OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
49701. BARICA DOLANJSKI ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1937 DOLANJSKI JARAK 0,00 0,00 0,00 38.710,83 0,00 0,00 0,00 38.710,83
49702. GORAN KONJEVIĆ ZAGREBAČKA,BEDENICA 1975 BEDENICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.710,63 0,00 38.710,63
49703. DAMIR VUGER KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD 1967 ANTOLOVEC 0,00 0,00 0,00 38.707,75 0,00 0,00 0,00 38.707,75
49704. SILVIE SLUKIĆ ISTARSKA,PULA 1989 PULA 0,00 0,00 4.047,16 34.656,64 0,00 0,00 0,00 38.703,80
49705. DARKO MRAKOVČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 38.702,09 0,00 0,00 0,00 38.702,09
49706. BOŽICA LIBER VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1958 SRAČINEC 0,00 0,00 0,00 38.701,27 0,00 0,00 0,00 38.701,27
49707. SLAVICA IVANČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1973 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 38.700,88 0,00 0,00 0,00 38.700,88
49708. ŠEMSUDIN MAJSTOROVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1974 BREKOVICA 0,00 0,00 38.695,69 0,84 0,00 0,00 0,00 38.696,53
49709. ŽELJKICA MATAŠIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 10.477,77 28.218,31 0,00 0,00 0,00 38.696,08
49710. ZLATKO ŠANDOR OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1967 VALPOVO 0,00 0,00 0,00 38.694,67 0,00 0,00 0,00 38.694,67
49711. TOMICA SLADOVIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1983 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.692,98 0,00 38.692,98
49712. MARJANA KOŠUTAR VARAŽDINSKA,CESTICA 1962 BABINEC 0,00 0,00 0,00 38.691,58 0,00 0,00 0,00 38.691,58
49713. MATE PUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.691,23 0,00 0,00 0,00 38.691,23
49714. MIRJANA BARŠIĆ KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1981 DUBRAVCI 0,00 0,00 0,00 38.686,38 0,00 0,00 0,00 38.686,38
49715. FRANJO MARTINOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1976 VUKOVINA -2.535,24 0,00 4.549,63 36.669,75 0,00 0,00 0,00 38.684,14
49716. BEATRICA ROGOVIĆ-SCHINDLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 76,68 0,00 0,00 38.606,48 0,00 38.683,16
49717. HRVOJE PLEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -1.153,88 0,00 0,00 39.835,71 0,00 0,00 0,00 38.681,83
49718. JOSIP FERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1981 NOVI PERKOVCI 0,00 0,00 0,00 38.665,97 0,00 10,71 0,00 38.676,68
49719. MIJO BOGDAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1956 DONJA GRAČENICA 0,00 0,00 0,00 38.674,34 0,00 0,00 0,00 38.674,34
49720. DARKO BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 81,29 38.591,26 0,00 0,00 0,00 38.672,55
49721. MILKA PETRINJAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1950 ĐURINOVEC 0,00 0,00 0,00 38.671,12 0,00 0,00 0,00 38.671,12
49722. ANTONI FRANKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1977 MAKARSKA 0,00 0,00 -190,08 38.860,30 0,00 0,00 0,00 38.670,22
49723. MARKO ŠIMUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 19.793,45 18.876,40 0,00 0,00 0,00 38.669,85
49724. LUKA MEDVIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1953 BRELA 0,00 0,00 38.645,24 0,00 0,00 21,08 0,00 38.666,32
49725. BENEDIKT MULER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.665,37 0,00 38.665,37
49726. MARTINA GJUREK ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1974 DRENJE BRDOVEČKO 0,00 0,00 0,00 38.658,74 0,00 0,00 0,00 38.658,74
49727. IVICA STEPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 6.014,97 32.643,19 0,00 0,00 0,00 38.658,16
49728. ALJOŠA GREGORIČ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1975 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.657,93 0,00 38.657,93
49729. VALENTIN MAČEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1947 VIRJE 0,00 0,00 0,00 38.656,74 0,00 0,00 0,00 38.656,74
49730. JASNA ŽERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.654,28 0,00 38.654,28
49731. ŽELJKO BOSANKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SOBLINEC 0,00 0,00 220,52 38.427,33 0,00 0,00 0,00 38.647,85
49732. ALEKSANDAR REKETYE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.646,81 0,00 0,00 0,00 38.646,81
49733. MARTIN BATORI OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1946 MANDIĆEVAC 0,00 0,00 0,00 38.646,65 0,00 0,00 0,00 38.646,65
49734. LJILJANA NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -14,50 38.660,63 0,00 0,00 0,00 38.646,13
49735. JUSO MUJARIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1956 SISAK 30.335,62 0,00 1.276,14 7.034,11 0,00 0,00 0,00 38.645,87
49736. MARGARETA MARKOTA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1971 ROGOTIN 10.170,35 0,00 1.285,38 27.188,11 0,00 0,00 0,00 38.643,84
49737. MARIJA VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1962 KOMIŽA 0,00 0,00 0,00 38.642,66 0,00 0,00 0,00 38.642,66
49738. IVAN ŠPIŠIĆ ZAGREBAČKA,KRAVARSKO 1961 DONJI HRUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 38.642,02 0,00 0,00 0,00 38.642,02
49739. MARIJA TKALEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1956 LAMINAC 0,00 0,00 0,00 38.641,89 0,00 0,00 0,00 38.641,89
49740. ALEN BERKOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1982 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.640,34 0,00 38.640,34
49741. MIRKO ŠANJEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1951 VARAŽDIN -61,20 0,00 -1.855,41 40.555,74 0,00 0,00 0,00 38.639,13
49742. DRAŽEN VRBANEK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 38.639,29 0,00 0,00 -0,19 0,00 0,00 0,00 38.639,10
49743. JADRANKO JOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 12.757,85 0,00 -0,01 25.880,03 0,00 0,00 0,00 38.637,87
49744. ANDRIJA POLANEC MEĐIMURSKA,SELNICA 1951 ZAVEŠČAK 0,00 0,00 0,00 38.635,51 0,00 0,00 0,00 38.635,51
49745. ANĐELA CVJETKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1982 KUĆELI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.633,30 0,00 38.633,30
49746. ROBERT BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 38.631,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.631,64
49747. MLADEN ROGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1952 OSIJEK -221,15 0,00 -89,42 38.940,19 0,00 0,00 0,00 38.629,62
49748. MILENA BJELANOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1983 KISTANJE 0,00 0,00 0,00 38.629,57 0,00 0,00 0,00 38.629,57
49749. ANA GRGIČIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1954 PRUGOVAC 0,00 0,00 0,00 38.627,89 0,00 0,00 0,00 38.627,89
49750. LAZAR ŠEJATOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1949 DALJ 0,00 0,00 0,00 38.627,04 0,00 0,00 0,00 38.627,04
49751. SILVIJO STOŠIĆ ZADARSKA,RAŽANAC 1977 RAŽANAC 0,00 0,00 299,78 38.323,25 0,00 0,00 0,00 38.623,03
49752. ANĐELINA ANTIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1968 KISTANJE 0,00 0,00 0,00 38.621,20 0,00 0,00 0,00 38.621,20
49753. MIROSLAV MARIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1969 VELIKO SVINJIČKO 0,00 0,00 0,00 38.619,97 0,00 0,00 0,00 38.619,97
49754. BOJAN ČIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.619,28 0,00 0,00 0,00 38.619,28
49755. DUBRAVKO GRMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 38.618,53 0,00 0,00 0,00 0,00 38.618,53
49756. IVAN HARAPIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 199,54 38.418,66 0,00 0,00 0,00 38.618,20
49757. TOMISLAV GRGIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1989 GORNJA LETINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.614,98 0,00 38.614,98
49758. MARINA VRUĆINA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1974 APATOVEC 0,00 0,00 0,00 38.614,98 0,00 0,00 0,00 38.614,98
49759. JOVAN KLAIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1954 OROLIK 0,00 0,00 0,00 38.611,00 0,00 0,00 0,00 38.611,00
49760. MARA KRAJAČIĆ KARLOVAČKA,BARILOVIĆ 1945 BARILOVIĆ 0,00 0,00 0,00 38.609,57 0,00 0,00 0,00 38.609,57
49761. JOVAN KORDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1952 TRNOVITIČKI POPOVAC 0,00 0,00 0,00 38.608,83 0,00 0,00 0,00 38.608,83
49762. ANTUN MESARIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1957 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 38.608,66 0,00 0,00 0,00 38.608,66
49763. DARKO DASOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1962 BRINJE 0,00 0,00 0,00 38.607,55 0,00 0,00 0,00 38.607,55
49764. SANIJA VELIĆ ZADARSKA,VIR 1967 VIR 0,00 0,00 0,00 38.607,19 0,00 0,00 0,00 38.607,19
49765. SANJA LORENZO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 38.606,38 0,00 0,00 0,00 38.606,38
49766. LUKA MEDIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARA GRADIŠKA 1946 DONJI VAROŠ 0,00 0,00 0,00 38.604,18 0,00 0,00 0,00 38.604,18
49767. DANIJELA ABRAMOVIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1981 LUKOVO 0,00 0,00 0,00 38.604,02 0,00 0,00 0,00 38.604,02
49768. JAKOV MODRIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1982 KNIN 0,00 0,00 -304,23 38.906,00 0,00 0,00 0,00 38.601,77
49769. DRAŽEN MAROŠ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1973 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 25.143,79 0,00 0,00 13.456,05 0,00 38.599,84
49770. MARIJA ŠOKEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1946 PITOMAČA 0,00 0,00 -548,12 39.145,07 0,00 0,00 0,00 38.596,95
49771. JASNA MASLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 38.595,50 0,00 0,00 0,00 38.595,50
49772. MARIJA PERIČEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1959 GREDA 0,00 0,00 0,00 38.594,67 0,00 0,00 0,00 38.594,67
49773. KATICA VALANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 GORNJE PLAVNICE 0,00 0,00 0,00 38.594,35 0,00 0,00 0,00 38.594,35
49774. KATARINA BORŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1936 HRASTOVICA 0,00 0,00 0,00 38.593,77 0,00 0,00 0,00 38.593,77
49775. MARCELA DORIS VARGAS LONGIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 38.593,10 0,00 0,00 0,00 38.593,10
49776. ALEN RAKO ISTARSKA,UMAG 1962 UMAG 0,00 0,00 -1.272,00 39.853,94 0,00 10,60 0,00 38.592,54
49777. SNJEŽANA JUG KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1972 RADELJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 38.585,75 0,00 0,00 0,00 38.585,75
49778. DUŠAN TINTOR SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1941 MALI GRADAC 0,00 0,00 0,00 38.584,95 0,00 0,00 0,00 38.584,95
49779. SREĆKO HRŽENJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1978 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 38.582,76 0,00 0,00 0,00 38.582,76
49780. EMRIJE ALIDI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1935 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 38.581,76 0,00 0,00 0,00 38.581,76
49781. IRENA MORIĆ ZADARSKA,STANKOVCI 1977 STANKOVCI 48.935,05 0,00 64,36 -10.419,42 0,00 0,00 0,00 38.579,99
49782. ĐURĐICA KOŽIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1961 GORNJA DRENOVA 0,00 0,00 38.579,63 0,00 0,00 0,00 0,00 38.579,63
49783. DAMIR ĐURAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1978 SOLIN 0,00 0,00 0,00 38.578,67 0,00 0,00 0,00 38.578,67
49784. NEDELJKO TRŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1972 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 38.578,64 0,00 0,00 0,00 38.578,64
49785. NENAD KOSTIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1973 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 38.574,13 0,00 0,00 0,00 38.574,13
49786. GORDANA PINTARIČ MEĐIMURSKA,OREHOVICA 1966 VULARIJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.573,98 0,00 38.573,98
49787. STIV ANĐELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1971 VINIŠĆE 0,00 0,00 0,00 38.568,45 0,00 0,00 0,00 38.568,45
49788. ANTE TALAJIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1977 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 38.567,70 0,00 0,00 0,00 38.567,70
49789. IVAN BILIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1967 POŽEGA 0,00 0,00 0,00 38.565,70 0,00 0,00 0,00 38.565,70
49790. MARINKA LAGATOR SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1983 GRAB 0,00 0,00 6.996,61 31.568,65 0,00 0,00 0,00 38.565,26
49791. NIKOLA KOKANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1980 GUNDINCI 0,00 0,00 0,00 38.561,10 0,00 0,00 0,00 38.561,10
49792. BRANKO FUČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1968 ZLATAR 8.951,90 0,00 29.545,23 61,90 0,00 0,00 0,00 38.559,03
49793. TEREZIJA LONČAREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 GORNJA PAČETINA 0,00 0,00 38.558,95 0,00 0,00 0,00 0,00 38.558,95
49794. STJEPAN PERINEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1963 GORNJI FODROVEC 0,00 0,00 0,00 38.558,64 0,00 0,00 0,00 38.558,64
49795. GORDANA ŠAKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 3.906,92 34.651,42 0,00 0,00 0,00 38.558,34
49796. ZLATICA PAJNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1956 HABJANOVCI 0,00 0,00 2.279,52 36.277,11 0,00 0,00 0,00 38.556,63
49797. KATICA STIPANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1955 PUNITOVCI 0,00 0,00 0,00 38.555,14 0,00 0,00 0,00 38.555,14
49798. VLADO VIDLAK OSJEČKO-BARANJSKA,VLADISLAVCI 1960 VLADISLAVCI 0,00 0,00 1.683,63 36.871,42 0,00 0,00 0,00 38.555,05
49799. DRAGO BELJO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 38.560,23 0,00 0,00 -6,21 0,00 0,00 0,00 38.554,02
49800. JOSIPA HORVAT-VUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1939 GREGUROVEC 0,00 0,00 0,00 38.551,50 0,00 0,00 0,00 38.551,50