OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
49701. OLGA HABAJEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1943 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 38.794,31 0,00 0,00 0,00 38.794,31
49702. KATA ADRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1958 NOVI PERKOVCI 0,00 0,00 0,00 38.793,43 0,00 0,00 0,00 38.793,43
49703. PETAR ČOLAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 830,80 37.961,45 0,00 0,00 0,00 38.792,25
49704. ANKA MINARIK OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1942 JELISAVAC 0,00 0,00 0,00 38.788,45 0,00 0,00 0,00 38.788,45
49705. STEVAN JURASOVIĆ ISTARSKA,BUJE 1951 KALDANIJA 0,00 0,00 0,00 38.787,07 0,00 0,00 0,00 38.787,07
49706. LJILJANA KASUNIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1960 BREZARI 0,00 0,00 0,00 38.784,58 0,00 0,00 0,00 38.784,58
49707. IVAN TUDIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PODRAVSKE SESVETE 1959 PODRAVSKE SESVETE 0,00 0,00 0,00 38.781,37 0,00 0,00 0,00 38.781,37
49708. DOBRIVOJ MARIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1965 KOLAREVO SELO 0,00 0,00 0,00 38.781,04 0,00 0,00 0,00 38.781,04
49709. VLADO HACE BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1961 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 38.774,71 0,00 0,00 0,00 38.774,71
49710. IVO KARANUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1971 PLANO 0,00 0,00 0,00 38.774,50 0,00 0,00 0,00 38.774,50
49711. DAMIR ŠIROKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1985 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 38.774,03 0,00 0,00 0,00 38.774,03
49712. DAMIR JANKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1982 CERNIK 3.884,69 0,00 -187,32 35.076,57 0,00 0,00 0,00 38.773,94
49713. IVICA LONČARIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1966 MALA GORICA 0,00 0,00 0,00 38.772,92 0,00 0,00 0,00 38.772,92
49714. IVICA BIROVČEC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 TENJA 0,00 0,00 -1.922,81 40.695,26 0,00 0,00 0,00 38.772,45
49715. ILIJA MARASOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1948 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 37.263,80 0,00 1.505,98 0,00 38.769,78
49716. ŠEMSA HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 0,00 38.768,80 0,00 0,00 0,00 38.768,80
49717. ANKA KADIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1974 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 38.767,72 0,00 0,00 0,00 38.767,72
49718. IVICA GAŠPERT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.761,45 0,00 38.761,45
49719. BOŠKO MAMIĆ ISTARSKA,PULA 1934 PULA 0,00 0,00 0,00 38.760,06 0,00 0,00 0,00 38.760,06
49720. BOŽIDAR KORBELJ MEĐIMURSKA,VRATIŠINEC 1957 VRATIŠINEC 0,00 0,00 0,00 38.760,04 0,00 0,00 0,00 38.760,04
49721. DANICA TOMAŠINJAK PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1933 MALI JADRČ 0,00 0,00 0,00 38.758,32 0,00 0,00 0,00 38.758,32
49722. RADE MILINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1958 CESARICA 0,00 0,00 0,00 38.756,49 0,00 0,00 0,00 38.756,49
49723. MARIJANA RADOŠEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 1.601,01 37.153,74 0,00 0,00 0,00 38.754,75
49724. MARICA KLOBUČAR KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 LUKA POKUPSKA 0,00 0,00 0,00 38.751,44 0,00 0,00 0,00 38.751,44
49725. GORAN ŽGELA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1980 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 38.750,72 0,00 0,00 0,00 38.750,72
49726. ROZIKA BOGOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1952 GORNJI KUĆAN 0,00 0,00 0,00 38.748,82 0,00 0,00 0,00 38.748,82
49727. JASNA POVIJAČ VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1975 VELIKI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 37.426,54 0,00 1.320,57 0,00 38.747,11
49728. ANTONIJA KORDIŠ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1951 DRAMALJ 0,00 0,00 0,00 38.746,64 0,00 0,00 0,00 38.746,64
49729. KATARINA TURŠČAK VARAŽDINSKA,CESTICA 1953 SELCI KRIŽOVLJANSKI 0,00 0,00 0,00 38.745,28 0,00 0,00 0,00 38.745,28
49730. IVICA PARČINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.743,62 0,00 0,00 0,00 38.743,62
49731. ŽELJKO KASUMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.743,17 0,00 38.743,17
49732. RENATA MIŠMAŠ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1963 KARLOVAC 0,00 0,00 0,70 38.741,67 0,00 0,00 0,00 38.742,37
49733. IVAN ŠTIRINIĆ MEĐIMURSKA,DONJI VIDOVEC 1945 DONJI VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 38.739,09 0,00 0,00 0,00 38.739,09
49734. SLAVKO DRAKŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1963 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 0,00 38.738,85 0,00 0,00 0,00 38.738,85
49735. DUBRAVKO TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.738,25 0,00 0,00 0,00 38.738,25
49736. MAGDALENA MATANOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1958 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 0,00 38.737,18 0,00 0,00 0,00 38.737,18
49737. ŠIME FABIJANIĆ ZADARSKA,ZADAR 1977 ZADAR 0,00 0,00 0,00 38.734,92 0,00 0,00 0,00 38.734,92
49738. IVANKA OCVIREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1960 KRAPINA SELO 0,00 0,00 0,00 38.732,65 0,00 0,00 0,00 38.732,65
49739. KATARINA BEDEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1934 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.728,07 0,00 0,00 0,00 38.728,07
49740. FRANJO BENGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 -100,00 38.827,65 0,00 0,00 0,00 38.727,65
49741. VANJA NIKOLINA SENJAK ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1971 JASTREBARSKO 0,00 0,00 2.604,69 13.214,01 0,00 22.908,51 0,00 38.727,21
49742. ANKA DUPOR BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1946 ŠTIVICA 0,00 0,00 0,00 38.722,75 0,00 0,00 0,00 38.722,75
49743. VESNA BRAJDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.722,57 0,00 0,00 0,00 38.722,57
49744. VLADIMIR PLANTAK VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1959 SRAČINEC 0,00 0,00 0,00 38.720,94 0,00 0,00 0,00 38.720,94
49745. PREDRAG SUBOTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 17.578,83 0,00 2.118,49 19.019,90 0,00 0,00 0,00 38.717,22
49746. MARIO JOSIĆ ZADARSKA,GRAČAC 1987 GRAČAC 0,00 0,00 -718,07 39.435,28 0,00 0,00 0,00 38.717,21
49747. MIMOZA QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.712,47 0,00 0,00 0,00 38.712,47
49748. BARICA DOLANJSKI ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1937 DOLANJSKI JARAK 0,00 0,00 0,00 38.710,83 0,00 0,00 0,00 38.710,83
49749. GORAN KONJEVIĆ ZAGREBAČKA,BEDENICA 1975 BEDENICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.710,63 0,00 38.710,63
49750. DAMIR VUGER KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD 1967 ANTOLOVEC 0,00 0,00 0,00 38.707,75 0,00 0,00 0,00 38.707,75
49751. SILVIE SLUKIĆ ISTARSKA,PULA 1989 PULA 0,00 0,00 4.047,16 34.656,64 0,00 0,00 0,00 38.703,80
49752. DARKO MRAKOVČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 38.702,09 0,00 0,00 0,00 38.702,09
49753. BOŽICA LIBER VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1958 SRAČINEC 0,00 0,00 0,00 38.701,27 0,00 0,00 0,00 38.701,27
49754. SLAVICA IVANČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1973 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 38.700,88 0,00 0,00 0,00 38.700,88
49755. ŠEMSUDIN MAJSTOROVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1974 BREKOVICA 0,00 0,00 38.695,69 0,84 0,00 0,00 0,00 38.696,53
49756. ŽELJKICA MATAŠIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 10.477,77 28.218,31 0,00 0,00 0,00 38.696,08
49757. ZLATKO ŠANDOR OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1967 VALPOVO 0,00 0,00 0,00 38.694,67 0,00 0,00 0,00 38.694,67
49758. TOMICA SLADOVIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1983 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.692,98 0,00 38.692,98
49759. MARJANA KOŠUTAR VARAŽDINSKA,CESTICA 1962 BABINEC 0,00 0,00 0,00 38.691,58 0,00 0,00 0,00 38.691,58
49760. MATE PUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.691,23 0,00 0,00 0,00 38.691,23
49761. MIRJANA BARŠIĆ KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1981 DUBRAVCI 0,00 0,00 0,00 38.686,38 0,00 0,00 0,00 38.686,38
49762. FRANJO MARTINOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1976 VUKOVINA -2.535,24 0,00 4.549,63 36.669,75 0,00 0,00 0,00 38.684,14
49763. BEATRICA ROGOVIĆ-SCHINDLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 76,68 0,00 0,00 38.606,48 0,00 38.683,16
49764. HRVOJE PLEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -1.153,88 0,00 0,00 39.835,71 0,00 0,00 0,00 38.681,83
49765. JOSIP FERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1981 NOVI PERKOVCI 0,00 0,00 0,00 38.665,97 0,00 10,71 0,00 38.676,68
49766. MIJO BOGDAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1956 DONJA GRAČENICA 0,00 0,00 0,00 38.674,34 0,00 0,00 0,00 38.674,34
49767. DARKO BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 81,29 38.591,26 0,00 0,00 0,00 38.672,55
49768. MILKA PETRINJAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1950 ĐURINOVEC 0,00 0,00 0,00 38.671,12 0,00 0,00 0,00 38.671,12
49769. ANTONI FRANKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1977 MAKARSKA 0,00 0,00 -190,08 38.860,30 0,00 0,00 0,00 38.670,22
49770. MARKO ŠIMUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 19.793,45 18.876,40 0,00 0,00 0,00 38.669,85
49771. LUKA MEDVIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1953 BRELA 0,00 0,00 38.645,24 0,00 0,00 21,08 0,00 38.666,32
49772. BENEDIKT MULER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.665,37 0,00 38.665,37
49773. MARTINA GJUREK ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1974 DRENJE BRDOVEČKO 0,00 0,00 0,00 38.658,74 0,00 0,00 0,00 38.658,74
49774. IVICA STEPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 6.014,97 32.643,19 0,00 0,00 0,00 38.658,16
49775. ALJOŠA GREGORIČ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1975 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.657,93 0,00 38.657,93
49776. VALENTIN MAČEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1947 VIRJE 0,00 0,00 0,00 38.656,74 0,00 0,00 0,00 38.656,74
49777. JASNA ŽERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.654,28 0,00 38.654,28
49778. ŽELJKO BOSANKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SOBLINEC 0,00 0,00 220,52 38.427,33 0,00 0,00 0,00 38.647,85
49779. ALEKSANDAR REKETYE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.646,81 0,00 0,00 0,00 38.646,81
49780. MARTIN BATORI OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1946 MANDIĆEVAC 0,00 0,00 0,00 38.646,65 0,00 0,00 0,00 38.646,65
49781. LJILJANA NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -14,50 38.660,63 0,00 0,00 0,00 38.646,13
49782. JUSO MUJARIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1956 SISAK 30.335,62 0,00 1.276,14 7.034,11 0,00 0,00 0,00 38.645,87
49783. MARGARETA MARKOTA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1971 ROGOTIN 10.170,35 0,00 1.285,38 27.188,11 0,00 0,00 0,00 38.643,84
49784. MARIJA VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1962 KOMIŽA 0,00 0,00 0,00 38.642,66 0,00 0,00 0,00 38.642,66
49785. IVAN ŠPIŠIĆ ZAGREBAČKA,KRAVARSKO 1961 DONJI HRUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 38.642,02 0,00 0,00 0,00 38.642,02
49786. MARIJA TKALEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1956 LAMINAC 0,00 0,00 0,00 38.641,89 0,00 0,00 0,00 38.641,89
49787. ALEN BERKOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1982 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.640,34 0,00 38.640,34
49788. MIRKO ŠANJEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1951 VARAŽDIN -61,20 0,00 -1.855,41 40.555,74 0,00 0,00 0,00 38.639,13
49789. DRAŽEN VRBANEK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 38.639,29 0,00 0,00 -0,19 0,00 0,00 0,00 38.639,10
49790. JADRANKO JOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 12.757,85 0,00 -0,01 25.880,03 0,00 0,00 0,00 38.637,87
49791. ANDRIJA POLANEC MEĐIMURSKA,SELNICA 1951 ZAVEŠČAK 0,00 0,00 0,00 38.635,51 0,00 0,00 0,00 38.635,51
49792. ANĐELA CVJETKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1982 KUĆELI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.633,30 0,00 38.633,30
49793. ROBERT BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 38.631,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.631,64
49794. MLADEN ROGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1952 OSIJEK -221,15 0,00 -89,42 38.940,19 0,00 0,00 0,00 38.629,62
49795. MILENA BJELANOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1983 KISTANJE 0,00 0,00 0,00 38.629,57 0,00 0,00 0,00 38.629,57
49796. ANA GRGIČIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1954 PRUGOVAC 0,00 0,00 0,00 38.627,89 0,00 0,00 0,00 38.627,89
49797. LAZAR ŠEJATOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1949 DALJ 0,00 0,00 0,00 38.627,04 0,00 0,00 0,00 38.627,04
49798. SILVIJO STOŠIĆ ZADARSKA,RAŽANAC 1977 RAŽANAC 0,00 0,00 299,78 38.323,25 0,00 0,00 0,00 38.623,03
49799. ANĐELINA ANTIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1968 KISTANJE 0,00 0,00 0,00 38.621,20 0,00 0,00 0,00 38.621,20
49800. MIROSLAV MARIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1969 VELIKO SVINJIČKO 0,00 0,00 0,00 38.619,97 0,00 0,00 0,00 38.619,97