OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
52401. SVJETLANA KREMENJAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.942,26 0,00 0,00 0,00 35.942,26
52402. ZORAN-ĐORĐE GOJKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 35.941,36 0,00 0,00 0,00 35.941,36
52403. IVAN CILER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 -73,35 36.013,02 0,00 0,00 0,00 35.939,67
52404. MIRJANA FERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 SLAVONSKI BROD 17.069,78 0,00 1.784,80 17.084,44 0,00 0,00 0,00 35.939,02
52405. EMIL KOVAČIĆ ISTARSKA,PULA 1961 PULA 0,00 0,00 1.528,99 34.402,01 0,00 0,00 0,00 35.931,00
52406. MILICA ANIĆ ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 1,30 0,00 1.060,55 34.868,90 0,00 0,00 0,00 35.930,75
52407. IVANKA IVANOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1962 RAKITJE -17.802,47 0,00 0,00 53.731,51 0,00 0,00 0,00 35.929,04
52408. KRISTIJANA PIŽIR ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1978 IVANIĆ-GRAD 517,06 0,00 -1.802,76 37.214,30 0,00 0,00 0,00 35.928,60
52409. ZVONIMIR PLENTAJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1955 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 35.927,24 0,00 0,00 0,00 35.927,24
52410. BERNARD POLOVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1977 BELAVIĆI 0,00 0,00 0,00 35.926,85 0,00 0,00 0,00 35.926,85
52411. ILIJA MILJENOVIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1957 MIHOLJSKO 7.305,89 0,00 991,83 27.627,09 0,00 0,00 0,00 35.924,81
52412. ANICA BANJAC OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1939 ANDRIJEVAC 0,00 0,00 0,00 35.922,27 0,00 0,00 0,00 35.922,27
52413. ŽELJKO KASUMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.917,93 0,00 35.917,93
52414. ISMET ALIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 0,00 35.941,27 0,00 -25,68 0,00 35.915,59
52415. MANDA ĐORDIĆ ZADARSKA,GRAČAC 1955 MAZIN -818,50 0,00 0,00 36.733,64 0,00 0,00 0,00 35.915,14
52416. SREĆKO ČULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 12.824,83 0,00 0,00 23.087,84 0,00 35.912,67
52417. JOSIP MARKUS POŽEŠKO-SLAVONSKA,ČAGLIN 1966 RUŠEVO 0,00 0,00 0,00 35.911,51 0,00 0,00 0,00 35.911,51
52418. TOMA GASHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 -611,70 36.518,95 0,00 0,00 0,00 35.907,25
52419. SLAVICA DEŽELIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1946 BRATINA 0,00 0,00 0,00 35.905,68 0,00 0,00 0,00 35.905,68
52420. IVICA ĆURIĆ ZADARSKA,OBROVAC 1966 GORNJI KARIN 0,00 0,00 4.798,33 31.107,13 0,00 0,00 0,00 35.905,46
52421. ŽELJKO FRANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1963 ORIOVAC 0,00 0,00 0,13 35.904,29 0,00 0,00 0,00 35.904,42
52422. BORIS SKALNIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1984 LJUDEVIT SELO 0,00 0,00 30,70 29.938,24 0,00 5.934,46 0,00 35.903,40
52423. KEMAL KUČ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 BRIJEST 0,00 0,00 0,00 35.902,47 0,00 0,00 0,00 35.902,47
52424. ANICA MATOŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1939 JAKAČINA MALA 0,00 0,00 0,00 35.899,89 0,00 0,00 0,00 35.899,89
52425. TANJA KOTORAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 992,69 34.907,17 0,00 0,00 0,00 35.899,86
52426. RAMADAN OSMAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1943 NOVSKA 0,00 0,00 0,00 35.899,16 0,00 0,00 0,00 35.899,16
52427. DARKO ZIRDUM BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1971 STANIĆI 0,00 0,00 0,00 35.188,11 0,00 708,01 0,00 35.896,12
52428. SANELA MIJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1976 GORNJA VRBA 0,00 0,00 1.055,18 34.839,03 0,00 0,00 0,00 35.894,21
52429. DAMIR ŠTRBENAC OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1965 BELIŠĆE 10.700,24 0,00 430,96 24.762,69 0,00 0,00 0,00 35.893,89
52430. DARKO KEFELJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1965 HRASTOVAC 0,00 0,00 0,00 35.890,97 0,00 0,00 0,00 35.890,97
52431. ANA FERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1950 ŠTIVICA 0,00 0,00 0,00 35.890,38 0,00 0,00 0,00 35.890,38
52432. NAĐA PARČINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 0,00 0,00 428,95 35.460,42 0,00 0,00 0,00 35.889,37
52433. IVICA PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 4.291,04 618,39 30.979,35 0,00 0,00 0,00 35.888,78
52434. DEJAN ĆOSO ZADARSKA,ZADAR 1977 ZADAR 10.489,19 0,00 1,45 1.360,49 0,00 24.037,61 0,00 35.888,74
52435. HRVOJE ŠARIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1989 SISAK 0,00 0,00 5.818,55 30.067,20 0,00 0,00 0,00 35.885,75
52436. IVO BEŠKER SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.883,06 0,00 35.883,06
52437. BARA KRIŽANIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1924 MRACLIN 0,00 0,00 0,00 35.882,05 0,00 0,00 0,00 35.882,05
52438. KATA ROVIŠAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1951 MALA SOLINA 0,00 0,00 0,00 35.881,30 0,00 0,00 0,00 35.881,30
52439. VLADO KURTANJEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1963 GORICA MIHOLEČKA 0,00 0,00 0,00 35.878,80 0,00 0,00 0,00 35.878,80
52440. LJUBICA MILIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1975 OSIJEK 0,00 0,00 1.950,01 33.927,94 0,00 0,00 0,00 35.877,95
52441. BOŽO BIKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1989 MARINA 30.412,45 0,00 3.242,05 2.218,93 0,00 0,00 0,00 35.873,43
52442. TOMISLAV NOVAK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1966 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 35.871,68 0,00 0,00 0,00 35.871,68
52443. ANA MIJATOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1959 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.871,36 0,00 35.871,36
52444. KATICA ROSI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1955 CIRKVENA 0,00 0,00 0,00 35.870,71 0,00 0,00 0,00 35.870,71
52445. VJEKOSLAV MAĐAREVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1954 SATNICA 0,00 0,00 2.588,11 0,00 0,00 33.280,45 0,00 35.868,56
52446. MARA ŠKOJO OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1962 ČEPIN -772,39 0,00 1.305,31 35.334,89 0,00 0,00 0,00 35.867,81
52447. JASMINA PEŠA ZADARSKA,NIN 1959 ZATON 0,00 0,00 0,00 35.867,68 0,00 0,00 0,00 35.867,68
52448. MILAN MILENKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1954 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 17.455,58 18.112,52 0,00 298,76 0,00 35.866,86
52449. JOSIP PAVLOVIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1949 GORNJA GREDA 12.299,04 0,00 7.940,12 15.627,64 0,00 0,00 0,00 35.866,80
52450. KREŠIMIR SRŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.866,32 0,00 35.866,32
52451. MANDA GADŽO SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1949 LOKVIČIĆI 37.255,02 0,00 26,39 -1.417,53 0,00 0,00 0,00 35.863,88
52452. GORAN KRPINA ZADARSKA,ZADAR 1960 ZADAR 12.660,20 0,00 1.043,96 22.157,84 0,00 0,00 0,00 35.862,00
52453. STJEPAN HADROVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1946 ĐURINOVEC 0,00 0,00 0,00 35.860,85 0,00 0,00 0,00 35.860,85
52454. RUŽA FRANTAL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 35.858,01 0,00 0,00 0,00 35.858,01
52455. VILMA PERNAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.857,94 0,00 0,00 0,00 35.857,94
52456. ŽELJKA PALEKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 -921,64 36.776,63 0,00 0,00 0,00 35.854,99
52457. PREDRAG MUNJEKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1973 BUŠETINA 0,00 0,00 1.201,83 34.650,05 0,00 0,00 0,00 35.851,88
52458. ŠTEFICA ŠEBREK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1963 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 35.851,71 0,00 0,00 0,00 35.851,71
52459. VICKO HAZDOVAC DUBROVAČKO-NERETVANSKA,MLJET 1972 BABINO POLJE 6.591,41 0,00 -1.014,33 30.270,12 0,00 0,00 0,00 35.847,20
52460. DRAGICA RUSEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1969 TUHELJ 0,00 0,00 0,00 35.846,36 0,00 0,00 0,00 35.846,36
52461. MARIJA KUČAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1952 KOMUŠEVAC 0,00 0,00 0,00 35.844,59 0,00 0,00 0,00 35.844,59
52462. IVAN GAVRAN BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1965 DONJI ANDRIJEVCI 0,00 0,00 96,29 35.746,73 0,00 0,00 0,00 35.843,02
52463. AMALIJA BADANJAK KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1947 OŠTARIJE 0,00 0,00 0,00 35.842,20 0,00 0,00 0,00 35.842,20
52464. DARINKA SOPJANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1973 SOPJE -1,80 0,00 0,00 35.842,29 0,00 0,00 0,00 35.840,49
52465. MILENA ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1964 KAŠTEL SUĆURAC 0,00 0,00 3.693,68 32.146,52 0,00 0,00 0,00 35.840,20
52466. JOSIP BULIGOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1975 VUKOVAR 0,00 0,00 -0,01 35.839,65 0,00 0,00 0,00 35.839,64
52467. GORAN PILIPOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1972 ZADAR 4.567,93 0,00 -1.308,65 32.579,99 0,00 0,00 0,00 35.839,27
52468. NENAD BUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 444,13 0,00 3.693,07 31.699,47 0,00 0,00 0,00 35.836,67
52469. ALEN KOVAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1980 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 0,00 35.832,14 0,00 0,00 0,00 35.832,14
52470. IVAN BRLEČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1950 DESNO TREBARJEVO 0,00 0,00 0,00 35.698,14 0,00 133,69 0,00 35.831,83
52471. MARIJA LAUS DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1963 ČARA 0,00 0,00 0,00 35.822,38 0,00 0,00 0,00 35.822,38
52472. KREŠIMIR TKALEC ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1949 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 35.819,63 0,00 0,00 0,00 35.819,63
52473. BOŽIDAR FIKET KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1948 DESINIĆ 0,00 0,00 1.341,89 34.477,33 0,00 0,00 0,00 35.819,22
52474. BORIS KIK ISTARSKA,LUPOGLAV 1955 BOLJUNSKO POLJE 0,00 0,00 -227,82 36.045,49 0,00 0,00 0,00 35.817,67
52475. ANĐELKO ČIČERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.816,98 0,00 0,00 0,00 35.816,98
52476. BOJA DRENOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1953 BEREK 0,00 0,00 0,00 35.814,68 0,00 0,00 0,00 35.814,68
52477. VESNA PULJEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1964 SLATINA 0,00 0,00 0,00 35.813,19 0,00 0,00 0,00 35.813,19
52478. JELENA ZLATKA MARINŠEK ISTARSKA,TAR VABRIGA 1950 TAR 0,00 0,00 0,00 35.812,70 0,00 0,00 0,00 35.812,70
52479. BESIM KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1981 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 35.811,50 0,00 0,00 0,00 35.811,50
52480. ANTO JOSIPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 35.807,41 0,00 0,00 0,00 35.807,41
52481. SONJA VUKAJLIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 17.640,23 0,00 640,15 17.524,46 0,00 0,00 0,00 35.804,84
52482. MARIO BRAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.803,91 0,00 0,00 0,00 35.803,91
52483. NAILE QUNAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.801,51 0,00 0,00 0,00 35.801,51
52484. DAMIR HRSAN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1973 BREŽANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.798,73 0,00 35.798,73
52485. NEVENKA PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.798,46 0,00 0,00 0,00 35.798,46
52486. ŽELJKA REČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1968 STRIZIVOJNA 6.819,10 0,00 664,76 28.314,36 0,00 0,00 0,00 35.798,22
52487. VIKTOR BRNADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1948 IMOTSKI 0,00 0,00 828,22 34.969,94 0,00 0,00 0,00 35.798,16
52488. DANIJELA PAVLEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.798,07 0,00 35.798,07
52489. MIRKO SENKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1962 VILJEVO 0,00 0,00 0,00 35.796,26 0,00 0,00 0,00 35.796,26
52490. FANI BOJANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.795,76 0,00 35.795,76
52491. ZLATKO ČIČIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA 0,00 0,00 0,50 35.793,60 0,00 0,00 0,00 35.794,10
52492. VINKO OREHOVAČKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1954 OREHOVEC 0,00 0,00 0,00 35.792,84 0,00 0,00 0,00 35.792,84
52493. MARTIN SOPIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1954 TUHOVEC 0,00 0,00 0,00 35.791,90 0,00 0,00 0,00 35.791,90
52494. JOSIP VUŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1940 ALKMAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.791,32 0,00 35.791,32
52495. KREŠIMIR CRNKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1971 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 35.789,60 0,00 0,00 0,00 35.789,60
52496. IVAN CVRLJA ZAGREBAČKA,BEDENICA 1948 BOSNA 0,00 0,00 0,00 35.788,41 0,00 0,00 0,00 35.788,41
52497. BRANKO ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1965 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 35.786,76 0,00 0,00 0,00 35.786,76
52498. ANA HUMEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1957 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 35.785,10 0,00 0,00 0,00 35.785,10
52499. TIHOMIR VRBANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1958 ČRNKOVCI 0,00 0,00 0,00 35.784,75 0,00 0,00 0,00 35.784,75
52500. RUŽICA HAJNAL OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 -27,08 0,00 35.808,98 0,00 35.781,90