OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
50801. MIRNA BOTO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 36.738,47 0,00 0,00 0,00 36.738,47
50802. IVAN SOKAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1953 DIJANKOVEC 0,00 0,00 0,00 36.727,87 0,00 0,00 0,00 36.727,87
50803. JASNA MARZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.727,59 0,00 36.727,59
50804. ZLATA MADRONIČ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1957 RIM 0,00 0,00 214,78 36.512,44 0,00 0,00 0,00 36.727,22
50805. TIHOMIR SUDAR OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 TENJA 0,00 0,00 0,00 36.726,20 0,00 0,00 0,00 36.726,20
50806. VESELIN VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.725,70 0,00 36.725,70
50807. MARIJA ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1951 RAŠĆANE 0,00 0,00 0,00 36.725,61 0,00 0,00 0,00 36.725,61
50808. NEDA VITAZ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 36.724,39 0,00 0,00 0,00 36.724,39
50809. LOVRE PREDOVAN ZADARSKA,VRSI 1980 VRSI 0,00 0,00 -480,00 37.199,06 0,00 0,00 0,00 36.719,06
50810. RASIM ŠABIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1951 GALIŽANA 10.631,13 0,00 0,00 26.086,21 0,00 0,00 0,00 36.717,34
50811. GORAN ŠKUGOR ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1982 ŠIBENIK 12.977,52 0,00 11.209,60 12.529,96 0,00 0,00 0,00 36.717,08
50812. JASNA MARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1967 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 36.716,15 0,00 0,00 0,00 36.716,15
50813. ANTE DOKOZA ZADARSKA,ZADAR 1952 ZADAR 0,00 0,00 36.713,82 0,00 0,00 0,00 0,00 36.713,82
50814. ŽELJKA ČIČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 -2.078,34 -55,81 0,00 38.845,89 0,00 36.711,74
50815. ŽELJKA VLAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1972 DRAŽICE 17.834,92 0,00 9.345,24 9.528,02 0,00 0,00 0,00 36.708,18
50816. VLADO MARUŠIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1980 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 36.705,14 0,00 0,00 0,00 36.705,14
50817. LJUBA MIKŠIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1939 LUKA 0,00 0,00 0,00 36.704,98 0,00 0,00 0,00 36.704,98
50818. ANA ŠIMUNIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 36.704,72 0,00 0,00 0,00 36.704,72
50819. JELA PERAJICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT 0,00 0,00 0,00 34.147,31 0,00 2.556,66 0,00 36.703,97
50820. JELA JOVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1967 DALJ 0,00 0,00 0,00 36.698,93 0,00 0,00 0,00 36.698,93
50821. MARIJA KENJEVARI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1937 CVETKOVEC 0,00 0,00 0,00 36.695,71 0,00 0,00 0,00 36.695,71
50822. MILE VARNICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.695,64 0,00 0,00 0,00 36.695,64
50823. BOŽICA ŠKREBEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1965 MIHOLEC 0,00 0,00 0,00 36.695,58 0,00 0,00 0,00 36.695,58
50824. DRAGOLJUB KNEŽIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,SLIVNO 1975 MIHALJ 0,00 0,00 0,00 36.694,91 0,00 0,00 0,00 36.694,91
50825. MARICA MAGDIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1969 NOVSKA 27.002,12 0,00 3.457,60 6.235,12 0,00 0,00 0,00 36.694,84
50826. JOVICA JOVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1978 OSTROŠINCI 0,00 0,00 0,00 36.694,75 0,00 0,00 0,00 36.694,75
50827. ANTON VIDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1974 TRIBALJ 0,00 0,00 0,00 25.182,38 0,00 11.511,17 0,00 36.693,55
50828. MESUD SEJDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 9.296,13 27.392,94 0,00 0,00 0,00 36.689,07
50829. ALEKSANDAR IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1983 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 36.686,00 0,00 0,00 0,00 36.686,00
50830. BOŠKO RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1958 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.685,54 0,00 36.685,54
50831. DANICA MATAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1970 SVETA ANA 0,00 0,00 0,00 36.682,07 0,00 0,00 0,00 36.682,07
50832. JASNA ALJINOVIĆ ŽUANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 1.008,02 0,00 0,00 35.672,44 0,00 36.680,46
50833. DUŠANKA BOŽINAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1941 GORNJE VILJEVO 0,00 0,00 0,00 36.680,07 0,00 0,00 0,00 36.680,07
50834. HELENA KARANOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MAJUR 1974 GRABOŠTANI 0,00 0,00 -978,25 37.657,82 0,00 0,00 0,00 36.679,57
50835. NIVES ALEKSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.677,98 0,00 36.677,98
50836. DRAGUTIN MRAZOVIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1986 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 36.675,28 0,00 0,00 0,00 36.675,28
50837. MILA BEDIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1951 NOVAKI PETROVINSKI 0,00 0,00 0,00 36.674,14 0,00 0,00 0,00 36.674,14
50838. MARIJA MATIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1980 JELSA 0,00 0,00 0,00 36.673,86 0,00 0,00 0,00 36.673,86
50839. PETAR ĆORMARKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1957 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 36.671,52 0,00 0,00 0,00 36.671,52
50840. ROMEO DAMJANIĆ ZADARSKA,ZADAR 1963 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.670,09 0,00 36.670,09
50841. VERA BROZNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1942 SELCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.668,38 0,00 36.668,38
50842. NIKOLA SUČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 458,27 36.204,64 0,00 0,00 0,00 36.662,91
50843. KRISTIAN MAREVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1977 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 36.659,67 0,00 0,00 0,00 36.659,67
50844. SAMID ČOLIĆ ISTARSKA,SVETI LOVREČ 1959 SVETI LOVREČ PAZENATIČKI 0,00 0,00 -263,48 36.922,43 0,00 0,00 0,00 36.658,95
50845. MILKA BLAŽEKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1964 KOVAČEVAC 0,00 0,00 0,00 36.655,57 0,00 0,00 0,00 36.655,57
50846. NATALIJA ĐURASEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1972 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 36.655,57 0,00 0,00 0,00 36.655,57
50847. LIDIJA PLAZIBAT OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1969 VIŠKOVCI 0,00 0,00 0,00 36.655,57 0,00 0,00 0,00 36.655,57
50848. DAMIR DREMPETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1976 DONJA STUBICA 0,00 0,00 1.776,14 34.878,47 0,00 0,00 0,00 36.654,61
50849. ŽELJKO ILOTIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,HLEBINE 1978 HLEBINE 0,00 0,00 0,00 36.651,84 0,00 0,00 0,00 36.651,84
50850. SLAVEN STANKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1988 NARD 0,00 0,00 390,00 36.260,31 0,00 0,00 0,00 36.650,31
50851. NICOLE LEIKERT ZADARSKA,PAKOŠTANE 1968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.649,57 0,00 36.649,57
50852. DARKO SKELEDŽIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1962 POŽEGA 0,00 0,00 0,00 36.649,56 0,00 0,00 0,00 36.649,56
50853. DINKA NOVAK SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1930 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.648,40 0,00 36.648,40
50854. SAŠA SRDOČ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK 1978 RISIKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.644,87 0,00 36.644,87
50855. IVAN ROSO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1950 MAKARSKA 0,00 0,00 -145,12 36.817,16 0,00 -32,43 0,00 36.639,61
50856. MORENA PRIMOŽIĆ ISTARSKA,PULA 1965 PULA 0,00 0,00 -103,04 36.740,79 0,00 0,00 0,00 36.637,75
50857. IVAN RAMAĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.636,45 0,00 36.636,45
50858. JOSIP PAVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1954 VELIKA GORICA 4.559,19 0,00 432,89 31.639,81 0,00 0,00 0,00 36.631,89
50859. ZDRAVKO GAJIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1951 SEVEROVCI 0,03 0,00 0,00 36.627,38 0,00 0,00 0,00 36.627,41
50860. EDY KURTOIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1991 TURČIN 0,00 0,00 394,89 36.231,99 0,00 0,00 0,00 36.626,88
50861. IVAN LOZINA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1958 SLIVNO 0,00 0,00 0,00 36.623,70 0,00 0,00 0,00 36.623,70
50862. IVICA SMOLIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1956 MEĐURAČA 0,00 0,00 323,68 36.299,84 0,00 0,00 0,00 36.623,52
50863. SANDRA KUTIJA ZADARSKA,BENKOVAC 1974 PRISTEG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.620,88 0,00 36.620,88
50864. NENAD MAGAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 17.514,18 19.104,19 0,00 0,00 0,00 36.618,37
50865. NIKOLA GRUDENIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1938 MARINBROD 0,00 0,00 0,00 36.617,96 0,00 0,00 0,00 36.617,96
50866. MILJENKO MARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1973 ILOK 0,00 0,00 62,88 36.554,56 0,00 0,00 0,00 36.617,44
50867. IVAN EGRI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1960 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 36.610,60 0,00 0,00 0,00 36.610,60
50868. SLAVA FODOR MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1952 IVANOVEC 0,00 0,00 36.609,37 0,00 0,00 0,00 0,00 36.609,37
50869. ALDO LICUL ISTARSKA,SVETA NEDELJA 1963 ŠUMBER 0,00 0,00 0,00 36.597,30 0,00 11,52 0,00 36.608,82
50870. BRANKA MLINARIĆ BAJČETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 36.606,36 0,00 0,00 0,00 36.606,36
50871. MATO ĆOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.604,30 0,00 36.604,30
50872. MUSTAFA HALILOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1964 TUZLA 0,00 0,00 27,70 36.575,78 0,00 0,00 0,00 36.603,48
50873. ZLATKO ZVIROTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,KLAKAR 1974 DONJA BEBRINA 0,00 0,00 3.211,61 33.391,49 0,00 0,00 0,00 36.603,10
50874. ANJA ČULINA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1956 SISAK 26.141,86 0,00 2.811,28 7.648,72 0,00 0,00 0,00 36.601,86
50875. STJEPAN TUŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 JESENOVEC 0,00 0,00 0,00 36.598,97 0,00 0,00 0,00 36.598,97
50876. JULIJANA MEŽNARIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1948 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 36.595,61 0,00 0,00 0,00 36.595,61
50877. ZORAN IVANOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1966 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 36.594,44 0,00 0,00 0,00 36.594,44
50878. SADŽIDA LEŠINA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1954 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 63,36 0,00 36.529,29 0,00 36.592,65
50879. MIJO BJELIŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1961 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 36.591,82 0,00 0,00 0,00 36.591,82
50880. IRENA BALIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 OSIJEK 0,00 0,00 1.306,69 35.284,93 0,00 0,00 0,00 36.591,62
50881. STIPE BELAMARIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1969 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.589,37 0,00 36.589,37
50882. EDVARD ROMIH PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1958 KOSI 17.480,90 0,00 -136,36 19.244,35 0,00 0,00 0,00 36.588,89
50883. ANTE JELČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1985 METKOVIĆ 0,00 0,00 91,91 36.494,67 0,00 0,00 0,00 36.586,58
50884. BOŽIDAR DRVAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1976 VEĆESLAVEC 0,00 0,00 0,00 36.584,33 0,00 0,00 0,00 36.584,33
50885. DRAGO TRNJANAC ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1975 LUKARIŠĆE 0,00 0,00 8.750,78 27.832,37 0,00 0,00 0,00 36.583,15
50886. MIROSLAV MIŠKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1946 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.581,88 0,00 36.581,88
50887. MARIO ŽARKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1971 TROGIR 22.698,16 0,00 -601,85 14.482,09 0,00 0,00 0,00 36.578,40
50888. LJUBA POLJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1939 POTOK KALNIČKI 0,00 0,00 0,00 36.577,69 0,00 0,00 0,00 36.577,69
50889. BARICA KUDLEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1957 GRABERJE 0,00 0,00 0,00 36.575,94 0,00 0,00 0,00 36.575,94
50890. MRIKE BOKAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1971 RIBNJAČKA 0,00 0,00 0,00 36.572,42 0,00 0,00 0,00 36.572,42
50891. KATA PLANTEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA TRNOVITICA 1952 MLINSKI VINOGRADI 0,00 0,00 0,00 36.570,96 0,00 0,00 0,00 36.570,96
50892. EDINA RUBIĆ ISTARSKA,BUZET 1960 ŠTRPED 0,00 0,00 -1.095,84 37.666,76 0,00 0,00 0,00 36.570,92
50893. JURE GRAVIĆ ZADARSKA,ŠKABRNJA 1971 PRKOS 0,00 0,00 0,00 37.657,50 0,00 -1.086,80 0,00 36.570,70
50894. SNJEŽANA BEKINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -3.792,78 40.362,41 0,00 0,00 0,00 36.569,63
50895. IGOR SAMARDŽIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1969 SISAK -14,13 0,00 0,00 36.583,15 0,00 0,00 0,00 36.569,02
50896. NINO NOVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1986 VELEŠKOVEC 0,00 0,00 -833,98 37.402,09 0,00 0,00 0,00 36.568,11
50897. STJEPAN CVETKO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1955 KUNĐEVEC 0,00 0,00 0,00 36.567,02 0,00 0,00 0,00 36.567,02
50898. IVICA ŽIGRI OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1985 ĐAKOVO 0,00 0,00 -4.737,62 41.303,24 0,00 0,00 0,00 36.565,62
50899. RADA GLUHAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 36.565,61 0,00 0,00 0,00 36.565,61
50900. VIKTOR CIMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 79,08 36.485,43 0,00 0,00 0,00 36.564,51