OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
52401. JANKO KUTLEŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1956 IMOTSKI 0,00 0,00 167,38 33.227,69 0,00 0,00 0,00 33.395,07
52402. RAMADAN ISMAILI BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1963 NOVA GRADIŠKA 44,63 0,00 22.808,72 10.541,63 0,00 0,00 0,00 33.394,98
52403. ANTUN MONTANA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 33.394,06 0,00 0,00 0,00 0,00 33.394,06
52404. DANICA MARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1940 JAGODNJAK 0,00 0,00 0,00 33.394,02 0,00 0,00 0,00 33.394,02
52405. ANTE SLAVICA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1948 ŠIBENIK 0,00 0,00 -37,93 33.429,98 0,00 0,00 0,00 33.392,05
52406. LOVRENCO FRANIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -2,01 0,00 33.393,21 0,00 33.391,20
52407. MIROSLAV OREŠKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1974 OSIJEK 6.777,46 0,00 6.764,50 19.234,32 0,00 614,73 0,00 33.391,01
52408. MILKA IVANČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 1.187,75 0,00 32.198,17 0,00 33.385,92
52409. IVICA ČEPEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1985 VIŽANOVEC 0,00 0,00 6.555,97 26.828,80 0,00 0,00 0,00 33.384,77
52410. JURE DEBEVEC ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1979 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.384,49 0,00 33.384,49
52411. MARTINA KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.383,86 0,00 33.383,86
52412. STEVO PERIŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1941 DRNIŠ 0,00 0,00 33.381,93 0,00 0,00 0,00 0,00 33.381,93
52413. IVICA KELEMEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 33.377,41 0,00 0,00 0,00 33.377,41
52414. ALEN ŠKORO PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1981 IČIĆI 34.125,52 0,00 0,00 -749,88 0,00 0,00 0,00 33.375,64
52415. SERAFIN KODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB -9.913,39 0,00 -3.651,37 46.939,88 0,00 0,00 0,00 33.375,12
52416. ANTONIJA MARGETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 33.373,04 0,00 0,00 0,00 33.373,04
52417. ŽELJKO KLANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -8.254,41 0,00 0,00 41.627,35 0,00 0,00 0,00 33.372,94
52418. JOŠKO MAROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1967 SINJ 0,00 0,00 0,00 33.372,81 0,00 0,00 0,00 33.372,81
52419. DARKO SRBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1962 STARA PLOŠĆICA 0,00 0,00 0,00 33.372,09 0,00 0,00 0,00 33.372,09
52420. ANA JAKOVČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1959 KRALJEVICA -44,33 0,00 3.832,56 29.583,75 0,00 0,00 0,00 33.371,98
52421. BRANKA ŽIVODER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1960 MARTINAC 0,00 0,00 0,00 33.369,59 0,00 0,00 0,00 33.369,59
52422. PETAR GREGURIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1963 MOLVE 0,00 0,00 0,00 33.369,50 0,00 0,00 0,00 33.369,50
52423. MILAN GRABAR ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1964 CELJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.367,76 0,00 33.367,76
52424. ĐURO BEŠEN ZAGREBAČKA,PRESEKA 1948 LEDINA 0,00 0,00 0,00 33.367,38 0,00 0,00 0,00 33.367,38
52425. BORIS ĐURANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 21.015,53 0,00 8.186,50 4.164,67 0,00 0,00 0,00 33.366,70
52426. IVO MILIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1940 CERNA 0,00 0,00 0,00 33.365,54 0,00 0,00 0,00 33.365,54
52427. GORDANA BROZOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1968 RAKITOVEC 0,00 0,00 -66,18 33.367,63 0,00 63,70 0,00 33.365,15
52428. JELA BRDARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1938 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 33.363,95 0,00 0,00 0,00 33.363,95
52429. ANTON ŽIVKOVIĆ KATAYAMA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -712,81 34.075,53 0,00 0,00 0,00 33.362,72
52430. MARINKO ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1967 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 33.362,54 0,00 0,00 0,00 33.362,54
52431. SANDRA ŠKROBICA PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1969 VEPRINAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.360,45 0,00 33.360,45
52432. ANA HULJEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1935 MARETIĆ 0,00 0,00 0,00 33.355,37 0,00 0,00 0,00 33.355,37
52433. IGOR MAKSIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1984 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.353,67 0,00 33.353,67
52434. JANKO FRKETIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1938 GORNJE STATIVE 0,00 0,00 0,00 33.350,89 0,00 0,00 0,00 33.350,89
52435. MARIJA BOŠNJAK BRODSKO-POSAVSKA,VRBJE 1956 BODOVALJCI 0,00 0,00 0,00 33.350,07 0,00 0,00 0,00 33.350,07
52436. MIRKO LOVRENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 SESVETE 0,00 0,00 945,48 32.403,24 0,00 0,00 0,00 33.348,72
52437. MILJKA MARJANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1955 BOROVA 0,00 0,00 0,00 33.348,54 0,00 0,00 0,00 33.348,54
52438. KATA MARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1966 KORITNA 0,00 0,00 0,00 33.346,50 0,00 0,00 0,00 33.346,50
52439. DINKA JELČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1956 SOLIN 0,00 0,00 -137,79 33.484,03 0,00 0,00 0,00 33.346,24
52440. ANA SPIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 KOKINAC 0,00 0,00 0,00 33.344,77 0,00 0,00 0,00 33.344,77
52441. DAVOR MARAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1972 KRALJEVICA 0,00 0,00 0,00 33.339,16 0,00 0,00 0,00 33.339,16
52442. MARIJA MOROŽIN ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1945 BIOGRAD NA MORU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.338,10 0,00 33.338,10
52443. KETRIN VIDALLI ISTARSKA,LABIN 1980 PRESIKA 5.823,91 0,00 -0,10 27.513,68 0,00 0,00 0,00 33.337,49
52444. TEA KARADŽA PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1974 MAVRINCI 16.888,52 0,00 0,00 16.447,14 0,00 0,00 0,00 33.335,66
52445. BRANKO MARTEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KONČANICA 1951 ŠUPLJA LIPA 0,00 0,00 0,00 33.333,49 0,00 0,00 0,00 33.333,49
52446. MARICA VITOVSKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1957 JOSIPOVO 0,00 0,00 0,00 33.333,49 0,00 0,00 0,00 33.333,49
52447. MARIO KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 29.715,71 3.616,55 0,00 0,00 0,00 33.332,26
52448. NIKICA PULJEVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1987 METKOVIĆ 0,00 0,00 1.523,77 31.808,23 0,00 0,00 0,00 33.332,00
52449. ANA MUŽINA VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1939 RADEŠIĆ 0,00 0,00 0,00 33.329,09 0,00 0,00 0,00 33.329,09
52450. KATA JAGAR ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1957 RADULEC 0,00 0,00 0,00 33.329,00 0,00 0,00 0,00 33.329,00
52451. ŠEFKI ALIY ZADARSKA,ZADAR 1965 ZADAR 40.133,20 0,00 -3.746,32 -3.061,13 0,00 0,00 0,00 33.325,75
52452. ZORA FILIPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1968 BOKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 33.325,55 0,00 0,00 0,00 33.325,55
52453. NATAŠA GRIZELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1972 KAŠTEL SUĆURAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.319,68 0,00 33.319,68
52454. KARMEN BRINOVEC ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1959 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.317,28 0,00 33.317,28
52455. ZORAN BAJIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1971 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 33.313,36 0,00 0,00 0,00 33.313,36
52456. STJEPAN PRUGOVEČKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 ČAZMA 0,00 0,00 0,00 33.312,19 0,00 0,00 0,00 33.312,19
52457. ANICA VRANJEŠ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1943 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.308,22 0,00 33.308,22
52458. LUCIJA MRAOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1980 BILAJ 0,00 0,00 0,00 33.305,60 0,00 0,00 0,00 33.305,60
52459. MILAN VIDAČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1979 CAREVDAR 17.946,08 0,00 296,26 15.063,11 0,00 0,00 0,00 33.305,45
52460. STEVAN LASINGER OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1957 MAJŠKE MEĐE 0,00 0,00 0,00 33.303,65 0,00 0,00 0,00 33.303,65
52461. VLADIMIR KOJUNDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB -692,01 0,00 0,00 33.990,84 0,00 0,00 0,00 33.298,83
52462. ZORAN KOŠĆAK OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1968 DARDA -420,18 0,00 554,47 33.162,17 0,00 0,00 0,00 33.296,46
52463. DJURO ŠIRANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1942 ILOVSKI KLOKOČEVAC 0,00 0,00 0,00 33.295,60 0,00 0,00 0,00 33.295,60
52464. BRANKO BRSTILO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1986 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 33.295,24 0,00 0,00 0,00 33.295,24
52465. MARIJA POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 33.294,78 0,00 0,00 0,00 33.294,78
52466. MARINO REICHARD BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BREZOVAC 0,00 0,00 0,00 33.294,55 0,00 0,00 0,00 33.294,55
52467. VESNICA ŠTEFANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -2,44 0,00 -120,31 33.417,09 0,00 0,00 0,00 33.294,34
52468. STJEPAN HORVAT ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1961 SAVRŠĆAK 0,00 0,00 0,00 33.294,14 0,00 0,00 0,00 33.294,14
52469. DRAGANA BORIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1977 MIRKOVCI 0,00 0,00 0,00 33.292,90 0,00 0,00 0,00 33.292,90
52470. DRAGICA SOLTAN ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1942 BRATINA 0,00 0,00 0,00 33.290,73 0,00 0,00 0,00 33.290,73
52471. IVAN MINĐAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1962 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 33.289,87 0,00 0,00 0,00 33.289,87
52472. MARIJAN GUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 33.283,52 0,00 0,00 0,00 33.283,52
52473. DAMIR MAJ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1971 DUBRAVSKI MARKOVAC 1.245,31 0,00 0,00 32.037,65 0,00 0,00 0,00 33.282,96
52474. ANTON TOMŠE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1930 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.278,75 0,00 33.278,75
52475. GORDANA CUISSOT LABUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 8.284,35 0,00 24.989,86 0,00 33.274,21
52476. STJEPAN ŠARAVANJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 -957,00 34.230,24 0,00 0,00 0,00 33.273,24
52477. VELIMIR KUŠEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1979 BREZJE MIHOLEČKO 0,00 0,00 0,00 33.272,38 0,00 0,00 0,00 33.272,38
52478. SILVANA IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 14.530,07 0,00 0,00 18.741,81 0,00 33.271,88
52479. DAMIR NIKOLIĆ MALORA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 3.757,21 0,00 29.514,24 0,00 33.271,45
52480. NADA VUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRBJE 1960 VRBJE 0,00 0,00 0,00 33.271,06 0,00 0,00 0,00 33.271,06
52481. MATO KUKOLJ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1946 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 33.270,78 0,00 0,00 0,00 33.270,78
52482. ĐURO KNEZIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1952 TREMA 0,00 0,00 0,00 33.270,75 0,00 0,00 0,00 33.270,75
52483. MARKO HASANAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1946 KAPELA 0,00 0,00 0,00 33.270,72 0,00 0,00 0,00 33.270,72
52484. FRANJO RADIČEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1968 KALNIK 0,00 0,00 0,00 33.270,70 0,00 0,00 0,00 33.270,70
52485. JOSIP SOMODJI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1967 MOKRICE MIHOLEČKE 0,00 0,00 0,00 33.270,68 0,00 0,00 0,00 33.270,68
52486. IVAN KOS MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU 1953 OKRUGLI VRH 0,00 0,00 0,00 33.270,67 0,00 0,00 0,00 33.270,67
52487. MIRKO ŠAFRAN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1950 DONJA LOMNICA 0,00 0,00 0,00 33.270,67 0,00 0,00 0,00 33.270,67
52488. TEREZIJA JAKIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1958 ŠTIVICA 0,00 0,00 0,00 33.270,67 0,00 0,00 0,00 33.270,67
52489. MIODRAG LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1955 DONJA PAČETINA 0,00 0,00 0,00 33.270,63 0,00 0,00 0,00 33.270,63
52490. MARIJA NOVOTA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1946 POLJANEC 0,00 0,00 0,00 33.270,63 0,00 0,00 0,00 33.270,63
52491. ANĐELKA SAVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1959 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 33.269,97 0,00 0,00 0,00 33.269,97
52492. MARINKO MOGUŠ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 33.269,66 0,00 0,00 0,00 33.269,66
52493. ILIJA LUKERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1954 BRAČEVCI 20.631,70 0,00 -33,34 12.667,43 0,00 0,00 0,00 33.265,79
52494. JOSIP KOS ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1955 KLOKOČEVEC SAMOBORSKI 0,00 0,00 10.988,34 22.277,44 0,00 0,00 0,00 33.265,78
52495. ZDENKA KOVAČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BJELOVAR 0,00 0,00 705,49 32.560,04 0,00 0,00 0,00 33.265,53
52496. MARKO ROGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1940 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.264,95 0,00 33.264,95
52497. MANDA RENDULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1947 BOGDANOVCI 0,00 0,00 0,00 33.264,68 0,00 0,00 0,00 33.264,68
52498. XHEVDET MALOTA ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1975 PRUDNICE 0,00 0,00 0,00 33.263,71 0,00 0,00 0,00 33.263,71
52499. PREDRAG ŠIPAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 14.838,53 0,00 0,00 18.423,41 0,00 33.261,94
52500. BRANKO MATIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.261,89 0,00 33.261,89