OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
49701. MARIJAN STANIŠIĆ KARLOVAČKA,LASINJA 1953 LASINJA 37.012,83 0,00 -21,23 894,10 0,00 0,00 0,00 37.885,70
49702. STIPO PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 37.883,58 0,00 0,00 0,00 37.883,58
49703. ANTUN MESARIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1957 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 37.882,94 0,00 0,00 0,00 37.882,94
49704. BEATRICA ROGOVIĆ-SCHINDLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 74,75 0,00 0,00 37.806,18 0,00 37.880,93
49705. BOŽICA JENDUKA VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1957 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 37.880,44 0,00 0,00 0,00 37.880,44
49706. DRAGAN VRANJEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1948 GREDICE 3.081,77 0,00 0,00 34.795,95 0,00 0,00 0,00 37.877,72
49707. JAKOB MESAROV KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1964 NOVO VIRJE 0,00 0,00 0,00 37.877,51 0,00 0,00 0,00 37.877,51
49708. DANIJEL JOZIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1985 MRZOVIĆ 12.977,40 0,00 94,33 24.801,57 0,00 0,00 0,00 37.873,30
49709. GORAN MIHALJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1982 BELIŠĆE 1.976,41 0,00 -539,92 36.436,43 0,00 0,00 0,00 37.872,92
49710. ANA KNEZIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1929 MAJUREC 0,00 0,00 0,00 37.131,36 0,00 736,32 0,00 37.867,68
49711. RENATA BOLF PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1974 BUNJEVCI 107,59 0,00 432,51 37.326,56 0,00 0,00 0,00 37.866,66
49712. ĐORĐE CEBALO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1973 KORČULA 0,00 0,00 0,00 37.860,87 0,00 0,00 0,00 37.860,87
49713. STJEPAN PETRAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 GLAVNIČICA 0,00 0,00 0,00 37.858,71 0,00 0,00 0,00 37.858,71
49714. DAVOR HURSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 -447,88 38.305,74 0,00 0,00 0,00 37.857,86
49715. RADE MILINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1958 CESARICA 0,00 0,00 0,00 37.856,92 0,00 0,00 0,00 37.856,92
49716. DENIS LAUŠ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1986 GENERALSKI STOL 4.823,09 0,00 781,46 32.252,14 0,00 0,00 0,00 37.856,69
49717. MARIJA ŠANKO LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1910 LUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.850,83 0,00 37.850,83
49718. JOSO MATIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1952 KUPLJENSKO -0,45 0,00 0,00 37.849,82 0,00 0,00 0,00 37.849,37
49719. LJUBICA ĐURIŠEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALINOVAC 1959 KALINOVAC 0,00 0,00 0,00 37.847,35 0,00 0,00 0,00 37.847,35
49720. SLOBODAN GVOJIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1967 ŠIBICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.844,69 0,00 37.844,69
49721. SINIŠA HERENDIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1981 GRABERŠĆAK -7.982,03 0,00 24.933,51 20.888,34 0,00 0,00 0,00 37.839,82
49722. ZLATKO CURKOVEČKI ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1966 CURKOVEC 0,00 0,00 0,00 37.835,42 0,00 0,00 0,00 37.835,42
49723. ALEN RAKO ISTARSKA,UMAG 1962 UMAG 0,00 0,00 -1.272,00 39.099,07 0,00 5,24 0,00 37.832,31
49724. NATAŠA VEIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1959 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 11.836,26 0,00 752,44 25.242,87 0,00 0,00 0,00 37.831,57
49725. IVAN BRITVEC ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1937 DVORANCI 0,00 0,00 0,00 37.826,54 0,00 0,00 0,00 37.826,54
49726. GORDANA PINTARIČ MEĐIMURSKA,OREHOVICA 1966 VULARIJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.826,04 0,00 37.826,04
49727. IVICA RADONIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1965 KOTEZI 0,00 0,00 0,00 37.825,08 0,00 0,00 0,00 37.825,08
49728. IVANKA ŠKAREC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1978 POLONJE 0,00 0,00 0,00 37.822,35 0,00 0,00 0,00 37.822,35
49729. ANITA VASILJ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1978 BAST 0,22 0,00 0,00 37.819,58 0,00 0,00 0,00 37.819,80
49730. GORAN BOROVINA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1965 DUBROVNIK 0,00 0,00 2.005,19 35.812,98 0,00 0,00 0,00 37.818,17
49731. ANASTAZIJA POPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1970 MARIJANCI 0,00 0,00 0,00 37.817,96 0,00 0,00 0,00 37.817,96
49732. STANISLAV ZAVRTNIK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1954 CARGOVEC 0,00 0,00 0,00 37.815,93 0,00 0,00 0,00 37.815,93
49733. KATICA CAR SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1931 MUŽILOVČICA 0,00 0,00 0,00 37.815,77 0,00 0,00 0,00 37.815,77
49734. BORIS ŽITKOVIĆ ZAGREBAČKA,PUŠČA 1977 MARIJA MAGDALENA 0,00 0,00 0,00 37.814,78 0,00 0,00 0,00 37.814,78
49735. LJUBICA IGNAC SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1967 PALANJEK 0,00 0,00 0,00 37.811,87 0,00 0,00 0,00 37.811,87
49736. ZDENKO VIDOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC 1963 ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 37.811,02 0,00 0,00 0,00 37.811,02
49737. INES JERČINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1978 HRELJIN 3.335,67 0,00 -729,42 35.203,29 0,00 0,00 0,00 37.809,54
49738. DANIJELA PREMUŠ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1970 VARAŽDIN BREG 8.815,57 0,00 0,00 28.993,56 0,00 0,00 0,00 37.809,13
49739. ZORAN JADANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB -19.144,38 0,00 36.113,86 20.839,34 0,00 0,00 0,00 37.808,82
49740. ŠTEFA ŠPANIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1954 LJUBEŠĆICA 0,00 0,00 0,00 37.805,84 0,00 0,00 0,00 37.805,84
49741. ĐURĐICA KOŽIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1961 GORNJA DRENOVA 0,00 0,00 37.804,09 0,00 0,00 0,00 0,00 37.804,09
49742. MIRJANA STOJANČEVIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1967 GRABEREC 0,00 0,00 0,00 37.802,39 0,00 0,00 0,00 37.802,39
49743. MARIO JOSIĆ ZADARSKA,GRAČAC 1987 GRAČAC 0,00 0,00 -718,07 38.519,00 0,00 0,00 0,00 37.800,93
49744. IRMA SARKA OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1952 VARDARAC 0,00 0,00 0,00 37.798,81 0,00 0,00 0,00 37.798,81
49745. ŠIME FABIJANIĆ ZADARSKA,ZADAR 1977 ZADAR 0,00 0,00 0,00 37.798,10 0,00 0,00 0,00 37.798,10
49746. JOSIP ĆUTUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 37.797,87 0,00 0,00 0,00 37.797,87
49747. DAMIR KRENEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 12.798,74 0,00 420,59 24.571,68 0,00 0,00 0,00 37.791,01
49748. DARIO JANKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1980 STARI FARKAŠIĆ 0,00 0,00 0,00 37.789,69 0,00 0,00 0,00 37.789,69
49749. JOSIP ČAGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZAGVOZD 1979 ZAGVOZD 0,00 0,00 0,00 37.788,96 0,00 0,00 0,00 37.788,96
49750. STANA BEGIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1937 KUTINA 0,00 0,00 0,00 37.788,34 0,00 0,00 0,00 37.788,34
49751. SENAD BAJRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1961 PALIT 0,00 0,00 0,00 37.787,50 0,00 0,00 0,00 37.787,50
49752. KATARINA POSILOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1956 ZRINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 37.785,92 0,00 0,00 0,00 37.785,92
49753. BOŽICA FUTAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1973 GREGUROVEC 0,00 0,00 0,00 37.784,67 0,00 0,00 0,00 37.784,67
49754. MARIJA ZADRAVEC MEĐIMURSKA,SELNICA 1949 GORNJI ZEBANEC 0,00 0,00 0,00 37.781,92 0,00 0,00 0,00 37.781,92
49755. STJEPAN KRALJIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1958 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 28.602,89 0,00 9.177,18 0,00 37.780,07
49756. FLAMINGO ČANAKI VARAŽDINSKA,LUDBREG 1975 LUDBREG 0,00 0,00 -11.988,99 49.768,27 0,00 0,00 0,00 37.779,28
49757. MARIJAN ĆORIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1957 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 37.779,27 0,00 0,00 0,00 37.779,27
49758. MARIJA VOČANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1948 DONJI MOSTI 0,00 0,00 0,00 37.778,99 0,00 0,00 0,00 37.778,99
49759. KATARINA BARIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1953 ČAMEROVAC 0,00 0,00 0,00 37.778,61 0,00 0,00 0,00 37.778,61
49760. JOSIP MUTAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1953 DONJA ZELINA 0,00 0,00 0,00 37.777,12 0,00 0,00 0,00 37.777,12
49761. DEJANE PREKPALAJ ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR -14.686,81 0,00 0,00 52.461,60 0,00 0,00 0,00 37.774,79
49762. SINIŠA VARGA SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1974 KUTINA 0,00 0,00 0,00 37.774,66 0,00 0,00 0,00 37.774,66
49763. KATARINA KAMENJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1953 MIHOLEC 0,00 0,00 0,00 37.774,19 0,00 0,00 0,00 37.774,19
49764. MIRKO KUTNOHORSKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KONČANICA 1942 DARUVARSKI BRESTOVAC 0,00 0,00 0,00 37.768,93 0,00 0,00 0,00 37.768,93
49765. TONČI VLAHOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.765,97 0,00 37.765,97
49766. NEĐAD CUBI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1973 VELIKA MLAKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.762,11 0,00 37.762,11
49767. ŠIME DOMANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1956 SUPETAR 0,00 0,00 19.696,10 18.061,73 0,00 0,00 0,00 37.757,83
49768. SANJA ŠUŠNJARA SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1963 STANIĆI 0,00 0,00 0,00 37.757,48 0,00 0,00 0,00 37.757,48
49769. FRANO MASTELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1981 BRNAZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.757,39 0,00 37.757,39
49770. MARTIN JOVANOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1953 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 37.193,76 0,00 562,87 0,00 37.756,63
49771. PETER MEISS PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA NETPHEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.752,99 0,00 37.752,99
49772. ANTONIO HALILOVIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1980 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 37.752,56 0,00 0,00 0,00 37.752,56
49773. IGOR BUBIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1983 LIŽNJAN -2.227,61 0,00 -1.070,66 41.050,66 0,00 0,00 0,00 37.752,39
49774. ZLATKO PINTARIĆ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1977 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 7.051,17 30.700,66 0,00 0,00 0,00 37.751,83
49775. MIROSLAV RIMARČUK ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1936 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.751,00 0,00 37.751,00
49776. ĐURO HEGEDIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1957 PRESEČNO VISOČKO 0,00 0,00 0,00 37.750,16 0,00 0,00 0,00 37.750,16
49777. STJEPAN KOLAČKO VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1942 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 37.748,49 0,00 0,00 0,00 37.748,49
49778. ALEKSANDAR DRINIĆ ISTARSKA,LABIN 1971 RABAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.747,68 0,00 37.747,68
49779. ANDREJA MATANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.747,67 0,00 37.747,67
49780. ZDENKA ŠEREPEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1964 SUHA KATALENA 0,00 0,00 0,00 37.744,14 0,00 0,00 0,00 37.744,14
49781. IVO GUDELJEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1960 NOVA GRADIŠKA 7.081,49 0,00 30.665,07 -2,96 0,00 0,00 0,00 37.743,60
49782. KLAUDIJO BANDERA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 1.736,40 0,00 1.868,93 34.136,66 0,00 0,00 0,00 37.741,99
49783. BOŽICA BUREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1949 DONJA ŠEMNICA 0,00 0,00 0,00 37.740,59 0,00 0,00 0,00 37.740,59
49784. MIRSAD IMŠIROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 37.739,76 0,00 0,00 0,00 37.739,76
49785. MLADEN ROGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1952 OSIJEK -221,15 0,00 -89,42 38.047,43 0,00 0,00 0,00 37.736,86
49786. LIDIJA TARITAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1972 GAREŠNICA 1,67 0,00 604,28 37.126,77 0,00 0,00 0,00 37.732,72
49787. DEAN PITINAC ISTARSKA,PULA 1973 PULA 0,00 0,00 0,00 37.731,33 0,00 0,00 0,00 37.731,33
49788. KATA TEREK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1956 BEDENIK 0,00 0,00 0,00 37.731,13 0,00 0,00 0,00 37.731,13
49789. MARICA STUBIČAR VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1960 ZALUŽJE 0,00 0,00 0,00 37.729,63 0,00 0,00 0,00 37.729,63
49790. JOSIP GEDINI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 -1.361,08 39.090,23 0,00 0,00 0,00 37.729,15
49791. ZLATKO BLUMENŠAJN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1964 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 37.726,85 0,00 0,00 0,00 37.726,85
49792. PREDRAG SUBOTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 17.125,49 0,00 2.061,37 18.538,98 0,00 0,00 0,00 37.725,84
49793. MARIJANA TROGRLIĆ ZADARSKA,ZADAR 1977 ZADAR 0,00 0,00 0,00 37.724,45 0,00 0,00 0,00 37.724,45
49794. MILAN POPADIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1954 TRPINJA 0,00 0,00 3.671,30 34.049,92 0,00 0,00 0,00 37.721,22
49795. MARIJA KORICA ZADARSKA,ZADAR 1952 ZADAR 0,00 0,00 0,00 37.719,01 0,00 0,00 0,00 37.719,01
49796. MATIJA FIGURIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1986 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 28,37 37.689,30 0,00 0,00 0,00 37.717,67
49797. IVICA BURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.717,12 0,00 37.717,12
49798. HRVOJE FIGURIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1988 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 27,71 37.689,30 0,00 0,00 0,00 37.717,01
49799. BRANIMIR ŠANDRK PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1942 BANJOL 0,00 0,00 0,00 37.716,33 0,00 0,00 0,00 37.716,33
49800. SANJA RADULIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1963 KASTAV 0,00 0,00 37.715,53 0,00 0,00 0,00 0,00 37.715,53