OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
58601. IVICA ŽUNIĆ ZADARSKA,ZADAR 1976 ZADAR 0,00 0,00 2.996,89 21.862,37 0,00 0,00 0,00 24.859,26
58602. IVICA SRŠEN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,MLJET 1978 GOVEĐARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.858,61 0,00 24.858,61
58603. MIRO BAREŠIĆ ZADARSKA,PAKOŠTANE 1983 DRAGE 0,00 0,00 0,00 24.854,94 0,00 0,00 0,00 24.854,94
58604. GORDANA HERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.852,05 0,00 24.852,05
58605. DRAGICA BRNIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1933 TREŠĆEROVAC 0,00 0,00 0,00 24.848,73 0,00 0,00 0,00 24.848,73
58606. ZORKA GULIELMI SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1927 STARI GRAD 0,00 0,00 24.847,65 0,00 0,00 0,00 0,00 24.847,65
58607. PETAR GUŠĆIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1980 KAMPOR 0,00 0,00 0,00 24.846,93 0,00 0,00 0,00 24.846,93
58608. HELEN ALICIA OLDACRE SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1953 COURT BARN BOURTON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.846,58 0,00 24.846,58
58609. ALFRED WILLIAM OLDACRE STANLEY SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1000 COURT BARN BOURTON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.846,58 0,00 24.846,58
58610. MARIJANA LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.846,10 0,00 24.846,10
58611. MARINA JANOTA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALINOVAC 1984 KALINOVAC 0,00 0,00 201,46 24.644,51 0,00 0,00 0,00 24.845,97
58612. ANICA BARKIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC 1956 FERDINANDOVAC 0,00 0,00 0,00 24.844,75 0,00 0,00 0,00 24.844,75
58613. DUBRAVKO TOMLJENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 24.844,30 0,00 0,00 0,00 24.844,30
58614. MANDE POŽEGA PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1962 KASTAV 0,00 0,00 0,00 24.843,87 0,00 0,00 0,00 24.843,87
58615. MARKO JURIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 0,00 0,00 3.748,60 21.095,18 0,00 0,00 0,00 24.843,78
58616. JADRANKO MAROLT ZAGREBAČKA,BISTRA 1975 DONJA BISTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.843,74 0,00 24.843,74
58617. VINKO MARJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 18.168,59 0,00 366,90 6.304,42 0,00 0,00 0,00 24.839,91
58618. MAHIR IFTIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1980 KARLOVAC 7.867,89 0,00 16.483,77 487,00 0,00 0,00 0,00 24.838,66
58619. RUŽICA RAGUŽ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.835,00 0,00 24.835,00
58620. MLAĐAN PETROV ISTARSKA,UMAG 1977 UMAG 688,19 0,00 24.146,55 0,00 0,00 0,00 0,00 24.834,74
58621. IVANA AJDUK SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1980 IMOTSKI 0,00 0,00 -1.963,32 26.797,92 0,00 0,00 0,00 24.834,60
58622. JOCO SUVAJAC BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1954 OKUČANI 0,00 0,00 0,00 24.832,51 0,00 0,00 0,00 24.832,51
58623. MATIJA ŠPILJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 24.832,04 0,00 0,00 0,00 24.832,04
58624. DARKO SOKOLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1974 VELIKA VETERNIČKA 0,00 0,00 0,00 24.830,99 0,00 0,00 0,00 24.830,99
58625. DANIEL SERGO TOMASCO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 5.985,84 0,00 318,32 18.523,84 0,00 0,00 0,00 24.828,00
58626. MARIJA POKOPČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1936 SLADOJEVCI 0,00 0,00 0,00 24.826,83 0,00 0,00 0,00 24.826,83
58627. MERI SEKULIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1969 ŠIBENIK 14.625,05 0,00 0,00 10.201,02 0,00 0,00 0,00 24.826,07
58628. MARIN PIRIJA ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1964 JEZERA 25.430,51 0,00 0,00 -605,21 0,00 0,00 0,00 24.825,30
58629. TIHANA MUDRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1966 MATULJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.824,75 0,00 24.824,75
58630. VLADIMIR ŽIVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1959 ŽUPANJA 0,00 0,00 2.282,10 22.542,50 0,00 0,00 0,00 24.824,60
58631. BOSA DEANOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1950 DEANOVIĆI 0,00 0,00 0,00 24.821,45 0,00 0,00 0,00 24.821,45
58632. GORAN KNEŽEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1980 SVETI IVAN ŽABNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.821,22 0,00 24.821,22
58633. SNJEŽANA MC KENNA CAREVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.820,42 0,00 24.820,42
58634. TOMISLAV BOŽIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1977 TRNOVEC 0,00 0,00 0,00 24.820,17 0,00 0,00 0,00 24.820,17
58635. DJURDJA BOGADI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1965 NOVAČKA 0,00 0,00 0,00 24.819,25 0,00 0,00 0,00 24.819,25
58636. SASCHA KRAČUN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1969 GORNJI DRAGIČEVCI 0,00 0,00 24.817,30 0,00 0,00 0,00 0,00 24.817,30
58637. NEDŽAD CVRK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1959 VARAŽDIN 0,00 0,00 842,19 23.974,77 0,00 0,00 0,00 24.816,96
58638. DUBRAVKA BIŠKUP KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1961 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 24.812,47 0,00 0,00 0,00 24.812,47
58639. ARIFA JAŠAREVIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1972 KOMESARAC 0,00 0,00 0,00 24.811,79 0,00 0,00 0,00 24.811,79
58640. TOMISLAV BARIĆ ZADARSKA,ZADAR 1970 RAVA 0,00 0,00 0,00 24.810,67 0,00 0,00 0,00 24.810,67
58641. JOSIP ODORČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 PRESPA 0,00 0,00 0,00 24.810,60 0,00 0,00 0,00 24.810,60
58642. BORISLAV BOŠNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI BAČ 0,00 0,00 0,00 24.808,55 0,00 0,00 0,00 24.808,55
58643. JOSIP KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 24.808,01 0,00 0,00 0,00 24.808,01
58644. ANDREJA MANDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1990 POLJANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.804,82 0,00 24.804,82
58645. MILOVAN BUNČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 VELIKO POLJE 0,00 0,00 24.802,70 0,00 0,00 0,00 0,00 24.802,70
58646. JOSIP ŠUTIJA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1975 PRVČA 0,00 0,00 0,00 24.799,91 0,00 0,00 0,00 24.799,91
58647. TAMARA GVOZDENOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 24.497,64 0,00 300,52 0,00 24.798,16
58648. NADA BRAJKOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1964 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.793,14 0,00 24.793,14
58649. BARA FUKAT ZAGREBAČKA,ORLE 1956 VELEŠEVEC 0,00 0,00 0,00 24.792,16 0,00 0,00 0,00 24.792,16
58650. ROBERT HOFFMANN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1961 TEREZINO POLJE -189,23 0,00 -121,75 25.101,75 0,00 0,00 0,00 24.790,77
58651. DRAGOLJUB RADANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DRAGALIĆ 1949 MAŠIĆ 0,00 0,00 0,00 24.789,77 0,00 0,00 0,00 24.789,77
58652. MARIN FERINAC PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1960 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.788,77 0,00 24.788,77
58653. SRĐAN STEFANČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 24.787,66 0,00 0,00 0,00 24.787,66
58654. KRISTINA GRGIN BUBLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.787,02 0,00 24.787,02
58655. LASZLO MOLNAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.786,71 0,00 24.786,71
58656. STJEPAN ŠARČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1986 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 24.785,37 0,00 0,00 0,00 24.785,37
58657. LAJOŠ KOVAČ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1944 ZMAJEVAC 0,00 0,00 0,00 24.784,81 0,00 0,00 0,00 24.784,81
58658. MLADEN LENDVAJ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1940 NOVALJA 22.021,59 0,00 2.760,72 0,00 0,00 0,00 0,00 24.782,31
58659. JOZO GLASOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1950 ŠAPTINOVCI 0,00 0,00 0,00 24.781,95 0,00 0,00 0,00 24.781,95
58660. ŽELJKO OSTOVIĆ ISTARSKA,TAR VABRIGA 1976 VABRIGA 0,00 0,00 191,16 24.588,96 0,00 0,00 0,00 24.780,12
58661. HUSEIN DELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1948 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 24.779,19 0,00 0,00 0,00 24.779,19
58662. IVANKA MAH BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1962 DONJI SREĐANI 0,00 0,00 0,00 24.777,87 0,00 0,00 0,00 24.777,87
58663. IVAN STAMENKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 24.776,91 0,00 0,00 0,00 24.776,91
58664. BISERKA PEHAK SLAKOPER ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1952 KLAKE 0,00 0,00 0,00 24.775,70 0,00 0,00 0,00 24.775,70
58665. MARKO ZEBA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC 1960 BRODIĆ 0,00 0,00 0,00 24.774,92 0,00 0,00 0,00 24.774,92
58666. LUKA JAJČINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 4.522,22 0,00 0,00 20.251,56 0,00 0,00 0,00 24.773,78
58667. BOŽO BLAŽEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1961 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.770,60 0,00 24.770,60
58668. KATARINA SRAKOVČIĆ KARLOVAČKA,RIBNIK 1933 GORICA LIPNIČKA 0,00 0,00 0,00 24.769,77 0,00 0,00 0,00 24.769,77
58669. DRAŽEN MEHKEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1969 NOVAČKA 0,00 0,00 0,00 24.769,72 0,00 0,00 0,00 24.769,72
58670. DUBRAVKA HEČIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZADVORSKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.769,68 0,00 24.769,68
58671. MILE SMOLČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1962 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 24.768,87 0,00 0,00 0,00 24.768,87
58672. MARIO BEŠLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1977 SATNICA ĐAKOVAČKA 0,00 0,00 0,00 24.767,33 0,00 0,00 0,00 24.767,33
58673. IVONA PINTERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 24.766,39 0,00 0,00 0,00 24.766,39
58674. SUZANA VRBAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1969 KONJŠČINA 0,00 0,00 0,00 24.766,17 0,00 0,00 0,00 24.766,17
58675. MARIJA ŠTIVIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DAVOR 1958 ORUBICA 0,00 0,00 0,00 24.766,00 0,00 0,00 0,00 24.766,00
58676. KOSA BAZJAKO PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1929 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 24.765,63 0,00 0,00 0,00 24.765,63
58677. IVAN ROŠKO ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1957 ŠIBENIK -36,85 0,00 3.094,10 21.707,62 0,00 0,00 0,00 24.764,87
58678. ERNEST ŠTRAL PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1965 KUKULJANOVO 0,00 0,00 277,22 24.486,91 0,00 0,00 0,00 24.764,13
58679. STJEPAN TUKSAR MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1957 MURSKO SREDIŠĆE 0,00 0,00 0,00 24.763,42 0,00 0,00 0,00 24.763,42
58680. KRISTINA KRAJINOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1980 TOPOLOVAC 0,00 0,00 0,00 24.762,97 0,00 0,00 0,00 24.762,97
58681. MIROSLAV PANČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,LOVAS 1965 OPATOVAC 0,00 0,00 -107,55 24.869,70 0,00 0,00 0,00 24.762,15
58682. NIKOLA MILAŠEVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1974 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 24.760,39 0,00 0,00 0,00 24.760,39
58683. TEREZIJA ŠOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 LUČKO 0,00 0,00 0,00 24.757,18 0,00 0,00 0,00 24.757,18
58684. ROMEO HAT ZAGREBAČKA,KRIŽ 1987 NOVOSELEC 0,00 0,00 62,56 24.693,75 0,00 0,00 0,00 24.756,31
58685. SANJA PERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1970 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 1.193,67 23.560,51 0,00 0,00 0,00 24.754,18
58686. DALIBOR ŠILIĆ ISTARSKA,PULA 1982 PULA 13.365,62 0,00 0,00 11.386,70 0,00 0,00 0,00 24.752,32
58687. ANĐA MILIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1951 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.751,91 0,00 24.751,91
58688. ARIJAN VELIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1983 MOŠĆENICA 0,00 0,00 0,00 24.751,64 0,00 0,00 0,00 24.751,64
58689. IVANA KAVICKI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1983 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.750,61 0,00 24.750,61
58690. GIANFRANCO MANZIN ISTARSKA,LIŽNJAN 1965 ŠIŠAN 0,00 0,00 0,00 24.777,09 0,00 -28,64 0,00 24.748,45
58691. VESNA CVETKO ZAGREBAČKA,STUPNIK 1957 GORNJI STUPNIK 0,00 0,00 22.585,76 2.161,09 0,00 0,00 0,00 24.746,85
58692. KATA PETRAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 GLAVNIČICA 0,00 0,00 0,00 24.746,46 0,00 0,00 0,00 24.746,46
58693. STEVAN GROZDANIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1929 PONORI 0,00 0,00 0,00 24.746,06 0,00 0,00 0,00 24.746,06
58694. SLAVICA RAIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1932 TISOVAC 0,00 0,00 0,00 24.746,03 0,00 0,00 0,00 24.746,03
58695. MILORAD TOMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1961 MATULJI 0,00 0,00 0,00 24.745,83 0,00 0,00 0,00 24.745,83
58696. BOŽICA ZAJČEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1961 SOPJE 0,00 0,00 0,00 24.745,04 0,00 0,00 0,00 24.745,04
58697. ANTUN PUHANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1942 ZOLJAN 0,00 0,00 0,00 24.741,60 0,00 0,00 0,00 24.741,60
58698. MILJENKO KRANJČIĆ ZAGREBAČKA,KRAVARSKO 1976 ŽITKOVČICA 0,00 0,00 0,00 24.740,51 0,00 0,00 0,00 24.740,51
58699. MARIJA PRŠA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1951 KUTOVI 0,00 0,00 0,00 24.739,95 0,00 0,00 0,00 24.739,95
58700. GORAN ČABRAJA ZADARSKA,PAG 1970 BOŠANA -0,55 0,00 83,34 0,00 0,00 24.656,62 0,00 24.739,41