OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
50801. JANICA JAMBRAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1948 GORIČICA 0,00 0,00 0,00 39.470,75 0,00 0,00 0,00 39.470,75
50802. VLADIMIR ZNIKA-SILI KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1960 VINTEROVEC 0,00 0,00 6.183,19 33.282,68 0,00 0,00 0,00 39.465,87
50803. LORE GILUETTE GOTAL ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1970 ZRINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 39.464,70 0,00 0,00 0,00 39.464,70
50804. NIKO CRLJENICA ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1938 REŠTOVO ŽUMBERAČKO 0,00 0,00 0,00 39.464,52 0,00 0,00 0,00 39.464,52
50805. DRINA VUJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1959 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 39.463,17 0,00 0,00 0,00 39.463,17
50806. VIKTORIIA GOSTECNIK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 39.459,40 0,00 0,00 0,00 39.459,40
50807. JASNA PETRINIĆ FUMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 39.458,98 0,00 0,00 0,00 39.458,98
50808. ANKA RAJN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ZRINSKI TOPOLOVAC 1945 ZRINSKI TOPOLOVAC 0,00 0,00 0,00 39.457,08 0,00 0,00 0,00 39.457,08
50809. KRISTIJAN ŠKET MEĐIMURSKA,OREHOVICA 1974 OREHOVICA 0,00 0,00 0,00 39.257,15 0,00 198,51 0,00 39.455,66
50810. MARIJA MEĐIMOREC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1954 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 0,00 39.454,18 0,00 0,00 0,00 39.454,18
50811. ZLATKO KRUHOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1975 POLJANA ČIČKA 0,00 0,00 2.697,46 36.753,55 0,00 0,00 0,00 39.451,01
50812. SILVIJA GLAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 1.318,82 0,00 0,00 38.125,66 0,00 0,00 0,00 39.444,48
50813. NEJRA ČENGIĆ-MEMIŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.444,25 0,00 39.444,25
50814. VLADO ŠESTAN ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1968 PRVIĆ LUKA 0,00 0,00 -26,54 39.467,44 0,00 0,00 0,00 39.440,90
50815. STANISLAV DOKUŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1968 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 39.440,04 0,00 0,00 0,00 39.440,04
50816. ZVONIMIR SATMARI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 30.090,15 0,00 0,00 9.347,47 0,00 0,00 0,00 39.437,62
50817. DORIS BUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1989 VRPOLJE 0,00 0,00 0,00 39.435,06 0,00 0,00 0,00 39.435,06
50818. MIRJANA NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.433,70 0,00 39.433,70
50819. BRANIMIR SEVER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 39.431,86 0,00 0,00 0,00 39.431,86
50820. PETAR KATUŠA ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1956 GORNJE RAŠTANE -3.894,91 0,00 0,00 43.325,09 0,00 0,00 0,00 39.430,18
50821. RAMIZA BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 0,00 0,00 108,26 39.320,80 0,00 0,00 0,00 39.429,06
50822. SLAVKA RODIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1957 SUHOVARE 0,00 0,00 0,00 39.421,49 0,00 0,00 0,00 39.421,49
50823. VERICA MARENČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1942 GREGUROVEC 0,00 0,00 0,00 39.421,07 0,00 0,00 0,00 39.421,07
50824. NIKOLA ŠIMUNIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRBJE 1985 VISOKA GREDA 0,00 0,00 0,00 39.416,38 0,00 0,00 0,00 39.416,38
50825. IGOR SARADŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.414,04 0,00 39.414,04
50826. MLADEN ŽUGEC VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1965 LJUBEŠĆICA 0,00 0,00 -316,43 39.728,03 0,00 0,00 0,00 39.411,60
50827. VICKO HAZDOVAC DUBROVAČKO-NERETVANSKA,MLJET 1972 BABINO POLJE 7.206,06 0,00 -1.014,33 33.216,48 0,00 0,00 0,00 39.408,21
50828. MARIJAN RADELIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1960 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 39.407,54 0,00 0,00 0,00 39.407,54
50829. MIRKO VUKSAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1966 MAHOVO 0,00 0,00 0,00 39.400,54 0,00 0,00 0,00 39.400,54
50830. DARKO PETTERS SISAČKO-MOSLAVAČKA,LIPOVLJANI 1967 PILJENICE 0,00 0,00 0,00 39.399,12 0,00 0,00 0,00 39.399,12
50831. DUŠAN VUČKOV ZADARSKA,PAKOŠTANE 1943 PAKOŠTANE 0,00 0,00 0,00 39.398,09 0,00 0,00 0,00 39.398,09
50832. KAROLINA BARTULOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1967 BLATO NA CETINI 0,00 0,00 1.737,54 37.660,21 0,00 0,00 0,00 39.397,75
50833. EMA BUDIMIR ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1958 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 39.397,30 0,00 0,00 0,00 39.397,30
50834. JELENA KRNIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1976 ŠIBENIK 0,00 0,00 244,06 39.148,51 0,00 0,00 0,00 39.392,57
50835. BOŽIDAR ŠVEDA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1964 DONJA KOVAČICA 7.350,39 0,00 13.856,78 18.185,09 0,00 0,00 0,00 39.392,26
50836. BOŽICA HORVAT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1963 DONJI FODROVEC 0,00 0,00 0,00 39.392,03 0,00 0,00 0,00 39.392,03
50837. BOŽICA OLUJEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1978 SLAVONSKI BROD 1.700,45 0,00 1.846,28 35.844,94 0,00 0,00 0,00 39.391,67
50838. NINA FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.391,36 0,00 39.391,36
50839. BISERKA PODGORELEC ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1950 KNIN 0,00 0,00 0,00 37.055,71 0,00 2.334,50 0,00 39.390,21
50840. VESNA GRANDVERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BJELOVAR 0,00 0,00 8.235,43 31.153,19 0,00 0,00 0,00 39.388,62
50841. MARIJAN LUKARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC 1963 ŠANDROVAC 0,00 0,00 0,00 39.385,72 0,00 0,00 0,00 39.385,72
50842. STANISLAV JELAČA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1937 SPLIT 0,00 0,00 3.257,04 0,00 0,00 36.127,89 0,00 39.384,93
50843. BRUNO MILENKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 39.381,58 0,00 0,00 0,00 39.381,58
50844. TOMISLAV GRGUREVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1958 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 39.377,06 0,00 0,00 0,00 39.377,06
50845. KATARINA GRUDIČEK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1948 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 39.376,58 0,00 0,00 0,00 39.376,58
50846. GORAN ILIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1979 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 39.369,96 0,00 0,00 0,00 39.369,96
50847. JASIM OMEROVIĆ ISTARSKA,POREČ 1984 FUŠKULIN - FOSCOLINO 0,00 0,00 0,00 39.369,38 0,00 0,00 0,00 39.369,38
50848. MANDA ĐORDIĆ ZADARSKA,GRAČAC 1955 MAZIN -818,50 0,00 0,00 40.187,85 0,00 0,00 0,00 39.369,35
50849. KATA DUBRAVEC ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1956 ZVEKOVAC 0,00 0,00 0,00 39.367,43 0,00 0,00 0,00 39.367,43
50850. MARIJA DEHIN ZAGREBAČKA,ORLE 1930 DRNEK 0,00 0,00 0,00 39.359,16 0,00 0,00 0,00 39.359,16
50851. JELENA NOVAK MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1949 PALOVEC 0,00 0,00 0,00 39.359,11 0,00 0,00 0,00 39.359,11
50852. ANA MARIA ROMIĆ PAVLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1975 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 39.357,00 0,00 0,00 0,00 39.357,00
50853. DIARMUID HEGARTY SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN DUBLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.355,73 0,00 39.355,73
50854. MARTIN JOSEPH HOGAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN LIMERICK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.355,73 0,00 39.355,73
50855. IVA ČALE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.355,25 0,00 39.355,25
50856. IVICA PINTEROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1966 KRUNOSLAVJE 0,00 0,00 0,00 39.352,47 0,00 0,00 0,00 39.352,47
50857. MARKO BARIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1993 SPLIT 0,00 0,00 0,00 39.351,37 0,00 0,00 0,00 39.351,37
50858. MOMIR TROŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VLADISLAVCI 1929 DOPSIN 0,00 0,00 0,00 39.349,50 0,00 0,00 0,00 39.349,50
50859. MIROSLAV ŠIMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1981 SUHOPOLJE -22.951,03 0,00 -4.352,37 36.845,57 0,00 29.807,15 0,00 39.349,32
50860. DEMIR PILIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1972 GRIŽANE-BELGRAD 0,00 0,00 0,00 39.347,73 0,00 0,00 0,00 39.347,73
50861. MARA ĆORLUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.344,17 0,00 39.344,17
50862. BRANKA KAŠNAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 GLAVNICA GORNJA 0,00 0,00 0,00 39.338,85 0,00 0,00 0,00 39.338,85
50863. MARKO PAVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1971 ZADAR -158,56 0,00 0,00 39.496,76 0,00 0,00 0,00 39.338,20
50864. VLADIMIR ČULJAT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 0,00 0,00 11.017,61 28.314,15 0,00 0,00 0,00 39.331,76
50865. DRAŽEN ŠAVOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -7.572,03 -128,07 0,00 47.030,11 0,00 39.330,01
50866. ANA DŽEBIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI ŠAMAC 1989 SLAVONSKI ŠAMAC 0,00 0,00 -208,73 39.536,21 0,00 0,00 0,00 39.327,48
50867. ZDRAVKO RASINEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1963 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 39.326,46 0,00 0,00 0,00 39.326,46
50868. KATARINA ŽALAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1949 HRASTOVAC 0,00 0,00 0,00 39.325,92 0,00 0,00 0,00 39.325,92
50869. KATARINA MARCIUŠ MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1955 GORNJI HRAŠĆAN 0,00 0,00 0,00 39.321,69 0,00 0,00 0,00 39.321,69
50870. IVICA JANKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1972 BISKO 0,00 0,00 0,00 39.321,03 0,00 0,00 0,00 39.321,03
50871. MILKICA MAJHANOVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1970 GORNJA KUPČINA 0,00 0,00 0,00 39.315,72 0,00 0,00 0,00 39.315,72
50872. ANTE SLAVICA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1948 ŠIBENIK 0,00 0,00 -37,93 39.353,40 0,00 0,00 0,00 39.315,47
50873. LUKA MEDVIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1953 BRELA 0,00 0,00 39.290,79 0,00 0,00 24,41 0,00 39.315,20
50874. ALEN DOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1981 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 39.315,18 0,00 0,00 0,00 39.315,18
50875. SINIŠA SADŽAK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1971 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 39.314,54 0,00 0,00 0,00 39.314,54
50876. TIHOMIR RUDEŽ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK 5.506,41 0,00 2.328,43 31.478,40 0,00 0,00 0,00 39.313,24
50877. KRSTA CAREVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1933 LUKAVAC 0,00 0,00 0,00 39.312,81 0,00 0,00 0,00 39.312,81
50878. ŠTEFANIJA KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1949 KLANJEČNO 0,00 0,00 0,00 39.312,28 0,00 0,00 0,00 39.312,28
50879. IGOR MAKSIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1984 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.312,16 0,00 39.312,16
50880. ŽELJKO GALUNIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI 1954 NOVIGRAD PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 39.309,07 0,00 0,00 0,00 39.309,07
50881. VIKTORIJA CINDRIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1955 SETUŠ 0,00 0,00 0,00 39.308,49 0,00 0,00 0,00 39.308,49
50882. HUSEIN ĐUBUR ISTARSKA,CEROVLJE 1949 GOLOGORICA 0,00 0,00 0,00 39.305,41 0,00 0,00 0,00 39.305,41
50883. JOSIP OREČIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1953 GORICA JAMNIČKA 0,00 0,00 0,00 39.304,59 0,00 0,00 0,00 39.304,59
50884. LEKE KUQI MEĐIMURSKA,GORNJI MIHALJEVEC 1978 VUGRIŠINEC 0,00 0,00 2.050,46 37.252,07 0,00 0,00 0,00 39.302,53
50885. IGOR PLAFTAK MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1980 NEDELIŠĆE 18.208,36 0,00 965,36 19.469,46 0,00 658,32 0,00 39.301,50
50886. RAJNA MANDIĆ ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1950 TURANJ 0,00 0,00 0,00 39.301,39 0,00 0,00 0,00 39.301,39
50887. KARLO ŠPRALJA ZADARSKA,ZADAR 1977 ZADAR 0,00 0,00 0,00 39.299,67 0,00 0,00 0,00 39.299,67
50888. VEDRAN MAMULA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1985 BJELOVAR 0,00 0,00 2.322,33 36.973,57 0,00 0,00 0,00 39.295,90
50889. DRAGANA ILIBAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1975 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.287,65 0,00 39.287,65
50890. MIJO BJELIŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1961 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 39.287,00 0,00 0,00 0,00 39.287,00
50891. CAFER OZTURK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 39.284,06 0,00 0,00 0,00 39.284,06
50892. STJEPAN KOSIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1961 LUČELNICA 0,00 0,00 0,00 39.283,75 0,00 0,00 0,00 39.283,75
50893. NEVENKA VRKLJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -39.166,70 0,00 -0,28 78.450,32 0,00 0,00 0,00 39.283,34
50894. MIROSLAV POPOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1974 GORNJA KOVAČICA 0,00 0,00 0,00 39.280,68 0,00 0,00 0,00 39.280,68
50895. IVAN HABIJANEC ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1952 GAJ 0,00 0,00 0,00 39.279,02 0,00 0,00 0,00 39.279,02
50896. JANJA KALINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 39.277,46 0,00 0,00 0,00 39.277,46
50897. OTO VLAHOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1978 KOMIN 0,00 0,00 0,00 39.277,02 0,00 0,00 0,00 39.277,02
50898. MILA BEDIĆ ZADARSKA,VIR 1951 VIR 0,00 0,00 0,00 39.276,28 0,00 0,00 0,00 39.276,28
50899. MIRKO ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1953 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 39.273,48 0,00 0,00 0,00 39.273,48
50900. DENIS ŠEHIĆ ZADARSKA,PRIVLAKA 1966 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 39.271,50 0,00 0,00 0,00 39.271,50