OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
58601. DOMINIK ALFREDO KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1990 KOŠKA 0,00 0,00 292,50 26.667,79 0,00 0,00 0,00 26.960,29
58602. ZORKA GULIELMI SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1927 STARI GRAD 0,00 0,00 26.959,44 0,00 0,00 0,00 0,00 26.959,44
58603. BISERKA PAVKOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1970 BREZOVAC ŽUMBERAČKI 0,00 0,00 0,00 26.957,74 0,00 0,00 0,00 26.957,74
58604. JASNA PINTAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1962 GOLA 0,00 0,00 0,00 26.957,43 0,00 0,00 0,00 26.957,43
58605. KATARINA JAKUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1937 BELOVAR ZLATARSKI 0,00 0,00 0,00 26.956,98 0,00 0,00 0,00 26.956,98
58606. IVANA GOLJAČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.955,96 0,00 0,00 0,00 26.955,96
58607. RANKA PUCAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 26.953,25 0,00 0,00 0,00 26.953,25
58608. DAMIR LEŠĆAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 14.137,06 0,00 12.815,42 0,00 26.952,48
58609. MIRJANA NEDELJKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1940 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 26.950,79 0,00 0,00 0,00 26.950,79
58610. MILAN RADIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI 1942 DUBOVAC 0,00 0,00 0,00 26.948,70 0,00 0,00 0,00 26.948,70
58611. MARIJANA BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 SPLIT 0,00 0,00 119,05 26.828,65 0,00 0,00 0,00 26.947,70
58612. DRAŽEN LEŽAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.944,90 0,00 26.944,90
58613. METIN SAITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 7.012,77 19.931,67 0,00 0,00 0,00 26.944,44
58614. VESELKA IVANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 0,00 0,00 118,24 26.824,98 0,00 0,00 0,00 26.943,22
58615. NIKOLA BOROVAC DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1949 METKOVIĆ 8.193,18 0,00 0,87 18.747,72 0,00 0,00 0,00 26.941,77
58616. SILVANA MUSTAFOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1974 KOSI 0,00 0,00 -2.016,53 28.958,02 0,00 0,00 0,00 26.941,49
58617. ALFRED WILLIAM OLDACRE STANLEY SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1000 COURT BARN BOURTON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.940,31 0,00 26.940,31
58618. HELEN ALICIA OLDACRE SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1953 COURT BARN BOURTON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.940,31 0,00 26.940,31
58619. NEVEN KONČURAT ZADARSKA,KALI 1956 KALI -0,07 0,00 899,71 26.039,71 0,00 0,00 0,00 26.939,35
58620. NEVENKA KARAGA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1953 HRASTOVICA 0,00 0,00 0,00 26.939,21 0,00 0,00 0,00 26.939,21
58621. KSENIJA CETINJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.938,55 0,00 0,00 0,00 26.938,55
58622. MILAN OSTOJČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1940 DUBOVIK 0,00 0,00 0,00 27.287,13 0,00 -350,00 0,00 26.937,13
58623. PETAR GUŠĆIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1980 KAMPOR 0,00 0,00 0,00 26.935,64 0,00 0,00 0,00 26.935,64
58624. RADOSLAV GUDELJ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1972 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 26.935,07 0,00 0,00 0,00 26.935,07
58625. MARIO PAVLOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1981 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 26.935,02 0,00 0,00 0,00 26.935,02
58626. SABINA KURILIĆ ZADARSKA,PAG 1969 PAG 0,00 0,00 8.610,88 18.323,35 0,00 0,00 0,00 26.934,23
58627. KRISTINA SKVRCE DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1970 DUBROVNIK 0,00 0,00 -4.534,86 31.468,06 0,00 0,00 0,00 26.933,20
58628. SLAVICA KERO ZADARSKA,BIBINJE 1967 BIBINJE 0,00 0,00 0,00 26.932,81 0,00 0,00 0,00 26.932,81
58629. DARKO SOKOLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1974 VELIKA VETERNIČKA 0,00 0,00 0,00 26.930,90 0,00 0,00 0,00 26.930,90
58630. MARIN FERINAC PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1960 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.929,92 0,00 26.929,92
58631. JELENA ŠUNDEKA SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR 1968 ROGULJE 0,00 0,00 0,00 26.929,87 0,00 0,00 0,00 26.929,87
58632. NEVIO LADAVAC ISTARSKA,PAZIN 1966 HEKI -0,33 0,00 0,00 26.926,23 0,00 0,00 0,00 26.925,90
58633. TOMO VADJUNEC VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1962 HRŽENICA 0,00 0,00 0,00 26.925,65 0,00 0,00 0,00 26.925,65
58634. MATIJA LJEVAR BUKVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.925,24 0,00 26.925,24
58635. ANKA POCRNIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1957 SIČE 0,00 0,00 0,00 26.925,04 0,00 0,00 0,00 26.925,04
58636. MAJA MAUHAR LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1972 BRINJE 233,79 0,00 895,10 25.795,64 0,00 0,00 0,00 26.924,53
58637. ZDENKO MAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 0,00 26.919,30 0,00 0,00 26.919,30
58638. MIRJANA STANISAVLJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1948 SLAVONSKE BARE 0,00 0,00 0,00 26.918,84 0,00 0,00 0,00 26.918,84
58639. ZLATKO ČABRAJA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.918,08 0,00 26.918,08
58640. ANA ŠIMUN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1957 LOZAN 0,00 0,00 0,00 27.195,60 0,00 -278,00 0,00 26.917,60
58641. VEBIJE ABDII KARLOVAČKA,SLUNJ 1964 GORNJI NIKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 26.917,47 0,00 0,00 0,00 26.917,47
58642. MLADEN ČONDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1960 SVIB 7.505,09 0,00 17.401,44 2.009,36 0,00 0,00 0,00 26.915,89
58643. MARINA SRŠEN ISTARSKA,PULA 1961 PULA 17.297,25 0,00 -448,32 10.064,65 0,00 0,00 0,00 26.913,58
58644. MIRJANA PINTARIĆ MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1968 KRIŽOVEC 0,00 0,00 0,00 26.912,47 0,00 0,00 0,00 26.912,47
58645. MARA KATUŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1952 BROČICE 27.213,47 0,00 -301,71 0,00 0,00 0,00 0,00 26.911,76
58646. MANDA CURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1953 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 26.907,65 0,00 0,00 0,00 26.907,65
58647. JOSIP KENJEREŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.907,23 0,00 0,00 0,00 26.907,23
58648. MILKO RAJNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1942 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 26.905,67 0,00 0,00 0,00 26.905,67
58649. TIHOMIR ŠPREM OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1955 NAŠICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.904,09 0,00 26.904,09
58650. ANA KOBAŠLIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1951 SLOBODNICA 0,00 0,00 1.442,75 25.457,84 0,00 0,00 0,00 26.900,59
58651. JOZEFINA ĐURAS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1976 TUK 0,00 0,00 0,00 26.899,80 0,00 0,00 0,00 26.899,80
58652. VELJKO SINČIĆ ISTARSKA,UMAG 1957 UMAG 0,00 0,00 0,00 26.898,06 0,00 0,00 0,00 26.898,06
58653. MIROSLAV NANUT PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1960 MIHOTIĆI 51,07 0,00 0,00 26.846,70 0,00 0,00 0,00 26.897,77
58654. INGA KRATOFIL ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1948 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.896,79 0,00 26.896,79
58655. GEORGES HERBIH ISTARSKA,PULA SEYNE S MER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.892,91 0,00 26.892,91
58656. SAŠKA ŽIVKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA -3.289,93 0,00 -7.036,18 37.218,79 0,00 0,00 0,00 26.892,68
58657. GORDANA MEZAK ZAGREBAČKA,KRIŽ 1958 VEZIŠĆE 0,00 0,00 -83,53 26.975,12 0,00 0,00 0,00 26.891,59
58658. ŠTEFICA ŠVAGELJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1966 PESEK 0,00 0,00 0,00 26.889,57 0,00 0,00 0,00 26.889,57
58659. EKREM SAITI ZADARSKA,STARIGRAD STARIGRAD 0,00 0,00 0,00 26.882,65 0,00 0,00 0,00 26.882,65
58660. SNJEŽANA GOSPODNETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 26.879,78 0,00 0,00 0,00 26.879,78
58661. STJEPAN KOVAČIĆ ZAGREBAČKA,MARIJA GORICA 1967 TRSTENIK 0,00 0,00 0,00 26.879,26 0,00 0,00 0,00 26.879,26
58662. ZDRAVKO KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.877,28 0,00 26.877,28
58663. IVA VALIDŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 26.875,51 0,00 0,00 0,00 26.875,51
58664. SALIH MEŠIĆ ISTARSKA,BUZET 1954 BUZET 26.297,67 0,00 980,95 -404,76 0,00 0,00 0,00 26.873,86
58665. MIRICA MIHALIC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1966 POLONJE 0,00 0,00 0,00 26.873,37 0,00 0,00 0,00 26.873,37
58666. JOSIP MARIJANOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,RUŽIĆ 1968 GRADAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.871,80 0,00 26.871,80
58667. LJUBISLAV POSAVAC OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1974 KAPELNA 7.374,52 0,00 0,00 19.497,16 0,00 0,00 0,00 26.871,68
58668. MARIJA ĐORĐEVIĆ ISTARSKA,VRSAR 1952 VRSAR 0,00 0,00 0,00 26.871,10 0,00 0,00 0,00 26.871,10
58669. MARKO BOROJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1972 SUMARTIN 0,00 0,00 0,00 26.871,05 0,00 0,00 0,00 26.871,05
58670. VIŠNJA GALOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1965 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.871,02 0,00 26.871,02
58671. MIRSAD ALIČAIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 259,51 26.610,43 0,00 0,00 0,00 26.869,94
58672. DAMIR KAJTAR OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1979 PALJEVINA 5.149,74 0,00 678,34 21.041,70 0,00 0,00 0,00 26.869,78
58673. IVAN PENAVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.868,40 0,00 26.868,40
58674. ŠTEFANIJA HORVATIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1948 LJUBEŠĆICA 0,00 0,00 0,00 26.866,25 0,00 0,00 0,00 26.866,25
58675. MIRA RAŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 26.866,10 0,00 0,00 0,00 26.866,10
58676. TONI ČEHIĆ ISTARSKA,POREČ 1978 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 26.863,35 0,00 0,00 0,00 26.863,35
58677. GORDANA GODINA MEĐIMURSKA,BELICA 1973 BELICA 0,00 0,00 0,00 26.861,44 0,00 0,00 0,00 26.861,44
58678. HELENA MARINIČ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1965 PROMAJNA 0,00 0,00 0,00 26.860,80 0,00 0,00 0,00 26.860,80
58679. RAMADAN BERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.858,41 0,00 0,00 0,00 26.858,41
58680. MARTINA ŠEMPET VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 JALKOVEC 0,00 0,00 -0,07 13.139,76 0,00 13.717,58 0,00 26.857,27
58681. SNJEŽANA MANDIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 26.857,10 0,00 0,00 0,00 26.857,10
58682. SEMIRA ABDULI ZADARSKA,PAKOŠTANE 1983 PAKOŠTANE 0,00 0,00 0,00 26.856,58 0,00 0,00 0,00 26.856,58
58683. IVAN NOVAK MEĐIMURSKA,GORNJI MIHALJEVEC 1963 GORNJA DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 26.854,23 0,00 -0,31 0,00 26.853,92
58684. BOŽIDAR SENFNER SISAČKO-MOSLAVAČKA,LIPOVLJANI 1992 KRALJEVA VELIKA 0,00 0,00 0,00 26.853,69 0,00 0,00 0,00 26.853,69
58685. ZVONIMIR SUHORITEC ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1944 LUPOGLAV 0,00 0,00 0,00 26.852,74 0,00 0,00 0,00 26.852,74
58686. HERNAN PATRICIO CHAMBILLA CEREZO OSJEČKO-BARANJSKA,VUKA 1973 VUKA 0,00 0,00 0,00 26.852,63 0,00 0,00 0,00 26.852,63
58687. BOŽICA FRLJAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1959 DONJA DRENOVA 0,00 0,00 0,00 26.848,50 0,00 0,00 0,00 26.848,50
58688. JULIJE HARAMINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1942 BANSKA GORICA 0,00 0,00 0,00 26.848,03 0,00 0,00 0,00 26.848,03
58689. IVICA SRŠEN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,MLJET 1978 GOVEĐARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.847,81 0,00 26.847,81
58690. DRAGICA RENJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1962 BOČKOVEC 0,00 0,00 0,00 26.847,69 0,00 0,00 0,00 26.847,69
58691. RUŽA KOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1972 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 26.846,64 0,00 0,00 0,00 26.846,64
58692. KATICA GERŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1939 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 26.843,74 0,00 0,00 0,00 26.843,74
58693. IVICA FANCEV KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1943 VIRJE 0,00 0,00 0,00 26.843,40 0,00 0,00 0,00 26.843,40
58694. NENAD GEREŠ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1961 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 26.840,76 0,00 0,00 0,00 26.840,76
58695. ZLATA KAHLINA SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1956 TIŠINA ERDEDSKA 0,00 0,00 0,00 26.840,17 0,00 0,00 0,00 26.840,17
58696. IBRAHIM EFENDIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA 0,00 0,00 0,00 26.839,97 0,00 0,00 0,00 26.839,97
58697. JADRANKA TRAVICA ISTARSKA,PULA 1967 PULA 0,00 0,00 125,23 26.714,61 0,00 0,00 0,00 26.839,84
58698. ŠTEFANIJA STUPAR OSJEČKO-BARANJSKA,PETLOVAC 1948 PETLOVAC 0,00 0,00 0,00 26.839,59 0,00 0,00 0,00 26.839,59
58699. IVA PLETIKOSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1949 SINJ 0,00 0,00 0,00 26.835,06 0,00 0,00 0,00 26.835,06
58700. JELENA PERKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1936 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 26.833,45 0,00 0,00 0,00 26.833,45