OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
52401. JAKOV FILIPOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1963 DONJA PETRIČKA 0,00 0,00 0,00 37.420,44 0,00 0,00 0,00 37.420,44
52402. MIRA ŠKRINJAR SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1962 GLINA 23.671,93 13.825,80 0,00 -78,83 0,00 0,00 0,00 37.418,90
52403. SELMIR SOFTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1982 CRIKVENICA 0,00 0,00 19.094,33 18.322,19 0,00 0,00 0,00 37.416,52
52404. KRISTIJAN PAVELA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1984 SOLIN 0,00 0,00 0,00 37.416,10 0,00 0,00 0,00 37.416,10
52405. ILIJA BEGIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1976 BARTOLOVEC -119,55 0,00 453,59 37.078,34 0,00 0,00 0,00 37.412,38
52406. ALEN PROJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.412,33 0,00 37.412,33
52407. BARA HEREGA VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1947 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 37.407,71 0,00 0,00 0,00 37.407,71
52408. BEŠLAGA HAŠIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 6.119,97 0,00 31.286,29 0,00 37.406,26
52409. TOMISLAV ČEPURAN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1976 GORNJE MRZLO POLJE MREŽNIČKO 6.059,35 0,00 3.195,51 28.150,13 0,00 0,00 0,00 37.404,99
52410. BESIM KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1981 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 37.404,96 0,00 0,00 0,00 37.404,96
52411. JOVANA VOJVODIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1986 PLANO 0,00 0,00 0,00 37.404,20 0,00 0,00 0,00 37.404,20
52412. VLATKA ARKO-TOMAIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 -252,22 0,00 0,00 37.649,43 0,00 37.397,21
52413. TIHOMIR VRBANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1958 ČRNKOVCI 0,00 0,00 0,00 37.395,80 0,00 0,00 0,00 37.395,80
52414. SLAVKO KRUPLJAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1946 VELIKI PAŠIJAN 0,00 0,00 0,00 37.395,75 0,00 0,00 0,00 37.395,75
52415. IVICA JANKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1972 BISKO 0,00 0,00 0,00 37.393,51 0,00 0,00 0,00 37.393,51
52416. KSENIJA LUBINA-JUKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1971 TENJA -3,10 0,00 767,83 36.625,42 0,00 0,00 0,00 37.390,15
52417. ANDRIJA PERUNSKI SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1984 DUGOPOLJE 0,00 0,00 0,00 37.389,45 0,00 0,00 0,00 37.389,45
52418. CECILIA RAQUEL PORTOCARRERO ALARCO ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1972 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 37.387,39 0,00 0,00 0,00 37.387,39
52419. NEVENKA PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 37.380,73 0,00 0,00 0,00 37.380,73
52420. SANJA RAJKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1986 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 37.379,73 0,00 0,00 0,00 37.379,73
52421. ŠIME BAŠIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1963 PRETOKI 0,00 0,00 0,00 37.379,25 0,00 0,00 0,00 37.379,25
52422. MEDVED DAMIR OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1959 VALPOVO 0,00 0,00 0,00 37.379,18 0,00 0,00 0,00 37.379,18
52423. PREDRAG MUNJEKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1973 BUŠETINA 0,00 0,00 1.246,70 36.130,51 0,00 0,00 0,00 37.377,21
52424. MONIKA AČKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 0,00 0,00 -1,09 37.374,33 0,00 0,00 0,00 37.373,24
52425. MIJO ĆALETA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 4.673,03 0,00 0,00 32.698,76 0,00 37.371,79
52426. SIMEUN DERONJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1974 UGLJEŠ 0,00 0,00 0,00 37.370,58 0,00 0,00 0,00 37.370,58
52427. PAVAO CINGULIN ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1947 STANČIĆ 0,00 0,00 293,09 0,00 0,00 37.074,77 0,00 37.367,86
52428. MANDA GADŽO SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1949 LOKVIČIĆI 38.753,11 0,00 27,55 -1.417,29 0,00 0,00 0,00 37.363,37
52429. ALEKSANDER ĆOR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1930 KRIŽNICA 0,00 0,00 -742,88 38.104,41 0,00 0,00 0,00 37.361,53
52430. SLAVICA LUKŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1964 VUKOVAR 458,68 0,00 -26,52 36.928,73 0,00 0,00 0,00 37.360,89
52431. VEDRAN JEKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1986 ČAZMA 0,00 0,00 0,00 37.360,67 0,00 0,00 0,00 37.360,67
52432. TEA KARADŽA PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1974 MAVRINCI 19.172,23 0,00 -334,41 18.517,90 0,00 0,00 0,00 37.355,72
52433. TIHOMIR HRUPAČKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1959 SLATINA -1.002,51 0,00 -715,86 39.073,96 0,00 0,00 0,00 37.355,59
52434. DRAGAN PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 197,20 37.157,65 0,00 0,00 0,00 37.354,85
52435. BARA KRIŽANIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1924 MRACLIN 0,00 0,00 0,00 37.354,28 0,00 0,00 0,00 37.354,28
52436. BRANKO DOVRANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 37.353,99 0,00 0,00 0,00 37.353,99
52437. SLAVICA NOVAK MEĐIMURSKA,BELICA 1962 BELICA 0,00 0,00 0,00 37.352,73 0,00 0,00 0,00 37.352,73
52438. KATARINA SELAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1951 BREZOVAC 0,00 0,00 0,00 37.349,92 0,00 0,00 0,00 37.349,92
52439. ILJIR NUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,04 37.349,19 0,00 0,00 0,00 37.349,23
52440. MARIJANA PULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1973 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 37.348,17 0,00 0,00 0,00 37.348,17
52441. JOSIP NOVAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1969 NOVAČKA 0,00 0,00 0,00 20.760,87 16.080,97 503,87 0,00 37.345,71
52442. DENIS TUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 17.612,03 0,00 0,00 19.733,47 0,00 0,00 0,00 37.345,50
52443. FRANO DIVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1968 BAŠKA VODA 0,00 0,00 0,00 37.344,73 0,00 0,00 0,00 37.344,73
52444. ANTONIJA MILČIĆ ŽUBČIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1984 DONJE BUKOVLJE 0,00 0,00 0,00 37.343,29 0,00 0,00 0,00 37.343,29
52445. MARICA HADROVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1960 VISOKO 0,00 0,00 0,00 37.343,02 0,00 0,00 0,00 37.343,02
52446. JADRANKA PAŠICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1966 GOTALOVO 0,00 0,00 0,00 37.339,10 0,00 0,00 0,00 37.339,10
52447. VJEKOSLAV MAĐAREVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1954 SATNICA 0,00 0,00 2.778,10 0,00 0,00 34.560,95 0,00 37.339,05
52448. SNJEŽANA ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1970 KOSORE 0,00 0,00 0,00 37.334,80 0,00 0,00 0,00 37.334,80
52449. JOVANKA KOSANOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1943 DREŽNICA 0,00 0,00 0,00 37.331,57 0,00 0,00 0,00 37.331,57
52450. MILJENKO BERISLAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 37.329,74 0,00 0,00 0,00 37.329,74
52451. TONI MARINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1970 CRIKVENICA 0,00 0,00 660,52 36.666,59 0,00 0,00 0,00 37.327,11
52452. MARIJANA MARTINOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1982 GILETINCI 0,00 0,00 -1.402,35 38.728,39 0,00 0,00 0,00 37.326,04
52453. NIKOLINA LAZAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 15.088,25 0,00 386,86 21.850,49 0,00 0,00 0,00 37.325,60
52454. LIDIJA GRBELJA SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1972 POSTIRA 0,00 0,00 -167,12 16.621,44 0,00 20.863,57 0,00 37.317,89
52455. MILENA ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1964 KAŠTEL SUĆURAC 0,00 0,00 3.829,33 33.488,53 0,00 0,00 0,00 37.317,86
52456. PERO KOVAČ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1969 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 37.317,67 0,00 0,00 0,00 37.317,67
52457. NEDELJKO PLAVŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1937 HUM VAROŠ 0,00 0,00 0,00 37.317,34 0,00 0,00 0,00 37.317,34
52458. DUŠANKO KADIJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1965 GLAVINA DONJA 0,00 0,00 24,23 37.292,04 0,00 0,00 0,00 37.316,27
52459. PJER CIGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -0,20 0,00 0,00 37.316,16 0,00 0,00 0,00 37.315,96
52460. SNJEŽANA KOS ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1974 PRHOĆ 0,00 0,00 0,00 37.311,37 0,00 0,00 0,00 37.311,37
52461. DAMIR LUKAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 37.309,17 0,00 0,00 0,00 37.309,17
52462. VEDRAN ŠANTIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,TRIBUNJ 1960 TRIBUNJ 0,00 0,00 0,00 37.308,81 0,00 0,00 0,00 37.308,81
52463. LJUBICA BAJLO ZADARSKA,ZADAR 1963 ZADAR 0,00 0,00 0,00 37.308,09 0,00 0,00 0,00 37.308,09
52464. MIRO VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1945 BANJA 0,00 0,00 -404,60 37.712,37 0,00 0,00 0,00 37.307,77
52465. JURE ŠKUNCA LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1959 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 37.304,59 0,00 0,00 0,00 37.304,59
52466. DRAGANA BORIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1977 MIRKOVCI 0,00 0,00 0,00 37.301,58 0,00 0,00 0,00 37.301,58
52467. NEVENKA POGLEDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 GORNJE PLAVNICE 0,00 0,00 0,00 37.296,90 0,00 0,00 0,00 37.296,90
52468. SLAVKO PERČIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1956 DONJA KUPČINA 0,00 0,00 0,00 37.295,17 0,00 0,00 0,00 37.295,17
52469. ŠERIFE SELMANI BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1963 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 37.294,25 0,00 0,00 0,00 37.294,25
52470. OLGA PLENTAJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1951 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 37.292,21 0,00 0,00 0,00 37.292,21
52471. NINA ŠPOLJARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1984 KUĆAN MAROF 0,00 0,00 2.003,88 35.287,04 0,00 0,00 0,00 37.290,92
52472. SEBAHATA RUŠITI ISTARSKA,UMAG 1982 UMAG 0,00 0,00 0,00 37.282,07 0,00 0,00 0,00 37.282,07
52473. MARIJA PODRAVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1949 NOVO VIRJE 0,00 0,00 0,00 37.281,90 0,00 0,00 0,00 37.281,90
52474. VLATKA PIŠČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1979 ZLATAR-BISTRICA 0,00 0,00 3.381,64 33.897,53 0,00 0,00 0,00 37.279,17
52475. IGOR ŠVIGIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.274,71 0,00 37.274,71
52476. SLAĐANA SELTHOFER OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1978 OSIJEK 12.637,04 0,00 6.468,84 10.530,09 0,00 7.638,66 0,00 37.274,63
52477. GABRIJELA MOREL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 37.273,90 0,00 0,00 0,00 37.273,90
52478. BOSILJKA TOPOLOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1956 LAZ BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 37.273,28 0,00 0,00 0,00 37.273,28
52479. MARIJA BAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1969 SUHAČ -3.744,20 0,00 9.702,23 31.314,85 0,00 0,00 0,00 37.272,88
52480. SUZANA FERATOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1972 DELNICE 0,00 0,00 0,00 37.271,72 0,00 0,00 0,00 37.271,72
52481. ANICA MATOŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1939 JAKAČINA MALA 0,00 0,00 0,00 37.269,53 0,00 0,00 0,00 37.269,53
52482. DEJAN ŠKRBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB -2.193,08 0,00 0,00 39.457,82 0,00 0,00 0,00 37.264,74
52483. PREDRAG RADOVANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1962 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 37.264,29 0,00 0,00 0,00 37.264,29
52484. IVAN MATEJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 STARI PAVLJANI 0,00 0,00 0,00 37.263,28 0,00 0,00 0,00 37.263,28
52485. JOSIP MARKUS POŽEŠKO-SLAVONSKA,ČAGLIN 1966 RUŠEVO 0,00 0,00 0,00 37.263,02 0,00 0,00 0,00 37.263,02
52486. SANJA LEŠINA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1969 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 37.262,97 0,00 0,00 0,00 37.262,97
52487. MARIJA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 37.261,10 0,00 0,00 0,00 37.261,10
52488. MARIJA GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1966 DUĆE 0,00 0,00 0,00 37.260,74 0,00 0,00 0,00 37.260,74
52489. MIRSADA BUKOVČAK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1954 JAREK BISAŠKI 0,00 0,00 0,00 37.259,42 0,00 0,00 0,00 37.259,42
52490. SLAVKO KUNF KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 30.982,45 0,00 -287,39 6.564,24 0,00 0,00 0,00 37.259,30
52491. INES RAKUF SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.258,42 0,00 0,00 0,00 37.258,42
52492. JANOŠ RAFA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1928 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.257,18 0,00 0,00 0,00 37.257,18
52493. TOMISLAV NOVAK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1966 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 37.255,19 0,00 0,00 0,00 37.255,19
52494. STEVAN LASINGER OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1957 MAJŠKE MEĐE 0,00 0,00 0,00 37.254,91 0,00 0,00 0,00 37.254,91
52495. DUŠAN GRGIĆ ISTARSKA,PULA 1954 PULA 0,00 0,00 0,00 37.253,00 0,00 0,00 0,00 37.253,00
52496. JOSIP PRIMORAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.252,67 0,00 0,00 0,00 37.252,67
52497. DAMIR ŠTRBENAC OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1965 BELIŠĆE 11.084,94 0,00 430,96 25.733,99 0,00 0,00 0,00 37.249,89
52498. ABDULAH MAŠINOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 VELIKA KLADUŠA 0,00 0,00 0,00 37.246,32 0,00 0,00 0,00 37.246,32
52499. DARKO ZIRDUM BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1971 STANIĆI 0,00 0,00 0,00 36.511,34 0,00 734,93 0,00 37.246,27
52500. IGOR MEĐEŠI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1977 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 37.245,96 0,00 0,00 0,00 37.245,96