OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
58601. EDIN ALUNOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 16.113,41 0,00 -5.952,05 -50,21 0,00 15.552,15 0,00 25.663,30
58602. ŽELJKA BABIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1979 GREDICE 0,00 0,00 0,00 25.663,21 0,00 0,00 0,00 25.663,21
58603. CRISTIANA GJERGJA ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 0,00 0,00 0,00 25.662,91 0,00 0,00 0,00 25.662,91
58604. MARIA BRNADA OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1976 ĐAKOVO 0,00 0,00 486,62 25.175,70 0,00 0,00 0,00 25.662,32
58605. VJEKOSLAV KLASIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1960 KRIŽOVLJAN RADOVEČKI 279,77 0,00 1.280,35 24.097,89 0,00 0,00 0,00 25.658,01
58606. KSENIJA RADEKA ZADARSKA,ZADAR 1958 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.657,06 0,00 25.657,06
58607. BRUNO PALLAZIOL ISTARSKA,BALE 1953 BALE 0,00 0,00 0,00 25.656,72 0,00 0,00 0,00 25.656,72
58608. AHMET BITIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 12.085,79 13.567,81 0,00 0,00 0,00 25.653,60
58609. MIRKO HIBL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 1.369,22 24.277,61 0,00 0,00 0,00 25.646,83
58610. SMILJA BATUŠIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1957 CVETKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 25.646,16 0,00 0,00 0,00 25.646,16
58611. ŠTEFICA MAJDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ODRA 0,00 0,00 0,00 25.645,27 0,00 0,00 0,00 25.645,27
58612. MARIJA KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1949 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 25.643,79 0,00 0,00 0,00 25.643,79
58613. OSTOJA TRAMOŠLJANIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1930 TROJEGLAVA 0,00 0,00 0,00 25.639,42 0,00 0,00 0,00 25.639,42
58614. MARIJAN BEKSEC ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1967 DULEPSKA 0,00 0,00 0,00 25.639,28 0,00 0,00 0,00 25.639,28
58615. ANTE KURTOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1981 ZADAR 0,00 0,00 0,00 25.638,55 0,00 0,00 0,00 25.638,55
58616. DRAGO ĐURAJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1969 MOLVE 0,00 0,00 0,00 25.637,77 0,00 0,00 0,00 25.637,77
58617. STEVAN GROZDANIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1929 PONORI 0,00 0,00 0,00 25.636,07 0,00 0,00 0,00 25.636,07
58618. SLAVICA RAIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1932 TISOVAC 0,00 0,00 0,00 25.636,04 0,00 0,00 0,00 25.636,04
58619. MARIJA JAKOBLJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1953 SEMELJCI 0,00 0,00 0,00 25.635,76 0,00 0,00 0,00 25.635,76
58620. ĐANI KURTA ZADARSKA,PRIVLAKA 1970 PRIVLAKA 0,00 0,00 836,14 24.798,77 0,00 0,00 0,00 25.634,91
58621. SNEŽANA ŠOŠTAREC ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1969 DONJA LOMNICA 0,00 0,00 0,00 25.633,44 0,00 0,00 0,00 25.633,44
58622. MARIJA BILANDŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,FERIČANCI 1942 FERIČANCI 0,00 0,00 0,00 25.632,56 0,00 0,00 0,00 25.632,56
58623. ZLATKO ILIĆ ISTARSKA,TAR VABRIGA 1976 ROŠINI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.629,52 0,00 25.629,52
58624. BORISLAV MIHALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 25.628,55 0,00 0,00 0,00 25.628,55
58625. IVAN JALŠOVEC MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1954 MALA SUBOTICA -53,63 0,00 -182,68 25.863,75 0,00 0,00 0,00 25.627,44
58626. DRAGICA VARGA OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1968 BOKŠIĆ LUG 0,00 0,00 0,00 25.625,30 0,00 0,00 0,00 25.625,30
58627. DAVORKA PARENTA ZADARSKA,POSEDARJE 1970 ISLAM LATINSKI 0,00 0,00 0,00 25.625,18 0,00 0,00 0,00 25.625,18
58628. DRAGANA BERGER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 KARLOVAC 0,00 0,00 -263,58 25.887,65 0,00 0,00 0,00 25.624,07
58629. MARKO ČRNELČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 25.623,66 0,00 0,00 0,00 25.623,66
58630. DORIS MARINIĆ ZADARSKA,ZADAR 1963 ZADAR 0,00 0,00 0,00 25.623,15 0,00 0,00 0,00 25.623,15
58631. SINIŠA JOVANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA KRALJEVICA 0,00 0,00 25.622,04 0,00 0,00 0,00 0,00 25.622,04
58632. MARTA BUKOVEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1955 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 25.620,70 0,00 0,00 0,00 25.620,70
58633. GORDANA JAMBREŠIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 0,00 0,00 458,84 25.161,73 0,00 0,00 0,00 25.620,57
58634. SRĐAN MIHALJEVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1980 KERESTINEC 4.246,30 0,00 0,00 13.383,02 0,00 7.982,62 0,00 25.611,94
58635. MIRELA ŠIMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.609,79 0,00 25.609,79
58636. DANILO KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1959 ADA 0,00 0,00 0,00 25.609,18 0,00 0,00 0,00 25.609,18
58637. SLAVICA FURMEG KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1940 KOSTANJEVEC RIJEČKI 0,00 0,00 0,00 25.605,86 0,00 0,00 0,00 25.605,86
58638. BOJA REŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1953 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 25.603,41 0,00 0,00 0,00 25.603,41
58639. BOJAN PARABIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1987 VARAŽDINSKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 25.601,93 0,00 0,00 0,00 25.601,93
58640. ŠERAFEDIN ASANOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 25.600,79 0,00 0,00 0,00 25.600,79
58641. DAVOR KRISTIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1985 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 25.600,36 0,00 0,00 0,00 25.600,36
58642. JASNA KOLJANIN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1954 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.599,63 0,00 25.599,63
58643. IVAN PRŠA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1958 DRAGOVCI 0,00 0,00 0,00 25.599,46 0,00 0,00 0,00 25.599,46
58644. TOMISLAV BARIĆ ZADARSKA,ZADAR 1970 RAVA 0,00 0,00 0,00 25.596,91 0,00 0,00 0,00 25.596,91
58645. ZVIJEZDANA GLUŠAC SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1958 POSTIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.596,43 0,00 25.596,43
58646. MARKO GLAVURDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -10.138,20 -3.542,10 0,00 39.276,73 0,00 0,00 0,00 25.596,43
58647. ZLATKO KUCELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.595,08 0,00 25.595,08
58648. ANTO ŠIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 25.594,94 0,00 0,00 0,00 25.594,94
58649. GILDO KUKULJAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.592,90 0,00 25.592,90
58650. BRANKO RINČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1956 MARINA 0,00 0,00 0,00 24.966,80 0,00 625,72 0,00 25.592,52
58651. GOSTIMIR VUČENOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI 1938 SMRTIĆ 0,00 0,00 0,00 25.592,25 0,00 0,00 0,00 25.592,25
58652. JOSIP SULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1973 HVAR 0,00 0,00 0,00 25.591,08 0,00 0,00 0,00 25.591,08
58653. KATARINA BERGOVEC MEĐIMURSKA,GORIČAN 1956 GORIČAN 0,00 0,00 0,00 25.590,23 0,00 0,00 0,00 25.590,23
58654. ROBERT LONČARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1961 DRAMALJ 0,00 0,00 3.588,36 0,00 0,00 22.001,34 0,00 25.589,70
58655. REMZO BALTIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1967 SISAK -1,26 0,00 0,00 25.590,47 0,00 0,00 0,00 25.589,21
58656. IVICA VILJAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1973 SEGET DONJI 0,00 0,00 5.788,83 19.799,45 0,00 0,00 0,00 25.588,28
58657. RUŽA ZDRAVČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1957 BEKETINCI 0,00 0,00 0,00 25.586,51 0,00 0,00 0,00 25.586,51
58658. ĐURĐICA ČAKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1951 MIHOLEC 0,00 0,00 0,00 25.584,12 0,00 0,00 0,00 25.584,12
58659. DENIS PETAK VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1981 OBRANKOVEC 0,00 0,00 1.643,37 23.940,27 0,00 0,00 0,00 25.583,64
58660. MILENA LIPANOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1956 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 25.582,21 0,00 0,00 0,00 25.582,21
58661. MARINA KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1984 MRZOVIĆ 0,00 0,00 0,00 25.579,51 0,00 0,00 0,00 25.579,51
58662. ADAM PERKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1953 ŠIROKO POLJE 0,00 0,00 0,00 25.578,41 0,00 0,00 0,00 25.578,41
58663. ZLATKO DIKANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 1.605,05 0,00 23.969,80 0,00 25.574,85
58664. MACIEJ KAZIMIERZ JEZIOROWSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ŁODZ 0,00 0,00 0,00 25.572,63 0,00 0,00 0,00 25.572,63
58665. ZVONIMIR STRAŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 568,54 25.002,39 0,00 0,00 0,00 25.570,93
58666. MUHAMED ŠUMEŽ ISTARSKA,PULA 1973 PULA 0,00 0,00 0,00 25.570,43 0,00 0,00 0,00 25.570,43
58667. TONI PETER GALL PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1963 MALINSKA 0,00 0,00 0,00 25.570,36 0,00 0,00 0,00 25.570,36
58668. BRANKO CVITANUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1961 RUNOVIĆ 0,00 0,00 20.356,01 5.213,42 0,00 0,00 0,00 25.569,43
58669. DAVID NISETEO ZADARSKA,ZADAR 1952 ZADAR 0,00 0,00 0,00 25.568,88 0,00 0,00 0,00 25.568,88
58670. RADOSLAV LOVRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1956 HRVACE 0,00 0,00 -1.584,01 27.151,47 0,00 0,00 0,00 25.567,46
58671. SONJA BARLIAN ISTARSKA,MARČANA 1965 DIVŠIĆI 0,00 0,00 0,00 25.567,44 0,00 0,00 0,00 25.567,44
58672. DALIBOR RUŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1982 PETRIJEVCI 4.251,21 0,00 -77,29 21.391,84 0,00 0,00 0,00 25.565,76
58673. ROBERT JELASKA SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1972 SUTIVAN 0,00 0,00 0,00 25.564,49 0,00 0,00 0,00 25.564,49
58674. IVAN JAKOPOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1950 VIRJE 0,00 0,00 0,00 25.563,19 0,00 0,00 0,00 25.563,19
58675. MLADEN SEDMAK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1962 PRILESJE 0,00 0,00 0,00 25.561,52 0,00 0,00 0,00 25.561,52
58676. JOSIP SEMREN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.560,45 0,00 25.560,45
58677. DAMIR KELEMEN ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1965 HRUŠEVEC KUPLJENSKI 0,00 0,00 0,00 25.559,46 0,00 0,00 0,00 25.559,46
58678. ANDREA CIJUK SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1983 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 0,00 25.559,28 0,00 0,00 0,00 25.559,28
58679. MIRJANA BARIĆ-POPOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,BISKUPIJA 1956 BISKUPIJA 0,00 0,00 0,00 25.558,68 0,00 0,00 0,00 25.558,68
58680. ANTE MARINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1963 PODPROLOG 0,00 0,00 0,00 25.556,32 0,00 0,00 0,00 25.556,32
58681. TONI PIRŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 25.555,88 0,00 0,00 0,00 25.555,88
58682. MIRELA ŽIVKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1971 SOLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.554,92 0,00 25.554,92
58683. NOVAK RADANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1934 BLAGORODOVAC 0,00 0,00 0,00 25.554,45 0,00 0,00 0,00 25.554,45
58684. AHMED MAKSUTOSKI ISTARSKA,LABIN 1960 VINEŽ 0,00 0,00 0,00 25.553,88 0,00 0,00 0,00 25.553,88
58685. ISMAJL BITIĆ ISTARSKA,LABIN 1959 VINEŽ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.551,92 0,00 25.551,92
58686. MILE GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 SPLIT 12.594,96 0,00 0,00 0,00 0,00 8.671,30 4.284,00 25.550,26
58687. MARKO ZEBA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC 1960 BRODIĆ 0,00 0,00 0,00 25.549,52 0,00 0,00 0,00 25.549,52
58688. DARIO SMOLČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1979 ŽUPANJA 0,00 0,00 12.039,20 0,00 0,00 13.510,29 0,00 25.549,49
58689. MIRJANA JOZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1974 SLAVONSKI BROD -447,02 0,00 0,00 25.995,25 0,00 0,00 0,00 25.548,23
58690. DUBRAVKA ŠPOLJARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1965 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 25.548,09 0,00 0,00 0,00 25.548,09
58691. MIJO LAŽETA SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1959 RIČICE 0,00 0,00 0,00 25.546,84 0,00 0,00 0,00 25.546,84
58692. MILE DEVETAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 GALOVAC 0,00 0,00 0,00 25.546,09 0,00 0,00 0,00 25.546,09
58693. MIROSLAV MIOKOVIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1970 GORICA JAMNIČKA 2.656,30 0,00 0,00 22.888,68 0,00 0,00 0,00 25.544,98
58694. MILUTIN PODKOLJNJAK KARLOVAČKA,CETINGRAD 1939 RUŠEVICA 0,00 0,00 0,00 25.544,83 0,00 0,00 0,00 25.544,83
58695. MILAN POLJAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1951 RIBNJAČKA 0,00 0,00 0,00 25.544,34 0,00 0,00 0,00 25.544,34
58696. IVAN ROŠKO ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1957 ŠIBENIK -36,85 0,00 3.094,10 22.484,75 0,00 0,00 0,00 25.542,00
58697. GEORG GRUBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1958 POPOVAC 13.411,26 0,00 580,26 11.550,30 0,00 0,00 0,00 25.541,82
58698. AMIR ZENUNI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1980 VELIKA GORICA 0,00 0,00 1.745,95 23.791,76 0,00 0,00 0,00 25.537,71
58699. JOZO FRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PRIMORSKI DOLAC 1948 PRIMORSKI DOLAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.536,09 0,00 25.536,09
58700. IVAN PAVLEK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1955 LONJICA 0,00 0,00 0,00 25.533,45 0,00 0,00 0,00 25.533,45