OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
58601. JOSIP ZAGORŠČAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1945 OSONJAK 0,00 0,00 0,00 26.391,98 0,00 0,00 0,00 26.391,98
58602. KATARINA MUCEK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1974 DONJE OREŠJE 0,00 0,00 0,00 26.391,64 0,00 0,00 0,00 26.391,64
58603. ĐURĐICA KLEČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1961 KRIVAJ SUNJSKI 0,00 0,00 0,00 26.391,04 0,00 0,00 0,00 26.391,04
58604. DANIJELA ZDENČANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1977 ZDENCI 0,00 0,00 926,03 25.464,64 0,00 0,00 0,00 26.390,67
58605. SANJA BORONIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 -1.227,20 0,00 0,00 27.614,48 0,00 26.387,28
58606. ANITA UDOVC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.386,65 0,00 26.386,65
58607. NINO KUREŠIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1967 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.385,29 0,00 26.385,29
58608. VALENTYNA TROKHYMENKO OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1956 BELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 26.384,81 0,00 0,00 0,00 26.384,81
58609. TOMISLAV HABUZIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.384,58 0,00 26.384,58
58610. DALIBOR VUKELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1969 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 26.380,99 0,00 0,00 0,00 26.380,99
58611. NINOSLAV PAJK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 5.432,62 0,00 0,00 20.946,26 0,00 0,00 0,00 26.378,88
58612. TOMISLAV ŠVETAK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1939 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 26.377,54 0,00 0,00 0,00 26.377,54
58613. BORIVOJ JURINJAK PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1955 POBRI 0,00 0,00 0,00 26.376,47 0,00 0,00 0,00 26.376,47
58614. MARA TOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1945 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 26.375,19 0,00 0,00 0,00 26.375,19
58615. RUŽDI AMITOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1930 MAKARSKA -588,35 0,00 6.709,80 20.252,98 0,00 0,00 0,00 26.374,43
58616. ŽELJKO BURAZER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.372,29 0,00 26.372,29
58617. MIROSLAV MEDARIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1985 NOVO SELO PALANJEČKO 0,00 0,00 9.226,42 17.143,59 0,00 0,00 0,00 26.370,01
58618. KRISTINA REPANIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,MLJET 1976 KORITA 0,00 0,00 0,00 20.327,67 0,00 6.040,39 0,00 26.368,06
58619. BRANKO KUŠEVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1963 DUBRANEC 0,00 0,00 0,00 26.367,67 0,00 0,00 0,00 26.367,67
58620. TOMISLAV HERCEG PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1986 BAKAR-DIO 0,00 0,00 0,00 26.367,43 0,00 0,00 0,00 26.367,43
58621. BOŽIDAR LACKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VUKA 1974 VUKA 0,00 0,00 0,00 0,00 26.365,22 0,00 0,00 26.365,22
58622. MARIJO SVETEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1991 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1.823,75 0,00 9.567,46 14.972,82 0,00 0,00 0,00 26.364,03
58623. MARINA KRIŠTIĆ ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1979 KLINČA SELA 3.237,35 0,00 763,24 22.362,74 0,00 0,00 0,00 26.363,33
58624. MARIJAN KLJAIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1947 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.363,13 0,00 26.363,13
58625. MARIJA MILKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1957 GORNJE VILJEVO 0,00 0,00 0,00 26.362,15 0,00 0,00 0,00 26.362,15
58626. FLURIM ČUNAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 8.493,90 17.868,15 0,00 0,00 0,00 26.362,05
58627. ELMI ČUNAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 8.493,90 17.868,15 0,00 0,00 0,00 26.362,05
58628. ANTE ANTUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 26.361,84 0,00 0,00 0,00 26.361,84
58629. MARIJA JELOVINA OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1974 BELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.361,42 0,00 26.361,42
58630. SLAVKO GORETA ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1955 KADINA GLAVICA 0,00 0,00 0,00 26.359,62 0,00 0,00 0,00 26.359,62
58631. VEDRAN PROTRKA ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1979 VODICE 14.035,49 0,00 286,38 12.035,64 0,00 0,00 0,00 26.357,51
58632. MAĆAŠ FAŠKO OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1945 KOPAČEVO 0,00 0,00 0,00 26.356,74 0,00 0,00 0,00 26.356,74
58633. LJUBO MILOVANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI 1957 DUBOVAC 0,00 0,00 0,00 26.354,79 0,00 0,00 0,00 26.354,79
58634. IVO NIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1967 VRBANJA 14.308,93 0,00 0,00 12.043,60 0,00 0,00 0,00 26.352,53
58635. MIRKO BARAĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1953 LUČANE 0,00 0,00 0,00 26.350,84 0,00 0,00 0,00 26.350,84
58636. FEHIM KOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1984 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 26.350,76 0,00 0,00 0,00 26.350,76
58637. MAJA SISEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PETERANEC 1986 KOMATNICA 0,00 0,00 0,00 26.350,27 0,00 0,00 0,00 26.350,27
58638. BARICA BOROŠA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.349,53 0,00 26.349,53
58639. VELIMIR BREZAR ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1984 PETROVINA 27.972,15 0,00 -1.626,40 3,00 0,00 0,00 0,00 26.348,75
58640. XHEMAJLI BYTYQI PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1983 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 0,00 26.348,20 0,00 0,00 0,00 26.348,20
58641. MARIJA ĐAKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1941 MOGORIĆ 0,00 0,00 0,00 26.346,29 0,00 0,00 0,00 26.346,29
58642. RADE ZRNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.343,28 0,00 0,00 0,00 26.343,28
58643. STJEPAN ŠPORČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1956 MARKOVAC KRIŽEVAČKI 16.539,02 0,00 11.727,09 -1.925,11 0,00 0,00 0,00 26.341,00
58644. VESNA LJUBIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1961 SIBINJ 0,00 0,00 5.992,01 0,00 0,00 20.348,82 0,00 26.340,83
58645. DAVOR PEZO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 15.824,67 0,00 0,00 10.515,66 0,00 26.340,33
58646. NADA ČEGEC ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1965 BANIČEVEC 0,00 0,00 0,00 26.336,25 0,00 0,00 0,00 26.336,25
58647. JULIJE HARAMINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1942 BANSKA GORICA 0,00 0,00 0,00 26.336,18 0,00 0,00 0,00 26.336,18
58648. KATA MARTINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA 1938 DONJA MOTIČINA 0,00 0,00 0,00 26.335,66 0,00 0,00 0,00 26.335,66
58649. MILAN OSTOJČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1940 DUBOVIK 0,00 0,00 0,00 26.334,58 0,00 0,00 0,00 26.334,58
58650. GRACIELA MIRIĆ ISTARSKA,PULA 1949 PULA 0,00 0,00 0,00 26.331,37 0,00 0,00 0,00 26.331,37
58651. ROBERT DOMLADOVAC KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1973 DRAGANIĆ -16.670,47 0,00 -417,94 43.416,77 0,00 0,00 0,00 26.328,36
58652. ENISA SALIHI SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1985 SISAK 0,00 0,00 22.318,54 4.009,65 0,00 0,00 0,00 26.328,19
58653. MARA FIJAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1951 GORNJI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 26.326,16 0,00 0,00 0,00 26.326,16
58654. DAVOR FILAR SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1979 BOBOVAC 0,00 0,00 0,00 26.324,86 0,00 0,00 0,00 26.324,86
58655. ANDRIJA BABIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1957 PALJEVINA 11,24 0,00 0,00 26.313,50 0,00 0,00 0,00 26.324,74
58656. SINIŠA PRICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.323,47 0,00 0,00 0,00 26.323,47
58657. ROBERT GLAŽAR PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1972 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 26.322,29 0,00 0,00 0,00 26.322,29
58658. ADEM ČUKOVCI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1961 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 -108,21 0,00 26.428,96 0,00 26.320,75
58659. GORAN CAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 12.389,76 13.944,93 0,00 -14,11 0,00 26.320,58
58660. SEBASTIJAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 26.317,95 0,00 0,00 0,00 0,00 26.317,95
58661. ANTE KRPETA ZADARSKA,PAKOŠTANE 1970 PAKOŠTANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.316,99 0,00 26.316,99
58662. BARICA SAMARIN ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1956 JASTREBARSKO 0,00 0,00 0,00 26.315,18 0,00 0,00 0,00 26.315,18
58663. ZDRAVKO KOŠĆUK PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1944 CRES 0,00 0,00 0,00 26.312,84 0,00 0,00 0,00 26.312,84
58664. MEVLUDA BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1924 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.311,86 0,00 0,00 0,00 26.311,86
58665. PATRIK GOJANI SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1992 BANOVA JARUGA 0,00 0,00 0,00 26.310,96 0,00 0,00 0,00 26.310,96
58666. KRISTO PALIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1950 RAB 4.675,43 0,00 -3.617,93 25.253,19 0,00 0,00 0,00 26.310,69
58667. GORAN TODORČEV ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1984 ZAPREŠIĆ 26.171,03 0,00 -339,00 478,52 0,00 0,00 0,00 26.310,55
58668. ANKICA MARINIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1974 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 -4,58 0,00 26.313,73 0,00 26.309,15
58669. MARIJA VUKŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1941 DUGO SELO LUKAČKO 0,00 0,00 0,00 26.307,76 0,00 0,00 0,00 26.307,76
58670. ISMAIL ADILOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1971 STARI GRAD 24.644,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.662,50 26.307,00
58671. PETRA DUKA PERIŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1984 ŽRNOVO 0,00 0,00 -245,32 -1,78 0,00 26.553,70 0,00 26.306,60
58672. VLADIMIRA FLIDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 223,10 26.078,15 0,00 0,00 0,00 26.301,25
58673. KENAN HANDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 4.461,03 21.840,07 0,00 0,00 0,00 26.301,10
58674. DALIBOR DABIĆ ISTARSKA,PULA 1978 PULA 0,00 0,00 0,00 26.300,36 0,00 0,00 0,00 26.300,36
58675. TOMISLAV VUKŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 1.892,96 24.406,63 0,00 0,00 0,00 26.299,59
58676. ŠTEFANIJA KLJUČARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1961 MADŽAREVO 0,00 0,00 0,00 25.888,95 0,00 410,53 0,00 26.299,48
58677. LJUBICA MIHALJEVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,BILICE 1981 BILICE 0,00 0,00 0,00 26.298,57 0,00 0,00 0,00 26.298,57
58678. HATKA RUŽNIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1968 SVINICA KRSTINJSKA 0,00 0,00 0,00 26.297,50 0,00 0,00 0,00 26.297,50
58679. STJEPAN MLIKOTA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 TENJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.296,38 0,00 26.296,38
58680. SELBIJE RUŠITI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1969 SLATINA 0,00 0,00 0,00 26.296,07 0,00 0,00 0,00 26.296,07
58681. ZORAN GOJAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 26.295,79 0,00 0,00 0,00 0,00 26.295,79
58682. MARICA DEDIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1971 MRACLIN 0,00 0,00 630,49 25.660,77 0,00 0,00 0,00 26.291,26
58683. MARIJANA JERGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 26.291,21 0,00 0,00 0,00 0,00 26.291,21
58684. JOSIP ZELENIKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.290,86 0,00 26.290,86
58685. MIRA KESAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1936 VOJNOVEC LOBORSKI 0,00 0,00 0,00 26.289,52 0,00 0,00 0,00 26.289,52
58686. ROMANO KURELIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1953 MARINIĆI 12.990,61 0,00 2.805,73 10.492,80 0,00 0,00 0,00 26.289,14
58687. LING WANG SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 SPLIT 0,00 0,00 0,00 26.288,41 0,00 0,00 0,00 26.288,41
58688. SASHA PISAREVIC ISTARSKA,MOTOVUN 1969 CORBRIDGE NORTHUMBERLAND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.284,43 0,00 26.284,43
58689. LJUDEVIT LOPARIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1950 LEPOGLAVA 0,00 0,00 0,00 26.282,26 0,00 0,00 0,00 26.282,26
58690. JOSIP KURJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 20.027,23 0,00 6.493,13 -225,46 0,00 -13,48 0,00 26.281,42
58691. MARIJOFIL BRNADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 26.278,56 0,00 0,00 0,00 26.278,56
58692. TOMISLAV SMOLJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 24.722,37 0,00 -72,97 1.629,15 0,00 0,00 0,00 26.278,55
58693. EKATERINA SHIKICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.278,24 0,00 0,00 0,00 26.278,24
58694. RISTO DIMOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.275,61 0,00 0,00 0,00 26.275,61
58695. PERO POPIĆ ISTARSKA,VRSAR 1946 VRSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.272,66 0,00 26.272,66
58696. MIRJANA JURAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 RAJIĆ 0,00 0,00 0,00 26.272,64 0,00 0,00 0,00 26.272,64
58697. ĐURO BEŠEN ZAGREBAČKA,PRESEKA 1948 LEDINA 0,00 0,00 0,00 26.271,49 0,00 0,00 0,00 26.271,49
58698. MILAN SPICIJARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1968 NJIVICE -989,59 0,00 -2.284,34 29.544,22 0,00 0,00 0,00 26.270,29
58699. VANJA SCHWALBA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1963 SARŠONI 0,00 0,00 10.330,80 15.939,25 0,00 0,00 0,00 26.270,05
58700. MATIJA-TIN KUJUNDŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1991 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 26.269,71 0,00 0,00 0,00 26.269,71