OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
58601. MARIJA NEŽAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1953 KALNIK 0,00 0,00 0,00 25.000,10 0,00 0,00 0,00 25.000,10
58602. BRANIMIR IVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1975 SOLIN 0,00 0,00 0,00 24.998,17 0,00 0,00 0,00 24.998,17
58603. SRĐAN MIHALJEVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1980 KERESTINEC 4.151,00 0,00 0,00 13.089,11 0,00 7.755,67 0,00 24.995,78
58604. ŽELJKO BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1962 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.995,48 0,00 24.995,48
58605. DEAN TRINAJSTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1970 SROKI -10,35 0,00 -2.592,20 27.596,82 0,00 0,00 0,00 24.994,27
58606. ĐURĐICA ČAKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1951 MIHOLEC 0,00 0,00 0,00 24.992,73 0,00 0,00 0,00 24.992,73
58607. SANDRA ARNAUT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1976 CERNA 0,00 0,00 0,00 24.992,02 0,00 0,00 0,00 24.992,02
58608. ŠIMO ŠMIT SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1981 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.991,48 0,00 24.991,48
58609. DUBRAVKO ŠIMUNEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 24.987,18 0,00 0,00 0,00 24.987,18
58610. DARIO MIHALJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1984 ERDUT 0,00 0,00 0,00 24.985,88 0,00 0,00 0,00 24.985,88
58611. MIRSAD GREDELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 0,00 24.984,76 0,00 0,00 0,00 24.984,76
58612. JASNA TOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 0,00 24.984,47 0,00 0,00 0,00 24.984,47
58613. BISERKA GUSTIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 5.978,96 19.005,49 0,00 0,00 0,00 24.984,45
58614. DEJAN KATAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1982 ŽUPANJA 0,00 0,00 -129,02 25.110,79 0,00 0,00 0,00 24.981,77
58615. ŽELJKA DENC BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1971 VRBOVA 0,00 0,00 0,00 24.979,00 0,00 0,00 0,00 24.979,00
58616. DUNJA ŠILBERGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.977,98 0,00 24.977,98
58617. AFRIM PAJAZITI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1976 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 -279,80 25.257,14 0,00 0,00 0,00 24.977,34
58618. PETAR ZLOIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,POJEZERJE 1973 OTRIĆ-SEOCI 0,00 0,00 0,00 24.976,82 0,00 0,00 0,00 24.976,82
58619. VICTORIA BENCEKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1977 OREŠJE 0,00 0,00 0,00 24.974,96 0,00 0,00 0,00 24.974,96
58620. MARIJA JURAČAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1948 MARTINSKA VES 0,00 0,00 0,00 24.974,18 0,00 0,00 0,00 24.974,18
58621. IRENA TURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 -163,33 25.135,97 0,00 0,00 0,00 24.972,64
58622. LUCIJA BARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 366,83 0,00 3.590,42 21.014,82 0,00 0,00 0,00 24.972,07
58623. DJURDJICA BARTOL SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1959 LIJEVA LUKA 0,00 0,00 0,00 24.969,68 0,00 0,00 0,00 24.969,68
58624. ANTE RAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1981 LJUBITOVICA 1.128,11 0,00 0,00 23.839,20 0,00 0,00 0,00 24.967,31
58625. MANDA MARTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1933 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 24.966,20 0,00 0,00 0,00 24.966,20
58626. ĐURĐA BALOG KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1949 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 24.964,96 0,00 0,00 0,00 24.964,96
58627. BRANKO PEZELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1957 SOLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.962,69 0,00 24.962,69
58628. MILICA ĐEREK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 SPLIT 5,58 0,00 0,00 24.955,80 0,00 0,00 0,00 24.961,38
58629. JASMINA ĐONKO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1977 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 24.961,24 0,00 0,00 0,00 24.961,24
58630. ĐURO VIROVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1936 NOSKOVCI 0,00 0,00 0,00 24.961,08 0,00 0,00 0,00 24.961,08
58631. ŠTEFANIJA CRKVENČIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1948 ŠTEFANEC 0,00 0,00 0,00 24.960,06 0,00 0,00 0,00 24.960,06
58632. LIDIJA KLJAIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 24.957,76 0,00 0,00 0,00 24.957,76
58633. MIRDITA ALIČKOVIĆ ZADARSKA,OBROVAC 1984 GORNJI KARIN 0,00 0,00 0,00 24.957,24 0,00 0,00 0,00 24.957,24
58634. IVAN GREGURIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1951 TURČENICA 0,00 0,00 0,00 24.957,00 0,00 0,00 0,00 24.957,00
58635. STJEPAN HAVIDIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1972 GORICA JAMNIČKA 0,00 0,00 0,00 24.954,10 0,00 0,00 0,00 24.954,10
58636. MARICA ŠTABA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1963 KAMENA GORICA 0,00 0,00 0,00 24.949,15 0,00 0,00 0,00 24.949,15
58637. MARIO PULJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1964 RUNOVIĆ 0,00 0,00 -2.328,85 27.277,32 0,00 0,00 0,00 24.948,47
58638. TANJA JURIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1978 VIŠKOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.947,57 0,00 24.947,57
58639. ZVJEZDANA SUBOTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1971 DONJI ROGOLJI 0,00 0,00 0,00 24.947,53 0,00 0,00 0,00 24.947,53
58640. MARTA BUKOVEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1955 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 24.945,54 0,00 0,00 0,00 24.945,54
58641. TINA JURCAN ISTARSKA,UMAG 1982 FINIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.944,55 0,00 24.944,55
58642. ANICA BLAŽEVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1953 CELINE SAMOBORSKE 0,00 0,00 0,00 24.943,92 0,00 0,00 0,00 24.943,92
58643. KRISTIAN ŠMIT PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1980 CRES 0,00 0,00 0,00 24.943,08 0,00 0,00 0,00 24.943,08
58644. ŽELJKO KREČAK ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1965 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 24.937,64 0,00 0,00 0,00 24.937,64
58645. BRANKO PATRČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1957 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 24.936,70 0,00 0,00 0,00 24.936,70
58646. BRANKICA BUTKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 24.936,62 0,00 0,00 0,00 24.936,62
58647. RADOSAV NOVKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1930 BUKOVAČKI ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 24.936,59 0,00 0,00 0,00 24.936,59
58648. KATA LEGIN ZAGREBAČKA,KRIŽ 1925 OKEŠINEC 0,00 0,00 0,00 24.936,57 0,00 0,00 0,00 24.936,57
58649. STEVO BALAĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1958 MIŠLJENOVAC 0,00 0,00 0,00 24.932,86 0,00 0,00 0,00 24.932,86
58650. BRANKO KLISURIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1942 MALA MUČNA 0,00 0,00 0,00 24.931,29 0,00 0,00 0,00 24.931,29
58651. MIRJANA CENTA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1953 MALA PISANICA 0,00 0,00 0,00 24.930,36 0,00 0,00 0,00 24.930,36
58652. RADOJKA ČUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 7.873,75 0,00 0,00 17.052,71 0,00 24.926,46
58653. VEDRAN VALIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 24.922,50 1,77 0,00 0,00 0,00 24.924,27
58654. ANICA PERIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1943 VALTURA 0,00 0,00 0,00 24.923,60 0,00 0,00 0,00 24.923,60
58655. MAGDALENA IŠTUK ISTARSKA,MEDULIN 1955 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 24.923,20 0,00 0,00 0,00 24.923,20
58656. RAOUL BANOV PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 24.922,81 0,00 0,00 0,00 24.922,81
58657. SINIŠA RADIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -155,35 10.027,41 0,00 15.050,25 0,00 24.922,31
58658. IVA KIŠ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1982 SISAK 0,00 0,00 -3.057,13 27.978,90 0,00 0,00 0,00 24.921,77
58659. DAMIR NEKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 641,03 23.107,52 1.172,64 0,00 0,00 0,00 24.921,19
58660. ZLATICA VOHS OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1962 GOLINCI 0,00 0,00 540,15 24.380,88 0,00 0,00 0,00 24.921,03
58661. IVKA BELAVIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1950 LEŠTAKOVEC 0,00 0,00 0,00 24.920,18 0,00 0,00 0,00 24.920,18
58662. DEJAN STOJAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1976 BELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.918,01 0,00 24.918,01
58663. FRANC POGLAJEN PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1957 VRHOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.916,16 0,00 24.916,16
58664. ALEKSANDRA STERMOLE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 -463,30 25.379,08 0,00 0,00 0,00 24.915,78
58665. DAMIR ALDUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 24.914,82 0,00 0,00 0,00 24.914,82
58666. ANTE ŠIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 24.914,41 0,00 0,00 0,00 24.914,41
58667. BRANKO ŽIVČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1949 BLINJSKI KUT 0,00 0,00 0,00 24.911,82 0,00 0,00 0,00 24.911,82
58668. MARKO ŠARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1984 LOVRAN 0,00 0,00 0,00 24.911,55 0,00 0,00 0,00 24.911,55
58669. JOSIP BRKIĆ ZADARSKA,ZADAR 1983 ZADAR 0,00 0,00 0,00 24.911,25 0,00 0,00 0,00 24.911,25
58670. MARIJA DOLEŽAL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1975 TROJEGLAVA 0,00 0,00 0,00 24.908,93 0,00 0,00 0,00 24.908,93
58671. MIHOVIL VUK MEĐIMURSKA,GORNJI MIHALJEVEC 1946 VUKANOVEC 0,00 0,00 0,00 24.908,52 0,00 0,00 0,00 24.908,52
58672. RAMONA BUBALO ISTARSKA,PULA 1977 PULA 0,00 0,00 255,35 24.653,02 0,00 0,00 0,00 24.908,37
58673. RADOJICA DAKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DRAGALIĆ 1960 MEDARI 0,00 0,00 0,00 24.903,06 0,00 0,00 0,00 24.903,06
58674. JOŽE PODHRAŠKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1966 LASTINE 0,00 0,00 0,00 24.902,87 0,00 0,00 0,00 24.902,87
58675. EMIR HASIĆ ISTARSKA,PULA 1981 PULA 0,00 0,00 0,00 24.899,62 0,00 0,00 0,00 24.899,62
58676. DAMIR FORSTINGER DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1979 KUČIŠTE 0,00 0,00 0,00 24.897,57 0,00 0,00 0,00 24.897,57
58677. DRAGAN RAŽNJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 24.895,90 0,00 0,00 0,00 24.895,90
58678. IVAN KELEMIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1949 NOVO VIRJE 0,00 0,00 0,00 24.893,76 0,00 0,00 0,00 24.893,76
58679. ZORAN BABOK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1974 TREMA 0,00 0,00 0,00 24.885,91 0,00 0,00 0,00 24.885,91
58680. GORAN JUNGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 429,81 24.455,75 0,00 0,00 0,00 24.885,56
58681. PETAR PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1929 KARADŽIĆEVO 0,00 0,00 0,00 24.881,79 0,00 0,00 0,00 24.881,79
58682. IVAN LUKETIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1972 DUGA RESA 0,00 0,00 0,00 24.878,47 0,00 0,00 0,00 24.878,47
58683. ZVONIMIR DOMJAN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1991 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 24.877,54 0,00 0,00 0,00 24.877,54
58684. BOJANA LIKAR ISTARSKA,PULA 1981 PULA -0,85 0,00 -297,92 25.175,99 0,00 0,00 0,00 24.877,22
58685. IVAN FARKAŠ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1945 TENJA 199,17 0,00 2.387,51 22.289,82 0,00 0,00 0,00 24.876,50
58686. IVICA OSTROŠKI VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1981 BELETINEC 18.758,42 0,00 6.405,95 -288,18 0,00 0,00 0,00 24.876,19
58687. SLAVENKA RAOS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 0,00 24.875,84 0,00 0,00 0,00 24.875,84
58688. ZVONKO BOGADI VARAŽDINSKA,IVANEC 1973 PUNIKVE 0,00 0,00 0,00 24.874,79 0,00 0,00 0,00 24.874,79
58689. DRAŽENKA MATELJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 24.869,62 0,00 0,00 0,00 24.869,62
58690. BENITO RAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 4.236,45 0,00 0,00 20.632,36 0,00 0,00 0,00 24.868,81
58691. GILDO KUKULJAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.868,80 0,00 24.868,80
58692. DENI JOVANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1990 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 24.868,75 0,00 0,00 0,00 24.868,75
58693. BRANIMIR ŠARAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.867,79 0,00 24.867,79
58694. VERA ŽERJAV MEĐIMURSKA,DEKANOVEC 1973 DEKANOVEC 0,00 0,00 0,00 24.866,70 0,00 0,00 0,00 24.866,70
58695. TAHIR NEZAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1983 IVANKOVO 0,00 0,00 25.736,24 -870,39 0,00 0,00 0,00 24.865,85
58696. BOŽO STOJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.864,79 0,00 24.864,79
58697. JOSIP SEMREN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.862,72 0,00 24.862,72
58698. LJUBICA BOGDANOVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,BRESTOVAC 1947 VILIĆ SELO 0,00 0,00 0,00 24.862,53 0,00 0,00 0,00 24.862,53
58699. ILIJA PRANJIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1950 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 24.862,07 0,00 0,00 0,00 24.862,07
58700. IVANKA GRDIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1963 ŠKRINJARI 0,00 0,00 0,00 24.860,27 0,00 0,00 0,00 24.860,27