OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
49701. RADA GLUHAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 40.543,64 0,00 0,00 0,00 40.543,64
49702. EVA MEDVED VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1959 DONJE NOVO SELO 0,00 0,00 0,00 40.542,66 0,00 0,00 0,00 40.542,66
49703. LEO KULUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1983 MATULJI 0,00 0,00 0,00 37.072,43 0,00 3.470,20 0,00 40.542,63
49704. DANIELA STANISSA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1986 DARUVAR 0,00 0,00 0,00 40.542,17 0,00 0,00 0,00 40.542,17
49705. MARIJA DUBRAVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1957 ZAISTOVEC 0,00 0,00 0,00 40.541,73 0,00 0,00 0,00 40.541,73
49706. IVAN ČUBRETOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1986 SPLIT 0,00 0,00 0,00 40.541,17 0,00 0,00 0,00 40.541,17
49707. BOŽIDARKA MRAOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR 1983 DVOR 0,00 0,00 0,00 40.539,58 0,00 0,00 0,00 40.539,58
49708. IVICA ERDELJI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 STARI GRADAC 0,00 0,00 158,57 40.379,10 0,00 0,00 0,00 40.537,67
49709. CVIJETKO ŽGANEC VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1968 KARLOVEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 3.526,01 37.011,57 0,00 0,00 0,00 40.537,58
49710. MARIO ŽARKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1971 TROGIR 24.749,04 0,00 0,00 15.787,81 0,00 0,00 0,00 40.536,85
49711. AMELA MEHMEDBAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1963 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 40.531,39 0,00 0,00 0,00 40.531,39
49712. SLAVKO BOTA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1951 SPLIT 0,00 0,00 0,00 40.528,97 0,00 0,00 0,00 40.528,97
49713. MARIJA ŠITUM OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1965 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 40.528,93 0,00 0,00 0,00 40.528,93
49714. IVAN PERŠUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 GLAVNIČICA 0,00 0,00 -1.005,36 41.528,04 0,00 0,00 0,00 40.522,68
49715. TONĆI BONAČI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 35.487,77 0,00 5.030,37 0,00 40.518,14
49716. JERKO ROSO SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1982 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 40.514,75 0,00 0,00 0,00 40.514,75
49717. ŽELJKO FILJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1954 SARŠONI 16.563,46 0,00 0,01 23.984,05 0,00 -33,12 0,00 40.514,40
49718. JAGLENKA MAIHEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 GOLI BREG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.510,00 0,00 40.510,00
49719. ANTONIA MIRAT SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1983 TROGIR 0,00 0,00 20.720,39 19.788,76 0,00 0,00 0,00 40.509,15
49720. JELENA CVITANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1985 BAŠKA VODA 0,00 0,00 0,00 40.508,56 0,00 0,00 0,00 40.508,56
49721. GORDANA PETOLAS ZAGREBAČKA,BISTRA 1988 GORNJA BISTRA 12.421,81 0,00 2,16 28.082,66 0,00 0,00 0,00 40.506,63
49722. MIROSLAV IVETIĆ ISTARSKA,ŽMINJ 1962 ŽAGRIĆI 0,00 0,00 44,99 40.456,93 0,00 0,00 0,00 40.501,92
49723. JOVAN ŠUNJEVARIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1936 BEOGRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.498,29 0,00 40.498,29
49724. LAJOŠ KIŠPAL OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1966 KOTLINA 9.495,41 0,00 0,00 31.001,25 0,00 0,00 0,00 40.496,66
49725. BRANKO SMOKROVIĆ ZADARSKA,SUKOŠAN 1959 GORICA 0,00 0,00 0,00 40.494,97 0,00 0,00 0,00 40.494,97
49726. ANA JAGATIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1951 PESKOVEC 0,00 0,00 0,00 40.494,47 0,00 0,00 0,00 40.494,47
49727. RUŽICA HAJNAL OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 -27,08 0,00 40.518,12 0,00 40.491,04
49728. OLGA HABAJEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1943 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 40.490,91 0,00 0,00 0,00 40.490,91
49729. ILINKA STIĆ ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1947 DOL 0,00 0,00 0,00 40.490,27 0,00 0,00 0,00 40.490,27
49730. RAMADAN OSMAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1943 NOVSKA 0,00 0,00 0,00 40.490,12 0,00 0,00 0,00 40.490,12
49731. JELKA CINDRIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1975 MEĐURAČA 0,00 0,00 0,00 40.486,04 0,00 0,00 0,00 40.486,04
49732. MUJO AGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 40.485,12 0,00 0,00 0,00 40.485,12
49733. TIHOMIR POPOVČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1983 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 40.483,23 0,00 0,00 0,00 40.483,23
49734. VESNA JAMBROVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 142,15 0,00 0,00 40.340,59 0,00 0,00 0,00 40.482,74
49735. STJEPKO PETRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1960 SEGET VRANJICA 0,00 0,00 0,00 40.482,43 0,00 0,00 0,00 40.482,43
49736. MIROSLAV BOBAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1979 TROGIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.481,37 0,00 40.481,37
49737. ZORAN MIKLEUŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1976 DALJ 0,00 0,00 -41,37 29.326,10 0,00 11.195,75 0,00 40.480,48
49738. IVICA KVESTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 40.477,82 0,00 0,00 0,00 40.477,82
49739. ŽELJKO TRLIN ZADARSKA,ZADAR 1959 ZADAR 0,00 0,00 0,00 40.477,56 0,00 0,00 0,00 40.477,56
49740. ŽELJKO BARŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 21.473,82 19.001,31 0,00 0,00 0,00 40.475,13
49741. MARA ŠKOJO OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1962 ČEPIN -772,39 0,00 349,39 40.891,67 0,00 0,00 0,00 40.468,67
49742. FILIPINA HEREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1944 GORJAKOVO 0,00 0,00 0,00 40.462,48 0,00 0,00 0,00 40.462,48
49743. MILKA GJAIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1954 BOBOVAC 0,00 0,00 0,00 40.460,16 0,00 0,00 0,00 40.460,16
49744. ŽELJKO ŽGANJAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1963 STARINE 0,00 0,00 0,00 40.459,65 0,00 0,00 0,00 40.459,65
49745. DON JOHN FODE SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1954 KAŠTEL LUKŠIĆ -1,34 0,00 0,00 40.457,14 0,00 0,00 0,00 40.455,80
49746. DRAGOMIR VITANOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1963 JARČANI 0,00 0,00 0,00 40.454,26 0,00 0,00 0,00 40.454,26
49747. MESUD SEJDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 10.331,84 30.122,13 0,00 0,00 0,00 40.453,97
49748. MIRKO ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1953 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 40.453,29 0,00 0,00 0,00 40.453,29
49749. MIRJANA DEREŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1973 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 40.452,49 0,00 0,00 0,00 40.452,49
49750. MARIN BRITVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1949 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 0,00 40.448,35 0,00 0,00 0,00 40.448,35
49751. MLADEN VUKETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -463,50 40.910,93 0,00 0,00 0,00 40.447,43
49752. JOSIPA POKAS SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1985 SISAK 3.837,80 0,00 1.454,08 35.150,77 0,00 0,00 0,00 40.442,65
49753. VALENTINO PESARESI ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1959 ANCONA OSIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.440,17 0,00 40.440,17
49754. IVKA BELJO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 27.332,36 0,00 59,23 13.042,45 0,00 0,00 0,00 40.434,04
49755. MILENA SVIRAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1961 VOĐINCI 0,00 0,00 0,00 40.433,10 0,00 0,00 0,00 40.433,10
49756. MIHOVIL KRPAN LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1978 PERUŠIĆ 5.413,13 0,00 -11.502,15 46.514,27 0,00 0,00 0,00 40.425,25
49757. ARUN ŠERIFI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1932 IVANSKA 0,00 0,00 0,00 40.422,95 0,00 0,00 0,00 40.422,95
49758. MARIJA BLAGAJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1930 DEDINA 0,00 0,00 0,00 40.415,81 0,00 0,00 0,00 40.415,81
49759. MIRA MARJANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.415,61 0,00 40.415,61
49760. MARINKO GORAVICA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1954 SUĐURAĐ 0,00 0,00 0,00 40.414,48 0,00 0,00 0,00 40.414,48
49761. MITAR MAROŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1952 SLATINA 0,00 0,00 0,00 40.411,58 0,00 0,00 0,00 40.411,58
49762. NADA BAN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 ZAMRŠJE 0,00 0,00 0,00 40.408,39 0,00 0,00 0,00 40.408,39
49763. LJUBICA VELEČKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1948 PETROVCI 0,00 0,00 0,00 40.405,54 0,00 0,00 0,00 40.405,54
49764. BOŽE POLJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1980 SINJ 0,00 0,00 1.543,63 38.859,67 0,00 0,00 0,00 40.403,30
49765. JURAJ MILETIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1982 VELIKA OSTRNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.403,21 0,00 40.403,21
49766. MATIJA BALATINAC OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1945 DRAŽ 0,00 0,00 0,00 40.403,03 0,00 0,00 0,00 40.403,03
49767. PERO VICIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1966 SINJ 0,00 0,00 0,00 40.402,69 0,00 0,00 0,00 40.402,69
49768. KREŠIMIR MALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 40.398,66 0,00 0,00 0,00 40.398,66
49769. VESNA JANKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1971 LEDENIK 0,00 0,00 0,00 40.393,50 0,00 0,00 0,00 40.393,50
49770. DANICA BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 HORVATI 0,00 0,00 0,00 40.393,40 0,00 0,00 0,00 40.393,40
49771. DARKO STIPANIČEV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.393,30 0,00 40.393,30
49772. DALIBORKA BOŠNJAKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1976 STARI PERKOVCI 0,00 0,00 0,00 36.301,29 0,00 4.091,71 0,00 40.393,00
49773. OTILIJA DANKOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1979 LUG 0,00 0,00 0,00 40.387,43 0,00 0,00 0,00 40.387,43
49774. ANASTAZIJA POPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1970 MARIJANCI 0,00 0,00 0,00 40.386,92 0,00 0,00 0,00 40.386,92
49775. NIKO ROKI SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1946 PLISKO POLJE 0,00 0,00 0,00 40.386,66 0,00 0,00 0,00 40.386,66
49776. ŠTEFANIJA CMREČAK VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1934 TURČIN 0,00 0,00 0,00 40.382,21 0,00 0,00 0,00 40.382,21
49777. GORAN PEĆARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1977 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 40.381,98 0,00 0,00 0,00 40.381,98
49778. DIRK RICHARD WEIDMANN BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1962 RHEINBLICK 0,00 0,00 2.826,20 37.555,13 0,00 0,00 0,00 40.381,33
49779. VLADO RAGUŽ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1936 SARAJEVO 0,00 0,00 28.147,96 0,00 0,00 12.227,06 0,00 40.375,02
49780. SNJEŽANA KRAPLJAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1974 ŽREME 0,00 0,00 2.223,57 38.147,74 0,00 0,00 0,00 40.371,31
49781. BRANKA LUTROV PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1954 CRIKVENICA -100,67 0,00 -451,18 40.922,28 0,00 0,00 0,00 40.370,43
49782. PASHKE DEDAJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1995 DUBROVNIK 2.848,74 0,00 785,63 36.735,95 0,00 0,00 0,00 40.370,32
49783. INGRID TROŠELJ ZADARSKA,STARIGRAD 1971 TRIBANJ 0,00 0,00 0,00 40.369,77 0,00 0,00 0,00 40.369,77
49784. DARKO ŽUPANIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1963 GORNJI VIDUŠEVAC 0,00 0,00 0,00 40.366,22 0,00 0,00 0,00 40.366,22
49785. MARIN JONJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1990 BRIJEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.363,11 0,00 40.363,11
49786. NEVENKA VRKLJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -39.166,70 0,00 -0,28 79.529,16 0,00 0,00 0,00 40.362,18
49787. MARTIN ÖSTEREICHER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA TRNOVITICA 1942 GORNJA PLOŠČICA 0,00 0,00 0,00 40.358,13 0,00 0,00 0,00 40.358,13
49788. JANJA PALNEC MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1961 MURSKO SREDIŠĆE 0,00 0,00 0,00 39.918,44 0,00 437,98 0,00 40.356,42
49789. ZRINKA FOSTAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.356,05 0,00 40.356,05
49790. IVICA KOLAR ZAGREBAČKA,RUGVICA 1958 PRESEKA OBOROVSKA 0,00 0,00 0,00 40.355,34 0,00 0,00 0,00 40.355,34
49791. DRAGICA LOVREKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1946 BREŽANE LEKENIČKE 0,00 0,00 0,00 40.355,18 0,00 0,00 0,00 40.355,18
49792. IGOR IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1975 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 40.353,11 0,00 0,00 0,00 40.353,11
49793. IVA ZEMLJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.351,72 0,00 40.351,72
49794. SILVIJA GLAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB -96,11 0,00 0,00 40.446,61 0,00 0,00 0,00 40.350,50
49795. MARKO ŠIBILA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.345,87 0,00 40.345,87
49796. RAME DEMIRI PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1983 KOSTRENA 0,00 0,00 -135,36 40.480,10 0,00 0,00 0,00 40.344,74
49797. DARKO PLAVŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 5.839,11 34.505,55 0,00 0,00 0,00 40.344,66
49798. KRUNOSLAV KOLENKO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI BREGI 1979 JEDUŠEVAC 0,00 0,00 0,00 40.342,66 0,00 0,00 0,00 40.342,66
49799. DRAGO ROM ISTARSKA,UMAG 1939 UMAG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.337,53 0,00 40.337,53
49800. SLAĐANA PAVKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1992 KRIŽEVCI -2.772,23 0,00 3.459,01 39.650,48 0,00 0,00 0,00 40.337,26