OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
52401. MARIO SAMBOL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1976 KAPELA DVOR 0,00 0,00 0,00 37.268,91 0,00 0,00 0,00 37.268,91
52402. NADA TOTA MEĐIMURSKA,PRELOG 1952 DRAŠKOVEC 0,00 0,00 0,00 37.268,01 0,00 0,00 0,00 37.268,01
52403. IGOR NIKOLOV ISTARSKA,TAR VABRIGA 1972 TAR 2.701,73 0,00 -2.063,92 36.628,79 0,00 0,00 0,00 37.266,60
52404. VJERA LATKOVIĆ-BOŽIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 37.266,49 0,00 0,00 0,00 37.266,49
52405. JOSIP MARAS ZAGREBAČKA,RUGVICA 1977 ČISTA MLAKA 0,00 0,00 0,00 37.266,48 0,00 0,00 0,00 37.266,48
52406. ILIJA SAŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1951 SLATINA 0,00 0,00 0,00 37.260,53 0,00 0,00 0,00 37.260,53
52407. ZDRAVKO PUŠKARIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1962 OGULIN 0,00 0,00 0,00 37.260,14 0,00 0,00 0,00 37.260,14
52408. MARIJA VUKELIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1959 KRALJEVEC NA SUTLI 2.986,87 0,00 -197,28 34.470,22 0,00 0,00 0,00 37.259,81
52409. MARKO ALEKSIĆ ZADARSKA,ZADAR 1981 ZADAR -2.009,40 -1.571,86 9.415,43 31.425,08 0,00 0,00 0,00 37.259,25
52410. MANDA ĐORDIĆ ZADARSKA,GRAČAC 1955 MAZIN -818,50 0,00 0,00 38.075,04 0,00 0,00 0,00 37.256,54
52411. ZORICA BREŽNJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1965 VISOVI 0,00 0,00 0,00 37.254,90 0,00 0,00 0,00 37.254,90
52412. TIHOMIR DISTLER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1970 VINKOVCI 0,00 0,00 1.425,62 35.828,82 0,00 0,00 0,00 37.254,44
52413. ROBERT VIDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.250,13 0,00 37.250,13
52414. DAMIR IŠTVANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 HRVATSKI LESKOVAC -1.199,42 0,00 38.792,94 -343,55 0,00 0,00 0,00 37.249,97
52415. NIKOLA MATAK ZADARSKA,RAŽANAC 1964 RTINA -6.020,89 0,00 0,00 43.269,56 0,00 0,00 0,00 37.248,67
52416. PETAR JURETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1950 ŠMRIKA 0,00 0,00 0,00 37.246,01 0,00 0,00 0,00 37.246,01
52417. IVAN GAVRAN BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1965 DONJI ANDRIJEVCI 0,00 0,00 96,29 37.149,47 0,00 0,00 0,00 37.245,76
52418. KATARINA PANČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1933 GORNJA JELENSKA 0,00 0,00 0,00 37.245,59 0,00 0,00 0,00 37.245,59
52419. ANTUN CIMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 14.078,81 0,00 7.356,82 15.808,57 0,00 0,00 0,00 37.244,20
52420. ŽELJKO GALUNIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI 1954 NOVIGRAD PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 37.240,90 0,00 0,00 0,00 37.240,90
52421. IVICA CINDRIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 NOVOSELJANI 0,00 0,00 0,00 37.240,48 0,00 0,00 0,00 37.240,48
52422. JOZO VATROV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 37.239,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.239,87
52423. DAMIR MAGAŠ ZADARSKA,ZADAR 1967 ZADAR 0,00 0,00 0,00 37.239,87 0,00 0,00 0,00 37.239,87
52424. DARINKA VUKOSAV SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1932 DUSINA 0,00 0,00 0,00 37.237,24 0,00 0,00 0,00 37.237,24
52425. LJILJAN DADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.235,64 0,00 37.235,64
52426. ARNEL MUJKIĆ ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1982 LABINCI 0,00 0,00 0,00 37.235,12 0,00 0,00 0,00 37.235,12
52427. BRANKA PRIMORAC ŠIPURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 34.325,75 0,00 0,00 2.909,12 0,00 0,00 0,00 37.234,87
52428. JAGODA POSARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.233,37 0,00 37.233,37
52429. JOSIP ŽUNAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1955 LADISLAV 0,00 0,00 0,00 37.233,11 0,00 0,00 0,00 37.233,11
52430. ANTONIA PLAVŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1987 SINJ 0,00 0,00 1.326,87 35.905,10 0,00 0,00 0,00 37.231,97
52431. VICKO HAZDOVAC DUBROVAČKO-NERETVANSKA,MLJET 1972 BABINO POLJE 6.830,11 0,00 -1.014,33 31.414,31 0,00 0,00 0,00 37.230,09
52432. STJEPAN BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB -3,43 0,00 0,00 37.232,87 0,00 0,00 0,00 37.229,44
52433. MILICA ANIĆ ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 1,30 0,00 1.121,45 36.104,02 0,00 0,00 0,00 37.226,77
52434. KATARINA DRAGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA 1986 DONJA MOTIČINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.225,76 0,00 37.225,76
52435. SINIŠA OSTRIČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 14.227,70 0,00 499,55 0,00 0,00 22.498,00 0,00 37.225,25
52436. LJILJANA ŠIPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1966 TRILJ 0,00 0,00 0,00 37.223,19 0,00 0,00 0,00 37.223,19
52437. LJERKA LUKMAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1965 NOVAKI RAVENSKI 0,00 0,00 0,00 37.220,32 0,00 0,00 0,00 37.220,32
52438. ANDREA VENNBERG MILOSEVIC ISTARSKA,ROVINJ 1991 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 37.219,03 0,00 0,00 0,00 37.219,03
52439. ZDENKO SARŠON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.218,31 0,00 37.218,31
52440. KREŠO IVANKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1990 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.214,07 0,00 37.214,07
52441. FRANJO TUKOVIĆ ZAGREBAČKA,BEDENICA 1949 BELOSLAVEC 0,00 0,00 0,00 37.212,09 0,00 0,00 0,00 37.212,09
52442. MILAN KUPSJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1961 VAGOVINA 0,00 0,00 0,00 37.202,88 0,00 0,00 0,00 37.202,88
52443. MIRJANA ĐOMEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1966 BREZNICA NAŠIČKA 0,00 0,00 1.791,75 35.406,80 0,00 0,00 0,00 37.198,55
52444. NADA SAMARŽIJA ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1956 STRMEC 0,00 0,00 0,00 37.197,00 0,00 0,00 0,00 37.197,00
52445. DRAGUTIN IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.195,59 0,00 37.195,59
52446. SUNČICA BRAJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 37.191,59 0,00 0,00 0,00 37.191,59
52447. MILOŠ POPADIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1962 BUKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 37.190,58 0,00 0,00 0,00 37.190,58
52448. PERO RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 0,00 37.189,17 0,00 0,00 0,00 37.189,17
52449. SVETOZAR MRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 37.186,71 0,00 0,00 0,00 37.186,71
52450. SUZANA BREBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 415,92 36.767,29 0,00 0,00 0,00 37.183,21
52451. FILOMENA BIORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 37.183,08 0,00 0,00 0,00 37.183,08
52452. ZLATICA PRELOG VARAŽDINSKA,BREZNICA 1978 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 37.181,98 0,00 0,00 0,00 37.181,98
52453. MAJA JAŽIĆ ISTARSKA,BARBAN 1979 ŽELISKI 11.867,45 0,00 3.855,25 21.458,30 0,00 0,00 0,00 37.181,00
52454. MARINA JAPJEC ZAGREBAČKA,STUPNIK 1961 GORNJI STUPNIK 0,00 0,00 0,00 37.180,72 0,00 0,00 0,00 37.180,72
52455. ANKICA SILADIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC 1955 LASOVAC 0,00 0,00 0,00 37.179,62 0,00 0,00 0,00 37.179,62
52456. DARINKA BRADIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1974 APATOVEC 0,00 0,00 0,00 37.177,68 0,00 0,00 0,00 37.177,68
52457. MARIJANA KORDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1959 TRNOVITIČKI POPOVAC -350,61 0,00 0,00 37.527,58 0,00 0,00 0,00 37.176,97
52458. VLADIMIR VALKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 18,04 0,00 10.758,17 26.399,10 0,00 0,00 0,00 37.175,31
52459. JOSIP BALA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1973 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 37.175,11 0,00 0,00 0,00 37.175,11
52460. MARICA ŠTEFEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PODRAVSKE SESVETE 1957 PODRAVSKE SESVETE 0,00 0,00 0,00 37.172,31 0,00 0,00 0,00 37.172,31
52461. MIRKO ETEROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1964 SELCA 0,00 0,00 250,98 36.920,98 0,00 0,00 0,00 37.171,96
52462. SREĆKO ČULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 13.342,27 0,00 0,00 23.826,86 0,00 37.169,13
52463. KAROLINA BARTULOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1967 BLATO NA CETINI 0,00 0,00 1.594,01 35.572,35 0,00 0,00 0,00 37.166,36
52464. ILIJA MILJENOVIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1957 MIHOLJSKO 7.581,18 0,00 991,83 28.593,32 0,00 0,00 0,00 37.166,33
52465. DARKO KEFELJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1965 HRASTOVAC 0,00 0,00 0,00 37.165,56 0,00 0,00 0,00 37.165,56
52466. IVAN KOŠUTIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1961 VELIKA PISANICA 0,00 0,00 0,00 37.163,10 0,00 0,00 0,00 37.163,10
52467. ANTIŠA GUDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.158,00 0,00 37.158,00
52468. ZDENKICA RADANOVIĆ ZAGREBAČKA,LUKA 1963 ŽEJINCI 0,00 0,00 81,26 37.073,11 0,00 0,00 0,00 37.154,37
52469. FRANJO MATJAČIĆ MEĐIMURSKA,PRELOG 1966 OPOROVEC 0,00 0,00 0,00 37.151,82 0,00 0,00 0,00 37.151,82
52470. ANKA GREGUR VARAŽDINSKA,VINICA 1945 GORUŠEVNJAK 0,00 0,00 0,00 37.148,40 0,00 0,00 0,00 37.148,40
52471. TOMISLAV LJUTIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1963 PERUŠIĆ BENKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 37.147,29 0,00 0,00 0,00 37.147,29
52472. IVA ŠUNDOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1942 SPLIT 37.891,65 0,00 0,00 -746,02 0,00 0,00 0,00 37.145,63
52473. ŽELJKO BARŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 19.571,13 17.574,46 0,00 0,00 0,00 37.145,59
52474. SREĆKO ZARADIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1974 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 37.142,91 0,00 0,00 0,00 37.142,91
52475. BRANKO PEČEK OSJEČKO-BARANJSKA,FERIČANCI 1965 VALENOVAC 37.125,78 0,00 0,00 16,84 0,00 0,00 0,00 37.142,62
52476. ANTE BAGATIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1936 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.142,20 0,00 37.142,20
52477. MIROSLAV BALDASSI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 KARLOVAC 36.898,16 0,00 0,00 0,00 243,16 0,00 0,00 37.141,32
52478. DAMIR HRSAN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1973 BREŽANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.136,49 0,00 37.136,49
52479. ANKICA IMBRIŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1962 SUHA KATALENA 0,00 0,00 0,00 37.135,90 0,00 0,00 0,00 37.135,90
52480. IVANA BELAVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1974 SVIBOVEC 3.170,13 0,00 6.055,88 27.909,80 0,00 0,00 0,00 37.135,81
52481. LEA TOLNO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 46,23 37.089,42 0,00 0,00 0,00 37.135,65
52482. DARKO JANEKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐELEKOVEC 1970 IMBRIOVEC 0,00 0,00 0,00 37.131,38 0,00 0,00 0,00 37.131,38
52483. ROZO FILJIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1977 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 37.131,34 0,00 0,00 0,00 37.131,34
52484. GROZDA DAKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1959 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 37.126,68 0,00 0,00 0,00 37.126,68
52485. KATICA VEDRIŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1948 MIHOLJANEC 0,00 0,00 0,00 37.123,58 0,00 0,00 0,00 37.123,58
52486. GORAN KRPINA ZADARSKA,ZADAR 1960 ZADAR 13.110,53 0,00 1.066,85 22.944,89 0,00 0,00 0,00 37.122,27
52487. STANISLAV JELAČA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1937 SPLIT 0,00 0,00 3.089,68 0,00 0,00 34.030,93 0,00 37.120,61
52488. RENATO VUKŠIĆ MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1971 NEDELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 37.116,23 0,00 0,00 0,00 37.116,23
52489. DENIS KLEMENČIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1974 STRMEC 0,00 0,00 0,00 26.888,09 0,00 10.227,02 0,00 37.115,11
52490. VJEKOSLAV POSTRUŽIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1944 TOMAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 37.114,14 0,00 0,00 0,00 37.114,14
52491. DENIS ŠKOKO ISTARSKA,MEDULIN 1980 PREMANTURA -8,36 0,00 -10,92 37.131,58 0,00 0,00 0,00 37.112,30
52492. TONĆI BONAČI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 32.582,07 0,00 4.529,74 0,00 37.111,81
52493. IVOR ĐURĐEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 7.330,55 29.781,18 0,00 0,00 0,00 37.111,73
52494. INES SAŠA FRESL ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1969 SAMOBOR 0,00 0,00 0,78 37.110,52 0,00 0,00 0,00 37.111,30
52495. NOVICA MILOJEVIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1948 ČAKOVEC 0,00 0,00 4.117,49 32.993,21 0,00 0,00 0,00 37.110,70
52496. MARA SMOLČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1958 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 221,67 36.887,04 0,00 0,00 0,00 37.108,71
52497. MARIJAN ČOVRAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.107,59 0,00 37.107,59
52498. ANICA VLAJNIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1975 ČAJKOVCI 0,00 0,00 0,00 37.107,43 0,00 0,00 0,00 37.107,43
52499. DUŠKO DRAGAŠ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1956 PETRINJA 1.401,20 0,00 0,02 35.703,32 0,00 0,00 0,00 37.104,54
52500. RUŽA FRANTAL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 37.104,22 0,00 0,00 0,00 37.104,22