OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
50801. LIDIA RAFFAELLI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1936 MYAREE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.150,63 0,00 40.150,63
50802. ALICE MARIA LIGOVICH PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1941 PERTH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.150,63 0,00 40.150,63
50803. NEBOJŠA DRAGOJLOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1969 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 40.148,42 0,00 0,00 0,00 40.148,42
50804. MILENKO PRIBIČEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1955 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 40.147,79 0,00 0,00 0,00 40.147,79
50805. VINKA NOVOSEL ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1950 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.146,56 0,00 40.146,56
50806. TREZA GALINEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1941 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 40.145,16 0,00 0,00 0,00 40.145,16
50807. IVANA AŠPRIJAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1978 DARUVAR -4,47 0,00 -643,30 40.788,12 0,00 0,00 0,00 40.140,35
50808. NEDJELJKA HORVAT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,HLEBINE 1984 GABAJEVA GREDA 0,00 0,00 0,00 40.136,76 0,00 0,00 0,00 40.136,76
50809. KATARINA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.136,46 0,00 40.136,46
50810. MAJA RAČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.135,31 0,00 40.135,31
50811. RUŽA ČOLAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 1.852,46 38.281,52 0,00 0,00 0,00 40.133,98
50812. BOŽICA JENDUKA VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1957 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 40.129,76 0,00 0,00 0,00 40.129,76
50813. ILIJA MOMČILOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1957 MALI GRADAC 0,00 0,00 0,00 40.128,90 0,00 0,00 0,00 40.128,90
50814. KATICA ŠIMEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1945 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 40.127,12 0,00 0,00 0,00 40.127,12
50815. MIRKO VRANKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1958 ILOK 0,00 0,00 0,00 40.126,12 0,00 0,00 0,00 40.126,12
50816. MLADEN ŠTEFANEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1965 GRABROVEC 0,00 0,00 0,00 40.124,87 0,00 0,00 0,00 40.124,87
50817. VESNA PAVLEKOVIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1967 ČAKOVEC 0,00 0,00 1.112,08 39.012,52 0,00 0,00 0,00 40.124,60
50818. KRUNOSLAV BELOVARI ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1963 KOMIN 36.339,85 0,00 3.781,08 0,00 0,00 0,00 0,00 40.120,93
50819. BORIS FULJATIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1966 KUTINA 0,00 0,00 0,00 40.120,78 0,00 0,00 0,00 40.120,78
50820. IRENA BERŠNAK ŽUFIĆ ISTARSKA,PULA 1975 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.120,08 0,00 40.120,08
50821. KREŠIMIR SAGAJ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1980 ŠEĆERANA 10.754,31 0,00 60,42 29.302,97 0,00 0,00 0,00 40.117,70
50822. LIDIJA TUMPAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1970 MAHOVO 0,00 0,00 0,00 40.116,86 0,00 0,00 0,00 40.116,86
50823. STJEPAN METLJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1939 DAUTAN 0,00 0,00 0,00 40.116,35 0,00 0,00 0,00 40.116,35
50824. DRAGANA ŠEGO SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1966 SEGET VRANJICA 0,00 0,00 0,00 40.115,36 0,00 0,00 0,00 40.115,36
50825. ROMANA FABRIS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 40.115,10 0,00 0,00 0,00 40.115,10
50826. ŠTEFICA GRGOIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1971 LUKA 0,00 0,00 0,00 40.114,18 0,00 0,00 0,00 40.114,18
50827. ERVIN MAGDIĆ ISTARSKA,UMAG 1978 BAŠANIJA 0,00 0,00 0,00 40.113,19 0,00 0,00 0,00 40.113,19
50828. JOSIPA HRENIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1946 JAZBINA CVETLINSKA 0,00 0,00 0,00 40.112,60 0,00 0,00 0,00 40.112,60
50829. DRAŽEN NOVAK MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU 1990 FRKANOVEC 0,00 0,00 -137,54 40.248,81 0,00 0,00 0,00 40.111,27
50830. NIKOLINA ČIKATO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1982 NOVA MOKOŠICA 0,00 0,00 0,01 40.110,77 0,00 0,00 0,00 40.110,78
50831. ŠTEFICA SPAHIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1938 ŠOPRON 0,00 0,00 0,00 40.109,06 0,00 0,00 0,00 40.109,06
50832. INES KALINIĆ-MARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 40.105,00 0,00 0,00 0,00 40.105,00
50833. DARKO POLANČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 40.104,52 0,00 0,00 0,00 40.104,52
50834. DRAGA PODLEJAN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1949 ČRNKOVEC 0,00 0,00 0,00 40.099,85 0,00 0,00 0,00 40.099,85
50835. DRAGICA EVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1954 POFUKI 0,00 0,00 0,00 40.063,54 0,00 35,98 0,00 40.099,52
50836. DAMIR LATIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 3.891,87 36.205,71 0,00 0,00 0,00 40.097,58
50837. BRANKA JARDAS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 -39,63 40.133,97 0,00 0,00 0,00 40.094,34
50838. IVICA ŠIMIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI BREGI 1971 KOPRIVNIČKI BREGI 0,00 0,00 0,00 40.093,84 0,00 0,00 0,00 40.093,84
50839. FATIMA ORŠUŠ MEĐIMURSKA,KOTORIBA 1984 KOTORIBA 0,00 0,00 0,00 40.090,75 0,00 0,00 0,00 40.090,75
50840. ANKICA BAŠLIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1957 MAJUREC 0,00 0,00 0,00 40.090,49 0,00 0,00 0,00 40.090,49
50841. MUHAREM KORDIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 40.088,55 0,00 0,00 0,00 40.088,55
50842. MARTIN JOVANOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1953 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 39.451,25 0,00 635,85 0,00 40.087,10
50843. ZLATA MEĐIMOREC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1961 APATOVEC 0,00 0,00 0,00 40.082,82 0,00 0,00 0,00 40.082,82
50844. ĐURO FRANČIĆ MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC 1945 SVETI JURAJ U TRNJU 0,00 0,00 0,00 40.082,16 0,00 0,00 0,00 40.082,16
50845. FRANJO CRNČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1940 NEMČEVEC 0,00 0,00 0,00 40.080,55 0,00 0,00 0,00 40.080,55
50846. ZLATKO MARČEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1978 ŽABNIK 25.587,25 0,00 14.481,32 10,68 0,00 0,00 0,00 40.079,25
50847. RASIM AGA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 0,00 0,00 3.396,18 36.682,99 0,00 0,00 0,00 40.079,17
50848. MUJO AGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 40.078,62 0,00 0,00 0,00 40.078,62
50849. MARICA MATEJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1968 MOLVE GREDE 0,00 0,00 0,00 40.077,97 0,00 0,00 0,00 40.077,97
50850. DUŠAN MARČETIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1925 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 40.075,81 0,00 0,00 0,00 40.075,81
50851. MARINA PAVLOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1969 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 40.072,57 0,00 0,00 0,00 40.072,57
50852. ANDRIJA GRLADINOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARA GRADIŠKA 1954 GORNJI VAROŠ 0,00 0,00 0,00 40.071,09 0,00 0,00 0,00 40.071,09
50853. NENAD VUKUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 40.069,88 0,00 0,00 0,00 40.069,88
50854. VESELIN VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.065,99 0,00 40.065,99
50855. MARIJO BOROVINA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1969 VELA LUKA 0,00 0,00 0,00 40.065,20 0,00 0,00 0,00 40.065,20
50856. MARIJA GRGIĆ ZADARSKA,OBROVAC 1955 KRUŠEVO 2.958,48 33.020,47 4.094,52 -9,75 0,00 0,00 0,00 40.063,72
50857. TAMARA JAKIR SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1969 BRELA 0,00 0,00 0,03 40.061,80 0,00 0,00 0,00 40.061,83
50858. PETAR HRENOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1957 BOŠNJACI 0,00 0,00 -928,56 40.989,01 0,00 0,00 0,00 40.060,45
50859. JOSIP ZIRDUM BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 40.058,27 0,00 0,00 0,00 40.058,27
50860. GORANKA PEARSON PRIMORSKO-GORANSKA,FUŽINE 1977 BENKOVAC FUŽINSKI 0,00 0,00 -308,16 40.365,89 0,00 0,00 0,00 40.057,73
50861. VEDRAN MARKOTA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1974 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,66 40.055,70 0,00 0,00 0,00 40.056,36
50862. NEVEN CIMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1957 PODČUDNIČ 0,00 0,00 0,00 40.055,33 0,00 0,00 0,00 40.055,33
50863. SAŠA VAISTINA ISTARSKA,KAROJBA 1987 KAROJBA 0,00 0,00 0,00 40.055,16 0,00 0,00 0,00 40.055,16
50864. ZDRAVKO ŠESTAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1959 OŠTRICE 19.517,25 0,00 2.941,88 17.595,85 0,00 0,00 0,00 40.054,98
50865. MARICA HRŽENJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1959 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 40.054,74 0,00 0,00 0,00 40.054,74
50866. KADE HASANI ISTARSKA,UMAG 1960 UMAG 0,00 0,00 0,00 6.506,07 0,00 33.548,21 0,00 40.054,28
50867. VESNA BIRO POŽEŠKO-SLAVONSKA,VELIKA 1966 VELIKA 0,00 0,00 0,00 20.808,75 0,00 19.243,31 0,00 40.052,06
50868. MARINKO SUŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1976 ORIOVAC -872,76 0,00 -2.193,22 43.109,57 0,00 0,00 0,00 40.043,59
50869. ŠTEFANIJA ŠIJANSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1939 ZAVRŠJE LOBORSKO 0,00 0,00 0,00 40.038,94 0,00 0,00 0,00 40.038,94
50870. IVAN ŠMIC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1959 PETRIJANEC -84,15 0,00 -1.685,93 41.807,92 0,00 0,00 0,00 40.037,84
50871. SIMO LONČAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1956 MIRKOVCI 0,00 0,00 0,00 40.037,34 0,00 0,00 0,00 40.037,34
50872. BRANKA GROMAN ISTARSKA,PULA 1969 PULA 0,00 0,00 0,00 40.036,30 0,00 0,00 0,00 40.036,30
50873. GORAN PILIPOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1972 ZADAR 3.739,35 0,00 0,00 36.294,01 0,00 0,00 0,00 40.033,36
50874. MARIN PLEČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1954 ĆURLOVAC 0,00 0,00 0,00 40.033,16 0,00 0,00 0,00 40.033,16
50875. ANTE HRGA ŠIBENSKO-KNINSKA,UNEŠIĆ 1957 KOPRNO 0,00 0,00 0,00 40.033,14 0,00 0,00 0,00 40.033,14
50876. MATTHIAS HANS MARTIN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 KARLOVAC 0,00 0,00 40.028,79 0,00 0,00 0,00 0,00 40.028,79
50877. BRANKICA STIPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 TENJA -9.790,50 0,00 70,31 49.748,82 0,00 0,00 0,00 40.028,63
50878. VINKO ROĐAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1963 OTOK 0,00 0,00 0,00 40.027,59 0,00 0,00 0,00 40.027,59
50879. ŽELJKO ŽGANJAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1963 STARINE 0,00 0,00 0,00 40.025,64 0,00 0,00 0,00 40.025,64
50880. MILE VARNICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 40.025,47 0,00 0,00 0,00 40.025,47
50881. BOŽICA ŠKREBEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1965 MIHOLEC 0,00 0,00 0,00 40.025,40 0,00 0,00 0,00 40.025,40
50882. MIRSAD FAZLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 599,80 39.422,44 0,00 0,00 0,00 40.022,24
50883. RADOVAN JOVOVIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1956 VOJNIĆ 0,00 0,00 0,00 20.780,92 0,00 19.239,84 0,00 40.020,76
50884. VESNA VILJAC SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1967 TROGIR -11.341,24 0,00 0,00 51.361,86 0,00 0,00 0,00 40.020,62
50885. MARIJAN POPOVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1957 OMIŠ 0,00 0,00 40.026,86 -9,66 0,00 0,00 0,00 40.017,20
50886. SNJEŽANA PAĐEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 7.287,45 0,00 9.327,16 23.398,76 0,00 0,00 0,00 40.013,37
50887. BRANKO BEDEKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1965 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 40.011,87 0,00 0,00 0,00 40.011,87
50888. FRANE MARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1983 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 0,00 40.008,82 0,00 0,00 0,00 40.008,82
50889. DALIBOR MIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1981 LOVRAN 0,00 0,00 0,00 40.008,10 0,00 0,00 0,00 40.008,10
50890. JURAJ OSTOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 4.929,83 0,00 569,00 34.508,19 0,00 0,00 0,00 40.007,02
50891. DANIJEL MIKŠA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1969 JAGODNO 0,00 0,00 0,00 35.037,16 0,00 4.968,65 0,00 40.005,81
50892. MIRKO OSMANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1964 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 39.996,35 0,00 0,00 0,00 39.996,35
50893. IVAN SMOLČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1951 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 39.994,77 0,00 0,00 0,00 39.994,77
50894. MIRSADA BRKANIĆ-DABETIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1951 TISNO 0,00 0,00 0,00 39.994,55 0,00 0,00 0,00 39.994,55
50895. TIHOMIR SUDAR OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 TENJA 0,00 0,00 0,00 39.993,78 0,00 0,00 0,00 39.993,78
50896. MILE TUKERA SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1946 STARI GRABOVAC 39.991,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.991,20
50897. ALOJZ KADOIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1960 DONJA BATINA 0,00 0,00 0,00 39.989,69 0,00 0,00 0,00 39.989,69
50898. DRAGAN BABIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1962 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 39.988,99 0,00 0,00 0,00 39.988,99
50899. SONJA MIOŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB -121,06 0,00 5.931,87 33.763,55 0,00 412,03 0,00 39.986,39
50900. SNJEŽANA GRBAC DOMITROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 39.983,34 0,00 0,00 0,00 39.983,34