OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
50801. GORDANA FUČKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -960,45 0,00 19.437,43 20.176,46 0,00 0,00 0,00 38.653,44
50802. MARA KOSTADIN ZAGREBAČKA,KRAVARSKO 1949 GLADOVEC KRAVARSKI 0,00 0,00 0,00 38.652,80 0,00 0,00 0,00 38.652,80
50803. KREŠIMIR GRLJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.651,23 0,00 38.651,23
50804. SMILJAN GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.650,48 0,00 0,00 0,00 38.650,48
50805. JELICA MATKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1950 GREDA SUNJSKA 0,00 0,00 0,00 38.640,16 0,00 0,00 0,00 38.640,16
50806. DRAGAN VRANJEŠ ŠIBENSKO-KNINSKA,TRIBUNJ 1948 TRIBUNJ 3.163,86 0,00 0,00 35.474,03 0,00 0,00 0,00 38.637,89
50807. DARIO JANKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1980 STARI FARKAŠIĆ 0,00 0,00 0,00 38.636,61 0,00 0,00 0,00 38.636,61
50808. PETAR VRABAC ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1937 STUPE 0,00 0,00 0,00 38.636,42 0,00 0,00 0,00 38.636,42
50809. KREŠIMIR LAJŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 38.636,35 0,00 0,00 0,00 0,00 38.636,35
50810. ŽELJKO KRIŽAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1961 CERNA 11.865,48 0,00 10.850,52 13.567,89 0,00 2.352,36 0,00 38.636,25
50811. KATARINA MIRKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1974 LEVANJSKA VAROŠ 0,00 0,00 0,00 38.632,62 0,00 0,00 0,00 38.632,62
50812. MIRO MARČETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 45.052,29 0,00 -1.736,17 -4.684,57 0,00 0,00 0,00 38.631,55
50813. JOSIP IVEKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1966 RAZDRTO TUHELJSKO 0,00 0,00 0,00 38.628,92 0,00 0,00 0,00 38.628,92
50814. DRAGICA RUSAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PODRAVSKE SESVETE 1963 PODRAVSKE SESVETE 0,00 0,00 0,00 38.625,23 0,00 0,00 0,00 38.625,23
50815. MACA PUŠKIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1957 DONJA BUDIČINA 0,00 0,00 0,00 38.622,78 0,00 0,00 0,00 38.622,78
50816. IVAN SOKAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1953 DIJANKOVEC 0,00 0,00 0,00 38.622,69 0,00 0,00 0,00 38.622,69
50817. BOŽICA BUREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1949 DONJA ŠEMNICA 0,00 0,00 0,00 38.622,47 0,00 0,00 0,00 38.622,47
50818. NIKOLA PERIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1957 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.622,00 0,00 38.622,00
50819. LJILJANA MARJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 1.680,30 0,00 0,00 36.939,31 0,00 0,00 0,00 38.619,61
50820. SLAVA ŽAGRIĆ ISTARSKA,ŽMINJ 1950 KRAJCAR BREG 0,00 0,00 0,00 38.617,83 0,00 0,00 0,00 38.617,83
50821. KATA KOVAČEVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1961 BRODSKI DRENOVAC 0,00 0,00 0,00 38.611,24 0,00 0,00 0,00 38.611,24
50822. DRAGUTIN POLŠČAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1959 BREZJE MIHOLEČKO 0,00 0,00 0,00 37.411,75 0,00 1.197,34 0,00 38.609,09
50823. NUHI HASANI MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1958 NEDELIŠĆE 0,00 0,00 350,20 38.257,65 0,00 0,00 0,00 38.607,85
50824. ANTE PRAJZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 13.264,87 0,00 2.267,67 23.072,08 0,00 0,00 0,00 38.604,62
50825. DEAN PITINAC ISTARSKA,PULA 1973 PULA 0,00 0,00 0,00 38.604,03 0,00 0,00 0,00 38.604,03
50826. BARICA MARINIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1967 GUNDINCI 0,00 0,00 0,00 38.602,79 0,00 0,00 0,00 38.602,79
50827. ANA FAJFARIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1947 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 38.601,91 0,00 0,00 0,00 38.601,91
50828. DENIS RUŠEC GITNER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.601,53 0,00 38.601,53
50829. EMIL BOŽIĆ MEĐIMURSKA,STRAHONINEC 1974 STRAHONINEC 2.641,93 0,00 0,00 35.959,07 0,00 0,00 0,00 38.601,00
50830. STJEPAN KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1952 OSIJEK 0,00 0,00 38.652,60 0,00 0,00 -51,69 0,00 38.600,91
50831. TOMISLAV MATIJAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1952 MARINA 0,00 0,00 0,00 38.600,66 0,00 0,00 0,00 38.600,66
50832. ANĐELKO TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1948 KAŠTEL LUKŠIĆ 39.195,84 0,00 -589,11 -10,63 0,00 0,00 0,00 38.596,10
50833. KSENIJA HAMILTON OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 38.594,89 0,00 0,00 0,00 38.594,89
50834. BRANKO SEMPER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.594,33 0,00 0,00 0,00 38.594,33
50835. BOŽICA KLEMENČIĆ MEĐIMURSKA,SVETI MARTIN NA MURI 1949 ŽABNIK 0,00 0,00 0,00 38.591,58 0,00 0,00 0,00 38.591,58
50836. ANDRIJA PERIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1970 VIŠKOVO -661,91 0,00 0,00 39.251,40 0,00 0,00 0,00 38.589,49
50837. NATAŠA KRALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1969 SOLIN 0,00 0,00 1.691,96 36.896,31 0,00 0,00 0,00 38.588,27
50838. SANDRA ČABRAJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1988 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 -5,09 38.592,02 0,00 0,00 0,00 38.586,93
50839. ANGELINA MARIA KRIVOKAPIĆ ISTARSKA,POREČ 1975 LONDON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.586,54 0,00 38.586,54
50840. PASHK CANAJ MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC 1946 ŠENKOVEC 3.728,53 0,00 36,07 34.820,33 0,00 0,00 0,00 38.584,93
50841. NEDO ČULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1961 BIORINE 0,00 0,00 -1.938,32 40.522,88 0,00 0,00 0,00 38.584,56
50842. NADA URUKALO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 38.583,86 0,00 0,00 0,00 38.583,86
50843. ANA KOŠAK MEĐIMURSKA,GORNJI MIHALJEVEC 1948 VUGRIŠINEC 0,00 0,00 0,00 38.581,91 0,00 0,00 0,00 38.581,91
50844. KATICA PUHMAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1946 REZOVAČKE KRČEVINE 0,00 0,00 0,00 38.580,70 0,00 0,00 0,00 38.580,70
50845. KATA RAKITNIČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1956 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 38.580,64 0,00 0,00 0,00 38.580,64
50846. ANICA ŠIRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1965 MLADENIĆI 4,00 0,00 -937,36 -105,16 0,00 39.616,66 0,00 38.578,14
50847. BOŽICA JENDUKA VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1957 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 38.577,19 0,00 0,00 0,00 38.577,19
50848. MARIJA HUZJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1972 FEREŽANI 0,00 0,00 0,00 38.576,44 0,00 0,00 0,00 38.576,44
50849. MILOŠ JAKAC ISTARSKA,POREČ 1933 STANCIJA VODOPIJA-STANZIA BEVILACQU 0,00 0,00 2.296,99 36.277,12 0,00 0,00 0,00 38.574,11
50850. VALON GURI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1986 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 38.574,03 0,00 0,00 0,00 38.574,03
50851. MARIO PECOJA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1975 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 38.572,51 0,00 0,00 0,00 38.572,51
50852. ZVONIMIR TRUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 8.463,39 30.086,95 0,00 21,70 0,00 38.572,04
50853. ŽELJKO TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1970 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 38.571,59 0,00 0,00 0,00 38.571,59
50854. VESNA JANKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1971 LEDENIK 0,00 0,00 0,00 38.569,43 0,00 0,00 0,00 38.569,43
50855. MARIJA BEĆI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1948 OSIJEK VOJAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 38.566,45 0,00 0,00 0,00 38.566,45
50856. INES SKEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.564,51 0,00 38.564,51
50857. RADE BRKLJAČA ZADARSKA,BENKOVAC 1954 RAŠTEVIĆ 2.391,30 0,00 0,00 36.167,62 0,00 0,00 0,00 38.558,92
50858. ŽELJKO MARKOV KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1981 NOVO VIRJE 10.448,39 0,00 0,00 28.108,74 0,00 0,00 0,00 38.557,13
50859. ANĐELKA REPIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1956 VELIKO VUKOVJE 0,00 0,00 0,00 38.556,41 0,00 0,00 0,00 38.556,41
50860. VLADO PERAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.556,39 0,00 0,00 0,00 38.556,39
50861. MARCEL OTTO JAN FELIX ISTARSKA,MEDULIN 1961 ALMERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.553,28 0,00 38.553,28
50862. BOŽE BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.552,96 0,00 0,00 0,00 38.552,96
50863. DANIJEL MAUROVIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1979 SVIBJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.552,94 0,00 38.552,94
50864. TATJANA TANIA ŠIŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.551,84 0,00 38.551,84
50865. GUNTHER KOLBL ZADARSKA,ZADAR 1964 ZADAR 0,00 0,00 0,00 38.551,57 0,00 0,00 0,00 38.551,57
50866. ZLATAN LEKO PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1955 OMIŠALJ 0,00 0,00 12.169,08 26.378,47 0,00 0,00 0,00 38.547,55
50867. SANJA ŠUŠNJARA SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1963 STANIĆI 0,00 0,00 0,00 38.545,59 0,00 0,00 0,00 38.545,59
50868. ANĐELO MILUTIN ZADARSKA,VRSI 1986 VRSI 0,00 0,00 0,00 38.544,87 0,00 0,00 0,00 38.544,87
50869. STIPAN GAŠPAROVIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1952 ŠILJKOVAČA 0,00 0,00 0,00 38.544,36 0,00 0,00 0,00 38.544,36
50870. KATARINA KAMENJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1953 MIHOLEC 0,00 0,00 0,00 38.542,37 0,00 0,00 0,00 38.542,37
50871. ANTUN TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.540,22 0,00 38.540,22
50872. IVANA KRIZMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1946 HUM KOŠNIČKI 0,00 0,00 0,00 38.538,73 0,00 0,00 0,00 38.538,73
50873. SLOBODAN MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 -1,69 38.539,24 0,00 0,00 0,00 38.537,55
50874. JOSIP ČAGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZAGVOZD 1979 ZAGVOZD 0,00 0,00 0,00 38.537,31 0,00 0,00 0,00 38.537,31
50875. TOMISLAV JELIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1972 IVANSKA 0,00 0,00 0,00 38.536,11 0,00 0,00 0,00 38.536,11
50876. JOSO BARIŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1968 DRNIŠ 0,00 0,00 0,00 38.535,55 0,00 0,00 0,00 38.535,55
50877. VANJA IVANKOV ZADARSKA,ZADAR 1974 ZADAR 0,00 0,00 317,55 38.216,84 0,00 0,00 0,00 38.534,39
50878. ANTE TALAJIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1977 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 38.533,40 0,00 0,00 0,00 38.533,40
50879. MIROSLAVA SMILJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.533,18 0,00 38.533,18
50880. ANĐELKO MAROŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1967 VELIĆ 0,00 0,00 462,67 38.068,22 0,00 0,00 0,00 38.530,89
50881. KRISTINA VILA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 -49,72 38.580,57 0,00 0,00 0,00 38.530,85
50882. VLADE ŽANIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1962 MODRUŠ 0,00 0,00 0,00 38.530,11 0,00 0,00 0,00 38.530,11
50883. MILAN SIROVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1962 SUBOTICA PODRAVSKA 0,00 0,00 0,00 38.529,52 0,00 0,00 0,00 38.529,52
50884. RATKO POPOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1972 DONJE KOMAREVO 0,00 0,00 0,00 38.525,91 0,00 0,00 0,00 38.525,91
50885. SIMO KOSANOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1950 JASENAK 0,00 0,00 0,00 38.525,36 0,00 0,00 0,00 38.525,36
50886. IVAN TRAJBAR VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1944 BARTOLOVEC 0,00 0,00 0,00 38.525,16 0,00 0,00 0,00 38.525,16
50887. ANDRIJA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.519,82 0,00 0,00 0,00 38.519,82
50888. BISERKA ŠALJAK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1948 ŽUNCI 0,00 0,00 0,00 38.518,90 0,00 0,00 0,00 38.518,90
50889. ĐORĐO ĆURKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1952 POVLJA 0,00 0,00 0,00 38.518,16 0,00 0,00 0,00 38.518,16
50890. MARICA ŠTEFEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PODRAVSKE SESVETE 1957 PODRAVSKE SESVETE 0,00 0,00 0,00 38.516,90 0,00 0,00 0,00 38.516,90
50891. IGOR PEROŠ ZADARSKA,ZADAR 1959 ZADAR 0,00 0,00 0,00 38.512,94 0,00 0,00 0,00 38.512,94
50892. JOSIP RANG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1951 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 38.511,15 0,00 0,00 0,00 38.511,15
50893. ANDRO ŠEPERICA SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1947 HVAR 0,00 0,00 20.246,91 18.260,10 0,00 0,00 0,00 38.507,01
50894. STJEPAN IVANKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1947 BISTRINCI 37.197,79 0,00 0,00 1.309,17 0,00 0,00 0,00 38.506,96
50895. DARINKA JURAŠIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1960 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 38.504,20 0,00 0,00 0,00 38.504,20
50896. FRANJO HAJDUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1943 DOMOVEC 0,00 0,00 0,00 38.502,10 0,00 0,00 0,00 38.502,10
50897. JOVANKA KOTUR SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1949 CRKVENI BOK 0,00 0,00 0,00 38.500,59 0,00 0,00 0,00 38.500,59
50898. SAŠA KRNJIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1972 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 38.495,50 0,00 0,00 0,00 38.495,50
50899. ANTUN VUZEM VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1947 CABUNA 0,00 0,00 -1.003,96 39.499,06 0,00 0,00 0,00 38.495,10
50900. STJEPAN HRŠAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 38.494,88 0,00 0,00 0,00 38.494,88