OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
49701. JELICA MARKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1954 NOVA DRENČINA 0,00 0,00 0,00 42.303,98 0,00 0,00 0,00 42.303,98
49702. IVICA SAMARDŽIJA KARLOVAČKA,CETINGRAD 1962 PAŠIN POTOK 0,00 0,00 0,00 42.303,76 0,00 0,00 0,00 42.303,76
49703. DARIO PUCARIN SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1982 KUTINA 8.591,16 0,00 36,03 33.673,48 0,00 0,00 0,00 42.300,67
49704. IVAN MIMICA SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1951 MIMICE 0,00 0,00 0,00 42.300,30 0,00 0,00 0,00 42.300,30
49705. ŠTEFA KRANJČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1962 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 42.299,15 0,00 0,00 0,00 42.299,15
49706. IVICA BURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.297,07 0,00 42.297,07
49707. ZDENKA RADIČEK-BOS KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1956 KALNIK 0,00 0,00 0,00 42.694,35 0,00 -400,00 0,00 42.294,35
49708. ŽELJKO MARKOV KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1981 NOVO VIRJE 11.457,22 0,00 0,00 30.836,28 0,00 0,00 0,00 42.293,50
49709. ŽELJKO BUJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 17.776,11 0,00 6.765,39 17.750,76 0,00 0,00 0,00 42.292,26
49710. SRETKO REPIJA OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1949 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 42.291,46 0,00 0,00 0,00 42.291,46
49711. MARA LUKŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BEBRINA 1936 KANIŽA 0,00 0,00 0,00 42.289,99 0,00 0,00 0,00 42.289,99
49712. DIANA BALAŠKO VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1965 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 42.289,78 0,00 0,00 0,00 42.289,78
49713. ŠTEFANIJA KOREP VARAŽDINSKA,VISOKO 1949 ĐURINOVEC 0,00 0,00 0,00 42.288,55 0,00 0,00 0,00 42.288,55
49714. VLADO LEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1954 POLICE 0,00 0,00 0,00 42.287,86 0,00 0,00 0,00 42.287,86
49715. MARIJANA PRISTOJEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1967 NOVO VIRJE 0,00 0,00 0,00 42.286,87 0,00 0,00 0,00 42.286,87
49716. IVICA NOVOSELAC OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1951 GOLINCI 0,00 0,00 0,00 42.286,84 0,00 0,00 0,00 42.286,84
49717. MIRKO ŠTIH KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1957 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 42.286,82 0,00 0,00 0,00 42.286,82
49718. DUŠANKA PAVKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1958 VELIKI POGANAC 0,00 0,00 0,00 42.286,82 0,00 0,00 0,00 42.286,82
49719. LJUBICA ANĐELIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1950 MADŽARI 0,00 0,00 0,00 42.286,77 0,00 0,00 0,00 42.286,77
49720. MIROSLAV ZAKARIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1950 DONJI VINJANI 0,00 0,00 0,00 42.286,70 0,00 0,00 0,00 42.286,70
49721. IVAN MARKUS SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1965 LEKENIK 0,00 0,00 0,00 42.286,61 0,00 0,00 0,00 42.286,61
49722. MIRO PERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1954 KAMENMOST 0,00 0,00 0,00 42.285,73 0,00 0,00 0,00 42.285,73
49723. DAVOR ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1972 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 42.285,73 0,00 0,00 0,00 42.285,73
49724. JOSIP MARINCEL POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1969 BRODSKI DRENOVAC 0,00 0,00 0,00 42.285,72 0,00 0,00 0,00 42.285,72
49725. ZDRAVKO SRBLJINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1967 ORLOVAC 0,00 0,00 0,00 42.285,71 0,00 0,00 0,00 42.285,71
49726. GORAN PINTARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1980 GORNJE ZDELICE 0,00 0,00 0,00 42.285,69 0,00 0,00 0,00 42.285,69
49727. DARKO ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 42.285,69 0,00 0,00 0,00 42.285,69
49728. MILAN TKALČEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 42.285,69 0,00 0,00 0,00 42.285,69
49729. IVAN IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 42.285,66 0,00 0,00 0,00 42.285,66
49730. MARKO LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1959 BABINA GREDA 1.460,30 0,00 0,00 40.824,86 0,00 0,00 0,00 42.285,16
49731. LJUBICA TORMAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1941 GUŠĆE 0,00 0,00 0,00 42.284,87 0,00 0,00 0,00 42.284,87
49732. JELENA STANKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1959 JEZERO POSAVSKO 0,00 0,00 0,00 42.284,80 0,00 0,00 0,00 42.284,80
49733. ZDENKA JURIŠIĆ KLEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.283,80 0,00 0,00 0,00 42.283,80
49734. DUBRAVKO KOPRIVNJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1965 KRAPINSKE TOPLICE 6.660,72 0,00 0,00 35.621,48 0,00 0,00 0,00 42.282,20
49735. RENATA GRŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.282,16 0,00 0,00 0,00 42.282,16
49736. JOSIP KLANJAC ISTARSKA,LUPOGLAV 1946 BREST POD UČKOM 0,00 0,00 0,00 42.280,90 0,00 0,00 0,00 42.280,90
49737. ANDREJ MARKAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1993 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 0,00 42.279,79 0,00 0,00 0,00 42.279,79
49738. DAVOR KLEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 23.418,90 0,00 452,54 18.407,10 0,00 0,00 0,00 42.278,54
49739. IVANA POPOVIĆ PELIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZADVORSKO -829,43 0,00 -2.747,23 45.854,88 0,00 0,00 0,00 42.278,22
49740. JASNA ŽERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.275,16 0,00 42.275,16
49741. MARKO ŠIMUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 21.304,34 20.969,88 0,00 0,00 0,00 42.274,22
49742. JASNA PASTVEČKO OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1976 KRŠINCI 20.029,24 0,00 0,00 22.244,41 0,00 0,00 0,00 42.273,65
49743. ZLATKO MIŠINEC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 BRIJEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.273,48 0,00 42.273,48
49744. STIPE DUMANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 -0,11 36.798,98 0,00 5.472,23 0,00 42.271,10
49745. STJEPAN ANDRIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA 0,00 0,00 0,00 42.265,58 0,00 0,00 0,00 42.265,58
49746. MIJO JURAŠIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1955 OGULIN 0,00 0,00 87,70 42.173,65 0,00 0,00 0,00 42.261,35
49747. SANJA RADULIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1963 KASTAV 0,00 0,00 42.261,11 0,00 0,00 0,00 0,00 42.261,11
49748. BEHARE MUHADRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.259,41 0,00 0,00 0,00 42.259,41
49749. IVANKA FERENČAK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1970 VRBOVEC 0,00 0,00 0,00 42.257,38 0,00 0,00 0,00 42.257,38
49750. IVAN SLADOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1963 ZBJEGOVAČA 5.312,80 0,00 11.699,46 25.243,88 0,00 0,00 0,00 42.256,14
49751. DRAGO BALI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1943 GOLA 0,00 0,00 0,00 42.255,73 0,00 0,00 0,00 42.255,73
49752. KATA ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 42.253,77 0,00 0,00 0,00 42.253,77
49753. SLAĐANA ODORČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1975 ZRINSKA 0,00 0,00 0,00 42.253,74 0,00 0,00 0,00 42.253,74
49754. BRANKO CRLJENICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1947 DUGA RIJEKA 0,00 0,00 0,00 42.253,43 0,00 0,00 0,00 42.253,43
49755. SLAVKO PAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 JEŽDOVEC 0,00 0,00 0,00 42.252,84 0,00 0,00 0,00 42.252,84
49756. ALEN RAKO ISTARSKA,UMAG 1962 UMAG 0,00 0,00 -1.272,00 43.482,14 0,00 39,26 0,00 42.249,40
49757. VLADO ŠIKAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 KLOKOČEVAC 0,00 0,00 0,00 42.249,15 0,00 0,00 0,00 42.249,15
49758. DUBRAVKA ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 88,10 42.159,09 0,00 0,00 0,00 42.247,19
49759. DINKO KLEPO SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1956 KOSORE 0,00 0,00 61,52 42.180,77 0,00 0,00 0,00 42.242,29
49760. LJUBICA MURETIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1985 SISAK 1.079,06 0,00 13.415,94 27.745,26 0,00 0,00 0,00 42.240,26
49761. DUBRAVKA KAMENICKI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 4.736,30 37.501,76 0,00 0,00 0,00 42.238,06
49762. BISERKA ŠKRABL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -18,31 42.253,83 0,00 0,00 0,00 42.235,52
49763. ZVONKO VUKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1960 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 42.229,26 0,00 0,00 0,00 42.229,26
49764. IVAN BAGIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1955 BREGANA 0,00 0,00 0,00 42.229,25 0,00 0,00 0,00 42.229,25
49765. TINA RADO-VARGA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 0,00 0,00 3.606,71 38.621,13 0,00 0,00 0,00 42.227,84
49766. STJEPAN CAVRIĆ ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1958 HOTNJA 0,00 0,00 0,00 42.227,09 0,00 0,00 0,00 42.227,09
49767. BUJAR SELIMI ISTARSKA,PULA 1976 TETOVO 0,00 0,00 0,00 42.226,56 0,00 0,00 0,00 42.226,56
49768. BEKIM SELIMI ISTARSKA,PULA 1974 TETOVO 0,00 0,00 0,00 42.226,56 0,00 0,00 0,00 42.226,56
49769. VALENTIN NORŠIĆ HOGAČ KARLOVAČKA,RAKOVICA 1985 NOVA KRŠLJA -10,51 0,00 0,00 42.235,59 0,00 0,00 0,00 42.225,08
49770. DAMIR ARAMBAŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD 23,34 0,00 18.192,94 24.004,41 0,00 0,00 0,00 42.220,69
49771. MARICA ŠIMUNČIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1962 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 42.216,93 0,00 0,00 0,00 42.216,93
49772. PREDRAG BIGA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 42.215,16 0,00 0,00 0,00 42.215,16
49773. SUZANA SEKOL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.212,37 0,00 0,00 0,00 42.212,37
49774. IVAN KUKURUZOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1965 GORNJI VAGANAC 0,00 0,00 0,00 42.211,95 0,00 0,00 0,00 42.211,95
49775. ANICA VRANIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1964 NOVO VIRJE 0,00 0,00 0,00 42.211,32 0,00 0,00 0,00 42.211,32
49776. MARKO KATIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1965 GORNJA GREDA 0,00 0,00 35.710,33 0,00 0,00 6.500,92 0,00 42.211,25
49777. MILAN VRANKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1949 BELANOVO SELO 0,00 0,00 0,00 42.208,11 0,00 0,00 0,00 42.208,11
49778. SNJEŽANA VRHOVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1973 KRIŽEVCI 0,00 0,00 4.633,26 37.574,13 0,00 0,00 0,00 42.207,39
49779. JUSTINA BRAČUN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1930 BREZIK 0,00 0,00 0,00 42.206,14 0,00 0,00 0,00 42.206,14
49780. DRAGAN ŠUNJEVIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1979 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 42.206,02 0,00 0,00 0,00 42.206,02
49781. KSENIJA CINDRIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1965 KATOLIČKE ČAIRE 0,00 0,00 0,00 42.206,01 0,00 0,00 0,00 42.206,01
49782. NADA URUKALO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 42.205,47 0,00 0,00 0,00 42.205,47
49783. SNJEŽANA BEGIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1965 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 -235,72 42.440,04 0,00 0,00 0,00 42.204,32
49784. STJEPAN JAIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1931 LEMEŠ 0,00 0,00 0,00 42.278,75 0,00 -79,02 0,00 42.199,73
49785. PAŠKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 6.527,72 0,00 10.103,66 25.609,33 0,00 -43,18 0,00 42.197,53
49786. DRAGA BOČKAJ MEĐIMURSKA,DOMAŠINEC 1950 DOMAŠINEC 0,00 0,00 0,00 42.197,23 0,00 0,00 0,00 42.197,23
49787. ANTE GUJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.195,21 0,00 0,00 0,00 42.195,21
49788. MILI RAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1958 VRBANJ 0,00 0,00 0,00 42.188,48 0,00 0,00 0,00 42.188,48
49789. LJUBICA VELEČKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1948 PETROVCI 0,00 0,00 0,00 42.188,31 0,00 0,00 0,00 42.188,31
49790. ŠEMSUDIN MAJSTOROVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1974 BREKOVICA 0,00 0,00 42.183,85 0,94 0,00 0,00 0,00 42.184,79
49791. IVAN MALEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1947 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.182,85 0,00 42.182,85
49792. ETEL ROŠTA OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1952 KNEŽEVI VINOGRADI 0,00 0,00 0,00 42.182,82 0,00 0,00 0,00 42.182,82
49793. JOVO VITANOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1952 OSIJEK VOJAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 42.181,69 0,00 0,00 0,00 42.181,69
49794. BOŽICA KUHAROVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1963 DEDINA 0,00 0,00 0,00 42.180,46 0,00 0,00 0,00 42.180,46
49795. GORDANA REGOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1970 STARO PETROVO SELO 0,00 0,00 0,00 42.178,20 0,00 0,00 0,00 42.178,20
49796. MIRO LULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1967 VALPOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.176,56 0,00 42.176,56
49797. SILVIE SLUKIĆ ISTARSKA,PULA 1989 PULA 0,00 0,00 4.398,61 37.777,15 0,00 0,00 0,00 42.175,76
49798. IVAN FARAGO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1949 ĐELETOVCI 0,00 0,00 0,00 42.172,77 0,00 0,00 0,00 42.172,77
49799. DRAGICA MARETIĆ ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1947 KUPINEC 0,00 0,00 0,00 42.171,54 0,00 0,00 0,00 42.171,54
49800. SUZANA KLOBUČARIĆ MEĐIMURSKA,OREHOVICA 1972 PODBREST 0,00 0,00 0,00 42.170,88 0,00 0,00 0,00 42.170,88