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 23.855,58 0,00 0,00 0,00 23.855,58
61994. SEHAD DURAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1977 MARINIĆI 0,00 0,00 23.854,89 0,00 0,00 0,00 0,00 23.854,89
61995. IVAN LIVAJA OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1986 BILJE 0,00 0,00 0,00 23.853,74 0,00 0,00 0,00 23.853,74
61996. BILJANA PETROVČAN ISTARSKA,PULA 1983 PULA 0,00 0,00 0,00 23.853,25 0,00 0,00 0,00 23.853,25
61997. IVAN VULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1983 DALJ 0,00 0,00 0,00 23.852,99 0,00 0,00 0,00 23.852,99
61998. ANNA SHAFARIK ISTARSKA,KANFANAR 1981 ŠORIĆI 0,00 0,00 0,00 23.851,68 0,00 0,00 0,00 23.851,68
61999. BARICA GOLEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1937 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.851,55 0,00 23.851,55
62000. MATEO ERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 14.205,87 0,00 -15,59 9.931,55 0,00 -270,62 0,00 23.851,21