OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
52401. JOSIP BELAČIĆ ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1964 BREZANI 0,00 0,00 0,00 35.755,33 0,00 0,00 0,00 35.755,33
52402. MARINKO GRUBIŠIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,VELIKA 1958 STRAŽEMAN 0,00 0,00 2.477,30 0,00 0,00 33.275,01 0,00 35.752,31
52403. DRAGICA JAKIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1953 ŠTIVICA 0,00 0,00 0,00 35.751,19 0,00 0,00 0,00 35.751,19
52404. DANICA MARTINOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1939 MARTINOVIĆI 0,00 0,00 0,00 35.750,51 0,00 0,00 0,00 35.750,51
52405. GENC KOSOLLI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 35.743,81 0,00 0,00 0,00 35.743,81
52406. KATARINA VRHOVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1955 BREZJE MIHOLEČKO 0,00 0,00 0,00 35.742,82 0,00 0,00 0,00 35.742,82
52407. DENIS BURUŠ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1971 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 35.741,63 0,00 0,00 0,00 35.741,63
52408. DRAGICA ROVIŠĆANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1956 DONJI MIKLOUŠ 0,00 0,00 0,00 35.741,25 0,00 0,00 0,00 35.741,25
52409. NEĐAD DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.740,99 0,00 35.740,99
52410. BRANKO KAMBER ISTARSKA,VRSAR 1989 VRSAR 0,00 0,00 -113,83 35.852,88 0,00 0,00 0,00 35.739,05
52411. ANTONIJA MARGETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.737,89 0,00 0,00 0,00 35.737,89
52412. KARMEN KRALJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1971 ANDRAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 35.628,87 0,00 108,80 0,00 35.737,67
52413. ŽELJKO TURKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1967 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 0,00 35.737,40 0,00 0,00 0,00 35.737,40
52414. NEVENKA JURIN SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1951 JESENICE 0,00 0,00 0,00 35.736,96 0,00 0,00 0,00 35.736,96
52415. BELKISA MIJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1973 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 298,80 35.436,99 0,00 0,00 0,00 35.735,79
52416. KATICA KOPRIČANEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,HLEBINE 1939 HLEBINE 0,00 0,00 0,00 35.735,53 0,00 0,00 0,00 35.735,53
52417. MARIN RUKAVINA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1990 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.735,51 0,00 35.735,51
52418. IRENA KOVAČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1970 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 35.733,88 0,00 0,00 0,00 35.733,88
52419. DRAGICA HLEBAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1961 RASINJA 0,00 0,00 0,00 35.732,96 0,00 0,00 0,00 35.732,96
52420. IVAN REPUSTIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1940 KRIVAJ SUNJSKI 0,00 0,00 0,00 35.731,83 0,00 0,00 0,00 35.731,83
52421. ŽELIMIR GRANIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1957 VODICE 0,00 0,00 -172,67 35.391,63 0,00 511,49 0,00 35.730,45
52422. DRAGINJA JOVANOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1946 CRNAC 0,00 0,00 0,00 35.729,15 0,00 0,00 0,00 35.729,15
52423. ŽELJKO MIKULJAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1984 JEZERO KLANJEČKO -1.221,21 0,00 -566,60 37.511,52 0,00 0,00 0,00 35.723,71
52424. IGOR BUHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 3.549,88 0,00 -1.911,41 34.082,32 0,00 0,00 0,00 35.720,79
52425. FILIP KUJUNDŽIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1955 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 35.719,60 0,00 0,00 0,00 35.719,60
52426. TOMISLAV BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.718,17 0,00 0,00 0,00 35.718,17
52427. MARIJA KUZMA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1941 ČAĐAVICA 0,00 0,00 0,00 35.715,58 0,00 0,00 0,00 35.715,58
52428. IVO KOŽUL LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1980 DONJI LAPAC 0,00 0,00 501,08 35.213,43 0,00 0,00 0,00 35.714,51
52429. IVICA RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1981 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 35.714,13 0,00 0,00 0,00 35.714,13
52430. MELITA BUNIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1981 ORIOVAC 0,00 0,00 -324,35 36.036,24 0,00 0,00 0,00 35.711,89
52431. DRENKA BLAGOJEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1932 OKUČANI 0,00 0,00 0,00 35.711,01 0,00 0,00 0,00 35.711,01
52432. ANTUN RADOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1964 ČEPIN 18.345,48 0,00 2.541,44 14.823,98 0,00 0,00 0,00 35.710,90
52433. BLAŽENKA KARDUM BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC 1968 ŠANDROVAC 0,00 0,00 0,00 35.710,51 0,00 0,00 0,00 35.710,51
52434. ŽELJKO MARKULIN ISTARSKA,ROVINJ 1945 ROVINJ -477,86 0,00 4.122,79 13.188,83 0,00 18.875,98 0,00 35.709,74
52435. JASMINA BOROJEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD -827,51 0,00 -450,15 36.986,78 0,00 0,00 0,00 35.709,12
52436. ZINKA PERČINIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1962 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 35.708,52 0,00 0,00 0,00 35.708,52
52437. VEDRANA KRISTINA ŠAKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 35.706,70 0,00 0,00 0,00 35.706,70
52438. MARIJANA DEVČIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1977 POŽEGA 13.952,81 0,00 119,92 21.631,48 0,00 0,00 0,00 35.704,21
52439. RASIM BOŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.703,93 0,00 35.703,93
52440. OLGICA LONIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.703,06 0,00 35.703,06
52441. ANDRIJA RADELIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1953 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 35.702,51 0,00 0,00 0,00 35.702,51
52442. GANIMETE BERISHA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.701,83 0,00 0,00 0,00 35.701,83
52443. TOMISLAV HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 51.114,53 -13.857,60 -0,55 -1.556,35 0,00 0,00 0,00 35.700,03
52444. DRAŽEN SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1976 KLANA 1.244,93 0,00 -2.440,21 36.890,61 0,00 0,00 0,00 35.695,33
52445. GORDANA ĆURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.694,57 0,00 35.694,57
52446. JADRANKA PERKOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1963 ZADAR 0,00 0,00 6.878,69 28.815,65 0,00 0,00 0,00 35.694,34
52447. GORAN ZORIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1962 NAŠICE 0,00 0,00 0,00 35.690,94 0,00 0,00 0,00 35.690,94
52448. PETAR BABIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1941 KAPELA 0,00 0,00 0,00 35.690,82 0,00 0,00 0,00 35.690,82
52449. MENTOR QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.690,69 0,00 0,00 0,00 35.690,69
52450. SRĐANA ANASTASIJA MOJSILOVIĆ ŠVERKO ISTARSKA,ROVINJ 1962 ROVINJ -0,17 0,00 341,31 35.349,33 0,00 0,00 0,00 35.690,47
52451. IVAN MATIĆ ZADARSKA,OBROVAC 1984 KRUŠEVO -4.126,60 0,00 -777,78 40.594,23 0,00 0,00 0,00 35.689,85
52452. BORIS PEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.687,71 0,00 0,00 0,00 35.687,71
52453. ROSA HERAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1954 KUNOVEC BREG 0,00 0,00 0,00 35.683,64 0,00 0,00 0,00 35.683,64
52454. MILIVOJ JURELA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1955 BAJAGIĆ 0,00 0,00 0,00 35.683,39 0,00 0,00 0,00 35.683,39
52455. ANTE ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1985 VRGORAC 0,00 0,00 120,19 35.563,10 0,00 0,00 0,00 35.683,29
52456. NEVENKA BIŠKUP KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1957 RAŠĆANI 0,00 0,00 0,00 35.682,63 0,00 0,00 0,00 35.682,63
52457. DAVOR KALEM ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1964 ČABDIN 0,00 0,00 16.016,98 19.665,27 0,00 0,00 0,00 35.682,25
52458. ANTUN HORVAT VARAŽDINSKA,LUDBREG 1964 SIGETEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 35.680,91 0,00 0,00 0,00 35.680,91
52459. ZDENKO GRAHOVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 7.502,24 0,00 598,86 27.578,91 0,00 0,00 0,00 35.680,01
52460. BRUNA FRANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1965 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 35.668,92 0,00 0,00 0,00 35.668,92
52461. MARIJA JOZIPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1955 KORITNA 0,00 0,00 0,00 35.667,90 0,00 0,00 0,00 35.667,90
52462. DRAŽEN LALIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1978 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 35.663,90 0,00 0,00 0,00 35.663,90
52463. IVAN VUJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT -151,12 0,00 0,00 35.814,47 0,00 0,00 0,00 35.663,35
52464. NEDJELJKO ČVORIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1977 MATULJI 0,00 0,00 0,00 35.662,89 0,00 0,00 0,00 35.662,89
52465. SUSANA WIKMAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ NEPOZNATA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.662,02 0,00 35.662,02
52466. LJUBINKA ŠAPINA BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1956 VRANOVCI 0,00 0,00 0,00 35.660,75 0,00 0,00 0,00 35.660,75
52467. LIDIJA MUŠAK ZAGREBAČKA,PRESEKA 1979 POGANČEC 0,00 0,00 0,00 35.659,63 0,00 0,00 0,00 35.659,63
52468. JOSIP ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1948 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 35.656,33 0,00 0,00 0,00 35.656,33
52469. LUKA SMILJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1941 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 35.654,71 0,00 0,00 0,00 35.654,71
52470. DARKO PIL LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1959 LIČKI OSIK 0,00 0,00 34,78 35.617,32 0,00 0,00 0,00 35.652,10
52471. MARINKO VUJICA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1955 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 35.651,85 0,00 0,00 0,00 35.651,85
52472. MIROSLAV IVANIŠEVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1953 KORČULA 0,00 0,00 5.190,92 30.456,53 0,00 0,00 0,00 35.647,45
52473. DAMIR ŠVIGIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1972 SVETI KRIŽ -4.561,17 0,00 0,00 40.206,40 0,00 0,00 0,00 35.645,23
52474. MARKO GOLEM ZADARSKA,PAKOŠTANE 1981 VRANA 0,00 0,00 0,00 35.644,44 0,00 0,00 0,00 35.644,44
52475. THOMAS BALAZS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 BEČ 0,00 0,00 35.644,04 0,00 0,00 0,00 0,00 35.644,04
52476. ĐURĐICA DELIĆ ZADARSKA,ZADAR 1942 SILBA 0,00 0,00 32,64 35.609,87 0,00 0,00 0,00 35.642,51
52477. DRAŽEN NOVAK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1964 CARGOVEC 0,00 0,00 0,00 35.642,24 0,00 0,00 0,00 35.642,24
52478. MARIO VRBAN LIČKO-SENJSKA,SENJ 1989 SVETI JURAJ 0,00 0,00 0,00 35.639,64 0,00 0,00 0,00 35.639,64
52479. MLADEN JUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 1.145,14 34.492,61 0,00 0,00 0,00 35.637,75
52480. VIJANA BARBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.633,86 0,00 35.633,86
52481. VLADO KOVAČIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1959 BUKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.632,52 0,00 35.632,52
52482. RVAT-DOMAGOJ ŠEKELJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 409,07 0,00 0,00 35.222,22 0,00 35.631,29
52483. FABJAN PERIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1986 SPLIT 0,00 0,00 0,00 35.631,23 0,00 0,00 0,00 35.631,23
52484. LJUBA HERCIGONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1959 GRTOVEC 0,00 0,00 0,00 35.628,69 0,00 0,00 0,00 35.628,69
52485. KRISTIJAN GRUBAN ZADARSKA,RAŽANAC 1985 JOVIĆI 0,00 0,00 0,00 35.627,27 0,00 0,00 0,00 35.627,27
52486. MIRZA MAHMUTOVIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1963 GALIŽANA 0,00 0,00 -1.468,26 37.094,62 0,00 0,00 0,00 35.626,36
52487. NEVEN ĐEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 14.062,78 0,00 -0,38 21.561,40 0,00 0,00 0,00 35.623,80
52488. ANA PUCKO ZAGREBAČKA,BISTRA 1939 OBOROVO BISTRANSKO 0,00 0,00 0,00 35.622,61 0,00 0,00 0,00 35.622,61
52489. IVAN GLUHAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1942 ŠALOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.621,56 0,00 35.621,56
52490. SILVESTAR ABADŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.620,89 0,00 0,00 0,00 35.620,89
52491. ALEN VEDRIŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1969 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 35.620,45 0,00 35.620,60
52492. IVANA JURKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 35.619,18 0,00 0,00 0,00 35.619,18
52493. IVAN ŠETIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1984 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 35.618,40 0,00 0,00 0,00 35.618,40
52494. MARLON ROGUTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1987 ŽEJANE 0,00 0,00 0,00 35.615,42 0,00 0,00 0,00 35.615,42
52495. ŠEFQET MISINI VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1965 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 1.710,90 33.903,31 0,00 0,00 0,00 35.614,21
52496. ŽELJKO HURČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1965 KOSOVEČKO 0,00 0,00 0,00 35.612,28 0,00 0,00 0,00 35.612,28
52497. TAMARA MARTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 35.609,20 0,00 0,00 0,00 0,00 35.609,20
52498. SLAVKO JANJEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1954 VAGOVINA 0,00 0,00 0,00 35.607,30 0,00 0,00 0,00 35.607,30
52499. MARIJA KARAČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1957 NOVSKA 0,00 0,00 0,00 35.604,61 0,00 0,00 0,00 35.604,61
52500. DINO KERETA ZADARSKA,ZADAR 1992 ZADAR 0,00 0,00 598,68 34.999,64 0,00 0,00 0,00 35.598,32