OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
49701. ZLATKO MATIJAŠIĆ ISTARSKA,POREČ 1962 POREČ - PARENZO 42.405,25 0,00 -534,70 -291,71 0,00 0,00 0,00 41.578,84
49702. NEDJELJKA HORVAT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,HLEBINE 1984 GABAJEVA GREDA 0,00 0,00 0,00 41.576,17 0,00 0,00 0,00 41.576,17
49703. ZORAN FILIPOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1981 NOVA BUKOVICA 0,00 0,00 2.779,00 38.796,37 0,00 0,00 0,00 41.575,37
49704. ĐURĐICA TOT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1959 DEŽANOVAC 0,00 0,00 0,00 41.571,07 0,00 0,00 0,00 41.571,07
49705. JELICA MATKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1950 GREDA SUNJSKA 0,00 0,00 0,00 41.566,59 0,00 0,00 0,00 41.566,59
49706. NENAD MUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.566,36 0,00 0,00 0,00 41.566,36
49707. JADRANKA PERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 6.717,64 0,00 -45,43 34.891,65 0,00 0,00 0,00 41.563,86
49708. DARKO POLANČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.562,81 0,00 0,00 0,00 41.562,81
49709. TANJA SARŠON PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 41.559,84 0,00 0,00 0,00 41.559,84
49710. MARICA SRBLJINOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1960 SELNICA MIHOLEČKA 0,00 0,00 0,00 41.556,96 0,00 0,00 0,00 41.556,96
49711. EMILIJA MUJAN ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1983 SEDRAMIĆ 0,00 0,00 0,00 41.554,66 0,00 0,00 0,00 41.554,66
49712. MILJENKO GORIČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1974 BEDEKOVČINA 10.954,97 0,00 452,47 30.146,88 0,00 0,00 0,00 41.554,32
49713. PERO ĐURINSKI OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1964 STIPANOVCI 1,17 0,00 576,33 40.976,00 0,00 0,00 0,00 41.553,50
49714. STJEPKO GABELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1959 VRBOSKA 0,00 0,00 0,00 41.550,68 0,00 0,00 0,00 41.550,68
49715. ANĐELINA ANTIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1968 KISTANJE 0,00 0,00 0,00 41.550,53 0,00 0,00 0,00 41.550,53
49716. PETAR ČOLAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 830,80 40.713,85 0,00 0,00 0,00 41.544,65
49717. DARIO PAVLINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 489,19 41.051,91 0,00 0,00 0,00 41.541,10
49718. SIMEUNA JOLDŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1934 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 41.540,75 0,00 0,00 0,00 41.540,75
49719. MARIJO BLAŽEKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1975 PRELOŠĆICA -100,00 0,00 0,00 41.640,64 0,00 0,00 0,00 41.540,64
49720. IGOR DUNAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1983 OREHOVEC RADOBOJSKI 0,00 0,00 14.092,38 27.445,09 0,00 0,00 0,00 41.537,47
49721. ANA KOŠAK MEĐIMURSKA,GORNJI MIHALJEVEC 1948 VUGRIŠINEC 0,00 0,00 0,00 41.537,04 0,00 0,00 0,00 41.537,04
49722. JINGGUANG XIA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.535,58 0,00 0,00 0,00 41.535,58
49723. ZLATKO BLUMENŠAJN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1964 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 41.534,99 0,00 0,00 0,00 41.534,99
49724. NATAŠA PRANJIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1980 VELIKA GORICA 0,00 0,00 19.489,15 22.045,15 0,00 0,00 0,00 41.534,30
49725. TIHOMIR PALAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 12.517,36 29.015,15 0,00 0,00 0,00 41.532,51
49726. ĐINA PAVLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1968 ĐURĐENOVAC 0,00 0,00 2.371,87 39.155,74 0,00 0,00 0,00 41.527,61
49727. FILIP ŠĆRBEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 15.237,28 0,00 2.763,07 23.526,19 0,00 0,00 0,00 41.526,54
49728. ANTON CHUK PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1930 MIHOTIĆI 0,00 0,00 0,00 41.526,34 0,00 0,00 0,00 41.526,34
49729. KRISTINA JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1973 OTOK 0,00 0,00 0,00 41.520,10 0,00 0,00 0,00 41.520,10
49730. FRANC JAZBEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 41.518,04 0,00 0,00 0,00 41.518,04
49731. KRISTIJAN MILIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 0,00 0,00 -213,95 41.730,56 0,00 0,00 0,00 41.516,61
49732. VEDRAN MUDRONJA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1962 ŠIBENIK 0,00 0,00 363,35 41.152,25 0,00 0,00 0,00 41.515,60
49733. LASLO RIBAR ISTARSKA,POREČ 1948 MUŠALEŽ -1.048,66 0,00 13,15 42.550,57 0,00 0,00 0,00 41.515,06
49734. MIRA ŠTRITOF ZAGREBAČKA,DUBRAVICA 1962 VUČILČEVO 0,00 0,00 0,00 41.513,41 0,00 0,00 0,00 41.513,41
49735. ĐURO BALOG BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1951 ZRINSKA 0,00 0,00 0,00 41.510,64 0,00 0,00 0,00 41.510,64
49736. RUDOLF BIŠĆAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1956 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 16.548,96 0,00 24.960,87 0,00 41.509,83
49737. ZDRAVKO TURKULIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB -0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 41.507,52 0,00 41.507,25
49738. SUZANA ĆUKUŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 41.505,93 0,00 0,00 0,00 0,00 41.505,93
49739. SANJA ČANČAR OSJEČKO-BARANJSKA,ČEMINAC 1970 GRABOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.500,93 0,00 41.500,93
49740. MAJA MALINARIĆ-CUCULIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1977 HRELJIN 0,00 0,00 0,00 41.500,12 0,00 0,00 0,00 41.500,12
49741. ZORAN BOLOBAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1960 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 41.498,12 0,00 0,00 0,00 41.498,12
49742. AIDA GRACIN ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1952 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 41.494,19 0,00 0,00 0,00 41.494,19
49743. ROMANO POLJIČANIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1975 SEGET DONJI 0,00 0,00 0,00 41.491,96 0,00 0,00 0,00 41.491,96
49744. KRUNOSLAV DEGLIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1968 HUM BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 41.490,18 0,00 0,00 0,00 41.490,18
49745. ELVIS BALIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1986 SMILJAN 0,00 0,00 436,68 41.048,44 0,00 0,00 0,00 41.485,12
49746. JOSIPA BUHIN VARAŽDINSKA,IVANEC 1950 MARGEČAN 0,00 0,00 0,00 41.480,94 0,00 0,00 0,00 41.480,94
49747. SMILJAN GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.479,28 0,00 0,00 0,00 41.479,28
49748. VALON GURI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1986 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 41.478,90 0,00 0,00 0,00 41.478,90
49749. ALEN HORČIČKA SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1975 KUTINA 0,00 0,00 0,00 21.030,20 20.445,35 0,00 0,00 41.475,55
49750. KATJA KAUZLARIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1986 BANJOLE 8.128,40 0,00 0,00 33.346,52 0,00 0,00 0,00 41.474,92
49751. ANDRO ŠEPERICA SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1947 HVAR 0,00 0,00 21.882,18 19.592,04 0,00 0,00 0,00 41.474,22
49752. KREŠIMIR LAJŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 41.473,46 0,00 0,00 0,00 0,00 41.473,46
49753. MARIJA LIBERATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -0,03 0,00 13.798,30 27.673,75 0,00 0,00 0,00 41.472,02
49754. MARIJO PERAN ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1975 ŠIBENIK 25.002,48 0,00 1.408,46 15.061,00 0,00 0,00 0,00 41.471,94
49755. IVAN ĆUK SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1978 STARI GRAD 0,00 0,00 0,00 41.470,75 0,00 0,00 0,00 41.470,75
49756. MARIJAN PEČUR POŽEŠKO-SLAVONSKA,JAKŠIĆ 1956 JAKŠIĆ 0,00 0,00 41.469,85 0,00 0,00 0,00 0,00 41.469,85
49757. NIKOLA PERKOVIĆ ZAGREBAČKA,PUŠČA 1971 BREGOVLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.465,77 0,00 41.465,77
49758. TATJANA PAVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1985 MIRKOVCI 0,00 0,00 2.358,67 39.106,14 0,00 0,00 0,00 41.464,81
49759. MARIO STJEPAN HERCEG ISTARSKA,ROVINJ 1973 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.463,95 0,00 41.463,95
49760. ŽELJKA DOKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1975 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 41.461,99 0,00 0,00 0,00 41.461,99
49761. SUZANA KRAUPA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1961 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 41.461,19 0,00 0,00 0,00 41.461,19
49762. RENATA ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1971 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 41.460,50 0,00 0,00 0,00 41.460,50
49763. ZLATKO TOMIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1970 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.460,20 0,00 41.460,20
49764. FRANJO LENKEŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1953 ILOK 0,00 0,00 0,00 41.459,62 0,00 0,00 0,00 41.459,62
49765. JOSIP STOŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1967 KISTANJE 0,00 0,00 0,00 41.459,55 0,00 0,00 0,00 41.459,55
49766. MILEVA RADOJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1929 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.459,30 0,00 41.459,30
49767. ŽELJKO VEDRIŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1968 STARI GRADAC -10.056,61 0,00 -440,00 51.954,43 0,00 0,00 0,00 41.457,82
49768. TOMISLAV NEMET OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1973 ĐAKOVO 10.040,02 0,00 3.891,94 12.773,10 0,00 14.752,73 0,00 41.457,79
49769. JOZO FALAMIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1952 RAKITOVICA 0,00 0,00 0,00 41.456,15 0,00 0,00 0,00 41.456,15
49770. VLADO ŠANGUT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1954 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 41.452,60 0,00 0,00 0,00 41.452,60
49771. MIRJANA ZABRDAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1955 GORNJI ULJANIK 0,00 0,00 0,00 41.448,97 0,00 0,00 0,00 41.448,97
49772. INDRO KLAIĆ ZADARSKA,ZADAR 1956 ZADAR 0,00 0,00 0,00 41.446,39 0,00 0,00 0,00 41.446,39
49773. MIJO ILINČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1954 KOZAREVAC 0,00 0,00 0,00 41.445,31 0,00 0,00 0,00 41.445,31
49774. NEVENKA POGLEDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 GORNJE PLAVNICE 0,00 0,00 0,00 41.443,70 0,00 0,00 0,00 41.443,70
49775. BOŽO BABIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1971 DONJI FODROVEC 0,00 0,00 0,00 41.443,40 0,00 0,00 0,00 41.443,40
49776. ANDREJA BUHIN VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1973 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 41.441,48 0,00 0,00 0,00 41.441,48
49777. DRAGAN PERIĆ ZADARSKA,SUKOŠAN 1958 GORICA 0,00 0,00 0,00 41.439,33 0,00 0,00 0,00 41.439,33
49778. MARIO MIHALJEVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1951 VELIKA BUNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.436,13 0,00 41.436,13
49779. DAVID IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 41.433,02 0,00 0,00 0,00 41.433,02
49780. KATICA CAR SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1931 MUŽILOVČICA 0,00 0,00 0,00 41.429,52 0,00 0,00 0,00 41.429,52
49781. DANIJEL ULJAREVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.429,28 0,00 41.429,28
49782. HINKO HAJNDL SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.428,46 0,00 41.428,46
49783. IVO STRUKAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1962 ŠIŠKOVCI 0,00 0,00 0,00 41.427,12 0,00 0,00 0,00 41.427,12
49784. ANDRIJA ČABRAJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1982 SLAVONSKI BROD 6.749,84 0,00 5.884,90 28.791,96 0,00 0,00 0,00 41.426,70
49785. IRENA DEROKO-KUČINA ZADARSKA,ZADAR 1967 ZADAR 0,00 0,00 0,00 41.415,69 0,00 0,00 0,00 41.415,69
49786. ROBERT BRGODAC ISTARSKA,BUZET 1966 SVETI IVAN 0,00 0,00 -60,00 41.474,34 0,00 0,00 0,00 41.414,34
49787. NADA MILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 0,00 41.412,39 0,00 0,00 0,00 41.412,39
49788. LJUBICA SRABINEC ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1955 CERJE 0,00 0,00 0,00 41.411,67 0,00 0,00 0,00 41.411,67
49789. ŽELJKO JERGOVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,VELIKA 1970 POTOČANI 0,00 0,00 0,00 41.408,27 0,00 0,00 0,00 41.408,27
49790. ANTO BABIĆ ISTARSKA,BUZET 1954 BUZET 6.230,60 0,00 -25,92 35.203,10 0,00 0,00 0,00 41.407,78
49791. DINKO DINČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1974 ČISLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.407,76 0,00 41.407,76
49792. ROBERT ARAMBAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1983 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.407,32 0,00 41.407,32
49793. DANIJELA GLIGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.406,59 0,00 41.406,59
49794. MIROSLAV RANĐIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1952 TRNOVEC 0,00 0,00 41.406,58 0,00 0,00 0,00 0,00 41.406,58
49795. MATE PUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.404,19 0,00 0,00 0,00 41.404,19
49796. SLOBODAN ČORAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1964 MALA TRAPINSKA 0,00 0,00 0,00 41.400,39 0,00 0,00 0,00 41.400,39
49797. DIJANA ANĐELICA BAUMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 19.135,79 0,00 22.264,16 0,00 0,00 0,00 0,00 41.399,95
49798. JELA ĆORKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1934 ČETVRTKOVAC 0,00 0,00 0,00 41.397,99 0,00 0,00 0,00 41.397,99
49799. IVKA MARGETIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1958 BREZNICA -0,33 0,00 438,99 40.958,74 0,00 0,00 0,00 41.397,40
49800. ENSAR BERBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 41.394,18 0,00 0,00 0,00 0,00 41.394,18