OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
50801. STEVO PERKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1974 STARI BROD 0,00 0,00 0,00 36.022,08 0,00 0,00 0,00 36.022,08
50802. SENAD JAGANJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -131,10 36.150,71 0,00 0,00 0,00 36.019,61
50803. NIKOLA JELUŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1969 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 36.018,63 0,00 0,00 0,00 36.018,63
50804. NEDJELJKA LEUTAR PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1967 ČAVLE -1.021,17 0,00 -677,48 37.714,51 0,00 0,00 0,00 36.015,86
50805. STJEPAN BITUNJAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1940 GLAVICE 0,00 0,00 4.218,43 31.795,64 0,00 0,00 0,00 36.014,07
50806. SUZANA MITAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.013,56 0,00 36.013,56
50807. TIHOMIR HRUPAČKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1959 SLATINA 0,00 0,00 0,00 36.010,75 0,00 0,00 0,00 36.010,75
50808. FRANJO OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1955 TUGONICA 0,00 0,00 0,00 36.005,92 0,00 0,00 0,00 36.005,92
50809. IVICA OPAČAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1991 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.003,52 0,00 36.003,52
50810. JOCELYN HINOGUIN PRIMORSKO-GORANSKA,BROD MORAVICE 1969 BROD MORAVICE 0,00 0,00 0,00 36.002,91 0,00 0,00 0,00 36.002,91
50811. MATIJA LINOUBLI ISTARSKA,NOVIGRAD 1965 NOVIGRAD 0,00 0,00 0,00 36.002,60 0,00 0,00 0,00 36.002,60
50812. ZDRAVKO NOVAK MEĐIMURSKA,GORNJI MIHALJEVEC 1979 GORNJI MIHALJEVEC 0,00 0,00 -187,73 36.188,96 0,00 0,00 0,00 36.001,23
50813. TOMISLAVA BLATNIK ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1979 STRMEC 0,00 0,00 -2.544,00 0,00 0,00 38.541,39 0,00 35.997,39
50814. MARIJA BENŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 REČICA 0,00 0,00 0,00 35.994,49 0,00 0,00 0,00 35.994,49
50815. MARINKA DUNATOV ZADARSKA,ZADAR 1958 ZADAR 0,00 0,00 0,00 35.994,11 0,00 0,00 0,00 35.994,11
50816. VLADIMIR MIHALJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 0,00 35.993,24 0,00 0,00 0,00 35.993,24
50817. LOVRE PREDOVAN ZADARSKA,VRSI 1980 VRSI 0,00 0,00 -480,00 36.472,21 0,00 0,00 0,00 35.992,21
50818. KRISTIAN VLAH PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1971 NJIVICE 3.920,38 0,00 2.321,63 29.749,67 0,00 0,00 0,00 35.991,68
50819. RANKA MARAVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1949 DREŽNICA 0,00 0,00 0,00 35.989,67 0,00 0,00 0,00 35.989,67
50820. STJEPAN LUKŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1943 ŽREME 0,00 0,00 0,00 35.987,85 0,00 0,00 0,00 35.987,85
50821. JOSIP SPAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.987,41 0,00 35.987,41
50822. IVICA ŽIGRI OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1985 ĐAKOVO 0,00 0,00 -4.737,62 40.722,91 0,00 0,00 0,00 35.985,29
50823. ZORAN KIRINČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 35.983,84 0,00 0,00 0,00 35.983,84
50824. IVICA BARUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 35.982,61 0,00 0,00 0,00 35.982,61
50825. VINKO BILANDŽIJA OSJEČKO-BARANJSKA,VUKA 1971 VUKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.981,32 0,00 35.981,32
50826. MARIJANA UGRINA SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1974 TROGIR 0,00 0,00 0,00 35.978,69 0,00 0,00 0,00 35.978,69
50827. STJEPKO GABELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1959 VRBOSKA 0,00 0,00 0,00 35.977,86 0,00 0,00 0,00 35.977,86
50828. DANIEL LOVRIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 2.677,57 0,00 0,00 33.300,19 0,00 0,00 0,00 35.977,76
50829. ALEN HORČIČKA SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1975 KUTINA 0,00 0,00 0,00 18.059,99 17.917,25 0,00 0,00 35.977,24
50830. RUŽICA ŠIPEK VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1961 NOVO SELO PODRAVSKO 0,00 0,00 0,00 35.976,40 0,00 0,00 0,00 35.976,40
50831. MARIJA VOHRIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1935 OSEKOVO 0,00 0,00 0,00 35.975,10 0,00 0,00 0,00 35.975,10
50832. IVICA SAMARDŽIJA KARLOVAČKA,CETINGRAD 1962 PAŠIN POTOK 0,00 0,00 0,00 35.975,08 0,00 0,00 0,00 35.975,08
50833. BARA VIDAKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1942 LIPICE 0,00 0,00 0,00 35.973,42 0,00 0,00 0,00 35.973,42
50834. ANTUN KATANEC MEĐIMURSKA,DOMAŠINEC 1966 DOMAŠINEC 0,00 0,00 0,00 35.969,99 0,00 0,00 0,00 35.969,99
50835. ANKICA BURAZER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 8.345,24 0,00 104,62 27.514,16 0,00 0,00 0,00 35.964,02
50836. SANDRA KUTIJA ZADARSKA,BENKOVAC 1974 PRISTEG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.956,71 0,00 35.956,71
50837. BRANKA MLINARIĆ BAJČETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.955,69 0,00 0,00 0,00 35.955,69
50838. SANJA KALAMIR ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1969 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 14.818,15 21.137,41 0,00 0,00 0,00 35.955,56
50839. FRIEDRICH ŽELIMIR BRALO ISTARSKA,PULA 1965 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.951,83 0,00 35.951,83
50840. JOSIP BUDIMIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.951,31 0,00 35.951,31
50841. NENAD MAGAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 17.196,38 18.754,61 0,00 0,00 0,00 35.950,99
50842. DRAŠKO VRDOLJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1965 VRABAČ 0,00 0,00 0,00 35.950,66 0,00 0,00 0,00 35.950,66
50843. DAMIR POPEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1972 NOVO VIRJE 0,00 0,00 0,00 35.949,79 0,00 0,00 0,00 35.949,79
50844. VLADO MARUŠIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1980 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 35.948,24 0,00 0,00 0,00 35.948,24
50845. DRAGUTIN VRUČINA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1952 LAMINAC 0,00 0,00 0,00 35.947,18 0,00 0,00 0,00 35.947,18
50846. GORDANA BOGDAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1972 PALANJEK 0,00 0,00 0,00 35.945,49 0,00 0,00 0,00 35.945,49
50847. TOMISLAV KOLAK ZADARSKA,BENKOVAC 1962 BENKOVAČKO SELO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.940,75 0,00 35.940,75
50848. DARKO PETROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 35.938,81 0,00 0,00 0,00 35.938,81
50849. BLANKA HMELAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 15.269,52 0,00 89,56 20.578,92 0,00 0,00 0,00 35.938,00
50850. FIKRET KOKORA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 35.937,11 0,00 0,00 0,00 35.937,11
50851. JOSIP EVAČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1985 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 35.936,23 0,00 0,00 0,00 35.936,23
50852. MARICA HADROVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1960 VISOKO 0,00 0,00 0,00 35.936,14 0,00 0,00 0,00 35.936,14
50853. RAJNA MANDIĆ ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1950 TURANJ 0,00 0,00 0,00 35.934,66 0,00 0,00 0,00 35.934,66
50854. IVA OROSHI ISTARSKA,POREČ 1976 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 35.932,75 0,00 0,00 0,00 35.932,75
50855. RANKO OMERDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1966 MARČELJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.932,52 0,00 35.932,52
50856. HANS DIETER BAR ISTARSKA,POREČ FRANKFURT AM MAIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.932,04 0,00 35.932,04
50857. SAMID ČOLIĆ ISTARSKA,SVETI LOVREČ 1959 SVETI LOVREČ PAZENATIČKI 0,00 0,00 -263,48 36.194,16 0,00 0,00 0,00 35.930,68
50858. DRAGICA CRNČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1962 APATOVEC 0,00 0,00 0,00 35.929,91 0,00 0,00 0,00 35.929,91
50859. RENATO ZAFRANOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1964 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.929,67 0,00 35.929,67
50860. FEKRI BEĐETI PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1952 CELJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.928,19 0,00 35.928,19
50861. BOŽICA HRUŠKAR VARAŽDINSKA,IVANEC 1967 ŠKRILJEVEC 0,00 0,00 0,00 35.928,16 0,00 0,00 0,00 35.928,16
50862. JURE KARDUM ZADARSKA,ZADAR 1937 ZADAR 0,00 0,00 0,00 35.926,93 0,00 0,00 0,00 35.926,93
50863. IVAN VADLJA MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC 1949 HODOŠAN 0,00 0,00 0,00 35.926,60 0,00 0,00 0,00 35.926,60
50864. FRANJO TUKOVIĆ ZAGREBAČKA,BEDENICA 1949 BELOSLAVEC 0,00 0,00 0,00 35.926,57 0,00 0,00 0,00 35.926,57
50865. IVAN ŠPOLJAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1940 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 35.925,94 0,00 0,00 0,00 35.925,94
50866. ANA MARENČIĆ ZAGREBAČKA,PRESEKA 1946 PRESEKA 0,00 0,00 0,00 35.925,60 0,00 0,00 0,00 35.925,60
50867. ANDRO CAR VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1942 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 35.924,57 0,00 0,00 0,00 35.924,57
50868. MIRA DŽANIJA BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1974 LAĐEVAC 0,00 0,00 0,00 35.921,56 0,00 0,00 0,00 35.921,56
50869. MARIJANA BABIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1978 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 35.921,49 0,00 0,00 0,00 35.921,49
50870. VLADIMIR ŠAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.918,04 0,00 35.918,04
50871. JULIJANA MEŽNARIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1948 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 35.916,62 0,00 0,00 0,00 35.916,62
50872. IVAN RAMAĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.914,59 0,00 35.914,59
50873. SANDRA VULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 1.659,84 0,00 34.252,85 0,00 35.912,69
50874. ŽELJKO LUBINA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1970 RUNOVIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 11.291,54 24.620,96 0,00 35.912,50
50875. VESNA BIRO POŽEŠKO-SLAVONSKA,VELIKA 1966 VELIKA 0,00 0,00 0,00 18.704,80 0,00 17.206,45 0,00 35.911,25
50876. STJEPAN OSONIČKI SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1951 VELIKA SOLINA 0,00 0,00 0,00 35.910,59 0,00 0,00 0,00 35.910,59
50877. BARICA POLIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1948 GARČIN 0,00 0,00 0,00 35.903,66 0,00 0,00 0,00 35.903,66
50878. MLADEN SLIŠKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1966 DONJA VLAHINIČKA 0,00 0,00 0,00 35.902,53 0,00 0,00 0,00 35.902,53
50879. SNJEŽANA BEKINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -3.829,33 39.730,82 0,00 0,00 0,00 35.901,49
50880. SILVESTAR GAŠI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1972 ŽABJAK 11.267,06 0,00 0,00 24.633,87 0,00 0,00 0,00 35.900,93
50881. TIHOMIR DISTLER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1970 VINKOVCI 0,00 0,00 1.425,62 34.470,59 0,00 0,00 0,00 35.896,21
50882. IVICA KOLAR ZAGREBAČKA,RUGVICA 1958 PRESEKA OBOROVSKA 0,00 0,00 0,00 35.895,37 0,00 0,00 0,00 35.895,37
50883. JOSIP PAVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1954 VELIKA GORICA 4.466,74 0,00 424,58 31.003,00 0,00 0,00 0,00 35.894,32
50884. FRANO ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1975 SINJ 13.497,75 0,00 1.428,84 20.966,78 0,00 0,00 0,00 35.893,37
50885. ZLATKO OŽANIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1969 ILOVA 25,61 0,00 0,00 35.867,07 0,00 0,00 0,00 35.892,68
50886. VLADO RAGUŽ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1936 SARAJEVO 0,00 0,00 25.092,34 0,00 0,00 10.799,32 0,00 35.891,66
50887. IVAN OREJAŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1936 GORNJA RIJEKA 0,00 0,00 0,00 35.881,66 0,00 0,00 0,00 35.881,66
50888. JOSIP ČAVLOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1942 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 35.880,66 0,00 0,00 0,00 35.880,66
50889. DOMAGOJ MARČELJA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1975 SISAK 18.053,73 0,00 1.201,72 16.625,21 0,00 0,00 0,00 35.880,66
50890. DRAGA PAPA ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1944 GAJ 0,00 0,00 0,00 35.879,88 0,00 0,00 0,00 35.879,88
50891. IVAN EGRI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1960 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 35.877,99 0,00 0,00 0,00 35.877,99
50892. JUSTINA BRAČUN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1930 BREZIK 0,00 0,00 0,00 35.877,94 0,00 0,00 0,00 35.877,94
50893. ROBERT JOVANOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1984 SISAK 34.073,52 0,00 1.483,68 317,73 0,00 0,00 0,00 35.874,93
50894. VOIN VUKOTIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1958 TOMISLAVOVAC 0,00 0,00 0,00 35.871,04 0,00 0,00 0,00 35.871,04
50895. ROZALIJA JUG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1938 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 35.870,65 0,00 0,00 0,00 35.870,65
50896. JOZO MIJATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 1.451,27 34.417,46 0,00 0,00 0,00 35.868,73
50897. NAFIJA KOKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.866,34 0,00 0,00 0,00 35.866,34
50898. VLADO PERHAT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 0,00 35.864,72 0,00 0,00 0,00 35.864,72
50899. VESELIN VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.864,17 0,00 35.864,17
50900. ŠTEFANIJA KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1949 KLANJEČNO 0,00 0,00 0,00 35.862,06 0,00 0,00 0,00 35.862,06