OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
49701. JADRANKA LONČAREVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1952 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 42.365,11 0,00 0,00 0,00 42.365,11
49702. RADE MILINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1958 CESARICA 0,00 0,00 0,00 42.364,66 0,00 0,00 0,00 42.364,66
49703. STJEPAN VRBANC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1945 SVETOJURSKI VRH 0,00 0,00 0,00 42.363,99 0,00 0,00 0,00 42.363,99
49704. BAHTIR ŠAĆIRI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 42.356,96 0,00 0,00 0,00 42.356,96
49705. MARICA ZEBA ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1975 KOPČEVEC 13.266,06 0,00 14.164,22 14.926,67 0,00 0,00 0,00 42.356,95
49706. ŽELJKO SEMEŠ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1968 SIGETEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 42.355,57 0,00 0,00 0,00 42.355,57
49707. GORAN CIPRA SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1954 OKRUG DONJI 0,00 0,00 0,00 42.347,36 0,00 0,00 0,00 42.347,36
49708. ĐURO LAZIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1956 RIBNJAČKA 0,00 0,00 0,00 42.347,01 0,00 0,00 0,00 42.347,01
49709. PETAR JURIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1982 SISAK 0,00 0,00 0,00 39.755,91 0,00 2.588,61 0,00 42.344,52
49710. BRANKO PRLINA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1953 BUKOVAČKI ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 42.342,94 0,00 0,00 0,00 42.342,94
49711. BORIS KUČERAUER ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1952 KUNĐEVAC 0,00 0,00 0,00 42.340,28 0,00 0,00 0,00 42.340,28
49712. JELA BOBAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1933 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 43.652,36 0,00 -1.312,10 0,00 42.340,26
49713. DANIJELA MITROVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1980 POŽEGA 0,00 0,00 206,36 42.128,14 0,00 0,00 0,00 42.334,50
49714. NEVEN ZDOLEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1975 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.329,87 0,00 42.329,87
49715. DARKO GRŽETIĆ ISTARSKA,PAZIN 1961 ZAREČJE 0,00 0,00 0,00 42.323,12 0,00 0,00 0,00 42.323,12
49716. DRAGICA SOLTAN ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1942 BRATINA 0,00 0,00 0,00 42.322,48 0,00 0,00 0,00 42.322,48
49717. JOANNA STEBLAJ ISTARSKA,PULA 1993 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.321,53 0,00 42.321,53
49718. MIHAELA DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1976 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 42.320,35 0,00 0,00 0,00 42.320,35
49719. DAMIR ŠIROKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1985 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 42.317,14 0,00 0,00 0,00 42.317,14
49720. BILJANA MARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI BREGI 1978 KOPRIVNIČKI BREGI 0,00 0,00 0,00 42.315,29 0,00 0,00 0,00 42.315,29
49721. IVAN PAVLOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1944 SISAK 0,00 0,00 20.535,83 21.775,11 0,00 0,00 0,00 42.310,94
49722. MIROSLAV VODOPIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 6.962,54 35.347,55 0,00 0,00 0,00 42.310,09
49723. EDI MATAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 42.471,23 0,00 -162,72 0,00 42.308,51
49724. JASMINKA BELOŠEVIĆ ZAGREBAČKA,BISTRA 1959 POLJANICA BISTRANSKA 0,00 0,00 0,00 42.307,37 0,00 0,00 0,00 42.307,37
49725. DARIJO TOMIĆ ZADARSKA,ZADAR 1976 ZADAR 0,00 0,00 0,00 42.307,20 0,00 0,00 0,00 42.307,20
49726. TOMISLAV ĆURKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1972 SINJ 0,00 0,00 1.403,61 40.838,75 0,00 62,65 0,00 42.305,01
49727. DADA PETRINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1959 SUPETAR 20.095,59 0,00 -1.394,68 14.847,33 0,00 8.754,30 0,00 42.302,54
49728. NEVENKA KLJAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1925 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.302,52 0,00 0,00 0,00 42.302,52
49729. IVANKA GOLUB MEĐIMURSKA,GORNJI MIHALJEVEC 1952 GORNJA DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 42.296,94 0,00 0,00 0,00 42.296,94
49730. DARKO TURČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ZRINSKI TOPOLOVAC 1973 ZRINSKI TOPOLOVAC 0,00 0,00 0,00 42.294,63 0,00 0,00 0,00 42.294,63
49731. LUCA PETRIČEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,DONJI KUKURUZARI 1965 KNEZOVLJANI 0,00 0,00 0,00 42.292,33 0,00 0,00 0,00 42.292,33
49732. SLAVICA FUSIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1978 KOZAREVAC 0,00 0,00 0,00 42.289,71 0,00 0,00 0,00 42.289,71
49733. ELVIRA ŠIPICKI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1940 STINICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.281,44 0,00 42.281,44
49734. ŽELJKO GOJŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1966 REČICA 0,00 0,00 0,00 42.279,88 0,00 0,00 0,00 42.279,88
49735. BRANKO BOŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.279,33 0,00 42.279,33
49736. SLAVICA MAROŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1955 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 42.278,55 0,00 0,00 0,00 42.278,55
49737. EVA DIVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1959 DONJI ANDRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 42.278,24 0,00 0,00 0,00 42.278,24
49738. BARBARA PLANTIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1948 ČANJEVO 0,00 0,00 0,00 42.277,98 0,00 0,00 0,00 42.277,98
49739. ANA ĐORĐEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1952 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 42.276,14 0,00 0,00 0,00 42.276,14
49740. ANA POROPATIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1942 TRNOVITIČKI POPOVAC 0,00 0,00 0,00 42.275,78 0,00 0,00 0,00 42.275,78
49741. JOSIP PETROVIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1979 ŠTEFANEC 42.274,72 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 42.275,04
49742. JOVANKA ĆOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.267,88 0,00 0,00 0,00 42.267,88
49743. BRANKA BOSANAC PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1957 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 42.267,33 0,00 0,00 0,00 42.267,33
49744. ROMANA NAĐ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1970 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 42.264,44 0,00 0,00 0,00 42.264,44
49745. LJILJANA ZDRAVKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1962 PULA 0,00 0,00 0,00 42.261,24 0,00 0,00 0,00 42.261,24
49746. ANA MARIJA STEFANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.261,03 0,00 0,00 0,00 42.261,03
49747. TOMICA ŠANTORIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1967 VELIKA JAMNIČKA 0,00 0,00 0,00 42.259,70 0,00 0,00 0,00 42.259,70
49748. VANJA PLAVČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1978 ZADAR 0,00 0,00 1.564,07 40.694,01 0,00 0,00 0,00 42.258,08
49749. ELVIRA SOLDO PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1970 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.257,86 0,00 42.257,86
49750. ZDENKO KRALJIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 CIGLENA 0,00 0,00 0,00 42.257,85 0,00 0,00 0,00 42.257,85
49751. ANJA DUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 0,00 0,00 -44,47 42.301,95 0,00 0,00 0,00 42.257,48
49752. KRISPIN FERČIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1935 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 42.255,98 0,00 0,00 0,00 42.255,98
49753. ZORAN JUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 -2.307,80 44.561,37 0,00 0,00 0,00 42.253,57
49754. JADRANKA GREGL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 -3.813,51 46.065,04 0,00 0,00 0,00 42.251,53
49755. IVAN BANOVEC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1969 POLONJE 0,00 0,00 0,00 42.249,70 0,00 0,00 0,00 42.249,70
49756. IVICA PREMEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 2.224,95 40.021,69 0,00 0,00 0,00 42.246,64
49757. LIDIJA PAPA ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1968 JASTREBARSKO 0,00 0,00 -1.728,25 43.974,29 0,00 0,00 0,00 42.246,04
49758. DRAGICA HAJDINJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.245,50 0,00 0,00 0,00 42.245,50
49759. BARA SIČA KARLOVAČKA,OZALJ 1947 ZALUKA 0,00 0,00 0,00 42.244,77 0,00 0,00 0,00 42.244,77
49760. MARIO KARAMATIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1985 KISTANJE 0,00 0,00 555,21 41.686,22 0,00 0,00 0,00 42.241,43
49761. SNJEŽANA VUKŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 367,01 41.873,27 0,00 0,00 0,00 42.240,28
49762. MATEA KOLA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVAČKO PRIMORJE 1991 BANIĆI 0,00 0,00 -1.210,69 43.447,67 0,00 0,00 0,00 42.236,98
49763. MARIO GLAVAŠ ISTARSKA,PULA 1980 PULA 0,00 0,00 -1.630,74 0,00 0,00 43.867,48 0,00 42.236,74
49764. JASMIN VIKIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1971 UDBINA 0,00 0,00 0,00 42.235,45 0,00 0,00 0,00 42.235,45
49765. ALEN VRDOLJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 42.232,80 0,00 0,00 0,00 42.232,80
49766. VESNA NINKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1972 KREČAVES 0,00 0,00 4.773,15 37.456,68 0,00 0,00 0,00 42.229,83
49767. STJEPAN MARTINJAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1959 TOMAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 42.229,37 0,00 0,00 0,00 42.229,37
49768. DRAŽEN POGAČIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVICA 1978 BOBOVEC ROZGANSKI 0,00 0,00 0,00 42.225,41 0,00 0,00 0,00 42.225,41
49769. SILVANA DOMOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1962 RUDE 0,00 0,00 0,00 42.219,83 0,00 0,00 0,00 42.219,83
49770. BRANKO RAŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1961 BOJNIKOVEC 0,00 0,00 0,00 24.390,49 11.703,70 6.124,61 0,00 42.218,80
49771. NADICA HRVOIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC 1970 FERDINANDOVAC 0,00 0,00 0,00 42.217,36 0,00 0,00 0,00 42.217,36
49772. DRENA TURKALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ŽERJAVINEC 0,00 0,00 -243,24 42.458,71 0,00 0,00 0,00 42.215,47
49773. ANTE GLAVAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 42.211,44 0,00 0,00 0,00 0,00 42.211,44
49774. BOŽISLAVA FERFOLJA PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1956 ŠKOFLJICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.208,02 0,00 42.208,02
49775. JURICA JELEČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 542,65 41.665,24 0,00 0,00 0,00 42.207,89
49776. DRAGAN MILINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1958 KOMLETINCI 0,02 0,00 0,00 42.206,89 0,00 0,00 0,00 42.206,91
49777. MARIJAN BLAŽEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1948 VINOVAC 0,00 0,00 0,00 42.206,86 0,00 0,00 0,00 42.206,86
49778. KORINA GALE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB -0,13 0,00 -339,84 -3.430,75 0,00 45.976,74 0,00 42.206,02
49779. IVKA VRŠČAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1946 TOMAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 42.205,58 0,00 0,00 0,00 42.205,58
49780. SINIŠA RISTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1978 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.203,15 0,00 42.203,15
49781. MARINKA LAGATOR SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1983 GRAB 0,00 0,00 2.774,03 39.427,39 0,00 0,00 0,00 42.201,42
49782. PAVICA JUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.198,40 0,00 42.198,40
49783. JOSIP BLAŽINOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRBJE 1958 VISOKA GREDA 0,00 0,00 0,00 42.196,63 0,00 0,00 0,00 42.196,63
49784. ROBERT GOSTEČNIK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 42.196,49 0,00 0,00 0,00 42.196,49
49785. IVAN PINTARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.195,84 0,00 42.195,84
49786. MIRJANA HERCEG SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1960 STARI GRABOVAC 6.588,83 0,00 0,00 35.605,80 0,00 0,00 0,00 42.194,63
49787. PETAR AMIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1949 BOBOVAC 0,00 0,00 16.589,72 25.601,15 0,00 0,00 0,00 42.190,87
49788. ROBERT LENAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 42.190,37 0,00 0,00 0,00 42.190,37
49789. IVICA ŽALAC ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1952 HUTIN 0,00 0,00 0,00 42.186,82 0,00 0,00 0,00 42.186,82
49790. MILKA CVIJETIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1948 BOKANE 0,00 0,00 0,00 42.185,74 0,00 0,00 0,00 42.185,74
49791. MIODRAG PEROVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1945 BEOGRAD 0,00 0,00 0,00 42.184,72 0,00 0,00 0,00 42.184,72
49792. NIKOLA SUČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 386,23 41.796,82 0,00 0,00 0,00 42.183,05
49793. MILOŠ BRITVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1954 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 41.278,71 904,11 0,00 0,00 0,00 42.182,82
49794. BOŽO ŠARIĆ ZADARSKA,ZADAR 1955 ZADAR 28.177,64 0,00 -23,21 14.024,95 0,00 0,00 0,00 42.179,38
49795. GORAN LUETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.174,73 0,00 42.174,73
49796. MARIJANA ŠEGOTA BOŽINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1965 POSTRANJE -6.435,65 0,00 156,88 48.452,98 0,00 0,00 0,00 42.174,21
49797. TATJANA ANTOLIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 42.171,10 0,00 0,00 0,00 42.171,10
49798. DANICA VAROVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1979 KALNIK 0,00 0,00 0,00 42.157,34 0,00 0,00 0,00 42.157,34
49799. NADA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.157,13 0,00 0,00 0,00 42.157,13
49800. ŽELJKO NENADOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1958 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 42.153,37 0,00 0,00 0,00 42.153,37