OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
58601. ALFRED WILLIAM OLDACRE STANLEY SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1000 COURT BARN BOURTON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.468,04 0,00 27.468,04
58602. STJEPAN PIŠKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1946 ŽIDOVINJAK 0,00 0,00 0,00 27.467,48 0,00 0,00 0,00 27.467,48
58603. ZDRAVKO TURČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.467,28 0,00 27.467,28
58604. MARIJANA BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 SPLIT 0,00 0,00 121,29 27.343,62 0,00 0,00 0,00 27.464,91
58605. SLAVKO STOJKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 27.464,78 0,00 0,00 0,00 27.464,78
58606. ŽELJKO BELIĆ MEĐIMURSKA,PRELOG 1962 PRELOG 0,00 0,00 0,00 27.464,73 0,00 0,00 0,00 27.464,73
58607. LJILJANA PERIĆ ZADARSKA,ZADAR 1966 ZADAR 0,00 0,00 0,00 27.463,91 0,00 0,00 0,00 27.463,91
58608. SHERBINE ILJJAZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 27.462,50 0,00 0,00 0,00 27.462,50
58609. PETAR GUŠĆIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1980 KAMPOR 0,00 0,00 0,00 27.462,12 0,00 0,00 0,00 27.462,12
58610. PAOLA PRANJIĆ ZADARSKA,ZADAR 1967 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.461,91 0,00 27.461,91
58611. ŽELJKO MEDVEDEC ZAGREBAČKA,JAKOVLJE 1962 JAKOVLJE 0,00 0,00 0,00 27.460,57 0,00 0,00 0,00 27.460,57
58612. ŠTEFICA BRNJAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1960 POLONJE 0,00 0,00 0,00 27.459,33 0,00 0,00 0,00 27.459,33
58613. DAVOR DRAŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1984 RIJEKA 0,00 0,00 11.106,93 16.347,09 0,00 0,00 0,00 27.454,02
58614. MARIJA LOVAKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1939 ORIOVČIĆ 0,00 0,00 0,00 27.453,53 0,00 0,00 0,00 27.453,53
58615. DANIJELA MAĐER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 BLAGUŠA 0,00 0,00 0,00 27.451,50 0,00 0,00 0,00 27.451,50
58616. HERNAN PATRICIO CHAMBILLA CEREZO OSJEČKO-BARANJSKA,VUKA 1973 VUKA 0,00 0,00 0,00 27.450,98 0,00 0,00 0,00 27.450,98
58617. VANJA LAPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.449,94 0,00 27.449,94
58618. SUZANA HMELINA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 RAJIĆ 0,00 0,00 0,00 18.530,62 0,00 8.911,22 0,00 27.441,84
58619. AFRIM KICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 27.441,76 0,00 0,00 0,00 27.441,76
58620. ZDENKO BALDANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.441,27 0,00 27.441,27
58621. ANDREA CIJUK SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1983 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 0,00 27.441,25 0,00 0,00 0,00 27.441,25
58622. IVA VALIDŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 27.440,50 0,00 0,00 0,00 27.440,50
58623. MLADEN LENARDIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1963 ČEPELOVAC 0,00 0,00 0,00 27.439,61 0,00 0,00 0,00 27.439,61
58624. JOSO VALENTIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1950 KRUŠKOVAČA 0,00 0,00 0,00 27.439,50 0,00 0,00 0,00 27.439,50
58625. VLADO MRAOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 20.952,03 0,00 0,00 6.487,31 0,00 27.439,34
58626. VLADIMIR RADOČAJ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1959 VELIKA GORICA 0,00 0,00 27.437,96 0,00 0,00 0,00 0,00 27.437,96
58627. ZDRAVKO KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.435,10 0,00 27.435,10
58628. MARINA SRŠEN ISTARSKA,PULA 1961 PULA 17.553,50 0,00 -324,96 10.205,06 0,00 0,00 0,00 27.433,60
58629. STJEPAN VDOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1968 SVETOJURSKI VRH 0,00 0,00 0,00 27.433,28 0,00 0,00 0,00 27.433,28
58630. ALICE KULJANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1948 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 27.430,97 0,00 0,00 0,00 27.430,97
58631. ANTUN MIHALJKOVIĆ MEĐIMURSKA,OREHOVICA 1963 OREHOVICA 0,00 0,00 0,00 27.428,90 0,00 0,00 0,00 27.428,90
58632. IVA MATTILA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1987 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 27.425,21 0,00 0,00 0,00 27.425,21
58633. JOŠKO ĐUGUM SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1955 PRAPATNICE 0,00 0,00 0,00 27.424,65 0,00 0,00 0,00 27.424,65
58634. TOMISLAV BABIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1938 TENJA 0,00 0,00 0,00 27.422,44 0,00 0,00 0,00 27.422,44
58635. RANKA PUCAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 27.417,89 0,00 0,00 0,00 27.417,89
58636. ZLATKO ALEKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 -1.475,87 28.890,91 0,00 0,00 0,00 27.415,04
58637. ZVONIMIR SUHORITEC ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1944 LUPOGLAV 0,00 0,00 0,00 27.412,77 0,00 0,00 0,00 27.412,77
58638. BOŽE PEŠA ZADARSKA,NIN 1941 ZATON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.412,34 0,00 27.412,34
58639. ROLFFI BOGDANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.410,23 0,00 27.410,23
58640. ANA HAJDARPAŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1985 SLATINA 9.748,19 0,00 200,97 17.460,65 0,00 0,00 0,00 27.409,81
58641. GORDANA GAURINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1962 SUHAČ 0,00 0,00 0,00 27.403,10 0,00 0,00 0,00 27.403,10
58642. LUKA POSARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1970 ZLATAR 0,00 0,00 0,00 25.863,53 0,00 1.539,19 0,00 27.402,72
58643. VANJA BACH-ROJECKY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 27.401,16 0,00 0,00 0,00 27.401,16
58644. EMINA ĆURUVIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1977 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 27.400,40 0,00 0,00 0,00 27.400,40
58645. MIRKO PAVKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1954 MILJANOVAC 0,00 0,00 0,00 27.399,60 0,00 0,00 0,00 27.399,60
58646. ALIJA ĐORDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1979 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 27.399,44 0,00 0,00 0,00 27.399,44
58647. GORDANA MEZAK ZAGREBAČKA,KRIŽ 1958 VEZIŠĆE 0,00 0,00 0,00 27.399,05 0,00 0,00 0,00 27.399,05
58648. JADRANKA VENCL KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1966 MIHOLJANEC 0,00 0,00 0,00 27.398,20 0,00 0,00 0,00 27.398,20
58649. STJEPAN KUNŠTEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1952 BREGI RADOBOJSKI 0,00 0,00 27.397,47 0,00 0,00 0,00 0,00 27.397,47
58650. MARIJA STRNIŠČAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD 1937 LEGRAD 0,00 0,00 0,00 27.396,95 0,00 0,00 0,00 27.396,95
58651. VERICA HALUŽAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1959 KOVAČEVAC 0,00 0,00 0,00 27.396,69 0,00 0,00 0,00 27.396,69
58652. JASNA PINTAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1962 GOLA 0,00 0,00 0,00 27.396,32 0,00 0,00 0,00 27.396,32
58653. IVANKA POSILOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1975 ĐURMANEC 582,68 0,00 1.767,31 25.045,93 0,00 0,00 0,00 27.395,92
58654. IVAN KESIĆ ISTARSKA,PULA 1955 PULA 0,00 0,00 0,00 27.395,59 0,00 0,00 0,00 27.395,59
58655. RUŽICA KOKOLEK VARAŽDINSKA,LUDBREG 1940 LUDBREG 0,00 0,00 27.391,89 0,00 0,00 0,00 0,00 27.391,89
58656. MILAN ČOLAK ZADARSKA,ZADAR 1963 ZADAR 0,00 0,00 0,00 27.389,48 0,00 0,00 0,00 27.389,48
58657. ANETE ERDELJI MEĐIMURSKA,SVETA MARIJA 1972 SVETA MARIJA -186,66 0,00 -0,11 27.574,86 0,00 0,00 0,00 27.388,09
58658. MARIJA TURŠĆAK OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1949 MRZOVIĆ 0,00 0,00 0,00 27.386,67 0,00 0,00 0,00 27.386,67
58659. MLADEN BEKAVAC OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1969 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 27.384,83 0,00 0,00 0,00 27.384,83
58660. DARKO TUMPAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 13.991,27 0,00 0,00 13.392,91 0,00 0,00 0,00 27.384,18
58661. NIKOLINA RAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.383,82 0,00 27.383,82
58662. ANITA MATEŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 27.383,16 0,00 0,00 0,00 27.383,16
58663. KRISTINA VAJDA ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1980 KLOŠTAR IVANIĆ 0,00 0,00 0,00 27.382,55 0,00 0,00 0,00 27.382,55
58664. IVICA LISICA ZADARSKA,BIBINJE 1964 BIBINJE 0,00 0,00 0,00 27.382,38 0,00 0,00 0,00 27.382,38
58665. PREDRAG BULAT ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1963 ŠIBENIK -1,86 0,00 29.338,17 -1.956,90 0,00 0,00 0,00 27.379,41
58666. JADRANKA ČULO PETROVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 27.378,92 0,00 0,00 0,00 0,00 27.378,92
58667. SNJEŽANA DUVNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,34 0,00 0,00 27.378,52 0,00 0,00 0,00 27.378,86
58668. ILIJA TADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1947 ŽEDNO 0,00 0,00 0,00 27.378,62 0,00 0,00 0,00 27.378,62
58669. JURICA BUBANJ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 0,00 0,00 0,00 27.377,91 0,00 0,00 0,00 27.377,91
58670. BRANKICA MURATOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA -344,21 0,00 -2,67 27.724,77 0,00 0,00 0,00 27.377,89
58671. JASENKA TUDIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PODRAVSKE SESVETE 1961 PODRAVSKE SESVETE 0,00 0,00 0,00 27.376,51 0,00 0,00 0,00 27.376,51
58672. IVICA KOVAČIK POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1967 ĆOSINAC 0,00 0,00 0,00 27.369,72 0,00 0,00 0,00 27.369,72
58673. DANIJEL ČURIN MEĐIMURSKA,SELNICA 1976 GORNJI ZEBANEC 0,00 0,00 0,00 27.363,71 0,00 0,00 0,00 27.363,71
58674. DRAŽAN MILIĆ ZADARSKA,ZADAR 1960 ZADAR 0,00 0,00 0,00 27.362,79 0,00 0,00 0,00 27.362,79
58675. FILIP JUNGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 54,37 27.307,93 0,00 0,00 0,00 27.362,30
58676. MARTINA ŠEMPET VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 JALKOVEC 0,00 0,00 0,01 13.383,54 0,00 13.975,83 0,00 27.359,38
58677. KATICA IVŠAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1966 GORNJI FODROVEC 0,00 0,00 0,00 27.358,37 0,00 0,00 0,00 27.358,37
58678. STJEPAN BLAŽI VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1966 NEDELJANEC 0,00 0,00 0,00 27.354,63 0,00 0,00 0,00 27.354,63
58679. DAMIR GREDIČEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1974 VARAŽDIN 0,00 0,00 27.354,58 0,00 0,00 0,00 0,00 27.354,58
58680. IVE BAGIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,SKRADIN 1982 PLASTOVO 0,00 0,00 0,00 27.353,75 0,00 0,00 0,00 27.353,75
58681. ANTUN TUNJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1952 ILAČA 0,00 0,00 0,00 27.352,32 0,00 0,00 0,00 27.352,32
58682. ATINA PALIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1971 KISTANJE 0,00 0,00 0,00 27.352,12 0,00 0,00 0,00 27.352,12
58683. SLAĐAN KOMŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1987 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 27.350,87 0,00 0,00 0,00 27.350,87
58684. IVICA SRŠEN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,MLJET 1978 GOVEĐARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.349,20 0,00 27.349,20
58685. ENES KADIRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 223,19 -362,72 1.173,73 26.314,14 0,00 0,00 0,00 27.348,34
58686. MIRJANA KONČURAT ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1956 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.348,08 0,00 27.348,08
58687. ANĐELKO KONČURAT ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1951 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.348,08 0,00 27.348,08
58688. NEVENKA MATIJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1948 BUKOVAČKI ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 27.347,12 0,00 0,00 0,00 27.347,12
58689. NINO ŠKARA ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.346,89 0,00 27.346,89
58690. ZDRAVKO ZULLE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 27.345,97 0,00 0,00 0,00 27.345,97
58691. DALIBOR LEDINIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1978 METOHIJA 28.213,47 0,00 -99,79 -767,77 0,00 0,00 0,00 27.345,91
58692. KSENIJA CETINJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 27.345,64 0,00 0,00 0,00 27.345,64
58693. NEDJELJKA BUDIŠIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1961 KAŠTEL KAMBELOVAC -2.118,19 0,00 25.163,85 4.298,18 0,00 0,00 0,00 27.343,84
58694. TONI ČEHIĆ ISTARSKA,POREČ 1978 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 27.340,81 0,00 0,00 0,00 27.340,81
58695. MIRKO MATUŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB -1.703,35 0,00 30.396,88 -1.352,80 0,00 0,00 0,00 27.340,73
58696. ESED HRUSTIĆ ISTARSKA,POREČ 1957 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.339,43 0,00 27.339,43
58697. IVKA JUSTAMENT VARAŽDINSKA,IVANEC 1949 PUNIKVE 0,00 0,00 0,00 27.338,18 0,00 0,00 0,00 27.338,18
58698. ROBERT LEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 27.337,42 0,00 0,00 0,00 27.337,42
58699. MARINKO MARTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.336,74 0,00 27.336,74
58700. ŠTEFICA ŠVAGELJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1966 PESEK 0,00 0,00 0,00 27.334,06 0,00 0,00 0,00 27.334,06