OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
52401. PERO GLAVAŠ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 35.280,65 0,00 0,00 0,00 35.280,65
52402. SLAVICA BUČAR ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1964 DONJI OŠTRC 0,00 0,00 0,00 35.280,61 0,00 0,00 0,00 35.280,61
52403. DRAŽANA VIDOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1982 GORNJA VRBA 0,00 0,00 0,00 35.277,97 0,00 0,00 0,00 35.277,97
52404. JADRANKA, KATARINA VENCL KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1966 MIHOLJANEC 0,00 0,00 0,00 35.276,79 0,00 0,00 0,00 35.276,79
52405. ANĐA ČALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.276,14 0,00 0,00 0,00 35.276,14
52406. ELIZABETA ĐURNIĆ MEĐIMURSKA,DONJA DUBRAVA 1952 DONJA DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 35.275,48 0,00 0,00 0,00 35.275,48
52407. KATA MEDVED BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1952 KOKINAC 0,00 0,00 0,00 35.275,02 0,00 0,00 0,00 35.275,02
52408. MARIJA KRSTANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1976 ČEPIN 0,00 0,00 3.005,55 32.264,41 0,00 0,00 0,00 35.269,96
52409. LJILJANA KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -105,53 35.374,24 0,00 0,00 0,00 35.268,71
52410. BERISLAV BUDIŠĆAK ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1978 KLINČA SELA 7.433,86 0,00 587,11 27.245,80 0,00 0,00 0,00 35.266,77
52411. DUŠAN MIJAKOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1956 PALAČA 0,00 0,00 0,00 35.266,48 0,00 0,00 0,00 35.266,48
52412. MARINA RADIŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1968 KAOČINE 0,00 0,00 0,00 35.265,12 0,00 0,00 0,00 35.265,12
52413. MATJAŽ JENKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 MEDVODE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.264,76 0,00 35.264,76
52414. MAJA BRADIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1977 GOLA 0,00 0,00 0,00 35.263,21 0,00 0,00 0,00 35.263,21
52415. ĐURĐICA RUDEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1956 LEPOGLAVA -403,30 0,00 0,00 35.666,03 0,00 0,00 0,00 35.262,73
52416. DUBRAVKA BOGUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.262,54 0,00 0,00 0,00 35.262,54
52417. BOŽICA BEDEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.262,28 0,00 0,00 0,00 35.262,28
52418. DINKO KUČINIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1968 OGULIN 0,00 0,00 0,00 35.262,21 0,00 0,00 0,00 35.262,21
52419. MARINA HRANJEC POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1966 DERVIŠAGA 0,00 0,00 0,00 35.260,68 0,00 0,00 0,00 35.260,68
52420. MERITA PERVIZAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.259,30 0,00 0,00 0,00 35.259,30
52421. MELITA KODRNJA MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1978 PUŠĆINE 0,00 0,00 642,13 34.616,12 0,00 0,00 0,00 35.258,25
52422. ULRICH HELMUT DRONSKE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.257,74 0,00 0,00 0,00 35.257,74
52423. ŽELJKA BLAŽUN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1973 DEDINA 0,00 0,00 0,00 35.257,31 0,00 0,00 0,00 35.257,31
52424. TATJANA MILETIĆ ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 2.258,39 0,00 620,77 32.376,44 0,00 0,00 0,00 35.255,60
52425. ANKA KOVAČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1956 TURANOVAC 0,00 0,00 0,00 35.443,95 0,00 -188,55 0,00 35.255,40
52426. DUBRAVKA BRAJKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1951 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 35.253,35 0,00 0,00 0,00 35.253,35
52427. VILENA HUSEJNOVIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1973 HREBINEC 0,00 0,00 0,00 35.251,44 0,00 0,00 0,00 35.251,44
52428. TEA AVALIANI PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1977 NÜRNBERG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.250,59 0,00 35.250,59
52429. LJUBA ŠTIFAN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1953 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 35.248,59 0,00 0,00 0,00 35.248,59
52430. NENA VUK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1967 FEREŽANI 0,00 0,00 0,00 35.241,06 0,00 0,00 0,00 35.241,06
52431. MARIO LEDER ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1965 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 35.237,25 0,00 0,00 0,00 35.237,25
52432. TONI BAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1988 SPLIT 0,00 0,00 0,00 35.235,93 0,00 0,00 0,00 35.235,93
52433. MARIN MORIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1979 SROKI 0,00 0,00 2.600,74 32.634,44 0,00 0,00 0,00 35.235,18
52434. SNJEŽANA JURLINA ZADARSKA,STARIGRAD 1959 SELINE 0,00 0,00 35.235,33 0,00 0,00 -0,38 0,00 35.234,95
52435. JOSIP BANEK-SILJAK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1950 PAPINEC 0,00 0,00 0,00 35.232,14 0,00 0,00 0,00 35.232,14
52436. MARIJA JAMBREK SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1946 ŽAŽINA 0,00 0,00 0,00 35.228,45 0,00 0,00 0,00 35.228,45
52437. MARINKA CEROVSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1967 POREDJE 0,00 0,00 0,00 35.228,33 0,00 0,00 0,00 35.228,33
52438. SLAVKO ŠAPINA SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1967 GLINA -13.688,04 0,00 -0,07 48.913,02 0,00 0,00 0,00 35.224,91
52439. RADOSLAV DŽAMBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1976 ČEPINSKI MARTINCI 0,00 0,00 0,00 35.223,43 0,00 0,00 0,00 35.223,43
52440. IRINA GENNADJEVNA TRETINJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1964 VOJNIĆ-BREG 0,00 0,00 0,00 35.223,38 0,00 0,00 0,00 35.223,38
52441. DAVOR LAGATOR SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1980 BRNAZE 0,00 0,00 0,00 31.175,03 0,00 4.042,18 0,00 35.217,21
52442. RADOMIR DEJANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1944 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 35.217,06 0,00 0,00 0,00 35.217,06
52443. FINA JURCAN ISTARSKA,VODNJAN 1969 GALIŽANA 0,00 0,00 0,00 35.215,45 0,00 0,00 0,00 35.215,45
52444. SPOMENKA PRUGOVEČKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1964 NOVA ŠAROVKA 0,00 0,00 0,00 35.215,19 0,00 0,00 0,00 35.215,19
52445. ŽELJKO KOBAŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1960 RAJEVO SELO 14.701,62 0,00 20.512,04 0,00 0,00 0,00 0,00 35.213,66
52446. MLADEN PAČIĆ ISTARSKA,SVETVINČENAT 1964 BUTKOVIĆI 0,00 0,00 0,00 35.211,80 0,00 0,00 0,00 35.211,80
52447. IVICA TOMIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,DONJI KUKURUZARI 1960 DONJI KUKURUZARI 33.854,88 0,00 -153,11 1.509,95 0,00 0,00 0,00 35.211,72
52448. TEA BOŽIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB -305,36 0,00 -82,42 35.599,41 0,00 0,00 0,00 35.211,63
52449. IVAN JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.210,77 0,00 35.210,77
52450. BRANKA HORAČEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 35.209,23 0,55 0,00 0,00 35.209,78
52451. NIKOLL MARKAJ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1957 ČAKOVEC -21.441,43 0,00 35.933,17 20.717,72 0,00 0,00 0,00 35.209,46
52452. SOFIJA MATIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1963 KAPELA 0,00 0,00 0,00 35.208,81 0,00 0,00 0,00 35.208,81
52453. ZDENKA BOGDANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1962 SOLIN 0,00 0,00 0,00 35.206,41 0,00 0,00 0,00 35.206,41
52454. RENATA PINEZIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 35.262,84 0,00 -62,51 0,00 35.200,33
52455. ANKA PRIBANIĆ KARLOVAČKA,TOUNJ 1951 KAMENICA SKRADNIČKA 0,00 0,00 0,00 35.199,90 0,00 0,00 0,00 35.199,90
52456. SNJEŽANA LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 0,00 35.197,34 0,00 0,00 0,00 35.197,34
52457. FRANJO GREGUR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1956 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 35.194,71 0,00 0,00 0,00 35.194,71
52458. DRAGUTIN MILETIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1968 DUGA RESA 0,00 0,00 0,00 35.193,75 0,00 0,00 0,00 35.193,75
52459. DARIA IVANIŠ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1984 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 35.192,78 0,00 0,00 0,00 35.192,78
52460. ŽELJKO BIRKO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1975 NOVI GLOG 0,00 0,00 0,00 35.192,73 0,00 0,00 0,00 35.192,73
52461. ANDRIJA LOPARIĆ ZADARSKA,KALI 1947 KALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.188,49 0,00 35.188,49
52462. MORANA LJUBAS MARKOVINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 -926,15 36.113,81 0,00 0,00 0,00 35.187,66
52463. ZORKA STANČIĆ-SALINGER ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1954 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 35.187,49 0,00 0,00 0,00 35.187,49
52464. LJUBICA VRATARIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KOBILIĆ POKUPSKI 0,00 0,00 0,00 35.186,86 0,00 0,00 0,00 35.186,86
52465. BISERKA MAĐAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 35.184,86 0,00 0,00 0,00 35.184,86
52466. MARINKO ORŠOŠ MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1989 PIŠKOROVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 35.178,93 0,00 0,00 35.178,93
52467. KATA TRNČIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1956 SOBOČANI 0,00 0,00 0,00 35.172,21 0,00 0,00 0,00 35.172,21
52468. SILVIJA DAIDŽIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1971 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 35.169,41 0,00 0,00 0,00 35.169,41
52469. JOSIP BARBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 11.591,85 0,00 23.576,79 0,00 0,00 0,00 0,00 35.168,64
52470. MARIJAN PREMEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 35.583,73 0,00 0,00 -415,27 0,00 0,00 0,00 35.168,46
52471. BARTUL SILIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1959 KORČULA 0,00 0,00 -413,69 35.579,68 0,00 0,00 0,00 35.165,99
52472. BRANKICA MIHOLIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1975 KERESTINEC 0,00 0,00 256,85 34.905,65 0,00 0,00 0,00 35.162,50
52473. MARTINA URVAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.159,55 0,00 0,00 0,00 35.159,55
52474. JANICA KARAS KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1943 PRUGOVAC 0,00 0,00 0,00 35.158,34 0,00 0,00 0,00 35.158,34
52475. MARIJA KLINŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 35.151,94 0,00 0,00 0,00 35.151,94
52476. DARIO ŠTIBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.151,65 0,00 0,00 0,00 35.151,65
52477. MARIANA PAVETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1979 POZNANOVEC 521,44 0,00 -178,92 34.809,12 0,00 0,00 0,00 35.151,64
52478. VLATKA MIKŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1975 KARLOVAC 777,80 0,00 0,00 34.372,85 0,00 0,00 0,00 35.150,65
52479. DARKO UDOROVIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1970 VRHOVINE 0,00 0,00 0,00 35.149,78 0,00 0,00 0,00 35.149,78
52480. DAMIR PRPA ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA 1982 RAŽANJ 0,00 0,00 0,00 35.148,37 0,00 0,00 0,00 35.148,37
52481. DUŠKO MARAČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1955 IST 0,00 0,00 35.146,70 0,00 0,00 0,00 0,00 35.146,70
52482. PETAR PANEŽIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1952 SLANA 0,00 0,00 0,00 35.144,59 0,00 0,00 0,00 35.144,59
52483. ANKICA MARTINOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1963 HRASTINA SAMOBORSKA 0,00 0,00 0,00 35.144,56 0,00 0,00 0,00 35.144,56
52484. TOMISLAV STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1983 ŽUPANJA -0,01 0,00 0,00 35.144,47 0,00 0,00 0,00 35.144,46
52485. DOMAGOJ RAC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1980 ĐAKOVO 0,00 0,00 1.623,59 33.520,27 0,00 0,00 0,00 35.143,86
52486. CECILIJA BANEKOVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 ČANJEVO 0,00 0,00 0,00 35.143,56 0,00 0,00 0,00 35.143,56
52487. MARINA KERMEK MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA 1952 ROBADJE 0,00 0,00 0,00 35.142,34 0,00 0,00 0,00 35.142,34
52488. DENI IBRAHIMOVIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1992 JADREŠKI -282,48 0,00 0,00 0,00 0,00 35.422,74 0,00 35.140,26
52489. VLADIMIR ŠPOLJAR PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1950 DELNICE 0,00 0,00 35.139,13 0,00 0,00 0,00 0,00 35.139,13
52490. MIRSAD SULJADŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.138,46 0,00 35.138,46
52491. IVAN FUNDURULIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1978 HUSJE 0,00 0,00 0,00 35.136,39 0,00 0,00 0,00 35.136,39
52492. DAMIR EMERŠIĆ ZAGREBAČKA,MARIJA GORICA 1969 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 35.134,22 0,00 0,00 0,00 35.134,22
52493. IVO BLAŽEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1955 POTRAVLJE 0,00 0,00 0,00 35.134,12 0,00 0,00 0,00 35.134,12
52494. IVAN ORŠOŠ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1956 KARLOVEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 517,16 34.616,74 0,00 0,00 0,00 35.133,90
52495. MILKA MAČEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1966 CERNA 0,00 0,00 0,00 35.132,41 0,00 0,00 0,00 35.132,41
52496. JADRANKA DRUŽIJANIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,POJEZERJE 1961 KOBILJAČA 0,00 0,00 0,00 35.129,47 0,00 0,00 0,00 35.129,47
52497. MILAN BESTIJANIĆ MEĐIMURSKA,GORNJI MIHALJEVEC 1959 DRAGOSLAVEC SELO 0,00 0,00 0,00 35.125,89 0,00 0,00 0,00 35.125,89
52498. NIKO PAVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1957 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.125,73 0,00 35.125,73
52499. VALENTINA HERJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1983 BJELOVAR 0,00 0,00 -285,92 35.410,53 0,00 0,00 0,00 35.124,61
52500. MILJENKO ROGIĆ ZADARSKA,RAŽANAC 1956 RADOVIN 0,00 0,00 0,00 35.122,22 0,00 0,00 0,00 35.122,22