OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
49701. IVAN ŠESTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1938 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 40.668,26 0,00 0,00 0,00 40.668,26
49702. DUBRAVKA SERTIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 0,00 0,00 -604,69 0,00 0,00 41.271,00 0,00 40.666,31
49703. ZORAN JADANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB -19.144,38 0,00 37.846,28 21.963,55 0,00 0,00 0,00 40.665,45
49704. ANKA TEŠINIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1957 ŠAŠ 0,00 0,00 0,00 40.663,93 0,00 0,00 0,00 40.663,93
49705. BISLIM TOTAJ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1969 POŽEGA 0,00 0,00 1.004,35 39.658,25 0,00 0,00 0,00 40.662,60
49706. NADA SELIHAR ZADARSKA,ZADAR 1976 ZADAR 8.645,80 0,00 0,00 32.015,69 0,00 0,00 0,00 40.661,49
49707. ENES BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 0,00 40.659,74 0,00 0,00 0,00 40.659,74
49708. JADRANKA LONČAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1944 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.650,26 0,00 40.650,26
49709. LJILJANA ZDRAVKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1962 PULA 0,00 0,00 0,00 40.647,20 0,00 0,00 0,00 40.647,20
49710. ROMANA NAĐ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1970 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 40.645,80 0,00 0,00 0,00 40.645,80
49711. MARTIN TAVZES KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1981 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 0,00 40.643,09 0,00 0,00 0,00 40.643,09
49712. VESNA BELOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 40.641,45 0,00 0,00 0,00 40.641,45
49713. NIKO ĐAKOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1951 ŠIBENIK -15.326,03 0,00 -0,97 55.966,84 0,00 0,00 0,00 40.639,84
49714. STJEPAN PAŽUR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1964 LUKAČEVEC 0,00 0,00 0,00 40.639,77 0,00 0,00 0,00 40.639,77
49715. BRANKO MILOJEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1970 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 40.639,45 0,00 0,00 0,00 40.639,45
49716. MARINA KAŠINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 15.156,72 0,00 -0,15 25.480,45 0,00 0,00 0,00 40.637,02
49717. ZEHIDA SPAHIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1964 MOŠĆENICA 0,00 0,00 0,00 40.635,57 0,00 0,00 0,00 40.635,57
49718. FLLORE RAJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.632,26 0,00 40.632,26
49719. ANA MARIJA STEFANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 40.631,64 0,00 0,00 0,00 40.631,64
49720. BRANKO BUBENIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 GLAVNICA GORNJA 0,00 0,00 0,00 -74,10 0,00 40.702,28 0,00 40.628,18
49721. STJEPAN VRBANC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1945 SVETOJURSKI VRH 0,00 0,00 0,00 40.627,86 0,00 0,00 0,00 40.627,86
49722. BRANKA OBROVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1969 VELIKI ZDENCI 0,00 0,00 0,00 40.626,03 0,00 0,00 0,00 40.626,03
49723. ZDENKO KRALJIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 CIGLENA 0,00 0,00 0,00 40.625,18 0,00 0,00 0,00 40.625,18
49724. MARIJA PATAFTA MEĐIMURSKA,PRELOG 1951 CIRKOVLJAN 0,00 0,00 0,00 40.623,58 0,00 0,00 0,00 40.623,58
49725. ANTONIO TRSTENJAK MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1965 MURSKO SREDIŠĆE 50,40 0,00 0,00 40.569,49 0,00 0,00 0,00 40.619,89
49726. IVAN CINDRIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1959 OŠTARIJE 0,00 0,00 0,00 40.618,94 0,00 0,00 0,00 40.618,94
49727. ROMANA FABRIS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 40.618,28 0,00 0,00 0,00 40.618,28
49728. GORAN BURIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1976 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 6.807,57 33.809,68 0,00 0,00 0,00 40.617,25
49729. PAULINA IVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1974 GRUBIŠNO POLJE 0,00 0,00 -0,15 40.612,54 0,00 0,00 0,00 40.612,39
49730. SREĆKO UROŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1963 GABOŠ 0,00 0,00 0,00 40.612,32 0,00 0,00 0,00 40.612,32
49731. STJEPAN KOMPESAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 VUGROVEC DONJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.610,74 0,00 40.610,74
49732. DIJANA ŠUTALO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 40.606,77 0,00 0,00 0,00 40.606,77
49733. DRAŽENA BRČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 347,46 40.258,62 0,00 0,00 0,00 40.606,08
49734. SNEZANA GUTIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 LONG BEACH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.603,56 0,00 40.603,56
49735. TIHOMIR DROBEC ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1972 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 18.463,19 22.133,26 0,00 0,00 0,00 40.596,45
49736. SLAVKO MARINIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1975 BICKO SELO 0,00 0,00 0,00 40.593,51 0,00 0,00 0,00 40.593,51
49737. MARIJA VRTARIĆ MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1969 MURSKO SREDIŠĆE 0,00 0,00 0,00 40.593,44 0,00 0,00 0,00 40.593,44
49738. MILA KUJUNDŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1953 IVANBEGOVINA 0,00 0,00 -0,01 40.591,48 0,00 0,00 0,00 40.591,47
49739. IVAN BOTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 14.166,86 0,00 -0,01 26.422,79 0,00 0,00 0,00 40.589,64
49740. JOSIP MIKELIN OPARA ŠIBENSKO-KNINSKA,PRIMOŠTEN 1965 PRIMOŠTEN 0,00 0,00 -602,11 32.637,18 0,00 8.554,23 0,00 40.589,30
49741. SRBOLJUB NEDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1980 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 40.586,91 0,00 0,00 0,00 40.586,91
49742. KATALIN ZALAC OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1964 BELI MANASTIR 0,00 0,00 0,00 40.583,91 0,00 0,00 0,00 40.583,91
49743. ALOJZ VARGA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1965 JARMINA -1.166,28 0,00 0,00 41.743,55 0,00 0,00 0,00 40.577,27
49744. VLADIMIR BISTRIČKI SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1962 OSEKOVO 0,00 0,00 -160,71 41.314,65 0,00 -576,82 0,00 40.577,12
49745. VERICA MARENČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1942 GREGUROVEC 0,00 0,00 0,00 40.575,22 0,00 0,00 0,00 40.575,22
49746. KREŠIMIR VRBANČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1973 ŽIBRINOVEC 0,00 0,00 0,00 40.572,54 0,00 0,00 0,00 40.572,54
49747. LIDIJA GALOŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1957 ORAHOVICA 4.371,00 0,00 1.650,08 34.550,83 0,00 0,00 0,00 40.571,91
49748. ZVONIMIR JURIŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1978 ŠIBENIK 19.037,25 0,00 -30,42 21.557,61 0,00 0,00 0,00 40.564,44
49749. ZVONIMIR ČAJSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 35.876,34 0,00 0,00 4.679,70 0,00 40.556,04
49750. JERISLAV MRDULJAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 22.488,78 0,00 0,00 18.066,76 0,00 0,00 0,00 40.555,54
49751. NIKO ROKI SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1946 PLISKO POLJE 0,00 0,00 0,00 40.553,54 0,00 0,00 0,00 40.553,54
49752. ŽELJKO JADRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1967 OSOJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.546,42 0,00 40.546,42
49753. SILVIJA ČOLAK ZADARSKA,ZADAR 1978 ZADAR 0,00 0,00 0,00 40.545,60 0,00 0,00 0,00 40.545,60
49754. ANĐA ZDELAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1961 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 40.545,32 0,00 0,00 0,00 40.545,32
49755. EDIT AMBRUŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1964 KOROG 0,00 0,00 0,00 40.543,94 0,00 0,00 0,00 40.543,94
49756. SLAVKO PAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 JEŽDOVEC 0,00 0,00 0,00 40.543,88 0,00 0,00 0,00 40.543,88
49757. RADENKO DRLJAČA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1958 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.542,92 0,00 40.542,92
49758. JOSIP BLAŽINOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRBJE 1958 VISOKA GREDA 0,00 0,00 0,00 40.538,15 0,00 0,00 0,00 40.538,15
49759. JELENA MEDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1943 VINKOVAČKI BANOVCI 0,00 0,00 0,00 40.537,83 0,00 0,00 0,00 40.537,83
49760. LADISLAV STRBAD MEĐIMURSKA,STRAHONINEC 1942 STRAHONINEC -6.910,70 0,00 26.922,15 20.526,19 0,00 0,00 0,00 40.537,64
49761. IVAN PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB -477,66 0,00 41.267,20 -251,96 0,00 0,00 0,00 40.537,58
49762. ADIN HANDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.536,35 0,00 40.536,35
49763. KETI SKROČE ZADARSKA,ZADAR 1963 ZADAR -1.362,32 0,00 -56,41 41.953,96 0,00 0,00 0,00 40.535,23
49764. NAIDA HRGOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 40.526,78 0,00 0,00 0,00 40.526,78
49765. ANDJELA HALUSEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PODRAVSKE SESVETE 1956 PODRAVSKE SESVETE 0,00 0,00 0,00 40.525,57 0,00 0,00 0,00 40.525,57
49766. BRANKA MLADINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1975 GLAVICE 0,00 0,00 95,30 40.427,90 0,00 0,00 0,00 40.523,20
49767. PETAR PETI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1952 STARČEVLJANI 0,00 0,00 0,00 40.519,07 0,00 0,00 0,00 40.519,07
49768. IVICA JOKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1966 SELCE 0,00 0,00 0,00 40.515,56 0,00 0,00 0,00 40.515,56
49769. SINIŠA KOLOMPAR ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1968 KISTANJE 0,00 0,00 0,00 40.514,76 0,00 0,00 0,00 40.514,76
49770. MARKO ČUSAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 1.163,44 39.348,76 0,00 0,00 0,00 40.512,20
49771. ZORAN ILEŠ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1971 LONJICA 0,00 0,00 1.321,19 39.190,09 0,00 0,00 0,00 40.511,28
49772. SLAVKO DRAKŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1963 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 0,00 40.511,10 0,00 0,00 0,00 40.511,10
49773. DARIJO ČOGA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1960 DUBRAVA KOD ŠIBENIKA 0,00 0,00 0,00 40.508,84 0,00 0,00 0,00 40.508,84
49774. JOSIP ZAGOREC VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1970 PREKNO 0,00 0,00 0,00 40.507,76 0,00 0,00 0,00 40.507,76
49775. ANA BRIŠEVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1961 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 40.507,43 0,00 0,00 0,00 40.507,43
49776. DARKO SRBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1962 STARA PLOŠĆICA 0,00 0,00 0,00 40.505,86 0,00 0,00 0,00 40.505,86
49777. ELVIRA SOLDO PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1970 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.503,69 0,00 40.503,69
49778. JOANNA STEBLAJ ISTARSKA,PULA 1993 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.502,13 0,00 40.502,13
49779. STJEPAN ŠABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 40.500,80 0,00 40.501,77
49780. MARIJAN GRADIŠTANAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 OSIJEK -1.028,22 0,00 5.824,09 35.703,11 0,00 0,00 0,00 40.498,98
49781. SNJEŽANA VRHOVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1973 KRIŽEVCI 0,00 0,00 4.560,38 35.934,89 0,00 0,00 0,00 40.495,27
49782. IVAN MILOŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI ŠAMAC 1950 KRUŠEVICA 0,00 0,00 0,00 40.493,91 0,00 0,00 0,00 40.493,91
49783. ŠTEFA VUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1949 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 40.488,11 0,00 0,00 0,00 40.488,11
49784. LUKA VARGA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 0,00 0,00 6.783,09 33.704,68 0,00 0,00 0,00 40.487,77
49785. NERMIN SULJKANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1968 DRAMALJ 0,00 0,00 0,00 40.486,12 0,00 0,00 0,00 40.486,12
49786. NERMIN MUSIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1972 DRAMALJ 0,00 0,00 0,00 40.485,52 0,00 0,00 0,00 40.485,52
49787. ZORAN TODOROVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1975 TRNOVAC SOKOLOVAČKI 0,00 0,00 0,00 40.429,33 0,00 53,48 0,00 40.482,81
49788. DANICA PETEK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1956 GORNJA DRENOVA 0,00 0,00 0,00 40.482,10 0,00 0,00 0,00 40.482,10
49789. MILKA CVIJETIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1948 BOKANE 0,00 0,00 0,00 40.480,60 0,00 0,00 0,00 40.480,60
49790. DUBRAVKO KOPRIVNJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1965 KRAPINSKE TOPLICE 6.364,60 0,00 0,00 34.114,63 0,00 0,00 0,00 40.479,23
49791. ĐORĐE ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 IRIG 0,00 0,00 0,00 0,00 40.476,19 0,00 0,00 40.476,19
49792. MLADEN OSTOJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 40.474,34 0,00 0,00 0,00 40.474,34
49793. BOJAN RAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 40.474,32 0,00 0,00 0,00 40.474,32
49794. IVAN BANOVEC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1969 POLONJE 0,00 0,00 0,00 40.473,02 0,00 0,00 0,00 40.473,02
49795. JOSIP VUKIĆ ZADARSKA,ZADAR 1983 ZADAR 0,00 0,00 0,00 27.499,89 0,00 12.971,78 0,00 40.471,67
49796. DAMIR VUGER KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD 1967 ANTOLOVEC 0,00 0,00 0,00 40.471,06 0,00 0,00 0,00 40.471,06
49797. VLADIMIR DOLOŠĆAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1944 SRIJEM 0,00 0,00 0,00 40.468,01 0,00 0,00 0,00 40.468,01
49798. IVAN ŠUBIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1956 KLADARE 0,00 0,00 0,00 39.741,22 0,00 725,19 0,00 40.466,41
49799. DRAGAN RADMAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.463,48 0,00 40.463,48
49800. KSENIJA KABLAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1970 GAREŠNICA -3.502,32 0,00 11.488,54 32.475,22 0,00 0,00 0,00 40.461,44