OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
52401. STJEPAN GULJAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 36.484,42 0,00 0,00 0,00 36.484,42
52402. ROBERT MALVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1969 POTNJANI 0,00 0,00 0,00 29.588,57 0,00 6.892,64 0,00 36.481,21
52403. DRAGUTIN IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.476,91 0,00 36.476,91
52404. ŽELJKO FRANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1963 ORIOVAC 0,00 0,00 0,13 36.476,31 0,00 0,00 0,00 36.476,44
52405. SLAVICA DEŽELIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1946 BRATINA 0,00 0,00 0,00 36.475,27 0,00 0,00 0,00 36.475,27
52406. DAMIR HRSAN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1973 BREŽANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.474,96 0,00 36.474,96
52407. ANĐELKO ŠEKETA KARLOVAČKA,DUGA RESA 1972 MREŽNIČKI VAROŠ 124,65 0,00 0,00 36.349,92 0,00 0,00 0,00 36.474,57
52408. MARIJA MESEK VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1952 SRAČINEC 2,73 0,00 3.726,14 32.745,05 0,00 0,00 0,00 36.473,92
52409. IVICA PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 4.367,65 636,43 31.464,75 0,00 0,00 0,00 36.468,83
52410. BARA HEREGA VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1947 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 36.468,68 0,00 0,00 0,00 36.468,68
52411. SANELA MIJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1976 GORNJA VRBA 0,00 0,00 1.070,42 35.397,95 0,00 0,00 0,00 36.468,37
52412. NIKOLINA GUNJEVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,LIPIK 1987 LIPIK -102,59 0,00 2.272,00 34.298,43 0,00 0,00 0,00 36.467,84
52413. KREŠO BUKAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 9.861,61 0,00 -1.068,52 27.707,70 0,00 -33,38 0,00 36.467,41
52414. MARINKO ZELEZINA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1980 DUGA RIJEKA 0,00 0,00 0,00 36.467,30 0,00 0,00 0,00 36.467,30
52415. LJILJAN DADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.464,71 0,00 36.464,71
52416. FRANJO SVAČKO VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1940 CARGOVEC 0,00 0,00 0,00 36.462,39 0,00 0,00 0,00 36.462,39
52417. SEBAHATA RUŠITI ISTARSKA,UMAG 1982 UMAG 0,00 0,00 0,00 36.455,12 0,00 0,00 0,00 36.455,12
52418. INES SAŠA FRESL ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1969 SAMOBOR 0,00 0,00 0,77 36.452,68 0,00 0,00 0,00 36.453,45
52419. JOVANKA KOSANOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1943 DREŽNICA 0,00 0,00 0,00 36.452,99 0,00 0,00 0,00 36.452,99
52420. MARIJA JEVTIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PODRAVSKE SESVETE 1960 PODRAVSKE SESVETE 0,00 0,00 0,00 36.451,25 0,00 0,00 0,00 36.451,25
52421. PREDRAG RADOVANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1962 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 36.448,09 0,00 0,00 0,00 36.448,09
52422. MONIKA AČKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 0,00 0,00 -1,09 36.446,35 0,00 0,00 0,00 36.445,26
52423. DARINKA SOPJANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1973 SOPJE -1,80 0,00 0,00 36.445,99 0,00 0,00 0,00 36.444,19
52424. JADRANKA PAŠICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1966 GOTALOVO 0,00 0,00 0,00 36.443,60 0,00 0,00 0,00 36.443,60
52425. NENAD JAVORIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1967 CRIKVENICA 17.955,17 0,00 17.533,10 954,30 0,00 0,00 0,00 36.442,57
52426. DEAN GRACIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.440,31 0,00 0,00 0,00 36.440,31
52427. BOJAN BELEŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1983 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 36.440,12 0,00 0,00 0,00 36.440,12
52428. VALENT VIŠNJICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1961 BRDO OREHOVEČKO 0,00 0,00 0,00 36.322,26 0,00 117,28 0,00 36.439,54
52429. RUŽICA BILOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.434,03 0,00 36.434,03
52430. ENES BOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 1.007,63 35.424,92 0,00 0,00 0,00 36.432,55
52431. PETAR JURETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1950 ŠMRIKA 0,00 0,00 -215,16 36.646,58 0,00 0,00 0,00 36.431,42
52432. ABDULAH MAŠINOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 VELIKA KLADUŠA 0,00 0,00 0,00 36.430,51 0,00 0,00 0,00 36.430,51
52433. DARKO ERHARDT OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 0,00 0,00 -4.958,21 41.388,36 0,00 0,00 0,00 36.430,15
52434. RUŽA FILIPIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 2.964,97 33.465,10 0,00 0,00 0,00 36.430,07
52435. ŽELJKA PALEKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 -921,64 37.351,60 0,00 0,00 0,00 36.429,96
52436. ANA FERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1950 ŠTIVICA 0,00 0,00 0,00 36.429,85 0,00 0,00 0,00 36.429,85
52437. NEBOJŠA BASTA PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1946 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 36.428,98 0,00 0,00 0,00 36.428,98
52438. JOSIP VUŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1940 ALKMAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.425,63 0,00 36.425,63
52439. TANJA KOTORAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 992,69 35.432,51 0,00 0,00 0,00 36.425,20
52440. ANA MAROŠ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1986 OKUČANI 0,00 0,00 0,00 36.425,10 0,00 0,00 0,00 36.425,10
52441. MARIJA VUKELIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1959 KRALJEVEC NA SUTLI 2.928,43 0,00 -197,28 33.691,30 0,00 0,00 0,00 36.422,45
52442. IVANKA ŠANDOR OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1968 BELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 36.422,05 0,00 0,00 0,00 36.422,05
52443. LJEPA DŽAKULA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1967 PLAT 0,00 0,00 -340,00 36.759,72 0,00 0,00 0,00 36.419,72
52444. NIKŠA DRAGOJEVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1979 VELA LUKA 0,00 0,00 0,00 36.418,49 0,00 0,00 0,00 36.418,49
52445. ZLATKO ČIČIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA 0,00 0,00 0,00 36.414,33 0,00 0,00 0,00 36.414,33
52446. DUŠKO DRAGAŠ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1956 PETRINJA 1.365,44 0,00 0,02 35.046,45 0,00 0,00 0,00 36.411,91
52447. STANISLAV JELAČA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1937 SPLIT 0,00 0,00 3.037,14 0,00 0,00 33.372,57 0,00 36.409,71
52448. DAMIR MALJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI 1959 DELOVI 0,00 0,00 0,00 36.396,46 0,00 0,00 0,00 36.396,46
52449. ANA MARKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1977 ĐURĐANCI 0,00 0,00 0,00 36.395,26 0,00 0,00 0,00 36.395,26
52450. MARKO ALEKSIĆ ZADARSKA,ZADAR 1981 ZADAR -2.009,40 -1.571,86 9.215,50 30.754,31 0,00 0,00 0,00 36.388,55
52451. MIRJANA MEGOVSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1962 SKOPJE 15.381,51 0,00 0,00 21.006,97 0,00 0,00 0,00 36.388,48
52452. TIHOMIR PUCELJ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1970 SUNJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.382,38 0,00 36.382,38
52453. ANICA BANJAC OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1939 ANDRIJEVAC 0,00 0,00 0,00 36.381,82 0,00 0,00 0,00 36.381,82
52454. KATARINA GRADIŠKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1965 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 36.378,87 0,00 0,00 0,00 36.378,87
52455. BARA KRIŽANIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1924 MRACLIN 0,00 0,00 0,00 36.378,19 0,00 0,00 0,00 36.378,19
52456. IVA SIKAVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.374,94 0,00 36.374,94
52457. DRAŽEN FIJAČKO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1983 PRESPA -465,31 0,00 0,00 36.839,09 0,00 0,00 0,00 36.373,78
52458. VINKO OREHOVAČKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1954 OREHOVEC 0,00 0,00 0,00 36.373,37 0,00 0,00 0,00 36.373,37
52459. GJURO PUHELEK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1946 SELNICA PSARJEVAČKA 0,00 0,00 0,00 36.373,19 0,00 0,00 0,00 36.373,19
52460. DUBRAVKA BANDOV SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1967 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 10.156,35 0,00 -0,11 26.216,09 0,00 0,00 0,00 36.372,33
52461. JOZO VATROV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 36.370,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.370,25
52462. GABRIEL GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 2.018,40 0,00 -996,84 35.348,01 0,00 0,00 0,00 36.369,57
52463. MANDA GADŽO SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1949 LOKVIČIĆI 37.759,87 0,00 26,78 -1.417,45 0,00 0,00 0,00 36.369,20
52464. JOSIP MARKUS POŽEŠKO-SLAVONSKA,ČAGLIN 1966 RUŠEVO 0,00 0,00 0,00 36.366,96 0,00 0,00 0,00 36.366,96
52465. PREDRAG MUNJEKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1973 BUŠETINA 0,00 0,00 1.216,95 35.148,96 0,00 0,00 0,00 36.365,91
52466. IVICA BELOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE 0,00 0,00 1.494,57 34.870,51 0,00 0,00 0,00 36.365,08
52467. DUŠAN GRGIĆ ISTARSKA,PULA 1954 PULA 0,00 0,00 0,00 36.362,14 0,00 0,00 0,00 36.362,14
52468. ANICA MATOŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1939 JAKAČINA MALA 0,00 0,00 0,00 36.361,45 0,00 0,00 0,00 36.361,45
52469. SVJETLANA KREMENJAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 36.359,93 0,00 0,00 0,00 36.359,93
52470. ZORAN-ĐORĐE GOJKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 36.355,17 0,00 0,00 0,00 36.355,17
52471. MARIJA BEDEK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1991 JAGODNO 75,06 0,00 0,00 36.276,22 0,00 0,00 0,00 36.351,28
52472. DARKO ZIRDUM BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1971 STANIĆI 0,00 0,00 0,00 35.634,03 0,00 717,08 0,00 36.351,11
52473. DAMIR ŠTRBENAC OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1965 BELIŠĆE 10.829,88 0,00 430,96 25.090,01 0,00 0,00 0,00 36.350,85
52474. KRISTINA MRAVINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1976 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 36.349,92 0,00 0,00 0,00 36.349,92
52475. ĐURĐICA DRAČA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 PEPELANA 0,00 0,00 0,00 36.348,89 0,00 0,00 0,00 36.348,89
52476. DRAGO DOMINIĆ MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA 1979 ŠTRIGOVA 0,00 0,00 1.727,60 34.620,92 0,00 0,00 0,00 36.348,52
52477. BESIM KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1981 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 36.348,49 0,00 0,00 0,00 36.348,49
52478. BRANKA PRANJKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1962 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 36.345,03 0,00 0,00 0,00 36.345,03
52479. JANA PIVALICA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1980 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 -3.381,87 39.725,47 0,00 0,00 0,00 36.343,60
52480. IVAN FELENC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 TENJA 0,00 0,00 -8.766,59 45.109,92 0,00 0,00 0,00 36.343,33
52481. TOMISLAV BOŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 36.343,23 0,00 0,00 0,00 36.343,23
52482. MLADEN PISAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 0,00 0,00 0,00 36.343,00 0,00 0,00 0,00 36.343,00
52483. MARTA LESKOVAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1946 PETRIJANEC 0,00 0,00 0,00 36.340,81 0,00 0,00 0,00 36.340,81
52484. MILENA ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1964 KAŠTEL SUĆURAC 0,00 0,00 3.739,40 32.598,79 0,00 0,00 0,00 36.338,19
52485. TOMISLAV NOVAK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1966 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 36.337,91 0,00 0,00 0,00 36.337,91
52486. ZLATKO KOVAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1957 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 0,00 36.335,32 0,00 0,00 0,00 36.335,32
52487. MATE LETICA SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1949 BAŠKA VODA 0,00 0,00 13.805,59 22.529,42 0,00 0,00 0,00 36.335,01
52488. KEMAL KUČ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 BRIJEST 0,00 0,00 0,00 36.332,53 0,00 0,00 0,00 36.332,53
52489. NEVENKA PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 36.331,68 0,00 0,00 0,00 36.331,68
52490. MILE BRAJKOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1946 ZADAR 0,00 0,00 0,00 36.329,49 0,00 0,00 0,00 36.329,49
52491. TIHOMIR VRBANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1958 ČRNKOVCI 0,00 0,00 0,00 36.327,67 0,00 0,00 0,00 36.327,67
52492. NINA OSMANOVSKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 997,24 0,00 0,00 35.325,67 0,00 0,00 0,00 36.322,91
52493. PREDRAG BIGA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1973 SARŠONI 0,00 0,00 0,00 36.321,90 0,00 0,00 0,00 36.321,90
52494. DARKO MIKLEČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1975 MOKRICE MIHOLEČKE 0,00 0,00 0,00 36.320,24 0,00 0,00 0,00 36.320,24
52495. LORE GILUETTE GOTAL ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1970 ZRINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 36.317,76 0,00 0,00 0,00 36.317,76
52496. STJEPAN GRGEČIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1953 BRASLOVJE 0,00 0,00 0,00 36.316,11 0,00 0,00 0,00 36.316,11
52497. NEJRA ČENGIĆ-MEMIŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.314,00 0,00 36.314,00
52498. ANTIŠA GUDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.313,16 0,00 36.313,16
52499. STIPE TOKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1949 SINJ 0,00 0,00 0,00 36.306,07 0,00 0,00 0,00 36.306,07
52500. FRANJO BOČKAJ VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 VRH VISOČKI 0,00 0,00 0,00 36.304,47 0,00 0,00 0,00 36.304,47