OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
58601. DAVOR LUKAS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 12.279,97 0,00 14.222,16 0,00 26.502,13
58602. BOŽIDAR POPOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1979 LUŽANI 0,00 0,00 -350,43 26.852,40 0,00 0,00 0,00 26.501,97
58603. ADRIANO BARBIĆ ISTARSKA,POREČ 1961 NOVA VAS 0,00 0,00 76,39 26.268,38 0,00 156,57 0,00 26.501,34
58604. EVICA PLEŠA ISTARSKA,PULA 1948 PULA 0,00 0,00 0,00 26.499,81 0,00 0,00 0,00 26.499,81
58605. JOSIP HRESTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1965 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 26.497,96 0,00 0,00 0,00 26.497,96
58606. ALAN HALILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 658,02 0,00 0,00 25.839,39 0,00 26.497,41
58607. VESNA PERNAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.496,51 0,00 26.496,51
58608. ELVIS MIŠKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 -0,01 26.492,35 0,00 0,00 0,00 26.492,34
58609. LJILJANA TROBOK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1948 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.487,48 0,00 26.487,48
58610. DARIO FINEK PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1981 MAVRINCI 0,00 0,00 0,00 21.245,43 0,00 5.241,86 0,00 26.487,29
58611. MUHAMED ABDIJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1956 PERUŠIĆ 0,00 0,00 5.427,63 21.057,03 0,00 0,00 0,00 26.484,66
58612. MILE MRŠIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1961 MEDVIĐA 0,00 0,00 0,00 26.484,10 0,00 0,00 0,00 26.484,10
58613. REZA KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK -551,06 0,00 22.900,89 -0,01 0,00 4.132,60 0,00 26.482,42
58614. NEVENA HRSTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1975 DRAŠNICE 0,00 0,00 -30,63 26.510,78 0,00 0,00 0,00 26.480,15
58615. MARIN GRDOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1979 PAUKOVEC 0,00 0,00 0,00 26.479,75 0,00 0,00 0,00 26.479,75
58616. MELITA MARTINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 9.345,66 0,00 -62,67 17.196,22 0,00 0,00 0,00 26.479,21
58617. VEDRANA KALAZIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MAGADENOVAC 1973 KUĆANCI 0,00 0,00 0,00 26.478,62 0,00 0,00 0,00 26.478,62
58618. MIRZETA ZARIFOVIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1977 SVINICA KRSTINJSKA 0,00 0,00 0,00 26.477,96 0,00 0,00 0,00 26.477,96
58619. JOZO KUSTURIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1954 GOLINCI 0,00 0,00 0,00 26.477,74 0,00 0,00 0,00 26.477,74
58620. ZLATKO BASTALEC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1963 SVETA HELENA 0,00 0,00 265,88 26.211,67 0,00 0,00 0,00 26.477,55
58621. MIROSLAV KOPREK VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1976 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 17.651,69 8.825,32 0,00 0,00 26.477,01
58622. RADOMIR ĐALOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 6.660,97 0,00 0,00 19.773,81 0,00 39,13 0,00 26.473,91
58623. DAMIR RUŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1978 JADRANOVO 0,00 0,00 0,00 26.472,73 0,00 0,00 0,00 26.472,73
58624. MIRO PRANJIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1970 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 26.471,74 0,00 0,00 0,00 26.471,74
58625. BOGOLJUB TODOROVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,LASTOVO 1958 UBLE 0,00 0,00 0,00 26.471,61 0,00 0,00 0,00 26.471,61
58626. SLAVKO DUBRAVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1944 ZAISTOVEC 0,00 0,00 0,00 26.471,41 0,00 0,00 0,00 26.471,41
58627. LEO PODOBNIK OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1964 BELIŠĆE 0,00 0,00 606,19 25.865,15 0,00 0,00 0,00 26.471,34
58628. MEHO TENIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1950 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 26.471,26 0,00 0,00 0,00 26.471,26
58629. SAMSON DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.469,89 0,00 0,00 0,00 26.469,89
58630. RUŽA MARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1932 BORIK 0,00 0,00 0,00 26.467,82 0,00 0,00 0,00 26.467,82
58631. LJUBOMIR DRAGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 26.467,76 0,00 0,00 26.467,76
58632. DANIJEL ZANDONA POŽEŠKO-SLAVONSKA,LIPIK 1974 FILIPOVAC 0,00 0,00 0,00 26.467,66 0,00 0,00 0,00 26.467,66
58633. RAJKO BORKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1962 LUKAVEC 0,00 0,00 0,00 26.467,64 0,00 0,00 0,00 26.467,64
58634. MIROSLAV PRALICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.466,75 0,00 0,00 0,00 26.466,75
58635. IVAN ŠPIRANEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1963 KLADARE 0,00 0,00 0,00 26.462,45 0,00 0,00 0,00 26.462,45
58636. ALIJA RIZVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1960 KASTAV 0,00 0,00 0,00 26.457,60 0,00 0,00 0,00 26.457,60
58637. ANKICA PETRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 2.167,79 0,00 0,00 24.287,86 0,00 0,00 0,00 26.455,65
58638. PAVAO REBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1946 TRNOVITIČKI POPOVAC 0,00 0,00 0,00 26.455,14 0,00 0,00 0,00 26.455,14
58639. SAŠA BILJAN PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1979 SELCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.453,46 0,00 26.453,46
58640. MARKO ROGULJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1944 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 26.452,82 0,00 0,00 0,00 26.452,82
58641. MILAN DRENOVAC PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1968 VELI BRGUD 0,00 0,00 0,00 3.602,16 0,00 22.849,76 0,00 26.451,92
58642. NEDO-ANTO DERVIŠEVIĆ ZADARSKA,PREKO 1956 UGLJAN 0,00 0,00 -98,77 26.550,29 0,00 0,00 0,00 26.451,52
58643. VALTER HEKIĆ ISTARSKA,SVETI PETAR U ŠUMI 1970 SVETI PETAR U ŠUMI 17.129,32 0,00 -2.899,62 12.221,18 0,00 0,00 0,00 26.450,88
58644. DALIBOR MANDARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1985 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 26.447,48 0,00 0,00 0,00 26.447,48
58645. BORIS CIGUT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 26.446,83 0,00 0,00 0,00 0,00 26.446,83
58646. IVAN TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 1.410,07 25.034,02 0,00 0,00 0,00 26.444,09
58647. SAŠA RUNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 1.621,30 0,00 5.011,76 19.809,18 0,00 0,00 0,00 26.442,24
58648. IVICA BANDALO OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1964 ĐAKOVO 1.895,75 0,00 0,00 24.545,10 0,00 0,00 0,00 26.440,85
58649. WOLFGANG AUF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 26.436,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.436,93
58650. SANDRA OMEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.436,49 0,00 0,00 0,00 26.436,49
58651. MARIN MIOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1980 BRIST 0,00 0,00 0,00 26.435,94 0,00 0,00 0,00 26.435,94
58652. ŽARKO ČABRAJA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 DONJI SJENIČAK 0,00 0,00 0,00 26.435,65 0,00 0,00 0,00 26.435,65
58653. IVANA BARAĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1975 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.431,98 0,00 26.431,98
58654. ZENAIDA FRANKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1980 SMOLJANAC 0,00 0,00 0,00 26.430,86 0,00 0,00 0,00 26.430,86
58655. MARIJA STUHLI OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1946 JOSIPOVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 26.428,31 0,00 0,00 0,00 26.428,31
58656. ŽELJKA REČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1967 SREDANCI 0,00 0,00 0,00 26.428,16 0,00 0,00 0,00 26.428,16
58657. JOSO HRVOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.427,36 0,00 26.427,36
58658. ŠTEFANIJA MIKIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1939 BELETINEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.425,43 0,00 26.425,43
58659. MILJENKO GERM BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1952 KAPELA 732,39 0,00 3.052,48 22.639,12 0,00 0,00 0,00 26.423,99
58660. MARKO NOVAK VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1985 SVETI ILIJA -354,04 0,00 -0,86 26.776,77 0,00 0,00 0,00 26.421,87
58661. LJUBAN DRMIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1948 KNIN 0,00 0,00 0,00 26.420,06 0,00 0,00 0,00 26.420,06
58662. BRANKA LOMBAR POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO 1954 KUTJEVO 3.389,11 0,00 0,00 23.030,56 0,00 0,00 0,00 26.419,67
58663. DANICA SUČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1942 DONJI VUKOJEVAC 0,00 0,00 0,00 26.418,32 0,00 0,00 0,00 26.418,32
58664. JOSIP FUNDA VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1955 VULIŠINEC 0,00 0,00 0,00 26.415,29 0,00 0,00 0,00 26.415,29
58665. KATARINA KATALENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 471,39 25.943,54 0,00 0,00 0,00 26.414,93
58666. JOZO KODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 70,11 26.342,83 0,00 0,00 0,00 26.412,94
58667. ZORKA DIMOVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.410,52 0,00 0,00 0,00 26.410,52
58668. MILAN MARIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1959 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.409,71 0,00 26.409,71
58669. JASENKA VENCLER ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1949 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.408,15 0,00 26.408,15
58670. IVAN VIDOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1990 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 26.407,79 0,00 0,00 0,00 26.407,79
58671. LJUBICA BOGDANOVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,BRESTOVAC 1947 VILIĆ SELO 0,00 0,00 0,00 26.405,66 0,00 0,00 0,00 26.405,66
58672. ALBERT VICTOR VAN DER LINDE OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 26.403,08 0,00 0,00 0,00 26.403,08
58673. VALENT BUKVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1963 LAĐANSKA 0,00 0,00 0,00 26.400,80 0,00 0,00 0,00 26.400,80
58674. MARICA DONČEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1950 SVETI IVAN ŽABNO 0,00 0,00 0,00 26.400,40 0,00 0,00 0,00 26.400,40
58675. DAMIR BENČIĆ ISTARSKA,POREČ 1969 POREČ - PARENZO 151,65 0,00 -120,00 26.368,11 0,00 0,00 0,00 26.399,76
58676. ĐURO POMAHAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1955 MALA MUČNA 0,00 0,00 0,00 26.392,58 0,00 0,00 0,00 26.392,58
58677. JOSIP ZAGORŠČAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1945 OSONJAK 0,00 0,00 0,00 26.391,98 0,00 0,00 0,00 26.391,98
58678. KATARINA MUCEK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1974 DONJE OREŠJE 0,00 0,00 0,00 26.391,64 0,00 0,00 0,00 26.391,64
58679. ĐURĐICA KLEČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1961 KRIVAJ SUNJSKI 0,00 0,00 0,00 26.391,04 0,00 0,00 0,00 26.391,04
58680. DANIJELA ZDENČANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1977 ZDENCI 0,00 0,00 926,03 25.464,64 0,00 0,00 0,00 26.390,67
58681. SANJA BORONIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 -1.227,20 0,00 0,00 27.614,48 0,00 26.387,28
58682. ANITA UDOVC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.386,65 0,00 26.386,65
58683. NINO KUREŠIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1967 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.385,29 0,00 26.385,29
58684. VALENTYNA TROKHYMENKO OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1956 BELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 26.384,81 0,00 0,00 0,00 26.384,81
58685. TOMISLAV HABUZIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.384,58 0,00 26.384,58
58686. DALIBOR VUKELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1969 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 26.380,99 0,00 0,00 0,00 26.380,99
58687. NINOSLAV PAJK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 5.432,62 0,00 0,00 20.946,26 0,00 0,00 0,00 26.378,88
58688. TOMISLAV ŠVETAK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1939 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 26.377,54 0,00 0,00 0,00 26.377,54
58689. BORIVOJ JURINJAK PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1955 POBRI 0,00 0,00 0,00 26.376,47 0,00 0,00 0,00 26.376,47
58690. MARA TOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1945 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 26.375,19 0,00 0,00 0,00 26.375,19
58691. RUŽDI AMITOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1930 MAKARSKA -588,35 0,00 6.709,80 20.252,98 0,00 0,00 0,00 26.374,43
58692. ŽELJKO BURAZER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.372,29 0,00 26.372,29
58693. MIROSLAV MEDARIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1985 NOVO SELO PALANJEČKO 0,00 0,00 9.226,42 17.143,59 0,00 0,00 0,00 26.370,01
58694. KRISTINA REPANIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,MLJET 1976 KORITA 0,00 0,00 0,00 20.327,67 0,00 6.040,39 0,00 26.368,06
58695. BRANKO KUŠEVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1963 DUBRANEC 0,00 0,00 0,00 26.367,67 0,00 0,00 0,00 26.367,67
58696. TOMISLAV HERCEG PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1986 BAKAR-DIO 0,00 0,00 0,00 26.367,43 0,00 0,00 0,00 26.367,43
58697. BOŽIDAR LACKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VUKA 1974 VUKA 0,00 0,00 0,00 0,00 26.365,22 0,00 0,00 26.365,22
58698. MARIJO SVETEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1991 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1.823,75 0,00 9.567,46 14.972,82 0,00 0,00 0,00 26.364,03
58699. MARINA KRIŠTIĆ ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1979 KLINČA SELA 3.237,35 0,00 763,24 22.362,74 0,00 0,00 0,00 26.363,33
58700. MARIJAN KLJAIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1947 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.363,13 0,00 26.363,13