OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
50801. BARICA MARINIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1967 GUNDINCI 0,00 0,00 0,00 38.602,79 0,00 0,00 0,00 38.602,79
50802. ANA FAJFARIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1947 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 38.601,91 0,00 0,00 0,00 38.601,91
50803. DENIS RUŠEC GITNER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.601,53 0,00 38.601,53
50804. EMIL BOŽIĆ MEĐIMURSKA,STRAHONINEC 1974 STRAHONINEC 2.641,93 0,00 0,00 35.959,07 0,00 0,00 0,00 38.601,00
50805. TOMISLAV MATIJAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1952 MARINA 0,00 0,00 0,00 38.600,66 0,00 0,00 0,00 38.600,66
50806. ANĐELKO TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1948 KAŠTEL LUKŠIĆ 39.195,84 0,00 -589,11 -10,63 0,00 0,00 0,00 38.596,10
50807. KSENIJA HAMILTON OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 38.594,89 0,00 0,00 0,00 38.594,89
50808. BRANKO SEMPER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.594,33 0,00 0,00 0,00 38.594,33
50809. BOŽICA KLEMENČIĆ MEĐIMURSKA,SVETI MARTIN NA MURI 1949 ŽABNIK 0,00 0,00 0,00 38.591,58 0,00 0,00 0,00 38.591,58
50810. ANDRIJA PERIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1970 VIŠKOVO -661,91 0,00 0,00 39.251,40 0,00 0,00 0,00 38.589,49
50811. NATAŠA KRALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1969 SOLIN 0,00 0,00 1.691,96 36.896,31 0,00 0,00 0,00 38.588,27
50812. SANDRA ČABRAJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1988 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 -5,09 38.592,02 0,00 0,00 0,00 38.586,93
50813. ANGELINA MARIA KRIVOKAPIĆ ISTARSKA,POREČ 1975 LONDON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.586,54 0,00 38.586,54
50814. PASHK CANAJ MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC 1946 ŠENKOVEC 3.728,53 0,00 36,07 34.820,33 0,00 0,00 0,00 38.584,93
50815. NEDO ČULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1961 BIORINE 0,00 0,00 -1.938,32 40.522,88 0,00 0,00 0,00 38.584,56
50816. NADA URUKALO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 38.583,86 0,00 0,00 0,00 38.583,86
50817. ANA KOŠAK MEĐIMURSKA,GORNJI MIHALJEVEC 1948 VUGRIŠINEC 0,00 0,00 0,00 38.581,91 0,00 0,00 0,00 38.581,91
50818. KATICA PUHMAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1946 REZOVAČKE KRČEVINE 0,00 0,00 0,00 38.580,70 0,00 0,00 0,00 38.580,70
50819. KATA RAKITNIČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1956 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 38.580,64 0,00 0,00 0,00 38.580,64
50820. ANICA ŠIRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1965 MLADENIĆI 4,00 0,00 -937,36 -105,16 0,00 39.616,66 0,00 38.578,14
50821. BOŽICA JENDUKA VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1957 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 38.577,19 0,00 0,00 0,00 38.577,19
50822. MARIJA HUZJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1972 FEREŽANI 0,00 0,00 0,00 38.576,44 0,00 0,00 0,00 38.576,44
50823. MILOŠ JAKAC ISTARSKA,POREČ 1933 STANCIJA VODOPIJA-STANZIA BEVILACQU 0,00 0,00 2.296,99 36.277,12 0,00 0,00 0,00 38.574,11
50824. VALON GURI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1986 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 38.574,03 0,00 0,00 0,00 38.574,03
50825. MARIO PECOJA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1975 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 38.572,51 0,00 0,00 0,00 38.572,51
50826. ZVONIMIR TRUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 8.463,39 30.086,95 0,00 21,70 0,00 38.572,04
50827. ŽELJKO TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1970 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 38.571,59 0,00 0,00 0,00 38.571,59
50828. VESNA JANKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1971 LEDENIK 0,00 0,00 0,00 38.569,43 0,00 0,00 0,00 38.569,43
50829. MARIJA BEĆI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1948 OSIJEK VOJAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 38.566,45 0,00 0,00 0,00 38.566,45
50830. INES SKEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.564,51 0,00 38.564,51
50831. RADE BRKLJAČA ZADARSKA,BENKOVAC 1954 RAŠTEVIĆ 2.391,30 0,00 0,00 36.167,62 0,00 0,00 0,00 38.558,92
50832. ŽELJKO MARKOV KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1981 NOVO VIRJE 10.448,39 0,00 0,00 28.108,74 0,00 0,00 0,00 38.557,13
50833. ANĐELKA REPIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1956 VELIKO VUKOVJE 0,00 0,00 0,00 38.556,41 0,00 0,00 0,00 38.556,41
50834. VLADO PERAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.556,39 0,00 0,00 0,00 38.556,39
50835. MARCEL OTTO JAN FELIX ISTARSKA,MEDULIN 1961 ALMERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.553,28 0,00 38.553,28
50836. BOŽE BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.552,96 0,00 0,00 0,00 38.552,96
50837. DANIJEL MAUROVIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1979 SVIBJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.552,94 0,00 38.552,94
50838. TATJANA TANIA ŠIŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.551,84 0,00 38.551,84
50839. GUNTHER KOLBL ZADARSKA,ZADAR 1964 ZADAR 0,00 0,00 0,00 38.551,57 0,00 0,00 0,00 38.551,57
50840. ZLATAN LEKO PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1955 OMIŠALJ 0,00 0,00 12.169,08 26.378,47 0,00 0,00 0,00 38.547,55
50841. SANJA ŠUŠNJARA SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1963 STANIĆI 0,00 0,00 0,00 38.545,59 0,00 0,00 0,00 38.545,59
50842. ANĐELO MILUTIN ZADARSKA,VRSI 1986 VRSI 0,00 0,00 0,00 38.544,87 0,00 0,00 0,00 38.544,87
50843. STIPAN GAŠPAROVIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1952 ŠILJKOVAČA 0,00 0,00 0,00 38.544,36 0,00 0,00 0,00 38.544,36
50844. KATARINA KAMENJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1953 MIHOLEC 0,00 0,00 0,00 38.542,37 0,00 0,00 0,00 38.542,37
50845. ANTUN TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.540,22 0,00 38.540,22
50846. IVANA KRIZMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1946 HUM KOŠNIČKI 0,00 0,00 0,00 38.538,73 0,00 0,00 0,00 38.538,73
50847. SLOBODAN MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 -1,69 38.539,24 0,00 0,00 0,00 38.537,55
50848. JOSIP ČAGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZAGVOZD 1979 ZAGVOZD 0,00 0,00 0,00 38.537,31 0,00 0,00 0,00 38.537,31
50849. TOMISLAV JELIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1972 IVANSKA 0,00 0,00 0,00 38.536,11 0,00 0,00 0,00 38.536,11
50850. JOSO BARIŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1968 DRNIŠ 0,00 0,00 0,00 38.535,55 0,00 0,00 0,00 38.535,55
50851. VANJA IVANKOV ZADARSKA,ZADAR 1974 ZADAR 0,00 0,00 317,55 38.216,84 0,00 0,00 0,00 38.534,39
50852. ANTE TALAJIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1977 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 38.533,40 0,00 0,00 0,00 38.533,40
50853. MIROSLAVA SMILJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.533,18 0,00 38.533,18
50854. ANĐELKO MAROŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1967 VELIĆ 0,00 0,00 462,67 38.068,22 0,00 0,00 0,00 38.530,89
50855. KRISTINA VILA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 -49,72 38.580,57 0,00 0,00 0,00 38.530,85
50856. VLADE ŽANIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1962 MODRUŠ 0,00 0,00 0,00 38.530,11 0,00 0,00 0,00 38.530,11
50857. MILAN SIROVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1962 SUBOTICA PODRAVSKA 0,00 0,00 0,00 38.529,52 0,00 0,00 0,00 38.529,52
50858. RATKO POPOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1972 DONJE KOMAREVO 0,00 0,00 0,00 38.525,91 0,00 0,00 0,00 38.525,91
50859. SIMO KOSANOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1950 JASENAK 0,00 0,00 0,00 38.525,36 0,00 0,00 0,00 38.525,36
50860. IVAN TRAJBAR VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1944 BARTOLOVEC 0,00 0,00 0,00 38.525,16 0,00 0,00 0,00 38.525,16
50861. ANDRIJA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.519,82 0,00 0,00 0,00 38.519,82
50862. BISERKA ŠALJAK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1948 ŽUNCI 0,00 0,00 0,00 38.518,90 0,00 0,00 0,00 38.518,90
50863. ĐORĐO ĆURKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1952 POVLJA 0,00 0,00 0,00 38.518,16 0,00 0,00 0,00 38.518,16
50864. MARICA ŠTEFEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PODRAVSKE SESVETE 1957 PODRAVSKE SESVETE 0,00 0,00 0,00 38.516,90 0,00 0,00 0,00 38.516,90
50865. IGOR PEROŠ ZADARSKA,ZADAR 1959 ZADAR 0,00 0,00 0,00 38.512,94 0,00 0,00 0,00 38.512,94
50866. JOSIP RANG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1951 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 38.511,15 0,00 0,00 0,00 38.511,15
50867. ANDRO ŠEPERICA SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1947 HVAR 0,00 0,00 20.246,91 18.260,10 0,00 0,00 0,00 38.507,01
50868. STJEPAN IVANKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1947 BISTRINCI 37.197,79 0,00 0,00 1.309,17 0,00 0,00 0,00 38.506,96
50869. DARINKA JURAŠIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1960 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 38.504,20 0,00 0,00 0,00 38.504,20
50870. FRANJO HAJDUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1943 DOMOVEC 0,00 0,00 0,00 38.502,10 0,00 0,00 0,00 38.502,10
50871. JOVANKA KOTUR SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1949 CRKVENI BOK 0,00 0,00 0,00 38.500,59 0,00 0,00 0,00 38.500,59
50872. SAŠA KRNJIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1972 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 38.495,50 0,00 0,00 0,00 38.495,50
50873. ANTUN VUZEM VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1947 CABUNA 0,00 0,00 -1.003,96 39.499,06 0,00 0,00 0,00 38.495,10
50874. STJEPAN HRŠAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 38.494,88 0,00 0,00 0,00 38.494,88
50875. MILAN VUKMIROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 TENJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.494,19 0,00 38.494,19
50876. JURICA NINČEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1985 ZADAR 0,00 0,00 0,00 38.491,71 0,00 0,00 0,00 38.491,71
50877. BRANKO KUŠTER VARAŽDINSKA,IVANEC 1967 PUNIKVE 813,15 0,00 555,58 37.136,98 0,00 -14,66 0,00 38.491,05
50878. IVAN MALEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1947 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.490,78 0,00 38.490,78
50879. TATIANA KOROLEVA SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1967 SELCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.490,73 0,00 38.490,73
50880. BRANKO PRLINA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1953 BUKOVAČKI ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 38.486,70 0,00 0,00 0,00 38.486,70
50881. IGOR SARADŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.483,93 0,00 38.483,93
50882. BRANKA ANTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1919 KRASICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.481,92 0,00 38.481,92
50883. MILAN POPADIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1954 TRPINJA 0,00 0,00 3.671,30 34.810,59 0,00 0,00 0,00 38.481,89
50884. DRAGUTIN REŠČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1959 VELIKA GORICA 0,00 0,00 38.481,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38.481,47
50885. MARTIN JOVANOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1953 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 37.893,03 0,00 585,47 0,00 38.478,50
50886. ANASTAZIJA POPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1970 MARIJANCI 0,00 0,00 0,00 38.477,73 0,00 0,00 0,00 38.477,73
50887. IVKA MARGETIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1958 BREZNICA -0,33 0,00 438,99 38.037,96 0,00 0,00 0,00 38.476,62
50888. ANA LIKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1939 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 38.475,02 0,00 0,00 0,00 38.475,02
50889. ANA JAKOPČIN VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1958 VELIKI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 38.470,31 0,00 0,00 0,00 38.470,31
50890. GORAN FAJTOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1976 VELIKI POGANAC 4.050,03 0,00 938,31 16.672,74 16.807,39 0,00 0,00 38.468,47
50891. IVAN BRNEČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1938 IČIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.467,33 0,00 38.467,33
50892. MARIJA PLENTAJ PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1948 POLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.466,85 0,00 38.466,85
50893. NEVEN MANDAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1966 BRNAZE 0,00 0,00 -861,83 39.326,06 0,00 0,00 0,00 38.464,23
50894. ANITA VASILJ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1978 BAST 0,22 0,00 0,00 38.463,93 0,00 0,00 0,00 38.464,15
50895. GORAN HARAPIN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1971 VELIKA GORICA 0,00 0,00 468,20 37.993,43 0,00 0,00 0,00 38.461,63
50896. ŽELJKO PETREKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1961 SIROVA KATALENA 0,00 0,00 0,00 38.459,13 0,00 0,00 0,00 38.459,13
50897. TIHOMIR KLEČKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1977 DARUVAR 5.648,73 0,00 0,00 32.809,49 0,00 0,00 0,00 38.458,22
50898. MILICA BAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1961 ČRNČEVEC 0,00 0,00 0,00 38.455,94 0,00 0,00 0,00 38.455,94
50899. SLAVICA VIDOŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1965 BELIŠĆE 3.585,40 0,00 7.866,49 27.002,87 0,00 0,00 0,00 38.454,76
50900. JOSIP MIKULČIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1970 GORNJI KNEGINEC 9.453,31 0,00 18.235,16 10.765,88 0,00 0,00 0,00 38.454,35