OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
50801. MARIJANA BABIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1978 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 35.921,49 0,00 0,00 0,00 35.921,49
50802. VLADIMIR ŠAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.918,04 0,00 35.918,04
50803. JULIJANA MEŽNARIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1948 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 35.916,62 0,00 0,00 0,00 35.916,62
50804. IVAN RAMAĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.914,59 0,00 35.914,59
50805. SANDRA VULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 1.659,84 0,00 34.252,85 0,00 35.912,69
50806. ŽELJKO LUBINA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1970 RUNOVIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 11.291,54 24.620,96 0,00 35.912,50
50807. VESNA BIRO POŽEŠKO-SLAVONSKA,VELIKA 1966 VELIKA 0,00 0,00 0,00 18.704,80 0,00 17.206,45 0,00 35.911,25
50808. STJEPAN OSONIČKI SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1951 VELIKA SOLINA 0,00 0,00 0,00 35.910,59 0,00 0,00 0,00 35.910,59
50809. BARICA POLIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1948 GARČIN 0,00 0,00 0,00 35.903,66 0,00 0,00 0,00 35.903,66
50810. MLADEN SLIŠKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1966 DONJA VLAHINIČKA 0,00 0,00 0,00 35.902,53 0,00 0,00 0,00 35.902,53
50811. SNJEŽANA BEKINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -3.829,33 39.730,82 0,00 0,00 0,00 35.901,49
50812. SILVESTAR GAŠI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1972 ŽABJAK 11.267,06 0,00 0,00 24.633,87 0,00 0,00 0,00 35.900,93
50813. TIHOMIR DISTLER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1970 VINKOVCI 0,00 0,00 1.425,62 34.470,59 0,00 0,00 0,00 35.896,21
50814. IVICA KOLAR ZAGREBAČKA,RUGVICA 1958 PRESEKA OBOROVSKA 0,00 0,00 0,00 35.895,37 0,00 0,00 0,00 35.895,37
50815. JOSIP PAVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1954 VELIKA GORICA 4.466,74 0,00 424,58 31.003,00 0,00 0,00 0,00 35.894,32
50816. FRANO ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1975 SINJ 13.497,75 0,00 1.428,84 20.966,78 0,00 0,00 0,00 35.893,37
50817. ZLATKO OŽANIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1969 ILOVA 25,61 0,00 0,00 35.867,07 0,00 0,00 0,00 35.892,68
50818. VLADO RAGUŽ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1936 SARAJEVO 0,00 0,00 25.092,34 0,00 0,00 10.799,32 0,00 35.891,66
50819. IVAN OREJAŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1936 GORNJA RIJEKA 0,00 0,00 0,00 35.881,66 0,00 0,00 0,00 35.881,66
50820. JOSIP ČAVLOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1942 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 35.880,66 0,00 0,00 0,00 35.880,66
50821. DOMAGOJ MARČELJA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1975 SISAK 18.053,73 0,00 1.201,72 16.625,21 0,00 0,00 0,00 35.880,66
50822. DRAGA PAPA ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1944 GAJ 0,00 0,00 0,00 35.879,88 0,00 0,00 0,00 35.879,88
50823. IVAN EGRI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1960 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 35.877,99 0,00 0,00 0,00 35.877,99
50824. JUSTINA BRAČUN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1930 BREZIK 0,00 0,00 0,00 35.877,94 0,00 0,00 0,00 35.877,94
50825. ROBERT JOVANOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1984 SISAK 34.073,52 0,00 1.483,68 317,73 0,00 0,00 0,00 35.874,93
50826. VOIN VUKOTIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1958 TOMISLAVOVAC 0,00 0,00 0,00 35.871,04 0,00 0,00 0,00 35.871,04
50827. ROZALIJA JUG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1938 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 35.870,65 0,00 0,00 0,00 35.870,65
50828. JOZO MIJATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 1.451,27 34.417,46 0,00 0,00 0,00 35.868,73
50829. NAFIJA KOKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.866,34 0,00 0,00 0,00 35.866,34
50830. VLADO PERHAT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 0,00 35.864,72 0,00 0,00 0,00 35.864,72
50831. VESELIN VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.864,17 0,00 35.864,17
50832. ŠTEFANIJA KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1949 KLANJEČNO 0,00 0,00 0,00 35.862,06 0,00 0,00 0,00 35.862,06
50833. ANKA ŠALIPUR DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1968 ŽRNOVO 0,00 0,00 0,00 35.857,41 0,00 0,00 0,00 35.857,41
50834. MARIO VASILJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 10.669,53 0,00 4.442,19 20.698,71 0,00 46,97 0,00 35.857,40
50835. ZDENKICA RADANOVIĆ ZAGREBAČKA,LUKA 1963 ŽEJINCI 0,00 0,00 81,26 35.774,86 0,00 0,00 0,00 35.856,12
50836. MIRJANA MANDIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1958 ČABRAJI 0,00 0,00 0,00 35.854,90 0,00 0,00 0,00 35.854,90
50837. ANTO BLAŽEVIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1949 BENKOVAČKO SELO 0,00 0,00 0,00 35.854,67 0,00 0,00 0,00 35.854,67
50838. BOŽO PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.854,61 0,00 0,00 0,00 35.854,61
50839. VLADIMIRA LADA ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1973 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.853,99 0,00 35.853,99
50840. IVAN BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 4.132,16 0,00 25.162,64 6.549,52 0,00 0,00 0,00 35.844,32
50841. ANKA RAJN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ZRINSKI TOPOLOVAC 1945 ZRINSKI TOPOLOVAC 0,00 0,00 0,00 35.841,51 0,00 0,00 0,00 35.841,51
50842. STJEPAN TOPOL ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1949 KLJUČ BRDOVEČKI 0,00 0,00 0,00 35.834,71 0,00 0,00 0,00 35.834,71
50843. ŠTEFANIJA KATALENIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1957 DONJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 35.834,63 0,00 0,00 0,00 35.834,63
50844. JURICA BATINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1985 VIS -48,03 0,00 31.025,93 4.855,80 0,00 0,00 0,00 35.833,70
50845. ŽELJKO BINIČKI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1965 DUGA RESA 0,00 0,00 0,00 35.826,68 0,00 0,00 0,00 35.826,68
50846. SLAVICA NOVAK MEĐIMURSKA,BELICA 1962 BELICA 0,00 0,00 0,00 35.825,68 0,00 0,00 0,00 35.825,68
50847. BRANKA ŠPOLJAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1965 BUDANČEVICA 0,00 0,00 0,00 35.823,96 0,00 0,00 0,00 35.823,96
50848. MARKO JAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,00 0,00 0,00 35.819,28 0,00 0,00 0,00 35.819,28
50849. NINO NOVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1986 VELEŠKOVEC 0,00 0,00 -833,98 36.651,98 0,00 0,00 0,00 35.818,00
50850. JOSIP BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 129,94 35.676,78 0,00 0,00 0,00 35.806,72
50851. KRISTIAN MAREVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1977 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 35.806,43 0,00 0,00 0,00 35.806,43
50852. DRAGUTIN SRPAK MEĐIMURSKA,SVETA MARIJA 1959 SVETA MARIJA 0,00 0,00 0,00 35.806,43 0,00 0,00 0,00 35.806,43
50853. NEVENKA MIKULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1948 LOKVIČIĆI 0,00 0,00 0,00 35.803,29 0,00 0,00 0,00 35.803,29
50854. IVAN PERŠUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 GLAVNIČICA 0,00 0,00 -1.005,36 36.804,04 0,00 0,00 0,00 35.798,68
50855. MILENA PAJDEK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 0,00 35.797,98 0,00 0,00 0,00 35.797,98
50856. SLAVKO ŠIŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 75,71 35.720,67 0,00 0,00 0,00 35.796,38
50857. FRANJO MATJAČIĆ MEĐIMURSKA,PRELOG 1966 OPOROVEC 0,00 0,00 0,00 35.793,10 0,00 0,00 0,00 35.793,10
50858. MARIJAN KAPITAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 11.976,51 23.815,77 0,00 0,00 0,00 35.792,28
50859. AGATA MIKAC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1940 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 35.791,47 0,00 0,00 0,00 35.791,47
50860. IVAN MARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1961 OTOK 15.052,64 0,00 -1,30 20.740,03 0,00 0,00 0,00 35.791,37
50861. KRISTIJAN ŠKET MEĐIMURSKA,OREHOVICA 1974 OREHOVICA 0,00 0,00 0,00 35.788,10 0,00 0,00 0,00 35.788,10
50862. MATO ĆOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.787,41 0,00 35.787,41
50863. JASMINKA GRGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1962 DUBOŠEVICA 0,00 0,00 0,00 35.785,98 0,00 0,00 0,00 35.785,98
50864. MARIJA SPREMO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1958 DUBROVNIK 0,00 0,00 315,57 35.469,12 0,00 0,00 0,00 35.784,69
50865. MATO BAŠLIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1947 MAJUREC 0,00 0,00 0,00 35.782,31 0,00 0,00 0,00 35.782,31
50866. TOMISLAV BAJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEMINAC 1983 GRABOVAC 0,00 0,00 2.215,95 33.565,63 0,00 0,00 0,00 35.781,58
50867. ANJA ČULINA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1956 SISAK 25.551,89 0,00 2.752,05 7.476,98 0,00 0,00 0,00 35.780,92
50868. ANTUN SLIŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 807,73 0,00 2.520,98 32.452,09 0,00 0,00 0,00 35.780,80
50869. JELKA LJIKAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1947 MIKLUŠEVCI 0,00 0,00 0,00 35.778,48 0,00 0,00 0,00 35.778,48
50870. JELICA KUPČERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1942 MARIJANCI 0,00 0,00 0,00 35.777,75 0,00 0,00 0,00 35.777,75
50871. SANJA ŽUPANIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1970 OGULIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.773,40 0,00 35.773,40
50872. NENSI MATULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1966 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 35.771,30 0,00 0,00 0,00 35.771,30
50873. BRANKO DOVRANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.770,09 0,00 0,00 0,00 35.770,09
50874. ŠANDOR BALOG OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1956 SUZA 0,00 0,00 0,00 35.769,28 0,00 0,00 0,00 35.769,28
50875. EMIR JAŠAREVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1960 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 35.769,21 0,00 0,00 0,00 35.769,21
50876. SUZANA BREBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 415,92 35.350,73 0,00 0,00 0,00 35.766,65
50877. NAZMI JAŠARI SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1934 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 35.766,64 0,00 0,00 0,00 35.766,64
50878. MEDVED DAMIR OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1959 VALPOVO 0,00 0,00 0,00 35.765,67 0,00 0,00 0,00 35.765,67
50879. BOŽO DRLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1960 FORKUŠEVCI 0,00 0,00 0,00 35.765,00 0,00 0,00 0,00 35.765,00
50880. KATICA BET KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1968 MIHOLJANEC 0,00 0,00 0,00 35.764,24 0,00 0,00 0,00 35.764,24
50881. SINIŠA KUKAVICA ZADARSKA,POSEDARJE 1966 POSEDARJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.761,70 0,00 35.761,70
50882. MARIJANA URODA ŠIBENSKO-KNINSKA,PIROVAC 1972 PIROVAC 0,00 0,00 0,00 35.759,63 0,00 0,00 0,00 35.759,63
50883. IBRAHIM ŠABIĆ ISTARSKA,BUJE 1971 BUJE 0,00 0,00 0,00 35.759,09 0,00 0,00 0,00 35.759,09
50884. ILIJA BRAČIKA ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1963 SOŠICE 0,00 0,00 0,00 35.755,80 0,00 0,00 0,00 35.755,80
50885. STJEPAN ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1947 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 35.754,15 0,00 0,00 0,00 35.754,15
50886. SNJEŽANA ŽIVKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1970 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 35.754,08 0,00 0,00 0,00 35.754,08
50887. ZDRAVKO ŠESTAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1959 OŠTRICE 17.384,02 0,00 2.658,23 15.711,43 0,00 0,00 0,00 35.753,68
50888. BRANKA GROMAN ISTARSKA,PULA 1969 PULA 0,00 0,00 0,00 35.750,30 0,00 0,00 0,00 35.750,30
50889. DELFA JURLETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.746,29 0,00 0,00 0,00 35.746,29
50890. MIRKO BARUN SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1959 SOLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.741,87 0,00 35.741,87
50891. ŠTEFICA MAJDAK ZAGREBAČKA,RUGVICA 1958 OKUNŠĆAK 0,00 0,00 0,00 35.740,80 0,00 0,00 0,00 35.740,80
50892. TEO MOTUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 35.736,48 0,00 0,00 0,00 35.736,48
50893. ZLATKO ZVIROTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,KLAKAR 1974 DONJA BEBRINA 0,00 0,00 3.137,08 32.598,96 0,00 0,00 0,00 35.736,04
50894. DIJANA NRECAJ ISTARSKA,UMAG 1974 UMAG 0,00 0,00 0,00 35.735,53 0,00 0,00 0,00 35.735,53
50895. GORDANA FUČKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -1.869,91 0,00 18.463,99 19.140,22 0,00 0,00 0,00 35.734,30
50896. STJEPAN ŽUGAJ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1941 GLINA 0,00 0,00 0,00 35.734,16 0,00 0,00 0,00 35.734,16
50897. ANTO ČOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1969 OBERHAUSEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.733,96 0,00 35.733,96
50898. ROMEO DAMJANIĆ ZADARSKA,ZADAR 1963 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.731,86 0,00 35.731,86
50899. JELA BROĐANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1947 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 35.731,12 0,00 0,00 0,00 35.731,12
50900. KATARINA ŠARAC ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1965 MOSTARI 0,00 0,00 0,00 35.729,76 0,00 0,00 0,00 35.729,76