OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
58601. GOSTIMIR VUČENOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI 1938 SMRTIĆ 0,00 0,00 0,00 25.592,25 0,00 0,00 0,00 25.592,25
58602. JOSIP SULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1973 HVAR 0,00 0,00 0,00 25.591,08 0,00 0,00 0,00 25.591,08
58603. KATARINA BERGOVEC MEĐIMURSKA,GORIČAN 1956 GORIČAN 0,00 0,00 0,00 25.590,23 0,00 0,00 0,00 25.590,23
58604. ROBERT LONČARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1961 DRAMALJ 0,00 0,00 3.588,36 0,00 0,00 22.001,34 0,00 25.589,70
58605. REMZO BALTIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1967 SISAK -1,26 0,00 0,00 25.590,47 0,00 0,00 0,00 25.589,21
58606. IVICA VILJAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1973 SEGET DONJI 0,00 0,00 5.788,83 19.799,45 0,00 0,00 0,00 25.588,28
58607. RUŽA ZDRAVČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1957 BEKETINCI 0,00 0,00 0,00 25.586,51 0,00 0,00 0,00 25.586,51
58608. ĐURĐICA ČAKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1951 MIHOLEC 0,00 0,00 0,00 25.584,12 0,00 0,00 0,00 25.584,12
58609. DENIS PETAK VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1981 OBRANKOVEC 0,00 0,00 1.643,37 23.940,27 0,00 0,00 0,00 25.583,64
58610. MILENA LIPANOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1956 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 25.582,21 0,00 0,00 0,00 25.582,21
58611. MARINA KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1984 MRZOVIĆ 0,00 0,00 0,00 25.579,51 0,00 0,00 0,00 25.579,51
58612. ADAM PERKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1953 ŠIROKO POLJE 0,00 0,00 0,00 25.578,41 0,00 0,00 0,00 25.578,41
58613. ZLATKO DIKANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 1.605,05 0,00 23.969,80 0,00 25.574,85
58614. MACIEJ KAZIMIERZ JEZIOROWSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ŁODZ 0,00 0,00 0,00 25.572,63 0,00 0,00 0,00 25.572,63
58615. ZVONIMIR STRAŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 568,54 25.002,39 0,00 0,00 0,00 25.570,93
58616. MUHAMED ŠUMEŽ ISTARSKA,PULA 1973 PULA 0,00 0,00 0,00 25.570,43 0,00 0,00 0,00 25.570,43
58617. TONI PETER GALL PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1963 MALINSKA 0,00 0,00 0,00 25.570,36 0,00 0,00 0,00 25.570,36
58618. BRANKO CVITANUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1961 RUNOVIĆ 0,00 0,00 20.356,01 5.213,42 0,00 0,00 0,00 25.569,43
58619. DAVID NISETEO ZADARSKA,ZADAR 1952 ZADAR 0,00 0,00 0,00 25.568,88 0,00 0,00 0,00 25.568,88
58620. RADOSLAV LOVRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1956 HRVACE 0,00 0,00 -1.584,01 27.151,47 0,00 0,00 0,00 25.567,46
58621. SONJA BARLIAN ISTARSKA,MARČANA 1965 DIVŠIĆI 0,00 0,00 0,00 25.567,44 0,00 0,00 0,00 25.567,44
58622. DALIBOR RUŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1982 PETRIJEVCI 4.251,21 0,00 -77,29 21.391,84 0,00 0,00 0,00 25.565,76
58623. ROBERT JELASKA SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1972 SUTIVAN 0,00 0,00 0,00 25.564,49 0,00 0,00 0,00 25.564,49
58624. IVAN JAKOPOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1950 VIRJE 0,00 0,00 0,00 25.563,19 0,00 0,00 0,00 25.563,19
58625. MLADEN SEDMAK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1962 PRILESJE 0,00 0,00 0,00 25.561,52 0,00 0,00 0,00 25.561,52
58626. JOSIP SEMREN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.560,45 0,00 25.560,45
58627. DAMIR KELEMEN ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1965 HRUŠEVEC KUPLJENSKI 0,00 0,00 0,00 25.559,46 0,00 0,00 0,00 25.559,46
58628. ANDREA CIJUK SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1983 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 0,00 25.559,28 0,00 0,00 0,00 25.559,28
58629. MIRJANA BARIĆ-POPOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,BISKUPIJA 1956 BISKUPIJA 0,00 0,00 0,00 25.558,68 0,00 0,00 0,00 25.558,68
58630. ANTE MARINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1963 PODPROLOG 0,00 0,00 0,00 25.556,32 0,00 0,00 0,00 25.556,32
58631. TONI PIRŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 25.555,88 0,00 0,00 0,00 25.555,88
58632. MIRELA ŽIVKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1971 SOLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.554,92 0,00 25.554,92
58633. NOVAK RADANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1934 BLAGORODOVAC 0,00 0,00 0,00 25.554,45 0,00 0,00 0,00 25.554,45
58634. AHMED MAKSUTOSKI ISTARSKA,LABIN 1960 VINEŽ 0,00 0,00 0,00 25.553,88 0,00 0,00 0,00 25.553,88
58635. ISMAJL BITIĆ ISTARSKA,LABIN 1959 VINEŽ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.551,92 0,00 25.551,92
58636. MILE GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 SPLIT 12.594,96 0,00 0,00 0,00 0,00 8.671,30 4.284,00 25.550,26
58637. MARKO ZEBA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC 1960 BRODIĆ 0,00 0,00 0,00 25.549,52 0,00 0,00 0,00 25.549,52
58638. DARIO SMOLČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1979 ŽUPANJA 0,00 0,00 12.039,20 0,00 0,00 13.510,29 0,00 25.549,49
58639. MIRJANA JOZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1974 SLAVONSKI BROD -447,02 0,00 0,00 25.995,25 0,00 0,00 0,00 25.548,23
58640. DUBRAVKA ŠPOLJARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1965 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 25.548,09 0,00 0,00 0,00 25.548,09
58641. MIJO LAŽETA SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1959 RIČICE 0,00 0,00 0,00 25.546,84 0,00 0,00 0,00 25.546,84
58642. MILE DEVETAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 GALOVAC 0,00 0,00 0,00 25.546,09 0,00 0,00 0,00 25.546,09
58643. MIROSLAV MIOKOVIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1970 GORICA JAMNIČKA 2.656,30 0,00 0,00 22.888,68 0,00 0,00 0,00 25.544,98
58644. MILUTIN PODKOLJNJAK KARLOVAČKA,CETINGRAD 1939 RUŠEVICA 0,00 0,00 0,00 25.544,83 0,00 0,00 0,00 25.544,83
58645. MILAN POLJAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1951 RIBNJAČKA 0,00 0,00 0,00 25.544,34 0,00 0,00 0,00 25.544,34
58646. IVAN ROŠKO ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1957 ŠIBENIK -36,85 0,00 3.094,10 22.484,75 0,00 0,00 0,00 25.542,00
58647. GEORG GRUBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1958 POPOVAC 13.411,26 0,00 580,26 11.550,30 0,00 0,00 0,00 25.541,82
58648. AMIR ZENUNI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1980 VELIKA GORICA 0,00 0,00 1.745,95 23.791,76 0,00 0,00 0,00 25.537,71
58649. JOZO FRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PRIMORSKI DOLAC 1948 PRIMORSKI DOLAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.536,09 0,00 25.536,09
58650. IVAN PAVLEK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1955 LONJICA 0,00 0,00 0,00 25.533,45 0,00 0,00 0,00 25.533,45
58651. BERNARDICA HREN KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1972 DONJA STUBICA 0,00 0,00 -53,19 25.585,95 0,00 0,00 0,00 25.532,76
58652. IGOR JEDVAJIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 GORNJI KUĆAN 5.336,19 0,00 100,35 20.095,00 0,00 0,00 0,00 25.531,54
58653. PAVAO ANDROŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1942 SOPJE 0,00 0,00 0,00 25.531,19 0,00 0,00 0,00 25.531,19
58654. KREŠO CIGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1974 PODGRAĐE 0,00 0,00 822,66 24.708,33 0,00 0,00 0,00 25.530,99
58655. MIODRAG MIKETEK OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1978 ČAMAGAJEVCI -6.496,86 0,00 54,36 31.972,70 0,00 0,00 0,00 25.530,20
58656. MONJA LOGER OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1986 ŠIROKO POLJE 0,00 0,00 0,00 25.524,76 0,00 0,00 0,00 25.524,76
58657. ANASTAZIJA TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1949 GORNJE PREDRIJEVO 0,00 0,00 0,00 25.524,39 0,00 0,00 0,00 25.524,39
58658. MARIJAN TRUŠČEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1962 OREHOVEC 0,00 0,00 0,00 25.524,17 0,00 0,00 0,00 25.524,17
58659. MILAN SEKULIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI 1957 PLAVŠINAC 0,00 0,00 0,00 25.572,24 0,00 -50,00 0,00 25.522,24
58660. SADIKA PAŠALIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1957 SISAK 914,41 0,00 1.648,89 22.958,81 0,00 0,00 0,00 25.522,11
58661. DUBRAVKA ILIĆ VLAIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1975 KAOČINE 0,00 0,00 -0,01 25.521,90 0,00 0,00 0,00 25.521,89
58662. DARKO TURČIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 25.521,28 0,00 0,00 0,00 25.521,28
58663. DANIJELA POLJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1978 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 25.516,90 0,00 0,00 0,00 25.516,90
58664. ŽELJKO FOČIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1985 SAMOBOR 2.306,07 0,00 0,00 23.207,55 0,00 0,00 0,00 25.513,62
58665. MILKA DUNDOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1951 SLATINA 0,00 0,00 0,00 25.512,76 0,00 0,00 0,00 25.512,76
58666. SLAVKA JUREC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 25.512,30 0,00 0,00 0,00 25.512,30
58667. MIRSAD DERONJIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1964 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 25.511,79 0,00 0,00 0,00 25.511,79
58668. MLADENKA SVERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DAVOR 1964 ORUBICA 0,00 0,00 0,00 25.511,56 0,00 0,00 0,00 25.511,56
58669. GORDANA RAJKOVIĆ ZAGREBAČKA,BISTRA 1955 GORNJA BISTRA 0,00 0,00 25.511,25 0,00 0,00 0,00 0,00 25.511,25
58670. DRAGAN RAŽNJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 25.511,02 0,00 0,00 0,00 25.511,02
58671. BOŽO STOJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.509,50 0,00 25.509,50
58672. ANTONIJA KRISTOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1939 SPLIT 0,00 0,00 0,00 25.508,37 0,00 0,00 0,00 25.508,37
58673. NENAD VUKUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 16.270,26 0,00 9.237,93 0,00 0,00 0,00 0,00 25.508,19
58674. MIRJANA MILJANČIĆ MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU 1970 OKRUGLI VRH 0,00 0,00 0,00 25.505,86 0,00 0,00 0,00 25.505,86
58675. MIRO ŠTIFANIĆ ISTARSKA,POREČ 1981 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.504,67 0,00 25.504,67
58676. SLOBODAN MATIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ZAŽABLJE 1970 MLINIŠTE 0,00 0,00 0,00 25.503,69 0,00 0,00 0,00 25.503,69
58677. BUDIMIR MITROVIĆ ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1961 BIOGRAD NA MORU -63,63 0,00 0,00 25.566,94 0,00 0,00 0,00 25.503,31
58678. BRANKICA POLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 25.501,96 0,00 0,00 0,00 25.501,96
58679. BARICA KUZMIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1954 VISOKO 0,00 0,00 0,00 25.499,34 0,00 0,00 0,00 25.499,34
58680. MILOVAN VUČINIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1958 BENKOVAC 0,00 0,00 0,00 25.497,72 0,00 0,00 0,00 25.497,72
58681. ANTUN LOBROVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1961 KRIŽEVCI 0,00 0,00 7.733,73 17.762,20 0,00 0,00 0,00 25.495,93
58682. IVAN KAVALI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1987 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 -137,28 25.629,50 0,00 0,00 0,00 25.492,22
58683. VICTORIA BENCEKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1977 OREŠJE 0,00 0,00 0,00 25.492,17 0,00 0,00 0,00 25.492,17
58684. UWE KREUGER PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1958 DORTMUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.491,52 0,00 25.491,52
58685. ŽELJKO MAKSAN ZADARSKA,PAKOŠTANE 1966 PAKOŠTANE 0,00 0,00 0,00 25.487,52 0,00 0,00 0,00 25.487,52
58686. SNEŽANA GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 25.485,41 0,00 0,00 0,00 25.485,41
58687. TOMISLAV BALJKAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 15.072,55 0,00 10.406,82 4,37 0,00 0,00 0,00 25.483,74
58688. MARTINA KOVAČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1976 PRUGOVAC 0,00 0,00 0,00 24.917,24 0,00 566,38 0,00 25.483,62
58689. KREŠIMIR MRAVIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1945 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.483,06 0,00 25.483,06
58690. ANICA BLAŽEVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1953 CELINE SAMOBORSKE 0,00 0,00 0,00 25.482,12 0,00 0,00 0,00 25.482,12
58691. FRANC POGLAJEN PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1957 VRHOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.481,08 0,00 25.481,08
58692. ZORAN GLUMIČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 CABUNA 0,00 0,00 0,00 25.479,87 0,00 0,00 0,00 25.479,87
58693. JURAJ GREGORIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DAVOR 1947 ORUBICA 0,00 0,00 0,00 25.479,68 0,00 0,00 0,00 25.479,68
58694. ELIO DERINI PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1948 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.478,62 0,00 25.478,62
58695. MUMIN FERATI SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1968 VRBOSKA -1.782,87 0,00 105,96 27.154,28 0,00 0,00 0,00 25.477,37
58696. IGOR ĐIMOTI POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1983 VIDOVCI 0,00 0,00 0,00 25.475,89 0,00 0,00 0,00 25.475,89
58697. DUNJA ŠILBERGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.473,63 0,00 25.473,63
58698. JAVORKA KONDŽA SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1968 OTOK 0,00 0,00 0,00 25.473,15 0,00 0,00 0,00 25.473,15
58699. DEJAN KATAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1982 ŽUPANJA 0,00 0,00 -129,02 25.598,20 0,00 0,00 0,00 25.469,18
58700. MAGDALENA IŠTUK ISTARSKA,MEDULIN 1955 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 25.468,17 0,00 0,00 0,00 25.468,17