OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
58601. SVJETLANA KOMŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.822,62 0,00 24.822,62
58602. MILIVOJ ČUKLJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.821,98 0,00 24.821,98
58603. STEVO TOMAC OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1953 RAZBOJIŠTE 0,00 0,00 0,00 24.821,76 0,00 0,00 0,00 24.821,76
58604. IVANA SAMAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 9.628,02 0,00 -1.080,45 16.273,94 0,00 0,00 0,00 24.821,51
58605. LJUBICA VUKŠIĆ ZADARSKA,JASENICE 1953 JASENICE 0,00 0,00 956,68 23.864,79 0,00 0,00 0,00 24.821,47
58606. JADRANKA MALJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 -672,80 25.491,85 0,00 0,00 0,00 24.819,05
58607. BERNARDA JAMBRAK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1940 BRČEVEC 0,00 0,00 0,00 24.818,58 0,00 0,00 0,00 24.818,58
58608. ANDREJ SIKIRIĆ ZADARSKA,PREKO 1976 LUKORAN 0,00 0,00 0,00 24.818,15 0,00 0,00 0,00 24.818,15
58609. JOZO KUSTURIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1954 GOLINCI 0,00 0,00 0,00 24.815,97 0,00 0,00 0,00 24.815,97
58610. ZDRAVKO VRANIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1968 BUDROVAC 0,00 0,00 0,00 24.815,91 0,00 0,00 0,00 24.815,91
58611. MARKO MATKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1988 STARI SLATINIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.815,51 0,00 24.815,51
58612. MILICA JURIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1949 KUKULJANOVO 0,00 0,00 0,00 24.815,01 0,00 0,00 0,00 24.815,01
58613. KATA PRIBANIĆ KARLOVAČKA,TOUNJ 1936 POTOK TOUNJSKI 0,00 0,00 0,00 24.813,13 0,00 0,00 0,00 24.813,13
58614. ROBERT AVDIOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 4.639,73 20.173,10 0,00 0,00 0,00 24.812,83
58615. FINA JURCAN ISTARSKA,VODNJAN 1969 GALIŽANA 0,00 0,00 0,00 24.812,38 0,00 0,00 0,00 24.812,38
58616. ROBERT PERČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 24.812,07 0,00 0,00 0,00 24.812,07
58617. JOSO KATIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1952 NEBOJAN 0,00 0,00 0,00 24.810,36 0,00 0,00 0,00 24.810,36
58618. ROBERT TRUMBETAŠ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1974 DONJA LOMNICA 0,00 0,00 0,00 24.942,06 0,00 -132,08 0,00 24.809,98
58619. BRANKO KATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1960 SOLIN 0,00 0,00 0,00 -1.236,11 0,00 26.044,80 0,00 24.808,69
58620. SNJEŽANA DUGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.806,55 0,00 24.806,55
58621. NADA ERNJEŠ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1952 TENJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.806,18 0,00 24.806,18
58622. ANKICA MITROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1963 ĐAKOVO 0,00 0,00 1.980,07 22.823,92 0,00 0,00 0,00 24.803,99
58623. IVO BRKAN OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1967 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 24.800,53 0,00 0,00 0,00 24.800,53
58624. MANDICA BARKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1948 ŠVICA 0,00 0,00 0,00 24.799,88 0,00 0,00 0,00 24.799,88
58625. DAVOR DVORNIK ISTARSKA,BUJE 1976 BUJE 2.843,11 0,00 -1.337,54 23.293,55 0,00 0,00 0,00 24.799,12
58626. SILVIJA MENDEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1957 PETROVA GORA 0,00 0,00 0,00 24.796,33 0,00 0,00 0,00 24.796,33
58627. SEAD SAMARDŽIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARA GRADIŠKA 1948 DONJI VAROŠ 0,00 0,00 0,00 24.796,16 0,00 0,00 0,00 24.796,16
58628. ANDREJ STANOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 8.405,49 0,00 16.514,64 -125,17 0,00 0,00 0,00 24.794,96
58629. MERITA PERVIZAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 24.793,54 0,00 0,00 0,00 24.793,54
58630. SENAD IMAMOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 24.792,58 0,00 0,00 0,00 24.792,58
58631. MILJENKO KOVAČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -0,01 0,00 0,00 24.791,86 0,00 0,00 0,00 24.791,85
58632. JURAJ GLAVICA VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1968 BILJEVEC 0,00 0,00 0,00 24.790,37 0,00 0,00 0,00 24.790,37
58633. ROBERT MATIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1977 CAVTAT 0,00 0,00 -918,80 25.708,77 0,00 0,00 0,00 24.789,97
58634. ANITA MUSIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1985 OGULIN 0,00 0,00 0,00 24.789,93 0,00 0,00 0,00 24.789,93
58635. NERMIN OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.788,36 0,00 24.788,36
58636. ERNA BARTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 -3.043,41 27.846,68 0,00 -15,77 0,00 24.787,50
58637. JOSIP VARNICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1955 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 24.787,45 0,00 0,00 0,00 24.787,45
58638. VALBONA GASHI SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1987 DUGI RAT 0,00 0,00 0,00 24.785,44 0,00 0,00 0,00 24.785,44
58639. VALDETA MAMUTI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 24.785,21 0,00 0,00 0,00 24.785,21
58640. TIHANA MUDRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1966 MATULJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.783,62 0,00 24.783,62
58641. LUKA ALAVANJA ZADARSKA,ZADAR 1969 ZADAR 0,00 0,00 0,00 24.783,56 0,00 0,00 0,00 24.783,56
58642. ZLATKO ZAGORAC KARLOVAČKA,RAKOVICA 1954 KORDUNSKI LJESKOVAC 0,00 0,00 0,00 24.781,48 0,00 0,00 0,00 24.781,48
58643. MUJO BEĆIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 24.780,08 0,00 0,00 0,00 24.780,08
58644. IVANA BAČOKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.778,99 0,00 24.778,99
58645. PREDRAG IVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.778,89 0,00 24.778,89
58646. DEJAN SALVADOR SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1988 GORNJA JELENSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.777,81 0,00 24.777,81
58647. IVANKA FOGADIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1979 BUKOVLJE 359,06 0,00 0,00 24.418,59 0,00 0,00 0,00 24.777,65
58648. MILKA SKOBLAR ZADARSKA,PRIVLAKA 1940 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 24.776,29 0,00 0,00 0,00 24.776,29
58649. KATARINA SRAKOVČIĆ KARLOVAČKA,RIBNIK 1933 GORICA LIPNIČKA 0,00 0,00 0,00 24.775,83 0,00 0,00 0,00 24.775,83
58650. IVAN JEČMENICA KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1953 VUKANCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.775,23 0,00 24.775,23
58651. DUŠAN ĐAKOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1976 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 24.774,43 0,00 0,00 0,00 24.774,43
58652. DRAGO KREKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1964 LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 24.771,05 0,00 0,00 0,00 24.771,05
58653. DRAGANA DUMENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1979 BARBAT NA RABU 0,00 0,00 4.159,61 20.609,35 0,00 0,00 0,00 24.768,96
58654. IRENA DEROKO-KUČINA ZADARSKA,ZADAR 1967 ZADAR 0,00 0,00 0,00 24.767,49 0,00 0,00 0,00 24.767,49
58655. FLORIJANA ŠOIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1960 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 24.766,63 0,00 0,00 0,00 24.766,63
58656. JOSIP-KREŠIMIR BOGDAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1972 SOLIN 0,00 0,00 0,00 24.766,17 0,00 0,00 0,00 24.766,17
58657. MIRKO BARAĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1953 LUČANE 0,00 0,00 0,00 24.766,07 0,00 0,00 0,00 24.766,07
58658. SEAD JUKIĆ ISTARSKA,POREČ 1983 ĐAKULE 0,00 0,00 621,87 24.143,96 0,00 0,00 0,00 24.765,83
58659. PERICA MIOVIĆ-KOČAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1961 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 1.852,43 0,00 22.911,23 0,00 24.763,66
58660. GORAN LOVRENOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1982 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 24.757,83 0,00 0,00 0,00 24.757,83
58661. ŠTEFICA KOKOT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1961 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 24.757,66 0,00 0,00 0,00 24.757,66
58662. ANKICA ŠURMIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1962 SRIJEDSKA 0,00 0,00 0,00 24.754,13 0,00 0,00 0,00 24.754,13
58663. EVICA VIDAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MAGADENOVAC 1961 BENIČANCI 0,00 0,00 0,00 24.753,94 0,00 0,00 0,00 24.753,94
58664. RUŽICA MIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.749,46 0,00 24.749,46
58665. VLADIMIR NEKIĆ ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1964 BIOGRAD NA MORU 667,28 0,00 0,00 24.080,86 0,00 0,00 0,00 24.748,14
58666. MARICA MIHALJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1958 SLATINA 0,00 0,00 0,00 24.746,22 0,00 0,00 0,00 24.746,22
58667. MARIJA MUIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1952 SADIKOVAC 0,00 0,00 0,00 24.744,94 0,00 0,00 0,00 24.744,94
58668. SLAVKO KANJIR VARAŽDINSKA,VINICA 1967 VINICA 0,00 0,00 0,00 24.744,27 0,00 0,00 0,00 24.744,27
58669. MILOŠ LUBINA BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1960 GORNJA VRBA 0,00 0,00 0,00 24.743,82 0,00 0,00 0,00 24.743,82
58670. KREŠIMIR MRAVIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1945 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.742,30 0,00 24.742,30
58671. BRANKA VULETA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1953 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 24.740,82 0,00 0,00 0,00 24.740,82
58672. DAMIR RUKOVANJSKI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 0,00 0,00 429,74 24.310,80 0,00 0,00 0,00 24.740,54
58673. VLADIMIR UMOLAC KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1938 UMOL 0,00 0,00 0,00 24.739,28 0,00 0,00 0,00 24.739,28
58674. SANJA IVOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 2.545,09 0,00 -975,67 23.168,91 0,00 0,00 0,00 24.738,33
58675. LUKA MIJOČ SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1962 OTOK 0,00 0,00 0,00 24.736,66 0,00 0,00 0,00 24.736,66
58676. JOZIJA MIJOK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1953 TEREZINO POLJE 0,00 0,00 0,00 24.735,91 0,00 0,00 0,00 24.735,91
58677. MATIJA RUBELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 SESVETE 12.882,64 0,00 0,00 9.824,96 0,00 2.027,70 0,00 24.735,30
58678. AJDIN MEMETI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1974 KRALJEVICA 0,00 0,00 0,00 24.734,88 0,00 0,00 0,00 24.734,88
58679. STJEPAN DŽELALIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALINOVAC 1954 KALINOVAC 0,00 0,00 0,00 25.135,21 0,00 -405,00 0,00 24.730,21
58680. RUŽICA FABIJANIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1974 DONJA LOMNICA 0,00 0,00 0,00 24.726,95 0,00 0,00 0,00 24.726,95
58681. MATO PLAZEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1948 MIČETINAC 0,00 0,00 0,00 24.725,77 0,00 0,00 0,00 24.725,77
58682. DRAGO PIVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1933 VRGORAC 0,00 0,00 0,00 24.725,52 0,00 0,00 0,00 24.725,52
58683. STEVO VUKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1974 VELIKE SESVETE 0,00 0,00 0,00 24.723,84 0,00 0,00 0,00 24.723,84
58684. JOSIPA OŽAKOVIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1986 NADIN 0,00 0,00 0,00 24.723,19 0,00 0,00 0,00 24.723,19
58685. VLASTA HOLCER SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1945 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.723,07 0,00 24.723,07
58686. FABJANKO RADUNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1979 KAŠTEL NOVI 24.445,98 0,00 0,00 275,76 0,00 0,00 0,00 24.721,74
58687. MARKO BOROVAC ZADARSKA,RAŽANAC 1940 RTINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.721,10 0,00 24.721,10
58688. STEVAN KOVJANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1954 MARINCI 0,00 0,00 0,00 24.720,56 0,00 0,00 0,00 24.720,56
58689. MARKO GRZUNOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.720,12 0,00 24.720,12
58690. ANDRIJA KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1943 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 24.718,32 0,00 0,00 0,00 24.718,32
58691. DALIBOR BITUNJAC ISTARSKA,PULA 1970 PULA 0,01 0,00 0,00 24.718,26 0,00 0,00 0,00 24.718,27
58692. NADA APRUZZI SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1961 DAVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.718,16 0,00 24.718,16
58693. JOVAN KRNETA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1932 BREZOVLJANI VOJLOVIČKI 0,00 0,00 0,00 24.716,46 0,00 0,00 0,00 24.716,46
58694. MUMIN FERATI SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1968 VRBOSKA -1.782,87 0,00 103,27 26.395,57 0,00 0,00 0,00 24.715,97
58695. ŽELJKA KATIĆ ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.715,46 0,00 24.715,46
58696. IBOJA LOVRENČIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1986 MAČKOVEC 2.267,99 0,00 0,00 22.447,27 0,00 0,00 0,00 24.715,26
58697. JADRANKA VENCL KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1966 MIHOLJANEC 0,00 0,00 0,00 24.715,20 0,00 0,00 0,00 24.715,20
58698. JOSIP BRAČUN OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1942 NAŠICE 0,00 0,00 0,00 24.714,23 0,00 0,00 0,00 24.714,23
58699. VESNA VRABEC VORIH ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1961 ŠENKOVEC 0,00 0,00 0,00 24.714,15 0,00 0,00 0,00 24.714,15
58700. MARIJA DENŽIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1955 LESKOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 0,00 24.712,94 0,00 0,00 0,00 24.712,94