OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
52401. LJUBICA KURTOIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1954 BREZNIČKI HUM 0,00 0,00 0,00 37.327,75 0,00 0,00 0,00 37.327,75
52402. MARINA MARINČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1982 KARLOVAC 0,00 0,00 3.051,50 34.275,35 0,00 0,00 0,00 37.326,85
52403. IVICA ŠERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 5.279,17 32.044,71 0,00 0,00 0,00 37.323,88
52404. VESNA JURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.322,39 0,00 37.322,39
52405. LJUBA FAUKOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1931 BEDER 0,00 0,00 0,00 37.320,46 0,00 0,00 0,00 37.320,46
52406. JADRANKA MATOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1968 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.320,24 0,00 37.320,24
52407. BRANKA KAŠNAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 GLAVNICA GORNJA 0,00 0,00 0,00 37.319,79 0,00 0,00 0,00 37.319,79
52408. GORAN KOCIJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1976 OMIŠ -2.000,00 0,00 0,00 39.317,51 0,00 0,00 0,00 37.317,51
52409. ZDRAVKO RASINEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1963 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 37.312,95 0,00 0,00 0,00 37.312,95
52410. ŠIMA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 37.309,60 0,00 0,00 0,00 37.309,60
52411. MEMETFIKRI ILJAZI ISTARSKA,NOVIGRAD 1948 NOVIGRAD 22.299,62 0,00 10.528,52 4.479,26 0,00 0,00 0,00 37.307,40
52412. DRAGICA RUSEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1969 TUHELJ 0,00 0,00 0,00 37.305,20 0,00 0,00 0,00 37.305,20
52413. BOGDANA SMOLJANOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1957 VELIKI POGANAC 0,00 0,00 0,00 37.304,26 0,00 0,00 0,00 37.304,26
52414. SUZANA VESELINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1980 IRIG 0,00 0,00 0,00 0,00 37.302,98 0,00 0,00 37.302,98
52415. DANIJEL BENGEZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1975 ZDENČAC 0,00 0,00 13.593,32 23.708,61 0,00 0,00 0,00 37.301,93
52416. LUKA ČUMBREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.297,26 0,00 37.297,26
52417. MILE BILOKAPIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1942 DONJI ANDRIJEVCI 4.264,46 0,00 3.011,63 30.018,80 0,00 0,00 0,00 37.294,89
52418. ZORAN BANKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC BEOGRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.291,87 0,00 37.291,87
52419. KOSA VUJČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DRAGALIĆ 1927 POLJANE 0,00 0,00 0,00 37.287,74 0,00 0,00 0,00 37.287,74
52420. ZVONIMIR HRDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.287,37 0,00 37.287,37
52421. DUBRAVKA ŠOKEC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 31.529,68 0,00 -3.384,56 9.139,32 0,00 0,00 0,00 37.284,44
52422. VEDRAN MILIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1982 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 37.283,70 0,00 0,00 0,00 37.283,70
52423. MARTA LESKOVAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1946 PETRIJANEC 0,00 0,00 0,00 37.283,16 0,00 0,00 0,00 37.283,16
52424. IVICA VOLARIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1969 GORNJI DESINEC 0,00 0,00 0,00 37.278,52 0,00 0,00 0,00 37.278,52
52425. ANKICA DESOVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1964 GUCI DRAGANIĆKI 0,00 0,00 0,00 37.273,81 0,00 0,00 0,00 37.273,81
52426. IVAN ŠTUGLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 37.267,69 0,00 0,00 0,00 37.267,69
52427. SREĆKO HRŽENJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1978 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 37.267,27 0,00 0,00 0,00 37.267,27
52428. DRAGICA JAMBREŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1953 RADAKOVO 0,00 0,00 0,00 37.340,86 0,00 -74,88 0,00 37.265,98
52429. DAVORKA PAVAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.265,97 0,00 37.265,97
52430. ECE TEMELKURAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 KURUCESME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.265,91 0,00 37.265,91
52431. MIROSLAV RAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1970 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 -3.703,43 40.968,62 0,00 0,00 0,00 37.265,19
52432. MARTIN ŠEPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 37.263,55 0,00 0,00 0,00 37.263,55
52433. GORDANA MILAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 20.059,67 0,00 17.202,24 -0,13 0,00 0,00 0,00 37.261,78
52434. PETAR PEŠUT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.260,64 0,00 37.260,64
52435. RENATA PETRIC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1983 BOČKOVEC 0,00 0,00 0,00 37.260,26 0,00 0,00 0,00 37.260,26
52436. MARIJAN ĐORĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1953 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 37.259,06 0,00 0,00 0,00 37.259,06
52437. ADRIANO KIRŠIĆ ISTARSKA,LABIN 1964 LABIN 2.632,22 0,00 -4.540,00 39.164,30 0,00 0,00 0,00 37.256,52
52438. DENIS MARELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -21.043,19 0,00 10.275,31 48.023,03 0,00 0,00 0,00 37.255,15
52439. KSENIJA KOLOBARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1972 REŠETARI 3.625,80 0,00 33,74 33.595,48 0,00 0,00 0,00 37.255,02
52440. VESNA KRNETA ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1955 KISTANJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.251,14 0,00 37.251,14
52441. RUŽICA SMOLJO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1984 SUHOPOLJE -5,51 0,00 37.568,62 -314,69 0,00 0,00 0,00 37.248,42
52442. MIRKO VUKSAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1966 MAHOVO 0,00 0,00 0,00 37.244,71 0,00 0,00 0,00 37.244,71
52443. STJEPAN MIHICA VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1947 KRIŽOVLJAN 0,00 0,00 0,00 37.243,64 0,00 0,00 0,00 37.243,64
52444. MILAN KUCIFER ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1959 GORNJA OBREŠKA 0,00 0,00 0,00 37.242,68 0,00 0,00 0,00 37.242,68
52445. STJEPAN ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1950 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 37.242,66 0,00 0,00 0,00 37.242,66
52446. SLAVKO BAJS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1948 SASOVAC 0,00 0,00 0,00 37.242,63 0,00 0,00 0,00 37.242,63
52447. VLADO FRUK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1958 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 37.242,63 0,00 0,00 0,00 37.242,63
52448. ROZALIJA SUŠEC MEĐIMURSKA,OREHOVICA 1951 OREHOVICA 0,00 0,00 0,00 37.242,61 0,00 0,00 0,00 37.242,61
52449. IVAN SLIŠURIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1951 REŠETARI 0,00 0,00 0,00 37.242,59 0,00 0,00 0,00 37.242,59
52450. MANDA OSMERIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OPRISAVCI 1956 SVILAJ 0,00 0,00 0,00 37.242,58 0,00 0,00 0,00 37.242,58
52451. BLAŽENKA RUDMAN ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1969 RADINA GORICA 0,00 0,00 0,00 37.242,57 0,00 0,00 0,00 37.242,57
52452. RUŽICA KOLARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1976 HRSOVO 0,00 0,00 0,00 35.078,47 0,00 2.163,17 0,00 37.241,64
52453. DRAGICA CIFER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1959 GORNJI LIPOVČANI 0,00 0,00 0,00 37.239,08 0,00 0,00 0,00 37.239,08
52454. NATAŠA KLEKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1975 PUNAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.237,66 0,00 37.237,66
52455. KATA ROVIŠAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1951 TIŠINA ERDEDSKA 0,00 0,00 0,00 37.235,20 0,00 0,00 0,00 37.235,20
52456. LJILJANA ŽARKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1972 TROGIR 8.969,53 0,00 615,29 27.649,95 0,00 0,00 0,00 37.234,77
52457. ANA KUKAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.233,08 0,00 37.233,08
52458. DARKO KOSANOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1960 DREŽNICA 0,00 0,00 0,00 37.233,06 0,00 0,00 0,00 37.233,06
52459. ŽELJKA MLINARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1961 GOLUBINJAK 0,00 0,00 0,00 37.230,17 0,00 0,00 0,00 37.230,17
52460. NAILE QUNAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 37.229,67 0,00 0,00 0,00 37.229,67
52461. MANDA MARTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1933 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 37.228,96 0,00 0,00 0,00 37.228,96
52462. MARIJA HENC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1954 BEDENIK 0,00 0,00 0,00 37.467,93 0,00 -239,09 0,00 37.228,84
52463. ZVONIMIR PERICA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1985 KAŠTEL LUKŠIĆ 68.895,12 0,00 0,00 -31.666,91 0,00 0,00 0,00 37.228,21
52464. DRAGUTIN STRUČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1944 DONJA GLOGOVNICA 0,00 0,00 0,00 37.225,01 0,00 0,00 0,00 37.225,01
52465. ANTONIO VULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.224,73 0,00 0,00 0,00 37.224,73
52466. IGNAC ŠMIT ISTARSKA,PULA 1972 PULA 0,00 0,00 24.981,80 12.242,27 0,00 0,00 0,00 37.224,07
52467. DRAŽEN TOPOLOVAC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1968 SVETI IVAN ŽABNO 0,00 0,00 0,00 37.222,82 0,00 0,00 0,00 37.222,82
52468. BRANKA PRANJKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1962 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 37.220,54 0,00 0,00 0,00 37.220,54
52469. BOŽICA PENAVA OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1965 MRZOVIĆ 0,00 0,00 -1.342,81 38.563,35 0,00 0,00 0,00 37.220,54
52470. DANIJEL VUKIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1980 SISAK 0,00 0,00 -60,00 37.910,64 0,00 -630,80 0,00 37.219,84
52471. KATICA MAJDENIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1967 ČRNKOVCI 0,00 0,00 0,00 36.251,93 965,78 0,00 0,00 37.217,71
52472. BARKA GRČIĆ KARLOVAČKA,BARILOVIĆ 1961 BELAJSKE POLJICE 8.424,01 0,00 0,00 28.792,22 0,00 0,00 0,00 37.216,23
52473. MILIVOJ BAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.215,54 0,00 37.215,54
52474. IVICA ČIZMAREVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1981 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 -80,88 37.296,30 0,00 0,00 0,00 37.215,42
52475. SLAVICA SVORCINA ZADARSKA,ZADAR 1971 ZADAR -13.000,09 0,00 -2.748,25 52.963,58 0,00 0,00 0,00 37.215,24
52476. JASMIN MALKOČ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 4.780,66 0,00 -0,19 32.433,21 0,00 0,00 0,00 37.213,68
52477. ERNEST TRUBIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 37.212,21 0,00 0,00 0,00 37.212,21
52478. IVAN OTURIJA ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1949 GORIČANEC 0,00 0,00 0,00 37.208,93 0,00 0,00 0,00 37.208,93
52479. IVAN GORJANAC SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1964 VIS 0,00 0,00 0,00 37.208,03 0,00 0,00 0,00 37.208,03
52480. EDINA KAPETANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1973 PALIT 0,00 0,00 886,98 36.318,66 0,00 0,00 0,00 37.205,64
52481. IVAN ANTOLAŠIĆ MEĐIMURSKA,PODTUREN 1953 PODTUREN 0,00 0,00 0,00 37.205,15 0,00 0,00 0,00 37.205,15
52482. MIRKO BUNJEVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -19,48 0,00 2.206,85 35.014,33 0,00 0,00 0,00 37.201,70
52483. MATIJA PRELAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1941 SLOVINSKA KOVAČICA 0,00 0,00 0,00 37.201,20 0,00 0,00 0,00 37.201,20
52484. MLADEN VIDOVIĆ MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1971 MALA SUBOTICA 0,00 0,00 472,92 36.726,00 0,00 0,00 0,00 37.198,92
52485. VIKTOR BRNADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1948 IMOTSKI 0,00 0,00 860,51 36.334,29 0,00 0,00 0,00 37.194,80
52486. SANELA DŽANIJA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1987 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 37.194,32 0,00 0,00 0,00 37.194,32
52487. DRAŽEN BOGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1971 SEDLARICA -2.690,85 0,00 -1.774,60 41.656,27 0,00 0,00 0,00 37.190,82
52488. ANDREJA VIVODA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 -52,73 0,00 0,00 37.242,35 0,00 37.189,62
52489. MIRJANA MATEŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 17.077,77 0,00 20.111,09 0,00 37.188,86
52490. BARICA CRNČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 37.184,39 0,00 0,00 0,00 37.184,39
52491. IVICA PEČENEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -78,60 37.262,35 0,00 0,00 0,00 37.183,75
52492. MIROSLAV SUDARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1972 CRNAC 0,00 0,00 1.765,27 35.417,70 0,00 0,00 0,00 37.182,97
52493. ELIZABETA JOVANOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1976 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 37.181,27 0,00 0,00 0,00 37.181,27
52494. ŠIMO RAOS PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1942 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.180,40 0,00 37.180,40
52495. IVAN BRLEČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1950 DESNO TREBARJEVO 0,00 0,00 0,00 37.034,03 0,00 146,17 0,00 37.180,20
52496. BERTA KOPIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1973 DUBROVNIK 0,00 0,00 874,06 36.300,73 0,00 0,00 0,00 37.174,79
52497. ĐORĐE KLAJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1956 BIJELO BRDO -3.345,11 0,00 0,00 40.178,39 340,28 0,00 0,00 37.173,56
52498. LUCA NOVAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1957 PUČIŠĆA 0,00 0,00 -6.970,20 44.143,07 0,00 0,00 0,00 37.172,87
52499. DAMIR MAJ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1971 DUBRAVSKI MARKOVAC 1.541,42 0,00 0,00 35.630,66 0,00 0,00 0,00 37.172,08
52500. NADA VUJČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1966 KUĆANCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 37.172,01 0,00 0,00 0,00 37.172,01