OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
58601. RADMILA OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1956 TUGONICA 0,00 0,00 0,00 26.158,99 0,00 0,00 0,00 26.158,99
58602. IRENA TURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 -163,33 26.320,56 0,00 0,00 0,00 26.157,23
58603. MILE DEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1944 JOSIPDOL 0,00 0,00 0,00 26.155,98 0,00 0,00 0,00 26.155,98
58604. ABDENOUR CHELFI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.155,69 0,00 0,00 0,00 26.155,69
58605. ZDRAVKO VRANIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1968 BUDROVAC 0,00 0,00 0,00 26.151,60 0,00 0,00 0,00 26.151,60
58606. VALENTINA FJERCE BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1984 BEDENIK 0,00 0,00 0,00 26.148,77 0,00 0,00 0,00 26.148,77
58607. BORIS PAVELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 26.145,68 0,00 0,00 0,00 0,00 26.145,68
58608. DARIO BUTI POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1973 POŽEGA 12.227,20 0,00 0,00 13.914,03 0,00 0,00 0,00 26.141,23
58609. DRAŽEN PREPELEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1973 VUKOSAVLJEVICA -0,62 0,00 0,00 26.141,25 0,00 0,00 0,00 26.140,63
58610. TOMISLAV GRAFINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1950 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 26.140,32 0,00 0,00 0,00 26.140,32
58611. FIDANČO MOMČILOV ISTARSKA,POREČ 1961 ANTONCI 0,00 0,00 0,00 26.138,91 0,00 0,00 0,00 26.138,91
58612. JOVICA LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1966 MARKUŠICA 0,00 0,00 0,00 26.137,94 0,00 0,00 0,00 26.137,94
58613. SLAVICA HOTNJAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1956 GLINA 0,00 0,00 0,00 26.137,85 0,00 0,00 0,00 26.137,85
58614. BRANKO TOTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1955 ĐAKOVO 0,00 0,00 10.221,18 14.866,72 0,00 1.048,23 0,00 26.136,13
58615. NATAŠA KONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 1.398,10 0,00 3.574,48 10.437,85 0,00 10.723,51 0,00 26.133,94
58616. HIDAJET KAMBER ISTARSKA,VRSAR 1961 VRSAR 0,00 0,00 0,00 26.132,91 0,00 0,00 0,00 26.132,91
58617. TAMARA MRKALJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 26.129,78 0,00 0,00 0,00 26.129,78
58618. MARTIN KOLAK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1979 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.129,65 0,00 26.129,65
58619. ANTUN ŽUPAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1973 DRENOVCI 3,97 0,00 -667,93 26.790,96 0,00 0,00 0,00 26.127,00
58620. ŽELJKO BJELOPAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ODRA 0,00 0,00 0,00 26.126,74 0,00 0,00 0,00 26.126,74
58621. LJUDMILA RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1949 KAŠTEL SUĆURAC 0,00 0,00 2.852,02 23.273,68 0,00 0,00 0,00 26.125,70
58622. MITHAD HAMIDI ZADARSKA,PREKO 1937 UGLJAN 0,00 0,00 -1.407,66 27.533,01 0,00 0,00 0,00 26.125,35
58623. GORDANA NEMČIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVICA 1973 BOBOVEC ROZGANSKI 0,00 0,00 222,33 25.902,16 0,00 0,00 0,00 26.124,49
58624. ANDREA TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.122,59 0,00 26.122,59
58625. MARKO BEKAVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1963 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 215,48 25.905,51 0,00 0,00 0,00 26.120,99
58626. MIRNA ŠARAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 1.068,20 0,00 0,00 25.052,56 0,00 26.120,76
58627. LUCIJA HORVAT SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1981 SISAK 0,00 0,00 0,00 26.119,69 0,00 0,00 0,00 26.119,69
58628. NADA FLIS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.116,85 0,00 26.116,85
58629. ROBERT HORVAT MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1973 NEDELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 26.115,20 0,00 0,00 0,00 26.115,20
58630. ANKA MIKINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1946 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 26.113,50 0,00 0,00 0,00 26.113,50
58631. VLADIMIR VIDAS LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1968 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 26.112,95 0,00 0,00 0,00 26.112,95
58632. RAMIZ KURTOVIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1960 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 26.112,57 0,00 0,00 0,00 26.112,57
58633. DAVOR SABO BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1980 NOVA GRADIŠKA -65,95 0,00 0,00 26.178,03 0,00 0,00 0,00 26.112,08
58634. DARKO MAZUH KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1974 LADISLAV SOKOLOVAČKI 0,00 0,00 0,00 26.111,87 0,00 0,00 0,00 26.111,87
58635. IVO MILIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1946 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 166,30 25.945,26 0,00 0,00 0,00 26.111,56
58636. VLATKA ŠTIBRIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1974 SISAK 0,00 0,00 0,00 26.109,78 0,00 0,00 0,00 26.109,78
58637. ISMET HUSEJINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1988 BRELA 0,00 0,00 0,00 26.107,98 0,00 0,00 0,00 26.107,98
58638. VINKO GRDEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.104,88 0,00 0,00 0,00 26.104,88
58639. AZEMINA MALANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1952 KASAPOVIĆI 0,00 0,00 0,00 26.103,81 0,00 0,00 0,00 26.103,81
58640. MARICA MIKETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1957 TUGONICA 0,00 0,00 0,00 26.103,15 0,00 0,00 0,00 26.103,15
58641. REMZO ČEHAIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARA GRADIŠKA 1947 USKOCI 0,00 0,00 0,00 26.102,64 0,00 0,00 0,00 26.102,64
58642. IVICA BOŽIKOV ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI 1975 KORNATI 0,00 0,00 0,00 26.102,49 0,00 0,00 0,00 26.102,49
58643. BEHIDŽE RAKIPI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1983 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 26.100,69 0,00 0,00 0,00 26.100,69
58644. NIKICA VUJINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.100,32 0,00 26.100,32
58645. SLAVKO DRLJA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 26.099,35 0,00 0,00 0,00 26.099,35
58646. LJUBICA ŠANTIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1953 MIHOLEC 0,00 0,00 0,00 26.096,93 0,00 0,00 0,00 26.096,93
58647. SLOBODAN ŠURKALOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1987 NOVA GRADIŠKA 8.408,77 0,00 0,00 17.687,57 0,00 0,00 0,00 26.096,34
58648. BLAŽ MURAT SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1949 DICMO KRAJ 0,00 0,00 0,00 26.095,37 0,00 0,00 0,00 26.095,37
58649. MLADEN CVETKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.095,23 0,00 0,00 0,00 26.095,23
58650. ERVIN MARKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 26.089,14 0,00 0,00 0,00 26.089,14
58651. IVO PRANJIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1979 ROVINJ 0,00 0,00 9.761,99 16.326,87 0,00 0,00 0,00 26.088,86
58652. MARINA SLUGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 2.201,48 24.149,01 0,00 -261,74 0,00 26.088,75
58653. MARIJA JURAČAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1948 MARTINSKA VES 0,00 0,00 0,00 26.088,51 0,00 0,00 0,00 26.088,51
58654. ELENA MAROŠ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1985 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 26.086,26 0,00 0,00 0,00 26.086,26
58655. KRIST DODAJ ISTARSKA,POREČ 1978 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 26.085,55 0,00 0,00 0,00 26.085,55
58656. SNJEŽANA TRAVLJANIN PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1962 KRASICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.084,03 0,00 26.084,03
58657. FERID TRAVLJANIN BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1959 ČAPRGINCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.084,03 0,00 26.084,03
58658. VLAHO ĐURASOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1942 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 26.083,88 0,00 0,00 0,00 26.083,88
58659. BARICA CAR VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1958 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 26.083,53 0,00 0,00 0,00 26.083,53
58660. HAIBAO ZHENG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.082,69 0,00 0,00 0,00 26.082,69
58661. BRANKO BUNIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1959 KOPRIVNICA -3.610,75 0,00 725,44 28.967,62 0,00 0,00 0,00 26.082,31
58662. JERISLAV VODANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1963 BOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.081,60 0,00 26.081,60
58663. KATA KOVAČEVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1961 BRODSKI DRENOVAC 0,00 0,00 0,00 26.081,26 0,00 0,00 0,00 26.081,26
58664. MARIJA KOVAČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1953 GORNJA GRAČENICA 0,00 0,00 0,00 26.079,89 0,00 0,00 0,00 26.079,89
58665. VANJA MILIVOJEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1979 ZADAR 0,00 0,00 0,00 26.079,55 0,00 0,00 0,00 26.079,55
58666. MARA MILEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 8.431,26 0,00 -2.344,59 19.992,75 0,00 0,00 0,00 26.079,42
58667. ANDREJ ŠOLJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 3.270,89 0,00 26.502,33 -3.757,50 0,00 63,03 0,00 26.078,75
58668. ANONG PHONNIKORN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 26.078,42 0,00 0,00 0,00 26.078,42
58669. YANISA JAMBROVIC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 26.078,42 0,00 0,00 0,00 26.078,42
58670. DRAGANA MAJETIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1982 OTOČAC 0,00 0,00 2.341,56 23.736,84 0,00 0,00 0,00 26.078,40
58671. BRUNO ŽUNIĆ ZADARSKA,ZADAR 1959 ZADAR 0,00 0,00 -1.220,38 27.296,47 0,00 0,00 0,00 26.076,09
58672. TATJANA ČONČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.075,00 0,00 26.075,00
58673. DANICA MALJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1961 HUDOVLJANI 0,00 0,00 0,00 26.072,29 0,00 0,00 0,00 26.072,29
58674. ZORAN MARKOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1969 DUBROVNIK -7.129,27 -147,82 0,00 33.347,67 0,00 0,00 0,00 26.070,58
58675. ELVIS BRAJKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA -1,70 0,00 0,00 26.071,59 0,00 0,00 0,00 26.069,89
58676. IVAN ŠIBENIK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1957 VIROVITICA 0,00 0,00 26.069,32 0,00 0,00 0,00 0,00 26.069,32
58677. MILIJANA NIKOLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETLOVAC 1986 TORJANCI 0,00 0,00 0,00 26.066,49 0,00 0,00 0,00 26.066,49
58678. NINA LEVAK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1984 ČAKOVEC 0,00 0,00 597,96 25.465,42 0,00 0,00 0,00 26.063,38
58679. IVAN ZEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1963 BREZIK 17.906,29 0,00 -1.138,41 9.294,26 0,00 0,00 0,00 26.062,14
58680. DOMAGOJ LULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1982 ĐAKOVO -10.755,26 0,00 932,15 35.885,15 0,00 0,00 0,00 26.062,04
58681. ANNA KRIŠKANE SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1991 SISAK 0,00 0,00 0,00 26.059,70 0,00 0,00 0,00 26.059,70
58682. DEAN LOVRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 8.558,72 0,00 -2.303,69 19.842,01 0,00 -37,49 0,00 26.059,55
58683. LUKA PERIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 26.057,36 0,00 0,00 0,00 26.057,36
58684. BRANKA MARGETIĆ MEDAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1958 OPRIĆ 0,00 0,00 0,00 26.054,96 0,00 0,00 0,00 26.054,96
58685. DANIJEL MIKEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1975 SELNICA MIHOLEČKA 0,00 0,00 0,00 26.054,95 0,00 0,00 0,00 26.054,95
58686. KATA GRUBIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1967 LUKA POKUPSKA 0,00 0,00 0,00 37.147,70 -11.094,45 0,00 0,00 26.053,25
58687. ZARFA DEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1948 KLJUČ 0,00 0,00 0,00 26.052,76 0,00 0,00 0,00 26.052,76
58688. VLADIMIR STAVER ISTARSKA,PULA 1982 PULA -2.442,50 0,00 5.098,97 23.395,68 0,00 0,00 0,00 26.052,15
58689. VLADIMIR KUKOLJ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1954 MAJSKE POLJANE 0,00 0,00 0,00 26.051,70 0,00 0,00 0,00 26.051,70
58690. ANITA KOPJAR VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1983 STRMEC REMETINEČKI 9.500,95 0,00 -21,26 14.784,28 0,00 1.787,53 0,00 26.051,50
58691. MIRJANA JADRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 26.050,42 0,00 0,00 0,00 26.050,42
58692. MARIJA ZEKO ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1960 JASTREBARSKO 0,00 0,00 0,00 26.050,35 0,00 0,00 0,00 26.050,35
58693. SAŠA HORVAT SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1984 POPOVAČA 0,00 0,00 0,00 22.396,39 0,00 3.653,32 0,00 26.049,71
58694. FRAN BRKANEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1973 BOK PALANJEČKI 0,00 0,00 0,00 26.009,37 0,00 39,41 0,00 26.048,78
58695. HASAN ALIJAGIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,LIPIK 1965 JAPAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.048,39 0,00 26.048,39
58696. ŠEFIK HODŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.046,71 0,00 0,00 0,00 26.046,71
58697. KRISTINA ČREP MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1987 GORNJI KURŠANEC 5.691,61 0,00 -127,24 20.482,32 0,00 0,00 0,00 26.046,69
58698. IVICA ANDRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1964 SLAVONSKI BROD -3.227,96 0,00 -23,23 29.297,16 0,00 0,00 0,00 26.045,97
58699. HAMID PAŠANBEGOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1944 ZADAR 0,00 0,00 0,00 26.043,25 0,00 0,00 0,00 26.043,25
58700. LJUBA NAĐENIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1951 BOGAČEVO RIJEČKO 0,00 0,00 0,00 26.042,69 0,00 0,00 0,00 26.042,69