OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
49701. SLAVA FODOR MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1952 IVANOVEC 0,00 0,00 42.286,90 0,00 0,00 0,00 0,00 42.286,90
49702. EDINA RUBIĆ ISTARSKA,BUZET 1960 ŠTRPED 0,00 0,00 -1.095,84 43.379,18 0,00 0,00 0,00 42.283,34
49703. PETAR MALVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1964 KOSTANJEVAC 0,00 0,00 0,00 42.281,01 0,00 0,00 0,00 42.281,01
49704. STJEPAN PAŽUR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1964 LUKAČEVEC 0,00 0,00 0,00 42.280,33 0,00 0,00 0,00 42.280,33
49705. MARIJA NOVOTA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1946 POLJANEC 0,00 0,00 0,00 42.277,64 0,00 0,00 0,00 42.277,64
49706. MARISTELA LELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1979 ĐURMANEC 0,00 0,00 0,00 42.276,54 0,00 0,00 0,00 42.276,54
49707. DANIJEL MAUROVIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1979 SVIBJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.273,79 0,00 42.273,79
49708. JOZO NIKOLIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1957 KUPARI 0,00 0,00 0,00 42.273,73 0,00 0,00 0,00 42.273,73
49709. MIRKO ŠANJEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1951 VARAŽDIN 0,44 0,00 -1.907,52 44.180,32 0,00 0,00 0,00 42.273,24
49710. NIKOLA RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 4.231,06 38.041,97 0,00 0,00 0,00 42.273,03
49711. JEANNOT BEY ZADARSKA,NOVIGRAD 1952 NOVIGRAD 0,00 0,00 0,00 42.273,00 0,00 0,00 0,00 42.273,00
49712. SLAVKO LETICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 42.272,38 0,00 0,00 0,00 42.272,38
49713. DRAGICA CRNČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1962 APATOVEC 0,00 0,00 0,00 42.270,98 0,00 0,00 0,00 42.270,98
49714. DAMIR ĐURAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1978 SOLIN 0,00 0,00 0,00 42.270,52 0,00 0,00 0,00 42.270,52
49715. JASMINA GUŽVICA ZADARSKA,OBROVAC 1977 KRUPA 0,00 0,00 0,00 42.268,98 0,00 0,00 0,00 42.268,98
49716. VESNA KRPAN DETTLING GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.267,20 0,00 0,00 0,00 42.267,20
49717. DRAŽEN CEPANEC OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC 1973 IVANOVAC 35.529,65 0,00 3.376,40 3.360,04 0,00 0,00 0,00 42.266,09
49718. DRAGUTIN BRIEŠKI SISAČKO-MOSLAVAČKA,TOPUSKO 1943 PONIKVARI 0,00 0,00 0,00 42.265,02 0,00 0,00 0,00 42.265,02
49719. IVAN SOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 18,98 0,00 0,00 42.245,08 0,00 0,00 0,00 42.264,06
49720. BRANKICA KOLAR SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1976 BANOVA JARUGA 0,00 0,00 89,58 42.172,87 0,00 0,00 0,00 42.262,45
49721. GORAN RADOJKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1970 PROMAJNA 0,00 0,00 -8,89 42.269,90 0,00 0,00 0,00 42.261,01
49722. IVAN VRBANC KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1947 VELIKA HORVATSKA 0,00 0,00 0,00 42.256,09 0,00 0,00 0,00 42.256,09
49723. DRAŽEN RUDAR SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1977 JEZERO POSAVSKO 0,00 0,00 0,00 42.254,02 0,00 0,00 0,00 42.254,02
49724. MILAN LETIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1952 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 44.093,97 0,00 -1.839,95 0,00 42.254,02
49725. IVAN JANDROK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1948 GORICA 0,00 0,00 0,00 42.250,57 0,00 0,00 0,00 42.250,57
49726. IGOR PLEVANČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1983 SISAK 1.187,81 0,00 8.848,34 32.211,64 0,00 0,00 0,00 42.247,79
49727. GORDANA FABAC SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1968 PETRINJA 0,00 0,00 0,00 42.247,38 0,00 0,00 0,00 42.247,38
49728. ADEM REKIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,PRIMOŠTEN 1926 BIHAĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.245,39 0,00 42.245,39
49729. ĐORĐE GALOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1982 STUPOVAČA 0,00 0,00 0,00 42.242,97 0,00 0,00 0,00 42.242,97
49730. MARIJA MARJANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.242,85 0,00 0,00 0,00 42.242,85
49731. LJUBICA GRGURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 PRGOMELJE 0,00 0,00 0,00 42.236,67 0,00 0,00 0,00 42.236,67
49732. MARTIN BATORI OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1946 MANDIĆEVAC 0,00 0,00 0,00 42.236,20 0,00 0,00 0,00 42.236,20
49733. IGOR KRSNIK ZAGREBAČKA,JAKOVLJE 1976 JAKOVLJE 0,00 0,00 0,00 42.235,35 0,00 0,00 0,00 42.235,35
49734. DRAŽEN FERENČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -0,92 0,00 0,00 42.234,05 0,00 0,00 0,00 42.233,13
49735. IVAN GRGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1957 SOPJE 0,00 0,00 0,00 42.232,94 0,00 0,00 0,00 42.232,94
49736. GORAN BOROVINA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1965 DUBROVNIK 0,00 0,00 2.213,46 40.018,68 0,00 0,00 0,00 42.232,14
49737. JASNA ALJINOVIĆ ŽUANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 1.089,50 0,00 0,00 41.118,49 0,00 42.207,99
49738. ZVONKO BRAIM ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1964 VELIKA JAMNIČKA 0,00 0,00 0,00 42.207,04 0,00 0,00 0,00 42.207,04
49739. ANDREJ PERIČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR 7,69 0,00 6.674,18 35.524,59 0,00 0,00 0,00 42.206,46
49740. BISERKA PAVKOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1970 BREZOVAC ŽUMBERAČKI 0,00 0,00 0,00 42.204,61 0,00 0,00 0,00 42.204,61
49741. ŽELJKO KOSALEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 0,00 42.196,71 0,00 0,00 0,00 42.196,71
49742. NEDELJKO BELOŠA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1977 TREMA 0,00 0,00 0,00 42.193,70 0,00 0,00 0,00 42.193,70
49743. LUKA MEDVIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1953 BRELA 0,00 0,00 42.169,05 0,00 0,00 24,05 0,00 42.193,10
49744. SANDI GRMEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.185,35 0,00 42.185,35
49745. MIRJANA MANDIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1958 ČABRAJI 0,00 0,00 0,00 42.184,73 0,00 0,00 0,00 42.184,73
49746. DOMAGOJ KUVEŽDIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1976 KLADJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.184,21 0,00 42.184,21
49747. JASNA PRESEČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 42.182,96 0,00 0,00 0,00 42.182,96
49748. MAKSIMILIAN MARIO BIROVČEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1982 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 42.179,65 0,00 0,00 0,00 42.179,65
49749. ANTONIO KALAUZ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1982 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 42.178,75 0,00 0,00 0,00 42.178,75
49750. NEDILJKO ŠIPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1972 TRILJ 0,00 0,00 216,75 41.961,37 0,00 0,00 0,00 42.178,12
49751. ANTON GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 11,02 39.344,42 0,00 2.822,47 0,00 42.177,91
49752. FEKRI BEĐETI PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1952 CELJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.177,21 0,00 42.177,21
49753. BOJANA BUJAK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1971 OSIJEK 2.006,91 0,00 0,00 40.168,52 0,00 0,00 0,00 42.175,43
49754. NADA VIDAN SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1963 STOMORSKA 0,01 0,00 0,00 42.174,76 0,00 0,00 0,00 42.174,77
49755. DARKO PETRIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.174,58 0,00 42.174,58
49756. IVAN ŠESTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1938 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 42.172,30 0,00 0,00 0,00 42.172,30
49757. KRISTIJAN ŠESTAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.172,03 0,00 42.172,03
49758. MARIJA PACUR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1951 GUŠČEROVEC 0,00 0,00 0,00 42.169,44 0,00 0,00 0,00 42.169,44
49759. IVAN NIKOLIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1958 LONJA 0,00 0,00 0,00 42.167,08 0,00 0,00 0,00 42.167,08
49760. VIOLETA KELAVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.164,44 0,00 0,00 0,00 42.164,44
49761. IVA MATAIJA OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1951 BOKŠIĆ LUG 0,00 0,00 0,00 42.158,90 0,00 0,00 0,00 42.158,90
49762. MARIJA HUZJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1972 FEREŽANI 0,00 0,00 0,00 42.157,23 0,00 0,00 0,00 42.157,23
49763. DALIBOR PIRC ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1974 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 0,00 13.975,78 28.181,18 0,00 42.156,96
49764. MLADEN MATIJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1976 MAVRINCI 0,00 0,00 27.980,01 14.174,97 0,00 0,00 0,00 42.154,98
49765. DANICA TRUŠČEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1964 SVETI PETAR OREHOVEC 0,00 0,00 0,00 42.151,82 0,00 0,00 0,00 42.151,82
49766. MARIJANA REŠČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.148,45 0,00 0,00 0,00 42.148,45
49767. STJEPAN ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1947 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 42.144,54 0,00 0,00 0,00 42.144,54
49768. ANTON VIDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1974 TRIBALJ 0,00 0,00 0,00 28.966,46 0,00 13.177,93 0,00 42.144,39
49769. ANTONETA DUHANAJ BREKALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.142,77 0,00 0,00 0,00 42.142,77
49770. ZDRAVKO MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 0,00 42.142,64 0,00 0,00 0,00 42.142,64
49771. SLAVEN MAGANJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 0,00 42.646,83 0,00 -508,06 0,00 42.138,77
49772. ŽELJKICA BUKVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1968 SREDNJI MOSTI 0,00 0,00 0,00 42.130,85 0,00 0,00 0,00 42.130,85
49773. ZORICA BREŽNJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1965 VISOVI 0,00 0,00 0,00 42.128,99 0,00 0,00 0,00 42.128,99
49774. ANA KNEZIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1929 MAJUREC 0,00 0,00 0,00 41.319,77 0,00 809,04 0,00 42.128,81
49775. IVANA BELAVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1974 SVIBOVEC 3.924,28 0,00 866,21 37.337,98 0,00 0,00 0,00 42.128,47
49776. JOSIP EVAČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1985 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 42.128,17 0,00 0,00 0,00 42.128,17
49777. STJEPAN MATIJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1940 HVAR -3.004,55 0,00 -4.011,33 49.142,82 0,00 0,00 0,00 42.126,94
49778. DENISA SINKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1972 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 0,00 41.990,01 0,00 135,69 0,00 42.125,70
49779. VANJA ZORICA KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1963 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 1.900,38 40.224,09 0,00 0,00 0,00 42.124,47
49780. BOŽIDAR KORBELJ MEĐIMURSKA,VRATIŠINEC 1957 VRATIŠINEC 0,00 0,00 0,00 42.122,42 0,00 0,00 0,00 42.122,42
49781. JOSIP VENCL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 2.006,63 40.114,21 0,00 0,00 0,00 42.120,84
49782. VELI ELEZI ISTARSKA,POREČ 1959 MUŠALEŽ 0,00 0,00 -506,23 42.618,25 0,00 0,00 0,00 42.112,02
49783. MARINA PLOH ISTARSKA,MEDULIN 1966 MEDULIN 0,00 0,00 1.926,53 40.251,99 0,00 -67,31 0,00 42.111,21
49784. LJUBICA RUPENOVICH ISTARSKA,NOVIGRAD 1952 BUŽINIJA 0,00 0,00 71,97 42.034,97 0,00 0,00 0,00 42.106,94
49785. MARIO MAMIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1980 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 6.764,89 35.341,96 0,00 0,00 0,00 42.106,85
49786. PETER MEISS PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA NETPHEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.106,13 0,00 42.106,13
49787. MARIN ŠARAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 1.516,06 40.589,69 0,00 0,00 0,00 42.105,75
49788. ŽELJKICA MATAŠIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 11.420,92 30.682,19 0,00 0,00 0,00 42.103,11
49789. TOMISLAV TUSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 5.124,35 0,00 9.899,23 27.079,43 0,00 0,00 0,00 42.103,01
49790. LJILJANA NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -14,50 42.116,34 0,00 0,00 0,00 42.101,84
49791. OULIAN ZAVOROTNI ZADARSKA,SUKOŠAN 1980 PARIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.096,89 0,00 42.096,89
49792. MIRTA KLEMEN OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1971 ĐAKOVO 42.097,39 0,00 0,00 -1,69 0,00 0,00 0,00 42.095,70
49793. KSENIJA KNEŽEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1974 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 42.094,41 0,00 0,00 0,00 42.094,41
49794. LJUBICA SALAJ ZAGREBAČKA,GRADEC 1948 SALAJCI 0,00 0,00 0,00 42.090,47 0,00 0,00 0,00 42.090,47
49795. STJEPAN KRALJIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1958 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 31.139,48 0,00 10.950,92 0,00 42.090,40
49796. IVAN NOVAK MEĐIMURSKA,PODTUREN 1941 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 42.089,86 0,00 0,00 0,00 42.089,86
49797. AGATA JAJČINOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1939 SUNJA 0,00 0,00 0,00 42.089,66 0,00 0,00 0,00 42.089,66
49798. IVA SENKIĆ ZADARSKA,ZADAR 1984 ZADAR 0,00 0,00 1.104,81 40.981,47 0,00 0,00 0,00 42.086,28
49799. ANKA CVITANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1962 BRIST 845,10 0,00 2.849,01 38.381,64 0,00 0,00 0,00 42.075,75
49800. MARIJO ČERGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 BELOVAR 0,00 0,00 0,00 42.071,74 0,00 0,00 0,00 42.071,74