OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
58601. KATA ĐUKIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OPUZEN 1959 OPUZEN 0,00 0,00 0,00 26.581,33 0,00 74,30 0,00 26.655,63
58602. IGOR GAŠPARINČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1981 GUŠĆE 0,00 0,00 26.652,36 0,00 0,00 0,00 0,00 26.652,36
58603. HURMIZA HAJDARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 45,09 0,00 13.436,40 13.170,76 0,00 0,00 0,00 26.652,25
58604. MARIJA KADIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1975 GUNDINCI 0,00 0,00 0,00 26.652,02 0,00 0,00 0,00 26.652,02
58605. MILENA ŠTRBAC ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1976 BANJA LUKA 0,00 0,00 0,00 26.651,81 0,00 0,00 0,00 26.651,81
58606. MARIJAN GALOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,JESENJE 1966 GORNJE JESENJE 0,00 0,00 0,00 26.651,71 0,00 0,00 0,00 26.651,71
58607. KATARINA BLAŽINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -1.069,68 0,00 13.476,02 14.244,14 0,00 0,00 0,00 26.650,48
58608. KATARINA JURIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1935 NOVO SELO 0,00 0,00 0,00 26.649,08 0,00 0,00 0,00 26.649,08
58609. LJUBICA BORONIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.646,92 0,00 26.646,92
58610. GORDANA PILDEK-ŠTETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.646,46 0,00 0,00 0,00 26.646,46
58611. ŽELJKO FOČIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1985 SAMOBOR 988,45 0,00 0,00 25.656,76 0,00 0,00 0,00 26.645,21
58612. NADA KOVAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1946 GORNJA PIŠTANA 0,00 0,00 0,00 26.643,48 0,00 0,00 0,00 26.643,48
58613. MARICA BAGUDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1967 GORJANI 0,00 0,00 0,00 26.637,90 0,00 0,00 0,00 26.637,90
58614. NINO PALMAN LIČKO-SENJSKA,SENJ 1964 SENJ 0,00 0,00 0,00 26.654,69 0,00 -17,48 0,00 26.637,21
58615. JOSIP VRBAT BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1987 SLAVONSKI BROD -13,16 0,00 22.259,69 4.390,21 0,00 0,00 0,00 26.636,74
58616. ANTUN STANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1962 LAMINAC 0,00 0,00 186,86 26.448,27 0,00 0,00 0,00 26.635,13
58617. ZVONKO PAŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRBJE 1953 SIČICE 0,00 0,00 0,00 26.634,98 0,00 0,00 0,00 26.634,98
58618. ŽELJKO GRABAR MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1964 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 26.634,21 0,00 0,00 0,00 26.634,21
58619. JASMINE HAJDARI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1982 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 26.633,84 0,00 0,00 0,00 26.633,84
58620. DAVOR KOVAČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1977 BEREK 0,00 0,00 0,00 26.633,65 0,00 0,00 0,00 26.633,65
58621. SNEŽANA JOSIMOVIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 0,00 0,00 0,00 26.633,00 0,00 0,00 0,00 26.633,00
58622. IRENA POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 26.628,20 0,00 0,00 0,00 0,00 26.628,20
58623. IVAN VITEZ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1971 DUGO SELO 0,00 0,00 1.763,18 24.864,47 0,00 0,00 0,00 26.627,65
58624. IRINA HORVAT MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC 1968 PRIBISLAVEC 0,00 0,00 0,00 26.627,12 0,00 0,00 0,00 26.627,12
58625. HASEDA BOČKAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1968 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 26.626,09 0,00 0,00 0,00 26.626,09
58626. LUKA ANTIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1986 BRODARICA 0,00 0,00 -185,10 26.809,79 0,00 0,00 0,00 26.624,69
58627. MIRELA MUJKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 SESVETE 0,00 0,00 0,00 26.622,71 0,00 0,00 0,00 26.622,71
58628. NEBOJŠA JANJATOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.622,63 0,00 26.622,63
58629. LUCIJANO PIAŽA-MIKELIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1971 BANJOL 0,00 0,00 -3.771,12 30.390,53 0,00 0,00 0,00 26.619,41
58630. DOMAGOJ ŠTIRINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,02 26.618,76 0,00 0,00 0,00 26.618,78
58631. DRAGICA ZAGORŠČAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1952 VRANOJELJE 0,00 0,00 0,00 26.615,97 0,00 0,00 0,00 26.615,97
58632. ROMANA PRSKALO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1969 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 26.614,73 0,00 0,00 0,00 26.614,73
58633. MARINA MILKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1975 OSIJEK 2.017,46 0,00 698,76 23.898,12 0,00 0,00 0,00 26.614,34
58634. ĐURO FERENČAK ZAGREBAČKA,PRESEKA 1960 DONJA VELIKA 0,00 0,00 0,00 26.614,08 0,00 0,00 0,00 26.614,08
58635. MARINKO MARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 26.611,06 0,00 0,00 0,00 26.611,06
58636. IVAN BUJADILO SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1974 NOVSKA 0,00 0,00 11.599,37 0,00 15.009,06 0,00 0,00 26.608,43
58637. ŠTEFICA DUKŠI VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1947 ŠEMOVEC 0,00 0,00 0,00 26.607,70 0,00 0,00 0,00 26.607,70
58638. MLADEN ĆUTUK SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1962 VRGORAC 0,00 0,00 0,00 26.607,45 0,00 0,00 0,00 26.607,45
58639. JELA RUKAVINA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1936 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 26.607,04 0,00 0,00 0,00 26.607,04
58640. SLAĐANA REPINAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1972 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 26.603,27 0,00 0,00 0,00 26.603,27
58641. MARIA TERESA VONA SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1968 TORINO 0,00 0,00 0,00 26.602,87 0,00 0,00 0,00 26.602,87
58642. ĐURO SLIJEPČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -1.315,32 27.915,99 0,00 0,00 0,00 26.600,67
58643. ADAM ĐUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1945 SLAKOVCI 0,00 0,00 0,00 26.595,99 0,00 0,00 0,00 26.595,99
58644. BOŽICA IVANČAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1964 SIROVA KATALENA -9.470,33 0,00 -497,90 36.564,22 0,00 0,00 0,00 26.595,99
58645. TIHOMIR BRIŠ POŽEŠKO-SLAVONSKA,ČAGLIN 1965 ČAGLIN 0,00 0,00 0,00 25.949,98 0,00 645,48 0,00 26.595,46
58646. MARA HUSNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1935 NOVI SENKOVAC 0,00 0,00 0,00 26.594,69 0,00 0,00 0,00 26.594,69
58647. ESTELLA BUJAS ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1951 SRIMA -101,99 0,00 -126,35 26.821,79 0,00 0,00 0,00 26.593,45
58648. ALEKSANDRA CVITKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 0,00 0,00 0,00 26.591,85 0,00 0,00 0,00 26.591,85
58649. IVAN JURLINA ZADARSKA,STARIGRAD 1947 SELINE 0,00 0,00 0,00 26.590,84 0,00 0,00 0,00 26.590,84
58650. ŠTEFICA PONGRAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1948 RADAKOVO 0,00 0,00 0,00 26.590,49 0,00 0,00 0,00 26.590,49
58651. NEDJELJKO GRUBAČ OSJEČKO-BARANJSKA,VLADISLAVCI 1962 SOT 0,00 0,00 0,00 0,00 26.590,43 0,00 0,00 26.590,43
58652. ĐURĐICA BOŠNJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1966 POTOK KALNIČKI 0,00 0,00 0,00 26.588,07 0,00 0,00 0,00 26.588,07
58653. STOJANKA MANOJLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 26.583,60 0,00 0,00 0,00 0,00 26.583,60
58654. BAJRAM ILIJAZI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1942 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 26.582,15 0,00 0,00 0,00 26.582,15
58655. ROMANO UKALOVIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1967 SUHOVARE 0,00 0,00 0,00 26.581,38 0,00 0,00 0,00 26.581,38
58656. MLADEN POLAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1965 MAJSKE POLJANE 0,00 0,00 0,00 26.580,98 0,00 0,00 0,00 26.580,98
58657. KREŠIMIR KRANJC ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1980 ZAPREŠIĆ 22.715,88 0,00 1.912,53 1.952,22 0,00 0,00 0,00 26.580,63
58658. DRAGAN BAČAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1949 VELIKA TRNAVA 0,00 0,00 0,00 26.579,76 0,00 0,00 0,00 26.579,76
58659. MILE GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 SPLIT 12.594,96 0,00 0,00 0,00 0,00 9.698,89 4.284,00 26.577,85
58660. BARICA PAVLIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1938 LOVREČAN 0,00 0,00 0,00 26.577,66 0,00 0,00 0,00 26.577,66
58661. DARKO MERC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1956 VIROVITICA -1.003,11 0,00 -36,03 27.616,41 0,00 0,00 0,00 26.577,27
58662. BONO LUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.576,51 0,00 0,00 0,00 26.576,51
58663. GÁBOR BODA ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA 1971 BUDAPEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.574,66 0,00 26.574,66
58664. ANĐELKO LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1973 OTOK 0,00 0,00 0,00 26.603,57 0,00 -29,86 0,00 26.573,71
58665. KRISZTINA IVANKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1978 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 26.573,49 0,00 0,00 0,00 26.573,49
58666. ALEN ŠTEFIČAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1982 NOVI ANTUNOVAC 3.602,39 0,00 -216,99 24.372,95 -1.186,84 0,00 0,00 26.571,51
58667. KATICA BOGDANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1966 VRBOSKA 0,00 0,00 0,00 26.571,46 0,00 0,00 0,00 26.571,46
58668. NENAD BRODAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,JESENJE 1975 GORNJE JESENJE 0,00 0,00 0,00 26.569,27 0,00 0,00 0,00 26.569,27
58669. BARDA MIFTAROSKA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1973 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 26.567,57 0,00 0,00 0,00 26.567,57
58670. DIJANA VIDEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1967 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 2.772,88 23.794,59 0,00 0,00 0,00 26.567,47
58671. MATO BROZOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1962 JANJA LIPA 4.371,62 0,00 -90,94 22.285,34 0,00 0,00 0,00 26.566,02
58672. ŽELJKO JAGODIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1965 JASENAŠ 0,00 0,00 0,00 26.565,28 0,00 0,00 0,00 26.565,28
58673. DRAGAN KOPRIVICA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1960 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.564,68 0,00 26.564,68
58674. FERZANE HASANI MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1963 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 26.564,31 0,00 0,00 0,00 26.564,31
58675. ANKICA STJEPANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 3.062,07 0,00 9.007,29 14.493,73 0,00 0,00 0,00 26.563,09
58676. ZVONKO BOGADI VARAŽDINSKA,IVANEC 1973 PUNIKVE 0,00 0,00 0,00 26.562,50 0,00 0,00 0,00 26.562,50
58677. SUZANA TROŠČAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1975 STARA PLOŠĆICA 0,00 0,00 0,00 26.562,31 0,00 0,00 0,00 26.562,31
58678. ESAD HADŽIPAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1981 STARA BAŠKA 0,00 0,00 0,00 26.558,96 0,00 0,00 0,00 26.558,96
58679. MARIO ŠOŠTAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1988 VELIKO TRGOVIŠĆE -169,85 0,00 2.270,16 24.457,26 0,00 0,00 0,00 26.557,57
58680. TONČI TRUTANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1970 SELCA 0,99 0,00 18.594,48 -0,15 0,00 7.961,53 0,00 26.556,85
58681. AMALIJA PERGER KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1930 ZLATAR 0,00 0,00 0,00 26.556,58 0,00 0,00 0,00 26.556,58
58682. STANA KOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1956 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 26.556,25 0,00 0,00 0,00 26.556,25
58683. MATEA BOKAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1995 METKOVIĆ 0,00 0,00 557,26 25.998,91 0,00 0,00 0,00 26.556,17
58684. IVAN MATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT -3.925,41 0,00 33.799,31 -3.317,89 0,00 0,00 0,00 26.556,01
58685. DRAGAN ANIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1965 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 26.555,83 0,00 0,00 0,00 26.555,83
58686. MARICA ŽERAVICA ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1940 GORICA JAMNIČKA 0,00 0,00 0,00 26.554,66 0,00 0,00 0,00 26.554,66
58687. ZVONIMIR MIŠURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.554,19 0,00 26.554,19
58688. MIRKO KUŠTRIN BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1951 REŠETARI 0,00 0,00 0,00 26.552,34 0,00 0,00 0,00 26.552,34
58689. SANJA PETRIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1977 RUGVICA 0,00 0,00 0,00 26.552,10 0,00 0,00 0,00 26.552,10
58690. IVAN JEČMENICA KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1953 VUKANCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.550,25 0,00 26.550,25
58691. ŽAKLINA BOKUN ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1971 DUGO SELO 15.551,00 0,00 -5.388,78 16.387,83 0,00 0,00 0,00 26.550,05
58692. NATAŠA KRKLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.548,73 0,00 26.548,73
58693. IGOR KOLAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1981 KUNOVEC BREG 0,00 0,00 2.807,28 23.740,99 0,00 0,00 0,00 26.548,27
58694. MARINKO VOJVODIĆ ZADARSKA,ZADAR 1953 ZADAR -4.901,85 0,00 0,00 0,00 0,00 31.449,28 0,00 26.547,43
58695. MARIN DUNATOV ZADARSKA,ZADAR 1991 ZADAR 0,00 0,00 0,00 26.547,28 0,00 0,00 0,00 26.547,28
58696. SANJA PERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1970 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 -231,67 26.778,95 0,00 0,00 0,00 26.547,28
58697. MIRJANA DAČNIK ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1974 ZAPREŠIĆ 7.920,71 0,00 293,01 18.333,51 0,00 0,00 0,00 26.547,23
58698. DORIJANO KOCIJANČIĆ ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1963 KRANČIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.546,25 0,00 26.546,25
58699. SUNČICA ŠVAST BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1974 SLAVONSKI BROD 5.445,18 0,00 285,52 20.814,93 0,00 0,00 0,00 26.545,63
58700. JASNA KATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 26.544,71 0,00 0,00 0,00 0,00 26.544,71