OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
50801. MARKO ŠUTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1959 KAŠTEL NOVI 4.462,74 0,00 34.860,23 -0,24 0,00 -27,58 0,00 39.295,15
50802. MUJO TURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 39.293,28 0,00 0,00 0,00 39.293,28
50803. MARTINA GJUREK ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1974 DRENJE BRDOVEČKO 0,00 0,00 0,00 39.292,12 0,00 0,00 0,00 39.292,12
50804. SLAVICA IVANČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1973 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 39.291,69 0,00 0,00 0,00 39.291,69
50805. TAMARA STRIKA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1987 ŠIBENIK 40.413,77 0,00 0,00 -1.122,56 0,00 0,00 0,00 39.291,21
50806. KATICA ŠEKUTOR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,HLEBINE 1938 HLEBINE 0,00 0,00 0,00 39.289,97 0,00 0,00 0,00 39.289,97
50807. JOSIP IVEKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1966 RAZDRTO TUHELJSKO 0,00 0,00 0,00 39.288,72 0,00 0,00 0,00 39.288,72
50808. KRISTINA VILA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 -49,72 39.338,31 0,00 0,00 0,00 39.288,59
50809. DENIS RUŠEC GITNER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.288,27 0,00 39.288,27
50810. VLADE ŽANIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1962 MODRUŠ 0,00 0,00 0,00 39.283,82 0,00 0,00 0,00 39.283,82
50811. DRAGUTIN BRIEŠKI SISAČKO-MOSLAVAČKA,TOPUSKO 1943 PONIKVARI 0,00 0,00 0,00 39.281,98 0,00 0,00 0,00 39.281,98
50812. ANICA ŠIRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1965 MLADENIĆI 4,06 0,00 -937,36 -105,10 0,00 40.319,41 0,00 39.281,01
50813. EMILIJA MUJAN ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1983 SEDRAMIĆ 0,00 0,00 0,00 39.280,65 0,00 0,00 0,00 39.280,65
50814. SINIŠA VARGA SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1974 KUTINA 0,00 0,00 0,00 39.279,18 0,00 0,00 0,00 39.279,18
50815. MARIO BANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 39.279,14 0,00 0,00 0,00 39.279,14
50816. NEVEN BULJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1964 SINJ 0,00 0,00 0,00 39.278,31 0,00 0,00 0,00 39.278,31
50817. SLAVA ŽAGRIĆ ISTARSKA,ŽMINJ 1950 KRAJCAR BREG 0,00 0,00 0,00 39.274,78 0,00 0,00 0,00 39.274,78
50818. MARIO PECOJA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1975 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 39.273,51 0,00 0,00 0,00 39.273,51
50819. MARICA STUBIČAR VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1960 ZALUŽJE 0,00 0,00 0,00 39.271,29 0,00 0,00 0,00 39.271,29
50820. ZLATKO PINTARIĆ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1977 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 7.335,86 31.934,85 0,00 0,00 0,00 39.270,71
50821. MARKO KNEŽEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1936 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 39.268,08 0,00 0,00 0,00 39.268,08
50822. SLAVICA SVORCINA ZADARSKA,ZADAR 1971 ZADAR -8.039,94 0,00 -2.748,25 50.052,24 0,00 0,00 0,00 39.264,05
50823. NEVEN MANDAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1966 BRNAZE 0,00 0,00 -861,83 40.125,79 0,00 0,00 0,00 39.263,96
50824. ĐURO MILIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1955 PETRAČA 0,00 0,00 0,00 39.262,53 0,00 0,00 0,00 39.262,53
50825. ZORAN IVANOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1966 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 39.261,11 0,00 0,00 0,00 39.261,11
50826. IVICA ŠUMIĆ ZADARSKA,ZADAR 1956 ZADAR 0,00 0,00 0,00 39.260,50 0,00 0,00 0,00 39.260,50
50827. NADA MILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 0,00 39.260,39 0,00 0,00 0,00 39.260,39
50828. MARIJA VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1962 KOMIŽA 0,00 0,00 0,00 39.256,77 0,00 0,00 0,00 39.256,77
50829. LJUBA BUNČIĆ KARLOVAČKA,KRNJAK 1952 DVORIŠTE 0,00 0,00 0,00 39.256,58 0,00 0,00 0,00 39.256,58
50830. IGOR PEROŠ ZADARSKA,ZADAR 1959 ZADAR 0,00 0,00 0,00 39.254,48 0,00 0,00 0,00 39.254,48
50831. KRISTINA KOLUMBO ZADARSKA,ZADAR 1989 ZADAR 0,00 0,00 1.923,13 37.329,87 0,00 0,00 0,00 39.253,00
50832. DRAGICA SOLTAN ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1942 BRATINA 0,00 0,00 0,00 39.251,09 0,00 0,00 0,00 39.251,09
50833. ŽELJKO MATAGIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA 1968 UTOLICA 0,00 0,00 0,00 39.245,53 0,00 0,00 0,00 39.245,53
50834. VANJA IVANKOV ZADARSKA,ZADAR 1974 ZADAR 0,00 0,00 323,60 38.919,45 0,00 0,00 0,00 39.243,05
50835. TATJANA PARO-VIDOLIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 39.242,53 0,00 0,00 0,00 39.242,53
50836. DUŠKO BUTIGAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1966 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.240,38 0,00 39.240,38
50837. JOSIP MUTAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1953 DONJA ZELINA 0,00 0,00 0,00 39.239,07 0,00 0,00 0,00 39.239,07
50838. KATA SEKETIN VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1954 PETRIJANEC 0,00 0,00 0,00 39.236,18 0,00 0,00 0,00 39.236,18
50839. ŽELJKO KRIŽAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1961 CERNA 12.044,41 0,00 11.013,14 13.770,73 0,00 2.406,20 0,00 39.234,48
50840. VINCER GAŠPAR PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN BUDIMPEŠTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.226,90 0,00 39.226,90
50841. VLADIMIR RADELIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1941 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 39.224,94 0,00 0,00 0,00 39.224,94
50842. BEHARA BAJRIĆ ZADARSKA,PAG 1976 PAG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.221,85 0,00 39.221,85
50843. MLADEN MALJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1974 PITOMAČA -1.967,94 0,00 72,40 41.112,04 0,00 0,00 0,00 39.216,50
50844. MIRA MRAKUŽIĆ ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1956 BUKOVICA PREKRIŠKA 0,00 0,00 0,00 39.214,79 0,00 0,00 0,00 39.214,79
50845. JANDRE IVANDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.214,76 0,00 39.214,76
50846. MARIJAN PERUČ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1968 IČIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.214,67 0,00 39.214,67
50847. JELICA MATKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1950 GREDA SUNJSKA 0,00 0,00 0,00 39.214,62 0,00 0,00 0,00 39.214,62
50848. GORAN FAJTOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1976 VELIKI POGANAC 4.135,86 0,00 956,89 16.980,13 17.140,10 0,00 0,00 39.212,98
50849. SMILJAN GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 39.205,78 0,00 0,00 0,00 39.205,78
50850. SIMO KOSANOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1950 JASENAK 0,00 0,00 0,00 39.203,86 0,00 0,00 0,00 39.203,86
50851. NEDO ČULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1961 BIORINE 0,00 0,00 -1.938,32 41.140,28 0,00 0,00 0,00 39.201,96
50852. JASNA BALIJA ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1969 PRILIPJE 0,00 0,00 0,00 39.199,52 0,00 0,00 0,00 39.199,52
50853. LOLITA MILJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 39.199,37 0,00 0,00 0,00 39.199,37
50854. EMIL BOŽIĆ MEĐIMURSKA,STRAHONINEC 1974 STRAHONINEC 2.683,87 0,00 0,00 36.514,99 0,00 0,00 0,00 39.198,86
50855. BOŽICA KLEMENČIĆ MEĐIMURSKA,SVETI MARTIN NA MURI 1949 ŽABNIK 0,00 0,00 0,00 39.197,66 0,00 0,00 0,00 39.197,66
50856. MARIJA BAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1939 IVANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 39.196,23 0,00 0,00 0,00 39.196,23
50857. EMRIJE ALIDI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1935 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 39.194,91 0,00 0,00 0,00 39.194,91
50858. KREŠIMIR LAJŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 39.193,28 0,00 0,00 0,00 0,00 39.193,28
50859. SLAVICA VIDOŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1965 BELIŠĆE 3.652,36 0,00 8.022,09 27.515,58 0,00 0,00 0,00 39.190,03
50860. ANTE PRAJZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 13.461,82 0,00 2.302,59 23.422,36 0,00 0,00 0,00 39.186,77
50861. IGNAC GROŠINIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1949 GORNJE OREŠJE 0,00 0,00 0,00 39.184,31 0,00 0,00 0,00 39.184,31
50862. TATJANA TANIA ŠIŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.183,25 0,00 39.183,25
50863. SAVO VELEBIT SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1957 STUPOVAČA 0,00 0,00 0,00 39.181,77 0,00 0,00 0,00 39.181,77
50864. ZDRAVKO MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 0,00 39.181,76 0,00 0,00 0,00 39.181,76
50865. GORDANA ČOVRAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1966 VARAŽDIN -7.566,68 0,00 25.484,04 21.260,21 0,00 0,00 0,00 39.177,57
50866. JANJA MAROŠEVIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1938 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 39.173,84 0,00 0,00 0,00 39.173,84
50867. ANDREJA BUHIN VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1973 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 39.172,62 0,00 0,00 0,00 39.172,62
50868. VEDRAN ANTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA -21.174,79 0,00 -5.202,06 49.161,30 0,00 16.386,83 0,00 39.171,28
50869. ROKO NINČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1986 SOLIN 0,00 0,00 0,00 39.168,38 0,00 0,00 0,00 39.168,38
50870. MARIJA KORICA ZADARSKA,ZADAR 1952 ZADAR 0,00 0,00 0,00 39.166,40 0,00 0,00 0,00 39.166,40
50871. MUHAMED BALIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 39.164,63 0,00 0,00 0,00 39.164,63
50872. NADA RADELIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC 1956 LASOVAC 0,00 0,00 0,00 39.164,58 0,00 0,00 0,00 39.164,58
50873. RASIM ĐOGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1978 KRIŽIŠĆE 0,00 0,00 0,00 39.163,74 0,00 0,00 0,00 39.163,74
50874. JANDRE DALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 39.162,04 0,00 0,00 0,00 39.162,04
50875. ANA KOŠAK MEĐIMURSKA,GORNJI MIHALJEVEC 1948 VUGRIŠINEC 0,00 0,00 0,00 39.162,01 0,00 0,00 0,00 39.162,01
50876. BRANKO KUŠTER VARAŽDINSKA,IVANEC 1967 PUNIKVE 827,28 0,00 558,62 37.788,97 0,00 -14,66 0,00 39.160,21
50877. ZLATICA PAJNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1956 HABJANOVCI 0,00 0,00 2.279,52 36.876,93 0,00 0,00 0,00 39.156,45
50878. BARBARA PINTARIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1953 SELNIK 0,00 0,00 0,00 39.155,87 0,00 0,00 0,00 39.155,87
50879. ANTUN VUZEM VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1947 CABUNA 0,00 0,00 -1.003,96 40.158,38 0,00 0,00 0,00 39.154,42
50880. FILIP IVANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 603,04 38.548,38 0,00 0,00 0,00 39.151,42
50881. SAŠA KUČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 39.149,41 0,00 0,00 0,00 39.149,41
50882. BISERKA ŠALJAK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1948 ŽUNCI 0,00 0,00 0,00 39.149,38 0,00 0,00 0,00 39.149,38
50883. ZVONIMIR NIKŠIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1939 KOMPOLJE 0,00 0,00 0,00 39.148,17 0,00 0,00 0,00 39.148,17
50884. VALON GURI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1986 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 39.144,25 0,00 0,00 0,00 39.144,25
50885. JOSIP POHARC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1971 SELA RAVENSKA 0,00 0,00 0,00 38.195,31 0,00 948,05 0,00 39.143,36
50886. MLADEN MITAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.142,60 0,00 39.142,60
50887. DINO GALEŠIĆ ZADARSKA,ZADAR 1989 ZADAR 0,00 0,00 2.039,84 37.101,07 0,00 0,00 0,00 39.140,91
50888. IVAN TRAJBAR VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1944 BARTOLOVEC 0,00 0,00 0,00 39.139,51 0,00 0,00 0,00 39.139,51
50889. KSENIJA HAMILTON OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 39.138,20 0,00 0,00 0,00 39.138,20
50890. KATARINA MIRKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1974 LEVANJSKA VAROŠ 0,00 0,00 0,00 39.134,38 0,00 0,00 0,00 39.134,38
50891. ZDRAVKO MOSLAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1961 VIROVITICA 5.005,09 0,00 0,00 34.146,09 0,00 -19,39 0,00 39.131,79
50892. DARKO VARAŽDINEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1968 DONJA KOVAČICA 0,00 0,00 0,00 39.130,72 0,00 0,00 0,00 39.130,72
50893. MARIJA KUHAROVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1961 ZAISTOVEC 0,00 0,00 0,00 39.130,59 0,00 0,00 0,00 39.130,59
50894. ZDENKO KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 39.129,51 0,00 0,00 0,00 0,00 39.129,51
50895. KLARIO ŠPINDLER DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1979 DUBROVNIK 0,00 0,00 2.668,98 36.459,25 0,00 0,00 0,00 39.128,23
50896. KATA KOVAČEVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1961 BRODSKI DRENOVAC 0,00 0,00 0,00 39.127,15 0,00 0,00 0,00 39.127,15
50897. TOMISLAV BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1977 BABINA GREDA 0,00 0,00 387,06 38.735,96 0,00 0,00 0,00 39.123,02
50898. NADA ERAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 39.107,07 0,00 0,00 14,98 0,00 39.122,05
50899. DRAGUTIN REŠČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1959 VELIKA GORICA 0,00 0,00 39.121,77 0,00 0,00 0,00 0,00 39.121,77
50900. TOMISLAV BITUNJAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1983 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 -295,24 39.416,78 0,00 0,00 0,00 39.121,54