OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
58601. MIRICA PODRAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 26.757,32 0,00 0,00 0,00 26.757,32
58602. MILE VLAHINIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1952 VELIKA GORICA 11.918,09 0,00 8.310,24 6.528,46 0,00 0,00 0,00 26.756,79
58603. ZVONKO HORVAT MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1956 MURSKO SREDIŠĆE 0,00 0,00 0,00 26.756,73 0,00 0,00 0,00 26.756,73
58604. ŽELJKO ALEKSA OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1972 IVANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 26.755,87 0,00 0,00 0,00 26.755,87
58605. RAMČE PERIVANČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 26.755,30 0,00 0,00 0,00 26.755,30
58606. IVAN BULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 26.754,99 0,00 0,00 0,00 26.754,99
58607. ELVIS VOLAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.754,37 0,00 26.754,37
58608. ŽELJKA NOVOGRADEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1966 STARIGRAD 0,00 0,00 316,25 26.436,95 0,00 0,00 0,00 26.753,20
58609. ŠIMO KOŽALSKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1976 NOVO SELO GAREŠNIČKO 0,00 0,00 0,00 26.753,06 0,00 0,00 0,00 26.753,06
58610. ZVJEZDANA SREMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 -1.169,65 27.985,30 0,00 -62,81 0,00 26.752,84
58611. MIRKO LAZIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1933 ČIBAČA 0,00 0,00 0,00 26.752,38 0,00 0,00 0,00 26.752,38
58612. ALEN HALIDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.751,76 0,00 0,00 0,00 26.751,76
58613. GORAN JUNGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 429,81 26.321,50 0,00 0,00 0,00 26.751,31
58614. DANIJEL VRBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.750,05 0,00 0,00 0,00 26.750,05
58615. BRANKA VULETA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1953 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 26.749,51 0,00 0,00 0,00 26.749,51
58616. PREDRAG IVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.748,96 0,00 26.748,96
58617. INGRID NEZIROVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1964 ZADAR 0,00 0,00 0,00 26.748,36 0,00 0,00 0,00 26.748,36
58618. BOŽE MAĐOR-BOŽINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1965 HRVACE -82,60 0,00 -126,62 26.955,83 0,00 0,00 0,00 26.746,61
58619. ZVONKO ANTON PRKA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1963 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 0,00 0,00 0,00 26.744,12 0,00 0,00 0,00 26.744,12
58620. MANDA JUKIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 15.421,80 0,00 11.356,42 -35,62 0,00 0,00 0,00 26.742,60
58621. ŽANA ČOTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.741,40 0,00 26.741,40
58622. ENES ČANDIĆ ZADARSKA,ZADAR 1978 ZADAR 0,00 0,00 0,00 26.738,58 0,00 0,00 0,00 26.738,58
58623. ISMETA HILYMI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 26.738,42 0,00 0,00 0,00 26.738,42
58624. VLADIMIR UMOLAC KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1938 UMOL 0,00 0,00 0,00 26.735,82 0,00 0,00 0,00 26.735,82
58625. LJUBICA VONIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DRAGALIĆ 1961 MEDARI 0,00 0,00 26.735,43 0,00 0,00 0,00 0,00 26.735,43
58626. LEO RUŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1984 SPLIT 0,00 0,00 0,00 26.735,20 0,00 0,00 0,00 26.735,20
58627. ZRINKA RADELIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1976 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 26.734,30 0,00 0,00 0,00 26.734,30
58628. NUSRETA GJURGJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.734,05 0,00 26.734,05
58629. OBINNA EMMANUEL OKOLI SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1990 POPOVAČA 0,00 0,00 0,00 26.733,93 0,00 0,00 0,00 26.733,93
58630. DRAGICA MILOŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1944 BUDROVCI 0,00 0,00 0,00 26.729,52 0,00 0,00 0,00 26.729,52
58631. ARMAN BOGDANIĆ ZADARSKA,ZADAR 1954 SILBA 0,00 0,00 -0,06 26.729,40 0,00 0,00 0,00 26.729,34
58632. BLAGO ČAVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 -112,81 26.841,76 0,00 0,00 0,00 26.728,95
58633. AGATA GOLUBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1940 BLATNICA 0,00 0,00 0,00 26.726,79 0,00 0,00 0,00 26.726,79
58634. MATIJA PEJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1970 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 26.723,80 0,00 0,00 0,00 26.723,80
58635. MEVLJUDE ABDIJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.722,16 0,00 0,00 0,00 26.722,16
58636. KREŠIMIR VRANIĆ ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.722,00 0,00 26.722,00
58637. BOŽICA BOŽIĆ ZAGREBAČKA,STUPNIK 1979 DONJI STUPNIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.721,61 0,00 26.721,61
58638. IVANKA HALIĆ ZAGREBAČKA,KRIŽ 1963 REČICA KRIŠKA 0,00 0,00 540,24 26.181,35 0,00 0,00 0,00 26.721,59
58639. PETAR MAĆAŠOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.720,93 0,00 0,00 0,00 26.720,93
58640. VESNA SKOČIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1966 SKRADNIK 12.274,11 0,00 1.285,38 13.160,15 0,00 0,00 0,00 26.719,64
58641. JELENA MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.718,96 0,00 0,00 0,00 26.718,96
58642. VERA VEČERA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1961 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 26.717,95 0,00 0,00 0,00 26.717,95
58643. ZORICA JADRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1965 BRELA -4,58 0,00 0,00 26.721,15 0,00 0,00 0,00 26.716,57
58644. DRAGAN TOMIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 26.716,03 0,00 0,00 0,00 26.716,03
58645. GORAN VUKOMANOVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1978 STARA LIPA 0,00 0,00 -1,83 26.716,99 0,00 0,00 0,00 26.715,16
58646. DINO ZUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1991 KRVAVICA 0,00 0,00 0,00 26.714,18 0,00 0,00 0,00 26.714,18
58647. TIHOMIR JURIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -3,62 0,00 3,42 26.712,71 0,00 0,00 0,00 26.712,51
58648. ŠTEFICA VUKADIN ZAGREBAČKA,RUGVICA 1968 OKUNŠĆAK 0,00 0,00 0,00 26.379,57 0,00 331,16 0,00 26.710,73
58649. DANIJEL BALA OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1983 BUDROVCI 0,00 0,00 2.240,31 24.467,59 0,00 0,00 0,00 26.707,90
58650. ANITA BECIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.707,67 0,00 26.707,67
58651. RANKA MARAVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1949 DREŽNICA 0,00 0,00 0,00 26.707,00 0,00 0,00 0,00 26.707,00
58652. MARE VALENTIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1952 KRUŠKOVAČA 0,00 0,00 0,00 26.706,91 0,00 0,00 0,00 26.706,91
58653. VOJIN KARANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.706,00 0,00 0,00 0,00 26.706,00
58654. PERICA VUKNIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1970 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 26.704,91 0,00 0,00 0,00 26.704,91
58655. MLADEN HAMPOVČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 SEDLARICA 0,00 0,00 0,00 26.704,26 0,00 0,00 0,00 26.704,26
58656. EDITA POLAK ISTARSKA,PULA 1970 PULA 0,00 0,00 0,00 26.704,11 0,00 0,00 0,00 26.704,11
58657. MIRKO SMILJANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1970 BILJE 0,00 0,00 26.584,47 0,00 0,00 119,62 0,00 26.704,09
58658. GORDANA PLANTIĆ PAPIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 0,50 0,00 0,00 26.703,43 0,00 0,00 0,00 26.703,93
58659. EVA HUCEK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1934 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 26.699,36 0,00 0,00 0,00 26.699,36
58660. JEROLIN OMAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.699,32 0,00 26.699,32
58661. MIRJANA BAN MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC 1962 ŠENKOVEC 0,01 0,00 -0,14 26.698,64 0,00 0,00 0,00 26.698,51
58662. STJEPAN DIKANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1960 SEOCE 0,00 0,00 0,00 26.697,36 0,00 0,00 0,00 26.697,36
58663. ROMINA KRNETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.695,39 0,00 0,00 0,00 26.695,39
58664. RADOSLAV MIKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MAGADENOVAC 1960 KUĆANCI 0,00 0,00 0,00 26.695,12 0,00 0,00 0,00 26.695,12
58665. ECKHARD STRESSIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.694,40 0,00 0,00 0,00 26.694,40
58666. DANIJELA NOVAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 9,88 26.684,48 0,00 0,00 0,00 26.694,36
58667. SUZANA ANDREJA ISTARSKA,MEDULIN 1971 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 26.694,04 0,00 0,00 0,00 26.694,04
58668. LUKA ALAVANJA ZADARSKA,ZADAR 1969 ZADAR 0,00 0,00 0,00 26.693,69 0,00 0,00 0,00 26.693,69
58669. EDINA MAŠINOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1974 SISAK 0,00 0,00 0,00 26.692,78 0,00 0,00 0,00 26.692,78
58670. DRAGUTIN JAGIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1957 MARGEČAN 0,00 0,00 0,00 26.692,40 0,00 0,00 0,00 26.692,40
58671. DANIJEL KUČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1982 BAKOVČICA 0,00 0,00 0,00 26.690,38 0,00 0,00 0,00 26.690,38
58672. HALIL UGRAJ ISTARSKA,KRŠAN 1966 SUVA REKA 0,00 0,00 0,00 26.690,10 0,00 0,00 0,00 26.690,10
58673. SLAVICA JANKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1969 JAGODNJAK 0,00 0,00 0,00 26.687,84 0,00 0,00 0,00 26.687,84
58674. MILICA ĆOSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1981 KAŠTEL SUĆURAC 0,00 0,00 0,00 26.685,76 0,00 0,00 0,00 26.685,76
58675. TOMISLAV ŠTOLFA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,00 0,00 0,00 26.685,42 0,00 0,00 0,00 26.685,42
58676. STJEPAN LUKAC KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1980 DRAGANIĆ 28.268,32 0,00 -1.583,95 0,00 0,00 0,00 0,00 26.684,37
58677. ZDRAVKO VUJČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1976 NOVO VIRJE 0,00 0,00 0,00 26.682,72 0,00 0,00 0,00 26.682,72
58678. DAMIR BARTONIČEK ZAGREBAČKA,KRIŽ 1959 NOVOSELEC 0,00 0,00 0,00 26.681,99 0,00 0,00 0,00 26.681,99
58679. MISLAV ANTE GRUBIŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1991 ŠIBENIK 0,00 0,00 7.436,70 19.242,76 0,00 0,00 0,00 26.679,46
58680. DAVORKA JURIŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1979 KAPINCI 0,00 0,00 0,00 26.677,61 0,00 0,00 0,00 26.677,61
58681. BRANKO OREDIĆ KARLOVAČKA,KRNJAK 1954 BUDAČKA RIJEKA 0,00 0,00 0,00 26.676,72 0,00 0,00 0,00 26.676,72
58682. IVANA VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1983 JESENICE 0,00 0,00 572,98 26.103,63 0,00 0,00 0,00 26.676,61
58683. SLOBODAN DUKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1985 ŽRNOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.676,45 0,00 26.676,45
58684. ANDRIJA VRANKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1962 ILOK 0,00 0,00 0,00 26.676,40 0,00 0,00 0,00 26.676,40
58685. EDI JELENKOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1976 ZADAR -354,84 0,00 0,00 27.031,06 0,00 0,00 0,00 26.676,22
58686. ROBERT LISJAK ISTARSKA,VODNJAN 1978 VODNJAN 18.631,05 0,00 8.125,30 -82,01 0,00 0,00 0,00 26.674,34
58687. DELIA FLORENTINA DEVČIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1983 SMILJANSKO POLJE 0,00 0,00 0,00 26.672,27 0,00 0,00 0,00 26.672,27
58688. VESNA MEDICA ISTARSKA,LABIN 1955 LABIN 0,00 0,00 26.672,21 0,00 0,00 0,00 0,00 26.672,21
58689. MILE VORKAPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1932 BRIJEŠĆE 0,00 0,00 0,00 26.671,01 0,00 0,00 0,00 26.671,01
58690. SANJA ŠUMBERA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 PROKLJUVANI 0,00 0,00 2.943,92 23.725,98 0,00 0,00 0,00 26.669,90
58691. SALIH ŠABAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 SESVETE 0,00 0,00 0,00 26.669,58 0,00 0,00 0,00 26.669,58
58692. LULJETA FETAI ISTARSKA,FAŽANA 1974 FAŽANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.669,41 0,00 26.669,41
58693. LJULJZIME FETAI ISTARSKA,FAŽANA 1963 FAŽANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.669,41 0,00 26.669,41
58694. DRAGO PIVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1933 VRGORAC 0,00 0,00 0,00 26.667,98 0,00 0,00 0,00 26.667,98
58695. AZEMINA ĆOSIĆ ISTARSKA,BUJE 1958 MOMJAN 0,00 0,00 0,00 26.665,36 0,00 0,00 0,00 26.665,36
58696. IVAN RUBELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1961 MASTRINKA 0,00 0,00 0,00 26.663,12 0,00 0,00 0,00 26.663,12
58697. NINOSLAV ANDRIJAŠEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1986 PETRINJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.660,35 0,00 26.660,35
58698. ANTE MIŠURAC ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1966 PRVIĆ ŠEPURINE 0,00 0,00 0,00 26.659,95 0,00 0,00 0,00 26.659,95
58699. IVICA TODORIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI 1961 ZMIJAVCI 0,00 0,00 0,00 26.658,46 0,00 0,00 0,00 26.658,46
58700. ROBERT PERČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.656,01 0,00 0,00 0,00 26.656,01