OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
58601. DUBRAVKA ILIĆ VLAIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1975 KAOČINE 0,00 0,00 -0,01 25.521,90 0,00 0,00 0,00 25.521,89
58602. DARKO TURČIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 25.521,28 0,00 0,00 0,00 25.521,28
58603. DANIJELA POLJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1978 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 25.516,90 0,00 0,00 0,00 25.516,90
58604. ŽELJKO FOČIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1985 SAMOBOR 2.306,07 0,00 0,00 23.207,55 0,00 0,00 0,00 25.513,62
58605. MILKA DUNDOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1951 SLATINA 0,00 0,00 0,00 25.512,76 0,00 0,00 0,00 25.512,76
58606. SLAVKA JUREC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 25.512,30 0,00 0,00 0,00 25.512,30
58607. MIRSAD DERONJIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1964 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 25.511,79 0,00 0,00 0,00 25.511,79
58608. MLADENKA SVERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DAVOR 1964 ORUBICA 0,00 0,00 0,00 25.511,56 0,00 0,00 0,00 25.511,56
58609. GORDANA RAJKOVIĆ ZAGREBAČKA,BISTRA 1955 GORNJA BISTRA 0,00 0,00 25.511,25 0,00 0,00 0,00 0,00 25.511,25
58610. DRAGAN RAŽNJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 25.511,02 0,00 0,00 0,00 25.511,02
58611. BOŽO STOJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.509,50 0,00 25.509,50
58612. ANTONIJA KRISTOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1939 SPLIT 0,00 0,00 0,00 25.508,37 0,00 0,00 0,00 25.508,37
58613. NENAD VUKUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 16.270,26 0,00 9.237,93 0,00 0,00 0,00 0,00 25.508,19
58614. MIRJANA MILJANČIĆ MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU 1970 OKRUGLI VRH 0,00 0,00 0,00 25.505,86 0,00 0,00 0,00 25.505,86
58615. MIRO ŠTIFANIĆ ISTARSKA,POREČ 1981 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.504,67 0,00 25.504,67
58616. SLOBODAN MATIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ZAŽABLJE 1970 MLINIŠTE 0,00 0,00 0,00 25.503,69 0,00 0,00 0,00 25.503,69
58617. BUDIMIR MITROVIĆ ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1961 BIOGRAD NA MORU -63,63 0,00 0,00 25.566,94 0,00 0,00 0,00 25.503,31
58618. BRANKICA POLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 25.501,96 0,00 0,00 0,00 25.501,96
58619. BARICA KUZMIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1954 VISOKO 0,00 0,00 0,00 25.499,34 0,00 0,00 0,00 25.499,34
58620. MILOVAN VUČINIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1958 BENKOVAC 0,00 0,00 0,00 25.497,72 0,00 0,00 0,00 25.497,72
58621. ANTUN LOBROVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1961 KRIŽEVCI 0,00 0,00 7.733,73 17.762,20 0,00 0,00 0,00 25.495,93
58622. IVAN KAVALI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1987 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 -137,28 25.629,50 0,00 0,00 0,00 25.492,22
58623. VICTORIA BENCEKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1977 OREŠJE 0,00 0,00 0,00 25.492,17 0,00 0,00 0,00 25.492,17
58624. UWE KREUGER PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1958 DORTMUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.491,52 0,00 25.491,52
58625. ŽELJKO MAKSAN ZADARSKA,PAKOŠTANE 1966 PAKOŠTANE 0,00 0,00 0,00 25.487,52 0,00 0,00 0,00 25.487,52
58626. SNEŽANA GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 25.485,41 0,00 0,00 0,00 25.485,41
58627. TOMISLAV BALJKAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 15.072,55 0,00 10.406,82 4,37 0,00 0,00 0,00 25.483,74
58628. MARTINA KOVAČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1976 PRUGOVAC 0,00 0,00 0,00 24.917,24 0,00 566,38 0,00 25.483,62
58629. KREŠIMIR MRAVIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1945 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.483,06 0,00 25.483,06
58630. ANICA BLAŽEVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1953 CELINE SAMOBORSKE 0,00 0,00 0,00 25.482,12 0,00 0,00 0,00 25.482,12
58631. FRANC POGLAJEN PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1957 VRHOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.481,08 0,00 25.481,08
58632. ZORAN GLUMIČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 CABUNA 0,00 0,00 0,00 25.479,87 0,00 0,00 0,00 25.479,87
58633. JURAJ GREGORIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DAVOR 1947 ORUBICA 0,00 0,00 0,00 25.479,68 0,00 0,00 0,00 25.479,68
58634. ELIO DERINI PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1948 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.478,62 0,00 25.478,62
58635. MUMIN FERATI SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1968 VRBOSKA -1.782,87 0,00 105,96 27.154,28 0,00 0,00 0,00 25.477,37
58636. IGOR ĐIMOTI POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1983 VIDOVCI 0,00 0,00 0,00 25.475,89 0,00 0,00 0,00 25.475,89
58637. DUNJA ŠILBERGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.473,63 0,00 25.473,63
58638. JAVORKA KONDŽA SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1968 OTOK 0,00 0,00 0,00 25.473,15 0,00 0,00 0,00 25.473,15
58639. DEJAN KATAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1982 ŽUPANJA 0,00 0,00 -129,02 25.598,20 0,00 0,00 0,00 25.469,18
58640. MAGDALENA IŠTUK ISTARSKA,MEDULIN 1955 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 25.468,17 0,00 0,00 0,00 25.468,17
58641. DEJAN SALVADOR SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1988 GORNJA JELENSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.467,41 0,00 25.467,41
58642. MARINA STRELAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.465,41 0,00 25.465,41
58643. VELJKO ŠURLAN BRODSKO-POSAVSKA,STARA GRADIŠKA 1954 DONJI VAROŠ 0,00 0,00 0,00 25.464,78 0,00 0,00 0,00 25.464,78
58644. ANDREI FLORIAN GHETE OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1984 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 25.463,27 0,00 0,00 0,00 25.463,27
58645. DŽAFER ZUNUNI LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1970 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 25.462,90 0,00 0,00 0,00 25.462,90
58646. TAHIR NEZAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1983 IVANKOVO 0,00 0,00 26.333,02 -870,39 0,00 0,00 0,00 25.462,63
58647. MLAĐAN PETROV ISTARSKA,UMAG 1977 UMAG 707,14 0,00 24.753,08 0,00 0,00 0,00 0,00 25.460,22
58648. DRAGA PETRINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1932 MARIGUTIĆ 0,00 0,00 0,00 25.458,33 0,00 0,00 0,00 25.458,33
58649. BARICA PSARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1953 JERTOVEC 0,00 0,00 0,00 25.458,32 0,00 0,00 0,00 25.458,32
58650. DRAGUTIN ŠČAPEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1953 VELIKI KOMOR 0,00 0,00 0,91 25.453,71 0,00 3,64 0,00 25.458,26
58651. IVAN JEČMENICA KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1953 VUKANCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.456,82 0,00 25.456,82
58652. LJUBIŠKO JANIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1940 VELIKA KLISA 0,00 0,00 0,00 25.456,66 0,00 0,00 0,00 25.456,66
58653. TOMISLAV GVOZDANOVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1972 SLAVETIĆ 0,00 0,00 0,00 25.454,40 0,00 0,00 0,00 25.454,40
58654. NATALIJA GALEKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1973 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 25.453,86 0,00 0,00 0,00 25.453,86
58655. DAVOR DVORNIK ISTARSKA,BUJE 1976 BUJE 2.918,35 0,00 -1.337,54 23.870,63 0,00 0,00 0,00 25.451,44
58656. DARA KAURIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1949 DONJE TABORIŠTE 0,00 0,00 0,00 25.444,78 0,00 0,00 0,00 25.444,78
58657. ĐURO FIRŠT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1954 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 25.442,76 0,00 0,00 0,00 25.442,76
58658. RADOJKA ČUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 8.060,12 0,00 0,00 17.381,81 0,00 25.441,93
58659. MIRKO JUHAS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1968 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 25.441,92 0,00 0,00 0,00 25.441,92
58660. DARKO TRAVICA ZADARSKA,ZADAR 1947 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.439,60 0,00 25.439,60
58661. MARIJA RUMBAK ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1987 NOVAKI 0,00 0,00 2.148,23 23.291,04 0,00 0,00 0,00 25.439,27
58662. JOSIP BARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1965 MARIJANCI 0,00 0,00 0,00 25.437,46 0,00 0,00 0,00 25.437,46
58663. MARKO ĐIDARA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1976 OROLIK -261,67 0,00 7.651,91 18.046,94 0,00 0,00 0,00 25.437,18
58664. DAMIR ŠETKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1984 MLINI 0,00 0,00 -0,14 25.434,39 0,00 0,00 0,00 25.434,25
58665. PETRA MILAŠINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1950 JASENAŠ 0,00 0,00 0,00 25.431,83 0,00 0,00 0,00 25.431,83
58666. DORIAN DEVČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1987 KRALJEVICA 0,00 0,00 0,00 25.431,81 0,00 0,00 0,00 25.431,81
58667. DENIS OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.428,53 0,00 25.428,53
58668. MIRJANA GLAVIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1961 ROVIŠĆE 0,00 0,00 0,00 25.425,63 0,00 0,00 0,00 25.425,63
58669. ZVONIMIR LUKEŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 25.424,36 0,00 0,00 0,00 25.424,36
58670. FRANCISKA VINKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1946 VELIKA HORVATSKA 0,00 0,00 0,00 25.424,09 0,00 0,00 0,00 25.424,09
58671. BISERKA PEHAK SLAKOPER ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1952 KLAKE 0,00 0,00 0,00 25.423,36 0,00 0,00 0,00 25.423,36
58672. RUŽA PERNAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1954 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 25.419,01 0,00 0,00 0,00 25.419,01
58673. MILKA BARIČJAK OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1960 JURJEVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 25.418,72 0,00 0,00 0,00 25.418,72
58674. NINOSLAV PAJK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 6.034,87 0,00 0,00 19.382,26 0,00 0,00 0,00 25.417,13
58675. DENI JOVANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1990 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 25.416,82 0,00 0,00 0,00 25.416,82
58676. ANA ŽIVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1952 SREDANCI 0,00 0,00 0,00 25.416,26 0,00 0,00 0,00 25.416,26
58677. LJUBICA BOGDANOVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,BRESTOVAC 1947 VILIĆ SELO 0,00 0,00 0,00 25.416,06 0,00 0,00 0,00 25.416,06
58678. MARIJA JURAČAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1948 MARTINSKA VES 0,00 0,00 0,00 25.409,77 0,00 0,00 0,00 25.409,77
58679. DAMIR NEKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 651,35 23.552,05 1.203,57 0,00 0,00 0,00 25.406,97
58680. JANA MIKOLAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1934 TURANOVAC 0,00 0,00 0,00 25.405,95 0,00 0,00 0,00 25.405,95
58681. KLEMEN LUČIN SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1975 DRVENIK MALI 0,00 0,00 6.554,95 18.850,15 0,00 0,00 0,00 25.405,10
58682. DARIO MIHALJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1984 ERDUT 0,00 0,00 0,00 25.404,77 0,00 0,00 0,00 25.404,77
58683. TIHOMIR VARVIR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1978 BREZOVAC 0,00 0,00 0,00 25.403,77 0,00 0,00 0,00 25.403,77
58684. DEAN TOPUZOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1989 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 25.402,61 0,00 0,00 0,00 25.402,61
58685. ZLATA TOMAŠINEC ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1948 VIŠNJEVEC PODVRŠKI 0,00 0,00 0,00 25.402,60 0,00 0,00 0,00 25.402,60
58686. VILIM ŠKREBLIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1940 PRISTAVA 0,00 0,00 0,00 25.399,44 0,00 0,00 0,00 25.399,44
58687. DAVOR ŠKARA ZADARSKA,ŠKABRNJA 1965 ŠKABRNJA 0,00 0,00 0,00 25.399,24 0,00 0,00 0,00 25.399,24
58688. ZVONKO BEZINOVIĆ ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1970 TURANJ 0,00 0,00 0,00 25.398,18 0,00 0,00 0,00 25.398,18
58689. AUGUSTIN KOŠAK MEĐIMURSKA,GORNJI MIHALJEVEC 1940 VUGRIŠINEC 0,00 0,00 0,00 25.397,34 0,00 0,00 0,00 25.397,34
58690. LIDIJA KLJAIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 25.396,17 0,00 0,00 0,00 25.396,17
58691. VLASTA HOLCER SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1945 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.394,52 0,00 25.394,52
58692. KATA ČIVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1941 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 25.387,84 0,00 0,00 0,00 25.387,84
58693. IVICA OSTROŠKI VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1981 BELETINEC 19.125,29 0,00 6.540,05 -277,59 0,00 0,00 0,00 25.387,75
58694. DALIBOR GRGIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1979 DUBRAVSKI MARKOVAC -1.026,47 0,00 -1.060,31 27.470,32 0,00 0,00 0,00 25.383,54
58695. MARINKO GORAVICA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1954 SUĐURAĐ 0,00 0,00 0,00 25.382,48 0,00 0,00 0,00 25.382,48
58696. MARINKA KOVAČ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1971 SVETOBLAŽJE 0,00 0,00 0,00 25.381,85 0,00 0,00 0,00 25.381,85
58697. MARIJA MUIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1952 SADIKOVAC 0,00 0,00 0,00 25.381,48 0,00 0,00 0,00 25.381,48
58698. ANICA MATAK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1945 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 25.381,14 0,00 0,00 0,00 25.381,14
58699. DAMIR ALDUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 25.380,79 0,00 0,00 0,00 25.380,79
58700. JANKO ROMANJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 BIKIĆ DO 0,00 0,00 0,00 0,00 25.380,64 0,00 0,00 25.380,64