OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
50801. NATAŠA PRANJIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1980 VELIKA GORICA 0,00 0,00 17.012,54 19.073,63 0,00 0,00 0,00 36.086,17
50802. ZVONIMIR BOSAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 15.644,94 0,00 -2,62 20.440,87 0,00 0,00 0,00 36.083,19
50803. MIRKO MATOKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1953 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 256,49 35.823,51 0,00 0,00 0,00 36.080,00
50804. MARIO ŽARKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1971 TROGIR 22.389,43 0,00 -601,85 14.290,92 0,00 0,00 0,00 36.078,50
50805. ANTE DOKOZA ZADARSKA,ZADAR 1952 ZADAR 0,00 0,00 36.078,38 0,00 0,00 0,00 0,00 36.078,38
50806. MATO ĐURIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1976 JAZAVICA -1.093,48 0,00 7.811,92 29.358,48 0,00 0,00 0,00 36.076,92
50807. ŽELJKA ČIČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 -2.078,34 -55,99 0,00 38.208,39 0,00 36.074,06
50808. DRAGO PEZIĆ ZAGREBAČKA,KRIŽ 1950 KRIŽ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.072,73 0,00 36.072,73
50809. NIKOLA GUSAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.071,90 0,00 36.071,90
50810. ANKICA ORŠIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1959 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 36.068,95 0,00 0,00 0,00 36.068,95
50811. DRAGICA MAZGAR ZAGREBAČKA,ORLE 1944 RUČA 0,00 0,00 0,00 36.067,40 0,00 0,00 0,00 36.067,40
50812. ANICA HORVAT ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1949 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.066,25 0,00 36.066,25
50813. STANKO MIKAC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1947 DRUŽBINEC 0,00 0,00 0,00 36.060,55 0,00 0,00 0,00 36.060,55
50814. ZLATA MADRONIČ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1957 RIM 0,00 0,00 210,81 35.848,43 0,00 0,00 0,00 36.059,24
50815. IGOR LADAVAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 36.056,59 0,00 0,00 0,00 36.056,59
50816. MARIJO ČERGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 BELOVAR 0,00 0,00 -298,75 36.353,78 0,00 0,00 0,00 36.055,03
50817. PETAR HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1949 ŠKARIĆEVO 0,00 0,00 0,00 36.051,98 0,00 0,00 0,00 36.051,98
50818. ANKICA SLIVONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1947 DONJE VINO 0,00 0,00 0,00 36.049,46 0,00 0,00 0,00 36.049,46
50819. BRANKO HORVAT MEĐIMURSKA,OREHOVICA 1978 PODBREST 0,00 0,00 0,00 36.049,17 0,00 0,00 0,00 36.049,17
50820. KRSTA CAREVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1933 LUKAVAC 0,00 0,00 0,00 36.048,08 0,00 0,00 0,00 36.048,08
50821. KRISTINA KOLUMBO ZADARSKA,ZADAR 1989 ZADAR 0,00 0,00 1.923,59 34.124,43 0,00 0,00 0,00 36.048,02
50822. ZLATICA NOVAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1932 SUŠINE 0,00 0,00 0,00 36.044,40 0,00 0,00 0,00 36.044,40
50823. LJUBA POLJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1939 POTOK KALNIČKI 0,00 0,00 0,00 36.042,18 0,00 0,00 0,00 36.042,18
50824. KATARINA ŽALAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1949 HRASTOVAC 0,00 0,00 0,00 36.037,57 0,00 0,00 0,00 36.037,57
50825. MIHAELA BERG-DIVALD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 17.488,00 0,00 8.270,00 10.279,36 0,00 0,00 0,00 36.037,36
50826. RUŽICA BILOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.035,81 0,00 36.035,81
50827. RASIM ŠABIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1951 GALIŽANA 10.452,46 0,00 0,00 25.582,69 0,00 0,00 0,00 36.035,15
50828. SNJEŽANA MATICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 306,49 35.727,58 0,00 0,00 0,00 36.034,07
50829. ŽIVKO PAVLOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.033,14 0,00 0,00 0,00 36.033,14
50830. JOSIP BILOBRK SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1988 OBROVAC SINJSKI 0,00 0,00 0,00 36.027,10 0,00 0,00 0,00 36.027,10
50831. GABRIJEL KUŠENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 SESVETE 0,00 0,00 0,00 36.024,35 0,00 0,00 0,00 36.024,35
50832. TONČI ARNERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1959 DOL 0,00 0,00 0,00 36.023,34 0,00 0,00 0,00 36.023,34
50833. STEVO PERKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1974 STARI BROD 0,00 0,00 0,00 36.022,08 0,00 0,00 0,00 36.022,08
50834. SENAD JAGANJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -131,10 36.150,71 0,00 0,00 0,00 36.019,61
50835. NIKOLA JELUŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1969 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 36.018,63 0,00 0,00 0,00 36.018,63
50836. NEDJELJKA LEUTAR PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1967 ČAVLE -1.021,17 0,00 -677,48 37.714,51 0,00 0,00 0,00 36.015,86
50837. STJEPAN BITUNJAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1940 GLAVICE 0,00 0,00 4.218,43 31.795,64 0,00 0,00 0,00 36.014,07
50838. SUZANA MITAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.013,56 0,00 36.013,56
50839. TIHOMIR HRUPAČKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1959 SLATINA 0,00 0,00 0,00 36.010,75 0,00 0,00 0,00 36.010,75
50840. FRANJO OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1955 TUGONICA 0,00 0,00 0,00 36.005,92 0,00 0,00 0,00 36.005,92
50841. IVICA OPAČAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1991 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.003,52 0,00 36.003,52
50842. JOCELYN HINOGUIN PRIMORSKO-GORANSKA,BROD MORAVICE 1969 BROD MORAVICE 0,00 0,00 0,00 36.002,91 0,00 0,00 0,00 36.002,91
50843. MATIJA LINOUBLI ISTARSKA,NOVIGRAD 1965 NOVIGRAD 0,00 0,00 0,00 36.002,60 0,00 0,00 0,00 36.002,60
50844. ZDRAVKO NOVAK MEĐIMURSKA,GORNJI MIHALJEVEC 1979 GORNJI MIHALJEVEC 0,00 0,00 -187,73 36.188,96 0,00 0,00 0,00 36.001,23
50845. TOMISLAVA BLATNIK ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1979 STRMEC 0,00 0,00 -2.544,00 0,00 0,00 38.541,39 0,00 35.997,39
50846. MARIJA BENŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 REČICA 0,00 0,00 0,00 35.994,49 0,00 0,00 0,00 35.994,49
50847. MARINKA DUNATOV ZADARSKA,ZADAR 1958 ZADAR 0,00 0,00 0,00 35.994,11 0,00 0,00 0,00 35.994,11
50848. VLADIMIR MIHALJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 0,00 35.993,24 0,00 0,00 0,00 35.993,24
50849. LOVRE PREDOVAN ZADARSKA,VRSI 1980 VRSI 0,00 0,00 -480,00 36.472,21 0,00 0,00 0,00 35.992,21
50850. KRISTIAN VLAH PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1971 NJIVICE 3.920,38 0,00 2.321,63 29.749,67 0,00 0,00 0,00 35.991,68
50851. RANKA MARAVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1949 DREŽNICA 0,00 0,00 0,00 35.989,67 0,00 0,00 0,00 35.989,67
50852. STJEPAN LUKŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1943 ŽREME 0,00 0,00 0,00 35.987,85 0,00 0,00 0,00 35.987,85
50853. JOSIP SPAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.987,41 0,00 35.987,41
50854. IVICA ŽIGRI OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1985 ĐAKOVO 0,00 0,00 -4.737,62 40.722,91 0,00 0,00 0,00 35.985,29
50855. ZORAN KIRINČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 35.983,84 0,00 0,00 0,00 35.983,84
50856. IVICA BARUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 35.982,61 0,00 0,00 0,00 35.982,61
50857. VINKO BILANDŽIJA OSJEČKO-BARANJSKA,VUKA 1971 VUKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.981,32 0,00 35.981,32
50858. MARIJANA UGRINA SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1974 TROGIR 0,00 0,00 0,00 35.978,69 0,00 0,00 0,00 35.978,69
50859. STJEPKO GABELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1959 VRBOSKA 0,00 0,00 0,00 35.977,86 0,00 0,00 0,00 35.977,86
50860. DANIEL LOVRIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 2.677,57 0,00 0,00 33.300,19 0,00 0,00 0,00 35.977,76
50861. ALEN HORČIČKA SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1975 KUTINA 0,00 0,00 0,00 18.059,99 17.917,25 0,00 0,00 35.977,24
50862. RUŽICA ŠIPEK VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1961 NOVO SELO PODRAVSKO 0,00 0,00 0,00 35.976,40 0,00 0,00 0,00 35.976,40
50863. MARIJA VOHRIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1935 OSEKOVO 0,00 0,00 0,00 35.975,10 0,00 0,00 0,00 35.975,10
50864. IVICA SAMARDŽIJA KARLOVAČKA,CETINGRAD 1962 PAŠIN POTOK 0,00 0,00 0,00 35.975,08 0,00 0,00 0,00 35.975,08
50865. BARA VIDAKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1942 LIPICE 0,00 0,00 0,00 35.973,42 0,00 0,00 0,00 35.973,42
50866. ANTUN KATANEC MEĐIMURSKA,DOMAŠINEC 1966 DOMAŠINEC 0,00 0,00 0,00 35.969,99 0,00 0,00 0,00 35.969,99
50867. ANKICA BURAZER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 8.345,24 0,00 104,62 27.514,16 0,00 0,00 0,00 35.964,02
50868. SANDRA KUTIJA ZADARSKA,BENKOVAC 1974 PRISTEG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.956,71 0,00 35.956,71
50869. BRANKA MLINARIĆ BAJČETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.955,69 0,00 0,00 0,00 35.955,69
50870. SANJA KALAMIR ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1969 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 14.818,15 21.137,41 0,00 0,00 0,00 35.955,56
50871. FRIEDRICH ŽELIMIR BRALO ISTARSKA,PULA 1965 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.951,83 0,00 35.951,83
50872. JOSIP BUDIMIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.951,31 0,00 35.951,31
50873. NENAD MAGAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 17.196,38 18.754,61 0,00 0,00 0,00 35.950,99
50874. DRAŠKO VRDOLJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1965 VRABAČ 0,00 0,00 0,00 35.950,66 0,00 0,00 0,00 35.950,66
50875. DAMIR POPEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1972 NOVO VIRJE 0,00 0,00 0,00 35.949,79 0,00 0,00 0,00 35.949,79
50876. VLADO MARUŠIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1980 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 35.948,24 0,00 0,00 0,00 35.948,24
50877. DRAGUTIN VRUČINA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1952 LAMINAC 0,00 0,00 0,00 35.947,18 0,00 0,00 0,00 35.947,18
50878. GORDANA BOGDAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1972 PALANJEK 0,00 0,00 0,00 35.945,49 0,00 0,00 0,00 35.945,49
50879. TOMISLAV KOLAK ZADARSKA,BENKOVAC 1962 BENKOVAČKO SELO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.940,75 0,00 35.940,75
50880. DARKO PETROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 35.938,81 0,00 0,00 0,00 35.938,81
50881. BLANKA HMELAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 15.269,52 0,00 89,56 20.578,92 0,00 0,00 0,00 35.938,00
50882. FIKRET KOKORA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 35.937,11 0,00 0,00 0,00 35.937,11
50883. JOSIP EVAČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1985 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 35.936,23 0,00 0,00 0,00 35.936,23
50884. MARICA HADROVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1960 VISOKO 0,00 0,00 0,00 35.936,14 0,00 0,00 0,00 35.936,14
50885. RAJNA MANDIĆ ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1950 TURANJ 0,00 0,00 0,00 35.934,66 0,00 0,00 0,00 35.934,66
50886. IVA OROSHI ISTARSKA,POREČ 1976 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 35.932,75 0,00 0,00 0,00 35.932,75
50887. RANKO OMERDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1966 MARČELJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.932,52 0,00 35.932,52
50888. HANS DIETER BAR ISTARSKA,POREČ FRANKFURT AM MAIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.932,04 0,00 35.932,04
50889. SAMID ČOLIĆ ISTARSKA,SVETI LOVREČ 1959 SVETI LOVREČ PAZENATIČKI 0,00 0,00 -263,48 36.194,16 0,00 0,00 0,00 35.930,68
50890. DRAGICA CRNČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1962 APATOVEC 0,00 0,00 0,00 35.929,91 0,00 0,00 0,00 35.929,91
50891. RENATO ZAFRANOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1964 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.929,67 0,00 35.929,67
50892. FEKRI BEĐETI PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1952 CELJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.928,19 0,00 35.928,19
50893. BOŽICA HRUŠKAR VARAŽDINSKA,IVANEC 1967 ŠKRILJEVEC 0,00 0,00 0,00 35.928,16 0,00 0,00 0,00 35.928,16
50894. JURE KARDUM ZADARSKA,ZADAR 1937 ZADAR 0,00 0,00 0,00 35.926,93 0,00 0,00 0,00 35.926,93
50895. IVAN VADLJA MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC 1949 HODOŠAN 0,00 0,00 0,00 35.926,60 0,00 0,00 0,00 35.926,60
50896. FRANJO TUKOVIĆ ZAGREBAČKA,BEDENICA 1949 BELOSLAVEC 0,00 0,00 0,00 35.926,57 0,00 0,00 0,00 35.926,57
50897. IVAN ŠPOLJAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1940 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 35.925,94 0,00 0,00 0,00 35.925,94
50898. ANA MARENČIĆ ZAGREBAČKA,PRESEKA 1946 PRESEKA 0,00 0,00 0,00 35.925,60 0,00 0,00 0,00 35.925,60
50899. ANDRO CAR VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1942 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 35.924,57 0,00 0,00 0,00 35.924,57
50900. MIRA DŽANIJA BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1974 LAĐEVAC 0,00 0,00 0,00 35.921,56 0,00 0,00 0,00 35.921,56