OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
58601. LJUBA RUDMAN KARLOVAČKA,OZALJ 1935 BUDIM VIVODINSKI 0,00 0,00 0,00 28.079,17 0,00 0,00 0,00 28.079,17
58602. DUBRAVKO TUDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1969 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 28.078,88 0,00 0,00 0,00 28.078,88
58603. SLAVICA MAROŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1955 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 28.078,11 0,00 0,00 0,00 28.078,11
58604. MARIJA CAVENAGO ISTARSKA,RAŠA 1949 KOROMAČNO 0,00 0,00 0,00 28.075,96 0,00 0,00 0,00 28.075,96
58605. GORDANA VUKŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1960 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 28.072,42 0,00 0,00 0,00 28.072,42
58606. ANICA BLAŽEVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1953 CELINE SAMOBORSKE 0,00 0,00 0,00 28.068,88 0,00 0,00 0,00 28.068,88
58607. NATALIJA ĐURASEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1972 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 28.068,68 0,00 0,00 0,00 28.068,68
58608. BORISLAV ĐERMANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1972 JAGODNJAK 0,00 0,00 0,00 28.067,89 0,00 0,00 0,00 28.067,89
58609. DUBRAVKA OREŠČANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.066,50 0,00 0,00 0,00 28.066,50
58610. PETAR STIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1960 JASTREBARSKO 0,00 0,00 0,00 28.065,86 0,00 0,00 0,00 28.065,86
58611. KATA ŠTEFOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1954 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 28.065,34 0,00 0,00 0,00 28.065,34
58612. ZVIJEZDANA GLUŠAC SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1958 POSTIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.064,08 0,00 28.064,08
58613. MIROSLAV MAĐARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 2.774,12 0,00 0,00 25.289,92 0,00 28.064,04
58614. DRAŽAN MILIĆ ZADARSKA,ZADAR 1960 ZADAR 0,00 0,00 0,00 28.059,92 0,00 0,00 0,00 28.059,92
58615. ZVONKO JELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 14.585,58 0,00 13.473,90 0,00 28.059,48
58616. PERO ŠIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.058,11 0,00 28.058,11
58617. DANIJEL POSPIŠIL ZADARSKA,GRAČAC 1977 GRAČAC 0,00 0,00 0,00 0,00 28.057,27 0,00 0,00 28.057,27
58618. VESNA KATANIĆ-ČOKLJAT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 201,96 27.854,08 0,00 0,00 0,00 28.056,04
58619. NADA PEKOČ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1955 JABLANOVEC 4.964,81 0,00 12.624,53 10.464,98 0,00 0,00 0,00 28.054,32
58620. MARIJA MARKOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.764,41 0,00 4.289,70 0,00 28.054,11
58621. SAŠA KALANJ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1982 MALI LOŠINJ 16.809,16 0,00 -2,81 11.247,74 0,00 0,00 0,00 28.054,09
58622. JURE JAKELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1953 STARI GRAD 0,00 0,00 0,85 28.052,97 0,00 0,00 0,00 28.053,82
58623. MIRJANA BABIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1956 GODINJAK 0,00 0,00 0,00 28.052,72 0,00 0,00 0,00 28.052,72
58624. DENI JOVANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1990 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 28.051,02 0,00 0,00 0,00 28.051,02
58625. NIKOLINA STEKLAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1996 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.047,19 0,00 28.047,19
58626. STJEPAN TUKSAR MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1957 MURSKO SREDIŠĆE 0,00 0,00 0,00 28.047,05 0,00 0,00 0,00 28.047,05
58627. TOMO ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1949 PRESEČNO VISOČKO 0,00 0,00 0,00 28.045,02 0,00 0,00 0,00 28.045,02
58628. MARIJA LOVAKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1939 ORIOVČIĆ 0,00 0,00 0,00 28.043,66 0,00 0,00 0,00 28.043,66
58629. SINIŠA ŠEPELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 3.179,42 24.860,95 0,00 0,00 0,00 28.040,37
58630. MILAN GRUBOROVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1967 MALI GRADAC 275,88 0,00 0,00 27.764,31 0,00 0,00 0,00 28.040,19
58631. GORAN PETROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1978 TVRĐAVICA 0,00 0,00 0,00 28.039,97 0,00 0,00 0,00 28.039,97
58632. BRANKO MRŠE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.039,34 0,00 0,00 0,00 28.039,34
58633. MARKO MATIŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1990 SLATINA 0,00 0,00 0,00 0,00 28.038,31 0,00 0,00 28.038,31
58634. SEMIRA ABDULI ZADARSKA,PAKOŠTANE 1983 PAKOŠTANE 0,00 0,00 0,00 28.035,80 0,00 0,00 0,00 28.035,80
58635. DANIEL VALAŠEK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 28.033,35 0,00 0,00 0,00 28.033,35
58636. IVICA BOGDAN ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1968 KREČAVES 0,00 0,00 1.846,88 26.185,37 0,00 0,00 0,00 28.032,25
58637. MIHAILO RUNDO ZADARSKA,POLIČNIK FRANKFURT AM MAIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.030,76 0,00 28.030,76
58638. GILA ROGAČI ISTARSKA,POREČ 1966 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 28.030,40 0,00 0,00 0,00 28.030,40
58639. ANTUN PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1973 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 28.028,59 0,00 0,00 0,00 28.028,59
58640. BEBA PINTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.028,39 0,00 0,00 0,00 28.028,39
58641. SLAVKO AUGUSTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.027,78 0,00 0,00 0,00 28.027,78
58642. DANICA VIDAS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1987 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.026,04 0,00 28.026,04
58643. IVA PLETIKOSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1949 SINJ 0,00 0,00 0,00 28.026,03 0,00 0,00 0,00 28.026,03
58644. SENADA MUJKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.022,73 0,00 28.022,73
58645. SLAĐANA REPINAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1972 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 28.022,45 0,00 0,00 0,00 28.022,45
58646. DARA AMMANN ZADARSKA,ZADAR 1951 KOŽINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.021,12 0,00 28.021,12
58647. MARIO MAROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 28.018,13 0,00 0,00 0,00 28.018,13
58648. BOŽO BOŠNJAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1950 DONJE OREŠJE 0,00 0,00 0,00 28.017,29 0,00 0,00 0,00 28.017,29
58649. SANJA LAKIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 28.015,49 0,00 0,00 0,00 28.015,49
58650. IDRIS MEMIŠI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1981 BAKARAC 0,00 0,00 566,72 27.445,29 0,00 0,00 0,00 28.012,01
58651. MIHAEL VULJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,DRNJE 1942 TORČEC 0,00 0,00 0,00 28.010,76 0,00 0,00 0,00 28.010,76
58652. IVICA MEKINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1975 TUGARE 0,00 0,00 -127,94 28.137,51 0,00 0,00 0,00 28.009,57
58653. MIRJANA IVANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 28.009,34 0,00 0,00 0,00 28.009,34
58654. MIROSLAV KLJAJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1982 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 28.009,14 0,00 0,00 0,00 28.009,14
58655. SVETOZAR PUPOVAC ZADARSKA,ZADAR 1958 ZADAR 0,00 0,00 0,00 28.007,58 0,00 0,00 0,00 28.007,58
58656. MARIJA DRAMAC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1966 SELCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 4.432,97 23.572,69 0,00 0,00 0,00 28.005,66
58657. KSENIJA KOVAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1982 STANIĆI 0,00 0,00 0,00 28.005,57 0,00 0,00 0,00 28.005,57
58658. PREDRAG FRANKOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1964 VILANIJA 0,00 0,00 0,00 28.001,57 0,00 0,00 0,00 28.001,57
58659. JADRANKA SUDARIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1966 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 28.001,29 0,00 0,00 0,00 28.001,29
58660. ŠTEFANIJA GOLOMBOŠ MEĐIMURSKA,PRELOG 1946 PRELOG 0,00 0,00 0,00 28.000,62 0,00 0,00 0,00 28.000,62
58661. PAVICA CVETKOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1968 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 27.999,74 0,00 0,00 0,00 27.999,74
58662. LJUBICA GRAHOVAC SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1955 GREDA 0,00 0,00 0,00 27.998,34 0,00 0,00 0,00 27.998,34
58663. ANDREA IVANČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1984 CRIKVENICA 0,00 0,00 -394,29 10.000,98 0,00 18.388,34 0,00 27.995,03
58664. ALDO ŠVERKO ISTARSKA,BUZET 1955 BUZET -129,83 0,00 0,00 28.124,73 0,00 0,00 0,00 27.994,90
58665. BRANKO GLIBUŠIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1966 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 27.992,59 0,00 0,00 0,00 27.992,59
58666. ROBERTO PEROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1974 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.991,59 0,00 27.991,59
58667. MATIJA NOGALO SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1929 SLIVNO 0,00 0,00 0,00 27.991,27 0,00 0,00 0,00 27.991,27
58668. SANDRA PETOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1973 VUKOVAR 7.655,57 0,00 0,00 20.333,68 0,00 0,00 0,00 27.989,25
58669. MARIJAN KOVAČ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1956 PRILES -1.559,41 0,00 -1.571,32 31.118,70 0,00 0,00 0,00 27.987,97
58670. FEMI BEĆIRI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1950 ZABOK 0,00 0,00 0,00 27.984,52 0,00 0,00 0,00 27.984,52
58671. DANIELA GRAZIANI ZADARSKA,ZADAR 1967 ZADAR 0,00 0,00 0,00 27.983,92 0,00 0,00 0,00 27.983,92
58672. JOSIP SKOMINA ZAGREBAČKA,PUŠČA 1951 GORNJA PUŠĆA 0,00 0,00 0,00 27.983,81 0,00 0,00 0,00 27.983,81
58673. MARIJA IVŠAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1952 BOGAČEVO 0,00 0,00 0,00 27.982,49 0,00 0,00 0,00 27.982,49
58674. STANISLAV ZAVRTNIK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1954 CARGOVEC 0,00 0,00 0,00 27.981,96 0,00 0,00 0,00 27.981,96
58675. NIKOLA NERALIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1940 JASTREBARSKO 0,00 0,00 2.890,44 14.664,93 0,00 10.425,80 0,00 27.981,17
58676. DANIJELA ŠIMAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.980,16 0,00 27.980,16
58677. IVAN ŠVERKO ISTARSKA,PULA 1943 PULA 0,00 0,00 27.979,16 0,00 0,00 0,00 0,00 27.979,16
58678. SANDRA ALDIĆ MEĐIMURSKA,STRAHONINEC 1966 STRAHONINEC 0,00 0,00 0,00 27.978,20 0,00 0,00 0,00 27.978,20
58679. VICTORIA BENCEKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1977 OREŠJE 0,00 0,00 0,00 27.978,06 0,00 0,00 0,00 27.978,06
58680. JOSIP KUČAN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1968 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.977,85 0,00 27.977,85
58681. DANIJEL GLASER OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.975,19 0,00 27.975,19
58682. SAŠA LIMAJ KARLOVAČKA,OGULIN 1979 OGULIN 4.707,23 0,00 -179,83 23.444,95 0,00 0,00 0,00 27.972,35
58683. ANĐELA GRADSKI ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1948 BRATINA 0,00 0,00 0,00 27.970,87 0,00 0,00 0,00 27.970,87
58684. IVAN KESIĆ ISTARSKA,PULA 1955 PULA 0,00 0,00 0,00 27.966,78 0,00 0,00 0,00 27.966,78
58685. MARKO NOVAK VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1985 SVETI ILIJA -427,47 0,00 1.009,00 27.384,77 0,00 0,00 0,00 27.966,30
58686. KATICA GERŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1939 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 27.965,99 0,00 0,00 0,00 27.965,99
58687. BOŽANA TOTIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1967 VRPOLJE 0,00 0,00 0,00 28.500,15 0,00 -535,03 0,00 27.965,12
58688. LELE SUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.964,52 0,00 27.964,52
58689. NEVIL SIROČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 0,00 0,00 -1.529,28 29.493,15 0,00 0,00 0,00 27.963,87
58690. ANTONIJA ERKAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 27.960,43 0,00 0,00 0,00 27.960,43
58691. SAŠA ZORICA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 3.071,66 24.888,73 0,00 0,00 0,00 27.960,39
58692. MARKO BAGUDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1961 GORJANI 0,00 0,00 0,00 27.958,00 0,00 0,00 0,00 27.958,00
58693. ANTE KURTOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1981 ZADAR 0,00 0,00 0,00 27.957,05 0,00 0,00 0,00 27.957,05
58694. MIRSADA LOVRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1975 BELI MANASTIR 0,00 0,00 0,00 27.956,46 0,00 0,00 0,00 27.956,46
58695. PETRA SLAVEČKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1982 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 27.954,97 0,00 0,00 0,00 27.954,97
58696. DANIJEL KEŠINA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1979 METKOVIĆ 835,05 0,00 531,31 26.588,36 0,00 0,00 0,00 27.954,72
58697. KATA VRUČINA VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1934 HRŽENICA 0,00 0,00 -583,48 28.530,23 0,00 0,00 0,00 27.946,75
58698. ANA BARAĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1935 BAJAGIĆ 0,00 0,00 0,00 27.943,89 0,00 0,00 0,00 27.943,89
58699. DAMJANA ČEKADA PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA ILIRSKA BISTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.941,78 0,00 27.941,78
58700. RANKO RADOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 27.940,52 0,00 0,00 0,00 27.940,52