OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
58601. MEHMED GUŠANI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 OSIJEK 0,00 0,00 3.884,03 -28,58 0,00 24.243,98 0,00 28.099,43
58602. DODA HAJEK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1947 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.098,44 0,00 28.098,44
58603. JOSIPA KATANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -5.681,90 0,00 18,97 33.761,14 0,00 0,00 0,00 28.098,21
58604. GORAN CIPRA SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1954 OKRUG DONJI 0,00 0,00 0,00 28.096,94 0,00 0,00 0,00 28.096,94
58605. LAZER LEKAJ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1968 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 28.096,18 0,00 0,00 0,00 28.096,18
58606. KRUNOSLAV LONČAREVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1976 SISAK 0,00 0,00 0,00 28.095,69 0,00 0,00 0,00 28.095,69
58607. OLGICA HOLJEVAC LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1951 BRINJE 0,00 0,00 0,00 28.095,30 0,00 0,00 0,00 28.095,30
58608. DANIJEL MATIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1979 JOSIPOVO 887,68 0,00 3.795,37 23.412,00 0,00 0,00 0,00 28.095,05
58609. DAVOR BLAŽEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1960 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.094,94 0,00 28.094,94
58610. FRANJO IGRC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 PLANINA GORNJA 0,00 0,00 0,00 28.369,25 0,00 -274,56 0,00 28.094,69
58611. MARINA JANOTA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALINOVAC 1984 KALINOVAC 0,00 0,00 227,63 27.866,60 0,00 0,00 0,00 28.094,23
58612. JADRANKA TRIFUNOVIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1972 ZAPUŽANE 0,00 0,00 0,00 28.093,79 0,00 0,00 0,00 28.093,79
58613. DEJAN JOVANOVIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1969 ZAPUŽANE 0,00 0,00 0,00 28.092,71 0,00 0,00 0,00 28.092,71
58614. BRANKA SPAHIJA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1981 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 28.092,01 0,00 0,00 0,00 28.092,01
58615. ANTE TOKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1971 VELIĆ 0,00 0,00 0,00 28.091,30 0,00 0,00 0,00 28.091,30
58616. SVETO ATELJ ZADARSKA,BENKOVAC 1966 ZAGRAD 0,00 0,00 0,00 28.090,66 0,00 0,00 0,00 28.090,66
58617. ANTO BRICO BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1943 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.090,00 0,00 28.090,00
58618. DAMIR BUDULICA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1971 GORNJI DRAGANEC 0,00 0,00 0,00 28.089,90 0,00 0,00 0,00 28.089,90
58619. SLAVICA ŽUŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1966 CABUNA 0,00 0,00 0,00 28.087,88 0,00 0,00 0,00 28.087,88
58620. BRIGITA BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.084,17 0,00 28.084,17
58621. FRANJO BENDRA POŽEŠKO-SLAVONSKA,JAKŠIĆ 1984 JAKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 28.083,65 0,00 0,00 0,00 28.083,65
58622. ĐORDANO FRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1975 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 2,57 0,00 28.080,35 0,00 28.082,92
58623. RADE BOŽIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1947 VLAHOVIĆ 0,00 0,00 0,00 28.082,01 0,00 0,00 0,00 28.082,01
58624. NINO HAT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1984 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.080,17 0,00 28.080,17
58625. NIKOLA ŠKAREC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1956 GORNJA PETRIČKA 0,00 0,00 0,00 28.079,40 0,00 0,00 0,00 28.079,40
58626. BILJANA RATKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1958 PALAČA 0,00 0,00 815,17 27.263,31 0,00 0,00 0,00 28.078,48
58627. IVAN GADŽIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1960 MLINI 0,00 0,00 0,00 28.077,52 0,00 0,00 0,00 28.077,52
58628. ZDENKA VLAŠIĆEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1950 RIBNJAČKA 0,00 0,00 0,00 28.076,51 0,00 0,00 0,00 28.076,51
58629. JEKA RADUNKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1935 PUŠINA 0,00 0,00 0,00 28.076,01 0,00 0,00 0,00 28.076,01
58630. DAMIR NEKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 708,01 25.993,47 1.373,48 0,00 0,00 0,00 28.074,96
58631. MARICA FRKLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 ZAMRŠJE 0,00 0,00 0,00 28.074,42 0,00 0,00 0,00 28.074,42
58632. VLADIMIR ERDELJ SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1957 GORNJA JELENSKA 8.787,14 0,00 278,27 19.008,63 0,00 0,00 0,00 28.074,04
58633. IVKA VIDAČEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1951 ZVONIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 28.074,00 0,00 0,00 0,00 28.074,00
58634. VALENTINA KOVAČEK VARAŽDINSKA,LUDBREG 1974 LUDBREG 1.115,52 0,00 0,00 26.958,34 0,00 0,00 0,00 28.073,86
58635. IGOR VIDOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1985 SISAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.069,71 0,00 28.069,71
58636. LJUBICA ŠARLIJA ZADARSKA,ZADAR 1959 ZADAR 0,00 0,00 0,00 28.069,52 0,00 0,00 0,00 28.069,52
58637. EMIRA HAVIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1976 VODNJAN 0,00 0,00 4.468,03 23.599,78 0,00 0,00 0,00 28.067,81
58638. MARIJA ŠILE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC 1935 BRODIĆ 0,00 0,00 0,00 28.065,98 0,00 0,00 0,00 28.065,98
58639. MIRKO PRIMORAC PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1948 POVILE 0,00 0,00 0,00 28.065,65 0,00 0,00 0,00 28.065,65
58640. JOSIP SLUNJSKI ZAGREBAČKA,GRADEC 1969 HAGANJ 0,00 0,00 0,00 28.065,16 0,00 0,00 0,00 28.065,16
58641. IVAN KAMENJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1978 ERDOVEC 0,00 0,00 0,00 28.065,00 0,00 0,00 0,00 28.065,00
58642. NATAŠA NOVOSEL KARLOVAČKA,BARILOVIĆ 1983 SIČA 0,00 0,00 -0,01 28.064,82 0,00 0,00 0,00 28.064,81
58643. IVAN NIKOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1958 CERNIK 0,00 0,00 0,00 28.062,09 0,00 0,00 0,00 28.062,09
58644. MARIO VALENČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.060,22 0,00 0,00 0,00 28.060,22
58645. UWE KREUGER PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1958 DORTMUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.058,74 0,00 28.058,74
58646. MARKO NOVAK VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1985 SVETI ILIJA -427,47 0,00 1.027,16 27.457,68 0,00 0,00 0,00 28.057,37
58647. LARYS BABIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1977 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.054,20 0,00 28.054,20
58648. HRVOJE HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.051,59 0,00 0,00 0,00 28.051,59
58649. DRAGO BENČIĆ ZADARSKA,PAŠMAN 1962 KRAJ 0,00 0,00 0,00 28.050,91 0,00 0,00 0,00 28.050,91
58650. ILIJA JANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1946 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 28.049,07 0,00 0,00 0,00 28.049,07
58651. SLAVICA KERO ZADARSKA,BIBINJE 1967 BIBINJE 0,00 0,00 0,00 28.047,44 0,00 0,00 0,00 28.047,44
58652. TOMO KOS-PERKO ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1932 BLAŠKOVEC 0,00 0,00 0,00 28.046,84 0,00 0,00 0,00 28.046,84
58653. MIRO ŠTIFANIĆ ISTARSKA,POREČ 1981 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.046,33 0,00 28.046,33
58654. SMILJA BATUŠIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1957 CVETKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 28.046,07 0,00 0,00 0,00 28.046,07
58655. SANJA ALJINOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1968 KORČULA 0,00 0,00 0,00 28.044,85 0,00 0,00 0,00 28.044,85
58656. VIDA BRMALJ PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1931 STUDENA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.043,77 0,00 28.043,77
58657. NIKOLA ANDABAKA ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1962 BADANJ 0,00 0,00 0,00 28.042,44 0,00 0,00 0,00 28.042,44
58658. BRANKA TRAJBAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1970 TURNIŠĆE 0,00 0,00 0,00 28.040,68 0,00 0,00 0,00 28.040,68
58659. NIKICA LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -839,23 0,00 28.879,88 0,00 28.040,65
58660. MARKO MATKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1988 STARI SLATINIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.038,69 0,00 28.038,69
58661. MARIO MARTEK VUČKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.038,59 0,00 0,00 0,00 28.038,59
58662. MARIN JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.036,74 0,00 28.036,74
58663. BOŽICA KLIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1956 KELEMINOVEC 0,00 0,00 0,00 28.033,35 0,00 0,00 0,00 28.033,35
58664. IVONA PINTERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 28.031,30 0,00 0,00 0,00 28.031,30
58665. GORDANA FAJDETIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1963 KOMPOLJE 0,00 0,00 0,00 28.029,48 0,00 0,00 0,00 28.029,48
58666. MILADINKA VITANOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1968 OSIJEK VOJAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 28.028,97 0,00 0,00 0,00 28.028,97
58667. BAJRO HAMIDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 4.517,71 0,00 5.262,73 18.248,41 0,00 0,00 0,00 28.028,85
58668. MLADEN SOŠIĆ ISTARSKA,KANFANAR 1954 BRAJKOVIĆI 16.397,02 0,00 5.521,06 6.109,59 0,00 0,00 0,00 28.027,67
58669. ZLATKO DIKANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 1.747,27 0,00 26.280,03 0,00 28.027,30
58670. EMIL MIKULČIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1961 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 28.025,24 0,00 0,00 0,00 28.025,24
58671. DUŠANKA ŠAMEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1958 KORENIČANI 0,00 0,00 0,00 28.024,67 0,00 0,00 0,00 28.024,67
58672. BRANKA ŽIVODER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1960 MARTINAC 0,00 0,00 0,00 28.024,31 0,00 0,00 0,00 28.024,31
58673. BRANIMIR ŠARAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.024,09 0,00 28.024,09
58674. MARICA DRAŽINIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,LASTOVO 1954 LASTOVO 17.126,47 0,00 10.996,34 -100,59 0,00 0,00 0,00 28.022,22
58675. TOMISLAV ŠAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1974 NUŠTAR 0,00 0,00 494,43 27.527,18 0,00 0,00 0,00 28.021,61
58676. NEVEN BRDAR ISTARSKA,FAŽANA 1988 VALBANDON 0,00 0,00 0,00 28.018,59 0,00 0,00 0,00 28.018,59
58677. MARICA HEDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.017,69 0,00 28.017,69
58678. ŠTEFANIJA MIKIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1939 BELETINEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.016,95 0,00 28.016,95
58679. ANTONIO VLAHOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1995 DONJI MACELJ 10.249,33 0,00 3.775,00 13.992,12 0,00 0,00 0,00 28.016,45
58680. MILKA LEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1937 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 28.015,90 0,00 0,00 0,00 28.015,90
58681. SLAVA BOTINČAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1949 NOVA DIKLENICA 0,00 0,00 0,00 28.015,65 0,00 0,00 0,00 28.015,65
58682. KRISTIJAN ORŠUŠ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1974 POSAVSKI BREGI 0,00 0,00 0,00 28.014,68 0,00 0,00 0,00 28.014,68
58683. ĐURĐICA HORVAT VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1958 KOMARNICA LUDBREŠKA 0,00 0,00 0,00 28.014,66 0,00 0,00 0,00 28.014,66
58684. MAKSIM PRKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1946 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.014,23 0,00 28.014,23
58685. SINIŠA BRUIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1963 GORNJE ROVIŠĆE 0,00 0,00 5.008,01 23.004,95 0,00 0,00 0,00 28.012,96
58686. MATEJA KANIŽAJ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1984 MARIBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.012,88 0,00 28.012,88
58687. MIRJANA GROZDANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 SARVAŠ 0,00 0,00 0,00 28.011,89 0,00 0,00 0,00 28.011,89
58688. IVICA BANDALO OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1964 ĐAKOVO 3.874,44 0,00 0,00 24.136,55 0,00 0,00 0,00 28.010,99
58689. PETRICA PETRAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 28.007,99 0,00 0,00 0,00 28.007,99
58690. ZVONIMIR GRAHOVAC SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1942 ILOVAČAK 0,00 0,00 0,00 28.007,91 0,00 0,00 0,00 28.007,91
58691. ALEKSANDAR STEFANOVIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1940 SAVSKA VES 0,00 0,00 0,00 28.005,57 0,00 0,00 0,00 28.005,57
58692. ELIO DERINI PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1948 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.005,34 0,00 28.005,34
58693. LAURA GRŽANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.004,38 0,00 28.004,38
58694. IVANA KRIZMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1946 HUM KOŠNIČKI 0,00 0,00 0,00 28.000,84 0,00 0,00 0,00 28.000,84
58695. DRAGAN ZUBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.000,74 0,00 0,00 0,00 28.000,74
58696. SABINA GALOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1975 ĐURMANEC 0,00 0,00 0,00 27.998,93 0,00 0,00 0,00 27.998,93
58697. DEAN KNEZIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1972 MALI LOŠINJ 28.904,59 0,00 -200,00 -706,32 0,00 0,00 0,00 27.998,27
58698. TITOMIR VUJIĆ ZADARSKA,ZADAR 1986 KOŽINO 0,00 0,00 5.547,69 22.450,01 0,00 0,00 0,00 27.997,70
58699. DALIBORKA BIZACKI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 OSIJEK -446,34 0,00 2.120,01 26.323,74 0,00 0,00 0,00 27.997,41
58700. GORAN MILAŠINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 27.996,66 0,00 0,00 0,00 27.996,66