OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
58601. MILOŠ DEJANOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1982 SJEČEVAC 0,00 0,00 0,00 25.061,15 0,00 0,00 0,00 25.061,15
58602. STJEPAN VIDIČEK VARAŽDINSKA,JALŽABET 1961 KAŠTELANEC 0,00 0,00 0,00 25.060,68 0,00 0,00 0,00 25.060,68
58603. IVAN KOVAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1941 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 25.059,51 0,00 0,00 0,00 25.059,51
58604. BOŽICA TUKŠA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1958 DONJI DUBOVEC 0,00 0,00 0,00 25.059,23 0,00 0,00 0,00 25.059,23
58605. ANA ŽIVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1952 SREDANCI 0,00 0,00 0,00 25.057,39 0,00 0,00 0,00 25.057,39
58606. ANTICA MOJAŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVAČKO PRIMORJE 1966 DOLI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.053,13 0,00 25.053,13
58607. TOMISLAV GVOZDANOVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1972 SLAVETIĆ 0,00 0,00 0,00 25.052,42 0,00 0,00 0,00 25.052,42
58608. ANTONIO MARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1984 SPLIT 18.610,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.441,36 25.052,22
58609. MARKO PIJETLOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1984 SPLIT 0,00 0,00 0,00 25.050,53 0,00 0,00 0,00 25.050,53
58610. HANA PREKPALAJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1965 PLOČE 0,00 0,00 -20,86 25.070,48 0,00 0,00 0,00 25.049,62
58611. VJEKOSLAV AKRAP SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1973 SISAK 0,00 0,00 -3.270,89 28.318,47 0,00 0,00 0,00 25.047,58
58612. MATO GRŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1952 STUDENCI 0,00 0,00 0,00 25.045,79 0,00 0,00 0,00 25.045,79
58613. MIRO ŠTIFANIĆ ISTARSKA,POREČ 1981 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.041,89 0,00 25.041,89
58614. DARIO SMOLČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1979 ŽUPANJA 0,00 0,00 11.771,41 0,00 0,00 13.261,79 0,00 25.033,20
58615. TANINA SMRČEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ZRINSKI TOPOLOVAC 1976 ZRINSKI TOPOLOVAC 0,00 0,00 0,00 25.032,46 0,00 0,00 0,00 25.032,46
58616. ŽELJKO PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1966 GUNJA 0,00 0,00 -13,51 25.045,34 0,00 0,00 0,00 25.031,83
58617. ZLATKO KUCELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.030,36 0,00 25.030,36
58618. EMIR IBRIŠEVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1987 KERESTINEC 0,00 0,00 0,00 25.028,79 0,00 0,00 0,00 25.028,79
58619. XIAOJIN CHU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 25.027,47 0,00 0,00 0,00 25.027,47
58620. KLEMEN LUČIN SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1975 DRVENIK MALI 0,00 0,00 6.452,30 18.574,34 0,00 0,00 0,00 25.026,64
58621. BORKO ŠAMIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 46,68 0,00 0,00 24.978,33 0,00 25.025,01
58622. UWE KREUGER PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1958 DORTMUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.024,08 0,00 25.024,08
58623. ELIO DERINI PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1948 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.018,56 0,00 25.018,56
58624. JOSIP DOBRENIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1951 DONJA BUČICA 0,00 0,00 0,00 25.017,98 0,00 0,00 0,00 25.017,98
58625. ADAM STEPIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1935 BLAŽEVIĆ DOL 0,00 0,00 0,00 25.017,95 0,00 0,00 0,00 25.017,95
58626. MILICA ŠURMIN ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1941 POLJANA 0,00 0,00 0,00 25.017,81 0,00 0,00 0,00 25.017,81
58627. MILAN JERBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC 1955 PUPELICA 0,00 0,00 -1.691,65 26.735,29 0,00 -25,84 0,00 25.017,80
58628. EDIN ALUNOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 15.831,04 0,00 -5.952,05 -50,21 0,00 15.186,99 0,00 25.015,77
58629. KATA ČIVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1941 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 25.013,29 0,00 0,00 0,00 25.013,29
58630. SMILJKA TANKOSIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1945 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.012,31 0,00 25.012,31
58631. ROBERT LONČARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1961 DRAMALJ 0,00 0,00 3.534,51 0,00 0,00 21.477,09 0,00 25.011,60
58632. FRANKO JURČINOVIĆ ISTARSKA,PAZIN 1968 KAŠĆERGA 0,00 0,00 0,00 25.011,28 0,00 0,00 0,00 25.011,28
58633. OZANIJA FALAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1939 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.011,26 0,00 25.011,26
58634. VASO PANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1933 ŠAGOVINA MAŠIĆKA 0,00 0,00 0,00 25.010,45 0,00 0,00 0,00 25.010,45
58635. ŠTEFICA MESAROV KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1967 NOVO VIRJE 0,00 0,00 0,00 5.339,74 0,00 19.669,58 0,00 25.009,32
58636. DENIS OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.008,94 0,00 25.008,94
58637. FRANE FRKIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1964 TISNO 21.965,55 0,00 -3.131,22 6.173,02 0,00 0,00 0,00 25.007,35
58638. NEDILJKA KURTOVIĆ-VILETA SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1977 KOŠUTE 0,00 0,00 14,84 24.992,02 0,00 0,00 0,00 25.006,86
58639. IVICA PETRKAČ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1970 LIJEVA LUKA 0,00 0,00 0,00 25.005,64 0,00 0,00 0,00 25.005,64
58640. AMALIJA PERGER KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1930 ZLATAR 0,00 0,00 0,00 25.005,49 0,00 0,00 0,00 25.005,49
58641. DUBRAVKA ARAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1959 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 25.002,88 0,00 0,00 0,00 25.002,88
58642. RUŽA PERNAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1954 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 25.001,07 0,00 0,00 0,00 25.001,07
58643. MARIJA NEŽAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1953 KALNIK 0,00 0,00 0,00 25.000,10 0,00 0,00 0,00 25.000,10
58644. BRANIMIR IVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1975 SOLIN 0,00 0,00 0,00 24.998,17 0,00 0,00 0,00 24.998,17
58645. SRĐAN MIHALJEVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1980 KERESTINEC 4.151,00 0,00 0,00 13.089,11 0,00 7.755,67 0,00 24.995,78
58646. ŽELJKO BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1962 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.995,48 0,00 24.995,48
58647. DEAN TRINAJSTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1970 SROKI -10,35 0,00 -2.592,20 27.596,82 0,00 0,00 0,00 24.994,27
58648. ĐURĐICA ČAKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1951 MIHOLEC 0,00 0,00 0,00 24.992,73 0,00 0,00 0,00 24.992,73
58649. SANDRA ARNAUT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1976 CERNA 0,00 0,00 0,00 24.992,02 0,00 0,00 0,00 24.992,02
58650. ŠIMO ŠMIT SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1981 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.991,48 0,00 24.991,48
58651. DUBRAVKO ŠIMUNEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 24.987,18 0,00 0,00 0,00 24.987,18
58652. DARIO MIHALJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1984 ERDUT 0,00 0,00 0,00 24.985,88 0,00 0,00 0,00 24.985,88
58653. MIRSAD GREDELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 0,00 24.984,76 0,00 0,00 0,00 24.984,76
58654. JASNA TOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 0,00 24.984,47 0,00 0,00 0,00 24.984,47
58655. BISERKA GUSTIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 5.978,96 19.005,49 0,00 0,00 0,00 24.984,45
58656. DEJAN KATAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1982 ŽUPANJA 0,00 0,00 -129,02 25.110,79 0,00 0,00 0,00 24.981,77
58657. ŽELJKA DENC BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1971 VRBOVA 0,00 0,00 0,00 24.979,00 0,00 0,00 0,00 24.979,00
58658. DUNJA ŠILBERGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.977,98 0,00 24.977,98
58659. AFRIM PAJAZITI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1976 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 -279,80 25.257,14 0,00 0,00 0,00 24.977,34
58660. PETAR ZLOIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,POJEZERJE 1973 OTRIĆ-SEOCI 0,00 0,00 0,00 24.976,82 0,00 0,00 0,00 24.976,82
58661. VICTORIA BENCEKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1977 OREŠJE 0,00 0,00 0,00 24.974,96 0,00 0,00 0,00 24.974,96
58662. MARIJA JURAČAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1948 MARTINSKA VES 0,00 0,00 0,00 24.974,18 0,00 0,00 0,00 24.974,18
58663. IRENA TURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 -163,33 25.135,97 0,00 0,00 0,00 24.972,64
58664. LUCIJA BARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 366,83 0,00 3.590,42 21.014,82 0,00 0,00 0,00 24.972,07
58665. DJURDJICA BARTOL SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1959 LIJEVA LUKA 0,00 0,00 0,00 24.969,68 0,00 0,00 0,00 24.969,68
58666. ANTE RAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1981 LJUBITOVICA 1.128,11 0,00 0,00 23.839,20 0,00 0,00 0,00 24.967,31
58667. MANDA MARTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1933 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 24.966,20 0,00 0,00 0,00 24.966,20
58668. ĐURĐA BALOG KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1949 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 24.964,96 0,00 0,00 0,00 24.964,96
58669. BRANKO PEZELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1957 SOLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.962,69 0,00 24.962,69
58670. MILICA ĐEREK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 SPLIT 5,58 0,00 0,00 24.955,80 0,00 0,00 0,00 24.961,38
58671. JASMINA ĐONKO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1977 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 24.961,24 0,00 0,00 0,00 24.961,24
58672. ĐURO VIROVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1936 NOSKOVCI 0,00 0,00 0,00 24.961,08 0,00 0,00 0,00 24.961,08
58673. ŠTEFANIJA CRKVENČIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1948 ŠTEFANEC 0,00 0,00 0,00 24.960,06 0,00 0,00 0,00 24.960,06
58674. LIDIJA KLJAIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 24.957,76 0,00 0,00 0,00 24.957,76
58675. MIRDITA ALIČKOVIĆ ZADARSKA,OBROVAC 1984 GORNJI KARIN 0,00 0,00 0,00 24.957,24 0,00 0,00 0,00 24.957,24
58676. IVAN GREGURIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1951 TURČENICA 0,00 0,00 0,00 24.957,00 0,00 0,00 0,00 24.957,00
58677. STJEPAN HAVIDIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1972 GORICA JAMNIČKA 0,00 0,00 0,00 24.954,10 0,00 0,00 0,00 24.954,10
58678. MARICA ŠTABA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1963 KAMENA GORICA 0,00 0,00 0,00 24.949,15 0,00 0,00 0,00 24.949,15
58679. MARIO PULJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1964 RUNOVIĆ 0,00 0,00 -2.328,85 27.277,32 0,00 0,00 0,00 24.948,47
58680. TANJA JURIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1978 VIŠKOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.947,57 0,00 24.947,57
58681. ZVJEZDANA SUBOTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1971 DONJI ROGOLJI 0,00 0,00 0,00 24.947,53 0,00 0,00 0,00 24.947,53
58682. MARTA BUKOVEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1955 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 24.945,54 0,00 0,00 0,00 24.945,54
58683. TINA JURCAN ISTARSKA,UMAG 1982 FINIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.944,55 0,00 24.944,55
58684. ANICA BLAŽEVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1953 CELINE SAMOBORSKE 0,00 0,00 0,00 24.943,92 0,00 0,00 0,00 24.943,92
58685. KRISTIAN ŠMIT PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1980 CRES 0,00 0,00 0,00 24.943,08 0,00 0,00 0,00 24.943,08
58686. ŽELJKO KREČAK ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1965 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 24.937,64 0,00 0,00 0,00 24.937,64
58687. BRANKO PATRČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1957 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 24.936,70 0,00 0,00 0,00 24.936,70
58688. BRANKICA BUTKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 24.936,62 0,00 0,00 0,00 24.936,62
58689. RADOSAV NOVKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1930 BUKOVAČKI ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 24.936,59 0,00 0,00 0,00 24.936,59
58690. KATA LEGIN ZAGREBAČKA,KRIŽ 1925 OKEŠINEC 0,00 0,00 0,00 24.936,57 0,00 0,00 0,00 24.936,57
58691. STEVO BALAĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1958 MIŠLJENOVAC 0,00 0,00 0,00 24.932,86 0,00 0,00 0,00 24.932,86
58692. BRANKO KLISURIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1942 MALA MUČNA 0,00 0,00 0,00 24.931,29 0,00 0,00 0,00 24.931,29
58693. MIRJANA CENTA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1953 MALA PISANICA 0,00 0,00 0,00 24.930,36 0,00 0,00 0,00 24.930,36
58694. RADOJKA ČUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 7.873,75 0,00 0,00 17.052,71 0,00 24.926,46
58695. VEDRAN VALIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 24.922,50 1,77 0,00 0,00 0,00 24.924,27
58696. ANICA PERIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1943 VALTURA 0,00 0,00 0,00 24.923,60 0,00 0,00 0,00 24.923,60
58697. MAGDALENA IŠTUK ISTARSKA,MEDULIN 1955 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 24.923,20 0,00 0,00 0,00 24.923,20
58698. RAOUL BANOV PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 24.922,81 0,00 0,00 0,00 24.922,81
58699. SINIŠA RADIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -155,35 10.027,41 0,00 15.050,25 0,00 24.922,31
58700. IVA KIŠ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1982 SISAK 0,00 0,00 -3.057,13 27.978,90 0,00 0,00 0,00 24.921,77