OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
58601. IVAN BUJADILO SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1974 NOVSKA 0,00 0,00 11.599,37 0,00 15.009,06 0,00 0,00 26.608,43
58602. ŠTEFICA DUKŠI VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1947 ŠEMOVEC 0,00 0,00 0,00 26.607,70 0,00 0,00 0,00 26.607,70
58603. MLADEN ĆUTUK SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1962 VRGORAC 0,00 0,00 0,00 26.607,45 0,00 0,00 0,00 26.607,45
58604. JELA RUKAVINA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1936 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 26.607,04 0,00 0,00 0,00 26.607,04
58605. SLAĐANA REPINAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1972 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 26.603,27 0,00 0,00 0,00 26.603,27
58606. MARIA TERESA VONA SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1968 TORINO 0,00 0,00 0,00 26.602,87 0,00 0,00 0,00 26.602,87
58607. ĐURO SLIJEPČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -1.315,32 27.915,99 0,00 0,00 0,00 26.600,67
58608. ADAM ĐUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1945 SLAKOVCI 0,00 0,00 0,00 26.595,99 0,00 0,00 0,00 26.595,99
58609. BOŽICA IVANČAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1964 SIROVA KATALENA -9.470,33 0,00 -497,90 36.564,22 0,00 0,00 0,00 26.595,99
58610. TIHOMIR BRIŠ POŽEŠKO-SLAVONSKA,ČAGLIN 1965 ČAGLIN 0,00 0,00 0,00 25.949,98 0,00 645,48 0,00 26.595,46
58611. MARA HUSNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1935 NOVI SENKOVAC 0,00 0,00 0,00 26.594,69 0,00 0,00 0,00 26.594,69
58612. ESTELLA BUJAS ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1951 SRIMA -101,99 0,00 -126,35 26.821,79 0,00 0,00 0,00 26.593,45
58613. ALEKSANDRA CVITKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 0,00 0,00 0,00 26.591,85 0,00 0,00 0,00 26.591,85
58614. IVAN JURLINA ZADARSKA,STARIGRAD 1947 SELINE 0,00 0,00 0,00 26.590,84 0,00 0,00 0,00 26.590,84
58615. ŠTEFICA PONGRAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1948 RADAKOVO 0,00 0,00 0,00 26.590,49 0,00 0,00 0,00 26.590,49
58616. NEDJELJKO GRUBAČ OSJEČKO-BARANJSKA,VLADISLAVCI 1962 SOT 0,00 0,00 0,00 0,00 26.590,43 0,00 0,00 26.590,43
58617. ĐURĐICA BOŠNJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1966 POTOK KALNIČKI 0,00 0,00 0,00 26.588,07 0,00 0,00 0,00 26.588,07
58618. STOJANKA MANOJLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 26.583,60 0,00 0,00 0,00 0,00 26.583,60
58619. BAJRAM ILIJAZI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1942 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 26.582,15 0,00 0,00 0,00 26.582,15
58620. ROMANO UKALOVIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1967 SUHOVARE 0,00 0,00 0,00 26.581,38 0,00 0,00 0,00 26.581,38
58621. MLADEN POLAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1965 MAJSKE POLJANE 0,00 0,00 0,00 26.580,98 0,00 0,00 0,00 26.580,98
58622. KREŠIMIR KRANJC ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1980 ZAPREŠIĆ 22.715,88 0,00 1.912,53 1.952,22 0,00 0,00 0,00 26.580,63
58623. DRAGAN BAČAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1949 VELIKA TRNAVA 0,00 0,00 0,00 26.579,76 0,00 0,00 0,00 26.579,76
58624. MILE GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 SPLIT 12.594,96 0,00 0,00 0,00 0,00 9.698,89 4.284,00 26.577,85
58625. BARICA PAVLIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1938 LOVREČAN 0,00 0,00 0,00 26.577,66 0,00 0,00 0,00 26.577,66
58626. DARKO MERC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1956 VIROVITICA -1.003,11 0,00 -36,03 27.616,41 0,00 0,00 0,00 26.577,27
58627. BONO LUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.576,51 0,00 0,00 0,00 26.576,51
58628. GÁBOR BODA ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA 1971 BUDAPEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.574,66 0,00 26.574,66
58629. ANĐELKO LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1973 OTOK 0,00 0,00 0,00 26.603,57 0,00 -29,86 0,00 26.573,71
58630. KRISZTINA IVANKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1978 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 26.573,49 0,00 0,00 0,00 26.573,49
58631. ALEN ŠTEFIČAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1982 NOVI ANTUNOVAC 3.602,39 0,00 -216,99 24.372,95 -1.186,84 0,00 0,00 26.571,51
58632. KATICA BOGDANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1966 VRBOSKA 0,00 0,00 0,00 26.571,46 0,00 0,00 0,00 26.571,46
58633. NENAD BRODAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,JESENJE 1975 GORNJE JESENJE 0,00 0,00 0,00 26.569,27 0,00 0,00 0,00 26.569,27
58634. BARDA MIFTAROSKA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1973 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 26.567,57 0,00 0,00 0,00 26.567,57
58635. DIJANA VIDEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1967 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 2.772,88 23.794,59 0,00 0,00 0,00 26.567,47
58636. MATO BROZOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1962 JANJA LIPA 4.371,62 0,00 -90,94 22.285,34 0,00 0,00 0,00 26.566,02
58637. ŽELJKO JAGODIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1965 JASENAŠ 0,00 0,00 0,00 26.565,28 0,00 0,00 0,00 26.565,28
58638. DRAGAN KOPRIVICA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1960 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.564,68 0,00 26.564,68
58639. FERZANE HASANI MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1963 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 26.564,31 0,00 0,00 0,00 26.564,31
58640. ANKICA STJEPANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 3.062,07 0,00 9.007,29 14.493,73 0,00 0,00 0,00 26.563,09
58641. ZVONKO BOGADI VARAŽDINSKA,IVANEC 1973 PUNIKVE 0,00 0,00 0,00 26.562,50 0,00 0,00 0,00 26.562,50
58642. SUZANA TROŠČAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1975 STARA PLOŠĆICA 0,00 0,00 0,00 26.562,31 0,00 0,00 0,00 26.562,31
58643. ESAD HADŽIPAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1981 STARA BAŠKA 0,00 0,00 0,00 26.558,96 0,00 0,00 0,00 26.558,96
58644. MARIO ŠOŠTAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1988 VELIKO TRGOVIŠĆE -169,85 0,00 2.270,16 24.457,26 0,00 0,00 0,00 26.557,57
58645. TONČI TRUTANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1970 SELCA 0,99 0,00 18.594,48 -0,15 0,00 7.961,53 0,00 26.556,85
58646. AMALIJA PERGER KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1930 ZLATAR 0,00 0,00 0,00 26.556,58 0,00 0,00 0,00 26.556,58
58647. STANA KOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1956 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 26.556,25 0,00 0,00 0,00 26.556,25
58648. MATEA BOKAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1995 METKOVIĆ 0,00 0,00 557,26 25.998,91 0,00 0,00 0,00 26.556,17
58649. DRAGAN ANIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1965 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 26.555,83 0,00 0,00 0,00 26.555,83
58650. MARICA ŽERAVICA ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1940 GORICA JAMNIČKA 0,00 0,00 0,00 26.554,66 0,00 0,00 0,00 26.554,66
58651. ZVONIMIR MIŠURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.554,19 0,00 26.554,19
58652. MIRKO KUŠTRIN BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1951 REŠETARI 0,00 0,00 0,00 26.552,34 0,00 0,00 0,00 26.552,34
58653. SANJA PETRIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1977 RUGVICA 0,00 0,00 0,00 26.552,10 0,00 0,00 0,00 26.552,10
58654. IVAN JEČMENICA KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1953 VUKANCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.550,25 0,00 26.550,25
58655. ŽAKLINA BOKUN ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1971 DUGO SELO 15.551,00 0,00 -5.388,78 16.387,83 0,00 0,00 0,00 26.550,05
58656. NATAŠA KRKLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.548,73 0,00 26.548,73
58657. IGOR KOLAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1981 KUNOVEC BREG 0,00 0,00 2.807,28 23.740,99 0,00 0,00 0,00 26.548,27
58658. MARINKO VOJVODIĆ ZADARSKA,ZADAR 1953 ZADAR -4.901,85 0,00 0,00 0,00 0,00 31.449,28 0,00 26.547,43
58659. MARIN DUNATOV ZADARSKA,ZADAR 1991 ZADAR 0,00 0,00 0,00 26.547,28 0,00 0,00 0,00 26.547,28
58660. SANJA PERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1970 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 -231,67 26.778,95 0,00 0,00 0,00 26.547,28
58661. MIRJANA DAČNIK ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1974 ZAPREŠIĆ 7.920,71 0,00 293,01 18.333,51 0,00 0,00 0,00 26.547,23
58662. DORIJANO KOCIJANČIĆ ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1963 KRANČIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.546,25 0,00 26.546,25
58663. SUNČICA ŠVAST BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1974 SLAVONSKI BROD 5.445,18 0,00 285,52 20.814,93 0,00 0,00 0,00 26.545,63
58664. JASNA KATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 26.544,71 0,00 0,00 0,00 0,00 26.544,71
58665. VJERA LATKOVIĆ-BOŽIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 26.544,24 0,00 0,00 0,00 26.544,24
58666. MIRNA HORVAT VARAŽDINSKA,LUDBREG 1959 LUDBREG 0,00 0,00 0,00 26.543,55 0,00 0,00 0,00 26.543,55
58667. ANTE ŽIGO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 26.543,53 0,00 0,00 0,00 26.543,53
58668. IVICA SUŽNJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 VELIKI PAŠIJAN 0,00 0,00 0,00 22.113,66 0,00 4.423,87 0,00 26.537,53
58669. ARBEN TUNAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 20.568,72 5.963,07 0,00 0,00 0,00 26.531,79
58670. BRANKO VLAŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.531,65 0,00 26.531,65
58671. RADOSLAV PETROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1961 DRAGA BAŠĆANSKA 0,00 0,00 0,01 10.575,49 15.955,92 0,00 0,00 26.531,42
58672. TIHOMIR ZRILIĆ ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1965 GORNJE RAŠTANE 0,00 0,00 0,00 26.528,67 0,00 0,00 0,00 26.528,67
58673. SINIŠA VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1980 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.528,53 0,00 26.528,53
58674. MILAN GLIBO POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1966 PLETERNICA 0,00 0,00 0,00 26.528,37 0,00 0,00 0,00 26.528,37
58675. ZDENISLAV JELAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 4.011,40 0,00 22.515,97 0,00 26.527,37
58676. JELENA SAZDOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.526,32 0,00 26.526,32
58677. IGOR LADIKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 26.525,31 0,00 0,00 0,00 26.525,31
58678. SENKA GAŠPAR SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1953 DRAŽEVITIĆI 0,00 0,00 0,00 26.525,18 0,00 0,00 0,00 26.525,18
58679. NADICA MATIJAŠEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1949 VOJVODINEC 0,00 0,00 0,00 26.402,65 0,00 122,18 0,00 26.524,83
58680. ZOLTAN KOVAČ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1978 GREBAŠTICA 0,00 0,00 0,00 26.523,33 0,00 0,00 0,00 26.523,33
58681. LJUBOMIR ŽARKOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1964 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.523,31 0,00 26.523,31
58682. LUKO PEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.523,14 0,00 0,00 0,00 26.523,14
58683. FARIZ MUJAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.521,28 0,00 0,00 0,00 26.521,28
58684. NADA BUHIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.519,23 0,00 26.519,23
58685. TOMISLAV CEROVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.518,92 0,00 0,00 0,00 26.518,92
58686. BOŽIDAR KOPRIVNJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1968 KRAPINSKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.516,38 0,00 26.516,38
58687. PREDRAG OREŠKOVIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1962 PROZORJE 10.713,88 0,00 15.802,38 0,00 0,00 0,00 0,00 26.516,26
58688. IRYNA GOLOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.515,92 0,00 0,00 0,00 26.515,92
58689. ANA PEKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1955 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 26.515,89 0,00 0,00 0,00 26.515,89
58690. ILEANA PIŠKOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 DEMERJE 0,00 0,00 0,00 26.515,16 0,00 0,00 0,00 26.515,16
58691. NERZETA SPAHIĆ ZAGREBAČKA,JAKOVLJE 1973 JAKOVLJE 0,00 0,00 0,00 26.513,83 0,00 0,00 0,00 26.513,83
58692. MIRELA BIBERKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 GAJEC 0,00 0,00 0,00 26.511,53 0,00 0,00 0,00 26.511,53
58693. JASNA BARUNČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1972 IVANKOVO 0,00 0,00 614,01 25.896,58 0,00 0,00 0,00 26.510,59
58694. MARINKO KNEZOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1963 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 26.510,29 0,00 0,00 0,00 26.510,29
58695. ETEM ILJAZI ISTARSKA,PULA 1986 PULA 0,00 0,00 0,00 26.508,47 0,00 0,00 0,00 26.508,47
58696. MARĆELO KEŠKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1991 BOL 9.323,54 0,00 251,82 16.929,71 0,00 0,00 0,00 26.505,07
58697. SNJEŠKA ŠLIBAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 2.937,50 23.565,79 0,00 0,00 0,00 26.503,29
58698. JASMINKA JAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.502,61 0,00 0,00 0,00 26.502,61
58699. FILIP BEGONJA ZADARSKA,OBROVAC 1964 GORNJI KARIN 0,00 0,00 0,00 26.502,34 0,00 0,00 0,00 26.502,34
58700. DAVOR LUKAS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 12.279,97 0,00 14.222,16 0,00 26.502,13