OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
58601. IVICA BANDALO OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1964 ĐAKOVO 3.874,44 0,00 0,00 24.136,55 0,00 0,00 0,00 28.010,99
58602. PETRICA PETRAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 28.007,99 0,00 0,00 0,00 28.007,99
58603. ZVONIMIR GRAHOVAC SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1942 ILOVAČAK 0,00 0,00 0,00 28.007,91 0,00 0,00 0,00 28.007,91
58604. ALEKSANDAR STEFANOVIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1940 SAVSKA VES 0,00 0,00 0,00 28.005,57 0,00 0,00 0,00 28.005,57
58605. ELIO DERINI PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1948 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.005,34 0,00 28.005,34
58606. IVANA KRIZMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1946 HUM KOŠNIČKI 0,00 0,00 0,00 28.000,84 0,00 0,00 0,00 28.000,84
58607. DRAGAN ZUBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.000,74 0,00 0,00 0,00 28.000,74
58608. SABINA GALOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1975 ĐURMANEC 0,00 0,00 0,00 27.998,93 0,00 0,00 0,00 27.998,93
58609. DEAN KNEZIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1972 MALI LOŠINJ 28.904,59 0,00 -200,00 -706,32 0,00 0,00 0,00 27.998,27
58610. TITOMIR VUJIĆ ZADARSKA,ZADAR 1986 KOŽINO 0,00 0,00 5.547,69 22.450,01 0,00 0,00 0,00 27.997,70
58611. DALIBORKA BIZACKI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 OSIJEK -446,34 0,00 2.120,01 26.323,74 0,00 0,00 0,00 27.997,41
58612. GORAN MILAŠINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 27.996,66 0,00 0,00 0,00 27.996,66
58613. TOMISLAV SORIĆ ZADARSKA,BIBINJE 1959 BIBINJE 0,00 0,00 0,00 27.996,09 0,00 0,00 0,00 27.996,09
58614. ŽORŽET ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1955 KRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.995,30 0,00 27.995,30
58615. SANDRA RADOVANIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1969 KARLOVAC -763,11 0,00 0,00 28.757,08 0,00 0,00 0,00 27.993,97
58616. NADICA FANJEK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1966 BUKOVEC ZELINSKI 0,00 0,00 0,00 27.992,27 0,00 0,00 0,00 27.992,27
58617. MLADEN FERENČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1968 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 25.998,75 0,00 1.990,67 0,00 27.989,42
58618. IVAN RATAJEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1958 VELIKA PISANICA 0,00 0,00 3.172,73 24.815,59 0,00 0,00 0,00 27.988,32
58619. ANĐELO REBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1987 VRLIKA 0,00 0,00 305,30 27.682,06 0,00 0,00 0,00 27.987,36
58620. MARTIN ĐURANIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1972 JABUČETA 0,00 0,00 0,00 27.987,22 0,00 0,00 0,00 27.987,22
58621. BORISLAV MILIVOJAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 28.007,27 0,00 -20,30 0,00 27.986,97
58622. VESNA SERINI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 DONJI KUĆAN 17.090,44 0,00 4.513,20 6.381,85 0,00 0,00 0,00 27.985,49
58623. LJUBICA GRAHOVAC SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1955 GREDA 0,00 0,00 0,00 27.984,45 0,00 0,00 0,00 27.984,45
58624. KATARINA TURČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 27.984,13 0,00 0,00 0,00 0,00 27.984,13
58625. ZLATKO MARINOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRBJE 1973 VRBJE -0,01 0,00 -0,05 27.983,43 0,00 0,00 0,00 27.983,37
58626. ANTUN DAMIŠ MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC 1941 PRIBISLAVEC 0,00 0,00 0,00 27.982,54 0,00 0,00 0,00 27.982,54
58627. BLAŽENKA BROZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 27.982,38 0,00 0,00 0,00 27.982,38
58628. VILKO HALBARTH SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1970 TROGIR 0,00 0,00 0,00 27.978,56 0,00 0,00 0,00 27.978,56
58629. VIŠNJA IVANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1955 CRIKVENICA 0,00 0,00 -2,86 27.980,08 0,00 0,00 0,00 27.977,22
58630. KATIJA AVDI ISTARSKA,VODNJAN 1991 VODNJAN 0,00 0,00 0,00 27.972,63 0,00 0,00 0,00 27.972,63
58631. MILICA STEFANOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1951 ZAKLEPICA 0,00 0,00 0,00 27.972,32 0,00 0,00 0,00 27.972,32
58632. DOBRIVOJE ŠEGAN ZAGREBAČKA,RUGVICA 1952 JEŽEVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.969,26 0,00 27.969,26
58633. ZORAN GLUMIČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 CABUNA 0,00 0,00 0,00 27.965,78 0,00 0,00 0,00 27.965,78
58634. TOMISLAV KEGLEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1988 NAŠICE 0,00 0,00 0,00 27.963,08 0,00 0,00 0,00 27.963,08
58635. IVAN ŠAPINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.963,04 0,00 27.963,04
58636. ANA MILETIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1942 ŠAGOVINA MAŠIĆKA 0,00 0,00 0,00 27.962,24 0,00 0,00 0,00 27.962,24
58637. STJEPAN KUKEC VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1965 GREŠĆEVINA 0,00 0,00 558,91 27.402,64 0,00 0,00 0,00 27.961,55
58638. IVICA ŠAŠKOR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 -0,01 27.959,07 0,00 0,00 0,00 27.959,06
58639. HRVOJE ZORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 27.958,20 0,00 0,00 0,00 27.958,20
58640. MILAN DRAŽENOVIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1938 GRABEREC 0,00 0,00 0,00 27.958,19 0,00 0,00 0,00 27.958,19
58641. DUBRAVKA VUČENDIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1956 SISAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.957,14 0,00 27.957,14
58642. TATJANA KUSTIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1963 PREČEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.955,77 0,00 27.955,77
58643. MARTINA PEJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1982 CERIĆ 0,00 0,00 -197,10 28.152,25 0,00 0,00 0,00 27.955,15
58644. ADAM VRAPČENJAK OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1959 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 27.955,14 0,00 0,00 0,00 27.955,14
58645. NENAD BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -688,17 0,00 8.258,65 20.383,28 0,00 0,00 0,00 27.953,76
58646. MARIJAN KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1962 OBRANKOVEC 0,00 0,00 0,00 27.953,69 0,00 0,00 0,00 27.953,69
58647. KATA JOKIĆ ZADARSKA,RAŽANAC 1955 RADOVIN 0,00 0,00 0,00 27.953,60 0,00 0,00 0,00 27.953,60
58648. DENIS PETAK VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1981 OBRANKOVEC 0,00 0,00 1.753,60 26.198,51 0,00 0,00 0,00 27.952,11
58649. BRANKO ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1962 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 27.951,59 0,00 0,00 0,00 27.951,59
58650. SNJEŽANA VIŠNIĆ FERINAC PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1969 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 -2.297,89 0,00 30.249,15 0,00 27.951,26
58651. ZVONKO BOBETIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1966 POLJANEC 219,37 0,00 0,00 27.024,22 0,00 706,49 0,00 27.950,08
58652. IVAN MAGIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1946 JALŽABET 0,00 0,00 0,00 27.948,50 0,00 0,00 0,00 27.948,50
58653. IONICA BEDNAIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1975 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 27.947,27 0,00 0,00 0,00 27.947,27
58654. VJOLLCA JAHAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1971 PRAŽNICA 0,00 0,00 0,00 27.944,30 0,00 0,00 0,00 27.944,30
58655. JADRANKA ŠULJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.942,98 0,00 27.942,98
58656. JOSIP SRŠA MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA 1966 ŽELEZNA GORA 0,00 0,00 0,00 27.940,53 0,00 0,00 0,00 27.940,53
58657. DAMIR ALDUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 27.940,00 0,00 0,00 0,00 27.940,00
58658. ALEKSANDAR MARKOVIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1973 JADREŠKI 0,00 0,00 0,00 27.937,36 0,00 0,00 0,00 27.937,36
58659. ANTE VUKSAN SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1945 KRVAVICA 0,00 0,00 20.382,21 -2.382,83 0,00 9.935,98 0,00 27.935,36
58660. ILIANA ŽABČIĆ KAPUSTA ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1984 DRENJE BRDOVEČKO 0,00 0,00 0,00 27.933,61 0,00 0,00 0,00 27.933,61
58661. SANELA ZLATIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 24.114,59 0,00 3.819,00 0,00 27.933,59
58662. EDO MUFTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1963 OPATIJA 3.583,96 0,00 0,00 24.349,39 0,00 0,00 0,00 27.933,35
58663. KATICA ŠTEGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1958 VELIKI RASTOVAC 9.898,37 0,00 0,00 18.033,90 0,00 0,00 0,00 27.932,27
58664. ILIJA GUTEŠA ZADARSKA,GRAČAC 1977 GRAČAC 0,00 0,00 0,00 15.475,35 12.455,28 0,00 0,00 27.930,63
58665. ANA TOVAROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1939 DUGO SELO LUKAČKO 0,00 0,00 0,00 27.924,93 0,00 0,00 0,00 27.924,93
58666. IVANKA FOGADIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1979 BUKOVLJE 404,71 0,00 0,00 27.519,84 0,00 0,00 0,00 27.924,55
58667. DAMIR FORSTINGER DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1979 KUČIŠTE 0,00 0,00 0,00 27.923,13 0,00 0,00 0,00 27.923,13
58668. VLADO BOSANAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1937 ĐULOVAC 0,00 0,00 0,00 27.921,97 0,00 0,00 0,00 27.921,97
58669. MIRA PATRLJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 27.920,38 0,00 0,00 0,00 27.920,38
58670. KATA BOROTA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1953 PETRINJA 0,00 0,00 -1.323,11 29.241,61 0,00 0,00 0,00 27.918,50
58671. IVICA HALUGA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1964 MIČEVEC -2.335,52 0,00 0,00 30.253,23 0,00 0,00 0,00 27.917,71
58672. MIRO RUNTAS ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1963 OTRUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 27.916,61 0,00 0,00 0,00 27.916,61
58673. IVAN TOPALUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1952 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 1.270,56 0,00 26.641,98 0,00 27.912,54
58674. IVICA KOCMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 20.879,47 0,00 0,00 7.032,78 0,00 0,00 0,00 27.912,25
58675. MARIO PAUSSI ISTARSKA,BARBAN 1954 ORIHI 0,00 0,00 0,00 27.909,69 0,00 0,00 0,00 27.909,69
58676. LJILJANA MILKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1961 GAŠINCI 3.344,87 0,00 0,00 24.563,69 0,00 0,00 0,00 27.908,56
58677. SUZANA SALOPEK BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1974 STARO PETROVO SELO 0,00 0,00 0,00 11.046,59 16.861,23 0,00 0,00 27.907,82
58678. MATO LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 0,00 0,00 0,00 -0,19 0,00 27.903,91 0,00 27.903,72
58679. SMILJANA VIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.898,46 0,00 27.898,46
58680. SINIŠA JOVANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA KRALJEVICA 0,00 0,00 27.898,45 0,00 0,00 0,00 0,00 27.898,45
58681. DEJAN SVITLIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1971 PETRINJA 0,00 0,00 512,30 27.381,62 0,00 0,00 0,00 27.893,92
58682. DAMIR NEMET KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1965 ZADRAVEC 0,00 0,00 0,00 27.890,25 0,00 0,00 0,00 27.890,25
58683. KRISTINA ŠKRBIĆ ZADARSKA,ZADAR 1980 ZADAR 0,00 0,00 -0,01 27.890,04 0,00 0,00 0,00 27.890,03
58684. DANIJEL LAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 5.287,09 22.602,84 0,00 0,00 0,00 27.889,93
58685. IVAN MATIJAŠEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1948 MARTINSKA VES 0,00 0,00 0,00 27.888,77 0,00 0,00 0,00 27.888,77
58686. IVANKA KELEBUH ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1969 LAKTEC 0,00 0,00 0,00 27.887,20 0,00 0,00 0,00 27.887,20
58687. ALEŠ ZEMLJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 1.280,49 0,00 0,00 26.606,50 0,00 27.886,99
58688. TVRTKO GREJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1986 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.886,16 0,00 27.886,16
58689. ŽELJKO MARTINČEVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1956 BUČJE 0,00 0,00 860,35 27.023,62 0,00 0,00 0,00 27.883,97
58690. ALBERT DIETZ JENS ZADARSKA,VIR 1000 SOLMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.880,23 0,00 27.880,23
58691. JASMINKA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 PRGOMELJE 0,00 0,00 0,00 27.879,40 0,00 0,00 0,00 27.879,40
58692. PETER MOLNAR ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI 1967 BUDIMPEŠTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.878,66 0,00 27.878,66
58693. MARIN TOMEE PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1960 NJIVICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.876,00 0,00 27.876,00
58694. LJERKA DENGORICIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1963 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 27.873,19 0,00 0,00 0,00 27.873,19
58695. JOŽE UMEK ZADARSKA,SUKOŠAN 1962 ŠKOFJA VAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.872,60 0,00 27.872,60
58696. DARKO MIKULIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1964 DONJI ANDRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.872,23 0,00 27.872,23
58697. PETRICA PERIĆ ZADARSKA,SUKOŠAN 1930 GORICA 0,00 0,00 0,00 27.871,54 0,00 0,00 0,00 27.871,54
58698. DALIBOR ŠILIĆ ISTARSKA,PULA 1982 PULA 15.044,17 0,00 0,00 12.826,01 0,00 0,00 0,00 27.870,18
58699. VLADIMIR OSTRMAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1963 SISAK -0,12 0,00 12.386,35 -284,26 0,00 15.768,16 0,00 27.870,13
58700. AHMET BITIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 13.175,55 14.693,92 0,00 0,00 0,00 27.869,47