OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
52401. OLGICA LONIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.703,06 0,00 35.703,06
52402. ANDRIJA RADELIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1953 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 35.702,51 0,00 0,00 0,00 35.702,51
52403. GANIMETE BERISHA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.701,83 0,00 0,00 0,00 35.701,83
52404. TOMISLAV HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 51.114,53 -13.857,60 -0,55 -1.556,35 0,00 0,00 0,00 35.700,03
52405. DRAŽEN SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1976 KLANA 1.244,93 0,00 -2.440,21 36.890,61 0,00 0,00 0,00 35.695,33
52406. GORDANA ĆURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.694,57 0,00 35.694,57
52407. JADRANKA PERKOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1963 ZADAR 0,00 0,00 6.878,69 28.815,65 0,00 0,00 0,00 35.694,34
52408. GORAN ZORIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1962 NAŠICE 0,00 0,00 0,00 35.690,94 0,00 0,00 0,00 35.690,94
52409. PETAR BABIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1941 KAPELA 0,00 0,00 0,00 35.690,82 0,00 0,00 0,00 35.690,82
52410. MENTOR QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.690,69 0,00 0,00 0,00 35.690,69
52411. SRĐANA ANASTASIJA MOJSILOVIĆ ŠVERKO ISTARSKA,ROVINJ 1962 ROVINJ -0,17 0,00 341,31 35.349,33 0,00 0,00 0,00 35.690,47
52412. IVAN MATIĆ ZADARSKA,OBROVAC 1984 KRUŠEVO -4.126,60 0,00 -777,78 40.594,23 0,00 0,00 0,00 35.689,85
52413. BORIS PEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.687,71 0,00 0,00 0,00 35.687,71
52414. ROSA HERAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1954 KUNOVEC BREG 0,00 0,00 0,00 35.683,64 0,00 0,00 0,00 35.683,64
52415. MILIVOJ JURELA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1955 BAJAGIĆ 0,00 0,00 0,00 35.683,39 0,00 0,00 0,00 35.683,39
52416. ANTE ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1985 VRGORAC 0,00 0,00 120,19 35.563,10 0,00 0,00 0,00 35.683,29
52417. NEVENKA BIŠKUP KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1957 RAŠĆANI 0,00 0,00 0,00 35.682,63 0,00 0,00 0,00 35.682,63
52418. DAVOR KALEM ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1964 ČABDIN 0,00 0,00 16.016,98 19.665,27 0,00 0,00 0,00 35.682,25
52419. ANTUN HORVAT VARAŽDINSKA,LUDBREG 1964 SIGETEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 35.680,91 0,00 0,00 0,00 35.680,91
52420. ZDENKO GRAHOVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 7.502,24 0,00 598,86 27.578,91 0,00 0,00 0,00 35.680,01
52421. BRUNA FRANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1965 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 35.668,92 0,00 0,00 0,00 35.668,92
52422. MARIJA JOZIPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1955 KORITNA 0,00 0,00 0,00 35.667,90 0,00 0,00 0,00 35.667,90
52423. DRAŽEN LALIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1978 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 35.663,90 0,00 0,00 0,00 35.663,90
52424. IVAN VUJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT -151,12 0,00 0,00 35.814,47 0,00 0,00 0,00 35.663,35
52425. NEDJELJKO ČVORIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1977 MATULJI 0,00 0,00 0,00 35.662,89 0,00 0,00 0,00 35.662,89
52426. SUSANA WIKMAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ NEPOZNATA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.662,02 0,00 35.662,02
52427. LJUBINKA ŠAPINA BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1956 VRANOVCI 0,00 0,00 0,00 35.660,75 0,00 0,00 0,00 35.660,75
52428. LIDIJA MUŠAK ZAGREBAČKA,PRESEKA 1979 POGANČEC 0,00 0,00 0,00 35.659,63 0,00 0,00 0,00 35.659,63
52429. JOSIP ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1948 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 35.656,33 0,00 0,00 0,00 35.656,33
52430. LUKA SMILJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1941 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 35.654,71 0,00 0,00 0,00 35.654,71
52431. DARKO PIL LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1959 LIČKI OSIK 0,00 0,00 34,78 35.617,32 0,00 0,00 0,00 35.652,10
52432. MARINKO VUJICA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1955 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 35.651,85 0,00 0,00 0,00 35.651,85
52433. MIROSLAV IVANIŠEVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1953 KORČULA 0,00 0,00 5.190,92 30.456,53 0,00 0,00 0,00 35.647,45
52434. DAMIR ŠVIGIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1972 SVETI KRIŽ -4.561,17 0,00 0,00 40.206,40 0,00 0,00 0,00 35.645,23
52435. MARKO GOLEM ZADARSKA,PAKOŠTANE 1981 VRANA 0,00 0,00 0,00 35.644,44 0,00 0,00 0,00 35.644,44
52436. THOMAS BALAZS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 BEČ 0,00 0,00 35.644,04 0,00 0,00 0,00 0,00 35.644,04
52437. ĐURĐICA DELIĆ ZADARSKA,ZADAR 1942 SILBA 0,00 0,00 32,64 35.609,87 0,00 0,00 0,00 35.642,51
52438. DRAŽEN NOVAK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1964 CARGOVEC 0,00 0,00 0,00 35.642,24 0,00 0,00 0,00 35.642,24
52439. MARIO VRBAN LIČKO-SENJSKA,SENJ 1989 SVETI JURAJ 0,00 0,00 0,00 35.639,64 0,00 0,00 0,00 35.639,64
52440. MLADEN JUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 1.145,14 34.492,61 0,00 0,00 0,00 35.637,75
52441. VIJANA BARBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.633,86 0,00 35.633,86
52442. VLADO KOVAČIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1959 BUKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.632,52 0,00 35.632,52
52443. RVAT-DOMAGOJ ŠEKELJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 409,07 0,00 0,00 35.222,22 0,00 35.631,29
52444. FABJAN PERIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1986 SPLIT 0,00 0,00 0,00 35.631,23 0,00 0,00 0,00 35.631,23
52445. LJUBA HERCIGONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1959 GRTOVEC 0,00 0,00 0,00 35.628,69 0,00 0,00 0,00 35.628,69
52446. KRISTIJAN GRUBAN ZADARSKA,RAŽANAC 1985 JOVIĆI 0,00 0,00 0,00 35.627,27 0,00 0,00 0,00 35.627,27
52447. MIRZA MAHMUTOVIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1963 GALIŽANA 0,00 0,00 -1.468,26 37.094,62 0,00 0,00 0,00 35.626,36
52448. NEVEN ĐEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 14.062,78 0,00 -0,38 21.561,40 0,00 0,00 0,00 35.623,80
52449. ANA PUCKO ZAGREBAČKA,BISTRA 1939 OBOROVO BISTRANSKO 0,00 0,00 0,00 35.622,61 0,00 0,00 0,00 35.622,61
52450. IVAN GLUHAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1942 ŠALOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.621,56 0,00 35.621,56
52451. SILVESTAR ABADŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.620,89 0,00 0,00 0,00 35.620,89
52452. ALEN VEDRIŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1969 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 35.620,45 0,00 35.620,60
52453. IVANA JURKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 35.619,18 0,00 0,00 0,00 35.619,18
52454. IVAN ŠETIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1984 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 35.618,40 0,00 0,00 0,00 35.618,40
52455. MARLON ROGUTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1987 ŽEJANE 0,00 0,00 0,00 35.615,42 0,00 0,00 0,00 35.615,42
52456. ŠEFQET MISINI VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1965 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 1.710,90 33.903,31 0,00 0,00 0,00 35.614,21
52457. ŽELJKO HURČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1965 KOSOVEČKO 0,00 0,00 0,00 35.612,28 0,00 0,00 0,00 35.612,28
52458. TAMARA MARTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 35.609,20 0,00 0,00 0,00 0,00 35.609,20
52459. SLAVKO JANJEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1954 VAGOVINA 0,00 0,00 0,00 35.607,30 0,00 0,00 0,00 35.607,30
52460. MARIJA KARAČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1957 NOVSKA 0,00 0,00 0,00 35.604,61 0,00 0,00 0,00 35.604,61
52461. DINO KERETA ZADARSKA,ZADAR 1992 ZADAR 0,00 0,00 598,68 34.999,64 0,00 0,00 0,00 35.598,32
52462. MATO GRIJANEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1951 KOZAREVAC 0,00 0,00 0,00 35.598,01 0,00 0,00 0,00 35.598,01
52463. FRANJO JAKUPEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 35.596,89 0,00 0,00 0,00 35.596,89
52464. IVANA PRGOMET SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 0,00 0,00 0,00 35.593,40 0,00 0,00 0,00 35.593,40
52465. IVKA DRAGIJA ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1938 KALINJE 0,00 0,00 0,00 35.591,12 0,00 0,00 0,00 35.591,12
52466. FRANJO RADIČEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1968 KALNIK 0,00 0,00 0,00 35.590,85 0,00 0,00 0,00 35.590,85
52467. JOSIPA HUSTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1970 HLEVNICA 0,00 0,00 0,00 35.589,60 0,00 0,00 0,00 35.589,60
52468. ZORICA BOBINAC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1937 SELCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 35.588,40 0,00 0,00 0,00 35.588,40
52469. IVICA MASLOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1986 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 35.587,01 0,00 0,00 0,00 35.587,01
52470. DRAGAN IVANIŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1971 JELSA 0,00 0,00 0,00 35.585,30 0,00 0,00 0,00 35.585,30
52471. IVICA CEPETIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1965 VIRJE 0,00 0,00 0,00 35.582,90 0,00 0,00 0,00 35.582,90
52472. OZREN ROGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1982 JABUČETA 7.319,43 0,00 -320,74 28.584,21 0,00 0,00 0,00 35.582,90
52473. ALISA BONAŠIN ISTARSKA,PULA 1975 PULA 0,00 0,00 0,00 35.580,94 0,00 0,00 0,00 35.580,94
52474. IVANA MAROCHINI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 35.580,28 0,00 0,00 0,00 35.580,28
52475. MARIJAN SUNARA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1957 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 35.579,75 0,00 0,00 0,00 35.579,75
52476. MAJA ŠOJA RIKERT OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1972 KNEŽEVI VINOGRADI 6.485,02 0,00 351,35 28.743,19 0,00 0,00 0,00 35.579,56
52477. ROBERT RATKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1965 VIROVITICA 25.102,57 0,00 0,00 10.475,52 0,00 0,00 0,00 35.578,09
52478. ILIJA MARTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1974 BABINA GREDA 24.712,72 0,00 0,00 10.864,74 0,00 0,00 0,00 35.577,46
52479. MIRJANA DOŠLIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1956 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 35.573,67 0,00 0,00 0,00 35.573,67
52480. IVKICA ADAMIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1946 POFUKI 0,00 0,00 0,00 35.572,80 0,00 0,00 0,00 35.572,80
52481. ANA-MARIJA PALATINUŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1975 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 35.571,81 0,00 0,00 0,00 35.571,81
52482. DŽENANA KORENIKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.571,08 0,00 35.571,08
52483. DRAGUTIN KOČET VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1959 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 35.571,06 0,00 0,00 0,00 35.571,06
52484. ANKICA MRAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 CIGLENA 0,00 0,00 0,00 35.570,80 0,00 0,00 0,00 35.570,80
52485. GORAN VAJDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1976 DONJI MOSTI 0,00 0,00 0,00 35.570,76 0,00 0,00 0,00 35.570,76
52486. MILJENKO CERJANEC ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1963 ZELINA BREŠKA 0,00 0,00 0,00 35.570,74 0,00 0,00 0,00 35.570,74
52487. IVO HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 11.916,97 23.652,33 0,00 0,00 0,00 35.569,30
52488. ZDENKO SEVER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1958 PRNJAROVAC 0,00 0,00 0,00 35.566,00 0,00 0,00 0,00 35.566,00
52489. ANĐEO JERKUNICA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1932 KAŠTEL SUĆURAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.565,50 0,00 35.565,50
52490. ZORAN ŽIVČEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1976 SISAK 0,00 0,00 8.785,12 7.631,61 0,00 19.148,61 0,00 35.565,34
52491. ANKICA BERAK ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1955 TISNO 0,00 0,00 0,00 35.562,42 0,00 0,00 0,00 35.562,42
52492. KATA ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1962 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 35.562,37 0,00 0,00 0,00 35.562,37
52493. MATE TURIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1956 OREBIĆ 0,00 0,00 0,00 35.562,31 0,00 0,00 0,00 35.562,31
52494. MIŠO TODOROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 35.555,67 0,00 0,00 0,00 35.555,67
52495. HELENA VRANKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1965 BELANOVO SELO 0,00 0,00 0,00 35.555,38 0,00 0,00 0,00 35.555,38
52496. BOŽICA BENJAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1945 STRMEC REMETINEČKI 0,00 0,00 0,00 35.554,30 0,00 0,00 0,00 35.554,30
52497. MARIJA BUČEK OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1944 BEKETINCI 0,00 0,00 0,00 35.553,31 0,00 0,00 0,00 35.553,31
52498. RADOŠ MILOVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 35.552,23 0,00 0,00 0,00 0,00 35.552,23
52499. IVKA FUTAĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1962 GREGUROVEC 0,00 0,00 0,00 35.546,68 0,00 0,00 0,00 35.546,68
52500. MILENKO GOSPOJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1959 MIRKOVCI 0,00 0,00 0,00 35.545,13 0,00 0,00 0,00 35.545,13