OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
49701. RAMO ŠIŠIĆ ISTARSKA,UMAG 1976 KRIŽINE 0,00 0,00 0,00 37.425,36 0,00 0,00 0,00 37.425,36
49702. NEDELJKA GRBAVEC ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1970 RAKITJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.423,05 0,00 37.423,05
49703. PETAR MALVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1964 KOSTANJEVAC 0,00 0,00 0,00 37.414,03 0,00 0,00 0,00 37.414,03
49704. DARA ŠKRBINA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC 1955 PUPELICA 0,00 0,00 0,00 37.413,85 0,00 0,00 0,00 37.413,85
49705. OLGA GJURIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.413,24 0,00 37.413,24
49706. RUŽICA DILBER SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1956 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 37.412,16 0,00 0,00 0,00 37.412,16
49707. MARIJA PANDŽIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,BRESTOVAC 1959 ZAVRŠJE 0,00 0,00 0,00 37.411,60 0,00 0,00 0,00 37.411,60
49708. MIROSLAV MARIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1969 VELIKO SVINJIČKO 0,00 0,00 0,00 37.409,62 0,00 0,00 0,00 37.409,62
49709. DENIS LUPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1966 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 37.409,40 0,00 0,00 0,00 37.409,40
49710. SLOBODANKA MEDIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1947 SLOVINCI 0,00 0,00 0,00 37.408,79 0,00 0,00 0,00 37.408,79
49711. GORDANA FINC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 37.403,93 0,00 0,00 0,00 37.403,94
49712. ANTONIO PREGOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 28.132,96 0,00 3.292,83 5.977,85 0,00 0,00 0,00 37.403,64
49713. SPOMENKA ŠAVORA OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1975 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 37.402,93 0,00 0,00 0,00 37.402,93
49714. MIJO BOGDAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1956 DONJA GRAČENICA 0,00 0,00 0,00 37.400,79 0,00 0,00 0,00 37.400,79
49715. DUBRAVKO TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 37.399,35 0,00 0,00 0,00 37.399,35
49716. IVAN KOVAČIĆ MEĐIMURSKA,SELNICA 1961 ZAVEŠČAK 0,00 0,00 0,00 37.397,27 0,00 0,00 0,00 37.397,27
49717. TOMISLAV IVANČIČEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1955 BRDO CIRKVENSKO 0,00 0,00 0,00 36.515,36 0,00 880,72 0,00 37.396,08
49718. INES PRŠIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.395,32 0,00 37.395,32
49719. MARINKO TONČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1952 ŠARENGRAD 0,00 0,00 0,00 37.394,74 0,00 0,00 0,00 37.394,74
49720. MARIJANA RADOŠEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 1.554,36 35.839,96 0,00 0,00 0,00 37.394,32
49721. ANA DEBELJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 STAROGRADAČKI MAROF 0,00 0,00 0,00 37.391,60 0,00 0,00 0,00 37.391,60
49722. SANJA ŽUNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1961 SEGET DONJI 0,00 0,00 0,00 35.912,76 0,00 1.476,36 0,00 37.389,12
49723. MARIJAN ODOLJEVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KAPTOL 1954 DOLJANOVCI 0,00 0,00 0,00 37.386,18 0,00 0,00 0,00 37.386,18
49724. BARBARA VRABEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1933 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 0,00 37.383,09 0,00 0,00 0,00 37.383,09
49725. BLAŽENKA BILOŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1957 IMOTSKI 0,00 0,00 -304,07 37.680,68 0,00 0,00 0,00 37.376,61
49726. BOŽE BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.371,45 0,00 0,00 0,00 37.371,45
49727. MATE PUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 37.370,23 0,00 0,00 0,00 37.370,23
49728. ZORAN MUDRONJA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1948 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 37.369,49 0,00 0,00 0,00 37.369,49
49729. FRANCESCA GIOMMONI ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1988 VENEZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.366,89 0,00 37.366,89
49730. ANDREA GIOMMONI ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1983 VENEZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.366,89 0,00 37.366,89
49731. JOVAN KORDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1952 TRNOVITIČKI POPOVAC 0,00 0,00 0,00 37.366,05 0,00 0,00 0,00 37.366,05
49732. JOZO ĆUBELA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.365,38 0,00 37.365,38
49733. DARKO MRAKOVČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 37.364,44 0,00 0,00 0,00 37.364,44
49734. ANJA DUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1987 VINIŠĆE 0,00 0,00 -44,73 37.403,81 0,00 0,00 0,00 37.359,08
49735. SLAVKO RASTOVSKI SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1956 GLINA 0,00 0,00 0,00 37.357,30 0,00 0,00 0,00 37.357,30
49736. IVAN GRABOVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1984 DONJI PROLOŽAC 0,00 0,00 0,00 37.356,90 0,00 0,00 0,00 37.356,90
49737. ĐORĐE GALOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1982 STUPOVAČA 0,00 0,00 0,00 37.356,27 0,00 0,00 0,00 37.356,27
49738. BARBARA PLANTIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1948 ČANJEVO 0,00 0,00 0,00 37.355,56 0,00 0,00 0,00 37.355,56
49739. KATARINA BEDEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1934 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 37.355,48 0,00 0,00 0,00 37.355,48
49740. BESIM LENIQI BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1981 GUNDINCI -3.458,44 0,00 1.637,79 39.175,12 0,00 0,00 0,00 37.354,47
49741. MOMIR ARSENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.345,51 0,00 37.345,51
49742. MARIO BANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 37.343,69 0,00 0,00 0,00 37.343,69
49743. SLAVKO RAŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1950 IVANEC KRIŽEVAČKI 0,00 0,00 0,00 37.342,65 0,00 0,00 0,00 37.342,65
49744. MILAN ROGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK 0,00 0,00 8,89 37.331,50 0,00 0,00 0,00 37.340,39
49745. ŽELJKO JADRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1967 OSOJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.339,69 0,00 37.339,69
49746. MUSTAFA TOPČAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 21.273,01 16.066,00 0,00 0,00 0,00 37.339,01
49747. STJEPAN VRBANČEVIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1955 VUGLOVEC 0,00 0,00 0,00 37.337,95 0,00 0,00 0,00 37.337,95
49748. ANA JELAŠ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1953 BIJELA STIJENA 0,00 0,00 0,00 37.337,93 0,00 0,00 0,00 37.337,93
49749. JOSIP MATKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1959 STRMEC 0,00 0,00 0,00 37.337,93 0,00 0,00 0,00 37.337,93
49750. STJEPAN LEGAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1954 BEREK 0,00 0,00 0,00 37.337,91 0,00 0,00 0,00 37.337,91
49751. VLADIMIR ZORIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1954 ORATJE 0,00 0,00 0,00 37.337,91 0,00 0,00 0,00 37.337,91
49752. KATARINA ČELIKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1944 GRGUREVIĆI 0,00 0,00 0,00 37.337,83 0,00 0,00 0,00 37.337,83
49753. DENISA SINKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1972 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 0,00 37.227,61 0,00 109,27 0,00 37.336,88
49754. MARIJA BAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1939 IVANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 37.330,05 0,00 0,00 0,00 37.330,05
49755. RENATO TEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 9.214,64 0,00 28.114,86 0,00 37.329,50
49756. MARA HAJENIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1952 MARTINSKA VES 0,00 0,00 0,00 37.317,45 0,00 0,00 0,00 37.317,45
49757. STJEPAN VAJDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1946 KAPELA 0,00 0,00 0,00 37.314,39 0,00 0,00 0,00 37.314,39
49758. VESNA JANKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1971 LEDENIK 0,00 0,00 0,00 37.312,14 0,00 0,00 0,00 37.312,14
49759. GORAN ŠIMIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1984 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 37.311,78 0,00 0,00 0,00 37.311,78
49760. DARKO SRBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1962 STARA PLOŠĆICA 0,00 0,00 0,00 37.311,77 0,00 0,00 0,00 37.311,77
49761. MIODRAG NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.311,60 0,00 37.311,60
49762. NIKOLA KOKANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1980 GUNDINCI 0,00 0,00 0,00 37.306,40 0,00 0,00 0,00 37.306,40
49763. SADRI MUSTAFA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 12.410,86 24.895,46 0,00 0,00 0,00 37.306,32
49764. JOSIP MIŠKULIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 37.304,53 0,00 0,00 0,00 37.304,53
49765. DALIBOR PLESTENJAK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1989 KUŠEVAC 0,00 0,00 159,43 37.144,18 0,00 0,00 0,00 37.303,61
49766. ROBERT JAKELIĆ ZAGREBAČKA,STUPNIK 1972 DONJI STUPNIK 0,00 0,00 0,00 -300,00 0,00 37.603,02 0,00 37.303,02
49767. SENAHID BAHOR ISTARSKA,MARČANA 1963 LOBORIKA 0,00 0,00 0,00 37.302,49 0,00 0,00 0,00 37.302,49
49768. ANĐELINA BLAŽEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1982 ZADAR -770,54 0,00 450,35 37.620,68 0,00 0,00 0,00 37.300,49
49769. SNJEŽANA KLANJEC ZAGREBAČKA,GRADEC 1971 POKASIN 0,00 0,00 0,00 37.300,25 0,00 0,00 0,00 37.300,25
49770. SUZANA ŠUBAT PRIMORSKO-GORANSKA,FUŽINE 1966 LIČ 5.129,18 0,00 0,00 32.169,87 0,00 0,00 0,00 37.299,05
49771. JASNA MASLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 37.280,51 0,00 0,00 0,00 37.280,51
49772. ZVONIMIR JURIŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1978 ŠIBENIK 17.473,67 0,00 -30,42 19.834,62 0,00 0,00 0,00 37.277,87
49773. VEHBI RIZVANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.274,27 0,00 37.274,27
49774. IVAN HORVAT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1985 HUMLJANI 9.504,17 0,00 933,08 26.836,55 0,00 0,00 0,00 37.273,80
49775. MARICA KLOBUČAR KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 LUKA POKUPSKA 0,00 0,00 0,00 37.271,00 0,00 0,00 0,00 37.271,00
49776. ŠTEFANIJA KOREP VARAŽDINSKA,VISOKO 1949 ĐURINOVEC 0,00 0,00 0,00 37.268,94 0,00 0,00 0,00 37.268,94
49777. DRAŽEN STANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.268,74 0,00 37.268,74
49778. MARINA IVANOVIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1959 ČAKOVEC 3.136,12 0,00 -423,50 34.553,39 0,00 0,00 0,00 37.266,01
49779. BARICA DOLANJSKI ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1937 DOLANJSKI JARAK 0,00 0,00 0,00 37.263,76 0,00 0,00 0,00 37.263,76
49780. MARA MODRIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1947 ŠIMLJANICA 0,00 0,00 0,00 37.261,80 0,00 0,00 0,00 37.261,80
49781. BRANKA BERAJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1967 VUKOVAR 30.810,83 0,00 0,00 6.450,60 0,00 0,00 0,00 37.261,43
49782. LUKA KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 PARUŽEVINA 26.191,59 0,00 6.071,09 4.998,22 0,00 0,00 0,00 37.260,90
49783. ZLATKO ŠANDOR OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1967 VALPOVO 0,00 0,00 0,00 37.253,21 0,00 0,00 0,00 37.253,21
49784. NEVENKA BOŠKOVIĆ ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1957 BETER 0,00 0,00 0,00 37.252,59 0,00 0,00 0,00 37.252,59
49785. MLADEN VALJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1977 KARLOVAC 13.374,73 0,00 5.534,87 18.341,90 0,00 0,00 0,00 37.251,50
49786. DARKO BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 81,29 37.169,64 0,00 0,00 0,00 37.250,93
49787. DINO PENIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1986 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.249,84 0,00 37.249,84
49788. ZDRAVKO RUBINIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1966 SAMOBOR 0,00 0,00 740,53 36.508,04 0,00 0,00 0,00 37.248,57
49789. MARA KRAJAČIĆ KARLOVAČKA,BARILOVIĆ 1945 BARILOVIĆ 0,00 0,00 0,00 37.248,11 0,00 0,00 0,00 37.248,11
49790. IVAN BILIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1967 POŽEGA 0,00 0,00 0,00 37.246,13 0,00 0,00 0,00 37.246,13
49791. SANJA ŠPEHAR BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1970 SLAVONSKI BROD 29.936,20 0,00 1.308,17 5.993,43 0,00 0,00 0,00 37.237,80
49792. DAMIR BIONDIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1968 DUGA RESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.235,31 0,00 37.235,31
49793. RADMILA LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1957 BOROVO 0,00 0,00 2.637,15 34.596,66 0,00 0,00 0,00 37.233,81
49794. IVKA PTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1937 ŠAGUDOVEC 0,00 0,00 0,00 37.232,85 0,00 0,00 0,00 37.232,85
49795. ZORAN RAKELA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1967 MRAVINCE 0,00 0,00 0,00 26.996,20 0,00 10.235,63 0,00 37.231,83
49796. NEVENKA KENCEK ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1959 HUDOVO 0,00 0,00 0,00 37.228,76 0,00 0,00 0,00 37.228,76
49797. SAVA RAKIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1947 STRMEN 0,00 0,00 0,00 37.228,27 0,00 0,00 0,00 37.228,27
49798. MARKO STRIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1984 SPLIT 0,00 0,00 -62,59 37.289,33 0,00 0,00 0,00 37.226,74
49799. IGNAC GROŠINIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1949 GORNJE OREŠJE 0,00 0,00 0,00 37.226,61 0,00 0,00 0,00 37.226,61
49800. NIKOLA ZAGOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 21.533,79 0,00 4.840,17 10.845,56 0,00 0,00 0,00 37.219,52