OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
52401. IVANČICA MEDVED ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1952 VELIKA RAKOVICA 0,00 0,00 0,00 35.374,45 0,00 0,00 0,00 35.374,45
52402. VOJISLAV RAPLJENOVIĆ ZADARSKA,PAKOŠTANE 1964 PAKOŠTANE -1.958,79 0,00 18,46 37.314,63 0,00 0,00 0,00 35.374,30
52403. ANICA BREZENJAČKI OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1966 STIPANOVCI 0,00 0,00 0,00 35.370,87 0,00 0,00 0,00 35.370,87
52404. MARTA TETEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,HLEBINE 1944 GABAJEVA GREDA 0,00 0,00 0,00 35.370,10 0,00 0,00 0,00 35.370,10
52405. TIHOMIR STRAKA OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1964 IVANOVCI 0,00 0,00 0,00 35.369,49 0,00 0,00 0,00 35.369,49
52406. MERDŽAN VEHAPI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1935 DRAMALJ 0,00 0,00 0,00 35.368,42 0,00 0,00 0,00 35.368,42
52407. NIKOLA MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1964 ROKOVCI 4.930,98 0,00 580,32 29.856,91 0,00 0,00 0,00 35.368,21
52408. DANICA BALABAN ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1950 VELIKI VRH 0,00 0,00 0,00 35.367,61 0,00 0,00 0,00 35.367,61
52409. KATJA TALMOR-GAON SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL NEPOZNATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.363,49 0,00 35.363,49
52410. IVO KARANUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1971 PLANO 0,00 0,00 0,00 35.363,09 0,00 0,00 0,00 35.363,09
52411. ANTO DUSPARA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1971 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 3.332,71 0,00 0,00 32.029,12 0,00 35.361,83
52412. DEJAN ANDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 35.360,96 0,00 0,00 0,00 0,00 35.360,96
52413. KRISTINA SLUNJSKI OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1988 VALPOVO 0,00 0,00 2.932,08 32.428,36 0,00 0,00 0,00 35.360,44
52414. JOLANTA KRYSTYNA GRUBIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1973 RAVNO RAŠĆE 0,00 0,00 0,00 35.358,70 0,00 0,00 0,00 35.358,70
52415. VESNA KRESOJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1958 KRK 0,00 0,00 0,00 35.358,27 0,00 0,00 0,00 35.358,27
52416. SUZANA BUDAJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1972 MOLVE 0,00 0,00 0,00 35.354,87 0,00 0,00 0,00 35.354,87
52417. IVAN ŠAMBAR ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1957 SALNIK 0,00 0,00 0,00 35.354,83 0,00 0,00 0,00 35.354,83
52418. NEVENKA ŠALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,04 0,00 0,00 35.352,99 0,00 0,00 0,00 35.353,03
52419. NADA ORLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1944 VINIŠĆE 0,00 0,00 35.352,20 0,00 0,00 0,00 0,00 35.352,20
52420. ANTON CHUK PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1930 MIHOTIĆI 0,00 0,00 0,00 35.352,16 0,00 0,00 0,00 35.352,16
52421. JADRANKA RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1956 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 35.350,76 0,00 0,00 0,00 35.350,76
52422. IVICA POPOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1970 NEVINAC 0,00 0,00 0,00 35.350,59 0,00 0,00 0,00 35.350,59
52423. SANJA PUCELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.346,88 0,00 35.346,88
52424. VEDRAN KRNJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1982 VELIKI GRABIČANI 0,00 0,00 0,00 35.344,15 0,00 0,00 0,00 35.344,15
52425. STIPO KRAJNOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VUKA 1962 VUKA 0,00 0,00 0,00 35.342,19 0,00 0,00 0,00 35.342,19
52426. EVA HRANIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1938 PRIGOREC 0,00 0,00 0,00 35.341,87 0,00 0,00 0,00 35.341,87
52427. MATEA KOLA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVAČKO PRIMORJE 1991 BANIĆI 0,00 0,00 -1.210,69 36.552,27 0,00 0,00 0,00 35.341,58
52428. KRUNO ŠIPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1938 TRILJ 0,00 0,00 35.340,24 0,00 0,00 0,00 0,00 35.340,24
52429. ZULE HALILOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1993 ŠUMARINA 0,00 0,00 0,00 35.337,76 0,00 0,00 0,00 35.337,76
52430. STJEPAN BERNARDIĆ ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1963 ŽUMBERAK 0,00 0,00 0,00 35.336,47 0,00 0,00 0,00 35.336,47
52431. KRISTINA MARINIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1978 JOSIPDOL 3.605,23 0,00 -1.301,99 33.031,82 0,00 0,00 0,00 35.335,06
52432. MARINA BALJAK POŽEŠKO-SLAVONSKA,VELIKA 1960 GORNJI VRHOVCI 0,00 0,00 0,00 35.334,20 0,00 0,00 0,00 35.334,20
52433. DAMIR ILIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.332,65 0,00 0,00 0,00 35.332,65
52434. EDUARD STERMOLE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1995 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 35.332,45 0,00 0,00 35.332,45
52435. VLADO SVILOKOS SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1947 SISAK 0,00 0,00 0,00 35.331,32 0,00 0,00 0,00 35.331,32
52436. GOSPANA VRLJANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1928 TRNAKOVAC 0,00 0,00 0,00 35.329,97 0,00 0,00 0,00 35.329,97
52437. JADRAN DENISENKO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA -244,10 0,00 0,00 35.573,05 0,00 0,00 0,00 35.328,95
52438. LUKICA KESIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 0,00 0,00 0,00 35.328,23 0,00 0,00 0,00 35.328,23
52439. DUŠAN GOLENKO MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA 1968 SVETI URBAN 21.237,16 0,00 14.090,03 0,07 0,00 0,00 0,00 35.327,26
52440. DRAGICA ZAGORŠĆAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1946 JEŽOVEC 0,00 0,00 0,00 35.324,38 0,00 0,00 0,00 35.324,38
52441. DANICA MARINCEL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1950 ŽABJAK 0,00 0,00 0,00 35.270,20 0,00 53,71 0,00 35.323,91
52442. MANDA LINDORFER PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1964 BAŠKA 0,00 0,00 0,00 35.322,02 0,00 0,00 0,00 35.322,02
52443. IVKA RADOJICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC 1961 FERDINANDOVAC 0,00 0,00 0,00 35.321,97 0,00 0,00 0,00 35.321,97
52444. KREŠIMIR ZUPČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1954 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 35.320,46 0,00 0,00 0,00 35.320,46
52445. MIROSLAV DRNIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1975 SELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.319,58 0,00 35.319,58
52446. DRAŽEN KRKLEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1977 GORNJE PLAVNICE 0,00 0,00 0,00 38.304,56 0,00 -2.985,39 0,00 35.319,17
52447. MARIJA KNEŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1944 KUŠEVAC 0,00 0,00 0,00 35.316,66 0,00 0,00 0,00 35.316,66
52448. ZDRAVKO PANDURIĆ ISTARSKA,PULA 1956 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.316,03 0,00 35.316,03
52449. KATARINA BENČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1948 GORNJI SLATINIK 0,00 0,00 0,00 35.311,35 0,00 0,00 0,00 35.311,35
52450. STJEPAN BANIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1956 KUČE 0,00 0,00 0,00 35.310,07 0,00 0,00 0,00 35.310,07
52451. BARICA TREPŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OPRISAVCI 1935 PRNJAVOR 0,00 0,00 0,00 35.306,67 0,00 0,00 0,00 35.306,67
52452. DANIJEL MARGIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1983 VUKOVINA 23.220,89 0,00 0,00 12.084,98 0,00 0,00 0,00 35.305,87
52453. DARKO DUVNJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1966 BAŠKA VODA 19.938,51 0,00 2.104,59 13.259,93 0,00 0,00 0,00 35.303,03
52454. MARIJA PURIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1947 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 35.300,64 0,00 0,00 0,00 35.300,64
52455. MARIO PRANJIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1983 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 35.300,06 0,00 0,00 0,00 35.300,06
52456. RENATA POŠTA VARAŽDINSKA,BREZNICA 1966 BISAG 0,00 0,00 0,00 35.295,48 0,00 0,00 0,00 35.295,48
52457. MARIJA PUTANEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1941 REPUŠNICA 0,00 0,00 0,00 35.294,85 0,00 0,00 0,00 35.294,85
52458. DARIO DUSPER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 35.292,33 0,00 0,00 0,00 0,00 35.292,33
52459. ANA-MARIJA TONC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.289,88 0,00 0,00 0,00 35.289,88
52460. FILIP KROLO OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1951 MARTIN 17.311,80 0,00 152,51 17.820,88 0,00 0,00 0,00 35.285,19
52461. STJEPAN KAMENIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1942 ŠTEFANEC 0,00 0,00 0,00 35.284,88 0,00 0,00 0,00 35.284,88
52462. MARIJA POLJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,HLEBINE 1951 HLEBINE 0,00 0,00 0,00 35.284,76 0,00 0,00 0,00 35.284,76
52463. MONIKA SERAFIMOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1993 ROVINJSKO SELO 0,00 0,00 3.186,75 32.097,82 0,00 0,00 0,00 35.284,57
52464. STJEPAN MIROIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1934 DOMOVEC 0,00 0,00 0,00 35.283,47 0,00 0,00 0,00 35.283,47
52465. JOSIP DRAGAN BOGDANOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1982 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.282,47 0,00 35.282,47
52466. SVITLANA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.280,86 0,00 0,00 0,00 35.280,86
52467. PERO GLAVAŠ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 35.280,65 0,00 0,00 0,00 35.280,65
52468. SLAVICA BUČAR ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1964 DONJI OŠTRC 0,00 0,00 0,00 35.280,61 0,00 0,00 0,00 35.280,61
52469. DRAŽANA VIDOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1982 GORNJA VRBA 0,00 0,00 0,00 35.277,97 0,00 0,00 0,00 35.277,97
52470. JADRANKA, KATARINA VENCL KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1966 MIHOLJANEC 0,00 0,00 0,00 35.276,79 0,00 0,00 0,00 35.276,79
52471. ANĐA ČALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.276,14 0,00 0,00 0,00 35.276,14
52472. ELIZABETA ĐURNIĆ MEĐIMURSKA,DONJA DUBRAVA 1952 DONJA DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 35.275,48 0,00 0,00 0,00 35.275,48
52473. KATA MEDVED BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1952 KOKINAC 0,00 0,00 0,00 35.275,02 0,00 0,00 0,00 35.275,02
52474. MARIJA KRSTANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1976 ČEPIN 0,00 0,00 3.005,55 32.264,41 0,00 0,00 0,00 35.269,96
52475. LJILJANA KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -105,53 35.374,24 0,00 0,00 0,00 35.268,71
52476. BERISLAV BUDIŠĆAK ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1978 KLINČA SELA 7.433,86 0,00 587,11 27.245,80 0,00 0,00 0,00 35.266,77
52477. DUŠAN MIJAKOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1956 PALAČA 0,00 0,00 0,00 35.266,48 0,00 0,00 0,00 35.266,48
52478. MARINA RADIŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1968 KAOČINE 0,00 0,00 0,00 35.265,12 0,00 0,00 0,00 35.265,12
52479. MATJAŽ JENKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 MEDVODE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.264,76 0,00 35.264,76
52480. MAJA BRADIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1977 GOLA 0,00 0,00 0,00 35.263,21 0,00 0,00 0,00 35.263,21
52481. ĐURĐICA RUDEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1956 LEPOGLAVA -403,30 0,00 0,00 35.666,03 0,00 0,00 0,00 35.262,73
52482. DUBRAVKA BOGUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.262,54 0,00 0,00 0,00 35.262,54
52483. BOŽICA BEDEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.262,28 0,00 0,00 0,00 35.262,28
52484. DINKO KUČINIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1968 OGULIN 0,00 0,00 0,00 35.262,21 0,00 0,00 0,00 35.262,21
52485. MARINA HRANJEC POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1966 DERVIŠAGA 0,00 0,00 0,00 35.260,68 0,00 0,00 0,00 35.260,68
52486. MERITA PERVIZAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.259,30 0,00 0,00 0,00 35.259,30
52487. MELITA KODRNJA MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1978 PUŠĆINE 0,00 0,00 642,13 34.616,12 0,00 0,00 0,00 35.258,25
52488. ULRICH HELMUT DRONSKE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.257,74 0,00 0,00 0,00 35.257,74
52489. ŽELJKA BLAŽUN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1973 DEDINA 0,00 0,00 0,00 35.257,31 0,00 0,00 0,00 35.257,31
52490. TATJANA MILETIĆ ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 2.258,39 0,00 620,77 32.376,44 0,00 0,00 0,00 35.255,60
52491. ANKA KOVAČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1956 TURANOVAC 0,00 0,00 0,00 35.443,95 0,00 -188,55 0,00 35.255,40
52492. DUBRAVKA BRAJKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1951 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 35.253,35 0,00 0,00 0,00 35.253,35
52493. VILENA HUSEJNOVIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1973 HREBINEC 0,00 0,00 0,00 35.251,44 0,00 0,00 0,00 35.251,44
52494. TEA AVALIANI PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1977 NÜRNBERG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.250,59 0,00 35.250,59
52495. LJUBA ŠTIFAN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1953 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 35.248,59 0,00 0,00 0,00 35.248,59
52496. NENA VUK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1967 FEREŽANI 0,00 0,00 0,00 35.241,06 0,00 0,00 0,00 35.241,06
52497. MARIO LEDER ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1965 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 35.237,25 0,00 0,00 0,00 35.237,25
52498. TONI BAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1988 SPLIT 0,00 0,00 0,00 35.235,93 0,00 0,00 0,00 35.235,93
52499. MARIN MORIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1979 SROKI 0,00 0,00 2.600,74 32.634,44 0,00 0,00 0,00 35.235,18
52500. SNJEŽANA JURLINA ZADARSKA,STARIGRAD 1959 SELINE 0,00 0,00 35.235,33 0,00 0,00 -0,38 0,00 35.234,95