OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
50801. DRAGO PEROŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1946 MIRKOVEC 0,00 0,00 15.045,62 0,00 0,00 25.009,64 0,00 40.055,26
50802. MARIJA BEREND VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1952 KAMENIČKO PODGORJE 0,00 0,00 703,60 39.351,33 0,00 0,00 0,00 40.054,93
50803. ALEN PATAFTA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI IVANEC 1983 KOPRIVNIČKI IVANEC -1.112,00 0,00 256,55 40.910,20 0,00 0,00 0,00 40.054,75
50804. STJEPAN BAĐUN ZAGREBAČKA,PRESEKA 1950 KRALJEV VRH 0,00 0,00 0,00 40.054,70 0,00 0,00 0,00 40.054,70
50805. KRISTIJAN MILIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 0,00 0,00 -213,95 40.267,34 0,00 0,00 0,00 40.053,39
50806. BRANKO ČOKLO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PODRAVSKE SESVETE 1957 PODRAVSKE SESVETE 0,00 0,00 0,00 39.920,53 0,00 132,22 0,00 40.052,75
50807. JOSIP GRABOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 10.341,39 0,00 0,00 29.708,45 0,00 0,00 0,00 40.049,84
50808. VLATKA KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 40.046,94 0,00 0,00 0,00 40.046,94
50809. TOMISLAV BENIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1983 NOVAKI 0,00 0,00 -116,02 40.161,38 0,00 0,00 0,00 40.045,36
50810. PETAR VRABAC ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1937 STUPE 0,00 0,00 0,00 40.045,35 0,00 0,00 0,00 40.045,35
50811. IVAN KALIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRBJE 1961 DOLINA 0,00 0,00 0,00 40.044,54 0,00 0,00 0,00 40.044,54
50812. TIN MARTINOVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1989 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 40.041,70 0,00 0,00 0,00 40.041,70
50813. DENI IBRAHIMOVIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1992 JADREŠKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.041,62 0,00 40.041,62
50814. ZUHRA HALILOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1989 ŠUMARINA 0,00 0,00 0,00 40.040,90 0,00 0,00 0,00 40.040,90
50815. LJUBICA GRGURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 PRGOMELJE 0,00 0,00 0,00 40.039,80 0,00 0,00 0,00 40.039,80
50816. EMRIJE ALIDI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1935 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 40.039,26 0,00 0,00 0,00 40.039,26
50817. MARIJA ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1951 RAŠĆANE 0,00 0,00 0,00 40.034,49 0,00 0,00 0,00 40.034,49
50818. SANJA ŠUŠNJARA SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1963 STANIĆI 0,00 0,00 0,00 40.032,99 0,00 0,00 0,00 40.032,99
50819. MARIJA PLENTAJ PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1948 POLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.032,82 0,00 40.032,82
50820. JOSIP MIŠKULIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 40.030,21 0,00 0,00 0,00 40.030,21
50821. ANKA ŠIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1945 MAKARSKA 0,00 0,00 40.025,17 0,00 0,00 0,00 0,00 40.025,17
50822. MARKO ŠARLIJA OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1985 BISTRINCI 0,00 0,00 0,00 30.723,08 0,00 9.298,19 0,00 40.021,27
50823. DANIJELA BREŽNJAK MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA 1978 SVETI URBAN 0,00 0,00 0,00 40.021,23 0,00 0,00 0,00 40.021,23
50824. MILENKO OZOBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1963 IVANSKA 32.237,32 0,00 4.146,53 3.632,08 0,00 0,00 0,00 40.015,93
50825. JELKA PIŠKOR SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1950 GLINA 0,00 0,00 0,00 40.013,42 0,00 0,00 0,00 40.013,42
50826. MIROSLAV ŠIMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1981 SUHOPOLJE -19.917,93 0,00 -4.352,37 35.542,22 0,00 28.741,48 0,00 40.013,40
50827. KATICA ŠABAN ZAGREBAČKA,KRAVARSKO 1955 DONJI HRUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 40.011,37 0,00 0,00 0,00 40.011,37
50828. PRENKO KRASNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1966 DARUVAR 7.675,91 0,00 24,76 32.309,99 0,00 0,00 0,00 40.010,66
50829. MILORAD DRAGIČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1947 SLATINA 0,00 0,00 0,00 40.009,50 0,00 0,00 0,00 40.009,50
50830. ILIJA GOLUBOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1949 TENJA 0,00 0,00 0,00 40.006,99 0,00 0,00 0,00 40.006,99
50831. RAJKO CRNJAK ZADARSKA,POSEDARJE 1958 PODGRADINA 0,00 0,00 0,00 40.001,78 0,00 0,00 0,00 40.001,78
50832. DUBRAVKA PAVLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1952 ĐURĐENOVAC 29.112,23 0,00 6.017,65 4.871,14 0,00 0,00 0,00 40.001,02
50833. KRISTINA PETROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1987 BOLMAN 0,00 0,00 0,00 40.000,07 0,00 0,00 0,00 40.000,07
50834. BRANKA MANOJLOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1967 OGULIN 0,00 0,00 0,00 39.999,78 0,00 0,00 0,00 39.999,78
50835. SANDA MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1982 GRUBINE 0,00 0,00 9.982,97 30.015,85 0,00 0,00 0,00 39.998,82
50836. RASIM ŠABIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1951 GALIŽANA 11.489,86 0,00 0,00 28.506,33 0,00 0,00 0,00 39.996,19
50837. IVAN HERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1961 VRGORAC 10.070,05 0,00 1.154,61 28.771,36 0,00 0,00 0,00 39.996,02
50838. DALIBOR MIŠKULIN PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1976 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 265,95 39.723,98 0,00 0,00 0,00 39.989,93
50839. RENATA VRBANJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 39.984,23 0,00 0,00 0,00 39.984,23
50840. IGOR DRMANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1990 IVANKOVO 0,00 0,00 6.640,24 33.342,82 0,00 0,00 0,00 39.983,06
50841. IVICA CINDRIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 NOVOSELJANI 0,00 0,00 0,00 39.982,52 0,00 0,00 0,00 39.982,52
50842. ZLATICA PAJNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1956 HABJANOVCI 0,00 0,00 2.279,52 37.702,91 0,00 0,00 0,00 39.982,43
50843. BRANKA GAZDIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1946 LAZE 0,00 0,00 0,00 39.976,97 0,00 0,00 0,00 39.976,97
50844. MARIJA BENŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 REČICA 0,00 0,00 0,00 39.975,35 0,00 0,00 0,00 39.975,35
50845. BRANKA MALOVIĆ ZAGREBAČKA,KRAVARSKO 1955 DONJI HRUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 39.975,19 0,00 0,00 0,00 39.975,19
50846. LJUBICA REŠETAR SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1952 PALANJEK 0,00 0,00 0,00 39.974,16 0,00 0,00 0,00 39.974,16
50847. DENIS VILK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 0,00 0,00 8.960,73 31.012,55 0,00 0,00 0,00 39.973,28
50848. JUGO DOMANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1967 HVAR -165,84 0,00 0,00 40.139,09 0,00 0,00 0,00 39.973,25
50849. GORDANA PETOLAS ZAGREBAČKA,BISTRA 1988 GORNJA BISTRA 13.264,47 0,00 2,05 26.701,38 0,00 0,00 0,00 39.967,90
50850. IVAN HABIJANEC ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1972 VRBOVEC 0,00 0,00 0,00 39.967,56 0,00 0,00 0,00 39.967,56
50851. ZLATKO HOLJEVAC KARLOVAČKA,SLUNJ 1979 SLUNJ 0,00 0,00 0,00 39.966,17 0,00 0,00 0,00 39.966,17
50852. IVICA STRUČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1971 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 30.840,40 9.125,18 0,00 39.965,58
50853. GAŠI HAJDARI DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1987 DUBROVNIK 0,00 0,00 15.020,86 24.943,61 0,00 0,00 0,00 39.964,47
50854. GORDANA ČIPIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 39.963,76 0,00 0,00 0,00 39.963,77
50855. IVAN BRSTILO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1943 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 469,79 39.493,13 0,00 0,00 0,00 39.962,92
50856. PREDRAG DRAGOJLOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1968 GOVEĐE POLJE 0,00 0,00 0,00 39.961,11 0,00 0,00 0,00 39.961,11
50857. IGOR DUNAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1983 OREHOVEC RADOBOJSKI 0,00 0,00 13.550,18 26.410,10 0,00 0,00 0,00 39.960,28
50858. ANĐELA ĐELATOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1949 GORJANI 0,00 0,00 0,00 39.960,20 0,00 0,00 0,00 39.960,20
50859. DAMIR DREMPETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1976 DONJA STUBICA 0,00 0,00 1.924,21 38.035,65 0,00 0,00 0,00 39.959,86
50860. ŠTEFAN DIMIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1987 DONJE POLJE 0,00 0,00 -403,88 40.360,31 0,00 0,00 0,00 39.956,43
50861. LUKA DOMIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.954,96 0,00 39.954,96
50862. ANDREJ KOHUČ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1981 RUKAVAC -43.662,12 -15.082,48 6.660,82 92.038,32 0,00 0,00 0,00 39.954,54
50863. ZDENKA PENAVA ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1959 BIOGRAD NA MORU 0,00 0,00 0,00 39.950,44 0,00 0,00 0,00 39.950,44
50864. JOSIP ČAGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZAGVOZD 1979 ZAGVOZD 0,00 0,00 0,00 39.949,68 0,00 0,00 0,00 39.949,68
50865. ADAM HALIDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.947,89 0,00 39.947,89
50866. BISERKA PAVKOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1970 BREZOVAC ŽUMBERAČKI 0,00 0,00 0,00 39.945,88 0,00 0,00 0,00 39.945,88
50867. SPOMENKA GRŽELJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 -4.376,56 44.320,43 0,00 0,00 0,00 39.943,87
50868. VERONIKA ČAGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 39.943,01 0,00 0,00 0,00 39.943,01
50869. JASMINKO EFENDIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1958 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 4.015,58 35.926,13 0,00 0,00 0,00 39.941,71
50870. BOŽO AVRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1955 MARKUŠICA 0,00 0,00 163,81 39.777,18 0,00 0,00 0,00 39.940,99
50871. SINIŠA MEDVED VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1963 GORNJI KNEGINEC 0,00 0,00 35.482,59 0,00 0,00 4.456,27 0,00 39.938,86
50872. ZLATA MADRONIČ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1957 RIM 0,00 0,00 233,87 39.703,93 0,00 0,00 0,00 39.937,80
50873. IGOR SARADŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.934,23 0,00 39.934,23
50874. ALISA SEFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.931,69 0,00 39.931,69
50875. IVAN BUDIMIR ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1982 ŠIBENIK 1.234,44 0,00 0,00 38.695,85 0,00 0,00 0,00 39.930,29
50876. DARKO KOPRIVEC MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1967 PALOVEC 6.745,36 0,00 0,00 33.184,58 0,00 0,00 0,00 39.929,94
50877. STANA KATUNAR PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK 1935 VRBNIK 0,00 0,00 0,00 39.926,99 0,00 0,00 0,00 39.926,99
50878. ĐURĐICA HOHNJEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.924,83 0,00 39.924,83
50879. FAJKO MALKOČ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1956 SROKI 0,00 0,00 -662,38 40.583,85 0,00 0,00 0,00 39.921,47
50880. IVICA BELOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE 0,00 0,00 1.739,11 37.636,52 543,65 0,00 0,00 39.919,28
50881. BARICA DOLANJSKI ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1937 DOLANJSKI JARAK 0,00 0,00 0,00 39.919,00 0,00 0,00 0,00 39.919,00
50882. MILAN POPADIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1954 TRPINJA 0,00 0,00 3.671,30 36.246,22 0,00 0,00 0,00 39.917,52
50883. JULIJANA RADIĆ KNEZOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1975 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 39.916,05 0,00 0,00 0,00 39.916,05
50884. NADA LAUŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1974 DONJA KOVAČICA 0,00 0,00 0,00 39.914,97 0,00 0,00 0,00 39.914,97
50885. MILAN ŠESTANJ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1950 NAŠICE 0,00 0,00 2.591,08 37.320,51 0,00 0,00 0,00 39.911,59
50886. MARTINA PEHARDA VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1985 ČALINEC 5,19 0,00 0,00 39.906,05 0,00 0,00 0,00 39.911,24
50887. VIŠNJA MIČUDA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 TENJA 0,00 0,00 0,00 39.911,08 0,00 0,00 0,00 39.911,08
50888. ŽELJKO LIŠČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 39.909,76 0,00 0,00 0,00 39.909,76
50889. SAVO PREKODRAVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1952 PAČETIN 0,00 0,00 203,81 39.704,39 0,00 0,00 0,00 39.908,20
50890. MARIJA TRNSKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1954 NARTA 0,00 0,00 0,00 39.903,93 0,00 0,00 0,00 39.903,93
50891. JAKOV BOBANOVIĆ ZADARSKA,POLAČA 1949 POLAČA 0,00 0,00 0,00 39.901,30 0,00 0,00 0,00 39.901,30
50892. JOSIP ŽUNAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1955 LADISLAV 0,00 0,00 0,00 39.899,23 0,00 0,00 0,00 39.899,23
50893. GORANA MARINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 39.895,70 0,00 0,00 0,00 39.895,70
50894. STJEPAN PERLIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1962 BRINJE 15.328,35 0,00 0,00 24.566,27 0,00 0,00 0,00 39.894,62
50895. BARA LESIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1949 PRISELCI 0,00 0,00 0,00 39.894,03 0,00 0,00 0,00 39.894,03
50896. VJEKOSLAV KOŽNJAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1978 TIŠINA ERDEDSKA 9.779,72 0,00 0,00 30.113,82 0,00 0,00 0,00 39.893,54
50897. TOMISLAV ADŽAM BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1974 BATRINA 0,00 0,00 -1.184,31 41.076,88 0,00 0,00 0,00 39.892,57
50898. BOŽICA JENDUKA VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1957 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 39.892,17 0,00 0,00 0,00 39.892,17
50899. ĆAZIM HADŽIISAKU PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1973 ČAVLE 0,00 0,00 0,00 39.891,42 0,00 0,00 0,00 39.891,42
50900. EMIR JAŠAREVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1960 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 39.891,33 0,00 0,00 0,00 39.891,33