OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
58601. MIHO ŠIŠA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1946 MIHANIĆI 0,00 0,00 4.491,31 23.662,04 0,00 0,00 0,00 28.153,35
58602. IVAN KAVALI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1987 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 -137,28 28.288,86 0,00 0,00 0,00 28.151,58
58603. ŽARKO PONGRAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1963 ORATJE 0,00 0,00 0,00 28.149,78 0,00 0,00 0,00 28.149,78
58604. DRAGA ŠANTEK ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1932 STRMEC 0,00 0,00 0,00 28.148,31 0,00 0,00 0,00 28.148,31
58605. KATARINA KUSTERER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1952 GORNJE PLAVNICE 0,00 0,00 0,00 28.147,56 0,00 0,00 0,00 28.147,56
58606. KSENIJA CETINJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.146,55 0,00 0,00 0,00 28.146,55
58607. DRAŽEN JURANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1978 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 -1.510,15 29.655,69 0,00 0,00 0,00 28.145,54
58608. MATEO NEKIĆ ZADARSKA,ZADAR 1991 ZADAR 0,00 0,00 0,00 28.144,21 0,00 0,00 0,00 28.144,21
58609. HUSEIN BOTONJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 -253,86 28.397,05 0,00 0,00 0,00 28.143,19
58610. GORAN LONČARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1966 BANJOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.141,87 0,00 28.141,87
58611. NATAŠA MITROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 3.204,43 24.935,30 0,00 0,00 0,00 28.139,73
58612. BOSANKA DRAGUTINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1975 DARDA 0,00 0,00 0,00 28.139,67 0,00 0,00 0,00 28.139,67
58613. IVAN BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1983 ILOK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.138,89 0,00 28.138,89
58614. BARBARA VRABEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1933 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 0,00 28.138,35 0,00 0,00 0,00 28.138,35
58615. SANJA PREPUŠT SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1966 SISAK 0,00 0,00 0,00 28.136,04 0,00 0,00 0,00 28.136,04
58616. ERVIN KLJAKOVIĆ-GAŠPIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1977 BARTOLOVEC 0,00 0,00 0,00 28.134,25 0,00 0,00 0,00 28.134,25
58617. TINO TOKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1985 SOLIN 0,00 0,00 -2.294,85 30.428,94 0,00 0,00 0,00 28.134,09
58618. ANKA DULJ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1950 ORIOVČIĆ 0,00 0,00 0,00 28.133,86 0,00 0,00 0,00 28.133,86
58619. MARTINA SUDARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1984 ČEMERNICA -893,21 0,00 63,77 28.962,91 0,00 0,00 0,00 28.133,47
58620. MARIJAN ĐURAN VARAŽDINSKA,LUDBREG 1966 HRASTOVSKO 0,00 0,00 0,00 28.132,03 0,00 0,00 0,00 28.132,03
58621. VERICA BRKANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MAGADENOVAC 1953 BENIČANCI 0,00 0,00 0,00 28.131,33 0,00 0,00 0,00 28.131,33
58622. MATO TOKIĆ ISTARSKA,POREČ 1952 STANCIJA VODOPIJA-STANZIA BEVILACQU 885,83 0,00 2.284,63 24.960,50 0,00 0,00 0,00 28.130,96
58623. ILIJA MARTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1974 BABINA GREDA 23.095,64 0,00 0,00 5.034,62 0,00 0,00 0,00 28.130,26
58624. VESNA LJUBIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1970 OSIJEK -10,70 0,00 0,01 -1.527,85 0,00 29.666,54 0,00 28.128,00
58625. CSABA MIKLOS CZIBULA ZADARSKA,VIR 1965 BUDAPEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.126,34 0,00 28.126,34
58626. NEZIR DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.121,93 0,00 28.121,93
58627. ATINA PALIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1971 KISTANJE 0,00 0,00 0,00 28.121,79 0,00 0,00 0,00 28.121,79
58628. DRAGAN KURTOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 0,04 0,98 1,39 28.118,98 0,00 0,00 0,00 28.121,39
58629. NEDILJKA BARTULOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1964 BLATO NA CETINI 0,00 0,00 0,00 28.120,78 0,00 0,00 0,00 28.120,78
58630. TODE ŠEVO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1934 HUM VAROŠ 0,00 0,00 0,00 28.120,01 0,00 0,00 0,00 28.120,01
58631. MANDA CURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1953 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 28.119,32 0,00 0,00 0,00 28.119,32
58632. DRAGICA MRZLJAK-TRŽAČKI ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1960 SVRŽEVO 0,00 0,00 0,00 28.116,23 0,00 0,00 0,00 28.116,23
58633. JADRANKA PARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.115,58 0,00 0,00 0,00 28.115,58
58634. TUFAN AYTEKIN GULTEKIN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1962 DUBROVNIK 0,00 0,00 28.111,33 0,00 0,00 0,00 0,00 28.111,33
58635. MILKA MAJSTOROVIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1945 GROBNIK 0,00 0,00 0,00 28.109,51 0,00 0,00 0,00 28.109,51
58636. ZDRAVKO RENZ-PUHANIĆ ZADARSKA,VIR 1952 VIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.108,33 0,00 28.108,33
58637. MARIJA TURŠĆAK OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1949 MRZOVIĆ 0,00 0,00 0,00 28.107,97 0,00 0,00 0,00 28.107,97
58638. LUKA BILIĆ ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1955 GLADOVEC POKUPSKI 31.685,52 0,00 -319,04 -3.670,32 0,00 411,48 0,00 28.107,64
58639. KATICA IVŠAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1966 GORNJI FODROVEC 0,00 0,00 0,00 28.107,06 0,00 0,00 0,00 28.107,06
58640. MIRA HANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1961 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 28.106,77 0,00 0,00 0,00 28.106,77
58641. ŠTEFICA BRNJAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1960 POLONJE 0,00 0,00 0,00 28.103,48 0,00 0,00 0,00 28.103,48
58642. GORAN MARINCEL BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 28.103,15 0,00 0,00 0,00 28.103,15
58643. BOŽO STOJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.095,43 0,00 28.095,43
58644. ZLATA BERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1949 TREGLAVA 0,00 0,00 0,00 28.093,39 0,00 0,00 0,00 28.093,39
58645. NIKOLINA PLAVŠA CVETKOVIČ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1986 ŠIBICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.092,38 0,00 28.092,38
58646. RUŽA KOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1972 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 28.089,86 0,00 0,00 0,00 28.089,86
58647. VALENTINA ŠPRINGMAN OSJEČKO-BARANJSKA,ČEMINAC 1973 GRABOVAC 0,00 0,00 0,00 28.089,62 0,00 0,00 0,00 28.089,62
58648. ROMEO HAT ZAGREBAČKA,KRIŽ 1987 NOVOSELEC 0,00 0,00 62,56 28.026,46 0,00 0,00 0,00 28.089,02
58649. GEORGES HERBIH ISTARSKA,PULA SEYNE S MER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.088,42 0,00 28.088,42
58650. MILAN RADIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI 1942 DUBOVAC 0,00 0,00 0,00 28.087,32 0,00 0,00 0,00 28.087,32
58651. FRANJO HERMAN MEĐIMURSKA,BELICA 1935 BELICA 0,00 0,00 0,00 28.083,73 0,00 0,00 0,00 28.083,73
58652. SRĐAN MIHALJEVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1980 KERESTINEC 4.628,51 0,00 0,00 14.561,91 0,00 8.892,95 0,00 28.083,37
58653. NADIRA TURKUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 4.920,78 0,00 7.121,81 16.039,38 0,00 0,00 0,00 28.081,97
58654. JOSIP KENJEREŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.078,82 0,00 0,00 0,00 28.078,82
58655. ŠAIP ARIFI POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1969 POŽEGA -278,84 0,00 36,86 28.319,40 0,00 0,00 0,00 28.077,42
58656. JELENA BAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 28.075,92 0,00 0,00 0,00 28.075,92
58657. ZLATOMIR VEŽA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.074,88 0,00 28.074,88
58658. VELIMIR TOMOKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1965 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 28.072,00 0,00 0,00 0,00 28.072,00
58659. DRAGICA CVITKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.068,75 0,00 28.068,75
58660. EGZONE MUSTAFI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB -564,62 0,00 5.224,71 23.407,89 0,00 0,00 0,00 28.067,98
58661. DAVOR DVORNIK ISTARSKA,BUJE 1976 BUJE 3.220,13 0,00 -1.337,54 26.185,25 0,00 0,00 0,00 28.067,84
58662. DAVOR ANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 OSIJEK 17.671,96 0,00 13.774,08 -3.383,97 0,00 0,00 0,00 28.062,07
58663. GORAN MAŽAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1966 DONJA STUBICA 0,00 0,00 4.548,22 0,00 0,00 23.510,31 0,00 28.058,53
58664. NIKOLA SARIC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1991 SPLIT 0,00 0,00 0,00 28.057,66 0,00 0,00 0,00 28.057,66
58665. OMER SARAĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 28.052,05 0,00 0,00 0,00 28.052,05
58666. SNJEŽANA DUVNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,35 0,00 0,00 28.050,96 0,00 0,00 0,00 28.051,31
58667. DRAGO JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT -6,76 10.175,89 18.719,88 -840,20 0,00 0,00 0,00 28.048,81
58668. DALIBOR GRGIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1979 DUBRAVSKI MARKOVAC -1.026,47 0,00 0,00 29.073,00 0,00 0,00 0,00 28.046,53
58669. MARIJA UZELAC POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1982 MIHALJEVCI 2.887,64 0,00 412,10 24.745,26 0,00 0,00 0,00 28.045,00
58670. MARIJA KUDELJNJAK VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1969 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 28.041,72 0,00 0,00 0,00 28.041,72
58671. JASENKA TUDIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PODRAVSKE SESVETE 1961 PODRAVSKE SESVETE 0,00 0,00 0,00 28.041,25 0,00 0,00 0,00 28.041,25
58672. ANTONIO PALAVERSA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 0,00 28.038,12 0,00 0,00 0,00 28.038,12
58673. KRISTIJAN PETROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1986 KNEŽEVI VINOGRADI 0,00 0,00 0,00 28.035,47 0,00 0,00 0,00 28.035,47
58674. ROBERT NEKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 0,00 0,00 2.588,26 25.446,87 0,00 0,00 0,00 28.035,13
58675. MARTINA MIHAELA ANĐELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.034,93 0,00 28.034,93
58676. VERICA DROPUČIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1960 HRASTJE 0,00 0,00 0,00 28.033,28 0,00 0,00 0,00 28.033,28
58677. IVANKA POSILOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1975 ĐURMANEC 588,48 0,00 1.837,90 25.606,80 0,00 0,00 0,00 28.033,18
58678. VELJKO SINČIĆ ISTARSKA,UMAG 1957 UMAG 0,00 0,00 0,00 28.032,84 0,00 0,00 0,00 28.032,84
58679. MARICA FRKLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 ZAMRŠJE 0,00 0,00 0,00 28.032,55 0,00 0,00 0,00 28.032,55
58680. ANICA TAKAČ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1948 SATNICA ĐAKOVAČKA 0,00 0,00 0,00 28.031,90 0,00 0,00 0,00 28.031,90
58681. HRVOJE MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.031,12 0,00 28.031,12
58682. IVICA KOVAČIK POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1967 ĆOSINAC 0,00 0,00 0,00 28.028,74 0,00 0,00 0,00 28.028,74
58683. SANJA DUKŠI ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1964 RAKITJE 0,00 0,00 0,00 28.028,11 0,00 0,00 0,00 28.028,11
58684. JULA KLAUS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1935 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 28.028,04 0,00 0,00 0,00 28.028,04
58685. MATO BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1971 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 28.027,15 0,00 0,00 0,00 28.027,15
58686. ROBIN BEER SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1000 KILDAVIN BUNCLODY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.023,87 0,00 28.023,87
58687. ALAN CLARKE SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1000 SLANEY LODGE BUNCLODY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.023,87 0,00 28.023,87
58688. IGOR KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1987 DARDA 0,00 0,00 0,00 28.022,09 0,00 0,00 0,00 28.022,09
58689. DAMIR HORVAT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1965 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 28.021,56 0,00 0,00 28.021,56
58690. ZORAN GOJKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.019,31 0,00 28.019,31
58691. MARINKO ČAVKA ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1966 KNIN 0,00 0,00 -958,44 28.977,52 0,00 0,00 0,00 28.019,08
58692. OLGA BRKIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1985 OKIĆ 0,00 0,00 0,00 28.017,44 0,00 0,00 0,00 28.017,44
58693. MILKA NIŠEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR 1956 SOČANICA 0,00 0,00 0,00 28.015,07 0,00 0,00 0,00 28.015,07
58694. ALIJA ĐORDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1979 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 28.014,53 0,00 0,00 0,00 28.014,53
58695. JERONIM JARNJAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1944 RINKOVEC 0,00 0,00 0,00 28.014,06 0,00 0,00 0,00 28.014,06
58696. MIRKO PAVKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1954 MILJANOVAC 0,00 0,00 0,00 28.013,18 0,00 0,00 0,00 28.013,18
58697. IVAN SINIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1958 BORAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.011,23 0,00 28.011,23
58698. MATE NIŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB -276,20 0,00 28.286,51 0,00 0,00 0,00 0,00 28.010,31
58699. NEDELJKO DELIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1965 JURGA 0,00 0,00 7.740,31 20.268,21 0,00 0,00 0,00 28.008,52
58700. ZDRAVKO ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.008,20 0,00 28.008,20