OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
50801. JAKOV FILIPOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1963 DONJA PETRIČKA 0,00 0,00 0,00 38.449,58 0,00 0,00 0,00 38.449,58
50802. STELA KALEMBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.448,01 0,00 38.448,01
50803. SLAVKO ŽIVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1965 ŠPANAT -64,39 0,00 0,00 38.510,78 0,00 0,00 0,00 38.446,39
50804. FRANJO MATJAČIĆ MEĐIMURSKA,PRELOG 1966 OPOROVEC 0,00 0,00 0,00 38.445,55 0,00 0,00 0,00 38.445,55
50805. IGNAC ŠMIT ISTARSKA,PULA 1972 PULA 0,00 0,00 25.828,49 12.615,85 0,00 0,00 0,00 38.444,34
50806. MALA BAJRAMI-BAJRUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 PLANINA DONJA 39.522,21 0,00 -1.061,53 1.133,67 0,00 -1.150,40 0,00 38.443,95
50807. FRANJO TUKOVIĆ ZAGREBAČKA,BEDENICA 1949 BELOSLAVEC 0,00 0,00 0,00 38.436,13 0,00 0,00 0,00 38.436,13
50808. IVAN ŠTUGLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.435,83 0,00 0,00 0,00 38.435,83
50809. ELIDIJA KARAPANDŽIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1951 KARLOVAC 0,00 0,00 38.433,60 0,00 0,00 0,00 0,00 38.433,60
50810. MARIO LOVNIČKI KARLOVAČKA,OGULIN 1968 OGULIN 0,00 0,00 0,00 38.432,32 0,00 0,00 0,00 38.432,32
50811. ZVONIMIR SABO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1981 VINKOVCI 0,00 0,00 6.509,31 31.919,28 0,00 0,00 0,00 38.428,59
50812. ILJIR NUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,04 38.428,37 0,00 0,00 0,00 38.428,41
50813. ŽARKO BEŠLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1957 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 38.420,87 0,00 0,00 0,00 38.420,87
50814. BILJANA GUBEROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1973 SOLIN 18.518,89 0,00 8.406,76 11.492,71 0,00 0,00 0,00 38.418,36
50815. ANKICA MRKŠIĆ ISTARSKA,PULA 1965 PULA 3.708,64 0,00 0,00 34.709,35 0,00 0,00 0,00 38.417,99
50816. ZOLIKA PANČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1975 STARI JANKOVCI 0,00 0,00 -443,28 38.860,55 0,00 0,00 0,00 38.417,27
50817. SVETLANA BUZAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 38.414,67 0,00 0,00 0,00 0,00 38.414,67
50818. KREŠIMIR TKALEC ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1949 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 38.412,97 0,00 0,00 0,00 38.412,97
50819. MARIO KRMPOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.412,74 0,00 0,00 0,00 38.412,74
50820. BRANKO TOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1954 DRUM 4.026,36 0,00 0,00 34.382,36 0,00 0,00 0,00 38.408,72
50821. ANA FORJAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1950 MARTINAC 0,00 0,00 0,00 38.408,06 0,00 0,00 0,00 38.408,06
50822. ZORAN KOŠĆAK OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1968 DARDA -420,18 0,00 554,47 38.270,16 0,00 0,00 0,00 38.404,45
50823. ABDULAH MAŠINOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 VELIKA KLADUŠA 0,00 0,00 0,00 38.402,63 0,00 0,00 0,00 38.402,63
50824. NEBOJŠA BASTA PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1946 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 38.401,00 0,00 0,00 0,00 38.401,00
50825. MILAN TOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.879,86 32.520,48 0,00 38.400,34
50826. JOSIP PRANJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1974 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 38.395,14 0,00 0,00 0,00 38.395,14
50827. MARIO MIROČEVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1972 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 26.961,96 0,00 11.432,82 0,00 38.394,78
50828. HUSEIN DELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1948 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 38.391,99 0,00 0,00 0,00 38.391,99
50829. BLAŽENKO JELAVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1966 DUBROVNIK 8.305,33 -1.824,91 1.646,73 30.261,94 0,00 0,00 0,00 38.389,09
50830. SNJEŽANA ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1970 KOSORE 0,00 0,00 0,00 38.387,71 0,00 0,00 0,00 38.387,71
50831. ANTO VRBIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1971 MLADENIĆI 0,00 0,00 0,00 38.382,62 0,00 0,00 0,00 38.382,62
50832. KEMAL KUČ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 NOVI PAZAR 0,00 0,00 0,00 38.377,82 0,00 0,00 0,00 38.377,82
50833. KATA MIRKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1936 MUSIĆ 0,00 0,00 0,00 38.376,88 0,00 0,00 0,00 38.376,88
50834. TOMISLAV DUMANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1970 KAŠTEL STARI -1.348,61 0,00 7.250,88 32.473,61 0,00 0,00 0,00 38.375,88
50835. DJURO LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1948 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 38.374,37 0,00 0,00 0,00 38.374,37
50836. GROZDA DAKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1959 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 38.373,46 0,00 0,00 0,00 38.373,46
50837. INA PIVČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.369,98 0,00 0,00 0,00 38.369,98
50838. KOSA VUJČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DRAGALIĆ 1927 POLJANE 0,00 0,00 0,00 38.366,14 0,00 0,00 0,00 38.366,14
50839. ANTONIO FRANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1977 IVANOVCI 0,00 0,00 0,00 38.364,40 0,00 0,00 0,00 38.364,40
50840. NADA VRESK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1962 BEREK 0,00 0,00 0,00 38.363,48 0,00 0,00 0,00 38.363,48
50841. MARIJA ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1949 ŠTITAR 0,00 0,00 -0,46 38.361,35 0,00 0,00 0,00 38.360,89
50842. DAVOR DORIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 38.351,95 0,00 0,00 0,00 38.351,95
50843. LJILJANA MLADJENOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1967 DESNI DUBROVČAK 0,00 0,00 0,00 38.351,52 0,00 0,00 0,00 38.351,52
50844. BEHIJA MEZET DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1957 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 38.351,19 0,00 0,00 0,00 38.351,19
50845. GABRIJEL OKUN VARAŽDINSKA,JALŽABET 1945 JALŽABET 0,00 0,00 0,00 38.350,19 0,00 0,00 0,00 38.350,19
50846. JOSIP PRLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1947 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.349,46 0,00 38.349,46
50847. KREŠIMIR POZNIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1978 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 5.761,87 32.586,54 0,00 0,00 0,00 38.348,41
50848. DORIJAN SALAMON ISTARSKA,KRŠAN 1979 VOZILIĆI 0,00 0,00 -828,73 39.176,70 0,00 0,00 0,00 38.347,97
50849. SVJETLANA KREMENJAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.346,33 0,00 0,00 0,00 38.346,33
50850. MARIJA SMAILA PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1948 IČIĆI 0,00 0,00 0,00 38.344,15 0,00 0,00 0,00 38.344,15
50851. PETRU PIRVANESCU ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1970 DRNIŠ 0,00 0,00 908,42 37.434,28 0,00 0,00 0,00 38.342,70
50852. RENATA PETRIC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1983 BOČKOVEC 0,00 0,00 0,00 38.337,13 0,00 0,00 0,00 38.337,13
50853. ALEKSANDER ĆOR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1930 KRIŽNICA 0,00 0,00 -742,88 39.077,86 0,00 0,00 0,00 38.334,98
50854. JAKOV ANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.330,63 0,00 0,00 0,00 38.330,63
50855. ZORAN BANKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC BEOGRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.330,26 0,00 38.330,26
50856. GORAN KOCIJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1976 OMIŠ -2.000,00 0,00 0,00 40.326,14 0,00 0,00 0,00 38.326,14
50857. ZORAN-ĐORĐE GOJKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 38.323,21 0,00 0,00 0,00 38.323,21
50858. ZVONKO HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1947 OREHOVEC RADOBOJSKI 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 38.321,28 0,00 38.321,48
50859. BORIS ZRNC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 40.283,87 -1.964,64 0,00 0,00 0,00 38.319,23
50860. ERNEST TRUBIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 38.314,65 0,00 0,00 0,00 38.314,65
50861. RAMADAN ISMAILI BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1963 NOVA GRADIŠKA 50,72 0,00 26.275,98 11.985,57 0,00 0,00 0,00 38.312,27
50862. ELIZABETA JOVANOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1976 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 38.311,59 0,00 0,00 0,00 38.311,59
50863. BORKA MUSTAČ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1958 SVETI PETAR 0,00 0,00 0,00 38.309,89 0,00 0,00 0,00 38.309,89
50864. PREDRAG ŠIPAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 16.618,72 0,00 0,00 21.689,67 0,00 38.308,39
50865. DAMIR LUKAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.308,25 0,00 0,00 0,00 38.308,25
50866. BEHIJA MAČKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -13.353,03 0,00 -2.573,03 54.232,07 0,00 0,00 0,00 38.306,01
50867. LJUBOMIR FAZLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.303,24 0,00 0,00 0,00 38.303,24
50868. DRAGAN KRMPOTIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1970 SENJ -245,27 0,00 3.878,11 34.669,45 0,00 0,00 0,00 38.302,29
50869. FABRIZIO FRANCISCO GONCALVES SAVINOVICH DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1969 GUAYAQUIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.297,96 0,00 38.297,96
50870. MARTINA KESER KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1983 MODRUŠ 0,00 0,00 1.657,09 36.640,64 0,00 0,00 0,00 38.297,73
50871. MUHAREM ČAMDŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1963 DRAMALJ 0,00 0,00 0,00 38.296,04 0,00 0,00 0,00 38.296,04
50872. IVA IVANIŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.295,37 0,00 38.295,37
50873. TOMISLAV BOŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 38.295,25 0,00 0,00 0,00 38.295,25
50874. PREDRAG RAŠETA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 38.295,17 0,00 0,00 0,00 38.295,17
50875. ŽELJKO MEŠIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 0,00 2.236,72 0,00 36.055,02 0,00 38.291,74
50876. MILKA BOŽIĆ ZADARSKA,ZADAR 1952 ZADAR 0,00 0,00 0,00 38.291,51 0,00 0,00 0,00 38.291,51
50877. MARIJA VRANČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 38.289,92 0,00 0,00 0,00 38.289,92
50878. IVAN GREGURIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1938 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 38.288,96 0,00 0,00 0,00 38.288,96
50879. LJUBICA BAJLO ZADARSKA,ZADAR 1963 ZADAR 0,00 0,00 0,00 38.288,70 0,00 0,00 0,00 38.288,70
50880. MEDVED DAMIR OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1959 VALPOVO 0,00 0,00 0,00 38.286,94 0,00 0,00 0,00 38.286,94
50881. JASNA SCHOPLOCHER ZAGREBAČKA,PRESEKA 1966 ŽABNJAK 0,00 0,00 0,00 38.286,33 0,00 0,00 0,00 38.286,33
50882. SANDRA ŠTEFANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1974 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 38.285,36 0,00 0,00 0,00 38.285,36
50883. DRAGICA JENDRIŠ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1969 CELINE 0,00 0,00 0,00 38.284,44 0,00 0,00 0,00 38.284,44
50884. ANA MARKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1977 ĐURĐANCI 0,00 0,00 0,00 38.282,66 0,00 0,00 0,00 38.282,66
50885. ANTE LOZO SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1994 POLJICA 0,00 0,00 10.510,61 27.766,64 0,00 0,00 0,00 38.277,25
50886. DARIO STIPOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1986 GOLUBIĆ 0,00 0,00 -113,80 38.390,02 0,00 0,00 0,00 38.276,22
50887. VELKO NAČINOVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1957 BANJOLE 1.937,54 0,00 0,30 36.336,36 0,00 0,00 0,00 38.274,20
50888. IVAN MATEJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 STARI PAVLJANI 0,00 0,00 0,00 38.273,87 0,00 0,00 0,00 38.273,87
50889. JASMINA PEŠA ZADARSKA,NIN 1959 ZATON 0,00 0,00 0,00 38.273,19 0,00 0,00 0,00 38.273,19
50890. DARKO ZIRDUM BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1971 STANIĆI 0,00 0,00 0,00 37.512,52 0,00 760,24 0,00 38.272,76
50891. DANIJEL LEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1985 NAŠICE 982,57 0,00 0,00 37.288,20 0,00 0,00 0,00 38.270,77
50892. DAMIR BLAGAJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1980 RAŠĆANI 0,00 0,00 0,00 36.781,46 0,00 1.487,55 0,00 38.269,01
50893. IVAN MEZAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1945 SELNICA 0,00 0,00 0,00 38.268,34 0,00 0,00 0,00 38.268,34
50894. VALENT ŠVAGELJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1951 VUKOVEC 0,00 0,00 0,00 38.266,08 0,00 0,00 0,00 38.266,08
50895. SNJEŽANA FALETAR POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1967 BRESNICA 0,00 0,00 24.783,65 13.482,28 0,00 0,00 0,00 38.265,93
50896. BERTA KOPIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1973 DUBROVNIK 0,00 0,00 905,95 37.357,32 0,00 0,00 0,00 38.263,27
50897. MARIJA MALJAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1930 KRIŽEVČEC 0,00 0,00 0,00 38.261,59 0,00 0,00 0,00 38.261,59
50898. MIRKO BUNJEVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -19,48 0,00 2.265,88 36.014,82 0,00 0,00 0,00 38.261,22
50899. LJUPKA ROMAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1978 SINJ 0,00 0,00 0,00 38.261,21 0,00 0,00 0,00 38.261,21
50900. SAVKA GAVRANIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1965 BUIĆI 23.735,77 0,00 -246,63 14.764,52 0,00 0,00 0,00 38.253,66