OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
50801. JELENA SELMANI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 38.503,10 0,00 0,00 0,00 38.503,10
50802. SUSANNA SVIRKOVSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1970 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 38.501,74 0,00 0,00 0,00 38.501,74
50803. LEO KUPER SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.499,89 0,00 0,00 0,00 38.499,89
50804. NATALI MARKOTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1972 VRGORAC 0,00 0,00 18.084,00 20.412,28 0,00 0,00 0,00 38.496,28
50805. NENAD VUKUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 38.495,45 0,00 0,00 0,00 38.495,45
50806. IVANKA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 2.235,84 36.259,25 0,00 0,00 0,00 38.495,09
50807. KATA ŠAVOR ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1957 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 38.492,27 0,00 0,00 0,00 38.492,27
50808. SLAVICA LUKŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1964 VUKOVAR 458,68 0,00 -26,52 38.057,83 0,00 0,00 0,00 38.489,99
50809. MILKA RELIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1957 MALA SOLINA 5.036,66 0,00 0,00 33.448,88 0,00 0,00 0,00 38.485,54
50810. DANIJEL BENGEZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1975 ZDENČAC 0,00 0,00 14.008,50 24.476,46 0,00 0,00 0,00 38.484,96
50811. ZLATKO OŽANIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1969 ILOVA 0,00 0,00 0,00 38.484,86 0,00 0,00 0,00 38.484,86
50812. NEDELJKO PLAVŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1937 HUM VAROŠ 0,00 0,00 0,00 38.484,53 0,00 0,00 0,00 38.484,53
50813. MARIJA BENŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 REČICA 0,00 0,00 0,00 38.484,19 0,00 0,00 0,00 38.484,19
50814. MLADEN ZRNO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.481,11 0,00 38.481,11
50815. VALENTIN MAČEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1947 VIRJE 0,00 0,00 0,00 38.479,64 0,00 0,00 0,00 38.479,64
50816. BOJA DRENOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1953 BEREK 0,00 0,00 0,00 38.479,61 0,00 0,00 0,00 38.479,61
50817. PAVO SVALINA OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1967 ĐAKOVO -0,93 0,00 0,00 38.479,66 0,00 0,00 0,00 38.478,73
50818. GORDAN DUH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.476,25 0,00 0,00 0,00 38.476,25
50819. LJUBAN OREŠČANIN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1931 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 38.475,73 0,00 0,00 0,00 38.475,73
50820. DUBRAVKA ŠOKEC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 32.468,81 0,00 -3.384,56 9.387,54 0,00 0,00 0,00 38.471,79
50821. ZLATKO ANDROŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1965 SOPJE 0,00 0,00 0,00 0,00 38.471,00 0,00 0,00 38.471,00
50822. ELVISA MOĆIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1981 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 38.470,69 0,00 0,00 0,00 38.470,69
50823. TOMISLAV DŽAPO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB -15.161,41 0,00 -726,13 54.358,01 0,00 0,00 0,00 38.470,47
50824. PETRIMIR FRLETA ZADARSKA,BIBINJE 1962 BIBINJE 0,00 0,00 0,00 38.467,20 0,00 0,00 0,00 38.467,20
50825. GORAN JELIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,BISKUPIJA 1979 UZDOLJE 0,00 0,00 -419,64 38.886,68 0,00 0,00 0,00 38.467,04
50826. MILAN BREZIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1962 VRČIN DOL 0,00 0,00 0,00 38.463,53 0,00 0,00 0,00 38.463,53
50827. MATO KOŠČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.460,17 0,00 0,00 0,00 38.460,17
50828. MATO PRANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 1.899,79 36.559,40 0,00 0,00 0,00 38.459,19
50829. NADICA SAMBOLIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1935 STARA MARČA 0,00 0,00 0,00 38.457,48 0,00 0,00 0,00 38.457,48
50830. ANTUN POŽEGA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1951 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 1.259,79 37.196,80 0,00 0,00 0,00 38.456,59
50831. ASLLAN MUHADRI ISTARSKA,POREČ 1946 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 38.455,82 0,00 0,00 0,00 38.455,82
50832. SEBAHATA RUŠITI ISTARSKA,UMAG 1982 UMAG 0,00 0,00 0,00 38.454,16 0,00 0,00 0,00 38.454,16
50833. ŠIMO RAOS PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1942 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.451,65 0,00 38.451,65
50834. DRAGICA TOMAŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1932 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 38.450,46 0,00 0,00 0,00 38.450,46
50835. JAKOV FILIPOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1963 DONJA PETRIČKA 0,00 0,00 0,00 38.449,58 0,00 0,00 0,00 38.449,58
50836. STELA KALEMBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.448,01 0,00 38.448,01
50837. SLAVKO ŽIVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1965 ŠPANAT -64,39 0,00 0,00 38.510,78 0,00 0,00 0,00 38.446,39
50838. FRANJO MATJAČIĆ MEĐIMURSKA,PRELOG 1966 OPOROVEC 0,00 0,00 0,00 38.445,55 0,00 0,00 0,00 38.445,55
50839. IGNAC ŠMIT ISTARSKA,PULA 1972 PULA 0,00 0,00 25.828,49 12.615,85 0,00 0,00 0,00 38.444,34
50840. MALA BAJRAMI-BAJRUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 PLANINA DONJA 39.522,21 0,00 -1.061,53 1.133,67 0,00 -1.150,40 0,00 38.443,95
50841. FRANJO TUKOVIĆ ZAGREBAČKA,BEDENICA 1949 BELOSLAVEC 0,00 0,00 0,00 38.436,13 0,00 0,00 0,00 38.436,13
50842. IVAN ŠTUGLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.435,83 0,00 0,00 0,00 38.435,83
50843. ELIDIJA KARAPANDŽIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1951 KARLOVAC 0,00 0,00 38.433,60 0,00 0,00 0,00 0,00 38.433,60
50844. MARIO LOVNIČKI KARLOVAČKA,OGULIN 1968 OGULIN 0,00 0,00 0,00 38.432,32 0,00 0,00 0,00 38.432,32
50845. ZVONIMIR SABO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1981 VINKOVCI 0,00 0,00 6.509,31 31.919,28 0,00 0,00 0,00 38.428,59
50846. ILJIR NUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,04 38.428,37 0,00 0,00 0,00 38.428,41
50847. ŽARKO BEŠLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1957 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 38.420,87 0,00 0,00 0,00 38.420,87
50848. BILJANA GUBEROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1973 SOLIN 18.518,89 0,00 8.406,76 11.492,71 0,00 0,00 0,00 38.418,36
50849. ANKICA MRKŠIĆ ISTARSKA,PULA 1965 PULA 3.708,64 0,00 0,00 34.709,35 0,00 0,00 0,00 38.417,99
50850. ZOLIKA PANČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1975 STARI JANKOVCI 0,00 0,00 -443,28 38.860,55 0,00 0,00 0,00 38.417,27
50851. SVETLANA BUZAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 38.414,67 0,00 0,00 0,00 0,00 38.414,67
50852. KREŠIMIR TKALEC ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1949 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 38.412,97 0,00 0,00 0,00 38.412,97
50853. MARIO KRMPOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.412,74 0,00 0,00 0,00 38.412,74
50854. BRANKO TOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1954 DRUM 4.026,36 0,00 0,00 34.382,36 0,00 0,00 0,00 38.408,72
50855. ANA FORJAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1950 MARTINAC 0,00 0,00 0,00 38.408,06 0,00 0,00 0,00 38.408,06
50856. ZORAN KOŠĆAK OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1968 DARDA -420,18 0,00 554,47 38.270,16 0,00 0,00 0,00 38.404,45
50857. ABDULAH MAŠINOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 VELIKA KLADUŠA 0,00 0,00 0,00 38.402,63 0,00 0,00 0,00 38.402,63
50858. NEBOJŠA BASTA PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1946 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 38.401,00 0,00 0,00 0,00 38.401,00
50859. MILAN TOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.879,86 32.520,48 0,00 38.400,34
50860. JOSIP PRANJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1974 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 38.395,14 0,00 0,00 0,00 38.395,14
50861. MARIO MIROČEVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1972 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 26.961,96 0,00 11.432,82 0,00 38.394,78
50862. HUSEIN DELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1948 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 38.391,99 0,00 0,00 0,00 38.391,99
50863. BLAŽENKO JELAVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1966 DUBROVNIK 8.305,33 -1.824,91 1.646,73 30.261,94 0,00 0,00 0,00 38.389,09
50864. SNJEŽANA ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1970 KOSORE 0,00 0,00 0,00 38.387,71 0,00 0,00 0,00 38.387,71
50865. ANTO VRBIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1971 MLADENIĆI 0,00 0,00 0,00 38.382,62 0,00 0,00 0,00 38.382,62
50866. KEMAL KUČ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 NOVI PAZAR 0,00 0,00 0,00 38.377,82 0,00 0,00 0,00 38.377,82
50867. KATA MIRKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1936 MUSIĆ 0,00 0,00 0,00 38.376,88 0,00 0,00 0,00 38.376,88
50868. TOMISLAV DUMANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1970 KAŠTEL STARI -1.348,61 0,00 7.250,88 32.473,61 0,00 0,00 0,00 38.375,88
50869. DJURO LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1948 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 38.374,37 0,00 0,00 0,00 38.374,37
50870. GROZDA DAKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1959 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 38.373,46 0,00 0,00 0,00 38.373,46
50871. INA PIVČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.369,98 0,00 0,00 0,00 38.369,98
50872. KOSA VUJČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DRAGALIĆ 1927 POLJANE 0,00 0,00 0,00 38.366,14 0,00 0,00 0,00 38.366,14
50873. ANTONIO FRANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1977 IVANOVCI 0,00 0,00 0,00 38.364,40 0,00 0,00 0,00 38.364,40
50874. NADA VRESK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1962 BEREK 0,00 0,00 0,00 38.363,48 0,00 0,00 0,00 38.363,48
50875. MARIJA ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1949 ŠTITAR 0,00 0,00 -0,46 38.361,35 0,00 0,00 0,00 38.360,89
50876. DAVOR DORIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 38.351,95 0,00 0,00 0,00 38.351,95
50877. LJILJANA MLADJENOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1967 DESNI DUBROVČAK 0,00 0,00 0,00 38.351,52 0,00 0,00 0,00 38.351,52
50878. BEHIJA MEZET DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1957 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 38.351,19 0,00 0,00 0,00 38.351,19
50879. GABRIJEL OKUN VARAŽDINSKA,JALŽABET 1945 JALŽABET 0,00 0,00 0,00 38.350,19 0,00 0,00 0,00 38.350,19
50880. JOSIP PRLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1947 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.349,46 0,00 38.349,46
50881. KREŠIMIR POZNIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1978 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 5.761,87 32.586,54 0,00 0,00 0,00 38.348,41
50882. DORIJAN SALAMON ISTARSKA,KRŠAN 1979 VOZILIĆI 0,00 0,00 -828,73 39.176,70 0,00 0,00 0,00 38.347,97
50883. SVJETLANA KREMENJAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.346,33 0,00 0,00 0,00 38.346,33
50884. MARIJA SMAILA PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1948 IČIĆI 0,00 0,00 0,00 38.344,15 0,00 0,00 0,00 38.344,15
50885. PETRU PIRVANESCU ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1970 DRNIŠ 0,00 0,00 908,42 37.434,28 0,00 0,00 0,00 38.342,70
50886. RENATA PETRIC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1983 BOČKOVEC 0,00 0,00 0,00 38.337,13 0,00 0,00 0,00 38.337,13
50887. ALEKSANDER ĆOR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1930 KRIŽNICA 0,00 0,00 -742,88 39.077,86 0,00 0,00 0,00 38.334,98
50888. JAKOV ANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.330,63 0,00 0,00 0,00 38.330,63
50889. ZORAN BANKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC BEOGRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.330,26 0,00 38.330,26
50890. GORAN KOCIJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1976 OMIŠ -2.000,00 0,00 0,00 40.326,14 0,00 0,00 0,00 38.326,14
50891. ZORAN-ĐORĐE GOJKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 38.323,21 0,00 0,00 0,00 38.323,21
50892. ZVONKO HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1947 OREHOVEC RADOBOJSKI 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 38.321,28 0,00 38.321,48
50893. BORIS ZRNC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 40.283,87 -1.964,64 0,00 0,00 0,00 38.319,23
50894. ERNEST TRUBIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 38.314,65 0,00 0,00 0,00 38.314,65
50895. RAMADAN ISMAILI BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1963 NOVA GRADIŠKA 50,72 0,00 26.275,98 11.985,57 0,00 0,00 0,00 38.312,27
50896. ELIZABETA JOVANOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1976 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 38.311,59 0,00 0,00 0,00 38.311,59
50897. BORKA MUSTAČ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1958 SVETI PETAR 0,00 0,00 0,00 38.309,89 0,00 0,00 0,00 38.309,89
50898. PREDRAG ŠIPAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 16.618,72 0,00 0,00 21.689,67 0,00 38.308,39
50899. DAMIR LUKAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.308,25 0,00 0,00 0,00 38.308,25
50900. BEHIJA MAČKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -13.353,03 0,00 -2.573,03 54.232,07 0,00 0,00 0,00 38.306,01