OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
52401. PIETRO VOCE SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR BOLOGNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.286,28 0,00 37.286,28
52402. IVANA NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 37.286,27 0,00 0,00 0,00 0,00 37.286,27
52403. MARIJAN ČOVRAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.284,95 0,00 37.284,95
52404. STJEPAN GRUBIŠA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1938 GABOŠ 0,00 0,00 0,00 37.284,05 0,00 0,00 0,00 37.284,05
52405. SAVKA GAVRANIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1965 BUIĆI 23.134,80 0,00 -246,63 14.395,64 0,00 0,00 0,00 37.283,81
52406. MANUELA SKOBLAR ZADARSKA,ZADAR 1974 ZADAR 23.584,48 0,00 -2.953,82 16.652,24 0,00 0,00 0,00 37.282,90
52407. ILIJANA MALNAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA -174,91 0,00 -708,20 38.165,87 0,00 0,00 0,00 37.282,76
52408. ANA PINTAR-VUGAŠ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1952 BRATINA 0,00 0,00 0,00 37.282,06 0,00 0,00 0,00 37.282,06
52409. LJILJANA DUJMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1963 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 37.279,13 0,00 0,00 0,00 37.279,13
52410. MARIN KOLEGA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 37.273,19 0,00 0,00 0,00 37.273,19
52411. DRAGOSLAVA ŠTULA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1941 TRPINJA 0,00 0,00 0,00 37.272,36 0,00 0,00 0,00 37.272,36
52412. RANKO OMERDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.271,63 0,00 37.271,63
52413. PETRA VRGOČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.270,68 0,00 37.270,68
52414. ARIF LUMA ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1967 ZAPREŠIĆ 20.779,98 0,00 1.351,24 15.137,21 0,00 0,00 0,00 37.268,43
52415. SNJEŽANA JELAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1976 GORNJI FODROVEC 0,00 0,00 0,00 37.267,06 0,00 0,00 0,00 37.267,06
52416. TOMISLAV DOKOZA ZADARSKA,ZADAR 1976 ZADAR 0,00 0,00 -1.128,33 38.394,59 0,00 0,00 0,00 37.266,26
52417. STJEPAN TOPOL ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1949 KLJUČ BRDOVEČKI 0,00 0,00 0,00 37.264,31 0,00 0,00 0,00 37.264,31
52418. NIKICA PULJEVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1987 METKOVIĆ -375,10 0,00 180,89 37.456,28 0,00 0,00 0,00 37.262,07
52419. DIJANA VELIĆ ZARIFOVIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1985 GEJKOVAC 0,00 0,00 0,00 37.259,16 0,00 0,00 0,00 37.259,16
52420. PERO GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 188,74 37.069,75 0,00 0,00 0,00 37.258,49
52421. MILAN TOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.674,83 31.579,77 0,00 37.254,60
52422. ZLATKO DELOV PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 37.254,38 0,00 0,00 0,00 37.254,38
52423. ZLATKO ANDROŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1965 SOPJE 0,00 0,00 0,00 0,00 37.254,09 0,00 0,00 37.254,09
52424. DARIO STIPOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1986 GOLUBIĆ 0,00 0,00 -113,80 37.366,72 0,00 0,00 0,00 37.252,92
52425. ANĐA PEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 37.252,37 0,00 0,00 0,00 37.252,37
52426. ZORKA ZELENIKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1956 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 37.251,14 0,00 0,00 0,00 37.251,14
52427. MAKSIMILIJAN VIVANDA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1979 SROKI 0,00 0,00 0,00 37.250,89 0,00 0,00 0,00 37.250,89
52428. ŽELJKO LOZANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.250,09 0,00 37.250,09
52429. ZORICA DRAŽENOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1952 ČEMERNICA 0,00 0,00 0,00 37.249,74 0,00 0,00 0,00 37.249,74
52430. IVAN PEŠA ZADARSKA,NIN 1981 ZATON 0,00 0,00 0,00 37.247,84 0,00 0,00 0,00 37.247,84
52431. JAKOV ANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 37.244,20 0,00 0,00 0,00 37.244,20
52432. DORIJAN SALAMON ISTARSKA,KRŠAN 1979 VOZILIĆI 0,00 0,00 -578,73 37.820,87 0,00 0,00 0,00 37.242,14
52433. ANTUN ŽIVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIKIREVCI 1959 SIKIREVCI 0,00 0,00 0,00 37.240,99 0,00 0,00 0,00 37.240,99
52434. JAGA MEDVED ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1932 POSAVSKI BREGI 0,00 0,00 0,00 37.240,41 0,00 0,00 0,00 37.240,41
52435. LILJANA ARTIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 37.235,66 0,00 0,00 0,00 37.235,66
52436. DARKO ŠAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1976 MARČELJI 0,00 0,00 6.657,22 30.577,87 0,00 0,00 0,00 37.235,09
52437. BRANKO MATIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.234,66 0,00 37.234,66
52438. BUJAR ZENA PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1968 KASTAV 0,00 0,00 16.604,70 20.629,42 0,00 0,00 0,00 37.234,12
52439. ŽELJKO ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 37.230,07 0,00 0,00 0,00 37.230,07
52440. LJUPKA ROMAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1978 SINJ 0,00 0,00 0,00 37.230,01 0,00 0,00 0,00 37.230,01
52441. TANJA KOTORAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 -7,31 37.235,68 0,00 0,00 0,00 37.228,37
52442. JANKO SEGEDI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1948 PETROVCI 0,00 0,00 0,00 37.226,15 0,00 0,00 0,00 37.226,15
52443. IRENA ĆALUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.225,86 0,00 37.225,86
52444. ALEN NIKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1964 DARDA 0,00 0,00 0,00 37.225,85 0,00 0,00 0,00 37.225,85
52445. STIPAN BABIČKOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1968 SUBOTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.224,68 0,00 37.224,68
52446. MARIO MATIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1981 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 37.222,11 0,00 0,00 0,00 37.222,11
52447. VELKO NAČINOVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1957 BANJOLE 1.876,71 0,00 0,29 35.344,11 0,00 0,00 0,00 37.221,11
52448. NIKICA BUNIKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1970 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 315,03 36.902,67 0,00 0,00 0,00 37.217,70
52449. TANJA NICOLE MA ZETZL ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1977 ŠIBENIK 17.565,91 0,00 5.638,60 14.010,00 0,00 0,00 0,00 37.214,51
52450. IVO SENJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 13.765,74 0,00 405,22 23.043,35 0,00 0,00 0,00 37.214,31
52451. ZLATAN BRĐANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 BELOVAR -1.366,66 0,00 -3.825,13 42.404,93 0,00 0,00 0,00 37.213,14
52452. PERISLAV BONAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 KAMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.211,43 0,00 37.211,43
52453. MELITA PREDRAGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1977 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 37.205,91 0,00 0,00 0,00 37.205,91
52454. DRAGANA GABRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOPAR 1982 LOPAR 1,42 0,00 -194,77 37.398,80 0,00 0,00 0,00 37.205,45
52455. STJEPAN GRGEČIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1953 BRASLOVJE 0,00 0,00 0,00 37.203,46 0,00 0,00 0,00 37.203,46
52456. GORAN KOVAČEVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1981 NOVA MOKOŠICA 0,00 0,00 0,00 37.202,57 0,00 0,00 0,00 37.202,57
52457. KATICA NIZEK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1955 POLONJE 0,00 0,00 0,00 37.200,27 0,00 0,00 0,00 37.200,27
52458. BOŽO PAVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1961 ŽRNOVO 0,00 0,00 2.316,66 34.883,08 0,00 0,00 0,00 37.199,74
52459. IVICA NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 DESPRIM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.197,58 0,00 37.197,58
52460. LJUBICA NEFERANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1934 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 37.196,08 0,00 0,00 0,00 37.196,08
52461. LJERKA SUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1959 ĆURLOVAC 0,00 0,00 0,00 37.194,86 0,00 0,00 0,00 37.194,86
52462. DARIJO MATAIJA PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1973 GORNJI ZAGON 0,00 0,00 0,00 37.194,04 0,00 0,00 0,00 37.194,04
52463. KREŠIMIR CRNKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1971 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 37.184,17 0,00 0,00 0,00 37.184,17
52464. MILA LEPČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1952 VAGOVINA 0,00 0,00 0,00 37.182,70 0,00 0,00 0,00 37.182,70
52465. JURICA BATINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1985 VIS 0,00 0,00 31.693,99 5.488,22 0,00 0,00 0,00 37.182,21
52466. ŠIME KATUŠA ZADARSKA,ZADAR 1981 ZADAR 0,00 0,00 0,00 37.181,64 0,00 0,00 0,00 37.181,64
52467. ISMET ALIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 0,00 37.201,37 0,00 -25,68 0,00 37.175,69
52468. KETRIN VIDALLI ISTARSKA,LABIN 1980 PRESIKA 6.750,64 0,00 -0,10 30.424,23 0,00 0,00 0,00 37.174,77
52469. VLADIMIR NINČEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1945 ZADAR 36.158,86 0,00 -2,47 -1,39 0,00 1.019,69 0,00 37.174,69
52470. ATMIRIS VEŽA ZADARSKA,PAŠMAN 1952 ŽDRELAC -1.842,76 0,00 -683,70 39.699,93 0,00 0,00 0,00 37.173,47
52471. ZDENKICA REICH KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1942 STARI BOŠNJANI 0,00 0,00 0,00 37.170,12 0,00 0,00 0,00 37.170,12
52472. VLADIMIR MIHALINA VARAŽDINSKA,VINICA 1956 VINICA 0,00 0,00 0,00 37.170,11 0,00 0,00 0,00 37.170,11
52473. MIROSLAV MILJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1951 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 37.169,68 0,00 0,00 0,00 37.169,68
52474. DANICA HEMEN ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1940 TREBOVEC 0,00 0,00 0,00 37.168,24 0,00 0,00 0,00 37.168,24
52475. DAMIR MALORA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 4.006,01 0,00 33.161,78 0,00 37.167,79
52476. LJUBICA KUZMIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1951 ILOVAČAK 0,00 0,00 0,00 37.167,56 0,00 0,00 0,00 37.167,56
52477. DANIJEL JURIŠIĆ ISTARSKA,PULA 1981 PULA 0,00 0,00 0,00 37.165,28 0,00 0,00 0,00 37.165,28
52478. IVAN PETRIC OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1949 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 37.162,23 0,00 0,00 0,00 37.162,23
52479. STJEPAN MILEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1923 SAMCI 0,00 0,00 0,00 37.161,41 0,00 0,00 0,00 37.161,41
52480. STJEPAN ZVOŠEC MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1951 PRETETINEC 0,00 0,00 0,00 37.161,39 0,00 0,00 0,00 37.161,39
52481. STJEPAN MARCAPAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PETERANEC 1944 SIGETEC 0,00 0,00 0,00 37.157,39 0,00 0,00 0,00 37.157,39
52482. STEVO KRANJEC PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1955 KRK -401,27 0,00 10.759,61 26.796,54 0,00 0,00 0,00 37.154,88
52483. ANTONIO FRANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1977 IVANOVCI 0,00 0,00 0,00 37.150,57 0,00 0,00 0,00 37.150,57
52484. ANDJELKA OPFERGELT-MIŠKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1959 SISAK 0,00 0,00 0,00 37.150,06 0,00 0,00 0,00 37.150,06
52485. MIRJANA BLAŽEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1965 KRAVLJAK 0,00 0,00 0,00 37.148,67 0,00 0,00 0,00 37.148,67
52486. JOSIP PRLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1947 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.148,56 0,00 37.148,56
52487. ANICA KOŠIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1977 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 37.147,81 0,00 0,00 0,00 37.147,81
52488. IVAN BAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1973 SEGET DONJI 0,00 0,00 -1.118,27 38.259,50 0,00 0,00 0,00 37.141,23
52489. IVICA STIPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1986 SVETI VID-MIHOLJICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.140,71 0,00 37.140,71
52490. TIBOR BIČKEI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1965 NOVAKI -0,01 0,00 0,00 36.699,57 440,34 0,00 0,00 37.139,90
52491. JADRANKA PERHOČ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1968 JAGNJIĆ DOL 36.201,47 0,00 0,00 937,84 0,00 0,00 0,00 37.139,31
52492. JOSIP SUMRAK ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1955 LUČELNICA 0,00 0,00 0,00 37.139,21 0,00 0,00 0,00 37.139,21
52493. MILKA ZIRIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1934 MATEŠKO SELO 0,00 0,00 0,00 37.138,07 0,00 0,00 0,00 37.138,07
52494. MARIJA PAJNIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1932 MALI GRABIČANI 0,00 0,00 0,00 37.137,79 0,00 0,00 0,00 37.137,79
52495. LJUBICA DRAGANIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,ČAGLIN 1956 LATINOVAC 0,00 0,00 0,00 37.136,97 0,00 0,00 0,00 37.136,97
52496. DUBRAVKO BARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1976 HUM NA SUTLI 35.339,42 0,00 1.796,90 0,00 0,00 0,00 0,00 37.136,32
52497. IVKA GOLUB ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1941 MOSTARI 0,00 0,00 0,00 37.135,53 0,00 0,00 0,00 37.135,53
52498. TOMISLAV KOZAČINSKI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1985 VELIKA GORICA 6.486,95 0,00 -2.404,96 33.051,31 0,00 0,00 0,00 37.133,30
52499. MARTINA ERCEG ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR 0,00 0,00 0,00 37.133,08 0,00 0,00 0,00 37.133,08
52500. ANA RIEGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.130,93 0,00 37.130,93