OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
58601. MARA IVIČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,DONJI KUKURUZARI 1947 GORNJA VELEŠNJA 0,00 0,00 19.493,12 7.339,89 0,00 0,00 0,00 26.833,01
58602. JERONIM JARNJAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1944 RINKOVEC 0,00 0,00 0,00 26.832,52 0,00 0,00 0,00 26.832,52
58603. JADRANKA MATICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1966 SRIJEM 0,00 0,00 0,00 26.832,15 0,00 0,00 0,00 26.832,15
58604. IVICA KUDELJNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1978 JOSIPOVAC 0,00 0,00 2.662,86 24.168,87 0,00 0,00 0,00 26.831,73
58605. ŠEFIK HUSKIĆ ZADARSKA,VIR 1966 VIR 0,00 0,00 1.532,11 25.299,38 0,00 0,00 0,00 26.831,49
58606. SUZANA STRUPAR ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1963 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 26.828,55 0,00 0,00 0,00 26.828,55
58607. VANJA LAPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.826,68 0,00 26.826,68
58608. IVICA MAJOR OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1972 BELI MANASTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.825,57 0,00 26.825,57
58609. DARJA PAVLOVIĆ ROZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.825,29 0,00 0,00 0,00 26.825,29
58610. FEMI BEĆIRI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1950 ZABOK 0,00 0,00 0,00 26.825,07 0,00 0,00 0,00 26.825,07
58611. MIRSADA LOVRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1975 BELI MANASTIR 0,00 0,00 0,00 26.824,75 0,00 0,00 0,00 26.824,75
58612. BRANKO ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1962 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 26.820,30 0,00 0,00 0,00 26.820,30
58613. RATIMIRA DŽOIĆ VILMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.820,30 0,00 26.820,30
58614. NIKOLA RAKIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1982 PREMANTURA 0,00 0,00 0,00 26.815,42 0,00 0,00 0,00 26.815,42
58615. ZORAN BRBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1963 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 26.815,13 0,00 0,00 0,00 26.815,13
58616. MIRJANA GROZDANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 SARVAŠ 0,00 0,00 0,00 26.814,66 0,00 0,00 0,00 26.814,66
58617. VESNA LJUBIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1970 OSIJEK -10,70 0,00 0,01 -1.527,85 0,00 28.353,02 0,00 26.814,48
58618. BOŽE PEŠA ZADARSKA,NIN 1941 ZATON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.813,68 0,00 26.813,68
58619. VALENTINA LABUDOVIĆ BIBER ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1982 MALA RAKOVICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.812,30 0,00 26.812,30
58620. MARTINA KOVAČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1976 PRUGOVAC 0,00 0,00 0,00 26.229,10 0,00 580,95 0,00 26.810,05
58621. SUZANA HMELINA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 RAJIĆ 0,00 0,00 0,00 18.122,94 0,00 8.686,34 0,00 26.809,28
58622. BOJANA DUKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1989 KARANAC 0,00 0,00 0,00 26.808,23 0,00 0,00 0,00 26.808,23
58623. MIRA AUŠPERGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1950 OKRUGLJAČA 0,00 0,00 0,00 26.806,69 0,00 0,00 0,00 26.806,69
58624. MILEVA MIHOVILOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1958 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 26.806,55 0,00 0,00 0,00 26.806,55
58625. SINIŠA VUKELIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1951 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 26.805,34 0,00 0,00 0,00 26.805,34
58626. KARMEN KOVAČIĆ HALILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.804,89 0,00 26.804,89
58627. MLADEN MEHMEDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 DOBRODOL 0,00 0,00 0,00 26.804,34 0,00 0,00 0,00 26.804,34
58628. NIKOLINA RAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.803,40 0,00 26.803,40
58629. NIKOLA KRPAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1951 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 26.800,49 0,00 0,00 0,00 26.800,49
58630. DESANKA BABINČAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1947 MIKLUŠEVCI 0,00 0,00 0,00 26.800,49 0,00 0,00 0,00 26.800,49
58631. MIROSLAV GORETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.799,59 0,00 26.799,59
58632. JERKO MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -747,74 0,00 27.546,69 0,00 26.798,95
58633. MAJA PRIBANIĆ ZADARSKA,ZADAR 1978 ZADAR 0,00 0,00 0,00 26.795,60 0,00 0,00 0,00 26.795,60
58634. IVE BAGIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,SKRADIN 1982 PLASTOVO 0,00 0,00 0,00 26.794,43 0,00 0,00 0,00 26.794,43
58635. HUZRI ADEMI VARAŽDINSKA,JALŽABET 1951 IMBRIOVEC JALŽABETSKI 0,00 0,00 0,00 26.792,79 0,00 0,00 0,00 26.792,79
58636. FATIMA BULIĆ ISTARSKA,BUJE 1947 BUJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.789,56 0,00 26.789,56
58637. NINO ŠKARA ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.789,00 0,00 26.789,00
58638. STJEPAN BENKO ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1964 GORNJA KUPČINA 0,00 0,00 0,00 26.788,48 0,00 0,00 0,00 26.788,48
58639. DARKO TUMPAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 13.689,44 0,00 0,00 13.098,82 0,00 0,00 0,00 26.788,26
58640. ANA BARAĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1935 BAJAGIĆ 0,00 0,00 0,00 26.786,12 0,00 0,00 0,00 26.786,12
58641. NEZIR DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.785,01 0,00 26.785,01
58642. ANKICA MATKOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1973 PETRČANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.782,29 0,00 26.782,29
58643. MARA JURIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 26.782,01 0,00 0,00 0,00 26.782,01
58644. MARIJA CAVENAGO ISTARSKA,RAŠA 1949 KOROMAČNO 0,00 0,00 0,00 26.781,62 0,00 0,00 0,00 26.781,62
58645. RUBEN SETH JAFE SPAANS ISTARSKA,MEDULIN 1969 PREMANTURA 0,00 0,00 0,00 26.780,86 0,00 0,00 0,00 26.780,86
58646. STJEPAN KUČAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1955 ŠKRINJARI 0,00 0,00 -33,11 26.813,44 0,00 0,00 0,00 26.780,33
58647. DANILO KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1959 ADA 0,00 0,00 0,00 26.777,43 0,00 0,00 0,00 26.777,43
58648. ANTONIO LJULJ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1985 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.773,76 0,00 26.773,76
58649. ANTUN DAMIŠ MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC 1941 PRIBISLAVEC 0,00 0,00 0,00 26.772,41 0,00 0,00 0,00 26.772,41
58650. ZRINJKA RASPUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 21.727,10 0,00 -232,72 5.274,24 0,00 0,00 0,00 26.768,62
58651. JOSIP SKOMINA ZAGREBAČKA,PUŠČA 1951 GORNJA PUŠĆA 0,00 0,00 0,00 26.767,13 0,00 0,00 0,00 26.767,13
58652. MARIO PAUSSI ISTARSKA,BARBAN 1954 ORIHI 0,00 0,00 0,00 26.766,51 0,00 0,00 0,00 26.766,51
58653. ALAN CLARKE SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1000 SLANEY LODGE BUNCLODY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.759,40 0,00 26.759,40
58654. ROBIN BEER SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1000 KILDAVIN BUNCLODY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.759,40 0,00 26.759,40
58655. RADE KUKULJ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD 1969 BLATUŠA 0,00 0,00 0,00 26.757,17 0,00 0,00 0,00 26.757,17
58656. IVAN ČELIKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1989 REŠETARI 0,00 0,00 3.584,71 23.169,39 0,00 0,00 0,00 26.754,10
58657. BOGDAN ĐURIĆ ISTARSKA,NOVIGRAD 1946 NOVIGRAD 0,00 0,00 0,00 26.754,08 0,00 0,00 0,00 26.754,08
58658. MILICA ĆOSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1981 KAŠTEL SUĆURAC 0,00 0,00 0,00 26.753,23 0,00 0,00 0,00 26.753,23
58659. ZORAN NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -44,45 0,00 26.797,05 0,00 26.752,60
58660. NIKOLA ZUBOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1971 ZUBOVIĆI 0,00 0,00 0,00 26.750,18 0,00 0,00 0,00 26.750,18
58661. ZLATKO GRBAC PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1954 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 26.749,55 0,00 0,00 0,00 26.749,55
58662. DRAŠKO VIDAKOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1972 KNIN 0,00 0,00 0,00 26.747,98 0,00 0,00 0,00 26.747,98
58663. JOSIP BARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1965 MARIJANCI 0,00 0,00 0,00 26.747,77 0,00 0,00 0,00 26.747,77
58664. VEDRANA KLANAC ZADARSKA,POSEDARJE 1973 POSEDARJE 0,00 0,00 0,00 26.745,94 0,00 0,00 0,00 26.745,94
58665. VLASTA KURTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.745,74 0,00 26.745,74
58666. DUBRAVKA OREŠČANIN PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1958 SELCE 0,00 0,00 0,00 26.744,46 0,00 0,00 0,00 26.744,46
58667. BRANKO RAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 18.323,71 0,00 8.417,41 0,00 0,00 0,00 0,00 26.741,12
58668. DAMIR SAMAC ZAGREBAČKA,BISTRA 1977 DONJA BISTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.740,64 0,00 26.740,64
58669. MIRKO MATUŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB -1.703,35 0,00 29.805,58 -1.361,62 0,00 0,00 0,00 26.740,61
58670. BALÁZS BOROS ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA 1971 BUDIMPEŠTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.740,08 0,00 26.740,08
58671. PAOLA PRANJIĆ ZADARSKA,ZADAR 1967 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.739,02 0,00 26.739,02
58672. BOŽO BLAŽEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1961 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.739,01 0,00 26.739,01
58673. LUIĐI DULJAJ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1989 KNIN 2.387,36 0,00 0,00 24.351,25 0,00 0,00 0,00 26.738,61
58674. MIRJANA KRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 26.738,43 0,00 0,00 0,00 0,00 26.738,43
58675. KATA ŠEBALJ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1940 GLIBODOL 0,00 0,00 0,00 26.737,47 0,00 0,00 0,00 26.737,47
58676. GORAN DODIK DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1977 METKOVIĆ -1,17 0,00 0,00 26.736,80 0,00 0,00 0,00 26.735,63
58677. HRVOJE BRNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.732,55 0,00 0,00 0,00 26.732,55
58678. TUFAN AYTEKIN GULTEKIN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1962 DUBROVNIK 0,00 0,00 26.732,45 0,00 0,00 0,00 0,00 26.732,45
58679. DUŠKO LUKIĆ ISTARSKA,PULA 1961 PULA 0,00 0,00 0,00 26.731,19 0,00 0,00 0,00 26.731,19
58680. RANKO BOROJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1936 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 26.730,45 0,00 0,00 0,00 26.730,45
58681. STJEPAN KUNŠTEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1952 BREGI RADOBOJSKI 0,00 0,00 26.729,18 0,00 0,00 0,00 0,00 26.729,18
58682. RENATA MILOŠČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1975 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 26.727,98 0,00 0,00 0,00 26.727,98
58683. SAŠA RUNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 2.742,66 0,00 4.561,60 19.423,66 0,00 0,00 0,00 26.727,92
58684. STJEPAN HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ADAMOVEC 0,00 0,00 0,00 26.724,72 0,00 0,00 0,00 26.724,72
58685. FRANC REBERŠEK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 26.724,59 0,00 0,00 0,00 26.724,59
58686. VALENTINA ŠPRINGMAN OSJEČKO-BARANJSKA,ČEMINAC 1973 GRABOVAC 0,00 0,00 0,00 26.724,54 0,00 0,00 0,00 26.724,54
58687. MILAN POLJAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1951 RIBNJAČKA 0,00 0,00 0,00 26.724,49 0,00 0,00 0,00 26.724,49
58688. SLAĐAN KOMŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1987 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 26.724,08 0,00 0,00 0,00 26.724,08
58689. DENIS ŠPIKO SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1987 HVAR 0,00 0,00 1.433,97 25.277,21 0,00 0,00 0,00 26.711,18
58690. FILIP JUNGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 53,08 26.658,00 0,00 0,00 0,00 26.711,08
58691. IRINA MOROVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1982 ZADAR 0,00 0,00 27,80 26.682,44 0,00 0,00 0,00 26.710,24
58692. ANTUN ČOLAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.709,89 0,00 0,00 0,00 26.709,89
58693. EDI ZALLER SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 SPLIT 0,00 0,00 0,00 26.708,30 0,00 0,00 0,00 26.708,30
58694. NIKOLA REDŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1984 OSIJEK 3.198,31 0,00 -382,32 23.891,66 0,00 0,00 0,00 26.707,65
58695. DRENKA ŠĆEPANČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1966 SILAŠ 0,00 0,00 0,00 26.707,17 0,00 0,00 0,00 26.707,17
58696. DRAGA ŠANTEK ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1932 STRMEC 0,00 0,00 0,00 26.704,26 0,00 0,00 0,00 26.704,26
58697. DAVOR DRAŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1984 RIJEKA 0,00 0,00 10.828,63 15.874,02 0,00 0,00 0,00 26.702,65
58698. ROLFFI BOGDANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.702,36 0,00 26.702,36
58699. SLAVKO AUGUSTINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MAGADENOVAC 1948 KUĆANCI 0,00 0,00 0,00 26.702,01 0,00 0,00 0,00 26.702,01
58700. PREDRAG BULAT ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1963 ŠIBENIK -1,86 0,00 28.660,31 -1.956,90 0,00 0,00 0,00 26.701,55