OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
52401. IVAN GVOZDANOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1958 BREZOVAC ŽUMBERAČKI 0,00 0,00 0,00 35.544,59 0,00 0,00 0,00 35.544,59
52402. BOŠKO ERAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 STARE PLAVNICE 0,00 0,00 0,00 35.544,59 0,00 0,00 0,00 35.544,59
52403. MILICA PIŽIR ZAGREBAČKA,KRIŽ 1955 KRIŽ 0,00 0,00 0,00 35.544,59 0,00 0,00 0,00 35.544,59
52404. BOŽICA PAŽUR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1976 LUKAČEVEC 0,00 0,00 0,00 35.544,58 0,00 0,00 0,00 35.544,58
52405. JURICA IVANUŠEVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1968 JARUŠJE 0,00 0,00 0,00 35.544,58 0,00 0,00 0,00 35.544,58
52406. SLAĐANA PALEJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1978 PRESPA 0,00 0,00 0,00 35.544,58 0,00 0,00 0,00 35.544,58
52407. JOSIP IVANUŠEVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1959 JARUŠJE 0,00 0,00 0,00 35.544,57 0,00 0,00 0,00 35.544,57
52408. IVO DIANEK ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1953 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 35.544,57 0,00 0,00 0,00 35.544,57
52409. JADRANKA NEMČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1958 SELANEC 0,00 0,00 0,00 35.544,55 0,00 0,00 0,00 35.544,55
52410. SANJA RASTIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1976 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 35.544,54 0,00 0,00 0,00 35.544,54
52411. TOM VOJKO DEKANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1986 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.539,28 0,00 35.539,28
52412. IVAN KALAC SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1988 JESENICE 0,00 0,00 0,00 35.539,27 0,00 0,00 0,00 35.539,27
52413. DANIEL ĐAKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 PITOMAČA 37.839,45 0,00 -2.297,41 -3,69 0,00 0,00 0,00 35.538,35
52414. RADOJKA NIKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1961 BOROVO -0,01 0,00 -2.734,10 38.270,75 0,00 0,00 0,00 35.536,64
52415. ŽELJKO ČULO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1962 VINKOVCI 0,00 0,00 35.533,23 0,00 0,00 0,00 0,00 35.533,23
52416. VITOMIR VELJKOVIĆ ZADARSKA,OBROVAC 1972 OBROVAC 0,00 0,00 0,00 35.533,07 0,00 0,00 0,00 35.533,07
52417. MARIA VIRGELINA PERA ZADARSKA,PREKO 1970 LUKORAN 0,00 0,00 0,00 35.530,76 0,00 0,00 0,00 35.530,76
52418. SMILJKA GALIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1929 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.526,92 0,00 35.526,92
52419. IGOR PALL SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1974 VOLODER 0,00 0,00 0,00 35.525,46 0,00 0,00 0,00 35.525,46
52420. ZDENKO ŠEBA SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1953 NOVSKA 0,00 0,00 0,00 35.524,89 0,00 0,00 0,00 35.524,89
52421. DAVOR MILIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1971 OKRUG DONJI 0,00 0,00 0,00 35.524,82 0,00 0,00 0,00 35.524,82
52422. EDITA HOTI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1991 BUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 35.523,71 0,00 0,00 0,00 35.523,71
52423. MARA PROLETA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1962 PLOČE 0,00 0,00 0,00 35.523,50 0,00 0,00 0,00 35.523,50
52424. NEDŽAD IMŠIROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1972 DRAMALJ -128,04 0,00 0,00 35.647,87 0,00 0,00 0,00 35.519,83
52425. NERMIN ČELIKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1967 OMIŠ 0,00 0,00 6.451,51 29.067,60 0,00 0,00 0,00 35.519,11
52426. RICKY NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.518,63 0,00 35.518,63
52427. STOJAN PRIMORAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1964 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 35.518,36 0,00 0,00 0,00 35.518,36
52428. TOMISLAV MODRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1953 VALPOVO 0,00 0,00 4.033,44 31.480,21 0,00 0,00 0,00 35.513,65
52429. MARIJA ALFELDI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 2.811,21 32.701,04 0,00 0,00 0,00 35.512,25
52430. ZDENKA EGIDIO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1925 CAVTAT 0,00 0,00 0,00 35.506,83 0,00 0,00 0,00 35.506,83
52431. JOSIP DRVODELIĆ ZAGREBAČKA,MARIJA GORICA 1943 BIJELA GORICA 0,00 0,00 0,00 35.500,14 0,00 0,00 0,00 35.500,14
52432. NENAD MIŠČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.494,58 0,00 35.494,58
52433. LJILJANA RAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA PANČEVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.491,70 0,00 35.491,70
52434. JURAJ BRKOPAC KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1957 KUNIĆI RIBNIČKI 0,00 0,00 0,00 35.491,69 0,00 0,00 0,00 35.491,69
52435. IVAN KOKOT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1942 BOČKOVEC 0,00 0,00 0,00 35.491,58 0,00 0,00 0,00 35.491,58
52436. GABRIJEL TODOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 20.034,08 0,00 15.456,99 0,00 35.491,07
52437. SANJA ŽUNIĆ JOVANOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1984 ROVINJSKO SELO 0,00 0,00 8.906,80 26.583,86 0,00 0,00 0,00 35.490,66
52438. VIOLETA-VALENTINA PAVLOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1972 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 -1.606,07 37.096,32 0,00 0,00 0,00 35.490,25
52439. TODOR ČOTRA KARLOVAČKA,BARILOVIĆ 1937 PERJASICA 0,00 0,00 0,00 35.488,44 0,00 0,00 0,00 35.488,44
52440. JOSIP GANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1986 VIROVITICA 0,00 0,00 -1.869,92 37.358,20 0,00 0,00 0,00 35.488,28
52441. IVANA ŠOSTARIC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ZRINSKI TOPOLOVAC 1982 ZRINSKI TOPOLOVAC 3.982,49 0,00 3.423,31 28.080,01 0,00 0,00 0,00 35.485,81
52442. KATA GRGESINA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1937 BISTRICA 0,00 0,00 0,00 35.483,26 0,00 0,00 0,00 35.483,26
52443. DANICA MUSELINOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1966 PRVČA 0,00 0,00 0,00 35.482,57 0,00 0,00 0,00 35.482,57
52444. MILORAD MUJADIN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1961 ZRINJ LUKAČKI 464,27 0,00 12.765,98 22.249,30 0,00 0,00 0,00 35.479,55
52445. STANA MARKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1944 BUČJE GORJANSKO 0,00 0,00 0,00 35.477,81 0,00 0,00 0,00 35.477,81
52446. ANKICA LUKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1955 GRUBIŠNO POLJE 0,00 0,00 0,00 35.476,13 0,00 0,00 0,00 35.476,13
52447. MARA PETRAŠ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1955 TREBOVEC 0,00 0,00 0,00 35.472,81 0,00 0,00 0,00 35.472,81
52448. SENKA CVEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 215,61 0,00 30,27 35.226,06 0,00 0,00 0,00 35.471,94
52449. BOŽICA MILOŠEVIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1965 KOPČEVEC 620,26 0,00 0,00 34.846,09 0,00 0,00 0,00 35.466,35
52450. ROBERT WERNOTH PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1973 KORNIĆ 35.464,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.464,38
52451. JOSIP ČOLIG KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,HLEBINE 1939 GABAJEVA GREDA 0,00 0,00 0,00 35.463,40 0,00 0,00 0,00 35.463,40
52452. ANTE GRANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.462,43 0,00 0,00 0,00 35.462,43
52453. IVICA VRAČAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1982 NOVI FARKAŠIĆ 0,00 0,00 -113,80 35.574,69 0,00 0,00 0,00 35.460,89
52454. MARIJA JARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1943 GLOGOVICA 0,00 0,00 0,00 35.458,43 0,00 0,00 0,00 35.458,43
52455. PETAR DUJMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1947 JOSIPOVAC 0,00 0,00 22.571,22 12.886,78 0,00 0,00 0,00 35.458,00
52456. NADA ŠIPEK DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1929 VELA LUKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.453,91 0,00 35.453,91
52457. ANA JAKOPČIN VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1958 VELIKI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 35.453,48 0,00 0,00 0,00 35.453,48
52458. ŽELJKA REPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.452,98 0,00 35.452,98
52459. DAVORKA TOMAŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1976 SISAK 0,00 0,00 220,31 31.783,72 0,00 3.448,23 0,00 35.452,26
52460. DANICA KOŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1949 VELIKA TRNAVA 0,00 0,00 0,00 35.452,11 0,00 0,00 0,00 35.452,11
52461. VESNA CVETKO ZAGREBAČKA,STUPNIK 1957 GORNJI STUPNIK 0,00 0,00 24.943,51 10.507,37 0,00 0,00 0,00 35.450,88
52462. KATICA JURIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1966 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 35.450,17 0,00 0,00 0,00 35.450,17
52463. MILAN STRIČAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1951 ČANJEVO 0,00 0,00 0,00 35.449,62 0,00 0,00 0,00 35.449,62
52464. JOSIP DUJELLA ZADARSKA,ZADAR 1937 ZADAR 0,00 0,00 0,00 35.449,37 0,00 0,00 0,00 35.449,37
52465. VERICA PETRINAC ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1958 IVANČIĆI 0,00 0,00 0,00 35.447,34 0,00 0,00 0,00 35.447,34
52466. MARIJANA DELIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1971 SISAK 0,00 0,00 843,65 34.603,57 0,00 0,00 0,00 35.447,22
52467. HASAN HRENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 MARKOVO POLJE 1.736,88 0,00 -105,34 33.814,76 0,00 0,00 0,00 35.446,30
52468. ANTUN TUNJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1952 ILAČA 51,61 0,00 4.516,99 30.877,68 0,00 0,00 0,00 35.446,28
52469. MIRKO HRVAT PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1964 VIŠKOVO 0,00 0,00 0,00 35.445,55 0,00 0,00 0,00 35.445,55
52470. SONJA MILIČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1975 KNEŽEVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.444,25 0,00 35.444,25
52471. LJUŠA RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -108,84 0,00 -145,30 35.697,76 0,00 0,00 0,00 35.443,62
52472. ĐURĐA ŽIVKO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1962 NOVO VIRJE 0,00 0,00 0,00 35.443,47 0,00 0,00 0,00 35.443,47
52473. SMILJA BOTA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1953 ČAĐAVAC 0,00 0,00 0,00 35.443,33 0,00 0,00 0,00 35.443,33
52474. DRAŽENKA KOSEC VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1966 DUBOVICA 0,00 0,00 0,00 35.443,23 0,00 0,00 0,00 35.443,23
52475. GOJKO ŠANGO ZADARSKA,PRIVLAKA 1957 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 35.441,53 0,00 0,00 0,00 35.441,53
52476. DALIBOR ČIPČIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1972 BISTRICA 18.987,58 0,00 0,00 16.448,37 0,00 0,00 0,00 35.435,95
52477. NEDELJKO BARUŠKIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1964 VIRJE -823,49 0,00 -524,96 36.783,90 0,00 0,00 0,00 35.435,45
52478. TEREZA KRIŽANEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1947 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 35.434,71 0,00 0,00 0,00 35.434,71
52479. JOSIP PAVIŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1947 APATOVEC 0,00 0,00 2.811,31 32.621,35 0,00 0,00 0,00 35.432,66
52480. MARICA GERENČIR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1948 GORNJI MIHOLJAC 0,00 0,00 0,00 35.426,23 0,00 0,00 0,00 35.426,23
52481. DRAGUTIN BANEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1973 RASINJA 0,00 0,00 -0,02 27.046,09 8.377,61 0,00 0,00 35.423,68
52482. MARTIN ŽURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1933 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 35.418,54 0,00 0,00 0,00 35.418,54
52483. DALIBOR MEŠTER BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1976 SLAVONSKI BROD 9.483,67 0,00 -606,69 26.541,02 0,00 0,00 0,00 35.418,00
52484. SILVIJA TRŠINSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1962 DONJA STUBICA 0,00 0,00 2.509,02 32.908,46 0,00 0,00 0,00 35.417,48
52485. ROBERT ŠIMBERA ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1929 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 35.417,07 0,00 0,00 0,00 0,00 35.417,07
52486. SABINA MIKEK ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1971 MALA GORICA 0,00 0,00 0,00 35.411,24 0,00 0,00 0,00 35.411,24
52487. KREŠIMIR ŠPRAJC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 0,00 -0,13 0,00 35.405,33 0,00 35.405,20
52488. VERICA GUŠTIN KARLOVAČKA,OZALJ 1948 BELOŠIĆI 0,00 0,00 0,00 35.404,39 0,00 0,00 0,00 35.404,39
52489. IVKA MOSLAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1932 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 35.400,76 0,00 0,00 0,00 35.400,76
52490. IVANČICA BLAŽEK ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1964 DONJI DESINEC 0,00 0,00 0,00 35.399,42 0,00 0,00 0,00 35.399,42
52491. ZLATKO BEĆIRI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1962 CRIKVENICA 0,00 0,00 31.964,70 0,38 0,00 3.432,57 0,00 35.397,65
52492. NADICA KRŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.396,26 0,00 35.396,26
52493. RUŽICA TKALEC MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA 1956 ŽELEZNA GORA 0,00 0,00 0,00 35.390,11 0,00 0,00 0,00 35.390,11
52494. IVANKA KNEZOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1972 DOLIĆA DRAGA 0,00 0,00 -15.940,87 51.330,74 0,00 0,00 0,00 35.389,87
52495. ZLATKO HORVAT OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1960 SUZA 0,00 0,00 0,00 35.389,07 0,00 0,00 0,00 35.389,07
52496. NIKO BARIŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1976 KUTINA 0,00 0,00 99,40 35.289,62 0,00 0,00 0,00 35.389,02
52497. IVAN GALIĆ ZADARSKA,ZADAR 1983 ZADAR 8.013,29 0,00 -0,62 27.375,07 0,00 0,00 0,00 35.387,74
52498. NADA TOMINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 35.387,23 0,00 0,00 0,00 35.387,23
52499. ŠTEFANIJA PAVLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1954 DONJA ŠEMNICA 0,00 0,00 0,00 35.386,36 0,00 0,00 0,00 35.386,36
52500. SLOBODAN BRANKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1965 BRAČEVCI 0,00 0,00 0,00 35.384,15 0,00 0,00 0,00 35.384,15