OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
49701. SADETA MRKIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1956 BANOVA JARUGA 0,00 0,00 -0,02 0,00 42.200,51 0,00 0,00 42.200,49
49702. ANNA KUKUČKA OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1970 JOSIPOVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 42.200,42 0,00 0,00 0,00 42.200,42
49703. MARKO JAGODIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1981 KARLOVAC 16.961,47 0,00 1,96 25.226,40 0,00 0,00 0,00 42.189,83
49704. MARIJANA BASTAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -145,09 0,00 42.331,60 0,00 42.186,51
49705. BORIS PLEIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 14.573,44 0,00 -1.004,42 28.612,81 0,00 0,00 0,00 42.181,83
49706. BOSILJKA TURKOVIĆ KARLOVAČKA,PLAŠKI 1964 PLAŠKI 42.175,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.175,90
49707. MARICA ŽEŽELJ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1960 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 42.174,32 0,00 0,00 0,00 42.174,32
49708. RUŽICA PAJTLER OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1965 MRZOVIĆ 0,00 0,00 0,00 42.173,88 0,00 0,00 0,00 42.173,88
49709. THOMAS ROZMAN OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1975 BREZNICA NAŠIČKA 0,00 0,00 1.135,76 41.037,10 0,00 0,00 0,00 42.172,86
49710. MARIJAN LEKA KARLOVAČKA,PLAŠKI 1959 JEZERO I DIO 0,00 0,00 0,00 42.170,23 0,00 0,00 0,00 42.170,23
49711. ANDREJA BARIŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1968 KUTINA 0,00 0,00 0,00 42.168,61 0,00 0,00 0,00 42.168,61
49712. JOSIP NAĐ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1949 PRUGOVAC 0,00 0,00 0,00 42.166,58 0,00 0,00 0,00 42.166,58
49713. ZRINKA ĐIPALO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1970 LUČANE 0,00 0,00 0,00 42.164,84 0,00 0,00 0,00 42.164,84
49714. ANKICA PLEŠA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1951 MALI RASTOVAC -978,16 0,00 176,89 42.964,76 0,00 0,00 0,00 42.163,49
49715. MARICA TUMPAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1964 DESNO TREBARJEVO 0,00 0,00 0,00 42.162,42 0,00 0,00 0,00 42.162,42
49716. ROMANA MARINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1987 KORITNA 0,00 0,00 0,00 42.161,86 0,00 0,00 0,00 42.161,86
49717. JOSIP KIRIN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1944 ČEMERNICA 0,00 0,00 0,00 42.161,34 0,00 0,00 0,00 42.161,34
49718. BRANKICA GERGIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1963 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 42.156,82 0,00 0,00 0,00 42.156,82
49719. SINIŠA LINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1982 PODRVANJ -245,24 0,00 4.405,34 37.996,35 0,00 0,00 0,00 42.156,45
49720. IVANA DRAGULJIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1990 MAJERJE 0,00 0,00 0,00 42.155,25 0,00 0,00 0,00 42.155,25
49721. DIJANA GRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 240,14 41.914,72 0,00 0,00 0,00 42.154,86
49722. ADRIAN ĐENĐINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 2.254,13 39.900,40 0,00 0,00 0,00 42.154,53
49723. DIJANA VUKIĆ ZADARSKA,VRSI 1948 VRSI 0,00 0,00 0,00 42.154,22 0,00 0,00 0,00 42.154,22
49724. DRAŽENA BRČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 347,46 41.800,59 0,00 0,00 0,00 42.148,05
49725. MILAN MILOŠEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1966 IVANČEC 0,00 0,00 0,00 42.146,93 0,00 0,00 0,00 42.146,93
49726. ŽELJKO JADRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1967 OSOJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.145,39 0,00 42.145,39
49727. BLAŽENKA ŠTAUBER KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1959 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 372,98 41.766,44 0,00 0,00 0,00 42.139,42
49728. RADOSLAV DUBAIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1978 SUTIVAN 0,00 0,00 44.718,46 -2.584,37 0,00 0,00 0,00 42.134,09
49729. NIMAN RAHMANOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 42.133,58 0,00 0,00 0,00 42.133,58
49730. VLATKA HUBA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1952 SENJ 0,00 0,00 1.331,39 40.801,97 0,00 0,00 0,00 42.133,36
49731. ANA JELAŠ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1953 BIJELA STIJENA 0,00 0,00 0,00 42.131,98 0,00 0,00 0,00 42.131,98
49732. ORIS RADOLOVIĆ ISTARSKA,PULA 1964 PULA 0,00 0,00 0,00 42.131,29 0,00 0,00 0,00 42.131,29
49733. JASNA GREGL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 0,00 0,00 868,26 41.262,04 0,00 0,00 0,00 42.130,30
49734. ANTE MATAS SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1978 SINJ 0,00 0,00 -1.366,44 43.482,98 0,00 0,00 0,00 42.116,54
49735. ENES BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 0,00 42.111,25 0,00 0,00 0,00 42.111,25
49736. IVAN JAKOLIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1988 DONJI LADUČ 0,00 0,00 0,00 42.104,53 0,00 0,00 0,00 42.104,53
49737. GORAN ZEBA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1968 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 42.102,74 0,00 0,00 0,00 42.102,74
49738. ANĐA VEZMAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1954 STARČEVLJANI 0,00 0,00 0,00 42.102,08 0,00 0,00 0,00 42.102,08
49739. NIKOLA JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1984 VRBOVAC 0,00 0,00 0,00 42.097,41 0,00 0,00 0,00 42.097,41
49740. DIANA MIKLOŠKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.097,07 0,00 0,00 0,00 42.097,07
49741. TOMICA BORKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1970 LUKAVEC -245,72 0,00 5.508,11 36.834,03 0,00 0,00 0,00 42.096,42
49742. ZAGORKA SAULAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1958 ĐURINIĆI 0,00 0,00 0,00 42.095,06 0,00 0,00 0,00 42.095,06
49743. ZLATKO MUJKIĆ MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU 1963 ZASADBREG 0,00 0,00 0,00 42.093,64 0,00 0,00 0,00 42.093,64
49744. ŽELJKA IVANKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1962 SLATINA 13.264,05 0,00 0,00 28.827,85 0,00 0,00 0,00 42.091,90
49745. TIHOMIR DROBEC ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1972 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 19.253,19 22.838,62 0,00 0,00 0,00 42.091,81
49746. SANJA KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 957,83 0,00 4.449,35 25.229,84 0,00 11.453,78 0,00 42.090,80
49747. RUŽA OSTOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1948 LIČKO LEŠĆE 0,00 0,00 0,00 42.089,32 0,00 0,00 0,00 42.089,32
49748. ČEDOMIR MILIVOJAC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1938 SOKOLOVAC 0,00 0,00 0,00 42.089,01 0,00 0,00 0,00 42.089,01
49749. PETAR KRALJ ZAGREBAČKA,DUBRAVICA 1986 BOBOVEC ROZGANSKI 27.703,75 0,00 10.078,00 4.307,20 0,00 0,00 0,00 42.088,95
49750. DALIBOR ALIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1977 HRASTELNICA 13.167,47 0,00 19.716,76 9.203,79 0,00 0,00 0,00 42.088,02
49751. RITA JURIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 42.082,97 0,00 0,00 0,00 42.082,97
49752. ZORAN RADIKOVIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1981 VINOGRADI LUDBREŠKI 0,00 0,00 2.123,89 39.957,31 0,00 0,00 0,00 42.081,20
49753. IVNA BARBIR SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1963 MAKARSKA 0,00 0,00 4.088,50 37.992,30 0,00 0,00 0,00 42.080,80
49754. KATICA ŠKRLJAC SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1952 GRABERJE 0,00 0,00 0,00 42.079,84 0,00 0,00 0,00 42.079,84
49755. BLANKA PUHANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1954 NAŠICE 0,00 0,00 0,00 42.077,28 0,00 0,00 0,00 42.077,28
49756. STEFANIA RINALLO ISTARSKA,UMAG 1974 MERCOGLIANO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.076,53 0,00 42.076,53
49757. FRANCESCO CARINO ISTARSKA,UMAG 1969 FAENZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.076,53 0,00 42.076,53
49758. NEVENKA KRIVOHLAVEK ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1948 RAKITJE 0,00 0,00 39.127,33 0,00 0,00 2.948,54 0,00 42.075,87
49759. LIDIJA FRGEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1979 LUG ZABOČKI 0,00 0,00 0,00 42.073,22 0,00 0,00 0,00 42.073,22
49760. BRANKA ATELJ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1969 DRAMALJ 0,00 0,00 1.935,24 40.134,01 0,00 0,00 0,00 42.069,25
49761. DANIJEL JOZIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1985 MRZOVIĆ 14.444,49 0,00 105,06 27.517,54 0,00 0,00 0,00 42.067,09
49762. ZVONKO LUKŠA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1953 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 42.065,56 0,00 0,00 0,00 42.065,56
49763. KATICA LUKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1947 NOVA KAPELA 0,00 0,00 0,00 42.063,15 0,00 0,00 0,00 42.063,15
49764. BOŽO VUKANOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1964 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 42.062,94 0,00 0,00 0,00 42.062,94
49765. BRANIMIR TORBARINA ZADARSKA,SUKOŠAN 1978 DEBELJAK 0,00 0,00 15.041,76 27.019,70 0,00 0,00 0,00 42.061,46
49766. MARIJAN BLAŽEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1948 VINOVAC 0,00 0,00 0,00 42.057,71 0,00 0,00 0,00 42.057,71
49767. MARA OREŠKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1941 ŠTIVICA 0,00 0,00 0,00 42.056,51 0,00 0,00 0,00 42.056,51
49768. DESTAN BINAJ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1975 RAKOV POTOK 0,00 0,00 0,00 42.053,07 0,00 0,00 0,00 42.053,07
49769. NATAŠA ERCEG SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1970 KUTINA 6.370,06 0,00 248,90 35.433,75 0,00 0,00 0,00 42.052,71
49770. DARKO KELAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1982 GUNJA 843,63 0,00 0,00 41.204,32 0,00 0,00 0,00 42.047,95
49771. LJUBICA ŠTEFANAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1948 NOVI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.047,64 0,00 42.047,64
49772. ROBIN HUĐ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1981 PAVLOVEC ZABOČKI 5.866,10 0,00 0,00 36.180,97 0,00 0,00 0,00 42.047,07
49773. IVANČICA VUKELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 0,00 42.043,71 0,00 0,00 0,00 42.043,71
49774. DARIJO ČOGA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1960 DUBRAVA KOD ŠIBENIKA 0,00 0,00 0,00 42.043,40 0,00 0,00 0,00 42.043,40
49775. IVAN CINDRIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1959 OŠTARIJE 0,00 0,00 0,00 42.042,03 0,00 0,00 0,00 42.042,03
49776. ROBERT GOSTEČNIK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 42.041,79 0,00 0,00 0,00 42.041,79
49777. ŽELJKO ŠABARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1963 HAMPOVICA 0,00 0,00 0,00 38.876,70 0,00 3.162,67 0,00 42.039,37
49778. MIRANDA MAHNE ŽUN PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1956 LOVRAN 0,00 0,00 0,00 42.039,28 0,00 0,00 0,00 42.039,28
49779. NADA SELIHAR ZADARSKA,ZADAR 1976 ZADAR 8.942,36 0,00 0,00 33.094,29 0,00 0,00 0,00 42.036,65
49780. ALJOŠA GREGORIČ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1975 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.033,77 0,00 42.033,77
49781. SILVIJA ČOLAK ZADARSKA,ZADAR 1978 ZADAR 0,00 0,00 0,00 42.031,06 0,00 0,00 0,00 42.031,06
49782. MIRA VESEL DE IVANDIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1922 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.030,11 0,00 0,00 0,00 42.030,11
49783. MARIJA FILIPIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 191,92 41.834,42 0,00 0,00 0,00 42.026,34
49784. ZLATKO KRNEŽIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1954 VRHOVAC 0,00 0,00 0,00 42.025,51 0,00 0,00 0,00 42.025,51
49785. MARIJA CAKTAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.025,46 0,00 0,00 0,00 42.025,46
49786. BRANKO BANJE SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1949 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 42.023,68 0,00 0,00 0,00 42.023,68
49787. IVAN VIDA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1954 NOSKOVCI 0,00 0,00 0,00 42.023,18 0,00 0,00 0,00 42.023,18
49788. STEFAN NOVAK ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1972 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 42.050,66 0,00 -29,16 0,00 42.021,50
49789. MARIN BAKARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1980 SRIJANE 0,00 0,00 0,00 42.019,27 0,00 0,00 0,00 42.019,27
49790. TIHOMIR BARBARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1985 LADIMIREVCI 0,00 0,00 541,01 41.476,76 0,00 0,00 0,00 42.017,77
49791. ZDRAVKO JAMBRIŠKO VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1959 VARAŽDIN BREG 0,00 0,00 0,00 42.017,64 0,00 0,00 0,00 42.017,64
49792. ANĐA STANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI ŠAMAC 1979 SLAVONSKI ŠAMAC 0,00 0,00 0,00 42.017,25 0,00 0,00 0,00 42.017,25
49793. JOSIPA SEVER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.016,63 0,00 0,00 0,00 42.016,63
49794. IVANKA MARESIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1970 ŠPIŠIĆ BUKOVICA -44,00 0,00 -449,47 42.506,81 0,00 0,00 0,00 42.013,34
49795. KALE DRECHSLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.009,60 0,00 0,00 0,00 42.009,60
49796. VERONIKA SUHINA ZAGREBAČKA,JAKOVLJE 1943 JAKOVLJE 0,00 0,00 0,00 16.234,31 0,00 25.769,04 0,00 42.003,35
49797. DRAGICA CURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -11,31 0,00 -3,66 42.015,85 0,00 0,00 0,00 42.000,88
49798. FRANJO PAVLIČEK VARAŽDINSKA,VISOKO 1958 PRESEČNO VISOČKO 0,00 0,00 0,00 42.000,14 0,00 0,00 0,00 42.000,14
49799. MARIJA VRTARIĆ MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1969 MURSKO SREDIŠĆE 0,00 0,00 0,00 41.997,83 0,00 0,00 0,00 41.997,83
49800. SLAVA PAVLOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI 1943 DELOVI 0,00 0,00 0,00 41.993,37 0,00 0,00 0,00 41.993,37