OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
58601. MARIJANA JERGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 26.291,21 0,00 0,00 0,00 0,00 26.291,21
58602. JOSIP ZELENIKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.290,86 0,00 26.290,86
58603. MIRA KESAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1936 VOJNOVEC LOBORSKI 0,00 0,00 0,00 26.289,52 0,00 0,00 0,00 26.289,52
58604. ROMANO KURELIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1953 MARINIĆI 12.990,61 0,00 2.805,73 10.492,80 0,00 0,00 0,00 26.289,14
58605. LING WANG SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 SPLIT 0,00 0,00 0,00 26.288,41 0,00 0,00 0,00 26.288,41
58606. SASHA PISAREVIC ISTARSKA,MOTOVUN 1969 CORBRIDGE NORTHUMBERLAND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.284,43 0,00 26.284,43
58607. LJUDEVIT LOPARIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1950 LEPOGLAVA 0,00 0,00 0,00 26.282,26 0,00 0,00 0,00 26.282,26
58608. JOSIP KURJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 20.027,23 0,00 6.493,13 -225,46 0,00 -13,48 0,00 26.281,42
58609. MARIJOFIL BRNADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 26.278,56 0,00 0,00 0,00 26.278,56
58610. TOMISLAV SMOLJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 24.722,37 0,00 -72,97 1.629,15 0,00 0,00 0,00 26.278,55
58611. EKATERINA SHIKICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.278,24 0,00 0,00 0,00 26.278,24
58612. RISTO DIMOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.275,61 0,00 0,00 0,00 26.275,61
58613. PERO POPIĆ ISTARSKA,VRSAR 1946 VRSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.272,66 0,00 26.272,66
58614. MIRJANA JURAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 RAJIĆ 0,00 0,00 0,00 26.272,64 0,00 0,00 0,00 26.272,64
58615. ĐURO BEŠEN ZAGREBAČKA,PRESEKA 1948 LEDINA 0,00 0,00 0,00 26.271,49 0,00 0,00 0,00 26.271,49
58616. MILAN SPICIJARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1968 NJIVICE -989,59 0,00 -2.284,34 29.544,22 0,00 0,00 0,00 26.270,29
58617. VANJA SCHWALBA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1963 SARŠONI 0,00 0,00 10.330,80 15.939,25 0,00 0,00 0,00 26.270,05
58618. MATIJA-TIN KUJUNDŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1991 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 26.269,71 0,00 0,00 0,00 26.269,71
58619. ANTO SUŠIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1966 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.267,45 0,00 26.267,45
58620. DRAGAN LOVRIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1961 ŠIBENIK 0,00 0,00 7.240,84 19.025,03 0,00 0,00 0,00 26.265,87
58621. MIROSLAV MILAČA ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1973 RAKOV POTOK 0,00 0,00 0,00 26.265,71 0,00 0,00 0,00 26.265,71
58622. ANTONELA DI LEO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1974 DUBROVNIK 6.296,56 0,00 0,00 19.965,36 0,00 0,00 0,00 26.261,92
58623. IVAN VLAHEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 -24,78 26.286,21 0,00 0,00 0,00 26.261,43
58624. SAFET HOZANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.260,35 0,00 26.260,35
58625. SNJEŽANA POPIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1961 ŠUMETLICA 0,00 0,00 0,00 26.255,94 0,00 0,00 0,00 26.255,94
58626. ZLATKO LOINJAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1974 JEŽOVEC 0,00 0,00 0,00 26.255,90 0,00 0,00 0,00 26.255,90
58627. IVA KIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 -3.057,13 29.312,66 0,00 0,00 0,00 26.255,53
58628. BRANKO GNJIDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.255,24 0,00 0,00 0,00 26.255,24
58629. IVAN GROZDANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1944 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 26.254,30 0,00 0,00 0,00 26.254,30
58630. VLATKA FORKO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1969 KOPRIVNICA -0,92 0,00 15,60 26.238,94 0,00 0,00 0,00 26.253,62
58631. ZEMBRI REDŽEPI ISTARSKA,ROVINJ 1971 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 26.249,53 0,00 0,00 0,00 26.249,53
58632. IVICA GARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 26.246,68 0,00 0,00 0,00 26.246,68
58633. VEDRANA CIMBALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.245,91 0,00 26.245,91
58634. MATO ĐURIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1976 JAZAVICA -1.093,48 0,00 1.116,12 26.221,39 0,00 0,00 0,00 26.244,03
58635. BILKA BRAUNWIESER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 26.240,31 0,00 0,00 0,00 26.240,31
58636. BORIS DRAGAŠ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1959 GOLUBIĆ 0,00 0,00 0,00 26.239,59 0,00 0,00 0,00 26.239,59
58637. LUCIJA PERKOV RELJA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1980 DUBRAVA KOD ŠIBENIKA 5.372,89 0,00 665,65 20.199,19 0,00 0,00 0,00 26.237,73
58638. ŽELJKO PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1966 GUNJA 0,00 0,00 -13,51 26.250,71 0,00 0,00 0,00 26.237,20
58639. MLADEN PERČIĆ MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1964 HLAPIČINA 1.129,87 0,00 0,00 25.106,06 0,00 0,00 0,00 26.235,93
58640. TANJA JAKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 26.235,82 0,00 0,00 0,00 26.235,82
58641. PEĐA ŠIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1979 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 26.234,77 0,00 0,00 0,00 26.234,77
58642. STJEPAN MAKAJ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1958 KRUŠLJEVEC 0,00 0,00 27.064,04 -829,58 0,00 0,00 0,00 26.234,46
58643. BRANKICA VINOGRADAC OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1944 VINOGRADCI 0,00 0,00 0,00 26.231,30 0,00 0,00 0,00 26.231,30
58644. BEDRI BAJRAKTARI PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1978 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 0,00 26.230,74 0,00 0,00 0,00 26.230,74
58645. FRANJO ŠOT OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1963 VARDARAC 0,00 0,00 6.720,21 19.508,45 0,00 0,00 0,00 26.228,66
58646. NIKOLA POSUDA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1954 PALANČANI 0,00 0,00 0,00 26.228,11 0,00 0,00 0,00 26.228,11
58647. NEDELJKA SALAMUN ISTARSKA,PULA 1958 PULA 8.187,87 0,00 0,00 18.039,79 0,00 0,00 0,00 26.227,66
58648. JOŠKO ĐIKO SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1980 KOTLENICE 0,00 0,00 0,00 26.227,33 0,00 0,00 0,00 26.227,33
58649. BLAŽ TIKVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1959 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 26.226,70 0,00 0,00 0,00 26.226,70
58650. IBRAHIM SELIMOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1955 VELA LUKA 0,00 0,00 -123,60 26.349,95 0,00 0,00 0,00 26.226,35
58651. SREĆKO ROGINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1979 ŠTRUCLJEVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.221,14 0,00 26.221,14
58652. EDIM ŠAHOVIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1965 GALIŽANA 10.658,69 0,00 -107,80 15.669,32 0,00 0,00 0,00 26.220,21
58653. IVAN RATAJEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1958 VELIKA PISANICA 0,00 0,00 3.224,53 22.993,94 0,00 0,00 0,00 26.218,47
58654. ŠTEFANIJA HORVAT VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1956 ŠĆEPANJE 0,00 0,00 0,00 25.185,71 0,00 1.029,97 0,00 26.215,68
58655. SLAVICA LONČAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1955 GORNJA BATINA 0,00 0,00 0,00 26.214,87 0,00 0,00 0,00 26.214,87
58656. RUŽICA VRAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1955 TRNAVA 0,00 0,00 -1.043,05 27.257,26 0,00 0,00 0,00 26.214,21
58657. IVICA DOBRANIĆ MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1979 NEDELIŠĆE 0,00 0,00 2.698,94 23.512,26 0,00 0,00 0,00 26.211,20
58658. SANJA TOPOL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.211,05 0,00 0,00 0,00 26.211,05
58659. ŽELJKO STANIŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.208,98 0,00 26.208,98
58660. HAKJIME ALIJA VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1985 VELIKI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 26.208,78 0,00 0,00 0,00 26.208,78
58661. ALMIR IČANOVIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1982 MALJEVAC 0,00 0,00 0,00 26.207,20 0,00 0,00 0,00 26.207,20
58662. SREĆKO SMETIŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.205,21 0,00 26.205,21
58663. JOSIP VUKANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1983 VIŠKOVCI 0,00 0,00 0,00 26.203,51 0,00 0,00 0,00 26.203,51
58664. MATIJA DRVENTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1952 GAJIĆ 0,00 0,00 0,00 26.199,85 0,00 0,00 0,00 26.199,85
58665. JAKOV ANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 26.198,73 0,00 0,00 26.198,73
58666. DALIBOR ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 0,00 0,00 999,64 25.197,47 0,00 0,00 0,00 26.197,11
58667. VLADO MIHALJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1966 DONJA ŠUŠNJARA 0,00 0,00 0,00 26.194,71 0,00 0,00 0,00 26.194,71
58668. MARIJO MAROŠEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1990 PETRINJA 0,00 0,00 0,00 26.194,11 0,00 0,00 0,00 26.194,11
58669. BRANKO RAJKO ISTARSKA,UMAG 1950 KRIŽINE 0,00 0,00 1.613,14 24.579,92 0,00 0,00 0,00 26.193,06
58670. PAULINA ARTHOFER SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1937 SISAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.192,42 0,00 26.192,42
58671. BEBA KAZIJA ZADARSKA,PAKOŠTANE 1952 PAKOŠTANE 0,00 0,00 0,00 26.192,23 0,00 0,00 0,00 26.192,23
58672. VEHID IBRAHIMOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1965 GORNJI MORANJCI 0,00 0,00 0,00 26.190,90 0,00 0,00 0,00 26.190,90
58673. SANDRA ALERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1982 RUNOVIĆ 0,00 0,00 -245,18 26.435,89 0,00 0,00 0,00 26.190,71
58674. TAMARA ŽAJA MILIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 26.189,54 0,00 0,00 0,00 0,00 26.189,54
58675. VINKO NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 15.252,58 0,00 0,00 10.935,50 0,00 0,00 0,00 26.188,08
58676. IVAN LIVAKOVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1935 KADANOVCI 0,00 0,00 0,00 26.186,60 0,00 0,00 0,00 26.186,60
58677. MARTINA PENIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,FERIČANCI 1980 FERIČANCI 0,00 0,00 0,00 26.185,37 0,00 0,00 0,00 26.185,37
58678. DINO BREKALO SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1978 JESENICE 0,00 0,00 0,00 25.209,27 0,00 973,72 0,00 26.182,99
58679. SAID RAMADAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 26.182,25 0,00 0,00 0,00 26.182,25
58680. JERKA ANDRIČIĆ ZADARSKA,PAKOŠTANE 1940 VRANA 0,00 0,00 0,00 26.180,61 0,00 0,00 0,00 26.180,61
58681. ROMANA ĐUKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1970 PODRAVLJE 0,00 0,00 0,00 26.179,17 0,00 0,00 0,00 26.179,17
58682. VICKO RADETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 0,00 0,00 0,00 26.177,58 0,00 0,00 0,00 26.177,58
58683. SVETLANA RAJŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1980 DARDA 0,00 0,00 -3,26 0,00 0,00 26.180,21 0,00 26.176,95
58684. ŽELJKO KAMBIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1973 DONJI DESINEC 0,00 0,00 0,00 26.173,79 0,00 0,00 0,00 26.173,79
58685. BAHRUDIN ČAMDŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1952 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 26.172,90 0,00 0,00 0,00 26.172,90
58686. RANKO KUTEROVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.172,69 0,00 0,00 0,00 26.172,69
58687. WALID FOUAD RASHID ALAKER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.170,94 0,00 0,00 0,00 26.170,94
58688. ZUHRIJA ABDILJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.170,91 0,00 0,00 0,00 26.170,91
58689. STJEPAN BAŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1957 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.169,90 0,00 26.169,90
58690. LJUBICA SLAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 VINKOVCI 0,00 0,00 1.084,44 25.085,41 0,00 0,00 0,00 26.169,85
58691. PETAR SMIRČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1954 HRELJIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.168,47 0,00 26.168,47
58692. VERICA IVANKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 1.945,41 24.222,64 0,00 0,00 0,00 26.168,05
58693. FRANJO RIHTER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1959 ŠIBOVAC 0,00 0,00 0,00 26.166,90 0,00 0,00 0,00 26.166,90
58694. VLADIMIR ZUBIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1970 ŠVALJKOVEC 0,00 0,00 0,00 -1,76 0,00 26.167,40 0,00 26.165,64
58695. TONA DJORDJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.163,86 0,00 26.163,86
58696. DRAGUTIN GOTAL KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1966 GRABE 0,00 0,00 1.140,64 25.021,64 0,00 0,00 0,00 26.162,28
58697. LEO BOLJEŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1978 JADRANOVO 0,00 0,00 0,00 26.161,52 0,00 0,00 0,00 26.161,52
58698. NUTIA ROSOCHA BRODJANAC SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1956 COPACELE 0,00 0,00 0,00 26.160,49 0,00 0,00 0,00 26.160,49
58699. RADMILA OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1956 TUGONICA 0,00 0,00 0,00 26.158,99 0,00 0,00 0,00 26.158,99
58700. IRENA TURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 -163,33 26.320,56 0,00 0,00 0,00 26.157,23