OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
52401. JUSO FERHATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 34.308,84 0,00 0,00 0,00 34.308,84
52402. SNJEŽANA IVANDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 34.308,67 0,00 0,00 0,00 34.308,67
52403. SVETISLAV STOJKOSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 34.306,83 0,00 0,00 0,00 0,00 34.306,83
52404. XIAOZHEN LIAO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 0,00 34.302,48 0,00 0,00 0,00 34.302,48
52405. MARIJA BEDEK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1991 JAGODNO -84,94 0,00 0,00 34.386,17 0,00 0,00 0,00 34.301,23
52406. GORDANA ŽIC PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1974 VRBOVSKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.300,93 0,00 34.300,93
52407. MILEVA BAJIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1938 TRNAKOVAC 0,00 0,00 0,00 34.300,69 0,00 0,00 0,00 34.300,69
52408. NIKOLA HRGOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1944 SLATINA POKUPSKA 0,00 0,00 0,00 34.296,78 0,00 0,00 0,00 34.296,78
52409. MIHAEL ŠKARO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.292,50 0,00 34.292,50
52410. BRANISLAVA AČKAR ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1969 DEREŽANI 0,00 0,00 0,00 34.292,06 0,00 0,00 0,00 34.292,06
52411. DARKO BABIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1961 SVETI JURAJ 0,00 0,00 -1.042,19 35.332,04 0,00 0,00 0,00 34.289,85
52412. STJEPAN BRANJUG VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1959 GREŠĆEVINA 0,00 0,00 0,00 34.289,07 0,00 0,00 0,00 34.289,07
52413. SLAVKO MOHILA OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1940 JELISAVAC 0,00 0,00 0,00 34.288,47 0,00 0,00 0,00 34.288,47
52414. NEDJELJKO KOVAČEVIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1948 POLIČNIK 0,00 0,00 0,00 34.286,40 0,00 0,00 0,00 34.286,40
52415. ZORAN DOZET OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1967 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 34.286,15 0,00 0,00 0,00 34.286,15
52416. RUŽA PROTUĐER ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1955 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 34.279,08 0,00 0,00 0,00 34.279,08
52417. IVKA IVANČAN VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1941 BREZNIČKI HUM 0,00 0,00 0,00 34.276,72 0,00 0,00 0,00 34.276,72
52418. ADAM DRAGIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1953 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 34.275,85 0,00 0,00 0,00 34.275,85
52419. LJILJANA JAKOBOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1967 STRIZIVOJNA -699,70 0,00 0,00 34.974,96 0,00 0,00 0,00 34.275,26
52420. DUBRAVKO BOGDANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 21,09 0,00 -402,25 34.656,35 0,00 0,00 0,00 34.275,19
52421. ŽELJKO ŽEPINA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1953 DRAGANOVEC -0,05 0,00 -1.042,00 35.317,15 0,00 0,00 0,00 34.275,10
52422. INA PIVČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 34.274,72 0,00 0,00 0,00 34.274,72
52423. MLADEN LJUBOJEVIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1938 SVRAČKOVO SELO 0,00 0,00 0,00 34.274,51 0,00 0,00 0,00 34.274,51
52424. BRUNO KUNSTEK PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1951 ZLOBIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.273,99 0,00 34.273,99
52425. MIRJANA MARIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1964 BOŽJAKOVINA 0,00 0,00 0,00 34.273,73 0,00 0,00 0,00 34.273,73
52426. DEJAN JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 11.839,33 0,00 -0,09 22.429,44 0,00 0,00 0,00 34.268,68
52427. MARICA GRGIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1948 ŠTIVICA 0,00 0,00 0,00 34.266,56 0,00 0,00 0,00 34.266,56
52428. IRFO PELEŠ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1950 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 34.266,13 0,00 0,00 0,00 34.266,13
52429. JOSIP PIČULJAN PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1952 MUNDANIJE 0,00 0,00 0,00 34.265,13 0,00 0,00 0,00 34.265,13
52430. MARIJANA PULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1973 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 34.264,00 0,00 0,00 0,00 34.264,00
52431. VEDRAN ŠANTIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,TRIBUNJ 1960 TRIBUNJ 0,00 0,00 0,00 34.258,64 0,00 0,00 0,00 34.258,64
52432. TOMISLAV RUNTAS ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1979 GALGOVO 0,00 0,00 0,00 34.257,07 0,00 0,00 0,00 34.257,07
52433. MIROSLAV OREŠKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1974 OSIJEK 6.952,60 0,00 6.907,18 19.766,24 0,00 631,00 0,00 34.257,02
52434. PETRU PIRVANESCU ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1970 DRNIŠ 0,00 0,00 820,35 33.436,15 0,00 0,00 0,00 34.256,50
52435. PERO PRCE POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1966 POŽEGA -12,59 0,00 6,69 34.130,69 0,00 129,22 0,00 34.254,01
52436. ZLATKO KRUHOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1975 POLJANA ČIČKA 0,00 0,00 2.470,57 32.000,40 0,00 -218,75 0,00 34.252,22
52437. MIŠAEL LEŠNJAK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1970 MIHOVLJAN 0,00 0,00 0,00 34.251,61 0,00 0,00 0,00 34.251,61
52438. SLAĐANA LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1989 VUKOVAR 8.447,01 0,00 0,00 25.804,38 0,00 0,00 0,00 34.251,39
52439. HELENA GRACIN ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1983 ŠIBENIK -928,39 0,00 0,00 35.179,73 0,00 0,00 0,00 34.251,34
52440. FRANJO KALAMIZA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1957 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 34.247,24 0,00 0,00 0,00 34.247,24
52441. MIRKO HLAVSA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1950 PODGORJE 0,00 0,00 0,00 34.244,82 0,00 0,00 0,00 34.244,82
52442. NIKICA PULJEVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1987 METKOVIĆ 0,00 0,00 1.566,56 32.678,22 0,00 0,00 0,00 34.244,78
52443. MARKO KNEŽEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1936 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 34.242,54 0,00 0,00 0,00 34.242,54
52444. BRANKO KOS ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1956 POLONJE 0,00 0,00 0,00 34.240,07 0,00 0,00 0,00 34.240,07
52445. TOMAŠ VAVRIK ZADARSKA,POVLJANA 1975 POVLJANA 0,00 0,00 0,00 34.238,77 0,00 0,00 0,00 34.238,77
52446. RADOJKA GRŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 34.238,77 0,00 0,00 0,00 34.238,77
52447. IMRE KARDOS SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1962 SUTIVAN 0,00 0,00 0,00 34.235,62 0,00 0,00 0,00 34.235,62
52448. TEREZIJA MEDVED VARAŽDINSKA,BREZNICA 1950 JAREK BISAŠKI 0,00 0,00 0,00 34.235,37 0,00 0,00 0,00 34.235,37
52449. ERNEST TRUBIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 34.233,94 0,00 0,00 0,00 34.233,94
52450. MILKA IVANČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 1.202,15 0,00 33.029,63 0,00 34.231,78
52451. DARKO MIKLEČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1975 MOKRICE MIHOLEČKE 0,00 0,00 0,00 34.229,98 0,00 0,00 0,00 34.229,98
52452. ANKA JUG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1958 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 9.920,05 0,00 59,97 24.248,50 0,00 0,00 0,00 34.228,52
52453. KREŠIMIR KRIŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 2.305,47 31.920,57 0,00 0,00 0,00 34.226,04
52454. JURE RADOVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 STOBREČ 0,00 0,00 0,00 34.222,89 0,00 0,00 0,00 34.222,89
52455. VINKO BARANJ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1953 SOPJE 0,00 0,00 -75,02 34.296,65 0,00 0,00 0,00 34.221,63
52456. ANKA VIDAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MAGADENOVAC 1953 KUĆANCI 0,00 0,00 0,00 34.220,65 0,00 0,00 0,00 34.220,65
52457. STJEPAN PREVAREK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1952 ŠURDOVEC 0,00 0,00 0,00 34.220,56 0,00 0,00 0,00 34.220,56
52458. KLEMENTINA PAIĆ ZADARSKA,ZADAR 1970 ZADAR 0,00 0,00 0,00 34.219,69 0,00 0,00 0,00 34.219,69
52459. ANTE SLAVICA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1948 ŠIBENIK 0,00 0,00 -37,93 34.257,15 0,00 0,00 0,00 34.219,22
52460. IVANA PEKAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1980 SOLJANI 0,00 0,00 647,19 33.571,46 0,00 0,00 0,00 34.218,65
52461. IRENA SLUKAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1985 KUTINA 0,00 0,00 36.080,73 0,00 0,00 -1.865,00 0,00 34.215,73
52462. MARIO KUFNER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.215,71 0,00 34.215,71
52463. DARIJA BELJO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1970 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 34.215,55 0,00 0,00 0,00 34.215,55
52464. KATA MADŽAREVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1955 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 34.184,33 0,00 31,14 0,00 34.215,47
52465. RENATA JOTANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1965 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 0,00 34.214,82 0,00 0,00 0,00 34.214,82
52466. BRANKICA MIHOLIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1975 KERESTINEC 0,00 0,00 228,40 33.986,27 0,00 0,00 0,00 34.214,67
52467. KREŠO ALERIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LIPOVLJANI 1958 KRALJEVA VELIKA 197,83 0,00 0,00 34.013,47 0,00 0,00 0,00 34.211,30
52468. ŽELJKA ORŠULIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1969 POŽEGA 11.996,03 0,00 2.711,44 19.503,02 0,00 0,00 0,00 34.210,49
52469. IVAN BAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1973 SEGET DONJI 0,00 0,00 -1.118,27 35.328,42 0,00 0,00 0,00 34.210,15
52470. FRANJO CRNIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1933 MRACLIN 0,00 0,00 0,00 34.210,10 0,00 0,00 0,00 34.210,10
52471. FATIME PERVIZAJ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1971 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 34.209,34 0,00 0,00 0,00 34.209,34
52472. STJEPAN GRUBIŠA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1938 GABOŠ 0,00 0,00 0,00 34.208,73 0,00 0,00 0,00 34.208,73
52473. TEA KARADŽA PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1974 MAVRINCI 17.344,26 0,00 0,00 16.860,38 0,00 0,00 0,00 34.204,64
52474. DARKO FOTOVIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1961 GRABERŠĆAK 0,00 0,00 0,00 34.200,21 0,00 0,00 0,00 34.200,21
52475. RUŽA UREMOVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,LIPIK 1943 POLJANA 0,00 0,00 0,00 34.200,07 0,00 0,00 0,00 34.200,07
52476. ANĐA JOZIPOVIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1959 OKUNŠĆAK 0,00 0,00 0,00 34.199,98 0,00 0,00 0,00 34.199,98
52477. TOMISLAV JURIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1962 SISAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.197,23 0,00 34.197,23
52478. ANTONIO VULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 34.196,29 0,00 0,00 0,00 34.196,29
52479. IVAN PEŠA ZADARSKA,NIN 1981 ZATON 0,00 0,00 0,00 34.195,00 0,00 0,00 0,00 34.195,00
52480. JOŠKO MAROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1967 SINJ 0,00 0,00 0,00 34.191,31 0,00 0,00 0,00 34.191,31
52481. ŽELJKO MEŠIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 0,00 2.060,33 0,00 32.128,11 0,00 34.188,44
52482. VEDRAN MILIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1982 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 34.188,06 0,00 0,00 0,00 34.188,06
52483. MARIJANA DASHI ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1983 KLOŠTAR IVANIĆ 0,00 0,00 0,00 34.187,40 0,00 0,00 0,00 34.187,40
52484. IGOR MAKSIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1984 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.185,72 0,00 34.185,72
52485. SNEŽANA KRISTIJAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 0,00 0,00 27.692,27 6.491,83 0,00 0,00 0,00 34.184,10
52486. MAJA RADONJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1988 GLAVICE 2.083,32 0,00 -548,60 32.648,78 0,00 0,00 0,00 34.183,50
52487. ANITA DUILO ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1974 GRADNA 0,00 0,00 0,00 34.180,39 0,00 0,00 0,00 34.180,39
52488. PIETRO VOCE SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR BOLOGNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.180,14 0,00 34.180,14
52489. ILIJA LUKERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1954 BRAČEVCI 21.199,49 0,00 -33,34 13.013,82 0,00 0,00 0,00 34.179,97
52490. JOSIP KRIŽANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OPRISAVCI 1945 POLJANCI 0,00 0,00 0,00 34.179,33 0,00 0,00 0,00 34.179,33
52491. STJEPAN PRUGOVEČKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 ČAZMA 0,00 0,00 0,00 34.179,14 0,00 0,00 0,00 34.179,14
52492. DIJANA VELIĆ ZARIFOVIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1985 GEJKOVAC 0,00 0,00 0,00 34.178,72 0,00 0,00 0,00 34.178,72
52493. VESNA HUKMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 GORANEC 0,00 0,00 0,00 34.174,53 0,00 0,00 0,00 34.174,53
52494. STJEPAN MARCAPAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PETERANEC 1944 SIGETEC 0,00 0,00 0,00 34.174,09 0,00 0,00 0,00 34.174,09
52495. DRAGUTIN KRANJČEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1963 IVANOVEC 0,00 0,00 0,00 34.172,97 0,00 0,00 0,00 34.172,97
52496. MEMETFIKRI ILJAZI ISTARSKA,NOVIGRAD 1948 NOVIGRAD 20.454,07 0,00 9.628,59 4.090,24 0,00 0,00 0,00 34.172,90
52497. MARGETA BIŠKUP ZAGREBAČKA,LUKA 1935 LUKA 0,00 0,00 0,00 34.172,19 0,00 0,00 0,00 34.172,19
52498. RAMADAN OSMAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1943 NOVSKA 0,00 0,00 0,00 34.171,36 0,00 0,00 0,00 34.171,36
52499. IVAN GOLUB VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1953 DUBRAVEC 1.898,95 0,00 -2.382,17 34.654,28 0,00 0,00 0,00 34.171,06
52500. DALIBOR FRLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 LUŽAN 0,00 0,00 163,65 34.007,01 0,00 0,00 0,00 34.170,66