OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
49701. MIRJANA IGNAC SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1968 PALANJEK 0,00 0,00 0,00 42.235,96 0,00 0,00 0,00 42.235,96
49702. MARA ŽUGAJ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1951 ŠATORNJA 0,00 0,00 0,00 42.234,89 0,00 0,00 0,00 42.234,89
49703. JOSIP RUŠAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1960 REPAŠ 0,00 0,00 0,00 42.092,12 0,00 141,46 0,00 42.233,58
49704. STJEPAN VIŠAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1966 KOLAREC 0,00 0,00 0,00 42.233,20 0,00 0,00 0,00 42.233,20
49705. VESNA ZELIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1963 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.232,52 0,00 42.232,52
49706. VLASTA MATOŠIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1970 OREŠJE 0,00 0,00 0,00 42.231,57 0,00 0,00 0,00 42.231,57
49707. ANICA HNATEK OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1956 BEKETINCI 0,00 0,00 0,00 42.230,54 0,00 0,00 0,00 42.230,54
49708. LENARD HERIC MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA 1971 ŽELEZNA GORA 0,00 0,00 0,00 42.228,47 0,00 0,00 0,00 42.228,47
49709. MISLAV KNEŽEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1979 ZADAR 0,00 0,00 24.833,93 17.393,30 0,00 0,00 0,00 42.227,23
49710. LIBIBA ŠAĆIRI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 42.226,83 0,00 0,00 0,00 42.226,83
49711. STANKO DŽOIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.224,38 0,00 42.224,38
49712. IVKA TADIJAN OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1940 PUNITOVCI 0,00 0,00 0,00 42.222,82 0,00 0,00 0,00 42.222,82
49713. ŽELJKO KELENTRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 42.222,23 0,00 0,00 0,00 42.222,23
49714. FLLORE RAJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.219,87 0,00 42.219,87
49715. VLADIMIR NAĐORĐ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1957 PETROVCI 1.486,78 0,00 378,88 34.697,38 0,00 5.654,91 0,00 42.217,95
49716. DUŠAN DRAGIČEVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1960 POŽEGA 0,00 0,00 0,00 40.012,95 0,00 2.204,78 0,00 42.217,73
49717. NEDA BUKOVŠEK PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1974 LOVRAN 0,00 0,00 0,00 42.217,54 0,00 0,00 0,00 42.217,54
49718. RADISLAV RIJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 42.217,34 0,00 0,00 0,00 42.217,34
49719. IRENA BOŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1967 GORNJE SELO 0,00 0,00 0,00 42.216,45 0,00 0,00 0,00 42.216,45
49720. KRISTINA KONČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1991 ŽUPANJA 0,00 0,00 4.866,71 32.988,11 0,00 4.361,51 0,00 42.216,33
49721. MLADEN OSTOJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 42.215,04 0,00 0,00 0,00 42.215,04
49722. AHMET MULAJ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1955 MAVRINCI 0,00 0,00 5.761,07 36.453,29 0,00 0,00 0,00 42.214,36
49723. SLAVICA FUDURIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1955 GORNJE BUKOVLJE 0,00 0,00 0,00 42.214,01 0,00 0,00 0,00 42.214,01
49724. INES IDŽAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 2.426,35 0,00 144,64 -14,47 0,00 39.656,78 0,00 42.213,30
49725. SNJEŽANA TRSTENJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 16.175,07 26.036,24 0,00 0,00 0,00 42.211,31
49726. NATAŠA BOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.210,72 0,00 0,00 0,00 42.210,72
49727. ILIJA PEJAKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 42.208,13 0,00 0,00 0,00 42.208,13
49728. ŽELJKO HORVAT MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC 1954 PALINOVEC 0,00 0,00 0,00 42.206,78 0,00 0,00 0,00 42.206,78
49729. NOKAJ LLESH ZADARSKA,PAG 1958 PAG 0,00 0,00 0,00 42.206,48 0,00 0,00 0,00 42.206,48
49730. DAMIR NEMET OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1970 NAŠICE 0,00 0,00 981,03 41.222,96 0,00 0,00 0,00 42.203,99
49731. ZVONIMIR JURIŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1978 ŠIBENIK 19.816,90 0,00 -30,42 22.416,74 0,00 0,00 0,00 42.203,22
49732. SADETA MRKIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1956 BANOVA JARUGA 0,00 0,00 -0,02 0,00 42.200,51 0,00 0,00 42.200,49
49733. ANNA KUKUČKA OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1970 JOSIPOVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 42.200,42 0,00 0,00 0,00 42.200,42
49734. MARKO JAGODIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1981 KARLOVAC 16.961,47 0,00 1,96 25.226,40 0,00 0,00 0,00 42.189,83
49735. MARIJANA BASTAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -145,09 0,00 42.331,60 0,00 42.186,51
49736. BORIS PLEIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 14.573,44 0,00 -1.004,42 28.612,81 0,00 0,00 0,00 42.181,83
49737. BOSILJKA TURKOVIĆ KARLOVAČKA,PLAŠKI 1964 PLAŠKI 42.175,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.175,90
49738. MARICA ŽEŽELJ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1960 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 42.174,32 0,00 0,00 0,00 42.174,32
49739. RUŽICA PAJTLER OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1965 MRZOVIĆ 0,00 0,00 0,00 42.173,88 0,00 0,00 0,00 42.173,88
49740. THOMAS ROZMAN OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1975 BREZNICA NAŠIČKA 0,00 0,00 1.135,76 41.037,10 0,00 0,00 0,00 42.172,86
49741. MARIJAN LEKA KARLOVAČKA,PLAŠKI 1959 JEZERO I DIO 0,00 0,00 0,00 42.170,23 0,00 0,00 0,00 42.170,23
49742. ANDREJA BARIŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1968 KUTINA 0,00 0,00 0,00 42.168,61 0,00 0,00 0,00 42.168,61
49743. JOSIP NAĐ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1949 PRUGOVAC 0,00 0,00 0,00 42.166,58 0,00 0,00 0,00 42.166,58
49744. ZRINKA ĐIPALO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1970 LUČANE 0,00 0,00 0,00 42.164,84 0,00 0,00 0,00 42.164,84
49745. ANKICA PLEŠA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1951 MALI RASTOVAC -978,16 0,00 176,89 42.964,76 0,00 0,00 0,00 42.163,49
49746. MARICA TUMPAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1964 DESNO TREBARJEVO 0,00 0,00 0,00 42.162,42 0,00 0,00 0,00 42.162,42
49747. ROMANA MARINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1987 KORITNA 0,00 0,00 0,00 42.161,86 0,00 0,00 0,00 42.161,86
49748. JOSIP KIRIN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1944 ČEMERNICA 0,00 0,00 0,00 42.161,34 0,00 0,00 0,00 42.161,34
49749. BRANKICA GERGIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1963 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 42.156,82 0,00 0,00 0,00 42.156,82
49750. SINIŠA LINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1982 PODRVANJ -245,24 0,00 4.405,34 37.996,35 0,00 0,00 0,00 42.156,45
49751. IVANA DRAGULJIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1990 MAJERJE 0,00 0,00 0,00 42.155,25 0,00 0,00 0,00 42.155,25
49752. DIJANA GRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 240,14 41.914,72 0,00 0,00 0,00 42.154,86
49753. ADRIAN ĐENĐINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 2.254,13 39.900,40 0,00 0,00 0,00 42.154,53
49754. DIJANA VUKIĆ ZADARSKA,VRSI 1948 VRSI 0,00 0,00 0,00 42.154,22 0,00 0,00 0,00 42.154,22
49755. DRAŽENA BRČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 347,46 41.800,59 0,00 0,00 0,00 42.148,05
49756. MILAN MILOŠEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1966 IVANČEC 0,00 0,00 0,00 42.146,93 0,00 0,00 0,00 42.146,93
49757. ŽELJKO JADRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1967 OSOJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.145,39 0,00 42.145,39
49758. BLAŽENKA ŠTAUBER KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1959 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 372,98 41.766,44 0,00 0,00 0,00 42.139,42
49759. RADOSLAV DUBAIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1978 SUTIVAN 0,00 0,00 44.718,46 -2.584,37 0,00 0,00 0,00 42.134,09
49760. NIMAN RAHMANOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 42.133,58 0,00 0,00 0,00 42.133,58
49761. VLATKA HUBA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1952 SENJ 0,00 0,00 1.331,39 40.801,97 0,00 0,00 0,00 42.133,36
49762. ANA JELAŠ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1953 BIJELA STIJENA 0,00 0,00 0,00 42.131,98 0,00 0,00 0,00 42.131,98
49763. ORIS RADOLOVIĆ ISTARSKA,PULA 1964 PULA 0,00 0,00 0,00 42.131,29 0,00 0,00 0,00 42.131,29
49764. JASNA GREGL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 0,00 0,00 868,26 41.262,04 0,00 0,00 0,00 42.130,30
49765. ANTE MATAS SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1978 SINJ 0,00 0,00 -1.366,44 43.482,98 0,00 0,00 0,00 42.116,54
49766. ENES BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 0,00 42.111,25 0,00 0,00 0,00 42.111,25
49767. IVAN JAKOLIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1988 DONJI LADUČ 0,00 0,00 0,00 42.104,53 0,00 0,00 0,00 42.104,53
49768. GORAN ZEBA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1968 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 42.102,74 0,00 0,00 0,00 42.102,74
49769. ANĐA VEZMAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1954 STARČEVLJANI 0,00 0,00 0,00 42.102,08 0,00 0,00 0,00 42.102,08
49770. NIKOLA JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1984 VRBOVAC 0,00 0,00 0,00 42.097,41 0,00 0,00 0,00 42.097,41
49771. DIANA MIKLOŠKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.097,07 0,00 0,00 0,00 42.097,07
49772. TOMICA BORKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1970 LUKAVEC -245,72 0,00 5.508,11 36.834,03 0,00 0,00 0,00 42.096,42
49773. ZAGORKA SAULAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1958 ĐURINIĆI 0,00 0,00 0,00 42.095,06 0,00 0,00 0,00 42.095,06
49774. ZLATKO MUJKIĆ MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU 1963 ZASADBREG 0,00 0,00 0,00 42.093,64 0,00 0,00 0,00 42.093,64
49775. ŽELJKA IVANKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1962 SLATINA 13.264,05 0,00 0,00 28.827,85 0,00 0,00 0,00 42.091,90
49776. TIHOMIR DROBEC ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1972 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 19.253,19 22.838,62 0,00 0,00 0,00 42.091,81
49777. SANJA KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 957,83 0,00 4.449,35 25.229,84 0,00 11.453,78 0,00 42.090,80
49778. RUŽA OSTOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1948 LIČKO LEŠĆE 0,00 0,00 0,00 42.089,32 0,00 0,00 0,00 42.089,32
49779. ČEDOMIR MILIVOJAC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1938 SOKOLOVAC 0,00 0,00 0,00 42.089,01 0,00 0,00 0,00 42.089,01
49780. PETAR KRALJ ZAGREBAČKA,DUBRAVICA 1986 BOBOVEC ROZGANSKI 27.703,75 0,00 10.078,00 4.307,20 0,00 0,00 0,00 42.088,95
49781. DALIBOR ALIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1977 HRASTELNICA 13.167,47 0,00 19.716,76 9.203,79 0,00 0,00 0,00 42.088,02
49782. RITA JURIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 42.082,97 0,00 0,00 0,00 42.082,97
49783. ZORAN RADIKOVIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1981 VINOGRADI LUDBREŠKI 0,00 0,00 2.123,89 39.957,31 0,00 0,00 0,00 42.081,20
49784. IVNA BARBIR SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1963 MAKARSKA 0,00 0,00 4.088,50 37.992,30 0,00 0,00 0,00 42.080,80
49785. KATICA ŠKRLJAC SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1952 GRABERJE 0,00 0,00 0,00 42.079,84 0,00 0,00 0,00 42.079,84
49786. BLANKA PUHANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1954 NAŠICE 0,00 0,00 0,00 42.077,28 0,00 0,00 0,00 42.077,28
49787. STEFANIA RINALLO ISTARSKA,UMAG 1974 MERCOGLIANO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.076,53 0,00 42.076,53
49788. FRANCESCO CARINO ISTARSKA,UMAG 1969 FAENZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.076,53 0,00 42.076,53
49789. NEVENKA KRIVOHLAVEK ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1948 RAKITJE 0,00 0,00 39.127,33 0,00 0,00 2.948,54 0,00 42.075,87
49790. LIDIJA FRGEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1979 LUG ZABOČKI 0,00 0,00 0,00 42.073,22 0,00 0,00 0,00 42.073,22
49791. BRANKA ATELJ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1969 DRAMALJ 0,00 0,00 1.935,24 40.134,01 0,00 0,00 0,00 42.069,25
49792. DANIJEL JOZIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1985 MRZOVIĆ 14.444,49 0,00 105,06 27.517,54 0,00 0,00 0,00 42.067,09
49793. ZVONKO LUKŠA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1953 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 42.065,56 0,00 0,00 0,00 42.065,56
49794. KATICA LUKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1947 NOVA KAPELA 0,00 0,00 0,00 42.063,15 0,00 0,00 0,00 42.063,15
49795. BOŽO VUKANOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1964 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 42.062,94 0,00 0,00 0,00 42.062,94
49796. BRANIMIR TORBARINA ZADARSKA,SUKOŠAN 1978 DEBELJAK 0,00 0,00 15.041,76 27.019,70 0,00 0,00 0,00 42.061,46
49797. MARIJAN BLAŽEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1948 VINOVAC 0,00 0,00 0,00 42.057,71 0,00 0,00 0,00 42.057,71
49798. MARA OREŠKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1941 ŠTIVICA 0,00 0,00 0,00 42.056,51 0,00 0,00 0,00 42.056,51
49799. DESTAN BINAJ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1975 RAKOV POTOK 0,00 0,00 0,00 42.053,07 0,00 0,00 0,00 42.053,07
49800. NATAŠA ERCEG SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1970 KUTINA 6.370,06 0,00 248,90 35.433,75 0,00 0,00 0,00 42.052,71