OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
52401. DANIJEL DUGAČ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1979 SISAK 0,00 0,00 236,96 36.322,57 0,00 0,00 0,00 36.559,53
52402. ANA PLEŠE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 36.554,71 0,00 0,00 0,00 36.554,71
52403. ILIJA MILJENOVIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1957 MIHOLJSKO 7.445,05 0,00 991,83 28.115,52 0,00 0,00 0,00 36.552,40
52404. IVAN GAVRAN BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1965 DONJI ANDRIJEVCI 0,00 0,00 96,29 36.455,80 0,00 0,00 0,00 36.552,09
52405. IVAN MATEJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 STARI PAVLJANI 0,00 0,00 0,00 36.550,28 0,00 0,00 0,00 36.550,28
52406. SREĆKO ČULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 13.086,39 0,00 0,00 23.461,41 0,00 36.547,80
52407. ANAMARIJA OSTERMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,01 36.547,53 0,00 0,00 0,00 36.547,54
52408. TANJA SENIČIĆ-JOVOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 -3.108,36 39.655,73 0,00 0,00 0,00 36.547,37
52409. VICKO HAZDOVAC DUBROVAČKO-NERETVANSKA,MLJET 1972 BABINO POLJE 6.712,07 0,00 -1.014,33 30.848,50 0,00 0,00 0,00 36.546,24
52410. SAŠA HORVAT OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1981 KLOKOČEVCI 10.783,75 0,00 0,00 9.671,51 0,00 16.090,74 0,00 36.546,00
52411. EMIL KOZARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 36.545,46 0,00 0,00 0,00 36.545,46
52412. GABRIJELA POPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1965 MARIJANCI 0,00 0,00 0,00 36.543,34 0,00 0,00 0,00 36.543,34
52413. DRAGICA BUKOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1958 ŽUPANJA -0,80 0,00 -4.176,81 40.720,76 0,00 0,00 0,00 36.543,15
52414. JOSIPA VEŠLIGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1954 CIGROVEC 0,00 0,00 0,00 36.541,38 0,00 0,00 0,00 36.541,38
52415. MARTINA SUNARA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.535,63 0,00 0,00 0,00 36.535,63
52416. DARKO KEFELJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1965 HRASTOVAC 0,00 0,00 0,00 36.535,27 0,00 0,00 0,00 36.535,27
52417. ŠTEFANIJA FIJAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1947 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 36.533,74 0,00 0,00 0,00 36.533,74
52418. KATARINA SELAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1951 BREZOVAC 0,00 0,00 0,00 36.531,84 0,00 0,00 0,00 36.531,84
52419. MAJA RAČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.531,32 0,00 36.531,32
52420. DRAGAN PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 197,20 36.331,70 0,00 0,00 0,00 36.528,90
52421. GOJKO LONČAR BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 145,84 36.383,04 0,00 0,00 0,00 36.528,88
52422. JELA BONIFAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 38.150,69 -0,50 -3,22 -1.619,11 0,00 0,00 0,00 36.527,86
52423. ZLATKO MARČEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1978 ŽABNIK 23.382,39 0,00 13.136,91 7,94 0,00 0,00 0,00 36.527,24
52424. DAMIR BOŽIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1980 VELIKA KOPANICA 810,40 0,00 5.073,16 30.643,07 0,00 0,00 0,00 36.526,63
52425. TINA KOLOVRAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -81,86 0,00 36.607,18 0,00 36.525,32
52426. RUŽA KOLAK PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1935 VITEZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.524,80 0,00 36.524,80
52427. IVA ŠUNDOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1942 SPLIT 37.268,60 0,00 0,00 -746,02 0,00 0,00 0,00 36.522,58
52428. TOMISLAV ČEPURAN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1976 GORNJE MRZLO POLJE MREŽNIČKO 6.858,70 0,00 3.019,76 26.643,51 0,00 0,00 0,00 36.521,97
52429. DOMAGOJ KOZLEVČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.515,17 0,00 36.515,17
52430. ZVONIMIR PLENTAJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1955 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 36.514,48 0,00 0,00 0,00 36.514,48
52431. SNJEŽANA ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1970 KOSORE 0,00 0,00 0,00 36.512,21 0,00 0,00 0,00 36.512,21
52432. JOSIPA MILKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1985 SISAK 3.461,92 0,00 1.310,39 31.736,92 0,00 0,00 0,00 36.509,23
52433. STJEPAN FERENČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1979 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 36.508,70 0,00 0,00 0,00 36.508,70
52434. EDVARD ROMIH PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1958 KOSI 17.677,44 0,00 -126,52 18.957,75 0,00 0,00 0,00 36.508,67
52435. GORAN KRPINA ZADARSKA,ZADAR 1960 ZADAR 12.887,84 0,00 1.055,53 22.555,69 0,00 0,00 0,00 36.499,06
52436. MARKO PAJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1978 KUĆELI 0,00 0,00 0,00 25.924,55 10.571,27 0,00 0,00 36.495,82
52437. JOSIP-NEVENKO KRZNARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 36.495,29 0,00 0,00 0,00 36.495,29
52438. DANISLAV AJDUK SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1946 DONJI VINJANI 0,00 0,00 -1.013,53 37.508,54 0,00 0,00 0,00 36.495,01
52439. JURO BUZUK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 TROJSTVENI MARKOVAC 0,00 0,00 18.401,00 0,00 0,00 18.093,10 0,00 36.494,10
52440. NEDELJKO PLAVŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1937 HUM VAROŠ 0,00 0,00 0,00 36.493,85 0,00 0,00 0,00 36.493,85
52441. JAGODA POSARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.493,74 0,00 36.493,74
52442. MILAN MILENKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1954 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 17.916,70 18.581,71 0,00 -4,86 0,00 36.493,55
52443. MATO SENKIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1960 BENKOVAC 53,85 0,00 0,00 12.965,41 0,00 23.471,78 0,00 36.491,04
52444. RUŽA FRANTAL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 36.487,96 0,00 0,00 0,00 36.487,96
52445. DEMIR KASTRATI SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1970 KLOBUČAK 0,00 0,00 0,00 36.486,21 0,00 0,00 0,00 36.486,21
52446. TOMISLAV GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 36.485,58 0,00 0,00 0,00 36.485,58
52447. STJEPAN GULJAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 36.484,42 0,00 0,00 0,00 36.484,42
52448. ROBERT MALVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1969 POTNJANI 0,00 0,00 0,00 29.588,57 0,00 6.892,64 0,00 36.481,21
52449. DRAGUTIN IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.476,91 0,00 36.476,91
52450. ŽELJKO FRANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1963 ORIOVAC 0,00 0,00 0,13 36.476,31 0,00 0,00 0,00 36.476,44
52451. SLAVICA DEŽELIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1946 BRATINA 0,00 0,00 0,00 36.475,27 0,00 0,00 0,00 36.475,27
52452. DAMIR HRSAN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1973 BREŽANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.474,96 0,00 36.474,96
52453. ANĐELKO ŠEKETA KARLOVAČKA,DUGA RESA 1972 MREŽNIČKI VAROŠ 124,65 0,00 0,00 36.349,92 0,00 0,00 0,00 36.474,57
52454. MARIJA MESEK VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1952 SRAČINEC 2,73 0,00 3.726,14 32.745,05 0,00 0,00 0,00 36.473,92
52455. IVICA PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 4.367,65 636,43 31.464,75 0,00 0,00 0,00 36.468,83
52456. BARA HEREGA VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1947 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 36.468,68 0,00 0,00 0,00 36.468,68
52457. SANELA MIJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1976 GORNJA VRBA 0,00 0,00 1.070,42 35.397,95 0,00 0,00 0,00 36.468,37
52458. NIKOLINA GUNJEVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,LIPIK 1987 LIPIK -102,59 0,00 2.272,00 34.298,43 0,00 0,00 0,00 36.467,84
52459. KREŠO BUKAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 9.861,61 0,00 -1.068,52 27.707,70 0,00 -33,38 0,00 36.467,41
52460. MARINKO ZELEZINA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1980 DUGA RIJEKA 0,00 0,00 0,00 36.467,30 0,00 0,00 0,00 36.467,30
52461. LJILJAN DADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.464,71 0,00 36.464,71
52462. FRANJO SVAČKO VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1940 CARGOVEC 0,00 0,00 0,00 36.462,39 0,00 0,00 0,00 36.462,39
52463. SEBAHATA RUŠITI ISTARSKA,UMAG 1982 UMAG 0,00 0,00 0,00 36.455,12 0,00 0,00 0,00 36.455,12
52464. INES SAŠA FRESL ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1969 SAMOBOR 0,00 0,00 0,77 36.452,68 0,00 0,00 0,00 36.453,45
52465. JOVANKA KOSANOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1943 DREŽNICA 0,00 0,00 0,00 36.452,99 0,00 0,00 0,00 36.452,99
52466. MARIJA JEVTIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PODRAVSKE SESVETE 1960 PODRAVSKE SESVETE 0,00 0,00 0,00 36.451,25 0,00 0,00 0,00 36.451,25
52467. PREDRAG RADOVANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1962 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 36.448,09 0,00 0,00 0,00 36.448,09
52468. MONIKA AČKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 0,00 0,00 -1,09 36.446,35 0,00 0,00 0,00 36.445,26
52469. DARINKA SOPJANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1973 SOPJE -1,80 0,00 0,00 36.445,99 0,00 0,00 0,00 36.444,19
52470. JADRANKA PAŠICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1966 GOTALOVO 0,00 0,00 0,00 36.443,60 0,00 0,00 0,00 36.443,60
52471. NENAD JAVORIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1967 CRIKVENICA 17.955,17 0,00 17.533,10 954,30 0,00 0,00 0,00 36.442,57
52472. DEAN GRACIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.440,31 0,00 0,00 0,00 36.440,31
52473. BOJAN BELEŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1983 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 36.440,12 0,00 0,00 0,00 36.440,12
52474. VALENT VIŠNJICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1961 BRDO OREHOVEČKO 0,00 0,00 0,00 36.322,26 0,00 117,28 0,00 36.439,54
52475. RUŽICA BILOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.434,03 0,00 36.434,03
52476. ENES BOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 1.007,63 35.424,92 0,00 0,00 0,00 36.432,55
52477. PETAR JURETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1950 ŠMRIKA 0,00 0,00 -215,16 36.646,58 0,00 0,00 0,00 36.431,42
52478. ABDULAH MAŠINOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 VELIKA KLADUŠA 0,00 0,00 0,00 36.430,51 0,00 0,00 0,00 36.430,51
52479. DARKO ERHARDT OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 0,00 0,00 -4.958,21 41.388,36 0,00 0,00 0,00 36.430,15
52480. RUŽA FILIPIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 2.964,97 33.465,10 0,00 0,00 0,00 36.430,07
52481. ŽELJKA PALEKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 -921,64 37.351,60 0,00 0,00 0,00 36.429,96
52482. ANA FERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1950 ŠTIVICA 0,00 0,00 0,00 36.429,85 0,00 0,00 0,00 36.429,85
52483. NEBOJŠA BASTA PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1946 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 36.428,98 0,00 0,00 0,00 36.428,98
52484. JOSIP VUŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1940 ALKMAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.425,63 0,00 36.425,63
52485. TANJA KOTORAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 992,69 35.432,51 0,00 0,00 0,00 36.425,20
52486. ANA MAROŠ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1986 OKUČANI 0,00 0,00 0,00 36.425,10 0,00 0,00 0,00 36.425,10
52487. MARIJA VUKELIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1959 KRALJEVEC NA SUTLI 2.928,43 0,00 -197,28 33.691,30 0,00 0,00 0,00 36.422,45
52488. IVANKA ŠANDOR OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1968 BELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 36.422,05 0,00 0,00 0,00 36.422,05
52489. LJEPA DŽAKULA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1967 PLAT 0,00 0,00 -340,00 36.759,72 0,00 0,00 0,00 36.419,72
52490. NIKŠA DRAGOJEVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1979 VELA LUKA 0,00 0,00 0,00 36.418,49 0,00 0,00 0,00 36.418,49
52491. ZLATKO ČIČIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA 0,00 0,00 0,00 36.414,33 0,00 0,00 0,00 36.414,33
52492. DUŠKO DRAGAŠ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1956 PETRINJA 1.365,44 0,00 0,02 35.046,45 0,00 0,00 0,00 36.411,91
52493. STANISLAV JELAČA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1937 SPLIT 0,00 0,00 3.037,14 0,00 0,00 33.372,57 0,00 36.409,71
52494. DAMIR MALJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI 1959 DELOVI 0,00 0,00 0,00 36.396,46 0,00 0,00 0,00 36.396,46
52495. ANA MARKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1977 ĐURĐANCI 0,00 0,00 0,00 36.395,26 0,00 0,00 0,00 36.395,26
52496. MARKO ALEKSIĆ ZADARSKA,ZADAR 1981 ZADAR -2.009,40 -1.571,86 9.215,50 30.754,31 0,00 0,00 0,00 36.388,55
52497. MIRJANA MEGOVSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1962 SKOPJE 15.381,51 0,00 0,00 21.006,97 0,00 0,00 0,00 36.388,48
52498. TIHOMIR PUCELJ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1970 SUNJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.382,38 0,00 36.382,38
52499. ANICA BANJAC OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1939 ANDRIJEVAC 0,00 0,00 0,00 36.381,82 0,00 0,00 0,00 36.381,82
52500. KATARINA GRADIŠKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1965 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 36.378,87 0,00 0,00 0,00 36.378,87