OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
52401. DAMIR GARIĆ ISTARSKA,PULA 1969 PULA 0,00 0,00 0,00 33.451,36 0,00 0,00 0,00 33.451,36
52402. CLAUS FOLDEN SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1964 WIEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.449,94 0,00 33.449,94
52403. IVKA DEKANIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1928 KERESTINEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.449,30 0,00 33.449,30
52404. TOMICA ŠANTORIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1967 VELIKA JAMNIČKA 0,00 0,00 0,00 33.448,82 0,00 0,00 0,00 33.448,82
52405. IVAN BAGARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1981 ĐAKOVO 18.980,06 0,00 0,00 14.468,39 0,00 0,00 0,00 33.448,45
52406. PETAR PEŠUT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.444,50 0,00 33.444,50
52407. FRANJO VEČERA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1949 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 33.443,50 0,00 0,00 0,00 33.443,50
52408. HAJRIJE ABDIJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 33.441,07 0,00 0,00 0,00 33.441,07
52409. ZVONIMIR HRDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.440,65 0,00 33.440,65
52410. DRAGICA JENDRIŠ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1969 CELINE 0,00 0,00 0,00 33.438,93 0,00 0,00 0,00 33.438,93
52411. JASMINKA KRANJEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1953 ČAKOVEC 0,00 0,00 484,52 32.952,88 0,00 0,00 0,00 33.437,40
52412. STIPE GULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1970 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 33.435,75 0,00 0,00 0,00 33.435,75
52413. IVAN MEZAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1945 SELNICA 0,00 0,00 0,00 33.430,80 0,00 0,00 0,00 33.430,80
52414. PAOLA EŠKINJA ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1973 SVETI FILIP I JAKOV 0,00 0,00 0,00 33.430,67 0,00 0,00 0,00 33.430,67
52415. BORIS ŠVEC OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1976 BELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.429,70 0,00 33.429,70
52416. DANICA DAVIDOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1953 CRET VILJEVSKI 0,00 0,00 0,00 33.429,32 0,00 0,00 0,00 33.429,32
52417. FAIHAA ST ALDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 33.428,45 0,00 0,00 0,00 33.428,45
52418. DOMAGOJ MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 5.259,30 0,00 0,00 28.168,15 0,00 33.427,45
52419. ELVIRA GRUBIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 14.932,85 0,00 0,00 18.491,48 0,00 0,00 0,00 33.424,33
52420. ARIF LUMA ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1967 ZAPREŠIĆ 18.622,20 0,00 1.255,60 13.541,44 0,00 0,00 0,00 33.419,24
52421. MATEJA GRČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1988 KARLOVAC 0,00 0,00 -448,89 33.868,11 0,00 0,00 0,00 33.419,22
52422. KRUNOSLAV JUNKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1980 KLOKOVEC 82,79 0,00 35.381,40 -2.050,66 0,00 0,00 0,00 33.413,53
52423. VLADO KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB -1.966,57 0,00 22.184,19 13.194,32 0,00 0,00 0,00 33.411,94
52424. JOSIP BENCETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1953 KANIŠKA IVA 0,00 0,00 0,00 33.411,10 0,00 0,00 0,00 33.411,10
52425. AZIZ SEFEROVIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1958 VALBANDON 0,00 0,00 33.410,95 0,00 0,00 0,00 0,00 33.410,95
52426. ANTONIJA DASOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1968 PODACA 0,00 0,00 0,00 33.407,20 0,00 0,00 0,00 33.407,20
52427. MIRKO BIĆANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1956 KARADŽIĆEVO 0,00 0,00 0,00 33.404,65 0,00 0,00 0,00 33.404,65
52428. ZLATAN ARNAUTOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 33.417,83 0,00 -16,82 0,00 33.401,01
52429. ANTONIJA PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 12.831,88 0,00 1.871,78 18.696,76 0,00 0,00 0,00 33.400,42
52430. NATAŠA VILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 1.345,17 0,00 200,02 31.854,64 0,00 0,00 0,00 33.399,83
52431. ANICA KRSTINIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1961 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 33.399,47 0,00 0,00 0,00 33.399,47
52432. ANTE SVIRČIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1961 ŠIBENIK 1.448,60 0,00 295,59 31.654,72 0,00 0,00 0,00 33.398,91
52433. ŽELJKO ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 33.398,30 0,00 0,00 0,00 33.398,30
52434. SNJEŽANA ČURČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1966 BRDCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.397,01 0,00 33.397,01
52435. ILIJANA MALNAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA -174,91 0,00 -708,20 34.279,57 0,00 0,00 0,00 33.396,46
52436. DRAGAN SKOKANDIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1962 ŽRNOVO 0,00 0,00 0,00 33.395,64 0,00 0,00 0,00 33.395,64
52437. JANKO KUTLEŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1956 IMOTSKI 0,00 0,00 167,38 33.227,69 0,00 0,00 0,00 33.395,07
52438. RAMADAN ISMAILI BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1963 NOVA GRADIŠKA 44,63 0,00 22.808,72 10.541,63 0,00 0,00 0,00 33.394,98
52439. ANTUN MONTANA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 33.394,06 0,00 0,00 0,00 0,00 33.394,06
52440. DANICA MARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1940 JAGODNJAK 0,00 0,00 0,00 33.394,02 0,00 0,00 0,00 33.394,02
52441. ANTE SLAVICA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1948 ŠIBENIK 0,00 0,00 -37,93 33.429,98 0,00 0,00 0,00 33.392,05
52442. LOVRENCO FRANIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -2,01 0,00 33.393,21 0,00 33.391,20
52443. MIROSLAV OREŠKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1974 OSIJEK 6.777,46 0,00 6.764,50 19.234,32 0,00 614,73 0,00 33.391,01
52444. MILKA IVANČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 1.187,75 0,00 32.198,17 0,00 33.385,92
52445. IVICA ČEPEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1985 VIŽANOVEC 0,00 0,00 6.555,97 26.828,80 0,00 0,00 0,00 33.384,77
52446. JURE DEBEVEC ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1979 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.384,49 0,00 33.384,49
52447. MARTINA KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.383,86 0,00 33.383,86
52448. STEVO PERIŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1941 DRNIŠ 0,00 0,00 33.381,93 0,00 0,00 0,00 0,00 33.381,93
52449. IVICA KELEMEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 33.377,41 0,00 0,00 0,00 33.377,41
52450. ALEN ŠKORO PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1981 IČIĆI 34.125,52 0,00 0,00 -749,88 0,00 0,00 0,00 33.375,64
52451. SERAFIN KODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB -9.913,39 0,00 -3.651,37 46.939,88 0,00 0,00 0,00 33.375,12
52452. ANTONIJA MARGETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 33.373,04 0,00 0,00 0,00 33.373,04
52453. ŽELJKO KLANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -8.254,41 0,00 0,00 41.627,35 0,00 0,00 0,00 33.372,94
52454. JOŠKO MAROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1967 SINJ 0,00 0,00 0,00 33.372,81 0,00 0,00 0,00 33.372,81
52455. DARKO SRBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1962 STARA PLOŠĆICA 0,00 0,00 0,00 33.372,09 0,00 0,00 0,00 33.372,09
52456. ANA JAKOVČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1959 KRALJEVICA -44,33 0,00 3.832,56 29.583,75 0,00 0,00 0,00 33.371,98
52457. BRANKA ŽIVODER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1960 MARTINAC 0,00 0,00 0,00 33.369,59 0,00 0,00 0,00 33.369,59
52458. PETAR GREGURIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1963 MOLVE 0,00 0,00 0,00 33.369,50 0,00 0,00 0,00 33.369,50
52459. MILAN GRABAR ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1964 CELJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.367,76 0,00 33.367,76
52460. ĐURO BEŠEN ZAGREBAČKA,PRESEKA 1948 LEDINA 0,00 0,00 0,00 33.367,38 0,00 0,00 0,00 33.367,38
52461. BORIS ĐURANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 21.015,53 0,00 8.186,50 4.164,67 0,00 0,00 0,00 33.366,70
52462. IVO MILIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1940 CERNA 0,00 0,00 0,00 33.365,54 0,00 0,00 0,00 33.365,54
52463. GORDANA BROZOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1968 RAKITOVEC 0,00 0,00 -66,18 33.367,63 0,00 63,70 0,00 33.365,15
52464. JELA BRDARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1938 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 33.363,95 0,00 0,00 0,00 33.363,95
52465. ANTON ŽIVKOVIĆ KATAYAMA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -712,81 34.075,53 0,00 0,00 0,00 33.362,72
52466. MARINKO ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1967 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 33.362,54 0,00 0,00 0,00 33.362,54
52467. SANDRA ŠKROBICA PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1969 VEPRINAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.360,45 0,00 33.360,45
52468. ANA HULJEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1935 MARETIĆ 0,00 0,00 0,00 33.355,37 0,00 0,00 0,00 33.355,37
52469. IGOR MAKSIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1984 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.353,67 0,00 33.353,67
52470. JANKO FRKETIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1938 GORNJE STATIVE 0,00 0,00 0,00 33.350,89 0,00 0,00 0,00 33.350,89
52471. MARIJA BOŠNJAK BRODSKO-POSAVSKA,VRBJE 1956 BODOVALJCI 0,00 0,00 0,00 33.350,07 0,00 0,00 0,00 33.350,07
52472. MIRKO LOVRENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 SESVETE 0,00 0,00 945,48 32.403,24 0,00 0,00 0,00 33.348,72
52473. MILJKA MARJANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1955 BOROVA 0,00 0,00 0,00 33.348,54 0,00 0,00 0,00 33.348,54
52474. KATA MARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1966 KORITNA 0,00 0,00 0,00 33.346,50 0,00 0,00 0,00 33.346,50
52475. DINKA JELČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1956 SOLIN 0,00 0,00 -137,79 33.484,03 0,00 0,00 0,00 33.346,24
52476. ANA SPIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 KOKINAC 0,00 0,00 0,00 33.344,77 0,00 0,00 0,00 33.344,77
52477. DAVOR MARAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1972 KRALJEVICA 0,00 0,00 0,00 33.339,16 0,00 0,00 0,00 33.339,16
52478. MARIJA MOROŽIN ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1945 BIOGRAD NA MORU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.338,10 0,00 33.338,10
52479. KETRIN VIDALLI ISTARSKA,LABIN 1980 PRESIKA 5.823,91 0,00 -0,10 27.513,68 0,00 0,00 0,00 33.337,49
52480. TEA KARADŽA PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1974 MAVRINCI 16.888,52 0,00 0,00 16.447,14 0,00 0,00 0,00 33.335,66
52481. BRANKO MARTEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KONČANICA 1951 ŠUPLJA LIPA 0,00 0,00 0,00 33.333,49 0,00 0,00 0,00 33.333,49
52482. MARICA VITOVSKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1957 JOSIPOVO 0,00 0,00 0,00 33.333,49 0,00 0,00 0,00 33.333,49
52483. MARIO KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 29.715,71 3.616,55 0,00 0,00 0,00 33.332,26
52484. NIKICA PULJEVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1987 METKOVIĆ 0,00 0,00 1.523,77 31.808,23 0,00 0,00 0,00 33.332,00
52485. ANA MUŽINA VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1939 RADEŠIĆ 0,00 0,00 0,00 33.329,09 0,00 0,00 0,00 33.329,09
52486. KATA JAGAR ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1957 RADULEC 0,00 0,00 0,00 33.329,00 0,00 0,00 0,00 33.329,00
52487. ŠEFKI ALIY ZADARSKA,ZADAR 1965 ZADAR 40.133,20 0,00 -3.746,32 -3.061,13 0,00 0,00 0,00 33.325,75
52488. ZORA FILIPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1968 BOKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 33.325,55 0,00 0,00 0,00 33.325,55
52489. NATAŠA GRIZELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1972 KAŠTEL SUĆURAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.319,68 0,00 33.319,68
52490. KARMEN BRINOVEC ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1959 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.317,28 0,00 33.317,28
52491. ZORAN BAJIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1971 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 33.313,36 0,00 0,00 0,00 33.313,36
52492. STJEPAN PRUGOVEČKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 ČAZMA 0,00 0,00 0,00 33.312,19 0,00 0,00 0,00 33.312,19
52493. ANICA VRANJEŠ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1943 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.308,22 0,00 33.308,22
52494. LUCIJA MRAOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1980 BILAJ 0,00 0,00 0,00 33.305,60 0,00 0,00 0,00 33.305,60
52495. MILAN VIDAČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1979 CAREVDAR 17.946,08 0,00 296,26 15.063,11 0,00 0,00 0,00 33.305,45
52496. STEVAN LASINGER OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1957 MAJŠKE MEĐE 0,00 0,00 0,00 33.303,65 0,00 0,00 0,00 33.303,65
52497. VLADIMIR KOJUNDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB -692,01 0,00 0,00 33.990,84 0,00 0,00 0,00 33.298,83
52498. ZORAN KOŠĆAK OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1968 DARDA -420,18 0,00 554,47 33.162,17 0,00 0,00 0,00 33.296,46
52499. DJURO ŠIRANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1942 ILOVSKI KLOKOČEVAC 0,00 0,00 0,00 33.295,60 0,00 0,00 0,00 33.295,60
52500. BRANKO BRSTILO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1986 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 33.295,24 0,00 0,00 0,00 33.295,24