OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
49701. STEVO MALINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1961 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 40.134,98 0,00 0,00 0,00 40.134,98
49702. VLADO ZADRO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 5.704,62 34.427,88 0,00 0,00 0,00 40.132,50
49703. MARIJANA UGRINA SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1974 TROGIR 0,00 0,00 0,00 40.131,92 0,00 0,00 0,00 40.131,92
49704. ROZA PRIMORAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 40.131,78 0,00 0,00 0,00 40.131,78
49705. VJEKOSLAV PERKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 40.130,77 0,00 0,00 0,00 40.130,77
49706. MARA DESPETOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1966 VELIKA PISANICA 0,00 0,00 0,00 40.129,88 0,00 0,00 0,00 40.129,88
49707. DRAGICA BRZICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 40.128,90 0,00 0,00 0,00 40.128,90
49708. ŽELJKA MARIJANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1965 RUNOVIĆ 0,00 0,00 0,00 40.126,91 0,00 0,00 0,00 40.126,91
49709. KATICA PANIŽIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1939 LEKENIK 0,00 0,00 0,00 40.125,24 0,00 0,00 0,00 40.125,24
49710. ZDENKO ČLEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -4.899,24 0,00 0,00 45.024,35 0,00 0,00 0,00 40.125,11
49711. DAMIR STRIHIĆ ZADARSKA,ZADAR 1963 ZADAR 0,00 0,00 -500,26 23.487,75 0,00 17.136,21 0,00 40.123,70
49712. ALEKSANDRA DRAGANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 -142,45 -834,38 0,00 41.100,14 0,00 40.123,31
49713. KRISTIJAN PAMIĆ ISTARSKA,ŽMINJ 1978 MODRUŠANI -96,35 0,00 25.800,38 14.417,20 0,00 0,00 0,00 40.121,23
49714. RUŽICA ŠIPEK VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1961 NOVO SELO PODRAVSKO 0,00 0,00 0,00 40.117,39 0,00 0,00 0,00 40.117,39
49715. MEHMED KANTAREVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 SVETI PETAR MREŽNIČKI 0,00 0,00 0,00 40.116,12 0,00 0,00 0,00 40.116,12
49716. JOSIP MARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1945 SOPJE 0,00 0,00 0,00 40.114,44 0,00 0,00 0,00 40.114,44
49717. PERO MAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 40.113,90 0,00 0,00 0,00 40.113,90
49718. MAJA RAČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.113,40 0,00 40.113,40
49719. DRAGICA BANEK-SILJAK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1954 PAPINEC 0,00 0,00 0,00 40.111,64 0,00 0,00 0,00 40.111,64
49720. DRAGUTIN CIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1962 VIRJE 0,00 0,00 0,00 40.107,96 0,00 0,00 0,00 40.107,96
49721. IVA ČALE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.105,03 0,00 40.105,03
49722. TOMA GASHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 -611,70 40.715,59 0,00 0,00 0,00 40.103,89
49723. ALEN MOLNAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1973 ČAZMA 0,00 0,00 0,00 40.098,65 0,00 0,00 0,00 40.098,65
49724. SLAVKO ŠKRLEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1949 DUGA RIJEKA 0,00 0,00 0,00 40.097,66 0,00 0,00 0,00 40.097,66
49725. MARIJA PAVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1971 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 40.097,37 0,00 0,00 0,00 40.097,37
49726. ERICH BRUNNER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ND 0,00 0,00 40.096,03 0,00 0,00 0,00 0,00 40.096,03
49727. MARIJA SPREMO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1958 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 40.093,92 0,00 0,00 0,00 40.093,92
49728. JAGODA POSARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.089,53 0,00 40.089,53
49729. IVO VRANIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1954 KUTINA 0,00 0,00 0,00 40.088,69 0,00 0,00 0,00 40.088,69
49730. ANA RUSTAMBEG ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1952 ANDRILOVEC 0,00 0,00 0,00 40.088,11 0,00 0,00 0,00 40.088,11
49731. DAVID JAMBROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 -787,77 40.873,51 0,00 0,00 0,00 40.085,74
49732. MARINA JANUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1975 STANČIĆI 0,00 0,00 0,00 40.084,46 0,00 0,00 0,00 40.084,46
49733. MIRJANA DANEU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 5.651,97 0,00 0,00 34.429,56 0,00 0,00 0,00 40.081,53
49734. KOVINKA ETTINGER-IVANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1978 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 40.076,57 0,00 0,00 0,00 40.076,57
49735. NADA CAMPLIN MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1953 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 40.076,36 0,00 0,00 0,00 40.076,36
49736. IGOR ŠVIGIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.075,35 0,00 40.075,35
49737. JASMINKA ŠOIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1971 VELIKA RAKOVICA 39.677,53 0,00 397,80 0,00 0,00 0,00 0,00 40.075,33
49738. VAHIDA MALEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1959 STARI GRAD 0,00 0,00 0,00 40.074,25 0,00 0,00 0,00 40.074,25
49739. IVICA BUDIŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,00 0,00 0,00 40.074,02 0,00 0,00 0,00 40.074,02
49740. JANJA VUKOVIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1951 CETINGRAD 0,00 0,00 0,00 40.073,28 0,00 0,00 0,00 40.073,28
49741. VANJA RUTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 8.523,00 0,00 569,98 30.979,44 0,00 0,00 0,00 40.072,42
49742. RAMIZA BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 0,00 0,00 109,96 39.959,65 0,00 0,00 0,00 40.069,61
49743. MARIJA VUKELIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1959 KRALJEVEC NA SUTLI 3.212,53 0,00 -626,55 37.478,21 0,00 0,00 0,00 40.064,19
49744. VESNA IVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 OSIJEK 0,82 0,00 13.585,63 26.474,20 0,00 0,00 0,00 40.060,65
49745. JOSIP PAVLOVIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1949 GORNJA GREDA 13.834,84 0,00 8.800,62 17.424,48 0,00 0,00 0,00 40.059,94
49746. PETAR MATEKOV KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1954 VIRJE 0,00 0,00 0,00 40.055,76 0,00 0,00 0,00 40.055,76
49747. MIRA KIRIGIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 1.682,29 38.371,43 0,00 0,00 0,00 40.053,72
49748. MIRJANA ČUBRILO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 40.049,11 0,00 0,00 0,00 40.049,11
49749. HAITA ŠEĆIRI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1978 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 40.044,89 0,00 0,00 0,00 40.044,89
49750. DANIJEL DUGAČ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1979 SISAK 0,00 0,00 236,96 39.805,96 0,00 0,00 0,00 40.042,92
49751. AUGUSTIN ĐURKIN MEĐIMURSKA,DOMAŠINEC 1953 DOMAŠINEC 0,00 0,00 0,00 40.041,78 0,00 0,00 0,00 40.041,78
49752. MARIO KNEŽEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1993 ŽDRALOVI 0,00 0,00 0,00 40.040,78 0,00 0,00 0,00 40.040,78
49753. ROMAN MAJETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -19,48 0,00 0,00 0,00 0,00 40.059,34 0,00 40.039,86
49754. DAMIR BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 40.038,50 0,00 0,00 0,00 40.038,50
49755. BORIS ŽITNJAK PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1944 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 40.105,58 -70,00 0,00 0,00 0,00 40.035,58
49756. MIRJANA FERIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 SLAVONSKI BROD 19.076,78 0,00 1.864,46 19.090,62 0,00 0,00 0,00 40.031,86
49757. ŠTEFANIJA FIJAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1947 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 40.031,14 0,00 0,00 0,00 40.031,14
49758. MARIO MIHALJEVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1951 VELIKA BUNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.020,50 0,00 40.020,50
49759. MLADEN ŽUGEC VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1965 LJUBEŠĆICA 0,00 0,00 -316,43 40.334,53 0,00 0,00 0,00 40.018,10
49760. ZORAN TADIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1966 POJATNO 0,00 0,00 0,00 40.017,27 0,00 0,00 0,00 40.017,27
49761. NIKOLA JELUŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1969 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 40.014,47 0,00 0,00 0,00 40.014,47
49762. MARINKO MEDVID ISTARSKA,NOVIGRAD 1982 NOVIGRAD 12.092,41 0,00 1.525,36 26.396,23 0,00 0,00 0,00 40.014,00
49763. ŠIME ŠKODA ZADARSKA,PAG 1965 GORICA 0,00 0,00 -652,09 40.664,32 0,00 0,00 0,00 40.012,23
49764. KATA DUBRAVEC ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1956 ZVEKOVAC 0,00 0,00 0,00 40.010,59 0,00 0,00 0,00 40.010,59
49765. GORDANA PUNTIJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 8.850,46 31.154,55 0,00 0,00 0,00 40.005,01
49766. DAMJAN KROJS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 40.004,64 0,00 0,00 0,00 40.004,64
49767. DRAŽEN ŠNAJDER POŽEŠKO-SLAVONSKA,VELIKA 1968 VELIKA 1,73 0,00 0,00 40.002,89 0,00 0,00 0,00 40.004,62
49768. SLOBODAN GRČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1968 GRUBIŠNO POLJE 0,00 0,00 0,00 40.000,84 0,00 0,00 0,00 40.000,84
49769. MATO HRG KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1942 CIRKVENA 0,00 0,00 0,00 39.999,60 0,00 0,00 0,00 39.999,60
49770. HELENA HADROVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1947 VISOKO 0,00 0,00 0,00 39.996,67 0,00 0,00 0,00 39.996,67
49771. JADRANKA GREGL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 -5.352,72 45.347,75 0,00 0,00 0,00 39.995,03
49772. MIRA BEDENIK VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1954 STRMEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 39.994,94 0,00 0,00 0,00 39.994,94
49773. ZLATKO KRUHOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1975 POLJANA ČIČKA 0,00 0,00 2.722,09 37.269,67 0,00 0,00 0,00 39.991,76
49774. IBRAHIM EFENDIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA 0,00 0,00 0,00 39.990,90 0,00 0,00 0,00 39.990,90
49775. PERO MUHOBERAC DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1987 KNEŽICA 0,00 0,00 -419,52 40.409,77 0,00 0,00 0,00 39.990,25
49776. MARIJA POKOS KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1992 REKA 0,41 0,00 7.156,01 32.833,46 0,00 0,00 0,00 39.989,88
49777. ANKA RAJN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ZRINSKI TOPOLOVAC 1945 ZRINSKI TOPOLOVAC 0,00 0,00 0,00 39.984,83 0,00 0,00 0,00 39.984,83
49778. SNJEŽANA TURKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1979 LEKNENO 0,00 0,00 4,01 39.980,09 0,00 0,00 0,00 39.984,10
49779. IVAN DIKANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BEBRINA 1984 STUPNIČKI KUTI 0,00 0,00 1.022,73 38.957,38 0,00 0,00 0,00 39.980,11
49780. SPOMENKA HORVATIĆ MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU 1962 ZASADBREG 0,00 0,00 0,00 39.979,62 0,00 0,00 0,00 39.979,62
49781. MARIJANA URODA ŠIBENSKO-KNINSKA,PIROVAC 1972 PIROVAC 0,00 0,00 0,00 39.978,59 0,00 0,00 0,00 39.978,59
49782. BLAŽENKA BILOŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1957 IMOTSKI 0,00 0,00 -304,07 40.280,54 0,00 0,00 0,00 39.976,47
49783. STJEPAN ZVONAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1967 SOPJE 0,00 0,00 0,00 39.976,28 0,00 0,00 0,00 39.976,28
49784. MIRA HORVATEK OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1957 KRČENIK 0,00 0,00 0,00 39.974,28 0,00 0,00 0,00 39.974,28
49785. LORE GILUETTE GOTAL ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1970 ZRINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 39.973,33 0,00 0,00 0,00 39.973,33
49786. STANISLAV PASTUOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,RUŽIĆ 1969 GRADAC -175,15 0,00 799,42 39.348,32 0,00 0,00 0,00 39.972,59
49787. DRAGUTIN IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.970,84 0,00 39.970,84
49788. SLAVKA RODIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1957 SUHOVARE 0,00 0,00 0,00 39.969,46 0,00 0,00 0,00 39.969,46
49789. HALIDA HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 39.964,35 0,00 0,00 0,00 39.964,35
49790. ILIJANA MALNAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 39.963,86 0,00 0,00 0,00 39.963,86
49791. FABIJANA DVOJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1937 VAŠKA 0,00 0,00 0,00 39.962,69 0,00 0,00 0,00 39.962,69
49792. BOŽIDAR ŠVEDA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1964 DONJA KOVAČICA 7.458,14 0,00 14.057,06 18.447,20 0,00 0,00 0,00 39.962,40
49793. BRANKO SEMPER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 39.960,49 0,00 0,00 0,00 39.960,49
49794. ĐURO NENADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1960 OMIŠ 0,00 0,00 0,00 39.959,59 0,00 0,00 0,00 39.959,59
49795. DAVOR DRAGIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1971 SETUŠ 23.015,40 0,00 0,00 16.942,97 0,00 0,00 0,00 39.958,37
49796. ZVONIMIR TRUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 8.463,39 31.469,10 0,00 24,00 0,00 39.956,49
49797. STEVO ORŠOŠ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1981 VINOGRADI LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 39.954,47 0,00 0,00 0,00 39.954,47
49798. SINIŠA LILEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 2.756,53 37.194,22 0,00 0,00 0,00 39.950,75
49799. NEJRA ČENGIĆ-MEMIŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.950,19 0,00 39.950,19
49800. JANJA KALINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 39.949,40 0,00 0,00 0,00 39.949,40