OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
58601. ZORAN BABOK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1974 TREMA 0,00 0,00 0,00 24.885,91 0,00 0,00 0,00 24.885,91
58602. GORAN JUNGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 429,81 24.455,75 0,00 0,00 0,00 24.885,56
58603. PETAR PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1929 KARADŽIĆEVO 0,00 0,00 0,00 24.881,79 0,00 0,00 0,00 24.881,79
58604. IVAN LUKETIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1972 DUGA RESA 0,00 0,00 0,00 24.878,47 0,00 0,00 0,00 24.878,47
58605. ZVONIMIR DOMJAN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1991 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 24.877,54 0,00 0,00 0,00 24.877,54
58606. BOJANA LIKAR ISTARSKA,PULA 1981 PULA -0,85 0,00 -297,92 25.175,99 0,00 0,00 0,00 24.877,22
58607. IVAN FARKAŠ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1945 TENJA 199,17 0,00 2.387,51 22.289,82 0,00 0,00 0,00 24.876,50
58608. IVICA OSTROŠKI VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1981 BELETINEC 18.758,42 0,00 6.405,95 -288,18 0,00 0,00 0,00 24.876,19
58609. SLAVENKA RAOS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 0,00 24.875,84 0,00 0,00 0,00 24.875,84
58610. ZVONKO BOGADI VARAŽDINSKA,IVANEC 1973 PUNIKVE 0,00 0,00 0,00 24.874,79 0,00 0,00 0,00 24.874,79
58611. DRAŽENKA MATELJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 24.869,62 0,00 0,00 0,00 24.869,62
58612. BENITO RAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 4.236,45 0,00 0,00 20.632,36 0,00 0,00 0,00 24.868,81
58613. GILDO KUKULJAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.868,80 0,00 24.868,80
58614. DENI JOVANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1990 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 24.868,75 0,00 0,00 0,00 24.868,75
58615. BRANIMIR ŠARAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.867,79 0,00 24.867,79
58616. VERA ŽERJAV MEĐIMURSKA,DEKANOVEC 1973 DEKANOVEC 0,00 0,00 0,00 24.866,70 0,00 0,00 0,00 24.866,70
58617. TAHIR NEZAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1983 IVANKOVO 0,00 0,00 25.736,24 -870,39 0,00 0,00 0,00 24.865,85
58618. BOŽO STOJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.864,79 0,00 24.864,79
58619. JOSIP SEMREN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.862,72 0,00 24.862,72
58620. LJUBICA BOGDANOVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,BRESTOVAC 1947 VILIĆ SELO 0,00 0,00 0,00 24.862,53 0,00 0,00 0,00 24.862,53
58621. ILIJA PRANJIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1950 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 24.862,07 0,00 0,00 0,00 24.862,07
58622. IVANKA GRDIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1963 ŠKRINJARI 0,00 0,00 0,00 24.860,27 0,00 0,00 0,00 24.860,27
58623. DRAGUTIN ŠČAPEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1953 VELIKI KOMOR 0,00 0,00 0,89 24.855,76 0,00 3,53 0,00 24.860,18
58624. ISMAJL BITIĆ ISTARSKA,LABIN 1959 VINEŽ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.860,05 0,00 24.860,05
58625. DŽAFER ZUNUNI LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1970 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 24.856,71 0,00 0,00 0,00 24.856,71
58626. PLANINKA DRAŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1949 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.856,21 0,00 24.856,21
58627. DRAGUTIN GRĐAN VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1953 KRŠČENOVEC 0,00 0,00 0,00 24.856,03 0,00 0,00 0,00 24.856,03
58628. JANKO ROMANJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 BIKIĆ DO 0,00 0,00 0,00 0,00 24.854,09 0,00 0,00 24.854,09
58629. ZVONKO STANČIN VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1965 SVETI ĐURĐ 0,00 0,00 0,00 24.849,72 0,00 0,00 0,00 24.849,72
58630. NESRIN AMZAI ISTARSKA,UMAG 1983 UMAG 0,00 0,00 0,00 24.849,29 0,00 0,00 0,00 24.849,29
58631. ĐENI VLAČIĆ ISTARSKA,LABIN 1971 VINEŽ 0,00 0,00 0,00 24.847,91 0,00 0,00 0,00 24.847,91
58632. MLADEN LUKETIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1971 MREŽNIČKI VAROŠ 119,07 0,00 0,00 24.728,60 0,00 0,00 0,00 24.847,67
58633. IVAN RUBELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1961 MASTRINKA 0,00 0,00 0,00 24.847,25 0,00 0,00 0,00 24.847,25
58634. DENIS LAUŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 24.841,25 0,00 0,00 0,00 24.841,25
58635. DESA TUKEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 CERJE 0,00 0,00 0,00 24.841,20 0,00 0,00 0,00 24.841,20
58636. RANKO MATOŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1967 ŠAGOVINA CERNIČKA 0,00 0,00 0,31 24.838,60 0,00 0,00 0,00 24.838,91
58637. ILIJA SUČEVIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1950 GORNJE PRIMIŠLJE 0,00 0,00 0,00 24.838,35 0,00 0,00 0,00 24.838,35
58638. DAVORKA JURIŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1979 KAPINCI 0,00 0,00 0,00 24.837,91 0,00 0,00 0,00 24.837,91
58639. AZEMINA ĆOSIĆ ISTARSKA,BUJE 1958 MOMJAN 0,00 0,00 0,00 24.837,60 0,00 0,00 0,00 24.837,60
58640. VLADIMIR STAVER ISTARSKA,PULA 1982 PULA -2.442,50 0,00 4.160,00 23.119,78 0,00 0,00 0,00 24.837,28
58641. MILANKA ČERNAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1953 VELIKA BRŠLJANICA 0,00 0,00 0,00 24.835,88 0,00 0,00 0,00 24.835,88
58642. SVETLANA DIKŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1974 SUHA KATALENA 0,00 0,00 0,00 24.832,53 0,00 0,00 0,00 24.832,53
58643. IVAN ŠVERKO ISTARSKA,PULA 1943 PULA 0,00 0,00 24.831,39 0,00 0,00 0,00 0,00 24.831,39
58644. IVAN KAVALI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1987 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 -137,28 24.966,48 0,00 0,00 0,00 24.829,20
58645. MLADAN MRAVAK SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1959 GALA 0,00 0,00 0,00 24.828,85 0,00 0,00 0,00 24.828,85
58646. PETRA MILAŠINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1950 JASENAŠ 0,00 0,00 0,00 24.828,45 0,00 0,00 0,00 24.828,45
58647. INGRID NEZIROVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1964 ZADAR 0,00 0,00 0,00 24.828,33 0,00 0,00 0,00 24.828,33
58648. MIFAIL KONDESHI SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1965 LEKENIK 0,00 0,00 0,00 24.827,40 0,00 0,00 0,00 24.827,40
58649. KATA ĐUKIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OPUZEN 1959 OPUZEN 0,00 0,00 0,00 24.762,59 0,00 62,59 0,00 24.825,18
58650. LILI BENCETIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO 1980 BLATO 0,00 0,00 0,00 24.824,92 0,00 0,00 0,00 24.824,92
58651. ŠTEFICA GRDIŠA ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1954 MALUNJE 0,00 0,00 0,00 24.824,74 0,00 0,00 0,00 24.824,74
58652. LUKA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 SESVETE 0,00 0,00 0,00 24.824,71 0,00 0,00 0,00 24.824,71
58653. SVJETLANA KOMŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.822,62 0,00 24.822,62
58654. MILIVOJ ČUKLJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.821,98 0,00 24.821,98
58655. STEVO TOMAC OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1953 RAZBOJIŠTE 0,00 0,00 0,00 24.821,76 0,00 0,00 0,00 24.821,76
58656. IVANA SAMAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 9.628,02 0,00 -1.080,45 16.273,94 0,00 0,00 0,00 24.821,51
58657. LJUBICA VUKŠIĆ ZADARSKA,JASENICE 1953 JASENICE 0,00 0,00 956,68 23.864,79 0,00 0,00 0,00 24.821,47
58658. JADRANKA MALJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 -672,80 25.491,85 0,00 0,00 0,00 24.819,05
58659. BERNARDA JAMBRAK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1940 BRČEVEC 0,00 0,00 0,00 24.818,58 0,00 0,00 0,00 24.818,58
58660. ANDREJ SIKIRIĆ ZADARSKA,PREKO 1976 LUKORAN 0,00 0,00 0,00 24.818,15 0,00 0,00 0,00 24.818,15
58661. JOZO KUSTURIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1954 GOLINCI 0,00 0,00 0,00 24.815,97 0,00 0,00 0,00 24.815,97
58662. ZDRAVKO VRANIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1968 BUDROVAC 0,00 0,00 0,00 24.815,91 0,00 0,00 0,00 24.815,91
58663. MARKO MATKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1988 STARI SLATINIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.815,51 0,00 24.815,51
58664. MILICA JURIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1949 KUKULJANOVO 0,00 0,00 0,00 24.815,01 0,00 0,00 0,00 24.815,01
58665. KATA PRIBANIĆ KARLOVAČKA,TOUNJ 1936 POTOK TOUNJSKI 0,00 0,00 0,00 24.813,13 0,00 0,00 0,00 24.813,13
58666. ROBERT AVDIOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 4.639,73 20.173,10 0,00 0,00 0,00 24.812,83
58667. FINA JURCAN ISTARSKA,VODNJAN 1969 GALIŽANA 0,00 0,00 0,00 24.812,38 0,00 0,00 0,00 24.812,38
58668. ROBERT PERČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 24.812,07 0,00 0,00 0,00 24.812,07
58669. JOSO KATIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1952 NEBOJAN 0,00 0,00 0,00 24.810,36 0,00 0,00 0,00 24.810,36
58670. ROBERT TRUMBETAŠ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1974 DONJA LOMNICA 0,00 0,00 0,00 24.942,06 0,00 -132,08 0,00 24.809,98
58671. BRANKO KATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1960 SOLIN 0,00 0,00 0,00 -1.236,11 0,00 26.044,80 0,00 24.808,69
58672. SNJEŽANA DUGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.806,55 0,00 24.806,55
58673. NADA ERNJEŠ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1952 TENJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.806,18 0,00 24.806,18
58674. ANKICA MITROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1963 ĐAKOVO 0,00 0,00 1.980,07 22.823,92 0,00 0,00 0,00 24.803,99
58675. IVO BRKAN OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1967 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 24.800,53 0,00 0,00 0,00 24.800,53
58676. MANDICA BARKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1948 ŠVICA 0,00 0,00 0,00 24.799,88 0,00 0,00 0,00 24.799,88
58677. DAVOR DVORNIK ISTARSKA,BUJE 1976 BUJE 2.843,11 0,00 -1.337,54 23.293,55 0,00 0,00 0,00 24.799,12
58678. SILVIJA MENDEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1957 PETROVA GORA 0,00 0,00 0,00 24.796,33 0,00 0,00 0,00 24.796,33
58679. SEAD SAMARDŽIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARA GRADIŠKA 1948 DONJI VAROŠ 0,00 0,00 0,00 24.796,16 0,00 0,00 0,00 24.796,16
58680. ANDREJ STANOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 8.405,49 0,00 16.514,64 -125,17 0,00 0,00 0,00 24.794,96
58681. MERITA PERVIZAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 24.793,54 0,00 0,00 0,00 24.793,54
58682. SENAD IMAMOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 24.792,58 0,00 0,00 0,00 24.792,58
58683. MILJENKO KOVAČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -0,01 0,00 0,00 24.791,86 0,00 0,00 0,00 24.791,85
58684. JURAJ GLAVICA VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1968 BILJEVEC 0,00 0,00 0,00 24.790,37 0,00 0,00 0,00 24.790,37
58685. ROBERT MATIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1977 CAVTAT 0,00 0,00 -918,80 25.708,77 0,00 0,00 0,00 24.789,97
58686. ANITA MUSIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1985 OGULIN 0,00 0,00 0,00 24.789,93 0,00 0,00 0,00 24.789,93
58687. NERMIN OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.788,36 0,00 24.788,36
58688. ERNA BARTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 -3.043,41 27.846,68 0,00 -15,77 0,00 24.787,50
58689. JOSIP VARNICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1955 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 24.787,45 0,00 0,00 0,00 24.787,45
58690. VALBONA GASHI SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1987 DUGI RAT 0,00 0,00 0,00 24.785,44 0,00 0,00 0,00 24.785,44
58691. VALDETA MAMUTI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 24.785,21 0,00 0,00 0,00 24.785,21
58692. TIHANA MUDRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1966 MATULJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.783,62 0,00 24.783,62
58693. LUKA ALAVANJA ZADARSKA,ZADAR 1969 ZADAR 0,00 0,00 0,00 24.783,56 0,00 0,00 0,00 24.783,56
58694. ZLATKO ZAGORAC KARLOVAČKA,RAKOVICA 1954 KORDUNSKI LJESKOVAC 0,00 0,00 0,00 24.781,48 0,00 0,00 0,00 24.781,48
58695. MUJO BEĆIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 24.780,08 0,00 0,00 0,00 24.780,08
58696. IVANA BAČOKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.778,99 0,00 24.778,99
58697. PREDRAG IVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.778,89 0,00 24.778,89
58698. DEJAN SALVADOR SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1988 GORNJA JELENSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.777,81 0,00 24.777,81
58699. IVANKA FOGADIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1979 BUKOVLJE 359,06 0,00 0,00 24.418,59 0,00 0,00 0,00 24.777,65
58700. MILKA SKOBLAR ZADARSKA,PRIVLAKA 1940 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 24.776,29 0,00 0,00 0,00 24.776,29