OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
49701. INES JERČINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1978 HRELJIN 3.335,67 0,00 -729,42 35.203,29 0,00 0,00 0,00 37.809,54
49702. DANIJELA PREMUŠ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1970 VARAŽDIN BREG 8.815,57 0,00 0,00 28.993,56 0,00 0,00 0,00 37.809,13
49703. ZORAN JADANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB -19.144,38 0,00 36.113,86 20.839,34 0,00 0,00 0,00 37.808,82
49704. ŠTEFA ŠPANIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1954 LJUBEŠĆICA 0,00 0,00 0,00 37.805,84 0,00 0,00 0,00 37.805,84
49705. ĐURĐICA KOŽIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1961 GORNJA DRENOVA 0,00 0,00 37.804,09 0,00 0,00 0,00 0,00 37.804,09
49706. MIRJANA STOJANČEVIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1967 GRABEREC 0,00 0,00 0,00 37.802,39 0,00 0,00 0,00 37.802,39
49707. MARIO JOSIĆ ZADARSKA,GRAČAC 1987 GRAČAC 0,00 0,00 -718,07 38.519,00 0,00 0,00 0,00 37.800,93
49708. IRMA SARKA OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1952 VARDARAC 0,00 0,00 0,00 37.798,81 0,00 0,00 0,00 37.798,81
49709. ŠIME FABIJANIĆ ZADARSKA,ZADAR 1977 ZADAR 0,00 0,00 0,00 37.798,10 0,00 0,00 0,00 37.798,10
49710. JOSIP ĆUTUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 37.797,87 0,00 0,00 0,00 37.797,87
49711. DAMIR KRENEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 12.798,74 0,00 420,59 24.571,68 0,00 0,00 0,00 37.791,01
49712. DARIO JANKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1980 STARI FARKAŠIĆ 0,00 0,00 0,00 37.789,69 0,00 0,00 0,00 37.789,69
49713. JOSIP ČAGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZAGVOZD 1979 ZAGVOZD 0,00 0,00 0,00 37.788,96 0,00 0,00 0,00 37.788,96
49714. STANA BEGIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1937 KUTINA 0,00 0,00 0,00 37.788,34 0,00 0,00 0,00 37.788,34
49715. SENAD BAJRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1961 PALIT 0,00 0,00 0,00 37.787,50 0,00 0,00 0,00 37.787,50
49716. KATARINA POSILOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1956 ZRINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 37.785,92 0,00 0,00 0,00 37.785,92
49717. BOŽICA FUTAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1973 GREGUROVEC 0,00 0,00 0,00 37.784,67 0,00 0,00 0,00 37.784,67
49718. MARIJA ZADRAVEC MEĐIMURSKA,SELNICA 1949 GORNJI ZEBANEC 0,00 0,00 0,00 37.781,92 0,00 0,00 0,00 37.781,92
49719. STJEPAN KRALJIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1958 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 28.602,89 0,00 9.177,18 0,00 37.780,07
49720. FLAMINGO ČANAKI VARAŽDINSKA,LUDBREG 1975 LUDBREG 0,00 0,00 -11.988,99 49.768,27 0,00 0,00 0,00 37.779,28
49721. MARIJAN ĆORIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1957 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 37.779,27 0,00 0,00 0,00 37.779,27
49722. MARIJA VOČANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1948 DONJI MOSTI 0,00 0,00 0,00 37.778,99 0,00 0,00 0,00 37.778,99
49723. KATARINA BARIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1953 ČAMEROVAC 0,00 0,00 0,00 37.778,61 0,00 0,00 0,00 37.778,61
49724. JOSIP MUTAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1953 DONJA ZELINA 0,00 0,00 0,00 37.777,12 0,00 0,00 0,00 37.777,12
49725. DEJANE PREKPALAJ ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR -14.686,81 0,00 0,00 52.461,60 0,00 0,00 0,00 37.774,79
49726. SINIŠA VARGA SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1974 KUTINA 0,00 0,00 0,00 37.774,66 0,00 0,00 0,00 37.774,66
49727. KATARINA KAMENJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1953 MIHOLEC 0,00 0,00 0,00 37.774,19 0,00 0,00 0,00 37.774,19
49728. MIRKO KUTNOHORSKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KONČANICA 1942 DARUVARSKI BRESTOVAC 0,00 0,00 0,00 37.768,93 0,00 0,00 0,00 37.768,93
49729. TONČI VLAHOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.765,97 0,00 37.765,97
49730. NEĐAD CUBI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1973 VELIKA MLAKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.762,11 0,00 37.762,11
49731. ŠIME DOMANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1956 SUPETAR 0,00 0,00 19.696,10 18.061,73 0,00 0,00 0,00 37.757,83
49732. SANJA ŠUŠNJARA SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1963 STANIĆI 0,00 0,00 0,00 37.757,48 0,00 0,00 0,00 37.757,48
49733. FRANO MASTELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1981 BRNAZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.757,39 0,00 37.757,39
49734. MARTIN JOVANOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1953 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 37.193,76 0,00 562,87 0,00 37.756,63
49735. PETER MEISS PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA NETPHEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.752,99 0,00 37.752,99
49736. ANTONIO HALILOVIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1980 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 37.752,56 0,00 0,00 0,00 37.752,56
49737. IGOR BUBIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1983 LIŽNJAN -2.227,61 0,00 -1.070,66 41.050,66 0,00 0,00 0,00 37.752,39
49738. ZLATKO PINTARIĆ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1977 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 7.051,17 30.700,66 0,00 0,00 0,00 37.751,83
49739. MIROSLAV RIMARČUK ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1936 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.751,00 0,00 37.751,00
49740. ĐURO HEGEDIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1957 PRESEČNO VISOČKO 0,00 0,00 0,00 37.750,16 0,00 0,00 0,00 37.750,16
49741. STJEPAN KOLAČKO VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1942 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 37.748,49 0,00 0,00 0,00 37.748,49
49742. ALEKSANDAR DRINIĆ ISTARSKA,LABIN 1971 RABAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.747,68 0,00 37.747,68
49743. ANDREJA MATANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.747,67 0,00 37.747,67
49744. ZDENKA ŠEREPEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1964 SUHA KATALENA 0,00 0,00 0,00 37.744,14 0,00 0,00 0,00 37.744,14
49745. IVO GUDELJEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1960 NOVA GRADIŠKA 7.081,49 0,00 30.665,07 -2,96 0,00 0,00 0,00 37.743,60
49746. KLAUDIJO BANDERA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 1.736,40 0,00 1.868,93 34.136,66 0,00 0,00 0,00 37.741,99
49747. BOŽICA BUREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1949 DONJA ŠEMNICA 0,00 0,00 0,00 37.740,59 0,00 0,00 0,00 37.740,59
49748. MIRSAD IMŠIROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 37.739,76 0,00 0,00 0,00 37.739,76
49749. MLADEN ROGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1952 OSIJEK -221,15 0,00 -89,42 38.047,43 0,00 0,00 0,00 37.736,86
49750. LIDIJA TARITAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1972 GAREŠNICA 1,67 0,00 604,28 37.126,77 0,00 0,00 0,00 37.732,72
49751. DEAN PITINAC ISTARSKA,PULA 1973 PULA 0,00 0,00 0,00 37.731,33 0,00 0,00 0,00 37.731,33
49752. KATA TEREK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1956 BEDENIK 0,00 0,00 0,00 37.731,13 0,00 0,00 0,00 37.731,13
49753. MARICA STUBIČAR VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1960 ZALUŽJE 0,00 0,00 0,00 37.729,63 0,00 0,00 0,00 37.729,63
49754. JOSIP GEDINI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 -1.361,08 39.090,23 0,00 0,00 0,00 37.729,15
49755. ZLATKO BLUMENŠAJN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1964 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 37.726,85 0,00 0,00 0,00 37.726,85
49756. PREDRAG SUBOTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 17.125,49 0,00 2.061,37 18.538,98 0,00 0,00 0,00 37.725,84
49757. MARIJANA TROGRLIĆ ZADARSKA,ZADAR 1977 ZADAR 0,00 0,00 0,00 37.724,45 0,00 0,00 0,00 37.724,45
49758. MILAN POPADIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1954 TRPINJA 0,00 0,00 3.671,30 34.049,92 0,00 0,00 0,00 37.721,22
49759. MARIJA KORICA ZADARSKA,ZADAR 1952 ZADAR 0,00 0,00 0,00 37.719,01 0,00 0,00 0,00 37.719,01
49760. MATIJA FIGURIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1986 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 28,37 37.689,30 0,00 0,00 0,00 37.717,67
49761. IVICA BURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.717,12 0,00 37.717,12
49762. HRVOJE FIGURIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1988 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 27,71 37.689,30 0,00 0,00 0,00 37.717,01
49763. BRANIMIR ŠANDRK PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1942 BANJOL 0,00 0,00 0,00 37.716,33 0,00 0,00 0,00 37.716,33
49764. SANJA RADULIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1963 KASTAV 0,00 0,00 37.715,53 0,00 0,00 0,00 0,00 37.715,53
49765. TOMICA SLADOVIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1983 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.707,43 0,00 37.707,43
49766. RAMO ŠIŠIĆ ISTARSKA,UMAG 1976 UMAG 0,00 0,00 0,00 37.704,47 0,00 0,00 0,00 37.704,47
49767. SLAVA CIGLAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1956 VARAŽDIN 0,00 0,00 1.133,05 36.570,51 0,00 0,00 0,00 37.703,56
49768. ANKA CVITANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1962 BRIST 763,59 0,00 2.547,77 34.387,10 0,00 0,00 0,00 37.698,46
49769. MATO BAKARIĆ ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1961 ŽABNICA 0,00 0,00 0,00 37.694,95 0,00 0,00 0,00 37.694,95
49770. JASNA ŽERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.692,87 0,00 37.692,87
49771. JETON ELEZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 13.976,57 0,00 0,00 23.715,67 0,00 0,00 0,00 37.692,24
49772. SINIŠA ŽALAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 12.103,24 0,00 3.461,72 22.126,22 0,00 0,00 0,00 37.691,18
49773. ANDRIJA PERIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1970 VIŠKOVO -661,91 0,00 0,00 38.352,47 0,00 0,00 0,00 37.690,56
49774. NADA MILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 0,00 37.689,23 0,00 0,00 0,00 37.689,23
49775. ANKICA MARŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1948 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 37.686,31 0,00 0,00 0,00 37.686,31
49776. IVICA DELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1964 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 37.685,16 0,00 0,00 0,00 37.685,16
49777. ŽELJKO MATAGIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA 1968 UTOLICA 0,00 0,00 0,00 37.684,51 0,00 0,00 0,00 37.684,51
49778. ZLATA TOMLJANOVIĆ ŠOJAT LIČKO-SENJSKA,SENJ 1957 SENJ 10.162,10 0,00 551,95 26.964,85 0,00 0,00 0,00 37.678,90
49779. MARIJANA BASTAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -145,09 0,00 37.823,86 0,00 37.678,77
49780. VINCER GAŠPAR PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN BUDIMPEŠTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.678,23 0,00 37.678,23
49781. MAURO ZULIJANI ISTARSKA,PULA 1976 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.674,59 0,00 37.674,59
49782. ZVONIMIR NIKŠIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1939 KOMPOLJE 0,00 0,00 0,00 37.673,80 0,00 0,00 0,00 37.673,80
49783. ANA POLJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1953 MOKRICE MIHOLEČKE 0,00 0,00 0,00 37.669,81 0,00 0,00 0,00 37.669,81
49784. VILKO NIKOLJAČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1973 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 3.953,22 33.711,14 0,00 0,00 0,00 37.664,36
49785. ADEM AZEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 37.663,71 0,00 0,00 0,00 37.663,71
49786. IGOR ŠNJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1969 VIROVITICA 6,91 0,00 -38,09 37.691,86 0,00 0,00 0,00 37.660,68
49787. RADENKO INIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 0,00 0,00 0,00 37.660,63 0,00 0,00 0,00 37.660,63
49788. VEZIRE ESE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1936 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 37.658,14 0,00 0,00 0,00 37.658,14
49789. SLAVICA STANKO VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1931 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 37.656,71 0,00 0,00 0,00 37.656,71
49790. STJEPAN STARC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1952 VELIKA BARNA 0,00 0,00 0,00 33.230,79 0,00 4.425,34 0,00 37.656,13
49791. ŽELJKO NIKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.655,19 0,00 0,00 0,00 37.655,19
49792. ANA URLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1987 DRAŠNICE 0,00 0,00 6.719,45 30.935,52 0,00 0,00 0,00 37.654,97
49793. MARIJO BENKOVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,LIPIK 1974 LIPIK 0,00 0,00 0,00 37.654,25 0,00 0,00 0,00 37.654,25
49794. FRANJO HAJDUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1943 DOMOVEC 0,00 0,00 0,00 37.652,24 0,00 0,00 0,00 37.652,24
49795. ROBERT BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 37.651,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.651,76
49796. SAŠA TUMARA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 1,15 0,00 311,90 37.336,56 0,00 0,00 0,00 37.649,61
49797. PERO MANDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1955 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 37.649,37 0,00 0,00 0,00 37.649,37
49798. BRANIMIR VIDIĆ ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1975 BIOGRAD NA MORU -4.856,87 0,00 -786,06 43.291,71 0,00 0,00 0,00 37.648,78
49799. MIRSADA FAZLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1969 GUNJA 0,00 0,00 0,00 37.648,51 0,00 0,00 0,00 37.648,51
49800. MILEVA RADOJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1929 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.647,83 0,00 37.647,83