OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
52401. LJILJANA TIČARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1962 STAROGRADAČKI MAROF 0,00 0,00 0,00 33.032,80 0,00 0,00 0,00 33.032,80
52402. MIRA KLEČINA-ZEMAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KONČANICA 1957 DARUVARSKI BRESTOVAC 0,00 0,00 0,00 33.032,46 0,00 0,00 0,00 33.032,46
52403. LUKA ČULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 1.407,88 31.624,40 0,00 0,00 0,00 33.032,28
52404. ANTONIJA MILČIĆ ŽUBČIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1984 DONJE BUKOVLJE 0,00 0,00 0,00 33.031,90 0,00 0,00 0,00 33.031,90
52405. IVAN GAVRAN BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1965 DONJI ANDRIJEVCI 0,00 0,00 96,29 32.933,51 0,00 0,00 0,00 33.029,80
52406. BARBARA ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1950 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 33.026,66 0,00 0,00 0,00 33.026,66
52407. KREŠO ALERIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LIPOVLJANI 1958 KRALJEVA VELIKA 1.362,72 0,00 0,00 31.659,88 0,00 0,00 0,00 33.022,60
52408. FUAD MEŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1971 MALINSKA 0,00 0,00 0,00 33.022,37 0,00 0,00 0,00 33.022,37
52409. DRAGUTIN GABUD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 SESVETE 6.732,57 0,00 0,00 26.289,00 0,00 0,00 0,00 33.021,57
52410. GORAN CVIJETOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA 1972 SEONA 0,00 0,00 0,00 33.020,78 0,00 0,00 0,00 33.020,78
52411. JOSIP LUKAČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1942 GRADIŠTE 0,00 0,00 594,34 32.426,17 0,00 0,00 0,00 33.020,51
52412. MARIJA PALIĆ MEĐIMURSKA,SVETI MARTIN NA MURI 1957 SVETI MARTIN NA MURI 0,00 0,00 0,00 33.016,43 0,00 0,00 0,00 33.016,43
52413. SANJA PUCELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.015,16 0,00 33.015,16
52414. TOMA GASHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 -611,70 33.626,30 0,00 0,00 0,00 33.014,60
52415. ZORAN ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.014,43 0,00 33.014,43
52416. FATIMA ORŠUŠ MEĐIMURSKA,KOTORIBA 1984 KOTORIBA 0,00 0,00 0,00 33.013,92 0,00 0,00 0,00 33.013,92
52417. MIRJANKA SINKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1957 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.012,77 0,00 33.012,77
52418. ZORA KASUNIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1945 DUGA GORA 0,00 0,00 0,00 33.010,71 0,00 0,00 0,00 33.010,71
52419. VIŠNJA TAHER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 33.008,00 0,00 0,00 0,00 33.008,00
52420. PETAR IVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.006,48 0,00 33.006,48
52421. ALENKA LIPOVAC PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1963 BUZDOHANJ 1.472,41 0,00 393,87 31.137,42 0,00 0,00 0,00 33.003,70
52422. ANITA DUILO ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1974 GRADNA 0,00 0,00 0,00 32.999,02 0,00 0,00 0,00 32.999,02
52423. MARKO RUBELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.997,46 0,00 32.997,46
52424. BOJAN GOLUŽA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1987 DUBROVNIK 24.789,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.205,83 32.995,66
52425. MILAN VELIČAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 32.995,42 0,00 0,00 0,00 32.995,42
52426. SREĆKO GOSPOČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 32.995,40 0,00 0,00 0,00 32.995,40
52427. MIRTA IVANKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.995,38 0,00 32.995,38
52428. JOSIP GRABOVAC ZADARSKA,VIR 1978 VIR 9.029,89 0,00 0,00 23.965,29 0,00 0,00 0,00 32.995,18
52429. ĐORĐO ZATEZALO PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1969 OMIŠALJ -476,34 0,00 0,00 33.470,77 0,00 0,00 0,00 32.994,43
52430. KLAUDIJA LORKOVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1977 DUGA RESA 0,00 0,00 55,03 32.937,79 0,00 0,00 0,00 32.992,82
52431. ŽELJKO NENADOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1958 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 32.989,39 0,00 0,00 0,00 32.989,39
52432. PETAR PALIĆ ISTARSKA,NOVIGRAD 1930 NOVIGRAD 0,00 0,00 0,00 32.988,59 0,00 0,00 0,00 32.988,59
52433. IVANKA ŠVARCINGER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1977 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 32.988,35 0,00 0,00 0,00 32.988,35
52434. JADRANKA DRUŽIJANIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,POJEZERJE 1961 KOBILJAČA 0,00 0,00 0,00 32.987,78 0,00 0,00 0,00 32.987,78
52435. DALIBOR FRLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 LUŽAN 0,00 0,00 163,65 32.821,35 0,00 0,00 0,00 32.985,00
52436. SNJEŽANA ŠTRUKELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 1.011,92 31.969,70 0,00 0,00 0,00 32.981,62
52437. JELENA SELMANI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 32.979,17 0,00 0,00 0,00 32.979,17
52438. JOSIP PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 11.240,46 0,00 7.347,01 14.389,13 0,00 0,00 0,00 32.976,60
52439. JASMINKA REDŽIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1962 DONJI KNEGINEC 0,00 0,00 0,00 32.976,38 0,00 0,00 0,00 32.976,38
52440. BERTA KOPIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1973 DUBROVNIK 0,00 0,00 751,09 32.225,22 0,00 0,00 0,00 32.976,31
52441. FRANJO KALAMIZA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1957 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 32.972,23 0,00 0,00 0,00 32.972,23
52442. KREŠIMIR KRIŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 2.224,05 30.747,61 0,00 0,00 0,00 32.971,66
52443. TEREZIJA MEDVED VARAŽDINSKA,BREZNICA 1950 JAREK BISAŠKI 0,00 0,00 0,00 32.970,68 0,00 0,00 0,00 32.970,68
52444. NIKOLA NIŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1936 BODEGRAJ 0,00 0,00 0,00 32.970,30 0,00 0,00 0,00 32.970,30
52445. KATARINA FIŠKUŠ VARAŽDINSKA,IVANEC 1949 ŠKRILJEVEC 0,00 0,00 0,00 32.966,61 0,00 0,00 0,00 32.966,61
52446. MILE TOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.963,94 0,00 32.963,94
52447. VICENCO BARTULIN SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1963 OMIŠ 0,00 0,00 0,00 32.963,39 0,00 0,00 0,00 32.963,39
52448. MARICA GRGIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1948 ŠTIVICA 0,00 0,00 0,00 32.962,89 0,00 0,00 0,00 32.962,89
52449. ŽELJKO BONIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1967 VODICE -2.187,30 0,00 18.678,25 16.471,19 0,00 0,00 0,00 32.962,14
52450. MIRJANA MEGOVSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1962 SKOPJE 13.814,42 0,00 0,00 19.146,52 0,00 0,00 0,00 32.960,94
52451. NIKOLA NOVOSEL ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1944 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 32.960,50 0,00 0,00 0,00 32.960,50
52452. SVETISLAV STOJKOSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 32.959,97 0,00 0,00 0,00 0,00 32.959,97
52453. LUKA DOMIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.957,20 0,00 32.957,20
52454. MILICA FRIŠČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD 1956 KUTNJAK 0,00 0,00 0,00 32.956,86 0,00 0,00 0,00 32.956,86
52455. JASNA HANŽEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.956,41 0,00 32.956,41
52456. MLADEN TIŠLJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 10,20 32.945,33 0,00 0,00 0,00 32.955,53
52457. ŽELJKO FILJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1954 SARŠONI 13.577,71 0,00 0,01 19.409,15 0,00 -33,12 0,00 32.953,75
52458. ALEKSANDAR IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1983 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 32.953,00 0,00 0,00 0,00 32.953,00
52459. SANJA RAJKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1986 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 32.952,31 0,00 0,00 0,00 32.952,31
52460. MARIJAN OSENIČKI SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1956 PETRINJA 0,00 0,00 0,00 32.951,21 0,00 0,00 0,00 32.951,21
52461. MLADEN SIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.950,68 0,00 0,00 0,00 32.950,68
52462. BLAŽENKA RASTIJA BUBALO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1968 MAKARSKA 18.496,94 0,00 2.902,63 9.670,52 0,00 1.880,54 0,00 32.950,63
52463. IVKA JURIŠIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1951 PERUŠIĆ 0,00 0,00 0,00 32.945,87 0,00 0,00 0,00 32.945,87
52464. JASNA MIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.942,92 0,00 0,00 0,00 32.942,92
52465. DRAGUTIN MRAZOVIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1986 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 32.942,54 0,00 0,00 0,00 32.942,54
52466. JOSIP SAMARŽIJA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1967 KRASNO POLJE 0,00 0,00 0,00 32.938,15 0,00 0,00 0,00 32.938,15
52467. DARIJA BELJO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1970 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 32.931,36 0,00 0,00 0,00 32.931,36
52468. MARA VRANIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1931 PRELOŠĆICA 0,00 0,00 0,00 32.931,33 0,00 0,00 0,00 32.931,33
52469. IVAN CILER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 -73,35 33.004,09 0,00 0,00 0,00 32.930,74
52470. RENATA PINEZIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 2.219,15 0,00 0,00 30.769,52 0,00 -62,51 0,00 32.926,16
52471. LJILJANA DRAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.917,26 0,00 32.917,26
52472. IVICA ŠIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.913,80 0,00 0,00 0,00 32.913,80
52473. JASENKA BASTALIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1957 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.913,65 0,00 32.913,65
52474. ANKA JUG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1958 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 9.533,44 0,00 59,97 23.320,16 0,00 0,00 0,00 32.913,57
52475. SLAVKO FRANJE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 32.912,94 0,00 0,00 0,00 32.912,94
52476. ANA PINTAR-VUGAŠ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1952 BRATINA 0,00 0,00 0,00 32.908,34 0,00 0,00 0,00 32.908,34
52477. MIRJANA JANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1956 IVANKOVO 0,00 0,00 300,21 32.607,72 0,00 0,00 0,00 32.907,93
52478. FRANJO PREBEG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1944 VAŠKA 0,00 0,00 0,00 32.906,72 0,00 0,00 0,00 32.906,72
52479. SOFIJA TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.901,55 0,00 0,00 0,00 32.901,55
52480. BERNADA RAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1954 ŽUBRICA 0,00 0,00 0,00 32.898,62 0,00 0,00 0,00 32.898,62
52481. MARIJA MIHALINEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1933 LIJEVA LUKA 0,00 0,00 0,00 32.898,28 0,00 0,00 0,00 32.898,28
52482. VESNA MUFTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1962 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 32.898,00 0,00 0,00 0,00 32.898,00
52483. ARIF KURTO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 12.052,28 0,00 -1.356,75 22.201,45 0,00 0,00 0,00 32.896,98
52484. MARIJANA DASHI ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1983 KLOŠTAR IVANIĆ 0,00 0,00 0,00 32.896,39 0,00 0,00 0,00 32.896,39
52485. MARIJA VIDNJEVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1946 DOMAGOVIĆ 0,00 0,00 0,00 32.894,83 0,00 0,00 0,00 32.894,83
52486. FRANJO HRG KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1955 KRIŽEVCI 4.047,15 0,00 28.847,67 0,00 0,00 0,00 0,00 32.894,82
52487. IGOR MARINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 38,65 0,00 7.679,96 25.175,80 0,00 0,00 0,00 32.894,41
52488. KSENIJA BAKUNIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1974 GILETINCI -1.122,00 0,00 0,00 34.014,40 0,00 0,00 0,00 32.892,40
52489. NEĐAD FAZLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 DOBRODOL 0,00 0,00 599,80 30.817,17 0,00 1.475,40 0,00 32.892,37
52490. KATA MAGAČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1960 SELA 0,00 0,00 0,00 32.892,20 0,00 0,00 0,00 32.892,20
52491. MANDA KONJEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1950 MAGIĆ MALA 0,00 0,00 0,00 32.890,68 0,00 0,00 0,00 32.890,68
52492. IVA ZEMLJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.889,50 0,00 32.889,50
52493. MARGETA BIŠKUP ZAGREBAČKA,LUKA 1935 LUKA 0,00 0,00 0,00 32.889,16 0,00 0,00 0,00 32.889,16
52494. IVAN OMRČEN SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1939 TIJARICA 0,00 0,00 32.885,22 0,00 0,00 0,00 0,00 32.885,22
52495. GORAN SMAJO SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1976 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 -172,53 33.057,50 0,00 0,00 0,00 32.884,97
52496. MIRJANA MARIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1964 BOŽJAKOVINA 0,00 0,00 -15,95 32.899,04 0,00 0,00 0,00 32.883,09
52497. PJER CIGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -0,20 0,00 0,00 32.882,85 0,00 0,00 0,00 32.882,65
52498. IVA MESTROVICH PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 -503,32 33.382,37 0,00 0,00 0,00 32.879,05
52499. VLORA GASHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.878,92 0,00 0,00 0,00 32.878,92
52500. DANIJELA ŠIMAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.876,52 0,00 32.876,52