OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
50801. ANTONIJO GRCE PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1991 BANJOL 0,00 0,00 3.517,52 34.653,70 0,00 0,00 0,00 38.171,22
50802. MATE ŽDERO ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1954 LIPOVEC LONJSKI 0,00 0,00 -918,19 39.085,16 0,00 0,00 0,00 38.166,97
50803. VESNA KRNETA ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1955 KISTANJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.165,03 0,00 38.165,03
50804. ADNAN HODŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA -451,74 0,00 2.613,31 36.003,01 0,00 0,00 0,00 38.164,58
50805. LUCIJA ŠEVERDIJA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1975 ZATON 0,00 0,00 -185,90 38.348,18 0,00 0,00 0,00 38.162,28
50806. JAGICA HEREGA VARAŽDINSKA,CESTICA 1958 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 38.157,74 0,00 0,00 0,00 38.157,74
50807. IMRE KARDOS SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1962 SUTIVAN 0,00 0,00 0,00 38.155,12 0,00 0,00 0,00 38.155,12
50808. MARKO REŠKOV ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1978 VUKOMERIĆ 0,00 0,00 0,00 38.151,98 0,00 0,00 0,00 38.151,98
50809. MATKO SINOVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 0,00 0,00 38.151,41 -0,20 0,00 0,00 0,00 38.151,21
50810. JAGA MEDVED ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1932 POSAVSKI BREGI 0,00 0,00 0,00 38.147,47 0,00 0,00 0,00 38.147,47
50811. ANĐELKO ČIČERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.147,27 0,00 0,00 0,00 38.147,27
50812. JOZO ANDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.146,97 0,00 38.146,97
50813. ZORAN SUBOTIĆ ISTARSKA,PULA 1982 PULA 0,00 0,00 3.790,70 34.354,71 0,00 0,00 0,00 38.145,41
50814. NAILE QUNAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.145,26 0,00 0,00 0,00 38.145,26
50815. ANA BESTULIĆ-KITRICA ISTARSKA,POREČ 1979 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 38.143,38 0,00 0,00 0,00 38.143,38
50816. TOMISLAV KOZAČINSKI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1985 VELIKA GORICA 6.650,78 0,00 -2.404,74 33.894,36 0,00 0,00 0,00 38.140,40
50817. JOSIP JAKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1967 MOLVE GREDE 0,00 0,00 0,00 38.135,42 0,00 0,00 0,00 38.135,42
50818. ŠIMA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.133,86 0,00 0,00 0,00 38.133,86
50819. BARICA CRNČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 38.131,40 0,00 0,00 0,00 38.131,40
50820. ANTE KARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1975 GRUBINE 0,00 0,00 0,00 38.127,40 0,00 0,00 0,00 38.127,40
50821. ZLATKO DELOV PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 38.125,94 0,00 0,00 0,00 38.125,94
50822. STJEPAN FERENČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1979 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 38.125,61 0,00 0,00 0,00 38.125,61
50823. STJEPAN KRČELIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1952 BRKIŠEVINA 0,00 0,00 0,00 38.124,71 0,00 0,00 0,00 38.124,71
50824. IVAN LJUBAS OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1956 ĐAKOVO 0,00 0,00 -35,57 38.158,86 0,00 0,00 0,00 38.123,29
50825. ĐURO PAPAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 38.122,97 0,00 0,00 38.122,97
50826. TOMISLAV KIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 1.053,66 37.068,38 0,00 0,00 0,00 38.122,04
50827. BORIS PRAJZ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KAPTOL 1994 KAPTOL 22.386,46 0,00 0,00 15.732,32 0,00 0,00 0,00 38.118,78
50828. VLADIMIR NINČEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1945 ZADAR 37.069,04 0,00 -2,47 -1,39 0,00 1.052,71 0,00 38.117,89
50829. ŠIMUN BULJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.117,46 0,00 38.117,46
50830. MANDA VONIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1930 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 38.110,52 0,00 0,00 0,00 38.110,52
50831. ANTE PETRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1976 JESENICE 0,00 0,00 0,00 38.108,54 0,00 0,00 0,00 38.108,54
50832. DUBRAVKO KUMPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -1.958,31 0,00 40.066,31 0,00 38.108,00
50833. ANA PETROVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1933 MALA ERPENJA 0,00 0,00 0,00 38.106,33 0,00 0,00 0,00 38.106,33
50834. GENOVEVA NEMČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1952 ŠMRIKA 0,00 0,00 0,00 38.103,50 0,00 0,00 0,00 38.103,50
50835. LUKA NERETLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1944 MATIĆI 0,00 0,00 38.102,89 0,00 0,00 0,00 0,00 38.102,89
50836. VESNA KOBAŠ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 38.101,92 0,00 0,00 0,00 38.101,92
50837. IVICA ŠERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 5.328,55 32.768,89 0,00 0,00 0,00 38.097,44
50838. IVANKA ŠANDOR OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1968 BELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 38.095,42 0,00 0,00 0,00 38.095,42
50839. IVKA IVANČAN VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1941 BREZNIČKI HUM 0,00 0,00 0,00 38.092,28 0,00 0,00 0,00 38.092,28
50840. DRAŽEN PETRIC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1979 PODGORJE BISTRIČKO 0,00 0,00 -43,10 38.134,55 0,00 0,00 0,00 38.091,45
50841. IVICA ANDRIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1967 GRADAC 174,48 0,00 28.788,36 9.127,20 0,00 0,00 0,00 38.090,04
50842. IVAN PLASAJEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1958 ČALINEC 0,00 0,00 0,00 38.088,19 0,00 0,00 0,00 38.088,19
50843. MARIO FRANCEM OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1974 ĐAKOVO 0,00 0,00 2.974,94 35.110,97 0,00 0,00 0,00 38.085,91
50844. ZLATKO PEČUH KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1978 STRMEC 0,00 0,00 0,00 38.084,24 0,00 0,00 0,00 38.084,24
50845. ANTUN ŽIVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIKIREVCI 1959 SIKIREVCI 0,00 0,00 0,00 38.083,47 0,00 0,00 0,00 38.083,47
50846. DRAGICA RUSEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1969 TUHELJ 0,00 0,00 0,00 38.083,09 0,00 0,00 0,00 38.083,09
50847. IVO SENJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 14.095,41 0,00 408,25 23.577,08 0,00 0,00 0,00 38.080,74
50848. SANDRA STEINBAUER PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1972 GRODIG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.080,32 0,00 38.080,32
50849. SMILJAN DOKIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1964 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 38.079,29 0,00 0,00 0,00 38.079,29
50850. IVAN HALAMBEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1970 VELIKO TRGOVIŠĆE 0,00 0,00 0,00 38.076,60 0,00 0,00 0,00 38.076,60
50851. DANICA HEMEN ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1940 TREBOVEC 0,00 0,00 0,00 38.075,30 0,00 0,00 0,00 38.075,30
50852. KRUNOSLAV NOVOGRADEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1982 VIROVITICA 15.892,44 0,00 3.307,62 18.875,02 0,00 0,00 0,00 38.075,08
50853. ELIZABETA LONČAREVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1954 MIKLEUŠ 0,00 0,00 0,00 38.074,43 0,00 0,00 0,00 38.074,43
50854. MARKO ĐAMBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1941 ŠIROKO POLJE 0,00 0,00 0,00 38.072,28 0,00 0,00 0,00 38.072,28
50855. SANELA DŽANIJA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1987 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 38.072,12 0,00 0,00 0,00 38.072,12
50856. KATA GRBAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1949 PRESPA 0,00 0,00 0,00 38.070,96 0,00 0,00 0,00 38.070,96
50857. IVAN GORJANAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 38.070,27 0,00 0,00 0,00 38.070,27
50858. ANTE RAPAN ZADARSKA,ZADAR 1952 ZADAR 0,00 0,00 -2.920,22 0,00 0,00 40.989,02 0,00 38.068,80
50859. LJILJANA ŽARKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1972 TROGIR 9.174,33 0,00 615,29 28.279,13 0,00 0,00 0,00 38.068,75
50860. MATIJA MICEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.063,06 0,00 0,00 0,00 38.063,06
50861. ARIF LUMA ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1967 ZAPREŠIĆ 21.224,69 0,00 1.370,95 15.466,09 0,00 0,00 0,00 38.061,73
50862. JURICA BATINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1985 VIS 0,00 0,00 32.441,98 5.618,56 0,00 0,00 0,00 38.060,54
50863. DRAGICA FILAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1955 PAVLOVAC 0,00 0,00 0,00 38.057,53 0,00 0,00 0,00 38.057,53
50864. STJEPAN MILEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1923 SAMCI 0,00 0,00 0,00 38.057,10 0,00 0,00 0,00 38.057,10
50865. STANKO NAVOJ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1962 KRKANEC 0,00 0,00 0,00 38.055,03 0,00 0,00 0,00 38.055,03
50866. PATRICIA VRTLAR SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA PALOS SPRINGS DRIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.053,68 0,00 38.053,68
50867. BRANKO MATIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.053,43 0,00 38.053,43
50868. JULIANNA DOLINAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1972 GRADINA 0,00 0,00 0,00 38.052,06 0,00 0,00 0,00 38.052,06
50869. RUŽICA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1955 SOPOT 0,00 0,00 0,00 38.049,54 0,00 0,00 0,00 38.049,54
50870. GORDANA GRUBJEŠIĆ KARLOVAČKA,BARILOVIĆ 1962 KESTENAK 0,00 0,00 0,00 38.048,46 0,00 0,00 0,00 38.048,46
50871. IVAN OTURIJA ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1949 GORIČANEC 0,00 0,00 0,00 38.047,20 0,00 0,00 0,00 38.047,20
50872. MARIO VUJNOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1988 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.044,83 0,00 0,00 0,00 38.044,83
50873. PIETRO VOCE SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR BOLOGNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.043,00 0,00 38.043,00
50874. KLAUS PETER KÜHNEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 AVERLAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.041,88 0,00 38.041,88
50875. LJUBICA KROLO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 -0,07 -0,02 0,00 38.040,65 0,00 38.040,56
50876. JANKO SEGEDI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1948 PETROVCI 0,00 0,00 0,00 38.039,88 0,00 0,00 0,00 38.039,88
50877. GABRIJELA POPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1965 MARIJANCI 0,00 0,00 0,00 38.039,16 0,00 0,00 0,00 38.039,16
50878. JOSIP GRKAVEC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1936 ZADRKOVEC 0,00 0,00 0,00 38.039,12 0,00 0,00 0,00 38.039,12
50879. ALDIN ZVEKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1986 KRK 0,00 0,00 17.547,01 20.490,62 0,00 0,00 0,00 38.037,63
50880. ROBERT ČOLAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,10 0,00 0,00 38.030,20 0,00 0,00 0,00 38.030,30
50881. IGOR TOKIĆ ISTARSKA,NOVIGRAD 1974 NOVIGRAD 0,00 0,00 0,00 2.244,89 0,00 35.783,89 0,00 38.028,78
50882. ZORICA DRAŽENOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1952 ČEMERNICA 0,00 0,00 0,00 38.028,51 0,00 0,00 0,00 38.028,51
50883. SNJEŽANA ČURČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1966 BRDCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.027,79 0,00 38.027,79
50884. DUBRAVKA CINGEL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1967 SLAVONSKE BARE 0,00 0,00 1.102,99 36.924,47 0,00 0,00 0,00 38.027,46
50885. EMIL JURETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1964 KUKULJANI 0,00 0,00 0,00 38.024,78 0,00 0,00 0,00 38.024,78
50886. DRAGAN ČERANIĆ ZADARSKA,NOVIGRAD 1968 NOVIGRAD 1.989,84 0,00 0,32 36.033,23 0,00 0,00 0,00 38.023,39
50887. ANTHONI BILAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.022,13 0,00 0,00 0,00 38.022,13
50888. MILJENKO BERISLAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.020,37 0,00 0,00 0,00 38.020,37
50889. IVAN BAGARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1981 ĐAKOVO 22.140,51 0,00 0,00 15.879,04 0,00 0,00 0,00 38.019,55
50890. DRAGAN OSTOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 38.015,52 0,00 0,00 38.015,52
50891. TANJA NICOLE MA ZETZL ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1977 ŠIBENIK 17.976,50 0,00 5.756,93 14.277,09 0,00 0,00 0,00 38.010,52
50892. NEVENKA ŠILVESTER KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1968 GRAČINA 0,00 0,00 0,00 38.009,88 0,00 0,00 0,00 38.009,88
50893. SONJA KOVAČIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1982 JEŽEVO 3.165,94 0,00 -3,71 34.847,48 0,00 0,00 0,00 38.009,71
50894. DIJANA VELIĆ ZARIFOVIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1985 GEJKOVAC 0,00 0,00 0,00 38.009,62 0,00 0,00 0,00 38.009,62
50895. GOJKO LONČAR BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 145,84 37.860,31 0,00 0,00 0,00 38.006,15
50896. MIROSLAV KEŽMAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1977 GLINA 0,00 0,00 0,00 37.998,08 0,00 0,00 0,00 37.998,08
50897. BUJAR ZENA PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1968 KASTAV 0,00 0,00 16.959,37 21.036,93 0,00 0,00 0,00 37.996,30
50898. VLADIMIR MILANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 -1.793,23 0,00 0,00 39.788,26 0,00 37.995,03
50899. SANJA GRGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1971 TOVARNIK -39,95 0,00 -377,58 38.411,99 0,00 0,00 0,00 37.994,46
50900. LJUBICA NEFERANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1934 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 37.994,34 0,00 0,00 0,00 37.994,34