OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
49701. NADA BAN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 ZAMRŠJE 0,00 0,00 0,00 40.408,39 0,00 0,00 0,00 40.408,39
49702. LJUBICA VELEČKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1948 PETROVCI 0,00 0,00 0,00 40.405,54 0,00 0,00 0,00 40.405,54
49703. BOŽE POLJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1980 SINJ 0,00 0,00 1.543,63 38.859,67 0,00 0,00 0,00 40.403,30
49704. JURAJ MILETIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1982 VELIKA OSTRNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.403,21 0,00 40.403,21
49705. MATIJA BALATINAC OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1945 DRAŽ 0,00 0,00 0,00 40.403,03 0,00 0,00 0,00 40.403,03
49706. KREŠIMIR MALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 40.398,66 0,00 0,00 0,00 40.398,66
49707. VESNA JANKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1971 LEDENIK 0,00 0,00 0,00 40.393,50 0,00 0,00 0,00 40.393,50
49708. DANICA BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 HORVATI 0,00 0,00 0,00 40.393,40 0,00 0,00 0,00 40.393,40
49709. DARKO STIPANIČEV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.393,30 0,00 40.393,30
49710. DALIBORKA BOŠNJAKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1976 STARI PERKOVCI 0,00 0,00 0,00 36.301,29 0,00 4.091,71 0,00 40.393,00
49711. OTILIJA DANKOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1979 LUG 0,00 0,00 0,00 40.387,43 0,00 0,00 0,00 40.387,43
49712. ANASTAZIJA POPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1970 MARIJANCI 0,00 0,00 0,00 40.386,92 0,00 0,00 0,00 40.386,92
49713. NIKO ROKI SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1946 PLISKO POLJE 0,00 0,00 0,00 40.386,66 0,00 0,00 0,00 40.386,66
49714. ŠTEFANIJA CMREČAK VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1934 TURČIN 0,00 0,00 0,00 40.382,21 0,00 0,00 0,00 40.382,21
49715. GORAN PEĆARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1977 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 40.381,98 0,00 0,00 0,00 40.381,98
49716. DIRK RICHARD WEIDMANN BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1962 RHEINBLICK 0,00 0,00 2.826,20 37.555,13 0,00 0,00 0,00 40.381,33
49717. VLADO RAGUŽ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1936 SARAJEVO 0,00 0,00 28.147,96 0,00 0,00 12.227,06 0,00 40.375,02
49718. SNJEŽANA KRAPLJAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1974 ŽREME 0,00 0,00 2.223,57 38.147,74 0,00 0,00 0,00 40.371,31
49719. BRANKA LUTROV PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1954 CRIKVENICA -100,67 0,00 -451,18 40.922,28 0,00 0,00 0,00 40.370,43
49720. PASHKE DEDAJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1995 DUBROVNIK 2.848,74 0,00 785,63 36.735,95 0,00 0,00 0,00 40.370,32
49721. INGRID TROŠELJ ZADARSKA,STARIGRAD 1971 TRIBANJ 0,00 0,00 0,00 40.369,77 0,00 0,00 0,00 40.369,77
49722. DARKO ŽUPANIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1963 GORNJI VIDUŠEVAC 0,00 0,00 0,00 40.366,22 0,00 0,00 0,00 40.366,22
49723. MARIN JONJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1990 BRIJEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.363,11 0,00 40.363,11
49724. NEVENKA VRKLJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -39.166,70 0,00 -0,28 79.529,16 0,00 0,00 0,00 40.362,18
49725. MARTIN ÖSTEREICHER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA TRNOVITICA 1942 GORNJA PLOŠČICA 0,00 0,00 0,00 40.358,13 0,00 0,00 0,00 40.358,13
49726. JANJA PALNEC MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1961 MURSKO SREDIŠĆE 0,00 0,00 0,00 39.918,44 0,00 437,98 0,00 40.356,42
49727. ZRINKA FOSTAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.356,05 0,00 40.356,05
49728. IVICA KOLAR ZAGREBAČKA,RUGVICA 1958 PRESEKA OBOROVSKA 0,00 0,00 0,00 40.355,34 0,00 0,00 0,00 40.355,34
49729. DRAGICA LOVREKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1946 BREŽANE LEKENIČKE 0,00 0,00 0,00 40.355,18 0,00 0,00 0,00 40.355,18
49730. IGOR IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1975 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 40.353,11 0,00 0,00 0,00 40.353,11
49731. IVA ZEMLJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.351,72 0,00 40.351,72
49732. MARKO ŠIBILA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.345,87 0,00 40.345,87
49733. RAME DEMIRI PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1983 KOSTRENA 0,00 0,00 -135,36 40.480,10 0,00 0,00 0,00 40.344,74
49734. DARKO PLAVŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 5.839,11 34.505,55 0,00 0,00 0,00 40.344,66
49735. KRUNOSLAV KOLENKO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI BREGI 1979 JEDUŠEVAC 0,00 0,00 0,00 40.342,66 0,00 0,00 0,00 40.342,66
49736. DRAGO ROM ISTARSKA,UMAG 1939 UMAG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.337,53 0,00 40.337,53
49737. SLAĐANA PAVKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1992 KRIŽEVCI -2.772,23 0,00 3.459,01 39.650,48 0,00 0,00 0,00 40.337,26
49738. ALBINO ŠIMUNOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1983 GLINA 0,00 0,00 0,00 40.336,37 0,00 0,00 0,00 40.336,37
49739. DINO ZLOKIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1963 VELA LUKA 0,00 0,00 0,00 40.334,69 0,00 0,00 0,00 40.334,69
49740. ALEN MARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1987 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.330,08 0,00 40.330,08
49741. JOSIP KOLAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 40.329,03 0,00 0,00 0,00 0,00 40.329,03
49742. ZORAN DURAJLIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1966 VUKOVAR 0,00 0,00 35,58 40.286,62 0,00 0,00 0,00 40.322,20
49743. HARTMUT UDO GÜNTHER TISMER PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1947 PFULLINGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.322,02 0,00 40.322,02
49744. ĐANI MARUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 40.320,98 0,00 0,00 0,00 40.320,98
49745. GORANKA KATALINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -685,70 0,00 -2.248,34 43.248,99 0,00 0,00 0,00 40.314,95
49746. GUIDO GRUDEN PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1954 IČIĆI 0,00 0,00 0,00 40.314,80 0,00 0,00 0,00 40.314,80
49747. NIKOLINA JUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 31.514,89 0,00 0,00 8.799,66 0,00 40.314,55
49748. KATA ANTONIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 40.313,36 0,00 0,00 0,00 40.313,36
49749. TEREZIJA KRANJČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1948 ČRET 0,00 0,00 0,00 40.312,53 0,00 0,00 0,00 40.312,53
49750. ZDRAVKA PERIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 40.311,26 0,00 0,00 0,00 40.311,26
49751. REŠAT ISENI ZADARSKA,STARIGRAD 1975 STARIGRAD 13.228,23 0,00 10.071,26 17.010,13 0,00 0,00 0,00 40.309,62
49752. VINKO LAMEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.306,22 0,00 40.306,22
49753. GORDANA HAJDIN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1963 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 40.305,40 0,00 0,00 0,00 40.305,40
49754. GORDANA OBLIZALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 40.305,27 0,00 0,00 0,00 40.305,27
49755. IVAN CILER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 -73,35 40.378,38 0,00 0,00 0,00 40.305,03
49756. TANJA ŠIMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1982 SUHOPOLJE 19.625,41 0,00 0,00 20.674,17 0,00 0,00 0,00 40.299,58
49757. DAMIR GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1980 MAKARSKA 29.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.575,00 40.299,00
49758. DAMIR JAKŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 40.296,82 0,00 0,00 0,00 40.296,82
49759. MARIJA BROĐANAC OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1949 MRZOVIĆ 0,00 0,00 0,00 40.293,97 0,00 0,00 0,00 40.293,97
49760. PAUL SIMUNOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.765,46 23.521,24 0,00 40.286,70
49761. DUŠICA PISAČIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1968 CELINE 0,00 0,00 0,00 40.285,88 0,00 0,00 0,00 40.285,88
49762. IRIS BEGO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 24.789,18 15.493,41 0,00 0,00 0,00 40.282,59
49763. DRAGOMIR ČEHAJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1947 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 40.282,35 0,00 0,00 0,00 40.282,35
49764. SAŠA LEŽAIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1979 JARMINA 0,00 0,00 123,37 40.158,42 0,00 0,00 0,00 40.281,79
49765. MIRKO GRGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 40.279,98 0,00 0,66 0,00 40.280,64
49766. ALAN GOSTEČNIK PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1972 POLJICA 0,00 0,00 0,00 40.280,46 0,00 0,00 0,00 40.280,46
49767. NEDJELJKA LEUTAR PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1967 ČAVLE -1.021,17 0,00 -677,48 41.978,97 0,00 0,00 0,00 40.280,32
49768. NADA ANDROTIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PETERANEC 1953 PETERANEC 0,00 0,00 0,00 40.276,46 0,00 0,00 0,00 40.276,46
49769. VERONIKA ČAGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 40.272,04 0,00 0,00 0,00 40.272,04
49770. DUBRAVKO NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 2.331,36 37.939,85 0,00 0,00 0,00 40.271,21
49771. SLAVE PERKOVIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1957 DUGO SELO 0,00 0,00 40.267,79 0,00 0,00 0,00 0,00 40.267,79
49772. EMANUELA GAMMAZ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 40.265,57 0,00 0,00 0,00 40.265,57
49773. IGOR PANJKOV OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1974 OSIJEK 15.075,69 0,00 -6.110,96 31.297,51 0,00 0,00 0,00 40.262,24
49774. DIJANA DEVČIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1993 DEANOVEC 0,00 0,00 0,00 40.261,85 0,00 0,00 0,00 40.261,85
49775. KREŠIMIR SRŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.259,57 0,00 40.259,57
49776. DRAGANA DAVIDOVIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1982 ŠOPOT 0,00 0,00 0,00 40.246,84 0,00 0,00 0,00 40.246,84
49777. DAMIR MIKŠA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1966 KRAPINA 0,00 0,00 4.036,69 31.220,20 0,00 4.989,34 0,00 40.246,23
49778. NIKOLA DELIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 5.050,65 0,00 -5.749,39 40.943,97 0,00 0,00 0,00 40.245,23
49779. BOŽANA PLAVŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DRAGALIĆ 1969 DRAGALIĆ -1.060,26 -2.141,50 -4.363,25 44.638,41 0,00 3.171,61 0,00 40.245,01
49780. SENAD ALIĆ ISTARSKA,POREČ 1972 NOVA VAS 0,00 0,00 0,00 40.244,02 0,00 0,00 0,00 40.244,02
49781. LJILJA VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 1.662,58 0,00 0,00 38.579,93 0,00 0,00 0,00 40.242,51
49782. LARA KUTIJA ZADARSKA,BENKOVAC 1981 BENKOVAC 0,00 0,00 -2.105,98 42.347,84 0,00 0,00 0,00 40.241,86
49783. ZDENKO KUČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.241,35 0,00 40.241,35
49784. ANKICA LONGO SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1963 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.240,53 0,00 40.240,53
49785. MUKADESA HADŽI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 40.240,50 0,00 0,00 0,00 40.240,50
49786. ZORA STEPIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1934 GORNJA GLINA 0,00 0,00 0,00 40.240,43 0,00 0,00 0,00 40.240,43
49787. KATICA MALČEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1972 SEDLARICA 0,00 0,00 0,00 40.237,80 0,00 0,00 0,00 40.237,80
49788. CECILIJA ERNOIĆ MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1953 NEDELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 40.234,34 0,00 0,00 0,00 40.234,34
49789. PETAR MALKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1988 SPLIT 0,00 0,00 194,81 40.036,89 0,00 0,00 0,00 40.231,70
49790. RAIMIR TOMAŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,SMOKVICA 1965 SMOKVICA 0,00 0,00 0,00 40.230,09 0,00 0,00 0,00 40.230,09
49791. KATIJA MIJATOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1978 BRAŠINA 0,00 0,00 -0,01 40.221,34 0,00 0,00 0,00 40.221,33
49792. ŽELJKO TADIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 GUDOVAC 0,00 0,00 0,00 40.221,02 0,00 0,00 0,00 40.221,02
49793. MARIJA HORBEC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1950 PETRIJANEC 0,00 0,00 0,00 40.217,43 0,00 0,00 0,00 40.217,43
49794. ŽELJKO HORVAT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 40.217,37 0,00 0,00 0,00 40.217,37
49795. LJILJAN DADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.212,64 0,00 40.212,64
49796. VILMA VERHAGEN ISTARSKA,BUZET VANCOUVER B C V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.210,67 0,00 40.210,67
49797. SAŠA SRDOČ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK 1978 RISIKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.204,88 0,00 40.204,88
49798. DRAGICA ZRINŠČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1940 ŠTUPARJE 0,00 0,00 0,00 40.203,88 0,00 0,00 0,00 40.203,88
49799. NEVENKA RADAK PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1936 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.198,99 0,00 40.198,99
49800. IVAN STANČEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1961 GUŠČEROVEC 0,00 0,00 0,00 40.197,50 0,00 0,00 0,00 40.197,50