OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
50801. NIKOLA SUČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 458,27 36.204,64 0,00 0,00 0,00 36.662,91
50802. KRISTIAN MAREVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1977 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 36.659,67 0,00 0,00 0,00 36.659,67
50803. SAMID ČOLIĆ ISTARSKA,SVETI LOVREČ 1959 SVETI LOVREČ PAZENATIČKI 0,00 0,00 -263,48 36.922,43 0,00 0,00 0,00 36.658,95
50804. MILKA BLAŽEKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1964 KOVAČEVAC 0,00 0,00 0,00 36.655,57 0,00 0,00 0,00 36.655,57
50805. NATALIJA ĐURASEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1972 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 36.655,57 0,00 0,00 0,00 36.655,57
50806. LIDIJA PLAZIBAT OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1969 VIŠKOVCI 0,00 0,00 0,00 36.655,57 0,00 0,00 0,00 36.655,57
50807. DAMIR DREMPETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1976 DONJA STUBICA 0,00 0,00 1.776,14 34.878,47 0,00 0,00 0,00 36.654,61
50808. ŽELJKO ILOTIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,HLEBINE 1978 HLEBINE 0,00 0,00 0,00 36.651,84 0,00 0,00 0,00 36.651,84
50809. SLAVEN STANKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1988 NARD 0,00 0,00 390,00 36.260,31 0,00 0,00 0,00 36.650,31
50810. NICOLE LEIKERT ZADARSKA,PAKOŠTANE 1968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.649,57 0,00 36.649,57
50811. DARKO SKELEDŽIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1962 POŽEGA 0,00 0,00 0,00 36.649,56 0,00 0,00 0,00 36.649,56
50812. DINKA NOVAK SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1930 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.648,40 0,00 36.648,40
50813. SAŠA SRDOČ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK 1978 RISIKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.644,87 0,00 36.644,87
50814. IVAN ROSO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1950 MAKARSKA 0,00 0,00 -145,12 36.817,16 0,00 -32,43 0,00 36.639,61
50815. MORENA PRIMOŽIĆ ISTARSKA,PULA 1965 PULA 0,00 0,00 -103,04 36.740,79 0,00 0,00 0,00 36.637,75
50816. IVAN RAMAĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.636,45 0,00 36.636,45
50817. JOSIP PAVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1954 VELIKA GORICA 4.559,19 0,00 432,89 31.639,81 0,00 0,00 0,00 36.631,89
50818. ZDRAVKO GAJIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1951 SEVEROVCI 0,03 0,00 0,00 36.627,38 0,00 0,00 0,00 36.627,41
50819. EDY KURTOIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1991 TURČIN 0,00 0,00 394,89 36.231,99 0,00 0,00 0,00 36.626,88
50820. IVAN LOZINA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1958 SLIVNO 0,00 0,00 0,00 36.623,70 0,00 0,00 0,00 36.623,70
50821. IVICA SMOLIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1956 MEĐURAČA 0,00 0,00 323,68 36.299,84 0,00 0,00 0,00 36.623,52
50822. SANDRA KUTIJA ZADARSKA,BENKOVAC 1974 PRISTEG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.620,88 0,00 36.620,88
50823. NENAD MAGAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 17.514,18 19.104,19 0,00 0,00 0,00 36.618,37
50824. NIKOLA GRUDENIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1938 MARINBROD 0,00 0,00 0,00 36.617,96 0,00 0,00 0,00 36.617,96
50825. MILJENKO MARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1973 ILOK 0,00 0,00 62,88 36.554,56 0,00 0,00 0,00 36.617,44
50826. IVAN EGRI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1960 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 36.610,60 0,00 0,00 0,00 36.610,60
50827. SLAVA FODOR MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1952 IVANOVEC 0,00 0,00 36.609,37 0,00 0,00 0,00 0,00 36.609,37
50828. ALDO LICUL ISTARSKA,SVETA NEDELJA 1963 ŠUMBER 0,00 0,00 0,00 36.597,30 0,00 11,52 0,00 36.608,82
50829. BRANKA MLINARIĆ BAJČETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 36.606,36 0,00 0,00 0,00 36.606,36
50830. MATO ĆOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.604,30 0,00 36.604,30
50831. MUSTAFA HALILOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1964 TUZLA 0,00 0,00 27,70 36.575,78 0,00 0,00 0,00 36.603,48
50832. ZLATKO ZVIROTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,KLAKAR 1974 DONJA BEBRINA 0,00 0,00 3.211,61 33.391,49 0,00 0,00 0,00 36.603,10
50833. ANJA ČULINA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1956 SISAK 26.141,86 0,00 2.811,28 7.648,72 0,00 0,00 0,00 36.601,86
50834. STJEPAN TUŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 JESENOVEC 0,00 0,00 0,00 36.598,97 0,00 0,00 0,00 36.598,97
50835. JULIJANA MEŽNARIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1948 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 36.595,61 0,00 0,00 0,00 36.595,61
50836. ZORAN IVANOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1966 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 36.594,44 0,00 0,00 0,00 36.594,44
50837. SADŽIDA LEŠINA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1954 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 63,36 0,00 36.529,29 0,00 36.592,65
50838. MIJO BJELIŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1961 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 36.591,82 0,00 0,00 0,00 36.591,82
50839. IRENA BALIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 OSIJEK 0,00 0,00 1.306,69 35.284,93 0,00 0,00 0,00 36.591,62
50840. STIPE BELAMARIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1969 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.589,37 0,00 36.589,37
50841. EDVARD ROMIH PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1958 KOSI 17.480,90 0,00 -136,36 19.244,35 0,00 0,00 0,00 36.588,89
50842. ANTE JELČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1985 METKOVIĆ 0,00 0,00 91,91 36.494,67 0,00 0,00 0,00 36.586,58
50843. BOŽIDAR DRVAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1976 VEĆESLAVEC 0,00 0,00 0,00 36.584,33 0,00 0,00 0,00 36.584,33
50844. DRAGO TRNJANAC ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1975 LUKARIŠĆE 0,00 0,00 8.750,78 27.832,37 0,00 0,00 0,00 36.583,15
50845. MIROSLAV MIŠKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1946 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.581,88 0,00 36.581,88
50846. MARIO ŽARKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1971 TROGIR 22.698,16 0,00 -601,85 14.482,09 0,00 0,00 0,00 36.578,40
50847. LJUBA POLJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1939 POTOK KALNIČKI 0,00 0,00 0,00 36.577,69 0,00 0,00 0,00 36.577,69
50848. BARICA KUDLEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1957 GRABERJE 0,00 0,00 0,00 36.575,94 0,00 0,00 0,00 36.575,94
50849. MRIKE BOKAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1971 RIBNJAČKA 0,00 0,00 0,00 36.572,42 0,00 0,00 0,00 36.572,42
50850. KATA PLANTEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA TRNOVITICA 1952 MLINSKI VINOGRADI 0,00 0,00 0,00 36.570,96 0,00 0,00 0,00 36.570,96
50851. EDINA RUBIĆ ISTARSKA,BUZET 1960 ŠTRPED 0,00 0,00 -1.095,84 37.666,76 0,00 0,00 0,00 36.570,92
50852. JURE GRAVIĆ ZADARSKA,ŠKABRNJA 1971 PRKOS 0,00 0,00 0,00 37.657,50 0,00 -1.086,80 0,00 36.570,70
50853. SNJEŽANA BEKINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -3.792,78 40.362,41 0,00 0,00 0,00 36.569,63
50854. IGOR SAMARDŽIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1969 SISAK -14,13 0,00 0,00 36.583,15 0,00 0,00 0,00 36.569,02
50855. NINO NOVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1986 VELEŠKOVEC 0,00 0,00 -833,98 37.402,09 0,00 0,00 0,00 36.568,11
50856. STJEPAN CVETKO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1955 KUNĐEVEC 0,00 0,00 0,00 36.567,02 0,00 0,00 0,00 36.567,02
50857. IVICA ŽIGRI OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1985 ĐAKOVO 0,00 0,00 -4.737,62 41.303,24 0,00 0,00 0,00 36.565,62
50858. RADA GLUHAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 36.565,61 0,00 0,00 0,00 36.565,61
50859. VIKTOR CIMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 79,08 36.485,43 0,00 0,00 0,00 36.564,51
50860. NEDJELJKA LEUTAR PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1967 ČAVLE -1.021,17 0,00 -677,48 38.259,11 0,00 0,00 0,00 36.560,46
50861. DARIO BRALIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1991 VODICE -289,67 0,00 6.536,58 30.312,95 0,00 0,00 0,00 36.559,86
50862. PETAR GREGURIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1963 MOLVE 0,00 0,00 0,00 36.555,93 0,00 0,00 0,00 36.555,93
50863. FRIEDRICH ŽELIMIR BRALO ISTARSKA,PULA 1965 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.555,80 0,00 36.555,80
50864. ZORAN KIRINČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 36.551,78 0,00 0,00 0,00 36.551,78
50865. VESNA BIRO POŽEŠKO-SLAVONSKA,VELIKA 1966 VELIKA 0,00 0,00 0,00 19.028,87 0,00 17.520,19 0,00 36.549,06
50866. PETAR HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1949 ŠKARIĆEVO 0,00 0,00 0,00 36.542,10 0,00 0,00 0,00 36.542,10
50867. ŽELJKO SMOLČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1963 DABAR -24,31 0,00 -1.423,33 37.988,26 0,00 0,00 0,00 36.540,62
50868. HANS DIETER BAR ISTARSKA,POREČ FRANKFURT AM MAIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.537,50 0,00 36.537,50
50869. GORAN JADRIJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 36.535,83 0,00 0,00 0,00 36.535,83
50870. FRANJO GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.535,44 0,00 36.535,44
50871. SANJA ŽUPANIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1970 OGULIN 0,00 0,00 -288,02 0,00 0,00 36.819,60 0,00 36.531,58
50872. HRVOJE ŠOKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI 1973 TRNAVA 0,00 0,00 -1.347,88 37.879,27 0,00 0,00 0,00 36.531,39
50873. NIKOLA JELUŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1969 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 36.528,95 0,00 0,00 0,00 36.528,95
50874. MIRKO BIĆANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1956 KARADŽIĆEVO 0,00 0,00 0,00 36.528,34 0,00 0,00 0,00 36.528,34
50875. MARIJANA UGRINA SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1974 TROGIR 0,00 0,00 0,00 36.524,32 0,00 0,00 0,00 36.524,32
50876. DAMIR ŠPANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 36.517,85 0,00 0,00 0,00 36.517,85
50877. MILAN BULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.515,46 0,00 0,00 0,00 36.515,46
50878. ANKICA BURAZER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 8.473,40 0,00 105,38 27.932,04 0,00 0,00 0,00 36.510,82
50879. IVAN BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 4.212,45 0,00 25.641,58 6.655,11 0,00 0,00 0,00 36.509,14
50880. RANKA MARAVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1949 DREŽNICA 0,00 0,00 0,00 36.506,74 0,00 0,00 0,00 36.506,74
50881. MARKO PAVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1971 ZADAR 0,00 0,00 0,00 36.506,53 0,00 0,00 0,00 36.506,53
50882. LJUBICA VRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 -344,62 36.850,58 0,00 0,00 0,00 36.505,96
50883. SONJA NOVAK MEĐIMURSKA,GORNJI MIHALJEVEC 1964 GORNJA DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 36.505,75 0,00 0,00 0,00 36.505,75
50884. RUŽICA ŠIPEK VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1961 NOVO SELO PODRAVSKO 0,00 0,00 0,00 36.505,25 0,00 0,00 0,00 36.505,25
50885. KRSTA CAREVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1933 LUKAVAC 0,00 0,00 0,00 36.503,97 0,00 0,00 0,00 36.503,97
50886. MIRNELA PUKLIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1987 PAULOVAC 0,00 0,00 0,00 36.503,34 0,00 0,00 0,00 36.503,34
50887. MILKA RUŠKAN BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1939 DONJI CRNOGOVCI 0,00 0,00 0,00 36.502,12 0,00 0,00 0,00 36.502,12
50888. ROBERT JOVANOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1984 SISAK 34.674,19 0,00 1.501,61 323,91 0,00 0,00 0,00 36.499,71
50889. DOMAGOJ SIRNIK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 36.499,44 0,00 0,00 0,00 36.499,44
50890. ŠEVKO HALILOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1987 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 36.498,72 0,00 0,00 0,00 36.498,72
50891. RANKO ŠUPUT OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 OSIJEK 0,00 0,00 -4.418,07 40.915,98 0,00 0,00 0,00 36.497,91
50892. KATARINA ŽALAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1949 HRASTOVAC 0,00 0,00 0,00 36.496,76 0,00 0,00 0,00 36.496,76
50893. RUŽA NEROVČIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA 0,00 0,00 0,00 36.496,23 0,00 0,00 0,00 36.496,23
50894. GABRIJEL KUŠENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 SESVETE 0,00 0,00 0,00 36.495,25 0,00 0,00 0,00 36.495,25
50895. MILOŠ JAKAC ISTARSKA,POREČ 1933 STANCIJA VODOPIJA-STANZIA BEVILACQU 0,00 0,00 2.256,16 34.238,77 0,00 0,00 0,00 36.494,93
50896. JOSIP RANG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1951 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 36.494,03 0,00 0,00 0,00 36.494,03
50897. ŽELJKA KULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.492,75 0,00 36.492,75
50898. DRAGUTIN JAKOPIČEK VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1969 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 36.491,30 0,00 0,00 0,00 36.491,30
50899. SNJEŽANA JAČEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1964 GORNJE PLAVNICE 0,00 0,00 0,00 36.487,16 0,00 0,00 0,00 36.487,16
50900. ANTUN TOMAŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1940 REŠETARI 0,00 0,00 0,00 36.486,75 0,00 0,00 0,00 36.486,75