OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
50801. JASNA RIZVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 30.811,11 0,00 3.474,08 3.701,77 0,00 0,00 0,00 37.986,96
50802. NAZMI JAŠARI SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1934 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 37.986,91 0,00 0,00 0,00 37.986,91
50803. MIROSLAV MILJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1951 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 37.986,86 0,00 0,00 0,00 37.986,86
50804. DANIJELA JELEČ MURATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 1.643,72 32.568,93 0,00 3.771,88 0,00 37.984,53
50805. IVICA TOPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 0,00 -6,00 0,00 37.988,64 0,00 37.982,64
50806. IVAN MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 13.668,81 0,00 10.652,89 13.659,49 0,00 0,00 0,00 37.981,19
50807. JOZEFA SALAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1966 PLANO 0,00 0,00 0,00 -45,51 0,00 38.025,66 0,00 37.980,15
50808. MANDICA PERKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1959 ŠIROKO POLJE 0,00 0,00 0,00 37.979,50 0,00 0,00 0,00 37.979,50
50809. BERISLAV KOPORČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1970 STARI SLATINIK 0,00 0,00 0,00 37.979,14 0,00 0,00 0,00 37.979,14
50810. MATIJA PRELAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1941 SLOVINSKA KOVAČICA 0,00 0,00 0,00 37.974,07 0,00 0,00 0,00 37.974,07
50811. MIMI MUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 37.974,04 0,00 0,00 0,00 37.974,04
50812. ANA PINTAR-VUGAŠ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1952 BRATINA 0,00 0,00 0,00 37.971,17 0,00 0,00 0,00 37.971,17
50813. DAMIR MALORA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 4.057,28 0,00 33.913,52 0,00 37.970,80
50814. KETRIN VIDALLI ISTARSKA,LABIN 1980 PRESIKA 6.941,64 0,00 -0,10 31.024,08 0,00 0,00 0,00 37.965,62
50815. IVICA MALADA ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1970 ŽITNIĆ 0,00 0,00 0,00 37.961,09 0,00 0,00 0,00 37.961,09
50816. MARIJA PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 28.664,74 3.788,97 0,00 5.507,33 0,00 0,00 0,00 37.961,04
50817. IVAN MATIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.958,74 0,00 37.958,74
50818. ANTO MILIŠIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO 1962 KUTJEVO 0,00 0,00 0,00 37.957,57 0,00 0,00 0,00 37.957,57
50819. AZIZ ŠAKANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1966 RAJINOVAC 0,00 0,00 0,00 37.957,48 0,00 0,00 0,00 37.957,48
50820. KATA ROVIŠAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1951 TIŠINA ERDEDSKA 0,00 0,00 0,00 37.957,12 0,00 0,00 0,00 37.957,12
50821. VALENT SUČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1967 MARINOVEC 12.004,12 0,00 2.859,84 23.087,67 0,00 0,00 0,00 37.951,63
50822. LJUBO KVARTUČ ZADARSKA,POLAČA 1945 POLAČA 0,00 0,00 0,00 37.950,07 0,00 0,00 0,00 37.950,07
50823. MATEA MATOVINA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1994 MIKLEUŠ 0,00 0,00 0,00 37.947,44 0,00 0,00 0,00 37.947,44
50824. PETRA ŠANGO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 37.946,24 0,00 0,00 0,00 37.946,24
50825. MLADEN VIDOVIĆ MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1971 MALA SUBOTICA 0,00 0,00 485,93 37.458,77 0,00 0,00 0,00 37.944,70
50826. SNJEŽANA JELAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1976 GORNJI FODROVEC 0,00 0,00 0,00 37.944,67 0,00 0,00 0,00 37.944,67
50827. KRISTIJAN DRGA OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1981 JURJEVAC PUNITOVAČKI 18.776,08 0,00 0,00 19.168,45 0,00 0,00 0,00 37.944,53
50828. MORENA GRGURINOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1987 BAĆINA 0,00 0,00 121,45 37.822,79 0,00 0,00 0,00 37.944,24
50829. BOJAN MAJERIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -434,02 34.953,00 0,00 3.423,70 0,00 37.942,68
50830. TAMARA PIPIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1972 SAMOBOR -1.249,54 0,00 11.679,68 27.511,82 0,00 0,00 0,00 37.941,96
50831. MATO TUZLAK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1971 BRIJEŠĆE 0,00 0,00 0,00 37.277,77 0,00 663,98 0,00 37.941,75
50832. DANICA ŠKVARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1949 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 37.941,37 0,00 0,00 0,00 37.941,37
50833. VIKTOR BRNADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1948 IMOTSKI 0,00 0,00 877,74 37.061,82 0,00 0,00 0,00 37.939,56
50834. DEJAN LABOR ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1982 ŠIBENIK 8,51 0,00 496,40 37.427,29 0,00 0,00 0,00 37.932,20
50835. MIRA PUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.930,81 0,00 37.930,81
50836. SEAD OSMANI OSJEČKO-BARANJSKA,MAGADENOVAC 1995 BENIČANCI 0,00 0,00 2.619,23 35.309,40 0,00 0,00 0,00 37.928,63
50837. VILJANA GURABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1965 HVAR 0,00 0,00 0,00 37.928,44 0,00 0,00 0,00 37.928,44
50838. MARIJA PUCKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1957 LAZ BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 37.925,53 0,00 0,00 0,00 37.925,53
50839. SLAVICA ŠKRLJAC SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1961 GRABERJE 0,00 0,00 0,00 37.925,32 0,00 0,00 0,00 37.925,32
50840. TANJA KOTORAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 -7,31 37.930,94 0,00 0,00 0,00 37.923,63
50841. MARTINA ERCEG ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR 0,00 0,00 0,00 37.921,43 0,00 0,00 0,00 37.921,43
50842. STIPAN BABIČKOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1968 SUBOTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.916,77 0,00 37.916,77
50843. MILAN MALJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 11.417,85 23.602,02 0,00 2.895,38 0,00 37.915,25
50844. MICHAEL GRILL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 BEČ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.913,60 0,00 37.913,60
50845. MIRAN KELENC MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1967 GORNJI HRAŠĆAN -573,88 0,00 0,00 38.487,37 0,00 0,00 0,00 37.913,49
50846. RADOVAN ŠIJAN OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1975 PALAČA 0,00 0,00 -1.768,03 39.681,20 0,00 0,00 0,00 37.913,17
50847. MLADEN LEKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.913,17 0,00 0,00 0,00 37.913,17
50848. MARIJAN HLUPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.912,71 0,00 37.912,71
50849. PETAR LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 11.314,57 26.591,12 0,00 37.905,69
50850. ŽELJKA ČELIKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1971 NOVA GRADIŠKA 14.592,06 0,00 4.110,08 19.197,94 0,00 0,00 0,00 37.900,08
50851. NADA KRIŽ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1965 GORNJI KUĆAN 0,00 0,00 0,00 37.117,40 0,00 782,33 0,00 37.899,73
50852. KRISTIJAN BUDIMIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 37.899,06 0,00 0,00 0,00 37.899,06
50853. BLAŽE ĆETKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1955 VELIKA PISANICA 0,00 0,00 0,00 37.891,00 0,00 0,00 0,00 37.891,00
50854. MARTINA KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.889,46 0,00 37.889,46
50855. MARIO KRPAN BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1975 GRABARJE 0,00 0,00 -2.029,49 39.914,31 0,00 0,00 0,00 37.884,82
50856. IVKA GOLUB ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1941 MOSTARI 0,00 0,00 0,00 37.884,18 0,00 0,00 0,00 37.884,18
50857. STJEPAN MARCAPAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PETERANEC 1944 SIGETEC 0,00 0,00 0,00 37.884,18 0,00 0,00 0,00 37.884,18
50858. ELFAT VELIU BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 13.647,46 0,00 14.806,29 9.430,14 0,00 0,00 0,00 37.883,89
50859. SUZANA ČUBRANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1969 JURANDVOR 0,00 0,00 9.566,47 28.315,64 0,00 0,00 0,00 37.882,11
50860. ANTE KUSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1976 PODSTRANA 0,00 0,00 -34,73 17.629,89 0,00 20.283,23 0,00 37.878,39
50861. FIKRET KOKORA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 37.877,52 0,00 0,00 0,00 37.877,52
50862. DRAGANA GABRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOPAR 1982 LOPAR 1,46 0,00 -194,77 38.066,63 0,00 0,00 0,00 37.873,32
50863. KEMAL MUJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1941 MOSTAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.866,66 0,00 37.866,66
50864. ROZALIJA KLASIČEK OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1944 DALJ 0,00 0,00 3.713,50 6.934,49 0,00 27.218,58 0,00 37.866,57
50865. IVAN BENKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 10.848,39 27.015,45 0,00 0,00 0,00 37.863,84
50866. IVO BLAŽEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1951 GOJLO 0,00 0,00 0,00 37.862,71 0,00 0,00 0,00 37.862,71
50867. SNJEŽANA KOS ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1974 PRHOĆ 0,00 0,00 0,00 37.862,12 0,00 0,00 0,00 37.862,12
50868. ALEN NIKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1964 DARDA 0,00 0,00 0,00 37.859,23 0,00 0,00 0,00 37.859,23
50869. JOSIP MIKULČIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1970 GORNJI KNEGINEC 10.753,37 0,00 21.012,66 6.092,73 0,00 0,00 0,00 37.858,76
50870. BRANKA PRANJKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1962 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 37.856,87 0,00 0,00 0,00 37.856,87
50871. MARKO ČUPIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1989 DRNIŠ 0,00 0,00 0,00 37.856,46 0,00 0,00 0,00 37.856,46
50872. IVAN BAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1973 SEGET DONJI 0,00 0,00 -1.118,27 38.973,57 0,00 0,00 0,00 37.855,30
50873. BRANKO NOVOSEL KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1956 MRAČIN 0,00 0,00 0,00 37.853,85 0,00 0,00 0,00 37.853,85
50874. ILIJA KOSTADINOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 37.849,43 0,00 0,00 0,00 37.849,43
50875. BLAŽENKO LUKENDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZADVORSKO 0,00 0,00 0,00 37.847,25 0,00 0,00 0,00 37.847,25
50876. PERO GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 188,74 37.657,79 0,00 0,00 0,00 37.846,53
50877. SANJA CESNIK ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1964 VRBOVEC SAMOBORSKI 0,00 0,00 0,00 37.841,15 0,00 0,00 0,00 37.841,15
50878. IVAN LAJTMAN ISTARSKA,PULA 1979 PULA -2,19 0,00 0,00 37.842,36 0,00 0,00 0,00 37.840,17
50879. MARIJAN KRUŠELJ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1955 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 37.839,53 0,00 0,00 0,00 37.839,53
50880. IVAN JURŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.838,34 0,00 37.838,34
50881. MAJA DIVKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1984 SISAK 0,00 0,00 0,00 37.836,10 0,00 0,00 0,00 37.836,10
50882. IVICA PERIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1966 DUGOPOLJE 0,00 0,00 0,00 37.835,18 0,00 0,00 0,00 37.835,18
50883. MARIJA GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1966 DUĆE 0,00 0,00 0,00 37.834,49 0,00 0,00 0,00 37.834,49
50884. BLANKA ENGISCH BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ZRINSKI TOPOLOVAC 1960 JAKOPOVAC 0,00 0,00 0,00 37.831,95 0,00 0,00 0,00 37.831,95
50885. ZLATICA BENJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1951 OREHOVEC 0,00 0,00 0,00 37.828,79 0,00 0,00 0,00 37.828,79
50886. ĐURO BRCKO ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1936 ZAKLEPICA 0,00 0,00 0,00 37.825,53 0,00 0,00 0,00 37.825,53
50887. MIRJANA BLAŽEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1965 KRAVLJAK 0,00 0,00 0,00 37.822,94 0,00 0,00 0,00 37.822,94
50888. MARKO RAVNJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1968 KOPRIVNICA 35.200,92 0,00 6.567,15 -3.946,50 0,00 0,00 0,00 37.821,57
50889. RUŽICA MORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 22.344,10 15.476,29 0,00 0,00 0,00 37.820,39
50890. KAROLINA BRKLJAČA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 37.818,37 0,00 0,00 0,00 37.818,37
50891. RADE ŠEŠELJA ZADARSKA,ZADAR 1955 ZADAR 0,00 0,00 0,00 37.818,23 0,00 0,00 0,00 37.818,23
50892. ROBERTA FRGAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 15.158,19 22.659,28 0,00 0,00 0,00 37.817,47
50893. DANIJEL VUKIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1980 SISAK 0,00 0,00 -60,00 39.018,65 0,00 -1.141,26 0,00 37.817,39
50894. MIRJANA PAVELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1961 ŽUPANJA 0,00 0,00 3.868,59 33.946,33 0,00 0,00 0,00 37.814,92
50895. VEDRANA PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 37.811,39 0,00 37.811,41
50896. IVAN MRŠA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1954 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 37.809,27 0,00 0,00 0,00 37.809,27
50897. DARKO ŠAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1976 MARČELJI 0,00 0,00 6.759,78 31.048,99 0,00 0,00 0,00 37.808,77
50898. FRANJO CRNIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1933 MRACLIN 0,00 0,00 0,00 37.806,85 0,00 0,00 0,00 37.806,85
50899. DANICA TOMAŠINJAK PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1933 MALI JADRČ 0,00 0,00 0,00 37.805,79 0,00 0,00 0,00 37.805,79
50900. LJERKA SUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1959 ĆURLOVAC 0,00 0,00 0,00 37.804,85 0,00 0,00 0,00 37.804,85