OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
52401. MARIJAN MARTINIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1945 SREDNJA DIKLENICA 0,00 0,00 0,00 33.501,64 0,00 0,00 0,00 33.501,64
52402. IVAN DUNDOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1953 BILJE -9,28 0,00 0,00 33.508,84 0,00 0,00 0,00 33.499,56
52403. VEDRAN ŠANTIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,TRIBUNJ 1960 TRIBUNJ 0,00 0,00 0,00 33.498,20 0,00 0,00 0,00 33.498,20
52404. JAGLENKA MAIHEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 GOLI BREG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.497,45 0,00 33.497,45
52405. MARIJANA PULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1973 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 33.495,05 0,00 0,00 0,00 33.495,05
52406. BRANKO TOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1954 DRUM 3.521,31 0,00 0,00 29.970,92 0,00 0,00 0,00 33.492,23
52407. BRANKO PAJVOT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.488,08 0,00 33.488,08
52408. ZDRAVKO ŠTRIGA VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1976 RAKOVEC 0,00 0,00 0,00 33.487,74 0,00 0,00 0,00 33.487,74
52409. ANTUN VUJNOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1970 HARKANOVCI 0,00 0,00 0,00 33.487,73 0,00 0,00 0,00 33.487,73
52410. IVANA PEKAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1980 SOLJANI 0,00 0,00 631,94 32.855,64 0,00 0,00 0,00 33.487,58
52411. FRAJE PREKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 -639,26 34.126,61 0,00 0,00 0,00 33.487,35
52412. KREŠIMIR POZNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 5.024,50 28.461,76 0,00 0,00 0,00 33.486,26
52413. VLADIMIR GOLAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 33.439,50 0,00 42,89 0,00 33.482,39
52414. HARTMUT UDO GÜNTHER TISMER PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1947 PFULLINGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.481,60 0,00 33.481,60
52415. MARIJAN JAMBREČEC ZAGREBAČKA,RUGVICA 1967 RUGVICA 0,00 0,00 0,00 33.504,06 0,00 -23,10 0,00 33.480,96
52416. DAMIR GRAŠIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1962 ČAKOVEC 0,00 0,00 6.683,09 22.820,28 0,00 3.976,74 0,00 33.480,11
52417. MILIVOJ RADANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 29.732,02 0,00 3.787,50 -39,53 0,00 0,00 0,00 33.479,99
52418. GLIŠO JELIĆ ZADARSKA,TKON 1942 TKON 0,00 0,00 -5.094,64 0,00 0,00 38.572,79 0,00 33.478,15
52419. SOFIJA BOŠNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1977 BIJELO BRDO 0,00 0,00 0,00 33.476,98 0,00 0,00 0,00 33.476,98
52420. MIRJANA NOSIĆ ZADARSKA,SUKOŠAN 1972 SUKOŠAN 0,00 0,00 0,00 23.374,61 0,00 10.099,85 0,00 33.474,46
52421. SANELA ZORICA ISTARSKA,PULA 1981 PULA 0,00 0,00 0,00 33.473,12 0,00 0,00 0,00 33.473,12
52422. DUBRAVKO BOGDANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 20,66 0,00 -402,31 33.853,47 0,00 0,00 0,00 33.471,82
52423. MARIJANA DELIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1971 SISAK 0,00 0,00 5.042,07 28.429,60 0,00 0,00 0,00 33.471,67
52424. ZORICA DRAŽENOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1952 ČEMERNICA 0,00 0,00 0,00 33.471,07 0,00 0,00 0,00 33.471,07
52425. MARIJA TEPEŠ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1956 JASTREBARSKO 0,00 0,00 0,00 8.639,86 0,00 24.830,03 0,00 33.469,89
52426. DRAGAN KRMPOTIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1970 SENJ -245,27 0,00 3.878,11 29.836,54 0,00 0,00 0,00 33.469,38
52427. MARKO VINCETIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1948 ŠIŠKOVCI 0,00 0,00 0,00 33.468,37 0,00 0,00 0,00 33.468,37
52428. ZLATA HUSKIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 33.467,35 0,00 0,00 0,00 33.467,35
52429. ADAM BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1982 ROKOVCI 1.582,06 0,00 0,00 31.885,01 0,00 0,00 0,00 33.467,07
52430. MARIO PROS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 33.465,63 0,00 0,00 0,00 33.465,63
52431. VERICA STEVANOV PALAVRA ISTARSKA,UMAG 1962 UMAG 0,00 0,00 0,00 33.465,06 0,00 0,00 0,00 33.465,06
52432. DEJAN LANINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 33.387,94 0,00 75,42 0,00 33.463,36
52433. VLADIMIR VIDEK ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1947 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 33.460,77 0,00 0,00 0,00 33.460,77
52434. MATO MILIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1966 ŽUPANJA 30.456,63 0,00 -77,87 3.081,89 0,00 0,00 0,00 33.460,65
52435. MARIO BAKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MAGADENOVAC 1969 KUĆANCI 5.814,91 0,00 0,00 27.644,25 0,00 0,00 0,00 33.459,16
52436. ŠIME BAŠIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1963 PRETOKI -939,75 0,00 0,00 34.396,77 0,00 0,00 0,00 33.457,02
52437. ADELA DOMINKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1946 GUNJA 0,00 0,00 0,00 33.455,66 0,00 0,00 0,00 33.455,66
52438. DAMIR GARIĆ ISTARSKA,PULA 1969 PULA 0,00 0,00 0,00 33.451,36 0,00 0,00 0,00 33.451,36
52439. CLAUS FOLDEN SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1964 WIEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.449,94 0,00 33.449,94
52440. IVKA DEKANIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1928 KERESTINEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.449,30 0,00 33.449,30
52441. TOMICA ŠANTORIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1967 VELIKA JAMNIČKA 0,00 0,00 0,00 33.448,82 0,00 0,00 0,00 33.448,82
52442. IVAN BAGARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1981 ĐAKOVO 18.980,06 0,00 0,00 14.468,39 0,00 0,00 0,00 33.448,45
52443. PETAR PEŠUT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.444,50 0,00 33.444,50
52444. FRANJO VEČERA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1949 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 33.443,50 0,00 0,00 0,00 33.443,50
52445. HAJRIJE ABDIJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 33.441,07 0,00 0,00 0,00 33.441,07
52446. ZVONIMIR HRDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.440,65 0,00 33.440,65
52447. DRAGICA JENDRIŠ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1969 CELINE 0,00 0,00 0,00 33.438,93 0,00 0,00 0,00 33.438,93
52448. JASMINKA KRANJEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1953 ČAKOVEC 0,00 0,00 484,52 32.952,88 0,00 0,00 0,00 33.437,40
52449. STIPE GULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1970 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 33.435,75 0,00 0,00 0,00 33.435,75
52450. IVAN MEZAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1945 SELNICA 0,00 0,00 0,00 33.430,80 0,00 0,00 0,00 33.430,80
52451. PAOLA EŠKINJA ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1973 SVETI FILIP I JAKOV 0,00 0,00 0,00 33.430,67 0,00 0,00 0,00 33.430,67
52452. BORIS ŠVEC OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1976 BELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.429,70 0,00 33.429,70
52453. DANICA DAVIDOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1953 CRET VILJEVSKI 0,00 0,00 0,00 33.429,32 0,00 0,00 0,00 33.429,32
52454. FAIHAA ST ALDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 33.428,45 0,00 0,00 0,00 33.428,45
52455. DOMAGOJ MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 5.259,30 0,00 0,00 28.168,15 0,00 33.427,45
52456. ELVIRA GRUBIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 14.932,85 0,00 0,00 18.491,48 0,00 0,00 0,00 33.424,33
52457. ARIF LUMA ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1967 ZAPREŠIĆ 18.622,20 0,00 1.255,60 13.541,44 0,00 0,00 0,00 33.419,24
52458. MATEJA GRČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1988 KARLOVAC 0,00 0,00 -448,89 33.868,11 0,00 0,00 0,00 33.419,22
52459. KRUNOSLAV JUNKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1980 KLOKOVEC 82,79 0,00 35.381,40 -2.050,66 0,00 0,00 0,00 33.413,53
52460. VLADO KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB -1.966,57 0,00 22.184,19 13.194,32 0,00 0,00 0,00 33.411,94
52461. JOSIP BENCETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1953 KANIŠKA IVA 0,00 0,00 0,00 33.411,10 0,00 0,00 0,00 33.411,10
52462. AZIZ SEFEROVIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1958 VALBANDON 0,00 0,00 33.410,95 0,00 0,00 0,00 0,00 33.410,95
52463. ANTONIJA DASOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1968 PODACA 0,00 0,00 0,00 33.407,20 0,00 0,00 0,00 33.407,20
52464. MIRKO BIĆANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1956 KARADŽIĆEVO 0,00 0,00 0,00 33.404,65 0,00 0,00 0,00 33.404,65
52465. ZLATAN ARNAUTOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 33.417,83 0,00 -16,82 0,00 33.401,01
52466. ANTONIJA PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 12.831,88 0,00 1.871,78 18.696,76 0,00 0,00 0,00 33.400,42
52467. NATAŠA VILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 1.345,17 0,00 200,02 31.854,64 0,00 0,00 0,00 33.399,83
52468. ANICA KRSTINIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1961 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 33.399,47 0,00 0,00 0,00 33.399,47
52469. ANTE SVIRČIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1961 ŠIBENIK 1.448,60 0,00 295,59 31.654,72 0,00 0,00 0,00 33.398,91
52470. ŽELJKO ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 33.398,30 0,00 0,00 0,00 33.398,30
52471. SNJEŽANA ČURČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1966 BRDCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.397,01 0,00 33.397,01
52472. ILIJANA MALNAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA -174,91 0,00 -708,20 34.279,57 0,00 0,00 0,00 33.396,46
52473. DRAGAN SKOKANDIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1962 ŽRNOVO 0,00 0,00 0,00 33.395,64 0,00 0,00 0,00 33.395,64
52474. JANKO KUTLEŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1956 IMOTSKI 0,00 0,00 167,38 33.227,69 0,00 0,00 0,00 33.395,07
52475. RAMADAN ISMAILI BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1963 NOVA GRADIŠKA 44,63 0,00 22.808,72 10.541,63 0,00 0,00 0,00 33.394,98
52476. ANTUN MONTANA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 33.394,06 0,00 0,00 0,00 0,00 33.394,06
52477. DANICA MARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1940 JAGODNJAK 0,00 0,00 0,00 33.394,02 0,00 0,00 0,00 33.394,02
52478. ANTE SLAVICA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1948 ŠIBENIK 0,00 0,00 -37,93 33.429,98 0,00 0,00 0,00 33.392,05
52479. LOVRENCO FRANIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -2,01 0,00 33.393,21 0,00 33.391,20
52480. MIROSLAV OREŠKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1974 OSIJEK 6.777,46 0,00 6.764,50 19.234,32 0,00 614,73 0,00 33.391,01
52481. MILKA IVANČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 1.187,75 0,00 32.198,17 0,00 33.385,92
52482. IVICA ČEPEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1985 VIŽANOVEC 0,00 0,00 6.555,97 26.828,80 0,00 0,00 0,00 33.384,77
52483. JURE DEBEVEC ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1979 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.384,49 0,00 33.384,49
52484. MARTINA KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.383,86 0,00 33.383,86
52485. STEVO PERIŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1941 DRNIŠ 0,00 0,00 33.381,93 0,00 0,00 0,00 0,00 33.381,93
52486. IVICA KELEMEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 33.377,41 0,00 0,00 0,00 33.377,41
52487. ALEN ŠKORO PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1981 IČIĆI 34.125,52 0,00 0,00 -749,88 0,00 0,00 0,00 33.375,64
52488. SERAFIN KODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB -9.913,39 0,00 -3.651,37 46.939,88 0,00 0,00 0,00 33.375,12
52489. ANTONIJA MARGETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 33.373,04 0,00 0,00 0,00 33.373,04
52490. ŽELJKO KLANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -8.254,41 0,00 0,00 41.627,35 0,00 0,00 0,00 33.372,94
52491. JOŠKO MAROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1967 SINJ 0,00 0,00 0,00 33.372,81 0,00 0,00 0,00 33.372,81
52492. DARKO SRBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1962 STARA PLOŠĆICA 0,00 0,00 0,00 33.372,09 0,00 0,00 0,00 33.372,09
52493. ANA JAKOVČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1959 KRALJEVICA -44,33 0,00 3.832,56 29.583,75 0,00 0,00 0,00 33.371,98
52494. BRANKA ŽIVODER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1960 MARTINAC 0,00 0,00 0,00 33.369,59 0,00 0,00 0,00 33.369,59
52495. PETAR GREGURIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1963 MOLVE 0,00 0,00 0,00 33.369,50 0,00 0,00 0,00 33.369,50
52496. MILAN GRABAR ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1964 CELJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.367,76 0,00 33.367,76
52497. ĐURO BEŠEN ZAGREBAČKA,PRESEKA 1948 LEDINA 0,00 0,00 0,00 33.367,38 0,00 0,00 0,00 33.367,38
52498. BORIS ĐURANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 21.015,53 0,00 8.186,50 4.164,67 0,00 0,00 0,00 33.366,70
52499. IVO MILIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1940 CERNA 0,00 0,00 0,00 33.365,54 0,00 0,00 0,00 33.365,54
52500. GORDANA BROZOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1968 RAKITOVEC 0,00 0,00 -66,18 33.367,63 0,00 63,70 0,00 33.365,15