OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
58601. BOŽO PEŠA ZADARSKA,NIN 1987 ZATON 0,00 0,00 0,00 27.957,17 0,00 0,00 0,00 27.957,17
58602. STJEPAN ŠVAJCER ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1950 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.957,17 0,00 27.957,17
58603. ZORAN BRBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1963 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 27.954,32 0,00 0,00 0,00 27.954,32
58604. DANIJEL KÜFNER OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 15.159,20 0,00 12.793,17 0,00 27.952,37
58605. IGOR JADREŠKO ISTARSKA,PULA 1976 PULA 0,00 0,00 27.951,91 0,00 0,00 0,00 0,00 27.951,91
58606. NIKOLINA RAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.951,62 0,00 27.951,62
58607. IVAN HALAMBEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1970 VELIKO TRGOVIŠĆE 0,00 0,00 0,00 27.950,74 0,00 0,00 0,00 27.950,74
58608. VIKTORIJO MARIN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1970 VELIKA GORICA 3.984,48 0,00 231,31 23.729,20 0,00 0,00 0,00 27.944,99
58609. IVAN HORVAT ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1975 BREGANA 0,00 0,00 0,00 27.944,13 0,00 0,00 0,00 27.944,13
58610. VANJA GUGIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1968 VELA LUKA 1.475,43 0,00 1.066,88 25.401,54 0,00 0,00 0,00 27.943,85
58611. NADA JAKŠA LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1978 PONORI 2.644,77 0,00 -1.112,53 26.407,31 0,00 0,00 0,00 27.939,55
58612. MARIJA GRABUŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1963 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 27.937,21 0,00 0,00 0,00 27.937,21
58613. MARKO RUDMAN KARLOVAČKA,OZALJ 1938 BUDIM VIVODINSKI 0,00 0,00 0,00 27.935,32 0,00 0,00 0,00 27.935,32
58614. ŽELJKO BAČIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1967 BENKOVAC 0,00 0,00 0,00 27.935,27 0,00 0,00 0,00 27.935,27
58615. ANKA VRAPČEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1953 LUDBREŠKI IVANAC 0,00 0,00 0,00 27.933,70 0,00 0,00 0,00 27.933,70
58616. IVANKA ŠOKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DAVOR 1954 ORUBICA 0,00 0,00 0,00 27.930,88 0,00 0,00 0,00 27.930,88
58617. LUKA OREB DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1983 VELA LUKA 0,00 0,00 0,00 27.929,42 0,00 0,00 0,00 27.929,42
58618. MIRKO MATUŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB -1.703,35 0,00 30.975,32 -1.344,17 0,00 0,00 0,00 27.927,80
58619. BORKA JANIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1954 BONN 0,00 0,00 0,00 27.927,59 0,00 0,00 0,00 27.927,59
58620. JELENA HORVAT MEĐIMURSKA,PRELOG 1948 PRELOG 0,00 0,00 0,00 27.924,75 0,00 0,00 0,00 27.924,75
58621. MIRA VRHOVEC ZAGREBAČKA,LUKA 1936 ŽEJINCI 0,00 0,00 0,00 27.922,74 0,00 0,00 0,00 27.922,74
58622. DENIS BLAŽINA PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1968 KASTAV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.922,38 0,00 27.922,38
58623. MILAN SENJANEC ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1970 KOSTANJ 0,00 0,00 0,00 27.921,73 0,00 0,00 0,00 27.921,73
58624. MARINKA HUŠNJAK VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1969 KAPELA PODRAVSKA 0,00 0,00 0,00 27.923,40 0,00 -2,24 0,00 27.921,16
58625. DRAŽEN BRKIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1970 MALA MUČNA 0,00 0,00 0,00 27.920,41 0,00 0,00 0,00 27.920,41
58626. KATA GAĆARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 27.919,57 0,00 0,00 0,00 27.919,57
58627. KREŠIMIR CIGLEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 27.918,60 0,00 0,00 0,00 27.918,60
58628. SANDRA VELIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1975 KORLAT 0,00 0,00 0,00 27.917,88 0,00 0,00 0,00 27.917,88
58629. HANJČA PUČEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 27.917,48 0,00 0,00 0,00 27.917,48
58630. ROBERT POPOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1972 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 27.916,80 0,00 0,00 0,00 27.916,80
58631. ANETE ERDELJI MEĐIMURSKA,SVETA MARIJA 1972 SVETA MARIJA -186,66 0,00 -0,11 28.100,53 0,00 0,00 0,00 27.913,76
58632. ĐUKICA JURIČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.907,82 0,00 27.907,82
58633. TATJANA KAMBER ZADARSKA,ZADAR 1967 ZADAR 0,00 0,00 -165,65 28.073,25 0,00 0,00 0,00 27.907,60
58634. DAVOR TOMAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 7.712,29 0,00 0,00 20.195,08 0,00 0,00 0,00 27.907,37
58635. MARIJA BAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1956 BUDROVAC 0,00 0,00 0,00 27.906,14 0,00 0,00 0,00 27.906,14
58636. IVAN LEDINSKI ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1951 PODLUŽAN 0,00 0,00 0,00 27.904,44 0,00 0,00 0,00 27.904,44
58637. ROBERT KRALJ VARAŽDINSKA,CESTICA 1971 BABINEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.903,02 0,00 27.903,02
58638. KATICA NIKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 27.902,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.902,72
58639. MIRKO TAMBOLAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 27.901,89 0,00 0,00 0,00 27.901,89
58640. SHERBINE ILJJAZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 27.898,43 0,00 0,00 0,00 27.898,43
58641. TEREZIJA NOVAK MEĐIMURSKA,GORNJI MIHALJEVEC 1940 PRHOVEC 0,00 0,00 0,00 27.896,13 0,00 0,00 0,00 27.896,13
58642. GORAN DODIK DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1977 METKOVIĆ -1,17 0,00 0,00 27.896,74 0,00 0,00 0,00 27.895,57
58643. SANJA PAPAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 0,00 27.895,09 0,00 0,00 0,00 27.895,09
58644. NINO ŠKARA ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.892,66 0,00 27.892,66
58645. SANELA KURTI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 27.887,61 0,00 0,00 0,00 27.887,61
58646. GORDANA BUTIGAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 2.952,65 0,00 0,00 24.934,60 0,00 0,00 0,00 27.887,25
58647. STANKO ČIČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1966 MOKRICE 0,00 0,00 0,00 27.886,84 0,00 0,00 0,00 27.886,84
58648. SLAVKO AUGUSTINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MAGADENOVAC 1948 KUĆANCI 0,00 0,00 0,00 27.881,76 0,00 0,00 0,00 27.881,76
58649. TIHANA VAISTINA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 -2,05 0,00 27.879,10 0,00 27.877,05
58650. ŽELJKO BELIĆ MEĐIMURSKA,PRELOG 1962 PRELOG 0,00 0,00 0,00 27.875,27 0,00 0,00 0,00 27.875,27
58651. JUSUF ILJAZI SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1950 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 27.873,17 0,00 0,00 0,00 27.873,17
58652. RANKA PUCAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 27.872,42 0,00 0,00 0,00 27.872,42
58653. OBRAD RADINA SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1958 DUGOPOLJE 0,00 0,00 0,00 27.872,17 0,00 0,00 0,00 27.872,17
58654. STJEPAN PIŠKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1946 ŽIDOVINJAK 0,00 0,00 0,00 27.867,50 0,00 0,00 0,00 27.867,50
58655. NEDJELJKA ZDILAR SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1952 GLAVINA DONJA 0,00 0,00 0,00 27.866,58 0,00 0,00 0,00 27.866,58
58656. ZDRAVKO TURČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.863,80 0,00 27.863,80
58657. MARIJA ERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1963 BIZOVAC 0,00 0,00 133,83 27.726,88 0,00 0,00 0,00 27.860,71
58658. MARIJA SOKAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1949 OBREŽ KALNIČKI 0,00 0,00 0,00 27.860,70 0,00 0,00 0,00 27.860,70
58659. NIKOLA REDŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1984 OSIJEK 3.330,81 0,00 -376,46 24.904,98 0,00 0,00 0,00 27.859,33
58660. KREŠIMIR BUNTAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 9,76 0,00 1.124,14 26.722,66 0,00 0,00 0,00 27.856,56
58661. ANDREJA FARC VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1974 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 27.855,31 0,00 0,00 0,00 27.855,31
58662. GORDANA GODINA MEĐIMURSKA,BELICA 1973 BELICA 0,00 0,00 0,00 27.853,99 0,00 0,00 0,00 27.853,99
58663. FRANJO HERMAN MEĐIMURSKA,BELICA 1935 BELICA 0,00 0,00 0,00 27.851,31 0,00 0,00 0,00 27.851,31
58664. MARTINA ŠEMPET VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 JALKOVEC 0,00 0,00 0,01 13.620,50 0,00 14.228,46 0,00 27.848,97
58665. HEBIB IBRAHIMI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1944 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 27.847,58 0,00 0,00 0,00 27.847,58
58666. ILIJA JOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1953 TORDINCI -468,36 0,00 0,00 26.955,80 0,00 1.359,58 0,00 27.847,02
58667. MIRA AUŠPERGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1950 OKRUGLJAČA 0,00 0,00 0,00 27.846,93 0,00 0,00 0,00 27.846,93
58668. FRANE BALEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 27.844,33 0,00 0,00 0,00 27.844,33
58669. IVAN PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB -477,66 0,00 28.567,12 -245,64 0,00 0,00 0,00 27.843,82
58670. IVICA SRŠEN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,MLJET 1978 GOVEĐARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.839,69 0,00 27.839,69
58671. KATARINA KUSTERER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1952 GORNJE PLAVNICE 0,00 0,00 0,00 27.837,60 0,00 0,00 0,00 27.837,60
58672. ŠAIP ARIFI POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1969 POŽEGA -278,84 0,00 36,86 28.071,87 0,00 0,00 0,00 27.829,89
58673. ĐURĐICA LACKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1970 ĐURĐIC 0,00 0,00 0,00 27.829,44 0,00 0,00 0,00 27.829,44
58674. ZLATICA KOZARIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1947 GREDA SUNJSKA 0,00 0,00 0,00 27.826,97 0,00 0,00 0,00 27.826,97
58675. LEONIDO HUCOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 27.826,66 0,00 0,00 0,00 27.826,66
58676. IVICA VUGIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1965 MARTINSKA VES 0,00 0,00 -530,17 0,00 28.354,72 0,00 0,00 27.824,55
58677. ANITA MUJAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 27.824,52 0,00 0,00 0,00 27.824,52
58678. MIHO ŠIŠA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1946 MIHANIĆI 0,00 0,00 4.453,45 23.370,62 0,00 0,00 0,00 27.824,07
58679. MARINA SRŠEN ISTARSKA,PULA 1961 PULA 17.804,18 0,00 -324,96 10.342,43 0,00 0,00 0,00 27.821,65
58680. JELKA LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.820,09 0,00 27.820,09
58681. AFRIM KICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 27.818,57 0,00 0,00 0,00 27.818,57
58682. FRANJO LESKOVAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1943 CIGROVEC 0,00 0,00 0,00 27.817,19 0,00 0,00 0,00 27.817,19
58683. DENIS ŠUNJERGA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1989 KAŠTEL NOVI -5.271,24 0,00 10.527,46 22.579,58 0,00 -22,82 0,00 27.812,98
58684. MILAN TRNINIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1956 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 27.812,95 0,00 0,00 0,00 27.812,95
58685. ZRINKA JURIĆ AVMEDOSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.811,14 0,00 27.811,14
58686. BORIS ČULINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 33.229,74 0,00 -5.620,16 201,38 0,00 0,00 0,00 27.810,96
58687. TONI ČEHIĆ ISTARSKA,POREČ 1978 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 27.807,89 0,00 0,00 0,00 27.807,89
58688. TODE ŠEVO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1934 HUM VAROŠ 0,00 0,00 0,00 27.807,27 0,00 0,00 0,00 27.807,27
58689. MARIN ANDRIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1958 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 -2.542,20 0,00 30.348,87 0,00 27.806,67
58690. MARIJA ČAGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1943 DUĆE -19,25 0,00 -1.803,04 29.626,34 0,00 0,00 0,00 27.804,05
58691. MLADEN VRŽINA SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1976 TROGIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.802,70 0,00 27.802,70
58692. SAFET PARLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1968 ČAVLE 7.931,98 0,00 -1.459,74 21.330,24 0,00 0,00 0,00 27.802,48
58693. JOŠKO ĐUGUM SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1955 PRAPATNICE 0,00 0,00 0,00 27.798,62 0,00 0,00 0,00 27.798,62
58694. SNJEŽANA BIHAR MEĐIMURSKA,BELICA 1965 BELICA 0,00 0,00 0,00 27.797,81 0,00 0,00 0,00 27.797,81
58695. MIRKO LOVRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1967 GUNDINCI 0,00 0,00 0,00 27.796,79 0,00 0,00 0,00 27.796,79
58696. LJERKA STAŽNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1940 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 27.796,13 0,00 0,00 0,00 27.796,13
58697. DRAGAN GAVRANOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1965 MALI LIPOVEC 0,00 0,00 1.363,16 0,00 0,00 26.432,56 0,00 27.795,72
58698. DRAGICA MRZLJAK-TRŽAČKI ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1960 SVRŽEVO 0,00 0,00 0,00 27.793,99 0,00 0,00 0,00 27.793,99
58699. MARIJANA RAKUŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 21.019,19 6.774,75 0,00 0,00 0,00 27.793,94
58700. IVA OZDANOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1984 KOMLETINCI 0,00 0,00 0,01 27.793,65 0,00 0,00 0,00 27.793,66